Alla inlägg under december 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 6:1-14.

 

DOM ÖVER LYXLIVET.

 

ISRAELS FÖRSTÖRELSE.

 

DOM ÖVER ETT LIV I ÖVERFLÖD OCH

       O-ANSVARIGHET. 

 

Amos bok. 6:1.

 

1.  #Vi de säkra på Sion, de trygga på Samarias berg, gräddan av det främsta folket , dessa som

     israeliterna tyr sig till!#.

 

Livet i gräddlivet vilket syftar på de själviskt

          boende människor på Sion.

Lever i falsk trygghet på Samarias berg.

    De högt anseendes lyxliv i överflöd.

 Till villka mitt folk israeliterna sätter sin tillit till.

 

Amos bok. 6:2.

 

2.  #Far bort till Kalne och betrakta dess öde,

fortsätt till Stora Hamat, far ner till Gat i Filisteen:

       är ni bättre än dessa riken, är ert område

större än deras?#.

 

Besök Kalne se och förstå deras ödeläggelse.

    Fortsätt er resa till Stora Hamat.

Vidare till Gat i filisteernas land.

        Lever ni bättre liv än vad de i gör dessa riken.

Är ert område givit av mig; er barmhärtige fader

     större än deras?

   

Amos bok. 6:3.

 

3.  #Ni vill skjuta ifrån er olycksdagen men drar

över er våldets välde#.

 

Ni, vill undvika era liv från olycksdagen:

      istället tillåter ni våldets sjäviska välde 

få råda bland er.

 

Amos bok. 6:4.

 

4.  #Ni ligger på elfenbenssängar och latar på era

soffer, ni äter lamm från hjorden och gödkalvar 

       som fött upp#.

 

I ert överflödande o-ansvariga liv: ligger på

     dyrbara elfenbenssängar.
Lever likgiltigt ljummet liv inför mig.

       Tillfredsställer ert köttsliga sinnelag:

av frosseriers begär, från era uppfödda  gödkalvar

      lamm från hjorden. 

 

Amos bok. 6:5.

 

5.  #Ni skrålar till harpa och diktar allsköns sånger 

som David#.

 

I ert lyxliv har gästabud av skrålande harpor.

     Diktar ihop självvalda allsköns sånger.

 

Amos bok. 6:6.

 

6.  #Ni dricker ert vin ur offerskålar och smörjer 

er med finaste olja, men Josefs undergång 

        bekymrar er inte#.

 

Dricker er berusade av ert vinets smak.

         Ur olika  offerskålar.

Smörjer in er med välluktande oljor.

       Saknar nödens hjärta för Josefs undergång.

      

Amos bok. 6:7.

 

7.  #Därför skall ni gå främst i fångtransporten,

då blir det slut på svirarnas skrål#.

 

Efter ert gudlösa lyxfyllda liv: får ni gå

     i första ledet i fångtransporten.

 

Amos bok. 6:8.

 

8.  #Herren Gud har svurit vid sig själv:

Jag avskyr Jakobs stolthet, jag hatar dess

      borgar, jag skall prisge denna stad och allt som

finns i den#.

 

Herren har själv svurit en ed mot sig:

      Jag avskyr i min helighet Jakobs stolthet.

Hatar deras övermodiga borgar.

         Skall prisge denna  stads syndiga stolthet.

För all gudlöshet som  råder där.

 

Amos bok. 6:9.

 

9.  #Även om det skulle finnas tio överlevande

i ett och samma hus, så måste de dö#.

 

Skulle det finnas tio överlevande i samma  hus:

        för ert ondskefullas skull dö.

Amos bok. 6:10.

 

10.  #Endast några få skall bli kvar för att bära ut

de döda ur huset.

        Och om någon säger till en som är inne

i huset:

"Är det någon mera där?"

      och får till svar:  "Ingen!" så skall han säga:

"Tyst"  Ty Herrens namn får inte nämnas#.

 

Amos bok. 6:11.

 

11.  #Se, när Herren befaller slås de stora husen

i spilror och de små blir till grus#.

 

På Herrens domsord: blir de stora lyxiga husen:

     lagda  spillror.

De små till gruskorn.

       

Amos bok. 6:12.

 

12.  #Inte springer hästar över klippor, inte plöjer

man havet med oxar, men ni förvandlar rätten

       till gift och gör rättvisans frukt till malört#.

