Alla inlägg den 18 januari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 9:10-17.

 

DOM ÖVER FOLKETS AVFALL.

 

Hosea bok. 9:10.

 

10.  #Som druvor i öknen fann jag Israel, som tidig

frukt på fikonträdet  ----- den allra första ----- såg jag

    era fäder.

Men när de kom till Baal-Pegor vigde sig åt

   skamguden.

De blev lika vidriga som den de älskade#.

 

Fann i öknen Israel likt saftiga vindruvor som tidig

      frukt på fikonträdet.

När ni kom till Baal-Pegor avföll ni från mig.

      Tillbad främmande skam-guden.

 

Israel mitt folks beteende blev dåraktigt.

      Liknade sina stumma eländiga avgudar.

 

Hosea bok. 9:11.

 

11.  #Efraims ära flyger bort som en fågel, ingen skall föda, ingen vänta barn, ingen bli havande#.

 

Efraims ärelystenhet fördömd: likt fågelns

     irrande flykt.

      Finner ingen näringsrik livs-föda.

Blir o-fruktsam.

        Finns inga havande kvinnor. 

 

Hosea bok. 9:12.

 

12.  #Och de barn de har tar jag ifrån dem,

ingen blir kvar.

     Ja, ve över dem när jag lämnar dem#.

 

Deras levande barn: rövar jag bort.

        Olycka över dem: när jag överger dem.

 

Hosea bok. 9:13.

 

13.  #Efraim skall få leda sina egna barn till bödeln#.

 

Efraim skall själv få leda sina egna barn till

      dödens bödel.

 

Hosea bok. 9:14.

 

14.  #Ge dem, Herre, vad de skall ha!

Ge dem fruktsamma sköten

      och förtorkade bröst!#.

 

Låt domsorden falla över dem: 

        Fruktsamma orena moder-liv.

Förtorkade bröst sinande bröst-mjölk.

       

Hosea bok. 9:15.

 

15.  #Allt de gjorde i Gilgal fick mig att hata dem.

För deras onda gärningars skull skall jag driva

     dem ut ur mitt hus.

Jag kan inte älska dem mer, alla deras furstar

     är upprorsman#.

 

Ert syndiga lösaktiga liv i avfall i tron på mig:

   i Gilgal vilket gjorde mig hatisk mot er.

Livet i onda gärningar vilket  gör att ni bli fördrivna

      från er faders hus.

Deras gudlösa furstar: kan  jag inte älska. 

 

Hosea bok. 9:16.

 

16.  #Efraim är slagen, förtorkad från roten.

Folket skall inte bära frukt.

       Även om de föder skall jag döda deras 

dyrbara livsfrukt#.

 

Efraim är besegrad: likt andligt förtorkat träd.

       Folket fruktlöst folk på andliga dygder.

 

Hosea bok. 9:17.

 

17.  #Min Gud förkastar dem, ty de lyssnade inte 

till honom.

      De skall bli flyktingar bland folken#.

 

Israels förtjänta dom Gud den Högste

      förkastat dem.

De visar sin o-vilja följa lyda hans lag.

     Vilka gör dem till flyktingar bland främmande folk. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 7:1-16.

 

HERRENS KLAGAN ÖVER EFRAIM.  DEL. 2.

 

Hosea bok. 6:11.

 

11.  #När jag vänder mitt folks öde#.

 

Låter min klagan över mitt folks miss-gärningar

      bli dem till öde-läggelse. 

 

Hosea bok. 7:1.

 

1.  #När jag hotar Israel, då skall Efraims synd 

avslöjas och Samariens illdåd.

     Ty de handlar svekfullt, tjuvar tar sig in,

och där ute härjar rövarband#.

 

Hotar Israel för deras o-trohet mot mig.

       I vilket Efraims synd får avslöjas.

Samariens alla ill-dåd avslöjas.

        De handlar i ord och gärningar svekfullt

mot mig.

     Tjuvar tar sin i deras land.

Rövarband får fritt härja.

 

Hosea bok. 7:2.

 

2.  #De betänker inte att jag minns allt ont de gjort.

Nu är de kringrända av sina dåd, som är 

      uppenbara för mig#.

 

Tänker inte i sitt högmod att jag kommer ihåg alla

     deras onda uppsåt.

Deras liv omringade av sina ill-dåd.

        

Hosea bok. 7:3.

 

3.  #Med sin ondska gläder kungen och med 

sin lögnaktighet furstarna#.

 

Folkets ondska kungen till glädje.

      I sitt lögnaktiga liv furstarna till glädje.

 

Hosea bok. 7:4.

 

4.  #Alla är de äktenskapsbrytare, de liknar en 

glödande ugn, som bagaren tänder när han 

       knådar degen men lämnar medan den jäser#.

 

Alla lever som äktenskaps-brytare.

      Liknar en glödande ugn av o-ren lösaktighet.

Likt bagaren tänder upp eldens värme för

      göra degen mer formbar.

 

Hosea bok. 7:6.

 

6.  #Ja, deras hjärtan brinner som en ugn där de ligger i försåt.

        Hela natten pyr deras vrede, och på morgonen

flammar den upp i lågor#.

 

Deras o-rena lösaktiga hjärtan: brinner av köttslig

      vällust likt ungnens upphettande värme.

 

Hosea bok. 7:7.

 

7.  #Alla är de heta som en ugn och förtär sina

härskare, alla deras kungar har fallit, ingen av

     dem åkallar mig#.

 

Alla upphetsade av lusta likt en glödande ugn.

       Tillintetgjorda av sina härskare.

Deras gudlösa kungar avfallit.

       Ingen åkallar mitt heliga namn.

 

Hosae bok. 7:8.

 

8.  #Efraim beblandar sig med andra folk.

Efraim är en brödkaka som inte blivit vänd

          vid baket#.

 

Efraims folk beblandar sig med främmande folk.

     Efraim liknar en förbränd brödkaka

Uppbränd av syndigt liv.

 

Hosea bok. 7:9.

 

9.  #Främlingar har förtärt hans kraft, men han

märker det inte.

      Han har fått gråa hår, men han märker det inte#.

 

Främlings-folket har förtärt Efraims kraft.

      Han själv förstår det inte i sin dårskap.


Hosea bok. 7:10.

 

10.  # Israels högmod vittnar mot honom själv.

De vänder inte tillbaka till Herren, sin Gud,

     trots allt som hänt söker de honom inte#.

 

Israels högmod sig själv till fördärv.

      Gör ingen bot och bättring till Herren, sin Gud.

