Alla inlägg under september 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

 

 

 

VARA ÖDMJUKHETENS TJÄNARE:

 

        LIVETS BÖRJAN TILL LIVETS SLUT.

 

                              DEL. 2. 

 

Ödmjukheten skapar frihet från högmodet.

      Ödmjukheten inte lagisk.

Ödmjukheten betjänande trösterik uppmuntrande.

 

83.  Ödmjuke lyssnar på sin nästa.

 

84.  Ödmjuke god lyssnare.

 

85.  Acceptera sin ofullkomlighet  ödmjuke visar 

sin ödmjukhet.

 

86.  Enkelheten  ödmjukhetens tjänare.

 

87.  Ödmjukheten villig visa sin värdighet

och skönhet.

 

88.  Ödmjukheten välsignar den ödmjuke.

 

89.  #PÅ FÖLJANDE SÄTT KAN VI PRAKTISERA

    ÖDMJUKHETEN#. 

 

Genom att tala så lite som möjligt om sig själv,

     sköta sitt, inte vilja styra andras förehavanden,

undvika nyfikenheten glatt acceptera motsägelser

     och tillrättavisningar, bortse från andras

misstag, finna sig i förolämpningar och oförrätter,

       acceptera att man blir nonchalerad,

glömd och ogillad, inte eftersträva att bli 

      speciellt omtyckt och beundrad, vara vänlig

och mjuk även inför provokation, aldrig hålla

      på sin värdighet, ge efter i en diskussion

även om man har rätt, alltid välja det svåraste.

 

Citet av Moder Teresa ur Boken.

      DET LEVANDE ORDET.

 

90.  Ödmjukheten tillgänglig varje dag.

 

91.  Ödmjuke iklätt sig ödmjukhetens ärekrona

               på sitt huvud.

 

92.  Tänk få vara ödmjukhetens vän livskamrat.

Ödmjukhetens vän aldrig övergiven.

 

93.  Ödmjukheten vad skön och vacker den är.

 

94.  Ödmjukheten får vara sig själv i den ödmjuke.

 

95.  Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten 

och låter den vara i centrum av sitt liv.

 

96.  Hämta styrka i barmhärtigheten vara 

hennes trogna tjänare och tjänarinna.

 

97.  Ödmjuke gör allt för att bli berörd 

av ödmjukheten.

 

98.  Ödmjukheten beskyddar de ödmjukas 

hjärtan och tankar.

 

99.  Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.

 

100.  Varje dag lever den ödmjuke i

   ödmjukhetens närhet.

 

101.  Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.

 

102.  O-ändlig ödmjukhet stor  tillgång för alla.

 

103.  Fullkomlig ödmjukhet bättre än stoltheten.

 

104.  Lydnaden och ödmjukheten själens två

vingar likt fågelns flygande vingar.

 

105.  Ödmjukhetens vila  beskyddet vid

stadens portar. 

 

106.  Ödmjukhet  tacksamhet.

 

107.  Ödmjuke känner gemenskap med ödmjukheten.

 

108.  Ödmjuke fostras in i ödmjukhetens inre liv.

 

109.  Ödmjukheten  den ödmjukes dagliga bröd.

 

110.  Ödmjuke ödmjukhetens med-arbetare

sprider hennes ljuvliga frukter till de längtande.

 

111.  Fullkomlig ödmjukhet driver ut högmodet.

 

112.  Tänk så dyrbart få leva sitt liv i fullkomlig

ödmjukhet.

 

113.  Ödmjuke: ödmjukhetens bundsförvant

hennes trogna redskap  vilken sprider

     ödmjukhetens budskap till mänskligheten.

 

114.  I ödmjukheten finns sanningen.

 

115.  Ödmjuke sprider ödmjukhetens väldoft.

 

116.  Ödmjuke lagt sin egen vilja i ödmjukheten.

 

117.  Ödmjuke beslutat sig för leva i gemenskap 

med ödmjukheten i en värld i avsaknad 

     från den.

 

118.  Ödmjuke behagar ödmjukheten genom

sin lydnad.

 

119.  Ödmjuke valt ödmjukheten före högmodet.

 

120.  Söka ödmjukheten vara tillgänglig för 

henne.

 

121.  Ödmjuke lär ut ödmjukhetens lärdom

till de sökande efter den.