 

Hästar springer o-villigt över höga klippor.

       Med oxars hjälp plöjs det inte under havets yta.

Ni, förvandlar rättvisan till dödligt  gift.

      Gör rättvisans frukt till bitter malört.

 

Amos bok. 6:13.

 

13.  #Ni gläder er över Lo Devar och skryter:

"Har vi inte av egen kraft erövrat Karnajim?!#.

 

I ert skrytsamma liv: gläder er över Lo Devar.

      Har vi inte självisk kraft erövrat Karnajim?

 

Amos bok. 6:14.

 

14.  #Men, nu israeliter, bådar jag upp ett folk

mot er, säger Herren, härskarnas Gud, ett folk

       som skall ansätta er från Levo-Hamat

ända ner till Aravaströmmen#. 

 

Ni, israeliter, ett främmande folk ska förtrycka er.

          Ett folk angriper er från Levo-Hamat

ända ner till Aravaströmmmen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 7:1-17.

 

TRE SYNER OM DOMEN.

 

FÖRSTA SYNEN.

 

OM GRÄSHOPPORNA.

 

Amos bok. 7:1-3.

 

1.  #Denna syn lät min Gud se:

han skapade en svärm gräshoppor när gräset

     spirade på nytt efter kungens slåtter#.

 

Synen om gräshopporna: gav mig sin tillåtelse

    se:

Skapade svärm av gräshoppor likt gräset

          spirande på nytt.

 

Amos bok. 7:2.

 

2.  #Och när de hade ätit upp nästan allt gräset 

i landet sade jag:

    "Förlåt ditt folk, Herre Gud!

Hur skall Jakob kunna bestå, ett så litet folk?"#.

 

När gräshoppor nästan ätit upp allt gräset

     i landet; sade jag, Amos.

Beder förlåtelsens bön; för israeliterna, Guds folk.

      

Amos bok. 7:3.

 

3.  #Då ångrade sig Herren och sade:

"Det skall inte ske"#.

 

Efter förlåtelsens bön: Herren ångrade

       sina domsord.

Sade: Det skall  inte inträffa!

 

ANDRA SYNENOM ELDEN.

 

Amos bok. 7:4-6.

 

Amos bok. 7:4.

 

4.  #Denna syn lät Herren Gud mig se:

han kallade på eldregnet, och när det hade förtärt

       det stora djupet och höll på att förtära

åkerjorden#.

 

Andra synen om elden vad den gör efter

    domsorden. 

Kallade i ord på eldregnet.

          När eldregnet hade förtärt det stora

vattnets djup.

      Och fortsatte förtära åkerjorden.

 

Amos bok. 7:5.

 

5.  #Sade jag: "Sluta, Herre Gud!

Hur skall Jakob bestå, ett så litet folk?"#.

 

I min bön sade jag upphör med plågor av eldregnet.

      Visa hänsyn i barmhärtighet mot Jakobs ätt.

 

Amos bok. 7:6.

 

6.  #Då ångrade sig Herren.

"Inte heller detta skall ske", sade Herren Gud#.

 

Efter min bön:

       Ångrade Herren sin utförda dom.

 

 TREDJE SYNEN OM SÄNKLODET. 

 

Amos bok. 7:7-9.

 

Amos bok. 7:7.

 

7.  #Denna syn lät Herren Gud mig se:

han stod vid en mur med ett lod i handen#.

 

Herren Gud tillät mig se: synen om sänklodet.

         Gud själv stod vid en mur med ett lod

i sin hand. 

 

Amos bok. 7:8.

 

8.  #Och Herren frågade mig:

"Var ser du, Amos?"

        Jag svarade: "Ett lod".

Då sade Herren:

    #Se, jag prövar mitt folk Israel med ett lod:

jag kan inte skona det#.

 

Amos vad ser du?

       Ett lod ser jag.

Jag prövar mitt folk, israel med ett lod.

        Kan inte försona folket.

 

Amos bok. 7:9.

 

9.  #Isaks offerplatser skall härjas och Israels

helgedomar läggas öde.

      Jag skall höja mitt svärd mot Jerobeams ätt"#. 

 

Isak offerplatser plundras.

      Israels helgedomar ödeläggs.

Jag skall höja domens svärd mot Jerobeams ätt.

 

AMOS FÖRBJUDS ATT PROFETERA.

 

AMOS OCH AMASJA.

 

Amos bok. 7:10.

