Alla inlägg den 14 april 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 18:18-23.

 

PROFETENS BÖN OM HÄMND.

 

Jeremia bok. 18:18.

 

18.  #De sade:

"Vi måste tänka ut ett sätt att komma åt Jeremia.

     Vi får ändå vägledning från prästerna, råd från

de visa, gudsord från profeterna.

      Vi smutskastar honom, så behöver vi inte bry

oss om vad han säger"#.

 

Trolösa folkets hämnd mot profeten och hans

    fördömande ord.

Säger vi ska listigt smida onda planer för

      hämnas på profeten.

Istället för lyda hans ord: ta vara på prästernas

        vägledning.

Deras Råd för våra öron är visa: från profeternas

     ord för oss liknar gudsord.

Vi vill förnedra honom: bryr oss inte om

     hans varningsord mot oss.

 

Jeremia bok. 18:19.

 

19.  #Lyssna till mig, Herre, och hör vad mina

motståndare säger#.

 

Lyssna på mina motståndares ord vilka vill

      hämnas på mig.

 

Jeremia bok. 18:20.

 

20.  #Skall gott lönas med ont?

De har grävt en grop åt mig.

      Tänk på hur jag stod inför dig och vädjade

för dem och bad dig vända din vrede från dem#.

 

Skall vad sant är belönas med ondska?

          De har planerat onda planer mot mig.

Förkasta inte min förböns hjälp inför dem för deras

     ondskas skull.

 

Jeremia bok. 18:21.

 

21.  #Utlämna därför deras barn åt svälten

och prisge dem åt svärdet.

      Gör deras kvinnor till barnlösa änkor,

låt männen bli pestens offer, låt de unga huggas

     ner i strid#.

 

Utlämna mina motståndares barn åt svältens våld.

        Prisge deras liv åt dödliga svärdet.

Låt deras kvinnor bli barnlösa änkor.

     Männen bli pestens offer.

De unga livskraftiga bli stridens offer.

 

Jeremia bok. 18:22.

 

22.  #Låt klagoskrik stiga från deras hus när de

släpper lös rövarhopar mot dem.

      Ty de har grävt en grop för att fånga mig

och gillrat snaror för mina fötter#.

 

Låt klagoskriket höras från deras hus.

        Låt rövarnästet invadera dem.

De i sin hämnd mot mig grävt en grop

       för att skada mig.

Avsiktigt lagt ut snaror för mina fötter.

 

Jeremia bok. 18:23.

 

23.  #Men du, Herre, känner till alla deras mordplaner mot mig.

      Förlåt inte deras brott, utplåna inte deras synd!

Låt dem ligga där slagna inför dig!

      Grip in mot dem på din vredes dag#.

 

Du Herre, känner till alla listiga mordplaner

     mot mig.

Ge dem inte förlåtelse för deras onda brott.

       Utplåna inte deras synder.

Förskona dem inte på din vredes dag.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 15:10-21.

 

PROFETENS KLAGAN OCH HERRENS SVAR.

 

Jeremia bok. 15:10.

 

10.  #Ve mig, min mor, att du födde mig, en man

som ständigt råkar i tvist och träta med hela

     världen!.

Jag står inte i skuld till någon och ingen står

     i skuld till mig.

Ändå förbannar de mig alla#.

 

Profeten Jeremias klagorop mot Herren.

 

Livets olycka kommer över mitt liv:

      Du: min mor födde mig till Livet.

Jag en man: ingen lyssnar på:

    mina profetord: vilka föder trätgirighet

och ordstrider med hela världen!

       Min rättfärdighet o-skyldig.

Ända behandlar de mig: med förbannelsens ord. 

 

Jeremia bok. 15:11.

 

11.  #Sannerligen, Herre, dig har jag tjänat med

deras bästa för ögonen.

     Jag har bett till dig för mina fiender i olyckans

och nödens tid, det vet du, Herre#.

 

Det är sant, Herren, dig har jag troget tjänat.

        Bedit till dig för mina fienders ord.

I olyckans nödens tid: Herre min Gud.

 

Jeremia bok. 15:12.

 

12.  #Kan man bryta sönder järn,

järn från norr, och koppar?#.

 

Kan trolösheten mot dig bryta järnets fasthet?

