Alla inlägg under september 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 23100.

 

23100.  Glädje-fylld tacksamhet långsiktig tacksamhet.

 

23101.  O-barmhärtige  trolös mot sanningen.

 

23102.  O-barmhärtige visar trohet mot

falskheten och lögnen.

 

23103.  Elakheten leder elaka människor längs

världens farofyllda vägar:

         fyllda av listigt utsatta snaror törnetaggar.

 

23104.  Godheten förnedrar ondskans illaluktande

beteende.

 

23105.  Tålige vän med ensamheten tystnaden.

 

23106.  O-tålige o-vän med tystnaden  ensamheten.

 

23107.  Tålige har tid för stillheten  ensamheten.

 

23108.  O-tålige har inte tid för ensamheten

   och stillheten.

 

23109a.  Ensamheten stillheten o-tåliges fiender.

 

23109b.  Stillheten ensamheten tåliges vänner.

 

23110.  Sjukdomar antingen de är o-dödliga eller 

dödliga: har till uppdrag förstöra hälsan.

 

Vilka i sin personlighet hatar och föraktar Livet.

 

23111a.  Livet och döden varandras o-vänner.

 

23111b.  Döden och Livet lever i fiendskap

    mot varandra.

 

23111c.  Livet och döden går skilda 

vägarfrån varandra.

 

23112.  Livet uppmuntrar uppskattar Livet.

 

23113.  Döden föraktar hatar allt Liv.

 

23114a.  Meningslösheten Livets tidstjuv

   energitjuv.

 

23114b.  Livets energitjuvar  tidstjuvar

   belöningslösa.

 

23115.  Modlösheten  Livets energitjuv 

tidstjuv.

 

23116.  Barmhärtighetens milda blick

omsorgsfull uppmuntrande.

 

23117.  O-barmhärtig ilskenhet 

o-tröstlig  hjärtlös självisk.

 

23118.  Tänk få vila i ödmjukhetens omsorg.

 

23119.  Ordnings-samt liv:  strider mot

Livets o-ordning.

 

23120.  Troheten trofastheten  beskyddar Livet

mot trolöshetens lidande.

 

23121.  Värdefullt uppskattat få insikt om sanningens värde: vilket frimodigt fördriver

        lögnen falskheten.

 

23122.  Lära känna sanningens värde:

   nyttigt i livets olika skeenden.

 

23123.  Förbittringen skadar människans själsliv.

 

23124.  Förbittringens smärtsamma lidande:

skapar blödande själssår.

 

23125.  Undvik vreden!

Se vad saktmodet kan ge.

 

23126a.  Lögnen grymheten varandras vänner.

 

23126b.  Grymheten lögnen  vad ge det till Livet.

 

23127.  Lögnens grymhetens gemenskap

     o-intressant leva i.

 

23128.  Sanningen  vänligheten  godheten:

nyttiga levnads-dygder.

 

23129.  Livets val leva i  lögnens grymhet:

    väljer betydelselöst liv.

 

23130.  Grymheten lögnen: Livets falska

tidstjuvar och energitjuvar.

 

23131.  Tankspriddheten förvirringen

vad nyttigt ger de till Livet.

 

23132.  Oenigheten skapar stridigheter.

 

23133.  O-enigheten enhetens fiende.

 

23134.  Tvetydigheten splittrar enheten.

 

23135.  Splittringen o-hållbar mot beslutsamheten.

 

23136.  Kaos ondska lidandet  bundsförvanter.

 

23137.  Ordningen läkedomens sötma  godheten

Livets bundsförvanter.

 

23138a.  Saktmodige främling  för  världens ilskenheten. 

 

23138b.  Kärleksfulle främling  för  världens

hat förakt.

 

23139.  Ondskas förtryck  o-rättvisan undviker

godhetens rättvisan.

 

23140.  Rättvisans fullkomlighet  o-rättvisans

ofullkomlighet.

 

23141. Orättvisans o-fullkomlighet utmanar

rättvisans fullkomligheter.

 

23142a.  Ondskan  misslyckandets ursprung.

 

23142b.  Ondskan  förströddhetens ursprung.

 

23142c.  Ondskan  ger  fula tankar frestelser

lockelser smärtsamma skadliga.

 

23143.  Barmhärtigheten sanningen rättvisan

strider mot  ondskans listiga planer.

 

23144.  Ondsinta människor  våld krig o-rättvisa

   ordstrider  strider mot rättvisan och sanningen.

 

23145.  Miljöförstörelse  naturkatastrofer 

skapar o-ordningen i de naturens ordningsregler.

 

23146a.  Där sanningen råder  blomstrar rättvisan

    friden kärleken troheten. 

 

23146b.  Där lögnen råder  blomstrar o-rättvisan

    oron förtvivlan hatet o-troheten.

 

23147a.  Ödmjukhetens väg tillgänglig

för ödmjuka hjärtan.

 

23147b.  Ödmjukhetens väg o-tillgänglig för

stolta hjärtan.

 

23148a.  O-tåligheten visar sin o-fullkomlighet.

 

23148b.  Tåligheten visar sin fullkomlighet.

 

23148c.  Tålighetens fullkomlighet: hjälpsam

trösterik uppmuntrande.

 

23148d.  O-tålighetens o-fullkomlighet:

   o-tröstlig o-hjälpsam o-barmhärtig.

 

23149.  O-tålighetens o-fullkomlighet:

skadlig smärtsam skapar oro förtvivlan.

 

23150.   Tåligheten visar sin fasthets fullkomlighet 

likt fasta bergklippan: står  fast trots havets

     stormens farofyllda liv.  

 

23151.  Tåligheten ger Livet upprättelse från 

o-tålighetens farofyllda Liv.

 

23152.  Där förlåtelsen råder råder barmhärtigheten.

 

23153.  Där o-förlåtelsen råder  råder

o-barmhärtigheten högmodet  elakheten. 

 

23154a.  O-förlåtelsen människans plågoris:

   vilket skapar blödande själssår.

 

23154b.  Hatets föraktets ondska:

människans plågoris vilket skapar blödande

    själssår. 

 

23155.  Varför välja o-tålighetens förbannelse:

   istället för tålighetens välsignelse.

 

23156a.  Ondskan döden bundsförvanter.

    Samarbetsvilliga utför sina uppdrag:

  döda allt levande.

 

23156b.  Döden ondskans arbetgivare.

 

23156c.  Döden ondskans förbunds-partner:

givit sitt förtroende till ondskan fullborda

     sitt givna uppdrag: sprida död där Livet finns.

 

23157.  Godheten själens fasta klippa styrka

   försvarsborg mot onskans elakhet.

 

23158.  Ondskans elakhet: illaluktande avskyvärd.

 

23159.  Ondskans  elakhet: vad ger den till Livet!!

 

23160a.  Godhetens väg  rättvisans väg. 

 

23160b.  Ondskans väg  o-rättvisans vag.

 

23161.  Avundet kärlekslös skapar bitterhet

   blödande själssår.

 

23162.  Sann kärlek ger hjärtats glädje.

 

23163.  Falsk  kärlek ger hjärtesorg.

 

23164.  Ljuset livet glädjen friden

    vad mörk världen Behöver.