Trots Herrens rättvisa dom: ödmjukar sig inte. 

 

Hosea bok. 7:11.

 

11.  #Efraim har blivit som en duva, godtrogen

och utan vett.

      De kallar på Egypten, de går till Assyrien#.

 

Efraim blivit lik en flaxande duva.

      Godtrogen i ondskans tjänst: handlar dåraktigt.

De kallar på Egyptens vise män.

     Assyrien går de till. 

 

Hosea bok. 7:12.

 

12.  #Men när de går kastar jag mitt nät över dem

och drar ner dem som fåglar ur skyn, jag fångar

       dem så fort jag hör dem flockas#.

 

När de går för söka hjälp där ingen hjälp finns:

      Fångar jag dem i min nåds nät likt fåglars

flyktiga vägar under skyn.

       

Hosea bok. 7:13.

 

13.  #Ve över dem!

De har flytt från mig.

      Död åt dem!     De har trotsat mig.

Jag ville befria dem, men de sprider lögner om mig#.

 

Olycka kommer över dem!

      De tagit flykt-vägen från mig.

Döden fångar deras liv.

       De har varit upproriska mot mig.

Jag ville dem befrielse.

       Istället sprider de lögnaktiga ord om mig.

 

Hosea bok. 7:14.

 

14.  #De ropar inte till mig ur hjärtat.

De jämrar sig på sina bäddar, för säd och vin ristar

      de sig blodiga.

De är upproriska mot mig#.

 

Jag hör inte längre deras nödrop ur sina hjärtan.

        De klagar gnäller på sina ligg-bäddar.

För daglig säd och vin arbetar de sig i sitt

     anletes svett.

Ett folk som lever upproriskt liv mot mig.

 

Hosea bok. 7:15.

 

15.  #Det var jag som gjorde dem starka, men de

har ont i sinnet mot mig#.

 

Jag skänkte dem styrka: men de var o-tacksamma.

      Var ondsinta i sina sinnen mot mig.

 

Hosea bok. 7:16.

 

16.  #De vänder sig till som ingen hjälp kan ge.

De har blivit som en slak båge.

        Deras furstar skall falla för svärdet för deras

hätska tungors skull.

     I Egypten skall man håna dem#.

 

De vände sig istället till rådlösa rådgivare.

      I dårskap blivit lika bågens slakhet.

Deras furstar skall bli svärdets offer.

       Eftersom de äger hätska tungor.

Hätska tungor: ondskefulla tungor.

       Sökande efter hjälp i Egypten förvirrar dem. 

 

 

 

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

BE OM HELGONENS FÖRBÖNER.

 

2020.01.29

 

VILLANA  1322-1361.

 

MÅNDAGAR.

 

BÖNEN:  

 

Saliga Villana, du var som en helig främling i en

    ohelig miljö.

Be för alla unga kristna kvinnor i vår tid,

      som pressas av andras förväntningar och som

lätt dras med i en falsk och tom livsstil.

     Må de våga säga ifrån och gör det de känner

sig kallade till. Amen.

 

2020.01.30

 

BATHILD   DÖD 680  NÄRA PARIS.

 

TISDAGAR.

 

BÖNEN:

 

Heliga Bathild, i alla tider kämpar kyrkans sanna

     helgon mot människors förtryck och utnyttjande

av varandra.

     Gå i förbön för oss, så att Gud ger oss nåden 

att ge vad vi kan göra för utsatta människor,

     viljan att genomföra det och kraften att stå på

oss när vi motarbetas. Amen.

 

2020.01.31

 

GIOVANNI BOSCO  1815-1888.

 

ONSDAGAR.

 

BÖNEN:

 

Fader i himlen, du som gjorde den helige Johannes 

      till en ungdomens fader och fostrare, gör oss

lika brinnande i kärleken, som han så att vi kan

     vinna vår nästa och tjänar endast dig.

Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,

      som med dig, Fader, och Den  helige ande

lever och råder från evighet till evighet. Amen.

 

Ord av helige prästen Don Bosco:

 

1.  FÖRSÖK ALLTID ATT VISA GENOM DINA

    GÄRNINGAR DET SOM DU KRÄVER AV ANDRA.  

 

2.  DET BÄSTA VI KAN GÖRA PÅ JORDEN ÄR ATT

GÖRA GOTT, VARA GLADA OCH LÅTA 

      SPARVARNA KVITTRA.

 

3.  ETT BARNS FÖRSTA LYCKA ÄR VETENSKAPEN

OM ATT VARA ÄLSKAD.

 

4.  DET RÄCKER INTE ATT ÄLSKA UNGDOMARNA.

DE MÅSTE FÅ KÄNNA ATT DE ÄR ÄLSKADE.

 

5.  DE ONDAS MOD BEROR PÅ DE GODAS FEGHET.

VAR MODGA ----- DÅ  KOMMER ATT SE HUR DE

      LÅTER SINA VINGAR HÄNGA NER LÄNGS SIDORNA.

 

6.   DJÄVULEN ÄR RÄDD FÖR GLADA MÄNNISKOR.

 

7.   MAN UPPNÅR MER MED EN VÄNLIG BLICK,

MED ETT GOTT OCH UPPMUNTRANDE

     ORD, SOM INGER FÖRTROENDE, ÄN MED

MÅNGA FÖREBRÅELSER.

 

8.   DET GÄLLER ATT ARBETA SOM OM MAN SKULLE LEVA FÖR ALLTID, OCH ATT LEVA SOM

    OM MAN SKULLE DÖ VARJE DAG.  

 

UNDER MITT LÅNGA LIV HAR JAG OFTA TÄNKT

     PÅ HUR MYCKET LÄTTARE DET ÄR ATT BLI

ARG ÄN VARA TÅLMODIG, OCH ATT HOTA ÄN

     ATT ÖVERTYGA.

VI BORDE BÖRJA MED ATT GÖRA BOT FÖR VÅR

      O-TÅLIGHET OCH VÅRT HÖGMOD.

Johannes Bosco.

  

2020.02.01

 

BRIGID FRÅN KILDARE  ( CA 452-CA 530 ).

 

BÖNEN:

 

HELIGA BRIGID, BAKOM ALA LEGENDERNA 

    OM DIG MÄRKS DIN ANDLIGA, MODERLIGA

STYRKA OCH DITT VILLKORSLÖSA ENGAGEMANG

     FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR I NÖD.

