Alla inlägg den 4 januari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2020 20:21

JEREMIAS BREV.  VERS 1-35.

 


  #Avskrift av ett brev från Jeremia till de fångar

som den babyloniske kungen skulle föra bort till

      Babylon, skrivet för att delge dem det budskap

som Gud hade gett honom att framföra#. 

 

Avskrift från Jeremias uppmuntrande brev

    till de fångar i den babyloniska fångenskapen.

Vilket budskap Gud personligen givit profeten.  

 

Jeremia brev. vers. 1.

 

1.  #På grund av de synder som ni har begått mot

Gud kommer ni nu att föras som fångar till

       Babylon av babyloniernas kung Nebukadnessar#.

 

Ert syndiga liv: som begåtts mot Guds helighet.

      Vilket gör ni förs bort som fångar till

  babyloniska fångenskapen.

 

Jeremia brev. vers 2.

 

2.  #När ni så har kommit till Babylon skall ni bli kvar där i många år, i sju generationers tid,

       men sedan skall jag låta er komma

lyckligen därifrån#.

 

När ni nu är i Babylon: skall ni få vara där under

    sju generationers tid.

När tiden är över återkomma från er fångenskap

     i Babylon under Guds välsignelser.

 

Jeremias brev. vers. 3.

 

3.  #I Babylon kommer att få se gudar av silver,

guld och trä, som bärs omkring på människors

      axlar och väcker hedningars fruktan#.

 

Under er tid i Babylon: 

     Får ni se avgudar gjorda av silver, guld och trä.

Vilka bärs omkring på människors axlar.

 

Jeremias brev. vers. 4.

 

4.  #Akta er då, så att ni inte tar efter det

främmande folket och grips av samma fruktan för

      dessa gudar#.

 

Var vaksamma: låt er inte bli bedragna av de

     främmande folkens livs-vanor.

 

Jeremias brev. vers. 5.

 

5.  #När de ser dem hyllas av folkmassan som

går före och efter.

      Säg istället för er själva:

"Det är dig, vår härskare, som vi skall tillbe"#.

 

När dessa handgjorda avgudar hyllas av folkmassor.

        Istället för hylla dem:

Säg istället:

      Det är dig vår Skapare: var ska tillbe i ord  

och sanning.

 

Jeremias brev. vers. 6.

 

6.  #Ty min ängel följer er, och han skyddar era liv#.

 

Min ängel ert dagliga beskyddare i era liv. 

 

Jeremias brev. vers. 7.

 

7.  #Dessa gudar har tungor som polerats av träsnidare och är överdragna med guld och silver,

       men alltsammans är bländverk, och de

kan inte tala#.

 

Dessa stumma avgudar: vilkas tungor polerats 

     av olika träsmidares händer.

Gudar övertäckta med guldet och silvrets värde.

        Falsk synvilla för människors-ögon.

Äger stumma tungor:

      Kan inte uppmuntra förmana tala visa ord.

 

Jeremias brev. vers. 8-9.

 

8-9.  #Man tillverkar diadem av guld som åt en

kokett flicka och sätter dem på sina gudars

       huvuden.

Det händer också att prästerna smusslar undan

     guld och silver från sina gudar och använder

det för egen räkning.

 

Man sätter tillverkade utsmyckningar på 

     sina handgjorda avgudar.

Själviska präster: stjäler guld silver som används

    till avgudars utseende.

 

Jeremias brev. vers. 10.

 

10.  #Och till och med betalar med det på horhusen.

    De styr ut dem i fina kläder som om det var människor, dessa gudar av silver och guld

      och trä#.

 

Vilka präster för stöld-penningar besöker horhusen.

         Ikläder dem i fina kläder likt levande

människor. 

 

Jerremia brev. vers. 11.

 

11.  #Som inte själva kan skydda sig mot rost

och röta.

      De är klädda i purpurdräkter#.

 

De handgjorda trägudarna kan inte skydda sig m

    träröta och yttre fläckar.

        Istället låter sig klädas i purpurdräkter.

 

Jeremia brev. vers. 12.

 

12.  #Men man måste torka av deras ansikten för

dammets skull som finns i rummet och lägger

      sig tjockt på dem#.

 

Deras ansikten måste avtorkas från världens

     dammighet; vilket finns i deras rum där de står

stilla uppställda.

 

Jeremia brev. vers. 13.

 

13.  #Fast en sådan gud bär spira liksom härskaren

över ett land, kan han inte avrätta den som gör

      honom något för när#.

 

O-rörliga gudar bär spira likt landets härskare.

     Kan inte med o-rörliga händer och fötter avrätta

den som skadar dem.

 

Jeremia. brev. vers. 14.

 

14.  #Även om han har dolk eller yxa i höger hand

är han värnlös mot krig och rövare.

      Av detta framgår att de inte är gudar; känn

ingen fruktan för dem#.

 

Om av-guden har en dolk eller vass yxa i sin

     högra hand är han försvarslös mot krig 

och rövare.

 

Jeremia. brev. vers. 15.

 

15.  #Ett vanligt redskap är obrukbart när det

går sönder#.