      Angriparna från norr: med hårda järnaktiga

hjärtan.

      Ägande pannor av koppar.     

 

Jeremia bok. 15:13.

 

13.  #Din rikedom och dina skatter skall jag utlämna till plundring som straff för alla de synder

       du begått överallt i ditt land#.

 

Din rikedom dina skatter i Jerusalem:

      blir utlämnade till plundring.

Bestraffning för deras synder skull i ditt land.

 

Jeremia bok. 15:14.

 

14.  #Jag skall göra dig till slav åt dina fiender

i ett land du inte känner .

      Ty min vrede har tänt eld, den brinner för alltid#.

 

Du ska bli till slav i fiendens fångenskap:

     i ett främmande land.

Min vredes eld brinner för alltid:

     för era synders skull.

 

Jeremia bok. 15:15.

 

15.  #Herre tänk på mig och ta dig an mig,

ge mig hämnd på mina förföljare!

       Låt inte ditt tålamod bli mitt fall!

Tänk på hur jag smutskastas för din skull#.

 

Herre visar mig barmhärtighet.

       Låt mig få hämnas på mina hatiska förföljare.

Låt ditt tålamod beskydda mitt liv!

        Tänk inte på mina förföljares föraktfulla ord.

 

Jeremia bok. 15:16.

 

16.  #Av dem som föraktar dina ord.

Krossa dem, så att ditt ord kan fylla mitt hjärta

      med glädje!

Ty ditt namn är utropat över mig, Herre,

     härskarornas Gud#.

 

De föraktat dina sanna ord.

        Förkasta dem.

Vilket gör ditt ord blir glädjefyllda ord i mitt hjärta.

     Ditt heliga namn utropat över mig, Herre,

du härskarornas Gud. 

 

Jeremia bok. 15:17.

 

17.  #Aldrig får jag skratta tillsammans med'

glada vänner.

       Jag sitter ensam, tyngd av din hand,

ty din vrede uppfyller mig#.

 

Jag ensamvarg nedtyngd av din allmakts-hand.

       Din vrede fyller mitt liv.

Saknar gemenskap med glada vänner.

 

Jeremia bok. 15:18.

 

18.  #Varför måste jag ständigt plågas, varför är mitt

sår obotligt?

      Det vill inte läka.

En sinande bäck har du blivit för mig, ett vatten

      som sviker#.

 

Profetens klagoord:

       Varför har mitt hjärta fått o-botligt sår?

Plågas varje dag av smärtsamma såret.

     Vilket inte vill läkas.

Herre, du min Gud:

    för mig blivit otörstlig o-barmhärtig:

likt en uttorkad källa. 

 

Jeremia bok. 15:19.

 

19.  #Och nu säger Herren:

Om du vänder tillbaka skall jag låta dig komma

     tillbaka och bli min tjänare.

Om ditt tal är lödigt och utan slagg skall du få

     bli min mun.

Människorna skall komma tillbaka till dig,

     men du skall inte komma tillbaka till dem#.

 

I mitt hjärtats klagan du Herre sagt mig orden:

         Vänd ditt hjärta till mig:

du skall bli min tjänare.

        Om ditt ords tal blir likt eldens verkan:'

slaggfri från syndens lögnaktiga ord.

            Gör du det: skall åter din mun tala mitt ord.

Människor ska söka sig till dig.

     men du ska inte komma till deras gemenskap.

 

Jeremia bok. 15:20.

 

20.  #Mot detta folk gör jag dig till ointaglig

mur av koppar.

      De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, jag skall komma till din

     hjälp och rädda dig, säger Herren#.

 

Mot detta folk skall ditt liv bli som en skyddsmur

     av koppar: när de angriper dig.

Jag är med dig: de ska inte besegra dig.

       Ska vara din räddare. säger Herren.  

 

Jeremia bok. 15:21.

 

21.  #Jag skall rädda dig ur de ondas hand

och befria dig ur våldsmännens grepp#.  

 

Skall dig rädda ur fiendens onda hand.

      Befria dig ur våldsmännens våld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 16:1-13.

 

PROFETENS LIV ETT TECKEN 

 

    FÖR FOLKET.

 

Jeremia bok. 16:1.

 

1.  #Herrens ord kom till mig:#.

