Alla inlägg den 10 oktober 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 187.

 

18700.  Tålige har tid för allt.

 

18701.  O-tålige har inte tid för något.

 

18702.  O-tålige saknar tålighetens trösterika liv.

 

18703.  Tåligheten älskvärd uppskattad för

tålige hatar o-tåligheten.

 

18704.  Tåligheten o-tåligheten varandras

dagliga fiender.

 

18705.  Ödmjuke låter ödmjukheten i sitt

växa till andlig mognad i den.

 

18706.  När den ömjuke bemöts av övermodets

listigheter prövas ödmjukes ödmjukthet. 

 

18707.  När den vänlige bemöts av elakhetens

elaka beteende prövas vänliges vänlighet.

 

18708.  Bemöts barmhärtige av o-barmhärtigheten

prövas den barmhärtige.

 

18709.  Ni, stormän: regera med kärlek och 

rättvisa folket prisar er goda karaktär.

 

18710a.  Strids-lystne vänder  ryggen mot

sanna Orden: väljer sprida stridiga ord på

     sin tunga.

 

18710b.  Stridslystne övermodets tjänare:

Sprider sårande ord in i sin nästas själs-liv. 

 

18710c.  Stridslystne sprider förvirring och oro

i sin omgivning.

 

18711.  Stridslystne stillhetens tystnadens fiender.

 

18712.  Uthålligheten  sanningen: 

tröste-rika älskvärda för Livet.

 

18713.  Var frimodig tala: sanna ord.

 

18714.  Tala sanna ord vilket gör o-sanna orden

till förlorare: sanna ord  till Livets vinnare.

 

18715.  Ifrågasättandet bjuder in till 

pratsamheten pratsjukheten i lögnens spår.

 

18716.  Ordningsamme befattar sig inte med

tvister ordstrider kivet.

 

18717.  Tvister ord-strider kivaktiga ord 

använder kivaktig tunga som sitt ord-redskap.

 

18718.  Tungan ord-redskapet: antingen för de ondsinta eller godhjärtliga.

 

18719.  Ont samvete följer onda begär 

utför dem i ord och handling.

 

18720.  I Ord och handling  föder onda samvetet

   dödlighet från Liv till Död.

 

18721.  Ordets görare  visas i ord och handling.

 

18722.  Ordets hörare ger gott resultat

     i vara god lyssnare och Ordets görare.

 

18723.  Ordets görare lever ut vad som hörts.

 

18724.  Tungan ordens eldiga-kraft

antingen talas ut på ondsint sätt eller

     i godheten.

 

18725.  Välsignelse eller förbannelse talas ut

av tungan.

 

18726a.  Förbannelsens tunga saknar

   uppmuntrande ord. 

 

18726b. Välsignelsens tunga talar

       uppmuntrande ord.

 

18726c.  Förbannelsens ord ger människan

blödande sår i själen.

 

18727.  Välsignelsens ord läker människans

     blödande sår i själen.

 

18728.  Modlösa människor äger ondsinta

hjärtan och sinnen.

 

18729.  Rikes rikedomar kan inte  förlänga 

sitt Liv för betalning.

 

18730a.  Sanningens människa ingen lögnare.

 

18730b.  Sanningens människa lånar inte ut sin

tunga till lögnaktiga ord.

 

18730c.  Sanningens människa låter inte förtalets

ord vidröra hennes läppar.

 

18731.  Förtalets människo-ord  o-rena läppana

besmittar själen.   

 

18732.  Vredens dödliga fläckar besmittar själen.

 

18733.  Saktmodet förlåtelsen renar själen från

dödlig besmittelse: ger själslivet befrielse 

       från vredens mörka själs-fläckar.

 

18734.  Ödmjuke vigt sitt liv åt  ödmjukheten.

 

18735.  Ödmjuke högmodets skräck när hans

ödmjuka ord och handlingar visar sig.

 

18736.  Ödmjuke föraktas inte av ödmjukheten.

 

18737a.  Ödmjuke äger ödmjukhetens ömma

vård och kärlek.

 

18737b.  Ödmjukes liv ödmjukhetens egendom.

 

18738.  I döden saknas Livet.

 

18739.  Högmodet o-lydnaden förbannelses vänner. 

 

18740.  Ödmjukheten lydnaden  välsignelsens vänner.

