Alla inlägg den 15 mars 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDRKVICKELSE.

 

DEL. 204.

 

20400.  Onda tomma främmande tankar

vad ger de till Livet: till samhället.

 

20401.  Främmande fåfängliga ondsinta tankar

saknar förmågan tillföra något uppmuntrande

      till samhället.

 

20402.  Högmodet förmörkar förståndet.

 

20403.  Ödmjuke visar dagligen:

o-böjlig trohet mot ödmjukheten.

 

20404.  O-ärlige slösar bort sin livstid på

fåfängan tomheten o-ärlighet.

 

20405.  Bättre välja ärligheten än o-ärligheten:

o-ärligheten vad tillför den till Livet?

 

20406.  Kärleksfull trohet  värdefull  önskad.

 

20407.  Kärleksfull trohet hatad föraktad

    av moraliska misären.

 

20408.  Troheten sanningen vad nationen

idag Behöver.

 

20409.  Kärleken ömheten lyckan  nyttig för nationens framtid.

 

20410.  Förtryckta människor  o-rättvist behandlade.

 

20411.  Är folket förtryckt o-barmhärtigt

behandlade  råder i landet missmod sorg

     bedrövelse.

 

20412.  Intriger  svek  stör  sinnesfriden  sinnesron.

 

20413.  Där Onda planer  och  förslag råder 

blir folket tygellöst.

 

20414.  Folket tygellöst  där  moralisk misär råder.

 

20415.  Ilskne lever i sin ilskenhet lever kort-siktigt

liv  fåfänglighetens tomma liv.

 

20416.  Skrivna ordet   har större verkan än

skrivna SMS och telefonsamtal.

 

20417.  Vad är skillnaden på personliga samtal

   det skrivna ordet?

Skrivna ordet kan läsa vid flera tillfällen

    vilket inte ord:samtalen inte alla orden

kan upprepas eftersom glömskan låter sagda ord

      falla bort ur minnet.  

 

20418.  Alla söker inte ödmjukheten istället valt

vara övermodets ord-tjänare än ödmjukhetens.

 

20419.  Övermodets ord-tjänare kommer från

hjärtats övermodiga ord-förråd.

 

20420.  Övermodiga ordförrådet tomt fåfängligt

ord-förråd.

 

20421a.   Högmodets ordförråd äger bristfällig kunskap om ödmjukheten.

 

20421b.  Bättre äga o-kunnigt ordförråd där

högmodets ordförråd råder.

 

20421c.  Tänk få äga ödmjuk ordförråd. 

 

20422.  Behöver inte sakna övermodets ordförråd.

 

20423a.  Stolthetens ordförråd  sårar människohjärtan.

 

20423b.  Ödmjukhetens ordförråd  själens läkedom.

 

20424.  Sorgligt: så många människor som saknar

ödmjukheten i sina liv.

 

20425.  O-kunnigheten om ödmjukhetens

uppmuntran vilket gör ödmjkheten o-välkommen.

 

20426.  Ödmjukheten villig ge goda möjligheter till

förändrat liv för den stolte. 

 

20427.  Ärligheten villig ge goda möjligheter till

förändrat liv för den o-ärlige.

 

20428.  Vi: nutidens människor:

lever i en ondskefull värld av våld krig

     natur-katastrofer  hungersnöd.

 

20429a.  Onskefylld värld präglas av hat förakt 

kärleklöshet.

 

20429b.  Ondskefylld värld präglas av misstänksamhet skräck-slagenhet för det onda.

 

20429c.  Ondskefylld värld präglas av

o-förlåtenhet o-naturligt umgänge med samma kön.

 

20430.  Skapelsens ordning man och kvinna.

 

20431.  Skapelsens o-ordning förvirrande gör

livet till upproriskhet o-lydnad mot skapelsens

    ordning: samlevnad av samma kön.

 

20432.  Godheten älskar människan  hatar 

föraktar onda ill-gärningar.

 

20433.  Förgiftad virus  äger dödlig utgång.

 

20434.  Döden rider på förgiftad virus.

 

20435.  Ödmjuke med ödmjukhetens hjälp

trösterika ord  övervunnit högmodets

      olyckor ochh elände.

 

20436.  Vara ursinnig vara vredens slav-tjänare.

 

20437.  Vara ur-sinnig vredens tvuvaktiga byte.

 

20438a.  Livets tröstare vår räddare från tröstlösheten.

 

20438b.  Bättre vara tröstarns slav än tröst-löshetens.

 

20438c.  Tröstaren uppmuntrar sorgsne med

tröste-rika ord.

 

20439.  Sanna trösten äger trösterika ord.

 

20440.  Trösterika orden  veder-kvicker själen.

 

20441a.  Vederkvickt själ  sprider varaktig glädje.

 

20441b.  Kortsiktig glädje  kommer och går.

 

20441c.  Långsiktig glädje  varaktig glädje.

 

20442a.  O-moraliska människor hyllar

moraliska misären.

 

20442b.  Omoraliska människor uppmuntrar

uppskattar moraliska misären.

 

20442c.  O-moraliska människor äger 

kortsiktigt tänkande.

 

20443.  Vederkvickt själ sprider hormoni vila

i sin omgivning.

 

20444.  Livet i torr öde-mark vilket liknas vid 

ilskenhetens liv.

 

20445.  Livet i torr ödelagd mark vilket liknas

vid kivets trätgirighetens farfyllda liv.

 

20446.  O-ärlighetens fångenskap trälbinder själen.

 

20447.  Finns hjärtats längtan bli fri från

falskhetens fångenskap finns möjligheten.

 

20448.  Trotsiga upproriska människor

förnekar för-kastar sanningen.

 

20449.  Upp-roriska trotsiga människor förlorar

sanningens stöd hjälp uppmuntran.

 

20450.  Sanningens ord sprider tröste-rika ord. 

 

20451.  Ondskan misshandlar skadar människovärdet.

 

20452a.  Ondskan sprider sin tröst-löshet.

 

20452b.  Ondskan sprider sin o-barmhärtighet.

 

20452c.  Ondskan o-önskad o-välkommen där

rättvisan råder.

 

20453.  Viljans beslutsamhet  styr människor

antingen göra det onda eller goda.

 

20454.  Onda planer onda förslag

o-intressanta.

 

20455a.  Ödmjuke lever inte i själv-försvar.

 

20455b.  Ödmjuke låter ödmjukheten vara försvaret

mot livets högmod.

 

20456.  Själviska egot har inngen framgång på jorden där o-själviskheten råder.

 

20457.  Bättre lida för sanningen än lögnen.

 

20458.  Livet i stillheten tystnaden vad

människor idag Behöver leva i:

     vilket gör Livet välkommet att leva.

 

20459.  Ödmjuke får lära känna inte övermodet

men istället ödmjukheten vilket ger vad livet 

    Behöver.

 

20460.  Ödmjuke gör ödmjukheten känd 

inför världens stolta ondska.

