Alla inlägg den 8 februari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37

VISHETENS BOK. 19:1-22.

 

EGYPTERNA DRUNKNAR, ISRAELITERNA 

 

GÅR GENOM HAVET.

 

Vishetens bok. 19:1.

 

1.  #Men de gudlösa ansattes ändå till det yttersta

av Guds obarmhärtiga vrede, eftersom han i förväg

       visste vad de skulle göra:#.

 

De gudlösa egyptierna anfölls av Guds

     o-barmhärtiga vredesutbrott.

 

Vishetens bok. 19:2.

 

2.  #Fastän de själva hade tillåtit israeliterna

att dra bort och ivrigt skyndat på dem skulle de

     ångra sig och förfölja dem#.

 

De själva tillåtet israeliterna lämna deras av

     Gud flera utsända olika plågor för att släppa

hans egendomsfolk från Egyptens träldomsland. 

           Gud påskyndade deras utvandring från Egypten.

        Ivrigt påskyndade deras vandring:

i fara från bli förföljda av dem.

 

Vishetens bok. 19:3

 

3.  #Medan de ännu höll på med sorgeriterna

och klagade vid de dödas gravar kom de på nya,

      dåraktiga tankar, och snart förföljde de som

rymlingar samma människor som de nyss hade

     tiggt och bett att ge sig av#.

 

Egyptiska folket sysselsatte sig med sorgliga

      ceremonier.

Höll klagorop vid de dödas gravar.

       Fick nya dåraktiga tankar påverkade av

sorgens mod-löshet.

        Blev hämnd-lystna förföljde: israeliterna som

för-rymda fångar.

      Vilka de själva bett om att få lämna deras land.     

Vishetens bok. 19:4.

 

4.  #Till denna ytterlighet drevs de av en rättvis

tvångsmakt, som kom dem att glömma vad som

      hade hänt för att de skulle drabbas av nya lidanden, till sista återstoden av deras straff

      gått i fullbordan#.

 

I sin själviskhet drevs av rättvis tvångs-makt.

       Vilket gjorde de glömt vad som hänt innan

israeliternas befrielse från deras land.

        Skulle de fortsätta i sin gudlösa förföljelse:

drabbas av nya smärtsamma lidande.

           

Vishetens bok. 19:5.

 

5.  #Ditt folk skulle få uppleva en underbar vandring,

medan de andra mötte döden på ett sällsamt sätt#.

 

Ditt utvalda egendomsfolk skulle få uppleva

      en underbar välsignad ökenvandring.

Medan egyptiska folket fick möta döden på

     förskräckligt sätt.

 

Vishetens bok. 19:6.

 

6.  #Hela skapelsens väsen omformades än en

gång från grunden i lydnad för dina befallningar,

     för att dina tjänare skulle bevaras oskadda#.

 

Skapelsens hela väsen blev formade från

      sitt skapade ursprung i lydnad.

I lydnad för dina befallningar.

         Vilket beskyddade dina tjänare. 

 

Vishetens bok. 19:7.

 

7.  #Man fick se hur ett moln täckte lägret och hur

torr mark steg upp där det nyss var vatten;

       en framkomlig väg höljde sig ur Röda havet,

en grönskande slätt ur det vilda vågsvallet#.

 

Fick se ett moln beskydde försvarade lägret

     i öknen.

Ur vattnets flöde torr mark bildades.

        Torr mark blir till fframkomlig farväg i

Röda havet.

      Grönskande fruktbar slätt ur det vilda ökenlandet. 

 

Vishetens bok. 19:8.

 

8.  #Där gick de fram, hela det folk som beskyddades av din hand och som hade fått se

      så märkliga tecken#.

 

Genom det torr-skodda Röda havets mäktiga djup:

      Hela vandrande folket gick igenom havet

beskyddades av din all-makts hand.

      Genom vilket de fått se märliga tecken

och underverk.

 

Vishetens bok. 19:9.

 

9.  #De var som hästar på bete, de skuttade som

lamm, och de lovsjöng dig, Herre, sin räddare#.

 

I sin vandring genom havet: de liknade hästar

     på näringsrika betesmarker.

Vara rörliga som lamm-ungar.

         Lovsjöng sin befriare sin livs räddare.

 

Vishetens bok. 19:10.

 

10.  #Ty de mindes ännu det som hänt under deras tid i det främmande landet: hur myggor hade

       kommit fram ur jorden i stället för att bli till

på djurens naturliga sätt, och hur mängder

    av paddor hade spytts upp av floden i stället

för att födas vattendjur#.

 

Påmindes av deras tid i det främmande landet.

        De olika olyckor i Egyptens land:

Myggorna.  Paddorna.  Nilens flod förvandlades 

      till blod.

 

Vishetens bok. 19:11.

 

11.  #När de sedan längtade efter något läckert

att äta och bad om det, fick de också se fåglar

       bli till på ett nytt sätt:#.

 

Deras hunger stillades av manna från himlen.

 

Vishetens bok. 19:12.

 

12.  #Vaktlar steg upp ur havet för att stilla deras

hunger#.

 

Vishetens bok. 19:13.

 

13.  #Så drabbades syndarna av vedergällningen,

sedan de först hade varnats genom våldsamma

     blixtar.

Rättvist led de för sin egen ondska ----- de hade ju

      gett prov på det mest hätska främlingshat#.

 

Syndarnas gudlöshet drabbades av vedergällning.

        Varnats genom våldsamma blixtar.

Led smärtsamt för sina synders skull.

       De hade visat prov på fientligt främlings-hat.

 

Vishetens bok. 19:14.

 

14.  #Andra hade avvisat obekanta vandrare,

men dessa människor lade slavok på utlänningar

      som hade gjort dem väl#.

 

Andra visat av-visande elakt beteende mot

    främmande vandrare.

