Alla inlägg den 25 januari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 6:12-25.

 

ATT SÖKA VISHETEN.

 

Vishetens bok. 6:12.

 

12.  #Strålande och oförgänglig är visheten.

Hon är lätt att se för dem som älskar henne,

      man finner henne om man bara vill söka#.

 

Vishetens egenskaper:

     Strålande av värme godhet barmhärtighet.

O-förgänglig  o-dödlig tänk få i leva hennes närhet.

      Kärleken till henne lätt se och söka henne.

 

Vishetens bok. 6:13.

 

13.  #Längtar man efter henne ger hon sig först

tillkänna#.

 

Ser hon människors ärliga längtan efter henne:

    hon villigt ger sig till känna.

 

Vishetens bok. 6:14.

 

14.  #Den som söker henne på morgonen får kort

väg, ty han finner henne sittande vid husets port#.

 

Söka henne tidigt på morgonen hennes sökande

              blir kortare än sökandet efter vid kvällen.

På sin väg mot hennes närhet finner henne sittande

      vid husets port där hon bor.

 

Vishetens bok. 6:15.

 

15.  #Att ha henne i tankarna är den högsta klokhet,

och den som ligger vaken för hennes skull är

     snart utan bekymmer#.

 

I ödmjukhet tillåta henne få ha sin bo-plats

     i tankevärlden:

Tänk få äga visa tankar.

       Vilket för den som valt vishetens liv:

lever i klokhetens skattkammare.

      Den som vaksamt lever för hennes skull

lever bekymmers-fritt liv. 

 

Vishetens bok. 6:16.

 

16.  #Hon går själv omkring och söker upp dem som

är henne värdiga.

      Vänligt visar hon sig för dem var de än går,

hon möter dem närhelst de tänker på henne#.

 

Visheten själv söker efter de sökande:

     som i sitt liv är henne värdig få vara hennes

med-hjälpare.  

 

Vishetens bok. 6:17.

 

17.  #Visheten börjar när man uppriktigt

längtar efter fostran#.

 

Visheten värdesätter uppriktiga ärliga hjärtan

     vilka längtar efter vishetens fostran.

 

Vishetens bok. 6:18.

 

18.  #Att söka fostran är att älska henne, att älska

henne är att följa hennes lagar, att hålla lagen

        är att försäkra sig om odödlighet#.

 

Söka forstan i de andliga dygderna: visar sin

     kärlek till visheten.

Kärleken till visheten: visar sig i vara henne 

        lydig följa hennes lagar.

Efterfölja i ord handling hans lagar.

        Vilket ger livet trygg försäkran om

o-dödligheten.

 

Vishetens bok. 6:19.

 

19.  #Och odödligheten ställer människan nära Gud#.

 

Livets o-dödlighet låter människans liv vara

      i Guds närhet.

 

Vishetens bok. 6:20.

 

20.  #Så leder längtan efter vishet till kunglig rang#.

 

Hjärtats längtan efter visheten till kunungsliga 

        rang-skalan.

 

Vishetens bok. 6:21.

 

21.  #Om ni gläder er åt troner och spiror, ni folkens

härskare, så håll visheten i ära; då får ni vara

      kungar i evighet#.

 

När ni gläder er över sitt på höga kunga-troner:

        Ni, folkens härskare: ödmjuka er håll

visheten i all ära i era hjärtan.

       Vilket gör er till kungar i all evighet.

 

Vishetens bok. 6:22.

 

22.  #Vad visheten är och hur hon blev till skall jag

låta er veta.

      Jag skall inte dölja några hemligheter för er

utan följa hennes spår från allra första början.

      Jag skall öppet lägga fram kunskapen

om henne och aldrig vika från sanningens väg#.

 

Hur visheten blev skapad skall jag låta er få veta.

     Vill inte dölja för er några vishetens hemligheter.

Utan istället lydigt med mina fotspår följa efter 

      hennes fotspår.

Skall öppet lägga fram kunskapen om visheten.

        Aldrig vika från sanningens väg.

Sanningens väg  Hennes väg.

 

Vishetens bok. 6:23.

 

23.  #Men den tärande missunnsamheten skall jag

inte slå följe ----- den har ingenting gemensamt

     med visheten#.

 

Missunnsamhetens förbannelse fördärvar livet.

     O-villig följa efter henne.

Missunnsamheten vishetens o-vän fiende.

 

Vishetens bok. 6:24.

 

24.  #Nej, att många bli visa är världens räddning,

och en klok konung är folkets väl#.

 

Visa människors hjärtan: världens räddning

    mot ondskan.

Klok kunung folkets väl-gång.

 

Vishetens bok. 6:25.

 

25.  #Låt därför mina ord fostra er, det blir er

till nytta#. 

 

Tillåt dessa mina visa ord jag talar till er bli er

till andlig vardaglig fostran.

        All fostran blir er till Livets nytta.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

ATT SÖKA KÄRLEKEN.

 

1 kor. 13.

 

Tänk få vandra på  kärlekens väg.

 

Kärleken ger aldrig upp.

      Kärleken bryr sig mer om andra än sig själv.

Kärleken vill inte åt det den inte har.

      Kärleken spänner sig inte.

Den gör sig inte märkvärdig.

      Den tränger sig inte på.

Den tränger sig inte före.

     Den håller inte på att gå upp i limningen.

Den håller inte räkning på andras fel.

       Den har inget till övers för orättvisan,

men firar när sanningen segrar, står upp i alla

     väder,

litar på Gud i alla lägen, ser dett ljusa i alla

      situationer, ger sig aldrig någonsin

utan kämpar in i det sista. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 7:1-14.

 

SALOMO FINNER VISHETEN.

 

Vishetens bok. 7:1.

 

1.  #Också jag är dödlig, en människa som alla andra, en ättling till den förste, han som formades

   av jord.

       Min kropp tog form i en moders liv#.

 

Jag, människa dödlig i min arvs-synd.

      En människa liknar sin nästa.

Mitt liv: en livs-ättling till Adam mänsklighetens

     fader.

Adam mänsklighetens ursprungs-fader:

    formades av jordens förgängliga stoft.

Min yttre människa tog sitt formanade i varje

       människas moders-liv. 

 

Vishetens bok. 7:2.

