Alla inlägg den 28 augusti 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 22000.

 

22000.  Ödmjuketen jämförs med klippans fasthet

mot högmodets oroliga havsvågor.

 

22001.  Ödmjukhetens trofasthet tillgänglig

för alla.

 

22002.  Ödmjukhetens fasthet:

likt klippans o-rubbliga fasthet.

 

22003.  Stolthetens övermodets starka förvirrande

vindar: förändrar inte ödmjukhetens 

     o-rubbliga fasthet stabilitet.

 

22004a.  Ondskans avskyvärda lögner:

likt havets oroliga stormande havsvågor. 

 

22004b.  Vad kan oroliga lögnaktiga stormande

havs-vågor göra mot sanningens o-rubbliga

      fasthet stabilitet.

 

22005.  Kärleksfulla troheten: orubblig i sin

trohet mot trolösheten.

 

22006.  Trolöshetens vandrar i sällskap med

lögnen och falskheten.

 

22007.  Trovärdigheten vandrar i sällskap

med sanningen.

 

22008.  Sanningen trovärdig i vad den säger.

 

22009.  Lögnen falsk i vad den säger.

 

22010.  Ondskan rider på mörkrets gärningar.

 

22011.  Godheten rider på ljusets gärningar.

 

22012.  Frimodigt hjärta läppar hjärta:

ser lyssna på rättvisan.

 

22013.  Sanningen rider på Rättvisan.

 

22014a.  God vänskap förjagar o-vänskapen. 

 

22014b.  Kärleken förjagar allt förtal.

 

22015.  Tänk få var ödmjukhetens trogne tjänare.

 

22016.  Ödmjuke stoltes övermodiges:

vägvisare in i ödmjukheten.

 

22017.  Ödmjukheten formar ödmjuke till vara

uthållig i tjäna ödmjukt inför högmodets

        lockelser och faror.

 

22018.  Ondskan förvirrad förblindar vilseleder

i ett hetiskt beteende.

 

22019.  Godheten äger harmoniskt lungt 

stillsamt rofyllt beteende.

 

22020. Ondskan rider på avundet.

 

22021.  Avundet dödar själen.

 

22022.  Låt iten förbittringens giftiga törntaggar

förgifta sära själslivet.

 

22023.  Godheten förändrar elake till

godhetens barn.  

 

22024.  Elaka barn förstör vänskapen.

 

22025.  Uthålliges tålighet visar sig i livets

svårigheter och motgångar.

 

22026.  Högmodet o-ordnat självförtroende:

ödmjukheten ordnat självförtroende.

 

22027.  Högmodets tjänare: egoismens farligheter.

 

22028a.  Vreden rider på kivet.

 

22028b.  Ilskenheten rider på trätgirigheten.

 

22028c.  Häftigheten rider på ordstrider.

 

22029.  O-ordnat själv-förtroende:

högmodets erbjudande.

 

22030.  Ordnat självförtroende:

ödmjukhetens erbjudande.

 

22031a.  Högmodet har olika tjänare:

 egoismen  själviskheten.

 

22031b.  Högmodets tjänare:

    älska sitt ego före sin nästa.

 

22032.  Välvilliga blickar älskvärda  värdefulla.

 

22033.  Ilskna blickar  sårarande blickar.

 

22034.  Anklagande blickar  dömande blickar.

 

22035.  Bli föraktad och hånad av makt-fullkomliga

människor: visar sin o-barmhärtighet.

 

22036.  O-vissheten  osäkerheten  vad ge de 

till Livet.

 

22037.  Säkerheten tryggheten  o-trygga människor

längtar efter.

 

22038.  Kärleksfulle  förälskad i kärleken:

hatar föraktet förtalet.

 

22039.  Självprövad människa: rannsakar

sina livsval. 

 

22040a.  O-ordnad kärlek  o-ordnad godhet:

rider på ondskan.

 

22040b.  O-ordnad godhet  o-ordnad kärlek:

besmittad av ondskan.

 

22041.  Ondskan rider på O-tåligheten o-vänskapen.

 

22042.  Ondskan rider påSplittringen förvirringen.

 

22043a.  Bedragaren svär falskt.

 

22043b.  Bedragaren går i sällskap med falskheten.

 

22043c.  Ondskan rider på Bedragarens lögner.

 

22044.  Bedragaren lever med o-rent hjärta.

 

22045.  Bedragaren äger orena läppar.

 

22046.  Bedragaren söker inte sanningen.

 

22047.  Bedragaren söker lögnen  falskheten.

 

22048.  Hjärtats bitterhet  tankars bitterhet:

främmande för kärleken. 

 

22049.  Sorgset orent hjärta:

lever i brist på glädjefyllt liv.

 

22050.  Ödmjuke känner avsky för högmodets 

lidelser.

 

22051.  Saktmodige känner avsky för

ilskenhetens lidelser.

 

22052.  Godheten vårt lands styrka upprättelse

ondskans elaka lidelser.

 

22053.  Ödmjukheten litenheten:

nationens välsignelse.

 

22054.  O-tåligheten livets sorgebarn:

har sin gemenskap i livets sorgetåg, vän med

      livets undergång: förkastar livets värde.

 

22055.  Tåligheten tåliges försvarare räddare

mot o-tålighetens farofyllda liv.

 

22056.  O-tålighetens farofyllda liv:

fyllt av missmod förvirring och oro.

 

22057.  Lydnaden kärleken varandras vänner.

 

22058.  Lydnaden ödmjukheten går

i sällskap med varandra.

 

22059.  Ödmjukheten ödmjukes hjälpare tröstare:

från övermodets farligheter.

 

22060a.  Maktlystenheten främmande för:

litenheten ödmjukheten.

 

22060b.  Överlägsenheten stortaligheten

främmande för. ödmjukheten litenheten.

 

22061a.  Kärleksfulle sprider rosor av kärlek.

 

22061b.  Godhjärtlige sprider rosor av  godhet.

 

22061c.  Barmhärtige sprider rosor av

barmhärtighet och omsorg.

 

22062a.  Ilskenheten strider mot sin fiende saktmodet.

 

22062b.  Häftigheten strider mot sin fiende

saktmodet.

 

22062c. Vreden strider mot sin fiende saktmodet.

 

22063a.  Ilskenheten äger dödligt värde.    

 

22063b.  Saktmodigheten äger o-dödligt värde.

 

22064.  Saktmodet välsignar livet.

 

22065.  Häftigheten förbannar Livet. 

 

22066a.  I förlåtelsen finns ingen bitterhet.  

 

22066b.  I förlåtelsen finns ingen besvikelse.

 

22066c.  I förlåtelsen finns ingen stolthet.

 

22067.  I förlåtelsen finns ingen o-barmhärtighet.

 

22068.  I kärleken finns det kärlek renhet

förlåtelse.

 

22069.  Mänsklighetens nöd och hopplöshet:

behöver förlåtelse kärlek omsorg.

