Alla inlägg den 4 april 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 14:1-22.

 

DEN SVÅRA TORKAN.

  

   KLAGAN, BÖN OCH HERRENS SVAR.

 

Jeremia bok. 14:1.

 

1.  #Detta är Herrens ord till Jeremia om

torkan#.

 

Svår torka drabbar er på grund av era hårda hjärtan.

 

Jeremia bok. 14:2.

 

2.  #Juda sörjer, städernas portar sjunker samman,

lutar mot jorden i sorg, ett klagoskri stiger

      från Jerusalem#.

 

I den svåra torkan:

     Juda folket sörjer.

Städernas ärefyllda välprydda portar:

     mister sin ära.

Städernas portar förtryckta i sorg mot jordens yta.

        Klagorop hörs högljutt från Jerusalems invånare.

  

Jeremia bok. 14:3.

 

3.  #Stormännen skickar sina drängar efter vatten,

men när de kommer till dammen finner de 

     inget vatten.

Då återvänder de med tomma kärl.

      Besvikna och vanmäktiga täcker de sina huvuden#.

 

Stormännen skickar sina slavar efter drickbart

     vatten.

I dammen finns inget vatten.

      Återvänder till stormännen med

tomma vattenkärl.

           Besvikna maktlösa. 

 

Jeremia bok. 14:4.

 

4.  #Marken spricker, ty inget regn har fallit i landet.

Därför täcker bönderna besvikna sina huvuden.

 

Marken spricker av torkan.

       Efter regnfattig torka.

Bönderna besvikna på förlorad skörd.

      

Jeremia bok. 14:5.

 

5.  #Också på fältet överger sin nyfödda kalv

då det inte finns något grönt#.

 

På de vida fälten överges den ny-födda kalven.

     Grönt bete saknas.

 

Jeremia bok. 14:6.

 

6.  #Vildåsnorna står på de kala höjderna och flämtar som scharkaler.

     Deras ögon är matta, ty det finns inget gräs#.

 

Vildåsnorna lever på ödelagda höjderna.

      Likt ökendjur flämtar törstiga efter överlevnad.   

 

Jeremia bok. 14:7.

 

7.  #Fastän våra brott vittnar mot oss -----

grip in, Herre, ditt namn till ära!

     Ja, vår trolöshet är stor, mot dig har vi syndat#.

 

Våra lagbrott mot Herren vittnar mot oss.

      Förbarma dig över vår gudlöshet:

Herre, ditt namn till ära!

       Förlåt: Vår trolöshet är stor:

mot dig har vi syndat.

 

Jeremia bok. 14:8.

 

8.  #Du Israels hopp, dess räddare i nödens tid,

varför är du som en främling i landet, en vandrare

       som stannar en enda natt?#.

 

Du, vår Herre, Israels enda hopp.

      Vår räddare från syndens olyckor.

Räddaren i nödens tid.

      Du, Herre Varför beter du dig som en främling

i landet.

     En vandrare utan förbarmande!

 

Jeremia bok. 14:9.

 

9.  #Varför står du lamslagen, lik en kämpe som

inte kan segra?

     Du finns ju mitt ibland oss, Herre, ditt namn

är utropat över oss, överge oss inte!#.

 

Du, vår Herre, visar dig maktlös:

    likt en besegrad stridskämpe!

Du finns i vår nöd mitt ibland oss.

        Ditt heliga namn utropat över oss:

förkasta oss inte!

 

Jeremia bok. 14:10.

 

10.  #Så säger Herren om detta folk:

De älskar att driva omkring, de svårt att hålla

      fötterna i styr.

Herren vill inte veta av av dem;

        nu minns han deras skuld och straffar deras 

synder#.

 

Herrens ord om folket:

       De älskar sitt dag-drivar-liv:

Rastlösheten deras herre.

       Vad har ordning med o-ordningen att göra.

Kommer ihåg deras överträdelser.

       Bestraffar deras hårda hjärtan.

 

Jeremia bok. 14:11.

 

11.  #Herren sade till mig:

"Du skall inte be om välgång för detta folk#.

 

Herrens ord till mig:

      Bed inte om deras olycka och framgång.

 

Jeremia bok. 14:12.

 

12.  #När de fastar skall jag inte höra deras rop,

och när de offrar brännoffer och matoffer

      vill jag inte veta av dem.

Med svärd och svält och pest skall jag göra 

     slut på dem"#.