 

2.  #Under tio månaders tid; jag bildades i hennes blod genom en mans säd under nattlig

               kärleksnjutning#.

 

Formades under tio månaders tid i sin moders liv.

       Bildades i hennes blodflöde genom mannens

manliga sädes-uttömning under kvinnans 

     och mannens gemensamma nattliga

kärleks-njutning.

 

Vishetens bok. 7:3.

 

3.  #Och när jag föddes drog jag in samma luft

som andra och lades på samma jord som bär oss

      alla, under samma gråt som varje människas

första ljud#.

 

Vid min födelse till jorde-livet.

       Andades min lungor luft för första gången

i samma näringsrika luft som min nästa.

        Placerades på jordens yta: för leva där.

Jordens yta som bär alla människor under Livet.

      Föddes samma gråtade ljud:

Som varje människas första ljud. 

 

Vishetens bok. 7:4.

 

4.  #Jag måste lindas och skötas med omsorg#.

 

I min hjälp-löshet bli vårdad av omsorg.

      Födda barnets hjälplöshet behöver mannens

faderlighet och moderns moderlighet.

     Alla barn under sin uppväxttid behöver

mogna faders och moders gestalter.

 

Vishetens bok. 7:5.

 

5.  #Ty inte ens en konung börjar sin tillvaro

på annat sätt:#.

 

Alla kungar börjar leva sitt liv i hjälplöshet.

 

Vishetens bok. 7:6.

 

6.  #För alla finns en enda väg in i livet,

och en enda väg ut#.

 

För alla människor är livets väg in livet genom

    sina biologiska föräldrar.

Varje människa lämnar sitt jorde-liv på samma sätt.

      Av jord är du kommen av jord bli du återigen.

 

Vishetens bok. 7:7.

 

7.  #Därför bad jag till Gud, och han gav mig klokhet.

    Jag åkallade honom, och vishetens ande

kom till mig#.

 

När jag lär känna mitt livs ursprung:

     bad jag ödmjukt till Gud om klokhet.

Åkallade honom.

      Visade mitt beroende av honom.

I min åkallan: vishetens ande kom in i mitt liv.

 

Vishetens bok. 7:8.

 

8.  #Jag valde visheten framför spiror och troner

och höll rikedom för intet i jämförelse med henne#.

 

Jag valde visheten framför jordiska härskar-makt

    och härskar-troner.

Tillät henne vara herre i mitt liv framför

       jordiska rike-domar.

 

Vishetens bok. 7:9.

 

9.  #Inte den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,

ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand

      och silver räknas smuts på marken#.

 

Dyrbaste ädelstenen värdesatte jag inte lika högt

     som visheten.

I hennes dyrbara närhet: blir guldets värde

    värde-lösa sandkorn.

Silvrets värde räknas som skadlig smuts på marken.

 

Vishetens bok. 7:10.

 

10.  #Jag älskar henne mer än hälsa och skönhet

och ville hellre äga henne än dagens ljus#.

 

Älskar henne mer än kroppslig hälsa och skönhet.

       Ville hellre äga henne före dagens varma ljusstrålar. 

 

Vishetens bok. 7:11.

 

11.  #Men med henne kom också allt annat gott till

mig; det låg omätlig rikedom i hennes händer#.

 

Med hennes kloka vishet: följde så mycket

      annat gott till mig.

Det fanns o-mätliga rikedomar i hennes händer.

 

Vishetens bok. 7:12.

 

12.  #Jag gladdes åt alla dessa ting, ty visheten

härskar över dem, men jag visste ännu inte att hon

     också är deras moder#.

 

Fann mitt hjärtats glädje åt allt som gavs till mig.

       Visheten härskar över dessa ting.

När jag fann dessa ting: visste jag inte att hon är

      deras ur-sprungliga moder.

 

Vishetens bok. 7:13.

 

13.  #Det lärde jag mig utan baktankar lär jag

utan missunnsamhet.

    Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv#.

 

Vilket lärde mig lära känna visheten.

         Inte villigt be-hålla hennes vishets rikedomar

för mig själv.

 

Vishetens bok. 7:14.

 

14.  #Ty den är en outtömlig skattkammare för

människorna.

     De som utnyttjar den vinner Guds vänskap,

fostrans gåva öppnar vägen till honom#.

 

Fostrans gåva i de heliga dygderna öppnar

      vägen till vår faders hjärta.

Utnyttjar dessa out-tömliga dydigas skattkammare

     vilka tillgängliga för mänskligheten.

Vilket gör människor till Guds trogna vänner.  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 7:15-30.

 

VISHETENS GÅVOR OCH EGENSKAPER.

 

Vishetens bok. 7:15-30.

 

Vishetens bok. 7:15.

 

15.  #Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord

och göra mina tankar värdiga hans gåvor.

     Ty han är vägvisaren till visheten,

och det är han som leder de visa rätt#.

 

Må Gud förbarma sig över mig: ikläda mig

     min givna insikt i talade ord.

Vilka gör min tankar värdigt mottagliga

      för hans gåvor.

Herren, min Gud; vägvisaren till livet i visheten.

       Det är hans gudomliga vishet som leder 

de visas hjärtan i rätt livs-riktning. 

 

Vishetens bok. 7:16.

 

16.  #Av honom beror både vi själva och våra ord,

all tankeförmåga och all yrkesskicklighet#.

 

Vårt liv beroende av honom för oss själva 

     och vad vi i ord säger.

Beroende av honom med all vår tanke-förmåga

      all given yrkes-skicklighet. 

 

Vishetens bok. 7:17.

 

17.  #Det han som har gett mig osviklig kunskap

om tingen:

     jag känner världens byggnad och elementens

verkningar#.

 

Han av sin visdom gett mig fullkomlig kunskap

       om tingen:

Lärt känna världens byggnad.

     Elementens skapade verkningar.

 

Vishetens bok. 7:18.

 

18.  #Tidsåldrarnas början och slut och förlopp,

solhöjdens växlingar och årstidernas skiften#.

 

Lärt mig tidsåldrarnas början och slutskede.

      Och livstid.

Sol-höjdens olika växlingar vid rätt tidpunkt.

     Olika års-tidernas växlingar.     

 

Vishetens bok. 7:19.

