Alla inlägg den 15 maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DIDACHES BOK. 9:1-5.

 

EUKARSTIN  ----- BÖNER.

 

Didaches bok. 9:1.

 

1.  #Vid eukarstin skall ni tacka på följande sätt:#.

 

Vid eukarstin låt tacksamhet vara i era hjärtan.

 

Didaches bok. 9:2.

 

2.  #Först vid  ( välsignelsen över )  bägaren:

 

     Vi tackar dig, vår Fader,

      för din tjänare Davids heliga vinstock,

      som du uppenbarat för oss

      genom Jesus, din tjänare.

       Dig tillhör äran i evighet#.

 

Låt välsignelsen få råda över bägaren av Jesu blod.

       Påminn er för din tjänare Davids heliga vinstocks skull. 

       Vilket uppenbarats för oss i eukarstin.

 Genom sin enfödde Sons död, din tjänare. 

 

Didaches bok. 9:3.

 

3.  #Och vid brödsbrytelsen:

 

        Vi tackar dig, vår Fader,

         för livet och kunskapen 

        som du uppenbarat för oss

         genom Jesus, din tjänare.

         Dig tillhör äran i evighet#.

 

Vid brödsbrytelsen vilket symboliserar Kristi

    brutna kropp: hans kropps lidande innan

korsfästelsen. under korsfästelsens lidande.

       Vi villiga visar vår tacksamhet, till vår Fader.

Tackar för Livets gåva lära känna ditt lidande.

 

Didaches bok. 9:4.

 

4.  #Som detta ( brutna bröd )

     var kringspritt uppe på bergen

       men samlades och blev till ett,

     så må också din kyrka samlas

      från jordens ändar till ditt rike.

      Ty din är äran och makten i evighet#.

 

Brutna brödet  din offrande kropps lidande.

      Kringspritt uppe på bergens höjder.

Blev till ett på korset.

       Beder för enhet i Kristi kropp:

kringspridda från jordens ändar till ditt eniga Rike. 

 

Didaches bok. 9:5.

 

5.  #Ingen får äta eller dricka av er eukarsti

utom de som har blivit döpta i Herrens namn.

      Ty är om detta som Herren har sagt:

Ge INTE DET HELIGA ÅT HUNDARNA#. 

 

Endast de döpta i Herrens namn tillåts:

    äta dricka av eukarstin.

Ge inte det heliga åt hunderna.

      Hundarna en bild på de o-döpta. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DIDACHES BOK. 8:1-3.

 

FASTA OCH BÖN.

 

Didaches bok. 8:1.

 

1.  #Ni skall inte fasta samtidigt med hycklarna som

fastar på måndagar och torsdagar, utan ni skall

        på onsdagar och fredagar#.

 

Fasta och bönelivet.

     Hycklarna fastar på måndagar och torsdagar.

Fasta istället på onsdagar och fredagar.  

 

Didaches bok. 8:2.

 

2.  #Bed inte heller som hycklarna utan som Herren

har befallt i sitt evangelium:

     VÅR FADER, DU SOM ÄR I HIMLEN,

LÅT DITT NAMN BLI HELGAT, LÅT DITT RIKE

     KOMMA, LÅT DIN VILJA SKE PÅ JORDEN

SÅ SOM I HIMLEN.

       GE I OSS DAG VÅRT BRÖD FÖR DAGEN SOM

KOMMER, OCH FÖRLÅT OSS VÅRA SKULDER,

      LIKSOM VI FÖRLÅTER DEM SOM STÅR I SKULD

TILL OSS.

     OCH UTSÄTT OSS INTE FÖR PRÖVNING

UTAN RÄDDA OSS FRÅN DET ONDA .

      TY DIN ÄR MAKTEN OCH ÄRAN I EVIGHET.

 

Bed inte hycklarnas ord.

     Bed efter Herrens givna ord.

