Alla inlägg den 14 oktober 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PREDIKAREN. 3:1-15.

 

ALLT HAR SIN TID.

 

¤Predikaren. 3:1.

 

1.  #Allt har sin tid det finns en tid för

allt som sker under himlen#.

 

Allt som görs har sin tid.

      Människans ord och handlingar beroende

av  tiden.

 

¤Predikaren. 3:2.

 

2.  #En tid för födelse, en tid för död,

en tid att plantera, en tid att rycka upp#.

 

Födas har sitt beroende av tiden.

      Döden rider på tiden.

Plantera allt som växter av jordens näringsrika

      gröda.

Tiden tillgänglig för rycka upp det som vuxit upp.

 

¤Predikaren. 3:3.

 

3.  #En tid att dräpa, en tid att läka,

en tid att riva ner, en tid att bygga upp#.

 

Dräpa sin nästas liv: hata hans liv.

     När broder-mordet görs sker det av tiden.

 

¤Predikaren. 3:4.

 

4.  #En tid att gråta, en tid att le,

en tid att sörja, en tid att dansa#.

 

Finns tiden  finns det tid att gråta.

    Leende läppar utförs av människans tid. 

Där tiden finns  finns att få sörja.

      Få dansa görs under tiden.

 

¤Predikaren. 3:5.

 

5.  #En tid att kasta stenar, en tid att samla 

    stenar, en tid att ta i famn, en tid att avstå

från famntag#.

 

Saknas tiden kastas inga stenar.

       För att samla utspridda stenar behövs tid för

att samla ihop stenar.

      Omfamna sin människa i tacksamhet  görs

när  tiden för det är  tillgänglig.

       Avstå från famntag görs under dagens tid. 

 

¤Predikaren. 3:6.

 

6.  #En tid att skaffa, en tid att mista,

en tid att spara, en tid att kasta#.

 

Tiden tillgänglig för fylla sina behov.

      Tiden finns för mista det man längtar efter.

Spara till behovet finns tid för. 

      Tid för bortkostad tid: på o-nyttigheter.

 

¤Predikaren. 3:7.

 

7.  #En tid att riva sönder, en tid att sy ihop,

en tid att tiga, en tid att tala#.

 

Tiden finns  tillgänglig för tystnad.

     Ära behärskad tunga.  Tillgänglig  för Alla.

När tid ges för att tala antingen tala visa eller

     dåraktiga ord.

Tid för riva sönder skadliga skrivna ord

    på skrivna anteckningar.

Finns  tillgänglig tid för sy ihop vad som 

     ska bli helt.

 

¤Predikaren. 3:8.

 

8.  #En tid att älska, en tid att hata,

en tid för krig, en tid för fred#.

 

Finns älska sin nästas liv.

     Hjälpa och trösta.

Tid för  den hatiske att hata sin nästa.

      Finns tid för planera och utföra krig.

Tid  tillgänglig för sluta fred med varandra.

 

¤Predikaren. 3:9.

 

9.  #Vad får då den strävsamme ut av all

sin möda#.

 

När den arbetsamme flitige ser att allt har sin tid:

     vilken belöning  får han då tillbaks?

 

¤Predikaren. 3:10.

 

10.  #Jag har sett vilket arbete Gud har lagt

på människan#.

 

Har sett all omsorg Gud lagt ned på människans

       värdighet.

 

¤Predikaren. 3:11.

 

11.  #Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden.

Han låter människor urskilja ett sammanhang,

       men aldrig kan de fatta Guds verk

från början till slut#.

 

Allt vad Gud själv gjort visar sin skönhet.

       Allt vad han gör sker i gudomlig ordning.

Tillåter människan få urskilja allt har sin tid.

      Männskans förstånd förstår inte Guds verk.

 

¤Predikaren. 3:12.

 

12.  #Jag insåg att för människan finns ingenting

gott utom att  glädja sig och njuta livets goda#.

 

Förstod för människans liv: endast godheten

    finns i glädjen njutningen för livets goda. 