VAKA MED DIN FÖRBÖN ÖVER OSS PÅ LIVETS

     VÄGAR, SÅ ATT GNISTAN I OSS, SOM ENGÅNG

TÄNTS AV DEN HELIGE ANDE, ALDRIG SLOCKNAR

      OCH SÅ ATT VI SKYDDAS FRÅN SORG,

OLYCKOR, SKAM OCH ALL NÖD. AMEN.   

 

ANSGAR  BISKOP

 

801-865.

 

kallas för Nordens apostel.

 

Var Benedikte-munk.

 

#Om jag vore det värd skulle jag be Herren om

     endast en sak:

att han i sin nåd måtte göra mig till en god människa# .  Ord av Ansgar. 

 

2020.02.06

 

PAUL MIKI OCH HANS EFTERFÖLJARE ( DÖDADE

       1597 ).

 

Ur den helige Paul Mikis predikan medan han

    hängde på korset:

 

#DÅ DENNA STUND NU H AR KOMMIT FÖR MIG,

     TROR JAG INTE ATT DET FINNS NÅGON BLAND

ER SOM TROR ATT JAG SKULLE VILJA FARA

     MED LÖGN.

DÄRFÖR SÄGER JAG ÖPPET TILL ER, ATT DET INTE

     FINNS NÅGON ANNAN VÄG TILL RÄDDNINGEN

ÄN DE KRISTNAS.

     PÅ DENNA VÄG LÄR MIG ATT JAG SKALL FÖRLÅTA MINA FIENDER OCH ALLA DEM SOM

    TORTERAT MIG, FÖRLÅTER JAG GÄRNA KUNGEN

OCH ALLA SOM HAR SKULD TILL MIN DÖD OCH

      JAG BER DEM ENTRÄGET ATT TA EMOT DET

KRISTNA DOPET. 

 

2020.02.07

 

EUGENIE SMET  ( 1825-1871  )

 

#Saliga Eugenie, du visade oss att kärleke inte

    vet av några gränser och att vi bör vara nära

alla dem som lider, vare sig de lever ibland oss

    eller är på väg mot Gud i evigheten.

Be för alla som, skrämda av världens elände

     och tanke på döden, ännu har bestämt sig för

att fullt ut följa Kristus, han som avstod från allt

     för att bli en av oss#. Amen. 

 

2020.02.09

 

#Saliga, Anna Katharina, när du betraktade den

     Korsfästes uppoffringar för oss greps du av

djup kärlek och hängivenhet till honom.

     Allt du ville var att du ville följa honom så nära

som möjligt.

      Så öppnade Herren dina ögon för Skriftens hemligheter, och han lät dig smaka på sitt eget

      lidande.

Be för oss, som varje dag går förbi hyllan där Bibeln

     står ----- och väggen där korset hänger -----

utan att bry oss.

      Må Guds ande få oss att stanna upp och vända

vår uppmärksamhet mot honom och mot allt han

      vill säga oss. Amen.  

 

2020.02.16

 

FILIPPA MARERI   ( CA. 1200-1236 ).

 

#Heliga Filippa, du visste att de som följer Herren

     inte skall vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Du fick kämpa dig fri för att kunna följa hans röst.

      Man skakade på huvudet av din självvalda

fattigdom och grät över din undergång.

     Må du nu, framme vid målet, be för alla som

hör Guds kallelse men frestas att stanna kvar i

     sitt mörker. Amen#. 

 

2020.02.18

 

HELIGE SIMON  ( HERRENS BRODER )

 

#Helige Simon av Jerusalem, be för alla som vill

bevara tron oförfalskad och fri från tidernas

     modeströmningar.

Må katolska kyrkan alltid förbli trogen mot det

      heliga arvet och vittnesbördet som du stod för. Amen#. 

    

2020.02.19

 

KONDRAD  ( 1300 - TALET ).

 

#Helge Konrad, stod för ditt misstag och Gud gjorde dig till en helig man.

       Genom din förbön botades många sjuka.

Be för alla som i dag bär på hemliga brott att de

     söker förlåtelse hos Gud och ----- så långt det

är möjligt ----- försoning me dem som drabbats

     av det de gjort#.  Amen. 

 

2020.02.20

 

EUCHERIUS  ( CA  694-738  )

 

#Helige Eucherius, folket äskade dig för din

      vänlighet och fromhet, men maktens store

man avskydde för dina krav på kyrkans beroende

      av staten.

Be för vårt land, där stadsmakten i hundratals år

       har dominerat kristenheten och folket har vänt

sig bort från evangeliet.

       Må Sverige igen få se en verkligt fri, enad

och modig kristenhet som sätter Guds rike över

      politiska hänsyn. Amen.

 

2020.02.25

 

VALBORG   ( CA 710-779 )


 

#Heliga Valborg, be för dem som genom tiderna

      fördriver våra kristna traditioner till

meningslösa fester.

      Må vi alla på din förbön få uppleva en kulturell

omvändelse som för oss tillbaka till den katolska

      tro som du och din heliga familj gav oss i

arv. Amen.

 

2020.02.26

 

EDIGNA   ( DÖD  1109 )

 

#Heliga Edigna, be för oss att vi välkomnar alla

som flyr på grund av sin tillhörighet i Kristus

      och som behöver vår hjälp.

Må vi ta emot dem som vore de Herren själv. Amen.

 

2020.02.27

 

GREGORIOS AV NAREK, KYRKOLÄRARE

     ( CA. 950-CA. 1003 ).

 

#De får ditt plågade folk, Gregorios, och hela

     Guds kyrka, att alla må samlas i ödmjuk

tillbedjan av Herrens oändliga godhet och skyddas

      mot den ondes planer om att förgöra oss. Amen.

 

2020.02.28

 

#Salige Daniel Brottier, du gjorde Kristus närvarande bland fattiga i Afrika och och mitt i

       krigets värsta helvete.

Be för oss som idag är kallade att vara Ordets

      tjänare i en värld som plågas på andra sätt.

Må vi, var och en på sin plats, vara en ny Kristus

       för vår nästa. Amen.

 

2020.02.29

 

   OSVALD  ( DÖD  992 ).

 

#Helige Osvald, långt från ditt hemland tjänade

      du Guds kyrka och gemondrev reformer som

skulle stärka moralen.

       Be för alla som följer Jesus, att de utan

fruktan för människor vågar ta ded steg, som de

      inser måste tas. Amen.

 

2020.03.01

 

JOHANNA MARIA BONOMO ( 1606-1670 ).

 

#Saliga Johanna, man misstänkte dig till och med

för att vara besatt av djävulen, men allt du gjorde

      skedde av kärlek till Gud och människor.