 

20461.  Ödmjuke äger ödmjukt hjärta.

 

20462.  Ödmjukt hjärta avskyr övermodigt hjärta.

 

20463.  Farligt virus  vars syfte  ära dödligheten.

 

20464.  Farligt virus  o-barmhärtigt  kärlekslöst.

 

20465.  Farligt virus  dödligt för alla levande varelser.

 

20466.  Farligt virus  aktivt vapen i dödens tjänst.

 

20467.  Farligt virus  dödens tjänare.

 

20468a.  Farligt virus avskyr allt levande.

 

20468b.  Dödligt virus hatar livet.

 

20468b.  Dödligt virus kontakt med döden.

 

20468c.  Dödligt virus livets dödare.

 

20469.  Högmodets lögner vilseleder 

människors-hjärtan  och sinnen.

 

20470.  Högmodets lögner för-mörkar 

människorshjärtan från dödens verklighet.

 

20471.  Ärlige älskar uppskattar uppmuntrar 

låter ärligheten vara önskad uppskattad

      älskvärd.

 

20472a.  Egoismen gör kärleken missnöjd.

 

20472b.  Ego-centriskt liv gör tålamodet

troheten missnöjd.

 

20473.  Ego-kärleken o-tålig stolt egenkär.

 

20474.  Kärleken samarbetar med förlåtelsen.

 

20475.  Där förlåtelsen förståelsen råder

råder kärleken.

 

20476.  Kärleken förlåtelsen beroende av varandra.

 

20477.  Där o-förlåtelsen råder råder inte förlåtelsen.

 

20478.  Kärleken med sanningen som draghjälp

där fördjupas kärleken i själs-livet.

 

20479a.  Rent hjärta söker sanningen.

 

20479b.  O-rent hjärta söker lögnen.

 

20480.  O-rent o-ärligt hjärta söker lögnen falskheten.

 

20481.  Förtvivlade oroliga hjärtan äger

föräldrar-lösa barn.

 

20482.  Tänk få visa tacksam kärlek.

 

20483.  Tänk få leva i tacksamheten.

 

20484.  Tänk få livet i tacksamhetens omsorg.

 

20485.  Tänk livet i tacksamheten värt att leva.

 

20486.  Förtrycka människor  o-lyckliga människor. 

 

20487.  Egoismen inspireras av ondskans

o-rättvisa lögner.

 

20488.  O-rättvisa lögner vad ger de till Livet.

 

20489.  Rättvisan sanningen  inspireras

av godheten.

 

20490.  Högmodet fräckhetens bundsförvant.

 

20491.  Fräckheten rider på stolta hästar.

 

20492.  Fräckheten  skrytsam.

 

20493.  Fräckheten hatar kärleken.

 

20494.  Fräckt hjärta förmörkat hjärta.

 

20494.  Fräcka ord  stolta ord.

 

20495.  Fräck tunga talar fräcka ord.

 

20496.  Fräcka ord förvaras i fräckt hjärtats

ordförråd.

 

20497.  Fräckheten o-hjälpsam  o-tröstlig.

 

20498.  Fräckheten talar sårande sårbara ord.

 

20499.  Fräckheten hatar ödmjukheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

HERRENS DOM PÅ DETTA FOLKS SYNDER. 

 

DEL. 2.

 

JEREMIA BOK. 6:1-26.

 

Jeremia bok. 6:1.

 

1.  #Sätt er i säkerhet, Benjamins stam,

bort från Jerusalem!

      Stöt horn i Tekoa, tänd en vårdkase

vid Bet-Hackerem!  

       Olyckan hotar från norr och stor förödelse#.

 

Sätt er under säkert beskydd, du Benjamins stam:

     Håll er borta från Jerusalems gator:

när Herrens straff-dom drabbar detta folks synder.

       För-vana folket i Tekoa inför Herrens

straffdom.

        Tänd upp en vårdkase vid Bet-Hackerem!

Olyckan kommer norr-ifrån tappra skoninigslösa 

    krigare invaderar Jerusalem. 

         

Jeremia bok. 6:2.

 

2.  #Sion, du vackra och bortskämda dotter,

du drabbas av ödeläggelse#.

 

Du, Sions stad: du, vackra utsmyckade bortskämda

      stolta du min dotter:

För dina synders skull: bli ödelagd.

 

Jeremia bok. 6:3.

 

3.  #Mot henne kommer herdrarna med sina hjordar.

   De slår upp sina tält omkring henne, tar var sitt

stycke till mark till bete#.

 

Mot dig du dotter; invaderar herdar med sina

     fruktsamma hjordar.

Sina stora tält slår de frimodigt upp runt dig.

      Herdarna tar var sitt jordstycke från dig:

för sina betande hjordar. 

    

Jeremia bok. 6:4.

 

4.  #Invig er till strid mot henne!

Kom, vi anfaller i middagssol!

     För sent!

Dagen är redan förbi, kvällsskuggorna blir längre#.

 

Förbered er för strid mot Sion!

     Kom, vi anfaller dem i middags-solen!

Det fungerar inte!

       Dagen redan förbi.

Kvälls-skuggorna blir allt längre; vilket blir till

    hinder för vårt anfalls-krig mot henne.

 

Jeremia bok. 6:5.

 

5.  #Kom, vi anfaller om natten och förstör hennes

borgar!#.

 

Kom, var frimodiga vi anfaller under nattens vila.

        Förstör hennes trygga borg-murar till ruiner.

 

Jeremia bok. 6:6.

 

6.  #Ty så säger Herren Sebaot:

Hugg ner träd och bygg en stormningsramp mot

       Jerusalem!

Ve denna lögnens stad!

      Den är full av förtryck#.

 

Herren rådgivaren säger:

       Förstör de hög-resta träden.

Bygg upp en stormningsramp mot Jerusalem.

      Låt olycka drabba denna lögn-aktiga stad!

Staden fylld av våldets förtryck.

 

Jeremia bok. 6:7.

 

7.  #Som brunnen flödar av vatten så flödar den

över av ondska.

       Den genljuder av våld och plundring,

plågor och sår ser jag ständigt#.

 

Likt vattnets o-bergränsade flöde i brunnen:

      flödar ondska på Jerusalems gator.

Varje dag utförs vålds-handlingar plundringståg.

     Ständig plåga för de rättfärdiga i Jerusalem.

 

Jeremia bok. 6:8.

 

8.  #Ta varning, Jerusalem, annars vänder jag

dig ryggen, annars gör jag dig till en öde trakt,

      ett land där ingen bor#.

 

Låt er varnas: ödmjuka er!

       Gör ni inte bot och bättring:

vänds min barmhärtiga faderskärlek från er.

     Vilket gör dig Jerusalem till en öde trakt,

o-bebott land. 

 

Jeremia bok. 6:9.

 

9.  #Så säger Herren Sebaot:

Skörda än en gång, som från en vinstock,

       dem som är kvar av Israel!