 

Jeremia bok. 16:2.

 

2.  #Du skall inte ta dig någon hustru eller skaffa

dig söner och döttrar på denna plats#.

 

Skaffa dig inte någon hustru på denna trolösa plats.

       Skaffa dig inga söner och döttrar i de gudlösas

gemenskap.

 

Jeremia bok. 16:3.

 

3.  #Ty så säger Herren om de söner och döttrar

som föds här, om mödrarna som föder dem

     och om fäderna som avlar dem i detta land:#.

 

Herren säger om de söner och döttrar vilka föds

     här.

Mödrarna som föder dem.

        Fäderna som avlar dem i detta trolösa land.

 

Jeremia bok. 16:4.

 

4.  #De skall dö av svåra sjukdomar, de skall inte

begråtas och inte begravas; de skall bli till gödsel

    på marken.

För svärd och svält skall de gå under, och deras

       döda kroppar skall bli till föda åt himlens

fåglar och markens djur#.

 

Vilka i sin trolöshet ska dö av svåra sjukdomar.

        Deras döda kroppar skall ingen sörja för.

Kropparna skall bli värdelösa likt utspridd

     illaluktande gödsel på marken.

Skall förgås för dödliga svärdet svältens hunger.

        Deras dödliga kroppar föda åt himlens

flyktiga fåglar och markens rovgiriga djur. 

 

Jeremia bok. 16:5.

 

5.  #Så säger Herren:

Deltag inte i någon sorghögtid, inte i någon

      dödsklagan, visa dem inget medlidande, ty jag

har tagit bort min fred från detta folk, säger

      Herren, och min kärlek och barmhärtighet#.

 

Herrens ord till mig:

 

Undvik sorgehögtider och dödsklagan.

'     Visa dem inget medlidande.

Från detta folk har jag tagit bort min frid,

  säger Herren.

     Min kärlek och barmhärtighet finns inte där.

 

Jeremia bok. 16:6.

 

6.  #Stora och små skall dö i detta land, och skall

inte begravas.

      Ingen dödsklagan skall hållas över dem.

Ingen skall rista sig blodig eller raka sitt huvud

      för deras skull#.

 

För folkets synder skull skall både stora och små

     dö i detta land.

Deras kroppar skall inte begravas.

    Ingen dödsklagan visad  respekt och människovördnad.

       

Jeremia bok. 16:7.

 

7.  #Ingen skall bryta bröd till tröst för den som

sörjer en död eller räcka tröstebägaren åt den

       som förlorat sin far eller sin mor#.

 

Ingen tröst-bägare för dem som förlorat sin far

       eller mor.

   

Jeremia bok. 16:8.

 

8.  #Gå inte heller på någon fest för att sitta

tillsammans med dem och äta och dricka#.

 

Undvik gemenskap med de gudlösas tomma 

   o-fruktsamma tal.

Festande i köttsliga ut-svävningar.

     Köttsligt frosseri ha buken till sin gud.

 

Jeremia bok. 16:9.

 

9.  #Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

I er livstid, inför era ögon, skall på denna plats

     tysta alla glada röster, jubelrop och bröllopsglädje#.

 

Herrens Sebaots ord:

      Israels Gud.

I er livstid: inför era ögon på denna trolösa plats.

     Råda tystnad där det varit fyllt av glada

sjungande röster.

       

Jeremia bok. 16:10.

 

10.  #När du nu berättar allt detta för folket

kommer de att fråga dig:

    "Varför hotar Herren oss med dessa svåra olyckor?

     Vad har vi gjort för ont?

Vilken synd har vi begått mot Herren, vår Gud?#

 

      När de hör vad som skall ske!

Frågar de dig!

      Varför hotar Herren Gud oss med plågsamma 

olycka: han ska vara förbarmande?

 

Jeremia bok. 16:11.

 

11.  #Då skall du svara dem:

  "Era fäder övergav mig, säger Herren, de följde

andra gudar, de tjänade dem tillbad dem, men mig

      övergav de och min lag höll de inte#.

 

Besvara deras frågor!

      Vad gjorde era fäder mig?

Era fäder övergav mig; säger Herren.

       Följde istället stumma avgudar  tillbad dem

dessa hjälplösa o-tröstliga gudar.