 

Vår Fader har sin eviga bo-plats i det himmelska.

     Låt ditt namn bli helgat i ditt skapelseverk.  

Låt ditt Rike utbreda sig på jorden.

      Låt din vilja få i mänsklighetens hjärtan.

Likt din vilja som sker i himlen.

        Vår barmhärtige Fader: giv oss i dag vårt dagliga bröd.

     Var för oss en förlåtande Fader.

Din förlåtelse god förebild på vår förlåtelse mot

     våra med-människor. 

När du tillåter prövningar prövas vår tro:

     du uppmuntrar oss under prövningens tid.

Vår räddare från ondskan.

    Makten äran tillhör dig i evighet.    

 

Didaches bok. 8:3.

 

3.  #Tre gånger om dagen skall ni be på detta vis#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DIDACHES BOK.  7:1-4.

 

LITURGISKA FÖRESKRIFTER.  DOPET.

 

Didaches bok. 7:1.

 

1.  #Vid dopet skall ni döpa på följande sätt:

Efter att ha sagt allt detta, DÖP I FADERNS

      OCH SONENS OCH DEN HELIGA ANDENS 

NAMN i rinnande vatten#.

 

Dopets betydelse:

       Döp nyfödda människobarnet:

Faderns och Sonens och den helige Andes namn

      i rinnande vatten.

 

Didaches bok. 7:2.

 

2.  #Om du inte har rinnande vatten, döp då i annat

vatten.

      Om du inte kan döpa i kallt, så döp i varmt#.

 

Finns inget tillgängligt rinnande vatten:

      döp i något annat vatten.

Saknas kallt vatten: välj då döpa i varmt vatten.

 

Didaches bok. 7:3.

 

3.  #Om du inte har någotdera, gjut då vatten

tre gånger över huvudet i Faderns och Sonens

     och den heliga Andens namn#.

 

Saknas både varm och kallt vatten.

     Utgjut då vattnet över barnets huvud tre gånger

i Faderns Sonens den helige Andes namn.

 

Didaches bok. 7:4.

 

4.  #Före dopet skall den som döper och den som

blir döpt och om möjligt några andra fasta

    tillsammans.

Befall den som skall döpas att fasta en eller två

       dagar#. 

 

Den som döper skall före dopet; några andra

     fasta tillsammans innan.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA FÄDERNA.

 

DIDACHES BOK. 5:1-3.  DÖDENS VÄG.

 

Didaches bok. 5:1.

 

1.  #Detta är dödens väg.

Först av allt är den ond och full av förbannelse:

      MORD, ÄKTENSKAPSBROTT, BEGÄR, OTUKT,

STÖLDER, AVGUDADYRKAN, TROLLDOM,

      giftblandning, utsugning, FALSKT VITTNESBÖRD,

hyckleri obeslutsamhet, SVEK, ÖVERMOD, ONDSKA,

      självrådighet, SJÄLVISKHET, oanständigt tal,

avund, FÖRMÄTENHET, högfärd och skryt#.

 

Beskrivning av dödens väg:

       Dödens väg: Ond full av förbannelse.

Dödens väg:  mordlysten hatar föraktar sin

     nästas liv.

Livet i äktenskapsbrott förbannelsens liv.

       Köttsliga begäret förstör Guds heliga tempel.

Otuktens lösaktiga liv vanärar Guds heliga tempel.

     Stölder stjäler andras ägodelar.

Avgudadyrkan: själviskheten.

      Trolldomen vilseleder mänskligheten.

Penningbegäret roten till all ondska.

      Falskt vittnesbörd: förkastar godhetens

sanningens vittnesbörd.

     Hyckleriet falskhetens lögnens följeslagare.

O-beslutsamheten splittringens vän.

    Hjärtats svek: svekfullt hjärta vad ger det

till Livet.

      Övermodet förgiftar själen.

Ondskan föraktar godheten.

     Egensinnigheten egoismen älskar sig själv.