 

Vanligt redskap o-brukbart i sönderslaget skick.

 

Jeremia. brev. vers. 16.

 

16.  #Och lika värdelösa är deras gudar, där de sitter i sina tempel med ögonen fulla av damm

      från besökandes fötter#.

 

Lika värdelösa deras gudar: vilka sitter o-rörliga 

     i sina tempel med damfyllda ögon av dammet

från besökarnas rörliga fötter.

 

Jeremia. brev. vers. 17.

 

17.  #Om någon förbrutit sig mot kungen spärras

palatset av sedan han förts dit för att avrättas,

      och på samma vis stänger prästerna till

deras tempel med portar och lås och bommar

     för att de inte skall plundras av rövare#.

 

Har någon förbrutit sig på Kungens stadgade

     lagar avspärras palatset: sedan lagöverträdaren

överträtt lagen avrättas.

      Vilket kan jämföras med när prästerna stänger

dörrar till deras tempel.

      Tempel med portar av lås bommar i skydd

mot o-inbjudna rövare. 

 

Jeremia. brev. vers. 18.

 

18.  #Åt gudarna tänder de fler lampor än åt sig själva, fast de inte kan se en enda#.

 

Tänder flera lampor inför o-rörliga ögon:

      än åt sina seende ögon.

 

Jeremia. brev. vers. 19.

 

19.  #De är som bjälkar i ett hus, men deras så

kallade hjärtan blir uppfrätta; småkryp ur jorden

      gnager sönder dem själva och deras kläder utan

att de märker det#.

 

De likna o-rörliga fastsatta träbjälkar i ett hus.

       Rörliga småkryp från jordens yta gnager sönder

dem.  Deras klädnad blir mal-ätna.

 

Jeremia brev. vers. 20.

 

20.  #De blir svarta i ansiktet av röken i rummet#.

 

Deras handdgjorda ansikte förmörkade av

      svart rök i rummet där de är placerade.

 

Jeremia brev. vers. 21.

 

21.  #Fladdermöss och svalor och andra fåglar

kommer flygande och sätter sig på deras kroppar

      och huvuden, och katterna också#.

 

Flygande fladdermöss  svalor andra fåglar katter

     sätter sig på deras handgjorda kroppar

och ansikten.

 

Jeremia brev. vers. 22.

 

22.  #Av detta kan ni förstå att det inte är gudar;

frukta dem inte#.

 

Efter denna beskrivning på deras o-rörlighet:

      förstår vi att de är falska gudar.

Var inte rädd för dem.

 

Jeremia brev. vers. 23.

 

23.  #Förgyllningen som de är prydda med kan de inte få att blänka utan att någon putsar bort

    fläckarna.

De märkte inte ens någonting när man göt dem#.

 

Deras förgyllning av guldets silvrets värde kan inte

     visa sig utan någon rörlig hand putsar bort

deras fläckar. 

 

Jeremia brev. vers. 24.

 

24.  #Till hur högt pris som helst har man köpt dessa bilder, som inte har någon ande#.

 

Betalat högt penning-pris för gudabilder.

      Gudabilder vilka saknar livets ande. 

 

Jeremia brev. vers. 25.

 

25.  #Utan fötter som de är måste de bäras på

människors axlar till öppen skam för sig själva.

      Till och med deras egna tjänare skäms#.

 

Utan o-rörliga måste de förflyttas på människors

     rörliga axlar.

Vilket blir till öppen skam för gudarna

     och avguda-bärarna.

       

Jeremia brev. vers. 26.

 

26.  #För att de måste stödja dem så att de inte

faller omkull.

      Har man ställt en av dem upprätt kan den

inte flytta på sig, och om den står snett kan den

       inte räta upp sig.

Att sätta fram gåvor åt dem är som att ge åt döda#.

 

Vilka inte kan stödja sig själva.

       Där den av människlig hjälp ställs kan den

inte på egen hand förflyttas.

      Offra gåvor till avgudar likt offra åt de döda. 

 

Jeremia brev. vers. 27.

 

27.  #Det som offras till dem använder prästerna

själva; de säljer det, och deras kvinnor saltar

      ner en del, men åt en sjuk eller fattig ger de

ingenting#.

 

Avguda-offret använder prästerna i sin själviskhet.

       Säljer de givna offergåvorna.

Prästernas kvinnor saltar ner en del.

       Visar ingen givmildhet mot fattiga och sjuka

människor.

 

Jeremia brev. vers. 28.

 

28.  #Och offren hanteras av kvinnor som är orena

av blödning eller barnafödande.

       Då ni av detta måste förstå att de inte är gudar

skall ni inte känna fruktan för dem#.

 

Offren hanteras av orena kvinnor av sin blödning

       eller barnafödande.

Efter denna beskrivning om avgudariets

     o-rörliga förmåga som inte ägs av den Evige sanne Guden.

     Känn ingen fruktan inför de falska avgudarna.

 

Jeremia brev. vers. 29.

 

29.  #Hur skulle de kunna kallas gudar?

   Det är ju kvinnor som sätter fram offren åt dessa

gudar av silver och guld och trä#.