Be för alla som sin tjänst för Gud möter

      missförstånd och förakt. Amen.   

 

2020.03.02

 

ANGELA AV KORSET   ( 1846-1932 )

 

#Heliga Angela av korset, be att vi kristna alltid håller vår korsfäste Herre för ögonen och är redo 

     att tillsammans med honom bära ansträngningar

och uppoffringar för världens frälsning. Amen.

 

2020.03.03

 

NON  ( 500 talet )

 

Heliga Non, ditt stackars pojkbarn hittade hos dig

   en stark famn som älskade honom.

Be för alla just nu ofödda barn som blivit till genom

         våldtäkt, att de inte blir offer nummer två

för den destruktiva handlingen genom abort,

      utan får en chans i livet oberoende av vad

deras pappa har gjort mot mamman. Amen.

 

2020.03.05

 

MARKUS EMERITEN  ( 400 TALET ).

 

#Helige Markus, be för oss som vill fasta men inte gör det, som nöjer oss med att hjälpa dem som

       hjälper oss tillbaka, och som knappt bryr oss

om Bibeln fast den räcker GUDS ORD TILL OSS.

    Amen.

 

2020.03.06

 

ROSA AV VITERBO  ( 1233- CA. 1252 ).

 

#Må Gud på din förbön, heliga Rosa, befria oss från

likgiltighet och hyckleri, och må vi lära oss

        att lyssna till varandra, inte minst till radikala

ungdomar vilka Gud talar till vårt samvete. Amen.

 

2020.03.07

 

PERPETUA OCH FELICITAS  ( DÖDADE CA ÅR 203 ).

 

#Uppbragt över detta ord kastade sig min far då över för att riva ögonen ur mig, men han bara

       ruskade om mig, övervunnen gick han sin

väg.  

 

2020.03.09

 

DOMENICO SAVIO  1842-1857

 

#Helige Domenico Savio, när din sjukdom gjorde

att du inte orkade leka med dina kamrater längre

      vände du dig med glädje mot himmelen.

Bed om trons tröst för alla sjuka barn som idag

     lider som du gjorde, och som vet att de inte

har någon framtid kvar här på jorden. Amen.

 

2020.03.10

 

JOHN OGILVIE  ( 1580 1615 ).

 

#Helige John Ogilvie, din undergång var hemsk

och förnedrande, men ditt mod lyser för alla tider.

      Må vi som delar den tro, du gick i döden för,

också med dig dela den enastående trofasthet

      som du visade.  Amen.

 

2020.03.11

 

EULOGIUS  (  CA 822 - CA 859 ).

 

#Helige Eulogius, be för de alla muslimer vi ser 

omkring oss.

       Må de finna Kristus och den sanna tron,

och må de finna den genom oss. Amen.

 

2020.03.12

 

SYMEON "DEN NYE TEOLOGEN"  ( 949 -1022 ).

 

#Helige Symeon, be för oss som tar emot så

mycken nåd från Gud genom våra kyrkliga ledare

      men som så ofta gör livet bittert för dem.  Amen.

 

2020.03.13

 

LEANDER  ( CA  540- 600 ).

 

#Helige Leander, be för kyrkan i ditt hårt prövade

land, som upplevt så mycket våld och förtryck 

      genom seklerna, och be för alla oss som 

nu förbereder oss inför påsken.

     Må vi få modet att som du stå upp för den tro som bygger på apostlarnas lära och ta strid för

     den när så behövs.  Amen.

 

2020.03.14

 

MATHILDA   ( CA 895 - 968 )

 

#Heliga Mathilda, be för de kristna som har makt

och inflytande, att de under denna fastetid

     omvänder sig till ett liv i tjänst för utsatta

och lidande människor med all sin kraft och alla

      sina resurser#.

 

2020.03.15

 

PÅVE SAKARIAS  ( DÖD  752  )

 

#Helige Sakarias, i din strävan rädda Rom och kyrkan fick du balansera mellan stormakterna

     utan något annat stöd än din förtröstan till Gud.

Be för vår påve idag, som inte heller kan räkna med

     denna världs mäktiga och rika.

Må han söka fred med alla, och kunna övertyga

      genom kraften från Guds Ande. Amen.

 

2020.03.16

 

MARIA FRÅN KIDUNA BORGÖRAREN  ( 300 TALET )

 

#Heliga Maria från Kaduna, be för alla som utsätter

sig själva för eller andra för otillböriga och

   utlämnade handlingar,  inte minst via internet.

Må Gud befria världen från porrens och

     prostitutionens alla äckligheter#.

 

2020.03.20. 

 

HIPPOLYTUS GALANTINI  ( 1565-1619 )

 

#Salige Hippolytus Galantini, be för alla barn 

som kommer till kyrkan med öppet sinne

     och öppna öron.

Må vi vuxna inte täppa till dem och göra dem

      likgiltiga genom vårt dagliga exempel!

Amen#.

 

2020.03.21

 

NIKOLAUS AV FLUE   ( 1417-1487 )

<span style="font-family: arial black

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 10:1-15.

AVFALL OCH STRAFF.

 

Hosea bok. 10:1.

 

1.  #Israel var en frodig vinstock, dignande av druvor.

Ju mer frukt han bar, desto fler altaren byggde han.

       Ju rikare hans land blev, desto ståtligare

stoder reste han#.

 

Israel likt ett fruktsam vinstock.

       Fylld av saftiga vinrankor.

Ju mer fruktbar Israel var: desto fler antal

          över-modiga altaren byggde han.

Ståtligare bildstoder byggde han åt sig själv.

 

Hosea bok. 10:2.

 

2.  #Deras hjärtan var falska, nu får de sona sin skuld:

     Herren skall bryta ner deras altaren och krossa

deras stoder#.

 

Folkets hjärtan fyllda av falskheten.

        De får vedergällning för sina synd-skulder

inför mig.

       Herren själv skall förgöra deras stolta altaren

krossa deras falska avguda-stoder. 

 

Hosea bok. 10:3.

 

3.  #Nu måste de säga:

"Vi har ingen kung, ty vi fruktade inte Herren.

      Och kungen, vad kan göra för oss?#.

 

När jag ödelagt deras egna människo-verk.

       Säger de: vi saknar en pålitlig kung.

Vi äger ingen gudsfruktan.

      Kungen: vad kan han ge till oss?

 

Hosea bok. 10:4.

 

4.  #Tala vitt och brett, sväva ve och förbannelse,

sluta fördrag!"

