Alla inlägg under december 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 3:1-8.

 

BOTBÖNEN.  DEL. 3.

 

Baruks bok. 3:1.

 

1.  #Herre, allhärskare, Israels Gud, det är en själ

i nöd, en bedrövad ande som ropar till dig#.

 

Herre, allhärskaren, Israels Gud.

    En själ som i sin själs-nöd med bedrövad ande

ropar till dig.

 

Baruks bok. 3:2.

 

2.  #Lyssna, Herre, och förbarma dig, ty vi har syndat mot dig#.

 

Herre, lyssna på oss, visa oss ditt förbarmande.

        Vi har syndat mot dig.

 

Baruks bok. 3:3.

 

3.  #Du sitter på din tron för evigt, men vi hör för

evigt förgängelsen till#.

 

Du sitter för evigt på din tron i himlen.

       Vi tillhör förgängelsen.

 

Baruks bok. 3:4.

 

4.  #Herre, allhärskare, Israels Gud, lyssna till 

de döda israeliternas och deras avkomligas bön.

        De syndade mot dig och lyssnade inte till

Herrens, sin Guds röst, och därför är vi nu fast

      i vårt elände#.

 

Herre, allhärskaren, Israels Gud.

      Lyssna på de döda israeliternas deras 

avkomlingars bön.

     De levde syndigt liv mot dig:

o-villigt lyssnade på Herrens, dn Guds röst.

       I vår o-hörsamheten blev fångade

i livets elände.    

 

Baruks bok. 3:5.

 

5.  #Tänk nu inte mer på våra fäders synder,

utan tänk på din makt och ditt namns ära#.

 

Förlåt våra fäders synder.

         Tänk på din allmakt och ditt namns ära.

 

Baruks bok. 3:6.

 

6.  #Ty du är Herren, vår Gud, och vi ska lovsjunga

dig, Herre#.

 

Du, är Herren, vår Gud.

       Vi villiga lovsjunga dig, Herre.

 

Baruks bok. 3:7.

 

7.  #Det är ju därför du har har fyllt våra hjärtan

med gudsfruktan, så att vi åkallar ditt namn.

       Vi skall lovsjunga dig i vår förvisning, ty vi

har renat våra hjärtan från all den orätt som våra

      syndiga fäder begick mot dig#.

 

Vårt hjärtars lovsång inför dig: fyller våra hjärtan

      med gudsfruktan.

Gudfruktigt hjärta åkallar ditt heliga namn.

        Vi skall lovsjunga dig i vår förvisning.

Genom gudsfruktan renas våra hjärtan från all

     o-rättfärdighet.

Vilka våra fäders syndiga liv begick mot dig.

 

Baruks bok. 3:8.

 

8.  #I dag lever i förvisning: du har fördrivit oss hit,

där vi måste bära skam, förbannelse och skuld 

       för all orätt som våra fäder gjorde när de

avföll från Herren, vår Gud#.

 

Lever i förvisning från vårt utlovade land.

      För våra synders och fäders skull fördrivit

oss hit.

         Där bär vi skammen, förbannelsen skulden

för gudlöst liv.

     Vilka våra fäders skull i sitt avfall från 

Herren, vår Gud.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

HERRENS  TILLTAL TILL:

 

2020.01.04

 

ANGELA AV  FOLIGNO.  1248-1309.

 

#I sanning, den enda vägen till frälsning är att

     följa mina fotspår från korset till detta ljus#.

Detta ljuset: ett liv på fullkomlighetens väg.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 3:9-38.

 

VISHETEN, GUDS GÅVA TILL ISRAEL.

 

Baruks bok. 3:9.

 

9.  #Israel, hör de bud som ger liv, lyssna och 

kom till insikt#.

 

Hör, ni Israel mitt egendomsfolk, de buden

  jag givit er: vilka ger er liv.

Låt insikten vara livets ledstjärna.

 

Baruks bok. 3:10.

 

10.  #Vad har hänt Israel, varför är du i fiendeland,

varför har du åldrats bland främlingar#.

 

Vad har hänt er Israel.

        Ni har er boplats i fiendeland.

Varför föråldrars ni bland främlingar.

 

Baruks bok. 3:11.

 

11.  #Besudlats av de dödas orenhet och räknats

bland dem som hör dödsriket till?#.