 

10.  #Amasja, översteprästen i Betel, sände bud

till kung Jerobeam av Israel:

      "Amos uppviglar folket mot dig; riket tål inte

hans profeterande#.

 

Översteprästen Amasja i Betel: sände bud till

    till Israels kung Jerobeam.

Säger i sitt budskap till kungen:

        Profeten Amos förleder folket till uppror

mot mig.

       Riket uthärda inte hans profeterande.

 

Amos bok. 7:11.

 

11.  #Han säger:

Jerobeam skall dö för svärd, och Israel skall föras

      bort från sitt land"#.

 

I sitt profeterande säger Amos:

      Du, Jerobeam kung av Israel; dödens svärd

ska drabba dig.

      Israel skall bli bortfört från sitt egna land. 

 

Amos bok. 7:12.

 

12.  #Till Amos sa Amasja:

"Gå din väg, siare, försvinn till Juda ----- där kan

      du tjäna ditt bröd med att vara profet"!#.

 

Amasja besvarade Amos profetord:

        Du, siare, gå din väg.

Försvinn till Juda.

        I Juda kan du få tjäna ditt eget livsbröd

i din profet kallelse.

 

Amos bok. 7:13.

 

13.  #Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel,

      en rikshelgedom"#.

 

Här i Betel där jag är överstepräst: förbjuder jag dig

     uppträda som profet-röst.

Betel konungens tempel.

     En riks-helgedom.

 

Amos bok. 7:14.

 

14.  #Amos svarade Amasja:

"Jag är inte profet.

      Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap

och odlar fikon#.

 

Amos besvarade Amasja:

         Jag är inte profet.

Jag tillhör inte det folket.

         Jag vaktar boskapsdjur och odlar fikon.

 

Amos bok. 7:15.

 

15.  #Men Herren tog mig från min hjord och sade

till mig:

     Träd fram som profet inför mitt folk Israel#.

 

Herren utvalde mig: tog mig från min hjord.

       Sade till mig:

Kallar dig som profet: inför mitt folk, Israel.

 

Amos bok. 7:16.

 

16.  #Så hör nu Herrens ord:

Du säger alltså:

     "Profetera inte mot Israel, predika inte mot

Isaks ätt!"#.

 

Lyssna på Herrens ord:

    Du, Amasja säger:

Profetera inte mot Israel.

       Predika inte mot Isaks ätt!

 

Amos bok. 7:17.

 

17.  #Därför säger Herren:

Din hustru skall bli en hora i staden, dina söner

      och döttrar skall falla för svärd, din mark skall

mätas upp och styckas.

      Själv skall du dö på oren mark, och Israel

skall föras bortfrån sitt land"#. 

 

För din ords Skull: Amasja säger jag:

      Min dödsdom kommer över ditt liv och dina barn.

Israel bli bortförda från sitt land.

        Du, äktade hustru skall bli en hora i staden.

Dina döttrar och söner falla för dödens svärd.

       Ditt rikets mark skall bli uppdelat.

Själv skall möta döden på o-renlig mark.

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 8:1-3.

 

FJÄRDE SYNEN.

 

OM FRUKTKORGEN.

 

Amos bok. 8:1.

 

1.  #Denna syn lät Herren Gud mig se: en korg 

med mogen frukt#.

 

Amos bok. 8:2.

 

2.  #Och han frågade:

"Var ser du, Amos?".

     Jag svarade:

"En korg med mogen frukt".

      Då sade Herren till mig:

Mitt folk Israel är moget för sitt fall, 

       jag kan inte längre skona det#.

 

Amos bok. 8:3.

 

3.  #Den dagen, säger Herren Gud, skall sångerskorna i slottet jämra lik i mängder

      ligger slängda överallt. Tyst!#.

 

Gud frågar profeten personligt vad ser du.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 9:1-6.

 

HERREN BEHÄRSKAR JORDEN.

 

Amos bok. 9:1.

 

1.  #Jag Herren stå vid altaret.

Han sade:

      Jag skall slå till pelarhuvuderna, så att

trösklarna skakar och alla förgås vid jordbävningen.

      Den som blir kvar skall jag dräpa med svärd,

ingen av dem skall kunna fly, ingen av dem skall

      slippa undan.

 

Herren visar sin härskar-makt mot gudlösheten.

      Dömer de gudlösa på jorden i rättvisans namn.