 

122.  Ödmjukheten ödmjukes styrka och vila.

 

123.  Saknad ödmjukhet i stoltheten. 

 

124.  Ödmjuke har inte sitt hjärta i övermodet.

 

125.  Ödmjukheten berörs inte av högmodet.

 

126.  Ödmjuke o-villig tillåtas styras av högmodet.

 

127.  Ödmjukheten visheten  varandras o-vänner.

 

128.  Ödmjuke visar sig som död inför högmodet.

 

129.  Ödmjukheten nationens trygghet.

 

130.  Ödmjuke ärar inte ego-sinniga tankar.

 

131.  Ödmjuke lever i ödmjukhet  lär känna henne

fördjupar sin vänskap med ödmjukheten.

 

132.  Ödmjuke ärar ödmjukheten i sitt hjärtats

tankar  tal  och livsstil.

 

133.  Ödmjuke förökar sin kärlek till ödmjukheten.

 

134.  Stillheten ödmjukheten vad människor 

Behöver leva i.

 

135.  Var inte  rädd  för ödmjukheten.

 

136.  Ödmjuke låter ödmjukheten vara

livets vinnare. 

 

137.  Ödmjuke låter högmodet vara livets förlorare.

 

138.  Ödmjuke väljer ödmjukheten 

vara segrare över övermodet  stoltheten.

 

139.  Ödmjuke följer lyder  ödmjukhetens vilja

på jorden.

 

140.  Tänk få vara tacksam ödmjukhetens vän.

 

141.  Ödmjukheten botemedlet  mot stolthetens

tomhet och fåfänga.

 

142. Tänk få leva i av den dyrbara dygden 

ödmjukheten.

 

143.  Tänk om mänskligheten vill leva

i ödmjukhetens  saktmodets dyrbara dygder.

 

144.  Ödmjuke får lära sig uppskatta värdesätta

ödmjukhetens liv.

 

145.  Ödmjuke visar inre ivrig längtan få

vara ödmjukhetens tjänare.

 

146.  Ödmjuke överlämnat sitt hjärta åt

ödmjukhetens värdefulla liv.

 

147.  Ödmjukhetens uppskattade liv

nyttig för själs-livets läkedom.

 

148.  Ödmjukheten krossar högmodet under

sina fötter.

 

149.  Ödmjuke sprider ödmjukhetens väldoft 

inför stolta människor.

 

150.  Ödmjukhetens givande tillväxt görs dagligen

i den ödmjukes hjärta.

 

151.  Ödmjukheten törstar längtar efter

ödmjuka hjärtan.

 

152.  Tänk få vara förenad med ödmjukheten.

 

153.  Tacksamt få vara ödmjukhetens dagliga 

medtjänare.

 

154.  Tacksamt få vara ödmjuk inför sin nästa.

 

155.  Tänk få leva i ödmjukheten:

hennes  skönhet  ljuvlighet  ljusa liv

    och styrka.

 

156.  Ödmjukheten kraftfull mot högmodet.

 

157.  Ödmjukheten  o-välkommen i maktens

boningar.

 

158.  Ödmjuke sträcker fram ödmjuk hand

inför de behövandes behov.

 

159.  Ödmjuke fåordig i sitt  tal.

 

160.  Ödmjuke undviker stridslystenheten.

 

161.  Ödmjuke avskyr ordstrider.

 

162.  Ödmjuke ödmjukar sig inför

sin o-fullkomlighet.

 

163.  Ödmjukheten ger inre läkedom, hälsa till

människohjärtat  hela människosläktet.

 

164.  Där ödmjuka hjärtat finns

      utstrålar ödmjukhetens liv.

 

165.  Ödmjuke lever i tacksamhet.

 

166.  Ödmjuke bevakar sin tungas dörr.

 

167.  Ödmjuke bevakar tungas ingång 

och utgång.

 

168.  Ödmjuke medveten om tungans dörr:

vilka ord som talas.

 

169.  Ödmjuke äger sökande längtan efter tystnaden.

 

170.  Ödmjuke villig vara rädd om beskydda 

tystnadens värde.

 

171.  Ödmjuke äger ödmjukt beteende.

 

172.  Ödmjuke utvecklar fin god vänskap.