 

23165.  Mörk värld farofylld.

 

23166.  Mörk värld saknar Livets ljus.

 

23167.  Mörk värld  orolig förtvivlad.

 

23168.  Mörk värld mänsklighetens 

    energi och tidstjuv.

 

23169.  Mörk värld idel tomhet  förgänglig.

 

23170.  Mörk värld vad har det med ljudset att göra.

 

23171.  Ljuset och mörket går skilda vägar.

 

23172.  Mörket och ljuset varandras o-vänner.

 

23173.  Ljuset och mörkret  varandra fiender.

 

23174.  Ljuset bundsförvant med Livet.

 

23175.  Mörkret bundsförvant med Döden.

 

23176.  Lögnen rider på Falsk trygghet.

 

23177.  Sann trygghet rider på sanningen.

 

23178.  Mörkret döden lögnen: ondskans vänner.

 

23179.  Självsäkra människor: hånar föraktar

   sin  nästas liv. 

 

23180.  Maktfullkomliga människor: stortaliga.

 

23181a.  Undvik förtalets dödliga gift-tunga.

 

23181b.  Avsky skvalleriets dödliga gift-tunga.

 

23182.  Dödligt virus uppskattar inte människovärdet  ursel uppmuntrare  värdelös

    i givandet av Liv.

 

23183.  Ondskefulla krafter:

   Förtalet  Skvalleriet  Föraktet  Hatet  

Egoismen  Själviskheten.

 

23184.  Ondskan förtjänar  inte  kallas  godheten.

 

23185.  Kärlekens kraftkälla  uppmuntrar uppskattar  värdesätter Livet.

 

23186.  Skvalleriet förtalet ryktesspridning:

     främmande för godheten snällheten

  vänligheten.

 

23187.  Godheten avskyr  ondskans förtal

tankar  skvaller.

 

23188.  Samvetsrannsakan avslöjar felaktig

   livsföring livsstil.

 

23189.  Gott samvete  ont samvete  ärligt samvete:

    vad väljer mänskligheten.

 

23190.  Ärlig godhet  ondskans o-ärlighet:

    vad väljer människan.

 

23191.  Fredens skönhet bättre än krigets

faror och elände.

 

23192a.  Lättjan slappheten  likgiltig.

 

23192b.  Slappheten bekvämligheten:

tids  energitjuvar.

    Belöningslösa: livets  förlorare. 

Vad ger de för nytta i Livet.

 

23193.  Hänsynslösa krig: dåraktigt beteende.

 

23194.  Döden rider på Massförstörelse vapen.

 

23195.  Döden rider på hänsynslösa krig.

 

23196.  Ödmjuke söker daglig kontakt med

ödmjukheten.

 

23197.  Ilskne älskar ilskenhetens lidande.

    Vilket beror på okunnighet.

 

23198.  Okunnigheten farlig: den bedrar människan.

 

23199.  O-kunnigheten vilseleder människan.

 

 

  

 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

BIKTEN.

 

2020.10.18

 

1. SÄGER ORD IBLAND SOM JAG INTE SKULLE

    HA SAGT:  BEHÄRSKAD TUNGA.

 

2.  HABEGÄR KÖPER DET SOM  JAG INTE BEHÖVER.

 

3.  FÄLLER DÖMANDE KLAGANDE TANKAR:

    MÄNNISKOR LÄTTJA OCH LIKGILTIGHET.

 

4.  INTE RESPEKTERAT MIN SKYDDÄNGEL.

 

 

NÄSTA BIKT:

  INTE ALLTID RESKEKTERAT EUKARSTIN

      PÅ ETT HELIGT SÄTT.

 

SAKNAT BEGÄR TILL ETT DJUPARE HELGAT LIV.

 

SJÄLVRANNSAKNING:

     Säger felaktiga  ord:

som osidosätter min medmänniskan

     förringar hennes männskovärde:

trycker ner henne med mina ord.

 

Viktigt:

   JAG ÄR EN SYNDARE.

SÄGER SOM TERESIA AV AKVILA:

     JAG ÄR VÄRLDENS STÖRSTE SYNDARE:   

 

Släpper in felaktiga  tankar  i sinnet underhåller

    dem.

Tänk på 

Job Herrens tjänare: slöt ett förbund med sina

      inte se på en  jungfru.

 

1.  Inte Satt en vakt  för min tunga  öron  ögon.

     Fienden använder dem för sina onda syften.

Vilket föder oro  och förvirring  ångestfyllda tankar.

      Inte haft disciplinerade tankar släppt in olika felaktiga synintryck.

 

2. Inte alltid respekterat Marias obefläckade av

     avelse.  Kyrkans moder.

Hennes moderliga omsorg och ömhet.

 

3.  Fått tilltal  överlämna allt åt mig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      NÄSTA BIKT.

 

Det är Askon onsdagen i dag.

 

1 Månad sedan sista bikten.

 

Säger som Helige Petrus sa till Jesus.

      Jag är en syndare gå bort ifrån mig.

 

Försummat Första budet

     Du ska inte tjäna andra gudar.

Bekänna min själviskhet inför Guds helighet.

  

    Saknat full förtröstan på Guds trofasthet.

nåd och barmhärtighet.

 

         Tillåter mig själv lyssnar på

    efter sinnernas  tillfredsställelse.

 

Inte alltid respekterat gjorda korset

    på pannan munnen hjärtat:

som en helig handling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje Bikten:

 

Ca.  2 veckor sedan sista biktningen.

 

Säger som Petrus sa till Jesus:

      Jag är en syndare.

 

Teresia Akvila:  Jag är världens störste

  syndare.

 

1.   Idag är det  Jungfru Marias Högtidsdag.

 

Inte alltid fullt ut trott på Jungfru Marias

      uppmuntrande tilltal:

gjort hennes sorgsen bedrövad.

 

Inte Respekterat  hennes ömma moders-kärlek.

    Att hon är:  Jesu moder  Kyrkans moder

Himlens Drottning  härskarinna 

      världens med-frälserska.   

I min själviskhet  tänkt ut många själviska tankar. 

 

2.  Blir trängd i olika situationer:

     Arvsyndens vrede kommer ur hjärtat:

säger bittra ord mot min nästa.

     Man skall älska sin nästa.

 

3.  Inte alltid visat vördnad respekt för

korstecknet på min panna hjärta munnen.

 

 

Bikten.

 

Sista Bikten  för en månad sedan.

 

Bekänner som Petrus  Jag är syndare. 

 

Själviskheten i mitt liv påverkar min envishet.

     Jag har rätt i vad jag tror och säger.

 

Tänker övermodiga tankar om mig själv

      och min medmänniska.

 

Förlåta mig själv  och min nästa i tankevärlden

     och med min tunga.

 

Låter mig styras av prestigtankar:

     tiden  går så fort.

Behöver äga mer balans mellan vilan och

       vardagliga behov  tjäna Herren. 

 

Inte alltid bevakat mitt seende.

      Egoviljan varit herre.