 

19.  #Årens kretslopp och himlakropparnas ställningar#.

 

Fått nyttig lärdom omÅrens olika krets-lopp runt 

     jordens yta.

Himla-kropparnas fastställda placeringar.

 

Vishetens bok. 7:20.

 

20.  #Djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen,

andarnas våldsamma krafter och människors

    tankar, växternas arter och rötternas 

hemliga krafter#.

 

Lärt känna djurens alla olika levnadssätt.

       Vilddjurens olika personligheter.

Olika andars olika våld-samma krafter.

          Människors olika ut-tänkta tankar.

Växternas olika personliga arter.

     Olika växtarters rötters hemliga växande krafter

under jordens frukt-bara jordyta.

 

Vishetens bok. 7:21.

 

21.  #Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga#.

 

Allt lärde jag känna i vishetens lärdom.

       Det för människors ögon för-dolda kunskapen.

Även det synliga.

 

Vishetens bok. 7:22.

 

22.  #Ty jag fick undervisning av visheten, 

hon som med sin konst har format allt.

     I visheten bor en ande som är förnuftig

och helig, ensam i sitt slag, mångfaldig till formen,

     tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig,

okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig#.

 

Blev personligt undervisad av visheten.

      Hon som i sin skicklighet format allt skapat.

I visheten bor en livs-ande.

     En förnuftig klok  helig ande.

Ensam: liknar ingen annan ande.

        Mångfaldig i vad den skapar.

Hennes personlighet tunn lätt-rörlig andligt klarsynt

       tydlig i vad den säger: 

helig godhetens vän  äger andlig skarp-sinnighet.

 

Vishetens bok. 7:23.

 

23.  #Oemotståndlig, välgörande, människovänlig,

fast, orubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med

     uppsikt över allt; den genomströmmar alla andar

som är förnuftiga, rena och av den tunnaste

   materia#.

 

O-emotståndlig mot all ondska.

       Väl-görande i göra det goda.

Äger människo-vänligt beteende.

     Äger fast-heten i vad den säger och tror på.

Bekymmers-fri: lever i frihet från ondskan alla

      frestelser och lockelser.

All-smäktig likt den högste Guden. 

     Känner till allt.

Ger sitt vishets-liv till alla andar som är förnuftiga.

       Visar sin renhet.

 

Vishetens bok. 7:24.

 

24.  #Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.

I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar#.

 

Visheten visar sin rörlighet i vad den säger och gör.

    Vishetens renhet genomtränger in i allt skapat.

 

Vishetens bok. 7:25.

 

25.  #Hon är ett utflöde från Guds makt, hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens

    härlighet.

Därför kan ingenting orent komma henne nära#.

 

Hon är ett vist ut-flöde från Guds allmakt.

        Hennes vishet likt vatten strömmar

kristall-klar fram ur allhärskarens härlighet.

 

Vishetens bok. 7:26.

 

26.  #Hon är ett återsken av det eviga ljuset,

en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild

      av hans godhet#.

 

Hon är visheten: ett levande återsken av det

      eviga ljuset.

Klar åter-spegling av Guds verksamhet.

       Av-bild av hans godhet.

 

Vishetens bok. 7:27.

 

27.  #Hon är en men förmår allt, hon förblir vad hon

är men gör allting nytt.

     I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar

och frambringar profeter och vänner till Gud#.

 

Endast en vishet finns: men o-begränsad i vad gör.

       Hon för-blir verksam i vad hon är.

Äger en skapar-förmåga.

      I släkte efter släkters gångna tid: finner hon

sin bo-plats i heliga överlåtna själar.

      Fram-bringar utvalda profeter och vänner 

till Gud.

 

Vishetens bok. 7:28.

 

28. #Ty Gud älskar bara den som lever med visheten#.

 

Gud älskar de som lever i gemenskap

     med visheten. 

 

Vishetens bok. 7:29.

 

29.  #Hon är härligare än solen och förmer än alla

stjärnbilder.

      Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets#.

 

Visheten härligare än solens varma ljus-strålar.

      Förmer än alla olika stjärn-bilder.

 Hennes utstrålande kraft-källa visar sig mäktigare

      ljusets.

 

Vishetens bok. 7:30.

 

30.  #Ty ljuset avlöses av natten, men visheten

kan inget ont få makt över#.

 

Ljuset av-löser nattens mörker.

      Visheten fri från all ondskans makt.

      

 

VISHETENS BOK. 8:1.

 

1. #Hon sträcker sig med kraft från öster till väster,

och hon styr skickligt allt#.

 

Visheten i sin kraft sträcker sig fri-modigt

    från öster till väster.

Full-komlig i allt vad hon gör. 

    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 8:2-21.

 

SALOMOS KÄRLEK TILL VISHETEN.

 

Vishetens bk. 8:2.

 

2.  #Hon blev mig kär; jag valde henne i min ungdom

och strävade efter att göra henne till min brud.

      Jag greps av åtrå efter hennes skönhet#.

 

Salomon förklara sin kärlek till Visheten.

       Valde henne i min ungdoms-tid.

Hade ivrig längtan göra henne till min livs

    trogna brud.

Greps av hjärtats dragning till hennes skönhet. 

 

Vishetens bok. 8:3.

 

3.  #Hon lyser med sitt höga ursprung, ty hon lever

hos Gud, och världsaltets härskare älskar henne#.

 

Hon utstrålade ljuset med sitt höga ur-sprung.

       Har sitt liv i Guds när-het.

Världsaltets ende härskare älskar hennes skön-het.

 

Vishetens bok. 8:4.

 

4.  #Hon är ju invigd i Guds kunskap och tar del

i hans verk#.

 

För evigt in-vigd i Guds fullkomliga kunskap.

       Delaktig av hans skapelse-verk.

 

Vishetens bok. 8:5.

 

5.  #Om rikedom är något att sträva efter i livet,

vad är då värdefullare än visheten som frambringar

     allt?#.

 

Har rike-domens lockelser något med ivrig längtan

       söka efter i Livet?

I jäm-förelse med vishetens värde-fulla skönhet  

     som vill ge mänskligheten allt vad den Be-höver.

 

Vishetens bok. 8:6.