 

Lyssnar inte på deras faste-rop.

        De offrar bränn matoffer vilket vanärar mig.

Med svärdets vasshet svältens hunger

     pestens dödlighet förgör dem.

 

Jeremia bok. 14:13.

 

13.  #Då sade jag:

"Herre, min Gud, profeterna säger till dem att de

     inte skall drabbas av svärd eller svält,

eftersom du skall ge dem fred och trygghet

    på denna plats"#.

 

Då säger jag:

       Herre, min Gud:

Profeters falska profetord säger:

      folket skall inte drabbas av dödligt svärd

svältens hunger.

     Deras lögnaktiga profetord säger:

Du har utlovat fred trygghet på denna plats.

 

Jeremia bok. 14:14.

 

14.  #Herren svarade mig:

Profeterna profeterar lögn i mitt namn.

     Jag har inte sänt dem och inte gett dem

något uppdrag och talat till dem.

     Lögnsyner och tomma spådomskonster

och bedrägliga påfund är vad dessa profeter

      kommer med#.

 

Herren besvarade mina ord:

      Profeterna profetera lögn i mitt namn.

Vanhelgar mitt namn.

      De är inte sända för tala mitt sanna ord.

Dessa falska profeter:

        talar efter sina egna lögn-syner.

Tomma spådoms-konster.

      Sprider Bedrägliga fantasier.

 

Jeremia bok. 14:15.

 

15.  #Därför säger jag, Herren, om de profeter

som profeterar i mitt namn fastän jag inte sänt dem,

       de som säger varken svärd eller svält skall

drabba detta land:

      Genom svärd och svält skall dessa profeter

gå under#.

 

Dessa själviskt utvalda profeter som profeterar 

      i mitt namn skall med dödligt svärd

och svältens hunger förgöras.

 

Jeremia bok. 14:16.

 

16.  #Och människorna som de profeterar för

skall bli liggande på Jerusalems gator, offer för

    svält och svärd, och ingen skall begrava dem -----

män och hustrur, söner och döttrar.

      Så skall jag låta deras egen ondska drabba dem#.

 

Människor vilka satt sin tilltro till dessa falska

     profetord:

skall bli liggande på Jerusalems gator.

       Bli offer för svälten och dödliga svärdet.

Ingen visad omsorg för de avlidnas kroppar.

             

Jeremia bok. 14:17.

 

17.  #Detta folk ska säga till dem:

Tårar strömmar från mina ögon natt och dag,

     utan avbrott.

Ty mitt folk, min arma dotter, har drabbats av

     ett förkrossande slag, av ett oläkligt sår#.

 

Mitt folk: blivit övergivit drabbats av 

     Herrens straffdomar.

Likt ett o-läkligt sår +++ syndigt sår:

      vilket läks vid sann botgörelse.

 

Jeremia bok. 14:18.

      

18.  #Går jag ut på fälten ser jag dem som stupar

för svärd, går jag in i staden ser jag svältens

     härjningar.

Även präster och profeter irrar omkring

    i landet, rådlösa#.

 

Ute på fälten ser jag dräpta människor.

        Går jag in i Jeusalem finner jag 

svältens offer: människors liv.

       Präster profeter förvirrade rådlösa i landet.

 

Jeremia bok. 14:19.

 

19.  #Har du helt förkastat Juda?

Känner du avsky för Sion?

      Varför har du slagit oss, gett oss oläkliga sår?

Vi hoppas på fred och välgång men lyckan uteblir,

      vi hoppas på en tid av läkedom men vi

möter skräck#.

 

Herre, har du helt förkastat Juda folket?

      Avskyr du Sion?

Varför Har du bestaffat oss, gett oss o-läkliga sår?

       Vi hoppades på fred i landet!

Lycka och framgång uteblev.

       Hoppas på en tid av läkedom för vårt 

o-läkliga sår!

      Men istället blev skräckslagna inför dina straffdomar.

 

Jeremia bok. 4:20.

 

20.  #Herre, vi erkänner vår ondska, våra fäders

skuld, ja, vi har syndat mot dig#.

 

Herre, vi bekänner vår gudlösa ondska.

     Våra fäders syndiga skulder.

Våra hårda hjärtan har syndat mot dig.

 

Jeremia bok. 4:21.

 

21.  #För ditt namns ära:

förskjut oss inte, förnedra inte din härlighets tron!

        Kom ihåg, ditt förbund med oss,

bryt det inte!#.