 

Jerusalems templets pelarhuvuden skall slås

      sönder till ruiner.

Templets trösklar skakas söner vid jordbävningen.

       Överlever någon skall dräpa med svärdet. 

 

Amos bok. 9:2.

 

2.  #Om de så tränger ner i dödsriket skall jag

hämta dem upp därifrån, och om de stiger

      upp till himlen skall jag dra dem ner därifrån#.

 

Min dom: som rättfärdig domare,

        Om undviker  domen med  tränga ner beskydda sitt liv i dödsriket skall  hämtas därifrån.

      Stiger de upp till himlen ska jag dra dem därifrån.

 

Amos bok. 9:3.

 

3.  #Om de döljer sig på Karmels topp skall jag

leta upp dem och gripa dem, och om de gömmer

      sig för mig på havets botten skall jag befalla

sjöormen bita dem#.

 

Gömmer de sig på Karmels höjders topp

       skall jag leta upp dem.

Gömmer de sig på havets botten befaller med

      mina ord sjöormen ge dem tillbaks till mig. 

 

Amos bok. 9:4.

 

4.  #Om de förs bort i fångenskap av sina fiender

skall jag befalla svärdet att döda dem.

       Jag skall fälla min blick på dem, inte till

skydd men till straff#.

 

Förs de bort i fångenskap i fiendernas händer

       ska  jag befalla svärdet skarpa egg döda dem.

Mina allsmäktiga blicka fånga dem:

     inte  för deras beskydd utan bestraffa dem.

 

Amos bok. 9:5.

 

5.  #Herren, härskarornas Gud, han som rör vid jorden så att den skälver och alla som bor på

      den får sorg, så att hela jorden stiger och sjunker som Nilen, Egyptens flod#.

 

Jag; härskarornas Gud, rör vid jordens yta 

    vilket skakar den.

All jordens befolkning får sorgsna  hjärtan.

          Av vad som sker stiger jordens yta

och sjunker som Nilen. 

 

Amos bok. 9:6.

 

6.  #Han som bygger sin boning i himlen och reser

sitt valv över jorden, som kallar på havets vatten

       och låter det strömma över jorden  -----

Herren är hans namn#. 

 

Härskornas Gud; bygger sin trygga boning i himlen.

        Reser sitt himlavalv över jorden.

Kallar med sina ord på havets vatten: ge sin

     tillåtelse vattnet strömma vidare över jorden.

Herren är hans namn.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 8:4-14.

 

DOM ÖVER UTSUGARE OCH FÖRTRYCKARE.

 

Amos. 8:4.

 

4.  #Hör detta, ni som trampar på de fattiga

och utrotar de svaga i landet!#.

 

Ni, förtryckare på de fattigas liv.

      Villiga utrota de svaga ur landet.

 

Amos bok. 8:5.

 

5.  #Ni säger: 

"När är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd,

       och sabbatten så att vi får öppna kornborden?

Då skall vi minska måtten och lägga på priserna

       och fuska med vågen#.

 

Ni säger:

      Efter nymånadensfesten & sabbatsvilan.

Kan vi sälja säd ur våra kornbord.

       Ni vi säljer säden:

Kan vi minska utrymmet i sädesmåtten.

       Göra säden dyrare, förändra vågvikten.

      

Amos bok. 8:6.

 

6.  #Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för

ett par skor och  sälja spillet som säd#.

 

Köpa de fattigas liv för ett penningsvärde.

         Köpa nödställdas för ett par skors värde.

Sälja säd-spillet som säd.

 

Amos bok. 8:7.

 

7.  #Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig

glömma något de gjort#.

 

Herren svurit ed mot sig själv: vid Jakobs stolthet:

       Aldrig glömma något de gjort.

 

Amos bok. 8:8.

 

8.  #Skulle inte jorden skälva för detta så att alla

som bor där får sorg?

       Skulle inte hela jorden stiga och sjunka 

som Nilen, Egyptens flod?#.

 

Amos bok. 8:9.

 

9.  #Den dagen, säger Herren Gud, låter jag solen

gå ner vid middagstid och lägger jorden mörk

       på ljusa dagen#.

 

På domen dag:

    Låter solen går ner vid middagstiden.

Mörklägga jorden på ljusa dagen. 

 

Amos bok. 8:10.

