Alla inlägg den 25 oktober 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

NEHEMJAS BOK. 2:1-10.

 

    NEHEMJAS RESA TILL JERUSALEM.

 

    #Jag var kungens munkskänk#.

 

Nehemjas bok. 2:1.

 

1.  #Det var i månaden nisan, under kung

Artaxerxes tjugonde regeringsår.

     Vinet var framdukat för kungen, och jag

tog vinet och skänkte åt honom.

     Kungen hade aldrig förr sett mig nedstämd#.

 

Jag, Nehemja var kungens munkskänk.

         Vinet var serverat för kungen.

Tog själv vinet gav det till honom.

      Kungen såg mig: missmodig uppgiven.

 

Nehemjas bok. 2:2.

 

2.  #Men nu frågade han mig:

"Varför ser du så ledsen ut?

      Sjuk är du ju inte.

Det måste vara något som tynger dig":

      Jag blev mycket rädd#.

 

Han frågade mig: varför ser du sorgsen ut? 

       Du är ju frisk.

Vad tynger ditt hjärta.

       Visade mig medlidande:

blev rädd efter hans ord.

 

Nehemja bok. 2:3.

 

3.  #Och sade:

"Må du leva för evigt, min konung!

      Skulle jag inte se ledsen ut när staden där 

mina fäder har sina gravar är ödelagd och när

     dess portar härjats av eld?".

 

Jag svarade honom:

      Uppmuntrade honom:

För evigt må du leva, min konung!

     Sörjer över Jerusalem, Guds stad:

övergiven.

      Mina fäders har sina gravar där.

Hennes ståtliga portar: eldens förtärande offer. 

         

Nehemja bok. 2:4.

 

4.  #Kungen frågade mig:

"Vad önskar du?"

      Då bad jag till himmelens Gud#.

 

Vad önskar du, min tjänare?

        Bad med ödmjukt hjärta inför himlens Gud.

 

Nehemja bok. 2:5.

 

5.  #Och svarade:

"Om det behagar dig, min konung, och om din

     tjänare äger din ynnerst, så låt mig fara till Juda, till den stad där min fäder har sina gravar, för att 

      bygga upp den igen"#.

 

Besvarade konungen:

      Äger jag din välvilja: låt mig få farar till

Juda land: Jerusalem där mina fäder har

       sina gravar. 

Återuppbygga den.

 

Nehemja bok. 2:6.

 

6.  #Då frågade kungen ----- och hans gemål satt

bredvid honom: "Hur länge blir du borta? 

      När kommer du tillbaka?"

Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa, och jag

      angav en viss tid#.

 

Konungen och drottning satt bredvid varandra.

          Hur länge blir du borta?

Fick ledigt för resan till mitt hemland.

         Gav honom en tid för avresan.

 

Nehemja bok. 2:7.

 

7.  #Sedan fortsatte jag:

"Om det behagar dig, min konung, låt mig få

      brev med mig till ståthållarna i provinsen

Väster om Eufrat, så att de underlättar min resa

     till Juda#.

 

Finner min konung välvilja: tillåta mig få

    överlämna brev till ståthållaren i provinsen.

Vilka kan hjälpa min resa till Juda.

 

Nehemja bok. 2:8.

 

8.  #Och likaså ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare, så att han ger mig timmer till

     bjälkar för tempelborgens portar, stadsmuren

och det hus där jag skall bo".

      Kungen gav det jag bad om, ty min Gud

höll sin skyddande hand över mig#.

 

Ett brev till Asaf:  kungens skogsförvaltare.

        Vara mig till uppmuntran för återbyggandet

av Jerusalem.

        Sågat timmer:  bjälkar för tempelborgens portar.

      Stadsmuren: det hus jag skall ha min boplats.

Kungen behagade mina önskningar.

        Min Gud: var mig trofast.

 

Nehemja bok. 2:9.

 

9.  #När jag kom till ståthållarna i provinsen

Väster om Eufrat överlämnade jag kungens brev.

      Kungen hade dessutom sänt med mig officerare

och en beriden eskort#.

 

Överlämnade kungens brev till ståthållararna

    i provinsen.

 

Nehemja bok. 2:10.

 

10.  #Men när horonten Sanvallat och ammoniten

Tobia, ämbetsmannen, fick reda på allt detta blev

      de mycket förargade över att de kom någon

som ville förbittra israeliternas villkor#.  

 

Horonten Sanvallat   ammoniten Tobia:

    ämbetsmannen.

Blev förargade över mig:

      ville förbittra israeliternas villkor.

         

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 10:1-3.