 

Ditt namn till ära:

     Förkasta inte våra liv.

Förnedra inte din härlighets tron!

       Glöm inte, ditt eviga förbund med oss.

Bryt inte ditt förbund med ditt folk.

 

Jeremia bok. 14:22.

 

22.  #Kan någon av folkens falska gudar ge regn?

Kan himlen själv låta skurar falla?

      Endast du kan det, Herre, vår Gud,

du är vårt hopp.

      Ty du är den som gjort allt detta#. 

 

Kan falska gudar bevattna jorden?

          Kan himlen själv låta regnskurar få falla?

Endast du genom ditt makts befallande ord

     kan låta regnet falla.

Du är vårt eviga livs-hopp.

       Herre, du är vår skapare.

        

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 15:1-4.

 

DEN SVÅRA TORKAN.

 

KLAGAN, BÖN OCH HERRENS SVAR.  DEL 2.

 

Jeremia bok. 15:1.

 

1.  #Herren sade till mig:

Inte ens om Mose och Samuel stod här inför mig

     skulle jag ha någon medkänsla med detta folk.

Driv bort dem ur min åsyn, låt dem gå sin väg!#.

 

Herrens ord kom till mig:

         Moses och Samuels närvaro inför mig

skulle inte förändra min medkänsla för detta folk.  

          Driv bort dem från helig närvaro:

låt dem fortsätta leva sitt gudlösa liv. 

 

Jeremia bok. 15:2.

 

2.  #Och när de frågar dig vart de skall gå skall

du svara dem:

     Så säger Herren:

Till pesten de som hör pesten till,

      till svärdet de som hör svärdet till,

till svälten de som hör svälten till,

      till fångenskapen de som hör fångenskapen till.

 

Om de i sin förvillelse vill veta vad de

     ska ta vägen:

Säger till dem:

     Till smittsamma pesten vilkas barn ni är.

Till det dödliga svärdet ni svärdets barn.

         Till svältens liv: ni svältödda barn.

Vara slav-fångar i fångenskapen.

 

Jeremia bok. 15:3.

 

3.  #Fyra olika plågor bådar jag upp mot dem,

   säger Herren:

svärdet som skall döda, hundarna som skall

     släpa bort, himlens fåglar och markens djur

som skall äta och sönderslita#.

 

Dessa fyra olika plågar skall drabba dem.

      Svärdet skall vara dödligt.

Argsinta rovgiriga hundar släpa bort dem.

        Himlens fåglar markens djur bli till deras föda.

 

Jeremia bok. 15:4.

 

4.  #Jag skall göra dem till en skräckbild för alla

riken på jorden på grund av allt vad Judas kung

       Manasse, Hiskias son, har gjort sig skyldig

tilli Jerusalem#. 

 

Detta folk blir en skräckbild för alla jordens riken.

       På grund av Judas kung Manasse

brutit mitt heliga förbund.

       Manasse, Hiskias son.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 11:18-23.

 

MORDPLANER MOT PROFETEN.

 

Jeremia bok. 11:18.

 

18.  #Herren lät mig veta det, och då förstod jag.

Ja, du lät mig se deras handlingar#.

 

Folkets onda mord-planer mot profetens liv.

      Vilket Herren avslöjade för mig.

Fick se deras onda planer mot mitt liv.

 

Jeremia bok. 11:19.

 

19.  #Själv var som ett fogligt lamm som leds

till slakt.  

         Jag insåg inte att det var mot mig de smidde

sina planer.

   "Låt oss fördärva trädet medan det har sav,

låt oss utplåna honom ur de levandes land,

      så att ingen längre minns hans namn"#.

 

Själv levde som ett villigt offer-lamm:  

   i ödmjukhet lät sig ledas till Kristi offeraltare.

Jag förstod inte deras planerade mordplaner 

     mot mig.

Mina fienders ord om mig:

        Låt oss utplåna hans liv: likt trädets fruktsamma sav ur de levandes land.

     Hans namn skall aldrig mer uttalas bland folken.  

Jeremia bok. 11:20.

 

20.  #Herre Sebaot, rättvise domare,

du som prövar njurar och hjärtan, låt mig få se

       dig ta hämnd på dem, ty dig har jag anförtrott

min sak#.

 

Herren Sebaot: vår livs rättvise domare mot

    ondskans o-rättvisa.

Du prövar njurar och hjärtan.