 

¤Predikaren. 3:13.

 

13.  #Att äta och dricka och finna glädje mitt all

sin möda  ------ det är en gåva från Gud#.

 

I ätandet och drickandet: finns glädjen mitt

     i all människors arbets-möda.

En gåva från Gud. 

 

¤Predikaren. 3:14.

 

14.  #Jag vet vad Gud gör består för alltid,

ingen kan lägga något därtill, ingen kan dra

        något därifrån.

Så handlar Gud för att man skall bäva inför honom#.

 

Vad Gud gör äger bestående värde.

      Vilket ger människor gudsfruktan.

 

¤Predikaren. 3:15.

'

15.  #Det som är har redan varit, det som kommer

har redan funnits.

       Gud letar åter fram det flydda#.

 

Vad som varit i historien upprepas igen.

 

LIVETS INTIGHET OCH ONDSKA.

 

     PREDIKAREN. 3:16-22. 

 

¤Predikaren. 3:16.

 

16.  #Vidare såg jag under solen:

   orätt satt på rättens plats, orätt satt på

rättfärdighetens plats#.

 

Såg under solen: ondskan o-rättvisa blivit

       placerad på där rättvisa skulle råda.

O-rättvisan gjorts till Herre på rättfärdighetens

     ursprungliga plats.

   

¤Predikaren. 3:17.

 

17.  #Jag tänkte:

Gud dömer både rättfärdiga och orättfärdiga.

        För allt som sker, för varje handling 

finns en tid#.

 

Jag tänkte i min tanke:

       Gud allsmäktig: dömer både den rättfärdiges

och o-rättfärdiges gärningar.

      Dömer för allt som sker under solen.

Varje handling utförs beroende av tiden.

 

¤Predikaren. 3:18.

 

18.  #Jag tänkte:

Det sker för människornas skull, för att Gud skall

       pröva dem och de själva inse att de är

lika djuren#.

 

Jag tänkte i mina tankar:

         Allt inträffar för människors skull.

Gud prövar människors hjärtan.

        

¤Predikaren. 3:19.

 

19.  #Människans öde och djurens är ett och detsamma: hon dör som de.

         Samma livsande bor i dem båda.

Människan är inte förmer än djuren.

         Allting är tomhet#.

 

Människans livsöde: vilket jämförs med djurens öde.

      Genom arvssynden dör allt skapat.

Samma livsande verksam i de bådas liv.

       Människans värde inte förmer än djurens.

Allting skapat idel tomhet: vilket lever under arvssyndens födslovåndor.

 

¤Predikaren. 3:20.

 

20.  #Allt går mot samma mål: allt har kommit

av jord, och allt blir jord igen#.

 

Allt skapat ligger under ondskan vän med

       arvssynden:

Allt har sitt ursprung av jordens mylla.

       

¤Predikaren. 3:21.

 

21.  #Vem vet om människornas livsande stiger

uppåt, mot höjden, medan djurens sjunker

       neråt, mot jorden?#

 

Vem har full kännedom om människans livsande?

      Om den stiger upp mot höjden.

Medan djurens livsande ner mot jorden.

 

¤Predikaren. 3:22.

 

22.  #Jag insåg att det inte finns något gott för

människan utom glädjen i arbetet;

        det är hennes beskärda del#.

Vem visar människan vad som kommer

      efter henne?#. 

 

Jag Kung Salomo förstod: vad gott endast är

      arbetsglädjen.

Arbete att utföra.

         

 

Ord av verklighet som ger ett motsatts-tänkande.Gråter inte människa ler hon med

      sina läppar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 143:1-12.

 

BÖN OM RÄDDNING FRÅN UNDERGÅNG.

 

BÖN UNDER FIENDERS FÖRTRYCK.

 

¤Psalm.143:1.

 

1.  #En psalm av David.

Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop,

     du som håller ord, svara mig, du som är rättfärdig#.