 

      SÅSOM KRISTI LÄRLJUNGAR SKALL VI

 

                   LEVA SIN KRISTNA.

 

10:1.  #Låt oss inte vara okänsliga för Kristi godhet.

Om han gjorde som vi skulle vi inte finnas till längre.

       Låt oss därför bli hans lärljungar och leva enligt

kristendomen.

       Den som kallar sig med ett annat namn än detta

tillhör inte Gud#.

 

Älska Kristi godhet: umgås med den.

    Var tacksam för Kristi godhet.

Låt oss vara Kristi efterföljare.

       Göra hans vilja.

 

10:2.  #Kasta därför bort den dåliga surdegen som

har blivit gammal och härsken.

        Bli förvandlade till en ny surdeg som är Jesus Kristus.

         Bli saltade i honom så att ingen av er blir

fördärvad.

      Det är efter lukten som ni kommer att bli bedömda#.

 

Lev inte i den gamla surdegen: lägg bort alla

    onda gärningar.  Följ Kristi bud.

Lev ett Kristus liv.

        Lär av mig: som har ett milt och ödmjukt 

hjärta.  Ödmjukt milt hjärta beskyddar livet

     mot högmodets lidande.

Kristus livet sprider Kristi kunskaps vällukt. 

 

10:3.  #Det är orimligt att tala om Jesus Kristus

och judaisera.

        Kristendomen har ju inte kommit till tro på

judendomen utan judendomen på kristendomen.

      Till den samlas alla som med sin tunga 

bekänner tron på Gud#. 

 

Tungors bekännelser  tron på Gud.

        Judendomen kommit till tro på kristendomen.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV  TILL MAGNESIERNA. 9:1-2.

 

  HERRENS DAG ÄR ETT TECKEN PÅ ATT

               MAN ÄR KRISTEN.

 

9:1.  #De som levde efter de gamla ordningarna har

alltså kommit till ett nytt hopp så att de inte mera

        håller sabbat utan firar Herrens dag, den dag 

då vårt liv gick upp likt solen genom honom

      och hans död, fastän några förnekar detta.

Det är genom detta mysterium som vi har tagit 

      emot tron och håller ut så att vi kan visa oss

vara lärljungar till Jesus Kristus, vår ende Lärare#.

 

Kristi död och uppståndelse:

        Lagen fick sitt slut på Kristi kors.

Är Kristi lärljungar genom hans döds mysterium.

        Tagit emot tron i uthållig trohet.

Jesus Kristus den uppståndne: vår ende Lärare.

 

9:2.  #Hur skulle vi kunna leva utan honom?

Också profeterna var hans lärljungar genom Anden

      och väntade på honom som sin mästare.

Därför har den som de väntade på i rättfärdighet

       kommit och uppväckt dem från de döda#.

 

Genom Anden var profeterna hans lärljungar.

     Vilka väntade tåligt på honom som sin mästare.

I på väntan på honom i rättfärdighet:

      uppväckte dem från de döda. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MABNESIERNA. 8:1-2.

 

    FÖLJ PROFETERNA OCH INTE JUDAISTERNA!

 

8:1.  #Låt inte lura er av villoläror eller av gamla

onyttiga historier.

        Om ni fortfarande lever enligt lagen bekänner

vi att vi inte har fått del av nåden#.

 

Var vaksamma mot illäror: onyttiga skadliga

        fantasifulla historier.

Lagen fick sitt slut i nåden.

 

8:2.  #De gudomliga profeterna levde enligt Jesus

Kristus; det var därför de blev förföljda.

        De var inspirerade av hans nåd så att de kunde

övertyga de otrogna om att det finns en enda Gud

       som har uppenbarat sig genom Jesus Kristus,

sin Son.

       Det är hans Ord som har framgått ur tystnaden

och som i allting har varit till behag för den som

     har sänt honom#. 

   

De gudomliga profeterna levde i Guds vilja.

       De blev förföljda: för Guds viljas skull. 

Var fyllda av hans nåd:

       Nåden gav dem frimodighet:

Förkunna sanningen för de otrogna finns

    en enda levande Gud.

Hans levande ord skapades ut ur tystnaden:

     Vilket varit till behag för den som sänt honom.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 7:1-2.

 

    GÖR DÄRFÖR INGENTING UTAN BISKOPEN!

 

7:1.  #Liksom Herren aldrig själv eller genom

apostlarna gjorde något utan Fadern som han 

      är ett med, så skall ni inte heller göra något

utan biskopen och presbytererna.