 

6.  #Om klokheten kan uträtta något, vem i världen

är då en större konstnär än hon?#.

 

Om klok-heten ge något för mänskligheten?

      Vilket i världen långt större än vad

konstnären kan ge i sitt konstverk till

           mänsklighetens nytta och glädje! 

     

Vishetens bok. 8:7.  

 

7.  #Om någon älskar rättfärdigheten, så är det

genom hennes mödor som dygderna kommer:

      hon lär ut måttfullhet och klokhet, 

rättrådighet och mod ----- det bästa en människan

     kan äga i livet#.

 

Om någon som älskar rättfärdigheten:

        Hur då älska den?

Genom hennes ärliga arbets-mödor som fostrar

    fram de andliga nyttiga dygderna.

Hon lärt ut sin mått-fullhet klokhet, rätt-färdighet

    fri-modighet: 

vilket är det bästa en människa kan äga i Livet.

 

Vishetens bok. 8:8.

 

8.  #Och skulle någon därtill längta efter lärdom,

så känner hon det förflutna och kan inte förutse

     framtiden.

Hon förstår sig på tänkespråk och kan lösa gåtor,

      tecken och under känner till på förhand,

och hon vet hur tider och skeden skall sluta#.

 

Skulle någon ivrigt längta efter hennes lärdom:

      lära känna hennes historiska kännedom.

Förstår olika tänkespråk problem-lösare i att

    lösa för-dolda gåtor.

Äger för-mågan se in i framtiden. 


       Känner till tecken och under.

Äger känne-dom om hur framtiden och olika

      skeenden skall avslutas.

 

Vishetens bok. 8:9.

 

9.  #Henne försatte jag mig alltså att föra hem

och leva med, ty detta visste jag:

       Med sina råd skall hon ge mig framgång,

hon skall uppmuntra mig i bekymmer och sorg#.

 

Henne rådgivning vilket ger livet framgång.

      Äger förmågan uppmuntra i livets bekymmer 

och sorge-stunder.

 

Vishetens bok. 8:10.

 

10.  #Tack vare henne får jag ära bland människorna, redan som ung blir jag hedrad

        i de gamlas krets#.

 

Tack vare hennes omsorg blir ärad bland människor.

        Redan i min ungdoms-tid blev hedrad

i de gamlas gemenskap.

 

Vishetens bok. 8:11.

 

11.  #Jag kommer att visa skarpsinne som domare

och blir beundrad av de mäktiga#.

 

I min givna vishets skarp-sinne: som rätt-vis domare:

       Blir aktad av de mäktiga i landet.

 

Vishetens bok. 8:12.

 

12.  #De skall vänta när jag är tyst och lyssna

när jag yttrar mig, och om jag talar längre skall

      de tiga vördnadsfullt#.

 

Väntar på mig in min tystnad:

       När jag talar utifrån min vishet de villigt lyssnar

på mina ord.

        Blir mitt tal långt: lyssnar i tystnad med

respekt och vördnad.

  

Vishetens bok. 8:13.

 

13.  #Tack vare henne får jag odödlighet, jag lämnar

ett outplånligt minne åt kommande släkten#.

 

Med henne som vis rådgivare blir mitt tal

      o-dödligt.

Vilka lämnar mina visa ord till out-plånligt minne

      för alla kommande släktled.

 

Vishetens bok. 8:14.

 

14.  #Jag skall styra hedningarna, folken skall

läggas under mig#.

 

Hennes vishet likt vis rådgivare kan styra hedningarnas

     liv.

Vilket gör folken för-ödmjukar sig under de

    ut-talade orden.

 

Vishetens bok. 8:15.

 

15.  #Och fruktansvärda tyranner darra när de hör

om mig.

      Jag skall visa mig god för folket och tapper

i krig#.

 

Ondskans fruktans-värda grymma tyranner:

     känner sig skräck-slagna när de hör mina

visa ord.

        I mitt tal visar mig i godhets tjänst för folket.

Vara tapper fri-modig i krig.

 

Vishetens bok. 8:16.

 

16.  #När jag kommer hem skall jag vila ut

hos henne, ty umgänget med henne finns ingen

        bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger

      bara lust och glädje#.

 

Efter mitt jorde-liv får uppleva väl-förtjänt vila

     vid hennes närhet.

I hennes gemenskap finns ingen ond bitter-het.

       Livet med henne smärt-fri.

Livet i hennes närvaro ger livs-glädje.

 

Visheten bok. 8:17.

 

17.  #När nu mina tankar rörde sig kring detta

och  jag begrundade för mig själv att odödlighet

      kommer av släktskap med visheten#.

 

När mina tankar blev rörliga i min tanke-värld:

    om den eviga vilan i hennes närhet.

Begrundade jag i tystnad för mig själv

     o-dödlighetens verklighet.

O-dödlighetens ursprung finns i släktskapet

      med visheten. 

 

Vishetens bok. 8:18.

 

18.  #Och goda njutningar av vänskap med henne

och outtömlig rikedom av hennes trägna mödor

      och klokhet av övning i hennes sällskap

och berömmelse av att man lyssnar till hennes

       ord ----- då gav jag mig på vandring för att

försöka vinna henne#.

 

I hennes vänskapliga närhet finns goda andliga

      njutningar av:

O-uttömliga rikedomar av hennes flitiga

    arbets-mödor.

I daglig övning fostran i hennes gemensamma 

    sällskap vilket ger en ödmjuk berömmelse var

lydigt lyssna till hennes visa ord.

       

Vishetens bok. 8:19.

 

19.  #Jag var en frisk och stark ung man som

hade fått en god själ#.

 

När jag söker efter visheten:

      var jag en ung man i min ungdoms-tid:

 stark kraft-full man med en god själ.

 

Vishetens bok. 8:20.

 

20.  #Eller snarare: jag var god och hade därför

fått komma till en ofördärvad kropp#.

 

Ägde godhet som min vän.

      Levde i en av syndens o-fördärvad kropp.

 

Vishetens bok. 8:21.

 

21.  #Men jag visste att bara Gud kunde ge mig

det jag ville ha; och redan det är klokhet,

       att veta vems gåva detta är#. 


Visste endast Guds barmhärtighet ville skänka

       mig vad jag önskat.