 

Hur skulle o-rörliga gudar kallas gudar?

      Kvinnor sätter fram olika offer åt dessa

falska gudar av silver guld och trä.

 

Jeremia brev. vers. 30.

 

30.  #I deras tempel sitter prästerna på stolar med

sönderrivna kläder, med håret och skägget

     bortrakat och med huvudet blottat#.

 

I avgudatempel sitter avguda-präster på stolar

     med sönderrivna kläder.

Håret och skägget avrakat.

 

Jeremias brev. vers. 31.

 

31.  #Och vrålar och skriker inför sina gudar som

somliga gör på begravningar#.

 

Avguda-präster i sin förblindelse skriker vrålar

    inför de o-rörliga gudarna.

 

Jeremias brev. vers. 32.

 

32.  #Av deras skrudar tar prästerna tyg till kläder

åt sina kvinnor och barn#.

 

Av gudarnas skruderstyg ger de kläder åt

   sina kvinnor och barn.

 

Jeremias brev. vers. 33.

 

33.  #De kan inte ge igen, vare sig man gör dem

ont eller gott#.

 

De kan inte belöna någon: antingen man gör

    dem ont eller gott.

     

Jeremias brev. vers. 34.

 

34.  #Lika litet kan de ge en människa vare sig gods

eller guld, och om någon avlägger ett löfte till dem

         utan att infria det kan de inte ställa till

honom till svars#.

 

Saknar förmågan belöna ger människan gods

    eller guld.

Avlägger någon levande människa ett löfte inför

      dem utan att infria det.

Kan inte gudarna ställa till honom till svars för

     löftesorden.

 

Jeremias brev. vers. 35.

 

35.  #Aldrig hjälper de en människa i dödsfara,

<

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2020 20:21

BARUKS BOK. 4:36-5:1-9.

 

TRÖST ÅT DET SÖRJANDE JERUSALEM.

 

Baruks bok. 4:36.

 

36.  #Lyft blicken mot öster, Jerusalem, och se den

glädje som kommer till dig från Gud#.

 

Lyft din sorgsna övrgivna blick mot öster:

     du, heliga Guds stad Jerusalem.

Se och fröjdas över den glädje Gud vill skänka dig.

 

Baruks bok. 4:37.

 

37.  #Där kommer dina söner som du fick skiljas från, de kommer från öster och väster, samlade på

      den Heliges bud, jublande över Guds härlighet#.

 

Dina söner du skiljdes från de kommer från skilda

        vädersträck.

De förskingrade kommer tillbaka Guds älskade stad.

      Återförande till lydnad efter den Heliges bud.

Heliges budord gör folkets hjärtan till jubelrop

       över Guds bestående härlighet.

 

Baruks bok. 5:1.

 

1.  #Klä av dig din sorgdräkt Jerusalem, den som

du bär i ditt elände, och klä dig för evigt

     i Guds härlighets prakt#.

 

Klä dig i din glädje-dräkt du Guds älskade

     Jerusalem.

I din sorgedräkt bar du ditt livs elände.

      Nu iklär du dig för evigt Guds härlighets prakt.

 

Baruks bok. 5:2.

 

2.  #Ta på dig rättfärdigheten från Gud som en kappa och sätt den Eviges härlighet som en

        turban på ditt huvud#.

 

KLär dig i rätttfärdighetens klädnad, du min dotter

     Jerusalem.

Rättvisans kappa: placera den Eviges härlighets

         krona på ditt huvud.

 

Baruks bok. 5:3.

 

3.  #Ty Gud skall låta alla länder under himlen

se din glans#.

 

Alla länder på jorden ska få se Guds härlighet.

 

Baruks bok. 5:4.

 

4.  #För evigt skall du få ditt namn av Gud:

"Fred genom rättfärdighet, härlighet genom

      gudsfruktan"#.

 

För evigt du Guds stad, ska få ditt namn av Gud.

    Du, jordiska Jerusalem.

Få leva i frihet genom Guds rättfärdighet.

        Få uppleva Guds härlighet genom gudsfruktan.

 

Baruks bok. 5:5.

 

5.  #Res dig, Jerusalem, ställ dig på höjden, lyft

blicken mot öster och se dina barn komma från

       väster och öster, samlade på den Heliges bud,

jublande över att Gud har tänkt på dem#.

 

Res dig upp ur modlösheten Jerusalem.

       Ställ dig i frimodighet på de höga höjderna.

Blicka ut över mot öster och väster.

       Se dina döttrar och söner komma tillbaka från

de olika vädersträcken: för återförenas på

      den Heliges bud.

Ge sitt hjärtats jubelrop över Guds godhet.

 

Baruks bok. 5:6.

 

6.  #De lämnade till fots, bortdrivna av fiender,

men när Gud för dem tillbaka skall de bäras in

     i triumf som på en kungatron#.

 

De övergavs som fångar: bortdrivna av ondskefulla

     fiender.

När Gud återförenar dem skall uppbäras i triumftåg

      likt en kungatron. 

 

Baruks bok. 5:7.