Plocka rankorna rena som druvplockarna gör!#.

 

Budskapet från Herrens mun:

      Skörda än en gång från vinstocken.

Vilka ännu finns kvar i Israel.

         Plocka vin-rankor från vinstocken.

 

Jeremia bok. 6:10.

 

10.  #Till vem skall jag tala, vem lyssnar på

min varning?

       Deras öron är tillslutna så att de inte kan höra.

För Herrens ord har de bara förakt, de vill

     inte veta av det#.

 

Vem lyssnar på mina varningsord?

        Deras o-lydiga öron tillslutna för mina ord.

Herrens ord blivit för dem: föraktade ord.

 

Jeremia bok. 6:11.

 

11.  #Av Herrens vrede är jag fylld, jag orkar inte

inte hålla den tillbaka.

        Töm ut den över barnen på gatan och över

de unga som samlas där! 

       Man och kvinna skall drabbas,

gamla och ålderstigna#.

 

Jag er Gud: fylld av vrede för er o-hörsamhets skull.

    Töm ut mina vredesskålar över barnen på

Jerusalems gator.

     Låt inte ungdomen undkomma min vrede.

Man kvinna gamla ålderdoms-svaga:

      drabbas av min vredesdom.

 

Jeremia bok. 6:12.

 

12.  #Andra skall överta deras hus, deras åkrar 

och hustrur.

       Ty jag lyfter min hand mot dem som bor i landet, säger Herren#.

 

Främmande folk ska överta deras hus.

       Deras åkrar och hustrur.

Jag lyfter min vredes-hand mot dem.

 

Jeremia bok. 6:13.

 

13.  #Alla, höga som låga, vill girigt roffa åt sig.

Alla, profet som präst, handlar svekfullt#.

 

Alla männskor o-beroende vilket anseende de har 

      bland folket: villiga visa sina själviska begär.

Ingen skillnad på själv-utvalda profeter och präster:

     alla är svekfullhetens tjänare.

Där sveket råder råder kärleks-lösheten.

 

Jeremia bok. 6:14.

 

14.  #De botar skadan hos mitt folk, men bara

på ytan.

      De säger "Allt är väl, allt är väl"!

men allt är inte väl#.

 

Profeterna prästerna i sin lögnaktiga falskhet:

      tillfredsställer deras själviska önskningar.

Falska lögn-profeter:

       Med svek-fulla hjärtan säger:

Allt är väl i landet.

     Sanningen säger: Allt är inte väl! 

 

Jeremia bok. 6:15.

 

15.  #De handlar skamligt och avskyvärt -----

ändå känner de ingen skam, har inte vett att blygas.

      Därför skall de falla bland de fallna.

De skall störta till marken i hemsökelsens stund,

    säger Herren#.

 

Med sina ord talar skamligt avsky-värt.

      Med sina samvetslösa samveten känner ingen

synda-nöd.

     För sin syndiga svekfulla ord:

skall falla för vredens svärd.

     

Jeremia bok. 6:16.

 

16.  #Så sade Herren:

Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de

       gamla stigarna, efter den rätta vägen.

Ta den vägen, och ni skall finna vila.

      Men de svarade:

"Det vill vi inte"#.

 

Budskapet från Herrens mun:

       Glöm inte rättfärdghetens gamla beprövade

vägen: Vandra på dem.

       Gör ni det skall er själ finna vila.

De besvarade min förmaning:

      Med sina själviska ord:

Det vill vi inte göra.

 

Jeremia bok. 6:17.

 

17.  #Jag satte väktare över er ---- lystra när hornet

ljuder!

       Men de svarade:

"Det vill vi inte"#.

 

Jag satte andligare bevakare över era liv.

       Lyssna på deras varningar när hornet ljuder!

De svarade mig:

      Det vill vi  inte göra.

 

Jeremia bok. 6:18.

 

18.  #Lyssna därför, alla folk, lägg noga märke

till vad som sker med dem!#.

 

Var lyhörda för min röst; alla folk.

       Var vak-samma inför vad som skall ske

med dem!

 

Jeremia bok. 6:19.

 

19.  #Lyssna jord:

Jag låter olyckan drabba detta folk, en följd av

         deras onda anslag, ty de har inte brytt sig om

mina ord och mina lag har de förkastat#.

 

Lyssna du, jord:  på mina förmaningar!

    Jag tillåter min vredes olycka drabba detta

upp-roriska folket!

       Veder-gällning för deras onda planers skull.

De har förkastat  mina förmanade ord och

      min givna lag.

 

Jeremia bok. 6:20.

 

20.  #Vad ska jag med rökelse från Saba,

finaste kalmus från fjärran land?

      Era brännoffer tar jag inte emot, era slaktoffer

behagar mig inte#.

 

Varför ska jag intressera mig för era rökelse

     från Saba?

För det finaste kalmus från fjärran land?  

         Finner inte behag i era bränn-offer

och själv-utvalda slakt-offer.

 

Jeremia bok. 6:21.

 

21.  #Därför säger Herren:

Se, jag lägger framför detta folk stenar

       som de skall snava på, far och son,

granne och vän, alla skall de gå under#.

 

Herrens ord:

     Framför era fötter lägger jag tunga stenar

vilket för er blir till förbannelse.

     Far son  granne vän  drabbas av min vredes-dom. 

 

Jeremia bok. 6:22.

 

22.  #Så säger Herren:

Se, ett folk kommer från ett land i norr, ett väldigt

      rike reser sig vid världens bortersta hörn#.

 

Budskap från Herrens vilja:

      Stridande folket från ett land i norr ska in-vadera

ert land.

       Kommer från ett väldigt rike vilket reser sig 

mot er.

 

Jeremia bok. 6:23.

 

23.  #De bär båge och sabel, de är grymma

och utan förbarmande.

      Med ett larm likt havets dån drar de fram

till häst, rystade för strid mot dig, arma Sion#.

 

De är ut-rustade med stridsbåge och skarpt

     strids-svärd.

Grymt folk o-barmhärtigt folk.

      Saknar med-lidande för er.

Deras stridslarm hörs likt havets dånande ljud.

       Med stridslystna hästar drar de fram mot er.

Väl-utrustade stridslystna strider kommer mot dig:

       Du, arma försvars-lösa Sion!

 

Jeremia bok. 6:24.

 

24.  #Ryktet når oss och våra händer förlamas.

Vi grips av ångest som en kvinna i födelsesmärtor#.

 

Strids-ryktet hörs  våra händer blir kraftlösa.

     Våra hjärtan blir ångest-fyllda.    

 

Jeremia bok. 6:25.

 

25.  #Gå inte ut på öppna fältet vandra inte

längs vägarna, där härskar fiendens svärd -----

       skräck från alla håll!#.

 

Sök er inte till de öppna synliga fälten för

     fiendens svärd.

Undvik vandra synligt på vägarna.