 

173.  Ödmjuke ärlig i sitt beteende.

 

174.  Ödmjuke har inga problem med nyfikenheten

den fladdrande tungan.

 

175.  Ödmjuke söker sanningen.

 

176.  Ödmjuke har ingen längtan efter stoltheten

övermodet.

 

177.  Ödmjukhetens goda vittnesbörd påverkar

högmodets beteende.

 

178.  Ödmjukheten betjänar ödmjukt människors behov.

 

179.  Ödmjuke betjänar villigt människors behov.

 

180.  Ödmjuke låter sig inte styras av envisheten.

 

181.  Ödmjuke äger djup inre längtan umgås

med ödmjukheten.

 

182.  Ödmjuke funnit ödmjukhetens väg.

 

183.  Ödmjuke uppskattar ansvars-känslans möjlegheter.

 

184.  Ödmjuke underordnar sig tystnadens tunga.

 

185a.  Ödmjukheten förändrar hårda kyliga

människo-hjärtan.

 

185b.  Ödmjukheten gör hjärtan varma kärleksfulla:

fyllda av tacksamhet  vänlighet godhet

     och uthållighet.

 

186.  Ödmjuke äger ömhetens goda hjärta.

 

187.  Ödmjuke försvarar aldrig sig själv.

 

188.  Ödmjukheten utvecklas djup inne i vår

    inre människa.

 

189.  Ödmjuke talar sanning  lyssnar inte på lögnen.

 

190.  Ödmjuke äger sanningens tale tankesätt.

 

191.  Ödmjuke tar avstånd från dåraktiga tankar.

 

192.  Ödmjukheten öppnar hjärtat för vilan

tystnaden  tålamodet och troheten.

 

193.  Ödmjukheten likt skatten i hjärtats åker.

 

194.  Ödmjukhetens maningsrop till

    den högmodige:

Jag räckt ut mina ödmjuka händer mot dig

        din tankevärld din vilja  tal  och hjärta.

Du aldrig varit villig söka min ödmjukhet:

      ditt hjärta varit högmodigt.

 

195.  Äta av ödmjukhetens frukter smakar som

sötma för smaksinnet.

 

196.  Ödmjuke upphöjer aldrig sig själv

över andra människor.

 

197.  Ödmjukt hjärta god vän till ödmjukheten.

 

198.  Ödmjuke äger gott och varmt  hjärta.

 

199.  Ödmjuke äger troget  tacksamt hjärta.

 

200.  Ödmjuk tanke-värld gör hjärtat talet ödmjukt.

 

201.  Ödmjukt hjärta söker aldrig egenära:

vilket förtröstar på ödmjukheten.

 

202.  Ödmjuk tunga  ödmjukar sig under tystnaden.

 

203.  Ödmjuke äger mjukt hjärta  villig lyssna på

sitt egna hjärta.

 

204.  Lyssnade öra äger ödmjuk tankevärld

tal och hjärta.

 

205.  Girigheten längtar inte efter ödmjukhetens

rikedomar.

 

206.  Stillheten söker ödmjuka hjärtan.

 

207.  Ödmjuke söker sig till  stillheten  eftertänksamheten.

 

208. Tacksamheten  uppmuntran  i ödmjuka hjärtat.

 

209.  Ödmjuke  klok och vis människa.

 

210.  Hörsamt öra äger ödmjukt hjärta.

 

211.  O-hörsamt hjärta saknar ödmjuka hjärtat.

 

212.  Ödmjukes tunga  högmodiges tunga

    går skilda vägar.

 

213.  Högmodig tunga  ödmjuk tunga  talar

olika budskap.   

 

214.  Högmodiga läppar  ödmjuka läppar

går skilda vägar.

 

215.  Ödmjuka läppar ärar godhetens ord.

 

216.  Ödmjuka tungor  ärar godhetens ord.

 

217.  Hjärta av Ha-begär  söker aldrig ödmjukheten.

 

218.  Tacksamt hjärta söker sig till ödmjukheten.

 

219.  Bättre bli betjänad av ödmjukheten än

    högmodets lidande.