 

7.  #Ty Gud har befallt att alla höga berg skall sänkas, de eviga höjderna skall sänkas och

     klyftorna skall fyllas, så att marken blir slät

och Israel kan gå fram i skyddet av Guds härlighet#.

 

Gud i sina befallande ord, alla höga berg skall

    jämnas med marken.

De eviga höjderna sänkas.

        Bergklyftorna fyllas.

Marken blir till slätmark.

        Israels folk beskyddade av Guds härlighet.

 

Baruks bok. 5:8.

 

8.  #Och på Guds befallning skall skogarna och

alla doftande träd ge skugga åt Israel#.

 

På Guds viljas befallning ska skall skogarna.

    De doftande träden vara Israel skugga åt Israel.    

Baruks bok. 5:9.

 

9.  #Med sin härlighets ljus skall Gud leda ett

jublande Israel, som lever i barmhärtighet

     från honom#. 

 

Ljuset i Guds härlighet ska vägleda jublande Israel.

          Vilka lever i Guds barmhärtighet.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2020 20:21

JEREMIAS BREV. VERS. 36-72.   DEL. 2.

 

Avskrift av ett brev från Jeremia till de fångar som

     den babyloniske kungen skulle föra bort till

Babylon, skrivet för att delge dem det budskap

      som Gud hade gett honom att framföra.

 

Jeremias brev. vers. 36.

 

36.  #Aldrig ger de synen åt en blind och aldrig 

räddar de en människa i nöd#.

 

Trägudar ger inte synen till den blinde.

       Hjälplös räddare för människor i nöd.

 

Jeremias brev. vers. 37.

 

37.  #Det händer aldrig att de förbarmar sig över

en änka eller gör en välgärning mot ett

       faderlöst barn#.

 

Visar inget förbarmande över en änkas behov.

      Gör ingen välgärning mot faderlöst barn.

 

Jeremias brev. vers. 38.

 

38.  #De är som stenar, huggna ur berget, dessa

förgyllda och försilvrade trägudar, och deras

     tjänare kommer att stå där med skam#.

 

Gudar lika stenar uthuggna ur berget.

          Dessa förgyllda försilvrade trägudars

tjänare skamfyllda inför gudars o-tröstliga hjälp. 

 

Jeremias brev. vers. 39.

 

39.  #Hur kan då någon kalla dem gudar eller

tro att de är det?#.

 

Hur kan de kallas Gudar i sin hjälplöshet?

     Varför tro på sådana gudar?

 

Jeremias brev. vers. 40.

 

40.  #Nej, i synnerhet inte kaldeerna själva drar

skam över dem: när de finner någon som är stum

       och inte kan tala tar de honom med sig

och säger åt honom att kalla på Bel, som om Bel

     kunde höra det#.

 

Kaldeerska folket drar sig själva över skammen

    över trä-gudarna.

När de finner gudarna vara stumma talare:

       inte får sina svar besvarade i sin dårskap

låter de honom kalla Bel avguden: tror sig tala

     istället  till honom. 

 

Jeremias brev. vers. 41.

 

41.  #Själva kan de inte komma till insikt och överge

sina avgudar det har de inte förstånd till#.

 

Kaldeerna själva i sin dumdristighet inte kommer

    till insikten.

Överge i sitt övermod sina falska stumma avgudar

     saknar de förstånd till. 

 

Jeremias brev. vers. 42.

 

42.  #Kvinnorna sitter längst gatorna med snören

knutna om sig och bränner kli som rökelse#.

 

Kvinnor sitter i staden längst gatorna sysselsatta

    med slutna knuten om sig.

Bränner kli som rökelse.

 

Jeremias brev. vers. 43.

 

43.  #När en förbipasserande har dragit iväg med

några av dem och legat med henne, hånar hon

       sin granne som inte blivit uppskattad och

inte fått sitt snöre avslitet#.

 

Förbipasserande man våldtagit några av stadens

     kvinnor.

Hånar hon sin granne på gatan.

       Vilken inte fått sitt knutna snöre avslitet:

en bild på kyskheten.

 

Jeremias brev. vers. 44.

 

44.  #Allt som har med dem att göra bländverk ----- hur kan man för tro att de är gudar eller kalla

     dem för det?#.

 

Hur kan man sätta sin tilltro till falska

    stumma av-gudar.

 

Jeremias brev. vers. 45.

 

45.  #De är tillverkade av trädsnidare och guldsmeder, och det blir aldrig något annat

     av dem än vad konstnärerna bestämmer#.

 

Trägudar tillverkade av människohänder:

     Av träsnidares arbetsmöda och guldsmeder

fåfänga arbetstid.

     Blir gjorda efter konstnärernas mönsterbild. 

 

Jeremias brev. vers. 46.

 

46.  #När nu tillverkarna själva har så kort livstid#.

 

Trägudarnas tillverkare begränsade i sitt yrkesliv

      till sin kortsiktiga livstid.

 

Jeremias brev. vers. 47.

 

47.  #Hur skulle då deras alster kunna vara gudar?

Det de har lämnat åt eftervärlden är skamliga

      bländverk#.

 

Trä-gudarnas tillverkade gudar överlämnar sig till

     falska sken-gudar åt eftervärlden.

