Alla inlägg under oktober 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 136:1-25.

 

EVIGT ÄR HANS NÅD.

 

¤Psalm. 136:1.

 

1.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.

 

Visa tacksamhet mot Herren.

       Tacka hans godhet.

För evigt varar hans nåd.

 

¤Psalm. 136:2.

 

2.  #Tacka gudarnas Gud, evigt varar hans nåd#.

 

Tacka med tacksamt hjärta gudarnas Gud.

         Hans outgrundliga nåd  varar för evigt.

 

¤Psalm. 136:3.

 

3.  #Tacka herrarnas Herre, 

evigt varar hans nåd#.

 

Varför tacka Herren?

     Han är herrarnas Herre.

Han o-uttömlig i sin nåd inför mänskligheten.

 

¤Psalm. 136:4.

 

4.  #Han ensam gör under,

evigt varar hans nåd#.

 

Han den ende Guden vilken utför underverk.

     Hans nåd alltid närvarande. 

 

¤Psalm. 136:5.

 

5.  #Han skapade himlen med vishet,

evigt varar hans nåd#.

 

Han vår ende skapade av himlen.

        Vara tacksam för hans och vishet.

 

¤Psalm. 136:6.

 

6.  #Han bredde ut jorden på vattnen,

evigt varar hans nåd#. 

 

I sin skaparkraft: bredde ut jorden på vattnen.

     Tack vare hans eviga nåd.

 

¤Psalm. 136:7.

 

7.  #Han gjorde stora ljusen,

evigt varar hans nåd#.

 

Tack vare sin nåd: gjorde de stora ljusen

      vilket ger liv till skapelsen.

 

¤Psalm. 136:8.'

 

8.  #Solen till att härska över dagen,

evigt varar hans nåd#.

 

Gav solen värme och ljusstrålar vara härskare

     över dagen.

Hans nådeord skapade Solen.

 

¤Psalm. 136:9.

 

9.  #Måne och stjärnor till att härska

över natten, evigt varar hans nåd#.

 

Skapade månen och stjärnorna vara härskare

    över natten.

Lova hans eviga nåd.

 

¤Psalm. 136:10.

 

10.  #Han slog Egypten, dräpte de förstfödda,

evigt varar hans nåd#.

 

Han besegrade Egypten: dräpte de förstfödda

    i Egyptens land.

 

¤Psalm. 136:11.

 

11.  #Han förde Israel ut därifrån,

evigt varar hans nåd#.

 

I sin gränslösa nåd: förde Israel ut från

    träldomslandet Egypten.

 

¤Psalm. 136:12.

 

12.  #Med stark hand, med lyftad arm,

evigt varar hans nåd#.

 

Med stark allmakts hand med upplyftad arm.

    befriade sitt Israel.

 

¤Psalm. 136:13.

 

13.  #Sävhavet klöv han mitt itu,

evigt varar hans nåd#.

 

Klöv i sin allmakt Sävhavet i två delar.

       

¤Psalm. 136:14.

 

14.  #Och lät Israel gå rakt igenom,

evigt varar hans nåd#.

 

Genom sin nåd: vilket visade sig genom

     Israels befrielse genom det torra havet.

 

¤Psalm. 136:15.

 

15.  #Han vräkte farao och hans här i havet,

evigt varar hans nåd#.

 

I sin nåd: förgjorde kung Farao hans här

    i havets djup. 

 

¤Psalm. 136:16.

 

16.  #Han ledde sitt folk i öknen,

evigt varar hans nåd#.

 

Hans folk leddes ut i öken vandringen.

    I sin nåd och barmhärtighet bevarade 

dem i öknen.

 

¤Psalm. 136:17.

 

17.  #Han fällde stora kungar,

evigt varar hans nåd#.

 

Tack vare sin nåd: besegrade stora kungar.

 

Psalm. 136:18.

 

18.  #Han dräpte väldiga kungar, evigt varar

hans nåd#. 

 

Hans nåd varar i evighet: han dräpte väldiga

      gudlösa kúngar.

 

Psalm. 136:19.

 

19.  #Sichon, amoreernas kung, evigt varar 

hans nåd#.


 

Dräpte gudlöse Sichon amoreernas kung.

 

Psalm. 136:20.

 

20.  #Och Og, kungen av Bashan,

evigt varar hans nåd#.

 

Dräpte Ogs liv: kungen av Bashan.

 

Psalm. 136:21.

 

21.  #Han gav deras land åt Israel,

evigt varar hans nåd#.

 

Psalm. 136:22.

 

22.  #Som är egendom åt Israel,

sin tjänare, evigt varar hans nåd#.

 

Gav amoreernas land Bashams land

    land åt Israel.  

