Alla inlägg den 19 april 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 24:1-10.

 

DE TVÅ FIKONKORGARNA.

 

Jeremia bok. 24:1.

 

1.  #Herren lät mig se denna syn:

två korgar med fikon stod framför Herrens tempel.

      Detta hände efter det att den babyloniske

kungen Nebukadnessar hade depoterat Jekonja,

       Jojakims son, kungen av Juda, tillsammans

med Judas stormän, hantverkarna

      och smederna och fört bort dem från

Jerusalem till Babylonien#.

 

Synen en Berättelsen om:

     två synliga korgar med fikon.

Vilka stod framför Herrens tempel.

       Denna syn gavs till mig efter det att den babyloniske kungen Nebukadnessar fört bort

   Jekonja  Judas kung tillsammans med  

landets stormän hantvekare smeder från

      min stad Jerusalem till fångenskapet i

Babylonien.    

 

Jeremia bok. 24:2.

 

2.  #I den ena korgen fanns mycket fina fikon,

lika fina som av den första skörden.

      I den andra korgen fanns det dåliga fikon,

så dålig att de var oätliga#.

 

Ena korgen fanns ätbara fina fikon.

     Likt fina av den första skörden.

I andra korgen fanns o-ätliga fikon.

        

Jeremia bok. 24:3.

 

3.  #Herren frågade mig:

"Var ser du, Jeremia?

       Jag svarade: "Fikon.

De goda fikonen är mycket goda och de dåliga

     är mycket dåliga, så dåliga att de är oätliga"#.

 

När jag sett korgarna frågade Herren mig:

     Var ser de, Jeremia?

Svarade honom:  Fikon.

          De goda fikonen ätbara.

De dåliga fikonen o-ätliga.

  

Jeremia bok. 24:4.

 

4.  #Då kom Herrens ord till mig:#.

 

Jeremia bok. 24:5.

 

5.  #Så säger Herren Gud, Israels Gud:

Liksom jag ser på dessa fikon ser jag med välvilja

      på dem som förts bort från Juda, dem som jag

förvisat härifrån till Kaldeen#.

 

Herrens ord säger:

     Jag ser på dessa fikon med välvilja.

Dessa fikon blir för mig Juda folket:

       dem som jag själv förvisat från min stad 

till Kaldeernas land.

 

Jeremia bok. 24:6.

 

6.  #Jag skall vaka över dem med välvilja och föra

dem tillbaka till detta land.

      Jag skall bygga upp dem, inte bryta ner.

Jag skall plantera dem inte rycka upp dem#.

 

Skall med vakande välvilliga ögon över dem.

      Återigen för dem till detta land.

Upprätta dem inte bryta ner.

      Göra dem fruktsamma beskydda dem.

 

Jeremia bok. 24:7.

 

7.  #Jag skall ge dem förmågan att lära känna mig

och förstå att jag är Herren.

       De skall vara mitt folk och jag skall vara deras

Gud, när de återvänder till mig av hela sitt hjärta#.

 

Ger dem förmågan lära känna mig.

       Låta sig förstå att jag är Herren, deras Gud.

 

Jeremia bok. 24:8.

 

8.  #Men som de dåliga fikon, de som är så dåliga

att de är oätliga ----- så säger Herren ----- skall jag

      behandla Sidkia, kungen av Juda, och hans

stormän och dem av Jerusalems invånare som

    överlevt, vare sig de är kvar här i landet

eller bor i Egypten#.

 

De dåliga fikonen o-ätbara fikon.

       En bild på Juda kung Sidkia: vilket ska

visa hur jag ska behandla honom.

     Hans stormän Jerusalems överlevande invånare.

Behandla dem likt o-ätbara fikon: förkasta dem.

 

Jeremia bok. 24:9.

 

9.  #Jag skall göra dem till en skräckbild för

alla riken på jorden, till en skam och en visa,

     till hån och förbannelse på alla de platser dit

jag fördriver dem#.

 

Skall göra dem till en skräckbild inför alla

     riken på jorden.

Bli till bitter skam hånfulla visor.

     Vara till förbannelse på alla de platser de blir

fördrivna till.