 

Varför har ni blivit besmittade av dödas o-renhet?

      Era liv tillhör dödsriket!         

 

Baruks bok. 3:12.

 

12.  #Du övergav vishetens källa#.

     

Ni övergav vishetens källa.

 

Baruks bok. 3:13.

 

13.  #Om du  hade följt Guds väg hade du fått

bo kvar i frid för alltid#.

 

Hade ni lydigt eferföljt Guds vägars bud:

     blivit bevarade från dessa olyckor  livets elände.

 

Baruks bok. 3:14.

 

14.  #Lär dig var det finns vishet, var det finns kraft

och förstånd.

       Då kommer du också att inse var det finns

liv och ljus för ögonen, var det finns lång levnad

       och frid#.

 

Sök istället: vishetens källa: i henne finns kraftfulla

     livet och förståndet göra det goda.

 

Baruks bok. 3:15.

 

15.  #Vem har funnit vishetens boning, vem har gått

in i hennes skattkammare?#.

 

Vem lever i vishetens inre boningar?

           Vem gått in  i hennes skattkammare?

Baruks bok. 3:16.

 

16.  #Var är de som regerade över folken, de som

härskade över markens djur#.

 

Vad finns de som i vishet regerar över folken.

      De som  härskar över markens djur.

 

Baruks bok. 3:17.

 

17.  Och lekte med himlens fåglar, de som

samlade skatter av silver och guld ----- detta som

       människor litar till ----- så att ingen kan fatta

deras rikedom#.

 

Vilka lekte med himlens fåglar.

        Samlade skatter av silver och  guld.

De människor som äger förtröstan på de skapade

       tingen.

          

Baruks bok. 3:18.

 

18.  #De som rastlöst formade silvret, så att ingen

kan räkna deras verk?#.

 

I sin rastlöshet formade silverts värde.

 

Baruks bok. 3:19.

 

19.  #De är borta och har stigit ner i dödsriket,

och andra har tagit deras plats#.

 

Baruks bok. 3:20.

 

20.  #Nya släkten föddes och bodde på jorden,

men klokhetens väg lärde inte känna#.

 

Släkten kom och nya släkten föddes på jorden.

     Klokhetens väg föraktade de. 

 

Baruks bok. 3:21.

 

21.  #De förstod inte hennes stigar.

Inte heller deras barn slöt sig till henne,

        De gick långt bort från hennes väg#.

 

Lärde inte känna klokhetens stigar.

         Deras barn saknade hennes gemenskap.

 

Baruks bok. 3:22.

 

22.  #Man har aldrig hört om  henne i Kanaan,

och inte sett inne i Teman#.

 

I Kanaan var hon o-känd.

     I Teman inte sett henne.

 

Baruks bok. 3:23.

 

23.  #På samma sätt som Hagars ättlingar,

köpmännen från Midjan och Teman: de sökte

       jordisk visdom, liksom legendberättarna

och forskarna, men vishetens lärde de inte

     känna, de brydde sig aldrig om hennes stigar#.

 

Hagars ättlingar: köpmännen och Teman:

     sökte jordisk visdom istället för den  himmelska visheten.Forskarna legendberättarna sökte

      inte vishetens lära.

 

 Baruks bok. 3:24.

 

24.  #Se, hur stor Guds boning är, Israel, hur vid

den värld som han äger!#.

 

Guds boning: vishetens boning; du Israel

      så stor den är.

 

Baruks bok. 3:25.

 

25.  #Stor är den och utan gräns, hög och omätlig#.

 

Gränslös stor hög o-mätlig i mänskliga mått.

 

Baruks bok. 3:26.

 

26.  #Där föddes de ryktbara jättarna, urtidens

väldiga hjältar, kunniga i strid#.

 

Ur vishetens boningar föddes: ryktbara jättarna,

        urtidens väldiga jättar.

Kunniga i alla strider.

 

Baruks bok. 3:27.

 

27.  #Men det var inte dem som Gud utvalde,

inte för dem han öppnade vishetens väg#.

 

Dessa väldiga jättar inte Guds utvalda.

        För vilka inte öppnades vishetens väg.

 

Baruks väg. 3:28.

 

28.  #De gick under i sin brist på förstånd,

för sin dårskaps skull gick de under#.