Israel din tjänare.

 

Psalm. 136:23.

 

23.  #Han tänkte på oss i vår förnedring,

evigt varar hans nåd#.

 

Visade sin barmhätighet omsorg i vår förnedring.

 

Psalm. 136:24.

 

24.  #Och ryckte oss ur våra fienders grepp,

evigt varar hans nåd#.

 

I godhet och nåd: befriade oss från våra

     fienders angrepp. 

 

Psalm. 136:25.

 

25.  #Han ger bröd åt allt levande,

evigt varar hans nåd#.

 

Hans nådefulla barmhärtighet  ger bröd åt

     allt levande.

 

Psalm. 136:26.

 

26.  #Tacka himlens Gud, evigt varar hans nåd#.  

 

Tack Herren i alla tider himlens ende Gud.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 137:1-9.

 

VID BABELS FLODER.

 

¤Psalm. 137:1.

 

1.  #Vid Babylons floder satt vi och grät,

när vi tänkte på Sion#.

 

Vi tänkte på Herrens tempel i Sion.

          Vid vår fångenskap i Babylon vid dess

dess floder: i vårt betryck lidande satt

     och grät med tårefyllda ögon. 

 

¤Psalm. 137:2.

 

2.  #I Pilträden som växte där hade vi hängt

våra lyror#.


I Pilträden som växte i Babylon: hängde vi upp

       våra spellyror i träden.

 

¤Psalm. 137:3.

 

3.  #De som höll oss fångna bad oss att

sjunga, de som släpat bort oss bad om glada visor:

     "Sjung för oss en sång från Sion!"#.

 

Höll oss fångar i Babylon: ville höra oss sjunga:

        Bad oss sjunga glada visor:

sjunga för våra förtryckare en sång från Sion.

      

¤Psalm. 137:4.

 

4.  #Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger

i ett främmande land?#.

 

Vi levde i ett främmande land och folk:

          Vilka begärde oss sjunga Herrens sånger

för dem.

 

¤Psalm. 137:5.

 

5.  #Om jag glömmer dig, Jerusalem,

må min högra hand förlamas#.

 

Låt inte mig glömma dig, Jerusalem. 

        Gör jag det blir min högra hand kraftlös.

 

¤Psalm. 137:6.

 

6.  #Må mina tunga fastna vid gommen och jag inte

tänker på dig, om jag inte sätter Jerusalem

       högre än all annan glädje#.

 

Bönen: Låt min tunga vara återhållsam.

       Förlåt mig: glömt dig, min Herre.

Låter inte din stad Jerusalem vara i mitt hjärta.

         Vara högre i min glädje än allt annat.

 

Psalm. 137:7.

 

7.  #Herre, tänk på Jerusalems olycksdag,

hur edomeerna ropade:

    "Riv ner, riv ner till grunden"#.

 

Herre, förkasta inte Jerusalems olycks-dag:

      efter edomeernas anfall mot den.

Vilka säger: i sitt övermod!

      Riv ner dess murar inta Jerusalem:

vanhelga din heliga stad. 

 

Psalm. 137:8.

 

8.  #Babylon, du förstföderska, lycklig den som

får vedergälla vad du har gjort mot oss#.

 

Babylon: du, förstföderska: välsignad den som

    får vedergälla ondskan de gjort mot oss.

 

Psalm. 137:9.

 

9.  #Lycklig den som får ta dina späda barn

och krossa dem mot klippan#.  

 

Välsignad den som får: döda Babylons späda barn

       mot den  hårda klippan.

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 138:1-8.

 

TACKSAM FÖR HERRENS HJÄLP.

 

Psalm. 138:1.

 

1.  #Av David.

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna

sjunga ditt lov#.

 

Jag, David vill tacka dig, min Gud.

       Med mitt hjärtats tacksamhet inför avgudarna:

min ärans lovsång inför ditt lov.    

 

Psalm. 138:2.

 

2.  #Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,

och prisa ditt namn, du som är god och trofast.

      Du har gjort långt mer än du lovat#.

 

Jag, ödmjukar mig: mitt ansikte mot ditt

      heliga tempel.

Prisa med mina läppar ditt namn.

        Du, godhetens Herre.

Din trofasthet visar sig inför den ödmjuke.

        Din trohet är av evighet. 

 

Psalm. 138:3.

 

3.  #Du svarade mig när jag ropade,

du fyllde mig med kraft#.

 

Du, besvarar mitt böne-rop.

      Din hjälp fyller mig med kraft.

 

Psalm. 138:4.

 

4.  #Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre,

ty de har hört dina ord#.

 

Alla kungar visar sin tacksamhet inför

      dig, Herre.

 

Psalm. 138:5.