 

Davids bön om räddning ur undergångens våld.

        Bönhör mig i min svaghet:

Lyssna på mitt ödmjuka bönerop.

        Du trogen efter dina uttalade ord.

Du, Herre, rättfärdig i vad du gör.

 

¤Psalm. 143:2.

 

2.  #Ställ inte din tjänare inför din domstol,

ingen människa kan få rätt mot dig#.

 

Tillåt inte din tjänare vara inför din domstol.

        Ingen människan få rätt mot din rättfärdighet. 

 

¤Psalm. 143:3.

 

3.  #Fienden förföljer mig, han har krossat mig

och låter mig bo i mörker som de sedan

     länge döda#.

 

Fienden min ondsinte förföljare.

           Besegra mig: låter mig få bo i andligt mörker.

 

¤Psalm. 143:4.

 

4.  #Modet sviker mig, hjärtat förlamas i bröstet#.

 

Modlösheten min Herre.

         Vilket förslavar mitt hjärta.

 

¤Psalm. 143:5.

 

5.  #Jag minns förgångna tider och tänker på allt 

du har gjort, jag begrundar vad din hand förmått#.

 

Glömmer inte vad som hänt gångna tider.

      Begrundar allt vad du gjort.

Med din skaparhand. 

 

¤Psalm. 143:6.

 

6.  #Jag sträcker mina händer mot dig,

öppnar mig som törstig jord#.

 

Jag sträcker mina ödmjuka händer mot dig,

     min hjälpare.

Öppnar mitt törstiga hjärta: likt törstig jord.  

 

¤Psalm. 143:7.

 

7.  #Herre, skynda att svara mig,

jag orkar inte mer.

     Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir

jag lik dem som lags i graven#.

 

Herre, svara på mitt nödrop.

      Mitt liv tas ifrån mig: var mitt livs räddare.

Visa ditt nådefulla ansikte för mig.

       Svik mig inte: annars blir jag lik dem som

lagts ner i graven.

 

¤Psalm. 143:8.

 

8.  #Låt mig var morgon möta din trofasthet,

ty jag förtröstar på dig.

      Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter

mitt hopp till dig#.

 

Tillåt mig varje morgon: Möta din trofasthet.

        Vilket gör jag helt förtröstar på dig.

Var min vägledare: visa i din vishet den väg

      jag skall gå.

Sätter mitt hopp till dig.

 

¤Psalm. 143:9.

 

9.  #Herre, rädda mig från mina fiender,

jag flyr till dig#.

 

Herre, var min räddare från mina fiender.

       Flyr till min trygga tillflykt.

 

¤Psalm. 143:10.

 

10.  #Lär mig att göra din vilja, ty du

är min Gud.

       Må din goda ande leda mig på jämn mark#.

 

Lär mig din fullkomliga vilja.

         Ty du är för mig den ende Guden.

Låt din goda ande: tryggt leder mig fram på

      jämn mark.

 

¤Psalm. 143:11.

 

11.  #Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära,

tag mig ur nöden, du som är rättfärdig#.

 

Herre, endast du kan troget bevara mitt liv.

      Vilket ärar ditt namn.

I din nrättfärdighet: befria mig ur nödens liv.

 

Psalm. 143:12.

 

12.  #Förinta mina fiender, du som är trofast,

förgör dem som står efter mitt liv,

       ty jag är din tjänare#. 

 

Utplåna mina fiender.

       Du som i din trofasthet gör det.

De som vill förgöra mitt liv: förinta dem.

        Eftersom  jag få vara din tjänare.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 144:1-15.

 

KUNGENS LOVSÅNG OCH BÖN.

 

¤Psalm. 144:1.

 

1.  #Av David.

Lovad vare Herren, min klippa, han som

övat min arm för krig och lärt min hand

    att strida#.

 

Kung Davids lovsång böneord: 

     Lova Herren. Herre min eviga klippa.

Hans mäktiga arm  övad till strid för kriget.

        Vilket lärt min hand strida.