 

De förgicks i brist på förstånd.

       I sin dårskaps skull blev deras livs undergång.  

 

Baruks bok. 3:29.

 

29.  #Vem har farit upp till himlen och hämtat

visheten, vem har fört henne ner från molnen?#.

 

Baruks bok. 3:30.

 

30.  #Vem har farit över havet och funnit henne

och kan förvärva henne för finaste guld?#.

 

Baruks bok. 3:31.

 

31.  #Det finns ingen som känner hennes väg,

ingen ägnar hennes stig en tanke#.

 

Ingen känner vishetens väg.

       Ingen tänker på vishetens rikedomar.

 

Baruks bok. 3:32.

 

32.  #Men han som vet allt känner henne,

han har utforskat henne med sin insikt,

        han som gav jorden form för evig tid 

och fyllde den med fyrfotadjur#.

 

Gud, vår skapare: känner visheten.

      Själv utforskat hennes liv: med sin insikt.

Han som i skapelsens olika skeenden:

      formade jordens yta; för evig tid.

Fyllde jorden med fyrfotadjur.

 

Baruks bok. 3:33.

 

33.  #Han sänder ut ljuset och det drar åstad,

han kallar på det och det lyder med bävan#.

 

Han sänder ut ljuset.

        Kallar på ljuset.

Vilket lyder på hans kallande ord.

 

Baruks bok. 3:34.

 

34.  #Stjärnorna tänder sitt ljus och börjar med

glädje sin vakttjänst#.

 

På hans befallning stjärnorna tänder sitt ljus.

         Med glädje utför sin vakttjänst

 

Baruks bok. 3:35.

 

35.  #Han kallar på dem och de svarar:

"Här är vi!".

       och lyser med glädje för sin skapare#.

 

Kallar på stjärnorna de svarar: Här är vi!

      I sitt tjänande lyser. 

 

Baruks bok. 3:36.

 

36.  #Sådan är vår Gud, ingen kan nämnas vid

hans sida#.

 

Sådan är Gud i vad han gör.

 

Baruks bok. 3:37.

 

37.  #Han utforskade vishetens hela väg och

öppnade den för sin tjänare Jakob, för Israel,

        som hade hans kärlek#.

 

Vår Gud: utforskade vishetens väg.

     Öppnade vishetens väg för Jakob sin tjänare.

För Israel; som ägde hans kärlek.

 

Baruks bok. 3:38.

 

38.  #Sedan visade hon sig på jorden

och levde där bland människorna#. 

 

Visheten visade sig på jorden.

       Levde där bland människors liv.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

HUSTRUNS BETYDELSE FÖR MANLIGHETEN:

 

ENLIGT ORDSPRÅKSBOKEN.

 

Ordspråken ger vishet och fostran,

     så att man förstår de klokas ord#.

 

Och låter sig fostras till insikt,

      till rättfärdighet, rätt och redbarhet#.

Ordspråksboken. 1:2-3. 

 

Ordspråksboken. 2:16.

 

Ordspråksboken. 5:18.

 

Ordspråksboken. 5:20.

 

Ordspråksboken. 6:29.

 

Ordspråksboken. 12:4.

 

Ordspråksboken. 18:22.

 

Ordspråksboken. 19:14.

 

Ordspråksboken. 23:27.

 

Ordspråksboken. 31:10.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 4:1-4.

 

VISHETEN, GUDS GÅVA TILL ISRAEL.

 

DEL. 2.

 

Baruks bok. 4:1.

 

1.  #Hon är boken bakom med Guds bud,

lagen som består för evigt.

        Alla som håller fast vid henne får leva,

men de som lämnar henne skall dö#.

 

Visheten skrivna boken ursprunget till Guds budord.

        Lagen som består för evig tid.

De som lydigt lever i visheten får leva.

      De o-lydiga förlorar henne.

 

Baruks bok. 4:2.

 

2.  #Vänd om, Jakob, och grip fatt i henne,

bana dig fram till ljuskretsen kring henne#.

 

Du, Jakob; gör sinnesändring: ta vara på hennes

     vishet.

Sök hennes visa ljusstrålar.

 

Baruks bok. 4:3.

 

3.  #Ge inte det som är din stolthet åt en annan

eller det som gagnar dig åt ett främmande folk#.