Vilket i sig visar klokhet: få veta vems gåva

      det tillhör.

 

SALOMOS BÖN.

 

Vishetens bok. 8:21.

 

21.  #Därför vände jag mig till Herren och bad till

honom, av hela mitt hjärta sade jag:#.

 

Vände mitt ödmjuka hjärta till Herren.

       Ödmjukt hjärta söker hans ansikte.

 

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 9:1-18.

 

SALOMOS BÖN.   DEL. 2.

 

Vishetens bok. 9:1.

 

1.  #Mina fäders Gud, barmhärtighetens herre,

du som har skapat allt med ditt ord#.

 

Mina våra fäder Gud.

    Barmhätighetens ursprung finns i

barmhärtighetens herre.

      Som skapat allt genom sitt skapande ord. 

 

Vishetens bok. 9:2.

 

2.  #Och som genom din vishet gjorde människan

för att hon skulle härskar överallt du skapat#.

 

Genom din gudomliga vishet gjorde du människan

        skulle vara härskare överallt du själv skapat. 

 

Vishetens bok. 9:3.

 

3.  #Och styra världen heligt och rättfärdigt

och fälla rättsinniga domar#.

 

Människans givna vishet: styra världen i helighet.

       I o-strafflighet fälla rättvisa domar.

 

Vishetens bok. 9:4.

 

4.  #Ge mig visheten som delar tronen med dig,

uteslut mig inte från dem som får tjäna dig#.

 

Salomos bön:

    Ge mig visheten vilken delar tronen med dig.

Visheten delaktig av tronen med

       dig. 

Låt mig få tjäna dig tjänst-villigt.

         

Vishetens bok. 9:5.

 

5.  #Jag är ju din tjänare, din tjänarinnas son,

en svag människa, vars tid snart är förbi.

      Lag och rätt förstår jag bristfälligt#.

 

Jag, Salomo din utvalde tjänare.

       Din tjänarinnas son.

I mig själv svag i min o-fullkomlighet eftersom 

     född i moders liv fått ärva arv-ssynden.

Min livstid försvinner snabbt förbi.

        Utan din vishet är min o-fullkomlighet 

brist-fällig.

 

Vishetens bok. 9:6.

 

6.  #Ty även om man räknas som fullkomlig bland

människor, är man ingenting värd utan den vishet

      som kommer från dig#.

 

Bli man räknad som fullkomlig vilket beroende

      på den vishet som kommer från dig. 

 

Vishetens bok. 9:7.

 

7.  #Det var du som utvalde mig till konung över

ditt folk och till härskare över dina söner

      och döttrar#.

 

Du: min skapare utvalde mig till konung över

       ditt egendoms-folk.

Till härskare över dina söner och döttrar.

 

Vishetens bok. 9:8.

 

8.  #Du befallde mig att bygga ett tempel på ditt

heliga berg och ett altare i den stad där du ville

      bo, en avbild av det heliga tält du reste

vid begynnelsen#.

 

Du: min Gud befallde mig bygga sitt heliga tempel.

        På ditt heliga utvalda berg och ett altare.

I den stad vilken själv valt som din bo-plats.

         En levande av-bild av det heliga tältet du

reste upp vi begynnelsen.   

 

Vishetens bok. 9:9.

 

9.  #Hos dig finns visheten som känner dina verk,

som var med när du skapade världen och som vet

      vad dina ögon finner glädje i och vad som

är rätt enligt dina bud#.

 

Visheten har sin bo-plats hos dig.

         Visheten känner dina händers verk.

Visheten var närvarande i de olika skapelse

      seenden av världen.

Känner till vad din skapande ögon finner sin glädje i.

          Vad som är rättvist enligt dina bud.

 

Vishetens bok. 9:10.

 

10.  #Sänd ut henne från din heliga himmel,

låt henne komma från din härlighets tron och arbeta

       vid din sida, så att jag kan lära mig vad som

gläder dig#.

 

Salomos böne-önskan:

      Sänd ut henne från din helig himmel.

Tillåt henne komma från din härlighets tron.

       Vara verksam vid din sida.

I vilket jag kan lära känna vad som gläder dig.  

 

Visheten bok. 9:11.

 

11.  #Ty hon vet och förstår allt, och hon skall vägleda mig med klokhet i vad jag gör och beskydda      mig med sin härlighet#.

 

Hon vet förstår allt.

       Hon, visheten ska vägleda mina fotsteg

med klokhet.

        I vad jag gör beskydda mig med sin härlighet.

 

Vishetens bok. 9:12.

 

12.  #Då skall mina verk behaga dig, och jag skall

styra ditt folk med rättrådighet och visa mig

       värdig min faders tron#.

 

Mina verk behagar dig när jag leds av vishetens 

     klokhet.

Skall styra ditt utvalda folk med rättfärdighet.

         Visa mig vara värdig min faders tron.

 

Vishetens bok. 9:13.

 

13.  #Vilken människa har kunskap om Guds vilja?

Vem kan tänka ut vad Herren vill?#.

 

Vishetens bok. 9:14.

 

14.  #De dödligas tankar är otillräckliga,

våra beräkningar är inte att lita på#.

 

Dödliga o-visa dåraktiga tankar värde-lösa.

        Våra själv-uttänkta tankar o-nytta tankar. 

 

Vishetens bok. 9:15.

 

15.  #Den förgängliga kroppen är en börda för själen, det jordiska höljet tynger sinnet med alla

       dess tankar#.

 

För-gängliga kroppen livs-börda för själen.

       Jordiska kropps-höljet tunger ner sinnet

  med alla sina fåfängliga tankar.

 

Vishetens bok. 9:16.

 

16.  #Vi kan knappast göra oss en bild av det som finns på jorden, bara med svårighet finner vi det

       vi har inom räckhåll.

Men vem har utforskat det som finns i himlen?#.

 

Under jorde-livet kan vi föreställa oss bildligt

       bara med våra bristfälliga svårigheter

vi ser inom vårt seendets räckhåll.

      

Vishetens bok. 9:17.

 

17.  #Vem har förstått din vilja utan att du skänkt

honom vishet och sänt din heliga ande

     från höjden?#.

 

Vem utan visheten kan helt förstå din vilja.

         

Vishetens bok. 9:18.