 

Jeremia bok. 24:10.

 

10.  #Jag skall sända svärd och svält och pest

mot dem tills de uplånats från den mark jag gav

    åt dem och åt deras fäder#. 

 

Skall sända vassa svärd svälten och låta

     pesten få drabba dem.'

Till de helt utplånas på den mark jag som gåva

     gav åt dem och deras fäder.

 

 

      

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 22:10-12.

 

OM SHALLUM.

 

Jeremia bok.  22:10.

 

10.  #Gråt inte över den döde, sörj honom inte.

Gråt istället över den som vandrar bort, ty han skall

       aldrig återvända och se det land där han föddes#.

 

Gråt inte sorgens tårar över den dödes själ.

       Gråt istället över den som i sin gudlöshet 

vandrar bort från det land vilket han föddes.

 

Jeremia bok. 22:11.

 

11.  #Ty så säger Herren om Shallum, Josias son,

kungen av Juda, efterträdde sin far Josia

     och som fördes bort från denna plats:

Han skall aldrig återvända hit.

 

Herrens ord om Shallum:

      Kungen av Juda land: vilken efterträdde

sin far på Juda lands tron.

     Fördes bort från denna plats: skall aldrig återvända till denna plats.

 

Jeremia bok. 22:12.

 

12.  #Han ska dö på den plats dit han förvisats,

och han skall aldrig återse detta land#.

 

Han skall dö på den plats han förvistas till.

        Skall aldrig få återse detta land.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 22:1-9.

 

HERRENS VARNINGAR.

 

Jeremia bok. 22:1.

 

1.  #Så sade Herren:

Gå bort till judakungens palats och tala där

     dessa ord#.

 

Herrens varningsord:

      Besök judakungens palats

tala frimodigt dessa ord. 

 

Jeremia bok. 22:2.

 

2.  #Hör Herrens ord, du Judas konung, som sitter

på Davids tron, du och ditt hov och ditt folk,

      de som går in genom dessa portar#.

 

Du, Judas konung lyssna villigt på Herrens

     sanna ord.

Du konung som sitter på Davids tron.

        Du konung ditt hov ditt folk: Juda folk

de som går in genom dessa portar.

 

Jeremia bok. 22:3.

 

3.  #Så säger Herren:

Handla rättvist och rättfärdighet och rädda den

      utplundrade ur förtryckarens våld.

Kränk inte invandraren, den faderlöse

     och änkan, bruka inte våld mot dem.

Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats!#.

 

Herren talar till er:

       Handla rättvist rättfärdigt i vad ni gör 

i ord och handling.

       Var stadens räddare ur förtryckarens våld.

Var invandrarens försvarare.

       Den faderlöses och änskans beskyddare:

låt dem inte bli våldets offer.

       Tillåt inte o-skyldigt blod flyta på

denna plats.

 

Jeremia bok. 22:4.

 

4.  #Om ni rättar er efter denna befallning skall

kungar som sitter på Davids tron och som

    har hästar och vagnar färdas genom portarna

till detta palats, följda av sitt hov och sitt folk#.

 

Lyssnar ni på min befallning:

      Skall kungar som sitter på Davids tron:

Som äger hästar vagnar färdas genom 

     detta palats portar.

 

Jeremia bok. 22:5.

 

5.  #Men om ni inte lyder dessa befallningar,

så svär jag vid mig själv, säger Herren, att denna

     plats skall läggas i ruiner#.

 

Lyssna ni på era hårda hjärtan föraktar dessa

     mina befallningar:

Inför mig själv svär jag evig ed, säger Herren:

      denna plats skall ödeläggas i ruiner. 

 

Jeremia bok. 22:6.

 

6.  #Ty så säger Herren om judakungens palats:

Du är för mig som Gilead, som berget Libanons

      krön, men jag skall göra till en ödemark,

till städer där ingen bor#.

 

Herrens befallande ord till judakungens palats.

         För mig du liknar Gilead.

Likt Libanons krön.

        Är ni o-lydiga mot mina ord:

Ska jag göra denna plats till en ödemark

      Till ödelagda städer där ingen vill bo.