 

Låt inte ditt stolta ego åt en annan än visheten.

       

Baruks bok. 4:4.

 

4.  #Saliga är vi, mitt folk Israel, ty vi vet vad

som behagar Gud#.  

 

Välsignade är vi: mitt utvalda Israel.

     Vi som fått visheten vilket behagar GUD.

 


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 9:11-15.

 

ISRAELS ÅTERUPPRÄTTELSE.

 

Amos bok. 9:11.

 

11.  #Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna

hydda, mura igen rämnorna och resa upp det

       som rasat, bygga upp den som i forna dagar#.

 

Löftet om återupprättelse för Israel.

       Upprätta Davids förfallna hydda.

Mura igen sprickorna i Jerusalems templets mur

      vilka skadats. återuppbygga det som det

var i forna tider.

 

Amos bok. 9:12.

 

12.  #Så att de kan lägga under sig vad som är

kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt

       namn har utropats, säger Herren,

som utfört detta#.

 

Jag, Herren eder Gud, gör så de kan lägga sig under

       Edoms kvarlevor: och de folk som uttalat

mitt namn.

 

Amos bok. 9:13.

 

13.  #Ja, den tid kommer, säger Herren,

då plöjaren följer tätt efter den som skördar

       och vintramparen tätt efter den som sår,

då bergen dryper av druvsaft och alla höjder

       flödar över#.

 

Tiden kommer för det; säger Herren.

        Plöjaren beroende av tiden:

Tiden avgör när skörden kommer.

      Vintramparen rörs sig närma såningsmannen.

Bergen dryper av druvsaften.

      

 Amos bok. 9:14.

 

14.  #Då skall jag vända öde för mitt folk Israel.

De skall bygga upp förstörda städer och bo

       i dem, plantera vingårdar och själva dricka

vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt#.

 

I min återupprättelse ska folket Israel:

     bygga upp förstörda städer.

Få bo i dem.

          Plantera vingårdar  få dricka vinträdens 

druvsaft.

          Anlägga fruktsamma trädgårdar:

få äta deras näringsrika frukt. 

       

Amos bok. 9:15.

 

15.  #Jag skall plantera dem i deras egen mark,

och de skall aldrig mera ryckas upp ur den mark

       som jag har gett dem, säger Herren,

din Gud#. 

 

Skall planta dem i deras egen mark.

         Aldrig mer bli uppryckta ur min givna mark

till dem, säger Härskarornas Gud. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 9:7-10

 

DOM OCH SÅLLNING.

 

Amos bok. 9:7.

 

7.  #Skulle vi vara förmer än nubierna för mig,

ni israeliter? säger Herren.

     Jag förde Israel ut ur Egypten, en också

filisteerna från Kaftor och arameerna från Kir#.

 

Amos bok. 9:8.

 

8.  #Herren Gud har ögonen på syndiga rike:

   Jag skall utplåna det från jorden yta! 

Dock skall jag inte helt och hållet utrota Jakobs ätt

      säger Herren#.

 

Mina doms-ögonen riktar mina hela blickar på

        detta syndiga riket.

Jag skall i min vrede utplåna riket från  jordens yta.

          Jag skall rädda en liten skara Jakobs ätt.

 

Amos. 9:9.

 

9.  #Se, på min befallning skall Israel skakas bland

alla folk som man skakar säd i ett såll och inte

       en sten slinker igenom#.

 

Mina befallande ord; ska Israel skakas bland

       alla folk.

Vilket jämförs med sädens sållning från agnarna.

        Allt skall sållas.

 

Amos bok. 9:10.

 

10.  #Alla syndare i mitt folk skall dö för svärd,

dessa som säger:

      "Olyckan drabbar aldrig oss, den når oss inte"#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

AMOS BOK. 5:1-27.

 

SORGESÅNG OCH STRAFFTAL.

 

KALLELSE TILL OMVÄNDELSE.

 

Amos bok. 5:1.

 

1.  #Hör den sorgesång jag sjunger om dig,

Israels folk:#.

Jag, Herren er Gud sörjer över era överträdelser

     mot mina bud. 

 

Amos bok. 5:2.

 

2.  #Jungfrun Israels har fallit, hon reser

sig aldrig mer, hon ligger där övergiven på egen

       mark, ingen hjälper henne upp#.