      Offrade sin tid sin energi i sitt tjänande av dem.

Men mig övergav de: tröstens Gud. 

 

Jeremia bok. 16:12.

 

12.  #Och ni har burit er ännu värre åt än era fäder.

"Var och en av er har följt sitt onda och hårda

      hjärta utan att lyssna till mig#.

 

Ni har genom era onda gärningar utövat värre

     trolösa handlangar än dem.

Låt era onda hårda hjärtan vara era förebilder.

      Inte lyssnat på mina milda varningsord.

    

 

Jeremia bok. 16:13.

 

13.  #Jag skall kasta ut er ur detta land, till ett land

som varken ni eller era fäder har känt till.

      Där får ni tjäna andra gudar dag och natt.

Jag tänker inte visa er något förbarmande#.

 

Jag skall fördriva er ur det land jag gav er.

         Till ett främmande okänd land.

Få vara detta lands fångar.

     I detta land ska ni få fortsätta tjäna andra

fåfängliga gudar dag och natt.

     Mitt förbarmande kommer fly från er. 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 16:14-21.

 

LÖFTEN OCH VARNINGAR.

 

Jeremia bok. 16:14.

 

14.  #Därför skall det komma en tid, säger Herren,

då man inte längre säger

      "Så sant Herren, lever, han som förde israeliterna ur Egypten"#.

 

Mitt löfte till Israel mitt utvalda folk.

      Skall komma en tid då man inte hör orden:

Så sant Herren lever i sin trohet förde tryggt

     israeliterna ut ur träldomslandet.

 

Jeremia bok. 16:15.

 

15.  #Utan  "Så sant Herren lever, han som förde

israeliterna ut ut Nordlandet och alla andra

       länder dit han fördrivet dem".

Ty jag skall låta dem återvända till den mark

      som jag gav åt deras fäder#.

 

Utan i ord säger:  så sant Herren lever:

     förde ståndaktigt israliterna ut ur fångenskapet

i Nordlandet och ut ur alla främmande länder

     till vilka de fördrivits.

I mitt förbarmande skall låta dem återvända till

      den mark jag gav dem åt deras fäder.

 

Jeremia bok. 16:16.

 

16.  #Nu sänder jag bud efter många fiskare,

säger Herren, och de skall fiska dem.

    Sedan skall jag sända bud efter många jägare,

och de skall jaga dem ner från varje berg

      och varje höjd ut ur klipporna#.

 

Mina förbarmande-ord till er säger:

      Ska sända många tappra fiskare säger Herren

fiskar upp dem ut de olika länder de varit

    förskingrade i.

Även göra nytta av jagande jägare för leta upp

    de förskingrade.


Jeremia bok. 16:17.

 

17.  #Ty jag håller ögonen på allt vad de gör.

De kan inte gömma sig för mig, och deras brott

      kan inte döljas för mina blickar#.

 

Jag låter mina vaksammma ögon se allt vad 

     de gör.

Inget fördolt för mig.

       Deras lagbrott kan inte döljas för mina

allvetandes blickar.

 

Jeremia bok. 16:18.

 

18.  #Först skall jag vedergälla dem dubbelt för

deras synd och skuld, för att de har vanhelgat

      mitt land med sina vidriga as till gudar

och fyllt min egendom med sina skändligheter#.

 

Först vedergälla deras gudlösa gärningar i 

      dubbelt mått för deras synd och skuld inför mig.

De har vanhelgat mitt heliga land i sin trolöshet.

      Tjänat fåfängliga gudar.

Fyllt mitt egendomsland med dessa sina

     avskyvärda falska gudar. 

 

Jeremia bok. 16:19.

 

19.  #Herre, min styrka och mitt värn, min tillflykt

på nödens dag, till dig skall folken komma

      från jordens ända och säga:

"Lögn och tomhet var våra fäders arv, gudar som

        ingen hjälp kan ge"#.

 

Herren för evigt; min styrka mitt försvar

     min tillflykt på nödens dag.

Till dig skall folken komma från jordens alla ända

    söka tröst och hjälp säga:

Lögnen idel tomhet var våra fäders arv till oss.

       Gudar hjälplösa.

 

Jeremia bok. 16:20.