 

Jeremia bok. 22:7.

 

7.  #Jag inviger män till att förhärja dig med

sina yxor. 

     De skall hugga ner dina yppersta cedrar

och kasta dem i elden#.

 

Givet mitt förtroende till stridslystna män

     plundra dig med sina vassa stridsyxor.

Brutalt hugga ner dina välväxta cedrar kasta dem

     i en förtärande eld.

 

Jeremia bok. 22:8.

 

8.  #Folk från många länder skall ha sin väg förbi 

denna stad, och när de undrar varför Herren

      handlat så mot denna stora stad#.

 

Främmande folk från många länder skall passera

     denna ödelagda stad.

 

Jeremia bok. 22:9.

 

9.  #Skall svaret bli:

Därför att folket övergav förbundet med

     Herren, sin Gud, och föll ner för andra gudar

och dyrkade dem#.   

 

Deras förundran över stadens ödeläggelse:

     skall få sitt svar.

Detta folk övergav sitt förbund med Herren, sin Gud.

         I sin trolöshet tillbad andra gudar

i sina hjärtan dyrkade dem.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 21:11-14.

 

DOM ÖVER KUNG OCH FOLK.

 

Jeremia bok. 21:11.

 

11.  #Till kungahuset i Juda:

Hör Herrens ord#.

 

Herrens profetiska ord till kungahuset i Juda.

 

Jeremia bok. 21:12.

 

12.  #Du Davids ätt!

Så säger Herren:

      Döm med rättvisa var morgon, rädda den

utplundrande ur förtryckarens våld.

      Annars flammar min vrede upp likt en 

eld som ingen kan släcka, för era onda

    gärningars skull#.

 

Du, kungahus i Juda land:

      Du, Davids utvalda ätt!

Så säger Herrens ord till dig!

      Döm med rättvisa varje morgon.

Rädda den utplånade Davids ätt ur förtryckarens

     onda våld!

Blir inte ätten räddad kommer min vredes glöd

     drabba den likt en outsläcklig eld.

Elden vilket förtär er för era gudlösas

   gärningars skull.

 

Jeremia bok. 21:13.

 

13.  #Nu vänder jag mig mot dig, du som tronar

i dalen, du klippa på slätten, säger Herren,

      mot er som säger:

"Vem kan överfalla oss?

      Vem kan tränga in där vi bor?"#.

 

I min vrede vänder jag mitt ansikte mot dig:

     du som i din trolöshet tronar i dalen.

Du övermodiga klippa på slätten, säger Herren.

      Säger stolt vem kan överfalla oss?

Vem kan tillintetgöra våra trygga försvarsmurar

     där inne vi har vår boplats?

Stolthet går före undergång.

 

Jeremia bok. 21:14.

 

14.  #Jag skall straffa er som era gärningar

förtjänar, säger Herren.

      Jag skall tända en skogsbrand, elden skall

sprida sig och förtära allt#.

 

Jag skall bestraffa er vilket era onda gärningar

    förtjänar, säger Herren: ty jag dömer rättvisa domar.

      Skall tända en förtärande skogsbrand.

Elden skall i sin framfart sprida sig kraftfullt.

     Förtära allt brännbart.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 20800.

 

20800.  Fullkomliga kärleken utgivande förlåtande.

 

20801.  Fullkomliga kärleken egiosmens

    fiende o-vän.

 

20802.  Ägd framtidshopp  ägs av tåligheten.

 

20803.  Äga o-säkert framtidshopp  ägs av

o-tåligheten.

 

20804.  Moraliska misären missbrukar

människo-värdet.

 

20805.  O-tålige kontrollerad av o-tåligheten.

 

20806.  O-tålige kontrolleras av o-tålighetens

misslyckande.

 

20807.  O-tåligheten gör misslyckande försök 

göra tålige till sin slav.

 

20808.  O-tåligheten misslyckas i vad vara tålig.

 

20809.  O-tågligheten livets misslyckande.

 

20810.  Tåligheten livets framgångsrike tröstare.

 

20811.  Tåligheten Livets framgångsrike

uppmuntrare.