 

¤Psalm. 144:2.

 

2.  #Min klippa och min borg, min fristad

och min räddare, min sköld, min tillflykt,

     han som lägger folken under mina fötter#.

 

Herren min eviga klippa.

       Min fasta försvarsborg mot fienden.

Min fristad från fiendens inflytande.

      Min trogne räddare.

Herren mitt skydd mot ondskan.

      Min säkra tillflykt.

Hans allmakt lägger folken under mina fötter.

 

¤Psalm. 144:3.

 

3.  #Herre, vad är en människa att du bryr dig

om henne, en dödlig att du räknar med honom?#.

 

Herre, vad är en dödlig människa slav under

    arvssynden.

Din förlåtelse människans hopp.

 

¤Psalm. 144:4.

 

4.  #Människan är som en vindfläkt,

hennes levnad som en flyktig skugga#.

 

Människans liv: likt en vindfläkt.

      Hennes levnad likt flyktig skuggbild.

 

¤Psalm. 144:5.

 

5.  #Herre, vik undan din himmel, stig ner

rör vid bergen så att de ryker#.

 

Herre, låt inte din himlen: var hinder för

    din  hjälpsamhet.

Stig ner från din  himmel: rör med din allmakt

     vid bergen. 

 

¤Psalm. 144:6.

 

6.  #Låt blixtar ljunga vida omkring, skjut dina

pilar, låt dem vina#.

 

Låt dina himmelska blixtar visa sig.

        Låt dina heliga pilar på förgöra all ondska.

 

¤Psalm. 144:7.

 

7.  #Räck ut din hand från höjden, befria mig

och rädda mig ur djupa vatten, undan främlingar#.

 

I din nåd sträcka ut din kärleksfulla hand

     från höjden.

Var min räddare ur syndens djupa vatten.

        Bli räddad från främlingars våld 

 

¤Psalm. 144:8.

 

8.  #Som har munnen full av lögner och med lyftad

hand svär falska eder#.

 

Främlingars ondsinthet: har munnen fylld 

     av lögnaktiga ord.

Med lyftad hotfylld hand svär falska ord.

 

¤Psalm. 144:9.

 

9.  #Gud, vill sjunga en ny sång till din ära,

spela på tiosträngad harpa#.

 

Gud, till din ära villig sjunga en ny sång.

       

¤Psalm. 144:10-11.

 

10-11.  #Du som ger seger åt kungar och befriar

din tjänare David.

      Rädda mig från det grymma svärdet,

befria mig från främlingar, som har munnen

    full av lögner och med lyftad hand svär

falska eder#.

 

Du, min Herre, ger seger åt kungar.

      Befriar mig från dödens grymhetens svärd.

Befria mig från onda främlingar.

       Främlingars ord fyllda av lögn.

 

¤Psalm. 144:12.

 

12.  #Våra söner är som växande plantor,

i blomman av sin ålder.

      Våra döttrar är som pelare, skulpterade

för palats#.

 

Våra söner: likt växande plantor.

   Lever i blomsterrikt liv av sin ålder.

Våra döttrar likt stödjepelare: 

    skulpterade för palats.

 

¤Psalm. 144:13.

 

13.  #Våra förråd är fulla, de rymmer föda av

alla slag.

       Fåren förökar sig tusenfalt, på ängarna#.

 

Våra förråd rikligt välsignade: med näringsrik föda.

       Antalet får förökar sigtusen-falt.

Vandrande på ängarna.

 

¤Psalm. 144:14.

 

14.  #Och våra kor är feta.

   Ingen anfaller oss, ingen fördriver oss,

på våra gator hörs ingen klagan#.

 

Våra kor välmående.

      Ingen fiende anfaller oss.

Ingen fördriver oss till främmande länder.

       

¤Psalm. 144:15.

 

15.  #lyckligt det folk som har det så,

lyckligt det folk som har Herren till Gud#.

 

Välsignat det folk som lever så.

      Välsignat det folk som Herren till sin Gud. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 145:1-21.

 

HERRENS STORHET OCH GODHET.

 

¤Psalm. 145:1.

 

1.  #En lovsång av David.

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,

       nu och för evigt prisar jag ditt namn#.

 

I min lovsång  sjunger om din storhet, Gud.

    Gud, min konung.

Prisar ditt namn  nu och för evigt.

 

¤Psalm. 145:2.

 

2.  #Dag efter dag vill jag prisa dig, 

nu och för evigt sjunga ditt lov#.

 

Varje dag jag villig prisa dig.

      Nu och för evigt lovsjunger ditt lov.

 

¤Psalm. 145:3.

 

3.  #Stor är Herren, högt är han prisad,

ingen kan fatta hans storhet#.

 

Herren stor, högt prisad.

       Inget mänskligt förstånd: förstår hans storhet.

 

¤Psalm. 145:4.

 

4.  #Släkte efter släkte skall hylla dina verk

och vittna om dina väldiga gärningar#.

 

Släkte efter släkte hyllar dina underverk.

        Vittnar om dina väldiga gärningar.

 

¤Psalm. 145:5.

 

5.  #De skall tala om din härlighet, höga majestät

    och de under som du gör vill jag besjunga#.

 

De talat om din härlighet.

         Ditt höga majestät.

Besjunger om de under du gjort. 

 

¤Psalm. 145:6.


6.  #De skall prisa din fruktansvärda makt,

och din storhet vill jag förkunna#.

 

Prisar din fruktansvärda makt.

       Förkunnar din storhet.

 

¤Psalm. 145:7.

 

7.  #De skall ropa ut din stora godhet och jubla

över din trofasthet#.

 

Ropar ut din stora  godhet.

      Jubla över din trofasthet.

 

¤Psalm. 145:8.

 

8.  #Nådig och barmhärtighet är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek#.

 

Nådig barmhärtig är Herren.

     Rik på visa sin kärlek.

Långmodig i sin vrede.

'

¤Psalm. 145:9.

 

9.  #Herren är god mot alla, barmhärtig mot

allt han har skapat#.

 

Herren visar sin godhet mot alla.

           Visar barmhärtighet mot sin skapelse.

 

¤Psalm. 145:10.

 

10.  #Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

dina trogna skall lovsjunga dig#.

 

Din skapelse skall tacka dig.

        Dina trogna tjänare skall lovsjunga dig.

 

¤Psalm. 145:11.

 

11.  #De skall tala om ditt rikes ära och förkunna

din väldiga kraft#.

 

Dina trogna skall vittna om ditt rikes ära.

      Förkunna frimodigt din väldiga kraft.

 

¤Psalm. 145:12.

 

12.  #Så att alla lär känna din makt, ditt rikes

ära och härlighet#.

 

      Alla som hör förkunnelsen: lär känna din makt.

Lära känna ditt rikes ära härlighet.

 

¤Psalm. 145:13.

 

13.  #Ditt rike står i alla tider, ditt välde

från släkte till släkte#.

 

Ditt rike består i alla tider.

        Ditt välde från släkte till släkte.

 

¤Psalm. 145:13b.

 

13b.  #Gud håller sina löften,

kärleksfull i allt han gör#.

 

Gud troget i sin godhet håller sina löften.

        Kärleksfull i allt vad han gör.

 

¤Psalm. 145:14.

 

14.  #Herren stöder dem som vacklar,

han rätar krökta ryggar#.

 

Livets stöd för de uppgivande modlösa.

      

¤Psalm. 145:15.

 

15.  #Allas ögon är vända mot dig,

och du ger dem föda i rätt tid#.

 

Allas ögon riktade mot dig.

    I rätt tid får de sin föda.

 

¤Psalm. 145:16.

 

16.  #Du öppnar din hand och stillar

allt levandes hunger#.

 

Visar godhetens öppna hand.

       Stillar allt levandes hunger. 

 

¤Psalm. 145:17.

 

17.  #Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

kärleksfull i allt vad han gör#.

 

Herren rättfärdig i alla sina gärningar.

      Kärleksfull i allt vad han gör.

 

Psalm. 145:18.

 

18.  #Herren är nära alla som ropar, alla som

av hjärtat ropar till honom#.

 

Hjärtats rop har stor betydelse för Herrens behag.

 

¤Psalm. 145:19.

 

19.  #Herren gör vad de fromma begär,

han hör deras rop och räddar dem#.

 

Herren bönhör de frommas begär.

      Är deras räddare  hör deras nödrop.

 

¤Psalm. 145:20.

 

20.  #Herren skyddar dem som älskar honom,

men alla de onda förgör han#.

 

Beskyddar dem som har honom kär.

      Ondsinta förgör han.

 

¤Psalm. 145:21.

 

21.  #Herrens lov vill jag sjunga,

allt som lever skall prisa hans heliga namn

    nu och för evigt#. 

 

Herrens lov lovsjunger jag.

     Allt levande ska prisa hans heliga namn.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 146:1-10.

 

KUNGENS LOVSÅNG OCH BÖN.

 

Psalm. 146:1.

 

1.  #Halleluja!

    Prisa Herren, min själ!#.

 

Psalm. 146:2.

 

2.  #Jag vill prisa honom så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till#.

 

Psalm. 146:3.

 

3.  #Lita aldrig på mäktiga män, människor som

ingen hjälp kan ge#.

 

Psalm. 146:4.

 

4.  #De ger upp andan och blir jord igen,

då går deras planer om intet#.

 

Psalm. 146:5.

 

5.  #Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud#.

 

Psalm. 146:6.

 

6.  #Han som gjort himmel och jord och hav

och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig

      sina löften#.

 

Psalm. 146:7.

 

7.  #Han ger de förtryckta deras rätt, han ger

de svältande bröd.

       Herren befriar de fångna#.

 

Psalm. 146:8.

 

8.  #Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar

krökta ryggar, Herren älskar de trogna#.

 

Psalm. 146:9.

 

9.  #Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa

och änkor men korsar de ondas planer#.

 

Psalm. 146:10.

 

10.  #Herren härskar för evigt, din Gud, o Sion,

från släkte till släkte.

     Halleluja!# 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 147:1-20.

 

HERRENS VÄLGÄRNINGAR.

 

¤Psalm. 147:1.

 

1.  #Halleluja!

Det är gott att sjunga vår Guds lov,

    lovsång är skön och ljuvlig#.

 

¤Psalm. 147:2.

 

2.  #Herren bygger upp Jerusalem och samlar

det skingrade Israel#. 

 

¤Psalm. 147:3.

 

3.  #Han ger läkedom åt de förtvivlade,

han helar deras sår#.

 

¤Psalm. 147:4.

 

4.  #Han bestämmer stjärnornas antal 

och ger dem deras namn#.

 

¤Psalm. 147:5.

 

5.  #Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,

hans vishet är utan gräns#.

 

¤Psalm. 147:6.

 

6.  #Herren stöder de svaga, de gudlösa slår

han till marken#.

 

¤Psalm. 147:7.

 

7.  #Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud

till lyra#.

 

¤Psalm. 147:8.

 

8.  #Han som täcker himlen med moln,

som skänker regn åt jorden och låter gräset

       gro på bergen#.

 

¤Psalm. 147:9.

 

9.  #Han som ger föda åt djuren, år korpens

skrikande ungar#.

 

¤Psalm. 147:10.

 

10.  #Han gläder sig inte åt stridshästars kraft

och soldaternas snabba steg#.

 

Psalm. 147:11.

 

11.  #Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som

hoppas på hans nåd#.

 

Psalm. 147:12.

 

12.  #Lova Herren, Jerusalem, Sion, 

prisa din Gud#.


 

Psalm. 147:13.

 

13.  #Han gör bommarna för dina portar

ditt folk där inne#.

 

Psalm. 147:14.

 

14.  #Han ger fred och välgång åt ditt land

och mättar dig med finaste vete#.

 

Psalm. 147:15.

 

15.  #Han sänder sitt bud till jorden,

snabbt löper hans ord#.

 

Psalm. 147:16.

 

16.  #Han låter snö falla som ull, rimfrost strör

han ut som aska#.

 

Psalm. 147:17.

 

17.  #Han kastar ner hagel som smulor,

hans köld får vattnet att frysa#.

 

Psalm. 147:18.

 

18.  #Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnet strömmar#.

 

Psalm. 147:19.

 

19.  #Han förkunnar sitt ord för Jakob,

sina stadgar och lagar för Israel#.

 

Psalm. 147:20.

 

20.  #Så har han inte gjort för andra folk,

de känner inte hans lagar#. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 148:1-14.

 

SKAPELSENS LOVSÅNG.

 

Psalm. 148:1.

 

1.  #Halleluja!

Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden#.

 

Psalm. 148:2.

 

2.  #Prisa honom, alla hans änglar,

prisa honom, hela hans här#.

 

Psalm. 148:3.

 

3.  #Prisa honom, sol och måne, 

prisa honom, alla strålande stjärnor#.

 

Psalm. 148:4.

 

4.  #Prisa honom, du himlarnas himmel,

du vatten ovanför himlen#.

 

Psalm. 148:5.

 

5.  #De skall prisa Herrens namn,

ty han befallde och de skapades#.

 

Psalm. 148:6.

 

6.  #Han gav dem deras plats för evig tid,

bestämde en ordning som aldrig förgår#.

 

Psalm. 148:7.

 

7.  #Prisa Herren på jorden, havsdjur

och väldiga djup#.

 

Psalm. 148:8.

 

8.  #Blixt och hagel, snö och dimma,

du stormvind som gör vad han befaller#.

 

Psalm. 148:9.

 

9.  #Alla höjder och berg, alla fruktträd

och cedrar#.

 

Psalm. 148:10.

 

10.  #Vilda djur och boskap, kräldjur

och flygande fåglar#.

 

Psalm. 148:11.

 

11.  #Alla jordens kungar och folk,

alla dess furstar och domare#.

 

Psalm. 148:12.'

 

12.  #Ynglingar och flickor, gamla och unga#.

 

Psalm. 148:13.

 

13.  #De sall prisa Herrens namn, hans namn

är det enda upphöjda, över jord och himmel

      är hans majestät#.

 

Psalm. 148:14.

 

14.  #Han har gjort sitt folk mäktigt,

till ära för alla sina trogna, för Israel,

      det folk som står hoom nära#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2019 00:42

PSALTAREN. PSALM. 149:1-9.

 

GLÄDJE I HERREN.

 

Psalm. 149:1.

 

1.  #Halleluja!

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

     sjung hans lov i de trognas församling#.

 

Psalm. 149:2.

 

2.  #Israel skall glädjas över sin skapare,

Sions folk skall jubla över sin konung#.

 

Psalm. 149:3.

 

3.  #Med dans skall de prisa hans namn,

till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov#.

 

Psalm. 149:4.'

 

4.  #Ty Herren älskar sitt folk och skänker

de maktlösa seger#.

 

Psalm. 149:5.

 

5.  #I triumf skall de trogna jubla

och höja glädjerop om natten#.

 

Psalm. 149:6.

 

6.  #Ur deras strupar stiger lovsång

till Gud, i deras hand är ett skarpslipat svärd#.

 

Psalm. 149:7.

 

7.  #De skall ta hämnd på folken,

straffa främmande folkslag#. 

 

Psalm. 149:8.

 

8.  #Binda deras kungar med kedjor,

deras stormän med bojor av järn#.

 

Psalm. 149:9.

 

9.  #De skall verkställa den dom som är fälld.

Det är en ära för alla hans trogna#.

     Halleluja!

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se