 

Jungfrun, Israels har bedrivit vad styggeligt mot

     min helighet.

Hon ligger övergiven på egen mark.

       Finner ingen hjälp.

 

Amos bok. 5:3.

 

3.  #Så säger Herren Gud till Israels folk:

Den stad som tågar med tusen man skall ha

       hundra kvar, och den som tågar ut med

hundra skall ha tio kvar#.

 

Amos bok. 5:4.

 

4.  #Så säger Herren till Israels folk:

Kom till mig, så får ni leva!

 

Herrens kallelse till sann omvändelse.

      Botgörning som ger livet tillbaks.

 

Amos bok. 5:5.

 

5.  #Gå inte till Betel, sök er inte till Gilgal,

dra inte bort till Beer Sheva!

        Ty Gilgal skall föras bort i fångenskap

och Betel bli till intet#.

 

Sök er inte till Betel eller till Gilgal, mitt folk.

      Gilgal förs bort till fångenskap.

Betel blir  tillintetgjord.

 

Amos bok. 5:6.

 

6.  #Kom till Herren, så får ni leva!

Annars skall han härja Josefs land som en eld,

       den skall förtära Betel och  ingen skall släcka#.

 

Vänd om från ert syndiga liv; så får ni leva.

       Vill ni inte söka mitt ansikte:

i er o-lydnad kommer Josefs land ödeläggas 

     bestraffas av helig vredes eld: vilket

också förtär Betel: utan bli utsläckt.

 

Amos bok. 5:7.

 

7.  #Ni förvandlar rätten till malört,

     och slår rättfärdigheten till marken!#.

 

Ni, föraktar rättfärdigheten. 

      Ni, förvandlar rättvisan till bitter malört.

 

Amos bok. 5:8.

 

8.  #Han som har gjort Sjustjärnorna och Orion

som förvandlar mörker till morgon och låter

        dagen mörkna till natt, som kallar på havets

vatten och låter det strömma över jorden  -----

       Herren är hans namn#.

 

Kallelse till sann omvändelse till er Skapare av

   Sjustjärnorna och Orion.

I sitt strafftal säger vem han är:

       Förvandlar mörker till morgonens ljusstrålar.

Tillåter dagens ljus blir till mörker natt.

        Kallar på havets vatten-massor.

Låter vattnet strömma fram över jordens torra yta.

        Herren för evigt hans namn.

 

Amos bok. 5:9.

 

9.  #Han som låter förödelse ljunga över fästningen,

förödelse komma över borgen#.

 

Genom sina straffdomar låter ödeläggelsen vidröra

     fästningen till ruiner.

 Låter förödelsens skador komma över borgen.

 

Amos bok. 5:10.

 

10.  #Ni har den som för rättens talan i domstolen

och avskyr den som säger sanningen#.

 

Ni har den som äger rättens talan i domstolen.

         I era domslut ni avskyr föraktar rättvisan

och sanningen.

 

Amos bok. 5:11.

'

11.  #Därför ----- ni som trampar på den fattige

och tar hans säd i skatt:

      ni bygger hus av huggen sten, men ni skall

aldrig bo i dem, planterar härliga vingårdar,

      men ni skall aldrig dricka vinet#.

 

När ni hatar saningen: ni o-rättvist förtrampar

      den fattiges behov.

Ni i er sjäviskhet bygger hus i välhuggen sten.

      I ert övermod aldrig få bo i dem.

Ni har själva planterat härliga vingårdar.

      i ert stolhet aldrig få dricka deras

smakliga vin.

        

Amos bok. 5:12.

 

12.  #Ty jag vet att era brott är många och era

synder otaliga, ni som förtrycker oskyldiga och

      tar mutor och hindrar de fattiga att få sin rätt#.

 

Jag är en som är o-tålig mot era uttänkta våldsbrott

     och syndiga liv.

Förtrycker avsiktligt de o-skyldiga i rätten.

       Lever som bedragare: tar mutor.

Är hindret för de fattigas rättigheter. 

 

Amos bok. 5:13.

 

13.  #Därför tiger den kloke i denna tid, ty det

är en ond tid#.

 

I denna ondskefulla tid: lever den kloke i tystnad.

 

Amos bok. 5:14.

 

14.  #Sök det goda och inte det onda, så att ni

får leva!