 

Jeremias brev. vers. 48.

 

48.  #När krig och olyckor hotar börjar ju prästerna

överlägga om var de skall gömma sig tillsammans

     med dem#.

 

När krig olyckor nalkas avguda-prästerna:

      gör de beslut om de skall förtrösta på 

deras beskydd.

 

Jeremias brev. vers. 49.

 

49.  #Hur kan man då undgå att märka att de inte

är gudar, när de inte kan rädda sig själv från vare

      sig krig eller andra olyckor?#.

 

Ni; trägudar kan vara prästernas räddare i krig

      och olyckor varför är de då inte beskyddande?

 

Jeremias brev. vers. 50.

 

50.  #Eftersom de bara är av trä, förgyllda och försilvrade, kommer de en gång att avslöjas som

       bländverk.

För alla folk och kungar skall det bli uppenbart 

      att de inte alla är gudar utan människohänders

verk, som inte någon gudomlig kraft i sig#.

 

De människoverk: handgjorda av trä:

     Förgyllda av guld  försilvrade.

Vilka avslöjar deras falska bländverk.

        Alla folk och kungar blivit uppenbart deras

falskhet i att vara gudar.

      Saknar gudomlig kraft. 

 

Jeremias brev. vers. 51.

 

51.  #Vem kan då undgå att förstå att de inte

är gudar?#.

 

Vem kan kan vara så dumdristig utan förstånd

     falskheten i trägudarna.

 

Jeremias brev. vers. 52.

 

52.  #De kan aldrig sätta en kung på tronen, och aldrig ger de människorna regn#.

 

Saknar allmakten tillsätta kungar på tronen

       Aldrig ger människor i rätt tid.

 

Jeremias brev. vers. 53.

 

53.  #Aldrig kan de skipa rättvisa åt dem eller

skydda dem som lider orätt ----- de är ju maktlösa#.

 

Maktlösa gudar kan inte försvara rättvisan.

 

Jeremias brev. vers. 54.

 

54.  #De är som kråkor som flaxar mellan himmel

och jord.

      När elden kommer lös i ett av dessa förgyllda

eller försilvrade trägudars tempel, då flyr deras

      präster och sätter sig i säkerhet, och själva

brinner de av på mitten som stockar#.

 

Gudars beteende likt flaxande kråkor mellan

     himlen och jorden.

När elden släpps lös i ett av dessa förgyllda

     försilvrade tempel: flyr guda-prästerna.

Trägudarna blir förbrända av elden.

 

Jeremias brev. vers. 55.

 

55.  #Mot en kung eller en fiende kan du inte sätta

sig till motvärn#.

 

Försvarslösa mot en kung eller fiende.

 

Jeremias brev. vers. 56.

 

56.  #Hur kan man då tro eller godta att de är gudar?

      Tjuvar eller rövare kan de inte skydda sig mot,

dessa försilvrade och förgyllda trägudar#.

 

Efter deras försvarslöshet förstår man de är

    inga gudar.

Trägudar vilka inte kan skydda sig mot

     rövare och tjuvar. 

 

Jeremias brev. vers. 57.

 

57.  #En mäktig man kan skala av guldet och silvret

från dem och ge sig i väg med kläderna som satt

       på dem, utan att de kan försvara sig#.

 

Bli trägudarna bestulna på sitt guld eller silver

     i vilket de inte kan försvara sig.

Bli fråntagna sina välprydda kläder. 

 

Jeremias brev. vers. 58.

 

58.  #En kung som visar sin duglighet eller ett

nyttigt husgeråd som ägaren har användning för

       är därför bättre än de falska avgudarna.

En dörr i ett hus, som ger skydd åt vad det finns,

      är bättre än de falska gudarna, en träpelare

i ett palats är bättre än de falska gudarna#.

 

Kungen visar sin skicklighet.

      Nyttiga hus-gerådet sin duglighet för sin ägare.

Bättre än o-rörliga avgudars o-nyttighet.

      Husets dörr skyddet mot vad som finns

utanför dörren.

      Dörren tryggare beskydd än de  falska avgudarna.

          Palatsets träpelare bättre till nytta än

trä-avgudarnas hjälplöshet. 

 

Jeremias brev. vers. 59.

 

59.  #Solen och månen och stjärnorna, som hyser

så klart, lyder punktligt när de sänds ut att göra

       sin tjänst#.

 

Solen stjärnorna månen: som frambringar olika

     ljus.

När de blir utsända  till sitt uppdrag att belysa

     jorden och alla skapade varelser i sitt tjänande.

 

Jeremias brev. vers. 60.

 

60.  #På samma sätt med blixten, vars ljus syns

överallt, och med vinden, som blåser i alla länder#.

 

Vilket kan jämföras med blixtens uppdrag.

          Blixtens ljussken syns i sin kraftfullhet

överallt.

     Vinden i sin kraftfulla styrka rörs sig i

alla länder.

 

Jeremias brev. vers. 61.

 

61.  #Också molnen utför sina åligganden när de

får befallning av Gud att dra ut över hela världen#.