 

5.  #De skall sjunga om Herrens vägar, 

ty stor är Herrens härlighet#.

 

Jordens kungar sjunger om Herrens visa vägar.

         Herrens härlighet visar sin storhet.

 

¤Psalm. 138:6.

 

6.  #Hög är Herren, men han ser de låga,

upphöjd och fjärran känner han allt#.

 

Herren visar sin allmakt höghet.

    I sin höghet förbarmar sig över de svaga

fattiga och små.

        

¤Psalm. 138:7.

 

7.  #När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv.

   Mot mina fienders vrede  sträcker du ut din hand,

din starka hand räddar mig#.

 

Du bevarar mitt liv: i nödens tid.

        Mina fienders vrede vill förgöra mig:

din barmhärtiga starka hand blir min räddare. 

 

Psalm. 138:8.

 

8.  #Herren skall fullborda vad han gör för mig.

Herre, din godhet varar för evigt.

      Upphör inte med ditt verk!#. 

 

Herren trofasthet: fullbordar vad han beslutat

      gör för mig.

Herre, din godhet: min eviga trygghet.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 139:1-24.

 

HERREN KÄNNER MIG.

 

¤Psalm. 139:1.

 

1.  #För körledaren.  Av David, en psalm.

     Herre, du rannsakar mig och känner mig#.

 

Davids psalm: för körledaren.

      Herre, din kännedom: utrannsakar mitt hjärtats

innandömen.

      Du som skapat mig: känner mig allt igenom. 

 

¤Psalm. 139:2.

 

2.  #Om står eller sitter vet du det,

fast du är långt borta vet du vad jag tänker#.

 

Vad jag än gör vet du det. 

     Du känner mina tankar antingen de 

ärar eller vanärar dig.

 

¤Psalm. 139:3.

 

3.  #Om jag går eller ligger ser du det,

du är förtrogen med allt jag gör#.

 

Under natten vila och dagens sysselsättning.

      Ser du alltid vad jag gör.

Förtrogen i allt vad jag gör i ord handling. 

 

¤Psalm. 139:4'

 

4.  #Innan ordet är på min tunga vet du,

Herre, allt jag vill säga#.

 

Känner mina ords tankar innan jag talat ut vad 

    min tanke säger.

 

¤Psalm. 139:5.

 

5.  #Du omger mig på alla sidor, jag är helt

i din hand#.

 

Du omsluter mitt liv på alla livets sidor.

         Mitt liv vilar tryggt i din faders hand.

 

¤Psalm. 139:6.

 

6.  #Den kunskapen är för djup för mig,

den övergår mitt förstånd#. 

 

Din vishet: outgrundlig för mig. 

        Din djupa vishet övergår mitt förstånd.

 

¤Psalm. 139:7.

 

7.  #Vad skulle jag komma undan din närhet?

Vart skulle jag fly för din blick?#.

 

Din allestädes närvaro: jag ej kan undfly.

      Vart skall fly från dina allvetande ögon. 

 

¤Psalm. 139:8.

 

8.  #Stiger jag upp till himlen, finns du där,

lägger jag mig i dödsriket, är du också där#.

 

Skulle jag tillbringa min tid i himlen är du där.

         Är jag i dödsriket: du också där.

 

¤Psalm. 139:9.

 

9.  #Tog jag morgonrodnadens vingar gick

till vila ytterst i havet#.

 

Skulle jag vila ytterst i havet  du också där.

 

¤Psalm. 139:10.

 

10.  #Skulle du då mig även där och gripa

mig med din hand#.

 

Vart jag än befinner mig du är där.

        Griper med din trygga hand mitt liv.

 

¤Psalm. 139:11.

 

11.  #Om jag säger: 

Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig

    bli natt#.

 

Om jag i min tanke säger:

      Låt mörkret övertäcka mig.

Ljuset omkring mig bli till nattens mörker.

 

¤Psalm. 139:12.

 

12.  #Så är inte mörkret mörkt för dig,

natten när ljus som dagen, själva mörkret är ljus#.

 

Mörkret har ingen makt över ditt seende.

        Nattens mörker, för dig ljust som

dagens ljusstrålar.

      Själva mörkret ljust för dig.

 

¤Psalm. 139:13.

 

13.  #Du skapade mina inälvor, du vävde mig

i moderlivet#.

 

Mitt livs inälvor skapades av dig i moderlivet.

      I min moders-liv sammanvävde du mig.

 

¤Psalm. 139:14.

 

14.  #Jag tackar dig för dina mäktiga under,

förunderligt är allt du gör.

      Du kände mig alltigenom#.

 

¤Psalm. 139:15.

 

15.  #Min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda, när jag

        flätades samman i jordens djup#.