 

20812.  O-tåligheten o-värdig kallas vän för Livet.

 

20813.  Misslyckande o-tåligheten blir till

Livets dagliga åtlöje inför tåliga ögon.

 

20814.  Misslyckande o-tåligheten förkastas

av tålighetens framgångsrika liv.

 

20815.  O-tåligheten och misslyckandet

varandras vänner.

 

20816a.  Känslospelet äger kortsiktigt tänkande.

 

20816b.  Kortsiktigt tänkande: kan den vara

till hjälp och tröst?

 

20816c.  Kortsiktigt tänkade gör förhastade beslut.

 

20817.  Förhastade beslut inga problem-lösare.

 

20818.  Långsiktigt tänkande lever

ordsamt liv. 

 

20819.  Snabba inpulsiva beslut förvirrande.

 

20820.  Tänk få lida med andras lidande.

 

20821.  Tänk min nästas tårar få vara mina tårar.

 

20822.  Kvinnlighetens emotionella rikedomar

nyttigt för manlighetens hårdhet.

 

20823.  Tänk få vara sanningens medhjälpare.

 

20824.  O-intressant vara lögnens medhjälpare.

 

20825.  Egoismens högmoda vägval 

bjuder in människan på livets slingriga 

     farofyllda vägar.

 

20826.  O-tåligheten bedrar människan på

vara enrgitjuv tidsjuv.

 

20827.  O-tåligheten livets falska bedragare

vilket förfalskar människovärdet.

 

20828.  Förfalskat människovärde varför äga det!

 

20829.  Där o-tåligheten råder råder strid mellan

tåligheten och o-tåligheten: vilket vinner striden?

 

20830.  Vinner o-tåligheten vilket blir

o-tåliges fall och undergång.

 

20831.  Där lögnen råder råder ständig strid

mot sanningen.

 

20832.  Framtidshoppet uppmuntraren tröstaren:

till hjälp uppmuntran tröst i nödens tid.

 

20833.  Livets förtvivlan död förringar människovärdet.

 

20834. Livets ondska ångest undervärderar

     människo-värdet.

 

20835.  Egoisemen ondskan bundsförvant.

 

20836.  Ödmjukheten o-ändligt trofast mot

den ödmjuke.

 

20837.  Tänk få lära känna ödmjukheten:

vad nyttig den är för Livet.

 

20838a.  Bättre vara trogen i få arbetsuppgifter.

 

20838b.  Än vara otrogen i flera arbetsuppgifter.

 

20839.  Ödmjukheten ödmjukes försvarare

beskyddare mot ödmjukhetens fiende.

 

20840.  Högmodet ödmjukhetens fiende:

vara beskyddad mot högmodets listiga attacker

     vilka kan vara farliga och våldsamma

mot den ödmjukes tankar hjärta.

 

20841.  Bättre lida för ödmjukheten än lida

för högmodet.

 

20842.  Högmodet vilket ger Livet:

Livets olyckor och elände.

 

20843.  Känslo-spelet Livets farofyllda liv:

vad ger det till Livet.

 

20844.  Känslospelet livets dåliga beteende:

undvik avsky det.

 

20845.  Lev livet istället i tåligheten vilket

avskyr föraktar känslospelets listigheter.

 

20846a.  O-tåligheten  känslospelet varandras vänner.

 

20846b.  Tåligheten  Känslo-spelet varandras

dagliga o-vänner.

 

20847.  Mildheten ödmjukheten tänk få

äga deras uppbyggande karaktär.

 

20848.  Moraliska misären saknar goda karaktären.

 

20849.  Livets ondska våldshandlingar:

vad nyttigt ger det till folket nationen.

 

20850.  Livet i sanningens boningar:

värdefullare än allt annat i Livet.

 

20851.  Livet i sanningens boningar: 

beskyddet försvaret mot bli listigt bedragen.

 

20852.  Tröstaren  hjälparen  uppmuntraren

nyttig där omoralens dåliga karaktär råder.

 

20853.  Tänk få avsky omoralens dåliga karaktär.

 

20854.  O-moralens dåliga inget leva för.

 

20855.  O-moralens dåliga karaktär avsky

människovärdet.