 

10.  #Jag vänder era fester i sorg och alla era sånger i klagan, jag klär alla höfter i säckväv 

        och låter alla gå med rakat huvud, jag sänder

sorg som efter ende sonen och låter slutet

      bli en bitter dag#.

 

Förändra era glädjefester till sorgefester.

      Era självutvalda sånger: blir till klagosånger.

Kläder er i sorgekläder.

       Få gå i skamfyllda av-rakade huvud.

Sänder sorgetåg efter ende döde son.

       Låter livets slut bli till bitter malörts dag.

 

Amos bok. 8:11.

 

11.  #Ja, den tid kommer, säger Herren Gud,'

då jag sänder hunger över landet ---- inte en hunger

       inte en efter bröd, inte törst efter vatten,

utan efter att höra Herrens ord#.

 

Tiden kommer för domens tid, säger Herren Gud.

        Jag sänder hunger över landet:

1.  Ingen hunger efter lekamligt bröd.

     2.  Inte en törst efter efter vatten.

3.  Hunger efter höra Herrens ord. 

 

Amos bok. 8:12.

 

12.  #Då skall de irra från hav till hav, driva omkring

från norr till öster och söka efter Herrens ord,

       men de skall inte finna det#.

 

I sökandet efter Herrens ord:

       Flyktiga i sitt hungriga sökande från

hav till hav.

      Visar ett ivrigt sökande från norr till öster

efter Herrens ord.

       I sitt livssökande efter Guds ordet:

skall aldrig finna ordet. 

 

Amos bok. 8:13.

 

13.  #Den dagen skall vackra flickor och unga män

segna ner av törst#.

 

På den dagen: vackra flickor unga män:

     dör av andlig törst efter Herrens ord.

 

Amos bok. 8:14.

 

14.  #De som svär vid Samarias synd och säger:

"Så sant din gud lever, Dan!"

      och:  "Så sant Beer Shevas starkhet lever!"

----- de skall falla och aldrig resa sig mer#.

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2019 18:34


 

 

 

 

              MÅNS  AHLSTRAND PETERSSON

 

       Född  1792-1842  Nämndeman Antog namnet

                                          mellan åren 1938-1842.

                           Gift med:

Catharina Gabrielsdtr.  1792-1872.

 

                              BARN.

 

Peter Carl  Ahlstrand     Johannes Månsson Ahlstrand

 

Född 1812-1880.            Född 1823-1892.

         Gift med:                       Gift med:    1845.

Karin  Johannisdtr          Lisa Andersdtr

   Född. 1817-1857         Född 1826-1912.  

                          Kusiner:

 

Carl Johan Ahlstrand    Johan August Ahlstrand

 

  Född 1840-1924.          Född 1850-1925.

         Gift med:                     Gift med:

Christina Johannisdtr    Matilda Karlsdtr

      Född 1843                Född 1863-1936.

                           Sysslingar:

 

Klas  Ahlstrand            Linnea Ahlstrand

   Född 1881-1968            Född 1905-1996.

  Göstas Farfar.                   Gift med: 1926.

                                      Carl Aron Karlsson

                                          Född 1894-1975.

 

                         Pysslingar:

Göstas far.                         Svea Karlsson

                                          Född 1929-2019.

Gösta  Ahlstrand                Gift med:

                                           Karl-Gustav Karlsson

                                              1929

Född 1936. 

 

                          Bryllingar:

Tomas  Ahlstrand                Janowe & Thomas

                                                     Ahlstrand

                                              Födda  1953  1958.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2019 18:34

KUNG SAUL FÖRLORADE SITT RIKE PÅ GRUND AV

      O-TÅLIGHETEN  LEVDE I MÄNSKLIGA TIDEN

ISTÄLLET FÖR GUDS TID.

 

MÄNSKLIGA TIDEN INTE BEROENDE PÅVERKAD 

 

AV GUDS TIDEN.

'

MÄNSKLIGA TIDEN STYRS PÅVERKAS AV

       O-TÅLIGHETENS TIDSANDA.

 

GUDS TID STYRS PÅVERKAS AV TÅLIGHETEN

      VILKET ÄR GUDS TANKAR FULLKOMLIGA VILJA.

 

MÄNSKLIG TIDEN LEVER SITT EGNA LIV.

 

MÄNSKLIGA TIDEN STYRD AV MÄNSKLIGA TANKAR

 

GUDS TID LÅTER SIG INTE PÅVERKAS ANTINGEN

 

MÄNSKLIGA TIDEN ELLER MÄNNISKANS ÅLDER.