        Då skall Herren, härskarornas Gud,

vare med er, så som ni säger att han är#.

 

Jag kalla er till söka det goda istället för ondskan.

      Ondskan skadlig det goda er uppmuntran.

Det goda vilket ger livet värt att leva.

      Lever ni så: skall Herren, härskarornas Gud

vara er beskyddare i livet.

 

Amos bok. 5:15.

 

15.  #Hata det onda och älska det goda, låt rätten

råda då ni dömer!

        Kanske skall då Herren, härskarornas Gud,'

förbarma sig över spillran avv Josefs ätt#.

 

Förmanar er: hata ondskan  älska det goda.

       Tillåt rättvisa få råda i domstolen!

 

Amos bok. 5:16.

 

16.  #Därför säger Herren, härskarornas Gud,

Herren:  På alla torg skall dödsklagan höras, på alla

       gator verop.

Bönderna kallas till sorgehögtid, till dödsklagan

      de som kan sjunga sorgesång#. 

 

På Herrens dag rättvisans dag:

      säger Herren, härskarornas Gud:

På alla torg och gator skall dödsklagan höras.

      Böndernas arbete bli till sorgehögtid.

Dödsklagan i deras tungor för vilka kan sjunga.

 

Amos bok. 5:17.

 

17.  #I alla vingårdar skall dödsklagan höras när jag

går fram bland er, säger Herren#.

 

I alla ödelagda vingårdar skall dödsklagan höras.

 

Amos bok. 5:18.

 

18.  #Ve er som längtar efter Herrens dag!

Vad får ni för glädje av Herrens dag?

        Den är mörker, inte ljus -----

 

Olycka kommer över eri er längtan efter

      Herrens dag.

I ödeläggelsen var för glädje finns i Herrens dag?

      Herrens dag visar sin mörka ödeläggelse:

där inget ljus råder.

 

Amos bok. 5:19.

 

19.  #Som när någon flyr för ett lejon och möter

en björn, kommer hem, tar stöd mot väggen

       och blir biten av en orm#.

 

Ödeläggelsen likt: 

      Någon flykt från lejonets rytande

eller ett möte med björninnans ungar.

        Kommer hem efter flykten från farorna.

Tar sig sitt stöd mot hemmets vägg.

       Ändå blir förgiftad av ormens bett.

 

Amos bok. 5:20.

 

20.  #Ja, Herrens dag är mörker, inte ljus,

töcken utan en strimma sol#.

 

Herrens iklädd mörkret. Saknar ljusets dag.

 

Amos bok. 5:21.

 

21.  #Jag avskyr era fester, jag hatar dem,

jag står inte ut med era högtider#.

 

Jag av era vedervärdiga fester i er själviskhet.

       Jag hatar dem.

 

Amos bok. 5:22.

 

22.  #När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem, jag vill inte se åt

        era offer av gödboskap#.

 

Offra till mig: ger mig era offergåvor: finner inte

  mitt välbehag i dem.

 

Amos bok. 5:23.

 

23.  #Låt mig slippa era psalmer, jag vill inte

höra ditt strängaspel!#.

 

Amos bok. 5:24.

 

24.  #Men låt rätten välla fram som vatten

och rättfärdigheten som en outsinlig ström!#.

 

Låt rättvisan få råda bland er vattnets

    kraftfulla styrka.

Rättfärdigheten vara er herre likt en outsinlig

      ström-källa.

 

Amos bok. 5:25.

 

25.  #Frambär ni slaktoffer och gåvor åt mig

de fyrtio åren i öknen, Israels folk?#.

 

Frambär ni återigen samma slaktoffer och gåvor

     som ni gjorde åt mig er fyrtioåriga ökenvandring,

ni Israels folk?

 

Amos bok. 5:26.

 

26.  #Bar ni då omkring era gudabilder, Sackut,

er konung, och Kevan, era gudastjärna,

       som ni gjort åt er?#.

 

Ni, hyllade och tillbad era avgudabilder.

 

Amos bok. 5:27.

 

27.  #Jag skall föra er bort i fångenskap bortom

Damaskus, säger Herren, vars namn är

      härskarornas Gud#. 

 

Ni skall bli bortförda som fångar till fångenskapen 

      bortom Damaskus.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se