Direktlänk till inlägg 18 november 2019

TOBITS BOK. 1:1-2. TOBITS FROMHET. 1:3-22.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:07

TOBITS BOK.

 

Tobit. 1:1-2.

 

Tobits bok. 1:1.

 

1.  #Detta är berättelsen om Tobit, son till Tobiel,

son till Hananiel, son till Aduel, son till Gabael,

        son till Rafael, son till Reguel, av Jachasiels

släkt och Naftalis stam#.

 

Beskrivning av Tobits förfäder: vilka härstammar

     från Naftalis stam.

 

Tobits bok. 1:2.

 

2.  #På den assyriske kungen Salmanassars tid

fördes han bort som krigsfånge från Tishbe,

     som ligger söder om Naftalis Kedesh i övre

Galileen, ovanför Hasor och på andra sidan av

       vägen mot väster, norr om Pegor#.

 

Under assyriske kungen Salmanassars regeringstid:

     blev bortförd sm krigsfånge från Tishbe.

Vilket ligger söder om Naftalis Kedesh i övre

      delen av Galileen.

Vilket ligger ovanför Hasor: norr om Pegor.

       

TOBITS FROMHET.

 

Tobits bok. 1:3-22.

 

3.  #Jag, Tobit, har följt sanningens väg och gjort

rättfärdiga gärningar i hela mitt liv.

       Jag har alltid utövat välgörenhet mot mina

bröder och landsmän som hade fått gå i fångenskap

        till Nineve i Assyrien liksom mig själv#.

 

Tobits fromma liv:

        Följt sanningens väg: utfört rättfärdiga gärningar i hela mitt liv.

      Alltid utövat välgörnheter mot mina bröder.

Mina landsmän: fått gå i fångenskap till Nineve

      i Assyrien: liksom jag själv.

        

Tobits bok. 1:4.

 

4.  #När jag var ung och levde i min hembygd

i Israels land hade hela min fader Naftalis stam

       avfallit från Davids kungahus och från Jerusalem, den stad som valts ut bland alla 

      Israels stammar till offerplats för alla stammarna, och där templet, Gud den högstes

    boning, blivit byggt och helgat för att bestå

i alla tider#.

 

Jag var ung och levde i min hembygd i Israels land.

           Hela min fader Naftalis stam: avfallit från

Davids kungahus.

       Från Jerusalem Guds stad.

Staden utvald bland alla Israels stammar till vara

     offerplats.

Där Guds tempel finns: Gud den högstes boning.

        Jerusalem: den högstes boning:

blivit byggt och helgat vara bestående i alla tider.

 

Tobits bok. 1:5.

 

5.  #Alla mina bröder, hela min fader Naftalis stam,

offrade åt djurkalven i Dan som kung Jerobeam

       av Israel hade låtit göra; de offrade på alla  

berg i Galileen#.

 

Alla mina bröder: hela min fader Naftalis stam:

       offrade åt djurkalven i Dan.

Djurkalven i Dan: vilken kungen av Israel Jerobeam

      låtit göra.

Offrade på alla berg i Galileen.

 

Tobits bok. 1:6.

 

6.  #Jag var den ende som alltid reste till Jerusalem

vid högtiderna enligt skriftens eviga påbud för

       hela Israel.

Jag begav mig till Jerusalem med det första av den

      nya skörden, med tiondet av boskapen och den

första ullen från fåren#.

 

Endast jag reste alltid till Jerusalem.

       Vid stadens högtider enligt skriftens eviga

påbud för hela Israel.

     Med det första av nya skörden: begav mig 

till Jerusalem.

       Tillsammans med tiondet av boskapen:

första ullen från fåren.

 

Tobits bok. 1:7.

 

7.  #Allt detta överlämnade jag till prästerna

av Arons ätt som offergåva, och jag gav det första

        tiondet av säd, vin och olja, granatäpplen,

fikon och andra frukter åt leviterna som

     tjänstgjorde i Jerusalem.

Det andra tiondet räknade jag om i pengar under de

       sex åren, och jag reste varje år till Jerusalem

för att förbruka det#.

 

Till prästerna av Arons ätt: överlämnade dessa 

    offergåva.

Åt leviterna som tjänstgjorde i Jerusalem:

     gav det första tiondet av säd, vin och olja,

granatäpplen, fikon och andra frukter.

     Andra tiondet: räknade jag om i pengar

under de sex åren.

        Varje år reste till Jerusalem.

 

Tobits bok. 1:8.

 

8.  #Jag gav också till de föräldralösa, änkorna

och proselyerna, de som hade upptagits i

      Israels folk: när jag kom med det tiondet det

tredje året gav jag det till dem, och vi åt en

       måltid enligt betämmelserna om detta

i Moses lag och enligt de som bud hade inpräntats

       av Debora, min farfar Hananiels mor.

Min far hade nämligen dött och lämnat mig

     föräldrarlös#.

 

Gav frimodigt till de föräldrarlösa.

      Till änkorna och proselyerna.

Vilka hade blivit upptagna i Israels folk.

      I mitt tionde givandet i trdeje året gav till dem.

Vi åt tillsammnas måltid enligt bestämmelse

     i Mose skrivna lag.

Efter det bud vilket inpräntats av Debora:

       min farfar Hananiels mor.

 

Tobits bok. 1:9.

 

9.  #När jag hade blivit vuxen tog jag en hustru,

Hanna, ur min egen släkt.

        Med henne fick jag en son, som jag gav namnet Tobias#.

 

Vid vuxen ålder: ur min egen släkt äktade Hanna.

         Med henne fick jag en son:

Gav honom namnet Tobias.

 

Tobits bok. 1:10.

 

10.  #När jag fördes bort till Assyrien som krigsfånge kom jag till Nineve.

       Alla mina bröder och landsmän åt samma mat som hedningarna#.

 

Som krigsfånge fördes bort till Assyrien:

     kom till Nineve.

Alla mina bröder landsmän åt samma mat som

     hedningarna.

 

Tobits bok. 1:11.

 

11.  #Men jag själv aktade mig för att äta hedningarnas mat#.

 

Själv aktade mig för äta hedningarnas mat.

 

Tobits bok. 1:12.

 

12.  #Då jag samvetsgrant hade min Gud i tankarna#.

 

I min vaksamhet: ödmjukade mina tankar

     inför Gud inför hedningarnas föda.

 

Tobits bok. 1:13.

 

13.  #Lät den Högste mitt sätt och mitt yttre

behaga Salmanassar.

        Jag fick köpa in allt vad han behövde#.

 

Mitt levnadssätt i mitt inre yttre liv: tillät den

     Högste behaga Assyriske kungen Salmanassar.

Fick köpa in till hans behov. 

 

Tobits bok. 2:14.

 

14.  #Och så länge han levde reste sig till

Medien för att göra uppköp åt honom.

       I Medien lämnade jag göra några penningpåsar 

i förvar hos Gabael, en bror till Gabri.

       De innehöll sammanlagt tio talanter silver#.

 

Under hans livstid: reste till Medien göra

      inköp åt honom.

 

Tobits bok. 2:15.

 

15.  #Men när Salmanassar dog och hans son Sanherib efterträdde honom som kung blev det

    oroligheter i Medien, så att jag inte längre 

kunde göra några resor dit#.

 

Vid Salmanassar död: blev hans son Sanherib

     hans eftertädare.

Som Assyrisk konung blev det oroligheter i Medien.

            

Tobits bok. 2:16.

 

16.  #Medan Salmanassar levde utövade jag alltid välgörenhet mot mina bröder och landsmän#.

 

Under Salmanassars tid som kung:

      Utövade jag alltid min välgörenhet mot

mina bröder och landsmän.

 

Tobits bok. 2:17.

 

17.  #Jag lät de hungriga få min mat och de nakna få kläder, och om jag såg någon av mitt folk ligga

        död utanför Nineves stadsmur begravde jag

honom#.

 

Under den tiden gav de hungriga mat: de nakna

      få kläder.

Såg jag någon ligga död utanför Nineves stadsmur

      begravde jag honom.

 

Tobits bok. 2:18.

 

18.  #Nu begravde jag också dem som Sanherib

lät döda sedan han måst bryta upp och fly från

      Judeen den gången då himlens konung

dömde honom för hädelserna han hade uttalat.

      Då dödade han nämligen många israeliter i sitt

raseri; jag gömde undan deras kroppar och 

       begravde dem, och när Sanherib lät söka

efter dem fann man dem inte#.

 

Begravde döda vilka kung Sanherib lät döda:

han flydde från Judeen:

     Då himlens konung dömde honom: efter hans

uttalade hädelser.

          I vilket han dömde många israeliter i sitt 

reseri: gömde undan deras döda kroppar

     och begravde dem.

 

Tobits bok. 2:19.

 

19.  #Men en av Nineves invånare gick till kungen

och avslöjade att det var jag som i hemlighet

      begravde de döda.

När jag fick veta att jag hade blivit angiven för

    kungen och att man sökte efter mig för att

döda mig, blev jag rädd och gav mig av därifrån#.

 

En av Nineves invånare: förrådde mig inför

      kungen: avslöjade min hemliga begravning

av de döda. 

     Vid angivande inför kungen: sökte efter mitt liv

för att döda mig.

     

Tobits bok. 2:20.

 

20.  #Allt vad jag hade berövades mig och togs

i beslag av kungen ----- ingenting blev kvar åt mig

    utom min hustru Hanna och min son Tobias#.

 

Mina ägodelar: togs i beslag av kungen.

       Ingenting fanns kvar för mig.

 

Tobits bok. 2:21.

 

21.  #Men innan fyrtio dagar hade gått blev kungen

mördad av två av sina söner.

       De flydde till Araratsbergen, och hans son

Assarhaddon blev kung efter honom.

      Han satte Achikar, min bror Hanaels son,

att sköta hela rikets finanser, och han fick ansvaret

      för hela förvaltningen#.

 

Innan fyrtio dagar gått blev blev kung Sanherib

       mördad av sina två söner.

Vilka flydde till Araratsbergen.

        Achikar: min bror Hanaels son: fick förtroendet

sköta hela rikets finanser.

     Fick ansvaret för hela landets förvaltning.

 

Tobits bok. 2:22.

 

22.  #Då talade Achicar väl för mig, och jag fick

komma tillbaka till Nineve.

      Redan när Sanherib regerade i Assyrien

hade Achikar varit överste munskänk,

    sigillbevarare, kansler och skattmästare,

och Assarhaddon gav honom ämbetets tillbaka.

       Han var min brorson, min nära släkting#.  

 

Achicar talade vänigt till mig: fick tillåtelse

      komma tillbaka till staden Nineve.

Under kung Sanheribs tid i Assyrien var Achikar

    varit överste munkskänk, sigillbevarare.

Kansler och skattmästare.

      

 


 

       

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se