 

18.  #Det var så jordens invånare leddes på rätta

vägar, så lärde sig människorna vad som

    gläder dig:

genom visheten blev de räddade#.

 

Genom visheten leddes jordens invånare på

     rätt-visans vägar.

Visheten lärde människorna vad som gläder

       faderns hjärta.

Visheten deras livs räddning. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 197.

 

19700.  Mänsklighetens själviskhet o-barmhärtig.

 

19702.  Mänsklighetens själviskhet bor i de

gudlösas hjärtan.

 

19703.  Mänsklighetens själviskhet  elak egoistisk.

 

19704.  Mänsklighetens själviskhet  egoismens

    draghjälp.

 

19705.  Elakheten o-barmhärtigheten ondskans

    draghjälp.

 

19706.  Saktmodige låter sig en bli offer 

för vreden ilskenheten.

 

19707a.  O-tålighetens förbannelse  smärtsam.

 

19707b.  Tålighetens välsignelse  värdesätter Livet.

 

19708a.  O-ärlige älskar o-ärligheten.

 

19708b.  Ärlige älskar ärligheten.

 

19709.  Bättre vara ärlighetens fånge än o-ärlighetens.

 

19710.  Ödmjukheten behöver vår kärlek.

 

19711.  Kärleken villig  förena sig med vår kärlek.

 

19712.  Ödmjuke uppmuntrar ödmjukheten.

 

19713.  Ärlige uppskattar ärligheten.

 

19714.  Barmhärtige älskvärd av barmhärtigheten.

 

19715.  O-själviska godheten ger sin godhet

utan förvänta sig gensvar.

 

19716.  Ödmjukes tacksamhet få vara ödmjukhetens trogne följeslagare.

 

19717.  Ödmjuke berättar för sin omgivning

inför  lyssnande öron.

 

19718.  Ödmjuke höjer jubelrop över få vara

ödmjukhetens med-hjälpare.

 

19719.  Kärlekens skönhet utmanas av ondskans

hat och förakt.

 

19720.  Kärleken tålamodet Livets stödjepelare.

 

19721.  Tvivlet och förtvivlan bundsförvanter.

 

19722.  Vredens tomhet bundsförvanter med

fåfänglighetens dödlighet.

 

19723.  Kvinnans emotionella rikedomar längtar

efter manligheten.

 

19724.  O-tåligheten gör människan till slavtjänst.

 

19725.  O-tålige låter sig påverkas av o-tålighetens

smärsamma lidande.

 

19726. Tåliges tålamod gott vittnesbörd

mot den o-tålige.

 

19727.  Självbelåtna människor föraktfulla.

 

19728.  Själviske älskar sin själviskhet.

 

19729.  O-själviska godheten  själviska elekheten

ligger i strid med varandra.

 

19730.  Givmilde älskar inte världens rikedom.

 

19731.  I sanningen finns ro vila trygghet.

 

19732.  Mildheten och förbarmande vad

människan Behöver leva i.

 

19733.  I lögnen finns rastlöshet o-trygghet.

 

19734.  Ondskan våldets herre.

 

19735.  Ondskan illgärningars herre.

 

19736.  Ondskans o-gärningsmännens herre.

 

19737.  O-tyglad moder-kärlek  överdriven

moders-kärlek.

 

19738.  Ödmjuke tar rättvis ställning för de

svaga och övergivna.

 

19739.  Övermodige visar o-rättvist beteende

mot de övergivna och svaga.

 

19740.  Rikedomens lockelser och frestelser'

farliga för själen.

 

19741.  Mänsklig fiendeskap främmande för kärlekens godhet.

 

19742.  Mänskligt förtryck främmande för 

kärlekens godhet.

 

19743.  Avundsjukan förtalet förgiftar själen.

 

19744.  Brott och skandaler ondskans vänner.

 

19745a.  Älska vreden kommer förgås av vreden.

 

19745b.  Älska o-barmhärtigheten förgås

med o-barmhärtigheten.

 

19745c.  Älska elakheten förgås med elakheten.

 

19746a.  Tåligheten vis och klok.

 

19746b.  O-tåligheten dåraktig  dumdristig.

 

19747.  Vad i Livet väljer man antingen

tåligheten eller o-tåligheten.

 

19748.  Avsaknad av faderlig familjär 

faders-gestalt förstör äktenskap.

 

19749.  O-tåligheten villig kontrollera o-tålige.

 

19750.  O-tåligheten ger o-tålige dåraktiga förslag

ideer in i o-tåliges tankevärld.

    Vilket skapar förvirring och sorgsenhet.

 

19751.  O-tåligheten dåraktig dumdristig

    i sin ideer och förslag du ger: är idel tomhet 

fåfänglig i vad du gör och säger:

     du förleder den o-tålige i sin lögnaktiga förvillelse göra det som sårar hennes hjärta

     och sinne.

Du, o-tåligheten dålig problem-lösare.

   Bättre tiga vara tyst.

Låt tystnaden segrar över o-tystnaden.

 

19752a. Godheten nyttig för den som söker henne.

 

19752b.  Vänligheten ger livets nyttigheter åt de

som msöker henne.

 

19752c.  Snällheten tillgänglig för den som ärligt

söker hennes närhet.

 

19753.  Splittringens tankar oroliga tankar

i tanke-världen.

 

19754.  Splittringens tankar  o-intressanta tankar.

 

19755.  Splittrad tanke  orolig förvirrad tanke.

 

19756.  Splittrade  tankar  Livets o-nyttiga tankar.

 

19757a.  Splittrande tankar  irrande tankar.

 

19757b.  Lyssnande tankar  nyttiga tankar.

 

19757c.  Lyssnande tankar  ödmjuka tankar.

 

19758.  Upptagna tankar sysselsatta tankar.

 

19759.  Tomma tvetydiga ord  fågängliga ord.

 

19760.  Lära oss tala sanning undvika lögnen.

 

19761.  Sanningens ord mot-giftet mot

lögnaktiga ord.

 

19762.  Betydelsefulla lärorika ord mot-giftet

mot tomma o-kunniga ord.

 

19763.  Ordets lärdom nyttig mot-gift mot

o-kunnigheten.

 

19764.  Ordets er-farenhet nyttig i livets

olika skeenden.