        På de öppna fälten längs vägarna härskas

av fiendens svärd.

      Vilket gör er skräck-slagna.

 

Jeremia bok. 6:26.

 

26.  #Mitt arma folk, klä dig i säcktyg,

kräla i aska!

      Håll dödsklagan som över ende sonen,

en bitter sorgehögtid.

     Ty plötsligt är förhärjaren över oss#.

 

Mitt övergivna folk: gör bot och bättring

    ödmjuka era upproriska hjärtan:

Ikläd dig säcktyg och aska.

      Håll o-bruten dödsklagan över ende sonen

vilken föll för fiendens svärd.

      Dödsklagan blir till hjärtats bittra sorge-högtid.

Plötsligt drabbas vi av plundrarens vassa

      svärdsegg.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 20700.

 

20700.  Överlåtelsen livets kompass Livets vägval

     till o-själviskheten.

 

20701.  Tänk få vara godhetens tjänare  tjänarinna

bevarad  från ondskans listiga uppsåt 

    uttänkta onda planer Livets förstörare 

av människo-värdet.

 

20702.  Dödligt virus  ondskan  Livets förstörare

hänsynslös mot människovärdet.

 

20703.  Kaotiska förvirrade samhället:

ingen problem-lösare.  Men flitig förstörare

    i moraliska misären.

 

20704.  Ödmjukheten mildheten  saktmodet

tillhör goda moralen och etiken.

 

20705.  Vara temperamentsfull  ingen problemlösare.

 

20706.  Temperamentsfulla personer skapar

samhälls-problem.

 

20707.  Själviskheten  farofylld skapar o-lyckligt liv.

 

20708.  Sanningens raka vägar  lögnens krokiga

vägar vilka vägar väljer vi?

 

20709a.  Lögnen förvrider sanning.

 

20709b.  Lögnen försöker göra sig vara sann:

men misslyckas.

 

20709c.  Lögnen alltid lögn.

 

20710.  Sanningen alltid sann.

 

20712.  Vilket gör lögnen så farlig:

förblindelser säger den är inte så farlig.

 

20713.  Sorgen oron ängslan  Livets glädje-dödare.

 

20714.  Frimodigheten ger nationell framtids-hopp.

 

20715.  Modlösheten nationell undergång.

 

20716.  Ödmjukhetens storslagna sköna

ordningsamma liv värt att leva för varje dag.

 

20717.   Högmodets illaluktande avskyvärda

o-ordningsfulla liv gör Livet o-värdigt leva för.

 

20718.  Förmaningens ord  till nu-tidens människor:

   ge inte ondskan något tillfälle.

 

20719.  Där moraliska misären råder behövs

    de moraliska och etiska värderna.

 

20720.  O-behärskad o-tåligheten

o-intressant leva i.

 

20721.  Behärskad tålighet:  till tröst hjälp

uppmuntran i livets olika skeenden.

 

20722.  Behärskad tålighet: återhålsam.

 

20723.  Sorgens mörka liv livets orosmoln.

 

20724.  Livets orosmoln bjuder på

o-intressanta Livet.


 

20725.  Kärleksfulla troheten bättre än

hatets föraktets o-trohet.

 

20726.  Hataren lever i hatets o-ordnade liv.

 

20727.  Frid lugnet stillheten Behöver

dagens kaotiska samhälle.

 

20728.  Föraktet hatet Livets förlorare

för den kärleksfulle.

 

20729.  Hatet föraktet söker stolt efter framgång

känner sig misslyckad i kärlekens närhet.

 

20730.  Högmodet går före fall: äger ingen framtid på jorden. 

 

20731.  Stoltheten går före undergång:

äger ingen framtid på jorden.

 

20732.  Förtalaren lever i bristfällig kärlek.

 

20733.  Föraktet ondskans medhjälpare.

 

20734.  Förtalaren ondskans medhjälpare.

 

20735.  Tyglad moderskärlek Disciplinerad 

   familje-planering återhållsamhet

beroende av varandra.

 

20736.  Maktlystna stormän behöver förödmjukas.

 

20737.  Lärdomen säger vilket alternativ 

bästa valet.

 

20738.  O-renheten sårar hjärtats renhet.

 

20739.  Ondskan sårar hjärtats renhet.

 

20740.  Ondsinte ondskans egendom.

 

20741.  Ondsinte ger sin tid energi till ondskan.

 

20742.  Där Egocentriska misären råder

råder nationella misären.

 

20743.  O-roligt förvirrat hjärta saknar

tryggheten.

 

20744a.  Tänk få leva i lydnad: vilket

ödmjukt hjärta gör.

 

20744b.  Tänk få leva i kärlekens närhet:

vilket kärleksfullt hjärta gör.

 

20744c.  Tänk få leva i ödmjukhet:

vilket ödmjukt hjärta gör.

 

20745.  Stoltheten ingen god vän:

o-vän fiende med ödmjukheten.

 

20746.  O-tålighetens förhastade beslut:

fördärvar förstör Livet.

 

20747.  Förlåtelsen förlåter.

 

20748.  O-tåligheten gör snabba skadliga

kortsiktiga beslut.

 

20749.  Tänk få visa vörnad och tacksamhet:

vilket ödmjukt hjärta gör.

 

20750.  Hjärtats övermod  blickens högmod:

visar smärtsamt beteende.

 

20751a.  Människan o-värdig kallas ödmjukhetens barn.

 

20751b.  Ödmjukhetens kärlek omsorg

söker människan.

 

20752.  Ödmjukt hjärta äger o-böjlig trohet

mot ödmjukheten.

 

20753.  Tänk få leva i uthållighet 

i lidanden och prövningar.

 

20754.  Elake visar karaktärs-löst beteende. 

 

20755.  Vad människan idag behöver:

inre frid stillhet glädje ro.

 

20756.  Skuld-lösa händer+fötter:

från högmodets händer fötter villighet utföra

      högmodets onda planer.

 

20757.  Lögnen rider på egoismen.

 

20758.  Välviljan förståelsen förlåtelsen

förändrar människans livsstil  livsföring.

 

20759.  Existera ingen förståelse förlåtelse:

finns kaos förstörelse i samhället.

 

20760.  Trätgirigheten visar o-moget beteende. 

 

20761.  Ljuset råder där kärleken råder.

 

20762.  Mörkret råder där hatet råder.

 

20763.  Kivet  avundsjukan visar värdelöst 

o-önskat beteende.

 

20764.  Karaktärslöst beteende visar sig

avundsjukan  ursinnigheten vredesutbrottet.

 

20765.  Skadliga bakterier o-hälsosamma:

skapar oro förvirring.

 

20766.  Gudlösheten korruptionen o-rättvisan:

o-hjälpsam  o-tröstlig glädjefattig.

 

20767.  Ödmjuk livsstil levs av den ödmjuke.

 

20768.  Kärleksfulle visar  respekt vördnad

för människovärde.

     Uppmuntrar männniskovärdet.

 

20769.  Äga ödmjukt hjärta o-böjlig trohet

till daglig hjälp tröst för sin nästa.

 

20770a.  Egensinnigheten o-mogen för vänskap. 

 

20770b.  Egensinnigheten splittrar vänskapen.

 

20770c.  Där egensinnigheten råder råder

själviskheten.

 

20771.  Egensinnigheten går sin egen väg.

 

20772a.  O-tåligheten föder o-sämjan.  

 

20772b.  O-sämjan föder splittring oro kiv.

 

20772c.  O-sämjan sårar hjärtan.

 

20773.  O-sämjans såriga hjärtan: vad nyttigt

gör o-sämjan för människan.

 

20774.  Där o-sämjan råder  råder o-intressant liv.

 

20775.  Osämjans människa sprider frörvirring.

 

20776.  O-sämjans människa o-förlåtlig människa.

 

20777.  Osämjans människa hatets människa.

 

20778.  O-tåligheten handlar på ett dåraktigt sätt.

 

20779.  O-tålige tänker ut dåraktiga snabba 

beslut: vilka kortsiktigt blir o-tålige till skada.

 

20780.  Egoismen förvirrad orolig.

 

20781.  Egoismen saknar mänskligt värde.

 

20782.  Varför låta sig styras av egoismens tomhet!

 

20783.  Egoismen lever o-ordnat liv nyttig

för moraliska misären. 

 

20784.  Moraliska misären rider på Egoismen.

 

20785.  Moraliska misären egoismen landets

undergång.

 

20786a.  Ge lögnen sitt förtroende helt värdelöst.

 

20786b.  Ge lögnen sitt förtroende 

Livets undergång.

 

20786c.  Ge lögnen sitt förtroende vad ger det 

till Livet.

 

20787.  Dåraktigt ge lögnen sitt förtroende.

 

20788.  Ge sanningen sitt förtroende nyttigt Livsval.

 

20789.  Bedragaren sysselsätter sig med 

Livets falskspel.

 

20790.  O-kunnige lever i o-kunnighetens mörker

utestängd från kunskapen.

 

20791.  Saknas lärdom och erfarenhet där råder

   Livets o-kunnighet.

 

20792.  Kunskapen skingrar o-kunnighetens mörker:

låter kunskapens ljus få belysa hjärtats tankar.

 

20793.  Moralisk misär skapar  o-rättvist samhälle.

 

20794.  O-tålige o-kunnig om tålighetens tröst

uppmuntran och hjälp.

 

20795.  Ondskan förgör sig själv.

 

20796.  Elakheten förgör sig själv.

 

20797.  Ha-begäret förgör sig själv.

 

20798.  Elake i sin elakhet förgör sig själv.

 

20799.  Förlåtelsen förlåter skuldtyngda hjärtan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

JEREMIA BOK. 7:1-34.

 

JEREMIAS TEMPELPREDIKAN.

 

Jeremia bok. 7:1.

 

1.  #Detta ord kom till Jeremia från Herren:#.

 

Herrens ord kom till profeten Jeremia.

 

Jeremia bok. 7:2.

 

2.  #Ställ dig i porten till Herrens hus.

Där skall de ropa ut detta budskap:

      Hör Herrens ord alla från Juda som går in

genom dessa portar för att tillbe Herren!#.

 

Ställ dig i porten till Herrens hus.

          I porten skall de frimodigt ropa ut  

Herrens budskap.

      Lyssna ödmjukt till Herrens ord alla från Juda.

Som villigt går in genom dessa portar

    i tillbedjan inför Herren.   

 

Jeremia bok. 7:3.

 

3.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo

     bland er på denna plats#.

 

Herren säger i sitt budskap:

        Förändra era liv: gör och bättring från

era onda gärningar.

     Gör ni det: Vill jag med min rättfärdighet

bo bland er.

 

Jeremia bok. 7:4.

 

4.  #Lita inte på lögner som

"Här är Herrens tempel, Herrens tempel,

      Herrens tempel#.

 

Tillåt inte lögner få härskar i era liv.

      Här i Herrens tempel kan inte lögner få råda.

I Herrens tempel råder sanningen. 

 

Jeremia bok. 7:5.

 

5.  #Men om ni verkligen ändrar era liv och era

gärningar, om ni handlar rätt mot varandra#.

 

Omvänder ni er från ert syndiga liv och era

     o-rättvisa gärningar.

Istället låter rättvisan få råda bland er.

 

Jeremia bok. 7:6.

 

6.  #Om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse

och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på

      denna plats och inte skadar er själva genom

att följa andra gudar#.

 

Visa er omsorg barmhärighet mot den förtryckte

    in-vandraren.

Den faderlöse änkan i sina sorgliga uppgivna liv.

      Tillåter inte o-skyldigt blod få flyta på denna

plats.

     Till-be inte falska hjälplösa avgudar:

vilka blir er till skada.

        

Jeremia bok. 7:7.

 

7.  #Då skall jag bo bland er på denna plats,

i det land som jag gav åt era fäder från urminnes

     tid och för all framtid#.

 

Lyder ni mina förmaningar:

    Ska jag ha min bo-plats bland er på denna plats.

Detta löftesland som jag gav åt era fäder.

 

Jeremia bok. 7:8.

 

8.  #Men ni litar på lögner som inte är till hjälp#.

 

Istället för lyssna på mina sanna ord:

   valde ni lyssna på lögnaktiga ord.

Lögnen förvirrar  vilseleder era hjärtan från mig.

      

Jeremia bok. 7:9.

 

9.  #Tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå

äktenskapsbrott och svära falskt och tända 

    offereld åt Baal och följa andra gudar som

ni inte känner#.

 

Ni, lögnens barn:

      Tror ni kan stjäla och dräpa era med-människor

utgjuta o-skyldigt blod: likt Abels o-skyldiga blod

    blev utgjutet på jorden.

Ni tillåter inte sanningen få råda över era liv.

      Begår äktenskaps-brott vilket jag förbjuder 

i min skrivna lag.
     Svär falskt med era läppar vilka o-renar er.

Tänder o-tillåten offereld åt Baal.

     Följer dem i tillbedjan: för er o-kända gudar.

 

Jeremia bok. 7:10.

 

10.  #Och sedan träda fram inför mig i detta hus,

som mitt namn är utropat över, och säger

      "Vi är räddade", och sedan fortsätta med

alla dessa vidrigheter?#.

 

Ni, gjort det: träder i ert syndiga liv: 

    in i mitt heliga tempel:

Mitt ord säger: man kan inte tjäna två herrar

    antingen tjänar man i avgudadyrkan eller

i sann tillbedjan söker Herrens tempel.

    Ni säger i er falskhet:

Vi är räddade: fortsätter i ert övermod med

      alla den här fåfängliga tillbedjan!

 

Jeremia bok. 7:11.

 

11.  #Detta hus, som mitt namn är uropat över,

tar ni det för ett rövarnäste?

       Det är det också i mina ögon, säger Herren#. 

 

Detta hus mitt heliga tempel:

     Mitt heliga namn blivit uppropat över.

Tillåter ni ert lögnaktiga hjärta göra det till

    ett rövar-näste?

Vad har min helighet med ett rövarnäste att göra?

       

Jeremia bok. 7:12.

 

12.  #Gå till min helgedom i Shilo, där jag förr

lät mitt namn bo, och se vad jag gjorde med den

      på grund av mitt folk Israels ondska#.

 

Sök min helgedom i Shilo.

      Där mitt namn förr hade sin bo-plats.

Se hur jag gör tillintet-gjorde Shilo på grund av

     mitt folk Israels ondska.

 

Jeremia bok. 7:13.

 

13.  #Och nu har ni gjort allt detta, säger Herren.

Gång på gång har jag talat till er, men ni har

    inte lyssnat, jag har ropat på er, men ni

har inte svarat#.

 

Ni har levt i era onda gärningar, säger Herren.

     Aldrig upphört i min faders-kärlek mot er

förmanat er: ni aldrig valt lyssna på mina ord.

        Jag alltid ropat på er omvända er från era

styggliga gärningar: varit ett hårdnackat folk.

 

Jeremia bok. 7:14.

 

14.  #Detta hus, som mitt namn är utropat över

och som ni förlitar er på, och denna plats, som jag

      gett åt er och era fäder, skall jag därför behandla så som  jag behandlade Shilo#.

 

Detta hus min tempel-byggnad:

     mitt heliga eviga namn är utropat över.

Till vilket namn: ni förlitar er på.

       Denna utvalda plats vilken jag själv givit

till era fäder.

      Den skall fördärvas precis som jag gjorde

med Shilo.

 

Jeremia bok. 7:15.

 

15.  #Jag skall kasta er bort ur min åsyn så som

jag kastade bort alla era bröder, hela

     Efraims släkte#. 

 

Jag: Skall förkasta er mitt folk från min heliga åsyn.

    Likt jag övergav alla era bröder,

hela Efraims släkte.

      

 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

JEREMIA BOK. 7.16-34

 

FALSK OCH SANN GUDSDYRKAN.

 

Jeremia bok. 7:16.

 

16.  #Du skall inte be för detta folk, inte komma

med klagan och förböner och inte vädja till

      mig, jag kommer inte att lyssna på dig#.

 

Be inte för detta folks sanna omvändelse.

     Saknar deras klagorop och förböner över sina syndiga överträdelser av min givna lag.

        Visar sin o-vilja lyssna på mig.

Jag kommer inte lyssna på mitt folk.

 

Jeremia bok. 7:17.

 

17.  #Ser du inte vad de gör i Judas städer och på

Jerusalems gator?#.

 

Ser du inte vad de sysselsätter sig med

     i Juda städer?

På Jerusalems gator.

 

Jeremia bok. 7:18.

 

18.  #Barnen samlar ved, fäderna tänder eld

och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor

      åt Himladrottningen, och de utgjuter

drickesoffer åt andra gudar för att förtreta mig#.

 

Barnen samlar ihop brännbar ved.

     Fäderna tänder offereld.

Kvinnorna knådar deg bakar offer-kakor åt

      Himla-drottningen.

Utgjuter drickes-offer åt andra gudar:

     i vilket de retar mig till helig vrede.

 

Jeremia bok. 7:19.

 

19.  #Men är det förtret för mig?

säger Herren.

     Är det inte till förtret för dem, till skam för

dem själva?#.

 

Är det genom sina onda gärningar de gör det för

       reta upp mig?  säger Herren.

I sin falska gudsdyrkan: bedrar de sig själva. 

 

Jeremia bok. 7:20.

 

20.  #Därför säger Herren Gud:

Se, min vrede och mitt raseri skall välla över dem

       denna plats, över människor och djur,

över markens träd och jordens frukt; den skall

      brinna utan att slockna#.

 

Herren säger:

      Min vrede och mitt raseri ödelägger dem:

Blir dem till straffdom över denna plats:

        Över människor och djur.

 

Jeremia bok. 7:21.

 

21.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Lägg era brännoffer till era slaktoffer

    och ät köttet#.

 

Så säger Herren Sebaot: Israels Gud:

     Ät köttet från era brännoffer och slaktoffer. 

 

Jeremia bok. 7:22.

 

22.   #Ty när jag förde era fäder ut ur Egypten

gav jag dem inte någon befallning eller något bud

       om brännoffer och slaktoffer#.

 

När jag förde era fäder ut ur träldomslandet

    Egypten Gav jag dem ingen befallning eller bud angående bränn och slaktoffer.

 

Jeremia bok. 7:23.

 

23.  #Vad jag befallde dem var detta:

Lyssna till mig, så skall jag vara er Gud och ni

     skall vara mitt folk.

Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra,

      så skall det gå er väl#.

 

Min befallning var: lyssna på mig:

     Gör ni det: skall jag vara er Gud:

Ni skall vara mitt folk. 

      Vandra ni den väg jag befallt er vandra:

skall ert liv bli välsignat.

 

Jeremia bok. 7:24-25.

 

24-25.  #Men de ville inte lyssna, inte höra på mig.

Era fäder lydde sina onda och hårda hjärtan.

       Från den dag de lämnade Egypten ända till

denna dag har de gått bakåt och inte framåt.

      Gång på gång sände jag mina tjänare profeterna till dem#.

 

När de hörde min befallning:

       Var de hårdnackade vill inte lyssna på mina ord.

Er befrielse ifrån Egyptens träldomsland:

     Blev inte er mitt folk till någon andlig mognad

i dygderna. 

      Gång på gång sände jag mina rättfärdiga 

profet-röster som ni er själviska o-lydnad

      förkastade. 

 

Jeremia bok. 7:26.

 

26.  #Men de ville inte lyssna till mig,

inte höra på mig.

      De var styvnackade och bar sig värre åt 

än sina fäder#.

 

De ville inte lyssna på mina ord.

      Valde leva i själviskhet mot mig.

Var styv-nackade i sin upproriskhet.

 

Jeremia bok. 7:27.

 

27.  #Du skall säga allt detta till dem, men de 

kommer inte att höra på dig; du skall ropa till dem,

      men de kommer inte att svara dig#.

 

Var frimodig säga detta till dem hur de

    behandlat mig.

Dina ord kommer de inte lyssna på.

      Ropa på dem: men de kommer inte besvara 

ditt rop.


Jeremia bok. 7:28.

 

28.  #Säg då till dem:

Detta är ditt folk som inte vill lyssna till Herren,

    sin Gud, och inte ta varning.

Sanningen har försvunnit, den hörs inte mer

      från deras mun#.

 

Säg till dem:

        Detta mitt utvalda folk visar sin o-vilja 

lyssna till Herrens ord.

          Respekterar inte dina varnings-ord.

Sanningen försvunnit ur deras hjärtan.

       Sanningens ord: finns inte på deras läppar.

 

Jeremia bok. 7:29.

 

29.  #Klipp av dig dina lockar och kasta bort dem,

stäm upp en klagosång på de kala höjderna.

      Herren har förkastat och övergivit det släkte

som väcker hans vrede#.

 

Ert liv tillber falska gudsdyrkan:

      Herren har förkastat  övergett det släkte vilket uppväckt hans vrede:

       Ni lever falskt liv: klipp av dig dina lockar

kasta bort dem med vinden.

 

Jeremia bok. 7:30.

 

30.  #Ty folket i Juda har gjort det som är ont

i mina ögon, säger Herren.

      De har ställt upp sina vidriga avgudar i det

hus som mitt namn är utropat över, de har

      gjort det orent#.

 

Folket i Juda levt i ondskans liv: vilket i min ögon

    retar mig till vrede.

Har gjort sig fåfängliga av-gudar ställt upp dem

      i det hus mitt tempel som mitt heliga namn

är utropat över.

       Vilket de har o-renat.

 

Jeremia bok. 7:31.

 

31.  #De har byggt Tofets offerplats i Ben-Hinnoms

  dal.

       Där bränner de sina söner och döttrar.

Något sådant har jag aldrig befallt och aldrig

      tänkt#.

 

I Tofets byggt offerplats åt gudar i Ben-Hinnoms dal.

      Där bränner de sina söner och döttrar 

som offer.

     Vilket jag aldrig befallt dem göra.

 

Jeremia bok. 7:32.

 

32.  #Därför skall det komma en tid, säger Herren,

då det inte längre heter Tofet och Ben- Hinnoms

      dal utan Dråpdalen, och man skall gräva gravar

i Tofet till tills det inte längre finns någon

    plats kvar#.

 

På grund av deras onda gärningar kommer en

    tid, säger Herren.

Då Tofet och Ben-Hinnoms dal skall heta Dråpdalen.

         I Tofet skall grävas döds-gravar tills alla

platser är upptagna.

 

Jeremia bok. 7:33.

 

33.  #Ja. detta folks döda kroppar skall bli till föda

åt himlens fåglar och markens djur, ty ingen

      finns som kan jaga bort dem#.

 

Detta folks döda kroppar blir till daglig föda

    åt himlens flygande fåglar.

Föda för markens djur: eftersom ingen visar deras

     döda kroppar medlidande.

 

Jeremia bok. 7:34.

 

34.  #Och i Juda städer och på Jerusalems gator

skall jag tysta alla glada rösta, jubelrop

      och bröllopsglädje.

Ja, landet skall läggas öde#. 

 

I Juda städer Jerusalems gator: skall jag 

      låta glada röster jubelrop bröllops-glädje

förbyttas till tystnad.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

JEREMIA BOK.  8:1-3.

 

FALSK OCH SANN GUDSDYRKAN.  DEL. 2.

 

Jeremia bok. 8:1.

 

1.  #När den tiden kommer, säger Herren, skall 

Judas kungars ben och dess stormäns ben,

      prästernas och profeternas ben och alla

Jerusalems invånares ben hämtas fram ur 

       gravarna#.

 

Tiden kommer, säger Herren:

       Juda kungars stormäns prästenas profeternas ben och Jerusalems invånares ben skall 

     hämtas ur deras gravar för deras synders skull.

 

Jeremia bok. 8:2.

 

2.  #Och spridas ut under solen, månen och himlens

hela härskara, som de älsat och tjänat och följt,

      som de vänt sig till och dyrkat.

De skall inte samlas ihop och begravas, de skall

     bli till gödsel på marken#.

 

Alla dessa ben skall bli utspridda under solen,

      himlens hela härskara:

vilka de  själva älskat, tjänat följt efter

     vänt sina hårdnackade hjärtan till och dyrkat.

Deras ben skall inte samlas ihop och vördas

     med respekt begravas. 

Istället bli illa-luktande gödsel på marken.

 

Jeremia bok. 8:3.

 

3.  #Alla överlevande, de som blir kvar av detta

onda släkte på alla de platser dit jag fördrivit dem,

      skall föredra döden framför livet,

säger Herren Sebaot#. 

 

Alla över-levande: som blivit kvar av detta onda

      släkte: vilka jag själv fördrivet  vilja välja

döden före Livet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

JEREMIA BOK. 8:4-17.

 

AVFALL OCH DOM.

 

Jeremia bok. 8:4.

 

4.  #Du skall säga till dem:

Så säger Herren:

     Om någon faller, reser han sig igen.

Om någon tar fel väg, vänder han tillbaka.

 

Säg mitt ord till dem:

      Om någon faller i sitt misslyckande:

Reser han sig frimodigt upp från sina felsteg.

      Om någon väljer fel vägval i Livet:

kommer han till besinning vänder om.

 

Jeremia bok. 8:5.

 

5.  #Men detta avfälliga folk ----- varför

framhärdar de?

      De håller fast vid sitt svek, de vägrar

att vända tillbaka#.

 

Detta avfälliga folk varför fort-sätter ni leva

 ert hårdnackade liv mot mig?

       Håller fast vid ert svekfulla Liv.

Vägra gör bot och bättring.

 

Jeremia bok. 8:6.

 

6.  #Jag har lyssnat och hört efter:

de talar inte sanning.

      Ingen ångrar sin ondska och säger:

"Vad har jag gjort!".

      De rusar alla blint iväg som hästen

spränger fram i striden#.

 

Detta folk talar inte sanning.

      I sitt avfälliga liv blivit svekets lögnens tjänare.

Äger inte ångestfyllda hjärtan i sin ondska.

      Säger inte orden:

Var har jag gjort!

       I sin synds förblindelse rusar iväg likt

galopperande hästen.

       Strider för ondskan: istället för godhetens

omvändelse.

 

Jeremia bok. 8:7.

 

7.  #Till och med hägern i skyn vet sin bestämda

tid, turturduvan och svalan vet när de skall

      återvända.

Men mitt folk känner inte till vad Herren kräver#.

 

Hägern känner tid för sin blomstrings-tid.

      Turturduvan svalan vet rätt tidpunkt 

när de skall återvända.

        Mitt folk känner inte min lags för-ordningar.

 

Jeremia bok. 8:8.

 

8.  #Hur kan ni säga:

"Vi är visa, hos oss finns Herrens lag."

      Ja, men förgäves har pennan präntat, 

förgäves skrivarna!

 

Hur kan så i er i fräckhet öppen säga orden!

       Vi är visa: hos oss finns Herrens skrivna lag.

Mina skrivna lag blev för era synders skull

      förgäves nedskrivna.

 

Jeremia bok. 8:9.

 

9.  #De visa står där med skam, skräckslagna

fångas de i snaran.

      De har förkastat Herrens ord ----- vad är det

för slags vishet?#.

 

De själviskt visa: få stå där med skammen:

     bli upp-fångade skräckslagna av Herrens ord

desjälva förkastat.

       Blev själva bedragna eftersom de förtröstade

på sin själviska vishet.

 

Jeremia bok. 8:10.

 

10.  #Därför skall jag ge deras hustrur åt andra

och deras åkrar åt erövrare.

      Alla, hög som låg, vill girigt roffa åt sig.

Alla, profet som präst, handlar svekfull#.

 

Jag ska vedergälla dem för deras förkastelse

     av min skrivna lag:

Ge deras hustrur åt andra män.

      Deras åkrar åt erövare.

Människor som äger olika anseenden i människors

   ögon:  vilka villigt  lever i girighet.

Profeter  präster  svekfulla tjänare.

 

Jeremia bok. 8:11.

 

11.  #De botar skadan hos mitt folk,

men bara på ytan.

        De säger

"Allt är väl, allt är väl!"

      men allt är inte väl#.

 

Profeter   präster  med sina själv-valda ord:

      Inga hjärtats tröstare.

De säger orden.

     Med svekfulla ord:

Allt är väl  allt är väl!

       Sanningen säger:  allt är inte väl!

 

Jeremia bok. 8:12.

 

12.  #De handlar skamligt och avskyvärt -----

ändå känner de ingen skam, har inte vett att blygas.

         Därför skall de falla bland fallna.

De skall störta till marken i hemsökelsens stund,

     säger Herren#.

 

Deras tal:  skamligt  avskyvärt för sanningen.

      De är skamlösa äger ingen synda-nöd i sina

hjärtan.

      Deras avfälliga hjärtan blir samlade

bland sina fäders.

      De skall bli förödmjukade i sitt syndiga liv

i hemsökelsens stund.  

 

Jeremia bok. 8:13.

 

13.  #När jag vill skörda dem, säger Herren,

bär vinstocken inga druvor, fikonträdet ingen

      frukt, bladen vissnat#.

 

I skörde-tiden med dem: säger Herren.

     Vinstocken fruktlös.

 Fikonträdet bär ingen frukt.

       De gröna bladen vissnat.

 

Jeremia bok. 8:14.

 

14.  #Varför sitter vi här?

Låt oss samlas i de befästa städerna och möta

       vår undergång där!

Herren, vår Gud, låter oss gå under, han ger

      oss förgiftat vatten att dricka, ty vi syndat

mot Herren#.

 

Varför är vi likgiltiga?

      Låt oss bemötas vår undergång i de befästa

städerna för våra synders skull.

      Herren, vår Gud tillåter sin straffdom drabba oss.

      I sin vrede låter förgifta vårt dricks-vatten.

 

Jeremia bok. 8:15.

 

15.  #Vi hoppas på fred och välgång men lyckan

uteblir, vi hoppas på en tid av läkedom

        men möter skräck#.

 

I vårt synds övermod hoppades på fred och välgång.

        Vilket försvann.

Hade inför vår framtid hoppats på en tid av läkedom.

      Men istället blev skräckslagna.

 

Jeremia bok. 8:16.

 

16.  #Från Dan hörs hans hästar gnägga, när hans

hingstar frustar darrar hela landet.

       De kommer, de slukar landet och allt vad

där finns, städerna och alla som bor i dem#.

 

Hela landet skräckslaget när folket hör ljudet från

     Dan: hans hästars vilda gnäggande.

Vilda hästars styrka tillintegör landet.

     Angriparna med hästars stridslysten:

plundrar allt vad tillhör landet.

      Landets städer blir till skräckslagna ruiner.

Folkets i landet förlorar sina liv. 

       

Jeremia bok. 8:17.

 

17.  #Se, jag sänder ormar mot er, giftiga ormar,

som ingen besvärjelse hjälper mot.

        De skall bita er, säger Herren#. 

 

Herrens straffdomar: sänder giftiga ormar.

       Ande-besvärjelse till ingen nytta mot dem.

Giftriga ormar döda landets invånare:

     säger Herren.

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD FÖR DAGEN.  SEPTEMBER MÅNAD  2020.

 

Första dagen.

 

Egoismen dålig förvaltare

      Själviskheten dålig förvaltare.

 

Andra dagen.

 

O-själviskheten god förvaltare.

     O-själviskheten god förebild.

 

Tredje dagen. 

 

Egoismen dålig förebild.

 

Fjärde dagen.

 

Saktmodigheten  vredens skräck.

      Vreden maktlös  kraftlös mot saktmodet.

 

Femte dagen.

 

Vreden har ingenting av värde att erbjuda.

 

Sjätte dagen.

 

Vreden äger ingenting av värde.

 

Sjunde dagen. 

 

Döden rider på ondskan.

 

Åttonde dagen.

 

Dödens fåfänga  tomhet  mänsklighetens bedragare.

 

Nionde dagen.

 

Ondskan rider inte på ödmjukheten.

 

Tionde dagen.

 

Ondskan rider på högmodet.

 

Elfte dagen.

 

Förtalaren missbrukar sin tal-förmåga.

 

Tolfte dagen.

 

Missbrukad talförmåga  idel tomhet idel fåfänga.

 

Trettionde dagen.

 

Ondskan vad ger den till Livets harmoni.

 

Fjortonde dagen.

 

Ondskan ger o-intressanta råd och förslag.

 

Femtonde dagen.

 

Ondskan samarbetar med döden.

 

Sextonde dagen.

 

Döden ondskan varandras vänner.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ondskan döden högmodet ingått förbund

     med varandra.

 

Artonde dagen.

 

Högmodet döden ondskan 

   varandras bunds-förvanter.

 

Nittionde dagen.

 

Döden ondskan strider mot Livet.

 

Tjugonde dagen.

 

Ondskan döden använder olika strids-vapen

    mot allt Liv.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Döden ondskan förödmjukar Livet.

 

Tjugoandra dagen.

 

Ödmjukheten övervinner högmodet.

        Saktmodet övervinner vreden.

 

Tjugotredje dagen.

 

Saktmodet över-vinner  häftigheten ilskenheten.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Saktmodet erbjuder sinnesro  sinnesfrid.

 

Tjugofemte dagen.

 

Saktmodet erbjuder sinnesfrid  sinnesro:

     vad har ilskenheten att erbjuda?

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tåligheten erbjuder sinnesro harmoni vila:

     vad har o-tåligheten att erbjuda?

 

Tjugosjunde dagen.

 

Bekvämligheten latheten vad har de att erbjuda?

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ondskan rider på o-barmhärtigt beteende.

 

Tjugonionde dagen.

 

Världens stormän  världs-härskare utövar 

    kontroll på jordens invånare.

 

Trettionde dagen.

 

Så nyttigt få lära känna o-tålighetens bitterhet

och besvikelser.

 

O-tålighetens besvikelser  bitterhet vad kan

    de ge till Livet?

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se