 

Använt min tunga till ovärdigt tal  missbrukat den.

     uttalat ord av själviskhet.

 

          

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 52:31-34.

 

JOJAKIMS BENÅDNING.

 

Jeremia bok. 52:31.

'

31.  #Under det tettiosjunde året som Judas kung

Jojakim var i fångenskap, på tjugofemte dagen

       i tolfte månaden, blev han benådad av den

babyloniske kungen Evil Merodak, samma år 

       som denne blev kung.

Han släppte ut honom ur fängelset#.

 

Jojakims benådning.

       Frisläppt ur fängelset.

Benådad av babyloniske kungen Evil Merodak. 

 

Jeremia bok. 52:32.

 

32.  #Och behandlade honom vänligt; han gav honom den förnämsta platsen bland de kungar

      som var hos honom i Babylon#.

 

Blev vänligt behandlad i sin frihet.

     Blev utnämnd till förnämsta platsen 

bland Babylons kungar.

 

Jeremia bok. 52:33.

 

33.  #Jojakim fick lägga av sin fångdräkt, 

och sedan åt han alltid vid kungens bord, så länge

    han levde#.

 

Jojakim fri från sin fångdräkt.

         Fick vara daglig bordsgäst vid kungens bord.

 

Jeremia bok. 52:34.

 

34.  #Det han behövde för sitt uppehälle fick han

regelbundet av den babyloniske kungen,

      en viss tilldelning för varje dag, ända till

sin dödsdag, så länge han levde#.  

 

Fick sin dagliga behov uppfyllda av kungen.

          Till sitt livs slut.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 52:1-30.

 

JERUSALEMS FALL, TEMPLETS FÖRSTÖRING

 

OCH FOLKETS BORTFÖRANDE.

 

Jeremia bok. 52:1.

 

1.  #Sidkia var tjugoett år när han blev kung,

och han regerade elva år i Jerusalem.

      Hans mor hette Hamutal, Jeremias dotter

från Livna.

 

Jeremia bok. 52:2.

 

2.  #Han gjorde det som var ont i Herrens ögon,

alldeles som Jojakim gjort#.

 

Kung Sidkia levde i onda gärningar inför

     Herrens heliga ögon.

Kung Jokakim gudlös kung.

 

Jeremia bok. 52:3.

 

3.  #Och i sin vrede mot Jerusalem och Juda

stötte Herren dem till sist ifrån sig.

      Sidkia bröt med kungen av Babylonien#.

 

I sin heliga vrede mot Jerusalem och Juda:

     förkastade Herren dem från sin helighet.

 

Jeremia bok. 52:4.

 

4.  #Och under hans nionde regeringsår, på tionde dagen i tionde månaden, kom den babyloniske

      kungen Nebukadnessar tågande mot Jerusalem

med hela sin här.

     De inringade staden och kastade upp en vall

omkring den#.

 

Babyloniske kungen Nebukadnessar tågade 

     mot Jerusalem med hela sin krigshär.

Omringade staden.

 

Jeremia bok. 52:5.

 

5.  #Belägringen varade ända till kung Sidkias

elfte regeringsår#.

 

Jeremia bok. 52:6.

 

6.  #På nionde dagen i fjärde månaden,

när hungersnöden blivit svår att folket inte hade

     någonting att äta#.

 

Svår svält drabbade Jerusalems folk. 

 

Jeremia bok. 52:7.

 

7.  #Inleddes stormningen av staden.

Under natten flydde kungen och alla soldaterna

      och lämnade den omringade staden genom

en port mellan de båda murarna invid den 

     kungliga trädgården.

De tog vägen mot Jordandalen#.

 

Invationen av staden inleddes.

         Under nattens mörker flydde kungen

soldaterna lämnade skräckslslagna belägrade

     staden genom stadens port.

 

Jeremia bok. 52:8.

 

8.  #Men den kaldeiska hären förföljde Sidkia 

och han upp honom i öknen vid Jeriko.

      Då övergav alla hans krigare honom 

och skingrades#.

       

Kaldeiska hären  förföljde kung Sidkia:

     grep honom i  öknen vid Jeriko.

Vid gripande blev hans krigshär skräckslagna

        övergav honom. 

 

Jeremia bok. 52:9.

 

9.  #Kaldeerna grep honom och förde honom till

den babyloniske kungen I Rivlai Hamat, och där

      rannsakades han#.

 

Kaldeerna överföll honom förde som till

    babyloniske kungen i Rivlai Hamat.

I Rivlai Hamat förhördes han.     

 

Jeremia bok. 52:10.

 

10.  #Den babyloniske kungen lät avrätta Sidkias 

söner inför hans ögon.

      Också alla stormän i Juda lät han avrätta

i Rivla.

 

Kungen avrättade hans söner inför Sidkias ögon.

       Juda stormän blev avrättade i Rivla. 

 

Jeremia bok. 52:11.

 

11.  #Därefter han lät sticka ut ögonen på Sidkia.

Den babyloniske kungen slog honom i bojor

     och förde honom till Babylon.

Där fick han sitta fängslad tills han dog#.

 

Efter avrättningen av Sidkias söner Juda stormän.

        Fick kung Sidkia ögonen utstuckna.
Babyloniske kungen förde honom i bojor till

        Babylon.

Fängslades där tills han dog.

 

Jeremia bok. 52:12.

 

12.  #På tionde dagen i femte månaden ----- det var

i kung Nebukadnessars nittionde regeringsår

     i Babylonien ----- kom Nebusaradan, som var

befälhavare för livgardet och en av den babyloniske

      kungens närmaste män, till Jerusalem#.

 

Jeremia bok. 52:13.

 

13.  #Han brände ner Herrens hus och kungens

palats, ja, alla hus i Jerusalem, alla stormanshus,

       stack han i brand#.

 

Templets förstörelse: genom Nebusaradan 

    befälhavaren för livgardet babyloniske kungens

närmaste man.

           Brände ner Herrens hus.

Kungens ståtliga palats alla hus i Jerusalem

      stormanshus blev eldens offer. 

 

Jeremia bok. 52:14.

 

14.  #Och de kaldeiska trupper som stod under

hans befäl rev ner alla murar runt Jerusalem#.

 

Kaldeiska trupper var  under befälhavarens

    befäl: tillintetgjorde Jerusalrems murar. 

 

Jeremia bok. 52:15.

 

15.  #De soldater som var kvar i staden och de som

deserterat till den babyloniske kungen förde bort

      av gardesbefälhavaren Nebusaradan, liksom 

de kvarvarande hantverkarna#.

 

Kvarvarande soldaterna hantverkarna i staden.

      Blev bortförda till den babyloniske kungen:

av gardesbefälhavaren Nebusaradan

 

Jeremia bok. 52:16.

 

16.  #Men av de fattigas i landet lämnade 

gardesbefälhavaren Nebusaradan kvar några som

       skulle bruka vingårdar och åkrar#.

 

De fattiga lämnades kvar i landet.

      Vilka skulle bruka landets vingårdar och åkrar.

 

Jeremia bok. 52:17.