 

19765.  Ödmjuke förenar sitt hjärtats tankar med

ödmjukhetens vilja.

 

19766. Ödmjukes fotsteg trygga vilande fotsteg.

 

19767.  Ödmjuka fot-avtryck utstrålar:

ödmjukhetens varma solstrålar.

 

19768.  Med-lidandet  Medömkan  Med-känslan

nyttiga för vara livets ljus livets saltliga påverkan

      i moraliska misären.

 

19769.  Tänk få motstå vreden med mildheten.

 

19770.  Tänk få motstå vredens ord med milda ord.

 

19771.  Tänk få gå segrande ur striden mot vreden

med mildheten som segraren.

 

19772.  Vreden lever i mörkrets illgärningar.

 

19773.  Vreden lever o-intressant liv inför 

människors saktmod.

 

19774.  Vreden vad nyttigt ger den till Livets

lärdom:   God lärdom för Livet undvika vreden.

 

19775.  Ondskan skuld-känslan Livets elände fördärv vad vreden ilskenheten ger.

 

19776.  Vreden är för själen dödligt gift 

förgiftar själs-livet.

 

19777.  Förgifta själen sämre än ger själen

livsglädje framtids-hopp.

 

19778a.  Vredens dödliga gift  förgiftar mänskligheten.

 

19778b.  Vredens dödliga gift  äger ingen framtid

på jorden.

 

19779.  Döden rider på olika dödliga virus.

 

19780.  Livet och döden för strid om människans

framtid på jorden.

 

19781.  Livet och döden strider mot varandra.

 

19782.  Döden eller Livet:  vad väljer mänskligheten.

 

19783.  Listigheten fräckheten fylld av ondskans

stolthet.

 

19784.  Ondskan rider på fräckheten listigheten.

 

19785a.  Varje människas liv en tillgång

för godheten. 

 

19785b.  Människans o-kunnighet om godhetens

möjligheter vilka kan förändra människans 

     synsätt på sitt jorde-liv.

 

19785c.  O-kunnigheten förblindar människan 

vilse-leder henne bort från den sanna kunskapen.

 

19786.  Ödmjukes ödmjukhet ger sin omgivning

livets ljusstrålar likt solens klara varma solstrålar.

 

19787.  Där livs-glädjen råder finns friheten 

sinnesfriden  sinnesron.

 

19788.  Där Rättvisan finns råder goda moralen.

 

19789.  Rättvisan sinnesfriden omfamnar varandra

när de möts.

 

19790.  Livsglädjen friden villiga  visa sig bland

de som älskar dem.

 

19791.  Friden låter sina varma solstrålar råda

bland de fridsamma.

 

19792.  Fridsamma människor äger fridsamt hjärta.

 

19793.  Människan kan leva antingen intressant

eller o-intressant liv: vilket beror på vilket liv

      hon själv väljer att leva.

 

19795a.  Vara ansvarig i vad man gör i ord och handling  antingen i ondskan eller godheten.

 

19795b.  Bättre vara ansvarig än vara o-ansvarig.

 

19796.  Tänk få vara uppriktig målmedveten

beslutsam i vad man  gör.

 

19797.  Saktmodet lyfter människan ut ur vredens

smärtsamma lidandets tillstånd.  

 

19798.  Livets väl-vilja bättre än Livets ill-vilja.

 

19799a.  Livets ensamhet Livets övergivenhet

vad ger det till Livet.

 

19799b.  Livets övergivenhet Livets fåfåfänga

tomhetens liv likt agnar spridda för vinden.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 10:1-21.

 

VISHETEN SOM DE RÄTTFÄRDIGAS RÄDDARE.

 

Vishetens bok. 10:1.

 

1.  #Det var hon som beskyddade den första människan, allas far, alltifrån det han skapades.

     Hon räddade honom efter det felsteg han

begick#.

 

Visheten rättfärdiges räddare beskyddare.

        Tänk få äga hennes omsorg uppmuntran.

Mänsklighetens faders beskyddare: Visheten

          Alltifrån tiden då allting skapades.

Var hans trogne räddade Adam från hans

     o-lydiga stolta felsteg.

 

Vishetens bok. 10:2.

 

2.  #Och gav honom kraft att härska över allt#.

 

Gav Mänsklighetens fader Adam: ansvaret 

         härska över allt skapat.

 

Vishetens bok. 10:3.

 

3.  #Men den orättfärdige som vände ryggen i vrede

gick själv under genom sitt vanvettiga

      brodersmord#.

                  

O-rättfärdige brodern Kain: Gud sa till honom 

        varför är din blick så mörk: du må råder över syndens listighet.

      Vände godheten ryggen blev vredens tjänare

      där evigt mörker råder

.I sitt avund mot broder Abels rättfärdiga offer

     inför Gud vilket behagade honom.

Tillät mörda sin broder Abel. 

 

Vishetens bok. 10:4.

 

4.  #När jorden sen översvämmades för hans 

skull blev visheten den rättfärdiges lots

     och räddade världen med hjälp av ett simplet 

träskrov#.

 

Synda-floden översvämmande jordens yta:

      Gud ångrade han skapar människan:

eftersom han levde o-rättfärdigt liv.

     Rättfärdige Noa:

Visheten blev till räddning för världen:

       genom lyssna på Vishetens rådgivning

hur han skulle bygga arken. 

 

Vishetens bok. 10:5.

 

5.  #Och när folket enats i ondska blev slagna av

förvirring var det hon som fann den rättfärdige,

       bevarade honom fläckfri inför Gud och lät

honom förbli stark, trots hans kärlek till barnet#.

 

Folkets enade ondska vedergällde folket med 

     förvirring.  Syndens upproriskhet: syndens lön 

död.

     Visheten fann den o-strafflige vilkens hans

fläck-fria liv bevarade honom stark i tron

      och kärleken.

 

Vishetens bok. 10:6.

 

6.  #Det var hon som räddade den rättfärdige när de gudlösa gick under, så att han undkom elden som

       föll över de fem städerna#.

 

Visheten räddade Lots liv den rättfärdige i Sodom

    och Gomorra.

Guds vredes glöd föll från himlen över

       de fem städerna.

 

Vishetens bok. 10:7.