Oanständigt tal: o-behärskad tunga.

     Avund:  Rättfärdige Abel dräptes av sin

broder Kain.

     Förmätenheten:  självsäker övermodig.

Högfärdet:  högmodet går före förfall.  

    Skrytsamheten: skrytsamma tungor:

Skrytsamt hjärta: vad ger det till nästans liv. 

 

Didaches bok. 5:2.

 

2.  #Där går de som förföljer det goda, hatar sanningen, älskar lögnen, de som inte HÅLLER FAST

      VID DET GODA och rättvisa, de som vakar,

inte för att göra gott utan ont#.

 

På dödens väg vandrar godhetens fiender.

       Vilka hatar föraktar: sanningen älskar

tala lögnaktiga ord.

      De som inte ståndaktigt lever i godheten

och rättvisa: vandra på dödens väg.

      De som vaksamt gör det onda.

 

Didaches bok. 5:3.

 

3.  #De är långt från ödmjukhet och tålamod,

de ÄLSKAR TOMHET OCH SÖKER HÄMND, de har

       inget förbarmande med den fattige,

de bryr sig inte om dem som är tyngda av bördor,

       de känner inte den som har skapat dem.

De är barnamördare, de förgör Guds skapelse,

       de vänder sig från den behövande, lägger bördor på den förtryckte, är talesmän för

    de rika, dömer laglöst de fattiga syndar i allt.

Mina barn, skydda er för alla dessa#.

 

Gudlösa människor: vandra långt bort från

     ödmjukheten och tålamodet.

Tomhetens barn: älskar tomheten.

      Hämndlystna inför sin nästas liv.

O-barmhärtig mot den fattiges behov.

     Visar inget medlidande mot nästas 

bördors liv.

      Känner inte sin Skapare.

Barnmördare: värderar inte deras människovärde.

    I vilket förgör Guds avbild.

Undviker de behövandes hjälp.

         Lägger tunga bördor på de förtryckta.

De rikas vänner.

     Lever för o-rättvisan.

Laglöshetens tjänare: när de bemöter

    de fattigas behov.

Lever i onda gärningars liv.

    Mina barn: undvik dödens väg.

 

SAMMANFATTNING.

 

Didaches bok. 6:1-3. 

 

Didaches 6:1.

 

1.  #Se upp att INGEN LOCKAR DIG från denna läras

väg, med sin lära bort från Gud#.

 

Var vaksamma: låt ingen bedra ditt hjärta.

       Villfarelsens lära för dig bort från gudsfruktan.

 

Didaches bok. 6:2.

 

2.  #Om du kan bära hela Herrens ok, är du fullkomlig, men om du inte kan det, så gör vad

     du förmår#.

 

Fullkomlig om du förmår bära Herrens milda ok.

     Misslyckas du: gör det du kan.

 

Didaches bok. 6:3.

 

I fråga om födan, iaktta vad du förmår men håll

     dig ifrån offerkött, ty det är en dyrkan

av döda gudar.

 


 

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA FÄDERNA.  DIDACHES 4:1-13.

 

DE TVÅ VÄGARNA.  LIVETS VÄG.  DEL. 4.

 

Didaches bok. 4:1.

 

1.  #Mitt barn, TÄNK PÅ DEN SOM TALAR GUDS ORD

TILL DIG.

       Tänk på honom natt och dag och vörda honom

som Herren själv.

     Där Herrens välde förkunnas, där är Herren#.

 

Mitt kära barn, visa vörnad respekt för ödmjuka

    hjärtan: vilka talar Guds ord.

Tänk på sanna budbärare dag och natt.

        Se honom som Herrens medhjälpare.

Där Herrens ord förkunnas där råder Herrens

     välde.

 

Didaches bok. 4:2.

 

2.  #Uppsök dagligen de heliga för att få styrka

av deras ord#.