 

17.  #Kaldeerna slog sönder bronspelarna i Herrens hus, liksom stativen och Havet av brons som fanns

     där, och förde bort all brons till Babylonien#.

Kaldeerna slog sönder templets bronspelare.

       Stativen  Havet av brons i Herrens hus.

Förde allt bronset till Babylon. 

 

Jeremia bok. 52:18.

 

18.  #De tog också grytorna, skovlarna, knivarna,

offerskålarna, pannorna och alla andra föremål

    av brons som använts i gudstjänsten#.

 

Beslagtog grytor skovlar knivar.

     Offferskålar pannor  alla andra bronsföremål

vilka använts i gudtjänsterna.

 

Jeremia bok. 52:19.

 

19.  #Gardesbefälhavaren lade beslag på faten, 

ämbaren, offerskålarna, grytorna, lampställen,

      pannorna och bägarna, som var av guld

eller silver rakt igenom#.

 

Gardesbefälhavaren gjorde anspråk på

     faten ämbaren offerskålarna grytorna.

Lampställen psannorna vinbägarna vilka var

      av  guld eller silver.

 

Jeremia bok. 52:20.

 

20.  #Två pelare, Havet, tolv tjurar av brons under

Havet, stativen som kung Salomon lät tillverka

       för Herrens hus ----- det gick inte att väga bronsen i alla dessa förmål#.

 

Två pelare, Havet av brons tolv tjurar av brons.

       Stativen vilka kung Salomo tillverkade 

för Herrens hus.

     

Jeremia bok. 52:21. 

 

21.  #Vad de båda pelarna beträffar var de 18 alnar

höga och hade en omkrets på tolv alnar;

   de var ihåliga, och väggarna hade en tjocklek

av  fyra fingerbredder#.

 

De två ståtliga pelarna 18 alnar höga.

       En pelares omkrets på tolv alnar.

De var ihåliga.

       Väggarna hade en tjocklek av fyra

fingerbreddar.

 

Jeemia bok. 52:22.

 

22.  #Båda hade pelarhuvuden av brons som var

fem alnar höga och omgavs av ett fältverk med 

      granatäpplen av brons#.

 

Båda pelarna hade huvud av brons.

      Fem alnar höga.

Inneslutna av ett fältverk med brons belagda

       granatäpplen.

 

Jeremia bok. 52:23.

 

23.  #Av granatäpplen var 96 synliga; sammanlagt 

var det 100 granatäpplen runt fältverket#.

 

96 synliga granatäpplen.

     Sammanlagt var det 100 granatäpplen

runt fältverket.

 

Jeremia bok. 52:24.

 

24.  #Gardesbefälhavaren grep översteprästen

Seraja, prästen närmast honom, Sefanja,

        och de tre tröskelväktarna#.

 

Gardesbefälhavaren grep översteprästen Seraja.

      Tre tröskel-väktare.

Prästen Sefanja.

 

Jeremia bok. 52:25.

 

25.  #Av dem som fanns i staden grep han den

man vid hovet som var krigskommissarie,

      sju av kungens närmaste män, stabschefens 

sekreterare, som skrev ut medborgarna till

      krigstjänst, samt 60 andra män i staden#.

 

Kvarvarande av Jerusalems invånare grep han

      krigskommissarien man vi hovet.

Kung Sidkias sju närmaste män.

      Stabschefens sekreterare.

 

Jeremia bok. 52:26.

 

26.  #Gardesbefälhavaren Nebusaradan grep dem

förde dem till den babyloniske kungen i Rivla#.

 

Jeremia bok. 52:27.

 

27.  #Där lät kungen avliva dem, i Rivla i Hamat.

  Så fördes Judas folk från sitt land#.

 

Jeremia bok. 52:28.

 

28.  #Detta är de som bortfördes av Nebukadnessar: under det sjunde året 3 023 judeer#.

 

Jeremia bok. 52:29.

 

29.  #Under Nebukadnessars artonde regeringsår

832 personer från Jerusalem#.

 

Jeremia bok. 52:30.

 

30.  #Och under Nebukadnessars tjugotredje

regeringsår 745 judeer som fördes bort av

     gardesbefälhavaren Nebusaradan -----

sammanlagt 4 600 personer#.

     

             

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 51:47-64.

 

DOM ÖVER BABYLONIEN OCH LÖFTEN

 

OM ISRAELS BEFRIELSE.  DEL. 5.

 

Jeremia bok. 51:47.

 

47.  #Ja, det skall komma en tid då jag skall

straffa Babylons avgudar.

       Hela landet skall stå med skam och ligga

där fallna#.

 

Hemsökelsens tid kommer då skall jag bestraffa 

      Babylons stumma avgudar.

Hela landet ska ligga öde.

 

Jeremia bok. 51:48.

 

48.  #Himmel och jord och allt som finns där

skall jubla över Babylons fall, när förhärjarna  

       tränger in från norr, säger Herren#.

 

Himmel och jord skall höja jubelrop över 

     Babylons fall.

Stridslystna plundrare invaderar landet norrifrån,

      säger Herren.

 

Jeremia bok. 51:49.

 

49.  #Ja, Babylon måste falla för deras skull som har

dräpts i Israel, så som för Babylons skull dräpta

       har fallit över hela jorden#.

 

Babylon faller i fiendens händer:

    Folket i Israel: vilka Babylon med  stridshärar dräpt.

 

Jeremia bok. 51:50.

 

50.  #Ni som har undkommit svärdet, ge er av,

bli inte kvar!

      Tänk på Herren i fjärran land och minns Jerusalem#.

 

Ni, skara som undkommit dödliga svärdet.

       Lämna Babylonien.

Glöm inte Jerusalem!

       Tänk på hans barmhärtighet i främmande land.

 

Jeremia bok. 51:51.

 

51.  # Vi blev vanärade och hånade, våra ansikten

rodnade av skam, när främlingar trängde in 

     i Herrens heliga tempel#.

 

Inför människors ögon hörde vi hånade ord.

      Våra ansikten skamfyllda.

Främmande härar  invaderade Herrens

    helig tempel.

 

Jeremia bok. 51:52.

 

52.  #Men det skall komma en tid, säger Herren,

då jag skall straffa Babylons avgudar och landet

       skall fyllas av de sårades jämmer#.

 

Tiden kommer, säger Herren.

      Jag skall vedergälla Babylons stumma avgudar.

Landet fyllas med sårade människors klagorop

     ängslan förtvivlan.

 

Jeremia bok. 51:53.

 

53.  #Om Babylon så steg upp till himlen och gjorde

sin höga fästning ointaglig, skulle ändå mina

      förhärjare nå dit, säger Herren#.

 

Om Babylons övermod ärar sig över mänskligheten.

        Själviskt bygga höga storliga befästningar.

Skulle inte bli hinder för plundrarnas invansion. 

 

Jeremia bok. 51:54.

 

54.  #Ett klagoskri hörs från Babylon, som är 

förödelsen i kaldeernas land#.

 

Klagoskriet hörs från Babylons ängslan förtvivlan.

        Landet blivit till förödelse i kaldeernas land.

 

Jeremia bok. 51:55.