      Jag har gett dig mitt förtroende: göra din vilja.

Jag får se när du vedergäller deras onda planer.

 

Jeremia bok. 11:21.

 

21.  #Därför säger Herren om de män från Anatot

som står efter ditt liv och som hotar att dräpa dig

       om du inte slutar profetera i Herrens namn#.

 

De gudlösa männen från Anatot vilka smider

    onda planer mot ditt liv: säger Herren. 

Visar sitt förakt hat mot din profettjänst.

        Vill dräpa ditt liv: föraktar mitt ord du talar.

 

Jeremia bok. 11:22.

 

22.  #Om dem säger Herren Sebaot så:

Se, jag hemsöker dem; de unga männen skall

       dö för svärd, deras söner och deras döttrar

skall dö av svält#.

 

Mina tankar om männen i Anatot: säger Herren

    Sebaot:

Skall hemsöka dem med min vredesdom.

      Unga männen bli dräpta med dödligt svärd.

Deras söner och döttrar dö av svält.

 

Jeremia bok. 11:23.

 

23.  #Ingenting skall bli kvar av dem, ty jag låter

olyckan drabba männen från Anatot när

       hemsökelsens år är inne#.  

 

Alla skall bli utplånade från jordens yta.

       Jag låter min vredes olycka drabba männen

från Anatot.

      Hemsökelsens år är inne.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 11:1-17.

 

DET BRUTNA FÖRBUNDET.

 

Jeremia bok. 11:1.

 

1.  #Detta ord kom till Jeremia från Herren:#.

 

Jeremia bok. 11:2.

 

2.  #Tala till männen i Juda och innevånarna

    i Jerusalem#.

 

Männen i Juda och invånarna i Jerusalem lever 

      i det brutna förbundet:  i sin trolöshet mot Herren.

 

Jeremia bok. 11:3.

 

3.  #Säg till dem:

Så säger Herren, Israels Gud:

     Förbannelse över dem som inte lyder

de förbundsvillkor#.

 

Du, min profet låt höra dem mitt ord.

       Herrens ord säger:

Förbannelsen vilar över dem för deras

    trolöshets skull.

Har brutit förbunds-villkoren.

 

Jeremia bok. 11:4.

 

4.  #Som jag ålade era fäder då jag förde dem ut

ur Egypten, ut ur smältugnen.

       Jag sade: Ni skall lyda mig och rätta er

efter allt det som jag befaller er.

     Då skall ni vara mitt folk och jag skall vara

er Gud#. 

 

Förbundsvillkoren jag gav era fäder: då jag i min

     barmhärtighet förde dem ut ur egyptiska träldomslandet.

 

Egyptiska smälugnen liknas vid:

    livet i tuktans faders-kärlek från ursyndens smärtsamma lidande.

      Jag, Herren, eder Gud:

sa till er mitt folk.

       Ni skall lyda min givna förbundsvillkor.

      Låta er hjärtans vilja få formas efter vad jag

befallt er att göra.

      Gör ni så:

Skall ni kallas mitt folk: jag ska vara er Fader Gud. 

 

Jeremia bok. 11:5.

 

5.  #Och då skall jag hålla den ed jag svor:

att ge era fäder ett land som flödar av mjölk

     och honung, det land som i dag är ert.

Jag svarade: Det skall ske, Herre#. 

 

Gör ni det i lydnad:

     Skall jag troget hålla fast vid den ed jag 

svor inför er.

        Välsigna era fäder med ett land med

flytande mjölk och honung.

      Det land som idag tillhör er.

 

Jeremia bok. 11:6.

 

6.  #Herren sade till mig:

Förkunna allt detta i Juda städer och på

     Jerusalems gator.

Lyd förbundsvillkoren och rätta er efter dem!#.

 

Herren sade till mig:

      Förkunna frimodigt mitt ord i Juda städer:

på Jerusalems gator.

     Var lydiga mot förbundsvillkoren.

Låt förbunds-villkoren vara livets levnadsregler.

 

Jeremia bok. 11:7.

 

7.  #Gång på gång, från den dag jag förde era fäder

ut ur Egypten och ända till denna dag, har jag

      varnat dem och sagt: Lyd mig!#.

 

Från denna dag: gång på gång:

       Från denna dagen jag förde era fäder ut ur

  Egypten ända till denna dag:

Varnat er efter mina ord: lyd mig i vad jag sagt er. 

 

Jeremia bok. 11:8.