 

Sök de heligas närvaro: vilka ger andlig styrka 

    i era hjärtan.

 

Didaches bok. 4:3.

 

3.  #Bli inte orsak till söndring utan försona dem

som strider.

      Döm rättvist utan att göra skillnad på 

människor, när du låter någon stå till svars för

      en överträdelse#.

 

Var inte orsak till splittringens förbannelse.

      Låt er istället bli försonade med de stridiga

upproriska.

      Döm rättvist låt rättvisan vara herre.

 

Didaches bok. 4:4.

 

4.  #Var inte tveksam om något skall göras

eller ej#.

 

Låt beslutsamheten vara herre istället för 

     tveksamheten.

 

Didaches bok. 4:5.

 

5.  #Bli inte en sådan som sträcker fram handen

för att ta men drar tillbaka den när det gäller

     att ge#.

 

Undvika vara styrd av girighetens hand.

       Girighetens händer: stolta  händer.

Girighetens händer:  slutna händer  inför fattigas

      behov.

 

Didaches bok. 4:6.

 

6.  #Har du förtjänat något med dina händer,

skall du ge lösepenning för dina synder#.

 

Låter du dina händer vara tjänare för de fattiga

   övergivna svaga föräldrarlösa.

Dina tjänande händer livets lösepenning:

    vilka betalar av dina synder.

 

Didaches bok. 4:7.

 

7.  #Tveka inte att ge och klaga inte när du ger,

ty du skall veta vem som är lönens gode givare#.

 

Var frimodig i givandet.

      Låt inte klagoropet vara din herre i ditt givande.

Givande människor belönas av gode givaren.

 

Didaches bok. 4:8.

 

8.  #Vänd dig inte bort från den som behöver,

dela allt med din broder och kalla inte något 

     ditt eget.

Om ni har del i det dödliga, hur mycket mer har ni

      inte del i det dödliga?

( Åt alla vill Herren ge av sina gåvor )#.

 

Var kärleksfull mot den behövande.

     Visa givmildhet mot din med-broder:

var inte egenkär.

      Herren vår givares goda förebild.

 

Didaches bok. 4:9.

 

9.  #Ta inte din hand från din son eller dotter utan

lär dem Herrens fruktan från deras tidiga år#.

 

Ta inte bort din givmilda hand från din eller

     din dotter.

Lär dem istället gudsfruktan i deras tidiga

      levnadsår.

        

Didaches bok. 4:10.

 

10.  #Var inte ovänlig när du befaller din slav

eller slavinna som hoppas på samme Gud, så att de

      inte slutar frukta honom som är Gud både

över er båda.

      Han gör ju ingen skillnad på dem han kallar

utan kommer till dem som anden har berett#.

 

Visa vänlighet låt inte elakt beteende råda 

    över Livet.

Råda över din slav slavinna: vilka förtrösta på 

        samme Gud.

Gör du så: upphör de inte leva i gudsfruktan.

       Han visar inget anseende till personens

kallelse.

     Söker dem som vilkas hjärtan anden förbrett. 

       

Didaches bok. 4:11.

 

11.  #Men ni slavar, underordna er era herrar som 

Guds avbilder i vördnad och fruktan#.

 

Ni slavar, visa ödmjuk vörnad för era herrar.

       Era herrar Guds avbilder.

Guds sanna avbilder:

     I vördnad och gudsfruktan.

 

Didaches bok. 4:12.

 

12.  #Hata allt hyckleri och allt som är mot

Herrens vilja#.

 

Visa hatiskt beteende mot hycklerier:

     var ovän med hyckleriets förbannelse.

Hyckleriet dödar själen.

      Hyckleriet falskhetens lögnens följeslagare.

Förakta hata all ondska som strider mot

         Herrens vilja. 

 

Didaches bok. 4:13.

 

13.  #Överge inte, HERRENS BUD, BEVARA det

du har tagit emot UTAN ATT LÄGGA TILL

      ELLER DRA IFRÅN#.