 

55.  #Ty Herren förhärjar Babylon, han gör slut på

dess väldiga larm.

       Vågorna brusar som en mäktig flod med larmande dån#.

 

Herrens vredesglöd förhärjar Babylon.

       Tillintegör Babyloniska stortaliga larm.

I vågorna hörs hennes kraftfulla ljud.

      Likt en mäktig flodström med larmande ljud.  

 

Jeremia bok. 51:56.

 

56.  #Förhärjaren kommer, han kommer mot Babylon.

       Hjältarna tas till fånga, deras bågar bräcks.

Ty Herren är en hämndens Gud, han vedergäller

       till fullo#.

 

Hänsynslös Plundrare kommer, anfaller Babylon.

         Hennes hjältar tillfångatags, deras stridsbågar

blir kraftlösa.

     Herren hämndens Gud.

Vedergällningens Herre.

 

Jeremia bok. 51:57.

 

57.  #Babylons stormän och visa skall jag dricka

berusade, dess ståthållare, styresmän och hjältar.

       De skall falla i evig sömn och aldrig mer 

vakna upp, säger Konungen, han vars namn 

     är Herren Sebaot#.

 

Babylons stortoliga stormän ego-visa:

    skall jag berusa med vinet.

Babyloniens ståthållare styresmän och hjältar.

      Skall falla i dödens eviga sömn, säger Herren.

 

Jeremia bok. 51:58.

 

58.  #Så säger Herren Sebaot:

Babylons breda mur skall jämnas med marken,

     dess höga portar sättas i brand.

Folkens mödor mynnar ut i intet, allt de slitit för

      blir eldens rov#.

 

Herren Sebaot säger:

       Babylons trygga murar: bli raserade med marken.

       Hennes breda murars höga portar bli

eldens rovgiriga offer.

      Folkets arbetsmödor: betydelselösa.

Deras anletets svett: eldens obarmhärtiga rov.

 

Jeremia bok. 51:59.

 

59.  #Detta är det uppdrag profeten Jeremia gav

Seraja, son till Neria, Machsejas son, när Seraja

       följde med judakungen Sidkia till Babylonien

i hans fjärde regeringsår.

     Seraja var kvartermästare#.

 

Profeten Jeremias uppdrag gavs till Seraja.

       

Jeremia bok. 51:60.

 

60.  #Jeremia skrev i en bokrulle ner alla de olyckor

som skulle drabba Babylon, allt detta som

    är skrivet om Babylon#.

 

Profeten Jeremia nedtecknade profetiska orden:

     i en bokrulle: de olika olyckor vilket skulle

drabba gudlösa Babylon.

 

Jeremia bok. 51:61.

 

61.  #Jeremia sade till Seraja:

"När du kommer till Babylon, läs då upp allt som står här#.

 

Jeremia ord till Seraja:

       När du kommer till Babylon:

Läs frimodigt de skrivna orden i bokrullen. 

 

Jeremia bok. 51:62. 

 

62.  #Du skall säga:

Herre, du har själv hotat att förstöra denna plats,

      så att ingen kan bo där, varken människor

eller djur; den skall läggas öde för all framtid#.

 

Du skall säga orden:

    Herre du själv beslutat förstöra denna plats.

Ödelagd land äger ingen boplats varken för

     människor eller djur. 

 

Jeremia bok. 51:63.

 

63.  #När du läst upp bokrullen skall du binda 

en sten vid den och kasta den i Eufrat#.

 

Jeremia bok. 51:64.

 

64.  #Sedan skall du säga:

Så skall Babylon sjunka och aldrig mer komma upp,

        på grund av de olyckor som jag låter

drabba det.

      Så långt Jeremia ord#.

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

    DEL.  23000.

 

23000.  Elakhetens förblindelse  förmörkar

hjärtat och sinnet.

 

23001.  Ondskan trolöshetens ursprung.

 

23002.  Högmodet o-lydnaden ondskans ursprung.

 

23003.  Ondskan o-ordningens ursprung.

 

23004.  Dåligt humör vad ger det till sin omgivning.

 

23005.  Godhjärtlige räddad bevarad från 

alla ondskans planer.

 

23006.  Ondskans planer: listiga fyllda av 

all ondskas tilltal.

 

23007.  Vreden trolösheten mot sanningen:

visar deras övermodiga beteende.

 

23008.  Trolöst övermod: vad gör den för

sanningen!

 

23009.  Trolöst övermod: lögnens draghjälp.

 

23010.  Kärleksfulle visar hängiven offervillig

kärlek till kärleken.

 

23011.  Orolige liknar oroligt stormigt hav.

 

23012.  Ondskans våld lögner: vad ger det

till Livet.

 

23013.   Ödmjukheten beskyddar tröstar ödmjuke

från högmodets listiga planer:

     vilket vilseleder förvirrar mänskligheten.

 

23014. Självförnekelsen  självisheten

går skilda vägar.

 

23015.  Godheten mänsklighetens tröst

uppmuntran.

 

23016.  Lättjans farofyllda liv:

ondskans dödlighet.

 

23017.  Tänk få vara kärleksfull mild ödmjuk.

 

23018.  Ondskan för godhjärtlige avskyvärd.

 

23019.  Ilskne äger förvridet hjärta sinne

för saktmodet.

 

23020.  Tänk få vandra på kärlekens rättvisans väg.

 

23021.  Oron kraftlös i stillheten tystnaden.

 

23022.  Förvirringen kraftlös i lugnet stillheten

visar styrkan i o-tystnaden.

 

23023.  O-tystnaden jagandet efter vindens

idel tomma vindslag.

 

23024.  Med-känslans barmhärtighet förbarmande visar medkänsla inför de faderlösa 

     övergivna svaga sjuka vilka får leva i rättvisans omsorg.

 

23025.  Ego-kärleken förvirrande orolig:

i sig själv.

 

23026.  Orolig förvirrande kärlek kortsiktig

o-målveten o-beslutsam lever oordnat liv.

 

23027.  Saktmodige o-intresserad leva 

ilsknes liv.

 

23028.  Lögnen bjuder på falsk trygghet.

 

23029.  Hatet föraktet avskyr kärleken.

  Avsky kärleken vägra umgås med den.

 

23030.  Där trolösheten råder råder inte troheten.

 

23031.  Våldsamma händer elaka händer

lever i sällskap med ondskan.

 

23032.  Våldsamt hjärta elakt hjärta

lever i gemenskap med ondskan.

 

23033.  Elaka ögon  våldsamma ögon lever

i sällskap med ondskan.

 

23034.  Våldsamma tungor  elaka tungor

lever i gemenskap med ondskan.

 

23035.  Ödmjukheten visar trohet mot den ödmjuke

i Livets alla skiften.

 

23036.  Hjärtat godhet  hjärtats renhet  hjärtats

snällhet  hjärtats vänlighet  nyttiga levnadsdygder. 

 

23037.  Ondskan förvrider förtrycker rättvisan

sanningen.

 

23038.  Ilskna tårar  häftiga våldsamma tårar

smärtsamma leva i.

 

23039.  Splittringen föraktet stoltheten

  mörka gärningar.