 

8.  #Men de ville inte lyssna och hörde inte på mig;

alla följde de sina onda och hårda hjärtan.

      Då lät jag dem drabbas av allt det jag sagt

i dessa förbundsvillkor som de vägrat uppfylla

      trots min befallning#.

 

De var hårdnackade i sina hjärtan:

    inte lyssnade på mina varningar.

Istället valde följa efter sina ondsinta hårda

     hjärtan.

De vägrade uppfyllda dessa förbundsvillkor:

       vilka jag med befallande ord sagt dem.

 

Jeremia bok. 11:9.

 

9.  #Herren sade till mig:

Jag vet att männen i Juda och innevånarna

     i Jerusalem har sammansvurit sig#.

 

Herren sade till mig:

       Jag vet männen i Juda innevånarna 

i sin upproriskhet sammansvurit sig mot mig. 

 

Jeremia bok. 11:10.

 

10.  #De har återfallit i sina förfäders synd, de som

vägrade att lyssna till mina ord.

     De har följt andra gudar och tjänat dem,

Israels folk och Judas folk har brutit det

     förbund jag slöt med deras fäder#.

 

De har alla fallit i samma gensträvighet som

     sina förfäders synder.

De vägrade lyssna på mina varnande ord.

         Istället troget följt efter andra gudar.

Tjänat dem i sin trolöshet.

        Israels folk och Juda folk:

har förbrutit sig på mina förbundsvillkor.

        Brutit det givna förbundet jag slöt med 

deras fäder.

 

Jeremia bok. 11:11.

 

11.  # Därför säger Herren:

Se, jag låter dem drabbas en olycka som de

     inte kan undkomma, och när de ropar till mig

skall jag inte lyssna på dem#.

 

Ni brutit era förbunds-villkor mot mig: säger Herren.

        Jag låter er drabbas av olycka ödeläggelse.

När de i sin själsnöd ropar efter mig:

        skall jag inte svara dem.

 

Jeremia bok. 11:12.

 

12.  #De som bor i Juda städer och i Jerusalem

kommer att vända sig till de gudar som de tänder

      offereld åt och ropa till dem, men de har ingen

räddning att ge i olyckans stund#.

 

De boende i Juda städer  Jerusalems innevånare:

      vänder sina hjärtan till hjälplösa guda-beläten:

tänder offereldar åt och höjer bönerop till dem.

     I sina förblindade hjärtats hårdhet 

söker deras själar sin räddning: där ingen hjälp

      tröst finns. 

 

Jeremia bok. 11:13.

 

13.  #Dina gudar har blivit lika talrika som dina städer, Juda och ni har rest lika många offeraltaren

    åt Baal som det finns gator i Jerusalem,

altaren åt skamguden#.


Dina gudar blivit talrika likt dina städer.

       Juda folket rest många offeraltaren åt Guden

Baal.

     Lika talrika som gator finns i Jerusalem är

offeraltaren åt skam-guden.

     Skamguden ingen barmhärtighets Gud.

Tröstlös kraftlös maktlös o-rörlig. 

 

Jeremia bok. 11:14.

 

14.  #Du skall inte be för detta folk, inte komma

med klagan och förböner, ty jag kommer inte

      att lyssna när de ropar till mig om sin olycka#.

 

Jeremia du min utvalde profet: bed inte för

     detta hådnackade folk.

 

Jeremia bok. 11:15.

 

15.  #Vad har min älskade i mitt hus att göra,

hon som har handlat så skändligt?

      Kan fettstycken och offerkött avvända olyckan

'från dig? 

      Tror du att de kan rädda dig?#.

 

Min utvalde älskade: du som vanhelgat mitt hus:

     kan inte dela ditt liv med min helighet! 

Tror du dina fetstycken offerkött: kan försona dina

     lagbrott mot mig? 

 

Jeremia bok. 11:16.

 

16.  #Ett grönskande, praktfullt olivträd -----

så kallade Herren dig.

       Nu sätter han lövverket i brand,

och med ett väldigt dån brinner dina grenar#.

 

Jag kallade dig vid namn: du var ett grönskande

    praktfullt olivträd.

Ditt liv i trolöshet mot mig: min vrede upptändes

     mot dig: ditt grönskande lövverk: i min vredes brand ödelagde dem.

          Dina fruktsamma grenar blev utbrända.

 

Jeremia bok. 11:17.