 

Vishetens bok. 19:15.

 

15.  #Och inte nog med det: de andra skall visserligen stå till svars för att de visade fientlighet

     mot främmande#.

 

De som visade föraktfullt beteende mot de 

      främmande ska göra räkenskaps för sina

 illgärningar.

 

Vishetens bok. 19:16.

 

16.  #Men dessa ordnade först välkomstfester

och lade sedan fruktansvärda bördor på dem som

       redan hade fått del av deras egna rättigheter#.

 

Först bedrog dem med välkomst-fester. 

     Fortsatte sedan lägga tunga bördor på dem.

 

Vishetens bok. 19:17.

 

17.  #Så slogs de också med blindhet, alldeles som

de andra vid den rättfärdiges port, när de sveptes

       in i ett oändligt mörker och var och en

måste leta efter sin egen port för att komma in#.

 

Slogs med blindhet för deras gudlösa gärningars

     skull.

Fann inte i sin gudlöshet livet in i rättfärdiga livet.

      Blev vilseledda i o-ändligt andligt mörker.

I sin dårskap blev dårar såg sitt liv fåfängligt.

 

Vishetens bok. 19:18.

 

18.  #Elementen kan själva bilda nya kombinationer,

liksom musiken från ett stränginstrument kan

       ändra taktarten fast tonerna hela är detsamma.

Det inser man klart om man ger akt på vad som

    hände:#.  

 

Vishetens bok. 19:19.

 

19.  #Landvarelser förvandlades till vattendjur,

och simmande djur kom upp på land#.

 

Människans gudlöshet drabbar skapelsens ordning.

 

Vishetens bok. 19:20.

 

20.  #Elden stegrade sin kraft i vatten, och vattnet

glömde sin förmåga att släcka#.

 

Människans onda illgärningar förbannar skapelsen. 

 

Vishetens bok. 19:21.

 

21.  #Ändå förtärde lågorna inte de ömtåliga djur

som gick omkring mitt i elden och smälte inte

      den flyktiga, rimfrostliknande födan från himlen#.

 

Vishetens bok. 19:22.

 

22.  #Ja, på allt sätt, Herre, gav du ditt folk

storhet och ära.

       Du har inte svikit, utan bistått det alltid

och överallt#. 

 

Allt olyckor som drabbade fienden Egyptiska folket:

         Gav Gud sitt egendomsfolk:

ära ödmjuk stolthet och framgång.

       Du: vår skapare trofast i vad du gör.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37

VISHETENS BOK. 18:5-25.

 

FÖRGÖRAREN SLÅR EGYPTIERNA.

 

   ISRAELITERNA SKONAS.

 

Vishetens bok. 18:5.

 

5.  #De hade planerat att döda de heligas späda

barn. 

      Men sedan ett enda av dem hade blivit utsatt

och räddat tog du till straff ifrån dem en mängd

        av deras egna barn, och dem själva dränkte

du alla på en gång i våldsamma vågor#.

 

Egyptierna  planerat döda de heligas spädbarn.

          Du: dränkte hela egyptiens  strids arme i Röda havets våldsamma vågor.

 

Vishetens bok. 18:6.

 

6.  #Våra fäder visste i förväg om den natten, 

för att de i trygg förvissning skulle kunna glädja 

      sig åt den ed de litade på#.

 

Våra andliga fäder kände till i förväg om den natten

     då dödens ängel besökte alla förstfödda

i bland egyptien födda barn.

      Försonade alla förstfödda vars dörr-post var

bestrukna med felfritt lams blod. 

 

Vishetens bok. 18:7.

 

7.  #Vad ditt folk väntade var de rättfärdigas räddning och fiendernas undergång#.

 

Vad ditt folk förväntade sig: var de o-straffligas

       räddning:

Findernas undergång av förgöraren.

 

Vishetens bok. 18:8.

 

8.  #Ty samma medel som du straffade våra motståndare med använde du också för att kalla

      oss till dig och ge oss ära#.

 

Samma bestraffningsmedel använde du mot våra

      gudlösa motståndare.

För att kalla ditt folk närmare ditt faders hjärta.

 

Vishetens bok. 18:9.

 

9.  #Rättfärdiga fäders fromma söner förättade

offer i hemlighet; de förband sig enhälligt att följa

        den gudomliga lag som förpliktar de heliga

att dela både faror och framgång lika, och redan

         nu stämde de upp fädernas lovsånger#.

 

Rättfärfärdigas fäders from-sinta söner förättade

     offer i hemlighet.

Slöt gemensamt förbund lydigt följa den gudomliga

       lagen:

Lagen som förpliktar de heliga rättvist fördela

       livets faror framgång.

 

Vishetens bok. 18:10.

 

10.  #Men skärande falskt ekade fiendernas rop

till svar, hjärtslitande genljöd klagolåten

       över barnens död#.

 

Fiendernas klagorop över de först-föddas död 

    visade sig i förtvivlan oroliga hjärtan.

 

Vishetens bok. 18:11.

 

11.  #Slav och herre drabbades av samma straff,

undersåten fick lida detsamma som kungen#.

 

Slav-tjänare och herrar drabbades av samma

       be-straffning.

De under-ordnade fick smärtsamt lidande

      som kungen.

 

Vishetens bok. 18:12.

 

12.  #Alla hemsöktes på en gång av döden i samma

gestalt, och liken kunde inte räknas.

       De levande räckte inte ens till för att begrava

dem, ty på ett ögonblick hade deras värdefullaste

     avkomma förintas#.

 

Alla Egyptiska hem hemsöktes av dödens ängel.

         Antalet barn-lik kunde inte räknas.

De överlevandes antal o-tillräckligt för begrava

    liken.

I ett ögonblick hade deras avkomma förintats. 