 

Från Guds befallande ord utför de sitt uppdrag.

      

Jeremias brev. vers. 62.

 

62.  #Liksom elden fullgör sitt uppdrag när den sänds ut från ovan för att förtära berg och skogar.

      Men med detta har avgudarna ingen likhet,

vare sig till utseendet eller till verkningarna#.

 

Likt eldens uppdrag när den blir utsänd.

         I sin brännbarhet förtära de fasta bergen

och skogar.

       Avgudarna kraftlöshet kan inte jämföras

med eldens uppdrag.  

 

Jeremias brev. vers. 63.

 

63.  #Man bör alltså varken tro att de är gudar

eller kalla dem för det, oförmögna som de är

      att skipa rättvisa och göra gott mot människorna#.

 

De gudar man kallar för gudar är inga gudar.

         Vilka o-förmögna vara rättvisans försvarare.

Visa människor godheten.

 

Jeremias brev. vers. 64.

 

64.  #Då ni nu har förstått att det inte är gudar

skall ni inte frukta dem#.

 

Allt vad ni nu vet om avgudars beteende:

      varför känna rädsla inför dessa falska gudar.

 

Jeremias brev. vers. 65.

 

65.  #De varken förbannna kungar eller välsigna

dem#.

 

Trägudar vilka varken stummas tungor kan 

        förbanna kungar.

Eller välsigna kungar.

 

Jeremias brev. vers. 66.

 

66.  #De visar inte folken några tecken på himlen,

de strålar inte som solen och lyser inte som

     månen#.

 

Ger inga synliga tecken för folket på himlen.

      Strålar inte som solens solstrålar.

Lyser inte som månens ljus.

  

Jeremias brev. vers. 67.

 

67.  #De är hjälplösare än de vilda djuren, som själva kan fly undan och söka skydd#.

 

Hjälplösare än de vilda djurens själv-försvar.

        Vilka kan fly för faror söka sitt trygga beskydd. 

Jeremias brev. vers. 68.

 

68.  #Inte på något sätt kan vi finna att de är gudar;

frukta dem alltså inte#.

 

De är tomhetens gudar.

     Var inte rädda för dem, du människobarn. 

 

Jeremias brev. vers. 69.

 

69.  #Som en verkningslös fågelskrämma på

ett gurkfält är deras förgyllda och försilvrade

      trägudar#.

 

Likt fågelskrämmas försvarslösa beteende mot

         gulkfältens hungriga anfallare.

 

Jeremias brev. vers. 70.

 

70.  #Eller som en taggig buske i en trädgård,

där alla fåglar slår sig ner, eller ett lik som

     ligger utkastat i mörker ----- sådana är deras

förgyllda och försilvrade trägudar#.

 

Deras förgyllda försilvrade trä-gudar liknar:

       Taggig buske i trädgården.

I vilken alla fåglar finner sin tillflykt i.

     Ligger utkastade övergivna i mörkret.

 

Jeremias brev. vers. 71.

 

71.  #Deras multnande purpurkläder och vittrande

marmor säger er att de inte är gudar.

     Till sist kommer de att förtäras helt och hållet,

och de blir en skam för hela landet#.

 

Trägudarnas förmultnande purpur-kläder

    vittrar sönder.

Till sist blir förtärda skräck-injagande för hela

      landet.  

 

Jeremias brev. vers. 72.

 

72.  #Bättre då att leva rättfärdigt utan avgudar:

den som gör så skall aldrig nås av skammen#.

 

Bättre leva rättfärdigt liv utan avguda tillbedjan.

       Vilken undviker avguda skammen.

 

 

       

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2020 20:21

MANASSES BÖN.

 

Manasses böns versar.  1-15.

 

Vers. 1.

 

1.  #Herre, allhärskare, våra fäders Gud,

Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och deras

     rättfärdiga ättlingars#.

 

Manasses bekännande bön om vem vår Gud är.

       Allhärskaren, våra fäders Gud.

Abrahams Isaks Jakobs Gud.

      Deras rättfärdigars ättlingars Gud.

 

 Vers. 2.  

 

2.  #Du som har skapat himmel och jord med

all deras prakt#.

 

Vår Gud: Vår allskapare av himlen och jorden.

     Med deras all-prakt.

 

Vers. 3.

 

3.  #Du som fjättrade havet med ditt befallande ord,

du som stängde djupet och förseglade det med

       ditt fruktade och ärorika namn#.

 

I ditt skapelseskeenden: fjättrade havet med 

      ditt befallande ord.

Stängde havets djup.

      Förseglade dess djup.

Med ditt fruktade äro-rika namn.

 

Vers. 4.

 

4.  #Och som får allting att rysa och darra för

din makt#.

 

I ditt allmakts skapande ord: fick allt skapat att

      vara bävande ödmjuka inför din allmakt.

 

Vers. 5.

 

5.  #Ty ingen uthärdar din majestätiska glans,

ingen kan utstå din vrede som hotar syndare#.

 

Inget skapat eller skapad levande varelser kan

      uthärda din majestätiska glans.

Inte i sin vilja utstå din vrede som hotar syndiga 

      hjärtan.