 

22070.  O-tåligheten: o-tröstlig skadlig 

o-förlåtande självisk.

 

22071.  Kärleksfylles trohet vandrar i sällskap

med ljuset: ljuset skingrar hatets föraktas mörker.

 

22072.  Med-lidande männskor delar sitt liv med

sin nästas lidelser.

 

22073.  O-tålige förvirrad orolig i ord

och handlingar.

 

22074.  Människor fångade under moraliska misären: lever själviskt förvirrat oroligt liv.

 

22075.  Moraliska misären äger en

förvriden människo-syn.

 

22076.  Ilskenheten dör ut i saktmodets närhet.

 

22077.  O-tåligheten dör ut i tålighetens närhet.

 

22078.  O-tåligheten för den tålige förloraren.

 

22079.  O-tåligheten kontrollerar otåliges

hjärta tankar: blir bedragen förblindad 

      av otålighetens listiga ondska.

 

22080.  Barmhärtighetens gränslösa djupheter:

har sitt ursprung i fullkomliga barmhärtigheten. 

 

22081.  Ödmjukheten för ödmjuke: 

styrkan fasta klippan  skyddande borgen:

     mot stolthetens giftiga pilar.

 

22082.  Ödmjukheten ödmjukes fasta klippa mot:

     övermodets onda listiga farofyllda planer.

 

22083.  Lögnens o-vilja vara lydig sanningen.   

 

22084. Trogne lever i trohet talar sanning.

 

22085.  O-trogne lever i hjärtats trolöshet.

 

22086.  Hjärtats o-vilja mot sanningen:

går i sällskap med lögnen.

 

22087.  Självförnekelsen  o-själviskheten:

ger liv för själens läkande sötma.

 

22088.  Enklelheten ödmjukheten väger tyngre på 

Livets våg: väger tyngre än övermodet.

 

22089.  Godheten enheten  trovärdigheten

livets stödjepelare.

 

22090a.  O-barmhärtigheten liknar livets

stormvindar. 

 

22090b.  O-barmhärtigheten liknar livets

bittra o-väder.

 

22091.  Äregirigheten idel tomhet.

 

22092.  Äregirigheten äger löjeväckande beteende.

 

22093.  Högmodet rider på Äregirigheten.

 

22094.  Ärelystenheten låter sig äras

i människors ögon.

 

22095.  Övermodet rider på Äre-lystenheten.

 

22096.  Tänk få vara o-känd obetydlig inför

världens mäktiga boningar.

 

22097.  Bedragaren kärlekslös  ansvarslös.

 

22098.  Bedragaren krävande  o-barmhärtig.

 

22099.  Bedragaren föraktfull  hatisk

hänsynslös i vad den gör. 

 

   

     

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 44:1-30.  

 

STRAFFTAL TILL JUDEERNA I EGYPTEN.

 

Jeremia bok. 44:1.

 

1.  #Detta är det ord som kom till Jeremia

om de judeer som bodde i Egypten. i Migdol,

    Tachpanches, Memfis och i Patros område:#.

 

Jeremia bok. 44:2.

 

2.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Ni har sett den olycka jag har låtit drabba

       Jerusalem och alla städerna i Juda.

Nu ligger de i ruiner.

     Ingen bor där#.

 

Strafftal till Judeeerna i Egypten.

 

Ord från Herren Sebaot: Israels Gud.

          Era liv drabbats av olyckor i Jerusalem:

Juda olika städer.

      Vilka nu ligger ödelagda ruiner.

 

Jeremia bok. 44:3.

 

3.  #Detta skett på grund av allt det onda de

gjorde när de väckte min vrede genom att tända

     offereld åt andra gudar och dyrka dem, gudar som var okända både för dem och för er

   och era fäder#.

 

Varför är de ödelagda?

      För Era onda gärningars skull.

Vilket uppväckte min heliga vrede mot er.

     Tände offereldar åt andra gudar.

Dyrkade dem före mig: den levande Guden.

         Okända gudar: för både er själva 

och era fäder.

        

Jeremia bok. 44:4.

 

4.  #Gång på gång har jag sänt mina tjänare profeterna till er för att säga:

     "Upphör med dessa vidrigheter, som jag

avskyr! "#.

 

För min kärleks skull: gång på gång sänt

     mina tjänare profeterna till er.

De talade mitt ord: varnade er i er dårskap.

      Sluta upp med dessa vederstyggelser:

vilka jag själv avskyr.

 

Jeremia bok. 44:5.

 

5.  #Men de ville inte lyssna, inte höra på;

de vände inte om från sin ondska och slutade inte

        att tända offereld åt andra gudar#.

 

Ni var o-hörsamma inför mina varnande ord.

     Älskade ondskan före min godhet.

Fortsatte leva er avgudadyrkan: tillbad falska gudar.

 

Jeremia bok. 44:6.

 

6.  #Då vällde min vrede och mitt raseri fram

och flammade mot Judas städer och mot

    Jerusalems gator, så att de blev ödelagda 

och ligger i ruiner än i dag#.

 

Vilket uppväckte min heliga vrede mot er.

        Min vredes raseri förtärde Judas städer:

mot Jerusalems gator.

        Ödelagde dem i ödsliga ruiner.

 

Jeremia bok. 44:7.

 

7.  #Och nu säger Herren, härskarornas Gud,

Israels Gud:

    Varför drar olycka över er själva?

Ni utrotar män och kvinnor, barn och spädbarn ur

     Juda, så att ingen enda av er blir kvar#.

 

Herren, härskarornas Gud Israels ende Gud säger:

         I er dårskap drar ni olycka och elände

över er själva.

        

Jeremia bok. 44:8.

 

8.  #Ni väcker min vrede med det ni gör,

ni tänder offereld åt andra gudar i Egypten, 

      där ni har bosatt er.

Därför skall ni utrotas, därför skall ni bli till

    en förbannelse och utsättas för hån av alla 

jordens folk#.

 

Era onda gärningar: uppväcker min vrede.

      Tänder främmande offereldar åt o-kända gudar.

Ni ska bli dödade för era synders skull.

           Ert liv blir er till förbannelse.

 

Jeremia bok. 44:9.

 

9.  #Har ni glömt allt ont som era fäder har gjort,

allt ont som Judas kungar och deras hustrur,

      som ni själva och era hustrur har gjort i Juda

och på Jerusalems gator?

 

Har ni glömt vad era fäder gjort i sin upproriskt

     mot min heliga vilja.

Judas kungar deras hustrur ni själva era hustrur

     efter era ondskefulla gärningar orenat

Juda land  Jerusalems gator.

 

Jeremia bok. 44:10.

       

10.  #Intill denna dag har ni inte visat någon 

förkrosselse eller fruktan, ni har inte följt min lag

     och mina stadgar, som jag förelagt er 

och era fäder#.