 

Förkasta inte Herrens Bud: var ödmjuk bevara

     buden i ditt hjärta.

Respektera buden förvanska inte buden.

 

Didaches bok. 4:14. 

 

14.  #Bekänn i församlingen dina överträdelser,

och kom inte till bönen med dåligt samvete.

       Detta är livets väg#.

 

Bekänn frimodigt inför församlingen dina

     syndiga överträdelser.

Var inte styrd av dåligt samvete inför bönelivet.

     Bed med rent hjärta.

Syndabekännelsen renar hjärtat:

         leder livet in på Livets väg.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA  FÄDERNA.  DIDACHES BOK. 3:1-13.

 

DE TVÅ VÄGARNA. LIVETS VÄG.  DEL. 3.

 

Didaches bok. 3:1.

 

1.  #Mitt barn, fly allt ont och allt som påminner

om det#.

 

Mitt älskade barn, undvik all ondska.

       Alla onda gärningar.

 

Didaches bok. 3:2.

 

2.  #Bli inte uppbragt, ty vrede leder till mord.

Bli inte heller avundsjuk eller grälsjuk eller

       uppretad, ty allt detta föder mord#.

 

Låt dig inte bli frestad till vara vredens barn.

      Vreden leder livet till bli mördare.

Mördaren hatar sin nästas liv.

      Tillåt inte avundsjukan grälsjukan bittert hjärta

få vara Herre: vilket föder till mord. 

 

Didaches bok. 3:3.

 

3.  #Mitt barn, låt dig inte gripas av begär, 

ty begäret leder till otukt.

     För inte oanständigt tal, och kasta inga lystna

blickar, ty allt detta föder äktenskapsbrott#.

 

Mitt barn, låt inte köttliga begäret locka dig

     till synd.

Vilket leder dig till o-tuktssynder.

        Låt dig ägas av en behärskad tunga. 

Kontrollera dina blickar.

      Allt detta föder äktenskaps-brott.     

 

Didaches bok. 3:4.

 

4.  #Mitt barn, sök inte fågelorakel, ty det leder 

till avgudadyrkan.

      Ägda dig inte heller åt besvärjelser och astrologi

eller magiska reningsriter, och ha inte lust att 

    se och höra på sådant, ty allt detta leder 

föder avguderi#.

 

Mitt barn, sök inte efter lögnaktiga spådomar:

    vilket leder till avguderi.

 

Didaches bok. 3:5.

 

5.  #Mitt barn, bli inte en lögnare, ty lögnen leder

till stöld.

      Bli inte sniken eller inbilsk, ty allt detta 

föder stölder#.

 

Mitt barn, var inte lögnens tjänare.

     Lögnen leder till stöl-begär.

Var inte girighetens slav.

        Låt inte egoismens styra Livet.

Allt detta föder stölder.

 

Didaches bok. 3:6.

 

6.  #Mitt barn, bli inte missnöjd, ty det leder till

hädelse.

      Bli inte heller självrådig eller illasinnad,

ty allt detta föder hädelser.

 

Didaches bok. 3:7.

 

7.  #Utan var ödmjuk, TY DE ÖDMJUKA SKALL

ÄRA LANDET#.

 

Didaches bok. 3:8.

 

8.  #Var storsint och barmhärtig och utan allt ont,

stilla och god, och frukta alltid de ord

     som du har hört#.

 

Didaches bok. 3:9.

 

9.  #Upphöj inte dig själv och förhäv dig inte.

Håll dig inte till de höga utan de rättfärdiga 

     och ödmjuka#.

 

Didaches bok. 3:10.

 

10.  #Det som händer dig skall du ta emot som

välgärningar.

       Du vet ju att ingenting sker utan Gud#.

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA FÄDERNA. DIDACHES BOK 2:1-7.