     Som giftigt ogräs ur åkerns fåror spirar domen#.

 

De talar förvirrade ord: lever i olycka och elände.

    Förbannelsens liv.

Likt livet: vilda o-gräs plantor ur åkerns plöjda fåror:

       väntar domen över deras liv. 

 

Hosea bok. 10:5.

 

5.  #Samariens invånare skall ängslas för Bet Avens

kalv, folket hålla sorgehögtid över den,

     avgudaprästerna klaga, ty deras härlighet

är bortförd#.


Samariens invånare lever i oro och ängslan.

       Inför Bet Avens gjutna kalv: håller folket

sin sorge-högtid

      Deras självutvalda avguda-präster höjer sina

klagorop.

      Prästernas härlighet försvunnen.

 

Hosea bok. 10:6.

 

6.  #Också den skall släpas bort till Assyrien,

som tribut åt storkonungen.

      Skam får Efraim bära.

Israel skall stå med skam för sin gudabilds skull#.

 

Gjutna kalven släpas bort till Assyrien.

       Som hyllnings-gåva åt Assyriens stor konung.

Vilket gör: Efraim får bära skammen. 

       Israel blir skam medveten för sin skapade

avguda-bilds skull.

   

Hosea bok. 10:7.

 

7.  #Samarien går under, dess kung är som ett spån

på vattnet#.

 

Samarien får möta sin undergång.

         Samariens kungs äre-lystnad väger lika lätt

som ett flytande såg-spån på vattnets rörliga yta. 

 

Hosea bok. 10:8.

 

8.  #Ondskans offerplatser läggs öde ----- denna

Israels synd.

     Törne och tistel skall växa på deras altaren,

och de skall säga till bergen:

    "Dölj oss!" 

och höjderna: "Fall över oss!"#.


Ondskans straff för offer-platserna ödeläggs.

     Israels folks synder be-straffas.

Förbannelsens törnen och tistel växer frodigt

       på deras avguda-altaren.

Till sitt falska beskydd säger de till bergens klyftor

       beskydda oss.

Till höjderna: fall över våra liv.

      

Hosea bok. 10:9.

 

9.  #Israel har syndat sedan den gången i Giva.

Så har de fortsatt.

       Men kriget skall nå dem i Giva. Mot det onda#.

 

Israel har fortsatt sitt syndfulla liv.

       Krigets fasor och elände drabbar dem i Giva.

 

Hosea bok. 10:10.

 

10.  #Kommer jag för att tukta dem, och folken

samlas mot dem när de straffas för sitt dubbla

     brott#.

 

När de blir bestraffade för sitt dubbla lag-brott.

       Ska jag tukta dem.

 

Hosea bok. 10:11.

 

11.  #Efraim var en kviga, van och villig att tröska.

Jag skonade hennes lena hals, men nu skall

     Efraim selas på.

Juda skall plöja.

     Jakobb skall harva#. 

 

Efraim var lik en jungfrulig kviga: tjänst-villig

    att tröska.

Jag beskyddade ömt hennes mjuka hals.

      Efter sitt syndiga liv: bestraffas bli på selad.

Juda bli plöjbar.

      Jakob ska harva den tunga jorden. 

 

Hosea bok. 10:12.

 

12.  #Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter

kärlekens lag, bryt er ny mark.

     Dags är dags att vända sig till Herren,

för att han skall komma och låta rättfärdighet

     får regna över er#.

 

Förmanar er: så i rättfädighetens jordmån.

      Vilket ger er skörd efter kärlekens lag.

Bryt er ni ny mark: välsignelsens mark.

       Det är  tid  för göra  bot och bättring

inför Herren.

        Gör ni det:  låter han rättfärdighet regna fritt

över era liv.

 

Hosea bok. 10:13.

 

13.  #Ni har plöjt orättfärdighet, ni har skördat

ondska, ni har ätit lögnens frukt.

      Ni har litat på era stridsvagnar och era

många krigare#.

 

Ni plöjt i o-rättfärdighetens åkerjord:

     vilket givit er ondske-fyllt liv.

Lögnens frukt ni fått äta från o-rättfärdighetens

    åker.

Ni har istället förtröstat på era själviska

    strids-vagnar och själv-utvalda krigare.

 

Hosea bok. 10:14.

 

14.  #Stridslarm skall höras bland ert folk,

och alla era fästen skall härjas, som då Shalman

      härjade Bet Arbel när krig kom och mödrar

krossades med sina barn#.


Stridslarm skall höras bland ert folk.

       Er egenkära uppbyggda skydds-fästen ska 

plundras.

        Likt Shalmans plundrings-tåg mot Bet Arbel.

Kriget kom: era mödrar krossades tillsammans

      med sina barns liv.

 

Hosea bok. 10:15.

 

15.  #Så skall jag göra mot er, Israels folk, för er

stora ondskas skull.

       När dagen gryr är de ute med Israels kung#. 

 

På samma sätt ska jag bestraffa er ondska.

      För er stora ondskas gärningars skull.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

VISHETENS BOK. 1:1-16.

 

Vishetens bok. 1:1.

 

1.  #Älska rättfärdigheten, ni som härskar 

över jorden.

     Tänk på Herren med svekfritt sinne, och sök

honom med uppriktigt hjärta#.

 

Visheten förmanar jordens härskare älska Visheten.

    Varför?  Den är problem-lösaren på jorden.

Vilket gäller även hela mänskligheten.

      Tänk på Herren under dygnets alla timmar.

Tänk med ett svekfritt sinne.

           Söka Herren den Hogste Guden:

Med uppriktigt hjärta.

 

Vishetens bok. 1:2.

 

2.  #Ty de som inte utmanar honom finner honom,

han visar sig för dem som inte misstror honom#.

 

Visar sig för dem som inte ifrågasätter på honom.

        De som inte föraktar honom: finner honom.

 

Vishetens bok. 1:3.

 

3.  #Svekfull beräkning leder bort från Gud,

och hans makt avslöjar de dårar som sätter 

      den på prov#.

 

Svekfulla onda avsikter leder bort från Gud.

       Guds allmakt avslöjar dårars dårskap när de sätter hans allmakt på prov.

 

Vishetens bok. 1:4.

 

4.  #Till en ränksmidares själ kommer inte visheten,

den vill inte bo i kropp som har sålt sig till

     synden#.

 

Visheten trivs inte i en svekfulls själ.

         Delar inte sin bo-plats där kroppen är såld

till vara syndens träl.

 

Vishetens bok. 1:5.