         

Vishetens bok. 18:13.

 

13.  #Allt hade de mött med otro på grund av sin

trollkunnighet, men när de förstfödda dräptes

     måste de bekänna:

detta folk är Guds son#.

 

Vilket var en bestraffning för deras utövade

     trollkonsters skull.

När deras förstfödda dräptes måste de ödmjukt

     bekänna i ord:

#Israels folk är Guds son#. 

 

Vishetens bok. 18:14.

 

14.  #När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp#.

 

Djup dödens mörka tystnad be-härskade egyptierna.

       Under nattens timmar.

 

Vishetens bok. 18:15.

 

15.  #Svingade sig ditt allsmäktiga ord från

kungatronen i himlen ner till det land som skulle

      förödas, en hotfull krigare#.

 

Ditt allsmäktiga ord från din eviga kungatron

     i himlen: visade sin kraftfulla påverkan

till Egyptens land.

        Vilket skulle tillintetgörs efter deras gudlöshet.

Hans Majestät sittande på sin eviga tron:

         visa sig vara hot-full helig krigare.

 

Vishetens bok. 18:16.

 

16.  #Men din obönhörliga befallnings skarpa svärd.

   Där han stannade spred han död överallt, han stod på jorden och nådde ända till himlen#.

 

Ditt o-förlåtande befallande dödliga skarpa svärd

    visade sig mot gudlösheten.

Där han var speds sig döden överallt.

         Han stod tryggt i sin vredesglöd på jorden

mot ondskan.

 

Vishetens bok. 18:17.

 

17.  #Genast förfärades de av fasansfulla drömbilder, och en oanad ångest grep dem#.

 

De blev skräckslagna deras hjärtan fylldes

      av döds-ångest.

 

Vishetens bok. 18:18.

 

18.  #När de låg där halvdöda överallt vittnade de

om varför de måste dö#.

 

Deras halv-döda kroppar som låg utspridda.

      Vilka vittnade om deras gudlöshet.

 

Vishetens bok. 18:19.

 

19.  #Drömmarna som skrämde dem hade förutsagt

de: skulle inte förintas utan att veta varför de

     drabbades#. 

 

Deras nattliga drömmar vilka gjorde dem

      skräckslagna vilka förutsade dem för vad som skulle hända.

        

Vishetens bok. 18:20.

 

20.  #Inte heller de rättfärdiga umgicks dödens

beröring.

      Många blev utplånade i öknen, men vreden

dröjde inte kvar länge#.

 

De rättfärdigas närvaro: blev berörda av dödens

     verklighet.

I sin fytrio-åriga ökenvandring blev många i sin

      upproriskhet utplånade.'

 

Vishetens bok. 18:21.

 

21.  #En oförvitlig man skyndade fram till försvar

med vapen från sin heliga tjänst:

       bönen och rökelsens soningsmedel.

Han gick till strids mot vredens raseri och satte

     en gräns för olyckan; så visade han att han var

din tjänare#.

 

En syndfri man försvarade med vapen från sin

        heliga prästtjänst:

Bönens och rörelsens väldoftande försoningsmedel.

           Din tjänare: stred mot vredens raseri.

I sitt försonings-tjänade satte tydlig gräns för

       vredens olyckor.

 

Vishetens bok. 18:22.

 

22.  #Men det var inte med kroppsstyrka som han besegrade raseriet och inte heller med vapenmakt,

      utan med ord betvang han hämnaren, med en

påminnelse om det edsvurna förbundet med

     fäderna#.

 

Inte av egen självisk kroppsstyrka: frimodigt

     besegrade vredens raseri.

Utan med försonings-ord tvingade hämnaren

     kapitulera.

I vilket han blev påmind av sitt ed-svurna

      förbund med fäderna.

 

Vishetens bok. 18:23.

 

23.  #När de döda redan låg fallna över varandra 

i högar ställde han sig emellan och hejdade 

      anloppet och spärrrade vägen till dem som

ännu levde#.

 

De döda låg kringspridda över varandra kroppar.

       Vilket blev till hinder för de levande.

 

Vishetens bok. 18:24.

 

24.  #På hans fotsida dräkt fanns hela världen

att se, fädernas ärorika namn var graverade på

     fyra rader av ädelstenar, och ditt majestät

finns på diademet kring hans huvud#.

 

På hans fotsida dräkt fanns hela världen att ses.

          Fädernas äro-rika namn var in-graverade

på fyra rader av ädelstenar.

         Ditt allmakts heliga majestät:

 finns på ditt huvuds pann-smycke.

 

Vishetens bok. 18:25.

 

25.  #För detta måste förgöraren vika, det var detta

som skrämde honom.

      Att de hade fått känna av vreden var redan nog#. 

 

Denna verklighet måste döden respektera.

     Vilket gjorde honom skräckslagen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37

VISHETENS BOK. 18:1-4.

 

MÖRKER I EGYPTEN.

  

     LJUS ÖVER ISRAELITERNA.

 

Vishetens bok. 18:1.

 

1.  #För dina heliga lyste däremot det klaraste ljus.

Fienderna såg dem inte men kunde höra deras

      röster och prisade deras lycka att inte ha behövt

lida som de själva#.

 

För ditt heliga egendomsfolk: lyste det klaraste 

             ljuset.

Fienderna såg inte de heliga.

           Hörde deras talande röster.

Prisade deras välsignade liv: de undkommit lidandet

      som de fått göra.

 

Visheten bok. 18:2.

 

2.  #De tackade dem för att de inte tog hämnd för

lidna oförrätter, och de bad om förlåtelse för

      sin fientlighet#.

 

Visade dem tacksamhet för de inte varit 

     hämndlystna för o-skyldigt lidandet. 

Bad om förlåtelse för sin fientlighet. 