 

18741.  Döden Livets hatare och föraktare.

 

18742.  Döden skadar sig själv.

 

18743.  Stoltheten  o-lydnaden dödens vänner.

 

18744.  Ödmjukheten lydnaden livets vänner.

 

18745.  Falskheten talar hala ord.

 

18746.  Lögnens makter hatar föraktar sanningen.

 

18747a.  Begärlighetens liv förstör människovärdet.

 

18747b.  Begärlighetens liv  behagar egoismen.

 

18747c.  Begärlighetens liv  dödlighetens vän.

 

18748.  Begärlighetens liv  tillfredsställer

själviskhetens ego-behov. 

 

18749.  Begärlighetens liv  saknar tacksamheten

förnöjsamheten.

 

18750.  Hånfyllda Ord vad ger de till Livet.

 

18751.  Hånfyllda blickar och ord inga problem-lösare.

 

18752.  Ilskna blickar Ord  hatiska ord blickar

      ingen tröst hjälp för folket.

 

18753.  Trätgiriga blickar ord  ondskefulla

ord och blickar inga  problem-lösare.

 

18754.  Rättvise visar sin rättvisa inför

människo-ögon.

 

18755.  Förspilld tid  livets tomhet och fåfänga.

 

18756.  Den dyrbara dygden  ödmjukheten

     tillgänglig för Alla.

 

18757.  O-tåliges o-kunnighet: hindret för att förändra sitt liv bli tålig.

 

18758.  Svekfritt sinne  uppriktigt hjärta

     tillgängliga för Alla.

 

18759.  Ondskan predikar med stor envishet

lögnaktiga ord vars syfte förneka sanna ord

     få dem utbytta mot ondskans o-sanna ord.

Valet: männniskan väljer antingen sätta sin tilltro

       till ondskan eller sanningen.

 

18760.  Antingen tillåta vreden  äras av kroppens olikalemmar eller av saktmodet.

 

18761.  Lögnen utkämpar kamp mot sanningen.

 

18762.  Antingen väljer man vandra på

lydnadens väg eller o-lydnadens väg.

 

18763.  Hyckleriets människor  o-barmhärtiga.

 

18764.  Hyckleriets folk  själviska.

 

18765.  Hyckleriets människor o-intressanta.

 

18766.  Tvivlet ifrågasätter sanningen:

tvivlet o-tröstlig o-barmhärtig.

 

18767.  Lögnen älskar sin vänskap med tvivlet.

 

18768.  Tvivlet ifrågasätter  sanna  orden:

nyttiga där o-sanna orden råder.

 

18769.  Vara stridslysten talar övermodiga ord.

 

18770.  Övermodiga ord  ärar övermodet.

 

18771.  Stridslystenhet dödlig i beteendet:

i vad den säger.

 

18772.  I lögnarens mun finns inga sanna ord.

 

18773.  Vara rädd om varandra.

 

18774.  Vad fint nyttigt tänka de orden om varandra

till stöd och hjälp.

 

18775.  Vrede vandrar i träldomshuset.

 

18776.  Elake vandrar i träldomshuset.

 

18777.  O-barmhärtige vandrar i träldomhuset.

 

18778.  I saktmodet finns Livet.

 

18779.  I ilskenheten finns tomhet och död.

 

18780.  Saktmodige tar sin tillflykt till saktmodet

när ilskenheten anfaller hotar honom.

 

18781.  Tänk få äga svekfritt sinne.

 

18782.  Svekets tomhet fåfänga vad ger det

till Livet.

 

18783.  Ilskenheten gör ilsknes liv till

tomhet och fåfänga.

 

18784.  Häftige övergiven av häftighetens 

tomhet och fåfänga.

 

18785.  Insikten godheten  tillhör  inte dåren.

 

18786.  Dyrbara ödmjukheten vad mänskligheten 

idag Behöver leva i.

 

18787.  Dyrbara tåligheten vad nationen idag

   Behöver leva i: nationen till tröst och hjälp.

 

18788.  Vreden o-värdig o-önskad för saktmodet.

 

18789.  Saktmodige värdig värdefull för

saktmodet: vara saktmodets vän för Livet.