 

5.  #Nej, fostrans heliga ande skyr svek och flyr

de oförnuftigas beräkning, den visar vad den är

       när orätt kommer nära#.

 

Fostrans heliga ande avskyr svekfulla själar.

      Svekfulla själar i sitt högmod o-villig låta

sig fostras.

       Fostras in i sanningen.

Andliga fostran avskyvärd där o-rättvisan råder.

 

Vishetens bok. 1:6.

 

6.  #Ty visheten är en ande som älskar människan,

den överser inte med vad hädaren säger.

        Gud är vittne till vad som rör sig inom honom,

bevakar omutligt hans tankar och hör alla 

       hans ord#.

 

Vishetens ande älskar människans liv.

        Visheten förlåter inte hädarens ord.

Gud vittnet till vad i hans hjärta finns.

        Bevakar i sin rättfärdighet hädarens

o-ärliga tankar.

       Hör alla hädarens ord.

 

Vishetens bok. 1:7.

 

7.  #Ja, Herrens ande uppfyller världen,

den håller samman allt och uppfattar varje ljud#.

 

Herrens ande: påverka världen.

          Sammanhåller hela skapelsen.

Lägger märke till alla ljud från världen.

 

Vishetens bok. 1:8.

 

8.  #Därför kan ingen som talar orättfärdigt 

gömma sig, han undkommer inte den 

       rannsakande rättvisan#.

 

Herrens ande avslöjar allt o-rättärdigt tal.

       Inget fördolt för honom.

Gudlöse undkommer inte rättvisan.

 

Vishetens bok. 1:9.

 

9.  #Den gudlöses planer kommer att granskas,

och hans ord skall nå fram till Herren, så att hans

        brott blir avslöjade#.

 

Gudlöses onda planer blir genomskådade

     av Herrens ande.

Hans ondskefulla ord hörs av Herren.

       Hans tungas ord avslöjar hans lagbrott.

 

Vishetens bok. 1:10.

 

10.  #Ty med helig lidelse lyssnar Herren till allt,

inget mumlande knot undgår hans öra#.

 

Herrens heliga lyssnande smärtsamt för honom.

         Entydiga ords knotade ord: hörs av hans öra.

 

Vishetens bok. 1:11.

 

11.  #Akta er alltså för detta farliga knot,

och sluta med lömska smädelser.

      Det som sägs i lönndom går inte spårlöst förbi,

när munnen ljuger dör själen#.

 

Undvik gnällets klagande ord: vilka skadar själen.

        Sluta upp med listiga hädiska ord.

Lögnaktiga ord skördar förgängelse.

        Munnens ord  fyllda av lögn döende ord

för själen.

 

Vishetens bok. 1:12.

 

12.  #Locka inte fram döden med ert förvillade liv,

och dra inte fördärv över er med era handlingar#.

 

Lögnaktiga hädiska ord: undvik dem.

        Ert förvillade liv lockar fram dem.

Talar ni så: vilket drar livets fördärv över era liv.

 

Vishetens bok. 1:13.

 

13.  #Det är inte Gud som har gjort döden,

han gläder sig inte åt att liv släcks#.

 

Gud skapade liv istället för döden.

       Gläder sig inte åt döden som utsläcker livet.

 

Vishetens bok. 1:14.

 

14.  #Nej, till att leva skapade han allt, och i allt

som blir till i världen bor i hälsa.

       Det finns inget gift som dräper,

och döden har inte sin kungaborg på jorden#.

 

Han skapade sitt liv till alla levande varelser.

       Finns inte döden finns inget gift.

 

Vishetens bok. 1:15.

 

15.  #Rättfärdigheten är odödlig#.

 

      Rättfärdigheten ger liv.

Rättfärdigt liv o-dödligt liv.

 

Vishetens bok. 1:16.

 

16.  #Men de gudlösa kallar till sig döden

med ord och  gärningar.

       De trånar efter honom som om han vore

deras vän.

       De sluter förbund med honom,

ty de har förtjänat att bli hans egendom.

 

De gudlösa i sitt högmodiga hjärta föraktar

     Guds rättfärdiga liv.

Deras ondskas ord och onda gärningar kallar 

     på döden.

Döden blir deras vän.

       I sin upproriskhet mot godheten sanningen

sluter de förbund med döden.

        Vilket gör att de förtjänar bli dödens egendom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

VISHETENS BOK. 3:1-9.

 

DE RÄTTFÄRDIGAS HOPP.

 

Vishetens bok. 3:1.

 

1.  #Men de rättfärdigas själar är i Guds hand,

och ingen plåga skall nå dem#.

 

Rättfärdigas själar vilar i Guds trygga faders famn.

     Guds  allmakts hand beskyddet mot 

plågosamt liv.

 

Vishetens bok. 3:2.

 

2.  #I dåraktiga människors ögon är de döda;

deras bortgång kallas olycka#.

 

I Dåraktigas människors seende ögon är 

    syndfrias själar likt döda människor.

Deras bortgångs-dag likt olyckans-dag. 

 

Vishetens bok. 3:3.

 

3.  #Och deras hädanfärd förintelse, men de

är i frid#.

 

O-straffligas himmelsfärds-dag likt förintelsens-dag.

       Men vi vet de lever nu i frid. 

 

Vishetens bok. 3:4.

 

4.  #Även om de straffats så som människor ser det,

har de rikt hopp om odödligheten#.

 

Likt människors seende se som bestraffade.

      Äger de ett rikt framtidshopp:

Om o-dödlighetens verkliga liv. 

 

Vishetens bok. 3:5.

 

5. #Efter att ha tuktats något litet skall de få

möta stor godhet, ty Gud satte dem på prov 

      och fann att de var honom värdiga#.

 

Efter en tids tuktan från själviskheten:

      skall de få uppleva stor godhet.

Gud i sin nåd prövade deras hjärtan:

     fann dem vara värdefulla i honom.

 

Vishetens bok. 3:6.

 

6.  #Som guld i smältugnen prövade han dem,

han tog emot dem som en brännoffergåva#.

 

Likt guldet luttring i smältugnens hetta:

     prövade han dem.

Tog emot dem efter luttringen som ett levande

      brännoffer-gåva.

 

Vishetens bok. 3:7.

 

7.  #I den stunden han kommer till dem skall de

flamma upp och flyga fram som gnistor i halm#.

 

Efter stunden i luttringseden blir de som flammande

          glödhetta gnister vid hamlens strå.

 

Vishetens bok. 3:8.