 

17.  #Herren Sebaot, som planterade dig,

har uttalat olycksdomen över dig på grund av

     det onda som Israels folk och Judas folk

har bedrivit:

      de väckte min vrede genom att tända

offereld åt Baal#.

 

Herren Sebaot planterade dig med faderlig omsorg.

        Har uttalat sin vredesdom över dig.

Eftersom Israels folk och Judas folk levt i ondska:

        bedrivit trolöshet mot mig.  

Uppväcktes min vrede: genom tända offereld åt 

      Baalsguden.

 


   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 9:1-9.

 

PROFETENS KLAGAN ÖVER FOLKETS ONDSKA.

 

    DEL. 2.

 

Jeremia bok. 9:1.

 

1.  #O om mitt huvud vore en källa och mitt öga

en brunn med tårar, då skulle jag gråta dag 

      och natt över de fallna i mitt folk#.

 

Profetens klago-ord över folkets ondska:

       Tänk om mitt förstån var en vishets-källa.

Ägde andligt seende Likt tårars vattenfyllda brunn.

        I mitt hjärtats bedrövelse gråta vattenfyllda

tårar dag och natt över mitt folks avfällighet.

 

Jeremia bok. 9:2.

 

2.  #O om jag kunde finna ett rastställe i öknen,

om jag kunde lämna mitt folk och gå bort

      ifrån dem!

Alla är de äktenskapsbrytare, en samling trolösa#.

 

Tänk få finna vilan i denna andliga öknen.

       Lämna mitt folk gå bort från deras avfällighet.

Deras liv som äktenskapsbrytare trolösa

    människor vilka övergivit Herrens skrivna lag. 

 

Jeremia bok. 9:3.

 

3.  #En spänd pilbåge är deras tunga.

Lögn och inte sanning, härskar i landet.

     De går från illdåd till illdåd och mig vill

de inte veta av, säger Herren#.

 

Deras trolösa tunga likt en hel-spänd pilbåge:

     Sprida ut sina lögnaktiga ord.

Lögnen  härskar i landet.

      Sanningen försvunnit från landet.

Deras onda gärningar: livet i illdåd till illdåd.

      Herren säger: vill inte söka mig.

 

Jeremia bok. 9:4.

 

4.  #Var på vakt mot era vänner, lita inte ens på

en bror!

       En bror bedrar sin bror, vänner går med förtal#.

 

Var vaksam mot er vänner:

     De som säger sig vara vänner:

i sina hjärtan inga vänner.

    Broder bedrar sin bror.

Vänner äger förtalets beteende.

     Där förtalet råder råder ingen kärlek.

 

Jeremia bok. 9:5.

 

5.  #Den ene lurar den andre, de talar inte sanning.

Deras tunga är tränad i lögn.

       I sin förvändhet kan de inte#.

 

Den ene vilseleder den andre med lögner.

      Sanningen bor inte deras hjärtan.

Deras tungors ord väl-tränade i lögnens språk.

    I sin gudlösa falskhet förkastar sanningen.

 

Jeremia bok. 9:6.

 

6.  #Vända om.

Övergrepp på övergrepp, svek på svek.

      De vill inte av mig, säger Herren#.

 

Gör sinnes-ändring vänd om från ert trolösa liv.

      Lever i överträdelse mot Herrens lag.

Låter sveket få herre i era liv.

      De vill inte ödmjukt söka mig.

 

Jeremia bok. 9:7.

 

7.  #Därför säger Herren Sebaot:

Jag smälter ner dem och prövar dem.

       Vad skall jag ta mig till med mitt folks

ondska?#. 

 

I ert hårdnackade o-botfärdiga liv: säger Herren.

     Jag förödmjukar deras hjärtans hårdhet

prövar dem.

         

Jeremia bok. 9:8.

 

8.  #En skarpslipad pil är deras tunga, svek är orden

i deras mun.

      Den ene talar vänligt med den andre,

men i sitt hjärta lägger han försåt#.

 

Deras tungor liknar skarp-slipade pilars-ord:

        Tala övermodigt: svekfulla ord.

De talar med varandra vänliga ord:

         I sitt hjärta bor onda planer.

 

Jeremia bok. 9:9.

 

9.  #Skall jag inte straffa dem för detta?

säger Herren.

      Skall jag inte utkräva hämnd på ett

sådant folk?#.

 

Varför skulle de inte drabbas av mina straffdomar?

        säger Herren.