 

Vers. 6.

 

6.  #Och ingen kan mäta eller fatta ditt löftes nåd#.

 

Ingen med mänskligt mått kan väga mäta.

      Förstå ditt eviga löftets nåd.

 

Vers. 7.

 

7.  #Du är Herren, den Högste, full av medkänsla,

sen till vrede och rik på kärlek, människors lidanden       väcker din ånger.

Du, Herre, har i din mildhet och godhet lovat dem

      som syndat mot dig att de får omvända sig

och bli förlåtna; i din stora barmhärtighet har du

      bestämt att syndare kan omvända sig

och bli räddade#.

 

Du, Herre: den Högste.

     Den Högste: full av med-känsla för din skapelse.

Långmodig i din vrede.

      Visar din kärleksfulla rikedom.

Rik på människors lidande.

     Du, Herre i din mildhet godhet  lovat dem

som levt syndigt liv mot dig.

        Får göra bot och bättring: blir förlåtna.

Blir förlåtna i din stora barmhärtighet.

         I din stora barmhärtighet beslutat de ödmjukt

omvända blir du deras räddare.

 

Vers. 8.

 

8.  #Du, Herre, de rättfärdigas Gud, krävde inte omvändelse av de rättfärdiga, av Abraham, Isak

      och Jakob, som aldrig syndat mot dig,

men av mig syndare kräver du omvändelse#.

 

Du min Herre, de rättfärdigas Gud.

      Du krävde inte botgörelse av de rättfärdigas liv:

Fader Abraham Isak och Jakob.

      Vilka aldrig syndat mot dig.

Av syndigas liv kräver du hjärtats sinnesändring.

 

Vers. 9.

 

9.  #Ty mina lagbrott är otaliga som havets sandkorn.

       Herre, mina lagbrott är otaliga, och jag får

ingen lindring, så att jag kan höja mitt huvud,

     ty jag är ovärdig att lyfta blicken mot

himlens höjd för all min orättfärdighets skull.

      Det är med rätta jag plågas, Herre,

jag pinas efter förtjänst, fjättrad#.

 

Manasse säger i sin bekännande bön:

       Mina lagbrott mot dina bud är o-räkneliga.

Likt havets sandkorn.

           Mina lagbrott min själs dagliga lidande.

Jag vill ödmjukt bekänna min o-värdighet.

      Lyfta min blick mot himlens höjd.

För all min livs o-rättfärdigas skull.

         I detta plågas min själ.

Jag i min synd förtjänar bli fjättrad: min Herre. 

 

Vers. 10.

 

10.  #Och böjd av tunga järnbojor, så att jag inte

kan lyfta mitt huvud.

       Ty jag väckte din glödande vrede och gjorde det som är ont inför dig, när jag ställde upp de vidriga

     avgudabilderna och lät dessa skändligheter

bli fler och fler#.

 

Förödmjukad av syndens tunga järnbojor.

       Vilket gör min blick skamfylld.

Väcktes av din rättfärdiga glödande vrede.

      Vilket gav mig smärta i mitt inre.

Jag tillbad de fåfängliga avgudarbilderna.

        Deras skändligheter blev allt fler.

 

Vers. 11.

 

11.  #Nu böjer jag knä i mitt hjärta och ber dig

att visa din mildhet#.

 

I ödmjukhet i mitt hjärta bekänner min synd.

      Visa mig din mildhet.

 

Vers. 12.

 

12.  #Jag har syndat, Herre, syndat, och jag vet

vad jag har brutit#.

 

Har levt syndigt liv, min Herre.

      Jag känner till mina lagöverträdelser mot 

dina bud.

 

Vers. 13.

 

13.  #Jag bönfaller och ber dig: förlåt mig, låt mig

inte gå under genom mina lagbrott, vredgas inte

       för evigt, låt inte mina olyckor vara för alltid,

förvisa mig inte till jordens nedersta djup; du är

     ju de botfärdigas Gud, Herre#.

 

Jag beder ödmjukt: förlåt mig.

       Låt inte mitt liv: utplånas genom mina lagbrott.

Låt inte din vrede drabba mig för evigt.

          Låt inte livets olyckor vara mitt dagliga bröd.

Du, är botfärdigas Herre:

       Tillåt inte livets olyckor drabba mig.  

 

Vers. 14.

 

14.  #Då blir det som händer mig ett bevis för

din godhet, ty i din stora nåd räddar du mig fast

     jag är ovärdig#.

 

Var dina botgörande händer gör mig: beviset för din

     godhet.

Din stora nåd min räddare för din  godhets skull.

 

Vers. 15.

 

15.  #Och jag skall prisa dig så länge jag lever.

    Dig lovsjunger hela den himmelska hären,

och din är äran i evighet. Amen#. 

 

För vad du gjort med mig: villigt prisar dig:

     under hela mitt liv.

Hela himmelska härskaran lovsjunger dig 

   till ditt namns ära för din nåds och godhets skull

i all evighet.  Amen. Amen. Amen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2020 20:21

HOSEA BOK. 1:2-11.