 

8.  #De ska döma folken och härska över hedningarna, och Herren skall vara deras

     konung i evighet#.

 

Livet efter tuktans luttringseld: ger dygdigt liv.

      Efter deras dygdiga liv har förmågan döma

folken efter rättvisan.

        Få härska över hedningar vilka inte känner

sin Skapare.

      Herren skall då vara deras evige konung

i all evighet.  

 

Vishetens bok. 3:9.

 

9.  #De som förlitar sig på honom skall förstå

sanningen, och de trogna skall förbli hos honom

     i kärlek.

Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet,

      och han skall komma till sina utvalda#.  

 

Det folk som förröstar på hans godhet skall

      förstå sanningen.

De trogna skall få sitt hjärtas bo-plats i kärleken

     hos kärlekens ursprungs-fader.

Hans heliga får leva i nåd och barmhärtighet.

       Han skall ha sin gemenskap bland

sina utvalda. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

VISHETENS BOK. 2:1-24.

 

DE GUDLÖSAS TAL.

 

Vishetens bok. 2:1.

 

1.  #Med sitt förvända sätt att tänka säger de:

"Kort och bedrövligt är vårt liv; när slutet kommer

       finns ingen som har återvänt från dödsriket#.

 

Gudlösas syndigas tankesätt säger:

      Vårt liv kortsiktigt och bedrövligt i ord

och handlingar.

     Vid livets slut finns ingen som återvänt till

sitt jorde-liv. 

 

Vishetens bok. 2:2.

 

2.  #Vi har kommit till av en slump, och efteråt

är det som om vi aldrig funnits.

       Vår andedräkt är flyktig som rök,

och vår tankeförmåga en gnista, tänd vid 

      hjärtats slag#.

 

Vårt liv blev av tomma intet.

    Tror inte på skapelse-berättelsen.

Vårt livsandedräkt likt flyktig rökutveckling

      för vinden.

Vår mänskliga  tanke-förmåga tillfällig eld-gnista.

     Vilket tänds av hjärtats hjärteslag.

 

Vishetens bok. 2:3.

 

3.  #När den släcks blir kroppen till aska,

och anden förflyktigas som den tunnaste luft#.

 

När hjärtats hjärteslag släcks blir den jordiska 

     kroppshyddan till aska.

Människans livsande försvinner likt den

     tunnaste luften.

 

Vishetens bok. 2:4.

 

4.  #Vårt namn har glömts bort med tiden,

och ingen minns vad vi uträttat.

      Vårt liv försvinner spårlöst som ett moln;

det löses upp som dimman när den drivs bort

     av solens strålar och förföljs av dess hetta#.

 

Vårt jordiska namn utplånas med tiden.

       Allt som gjorts av människan blir bortglömt.

Vårt liv försvinner bort likt molnens rörlighet.

      Livet blir upplöst likt dimman när den drivs

bort av solens värmande strålar. 

 

Vishetens bok. 2:5.

 

5.  #Vår livstid drar förbi som en skugga, och vårt

slut är oåterkallerligt: sigillet sätts på plats

       och ingen återvänder#.

 

De gudlösa säger: vårt liv likt skugg-bildens.

        Livets slut  o-återkallerligt.

Livets sigill sätts på plats ingen återvänder till livet.

 

Vishetens bok. 2:6.

 

6.   #Kom låt, oss njuta av det goda som bjuds 

   och utnyttja världen med ungdomlig iver#.

 

Kom låt oss i vårt gudlösa liv njuta av livets goda.

     Utnyttja världens möjligheter med livets

ungdomliga livskraft av iver.

 

Vishetens bok. 2:7.

 

7.  #Dyra viner och parfymer skall vi ha i överflöd.

Vårens blomning får inte gå oss förbi#.

 

Dyra viner parafymer ska vi äga i överflöd.

        Vårens blomning av dess tillfälliga skönhet

ska vi ta vara på.

 

Vishetens bok. 2:8.

 

8.  #Bind kransar av rosenknopparna innan de vissnar#.

 

Binda kransar av vårens vackra rosen-kroppar

runt våra huvuden innan de förvissnar. 

 

Vishetens bok. 2:9.

 

9.  #Ingen äng skall förbli orörd av vårt överdåd,

överallt skall vi lämna spår av festglädjen.

       Detta är vad vi har, vår rättmätiga lott#.

 

Ingen blomsteräng ska förbli o-rörd 

    av vårt själviska överdåd.

Överallt lämnar vi kvar våra fotspår av fest-glädjen.

       Detta tillhör oss: vår rättvisas lott.

 

Vishetens bok. 2:10.

 

10.  #Den fattige rättfärdige skall vi trampa på.

Inte tar vi hänsyn till änkan, inte bryr vi oss om den

     gamles grånade hår#.

 

Rättfärdiges fattiges liv ska vi tillintetgöra.

      Visar o-barmhärtigt beteende mot den fattiges

dagliga behov.

     Är inte änkans försvarare.

Visa ingen omsorg respekt för den gamles

    grånande hår-strån.

 

Vishetens bok. 2:11.

 

11.  #För oss skall styrkan vara lag och rätt -----

svagheten visar själv att den är värdelös#.

 

Vår själviska styrka vår livs lag och rättvisa.

      När svagheten visar sig själv:

I ord och handling: den är värde-lös.

 

Vishetens bok. 2:12.

 

12.  #Vi skall lägga försåt för den rättfärdige,

ty han står i vägen för oss:  

       han motarbetar våra planer, han skymfar 

oss som lagbrytare och smädar oss för brott

     mot skick och sed#.

 

Vi skall lägga oss i hemligt bakhåll för den

     rättfärdige: hans o-straffliga liv motarbetar

våra gudlösa planer.

       Han förolämpar oss som lagbrytrare.

Talar smädliga ord mot oss för våra lagbrott

     mot lagens stadgar. 

 

Vishetens bok. 2:13.

 

13.  #Han ger sig ut för att ha kunskap om Gud,

Herrens tjänare kallar han sig#.

 

Ren-hjärtlige högmodig i sin Guds kunskap.

       Visat sitt intresse för kunskapen i Guds ord.

Själv utvalt sig till vara Herens tjänare.

 

Vishetens bok. 2:14.

 

14.  #Han står där som en anklagelse mot vårt

tankesätt ----- redan att se honom är obehagligt#.

 

Han anklagar vårt gudlösa tankesätt.

         Se vi honom vi känner synda-nöden.

 

Vishetens bok. 2:15.

 

15.  #Hans liv är inte som andras, hans vägar

leder åt annat håll#.