 

DE TVÅ VÄGARNA.  LIVETS VÄG.  DEL. 2.

 

Didaches bok. 2:1.

 

1.  #Lärans andra bud#.

 

Beskrivning om lärans andra bud: 

 

Didaches bok. 2:2.

 

2.  #Du skall inte dräpa, du skall inte bryta

ett äktenskap, du skall inte skända pojkar,

       du skall inte begå otukt, du skall inte stjäla,

du skall inte utöva trolldom, du skall inte blanda

     gift, du skall inte döda ett barn genom vare

sig abort eller barnamord#.

 

Du skall inte utgjuta o-skyldigt blod likt Abels blod:

     vilket ropade om sin o-skyldighet inför

Guds heliga ansikte.

    Du skall inte bryta äktenskapets heliga sakrament.

     Du skall inte vålta dig på pojkar.

Lev i renheten: helga ditt liv din kropp är ett

        Herrenstempel.

Tillåt inte dina kroppliga lemmar stjäla:

    det som tillhör din nästas liv.

Utöva inga trolldoms-konster vilka vilseleder din

     nästas liv.

Förgifta inte din nästas liv med dödligt liv. 

     Undvik utföra abort eller barnamod:

vilket gör dig till mördare.

 

Didaches bok. 2:3.

 

3.  #Ha inte begär efter din nästas egendom,

svär inte falskt, vittna inte falskt, smäda inte,

     bär inte agg mot någon#.

 

Låt inte hjärtats begär göra dig till stjäla din

      nästas egendom.

Låt inte falskhetens tunga styra din läppars ord.

       Lev i rättvisan: ära den med dina ord.

Låt inte förtalets tunga styra dina ord.

        Älska din nästas liv.

 

Didaches bok. 2:4.

 

4.  #Var inte tvekande eller tvetungad, ty tvetalan

är en DÖDENS SNARA#.

 

Äg inte en tvetydig tunga.

       Tala vad sant är.

Man kan inte tjäna två herrar.

       Tvetydig tunga Dödens snara.

 

Didaches bok. 2:5.

 

5.  #Det du säger skall inte vara lögn eller tomt prat, ( utan fullt av handling ).

       

Var inte lögnens budbärare.

      Låt inte tomhetens tunga styra tungans ord.

Tomt prat  pratmakarens språk.

     Var ordets görare i ord och handling.  

 

Didaches bok. 2:6.

 

6.  #Var inte självisk, girig, hycklande, illvillig

eller övermodig.

      Hys inte onda planer mot din nästa#.

 

Låt inte själviskheten styra hjärtats tankar.

     Själviskheten en avgud.

Girigheten tänker bara på sig själv.

      Givmildheten och girigheten varandras o-vänner.

Övermodet granne med stoltheten och högmodet.

       Högmodet går före fall.

Stoltheten går före undergång.

      Planera inga onda planer mot din nästas liv.

 

Didaches bok. 2:7.

 

7.  #Hata inte någon människa.

Somliga skall du ställa till svars, andra skall

     du be för, andra skall du älska mer än

ditt eget liv#. 

 

Låt inte hatet mot din nästas liv få råda i Livet.

          Somliga ska du frimodigt ställa inför rättvisan.

Andra skall du be för.

      Andra ska du älska mer än ditt egna liv.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DE APOSTOLISKA FÄDERNA:

 

DIDACHE.  DE TVÅ VÄGARNA.

 

LIVETS VÄG.  DEL. 1.

 

Didache bok. 1:1.

 

1.  #Det finns två vägar: den ena är livets väg,

den andra är dödens, och det är stor skillnad mellan

     de båda vägarna#. 

 

Det finns två olika vägar i Livet; valet alla

         människor gör under sitt jorde-liv.

Antingen väljer man Livets väg eller dödens.

        Dessa vägar skiljer sig från varandra.

 

Didaches bok. 1:2.

 

2.  #Detta är livets väg.