 

Vishetens bok. 18:3. 

 

3.  #Men israeliterna gav du en lågande eldpelare

som vägvisare på färden i det okända, sol som

      inte brände dem under den ärorika vandringen#.

 

Du, Herre, gav dem lågande eldpelare i nattens

     mörker som vägvisare för deras ökenvandring

i det o-kända.

        Solens strålar  förbrände dem inte under

deras fotvandring i öknen. 

 

Vishetens bok. 18:4.

 

4.  #De andra hade förtjänat att mista ljuset och

hållas fångna i mörkret.

      De har spärrat in och fängslat sina söner,

som skulle förmedla lagens oförgängliga ljus

      till världen#. 

 

Gudlöstheten förföljde dem förtjänade mista

    klara solljuset.

        Hölls fångade av mörkrets faror.

De som skulle förmedla lagens o-förgängliga

       sanningen ljuset till världens mörker:

var inspärrade som fångar. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37

VISHETENS BOK. 17B-21.

 

MÖRKER I EGYPTEN, LJUS ÖVER ISRAELITERNA.

 

Vishetens bok. 17:1b.

 

1b.  #Därför förvillades de själar som var utan

fostran#.

 

Egptiernas själar saknade fostran i andliga

      dygderna.

Vilket förvillade deras själar.

 

Vishetens bok. 17:2.

 

2.  #När de laglösa trodde sig kunna förslava det

heliga folket blev de själva mörkrets fångar och

      låg fjättrade en lång natt, inspärrade i sina

hus som flyktingar undan den eviga försynen#.

 

De laglösa i sin förvillelse trodde sig kunna

     för-slava ditt heliga folk.

I sin gudlöshet blev de själva fångade i mörkrets

    fängelse-håla. 

 

Vishetens bok. 17:3.

 

3.  #De som syndade i det fördolda och trodde sig

trygga för upptäckt i skydd av glömskans mörka

      slöja skingrades nu i ohygglig, fasa skräckslagna av inbillade syner#.

 

De ondsinta levde i sin ondska trodde sig vara 

      i trygghet i beskydd av glömskans falska mörker.

        Blev skräckslagna av fantasi-fulla syner.

 

Vishetens bok. 17:4.

 

4.  #Inte ens den vrå som gömde dem gav skydd

mot rädslan.

       Runt omkring dem genljöd dånande skrällar,

och gestalter med bistra ansikten skymtade

     dunkelt#.

 

Ingenstans fanns tryggt beskydd mot rädslan.

            Levde skräck-slagna av dånande oljud.

Människors hotfulla ansikten.

 

Vishetens bok. 17:5.

 

5.  #Ingen eld hade kraft att sprida ljus, och inte heller stjärnornas klara lågor kunde lysa upp

       denna hemska natt#.

 

Elden saknade sin kraft sprida ljus.

        Stjärnornas klara ljus-lågor mist sin förmåga

vara ljuset under nattens mörker.

 

Vishetens bok. 17:6.

 

6.  #Ingenting annat syntes inför deras ögon än

ett fasansfullt bål som tänds av sig själv,

      och i deras besinnigslösa skräck för denna aldrig förut skådade syn blev det de såg ännu

     fruktansvärdare#.

 

Inför deras ögon: syntes hemska bålet: 

       själv-tänt bål.

Vilket i deras närhet gav dem fruktansvärd skräck.

         

Vishetens bok. 17:7.

 

7.  #Magins taskspelarkonster förmådde ingenting,

och domen över dem som skrutit med sitt förstånd

        blev förödmjukade#.

 

Spådoms-konster försvars-lös.

        Deras skrytsamhet blev dem till dom.


Vishetens bok. 17:8.

 

8.  #Ty de som hade utfäst sig att befria sjuka

själar från ångest och skräck låg nu själva sjuka

      av löjlig, vidskeplig rädsla#.

 

De som själva lovat befria själar från själslig

    ångest och rädsla.

Blev själva drabbade av sjukdom.

       Av rädslans dårskap och vanföreställningar.      

 

Vishetens bok. 17:9-10.

 

9-10.  #Det som skrämde dem var ingenting att vara

rädd för ----- ändå var de nära att förgås av fasa,

      där de hölls i skräck av kringrytande djur

och väsande reptiler.

        Själva luften, som de inte kunde undkomma,

vägrade de att se på#.

 

Rädslans dumdristighet var falsk rädsla.

        De blev bedragna in i farofyllt tänkande:

villket gjorde dem skräckslagna av kringrytande

      vild-djur och väsande kräldjur.

 

Vishetens bok. 17:11.

 

11.  #Ty ondskan är feg och får sin dom på eget

vittnesbörd; ansatt av samvetet väntar den sig alltid

       det värsta#.

 

Ondskan förgås själv i sin feghet.

      Ondskan blir dömd av sitt själviska vittnesbörd.

I sitt onda samvete bedrar sig själv in i egna

    farligheter.

 

Vishetens bok. 17:12.

 

12.  #Fruktan består just i att förnuftets bistånd

sviker#.

 

När förnuftets tanke sviker sig själv:

       Tillåts fruktan bli hennes herre.

           

Vishetens bok. 17:13.

 

13.  #Och ju svagare den ängslige är invärtes,

desto mer föredrar han att vara okunnig om det

       som vållar hans plåga#.

 

När Ängsliges oro o-trygghet kontrollerar den inre

     människan ju svagare är hon.

Vilket gör henne o-kunnig om orsaken till hennes

       lidande och själsliga problem.

 

Vishetens bok. 17:14.

 

14.  #Och under denna natt, som i verkligheten

saknade makt att skada och som hade kommit

      från det maktlösa dödsrikets skrymslen,

fick nu alla sova på samma vis#.

 

Under nattens vila: som görs sig maktlös till skada

    människor.