 

20856.  Tröstaren uppmuntraren bedrövades

tröst och styrka.

 

20857a.  Lögnaren förblindad för sanningen.

 

20857b.  Känslospelet förblindad för ödmjukheten.

 

20857c.  Känslospelet rider på högmodet.

 

20858.  Ödmjukheten ödmjukes förebild i både

ord och handling.

 

20859.  Ödmjukheten ödmjuke gemensamma vänner

för Livet.

 

20860.  Egna JAGET sträva efter vara ego-centrisk.

 

20861.  Kärleken likt en kärleks-planta

vilket först sås som ett frö i kärlekfulles hjärta.

 

20862.  När kärleken förväntas växa till genom

bevattning ( fostras formas in i kärleken )

'

20863.  Egocentriska o-barmhärtigheten:

tillgänglig för Alla: viljan avgör det.

 

20864.  O-ändliga fullkomligheten tillgänglig för Alla:

som ärligt söker den.

 

20865.  Kärleken  mildheten tillgängliga för Alla:

antingen leva med dem eller bli deras fiende.

 

20866.  Framtidshoppet förtröstan människans

tröst och hjälp i nödens  tid.

 

20867.  Livets förtvivlan ångest vad ger det

till Livet.  

 

20868.  Ondskan verksam ger förtvivlan ångest.

 

20869.  Ondskan verksam genom ångest 

och skamkänslor.

 

20870.  Moraliska misären äger inga moraliska

förpliktelser.

 

20871.  Moraliska misären styrs av egoismens

onda planer.

 

20872.  Egoismens onda planer nationens undergång.

 

20873.  Ödmjuk livsstil livsföring levs av

den ödmjuke.

 

20874.   Leva o-straffligt liv tala sanning.

 

20875.  Fullkomlige avskyr våldets handlingar.

 

20876.  Våldets handlingar nationen undergång.

 

20877.  Våldets handlingar vad ger det till Livet.

 

20878.  Kärleksfulle visar respekt vördnad för

människovärdets rika liv.

 

20879.  Uppskattas mnniskovärdet:

vilket gör Livet harmoniskt fridsamt.

 

20880.  Där Fridsamma livet råder råder inte

oro och förtivlan.

 

20881.  Oro och ängslan skadar själen.

 

20882.  Ängslan och oron dödar själen.

 

20883.  Tänk få vara omtänksam ömsint

äga ödmjukt  hjärta.

 

20884.  Äga ödmjukt hjärta oböjlig trohet:

vara till hjälp för de behövande.

 

20885.  Moraliska misären förlåter inte

istället utnyttjar människovärdet.

 

20886.  Bara ödmjukheten kan mätta

ödmjukes själ.

 

20887.  Bara barmhärtigheten kan tillfredställa

bärmhärtiges själ.

 

20888.  Glädje-ropet jubelropet vad mänskligheten:

    I dag Behöver höra. 

 

20889.  Tacksamheten uttrycker sig i

hjärtats glädje.

 

20890.  Tacksamheten uttrycker sig i

   hjärtats jubelrop.

 

20891.  Hjärtats lovsång fördrriver sorgens mörker.

 

20892.  Hjärtats lovsång fördriver bedrövelsen

modlösheten.

 

20893.  Modlösheten uppgivenheten tynger

ner hjärtats tankar.

 

20894.  Bedrövelsen deppigheten tynger ner

hjärtats tankar.

 

20895.  Falska svordomar  svärjarens ord.

 

20896.  Ondskan rider på Falska svordomar.

 

20897.  Svärjaren och bedragaren lever

i sällskap med varandra.

 

20898.  Bedragaren svärjaren varandras vänner.

 

20899.  Svärjaren bedragaren livets bundsförvanter. 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 21:1-10.

 

DEN OUNDVIKLIGA DOMEN.

 

Jeremia bok. 21:1.

 

1.  #Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när kung Sidkia hade sänt till honom

    Pushchur, Malkias son, och prästen Sefanja,

Massejas son.

      De sade:#.

 

Guds bestraffande o-undvikliga dom.

     Vilket drabbar hårda trolösa hjärtans synder.

 

Jeremia bok. 21:2.