 

I min moderliv: kände du min kropp.

       Min kropp formades: fördolt för

människors ögon. 

 

¤Psalm. 139:16.

 

16.  #Du såg mig innan jag föddes,

i din bok var de redan skrivna, de dagar

    som hade formats innan någon av dem

hade grytt#.

 

Såg mig i min modersliv: innan min jordiska

      födelse-dag.

I din livsbok över mina jordiska dagars innehåll:

     var planlagda av dig redan nedskrivna för dig.

 

¤Psalm. 139:17.

 

17.  #Dina tankar, o, Gud, är för höga för mig,

väldig är deras mångfald#.

 

Dina tankar, o, Gud högre än mina tankar.

        Dina tankar mångfaldiga för mig.

 

¤Psalm. 139:18.

 

18.  #Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,

når jag till slutet är jag ännu hos dig#.

 

Dina tankars antal: räknas flera än sandkornens

    antal på havens botten.

 

¤Psalm. 139:19.

 

19.  #Döda de onda, Gud!

Låt mördarna försvinna#.

 

Låt döda ondskans barn, Gud!

      Låt mördarnas liv  försvinna.

 

¤Psalm. 139:20.

 

20.  #De som trotsar dig med sina ränker

och fåfängt höjer sin röst mot dig#.

 

De övermodiga med sina livs listiga planer

    och fåfängliga tomhet mot dig.

Vilka med sin stolta tunga talar högt mot dig.   

 

¤Psalm. 139:21.

 

21.  #Skulle jag inte hata dem som hatar dig,

Herre, och avsky dem som reser sig mot dig#.

 

Varför skulle inte jag visa samma hat mot dem

     som du hatar.

Herre, visa mitt avsky mot dem övermodigt

     reser sig mot dig.

 

Psalm. 139:22.

 

22.  #Jag hatar dem med glödande hat,

mina fiender har de blivit#.

 

Jag hatar dem med hatiskt beteende.

     Vilka blivit mina fiender.

 

Psalm. 139:23.

 

23.  #Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, 

pröva mig och känn min oro#.

 

Utrannsaka mitt liv, Gud.

       Lär känna mina tankar.

Låt mina tankar bli dina tankar.

        Pröva mig: min tro lär känna min oro.

Rädda mig från min oro.

 

Psalm. 139:24.

 

24.  #Se om min väg för bort  från dig,

och led mig på den eviga vägen#.

 

Tillåt inte mina tankars väg vilseleda mig 

      från dig.

Var min rätta vägvisare på den eviga vägen.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 187.

 

18700.  Tålige har tid för allt.

 

18701.  O-tålige har inte tid för något.

 

18702.  O-tålige saknar tålighetens trösterika liv.

 

18703.  Tåligheten älskvärd uppskattad för

tålige hatar o-tåligheten.

 

18704.  Tåligheten o-tåligheten varandras

dagliga fiender.

 

18705.  Ödmjuke låter ödmjukheten i sitt

växa till andlig mognad i den.

 

18706.  När den ömjuke bemöts av övermodets

listigheter prövas ödmjukes ödmjukthet. 

 

18707.  När den vänlige bemöts av elakhetens

elaka beteende prövas vänliges vänlighet.

 

18708.  Bemöts barmhärtige av o-barmhärtigheten

prövas den barmhärtige.

 

18709.  Ni, stormän: regera med kärlek och 

rättvisa folket prisar er goda karaktär.

 

18710a.  Strids-lystne vänder  ryggen mot

sanna Orden: väljer sprida stridiga ord på

     sin tunga.

 

18710b.  Stridslystne övermodets tjänare:

Sprider sårande ord in i sin nästas själs-liv. 

 

18710c.  Stridslystne sprider förvirring och oro

i sin omgivning.

 

18711.  Stridslystne stillhetens tystnadens fiender.

 

18712.  Uthålligheten  sanningen: 

tröste-rika älskvärda för Livet.

 

18713.  Var frimodig tala: sanna ord.

 

18714.  Tala sanna ord vilket gör o-sanna orden

till förlorare: sanna ord  till Livets vinnare.

 

18715.  Ifrågasättandet bjuder in till 

pratsamheten pratsjukheten i lögnens spår.

 

18716.  Ordningsamme befattar sig inte med

tvister ordstrider kivet.

 

18717.  Tvister ord-strider kivaktiga ord 

använder kivaktig tunga som sitt ord-redskap.

 

18718.  Tungan ord-redskapet: antingen för de ondsinta eller godhjärtliga.

 

18719.  Ont samvete följer onda begär 

utför dem i ord och handling.

 

18720.  I Ord och handling  föder onda samvetet

   dödlighet från Liv till Död.