Vilket kommit från döds-rikets falskhet.  

 

Vishetens bok. 17:15.

 

15.  #De jagades av inbillade spöksyner men förlamades av att förnuftet svek dem, ty plötsligt

      och utan förvarning överrumpade skräcken dem#.

 

Blev förjagade av fantasifulla spök-syner.

         För-blindade bedragna av förnuftets 

onda trolöshet.

         Utan för-varning blev skräckslagna.

 

Vishetens bok. 17:16.

 

16.  #Vem det än gällde, sjönk han ner på stället,

stängdes in och hölls fången bakom galler som

     inte var av järn#.

 

I förnuftets syn-villa blev instängd fånge.

 

Vishetens bok. 17:17.

 

17.  #Antingen det var en bonde eller en herde

eller en arbetare som trälade i ensamhet,

       överraskades han och måste finna sig i sitt

oundvikliga öde#.

 

Antingen han var bonde eller fårens herde.

          Arbetare i arbets-bördans ensamhet.

Överraskades hans av sitt förnufts o-undvikliga öde.

 

Vishetens bok. 17:18.

 

18.  #Ty fjättrades med samma mörkrets boja.

Vare sig de hörde vindens sus och fåglarnas ljuvliga

      sång bland lummiga grenar eller upprörda vågors rytmiska dån#.

 

Blev i sitt förmörkade förnuft: fångad i mörkrets

     fängelse-bojor.

O-beroende av vindens hörande susande ljud.

       Fåglarnas underhållande ljuvliga fågel kvittrande.    

      Vattnets tillströmmande vågors rytmiska ljud.

        

Vishetens bok. 17:19.

 

19.  #Och det fruktansvärda braket från nedrasande

klippblock eller trampet av djur som rusade omkring

       utan att synas och rytande från de fruktansvärdaste vilddjur eller ekot som slungrades

      tillbaka från bergsklyftorna, blev de förlamade

av skräck#.

 

Utan hänsyn till fruktansvärda o-ljudet från

     tungt nedrasande klippblock.

Djurens fasta tunga ljudsteg.

       Eko-ljudet som rör sig fram och tillbaks mellan

de fasta bergs-klyftorna.

     Vilket gjorde dem skräckslagna.

 

Vishetens bok. 17:20.

 

20.  #Hela världen lystes upp av strålande dagsljus,

och alla skötte obehindrat sina sysslor#.

 

Alla var fria till utföra sina dagliga sysslor.

         I sin frihet hade nytta av dags-ljusets

solstrålar.

 

Vishetens bok. 17:21.

 

21.  #Bara dessa människor höljdes av en tryckande natt, lik det mörker där de till sist skulle hamna.

       Men för sig själva var de en börda mer

tryckande än mörkret#. 

  

I sin upproriska själviskhet: var de sig själva

      till tryckande börda i andligt mörker.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

         MANASSES BÖN.

 

 

 

JEREMIAS BREV.

 

 

 

          HOSEA  BOK.

 

 

VISHETENS  BOK.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37

VISHETENS BOK. 16:15-29.

 

HAGEL ÖVER EGYPTERNA.

 

MANNA ÖVER ISRAELITERNA.

 

Vishetns bok. 16:15.

 

15.  #Att undkomma din hand är omöjligt#.

 

Hans Majestäts händer: rörliga över

    hela hans skapelse-verk.  

 

Vishetens bok. 16:16.

 

16.  #De gudlösa, som förnekade att de kände dig,

blev tuktade av din starka hand:

       de förföljdes av oerhörda skyfall, av hagel

och skoningslösa oväder, och de förtärdes av eld#.

 

Gudlösa människor: vilka förnekade sin Skapare.

       Tuktades fostrades av din allmakts hand.

Egyptierna förföljdes av o-erhörda skyfall av

      skadliga hagelskurar.

Drabbades av skoningslösa o-väder.

         Blev tillintetgjorda av hans vredes-eld. 

 

Vishetens bok. 16:17.

 

17.  #Och allra förunderligast var detta: i vattnet 

som släcker allt, rasade elden starkare,

        ty naturen strider på de rättfärdigas sida#.

 

Eldens förödande raseri verksamt i vattnet.

       Naturens krafter strider för de o-straffliga.

 

Vishetens bok. 16:18.

 

18.  #Än dämpades lågan för att inte förbränna

de djur som hade sänts ut mot de gudlösa ----- de

     skulle med egna ögon få se att det var Guds

rättvisa som förföljde dem#.

 

De rasande vilddjuren blev utsända mot de gudlösa

       vilka inte förbrändes av eldslågorna.

De gudlösa fick med sina egna ögon se

    Guds allmakts rättvisa som förföljde deras ondska.

 

Vishetens bok. 16:19.

 

19.  #Än flammande den med större kraft än eldens

egen, och det fastän den omgavs av vatten,

       för att förstöra allt som växte i det

orättfärdiga landet#.

 

Guds rättvisa vrede flammande eldslågor visade sig       vara kraftigare än eldens.

Fastän vatten kunde rädda dem från vredes elden.

         Vilket med full kraft förstörde all växlighet

i de o-rättfärdigas land.

 

Vishetens bok. 16:20.

 

20.  #Men åt ditt folk delade du i stället ut änglars mat; från himlen bjöd du dem ett bröd som var

     färdigt att ätas utan besvär för dem, som försmådde ge all tänkbar njutning och som kunde

      anpassa sig till vars och ens smak#.

 

Du välsignade ditt folk: delade ut änglars mat 

    från din himmel.

Brödet som var ät-bart.  

 

Vishetens bok. 16:21.

 

21.  #Det ämne som kom från dig gav en föreställning om hur ljuv du är mot dina barn.

       Det fogade sig efter den ätande önskan

och förvandlades till vad var och en ville ha#.