 

2.  #Fråga Herren för vår räkning, ty Nebukadnessar,

kungen av Babylonien, har börjat krig mot oss.

      Kanske gör Herren ett under som han så

ofta har gjort och får honom att dra sig tillbaka"#.

 

Judas kung Sidkia Pushchur och Sefanja:

     De sade till profeten orden:

Fråga Herren:

       För vår räkning: Babyloniske kungen Nebukadnessar; har nu börjat sitt anfallskrig

      mot oss.

Villga Ödmjukar oss ber om förbarmande från Herre

       förhindra hans anfall.

 

Jeremia bok. 21:3.

 

3.  #Jeremia svarade dem att de skulle säga till

Sidkia:#.

 

Jeremia besvarade deras önskan.

     Säg de profetiska orden till Juda kung Sidkia.

 

Jeremia bok. 21:4.

 

4.  #Så säger Herren, Israels Gud:

De vapen med vilka ni strider utanför muren mot

       den babyloniske kungen och kaldeerna som

belägrar er, dem skall jag vrida ur era händer

     och samla ihop inne denna stad#.

 

Herren, Israels Guds ord är:

       De vilka vapen ni använder utanför er skyddsmur mot den babyloniske kungen kaldeerna

     som belägrat er.

Era vapen ni själviskt förtröstade på:

     skall för er göra er försvarslösa mot fienden. 

 

Jeremia bok. 21:5.

 

5.  #Och jag skall själv strida mot er med lyftad

hand och stark arm, i vrede, ursinne och vilt

     reseri#.

 

Jag skall själv vara med i striden:

        Mot er: Med min lyftade allmakts-arm

strida förgöra er.

      Med min heliga vrede ursinnighet och

viltsinta raseri.

       

Jeremia bok. 21:6.

 

6.  #Jag skall dräpa dem som bor i denna stad,

både människor och djur; i en svår pest

    skall dö#.

 

De som har sin boplats i denna stad:

     både människor och djur: bli dödade

av svår pest. 

 

Jeremia bok. 21:7.

 

7.  #Och därefter, säger Herren, skall jag utlämna

Sidkia, kungen av Juda, och hans hov och alla

     andra i denna stad som överlever pesten,

svärdet och svälten.

      Jag skall utlämna dem åt Nebukadnessar,

kungen av Babylonien, åt deras motståndare

     och dödsfiender.

Han skall hugga ner dem med svärd,

      utan medlidande, utan förskoning,

utan förbarmande#.

 

Efter denna dödliga strid mot denna gudlösa stad;

      säger Herren:

skall jag överlämna Sidkia Judas kung hans hov

     alla som överlevt pesten dödliga svärdet

svälten åt Babyloniske kungen Nebukadnessars

     våld: deras motståndare och dödsfiender.


Dräpa dem med dödens svärd.

         Visa dem inget medlidande förskoning

förbarmande.

 

Jeremia bok. 21:8.

 

8.  #Och till detta folk skall du säga:

Så säger Herren:

     Jag låter er välja mellan livets väg

och dödens väg#.

 

Du, min profet säg dessa ord till detta folk:

     Så säger Herren:

Jag ger valet få välja antingen livets väg 

     eller dödens väg.

 

Jeremia bok. 21:9.

 

9.  #Den som stannar kvar i denna stad skall dö

genom svärd och svält och pest.

      Men den som går över till kaldeerna som

belägrar er, han kommer undan med livet#.

 

Den som stannar i denna stad:

    Skall drabbas av dödens svärd pesten och svälten.

       De som väljer gå över på kaldeernas sida

vilka belägrar er.

      Väljer man kaldeernas beskydd får 

man leva.

 

Jeremia bok. 21:10.

 

10.  #Ty jag har vänt mig mot denna stad för att

bringa den olycka och inte lycka, säger Herren.

       Den skall falla i den babyloniske kungens

händer, och han skall bränna ner den#.

 

Jag i min vrede vänt mig mot denna trolösa stad.

      Ger den livets olycka inte vara lyckosam,

säger Herren.

      Staden skall falla i den babyloniske kungens

 o-barmhärtiga händer.