 

18721.  Ordets görare  visas i ord och handling.

 

18722.  Ordets hörare ger gott resultat

     i vara god lyssnare och Ordets görare.

 

18723.  Ordets görare lever ut vad som hörts.

 

18724.  Tungan ordens eldiga-kraft

antingen talas ut på ondsint sätt eller

     i godheten.

 

18725.  Välsignelse eller förbannelse talas ut

av tungan.

 

18726a.  Förbannelsens tunga saknar

   uppmuntrande ord. 

 

18726b. Välsignelsens tunga talar

       uppmuntrande ord.

 

18726c.  Förbannelsens ord ger människan

blödande sår i själen.

 

18727.  Välsignelsens ord läker människans

     blödande sår i själen.

 

18728.  Modlösa människor äger ondsinta

hjärtan och sinnen.

 

18729.  Rikes rikedomar kan inte  förlänga 

sitt Liv för betalning.

 

18730a.  Sanningens människa ingen lögnare.

 

18730b.  Sanningens människa lånar inte ut sin

tunga till lögnaktiga ord.

 

18730c.  Sanningens människa låter inte förtalets

ord vidröra hennes läppar.

 

18731.  Förtalets människo-ord  o-rena läppana

besmittar själen.   

 

18732.  Vredens dödliga fläckar besmittar själen.

 

18733.  Saktmodet förlåtelsen renar själen från

dödlig besmittelse: ger själslivet befrielse 

       från vredens mörka själs-fläckar.

 

18734.  Ödmjuke vigt sitt liv åt  ödmjukheten.

 

18735.  Ödmjuke högmodets skräck när hans

ödmjuka ord och handlingar visar sig.

 

18736.  Ödmjuke föraktas inte av ödmjukheten.

 

18737a.  Ödmjuke äger ödmjukhetens ömma

vård och kärlek.

 

18737b.  Ödmjukes liv ödmjukhetens egendom.

 

18738.  I döden saknas Livet.

 

18739.  Högmodet o-lydnaden förbannelses vänner. 

 

18740.  Ödmjukheten lydnaden  välsignelsens vänner.

 

18741.  Döden Livets hatare och föraktare.

 

18742.  Döden skadar sig själv.

 

18743.  Stoltheten  o-lydnaden dödens vänner.

 

18744.  Ödmjukheten lydnaden livets vänner.

 

18745.  Falskheten talar hala ord.

 

18746.  Lögnens makter hatar föraktar sanningen.

 

18747a.  Begärlighetens liv förstör människovärdet.

 

18747b.  Begärlighetens liv  behagar egoismen.

 

18747c.  Begärlighetens liv  dödlighetens vän.

 

18748.  Begärlighetens liv  tillfredsställer

själviskhetens ego-behov. 

 

18749.  Begärlighetens liv  saknar tacksamheten

förnöjsamheten.

 

18750.  Hånfyllda Ord vad ger de till Livet.

 

18751.  Hånfyllda blickar och ord inga problem-lösare.

 

18752.  Ilskna blickar Ord  hatiska ord blickar

      ingen tröst hjälp för folket.

 

18753.  Trätgiriga blickar ord  ondskefulla

ord och blickar inga  problem-lösare.

 

18754.  Rättvise visar sin rättvisa inför

människo-ögon.

 

18755.  Förspilld tid  livets tomhet och fåfänga.

 

18756.  Den dyrbara dygden  ödmjukheten

     tillgänglig för Alla.

 

18757.  O-tåliges o-kunnighet: hindret för att förändra sitt liv bli tålig.

 

18758.  Svekfritt sinne  uppriktigt hjärta

     tillgängliga för Alla.

 

18759.  Ondskan predikar med stor envishet

lögnaktiga ord vars syfte förneka sanna ord

     få dem utbytta mot ondskans o-sanna ord.

Valet: männniskan väljer antingen sätta sin tilltro

       till ondskan eller sanningen.

 

18760.  Antingen tillåta vreden  äras av kroppens olikalemmar eller av saktmodet.

 

18761.  Lögnen utkämpar kamp mot sanningen.

 

18762.  Antingen väljer man vandra på

lydnadens väg eller o-lydnadens väg.

 

18763.  Hyckleriets människor  o-barmhärtiga.

 

18764.  Hyckleriets folk  själviska.

 

18765.  Hyckleriets människor o-intressanta.

 

18766.  Tvivlet ifrågasätter sanningen:

tvivlet o-tröstlig o-barmhärtig.

 

18767.  Lögnen älskar sin vänskap med tvivlet.

 

18768.  Tvivlet ifrågasätter  sanna  orden:

nyttiga där o-sanna orden råder.

 

18769.  Vara stridslysten talar övermodiga ord.

 

18770.  Övermodiga ord  ärar övermodet.