 

Brödet visade Guds barmhärtighet mot sitt folk.

     Din nåd mot dem lärde dem känna dig i sitt ätande.

   

Vishetens bok. 16:22.

 

22.  #När det usattes för eld förblev det snö och is

och smälte inte.

        Så skulle de få se att medan elden förstörde

fiendernas gröda när den brann i regnskurarna#.

 

När de o-rättfärdigas land utsattes för eldens

    förtärande lågor: blev det till snö och frusen is

utan att smälta av eldens hetta.

       Ditt folk fick se eldens förstörelse av fiendernas

gröda vilket regnkurarna inte kunde släcka.

 

Vishetens bok. 16:23.

 

23.  #Glömde den nu till och med bort sin egen kraft

för att de rättfärdiga skulle bli mättad#.

 

De glömde bort sin själviska egenförmåga:

       Vilket blev de rättfärdiga till välsignelse.

 

Vishetens bok. 16:24.

 

24.  #Ty för att tjäna dig, sin upphovsman,

spänner skapelsen sina krafter mot de rättfärdiga

      och straffar dem men ger efter för att hjälpa

dem som litar på dig#.

 

För att vara Herrens tjänare: du vår skapare.

        Låter sig skapelsen krafter mot de o-straffliga

bestraffa dem men är förlåtande inför dem

       som ödmjukt förtröstar på dig.

 

Vishetens bok. 16:25.

 

25.  #Därför gjorde sig skapelsen även den gången

till tjänare åt din gåva, som kom med näring åt alla.

       Den antog alla tänkbara former alltefter

vad de bad om och önskade#. 

 

Skapelsen var din tjänare åt ditt skapelse-verk.

       Vilket kom med livsglädje och näring åt alla.   

 

Vishetens bok. 16:26.

 

26.  #För att dina älskade söner, Herre, skulle förstå

att det inte är markens gröda som livnär människan

       med sina olika arter, utan att det är ditt ord

som uppehåller dem som tror på dig#.

 

Dina älskade söner, Herre: skall förstå

      markens fruktbara gröda inte ger livsnäring

åt människan  med sina olika växande arter.

         Herrens ord ger dem livskraft framtidshopp

vilka förtröstar på dig.

 

Vishetens bok. 16:27.

 

27.  #Och detta som elden inte kunde förstöra smälte för blotta värmen av en flyktig solstråle#.

 

Flyktiga solstrålens värme i jämförelse med 

     eldens o-förmåga att förstöra kunde solstrålen

göra.  

 

Vishetens bok. 16:28.

 

28.  #För att visa att man måste tacka dig innan

dagen gryr#.

 

Vilket visar man måste vara tacksam innan

     dagens ljusstrålar. 

 

Vishetens bok. 16:29.

 

29.  #Ty den otacksammes hopp skall smälta

som vinterns rimfrost och flyta bort som

      utspillt vatten#.

 

O-tacksammas framtidshopp tillintetgörs:

      likt vinterns rimfrost.

Ut-spillda vattnet flyter bort likt agnar för vinden.

 

Vishetens bok. 17:1a.

 

1a.  #Ja, dina domar är överväldigande och svåra

att beskriva#. 

 

Dina domar är allsmäktiga svåra förklara.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 198.

 

19800.  Livet i fridlösheten hopplösheten 

liknas vid spridda lätta agnar för vinden.

 

19801.  Livet i fridlösheten rastlösheten

o-intressant liv likt lätta agnar spridda för vinden.

 

19802.  Troheten kärleken goda moraliska livsdygder.

 

19803a.  O-troheten föraktet hatet tillhör

moraliska misären.

 

19803b.  Moraliska misären livso-dugligt beteende.

 

19803c.  Moraliska misären fåfängans liv.

 

19804.  Tomhetens liv  o-värdigt liv leva för.

 

19805.  O-värdigt liv: hatets föraktets liv.

 

19806a.  Enhetens liv: uppriktigt ärligt liv.

 

19806b.  Enhetens liv: o-straffligt renhjärtligt liv.

 

19806c.  Enhetens liv: värt att leva.

 

19807.  Enhetens liv: intressant liv.

 

19808.  Splittrat liv o-hälsosamt liv.

 

19809.  Splittrat oroligt liv: för-virrat liv.

 

19810.  God-hjärtlige lever ett o-förtjänat liv

i godhetens omsorg.

 

19811.  Troget hjärta lever ett o-förtjänat liv

i trofasthetens ömhet och kärlek.

 

19812.  Ståndaktigt hjärta bättre än o-troget hjärta.

 

19813.  Tänk få vara sen till vrede rik på kärlek

och mildhet.

 

19814.  Ödmjuke vän med ödmjukheten

o-vän med stoltheten.

 

19815.  Ondskans lögner utkämpar daglig strid

mot sanningens ord.

 

19816.  Elakheten  godheten ligger i ständig strid

med varandra, människans fria vilja avgör väljer

     förloraren eller segraren i sitt liv.

 

19817.  Elakhetens liv: följer en elakhetens väg.

 

19818.  Elakhetens väg  fylld av livets taggiga törnen.

 

19819.  Livets törne taggiga liv: lidandets

smärtsamma väg.

 

19820.  Tålamodets människa fri från:

Livets gnällerier klagande knotande.

 

19821.  O-brottslig trohet bättre än brottslig

o-trohet. 

 

19822.  Elak trohet sämre än godhjärtlig trohet.

 

19823.  Du, elaka människa kan bli fri från elakhetens fångenskap.

 

19824.  Du: ilskna människan kan bli fri från

ilskenhetens smärtsamma fångenskap.

 

19825.  Tänk få vara ömjuka mot varandra

varje dag.