 

Till denna dag: inte visat någon gudsfruktan:

    levt i ödmjukhet inför mig: gjort bot och bättring.

Följt lydigt min givna lag och mina heliga

     föreskrifter.

      

Jeremia bok. 44:11.

 

11.  #Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Jag vänder mig mot er för att bringa er olycka 

      och för att utrota hela Juda#.

 

Efter ert gudlösa liv:

      Mitt helighets ansikte vänder sig mot er:

ger er livets olyckor. 

 

Jeremia bok. 44:12.

 

12.  #Jag skall ta itu med som är kvar av Juda,

dem som beslutat sig för att bege sig till Egypten

       och bosätta sig där.

De skall alla gå under i Egypten.

       De skall falla för svärd och förgås av svält.

Från den störste till den minste skall de gå under.

      Genom svärd och svält skall de dö, och de skall

bli till en förbannelse och en svordom och utsätts

       för ödeläggelse och hån#.

 

Ska vedergälla de kvarvarande av Juda.

        Vilka beslutat sig i olydnad utvandra till Egypten.

         Egypten blir deras undergång.

Blir svärdets vassa dödliga offer.

       Svälten blir deras Herre.

Den störste den minste bland  folket möter sin

    undergång.

Vilka själv gjort sig till förbannelse.

          Blir utsatta av svordoms tungor:

ödeläggelse hånfulla ord.

  

Jeremia bok. 44:13.

 

13.  #Jag skall straffa dem som bor i Egypten,

så som  jag straffade Jerusalem, med svärd

    och svält och pest#.

 

Min vrede ska bestraffa dem: vilka bor i Egypten.

    Likt jag bestraffade staden Jerusalem.

Hur straffade jag dem?

      Med det dödliga svärdet.

Svälten blev deras Herre.

     Pesten smittsam sjukdom blev dem till död.

 

Jeremia bok. 44:14.

 

14.  #Ingen skall bli räddad, ingen skall överleva

av dem som kom till Egypten för att bosätta

    sig där.

Ingen skall återvända till Juda, dit de längtar 

     tillbaka och där de leva.

Ingen skall återvända, utom några få som blir 

     räddade#.

 

Ingen blir räddad: Alla mister sitt liv i Egypten.

         Ingen återvänder till Juda land.

Allenast få ska bli räddade får återkomma till

      Juda land.

 

Jeremia bok. 44:15.

 

15.  #Då fick Jeremia detta svar av männen, 

som kände till att deras hustrur tände offereld

      åt andra gudar, och av den stora skara kvinnor 

som samlats där, alla som bodde i Patros

    i Egypten:#.

 

Dessa talade ord Jeremias svar från Herrens ord:

      De gudlösas män svar:

Vilka tände främmande offereldar åt okända gudar.

 

Jeremia bok. 44:16.

 

16.  #Det ord du har talat till oss i Herrens namn

tänker vi inte lyda#.

 

Deras ords svar:

         Vi tänker inte besvara de ord som talats

i Herrens namn.

      Vi låter vår egen vilja gå före Herrens namns vilja.

 

Jeremia bok. 44:17.

 

17.  #Vi tänker göra som vi har sagt:

tända offereld åt Himladrottningen och utgjuta

    dryckesoffer åt henne så som vi gjorde förr,

vi och våra fäder, våra kungar och stormän, 

      i Juda städer och på Jerusalems gator.

Då kunde vi äta oss mätta, vi hade det bra

     och drabbades inte av någon olycka#.

 

Vi är eniga i göra vad vi sagt:

    Tända offereld åt Himladrottningen.

Utgjuta dryckesoffer åt hennes ära.

        Vilka våra fäder kungar och stormän

gjorde i Juda städer på Jerusalems gator.

      När vi gjorde det fick vi föda att äta.

Drabbades inte av olyckor.

 

Jeremia bok. 44:18.

 

18.  #Men sedan vi slutade med att tända offereld 

åt Himladrottningen och utgjuta dryckesoffer åt

      henne har vi lidit brist på allt, och vi har fallit

offer för svärd för svält#.

 

När vi upphörde med tända offereld åt

     Himladrottningen  utgjuta dryckesoffer åt

hennes ära.

      Vi lidit brist på allt.

Blivit svärdets svältens offer.

 

Jeremia bok. 44:19.

 

19.  #Och kvinnorna sade:

"Vi tänder offereld åt Himladrottningen

       och utgjuter dryckesoffer åt henne, och det

är med våra mäns samtycke som vi bakar

   offerkakor med hennes bild och utgjuter 

dryckesoffer åt henne"#.

 

Kvinnorna säger frimodigt:

      Vi vill tända offereld åt Himldrottningen

utgjuta dryckesoffer åt henne.

       Vilka våra män samtyckte oss att göra.

Baka offerkakor med hennes avgudabild.

 

Jeremia bok. 44:20.

 

20.  #Jeremia sade till folket, till männen

och kvinnorna, alla som hade gett honom detta

      svar:#.

 

Jeremias ord till folket männen kvinnorna:

        vilka besvarat hans profetiska ord.

 

Jeremia bok. 44:21.

 

21.  #De offereldar ni tände i Juda städer och på

Jerusalems gator, ni själva och era fäder,

     era kungar och era stormän och folket i landet,

dem har Herren kommit ihåg, han har inte

     glömt dem#.

 

Herren Sebaot er Gud:

      Har inte glömt era gudlösa gärningas avguderi.

I Juda städer på Jerusalems gator tände offereldar.

         

Jeremia bok. 44:22.

 

22.  #Herren kunde inte längre uthärda era onda

gärningar och era vidriga bruk, och därför blev 

       ert land lagt i ruiner.

Det utsattes för ödeläggelse och blev till en 

     förbannelse; ingen kan bo där mer ----- så som

nu har skett#.

 

Herren såg er tillbedjan av falska gudar.

        Hans vrede uppväcktes mot er.

Efter era gudlösa gärningars skull  blev ert

     land ödelagt i ruiner.

Utsattes för förbannelsens ödeläggelse. 

 

Jeremia bok. 44:23.

 

23.  #Eftersom ni tände offereld och syndade mot Herren, inte lyssnade till honom och inte följde

    hans lag och hans stadgar och befallningar,

har denna olycka drabbat er, så som nu har skett#.

 

Ni er i gensträvighet fortsatte tända främmande

    offfereld  syndade upproriskt mot Herrens ord.

Lyssnade inte  till hans varnande ord.

          O-villigt följde hans lagar hans föreskrifter.

Guds befallningar låtit denna olycka drabbat er.

 

Jeremia. 44:24.

 

24.  #Jeremia sade till hela folket och till alla 

kvinnorna: 

     "Hör Herrens ord, alla ni av Judas folk som

är i Egypten:#.

 

Jeremia bok. 44:25.

 

25.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Ni kvinnor har nu i handling bekräftat era egna

     ord:

"Vi tänker hålla våra löften att tända offereld åt

      Himladrottningen och utgjuta drickesoffer 

åt henne"

    Så infria era löften, förrätta era dryckesoffer!#.

 

Herren Sebaot, Israels Gud säger:

        Bekräftar era kvinnors ord:

Vi tänker vill troget hålla våra givna löften 

       tända offereld åt vår Himladrottning

utgjuta dryckesoffer åt henne.

        Gör vi det: infriar vi våra givna löften.

 

Jeremia. 44:26.

 

26.  #Hör därför Herrens ord, alla ni av Juda folk

som bor i Egypten:

     Jag svär mitt höga namn, säger Herren,

att ingen judeisk man någonsin i Egypten

    hädanefter skall nämna mitt namn, ingen

skall säga 

    "Så sant Herren Gud lever"#.

 

Hör Herrens ord efter era onda givna löften:

          Ni Juda folk bosatta i Egypten:

Jag svär själv vid mitt höga namn, säger Herren.

        Ingen judeisk man boende i Egypten

skall efter mina ord tala i mitt namn:

       Frimodigt säga: #Så sant Herren Gud lever#.

 

Jeremia bok. 44:27.

 

27.  #Jag vakar över dem för att bringa dem  olycka och inte lycka.

     Alla judeiska män i Egypten skall falla offer 

för svärd och för svält tills alla är borta#.

 

Mitt vaksamma öga ser dem:

     Ger dem förbannelsens olycka inte välsigna dem.

Alla Judeiska män i Egypten bli till svärdets

    och svältens offer.

 

Jeremia bok. 44:28.

 

28.  #Endast några få som undkommer svärdet skall återvända från Egypten till Juda.

      Så skall alla som är kvar av Juda, de som 

begett sig till Egypten för att bosätta sig där,

      inse vems ord som går i uppfyllelse, mitt

eller deras#.

 

Endast få undkommer dödliga svärdet.

            Återkomma från Egypten till Juda land.

Vilket utmanar vems ord är sant.

 

Jeremia bok. 44:29.

 

29.  #Och detta är det tecken jag ger er,

säger Herren, tecknet på att jag skall straffa er

     på denna plats, för att ni skall inse att mina hotelser mot er skall förverkligas:#.

 

Jag ger ett tecken säger Herren.

     Trovärdigt tecken: jag skall straffa er på denna plats.

          Efter som mitt ord skall uppfyllas. 

 

Jeremia bok. 44:30.

 

30.  #Så säger Herren: 

Jag skall utlämna farao Hofra, kungen av Egypten,

       åt hans motståndare och dödsfiender,

så som jag utlämnade Sidkia, kungen av Juda,

       åt kung Nebukadnessar av Babylonien,

has motståndare och dödsfiender#.     

    

 

 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

ORD AV  UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. 

 

DEL. 21800.

 

21800. Sanningens spegel avslöjar lögnens 

listiga planer.

 

21801.  Godhetens spegel avslöjar elakhetens

ondsinta planer.

 

21802.  Godhetens lidandets frukt växer fram där elakheten råder.

 

21803.  Goda dygders frukt växer fram där

moraliska misären råder.

 

21804. Ljuvliga fröjderika livet råder där

godhetens givmilda liv råder.

 

21805.  Tacksamheten lovsången

värdesätter uppskattar livets värde.

 

21806.  Ödmjuka händer och fötter 

  vittnar om barmhärtighet.

 

21807.  Falskheten bedrar  lögnen bedrar

vad lika de är.

 

21808.  Sanningen bedragaren går skilda vägar.

 

21809.  Vreden förbittrar Livet.

 

21810.  Vreden livets energi och tidstjuv:

    tjuvar belöningslösa.

 

21811.  Vara upprörd  vara vred  Livets

energi och tidstjuvar:

    tjuvar belönings-lösa.

 

21812.  Tänk få vara barmhärtig och givmild.

 

21812.  O-stafflige ärlige: ser livets värde:

uppskattar uppmuntrar Livet.

 

21813.  Barmhärtigheten mildheten varandras vänner. 

 

21814.  Förtvivlan bitterheten farliga leva med:

ohälsosamma ger själsligt lidande.

 

21815.  Förtvilade bittra människor i behov av

kärlek och omsorg.

 

21816.  Omsorgen ömheten påverka människans

    hälsa välbefinnande.

 

21817a.  Häftiga aggresiva ord:

snärjer häftiges hjärtan.

 

21817b.  Häftiga aggresiva ord: gör hjärtat ångestfyllt.

 

21817c.  Häftiga aggresiva ord:

    fridens tjuv och fiende.

 

21818.  Fridens tjuv och fiende:

vad ger den till Livet.

 

21819a.  Tänk få tala uppmuntrande ord.

 

21819b.  Uppmuntrande ord: uppskattaR uppmuntrar Livet: själens läkedom.

 

21820.  Rädslan ångesten undervärderar Livet.

 

21821.  Våldsamheten grymheten: avskyvärda 

    ondskanS pino-redskap.

 

21822.  Ondskans pinoredskap: 

dödens hant-langare.

 

21823.  Dödens hantlangare undervärderar

Livets värde.

 

21824.  Sann frihet  verklig frihet:

livet i friheten från ondskans fångenskap

     och lidande.

 

21825.  Tillfredsställd vrede:

o-barmhärtig grym o-förlåten och självisk.

 

21826. Sorgens lidande: kroppsligt själiskt lidande.

 

21827.  Kärlekens medlidande: tillgänglig för Alla.

 

21828.  Barmhärtighetens källa: tillgänglig

  för Alla som vill leva av den.

 

21829.  Läkedomen trösten: tröstar våra

  längtande själar efter.

 

21830.  Godhjärtliges livsföring vittnar om

   godhetens välgärningar.

 

21831.  Barmhärtighetens o-ändliga djupheter

tillgänglig för Alla.

 

21832.  Barmhärtighetens källa:

  med-lidandets hälsokälla.

 

21833.  Godhetens frukt tillgänglig för Alla.

 

21834.  Visad förbarmande: tänk få

leva i den.

 

21835.  Där förlåtelsen finns  där finns förbarmandet.

 

21836.  Tänk få vara ihärdig och uthållig.

 

21837.  Sanningen tillgänglig för Alla:

lära känna den leva i den lyda den.

 

21838.  Lögnaren o-villig lära känna sanningen:

leva i den lyda den.

 

21839.  Orena läppar äger avskyvärt hjärta.

 

21840a.  Oren tunga dödar själen. 

 

21840b.  Orena tankar dödar själen.

 

21841.  Elakes onda planer dödar själen.

 

21842.  Döden dödar själslivet.

 

21843.  Ond vilja o-kunnig om godheten.

 

21844.  God vilja kunnig om godheten.

 

21845.  O-fridsamt hjärta vad ger det till Livet.

 

21846a.  Elaka ord  ligger på  elakes tunga.

 

21846b.  Elakes vilja talar ut elaka orden.

 

21846c.  Elak vilja  elaka ord: 

vad ger de till Livet.

 

21847a.  Goda ord  ligger på  godhjärtliges tunga.

 

21847b.  Godhjärtliges vilja talar ut

godhetens ord.

 

21847c.  God vilja  goda ord: ger vad Livet behöver.

 

21848.  Uppmärksamt värdigt hjärta ägs av

kärleksfulles liv.

 

21849.  Tystnadens läppar ärar upphöjer

tystnaden:

    Tystnaden o-tystnadens fiende.

 

21850.  Saktmodig tunga: påverkas

av saktmodigt tänkande.

 

21851.  Öemjuke vaksam inför stolthetens

fåfänga idel tomhet.

 

21852.  Förtryckta behöver uppmuntran:

äga människovärdet.

 

21853.  Hånfulla ord  ligger på  hånfulles 

giftiga tunga.

 

21854.  Bespottande hånfulla ord  ligger på

bespottarens giftiga tunga.

 

21855.  Bespottarens giftiga tunga:

  sprider dödligt gift.

 

21856.  Bespottarens giftiga ord:

dödar själen.

 

21857.  Rädslan livets gissel: ger lidandets 

smärtsamma liv.

 

21858.  Livet i kärlekens ocean:

värdefull uppskattad  i föraktets dystra mörka 

     värld.

 

21859. Föraktets dystra mörka värld:

 varför låta sig leva i den!

 

21860.  Ödmjuke utför goda gärningar 

i ödmjukheten.

 

21861a.  Stolte utför onda gärningar. 

 

21861b.  Stolthetens människa:

sprider lidande oro bitterhet.

 

21862.  Godhjärtlige visar o-böjlig trohet mot 

godheten ärar den lever i den.

 

21863.  Ödmjuke lär känna ödmjukhetens sanna

ödmjukhet.

 

21864.  Ödmjukheten vägleder den ödmjuke in

i dmjukhetens tale och tankesätt.

 

21865.  Ondskans inflytande på människors liv:

     vilket ger rädslan skamkänslor ångetskänslor.

 

21866.  Ondskan avskyrvärd i vad den gör.

 

21867.  Stolta ögon stolt hjärta påvarkar varandra.

 

21868.  Mänsklighetens erbjudande:

Lära känna ödmjukheten hennes skattkammare:

    värdefullare än guldets silvrets värde.

 

21869.  Våra hjärtan våra tankar styr våra steg.

 

21870.  Förvirring o-ordning vad tröst hjälp ger

det till Livet.

 

21871.  Folkets enhet  folkets framgång.

 

21872.  Folkets välstånd  finns i enat folk.

 

21873.  Folkets enhet finns i de goda dygderna.

 

21874.  Goda dygderna   goda väktare på muren

mot fiendens o-moraliska misär.

 

21875.  Medlidande kärleken vilken hjälp

och tröst för Livet.

 

21876.  Olika sjukdomar har olika personligheter:

vilket har sitt ursprung i arvssynden.

 

21877.  Elakheten tillhör stolta övermodiga

hjärtan.

 

21878.  Näringslivets moraliska misär:

förstör näringslivet.

 

21879.  Godhjärtlige fientlig mot ondskans

förslag och ondsinta planer.

 

21880.  Manligheten dålig på besvara 

kvinnans språk. 

 

21881.  Kvinnans språk milt mjukt formbart

språk: mannens språk tvärtemot.

 

21882.  Ondskan äras under olika stridsvapen

mot godheten.

 

21883.  Ondskan visar förhatliga planer mot godheten.

 

21884.  Kvinnligheten visar intresse för vackra

färger: levande färgrika blommor.

 

21885.  Godhjärtlige avskyr ondskans 

mörker förblindelse godheten.

 

21886.  Manligheten besvarar inte till kvinnans

språk: istället utnyttar hennes emotionella

    rikedomar.

 

21887.  Besvara hennes språk Hur då?

uppskatta uppmuntrar hennes språk.

 

21888.  Mannens ansvar: vara henne till stöd

och hjälp förmana.

 

21889.  Låta henne vara i centrum av sitt liv:

beskydda henne från faror.

 

21890.  Rättvisan förföljer o-rättvisan.

 

21891.  Lögnen förföljer sanningen.

 

21892a.  Onda människor  övermodiga

o-gärningingsmän.

 

21892b.  Ondsinta människor  lögnare  bedragare.

 

21892c.  Ondskans barn  mördare våldsmän.

 

21893.  Självgodheten  själviskheten:

   ondskans barn.

 

21894a.  Bekvämligheten lättjan  ondskans barn.

 

21894b.  Ondskans barn lever i dödligheten.

 

21894c.  Likgiltigheten  latheten  tillhör ondskan.

 

21895.  Barmhärtiga händer  barmhärtiga ord.

 

21896.  Elakheten förödmjukar godheten.

 

21897.  Högmodet förödmjukar ödmjukheten.

 

21898.  Stolte förödmjukar den ödmjuke.  

 

21899.  Stoltes  tunga förödmjukar ödmjukes

   talesätt.

 

 


 

  

 

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 45:1-5.

 

ETT BUDSKAP TILL BARUK.

 

Jeremia bok. 45:1.

 

1.  #Detta är vad profeten Jeremia talade till

Baruk, Nerias son, han som på Jeremias diktamen

    skrev ner hans ord i en bokrulle under judakungen

Jojakims, Josias, sons, fjärdes regeringsår#.

 

Jeremia bok. 45:2.

 

2.  #Jeremia sade:

"Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk:#.

 

Herren, Israels Guds budskap till Baruk:

     genom Jeremias profetord.

 

Jeremia bok. 45:3.

 

3.  #Du säger: "Ve mig, Herren lägger ny smärta

till min plåga!

       Jag är matt av mitt suckande, jag finner 

ingen ro"#.

 

Du Baruk, säger om dig själv:

         Olycka drabbar mitt liv: 

Ditt folk Israels gudlöshet blivit för mig en plåga.

       Deras fortsatta avguderi ger mig ytterligare

andlig smärta.

       Finner ingen inre hjärtero.  

 

Jeremia bok. 45:4.

 

4.  #Ge honom detta svar:

Så säger Herren:

      Vad jag har byggt upp bryter jag ner, och vad jag har planterat rycker jag upp.

     Detta gäller hela jorden#.

 

Låt mitt budskap få höras av Baruk:

    Min vrede mot mitt folk:

Visar sig i det jag själv byggt upp för dem:

       ödelägger jag.

Vad som i min godhet planterat för dem:

        tillintetgör jag.  

 

Jeremia bok. 45:5.

 

5.  #Begär du något stort för egen räkning?

Gör inte det!

     Jag låter olycka drabba allt levande, 

säger Herren.

     Men jag skall låta dig komma undan med 

livet, vart du än beger dig"#. 

 

Tillåter det ske för deras o-hörsamhet mot mig:

     min vredes olycka drabba allt levande.

Jag ska beskydda ditt liv: vad du än har din

     boplats.  

 

    

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 21900.

 

21900.  Eldens styrka säger aldrig: det är nog.

 

21901.  Elden styrka hänsynslös aggressiv.

 

21902.  Elden lever sitt egna liv.

 

21903.  Förbränner allt som läggs i hennes väg.

 

21904.  Vindens styrka säger aldrig: det är nog.

 

21905.  Vindens styrka häsynslös aggressiv.

 

21906.  Vindens styrka förstör allt som ligger

i  hennes väg.

 

21907.  Elakheten driver bort den elake från

godhetens rikedomar.

 

21910.  Godhetens sötma hälsosammare än

elakhetens bitterhet.

 

21911.  Elakhetens bitterhet ger bitter smak.

 

21912.  Godhetens sötma vidrörs av skönheten

och ljuvligheten.

 

21913a.  Elakheten fråntagits all makt i 

godhetens sötma. 

 

21913b.  O-barmhärtigheten fråntagits all makt

i barmhärtighetens sötma.

 

21913c.  Ilskenheten fråntagits all sin makt

i saktmodets sötma.

 

21914.  Godhetens sötma  glädjespridare.

 

21915a.  Elakheten elakes bedragare.

 

21915b.  Häftigheten häftiges bedragare.

 

21915c.  Lögnen lögnarens bedragare.

 

21916.  Villrådiga människor  oroliga människor.

 

21917.   Villrådiga personer  ängsliga förvirrade.

 

21918.  O-tåligheten Livets problem-skapare:

Välj istället livets problem-lösare tåligheten.

 

21919.  Tänk få vila i tålamodets lugna hamn:

ifrån havets stormiga vattenvågor:

    vilket kan  jämföras med o-tåligheten.

 

21920.  O-tålighetens stormfyllda liv:

fylld av oro förtvivlan ångest.

 

21921.  Otålighetens stormfyllda liv

var nyttigt ger det till Livets behov!

 

21922.  Stormfyllda livet: skapar själssår.

 

21923.  Livets stormfyllda liv: dålig problem-lösare.

 

21924.  Tålighetens rofyllda liv:

god problem-lösare.

 

21925a.  Tålighetens ro-fyllda liv:

själens läkedom.

 

21925b.  Tålighetens rofyllda liv:

bjuder på livets ljuvlighet sötma skönhet.

 

21926.  Kärleken föraktar inte mitt hjärtats

uppriktighet.

 

21927.  Elake fångad i själviskhetens

mörka fängelsehåla.

 

21928.  Godheten elakes möjlighet bli fri

från elakhetens mörka fängelsehåla.

 

21929.  Elakhetens fängelsehåla:

fylld av träldom och slaveri.

 

21930a.  Elakheten vad har den att erbjuda?

 

21930b.  Godheten ger Livet harmoni glädjefyllt

liv och vila.

 

21931.  Sekuliserat samhälle visar o-tacksamhet

mot sanningen.

 

21932.  Lögnen och själviskheten goda vänner.

 

21933.  Lögnen rider på själviskheten.

 

21934.  Lättjefyllda människor:

likgiltiga  självupptagna själviska.

 

21935.  O-tåliga människor dåliga uppmuntrare.

 

21936.  Tåliga människor  goda uppmuntrare.

 

21937.  Kärleksfulle sträcker ut sin hjälpande

hand till de behövande.

 

21937b.  Kärleksfulle sträcker ut trösterika hand

     till de sorgsna övergivna föräldrarlösa.

 

21938.  Övermodige äger förmörkat hjärta

sinne inför människors behov.

 

21939.  Glädjefull tacksamhet:

tänk få äga den.

 

21940.  Ondskans makt: maktlös inför godheten.

 

21941.  Elakheten maktlös inför vänligheten.

 

21942.  Lögnen maktlös inför sanningen.

 

21943.  Tankspriddheten: förvirrad orolig.

 

21944.  Ilskenheten fattig på saktmodigheten.

 

21945a.  Ödmjuke förenad med ödmjukheten.

 

21945b.  Övermodige förenad med övermodet.

 

21945c.  O-barmhärtige förenad med

   obarmhärtigheten.

 

21946.  Medkännande kärlek  medlidande kärlek:

främmande för ondskan.

 

21947.  Sann vänskap  visar intresse för 

långsiktig vänskap.

 

21948.  Förtvivlade modlösa människor:

vad ger ondskan till de behövande?

 

21949.  Hektiskt samhälle: samarbetar

med o-tåligheten.

 

21950.  O-tåligheten rider på hektiska samhället.

 

21951.  Ondskans människor elaka ondsinta.

 

21952a.  Vredens och o-tålighetens smärtsamma

lidelser: vänd ditt hjärta från deras inflytande.

 

21952b.

 

21952c.

 

21953.  Lögnen förvirrad  orolig.

 

21954.  Sanningen ger stabilitet trofasthet

trygghet.  Vilken skillnad.

 

21955.  Vad väljer mänskligheten.

 

21956a.  Kärlekens budskap  älska varandra.

 

21956b.  Sanningens budskap tro på den.

 

21956c.  Tro på sanningen  förkasta lögnen.

 

21957.  Förkasta lögnen  inget att förlora.

 

21958.  Lögnen inget att förlora:

låt sanningen få rda.

 

21959.  Låt lögnen vara daglig förlorare.

 

21960.  Låt sanningen vara dagliga vinnare.

 

21961.  Inget svårt val: välj sanningen.

 

21962.  Godhetens budskap aktuell där

ondskan råder.

 

21963.  Godhetens budskap förändrar 

världen där ondskan råder.

 

21964.  Ondskans förblindelse skadlig

smärtsam: mänskligheten undergång.

 

21965.  Själviskheten: mänsklighetens ödeläggelse

undergång.

 

21966.  Tänk få älska uppskatta godheten

hata förakta ondskans själviskhet.

 

21967.  Kärleken troheten varandras vänner:

vänskapen som inte förändras.

 

21968.  Meningslöshetens mörker av tomhet

fåfänga: vad ger det till Livet.

 

21969.  Idel tomhet dödens bundsförvant.

 

21970.  Döden rider på idel tomhet.

 

21971.  Ondskan rider på idel tomhet.

 

21972.  Villkorslös kärlek  utgivande kärlek.

 

21973.  Tänk få bemötas av villkorslös kärlek.

 

21974.  Villkorslös kärlek  bestående kärlek.

 

21975a.  Elake lever i elakhetens blindhet 

hjälplöst  fångad i elakhetens lidande.

 

21975b.  O-tålige lever i otålighetens blindhet:

  hjälplöst o-tröstligt uppmuntrad i o-tålighetens

grymma lidande.

 

21975c.  Ilskne lever i ilskenhetens blindhet:

o-tröstligt övergiven i ilskenhetens fångenskap.

 

21976.  Bitterhetens sjäviskhet:

Livets bedragare energi och tidstjuv.

 

21977.  Ondskan förvirrad när den sänder ut sin

ondskans handling.

 

21978.  Elakes behov av insikten förståelse:

lämna elakhetens grymhet:

       istället finna godhetens liv.  

 

21979.  Ödmjukheten jämförs med klippans fasthet:

mot högmodets frestelser och lockelser.

 

21980.  Högmodets oroliga havsvågor mot

ödmjukhetens trohet ståndaktighet:

    räknar högmodet som förloraren.

 

21981.  Ödmjukhetens fasthet likt

klippans o-rubbliga fasthet.

 

21982.  Stolthetens starka förvirrande vindar:

förändrar inte ödmjukhetens o-rubbliga fasthet.

 

21983.  Ondskans avskyvärda lögner

likt havets stormiga vindar.

 

21984.  Vad har ondskans avskyvärdiga lögner:

göra mot sanningens o-rubbliga fasthet

     stabilitet.

 

21985.  Kärleksfulla troheten o-rubblig i sin

trovärdighet.

 

21986a.  Trolösheten vandrar i sällskap med

lögnen.

 

21986b.  Troheten vandrar i sällskap med

sanningen.

 

21987.  Sanningen trovärdig i vad den säger.

 

21988.  Lögnen falsk i vad den säger.

 

21989.  Onskan rider på mörkrets gärningar.

 

21990.  Godhetren rider på ljusets gärningar.

 

21991.  Trolöst övermod  trohetens ödmjukhet:

vad väljer mänskligheten mot sanningen.

 

21992.  O-ändliga kärleken tänk få äga den.

 

21993.  Godheten livet sanningen tänk

få vandra i deras gemenskap.

 

21994.  Skönheten godheten sanningen:

ondskans fiender.

 

21995.  O-ändliga godheten sanningens vän.

 

21996.  O-ändliga kärleken  sanningens vän.

 

21997.  Tänk få vara lydnadens barn.

 

21998.  Bättre vara lydnadens barn än

o-lydnadens.

 

21999.  Sanningen sinnesron sinnesfriden:

varandras vänner.  

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07


 LÄR OSS ATT BEDJA.

 

Den som satt sin hand till plogen skall inte

     se sig tillbaka.

 

Lots hustru älskade denna världen.

 

     Var främmande för kontemplativa bönen.

 

Kärleken till världen!

 

Vilket ger andlig  förblindelse.

 

Lots husturs synd öppnade för döttrarnas synd.

 

Bedrog sin far: vinets verkan.

 

        Vilka sa vi har inga män för att föda barn.

 

Deras män föraktade Lots varningar:

     Inför Sodoms förstörelse.

 

2020.09.25

 

Mänskliga tanken  kortsiktig.

      Guds tankar  långsiktig.

 

Djävulen förvirrad orolig: han sänder

    sina lockelser frestelser av det som tillhör honom.

Fariseerna skriftlärde inga böne-själar.

      Högmodiga hjärtan:

#Tjänar mig inte med sina hjärtan#.

      Fariseerna skriftlärde verksamma 

där sekulariserade samhället råder.

       

Fariseernas skriftlärdes falska läror förkväver:

    andliga livets dygder.

 

Jesu sår vårt helande.

      Jesu blod vår befrielse.

#Tänk få bedja för själarna i skärselden:

      själar av evigt värde#. 

 

2020.01.14

 

Gud ser mänskliga tiden som dårskap.

        Ovillig samarbeta med den.

 

Jesu lydnad på korset inför sin Fader.

     Låt hans lydnad vara vår lydnad.

Vår köttsliga natur blir korsfäst i Korsets lydnad.

 

Om er tro prövas   1 Petr. 1:6.

            Vad som sker i vår  invärtes människa:

kan inte ienden förstöra.

 

#Jesu kärlek:  Jesu sårmärkta händer fötter

      visar utgivande kärlek.

 

Trons ande: verksam i inre människan.

      Yttre människa bortkopplad  från  inre människan.

       Trons tillväxt görs genom de  teologiska

dygderna  Tro hopp kärlek.

       Andens frukt  andliga dygder god draghjälp

för trons andliga mognad.

 

Köttets gärningar tillhör yttre människans 

   förgängliga liv.

Andens frukt tillhör inre människans

      o-förgängliga liv.   

 

Jerusalem, den moderliga staden: Guds stad.

 

Ondskan vår fiende avundsjuk på vad Gud

    anförtrott oss göra.

 

     

 

 

       

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

2020.10.25

 

Såg inre syn  tunger av eld över människor.

         Vilket som  hände på pingstdagen.

 

Bad om  Vishet  enhet  kärlek.

 

De ord de talar ska få bära frukt.

      Bad rosenkransbönen.

#Om Jesus Hjärtats Gudomliga försyn#. 

    Ta hand om oss.

Jesu Ande vila över er.

        Jesu hjärta

#Vi går intressanta tider till mötes.

 

Citat ur Boken.  #Riktlinjer för mystisk bön.

     Ruth  Borrows.

 

Sid.  45.

   #Om vi bara ser på honom och finner oss i vårt

          elände, förvissade om hans kärlek, 

 så försvinner mycket av vårt lidande#. 

        

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 46:1-26.

 

DOM ÖVER EGYPTEN.

 

Jeremia bok. 46:1.

 

1.  #Detta är Herrens ord till profeten Jeremia

om folken#.

 

Jeremia bok. 46:2.

 

2.  #Om Egypten.

Mot den egyptiske kungen farao Nekos här,

        som stod vid floden Eufrat, vid Karkemish,

och som besegrades av den babyloniske kungen

      Nebukadnessar under Jojakims, Josias sons,

fjärde regeringsår i Juda#.

 

Egyptiske kungen Farao Nekos här besegrades

     av babyloniske kungen Nebukadnessar.

 

Jeremia bok. 46:3.

 

3.  #Gör sköldarna redo, ryck fram till strid!#.

 

Befallningen lyder:  gör era strids-sköldar redo

   för mark-strid.

 

Jeremia bok. 46:4.

 

4.  #Spänn för hästarna!

Ryttare, sitt upp!

     Ställ upp i hjälm, låt spjuten blänka,

dra på brynjorna!#.

 

Gör hästarna redo för att inta: fienden Egypten.

     Ni ryttare, gör er beredda för anfall.

Rusta er, låt hjälmen vara ert försvar: väss era

    stridsspjut.

 

Jeremia bok. 46:5.

 

5.  #Vad är det du ser?

De grips av skräck, de viker tillbaka.

      Deras hjältar är slagna.

De tar till flykten, ser sig inte om.

      Skräck från alla håll, säger Herren#.

 

Egyptiska hären blir skräckslagna.

      Deras tappra stridshjältar blev besegrade.

Flydde i rädsla från fienden.

        Levde i skräck från alla håll, den Högste Guden, Israels Gud.

 

Jeremia bok. 46:6.

 

6.  #Den snabbaste kan inte fly, hjälten kommer

inte undan.

       Norrut, vid Eufrat, vacklar de och faller#.

 

Snabbaste i Egyptens här lyckades inte undfly

       fiendens attacker.

Vid floden Eufrat: blev modlösa.

 

Jeremia bok. 46:7.

 

7.  #Vem är det som stiger likt Nilen, likt strömmar

av brusande vatten#.

 

Jeremia. 46:8.

 

8.  #Egypten stiger likt Nilen, likt strömmar av

brusande vatten.

      Han tänker: 

Jag skall stiga: jag skall översvämma jorden,

        förgöra städerna och alla de som bor i dem#.

 

Jeremia bok. 46:9.

 

9.  #Framåt, hästar!

Vagnar, storma fram!

       Ryck fram hjältar, män från Kush och Put

med era sköldar, ludeer med spända bågar!#.

 

Ni, hästars styrk var tappra i striden!

       Ni, stridsvagnar var frimodiga!

Ni, stridshjältar: män från Kush Put utrustade

     med försvarssköldar.

 

Jeremia bok. 46:10.

 

10.  #Den dagen skall vara en hämndens dag,

då, Herren Gud Sebaot tar hämnd på sina fiender.

       Då skall svärdet frossa, släcka sin törst

med deras blod, ty Herren Gud Sebaot ställer till

      ett slaktoffer i landet i norr, vid Eufrat#.

 

Hämndens dag kommer; säger Herren Gud Sebaot.

         Hämnas på sina fiender.

Dödliga svärdet; släcker törsten av fiendens

     blodsutgjutelse.

 

Jeremia bok. 46:11.

 

11.  #Bege dig till Gilead och hälsa balsam

arma jungfru Egypten.

      Förgäves prövar de många botemedel ----- det 

finns ingen läkedom för ditt sår#.

 

Du, övergivna jungfru Egypten söker botemedel:

        läkedom för sina dödliga sår.

 

Jeremia bok. 46:12.

 

12.  #Folken har hört om din skam, ditt klagoskri

fyller världen.

        Hjältarna faller över varandra och stupar

tillsammans#.

 

Dina grannar hört din förnedring:

       Hela världen fylls av ditt klagorop.

Egyptens  hjältar dör tillsammans i striden.

 

Jeremia bok. 46:13.

 

13.  #Detta är det ord som Herren talade till

profeten Jeremia, att Nebukadnessar, kungen 

       av Babylonien, skulle komma och besegra

Egypten:#.

 

Jeremias ord: babyloniske kungen Nebukadnessar

     fått sitt uppdrag besegra Egypten.

 

Jeremia bok. 46:14.

 

14.  #Ropa ut i Egypten, förkunna i Migdol,

förkunna i Memfis och Tachpanches:

     "Fatta posto, gör dig redo, ty svärdet frossar

runt omkring dig!"#.

 

Gör er redo: Ropa ut i Egypten.

          Förkunna i Migdol.

Förkunna i Memfis.

        Förkunna i Tachpanches.

Svärdets vasshet ska döda er.

 

Jeremia bok. 46:15.

 

15.  #Varför har Apis flytt, varför höll din tjurgud

inte stånd?

       Därför att Herren drev bort honom#.

 

Tjurguden inte varit Apis till hjälp och beskydd.

     Herren fördrev honom i sin hjälplöshet.

 

Jeremia bok. 46:16.

 

16.  #Den lejda hopen vacklade och föll,

och de ropade till varandra:

     "Kom, låt oss vända tillbaka till vårt folk

och det land där vi föddes, undan det härjande

     svärdet!"#.

 

Låt oss bli räddade från det dödliga svärdet.

    Återvända till vårt folk.

Till vårt födelseland. 

 

Jeremia bok. 46:17.

 

17.  #Ger farao, Egyptens kung, detta öknamn:

Bullret som aldrig kom#.

 

Egyptens kung  fick ökennamnet:

       Krigsbullret som aldrig visade sig.

 

Jeremia bok. 46:18.

 

18.  #Så sant jag lever, säger Konungen,

han vars namn är Herren Sebaot, som Tabor

      bland bergen, som Karmel vid havet är han

som kommer#.

 

Konungen lever.

       Kungens namn är Herren Sebaot.

 

Jeremia bok. 46:19.

 

19.  #Gör dig redo för landsflykt, du folk som

bor i Egypten, ty Memfis skall läggas öde,

       förhärjas, så att ingen kan bo där#.

 

Gud den allsmäktiges dom kommer över

     Egyptens land:

Gå i landsflykt från Egypten: 

       Memfis blir ödelagd.

 

Jeremia bok. 46:20.

 

20.  #En grann kviga är Egypten, men en broms

kommer farande från norr#.

 

Egypten liknas vid en vacker ung kviga.

       Olyckan kommer norrifrån.

 

Jeremia bok. 46:21.

 

21.  #Och legoknektarna i landet, dessa gödda kalvar, allihop vänder de och flyr.

       De kan inte hålla stånd, ty olyckans dag

är över dem, hemsökelsens stund#.

 

Legoknektarna i landet: deras välgödda kalvar:

     blir skräckslagna.

Olyckans dag kommit över dem.

         Hemsökelsens stund.

 

Jeremia bok. 46:22.

 

22.  #Hon väser som en orm när deras här rycker an.

      Som timmerhuggare ge de sig på henne

med sina yxor#.

 

Babyloniske kungens stridshär:

      liknar timmerhuggare med vassa yxor.

 

Jeremia bok. 46:23.

 

23.  #De hugger ner hennes skog, säger Herren.

De är otaliga, talrikare än gräshoppor, ingen kan

      räkna dem#.

 

Dödsfiender ödelägger Egyptens fruktbara skogar.

        Vilka liknar som anfallande gräshoppor.

 

Jeremia bok. 46:24.

 

24.  #Det arma Egypten står där med skam,

utlämnat åt folket från norr#.

 

Övergivna Egypten skräckslaget blir utlämnade 

    i dödsfiendens våldsamma händer

och babyloniske kungen från norr. 

 

Jeremia bok. 46:25.

 

25.  #Herren Sebaot, Israels Gud, säger:

Jag straffar Amon från No och farao och Egypten,

        dess gudar och kungar, både farao och dem

som satt sin lit till honom.

      

        

Jeremia bok. 46:26.

 

26.  #Jag utlämnar dem åt deras dödsfiender,

åt den babyloniske kungen Nebukadnessar

     och hans män.

Men därefter skall landet åter vara bebott som

      i forna dagar, säger Herren#.

 

Judeiska folket i Egypten utlämnade åt deras

    dödsfiender: de visa sin Upproriskhet

mot Herrens kärleksfulla varningar flytta inte

      till Egyptens land.

   

            

              

        

 

        

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se