 

18771.  Stridslystenhet dödlig i beteendet:

i vad den säger.

 

18772.  I lögnarens mun finns inga sanna ord.

 

18773.  Vara rädd om varandra.

 

18774.  Vad fint nyttigt tänka de orden om varandra

till stöd och hjälp.

 

18775.  Vrede vandrar i träldomshuset.

 

18776.  Elake vandrar i träldomshuset.

 

18777.  O-barmhärtige vandrar i träldomhuset.

 

18778.  I saktmodet finns Livet.

 

18779.  I ilskenheten finns tomhet och död.

 

18780.  Saktmodige tar sin tillflykt till saktmodet

när ilskenheten anfaller hotar honom.

 

18781.  Tänk få äga svekfritt sinne.

 

18782.  Svekets tomhet fåfänga vad ger det

till Livet.

 

18783.  Ilskenheten gör ilsknes liv till

tomhet och fåfänga.

 

18784.  Häftige övergiven av häftighetens 

tomhet och fåfänga.

 

18785.  Insikten godheten  tillhör  inte dåren.

 

18786.  Dyrbara ödmjukheten vad mänskligheten 

idag Behöver leva i.

 

18787.  Dyrbara tåligheten vad nationen idag

   Behöver leva i: nationen till tröst och hjälp.

 

18788.  Vreden o-värdig o-önskad för saktmodet.

 

18789.  Saktmodige värdig värdefull för

saktmodet: vara saktmodets vän för Livet.

 

18790.  Antingen väljer man övermodets

o-lydiga väg eller lydnadens väg.

 

18791.  Trolösa övermodet  skapar nationella  problem.  


18792.  Trolöshetens stolthet  ingen problem-lösare.

 

18793.  Elake tillbringar sin tid av Livet i elakhetens

fördärv och förströelse.

 

18794.  Bättre välja snällhetens väg än elakhetens

I vilket den snälle undviker elaka fördärvet

     och förströelsen.

 

18795.  Ondskan o-tacksam i sitt livs-beteende.

 

18796.  Ondskans o-tacksamhet  vanärar 

tacksamheten förnöjsamheten.

 

18797.  Begärliga livet orenar själen.

 

18798.  Ilsknes ilskenhet smutsar ner själen.

 

18799.  Tänk få betjäna sin nästas behov.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

PSALTAREN. PSALM. 116:1-19.

 

Psalm. 116:1.

 

1.  #Jag älskar Herren, ty han hört min 

bön om förskoning#.

 

Älskar Herren: visat sin kärlek godhet mot

     mig: besvarat min bön om förskoning. 

 

Psalm. 116:2.

 

2.  #Han lyssnade till mig när jag ropade#.

 

Lyssnade på mitt bönerop om hjälp i nöden.

 

Psalm. 116:3.

 

3.  #Dödens snaror omgav mig,

dödsrikets fasor nådde mig, jag var i nöd

     och förtvivlan#.

 

Dödens o-barmhärtiga snaror omgav mitt liv.

      Dödsrikets fasor träffade mig.

Var i mitt livs nöd och förtvivlan.

 

Psalm. 116:4.

 

4.  #Jag åkallade Herren:

Herre, rädda mitt liv!#.

 

I min själsnöd och hjärtats förtvivlan:

     Åkallade Herren.

Herre, var min räddare!

 

Psalm. 116:5.

 

5.  #Herren är nådig och barmhärtig,

vår Gud är barmhärtig#:

 

Herren är mig nådig barmhärtig.

       Vår Gud visar sin barmhärtighet.

 

Psalm. 116:6.

 

6.  #Herren bevarar de oskyldiga, jag var

hjälplös, och han räddade mig#.

 

Herren älskar de o-skyldiga.

      Jag kände mig hjälplös.

I min hjälplöshet räddade du mig.     

 

Psalm. 116:7.

 

7.  #Kom till ro, min själ, Herren har varit

god mot mig#.

 

Min Själ låt dig komma till rons vila.

     Herren har visat sin godhet mot mig.

 

Psalm. 116:8.

 

8.  #Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava#.

 

Var min räddare från dödens makt.

     Mitt öga från fyllas med sorgetårar.

Min fots steg från att skada sig.

      

Psalm. 116:9.

 

9.  #Jag får vandra inför Herren i de levandes

länder#.

 

Får vandra inför Herren: i de levandes länder.

 

Psalm. 116:10.

 

10.  #Jag trodde att jag skulle gå under,

jag plågades svårt#.

 

I min döds-fara trodde jag skulle mista livet. 

       Plågades svårt avv döds-ångest.

 

Psalm. 116:11.