 

20.  #Kan människan själv göra sig gudar?

Då är de inga gudar#.

 

Kan människor i sin själviskhet göra sig 

    gudar?

Vilket gör de inga gudar är.

 

Jeremia bok. 16:21.

 

21.  #Därför skall jag visa dem, en gång för alla

skall jag visa dem min styrka och min makt.

      De skall inse att mitt namn är Herren#. 

 

Jag skall visa dem en gång för alla min allmakts

    styrka.

När ser den förstå mitt heliga namn är Herren.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:1-4.

 

JUDAS SYND.

 

Jeremia bok. 17:1.

 

1.  #Judas synd är upptecknad med järnstift,

ristad med diamantspets på deras hjärtats tavla

      och på deras altarens horn#.

 

Judas synder upptecknade i min heliga närvaro.

       Inristade med diamantspetsens stift

på deras hårda hjärtans tavla.  

 

Jeremia bok. 17:2.

 

2.  #Till ett vittnesbörd mot dem.

Deras altaren och ashereapålar står vid grönskande

      träd, på de höga kullarna#.

 

Vilket blivit dem till vittnesbörd mot dem själva.

      Deras högresta avguda-altaren asherepålar

vittnar om deras avguderi.

        Placerade vid de grönskande vällustade

  träden.

På de högt synliga kullarna. 

 

Jeremia bok. 17:3.

 

3.  #Och i bergstrakterna.

   Din rikedom och alla dina skatter skall jag

utlämna till plundring som straffar för alla de synder        du begått överallt i ditt land#.

 

Avguda-altaren uppställda prydligt i bergtrakterna.

        Din rikedom dina välfyllda skatter skall jag

utlämna till fiendernas plundring.

      Till bestraffning för alla de synder du utövat

överallt i ditt land.

 

Jeremia bok. 17:4.

 

4.  #Den egendom jag givit dig skall du tvingas

avstå från.

       Jag skall göra dig till dina fienders slav i ett

land som du inte känner.

     Ty min vrede har tänt en eld, den brinner

för alltid#.

  

Din givna egendom från mig skall du bli tvingad

      lämna ifrån dig.

Du själv ska bli till dina fienders slav.

     Vara slav i främmande land.

Min vredes eld blivit upptänd mot dig: vilken

     aldrig skall slockna.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:5-11.

 

FALSK OCH TRYGG TRYGGHET.

 

Jeremia bok. 17:5.

 

5.  #Så säger Herren:

Förbannad den man som sätter sin lit till människor,

      som stöder sig på mänsklig kraft och vänder

sig bort från Herren#.

 

Herrens sanna ord säger:

 

Förbannelsen vilar över den människa som 

     har sitt hjärtats förtröstan i människors egovilja.

Finner sin själviska hjälp tröst på mänskliga

    kraften.

Vänder sig bort från Herrens omsorg 

            och barmhärtighet.

 

Jeremia bok. 17:6.

 

6.  #Han blir som en buske i ödemarken och får

aldrig se det goda komma.

     Han skall leva i förbrända trakter, på saltjord

där ingen kan bo#.

 

Falska tryggheten liknar en förtorkad buske 

    i öde-marken.

Får aldrig leva i Guds godhet.

       Skall få leva på förbrända trakter där  förbannelsen råder.

      Ha sin bo-plats på saltjorden där ingen människa

kan leva och bo. 

 

Jeremia bok. 17:7.

 

7.  #Välsignad den man som sätter sin lit till

Herren, som litar helt till Herren#.

 

Välsignelsen vilar över människan som dagligen

       har sin förtröstan till Herrens nåd och barmhärtighet.

 

Jeremia bok. 17:8.

 

8.  #Han blir som ett träd planterat nära vatten.

Det sträcker sina rötter mot bäcken.

      Det har inget att frukta av hettan, bladen

är alltid gröna.

     Det ängslas inte under torra år upphör inte

att bära frukt#.

 

Får leva i sann trygghet likt trädet planterat 

     nära friskt vattenflöde.

Sträcker ut sina friska rötter mot bäcken.

      Känner ingen rädsla för dagens hetta.

Hennes blad alltid gröna.

       Fri från livets ängslan och oro under de torra 

åren.

      Bär troget årlig frukt.