För det första: du skall ÄLSKA GUD som har

      skapat dig.

För det andra:

      DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV.

Allt vad du inte vill att det skall hända dig,

      det skall du inte heller göra mot någon annan#.

 

Vad är Livets väg:

      Första beskrivningen:

ÄLSKA AV HELA SITT HJÄRTA:

       din Skapare.

Andra beskrivningen:

      ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV.

Hur då:

      Det som du inte vill ska hända dig själv:

ska du undvika att hända din nästa.

           

Didaches bok. 1:3.

 

3.  #Läran i dessa ord är denna:

VÄLSIGNA DEM SOM FÖRBANNAR ER OCH BE FÖR

      ERA FIENDER, fasta för dem som förföljer er.

( TY SKALL NI HA TACK FÖR ATT NI ÄLSKAR

       DEM SOM ÄLSKAR ER?

GÖR INTE HEDNINGARNA LIKADANT?

       ÄLSKA DEM SOM HATAR ER så får ni inte

någon fiende#.

 

Läran i vandringen på Livets väg:

         VÄLSIGNA DEM SOM FÖRBANNAR ER.

BE FÖR ERA FIENDER.

        FASTA FÖR DEM SOM FÖRFÖLJER ER.

ÄLSKA DEM  SOM HATAR ER:

      Gör ni det har ni inga fiender.

 

Didaches bok. 1:4.

 

4.  #AKTA ER FÖR SYNNLIGA OCH KROPPSLIGA 

           BEGÄR.

OM NÅGON SLÅR DIG PÅ HÖGRA KINDEN, VÄND DÅ

       OCKSÅ DEN ANDRA MOT HONOM, 

SÅ BLIR DU FULLKOMLIG.

      OM NÅGON VILL TVINGA DIG ATT FÖLJA MED

EN MIL I HANS TJÄNST, SÅ GÅ TVÅ MIL 

      MED HONOM.

OM NÅGON VILL TA IFRÅN DIG DIN MANTEL,

     SÅ GE HONOM DIN SKJORTA OCKSÅ.

Tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka,

      ty du kan det inte heller#.

 

Var vaksam djävulen går omkring som ett rytande

      lejon: lockar frestar männikskor utföra för 

sinnets kroppens köttsliga begär.

      Kännetecknet på leva Guds fullkomlighet:

visa den i gemenskap med sin nästa:

    Om någon misshandlar din högra kind vänd den 

andra till honom.

     Om någon tvingar dig gå en mil gå två med honom.

       Om någon vill ta ifrån dig din mantel:

giv honom i mildhet din skjorta också.

 

Didaches bok. 1:5.

 

5.  #GE ÅT VAR OCH EN SOM BER DIG och kräv

inte tillbaks, ty Fadern vill att man skall ge åt

      alla de gåvor man fått av honom.

Salig den som ger enligt budet, ty han är fri från

       skuld.

Men ve den som tar emot!

      Om någon tar emot därför att han behöver det,

skall han gå fri från skuld.

      Men den som inte behöver skall avge räkenskap

om varför han tog emot och till vilket ändamål.

      Han skall komma i fängelse och förhöras om

vad han har gjort, och han SLIPPER INTE UT

      FÖRRÄN HAN HAR BETALAT DET SISTA ÖRET#.

 

Lev i givmildheten: låt inte girigheten var din Herre.

      Del med dina gåvor du fått från din himmelske 

Fader till din nästa.

      Låt budet om givande får vara din Herre:

vilket gör dig fri från skuldkänslor.

     Den fattige tar emot han är ju behovets barn.

Den som är rik på ägodelar tar emot gåvor:

      ska få göra räkenskap.

 

Didaches bok. 1:6.

 

6.  #Om detta heter det:

"Låt din allmosa svettas i dina händer tills du vet

       till vem du skall ge#.

 

Förhasta dig inte i ditt givande. 

           

        

 


 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se