Skulle jag då inte visa min vedergällning

     mot ett sådant hårdnackat folk?


Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 8:18-22.

 

PROFETENS KLAGAN ÖVER FOLKETS ONDSKA.

 

Jeremia bok. 8:18.

 

18.  #Obotlig är min smärta, mitt hjärta är tungt#.

 

Profeten Jeremias: ser med sin inre smärta:

    folkets ondska.

ställs sig i gapet mellan Herrens rättfärdiga vrede

      och folkets gudlöshet.

 

Jeremia bok. 8:19.

 

19.  #Hör hur mitt arma folk ropar från fjärran land:

"Är inte Herren på Sion?

     Är inte Konungen där?"

Varför väckte de min vrede med sina bildstoder,

      med sina främmande beläten?#.

 

Hör mitt övergivna folk ropar klagorop från 

   fjärran land.

Har Herrens närvaro försvunnit från Sion?

        Varför uppväckte de min vrede med sina

hand-gjorda bildstoder?

      Tillbad främmande hjälplösa beläten 

 

Jeremia bok. 8:20.

 

20.  #Skörden är över, sommaren förbi, men vi

blev inte räddade#.

 

Skörde-tiden försvunnen; sommartiden över.

       

Jeremia bok. 8:21.

 

21.  #Jag är förkrossad för att mitt folk 

är krossat, jag är mörk av sorg, skräcken har gripit

      mig#.

 

Jag: djupt ångestfull i mitt hjärtats  inre smärta 

    över mitt folks fördärv.

Mitt liv förmörkat av sorg:

     skräckslagen av vad jag ser. 

 

Jeremia bok. 8:22.

 

22.  #Finns ingen balsam i Gilead, finns ingen

läkare där?

       Varför läker inte såren hos mitt arma folk?#.

 

Finns ingen läkedom i Gilead;

     finns ingen tröst hjälp där?

Varför läks inte mitt övergivna folks själssår?

 

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 9:10-22.

 

KLAGOSÅNG ÖVER JERUSALEM OCH JUDA.

 

Jeremia bok. 9:10.

 

10.  #Jag bryter ut i gråt och klagan över bergen,

i sorgesång över utmarkernas beten.

     Ty de är förbrända, ingen färdas där, ingen

boskap hörs råma.

     Himlens fåglar och de vilda djuren, alla har flytt

och är borta#.

 

Profetens klagosång över Jerusalems invånare

     och Juda folk.

Jag låter mina klagande tårar och klagan ses

    och höras över de vida bergen.

Blir till sorgesång över ut-markens betesmarker.

      Utmarkens beten:

förbrända på förbränd ökenmark där ingen färdas.

        Ingen råmande boskap finns där.

Himlens alla fåglar vilda djur försvunna

     flytt bort lämnat landet.

      

Jeremia bok. 9:11.

 

11.  #Jag gör Jerusalem till en ruinhög, ett tillhåll

för scharkaler.

     Städerna i Juda gör jag till en ödemark där

ingen kan bo#.

 

Mina straffdomar gör Jerusalem till öde ruinhög.

        Där ökendjuren bor.

Juda städer blir till ödemark ingen bo-plats.

 

Jeremia bok. 9:12.

 

12.  #Vem är så vis att han begriper detta?

Vem har fått ta emot Herrens ord och kan förklara

      detta?

Varför är landet fördärvat, förbränt som en öken

       där ingen färdas?#.

 

Finns någon vis människa vilken förstår

     mina straffdomars förstörelse?

Vem fått Herrens nåd tagit emot Herrens eviga ord.

      I vilket man förklara vad som hänt.

Varför fördärvas landet  blir förbränt till ödemark.

     I öde-marken färdas ingen.

    

Jeremia bok. 9:13.

 

13.  #Herren svarade: 

 

Därför att de har övergett min lag, som jag

har förelagt dem.

      De har inte lyssnat till mig och inte följt mina

lag#.

 

I sin trolösa gudlöshet har övergivit min skrivna lag.

        Som jag givit för efterfölja lyda den.

De har varit o-hörsamma inte följt min lag.

 

Jeremia bok. 9:14.

 

14.  #Utan lytt sina hårda hjärtan, de har följt

baalsgudarna, så som deras fäder lärt dem#.

 

Istället tillåtet sina hårdnackade hjärtan:

      vara deras herre.

Följt  troget baals-gudarna.

   Likt vad deras fäder lärt dem. 

 

Jeremia bok. 9:15.