 

11.  #Och tänkte i min oro:

Alla människor sviker#.

 

Tänkte i min innersta oro: alla människor 

     överger mig.

 

Psalm. 116:12.

 

12.  #Hur skall jag återgälda Herren

alla hans välgärningar mot mig?#.

 

Hur skall tacksamt gottgöra Herren för

    alla hans välgärningar mot mig.

 

Psalm. 116:13.

 

13.  #Jag lyfter räddningens bägare

och åkallar Herren#.

 

Lyfter räddningens bägare i åkållan inför Herren.

 

Psalm. 116:14.

 

14.  #Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk#.

 

Villig infria mina givna löften till Herren.

      Inför hela hans utvalda folk.

 

Psalm. 116:15.

 

15.  #De trognas liv är dyrbart

i Herrens ögon#.

 

De trognas liv dyrbara i Herrens ögon.

 

Psalm. 116:16.

 

16.  #Herre, jag är din tjänare,

bara din tjänare, din tjänarinnas son,

     du har lossat mina bojor#.

 

Jag, Herre, din tjänare.

     Din tjänare: din tjänarinnas son.

Lossat mina dödliga bojor.

 

Psalm. 116:17.

 

17.  #Jag vill frambära tackoffer åt dig,

jag vill åkalla Herren#.

 

I tacksamhet frambära tackoffer åt dig.

      Villigt åkalla Herren.

 

Psalm. 116:18.

 

18.  #Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk#.

 

Psalm. 116:19.

 

19.  #På förgårdarna till Herrens tempel,

inne i Jerusalem.

     Halleluja!#.

 

Villgt infria mina löften till Herren:

på förgårdarna till Herens heliga tempel.

     Herrens tempel inne i Jerusalem.

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

PSALTAREN. PSALM. 117:1-2.

 

Psalm. 117:1.

 

1.  #Prisa Herren, alla folk, lova honom,

alla länder!#.

 

Prisa lova Herren alla folk alla länder.

 

Psalm. 117:2.

 

2.  #Väldig är hans godhet mot oss,'

Herrens trofasthet är evig.

    Halleluja!#.

 

Väldig hans stora  godhet mot oss.

      Herrens trofasthet  varar för evigt.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

PSALTAREN. PSALM. 118:1-29.

 

TACKSAM FÖR HERRENS HJÄLP.

 

Psalm. 118:1.

 

1.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.

 

Tacksam för hans godhet.

    Hans nåd är av evighet.

 

Psalm. 118:2.

 

2.  #Sjung, du Israels folk: evigt varar hans nåd#.

 

Du, Israels folk, lovsjung Herren.

    Hans nåd: evig. 

 

Psalm. 118:3.

 

3.  #Sjung, du Arons ätt: evigt varar hans nåd#.

 

Du, Arons ätt: lovsjung honom.

      Hans nåd varar för evigt.

 

Psalm. 118:4.

 

4.  #Sjung, ni som fruktar Herren, evigt varar

hans nåd#.

 

Ni, gudfruktiga lovsjung Herren.

      För evigt varar hans nåd.

 

Psalm. 118:5.

 

5.  #Jag ropade till Herren i mitt trångmål.

Herren svarade, han förde mig ut i frihet#.

 

I min nöds trångmål: ropade till Herren.

      Han besvarade mig: 

Gjorde mig fri från mitt betryck.

 

Psalm. 118:6.

 

6.  #Herren är med mig ----- jag har ingenting

att frukta: vad kan människor göra mig?#.

 

Har min trygghet i Herren.

     Behöver inte leva i rädsla för fienden.

Människor kan inte skada mig.

     Låter mig inte vara förslavad av människo-fruktan.

 

Psalm. 118:7.

 

7.  #Herren är med mig, han hjälper mig,

jag skall triumfera över mina fiender#.

 

Herren min hjälpare i nöden.

      Hjälper mig: skall triumfera över mina fiender.

 

Psalm. 118:8.

 

8.  #Det är bättre att ty sig till Herren än

att lita på människors hjälp#.

 

Bättre ha sin tilltro till Herrens hjälp än

      lita på människors hjälp.

 

Psalm. 118:9.

 

9.  #Det är bättre ty sig till Herren än

att lita på mäktiga män#.

 

Bättre han sin förtröstan till Herrens hjälp

    än lita på världens mäktiga styresmän.

 

Psalm. 118:10.

 

10.  #Jag var kringränd av främmande folk,

men jag höll dem från livet med Herrens hjälp#.

 

Vara omgiven av främmande folk:

      men blev bevarad från dem med Herrens hjälp.

 

Psalm. 118:11.

 

11.  #Jag var kringränd på alla sidor,

men jag höll från livet med Herrens hjälp#.