 Han skall bränna ner förinta den.  

       

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 20:7-18.

 

PROFETENS KLAGAN.

 

Jeremia bok. 20:7.

 

7.  #De förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas.

Du blev mig för stark, du fick övertaget.

      Jag har blivit till ständigt åtlöje, alla gör narr

av mig#.

 

Profetens klagande ord:

     Du vägledde mig efter din vilja:

jag ödmjukade mig under din vilja.

        Du blev för mig övermäktig.

Inför människors ögon blivit till daglig åtlöje

     efter dina ord till mig.

 

Jeremia bok. 20:8.

 

8.  #Ty varje gång jag talar måste jag ropa,

måste jag skrika:

   "Våld och förtryck!".

Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott

     och spe#.

 

Varje gång du talar dina profetord till mig:

     till folket måste jag göra mig hörbar.

Skrika orden våld och förtryck!

         Dina sanna ord Herre, vållat mig

bespottande ord från folket.

 

Jeremia bok. 20:9.

 

9.  #Men tänker jag:

"Jag bryr mig inte om honom, aldrig mer skall jag

      tala i hans namn", då blir det i mitt bröst

som brann där en eld, instängd i mitt innersta.

     Jag försöker stå emot men förmår det inte#.0

 

Min tanke är:

      Visar honom ingen omsorg.

Aldrig mer får förtroendet tala ord i hans heliga

    namn.

Vilket fyller mitt hjärta med ångest: likt

           brinnande eld i mitt bröst. 

Bli instängd i mitt klagande.

       Försöker i egen kraft stå emot min

inre klagan: men misslyckas.

 

Jeremia bok. 20:10.

 

10.  #Ja, jag hör folkhopen viska:

"Skräck från alla håll!

      Ange honom!

Vi skall ange honom!".

     Alla som stod mig nära väntar nu på mitt fall:

"Kanske låter han lura sig, så att vi får övertagit

        och kan ta hämnd på honom"#.

 

Jag hör människors viskande ord:

      Vilket gör mig skräckslagen omsluter mig

 från olika håll!

      Anklaga honom för vad han sagt!

Vi skall inför människors öron anklaga honom!

      Alla som varit mina vänner:

väntar på min bestraffande hämnd.

             

Jeremia bok. 20:11.

 

11.  #Men Herren står vid min sida, stark

och fruktansvärd.

      Därför skall mina förföljare snava, de skall

komma till korta och stå där med skam, de skall

      inte ha framgång ----- en smälek som aldrig

skall glömmas#

 

Herren min beskyddare; visar sin allmakt

    fruktansvärda vrede mot ondskan.

Mina förföljare blir besegrade.

         Ska bli skamfyllda: de ska misslyckas med

sina onda planer.

      Bli smädade för sina ondsinta planers ord. 

 

Jeremia bok. 20:12.

 

12.  #Herren Sebaot, du som prövar rättvist,

du som rannsakar njurar och hjärtan, låt mig få

     se dig ta hämnd på dem, ty dig har jag

anförtrott min sak#.

 

Herren Sebaot: rättvis domare.

      Utrannsakar njurar och hjärtans tankar.

Herren givit mig förtroendet tjäna dig med dina

     profetord.

 

Jeremia bok. 20:13.

 

13.  #Sjung till Herrens ära!

Prisa Herren!

      Ty han räddar den fattige ur nidingars våld#.

 

Sjung frimodigt till Herrens ära!

      Prisa Herren med läppars lovsång!

Den fattiges räddare ur våldsverkares våld.

 

Jeremia bok. 20:14.

 

14.  #Förbannad den dag jag föddes!

    Olycksaliga dag då min mor gav mig livet#.

 

Profetens klagade ord över sin födelse:

      Låt förbannelse vila över födelsedag!

Livets olyckliga dag: då min moderskärlek

      födde mig till Livet.       

 

Jeremia bok. 20:15.

 

15.  #Förbannad den man som kom med bud till

min far:  "Du har fått en son!"

       och gjorde honom så glad#.

 

Låt livets förbannelse vilar över den man som fick

     glädjebudet om min födelse.

Du har fått som gåva en son!

         

Jeremia bok. 20:16.

 

16.  #Må det gå den mannen som det gick de städer

som Herren ödelade utan förskoning.

      Låt honom höra klagoskrik om morgonen

och stridsrop mitt på dagen#.

 

Låt samma olycka komma över den mannens liv:

     vilket drabbade de trolösa städernas synd:

Herren ödelade dem utan förbarmande.

     Låt min far få höra högljudda klagorop

om morgonen.

       Stridsrop som gör honom skräckslagen

mitt på ljusa dagen.

 

Jeremia bok. 20:17.

 

17.  #För att han inte dräpte mig i moderlivet,

så att min mor fick bli min grav och hennes

       livmoder havande för alltid#.

 

Som bestraffning för att han o-villigt inte dräpte 

     mitt liv i moderlivet.

Vilket skulle gjort mig i moderlivet till min

    gravplats istället för ger mig Livet.

 

Jeremia bok. 20:18.

 

18.  #Varför måste jag lämna moderlivet för att

möta elände och sorg och sluta mina dagar

    i skam#. 

 

Varför skulle jag födas till Liv ur min moders

     moderliv.

Efter min födelse få mötas av Livets elände

     i sorg få sluta mina livsdagar i skam.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 20:1-6.

 

JEREMIA OCH PUSHCHUR.  DEL. 2.

 

Jeremia bok. 20:1.

 

1.  #Prästen Pushchur, Immers son, som var

överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia

       uttala denna profetia#.

 

 Prästen Pushchur lyssnade på Profeten Jeremias

       profetiska ord.

 

Jeremia bok. 20:2.

 

2.  #Då lät han prygla profeten Jeremia och sätta

honom i stocken vid Övre Benjaminporten in

      till Herrens hus#.

 

Prästen lät bestraffa  Profeten Jeremia för 

     hans ords skull.

Sätta honom i säkert förvar i stocken vid

    Övre Benjaminporten invid Herrens hus.

 

Jeremia hus. 20:3.

 

3.  #När Pashchur dagen därpå befriade honom:

"Herren kallar dig inte Pushchur utan Magor

      Missaviv, Skräck från alla håll#.

 

Dagen efter bestraffningen befriade honom.

        Kom Herrens ord:

Herren kallar dig inte längre Pushchur utan istället:

         Magor Missaviv vilket betyder:

Skräck från alla håll. 

 

Jeremia bok. 20:4.

 

4.  #Ty så säger Herren:

Jag skall göra dig till en skräck för dig själv och 

       för alla dina vänner.

Du skall med egna ögon se dem falla för sina 

       fienders svärd. 

Hela Juda skall jag ge i den babyloniske kungens

      våld, och han skall depotera dem till Babylon

och döda dem med svärd#.

 

Du, Pashchur jag skall göra dig till livets fasa för dig

     själv och alla dina vänner.

Du skall se de dina vänner inför dina egna ögon

      bli till offer för fienders dödliga svärd.

Hela Juda folk skall prisges i den babyloniske

    kungens våld.

Bli bortförda till Babylon dödade med dödligt svärd.

 

Jeremia bok. 20:5.

 

5.  #Denna stads alla rikedomar, all egendom 

och alla dyrbarheter, Juda kungars alla skatter,

      skall jag ge i fiendernas våld.

De skall ta det som byte och föra det till Babylon#.

 

Denna stads alla rikedomar all egendom

     alla dyrbarheter.

Juda kungars alla skatter ges till fiendernas

     händers våld.

Vilket blir till byte bortförda till Babylon.

 

Jeremia bok. 20:6.

 

6.  #Och du själv, Pashchur, och alla som bor 

i ditt hus skall föras bort i fångenskap.

       Till Babylon skall du komma; där skall du dö

och där skall du begravas, du och alla dina vänner

     för vilka du har profeterat dina lögner#.

 

Pashchur: du själv ditt egna liv:

      allt ditt husfolk blir bortförda till

Babyloniska fångenskapen.

       Du skall komma till Babylon där skall du dö.

Begravas där: både dig själv och dina vänner.

       Inför du vilka profeterat lögner. 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se