 

220.  Hörsamt hjärta lyssnar på ödmjukheten.

 

221.  Fladdrande tungan  ingen ödmjuk tunga.

 

222.  Fladdrade tungans-ord  saknar  ödmjukheten.

 

223.  Bittert leende ges inte av ödmjukt  hjärta.

 

224.  Återhållsamt hjärta  ödmjukt hjärta.

 

225.  Stillhetens vilans hjärta ägs av ödmjukheten.

 

226.  Massmediala o-måttligheten  söks inte

av ödmjuka hjärtan.

 

227.  Ödmjuke villig ge uppmuntrande ord.

 

228.  Uppmuntrande ord har sitt ursprung

i ödmjukheten.

 

229.  Gott hjärta ger gott vittnesbörd  har sitt

ursprung i ödmjukheten.

 

230.  Gott hjärta sig sig till ödmjukheten.

 

231.  Ödmjuke äger gott  varmt  hjärta.

 

232.  Ödmjuke berömmer sig inte om morgondagen.

 

233.  Övermodet  ödmjukheten går skilda vägar.

 

234.  Ödmjukheten  övermodet  talar olika budskap.

 

235.  Ödmjuke fylld av ödmjukheten  medlidandet

för den svage, övergivne  faderlöse

     och hemlöse.

 

236.  Ödmjuke lyssnar inte på o-lydnadens förslag.

 

237.  Lydnaden ödmjukes ledstjärna.

 

238.  Lydnaden bor i de ödmjukas hjärtan.

 

239.  Personlig ödmjukhet talar om  vem vi är.

 

240.  Ödmjuka tankar lyssnar på ödmjukheten.

 

241.  Ödmjukheten aldrig sysslölös.

 

242.  Människovärdet utvecklas

 i ödmjukheten.

 

243.  Ödmjuk tunga  gör

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

NEHEMJA BOK. 1:1-11.

 

Nehemja bok. 1:1.

 

1.  Nehemjas, Hakaljas, sons berättelse.

 

UNDERRÄTTELSER OM JERUSALEM.

 

I månaden kisliv, under det tjugonde året,

    befann jag mig på borgen, Susa#.

 

Nehemja bok. 1:2.

 

2.  #Dit kom då Hanani, en av mina bröder,

tillsammans med några män från Juda.

     Frågade dem hur det hade gått för den skara

judar som var kvar där som hade undsluppit

      fångenskapen och hur det var med Jerusalem#.

 

Nehemja bok. 1:3.

 

3.  #De svarade:

"De som är kvar i landet och sluppit undan 

       fångenskapen lever i nöd och förnedring.

Jerusalems mur är raserad och portarna

    nerbrända"#.

 

Nehemja bok. 1:4.

 

4.  #När jag hörde detta satte jag mig ner och grät.

Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till 

     himlens Gud#.

 

Nehemja bok. 1:5.

 

5.  #Jag sade:

O Herre, himlens Gud,du store och fruktansvärde

      Gud, du som troget står fast vid ditt förbund med dem som älskar dig och håller dina bud#. 

 

Nehemja bok. 1:6.

 

6.  #Öppna dina ögon och öron och hör din

tjänares bön.

     Dag och natt ber jag nu till för dina tjänare          

israeliterna, och jag bekänner de synder som vi

     israeliter, även jag och de mina, har begått

mot dig#.

 

Nehemja bok. 1:7.

 

7.  #Vi har förbrutit oss svårt mot dig genom 

att inte lyda de bud, och lagar som du gav din

    tjänare Mose#.

 

Nehemja bok. 1:8.

 

8.  #Kom ihåg det du sade till din tjänare Mose:

"Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken#.

 

Nehemja bok. 1:9.

 

9.  #Men om ni vänder om till mig, håller mina bud

och handlar efter dem skall jag samla er igen, 

        om ni så har fördrivits till världens ände.

Jag skall föra er därifrån till den plats jag skall

     har utvalt, där mitt namn skall bo"#.

 

Nehemja bok. 1:10.

 

10.  #Israeliterna är ju dina tjänare och ditt folk,

som du har befriat med stor kraft och mäktig hand#.

 

Nehemja bok. 1:11.

 

11.  #Lyssna, Herre, till din tjänares bön,

till alla dina tjänares böner.

       Vi vill inte annat än frukta och vörda ditt namn.

Ge nu din tjänare framgång: låt honom möta

      medlidande hos denna man#. 

   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik