Alla inlägg under januari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 9:1-9.

 

DET HOTANDE STRAFFET.

 

Hosea bok. 9:1.

 

1.  #Gläd dig inte, Israel, jubla inte som de andra

folken, du som har horat dig bort från din Gud.

       Du vill gärna ha horlön på alla tröskplatser

för säd#.

 

Det hotande straffet för mottagna hor-LÖNEN

    från SÄDENS TRÖSK-PLATSER.

       Du, Israel mitt utvalda folk horat med ditt hjärta

från din trofaste Gud.

      Gläd dig inte över ditt horeriska liv:

låt dig istället ångra din o-trohet mot mig.

      

Hosea bok. 9:2.

 

2.  #Tröskplats och vinpress skall svika dem,

och druvmusten skall tryta#.

 

Tröskplatsens givande säd vinpessens druvmust

      skall ta slut.

 

Hosea bok. 9:3.

 

3.  #Du får inte bo i Herrens land, Efraim måste tillbaka till Egypten, måste äta oren föda

       Assyrien#.

 

Du blir fördriven från Herrens utvalda land till dig.

       Efraim i sin förvirring söker sin hjälp i Egypten.

Får nöja sig med Assyriens o-rena föda.

 

Hosea bok. 9:4.

 

4.  #De skall inte få offra vin åt Herren, inte frambära sina slaktoffer åt honom, deras bröd 

      skall vara som ett sorgebröd, och alla som

äter av det blir orena.

      Deras mat stillar deras hunger, men den  kommer inte in i Herrens hus#.

 

Bestraffas med att inte offra vin åt Herren.

     Vägras frambära sina slakt-offer åt honom.

Deras livs-bröd blir till sorgebröd.

      Sorgebrödets föda blir till o-rent liv.

Deras mat saknar mättnad.

       Maten kommer inte från Herrens hus

välsignade bröd. 

 

Hosea bok. 9:5.

 

5.  #Vad skall ni göra på festdagen, den dag det

är Herrens högtid?#.

 

När ni saknar offer vinet åt Herren slakt-offret

    åt Herren: vad skall ni då göra på

festdagen?

      På Herrens högtids-dag!

 

Hosea bok. 9:6.

 

6.  #Om de drar bort från förödelsen får Egypten

samla ihop dem, Memfis begrava dem.

       Deras silverskatter blir övervuxna av tistlar,

törnen frodas i deras hus#.

 

De fått möta Egyptens förödelse blivit vilka

     samlar ihop deras lik:

Vilka Memfis får begrava dem.

       Deras dyrbara skatter jag skänkt dem

blir övervuxna av förbannelsens tistlar och törnen.

        

Hosea bok. 9:7.

 

7.  #Straffets dagar är inne, vedergällningens dagar

är nära, Israel skall få erfara det.

     "Profeten är en dåre, denne andans man

är galen!".

       Nej, det sker för att din synd är stor,

hätiskhet så stark#.

 

Straffets doms-dagar har kommit.

     Vedergällningens dagar är nära: Israel mitt

övergivna upproriska folket vilket brutit sitt

     förbund med mig.

Min varnade profets röst: blivit en dåre i deras öron.

        De hotande straffen sker eftersom din synd

inför mig är så stor. 

 

Hosea bok. 9:8.

 

8.  #För väktaren över Efraim, min Guds folk,

för profeten läggs snaror var han än går,

       och hätskhet råder i hans Guds hus#.

 

Böne-väktarna över Efraim, min Guds folk.

     Mitt profetiska sändebud: Profeten blir snärjd

i era utlagda lösaktiga snaror.

      Er o-vilja mot att lyda min lag råder i hans

Guds hus.

 

Hosea bok. 9:9.

 

9.  #De har sjunkit i djupt fördärv som den gången

i Giva.

       Han minns deras brott, han straffar deras synder#.

 

Själva sjunker de ner djup o-moraliskt fördärv.

       Den Högste i sin helighet: har inte glömt deras

lag-brott: vilket gör han bestraffar deras syndiga liv.

     

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 6:1-11.

 

HERREN GER LIV.

 

Hosea bok. 6:1.

 

1.  #Kom låt oss vända tillbaka till Herren!

Herren rev, och han skall läka oss , han slog,

      och han skall förbinda oss#.

 

Kom låt i bot och bätttring bekänna vår synd.

    Inför vår, Herre.

Herren gav oss själens vår nöds-sår.

     Hans godhet och nåd skall läka oss.

Han slog oss i sin vrede: han skall i sin

     barmhärtighet förbinda våra djupa själs-sår.

 

Hosea bok. 6:2.

 

2.  #Han ger oss liv efter två dagar, på den tredje

reser han oss upp, så att vi får leva inför

    honom#.

 

Ger oss vårt liv tillbaks efter två dagar.

       På tredje dagen: ger oss återupprättelse.

 

Hosea bok. 6:3.

 

3.  #Låt oss lära känna honom, låt oss sträva 

efter kunskapen om Herren.

     Så visst som gryningen skall han träda fram,

han skall komma till oss ett regn, ett vårregn

      som vattnar jorden#.

 

Vi villiga lära känna honom.

       Med hjärtats iver få kunskap om Herren.

Likt gryningens ljus kommer efter mörkets vila.

      Skall han tillåta regnet falla över oss.

Likt vårregnet som bevattnar jordens torra yta. 

 

HERRENS KLAGAN ÖVER EFRAIM.

 

Hosea bok. 6:4-11.

 

Hosea bok. 6:4.

 

4.  #Vad ska jag göra med dig, Efraim?

Vad ska jag gör med dig, Juda?

      Er kärlek är som morgondimman, dagg som

som snabbt försvinner#.

 

Er kärlek liknas vid morgondimman o-nyttighet

     inför mänskligheten.

Kortsiktig kärlek likt daggen som snabbt försvinner

      när prövningar och lidande kommer.

 

Hosea bok. 6:5.

 

5.  #Därför har jag huggit ner dem genom 

profeterna, dödat dem med mina ord.

       Min dom bryter fram som ljuset#.

 

Därför har jag tillintetgjort både Efraim och Juda

     genom profeternas ord.

Dödat dem med mina profetiska ord.

         Min rättvisa dom bryter fram genom mörkret

likt rättvisans ljus-strålar.

 

Hosea bok. 6:6.

 

6.  #Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer,

kunskap om Gud hellre än brännoffer#.

 

Jag vill se kärleks-gärningar bland er:

       inte slaktoffer.

Kunskap om Guds rättvisa hellre än brännoffer.

    

Hosea bok. 6:7.

 

7.  #De bröt förbundet i Adam, där var de trolösa

mot mig#.

 

De bröt i sin högmodiga o-lydnad förbundet i Adam.

       I det brytna förbundet mot mig levde de i trolöshet mot mig.

 

Hosea bok. 6:8.

 

8.  #Gilead är en stad av ogärningsmän, en stad

med fotspår av blod#.

 

Staden Gilead: staden fylld av o-gärningsmän.

        Staden med blod-bestänkta fotspår. 

 

Hosea bok. 6:9.

 

9.  #Som rövare ligger prästhopen på lur

och dräper längs vägen till Shekem.

      Ja, de begår skändliga brott#.

 

Präste-skapet ligger på lur likt rövare och dräper 

     o-skyldiga längs vägen till Shekem.

De begår samvets-lösa brott.

 

Hosea bok. 6:10.

 

10.  #Bland Israels folk har jag sett fasansfulla

ting.

     Där begår Efraim hor, Israel gör sig orent#.

 

Ibland Israeliterna sett fruktansvärda ting.

     Efraim begår lösaktigt liv.

Israel lever sitt o-rena liv. 

 

Hosea bok. 6:11.

 

11.  #Likaså Juda.

Stunden kommer då du skall skörda.

       När jag vänder mitt folks öde#.

 

Juda lever lösaktigt o-rent liv.

     Stunden inne för vad som såtts ska ni få skörda.

I vilket jag vänder bort mitt rättfärdiga ansikte

     från er till mitt folk öde-läggelse.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEAS BOK. 2:2-13.

 

ISRAEL ANKLAGAS FÖR OTROHET.

 

Hosea bok. 2:2.

 

2.  #Gå till rätta med er mor, gå till rätta ----- hon är inte min hustru och jag är inte hennes man -----

     så att hon tar bort det horiska i sitt ansikte

och det otuktiga mellan sina bröst#.

 

Israel: likt o-trohetens moder.

     Tillrättavisar henne i sin o-trohet.

Blivit för mig ett hor-hus: vilket besmittat hennes

      ansikte med o-kyskhetens synder. 

Du, bedriver o-tuktighetens orena liv.

 

Hosea bok. 2:3.

 

3.  #Annars ska jag klä av henne och henne stå naken som den dag hon föddes.

      Jag skall göra henne till en ödemark, låta henne

förtorka som en öken och lämna henne att dö

    av törst #.

 

Henne: symbolisk bild på Israels folk.

     Lyssnar hon inte på mina förmanar om botgöring.

Ska hon bli till skam inför folket.

       Avklädd från sitt otuktiga liv: i sin nakenhet

likt den dag hon föddes.

    Israel skall bli till ett ödeland.

Ödeland för ökendjuren.

        Bli förtorkad i ökenlivets förbannelse.

Utlämnad till ödemarkens o-tröstliga liv.      

 

Hosea bok. 2:4.

 

4.  #Hennes barn skall jag inte visa förbarmande,

eftersom de är horungar#.

 

Israels barn: dessa hor-ungar får leva utan

    mitt förbarmande.

 

Hosea bok. 2:5.

 

5.  #Deras mor var en hora, hon som födde dem

handlade skamlöst .

      Hon tänkte: "Jag vill följa mina älskare,

som ger mig mitt bröd och mitt vatten,

     min ull och mitt lin, min olja och mitt vin#.

 

Hor-ungarnas mor var en hora.

       Vilkens mor Gomer: födde dem visar

ingen moders-kärlek.

       Tänkte horiska tankar: köttets begärliga tankar.

Villig behaga mina älskare: med mina o-kysta

     bröst.

Mina älskare ger mig:

       Mitt dagliga bröd och vatten.

Min ull lin min lena olja mitt fylliga vin.

 

Hosea bok. 2:6.

 

6.  #Därför skall jag spärra hennes väg med törnen

och resa en mur för henne, så att hon inte

     hittar sina stigar#.

 

Spärra förvilla hennes vägar i sin o-trohet mot mig.

      Lägga förbannelsens törnen på hennes väg.

Resa upp en hög mur framför henne.

       Muren: vilken vilseleder hennes från sanningens väg.

 

Hosea bok. 2:7.

 

7.  #Hon springer efter sina älskare men hinner

inte ifatt dem, söker dem men finner dem inte.

       Då skall hon tänka:

"Jag återvänder till min förste man, jag hade

      hade det bättre då än nu"#.

 

Hon i sin o-kysthet springer efter sina köttsliga

      älskare.

Söker dem i åtrå men finner inte dem.

        När sökandet misslyckats:

Tänker tanken:

      Jag vill söka upp min förste man:

tillsammans hade vi ett givande liv.

 

Hosea bok. 2:8.

 

8.  #Hon förstår inte att det var jag som gav henne 

säden och vinet och oljan.

       Jag skänkte henne det myckna silvret

och guldet som de använt till Baal#.

 

I sin förblindelse o-kunnig om det var jag:

     vilken välsignade henne med både säden

vinet och oljan.

      Skänkte dem myckna silvrets och guldets värde:

vilka de o-tacksamt använt till Baals-gudarna.   

 

Hosea bok. 2:9.

 

9.  #Därför skall jag ta tillbaka min säd när den har

mognat och mitt vin skördetiden är inne, jag skall

       rycka undan min ull och mitt lin, som hon

skyler sin nakenhet med#.

 

Deras högmodiga o-tacksamhet: gör jag tar tillbaks

     min välsignade säd när den mognat.

Mitt vin vid skörde-tiden.

          Rycka från dem mitt ull och lin vilka

varit deras klädnad.

 

Hosea. bok. 2:10.

 

10.  #Ja, jag skall blotta henne blygd i älskarnas åsyn och ingen kan rädda henne undan mig#.

 

Ska blottlägga hennes nakna blygd inför

     hennes älskare.

Finns ingen räddare för henne.

 

Hosea bok. 2:11.

 

11.  #Jag skall göra slut på all hennes glädje,

hennes högtider, nymånadsdagar och sabbater,

      alla hennes fester#.

 

Ska låta hennes glädje vändas till sorgetåg.

        Hennes nymånadsdagars fester.

 

Hosea bok. 2:12.

 

12.  #Jag skall skövla hennes vinstockar och fikonträd, som hon tror är den lön hon fått av sin

     älskare, jag skall förvandla dem till snårskog,

de vilda djuren skall äta dem#.

 

Jag skall tillintetgöra hennes fruksamma

     vinstockar och fikonträd.

Vilka hon tror var hennes älskares belöning.

      Där vinstockarna och fikonträden vuxit

ska förvandlas förbannelsens snårskog.

 

Hosea bok. 2:13.

 

13.  #Jag skall straffa henne för dagarna då hon

tände offereld åt baalsgudarna, prydde sig med

       ringar och smycken och följde sina älskare.

Mig glömde hon, säger Herren#. 

 

Skall bestraffa hennes o-trohet för de dagar hon 

     tände offfereld åt baals-gudars ära.

Följe efter sina älskare istället för mig,

     säger Herren. 

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 2:14-23.  HERRENS KÄRLEK 

 

TILL DE TROLÖSA.

 

Hosea bok. 2:14.

 

14.  #Därför skall jag locka ut henne i öknen 

och söka vinna hennes hjärta#.

 

I min kärlek locka henne ut i öde-öknen:

     där ingen Baals-dyrkan finns.

I öknen söka vinna hennes hjärta.

 

Hosea bok. 2:15.

 

15.  #Där lovar jag återge henne vingårdarna,

jag gör Akors dal till en hoppets port.

      Där skall hon svara mig som i sin ungdom,

som när hon drog ut ur Egypten#.

 

Där jag finner hennes hjärta:

       Återge henne vingårdarna.

Göra Akors dal till hoppets port.

       I öknen ska hon besvara mig som i sin  ungdomstid.

      Under tiden då jag förde henne ut från

egyptens träldomsland. 

 

Hosea bok. 2:16.

 

16.  #Den dagen, säger Herren, skall du kalla 

mig "min man" och inte längre "min Baal"#.

 

På den dagen; lovar Herren i vad han säger:

       Du skall kalla mig din Herre: "min man".

 

Hosea bok. 2:17.

 

17.  #Jag skall se till att baalsgudarna inte nämns,

att hon inte mer tar deras namn i sin mun#.

 

Jag skall utplåna baals-gudarna ur deras minnen.

          Finns inte deras falska tillbedjan i deras

hjärtan finns inte OCH på deras tunga.

 

Hosea bok. 2:18.

 

18.  #För mitt folk skall jag den dagen sluta ett

förbund med de vilda djuren, med himlens fåglar

      och markens kräldjur, och båge och svärd

och krig skall jag utplåna i landet, så att de

      får bo i trygghet#.

 

Inför mitt folk ska jag sluta ett förbund:

     Med de vilda djuren.

Med himlens fåglar markens kräldjur.

      Med strids-båge svärd och krig skall jag

utplåna baals-gudarna i landet.

         Vilket ger mitt folk trygghet i landet.  

 

Hosea bok. 2:19.

 

19.  #Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig

i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande#.

 

Jag skall i min kärlek äkta dig för evigt.

          Äkta dig mitt trolösa folk i min rättfärdighet

rättvisa i kärlek och förbarmande. 

 

Hosea bok. 2:20.

 

20.  #Jag skall äkta dig i trofasthet, och du skall

lära känna Herren#.

 

Ska äkta dig som bruden och brudgummen

    i trofasthet.

I vårt heliga äktenskap: ska du få lära känna mig;

     säger Herren. 

 

Hosea bok. 2:21.

 

21.  #Den dagen skall jag svara, säger Herren,

jag skall svara himlen, och himlen skall svara

      jorden#.

 

På den dagen ska jag i trofast svara för det

          i himlen. 

Himlen skall svara på jorden för vad jag gör.

 

Hosea bok. 2:22.

 

22.  #Och jorden skall svara säden och vinet

och oljan och de skall svara Jisreel#.

 

Jordens näring skall ge säden fruktbart liv.

      Vin och olja i överflöd.

 

Hosea bok. 2:23.

 

23.  #Jag skall plantera henne åt mig i landet

och förbarma mig över Lo Ruchama och säga 

      till Lo Ammi:

"Du är mitt folk" ,

       och han skall svara: "Min Gud". 

 

I min rättfärdiga trofasthet plantera henne åt mig

       i landet.

Förbarma mig över Lo Rachama.

      Säga frimodigt till Lo Ammi:

"Du är mitt folk".

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 3:1-5.

 

PROFETEN OCH ÄKTENSKAPS-BRYTERSKAN.

 

Hosea bok. 3:1.

 

1.  #Herren sade till mig:

Gå in än en gång och älska en kvinna som är

        äktenskapsbryterska, en annans älskarinna,

såsom Herren älskar Israels folk fast de vänder

    sig till andra gudar och älskar druvkakor#.

 

Återigen gift dig, min profet med äktenskaps-

     bryterskan.

Älska en kvinna: en annans älskarinna.

       Likt Herrens Sitt folk Israel i sin o-trohet

vänder sina hjärtan till falska gudar.

       

Hosea bok. 3:2.

 

2.  #Då köpte jag henne för 15 siklar silver och en

och en halv homer korn#.

 

Köpte hennes liv för 15 siklar.

      Och för en och en halv komer kornsäd.

 

Hosea bok. 3:3.

 

3.  #Jag sade till henne:

"Under lång tid skall du vara hos mig utan att hora

            eller tillhöra någon annan man, och inte heller

jag skall röra dig#.

 

Sade till henne:  Under lång tid ha din gemenskap

    med mig: utan leva horiskt liv.

Inte Tillhöra någon annan man.

        Inte HELLER vidrör dig.

 

Hosea bok. 3:4.

 

4.  #Ty under lång tid skall Israels folk vara utan kung och furste, utan offer och stenstod,

      utan efod och husgudar#.

 

Under lång tid ska mitt folk vara utan kung

       och furste.

Vara fritt från avgudaoffer stenstoder:

      Efoder  och  olika hus-gudar.

 

Hosea bok. 3:5.

 

5.  #Sedan skall Israels folk vända tillbaka och söka

sig till Herren, sin Gud, och David, sin kung.

       Bävande skall de nalkas Herren  och hans goda gåvor ----- i kommande dagar#.

 

Sedan skall Israels folk återvända till mig

      söka ödmjukt mitt ansikte.

I respekt  för min trohet nalkas Herren.

      Hans goda givar-gåvor i kommande dagar. 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 4:1-19.

 

ANKLAGELSER MOT FOLKET OCH PRÄSTERNA.

 

Hosea bok. 4:1.

 

1.  #Hör Herrens ord, Israels folk!

Herren väcker talan mot landets invånare, ty ingen

        trofasthet och ingen kärlek och ingen kunskap

om Gud finns i landet#.

 

Lyssna på Herrens ord; gensträviga Israeliter!

      Herren gör sin talan  hörbar inför

landets alla invånare.

       Landets invånare lever i avsaknad på

Guds kunskap.

      Varken trofastheten kärleken råder i detta land.   

Hosea bok. 4:2.

 

2.  #Förbannelser och lögner och dråp och stölder

och äktenskapsbrott breder ut sig, blodsdåd

      följer på blodsdåd#.

 

Lögnen råder istället för  ordets sanning.

        Förbannelser vilar över landet istället

för Guds välsignelser.

    Dråpslag på dråpslag härskar i landet Israel.

Stölder utförs i bland israeliterna.

      Äktenskapsbrott en vardaglig händelse.

Blodsdåd följer på blodsdåd: lagen säger oss

    "Du skall icke dräpa.

 

Hosea bok. 4:3.

 

3.  #Därför sörjer landet, alla som bor där tynar bort, och markens djur och himlens fåglar,

    och fiskarna i havet dör#.

 

Landet sörjer av moraliska misären.

      Landets alla invånare: uppgivna modlösa av

livet likt Sodom och Gomorra.

      Markens djurliv himlens fåglar: dör; fiskarna i 

havet dör av förgiftat vatten.

 

Hosea bok. 4:4.

 

4.  #Men ingen må anklaga, ingen må förebrå den andre, det är dig jag anklagar, präst#.

 

Guds utvalda prästdöme med sina präster utvalda

    av den Högste för tjäna hans rike mot ondskan:

Er anklagar jag: säger Herren.

 

Hosea bok. 4:5.

 

5.  #Idag skall du komma på fall ----- och om natten

skall profeten falla med dig ----- och din moder

       skall jag förgöra#.

 

I dag skall domen verkställas.

    Under nattens vila skall profeten ni båda falla.

       

Hosea bok. 4:6.

 

6.  #Mitt folk skall förgöras för att det saknar kunskap.

       Du har förkastat kunskapen, därför skall jag

förkasta dig som min präst.

     Du har glömt din Guds lag, och därför jag

glömma dina barn#.

 

Mitt folk Israel: skall förgöras; eftersom de saknar

       min kunskap om sanningen.

Du, präst: högmodigt förkastat min kunskap.

      Jag ska förkasta din präst-kallelse. 

Du har glömt din Guds lag försummat

     undervisa den.

 

Hosea bok. 4:7.

 

7.  #Ju fler prästerna har blivit, desto mer har de

syndat mot mig.

      Jag skall vända deras ära i skam#.

 

Ju fler prästerna har blivit ju flera synder.

         Ert syndfulla liv mot mig er ärelystnad mot mig

skall förvändas skamfylllt liv. 

 

Hosea. bok. 4:8.

 

8.   #De livnär sig av mitt folks synd, de åtrår

deras brott#.

 

Ni präster gör er livnärda på mitt folks synder.

      Finner ert begär i deras lag-brott mot Guds lag.

 

Hosea bok. 4:9.

 

9.  #Men nu skall det gå folk och präst lika.

Jag skall straffa dem för deras gärningar, jag skall

     vedergälla dem för deras dåd#.

 

Ni mitt folk och präster ska få rättvisa domar.

 

Hosea bok. 4:10.

 

10.  #De skall äta men inte bli mätta, de skall hora

men inte föröka sig, ty de har övergivit Herren

      och ägnar sig åt#.

 

Folket och prästerna skall äta sin föda:

     utan känna mättnad.

Lever äktenskaps-brottsligt liv: lösaktigt liv.

        Eftersom de har har förkastat livet i Herren.

De älskar o-tuktiga livet mer än andliga livet.

 

Hosea bok. 4:11.

 

11.  #Hor.

Vin och druvmust gör mitt folk från vettet#.

 

O-tuktiga livet: lösaktiga livet av vin drickandet.

    Vilket gör mitt utvalda folk dåraktigt.

 

Hosea bok. 4:12.

 

12.  #De frågar sin träbit till råds, de väntar

sig svar av en stock.

      En horisk anda för dem vilse, de är otrogna

mot sin Gud#.

 

Istället för söka min insikt: säger Herren.

      Rådfrågar de döda skapade tingen: likt

trästocken till sin rådgivare. 

       De förväntar sig svar från stumma trästockar.

Horisk ande vilseleder deras hjärtats tankar.

        I sin förvillelse blivit o-trogna mot sin Gud.

 

Hosea bok. 4:13.

 

13.  #Uppe på bergen offrar de, och på höjderna

tänder de offereld under ekar och popplar

     och terebinter, som ger skön skugga.

Så blir era döttrar horor, så begår era svärdöttrar

     äktenskapsbrott#.

 

Uppe på bergens höjder offrar de upptända

     offer på offereldar.

Under ekars skugga popplar och terebinter

     vilket ger dem en behaglig svalka från offereldens hetta.

      Era födda döttrar lever ett horiskt lösaktigt liv.

Era svärdöttrar begår äktenskaps-brott.

       

Hosea bok. 4:14.

 

14.  #Jag vill inte straffa era döttrar för att de är

horor eller era svärdöttrar för deras

    äktenskapsbrott, när männen drar sig undan

med horor och offrar bland tempelflickor.

      Ett folk utan insikt och går det illa#.

 

Inte villigt bestraffa era döttrars synder:

     eftersom de lever lösaktigt liv era svärdöttrar

liv i äktenskaps-brott:

      skulden ligger på de män som våldför sig 

på horors liv och offrar bland tempelflickor.

         Dåraktigt folk går mot o-moraliskt undergång.

 

Hosea bok. 4:15.

 

15.  #Även om du, Israel horar, får inte Juda dra

på sig skuld.

    Gå inte till Gilgal dra inte upp till Bet Aven

och svär inte

     "Så sant Herren lever"!#.

 

Även du Israel lever i ett horiskt lösaktigt liv:

      Behöver inte Juda drar på sig skulden:

Israels lösaktiga liv.

 

Hosea bok. 4:16.

 

16.  #Som en trilskande ko trilskas Israel.

Skall Herren då valla dem som lamm på vida

       betesmarker?#.

 

Likt en egensinnig ko: visar Israels folk sitt

     hårdhackade beteende.

Skall Herren då valla dem som herde för lammen

      på vidsträckta näringsrika betesmarker.

 

Hosea bok. 4:17.

 

17.  #Efraim är i förbund med avgudar -----

låt honom fara!#.

 

Efraim slutet förbund med tomma stumma avgudar.

       

Hosea bok. 4:19.

 

19.  #En vind skall fånga dem med sina vingar,

deras altaren blir deras skam#. 

 

Vindens styrka fånga upp dem med sina

     starka vingar.

Deras offeraltaren blir dem till skam.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 5:1-15.

 

DOM ÖVER EFRAIMS LEDARE OCH FOLK.

 

Hosea bok. 5:1.

 

1.  #Lyssna till detta, präster, lystra, Israels folk, 

kungahus, hör på!

    Domen gäller er.

Ni har blivit en snara för Mispa, ett nät på Tabor#.

 

Lyssna till detta budskap, ni präster.

       Var lydigt hörsamma på mina ord;

du, Israels folk.

      Guds rättvisa dom gäller er.

Ni, blivit en snara med ert liv inför Mispa.

         Gudlöst nät på Tabor.

 

Hosea bok. 5:2

 

2.  #En djup fångstgrop i Shittim.

Men jag skall tukta dem alla#.

 

Blivit syndens djupa fångstgrop i Shittim.

      Jag skall i min tuktans vrede låta drabba dem.

 

Hosea bok. 5:3.

 

3.  #Jag känner Efraim, Israel kan inte dölja

sig för mig.

      Nu horar Efraim, Israel gör sig orent#.

 

Jag känner Efraims avguderi.

      Israels folk kan inte dölja sitt horiska liv för mig.

Nu horar även Efraim.

      Israel lever orenhet.

 

Hosea bok. 5:4.

 

4.  #Deras gärningar hindrar dem från att vända

tillbaka till sin Gud.

     En horisk anda råder bland dem, och Herren

känner de inte#.

 

Deras onda gärningar hindret för sann botgöring

       till sin rättfärdige Gud.

Horisk ande verksam bland dem.

        Herren vill de inte lära känna.

 

Hosea bok. 5:5.

 

5.  #Israels högmod vittnar mot honom själv,

Efraim faller genom sin synd ----- och Juda föll

     med honom#.

 

Israeliternas högmod: vittnar mot Israel.

      Efraim faller i sin egen synd.

Juda föll tillsammans med honom.

 

Hosea bok. 5:6.

 

6.  #Med sina får och tjurar går de för att söka Herren, men de  finner inte honom, han har

     dragit sig undan#.

 

Tillsammans med sina får tjur-boskap söker

    de Herren.

Finner inte honom.

       

Hosea bok. 5:7.

 

7.  #Herren har de svikit, och de har fött oäkta barn.

Nu skall nymånadsfesten förtära dem tillsammans

      med deras ägor#.

 

De har svikit hans godhet och rådgivning.

         Fött o-äkta barn genom sina äktenskaps-brott.

Vid nymånadsfestligheterna ska jag tillintetgöra 

      tillsammans med deras ägomark.

 

Hosea bok. 5:8.

 

8.  #Stöt i horn i Giva, blås i trumpet i Rama!

Höj stridsrop i Bet Aven:

      Vi följer dig, Benjamin!#.

 

Stöt högt i horners ljud i Giva!

     Blås trumpers ljud i Rama!

Höj högt stridsrop i Bet Aven!

       Vi följer dig i dina fotspår, Benjamin!

 

Hosea bok. 5:9.

 

9.  #Efraim skall läggas öde på straffets dag.

Bland Israels stammar kungör jag det som är sant#.

 

Efraim ödeläggas på bestraffningens-dag.

      Bland Israels olika stammar ska jag kungöra

vad sant är. 

 

Hosea bok. 5:10.

 

10.  #Judas furstar har handlat som de som 

flyttar gränsstenar.

     Över dem skall jag tömma min vrede

som vatten#.

 

Judas furstar har handlat på ett dåraktigt sätt.

       Över dem ska jag utgjuta min vredesglöd

likt vattenströmmar.     

 

Hosea bok. 5:11.

 

11.  #Efraim är förtryckt, rätten är förtrampad.

Han tog sig för att tillbe dynga#.

 

Efraim lever i förtryckt för sina synders skull.

         Rättvisan förtrampad av o-rättvisan.

Han tillbad till avgudars stumma trägudar.

      

Hosea bok. 5:12.

 

12.  #Men jag är som mal för Efraim och som

röta för Judas folk#.

 

För Efraim är jag likt malens förtärande ätande.

         Likt trädens inre rötande verkan:

för Judas folk.

 

Hosea bok. 5:13.

 

13.  #När Efraim såg sin sjukdom och Juda sitt

variga sår, gick Efraim till Assyrien, han sände

      bud till storkonungen.

Men kan inte bota er eller läka ert variga sår#.

 

Efraim såg själv sin sjukdomssynd.

       Juda sitt variga sårs syndiga liv.

Efraim sökte inte min läkedom: istället hos

     Assyrien med budbärare till deras stor-konung.

Vilket inte var er till läkedom.

 

Hosa bok. 5:14.

 

14.  #Jag är som ett lejon mot Efraim, som ett

vilddjur mot Judas folk.

     Ja, jag river mitt byte och går med rovet

som ingen kan rädda#.

 

Jag liknar ett rytande lejon mot dig, Efraim.

       Likt ett argsint vilddjur mot Judas folk.

Ni är som ett byte för mig.

      Ni finner ingen räddare.

 

Hosea bok. 5:15.

 

15.  #Jag går bort, jag drar mig undan, till dess

de har sonat sin skuld.

       Då skall de vända sig till mig, söka mig

i sin nöd#. 

 

Jag har försvunnit för er.

       Inte tillgänglig förrän ni ödmjukt bekänt 

er synd inför mig.

          När inte jag är er räddare längre:

ska ni söka mig i er själs-nöd.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2020 20:21

JEREMIAS BREV.  VERS 1-35.

 


  #Avskrift av ett brev från Jeremia till de fångar

som den babyloniske kungen skulle föra bort till

      Babylon, skrivet för att delge dem det budskap

som Gud hade gett honom att framföra#. 

 

Avskrift från Jeremias uppmuntrande brev

    till de fångar i den babyloniska fångenskapen.

Vilket budskap Gud personligen givit profeten.  

 

Jeremia brev. vers. 1.

 

1.  #På grund av de synder som ni har begått mot

Gud kommer ni nu att föras som fångar till

       Babylon av babyloniernas kung Nebukadnessar#.

 

Ert syndiga liv: som begåtts mot Guds helighet.

      Vilket gör ni förs bort som fångar till

  babyloniska fångenskapen.

 

Jeremia brev. vers 2.

 

2.  #När ni så har kommit till Babylon skall ni bli kvar där i många år, i sju generationers tid,

       men sedan skall jag låta er komma

lyckligen därifrån#.

 

När ni nu är i Babylon: skall ni få vara där under

    sju generationers tid.

När tiden är över återkomma från er fångenskap

     i Babylon under Guds välsignelser.

 

Jeremias brev. vers. 3.

 

3.  #I Babylon kommer att få se gudar av silver,

guld och trä, som bärs omkring på människors

      axlar och väcker hedningars fruktan#.

 

Under er tid i Babylon: 

     Får ni se avgudar gjorda av silver, guld och trä.

Vilka bärs omkring på människors axlar.

 

Jeremias brev. vers. 4.

 

4.  #Akta er då, så att ni inte tar efter det

främmande folket och grips av samma fruktan för

      dessa gudar#.

 

Var vaksamma: låt er inte bli bedragna av de

     främmande folkens livs-vanor.

 

Jeremias brev. vers. 5.

 

5.  #När de ser dem hyllas av folkmassan som

går före och efter.

      Säg istället för er själva:

"Det är dig, vår härskare, som vi skall tillbe"#.

 

När dessa handgjorda avgudar hyllas av folkmassor.

        Istället för hylla dem:

Säg istället:

      Det är dig vår Skapare: var ska tillbe i ord  

och sanning.

 

Jeremias brev. vers. 6.

 

6.  #Ty min ängel följer er, och han skyddar era liv#.

 

Min ängel ert dagliga beskyddare i era liv. 

 

Jeremias brev. vers. 7.

 

7.  #Dessa gudar har tungor som polerats av träsnidare och är överdragna med guld och silver,

       men alltsammans är bländverk, och de

kan inte tala#.

 

Dessa stumma avgudar: vilkas tungor polerats 

     av olika träsmidares händer.

Gudar övertäckta med guldet och silvrets värde.

        Falsk synvilla för människors-ögon.

Äger stumma tungor:

      Kan inte uppmuntra förmana tala visa ord.

 

Jeremias brev. vers. 8-9.

 

8-9.  #Man tillverkar diadem av guld som åt en

kokett flicka och sätter dem på sina gudars

       huvuden.

Det händer också att prästerna smusslar undan

     guld och silver från sina gudar och använder

det för egen räkning.

 

Man sätter tillverkade utsmyckningar på 

     sina handgjorda avgudar.

Själviska präster: stjäler guld silver som används

    till avgudars utseende.

 

Jeremias brev. vers. 10.

 

10.  #Och till och med betalar med det på horhusen.

    De styr ut dem i fina kläder som om det var människor, dessa gudar av silver och guld

      och trä#.

 

Vilka präster för stöld-penningar besöker horhusen.

         Ikläder dem i fina kläder likt levande

människor. 

 

Jerremia brev. vers. 11.

 

11.  #Som inte själva kan skydda sig mot rost

och röta.

      De är klädda i purpurdräkter#.

 

De handgjorda trägudarna kan inte skydda sig m

    träröta och yttre fläckar.

        Istället låter sig klädas i purpurdräkter.

 

Jeremia brev. vers. 12.

 

12.  #Men man måste torka av deras ansikten för

dammets skull som finns i rummet och lägger

      sig tjockt på dem#.

 

Deras ansikten måste avtorkas från världens

     dammighet; vilket finns i deras rum där de står

stilla uppställda.

 

Jeremia brev. vers. 13.

 

13.  #Fast en sådan gud bär spira liksom härskaren

över ett land, kan han inte avrätta den som gör

      honom något för när#.

 

O-rörliga gudar bär spira likt landets härskare.

     Kan inte med o-rörliga händer och fötter avrätta

den som skadar dem.

 

Jeremia. brev. vers. 14.

 

14.  #Även om han har dolk eller yxa i höger hand

är han värnlös mot krig och rövare.

      Av detta framgår att de inte är gudar; känn

ingen fruktan för dem#.

 

Om av-guden har en dolk eller vass yxa i sin

     högra hand är han försvarslös mot krig 

och rövare.

 

Jeremia. brev. vers. 15.

 

15.  #Ett vanligt redskap är obrukbart när det

går sönder#.

 

Vanligt redskap o-brukbart i sönderslaget skick.

 

Jeremia. brev. vers. 16.

 

16.  #Och lika värdelösa är deras gudar, där de sitter i sina tempel med ögonen fulla av damm

      från besökandes fötter#.

 

Lika värdelösa deras gudar: vilka sitter o-rörliga 

     i sina tempel med damfyllda ögon av dammet

från besökarnas rörliga fötter.

 

Jeremia. brev. vers. 17.

 

17.  #Om någon förbrutit sig mot kungen spärras

palatset av sedan han förts dit för att avrättas,

      och på samma vis stänger prästerna till

deras tempel med portar och lås och bommar

     för att de inte skall plundras av rövare#.

 

Har någon förbrutit sig på Kungens stadgade

     lagar avspärras palatset: sedan lagöverträdaren

överträtt lagen avrättas.

      Vilket kan jämföras med när prästerna stänger

dörrar till deras tempel.

      Tempel med portar av lås bommar i skydd

mot o-inbjudna rövare. 

 

Jeremia. brev. vers. 18.

 

18.  #Åt gudarna tänder de fler lampor än åt sig själva, fast de inte kan se en enda#.

 

Tänder flera lampor inför o-rörliga ögon:

      än åt sina seende ögon.

 

Jeremia. brev. vers. 19.

 

19.  #De är som bjälkar i ett hus, men deras så

kallade hjärtan blir uppfrätta; småkryp ur jorden

      gnager sönder dem själva och deras kläder utan

att de märker det#.

 

De likna o-rörliga fastsatta träbjälkar i ett hus.

       Rörliga småkryp från jordens yta gnager sönder

dem.  Deras klädnad blir mal-ätna.

 

Jeremia brev. vers. 20.

 

20.  #De blir svarta i ansiktet av röken i rummet#.

 

Deras handdgjorda ansikte förmörkade av

      svart rök i rummet där de är placerade.

 

Jeremia brev. vers. 21.

 

21.  #Fladdermöss och svalor och andra fåglar

kommer flygande och sätter sig på deras kroppar

      och huvuden, och katterna också#.

 

Flygande fladdermöss  svalor andra fåglar katter

     sätter sig på deras handgjorda kroppar

och ansikten.

 

Jeremia brev. vers. 22.

 

22.  #Av detta kan ni förstå att det inte är gudar;

frukta dem inte#.

 

Efter denna beskrivning på deras o-rörlighet:

      förstår vi att de är falska gudar.

Var inte rädd för dem.

 

Jeremia brev. vers. 23.

 

23.  #Förgyllningen som de är prydda med kan de inte få att blänka utan att någon putsar bort

    fläckarna.

De märkte inte ens någonting när man göt dem#.

 

Deras förgyllning av guldets silvrets värde kan inte

     visa sig utan någon rörlig hand putsar bort

deras fläckar. 

 

Jeremia brev. vers. 24.

 

24.  #Till hur högt pris som helst har man köpt dessa bilder, som inte har någon ande#.

 

Betalat högt penning-pris för gudabilder.

      Gudabilder vilka saknar livets ande. 

 

Jeremia brev. vers. 25.

 

25.  #Utan fötter som de är måste de bäras på

människors axlar till öppen skam för sig själva.

      Till och med deras egna tjänare skäms#.

 

Utan o-rörliga måste de förflyttas på människors

     rörliga axlar.

Vilket blir till öppen skam för gudarna

     och avguda-bärarna.

       

Jeremia brev. vers. 26.

 

26.  #För att de måste stödja dem så att de inte

faller omkull.

      Har man ställt en av dem upprätt kan den

inte flytta på sig, och om den står snett kan den

       inte räta upp sig.

Att sätta fram gåvor åt dem är som att ge åt döda#.

 

Vilka inte kan stödja sig själva.

       Där den av människlig hjälp ställs kan den

inte på egen hand förflyttas.

      Offra gåvor till avgudar likt offra åt de döda. 

 

Jeremia brev. vers. 27.

 

27.  #Det som offras till dem använder prästerna

själva; de säljer det, och deras kvinnor saltar

      ner en del, men åt en sjuk eller fattig ger de

ingenting#.

 

Avguda-offret använder prästerna i sin själviskhet.

       Säljer de givna offergåvorna.

Prästernas kvinnor saltar ner en del.

       Visar ingen givmildhet mot fattiga och sjuka

människor.

 

Jeremia brev. vers. 28.

 

28.  #Och offren hanteras av kvinnor som är orena

av blödning eller barnafödande.

       Då ni av detta måste förstå att de inte är gudar

skall ni inte känna fruktan för dem#.

 

Offren hanteras av orena kvinnor av sin blödning

       eller barnafödande.

Efter denna beskrivning om avgudariets

     o-rörliga förmåga som inte ägs av den Evige sanne Guden.

     Känn ingen fruktan inför de falska avgudarna.

 

Jeremia brev. vers. 29.

 

29.  #Hur skulle de kunna kallas gudar?

   Det är ju kvinnor som sätter fram offren åt dessa

gudar av silver och guld och trä#.

 

Hur skulle o-rörliga gudar kallas gudar?

      Kvinnor sätter fram olika offer åt dessa

falska gudar av silver guld och trä.

 

Jeremia brev. vers. 30.

 

30.  #I deras tempel sitter prästerna på stolar med

sönderrivna kläder, med håret och skägget

     bortrakat och med huvudet blottat#.

 

I avgudatempel sitter avguda-präster på stolar

     med sönderrivna kläder.

Håret och skägget avrakat.

 

Jeremias brev. vers. 31.

 

31.  #Och vrålar och skriker inför sina gudar som

somliga gör på begravningar#.

 

Avguda-präster i sin förblindelse skriker vrålar

    inför de o-rörliga gudarna.

 

Jeremias brev. vers. 32.

 

32.  #Av deras skrudar tar prästerna tyg till kläder

åt sina kvinnor och barn#.

 

Av gudarnas skruderstyg ger de kläder åt

   sina kvinnor och barn.

 

Jeremias brev. vers. 33.

 

33.  #De kan inte ge igen, vare sig man gör dem

ont eller gott#.

 

De kan inte belöna någon: antingen man gör

    dem ont eller gott.

     

Jeremias brev. vers. 34.

 

34.  #Lika litet kan de ge en människa vare sig gods

eller guld, och om någon avlägger ett löfte till dem

         utan att infria det kan de inte ställa till

honom till svars#.

 

Saknar förmågan belöna ger människan gods

    eller guld.

Avlägger någon levande människa ett löfte inför

      dem utan att infria det.

Kan inte gudarna ställa till honom till svars för

     löftesorden.

 

Jeremias brev. vers. 35.

 

35.  #Aldrig hjälper de en människa i dödsfara,

<

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se