 

18790.  Antingen väljer man övermodets

o-lydiga väg eller lydnadens väg.

 

18791.  Trolösa övermodet  skapar nationella  problem.  


18792.  Trolöshetens stolthet  ingen problem-lösare.

 

18793.  Elake tillbringar sin tid av Livet i elakhetens

fördärv och förströelse.

 

18794.  Bättre välja snällhetens väg än elakhetens

I vilket den snälle undviker elaka fördärvet

     och förströelsen.

 

18795.  Ondskan o-tacksam i sitt livs-beteende.

 

18796.  Ondskans o-tacksamhet  vanärar 

tacksamheten förnöjsamheten.

 

18797.  Begärliga livet orenar själen.

 

18798.  Ilsknes ilskenhet smutsar ner själen.

 

18799.  Tänk få betjäna sin nästas behov.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

PSALTAREN. PSALM. 116:1-19.

 

Psalm. 116:1.

 

1.  #Jag älskar Herren, ty han hört min 

bön om förskoning#.

 

Älskar Herren: visat sin kärlek godhet mot

     mig: besvarat min bön om förskoning. 

 

Psalm. 116:2.

 

2.  #Han lyssnade till mig när jag ropade#.

 

Lyssnade på mitt bönerop om hjälp i nöden.

 

Psalm. 116:3.

 

3.  #Dödens snaror omgav mig,

dödsrikets fasor nådde mig, jag var i nöd

     och förtvivlan#.

 

Dödens o-barmhärtiga snaror omgav mitt liv.

      Dödsrikets fasor träffade mig.

Var i mitt livs nöd och förtvivlan.

 

Psalm. 116:4.

 

4.  #Jag åkallade Herren:

Herre, rädda mitt liv!#.

 

I min själsnöd och hjärtats förtvivlan:

     Åkallade Herren.

Herre, var min räddare!

 

Psalm. 116:5.

 

5.  #Herren är nådig och barmhärtig,

vår Gud är barmhärtig#:

 

Herren är mig nådig barmhärtig.

       Vår Gud visar sin barmhärtighet.

 

Psalm. 116:6.

 

6.  #Herren bevarar de oskyldiga, jag var

hjälplös, och han räddade mig#.

 

Herren älskar de o-skyldiga.

      Jag kände mig hjälplös.

I min hjälplöshet räddade du mig.     

 

Psalm. 116:7.

 

7.  #Kom till ro, min själ, Herren har varit

god mot mig#.

 

Min Själ låt dig komma till rons vila.

     Herren har visat sin godhet mot mig.

 

Psalm. 116:8.

 

8.  #Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava#.

 

Var min räddare från dödens makt.

     Mitt öga från fyllas med sorgetårar.

Min fots steg från att skada sig.

      

Psalm. 116:9.

 

9.  #Jag får vandra inför Herren i de levandes

länder#.

 

Får vandra inför Herren: i de levandes länder.

 

Psalm. 116:10.

 

10.  #Jag trodde att jag skulle gå under,

jag plågades svårt#.

 

I min döds-fara trodde jag skulle mista livet. 

       Plågades svårt avv döds-ångest.

 

Psalm. 116:11.

 

11.  #Och tänkte i min oro:

Alla människor sviker#.

 

Tänkte i min innersta oro: alla människor 

     överger mig.

 

Psalm. 116:12.

 

12.  #Hur skall jag återgälda Herren

alla hans välgärningar mot mig?#.

 

Hur skall tacksamt gottgöra Herren för

    alla hans välgärningar mot mig.

 

Psalm. 116:13.

 

13.  #Jag lyfter räddningens bägare

och åkallar Herren#.

 

Lyfter räddningens bägare i åkållan inför Herren.

 

Psalm. 116:14.

 

14.  #Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk#.

 

Villig infria mina givna löften till Herren.

      Inför hela hans utvalda folk.

 

Psalm. 116:15.

 

15.  #De trognas liv är dyrbart

i Herrens ögon#.

 

De trognas liv dyrbara i Herrens ögon.

 

Psalm. 116:16.

 

16.  #Herre, jag är din tjänare,

bara din tjänare, din tjänarinnas son,

     du har lossat mina bojor#.