 

19826.   O-moralisk o-ansvarighet  moralisk misär.

 

19827.  Moraliskt ansvar folkets glädjebudbärare.

 

19828.  Mildheten förbarmandet 

folkets glädje-budbärare.

 

19829.  Hopplösheten förtvivlan undervärderar Livet.

 

19830.  Förtvivlan modlösheten dåliga vänner

till Livet.

 

19831.  Modlösheten uppgivenheten goda 

vänner mot varandra.

 

19832.  Faderligheten  moderligheten känner sig

upskattad uppmunrad av goda livs-moralen.

 

19833.  Fadersgestalter och modergestalter saknas

i moraliska misären.

 

19834.  Goda faders-gestalter och moders-gestalter

Behövs i moraliska misären.

 

19835.  Ondskans förtryck ondskans o-rättvisa 

vad ger det till Livet.

 

19836.  Rättvisans trygghet ger livets sinnesro

livets sinnesfriden.

 

19837.  Förvirrad nation lever i moralisk misär.

 

19838.  Livets lärdom Livets erfarenhet går

tillsammans åt samma livsinriktning.

 

19839.  Medkänslan medlidandet medömkan

jordens moraliska sälta.

 

19840.  Medömkan medkänslan medlidandet

moraliska sanna ljuset o-moraliska mörkret.

 

19841.  Mörkret råder över moraliska misären.

 

19842.  Ljuset råder där goda moralen finns.

 

19843.  Barmhärtigheten ödmjukheten

goda samarbetare i goda moralen.

 

19844.  Löna inte vreden med vreden

bemöt den med saktmodet.

 

19845.  Kraftfullt vara fri från avundets slaviska

bundenhet.

 

19846a.  Förtalets tunga  förgiftad tunga.

 

19846b.  Skvalleriets tunga förgiftad tunga.

 

19846c.  Elak tunga sprider elaka ord:

sprider dödligt gift.

 

19847.   Förtalets ord ondskans ord.

 

19848.  O-tåligheten rider på mass-mediala 

informationer.

 

19849.  Tänk få vara skolad i ödmjukhetens läro-rika

liv: få uppleva hennes tacksamhet  få vara hennes

        sanna efterföljare.

 

19850.  Ödmjukes framtids-hopp förtröstan

på ödmjukheten beskydd försvar mot högmodet.

 

19851.  Ödmjukes livs-val leva i ödmjukhetens

livs-kvalite.

 

19852.  Högmodiges livs-val livet i högmodet

     ger livet dålig livs-kvalite.

 

19853.  Högmodets dålig livs-kvalite:

fyllt av livets törnen och tistel. 

 

19854.  Oroligt förvirrat beteende sämre än 

sinnesron sinnesfriden.

 

19855.  Förtryck o-rättvisan ondskans farliga vapen.

 

19856.  Ödmjukheten visar bestående värdet

i ödmjukes livsföring och livs-val.

 

19857a.  Tänk få vara livs-kamrat med troheten.

 

19857b.  Tänk få lära känna troheten.

 

19857c.  Troheten ståndaktigheten bundsförvanter.

 

19858.  Sanningen ljuset lögnen mörkret.

 

19859.  O-tåligheten förgiftar själen.

 

19860.  Tåligheten botemedlet mot o-tåligheten.

 

19861.  Sekuliserat samhälle främmande för 

förlåtelsen förståelsen  förtroendet.

 

19862.  Goda moraliska hjärtan  utmanar

o-moraliska hjärtan.

 

19863.  O-tåligheten rider på snabba flitiga

informations-samhället.

 

19864a.  Glädjen uppskattar Livet.

 

19864b.  Glatt hjärta förlänger Livet.

 

19864c.  Glädje-rika ord hjärtats glädje.

 

19865.  Glatt leende gott framtids-hopp.

 

19866.  Oro inte vad Livet Behöver.

 

19867a.  Tålamodet liger i strid med o-tåligheten.

 

19867b.  Vem är vinnaren?

Antingen tåligheten eller o-tåligheten.

 

19868.  Tåligheten livets räddare.

Livets räddare försvararen mot o-tåligheten.

 

19869.  O-tåligheten Livets tröstare hjälpare

stödje-pelarna i Livet.

 

19870.  Ondskan rider på vreden.

 

19871.  O-renheten strider mot o-renheten.

 

19872.  Livets finns i godheten.

 

19873a.  Livets glädje främmande för ondskan.

 

19873b.  Ondskan glädje-dödaren.

 

19873c.  Ondskan Livets dödare.

 

19874.  Hataren en mördare.

 

19875.  Föraktaren en mördare.

 

19876.  Hatet äger fientlig inställing till kärleken.

 

19877.  Föraktet äger fientligt beteende 

mot kärlekens godhet.

 

19878.  Visheten kärleken.

 

19879.  Visheten fientlig mot dårskapet.

 

19880.  Visheten dårskapen går skilda vägar.

 

19881.  Elake kan inte älska uppmuntra.

 

19882a.  Ondskan dålig uppmuntrare.

 

19882b.  Ondskan dålig vän för Livet.

 

19882c.  Godheten god vän för Livet.

 

19883.  Ondskan förvirrar vilseleder människor.

 

19884.  Ondskan vilseleder från sanningen.

 

19885.  Sanningen sann god livs-kamrat.

 

19886.  Sanningen sviker aldrig.

 

19887a.  Lögnen Livets förrådare.

 

19887b.  Livets bedragare: Lögnen.

 

19887c.  Livets bedragare: svekfull o-pålitig.

 

19888.  Livets bredragare: gör människan besviken.

 

19889.  Lögnen svekfull falsk.

 

19890.  O-lydnaden rider på högmodet.

Människans val antigen vara stolt eller ödmjuk.

 

19891.  Förstöraren fördärvaren  äger

o-barmhärtigt beteende.