      Försök inte att få något att tyckas klokt 

som ni gör på egen hand, utan gör allting

   tillsammans: 

En bön, En åkallan, Ett sinne, Ett hopp i kärlek,

     i fläckfri glädje.

Detta är Jesus Kristus som står över allting annat#.

 

Fadern och Sonen är ett.

     God förebild  för  församlingens enhet.

Apostlarnas enhet skapade församlingens enhet.

      Församlingen uppbyggd på apostlarnas profeternas fasta grund.

     Sök andlig rådgivning hos biskopen

  och presbytererna.

Var eniga i ert Kristna liv:

     En bön  en åkallan, lev i samma sinne.

Var fläckfri i glädjen.

      Ett hopp i kärlek.

Jesus Kristus: Herre över allt.

 

7:2.  #Slut er samman som till ett enda Guds  tempel, som till ett enda altare, till Jesus Kristus,

      den ende.

Han utgick från den ende Fadern, har var i den

     Ende och återvände till honom#. 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV  TILL MAGNESIERNA. 6:1-2.

 

         BISKOPEN ÄR I GUDS STÄLLE.

 

6:1.  #Genom de personer jag redan har nämnt 

har jag i tron sett hela er församling och fått kärlek

       till den.

Jag uppmanar er: var ivriga att göra allt i enhet 

      med Gud så att biskopen presiderar i Guds ställe

och så att diakonerna, som ligger mig så varmt

     om hjärtat, är betrodda med Jesu Kristi tjänst.

Han är den som var hos Fadern från evighet 

      och som har uppenbara sig i den yttersta

tiden#.

 

Biskopen: Guds ställföreträdare.

         De olika personer i er församling vilka jag

talat om: älskar jag med Kristi kärlek.

         Uppmanar er:

Lev i enheten med Gud.

       Biskopen: Guds tilltal till församlingen.

Biskopen stöd och hjälp för diakonerna.

              Vilka är Jesu Kristi tjänare.

  

6:2.  #Låt oss alltså anta Guds sinnelag och  ha aktning för varandra.

       Ingen bör se på sin nästa på mänskligt sätt,

utan ni skall alltid älska varandra i Jesus Kristus.

       Låt ingenting splittra er, utan håll er till

biskopen och till dem som presiderar och som

    avbildar och framställer odödligheten#. 

 

Låt oss äga Guds sinnelag.

      Visa respekt för varandra. 

Se din nästa med Kristi kärlek.

      Lev i Krist kyrkas enhet.

Lyssna på biskopens ord.

         Kristi tjänares ord vilka avbildar 

Guds ords o-dödlighet. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 5:1-2.

 

   DE SOM TROR OCH DE SOM  INTE  TROR

   

           ÄR SOM TVÅ SLAGS MYNT.

 

5:1.  #Tingen har nämligen ett slut.

Dessa två ligger samtidigt framför oss: döden 

     och livet, vart och ett går till sin bestämda

plats#.

 

De troende icke troende vandrar sida vid sida

    genom Livet.

Guds barn tillhör livet: o-förgängliga Livet.

   Världens barn tillhör döden: förgängliga livet. 

 

5:2.  #Det är liksom två mynt: det ena hör till Gud,

det andra till världen, och vartdera har sin 

      särskilda prägel.

De otrogna har denna världens prägel, de trogna 

       bär i kärlek Gud Faderns prägel genom 

Jesus Kristus.

       Om vi inte frivilligt väljer att dö in i hans

lidande, så finns inte hans liv i oss#. 

 

Livets två olika livsstilar: antingen följer man

    Guds skrivna lagar eller världens makters lagar.

Otrogna hjärtat o-lydigt Guds lagar: kännertecknar

      världens ande.

Trohetens hjärta kännertecknar Gud Faderns

    kärlek.

Genom Sonen Jesus Kristus.

           Kristi kärleksfulla liv lever i oss:

i vårt lidande med Hans lidande.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA.  4:1.

 

      DE SKALL  INTE FÖRAKTA BISKOPEN.

 

1:1.  #Ni bör alltså inte bära namnet kristna utan

också vara sådana.

        Det finns ju de som talar mycket om biskopen

men gör allting utan honom.

          De tycks mig inte ha ett gott samvete,

eftersom de samlas på ett sätt som inte är fast

    och föreskrivet#. 

 

Förakta inte biskopen  älska honom med

     Kristi kärlek.

Det finns pratmakare  tala tomma ord.

     I sitt övermod respektlösa mot biskopen.

Deras onda samvete gör dem olydiga mot

      Kristi kyrkas föreskrivna lagar.

 

 

        

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se