 

Jag, Herre, din tjänare.

     Din tjänare: din tjänarinnas son.

Lossat mina dödliga bojor.

 

Psalm. 116:17.

 

17.  #Jag vill frambära tackoffer åt dig,

jag vill åkalla Herren#.

 

I tacksamhet frambära tackoffer åt dig.

      Villigt åkalla Herren.

 

Psalm. 116:18.

 

18.  #Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk#.

 

Psalm. 116:19.

 

19.  #På förgårdarna till Herrens tempel,

inne i Jerusalem.

     Halleluja!#.

 

Villgt infria mina löften till Herren:

på förgårdarna till Herens heliga tempel.

     Herrens tempel inne i Jerusalem.

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

PSALTAREN. PSALM. 117:1-2.

 

Psalm. 117:1.

 

1.  #Prisa Herren, alla folk, lova honom,

alla länder!#.

 

Prisa lova Herren alla folk alla länder.

 

Psalm. 117:2.

 

2.  #Väldig är hans godhet mot oss,'

Herrens trofasthet är evig.

    Halleluja!#.

 

Väldig hans stora  godhet mot oss.

      Herrens trofasthet  varar för evigt.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

PSALTAREN. PSALM. 118:1-29.

 

TACKSAM FÖR HERRENS HJÄLP.

 

Psalm. 118:1.

 

1.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.

 

Tacksam för hans godhet.

    Hans nåd är av evighet.

 

Psalm. 118:2.

 

2.  #Sjung, du Israels folk: evigt varar hans nåd#.

 

Du, Israels folk, lovsjung Herren.

    Hans nåd: evig. 

 

Psalm. 118:3.

 

3.  #Sjung, du Arons ätt: evigt varar hans nåd#.

 

Du, Arons ätt: lovsjung honom.

      Hans nåd varar för evigt.

 

Psalm. 118:4.

 

4.  #Sjung, ni som fruktar Herren, evigt varar

hans nåd#.

 

Ni, gudfruktiga lovsjung Herren.

      För evigt varar hans nåd.

 

Psalm. 118:5.

 

5.  #Jag ropade till Herren i mitt trångmål.

Herren svarade, han förde mig ut i frihet#.

 

I min nöds trångmål: ropade till Herren.

      Han besvarade mig: 

Gjorde mig fri från mitt betryck.

 

Psalm. 118:6.

 

6.  #Herren är med mig ----- jag har ingenting

att frukta: vad kan människor göra mig?#.

 

Har min trygghet i Herren.

     Behöver inte leva i rädsla för fienden.

Människor kan inte skada mig.

     Låter mig inte vara förslavad av människo-fruktan.

 

Psalm. 118:7.

 

7.  #Herren är med mig, han hjälper mig,

jag skall triumfera över mina fiender#.

 

Herren min hjälpare i nöden.

      Hjälper mig: skall triumfera över mina fiender.

 

Psalm. 118:8.

 

8.  #Det är bättre att ty sig till Herren än

att lita på människors hjälp#.

 

Bättre ha sin tilltro till Herrens hjälp än

      lita på människors hjälp.

 

Psalm. 118:9.

 

9.  #Det är bättre ty sig till Herren än

att lita på mäktiga män#.

 

Bättre han sin förtröstan till Herrens hjälp

    än lita på världens mäktiga styresmän.

 

Psalm. 118:10.

 

10.  #Jag var kringränd av främmande folk,

men jag höll dem från livet med Herrens hjälp#.

 

Vara omgiven av främmande folk:

      men blev bevarad från dem med Herrens hjälp.

 

Psalm. 118:11.

 

11.  #Jag var kringränd på alla sidor,

men jag höll från livet med Herrens hjälp#.

 

Jag var i min nöd omsluten på alla sidor 

    av fienden.

Herrens hjälp var mitt beskydd mot dem.

 

Psalm. 118:12.

 

12.  #De kringrände mig som en bisvärm

men slocknade som eld i törne.

     Jag höll dem från livet med Herrens hjälp#.

 

Omringade mig likt flygande anfallande bisvärmar.

      Deras liv togs ifrån dem.

Med Herrens tacksamma hjälp blev fri från dem.

 

Psalm. 118:13.