 

Jesaja bok. 55:8-11.

 

MANING TILL LITA PÅ HERRENS UTTALADE ORD. 

 

Jesaja bok. 55:8.

 

8.  #Mina planer är inte era planer och era vägar

inte mina vägar, säger Herren#.

 

Guds fullkomliga planer bli  uppfyllda i rätt tid.

       I rätt tid: vilket ger inre frid och vila.

Era planer grundar sig på era mänskliga planer.

     Mänskliga planer saknar gudomens vishet.

Mänskliga planer o-fullkomliga planer.

      Styrs av mänskliga otålighetens tider.

 

Era mänskliga vägar styra av era mänskliga 

      o-fullkomliga vägar fulla  av fel och brister.

Guds vägar fullkomliga vägar: leds av gudomliga

     visdomen. 

 

Jesaja bok. 55:9.

 

9.  #Liksom himlen är högt över jorden, så är

mina vägar högt över era vägar, mina planer högt

      över era planer#.

 

Guds vägar jämförs med himlens höjdhet över

     jordens yta: i jämförelse med avståndet 

mellan Guds ordningssamma vägar och

      människors o-ordnade vägar.

Likaså avståndet mellan Guds planer och

     människors planer. 

 

Jesaja bok. 55:10.

 

10.  #Liksom regn och snö faller från himlen

och inte vänder tillkaka dit utan vattnar jorden,

        får den att grönska och bära frukt, och ger

säd att så och bröd att äta#.

 

En berättande liknelse om regnets och snön

      betydelse för jordens livsnäring.

Jordens fruktbarhet grönskan: vilket ger säd att så.

 

Jesaja bok. 55:11.

 

11.  #Så är det med ordet som från min mun:

det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill

       och  utför mitt uppdrag#.  

 

Mitt ord säger Herren Sebaot skall inte vända 

      fåfängt tillbaks.

Mitt utsända ord skall fullborda vad ordet är

      utsänt för sitt nåde-uppdrag.

 

 

       

ÅTER-BERÄTTELSE AV ÅRET 2019.

 

Januari månads mitt:

 

Överlämna allt åt mig:  vila i mig.

 

26/7  2019.

 

Bad över en bild av Jungfru Maria:

     Hörde en  hörbar röst:

Det vara en tid.   I Guds ögon enligt hans utsatta tid.

 

26/8  2019.

 

Överlämna mammans liv till Jungfru Maria

    ömma moders kärlek:

Svar: mamma har blivit katolsk. 

      En kvinnlig röst.

 

27/9.   2019.  

 

#Ni har gått skilda vägar: för att återförenas.

 

8/10.  2019.

 

Detta är första dagen av ert återförenade.

 

2019.10.15

 

#Nu är tiden inne förberedelsen inför vad som

     skall hända#.

 

2019.10.13

 

#Jag skall tala till henne#.

 

2019.10.20

 

Började gråta av hjälplöshet inför Herren

     om hjälp:

#Mitt lilla hjärta:

    Svaret: Tillåtet detta ske: för att pröva din tro. 

 

2019.12.01

 

#Mitt lilla hjärta:

    Svaret: förbereder er för varandra.

 

2019.12.05

 

#Jag prövar din tro:

     DU HAR FORTFARANDE EN TID PÅ JORDEN#.

 

2019.12.26

 

#Jag skall rena henne genom min jungfrulighet#. 

 

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2019 18:34

ANDLIGA SANNINGAR.

 

Tänk få gräva ur ödmjukhetens djupheter:

      hennes fruktbara jordmån för de som söker henne.

       Istället för högmodets törne-snåriga trädgård:

fyllda av törnen och tistel.

 

Ödmjuke umgås med de ödmjuka hjärtan.

 

Stolte umgås med de stoltas tankesätt och hjärtan.

 

Ordspråket säger oss:

     Lika barn leka bäst.

Lika barn trivs umgås med varandra.

         Allt som tillhör ödmjukheten älskar ödmjuka hjärtan.

      Ödmjukheten med sin skönhet ljuvlighet

vilket ger själen styrka mot högmodets

     uttänkta listigheter. 

 

Gideon far till 70 söner.

 

När det gäller tiden:

     mänskliga tankar alltid villig  räkna ut

allt i vår mänskliga tids-tanke. 

  

 

        

         

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se