 

23040.  Enheten kärleken ödmjukheten 

ljusets varma gärningar.

 

23041.  Oron orolig i sitt beteende.

 

23042.  Oron ger o-behärskad tunga.

 

23043.  Förlåtelsen visar öppen famn för bittert

besviket hjärta.

 

23044.  Livets glädje  livets frid  värdesätter livet.

 

23045.  Livets lycka  livets kärlek  uppskattar Livet.

 

23046.  Elakes ärliga tillflykt till godheten:

hans räddare bevarare från fortsatt elak olycka

     och elände.

 

23047.  Ödmjukhetens orubbliga fasthet:

ödmjukes styrka oh fasta tillflykt.

 

23048.  Egoistiskt egen-kärlek tänker på sig själv:

   tillfredsställer alltid sina stolta behov.

 

23049.  Fåfängliga ord för den vise in i idel dumdristighet.

 

23050.  Tänk få vara tillgänglig för godheten:

bli godhjärtlig.

 

23051.  Ondskan rider på O-rättvisan våldet.

 

23052.  Hjärtats renhet glädjefylld sann och äkta.

 

23053.  Visat förtroende för sanningen:

lever i sanningens beskydd.

 

23054.  Sanningens beskydd försvar mot lögnens

listiga planer: ger själen vila och harmoni.

 

23055.  Lögnens ondsinta planer kraftlösa

mot sanningen.

 

23056.  Hjärtats sorg bedrövelse:

oren och lögnaktig.

 

23057.  Där renheten råder råder sanningen.

 

23058.  Där o-renheten råder råder lögnen.

 

23059.  Sorgen  bedrövelsen smärtsam.

 

23060.  Modlösheten  smärtsam för själen.

 

23061a.  Frimodigheten läkande uppmuntrande.  

 

23061b.  Frimodigheten trösterik  uppskattad.

 

23062.  Sanningen uppmuntrar frimodigheten.

 

23063.  Belöna inte elakheten belöna

istället godheten.

 

23064.  Belöna inte o-barmhärtigheten belöna

istället barmhärtigheten.

 

23065.  Kärleksfulle äger kärlekens skyddande

    omsorg mot hatets och föraktets giftiga pilar.

 

23066.  Kärleken försvarar beskyddar kärleksfulle

mot hatets giftiga tungor.

 

23067.  Föraktets giftiga tungor  sårar själslivet.

 

23068.  Gudlösas övermod elaka o-brmhärtiga

tänker bara på sig själva.

 

23069.  Gudlösa människor: egocentriska i ord

och  handlingar.

 

23070.  Rovgirige föraktar sanningen.

 

23071.  Ondskans gudlöshet vandrar i falskhetens

lögnens avskyvärda liv.

 

23072.  Ödmjuka ord leder de ödmjuka in i

ödmjukhetens skattkammare.

 

23073.  Ödmjukhetens skattkammare:

äger större värde än silvrets och guldets.

 

23074.  Evisheten fåfänga idel tomhet.

 

23075.  Elakhetens orena sår ropar efter läkedom.

 

23076.  Godhetens sötma läker elakhetens 

    orena sår.

 

23077.  Högmodet rider på envisheten.

 

23078.  Elakheten visar inga ömma varma känslor.

 

23079.  O-tåligheten visar ingen omsorg uppmuntran.

 

23080.  Tåligheten verksam genom tiden.

 

23081.  Dödlig sjukdom döden till nytta.

 

23082.  Dödlig virus förintar alla levande varelser.

 

23083.  Olika sjukdomar har olika personligheter. 

 

23084a.  Levande människa känner bitterhet.

 

23084b.  Död människa känner ingen btterhet.

 

23085.  Bitterheten kraftlös i död människa.

 

23086.  Döden rider på bitterheten.

 

23087.  Tåligheten ger Liv.

 

23088.  O-tåligheten ger ångest.

 

23089.  Vreden ger ångest.

 

23090.  Elakheten ger ångest.

 

23091.  Hopplösheten  förtvivlan  skadar smärtar

människans själsliv.

 

23092.  Ödmjuke säger: mitt hjärta fyllt av ödmjukhet jag avskyr stoltheten.

 

23093.  Egocentrisk mänsklighet vanärar 

ödmjukheten.

 

23094.  Ödmjuke visar tacksamhet inför 

ödmjukhetens omsorg: lever beskyddad från

       övermodets faror och olyckor.

 

23095.  Förlåten själens läkedom inre frid.

 

23096.  Ordstrider rider på rädslan.

 

23097.  Rädslan ondskans tjänare.

 

23098.  Bättre vägledas av visheten än dårskapen.

 

23099.  Bättre vara vishetens slav än 

     dårskapens slav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

ORD AV  UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

   DEL. 23200.

 

23200.  Själviskheten falsk avgud.

 

23201.  Falsk avgud  o-tröstlig o-hjälpsam.

 

23202.  Kärleksfulle lever i kärlekens ocean.

 

23203.  Hataren lever brist på kärlek.

 

23204.  Tillväxande snällhet släpper taget

om vara elakhetens  tjänare.

 

23205.  Vänligheten sprider ljus dår elakheten råder.

 

23206.  Vänligen bränner bort all elakhet.

 

23207.  Elake hatar godheten älskar elakheten.

 

23208.  Godhjärtlige föraktar elakheten

älskar godheten.

 

23209.  Elake lever i elakhetens fängelse:

godhjärtlige lever i frihet från elakhetens

     mörka liv.

 

23210.  Barmhärtigheten ger tålmodigt

ut den till de behövande.

 

23211.  Ödmjuke visar sin styrka mot

högmodets listiga planer.

 

23212.  Förtalets giftiga pilar sårar

människo-hjärtan.

 

23213.  Skvalleriets ords giftiga pilar skapar

blödande själssår.

 

23214.  Kärleken bränner bort föraktats hatets

bitterhet.

 

23215.  Föraktets hatets bitterhet bränna bort av

kärleken och förlåtelsen.

 

23216.  Insikten god läromästare.

 

23217.  Insikten visheten upplyser  ger frihet 

från förblindelsens fångenskap.

 

23218.  Förblindelsens träldom dagdrömmeri

försvinner utplånas av sanningens klara ljus:

      vilket belyser hjärta och sinne.

 

23219.  Kärlekens kraftkälla uppmuntrar 

värdesätter livet.

 

23220.  Skvalleriet förtalets  ryktesspridning

främmande för godheten snällheten

      och vänligheten.

 

23221.  Godheten undviker onda tankar

förtal och skvaller.

 

23222.  Samvetsrannsakan avslöjar människans

felaktiga livsstil.

 

23223.  Gott samvete  ont samvete 

ärligt samvete  vad väljer mänskligheten leva i.

 

23224.  Godheten konung över elakhetens gissel.

 

23225.  Elakheten herre över elakes lidande.

 

23226.  Elakheten förlorare i godhetens läkedom.

 

23227.  Ärlig godhet: tänk få äga den.

 

23228a.  Dödligt virus uppskattar inte 

människovärdet.