 

13.  #De trängde mig hårt, var nära att falla,

men Herren kom mig till hjälp#.

 

De förtyckte mig: var nära falla i deras händer.

      I mitt lidande: var Herren där till

min hjälp. 

 

Psalm. 118:14.

 

14.  #Herren är min kraft och mitt värn,

han blev min räddning#.

 

Herren min kraftkälla mitt försvar.

     Min räddare från fienden.

 

Psalm. 118:15.

 

15.  #Hör hur segerropen skallar,

jubel stiger från de trognas läger:

     Herrens hand har visat sin kraft#.

 

Hör segerropen över fienden.

     Jubel-ropet stiger från de trognas lägerplats.

Herrens stridande allmakts hand visat sig

    synligt ibland dem.

 

Psalm. 118:16.

 

16.  #Herrens hand är höjd till seger,

Herrens hand har visat sin kraft#.

 

Herrens allmakts hand upphöjd till seger.

      Hans hand visat sin kraftfulla styrka.

 

Psalm. 118:17.

 

17.  #Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna

om Herrens gärningar#.

 

Jag skall få leva.

       Berätta frimodigt om Herrens gärningar.

 

Psalm. 118:18.

 

18.  #Hårt har Herren tuktat mig, men han

gav mig inte i dödens våld#.

 

Den Herren älskar den agar han.

     Vilket bevarat mig från dödens våld.

Döden o-barmhärtig i vad den gör.

 

Psalm. 118:19.

 

19.  #Öppna för mig rättfärdighetens portar!

Jag vill gå in och tacka Herren#.

 

Öppna upp för mig rättfärdighetens vida portar.

      Jag leva i din rättfärdighet.

Visa min tacksamhet få leva i din rättfärdighet.

 

Psalm. 118:20.

 

20.  #Här är Herrens port, här får hans

trogna gå in#.

 

Herrens port +++ rättfärdighetens port.

     Till vilka hans trogna är välkomna. 

 

Psalm. 118:21.

 

21.  #Jag tackar dig för att du hörde min bön

och blev min räddning#.

 

Villig tacka dig för du lyssnade på mitt bönerop.

       Du, blev min räddare.

 

Psalm. 118:22.

 

22.  #Stenen som husbyggarna ratade

har blivit en hörnsten#.

 

Hörnstenen Jesus Kristus vilken håller ihop

       Kristi levande kropp.

 

Psalm. 118:23.

 

23.  #Detta är Herrens eget verk,

det står för våra ögon som ett under#.

 

Kristi kropp hans eget fullbordade verk.

     I människorsögon ses som ett underverk.

 

Psalm. 118:24.

 

24.  #Detta är dagen då Herren grep in.

Låt oss jubla och vara glada!#.

 

Tillåta oss själva få jubla vid Herrens

     barmhärtiga ingripande.

Herrens hjälp ger glädjefyllt hjärta. 

 

Psalm. 118:25.

 

25.  #Herre, hjälp oss!

Herre, ge framgång!#.

 

Bönen: hjälp oss i vårt förtryck från fienden.

       Herren, ger oss framgång i vad vi gör.

 

Psalm. 118:26.

 

26.  #Välsignad den som kommer i

Herrens namn!

     Vi välsignar er från Herrens hus#.

 

Från Herrens hus kommer välsignelsen.

      När Herrens namn leder våra liv:

vilket välsignar dem.

 

Psalm. 118:27.

 

27.  #Herren är Gud.   Han gav oss ljus.

Ordna er till procession, med kvistar i händerna,

     ända till altarets horn!#.

 

Herren den ende Guden.

       Han ljusets Gud. Ursprungets ljus.

Ordna era liv till högtidlig tillbedjan.

     Med kvistar i händerna till altarets horn.

 

Psalm. 118:28.

 

28.  #Du, är min Gud, jag vill tacka dig.

Min Gud, jag vill höja ditt lov#.

 

Du, min ende Gud.

         Vill visa min tacksamhet inför dig.

Min Gud, vill upphöja ditt lov. 

 

Psalm. 118:29.

 

29.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.  

 

Tacksamt hjärta, tacka Herren.

       För hans Guds godhets skull.

För evigt varar hans nåd.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2019 05:34

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se