 

15.  #Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Jag skall ge dem malört att äta och förgiftat

      vatten att dricka#.

 

Jag sall vedergälla deras trolöshet: 

     säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Skall ge dem bitter malört att äta förgifta deras

       drick-bara vatten.

 

Jeremia bok. 9:16.

 

16.  #Jag skall skingra dem bland folkslag

som varken de eller deras fäder känt till,

       och jag skall låta svärdet härja bland dem

tills jag har förintat dem#.

 

Skall förskingra dem bland främmande folk.

        Vilket var o-kända för deras fäder.

Skall tillåta dödliga svärdet få döda dem.

       Tills jag helt  tillintegjort dem.

 

Jeremia bok. 9:17.

 

17.  #Kalla på gråterskor, sänd dem hit! 

Hämta kunniga kvinnor, sänd dem hit!#.

 

Kalla frimodigt på alla sörjande gråterskor i landet.

       Sänd dem hit!

Hämta fram alla flitiga kunniga kvinnor.

      Sänd dem frimodigt hit!

 

Jeremia bok. 9:18.

 

18.  #Låt dem genast komma och stämma upp

klagosång över oss, så att våra ögon fylls av gråt

      och tårarna strömmar!#.

 

Låt kvinnorna komma:

      Låt klagosång över folkets trolöshet få höras.

Vilka gör vara ögon gråt-fyllda. 

       I deras ansikten ses tårarna som flödande

vatten-strömmar.

 

Jeremia bok. 9:19.

 

19.  #Hör, klagosång stiger från Sion:

"Allt är förött, vår skam är stor.

       Vi måste lämna vårt land, vi har drivits bort

från våra hem"#.

 

Lyssna till klagosången som stiger från Sion.

       Allt är ödelagt vår skam-känsla är stor.

Vi blivit bortdrivna från vårt lands hem.

 

Jeremia bok. 9:20.

 

20.  #Kvinnor, lyssna på Herrens ord, ta emot

dem från hans läppar.

      Lär era döttrar en klagosång, lär varandra

ett sorgekväde#.

 

Ni kvinnor: lyssna lydigt på Herrens ord.

      Ta villigt emot dem vilka kommer från hans läppar.

      Ni kvinnor: lär er döttrar en klagosång.

Lär varandra en sorge-sång.

 

Jeremia bok. 9:21.

 

21.  #Döden stiger in genom våra fönster,

tränger in i våra borgar, den rycker bort barnen

     från gatorna och de unga från torgen#.

 

Döden verksam stiger in genom våra hems fönster.

      Tränger med våld in i våra befästa borgar.

I sitt dödliga syfte o-barmhärtigt rycker bort

       de hjälplösa barnen från gatornas trivsel.

Våldtar sig på de unga från torgen.

        

Jeremia bok. 9:22.

 

22.  #Lik av människor ligger som gödsel på

åkrarna, som mejad säd efter slåtterkarlen,

      och ingen samlar upp#.

 

Döda människor ligger utspridda likt gödsel

      på åkrarna.

Nedslagen säd efter slåtterkarlen.

      O-barmhärtigheten verksam i landet:

visar ingen omsorg över döda människor.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 9:23-26.

 

DEN SANNA STOLTHETEN.

 

Jeremia bok. 9:23.

 

23.  #Så säger Herren:

Den vise skall inte vara stolt över sin vishet,

      den starke över sin styrka, den rike

inte över sin rikedom#.

 

Herrens tankar om den sanna stoltheten.

     Visa människan:

Låt inte stoltheten bedra hjärtat:

        över vises liv i vishetens skattkammare.

Låt inte den starke berömma sig av sin styrka

        Låt inte den rikes hjärta berömma sig sin

rikedom av penningars värde. 

 

Jeremia bok. 9:24.

 

24.  #Den som vill vara stolt skall vara stolt

över detta:

      att han har insikt och kunskap om mig,

om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt

     och rättfärdighet på jorden, ty däri har

jag min glädje, säger Herren#.

 

     Den som låter sig vara stolt:

Kan vara stolt över:

         Äger insikt kunskap om mig, villigt lärt

känna dem.

     Lärt känna min verksamma vilja i kärleken.

Min rättvisa där o-rättvisan råder.

        Min rättfärdighet på jorden där gudlösheten råder.

    Er lärdom om vem jag är er Skapare:

ger mitt hjärta gädje, säger Herren.

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se