 

19892.  Fördärvaren förstöraren utför dödliga

handlingar: till nytta av ondskefulla händer

     och fötter.

 

19893.  Förstöraren fördärvaren hatar

föraktar alla levande varelser.

 

1894.  Fördäraren förstöraren

föraktar hatar människo-värdet.

 

19895.  Högmodige njuter av människor berömmelse

bli ärad dem.

 

19896.  Ödmjuke undviker människors berömmelse.

 

19897.  Ödmjuke finner ingen glädje i

äre-lystenheten.

 

19898a.  Stolte söker efter berömmelse. 

 

19898b.  Tänk få leva fri från människors berömmelse. 

 

19899.  Människors berömmelse kortsiktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 februari 2020 18:37

                                            DAGENS         GENERALINDEX.

 

2020.03.09   - 5,5 %         - 12,5% 

 

2020.03.10   -O,8 %          -13,4 %

 

2020.03.11   - 2,0 %          -15,1 %

 

2020.03.12   - 11,1 %        -25,1 %

 

2020.03.13   +1,5 %          - 23,5 % 

 

2020.03.16   - 4,7 %          - 27,0 %

 

2020.03.17   + 1,8 %         -25,7 %

 

2020.03.18   - 3,3 %         - 28,2 % 

 

2020.03.19   + 3,4 %        - 25,7%

 

2020.03.23   -5/2 %          -29,6 %

 

2020.03.24   +7,3  %        -24,5 %

 

2020.03.25   +4,3  %        -21,3 %

 

2020.03.26   +1,979 %     -19,74 %

 

2020.03.27   - 3,01 %       -22/6 %

 

2020.03.30   + 2,04 %      - 20,5 %

 

2020.03.31   + 2,74 %      -18,39 %

 

2020.04.01   - 3,4 %       - 22,69 %

 

2020.04.02   + 0,04 %    - 21,2 %

 

2020.04.03   - 0,88 %     -21,9 %

 

2020.04.06   + 4,07 %    . 18,72 %

 

2020.04.07    + 3,57 %   - 15,8 %

 

2020.04.08    - 0,06 %    - 15,87 %

 

2020.04.09    - 0,29 %    - 15,62 %

 

2020.04.14   +  2,2  %    -  13,8 %

 

2020.04.15    - 3,64 %   -  16,93  %

 

2020.04.16    - 0,34 %   -  17,22  %

 

2020.04.17    + 3,29 %  - 14,49  %

 

2020.04.20    + 0,5 %    - 13,9 %

 

2020.04.21    - 2,59 %   -  16,27  %

 

2020.04.22   + 1,87 %   - 14,40 %

 

2020.04.23   + 1,23 %   - 13,55 %

 

2020.04.24   - 1,26 %    - 14,74 %

 

2020.04.27   +  1,29 %  . 13,69  %

 

2020.04.28.  + 1,42  %  -  12,27  %

 

2020.04.29.  + 2,03  %   -  10,63  %

 

2020.04.30.  -  1,09  %   -  11,60  %

 

2020.05.04   -  4,50  %  -  15,57  %

 

2020.05.05.  +  2,21  %  -  13,7  %

 

2020.05.06.  -  0,72  %   -   14,33 %

 

2020.05.07.  +  1,55  %   +  13,00  %

 

2020.05.11.  -  0,40  %   -  11,80  %

 

2020.05.12.  + 0,63  %   .  11,24  %

 

2020.05.13.  -  2,6 %   -  13,57  %

 

2020.05.14.  -  2,99  %   -  16,15 %

 

2020.05.15.  + 1,23  %   -  15,12  %

 

2020.05.18.  + 4,41  %   -  11,37  %

 

2020.05.19.  - 0,40  %   -  11,06  %

 

2020.05.20.  + 0,06  %   -  11,01  %

 

2020.05.21

 

2020.05.25.  +  2,09  %   -  9,2  %

 

2020.05.26   + 0,94 %   -  8,36  %

 

2020.05.27.  + 0,43 %  - 7,97 %

 

2020.05.28.  +  1,73 %  - 6,38  %

 

2020.05.29.  -  0,70  %   -  7,03  %

 

2020.06.01.  +  1,10  %   -  6,0  %

 

2020.06.02   +  1,17  %  -  4,91  %

 

2020.06.03   +  2,39  %  - 2,64  %

 

2020.06.04   -  0,28  %  -  2,9 %

 

2020.06.05   + 1,64 %  - 1,32 %

 

2020.06.08   + 0,85  %  - 2,16  %

 

2020.06.09   -  1,35 %  - 3,48  %

 

2020.06.10   - 0,37 %  - 3,84  %

 

2020.06.11   - 4,58 %  -  8,24 %

 

2020.06.12

 

2020.06.15.  + 0,55  %  -  7,7 %

 

2020.0616   +  3,20  %   -  4,75 %

 

2020.06.17.  +  0,62  %   -  4,16  %

 

2020.06.18.  - 0,28 %  - 4,43 %

 

2020.06.23.  + 1,25  %  - 4,00  %

 

2020.06.24.  -  2,21 %  - 6,12  %

 

2020.06.25.  +  0,75  %  -  5,44  %

 

2020.06.30.  -  0,07  %   -  5,03  %

 

2020.07.01.  +  0,88  %   -  4,20  %

 

2020.07.02.  +  1,60  %   -  2,66  %

 

2020.07.06.  + 1,88  %   -  1,04 %

 

2020.07.07.  - 0,37 %  - 1,4 %

 

2020.07.09.  - 0,80  %  - 2,7 %

 

2020.07-10.  +  0,72 %  - 1,87  %

 

2020.07.13.  +  1,67 %  - O,23  %

 

2020.07.20.  +  1,00 %  + 2,41 %

 

2020.07.21

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se