Direktlänk till inlägg 18 november 2019

TOBIAS RESA FÖRBEREDS. TOBITS BOK. 5:1-22.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

TOBIAS RESA FÖRBEREDS.

 

Tobits bok. 5:1-22.

 

Tobits bok. 5:1.

 

1.  #Tobias svarade sin far Tobit:

"Jag skall följa alla dina förmaningar, far#.

 

Tobias lyssnar på sin far Tobit.

      Far, jag skall villigt följa dina givna förmaningar. 

 

Tobits bok. 5:2.

 

2.  #Men hur skall jag kunna få pengarna av Gabael?

Han känner ju inte mig och jag inte honom.

      Vad skall jag ge honom för bevis så

att han känner igen mig och tror mig och ger

      mig pengarna?

Och jag känner inte igen vägarna till Medien,

       så hur skall jag kunna resa dit?#.

 

Hur ska jag få pengarna från Gabael:

     vi känner inte varandra.

Hur skall inför honom bevisa du är min far?

        Känner inte till vägarna till Medien?

 

Tobits bok. 5:3.

 

3.  #Då svarade Tobit sin son:

"Han gav mig ett kvitto, och jag gav honom 

       ett dokument som jag delade i två delar,

en åt oss var:

         den ena behöll jag, den andra lämnade jag

tillsammans med pengarna. 

        Det är nu tjugo år sedan jag donerade 

dessa pengar.

       Leta nu upp en pålitlig man som kan bli din

reskamrat och som vi betalar lön, och hämta 

       pengarna hos Gabael medan jag ännu är i livet#.

 

Tobit svarade sin son:

       Gabael gav mig ett skriftligt kvitto.

Gav honom ett dokument vilket jag delade i två

     delar till oss båda två.

Behöll den ena delen: gabael fick den andra delen

      tillsammans med pengarna.

Nu är det tjugo år sedanjag donerade dessa pengar.

         Sök efer en påliglig man vilken kan bli 

trogna res-kamrat.  Vilken vi kan belöna.

        Hämta nu pengarna hos Gabael medan

jag lever.

 

Tobits bok. 5:4.

 

4.  #Tobias gick ut för att leta upp en reskamrat

till Medien, som var förtrogen med vägen dit.

       När han kom ut stod ängeln Rafael där

framför honom, men han förstod inte att det

       var en ängel från Gud#.

 

Tobias sökte efter en trogen reskamrat till Medien.

       När han kom ut från sitt samtal med

fadern stod ängel Rafael och väntade på honom.

       Han var överraskad få möta en ängel

från Guds härlighet. 

 

Tobits bok. 5:5.

 

5.  #"Var kommer du ifrån"?

       frågade han.

Rafael svarade: "Jag är israelit, en av dina bröder,

        och jag har kommit hit för att söka arbete".

"Känner du vägen till Medien?"

       frågade Tobias då#.

 

Tobias frågade ängeln varifrån kommer du?

        Ängeln Rafael svarade honom:

Jag är en israelit: en av dina bröder.

          Har kommit för att söka arbete:

vara till hjälp.

        Känner du till vägen till Medien, Rafael?

Frågade Tobias.

 

Tobits bok. 5:6.

 

6.  #Han svarade: "Ja, jag har ofta varit där,

jag är en erfaren och känner till alla vägarna.

      Det är åtskilliga gånger jag har gjort resan till

Medien, och då jag bott hos vår broder Gabael,

      som bor i Rages i Medien.

Från Ekbatana är det två fulla dagsresor till Rages

    ----- den staden ligger uppe i bergen och Ekbatana som på slätten#.

 

Ängeln Rafael svarade honom:

       Medien har jag ofta besökt.

Jag är erfaren känner till alla vägarna.

         Åtskilliga gånger gjort resan till Medien.

Har bott hos broder Gabael som bor i Rages

     i Medien.

Två fulla dagsresor från Ekbatana till Rages:

       vilken stad ligger ligger uppe i bergen.

Ekbatana ligger på slätten.

 

Tobits bok. 5:7.

 

7.  #Då sade Tobias:

"Vänta på mig medan jag går in och berättar

       för min far.

Jag behöver dig som reskamrat, och jag skall

        betala för det"#.