 

Jag var i min nöd omsluten på alla sidor 

    av fienden.

Herrens hjälp var mitt beskydd mot dem.

 

Psalm. 118:12.

 

12.  #De kringrände mig som en bisvärm

men slocknade som eld i törne.

     Jag höll dem från livet med Herrens hjälp#.

 

Omringade mig likt flygande anfallande bisvärmar.

      Deras liv togs ifrån dem.

Med Herrens tacksamma hjälp blev fri från dem.

 

Psalm. 118:13.

 

13.  #De trängde mig hårt, var nära att falla,

men Herren kom mig till hjälp#.

 

De förtyckte mig: var nära falla i deras händer.

      I mitt lidande: var Herren där till

min hjälp. 

 

Psalm. 118:14.

 

14.  #Herren är min kraft och mitt värn,

han blev min räddning#.

 

Herren min kraftkälla mitt försvar.

     Min räddare från fienden.

 

Psalm. 118:15.

 

15.  #Hör hur segerropen skallar,

jubel stiger från de trognas läger:

     Herrens hand har visat sin kraft#.

 

Hör segerropen över fienden.

     Jubel-ropet stiger från de trognas lägerplats.

Herrens stridande allmakts hand visat sig

    synligt ibland dem.

 

Psalm. 118:16.

 

16.  #Herrens hand är höjd till seger,

Herrens hand har visat sin kraft#.

 

Herrens allmakts hand upphöjd till seger.

      Hans hand visat sin kraftfulla styrka.

 

Psalm. 118:17.

 

17.  #Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna

om Herrens gärningar#.

 

Jag skall få leva.

       Berätta frimodigt om Herrens gärningar.

 

Psalm. 118:18.

 

18.  #Hårt har Herren tuktat mig, men han

gav mig inte i dödens våld#.

 

Den Herren älskar den agar han.

     Vilket bevarat mig från dödens våld.

Döden o-barmhärtig i vad den gör.

 

Psalm. 118:19.

 

19.  #Öppna för mig rättfärdighetens portar!

Jag vill gå in och tacka Herren#.

 

Öppna upp för mig rättfärdighetens vida portar.

      Jag leva i din rättfärdighet.

Visa min tacksamhet få leva i din rättfärdighet.

 

Psalm. 118:20.

 

20.  #Här är Herrens port, här får hans

trogna gå in#.

 

Herrens port +++ rättfärdighetens port.

     Till vilka hans trogna är välkomna. 

 

Psalm. 118:21.

 

21.  #Jag tackar dig för att du hörde min bön

och blev min räddning#.

 

Villig tacka dig för du lyssnade på mitt bönerop.

       Du, blev min räddare.

 

Psalm. 118:22.

 

22.  #Stenen som husbyggarna ratade

har blivit en hörnsten#.

 

Hörnstenen Jesus Kristus vilken håller ihop

       Kristi levande kropp.

 

Psalm. 118:23.

 

23.  #Detta är Herrens eget verk,

det står för våra ögon som ett under#.

 

Kristi kropp hans eget fullbordade verk.

     I människorsögon ses som ett underverk.

 

Psalm. 118:24.

 

24.  #Detta är dagen då Herren grep in.

Låt oss jubla och vara glada!#.

 

Tillåta oss själva få jubla vid Herrens

     barmhärtiga ingripande.

Herrens hjälp ger glädjefyllt hjärta. 

 

Psalm. 118:25.

 

25.  #Herre, hjälp oss!

Herre, ge framgång!#.

 

Bönen: hjälp oss i vårt förtryck från fienden.

       Herren, ger oss framgång i vad vi gör.

 

Psalm. 118:26.

 

26.  #Välsignad den som kommer i

Herrens namn!

     Vi välsignar er från Herrens hus#.

 

Från Herrens hus kommer välsignelsen.

      När Herrens namn leder våra liv:

vilket välsignar dem.

 

Psalm. 118:27.

 

27.  #Herren är Gud.   Han gav oss ljus.

Ordna er till procession, med kvistar i händerna,

     ända till altarets horn!#.

 

Herren den ende Guden.

       Han ljusets Gud. Ursprungets ljus.

Ordna era liv till högtidlig tillbedjan.

     Med kvistar i händerna till altarets horn.

 

Psalm. 118:28.

 

28.  #Du, är min Gud, jag vill tacka dig.

Min Gud, jag vill höja ditt lov#.

 

Du, min ende Gud.

         Vill visa min tacksamhet inför dig.

Min Gud, vill upphöja ditt lov. 

 

Psalm. 118:29.

 

29.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.  

 

Tacksamt hjärta, tacka Herren.

       För hans Guds godhets skull.

För evigt varar hans nåd.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se