 

Detta är Herrens ord som kom till Hosea,

    Beeris, son, när Ussia, Jotan, Achas och

Hiskia regerade i Juda och Jerobeam,

     Joachs son, regerade i Israel.

 

PROFETEN, HOR-KVINNAN OCH DERAS BARN.

 

Hosea bok. 1:2.

 

2.  #Hör börjar Herrens ord genom Hosea.

Herren sade till Hosea:

      Gå och skaffa dig en hor-kvinna och hor-ungar,

ty landet horar sig bort från Herren#.

 

På Herrens befallande ord:

       Sade Herren till sin utvalde profet Hosea.

Skaffa sig en hor-kvinna genom henne hor-ungar.

       Vilket skulle bli en symbolisk bild på landets

avfall från den Helige Sebaot.  

 

Hosea bok. 1:3.

 

3.  #Då tog han Gomer, Divlajims dotter.

Hon blev havande och födde honom en son#.

 

Tog hor-kvinnan vid namn: Gomer; dotter

      till Divlajim.

Blev havande genom profeten Hosea.

      Födde profeten en son: en hor-unge.

 

Hosea bok. 1:4.

 

4.  #Herren sade till honom:

Ge honom namnet Jisreel, ty jag skall snart straffa

       Jehus ätt för blodet som flöt vid Jisreel

och göra slut på Israels folks kungadöme#.

 

Herrens sanna ord till honom.

      Ge honom namnet Jisreel.

Jag skall bestraffa Jehus ätt för allt de oskyldigas

         blod som flöt likt flodens flöde vid Jisreel:

vilket var namnet på sonen.

      Villig göra slut på tillintetgöra Israels folks

kungadöme.

 

Hosea bok. 1:5.

'

5.  #Den dagen skall jag bryta sönder Israels båge

på Jisreels slätt#.

 

På den utvalda dagen ska jag bryta sönder 

      Israels krigsbåge på Jisreels slättmark.

 

Hosea bok. 1:6.

 

6.  #Hon blev havande igen och födde en dotter.

Han sade till honom: Ge henne namnet Lo Ruchama,

       "Hon får inget förbarmande" ,

ty jag kommer inte längre att förbarma mig längre 

      över Israels folk utan fördriva dem#.

 

Åter igen blev hor-kvinnan Gomer havande 

     för andra gången.

Födde nu en dotter.

      Gud sade till profeten: var lydig ge dottern namnet  Lo Ruchama; vilken var en profetisk

    handling i ord.

Vilket namnet betyder "Hon, Israel får inget

     förbarmande från mig".

Mitt förbarmande kommer inte längre vila över

   Israels folk utan fördriva dem till främmande folk. 

 

Hosea bok. 1:7.

 

7.  #Men Judas folk skall jag förbarma mig över,

jag skall rädda dem genom Herren, deras Gud.

       Jag skall inte rädda dem genom båge och svärd

och krig eller genom hästar och ryttare#.

 

Judas folk skall jag förbarma mig över.

      Vara deras räddare.

Ty jag är Judas Gud. 

           Inte rädda dem genom strids-bågen 

svärdets vassa strids-egg eller genom

     hästars kraftfulla styrka och ryttare.

 

Hosea bok. 1:8.

 

8.  #När hon hade avvant Lo Ruchama blev hon

havande och födde en son.

 

När hor-modern Gomar avvant dotterns

    amnings-period: blev hon för tredje gången havande.

       Tredje födelsen gav dem en son.

 

Hosea bok. 1:9.

 

9.  #Han sade: Ge honom mamnet Lo Ammi,  

"inte mitt folk", ty ni är inte mitt folk, jag vill

       inte höra till er#.

 

Gud sade till profeten Hosea för tredje gången:

      Ge den andre sonen namnet: Lo Ammi.

Vilket betyder "Inte mitt folk".

       Ni: ska inte längre kallas för mitt folk.

Jag vill inte lyssna era klagorop.

 

Hosea bok. 1:10.

 

10.  #Israels folk skall bli som sanden vid havet som

inte kan mätas och räknas.

      Och där det nu heter om dem "Ni är inte mitt  folk", där skall de kallas

     "Den levande gudens barn"#.

 

Israels folk lika talrika som sandkornen vid havet.

         Deras talrikhet kan inte räknas till sitt antal.

Mitt förbarmande över Israels folk:

    gör er till den levande gudens barn.


 

Hosea bok. 1:11.

 

11.  #Judas folk och Israels folk skall samlas

under en gemensam ledare.

      De skall växa upp ur jorden, och stor blir

Jisreels dag#.

 

Judas folk Israels folk samlas tillsammans under

       en gemensam ledare.

Rättfärdighet ledare.

       Ett rättfärdigt folk upp ur denna gemenskap.

 

Hosea bok. 2:1.

 

1.  #Kalla era bröder Ammi, "Mitt folk", och kalla

era systrar Ruchama, "Hon får förbarmande#.  

 

Jisreels dag i rättfärdighetens liv.

       Era bröder kallas Ammi #Nu, istället för 

mitt folk#.

       Era systrars Ruchama kallas för

"Hon för förbarmande" av mig.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se