 

Jeremia bok. 17:9.

 

9.  #Hjärtat är bedrägligast av allt, det är

oförbätterligt ----- vem kan förstå det?#.

 

Hjärtat: ondskefyllt av alla varelser.

      O-villig till göra bot och bättring.

 

Jeremia bok. 17:10.

 

10.  #Jag, Herren, rannsakar hjärtat och prövar

njurarna och lönar var och en för vad han gjort,

       så som hans gärningar förtjänar#.

 

Jag: Herren eder Gud vilken skapade människan:

      kan utforska hjätats innandömen.

Pröva hjärtats alla listiga tankar.

      Belöna alla hjärtats tankar antingen det gjort

ont eller gott: goda eller onda gärningar.

 

Jeremia bok. 17:11.

 

11.  #En rapphörna ruvande på ägg som hon aldrig

får kläcka är den som ohederligt samlat rikedomar:

       mitt i livet måste han lämna dem och står

där till slut som ett fån#.

 

Rapphöna ruvar med sin moderkärlek på sina ägg.

      men får aldrig tacksamt svar på sin kärlek:

kan jämföras med den giriges o-ärlighet

     som alltid samlats till sig rikedomar.

Mitt i sitt liv måste man lämna sin rikedom:

     vilket gör honom till åtlöje inför människors ögon.

  


        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:12-13.

 

Israels hopp.

 

Jeremia bok. 17:12.

 

12.  #En härlighetens tron, upphöjd sedan begynnelsen, är platsen för vår helgedom#.

 

Israels framtidshopp:

     En härlighets tron.

Vilken för evigt är upphöjd sedan begynnelsen.

      Platsen för vår helgedom.

 

Jeremia bok. 17:13.

 

13.  #Herre, Israels hopp, alla som överger dig

skall stå där med skam, de som avfaller från dig

       skall utrotas ur landet, ty de har övergivit 

Herren, källan med det friska vattnet#.

 

Herren: för evigt Israels folks framtidshopp.

       Alla vilka i o-lydnad övergett dig skall

stå med hjärtats skam inför härlighetens tron.

      Den som i avfällighet avfallit i tro på dig

skall utrotas ur landet.

      I sina hårda hjärtan övergivit Herren.

Livets källa: med det friska vattenflödet. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:14-18.

 

EN BÖN AV PROFETEN.

 

Jeremia bok. 17:14.

 

14.  #Bota mig, Herre, och jag är botad!

Rädda mig, och jag är räddad!

     Du är min lovsång#.

 

Profeten Jeremias bön:

      Bota mig från mitt klagande hjärta.

Du trofast gör det!

    Du: räddar mig:  mitt livs räddare!

Du är min eviga lovsång. 

 

Jeremia bok. 17:15.

 

15.  #De säger till mig:

"Vad blir det av Herrens ord?

Skall det inte slå in`".

 

De gudlösas hånfullas ord säger till mig:

      Vad blir det av Herrens ord?

Skall Herrens ord visa sig vara sanna ord!

 

Jeremia bok. 17:16.

 

16.  #Jag har aldrig bestormat dig och bett dig

sända olycka, jag har aldrig önskat ofärdens dag.

       Du känner allt som gått över mina läppar,

allt jag sagt har du hört#.

 

Jag har aldrig frestat dig.

       Bedit dig om sända olycka.

Har aldrig önskat hemsökelsens dag.

       Du känner mina läppars tal.

Alla de ord jag talat har du hört.

 

Jeremia bok. 17:17.

 

17.  #Bli inte till fördärv för mig, du är min tilflykt

på olyckans dag#.

 

Låt inte de ord jag talat vara mitt liv till fördärv.

      Du, Herre min trygga tillflykt på olyckans dag.

 

Jeremia bok. 17:18.

 

18.  #Må mina förföljare stå där med skam, inte jag,

må be bli skräckslagna inte jag.

      Låt olyckans dag drabba dem, krossa dem

igen!#.

 

Låt mina förföljare bli skamfyllda.

     Befria mig från skammen.

Låt dem bli skräckslagna av din helighet.

      Befria mig från all rädsla.

Tillåt olyckans dag drabba deras liv.

       Tillintetgör dem för din rättfärdighets skull. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se