 

Vänta på mig, Rafael: berätta för min far

     du kommer bli min reskamrat.

Jag skall belöna dig.

       

Tobits bok. 5:8.

 

8.  #"Jag stannar här", svarade Rafael, "dröj inte

för länge"#.

 

Jag stannar här: svarade Rafael.

        Kom snart. 

 

Tobits bok. 5:9.

 

9.  #Tobias gick in och berättade för sin far:

"Jag har funnit en man som är israelit,

      en av våra bröder".

Tobit svarade:  "Be honom stiga in, så att jag kan

      ta reda på vad han tillhör för familj och stam

och om hon kan bli en pålitlig reskamrat till dig,

       min pojke"#.

 

Tobias berättade för sin far sin reskamrat.

       En man som är en sann israelit:

en av våra utvalda bröder.

         Tobias svarade honom:

Be din reskamrat vänligt komma in att jag får

      lära känna honom.

 

Tobits bok. 5:10.

 

10.  #Tobias gick ut och kallade på honom.

"Min far ber dig stiga in", sade han.

      Rafael kom in, Tobit hälsade på honom först,

och han svarade:

     "Lycka och glädje önskar jag dig".

Då sade Tobit:

      "Vad har jag för lycka kvar att glädjas åt?

Jag är ju blind och kan inte se himlens ljus,

       jag ligger i mörkret som de döda som aldrig

mer får skymta ljuset.

       Fastän jag lever är jag bland de döda, jag hör

människor tala men ser dem inte".

       Rafael svarade och sade: 

"Fatta mod, hos Gud finns hjälp för dig,

       och den kommer snart.

Så fatta mod."

       Tobit sade till honom:

"Min son Tobias vill resa till Medien.

       Kan du följa med honom och vara hans vägvisare?

      Jag skall betala dig för det, broder".

Han svarade:

     "Jag kan följa med honom, jag känner alla vägarna.    Jag har ofta gjort resor till Medien  

       och färdats över alla berg och slätter där,

och jag är förtrogen med alla vägarna i landet."#.

 

Ängeln Rafael önskar Tobit: lycka och glädje.

      Tobit ifrågasätter glädjen i sin blindhet.

Blindheten hindret för att himlens ljus.

     Ängeln uppmuntrar Tobit:

Fatta mod: låt inte modet falla för din blindhet.

      Hos Gud finns hjälpen för dig.

Ängeln känner till alla vägarna till Medien.

 

Tobits bok. 5:11.

 

11.  #Tobit sade: "Broder, vilken släkt tillhör du,

och vilken stam?

     Låt mig få veta det, broder"#.

 

Tobits olika frågor till ängeln Rafael.

 

Tobits bok. 5:12.

 

12.  #Vad har du för glädje av min stam och släkt"?

Frågade den andre.

        "Är det min stam och släkt eller mina tjänster

du vill ha?"

      Men Tobit svarade honom.

"Jag vill ha klart besked om vems son du är

            och vad du heter#.

 

Ängeln ifrågasatta Tobits nyfikenhet.

      Vilket ärviktigast min släkt stam: 

eller mina tjänster: vad vill du ha?

      Tobit fortsatte sitt högmodiga tal mot ängeln. 

 

Tobits bok. 5:13.

 

13.  #Då sade ängeln: "Jag är Asarja, son till

din den gamle Hananja, en broder till dig"#.

 

Ängeln visade barmhärtighet mot Tobit i sitt svar.

 

Tobits bok. 5:14.

 

14.  #Jag hälsar dig hjärtligt välkommen, broder",

sade Tobit. 

      "Ta illa upp att jag ville få klart besked om

din släkt.

     Du är verkligen en broder, av fin och god familj.

Jag kände Hannaja och Netanja, den gamle

      Shemajas båda söner.

De brukade göra sällskap med mig till Jerusalem

       för att fira gudtjänst där, och de lät sig aldrig

föras vilse.

        Dessa män är våra bröder, och du är av god

härkomst.

      Välkommen skall du vara"#.

 

Tobits bok. 5:15.

 

15.  #Han fortsatte: "Jag skall ge dig en drachma

    om dagen i lön och samma uppehälle som jag 

ger min son.

        Följ nu bara med min son#.

 

Jag skall belöna dig min broder, Rafael.

       Följ med min son reskamrat. 

 

Tobits bok. 5:16.

 

16.  #Jag skall ge dig mer än din lön."

Ängeln svarade:

"Jag skall följa med honom.

      Var inte orolig, vi kommer tillbaka till dig

välbehållna, likdana som vi far härifrån.

      Det är ingen farlig resa"#.

 

Ängeln besvarade Tobit:

       Var inte oroliga: mitt beskydd ska vara med honom.

       Ingen farlig resa.

 

Tobits bok. 5:17.

 

17.  #Då sade Tobit: "Jag önskar dig lycka på färden, broder!"

     Sedan kallade han på sin son och sade till honom:

     "Min pojke, gör i ordning vad du behöver för resan, och ge dig iväg tillsammans med din broder.

      Må himlens Gud hjälpa er ända fram och låta

mig få er tillbaka välbehållna. 

     Må hans ängel gå med och skydda er på vägen.

Tobias gjorde sig i ordning för färden.

     När han skulle ge sig iväg kysste han sin far

och sin mor, och Tobit önskade honom

     lycklig resa#. 

 

Min pojke gör ordning för din resa vad du behöver.

        Himlens Gud vara er till hjälp beskydd:

genom ängeln Rafaels beskyddande hjälp.

     Tobias kysste sina föräldrar farväl.

 

Tobits bok. 5:18.

 

18.  #Men hans mor började gråta och sade till

Tobit:   "Varför du skickat iväg min pojke?

        Är han inte den käpp vi har till stöd så länge

har går ut och in här hos oss?#.

 

Hans moder tvivlade på pojkens resa.

        Ifrågasatte Tobits beslut göra resan.

Är inte ängeln den hjälp vi behöver?

 

Tobits bok. 5:19.

 

19.  #Riskera inte det vi har för de där pengarnas

skull, de får ett billigt pris för vårt barn#

 

Hannas moderskärlek gick före hennes hjärtats

  förtröstan på ängeln Rafaels omsorg och beskydd över hennes son.        

 

Tobits bok. 5:20.

 

20.  #Det Herren har gett oss att leva av räcker

till för oss#.

 

Herren ger vad i behöver.

 

Tobits bok. 5:21.

 

21.  #Han svarade: "Oro dig inte, Vår pojke kommer

att återvända till oss välbehållen, likadan som

     när han far.

Det skall du få se med egna ögon den dag han

      kommer välbehållen hem till dig.

Oroa dig inte, var inte ängslig för deras skull,

      min syster#.

 

Tobit besvarade sin hustru Hannas oroliga hjärta.

        Var inte orolig ängslig för resan

för dersas skull.

     Kallar sin hustru för min syster.

                

Tobits bok. 5:22.

 

22.  #En god ängel skall gå vid hans sida, resan

kommer att gå lyckligt, och han skall komma

       välbehållen tillbaka#.

 

God ängel går skyddande vid hans sida.

          Vilket gör resan lycklig.

 

Tobits bok. 6:1.

 

1.  #Då slutade hon gråta#.

      I sin moderskärlek till pojken.

Satte sin tilltro till vilan i vad Tobit sa till henne.

 

När hon hörde sin makes trösterika ord:

      fick hon nytt mod.

 

 

       

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

TOBITS BOK. 8:1-21.  BRÖLLOPSNATTEN.   Tobits bok. 8:1.   1.  #När de hade avslutat måltiden och skulle gå till sängs följde de den unge mannen in i kammaren#.   Tobits bok. 8:2.   2.  #Tobias kom ihåg vad Rafael hade sagt och tog ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL. 194.   19400.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

TOBITS BOK.  7:1-17.   TOBIAS HOS RAGUEL.   Tobits bok. 7:1.   1.  #När han kom in i Ekbatana sade han: "Asarja, minn broder, för mig raka vägen till vår        broder Raguel". Ängeln förde honom då hem till Raguel, och de fann   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

TOBITS BOK. 6:10-18.   RAFAEL BERÄTTAR OM SARA.   Tobits bok. 6:10.   10.  #När han hade kommit in i Medien och redan närmade sig Ebatahna#.   Tobit bok. 6:11.   11.  #Sade Rafael: "Tobias, min broder"  ------ "Ja" svarade han...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se