 

7.  #Och deras ondska vittnar än idag en rykande ödemark, växter med ofullgångna frukter och

       en saltstod ----- gravvården över en själ utan tro#.

 

De gudlösas växande ondska vittnar än idag:

     likt rykande ödemark: efter Guds vredes eld.

Lots hustru blev till en saltstod: vilken älskade

     denna världens goda.

 

Vishetens bok. 10:8.

 

8.  #Ty när de vände sig bort från vishetens drabbades de av okunnighet av det goda, men  

      de måste dessutom efterlämna ett minnesmärke

över sin dårskap, så att deras felsteg aldrig 

      någonsin blir glömda#.

 

Människors själviskhet vänder sig bort från

     vishetens skatt-kammare.

O-själviskheten älskar visheten.

     Själviskheten lever i o-kunnighet av godheten.

Själviska människor:

        eferlämnar minnesmärkets dårskap:

deras liv främmande för visheten.

  

Vishetens bok. 10:9.

 

9.  #Men visheten räddade sina tjänare ur all nöd#.

 

Visheten livs-räddaren för sina utvalda tjänare

     ur all själs-nöd.

 

Vishetens bok. 10:10.

 

10.  #Det var hon som ledde den rättfärdige och förde honom på rätta vägar när han flydde för sin

       broders vrede.

Hon lät honom se Guds rike och gav honom kunskap

        om heliga ting.

Hon sörjde för honom när han slet ont och gav

      honom riklig lön för hans mödor#.

 

Visheten den rättfärdiges livs-vägvisare

     tryggt förde den helige Jakob på rättvisans väg.

 

Flydde till sin morbror Laban från sin tvillingbroder

    Esau vilken blev bedragen av sin

förstfödelse-rätt.

    Hon: visheten fick tillåtelse se Guds Rike.

Vilken gav honom kunskap om de heliga tingen.

         Visade sin omsorg barmhärtighet i sin

tros-vandring i sitt smärtsamma lidande.

     Belönade hans trohet: efter hans ståndaktighet.   

Vishetens bok. 10:11.

 

11.  #Hon bestod honom mot förtryckarnas girighet

och gjorde honom till en rik man#.

 

Hon var Jakobs beskyddare: mot förtryckarnas  

   gudlösas liv igirigheten.

Vilket gjorde honom till en rik välsignad man.

 

Vishetens bok. 10:12.

 

12.  #Hon skyddade honom för fiender och bevarade'

honom för försåt.

       Hon gav honom segern i en hård kraftmätning

för att lära honom att gudsfruktan är starkare

      än allt#.

 

Hon i sin kärlek försvararen beskyddaren mot

        fiendersonda planer.

Visheten gav Jakob andlig kraft-mätning när han

      kämpade med Gud själv.

Till livets lärdom erfarenhet gav honom för livet i

    efterföljelsen i sann gudsfruktan.

       

Vishetens bok. 10:13.

 

13.  #Det var hon som troget stannade hos den

rättfärdige när han således och räddade honom

       från synd#.

 

Hon i sin trohet förblev boende hos den rättfärdige.

          Vilket räddade honom från syndigt liv. 

 

Vishetens bok. 10:14.

 

14.  #Hon följde honom ner i hålan och övergav

honom inte i fängelset.

     Tills slut gav honom kungaspria och makt över dem som hade förtryckt honom.

      Hans anklagare avslöjade hon som lögnare,

men åt honom gav hon evig ära#.

 

Vishetens omsorgsfulla närvaro i mörkrets 

     fängelse-håla och fängelsets hårdsinthet 

från mildhetens närhet.

     Gav den ostrafflige kungaspira makt över

de gudlösa förtryck över den syndfries liv.

      Vishetens lärorika ord avslöjar sina fienders

anklagande ord vilka sprids av gudlösas lögner.

         

Vishetens bok. 10:15.

 

15.  #Det var hon som räddade det heliga folket,

ett fläckfritt släkte, undan ett folk av förtryckare#.

 

Visheten räddade det heliga egendomsfolket:

      fäckfritt släkte undan ett främmande

folks förtryck.  

 

Vishetens bok. 10:16.

 

16.  #Hon kom till Herrens tjänare, och i hans själ 

höll hon stånd med tecken och under mot

      fruktansvärda kungar#.

 

Hon styrke uppmuntrade Herrens tjänare.

      I Herrens tjänares själ var ståndaktig med under

och tecken mot ondsinta härskande kungar.

 

Vishetens bok. 10:17.

 

17.  #Hon gav de heliga lön för deras ansträngningar.

      Hon ledde dem på en sällsam vandring;

hon blev till en skärm över dem om dagen och till

      flammande stjärnljus om natten#.

 

Hon belönade deras andligt sökande efter henne.

      Var deras livs vägvisare under en välsignad

livsvandring.

      Hon blev till tryggt beskydd under dagens faror.

Var ett synligt lysande stjärn-ljus under nattens

      mörka timmar.

 

Vishetens bok. 10:18.

 

18.  #Hon lät dem ge genom Röda havet och förde

dem genom vattenmassorna#.

 

Var israeliterna vägvisare genom Röda havet.

       Förde dem tryggt genom de kraftfulla 

vatten-massorna.

 

Vishetens bok. 10:19.

 

19.  #Men deras fiender dränkte hon för att sedan

vräka upp dem ur det bottenlösa djupet#.

 

De egyptiska fienderna dränkte hon i havets

      botten-lösa djup.

         

Vishetens bok. 10:20.

 

20.  #Så kunde de rättfärdiga plundra de gudlösa,

och de lovsjöng, Herre, ditt heliga namn

     och prisade med en mun din hand som stridit för

dem#.

 

Genom vandringen genom Röda havet:

      blev de gudlösa egyptierna besegrade.

I sin tacksamhet: de lovsjöng Herren.

       Ditt heliga namn vad värdefullt det är.

Med sina munnar prisade den Högstes hand:

     som stridigt för sitt folk. 

 

Visheten bok.  1:21.

 

21.  #Ja, visheten gav röst åt de stumma och lät

barnen tala rent#. 

 

Visheten hur underbar du är:  ger hörbar röst till de

     stummas tungor.

Förändrade barnens tal till rena tungors ord-tal.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se