 

23228b.  Dödligt virus visar sitt hat mot alla

levande varelser.

 

23228c.  Dödligt virus vad för nytta ger

det till Livet!

 

23229.  Manligheten längtar efter kvinnas

emotionella rikedomar.

 

23230.  Tänk få bli  uppskattad  uppmuntrad

för vem man är.

 

23231.  Ondskefulle skadliga krafter:

    Förtalet  skvalleriet  vilka hatar kärleken.

 

23232.  Ondskefulla krafter:

Föraktet hatet  egoismen  själviskheten.

 

23233.  Stöld mord  våld krig  skapar o-ordning

   kaos i samhället.

 

23234.  Krig våldsamheter stöld mord 

vilket leder nationer till moralisk misär.

 

23235a.  Rädsla förstör glädjen.

 

23235b.  Ondskan förstör godheten.

 

23235c.  Mörkret förstör ljuset.

 

23236.  Ljuset välkommet där  mörker råder.

 

23237.  Mörkret o-välkommet  där ljuset råder.

 

23238.  Ondskan skapar rädsla där våldet 

mord stöld och krig råder.

 

23239.  Våldsamheten  morden 

inga problem-lösare. 

 

23240.  Godheten skapar glädjen.

 

23241.  Dåligt väder gör livet o-intressant.

 

23242.  Är livet o-intressant gör intressanta saker.

 

23243.  Intressant liv  värdesätter uppmuntrar.

 

23244.  O-intressant liv  vänära livet.

 

23245.  Ondskans övermakt  visar sig

i kriminalitet våldshandlingar o-ordnat samhälle

    där kaos råder.

 

23246.  Ondskans övermakt visar sig i 

äktenskapsbrott  sam-könande liv vilket förstör

       skapelse-ordningen.

 

23247.  Förstörs skapelseordningen:

tilllåts moraliska misären härska över nationer.

 

23248.  God samhällsordning gör livet intressant. 

 

23249.  Förstörd samhällsordning gör livet

   o-intressant.

 

23250.  Förvirrat oroligt samhälle gör livet

o-tryggt o-säkert äger ingen framtig på jorden.

 

23251.  Måttfullheten  återhållsamheten

    hälsosamt för livet.

 

23252.  Varm hjärta  givande hjärta  ödmjukt hjärta.

 

23253.  Kyligt hjärta  själviskt hjärta stolt hjärta.

 

23254.  Givandet fri från själviskhet.

 

23255.  Girigheten själviskhetens slav.

 

23256.  Ödmjuke älskar ödmjukheten

uppmuntrar den ömjuke.

 

23257.  Bedrövligt liv  glädjefattigt liv.

 

23258a.  Frimodigheten övervinner rädslan.

 

23258b.  Godheten övervinner rädslan.

 

23259.  Ondskan samarbetar med  rädslan.

 

23260.  Högmodet vän med ondskan.

 

23261.  Ödmjukheten vän med frimodigheten.

 

23262.  Ödmjukheten samarbetar med frimodigheten.

 

23263.  Du, modlöse var vid gott mod!

 

23264.  Kärlekens gränslösa glädje:

tänk få leva i den.

 

23265.  Kärlekens gränslösa glädje:

föraktas hatas av ondskans avskyvärda lidelser.

 

23266.  O-troheten skapar besvikelse och bitterhet.

 

23267.  Godheten trofastheten värdiga 

uppmuntrare: livets värdefulla medhjälpare

     och tröstare.

 

23268.  Ärligheten  enheten  troheten:

Ondskans farliga fiender.

 

23269.  Ondskans farliga fiender:

o-ärligheten  splittringen  o-troheten.

 

23270.  O-ärligheten  splittringen  o-troheten:

tillhör moraliska misären.

 

23271.  Förvirrat eländigt liv: vad ger det till Livet.

 

23272.  Elakhetens förstörande liv:

vad nytta ger det  till Livet.

 

23273.  Girighetens själviska liv:

    glädjefattigt liv.

 

23274.  Ödmjukt hjärta lever i o-böjlig trohet

mot sanningen.

 

23275.  Ondskan rider på moraliska misären.

 

23276.  Barmhärtiga ömheten  vad sorgsen

   bedrövad värld behöver.

 

23277.  Ömhetens barmhärtighet  öppenhjärtligt

    villig fylla människors längtan efter den.

 

23278.  Elakheten odlat  elaka tankar  begär

   i elakes hjärta och sinne.

 

23279.  Dödsfruktan och pesten:

       dödsfruktan lever på dödliga pesten.

 

23280.  Elakheten befläckar elakes hjärta

och sinne.

 

23281.  Godheten renar elakes befläckade 

   sinne och hjärta.

 

23282.  Fridens fulla förtroende främmande för

   elakheten falskheten.

 

23283a.  Lögnen rider på elakheten.   

 

23283b.  Lögnen rider på  falskheten.

 

23284.   O-barmhärtig elakhet utmanar

barmhärtiga godheten.

 

23285.  O-barmhärtig falskhet utmanar sanningen.

 

23286.  Ondskans svek utmanar  kärlekens eld

   vilket förtär  ondskans onda planer.

 

23287.  Ödmjuke lever  i  trovärdighet

    mot ödmjukheten.

 

23288.  Ödmjuke ser ödmjukhetens möjlighet

    bli lik den i ord och gärning.

 

23289.  Vara ödmjuk bli älskad av ödmjukheten

    få vara ödmjukhetens älskade barn.

 

23290.  Godhjärtlige vandrar  på fridens

   rättvisans vägar.

 

23291.  Fläckfri glädje  ej glädje fattig. 

 

23292.   Egoismen  mänsklighetens smärtsamma

    gissel av törntaggar.

 

23293.  Egoismen  mänsklighetens  lidande.

 

23294.  Visar o-tålige vilja bli fri från o-tåligheten:

     finns möjligheten till livet i tålighetens närhet.

 

23295.  Tåligheten erbjuder säkert beskydd mot

o-tålighetens lidande.

 

23296.  O-tålighetens lidande: smärtsamt lidande.

 

23297.  Smärtsamt lidande skapar blödande 

  själssår.

 

23298.  Lär känna tåligheten:

    tåligheten erbjuder hälsosamt liv.

 

23299.  Tiden i tålighetens formingsbad:

      En tid då tåligheten läker befriar från otålighetens inflytande över o-tåliges liv. 

 

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43


 

     

    VARA ÖDMJUKHETENS TJÄNARE.

 

 

 

         FRÅN LIVETS BÖRJAN

 

 

 

             TILL LIVETS SLUT.

 

 

1 Petrus brevet. 5:5b.

 

 

       #IKLÄD ER ALLA, I GEMENSKAP MED

 

 

VARANDRA,  ÖDMJUKHETEN SOM EN

 

 

                TJÄNAREDRÄKT# 

 

                            1917 års översättning.

 

 

      SAMLADE TANKAR OM ÖDMJUKHETEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Vara formad i ödmjukhetens beteende:

bygger upp en stad och nation. 

      

2.  Ödmjukheten folkets ärekrona fasta tillflykt.

 

3.  Ödmjukheten belönas med tacksamma uppmuntrande hjärtan sinnen.

 

4.  Ödmjuke känner glädjen övr bli iakttagen

uppskattad i sin ödmjukhet.

 

5.  Livet i ödmjukhetens formningsbad.

Förbannas ej av folket.

 

6.  Folkets villighet öppenhet inför ödmjukhetens

   tankar vilja visar sig i deras gemenskap

med den.

 

7.  Ödmjukhetens insikt vishet o-begränsad.

 

8.  Ödmjukhetens finns på den vises

och klokes läppar.   

 

9.  Ödmjukheten ger tryggt fotfäste i människans

    hjärtan vilja och tankar.

 

10.  Ödmjuke säker trygg  pålitlig lugn i 

sin ödmjuka livsstil.

 

11.  Ödmjukheten räddar försvarar människo-själar:

från högmodets faror och lidande.

 

12.  Människorsjälar finner sin själs trygga

   fasta tillflykt i ödmjukhetens närhet.

 

13.  Ödmjukheten leder själen in i inre glädje

ro lugn harmoni.

 

14.  Ödmjukheten prisad ärad i staden.

 

15.  Ödmjuke lovordad pålitlig i folkens hjärtan

    vilja tankar.

 

16.  Bjuder in ödmjuka formbara hjärtan

i sin närhet.

 

17.  Formad i sann ödmjukhet: värdesätts

uppskattas av ödmjukheten.

 

18.  Ödmjukheten: ej grym  våldsam.

Älskas uppskattas ej i grymhetens våldsamhetens

      förstörelse av människosjälen.

 

19.  Formad i ödmjukheten: försvaret

   mot stolthetens listiga planer.

 

20.  Där Ödmjuka ärliga bor behövs inga stiftade

lagar och paragrafer.

 

21.  Finns ödmjuka enheten: där råder inte högmodet.

 

22.  Två ödmjuka hjärtan kommer bra överens.

 

23.  Ödmjukheten givande:

   ger inre glädje och fröjd i människors-hjärtan.

 

24.  Ödmjukheten ej närvarande i maktens boningar.

 

25.  Söker tankevärlden ödmjukheten:

ges inre läkedom för hjärta tankar och tal.

 

26.  Ödmjuk tanke-värld gör  tankarna  hjärtat

talet ödmjukt.

 

27.  Ödmjukt hjärta söker aldrig ära och framgång.

 

28.  Ödmjukt hjärta  givmilt hjärta.

 

29. Ödmjukt  saktmodigt  hjärta +++ formbart hjärta.

 

30.  Ödmjukt hjärta utstrålar ödmjukhet.

 

31.  Ödmjuke sträcker fram öppen hand

inför de behövande.

 

32.  Ödmjuke har många vänner.

 

33.  Ödmjuke talar fåordiga ord  från sitt

ödmjuka hjärta.

 

34.  Ödmjuke tålmodig i lyssnandet.

 

35.  Ödmjuke undviker stridslystenheten.

 

36.  Ödmjuke ödmjukar sig inför sin o-fullkomlighet.

 

37.  Vaksam tunga får inspiration från ödmjukt

hjärtats tankar.

 

38.  Ödmjuk manlighet värdesätter uppskattar

    kvinnlighetens emotionella rikedomar.

 

39.  Där ödmjuka hjärtat råder  råder

ödmjukhetens utstrålning.

 

40.  Ödmjuke välkomnar  tacksamheten.

 

41.  Ödmjuke  bevakar  tungans dörr.

 

42.  Ödmjuke  bevakar  tungans ingång

och utgång.

 

43.  Ödmjuke medveten om tungans dörr.

 

44.  Ödmjuke försvara inte sig själv.

 

45.  Ödmjukes hjärta  försvara  tystnadens värde.

 

46.  Ödmjuke äger ödmjukt beteende.

 

47.  Ödmjuke undviker o-fruktsamt tal.

 

48.  Där avsaknade av högmodet råder:

har ödmjukheten sina djupa rötter.

 

49.  Ödmjuk person utvecklar fin och djup vänskap.

 

50.  Ödmjuke äger ärligt beteende.

 

51.  Ödmjuke lånar inte ut sig till nyfikenheten.

 

52.  Tacksamheten ödmjukheten säger sanningen.

 

53.  Lydnaden och ödmjukheten ärlig och pålitlig.

 

54.  Ödmjukheten lydnaden tacksamheten

varandra till tröst  Stöd  och  hjälp.

 

55.  Ödmjukheten lydnaden tacksamheten

   lyhörd för tystnaden  eftertanksamheten 

och stillheten.

 

56.  Tacksamheten lydnaden ödmjukheten

upphöjd och prisad  vid stadens portar.

 

57.  Ödmjukheten lydnaden tacksamheten 

främmande för O-lydnaden  O-tacksamheten

    Och högmodet.

 

58.  Där högmodet är o-välkommen:

råder ödmjukhetens djupa rötter i hjärtan 

     och sinnen.

 

59.  Ödmjuk person utvecklar fin och djup vänskap.

 

60.  Ödmjuk person äger  ärligt beteende.

 

61.  Lydnaden ödmjukheten tacksamheten:

varandras vänner.

 

62.  Ödmjukhetens tacksamhetens  tankar:

hjärtats glädje.

 

63.  Tacksamheten  ödmjukheten

     säger sannningen.

 

64.  Ödmjukheten tacksamheten

     ärlig pålitlig.

 

65.  Tacksamheten ödmjukheten lydnaden

varandra  till  Tröst  Stöd och Hjälp.

 

66.  Lydnaden ödmjukheten lyhörd för

    tystnaden  eftertänksamheten  stillheten.

 

67.  Ödmjukheten  lydnaden  rättvisan sätter sin tilltro  till insiktens rådgivning.

 

68.   Livet i rättvisan ödmjukheten 

tillgänglig för varje dag.

 

69.  Ödmjuka  tacksamma ögon  nationens framtid.

 

70.  Lydnaden  ödmjukheten  familjens

goda karaktärsdrag.

 

71.  Låt oss vara  rädd om  ödmjukheten

den är en diamant för själen.

 

72.  Ödmjukhete likt fröet får växa i ödmjukes

hjärta och tankar.

 

73.  Ödmjukheten likt o-slipad diamant slipas 

av högmodets närhet.

 

74.  Ödmjukheten +++ slipade diamanten

   sprider hennes skönhet sötma ljuvlighet.

 

75.  Ödmjukheten  ödmjukes livsstil  livsföring.

 

76.  De ödmjuka +++ ödmjukhetens älskade vänner.

 

77.  Ödmjuka personer  ödmjukhetens

   dyrbara skatter. 

 

78.  Var sen på högmodet  rik på ödmjukhet.

 

79.  Fullkomlig  tunga  ödmjuk och mild i sitt tal.

 

80.  Valet lätt att göra vara ödmjukhetens

tjänare i ord och handling.

 

81.  Slaven och trälen aldrig fri   bättre vara

ödmjukhetens slavtjänare än övermodets.

 

82.  Ödmjukheten äger den ödmjuke.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se