 

Rättfärdiges lever ett annorlunda liv.

        Hans vägar leder till fullkomliga livet.

Gudlöses vägar leds till o-fulllkomliga Livet.

 

Vishetens bok. 2:16.

 

16.  #Oss betraktar han som falska mynt,

och det liv vi lever skyr han som orenhet.

       De rättfärdigas slut kallar han salighet,

och han skryter med att Gud är hans far#.

 

Våra liv betraktar han som falskhetens.

       Vårt livsföring avskyr han likt o-renheten.

Med skrytsamma ord säger han Gud är hans far. 

       Kallar de rättfärdigas livsslut: salighetens liv.

 

Vishetens bok. 2:17.

 

17.  #Nu vill vi undersöka om hans ord är sanna

och se hur det blir vid hans död#.

 

Vi vill nu sätta hans ord på prov:

       Pröva deras sanna innehåll.

Se vad som händer vid hans död.

 

Vishetens bok. 2:18.

 

18.  #Är den rättfärdige Guds son skall ju

Gud ta sig an honom och rädda honom från

      hans fiender#.

 

Är det verkligen sant: hans Gud skall rädda hans

     liv  från hans fiender.

 

Vishetens bok. 2:19.

 

19.  #Vi skall pröva honom med misshandel

och plågor, så att vi få veta hur fridsam han 

      är och får se hur det är med hans tålamod#.

 

Vi villiga pröva hans tro på sin Gud:

     när vi misshandlar och plågar honom.

 Pröva hans tålamod i detta lidande.    

 

Vishetens bok. 2:20.

 

20.  #Vi skall döma honom till neslig död;

han skall få beskydd, efter vad han säger#.

 

Vi ska i detta lidande döma honom till skamfull död.

        Efter vad som han säger: ska hans Gud

ge honom beskydd i hans lidande.

 

Vishetens bok. 2:21.

 

21.  #Så tänker de, men de bedrar sig, ty deras 

ondska förblindar dem#.

 

De gudlösa tänker i sina hjärtan: vad de ska göra.

       Genom sitt beslut bedrar de sig själva:

deras ondsinta tänkande förblindar dem.

 

Vishetens bok. 2:22.

 

22.  #De förstår inte Guds hemligheter, de hoppas

inte på lön för fromheten och tror inte på

      belöning åt fläckfria själar#.

 

De förstår inte i sin förblindelse Guds hemligheter.

      Hoppas inte på fromhetens belöning.

Tror inte på belöningen åt synd-fria själar.

 

Vishetens bok. 2:23.

 

23. #Gud skapade människan till odödlighet

och gjorde henne till en bild av sitt eget väsen#.

 

Gud skaparsyfte med människan göra

     henne o-dödlig.

Gjorde henne till sin avbild.

 

Vishetens bok. 2:24.

 

24.  #Men genom djävulens avund kom döden 

in i världen, och de som är hans egendom

     får erfara det#.

 

Djävulens avund dödens ursprung.

      Genom djävulen kom döden in i världen.

Hans egendom kallas djävulens barn:

     vilket de får erfara genom döden.

 

 

 

 


 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

ORD DAG FÖR DAG AUGUSTI MÅNAD 2020.

 

Första dagen.

 

Ondskan sprider ondska våld  o-renhet lögner.

 

Andra dagen.

 

Laglösheten sprider o-ordning förvirring

    i samhället.

 

Tredje dagen.

 

Elakhetens själssår  ropar efter godhetens

    läkedom.

 

Fjärde dagen.

 

O-trohetens själssår  ropar efter trohetens

    läkedom.

 

Femte dagen.

 

Elakhetens själssår  förfärliga avskyvärda:

      godheten längtar efter få låta sin godhet

läka dessa sår.

 

Sjätte dagen.

 

Godhetens läkedom behövs i en värld fylld

    av elakhet.

 

Sjunde dagen.

 

Trohetens läkedom efterlängtad i en värld

     av trolöshet.

 

Åttonde dagen.  

 

Tänk få vara beroende av godheten kärleken.

 

Nionde dagen.

 

Tänk få vara kärlekens och godhetens barn.

 

Tionde dagen.

 

Tänk få vara mild och hänsynsfull mot sin nästa.

 

Elfte dagen.

 

Tänk få leva i ödmjukheten: 

   hennes skönhet ljuvlighet ljusa liv och styrka.

 

Tolfte dagen.

 

Ödmjukheten visar styrka mot högmodet.

 

Trettionde dagen.

 

Godheten visar sin styrka mot ondskan.

 

Fjortonde dagen.

 

Sanningen visar sin styrka mot lögnen.

 

Femtonde dagen.

 

Kärleken insikten  upplyser hjärtats mörker.

 

Sextonde dagen.

 

Barmhärtigheten mildheten  upplyser 

      hjärtats mörka o-barmhärtighet.

 

Sjuttonde dagen.

 

Godheten hjärtats vänlighet  upplyser 

   hjärtats elaka mörker.

 

Artonde dagen.

 

Elakhetens liv  o-intressant liv för den godhjärtlige.

 

Nittionde dagen.

 

Människor i dagens sekulariserade samhälle,

    underhåller och aktiviserar, sin själviskhet.

 

Tjugonde dagen.

 

Högmodet: aktiverar människans försvarstal:

     dess argument med olika slags självutvalda

ursäkter.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Vi påverkas av våra egna ords tal.

 

Tjugoandra dagen.

 

Vi påverkas av vår omgivning.

 

Tjugotredje dagen.

 

Vårt tal ger riklig frukt i vårt liv och andras liv,

     när vi låter oss handla på vad vi säger

antingen vi säger onda eller goda ord.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Passiviteten uppgivenheten och bekvämligheten:

     farliga för en enskild individ samhällets

stadens och nationens utveckling.

 

Tjugofemte dagen.

 

Bjuder vi in uppgivenheten modlösheten i våra liv:

      blir de våra bästa vänner.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Högmodet stoltheten egoismen:

      kräver energi från varje människas livs-energi.

Vilket kan jämföras med livets tidstjuvar

     och energitjuvar.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ödmjukheten o-välkommen i maktens boningar.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

God vänskap kan öppna upp för djupare vänskap.

 

Tjugonionde dagen.

 

O-tacksamheten blir aldrig tacksam.

 

Trettionde dagen.

 

Fladdrande stressande tunga: ondskefullt redskap.

 

Trettioförsta dagen.

 

Laglösheten alltid upprorisk.

       

     

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik