Alla inlägg den 11 september 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

ORD AV PPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

Del. 183.

 

18300.  Egennyttigheten  egoismens tjänare.

 

18301.  Själviskheten  egoismens tjänare.

 

18302.  Självupptagenheten egoismens tjänare.

 

18303a.  Egoististska tankar  egoismens tjänare.

 

18303b.  Egoistiska ord  egoismens tjänare.

 

18303c.  Egoistiskt hjärta  egoismens tjänare.

 

18304.  Sanningen livets försvarare  förvarar

    rättvisan mot lögnens listiga  lockelser

och frestelser.

 

18305.  Ilskne behöver hjälp och tröst bli

frisläppt från ilskenhetens fångenskap i stället

       bli fångad älskad av saktmodets

omsorg  och kärlek.

 

18306.  Ilskne blir kärlekslös egoistisk i sin

ilskenhet.    

 

18307.  Saktmodige kärleksfull i sin o-själviskhet.

 

18308.  Kärleken segrar över självgodhetens ondska

sårar själs-livet.

 

18309.  Kärleken segrar över själviskhetens

ondska vilket sårar själen.

 

18310.  Kärleken segraren över självupptagenhetens ondska vilket ger själslivet

    blödande själssår.

 

18311.  Kärleken seger-Herre över egoismens 

ondska vilket fördärvar själslivet med de

     blödande själssåren.

 

18312.  Kärleken visar respekt och  vördnad för

människo-värdet.

 

18313.  Ödmjuke offrat sitt liv för livet i

ödmjukhetens rikedomar.

 

18314.  Ödmjuke lydig följa henne till livets slut.

 

18315.  Ondskans dagliga liv: utövar kampfull

stridslysten strid mot sanningen.

 

18316.  Till sist görs ondskan till förloraren.

 

18317.  Ondskan segrar aldrig över sanningen.

 

18318.  Lär oss älska ödmjukheten.

 

18319.  Uppmuntran  uppmuntrar tankarna.

 

18320.  Saktmodet  uppmuntrar tankarna

i saktmodigheten.

 

18321.  Vreden aggressiv smärtsam för tankarna.

 

18322.  Ilskan sårar tankarna.

 

18323.  Lär känna livets  ödmjukhet och enkelhet.

 

18324.  Lär känna livets enkelhet ödmjukhet

vad mänskligheten Behöver.

 

18325a.  Vänligt ord på läpparna sprider ut vänlighet.

 

18325b.  Vänligt leende på läppar  sprider vänlighetens sol-klara ljusstrålar.

 

18326.  Botemedlet mot sorgsna övergivna

hjärtan hjärtats glädje.

 

18327.  Ödmjuke lever i o-böjlig trohet mot ödmjukheten.

 

18328.  Kärleksfullt hjärta  vandrar tryggt

på kärlekens stig.

 

18329.  Tänk så tryggt  veta  sanningen

inte ljuger.

 

18330.  Sanningen äkta och sann för människo-hjärtat.

 

18331a.  Människo-hjärtat älskar sanningen.

 

18331b.  Människo-hjärtat uppskattar sanna ord.

 

18331c.  Människo-hjärtat  uppmuntras av

sanna ord.  

      

18332.  Lögnen alltid falsk och o-sann i sitt tal.

 

18333.  Visad själv-utgivande kärlek  ger 

kärlek till sin nästa.

 

18334.  Svekfritt sinne  uppriktigt hjärta

vad människan Behöver i-dag.

 

18335.  Tänk få leva i uppriktiga hjärtat

svekfria sinnet  ära dem i livet.

 

18336.  Ärligheten visar sig för dem som

dagligen lever i den.'

 

18337.  Ödmjukheten visar sig för dem som

dagligen lever i den.

 

18338.  Älska ärligheten: ni som härskar på jorden.

 

18339.  Älska vänligheten: ni som härskar

på jorden.

 

18340.  Älska renhjärtligheten: ni som härskar

på jorden.

 

18341.  Bättre vara artig än o-artig i sitt beteende.

 

18342.  Sanningen livets ljus i mörkret.

 

18343.  Lögnen förmörkar livet.

 

18344.  Lögnaktiga ord  för-mörkar vilseleder

människors själs-liv  från sanningen.

 

18345.  Sanningen ger männniskan själs-styrka.

 

18346.  Lögnen för-svagar människans själssstyrka

för-giftar den.

 

18347.  Lögnen förgiftar själs-livet.'

 

18348.  Måttfullheten  klokheten  rättvisan

själs-strykan människans ryggrad.

 

18349.  Måttfullheten  klokheten  livets livs-näring.

 

18350.  Måttfullheten botmedlet mot

o-måttlighetens ondska.

 

18351.  Klokheten  botemedlet mot ondskans

dårskap.

 

18352.  Ondskans dårskap  dum-dristig.

 

18353.  Rättvisan botemedlet mot o-rättvisan.

 

18354.  Ödmjuka läppar   uttalar  sanna ord.

 

18355.  Stolta läppar uttalar  o-sanna ord.

 

18356.  Sanningen fridfull  bära i sitt hjärta.

 

18357.  Sanningen värdig  bära i sina tankarna.

 

18358.  Sanningen älskvärd bära i livets

olika skeenden.

 

18359.  Ödmjukhetens vän  älskar uppskattar

uppmuntrar ödmjukhetens närhet.

 

18360.  Sjukdomen och döden varandras vänner.

 

18361.  Sjukdomen betjänar döden.

 

18362.  Sjukdomen ärar uppskattar dödens vänskap.

 

18363.  Döden rider på sjukdomen.

 

18364.  Döden och sjukdomen bundsförvanter.

 

18365.  Sjukdomen och döden hatar livet

i alla levande varelser.

 

18366.   Visa vördnad och respekt för

varandras personligheter. 

 

18367.  Vara sårad av hatets giftiga  dödliga

pilar leder livet in i dödens verklighet.

 

18368.  Dödens verklighet  vad ger det till livet.

 

18369.  Leva livet fri från hatet  avundsjukan

gör livet meningsfullt.

 

18370.  Meningsfulla livet  alla kan leva i det.

 

18371.  Meningsfulla livet  uppskattar

människo-värdet.

 

18372.  Meningsfulla livet  älskvärt för

människo-värdet.

'

18373.  O-kunnigheten hindret mot

lära känna meningsfulla livet.

 

18374.  O-kunnigheten ger o-säker kunskap.

 

18375.  Dårskapen ingen trygg kunskap.

 

18376.  O-kunnigheten dårskapen

likt vindens flyktighet.

 

18377.  Måttlösa kärleken  vad mänskligheten

idag Behöver.

 

18378.  Måttlösa kärleken  hjärtats sinnets längtan.

 

18379.  Måttlösa kärleken  dyrbarare än

världens ego-kärlek.

 

18380.  Världslig kärlek  begränsad  i sitt givande.

 

18381.  Tillåta våra handlingar i tankar

vara av godheten  ärar  upphöjer den.

 

18382.  Människan blir fångad  i sina egna ords

tungas  tal.

 

18383.  Människan blir fångad  antingen i de

goda orden eller i de ondsinta ordens tal.

 

18384.  Ödmjuke låter ärelystenheten

vara sin o-vän för livet.

 

18385.  Snälle låter o-barmhärtigheten

vara sin o-vän för livet.

 

18386.  Där friden råder  finns livet. 

 

18387.  Ödmjuke undviker  sällskap med 

med strids-lystna männens ords tal.

 

18388.  Låta tillrättvisningen ske tålamod

och kärlek.

 

18389.  Kärleken bränner bort  hjärtats bitterhet

och besvikelse.

 

18390.  Ilskne behov av saktmodighetens närhet

vilket förändrar hans hjärtats tankar.

    Blir dess efterföljare istället för ilskenhetens.

 

18391.  Godhetens storhet  segraren över

all ondska.

 

18392.  Ondskan förloraren  godheten allas

dagars vinnare.

 

18393.  Godhetens trygga livs-form fostrar 

fram äkta sanna efterföljare.

 

18394.  Godhetens värdighet  värd älskas äras

i människors hjärtan och sinnen.

 

18395.  Överflödande barmhärtigheten

fullkomlig i vad den gör  i  människors hjärtan

    och sinnen.

 

18396.  Själens fattigdom  på penningbegäret

gör själen fri från begärets lockelser

      och frestelser.

 

18397.  Själens fattigdom på ha-begäret

gör själen fri från begärets frestelser och lockelser.

 

18398.  Ondskans farligheter  dödliga för Livet.

 

18399a.  Sanna Ord sanningen trogen.

 

18399b.  Falskheten äger tillslutet hjärta.

 

18399c.  Tänk få äga fridsamma Livet.

 

 

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

PSALTAREN. PSALM. 115:1-18.

 

Psalm. 115:1.

 

1.  #Inte oss, Herre, inte oss utan ditt namn

skall du ge ära, du som är god och trofast!#.

 

Ingen ära ges till ditt folk utan till Din godhet

    och trofasthet ditt namn ges äran.

    

Psalm. 115:2.

 

2.  #Varför skall folken säga:

"Var är deras Gud?" #.

 

Varför skall folken ifrågasätta dig:

     Var är deras Gud. 

 

Psalm. 115:3.

 

3.  #Vår Gud är i himlen, allt vad han vill,

det gör han#.

 

Vi säger frimodigt vår Gud är  i himlen.

       Han låter sina rådslut uppfyllas i vad han gör. 

 

Psalm. 115:4.

 

4.  #Deras gudar är silver och guld,

verk av mäniskohänder#.

 

De vilka ifrågasätter dig den levande Guden:

   att du finns: har gjort sig egna gudar

skapade verk av människohänder.

 

Psalm. 115:5.

 

5.  #Mun har de men kan inte tala,

ögon men kan inte se#.

 

De avgudar har mun men ej talar.

       Har ögon vilka ej ser. 

 

Psalm. 115:6.

 

6.  #Öron har de men kan inte höra,

näsa men känner ingen lukt#.

 

Har öron vilka inte hör.

       Näsa vilka ej känner någon lukt.

 

Psalm. 115:7.

 

7.  #De har händer men kan inte gripa

och fötter men kan inte gå.

      Ur deras strupe kommer inga ljud#.

 

De har skapade händer gjorda av människohänder

     o-rörliga.

Fötter vilka är o-rörliga för att gå.

      Ur strupe kommer inga hörbara ljud. 

 

Psalm. 115:8.

 

8.  #De som gjort dem ska bli som de,

ja, alla som sätter sin lit till dem#.

 

De människor som skapat dem blir dem lika.

 

Psalm. 115:9.

 

9.  #Israel, förlita dig på Herren,'

han är er hjälp och er sköld#.

 

Israel, förtrösta dig helhjärtat på Herren.

      Han är er hjälpare.

Ett tryggt andligt beskydd.  

 

Psalm. 115:10.

 

10.  #Arons släkt, förlita dig på Herren,

han är er hjälp och er sköld#.

 

Arons släkt: sätt din tilltro till Herren.

          Han är er hjälpare.

Tryggt andligt beskydd mot fienden.

 

Psalm. 115:11.

 

11.  #Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,

han är en hjälp och er sköld#.

 

Ni, gudfruktiga, förtrösta helhjärtat på Herren.

       Han är er hjälpare.

 

Psalm. 115:12.

 

12.  #Herren har tänkt på oss och välsignar

Israels släkt, han välsignar Arons släkt#.

 

Herren visar sin godhet och trofasthet mot oss.

       Välsignar Israels släkt.

Välsignar Arons släkt.

 

Psalm. 115:13.

 

13.  #Han välsignar dem som fruktar honom,

både mäktiga och ringa#.

 

Välsignar de gudfruktiga.

      Vilka lever som mäktiga och ringa.

 

Psalm. 115:14.

 

14.  #Må Herren göra er talrika, er och er barn#.

 

Må Herren föröka er.

        Er själva och era barn.

 

Psalm. 115:15.

 

15.  #Må ni välsignas av Herren, han som har

gjort himmel och jord#.

 

Må ni av Herren bli välsignade.

       Han vår skapare av både himlen och jorden.

 

Psalm. 115:16.

 

16.  #Himlens är Herrens, men jorden gav

han åt människorna#.

 

Herren äger himlen.

       Jorden gavs åt människan förtroendet

     vårda skapelsen.

 

Psalm. 115:17.

'

17.  #De döda prisa inte Herren, de som farit ner

i tystnaden#. '

 

De döda lever i tystnaden.

      De prisar inte Herren med sina läppar.

 

Psalm. 115:18.

 

18.  #Men vi skall lova Herren nu och för evigt.

    Halleluja!#.

 

Men vi som lever skall lova Herren idag.

        Och för evig tid.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

PSALTAREN. PSALM. 113:1-9.

 

Psalm. 113:1.

 

1.  #Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn!#.

 

Låt era hjärtan och läppar prisa Herren.

       Ni hans utvalda tjänare.

Prisa Herrens heliga namn.

 

Psalm. 113:2.

 

2.  #Lovat vare Herrens namn nu och för evigt!#.

 

Lova Herrens eviga namn.  För evigt.

 

Psalm. 113:3.

 

3.  #Från öster till väster skall Herrens 

namn blir prisat#.

 

Låt Herrens namn bli prisat från alla fyra

      vädersträck.

 

Psalm. 113:4.

 

4.  #Herren är upphöjd över alla folk,

högre än himlen når hans härlighet#.

 

Herren upphöjd över alla folk.

      Hans härlighet sträcker sig högre än himlen.

 

Psalm. 113:5.

 

5.  #Vem är som Herren, vår Gud,

han som tronar så högt#.

 

Ingen finns som Herren, vår Gud.

      Tronar så högt i höjden.

 

Psalm. 113:6.

 

6.  #Han som ser så djupt ner ----- vem i himlen,

vem på jorden?#.

 

Hans allvetande ögon ser så djupt ner från

    sin himlen på jorden.

 

Psalm. 113:7.

 

7.  #Den hjälplöse reser han ur gruset,

den fattige lyfter han ur dyn#.

 

Hjälplöse uppmuntrar han.

      Fattige lyfter ur fattigdomens elände.

 

Psalm. 113:8.

 

8.  #Han ger dem rum bland furstar, bland 

furstarna i sitt folk#.

 

Han ger den ringe utrymme bland furstar.

      

Psalm. 113:9.

 

9.  #Han ger den ofruktsamma ett hem

som lycklig mor till söner.

      Halleluja!#. 

 

O-fruktsamma ett tryggt hem.

      O-fruktsamma moder välsignad mor

till söner.

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

PSALTAREN. PSALM. 112:1-10.

 

SALIG ÄR DEN SOM VÖRDAR HERREN.

 

Psalm. 112:1.

 

1.  #Halleluja!

Lycklig den som fruktar Herren och finner

    sin glädje i hans bud#.

 

Den lever i vörnad och respekt inför Herren

    lever välsignat liv.

Välsignad den som lever i gudsfruktan: vilken finner

       sin hjärtats glädje i hans bud. 

 

Psalm. 112:2.

 

2.  #Hans barn skall bli mäktiga i landet,

ja, de rättrådigas släkte blir välsignat#.

 

Gudfruktiges barn skall bli mäktiga i landet.

       De rättfärdigas släkte blir välsignat.

 

Psalm. 112:3.

 

3.  #Välstånd och rikedom bor i hans hus,

hans lycka vara för alltid#.

 

Rikedom välstånd bor dagligen i hans hus.

       Hans livslycka vara för alltid.

 

Psalm. 112:4.

 

4.  #För de rättrådiga bryter ljus fram

i mörkret.

      Den rättfärdige är nådig och barmhärtig#.

 

De rättfärdiga vandrar i ljuset vilket övervinner

     mörkret.

Rättfärdiges liv: nåderikt barmhärtigt.

 

Psalm. 112:5.

 

5.  #Det går väl för den som gärna ger lån

och är redlig i allt han gör#.

 

Ärlig i allt vad han säger och gör.

       Ärlighetens tjänare.  Ärar ärligheten.

Är en frimodig långivare.

   

Psalm. 112:6.

 

6.  #Han bringas aldrig på fall, den rättfärdiges

minne skall alltid bestå#.

 

Rättfärdiges liv: glöms aldrig bort.

       Blir aldrig ondskans tjänare.

 

Psalm. 112:7.

 

7.  #Olycksbud behöver han inte frukta,

hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren#.

 

Olyckor och fördärv aldrig hans dagliga bröd.

     Hans hjärta vilar i trygghet.

Hans trygghet kommer från Herren.

       Hans liv vilar i förtröstan på Herren.

 

Psalm. 112:8.

 

8.  #Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,

han får se sina fienders fall#.

 

Hans hjärta lever i stilla lugnet.

      Lever inte i skräck för olyckor och faror.

Får se fiender besegrade.

 

Psalm. 112:9.

 

9.  #Han strör gåvor över de fattiga,

hans lycka varar för alltid, han blir upphöjd

       och ärad#.

 

Strör frikostigt ut gåvor över de fattigas liv.

       Hans lycka varar för alltid.

Blir ärad upphöjd i människors ögon.

 

Psalm. 112:10.

 

10.  #Den gudlöse ser det med grämelse,

han skär tänder och tynar bort.

        De gudlösas hopp blir till intet#. 

 

Gudlöse blir avundsjuk på den rättfärdiges lycka.

      Visar sin vrede i sitt vredsmod försvinner han.

Gudlösas framtids-hopp blir om intet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

PSALTAREN. PSALM. 111:1-10.

 

HERRENS GODHET OCH NÅD.

 

Psalm. 111:1.

 

1.  #Halleluja!

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta

      i de rättrådigas krets, i menigheten#.

 

Med tacksamt hjärta tacka Herren.

      Tillsammans med de rättfärdigas församling.

 

Psalm. 111:2.

 

2.  #Stora är Herrens verk, de begrundas av

alla som älskar dem#.

 

Herrens storverk underbara gärningar.

        Begrundas av alla älskar dem.

 

Psalm. 111:3.

 

3.  #Höga och majestätiska är hans gärningar,

hans rättfärdighet varar för alltid#.

 

Konungsligt majestätiska är hans gärningar.

       Hans rättfärdighet vara för evig  tid.

 

Psalm. 111:4.

 

4.  #Han låter oss minnas sina under.

Nådig och barmhärtig är Herren#.

 

Låter oss komma ihåg sina underverk.

       Ifrån Herren kommer all nåds rikedom

och barmhärtighet.

 

Psalm. 111:5.

 

5.  #Han ger föda åt dem som fruktar honom,

han minns för evigt sitt förbund#.

 

Mätta dem med näringsföda som fruktar honom.

        Glömmer inte sitt eviga förbund.

 

Psalm. 111:6.

 

6.  #Han visade sin makt för sitt folk

när han gav dem andra folks arvedel#.

 

Visade sin allmakt inför sitt folk.

       När han gav dem andra folks arvedel.  

 

Psalm. 111:7.

 

7.  #I alla sina gärningar är han trofast och rättvis.

Allt han bestämt är orubbligt#.

 

Visar sin trofasthet rättvisa i alla sina gärningar.

        Allt vad bestämt i sitt rådslut står för

evigt fast.

 

Psalm. 111:8.

 

8.  #Och står fast för evig tid,

det förverkligas i rättrådighet och sanning#.

 

Står för evigt fast.

        Blir till verklighet i sanning och rättfärdighet. 

 

Psalm. 111:9.

 

9.  #Han befriade sitt folk, slöt för evigt sitt

förbund.

       Heligt är hans namn och värt att frukta#.

 

Befriade sitt folk från deras fiender.

      Slöt ett evigtg förbund med dem.

Hans namn heligt namn.

       Namnet värt att respektera. 

 

Psalm. 111:10.

 

10.  #Att frukta Herren är vishetens begynnelse,

insikt vinner de som gör hans vilja.

      För alltid ljuder hans lov#.

 

Gudsfruktan vishetens begynnelse.

        Insikten vinns för de som gör lyder hans vilja.

För evigt ljuder hans lov.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

PSALTAREN.  PSALM. 110.1-7

 

DEN EVIGE KUNGEN OCH PRÄSTEN.

 

Psalm. 110:1.

 

1.  #Av David, en psalm.

  Så lyder Herrens ord till min härskare.

Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga

      dina fiender som en pall under dina fötter#.

 

Herrens ord till min härskare över alla härskare.

      Sätt sig dig på min högra av min Guds tron.

Då kan jag lägga alla dina fiender likt en pall

      under dina egna fötter.

 

Psalm. 110:2.

 

2.  #Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:

härska nu bland dina fiender!#.

 

Din ägande kunga-spira sträcker Herren ut från

    Sion.

Säger: var härskare nu bland dina fiender. 

 

Psalm. 110:3.

 

3.  #Villigt samlas ditt folk i dag då makten

   blir din.

På heliga berg har jag fött dig som dagg ur 

     gryningens sköte#.

 

I ödmjuk vilighet samlas ditt folk i dag:

     då din härskar-makt  tilhör dig.

På ditt heliga avskilda berg jag fött dig.

      Likt morgonens dagg ur gryningens famn.

 

Psalm. 110:4.

 

4.  #Herren har svurit en ed som han inte

       skall bryta:

Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd#.

 

Herren svurit en ed vid sig själv: vilket

   han inte inför sig själv inte kan förneka.

Du insatt till präst för  evig tid i Melkisedeks

        till vara hans  eftrerföljare.

 

Psalm. 110:5.

 

5.  #Herren är vid din sida, han krossar kungar

på sin vredes dag#.

 

Herren står tryggt vid din sida.

       Han krossar kungar på sin vredes dag.

 

Psalm. 110:6.

 

6.  #Han dömer bland folken i sitt majestät,

han krossar hövdingar vida kring jorden#.

 

Dömer fritt bland folken i sitt kungliga majestät.

       Krossar hövdingar kring hela jorden.

 

Psalm. 110:7.

 

7.  #Han dricker ur bäcken vid vägen.

    Så lyfter han huvudet högt#. 

 

Dricker ur bäckens friska källvatten vid vägen.

       Sedan lyfter frimodigt sitt huvud högt.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

PSALTAREN.  PSALM.  109:1-31.

 

Psalm. 109:1.

 

1.  #För körledaren.  Av Gud, en psalm.

Gud, som jag prisar, var inte tyst!#.

 

En psalm av Gud.'

      Psalm för körledaren.

I Psalmen var inte tyst utan prisar honom. 

 

Psalm. 109:2.

 

2.  #De gudlösa och svekfulla anklagar mig:

och ljuger öppet för mig#.

 

Gudlösa och svekfulla människor anklagar mig.

       Bemöter mig med lögnaktigt tal.

 

Psalm. 109:3.

 

3.  #Jag omges av deras hatfulla ord,

de angriper mig utan skäl#.

 

Omges av deras hatiska ord.

       Angriper mig med sina ord utan giltiga orsaker.

 

Psalm. 109:4.

 

4.  #De lönar min kärlek med fiendeskap,

fast jag inte gjort dem illa#.

 

Vedergäller min kärlek till dem med fiendeskap.

       I min kärlek inte skadat dem.

 

Psalm. 109:5.

 

5.  #De ger mig ont för gott och hat

för min kärlek#.

 

De besvarar min godhet med ondska.

       Min kärlek med hat.

 

Psalm. 109:6.

 

6.  #Utse åt honom en rättfärdig domare,

och låt en åklagare träda upp mot honom#.

 

Till försvar mot hans o-barmhärtiga motståndare

       behöver en rättfärdig domare.

Tillåta en åklagare träda frimodigt upp mot

     den o-barmhärdtige. 

 

Psalm. 109:7.

 

7.  #Låt honom prövas och dömas skyldig,

låt hans bön vara fåfäng#.

 

Låt honom i o-barmhärtighet bli prövad

      dömas skyldig.

Låt hans bön bli fåfänglig.

 

Psalm. 109:8.

 

8.  #Må hans liv kort och en annan överta

hans syssla#.

 

Låt hans liv förkortas.

       En annan överta hans sysselsättning.  

 

Psalm. 109:9.

 

9.  #Må hans barn bli faderslösa

och hans hustru bli änka#.

 

Bestraffa honom: hans bli faderlösa

       hustrun bli änka. 

 

Psalm. 109:10.

 

10.  #Må hans barn stryka runt som tiggare,

fördrivna från ett hem i ruiner#.

 

Låt hans barn leva i fattigdom likt tiggare.

       Vara fördrivna utan fast bostad 

från tryggt hem vilket bllvit till ruiner.

 

Psalm. 109:11.

 

11.  #Må fordringsägarna ta allt han har

och främlingar plundra hans egendom#.

 

Fordringsägarna ta allt vad han äger.

      Främlingar plundrar öppet hans egendom.

 

Psalm. 109:12.

 

12.  #Må ingen visa honom vänlighet och ingen

bry sig om hans faderslösa barn#.

 

Visa honom o-vänlighet.

      Låter hans faderslösa barn  sakna stöd

och hjälp.

 

Psalm. 109:13.

 

13.  #Må hans efterkommande utrotas

och deras namn utplånas i nästa släktled#.

 

Han efterkommade få utrotas.

       Deras namn blir utplånade i nästa släktled.

 

Psalm. 109:14.

 

14.  #Må Herrens minnas hans fäders skuld,

inte utplåna hans moders synd#.

 

Herrens minne glömmer inte hans fäders synd.

      Utplånar inte hans moders synd.

 alltid vara

Psalm. 109:15.

 

15.  #Må den alltid stå för Herrens ögon.

Må hans minne försvinna från jorden#.

 

Må synden alltid vara inför Herrens ögon.

        Hans minne försvinna från jorden. 

 

Psalm. 109:16.

 

16.  #Eftersom han inte ville visa mildhet

utan förföljde de hjälplösa och fattiga

       och de förtvivlade för att döda dem#.

 

O-barmhärtige ville inte visa mildhet mot de

     hjälplösa och fattiga.

Förföljde de hjälplösa fattiga förtvivlade.

     Ville döda dem.

       

Psalm. 109:17.

 

17.  #Han älskade att förbanna, må förbannelsen

drabba honom, han ville inte välsigna,

     må välsignelsen fly honom#.

Älskade förbanna dem.

     Låt förbannelsen drabba hans liv.

Ville inte välsigna dem.

       Vilket gör välsignelse flyr bort från honom.

 

Psalm. 109:18.

 

18.  #Han klädde sig i förbannelse som i en

dräkt, må den tränga in i hans inre som vatten

       och som olja in i hans ben#.

 

O-barmhärtige klädde sig i  förbannelse.

        Likt i en förbannelses klädnad.

Låt den klädnaden tränga allt djupare in i hans inre.

      Likt vattnet och oljan som tränger

in i hans ben. 

 

Psalm. 109:19.

 

19.  #Må den hölja honom som en klädnad,

    vara som ett bälte som ständigt bär#.

 

Övertäcka honom som en klädnad.  

         Likt ett bälte som ständigt bär klädnaden.

 

Psalm. 109:20.

 

20.  #Låt dem som anklagar mig lönas så av

Herren, dessa som talar ont om mig#.

 

De som anklagar mig få erfara den förbannels som

     beskrivits.

Dessa som med hala hånfulla ord till mig. 

 

Psalm. 109:21.

 

21.  #Men du, Herre, min härskare, gör väl

mot mig, ditt namn till ära, befria mig i din

      trofasta godhet#.

 

Du, Herre, min härskare, befria mig till namns ära,

       i din trofasta godhet.

 

Psalm. 109:22.

 

22.  #Jag är hjälplös och fattig, och mitt hjärta

är fyllt av ångest#.

 

Hjälplös och fattig jag är: mitt hjärta 

     ångestfyllt.

 

Psalm. 109:23.

 

23.  #Jag försvinner som aftonskuggan,

jag skakas bort som en gräshoppa#.

 

Försvinner själv bort som aftonskuggan.

        Skakas bort  likt gräshoppans flyktiga väg.

 

Psalm. 109:24.

 

24.  #Mina knän är svaga av fasta,

min kropp är mager och torr#.

 

Mina knän kraft-lösa av fasta.

    Min kroppshydda mager och uttrorkad.  

 

Psalm. 109:25.

 

25.  #Jag är utsatt för deras hån, de skakar på

huvudet när de ser mig#.

 

Bli utsatt för deras hånfulla ord.

         Tycker mig vara en dåre.

 

Psalm. 109:26.

 

26.  #Rädda mig, Herre, min Gud, hjälp mig

i din godhet#.'

 

Var min räddare, Herre, min Gud.

      Hjälp mig för din godhets skull.

 

Psalm. 109:27.

 

27.  #Låt dem inse att det är ditt verk,

att det är du, Herre, som handlar#.

 

Låt dem förstå detta är ditt verk.

       Det är du, som handlar. 

 

Psalm. 109:28.

 

28.  #Må du välsigna när de förbannar,

må mina motståndare stå med skam

       men din tjänare glädjas#.

 

Välsigna när  de förbannar.

      Mina o-barmhärtiga motståndare känna

skam-känslor.

      Din tjänare får glädja sig.

 

Psalm. 109:29.

 

29.  #Låt dem som anklagar mig kläs i vanära

och höljas i sin skam som i en mantel#.

 

De som anklagar mig få ikla sig vanära.

      Låta sin skam bli dem till bärande mantel.

 

Psalm. 109:30.

 

30.  #Jag vill tacka och lova Herren,

prisa honom i den stora skaran#.

 

Visa tacksamhet lova Herren.

     Prisa honom i den stora folkskaran.

 

Psalm. 109:31.

 

31.  #Ty han står vid den fattiges sida 

och räddar honom från dem som dömer#.

 

Han försvarar de fattiga.

        Räddar honom från fördömande människor.

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

ORD AV UPPMUNTAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 186.

 

18600.  Förtvivlan och oron  gör livet torrt och tomt.

 

18601.  Häftige lever sitt liv i avsaknad av saktmodet.

 

18602.  Livets känslo-spel  saknar livets

trygga ryggrad.

 

18603.  Livets känslospel tillåter sitt liv vara

grundat på dagligt känslo-spel.

 

18604.  O-hållbart öppna upp sitt liv för

missmodets tomhet.

 

18605.  Vara ansvarsfull   påverkad av rättvisans

ödmjukhet.

 

18606a.  Rättvisans ödmjukhet  nationens hälsomedel.

 

18606b.  Där o-moralen härskar saknas

rättvisans ödmukhet.

 

18606c.  O-moralens härskare saknar ödmujkheten.

 

18607.  O-moralens härskare kärleks-lös.

 

18608.  O-moralens härskare smärtsam ger

människor själiska lidande.

 

18609.  O-moralens härskare  tillhör  döden.

 

18610.  O-moralen dödlig i sitt beteende.

 

18611.  Älskar man o-moralen älskar man döden.

 

18612.  Älskar man goda moralen älskar

man Livet.

 

18613.  Livet och döden varandras o-vänner.

 

18614.  Hälsan och sjukdomen varandras fiender.

 

18615.  Sjukdomen hatar Livet älskar döden.

 

18616.  Tänk få låta Livet vara Herre i Livet.

 

18617.  Livets förlorare tillåta döden vara Herre.

 

18618.  Rättvisans ödmjukhet motarbetas av

o-rättvisans högmod.

 

18619.  Ödmjuke god lyssnare.

 

18620.  Övermodige  dålig lyssnare.

 

18621.  Ödmjuke tystnadens människa.

 

18622.  Stolte o-tystnadens människa.

 

18623.  Visat gott omdöme  gott uppträdande

goda karaktärsdrag.

 

18624.  Goda karaktärsdrag nationens framtid.

 

18625.  Dåliga karaktärsdrag  nationens 

undergång.

 

18626.  Visat gott uppträdande  lever i

moraliska samhället.

 

18627.  Visat gott omdöme lever i 

moraliska samhället.

 

18628.  Vara insiktfull i Livet: visa gott omdöme

gott uppträdande.

 

18629.  O-ändlig kärlek: o-ändlig godhet

vad mänskligheten idag Behöver.

 

18630.  O-ändligt hat  förakt o-moralens favoriter

inget att lita på.

 

18631.  O-moralens favoriter  hatiska förakfulla

människor vilka undervärderar människo-värdet.

 

18632.  O-ändligt hat och förakt  fördärvar

drar daglig olycka över människors liv.

 

18633.   Dödliga vänner till dödligheten:

högmodet sjukdomar blödande själssår

    livets lidande.

 

18634.  Livets ärorika fullkomliga kärlek:

   låter sig komma in i hjärtats innersta liv:

livets glädje och harmoni.

 

18635.  Hjärtats innersta liv: bär den bestående

livs-frukten i människans liv.

 

18636.  Människans livs-beteende återspeglar

hjätats ord-förråd.

 

18637.  Människans livs-beteende återspeglar

hennes innersta livs-tankar.

 

18638.  Hjärtats innersta kärleks-eld 

förbränner egoismens gifter.

 

18639.  Förbrända egoistiska giftiga tankar

   förbränds av kärlekens outsläckliga eldslågor.

 

18640. Hjärtats innersta kärlekseld:

bättre än den yttre livets egoistiska kärleks-eld

      fördärvar drar olycka över människosjälen

förstör sargar känslolivet.

 

18641.  Livets problemskapare: vara egoismens

slav under felaktigt inflytande av egos känslo-liv.

 

18642.  Vara upp-fångad av egos känsloliv

   skadligt smärtsamt föder djupa känslosår

i själslivet.

 

18643.  Djupa känslosår skapade av egocentriska

   handlingar.

 

18644.  Ödmjuke blir förändrad  med sitt liv

i ödjukheten.

 

18645.  Ödmjuke blir lik sin läromästare.

 

18646.  Satmodige blir lik sin läromästare.

 

18647.  Snälle blir lik sin läromästare.

 

18648.  Ödmjukes tid  och  övning

gör hans liv ädlare fullkomligare i

    ödmjukhetens fulla liv.

 

18649.  O-ändliga hälso-samma Livet nyttigt för Alla.

 

18650.  O-ändliga kärleken nyttig för dagens

   människor.

 

18651.  O-ändliga troheten nyttig tillgänglig

    för dagens människor.

 

18652.  O-ändliga kärleken:

                  

               O-ändliga godhjärtligheten:

 

                   O-ändliga öppenhjärtligheten

skapar moralisk ordning i samhället.

 

18653.  Där o-troheten råder  råder  kaos

förvirring  bland folket.

 

18654.  Fullkomlig kärlek  fördriver all rädsla.

 

18655.  Fullkomlig godhet fördriver all elakhet.

 

18656.  Fullkomlig barmhärtighet fördriver

all o-barmhärtighet.

 

18657.  Lögnen pratsam.

 

18658.  Sanningen fåordig.

 

18659.  Ilskne lever slav träldomslivet

i ilskenhetens fängelsehåla.

 

18660.  Tänk få leva i under kärlekens 

försvar beskydd mot föraktets hatets hånets

     orden och handlingar.

 

18661.  Betjäna sin nästa ger tjänarens livs-glädje

    harmoni  vila sinnesro  sinnesfrid

för själs-livet.

 

18662.  Bedragna hjärtan  lyssnar på lögnens

    vilseleddda ord från sanningen.

 

18663.  Tanksamma tacksamma  glädjefyllda tårar.

 

18664.  Kärlekslösa ord  sargande blödande

    ord  för  själen.

 

18665.  Ödmjukhetens  kraftkälla  mot högmodets

    farliga dödliga lockelser  och  frestelser.

 

18666.  Tankar som inger  rädsla ångest

har sitt ursprung i lögnens listigheter. 

 

18667.   Hatets  anklagande tankar  vad  ger

det till Livet.

 

18668.  Hjärtats ärlighet  uppriktighet.

 

18669.  Fullkomlig uppriktighet nyttig

i andliga fostran.'

 

18670.  Lydnaden själens sinnesfrid  sinnesro.

 

18671.  Livet i o-avlåtlig kärlek till varandras liv.

 

18672.  Tröst uppmuntran tillhör  livets behov.

 

18673.  Ondskan inte uppmuntrans Herre.

 

18674.  Ondskan saknar trösterika ord.

 

18675.  Ondskan inte trösterik  i vad den 

utför i människans liv.

 

18676.  Ondskan o-tröstlig i vad den gör.

 

18677a.  Arvssynden: o-barmhärtig.

 

18677b.  Arvssynden: hänsynslös i vad den gör.

 

18677c.  Arvssynden: ondskefull.

 

18678.  Arvssynden: samarbetar med ondskan.

 

18679.  Arvssynden vän med sjukdom och död.

 

18680.  Barmhärtighetens liv: bättre än Livet

i arvssyndens gissel av törnen.

 

18681.  Tiden Livets utmanare.

 

18682.  Livet tiden beroende av varandra.

 

18683.  Arvssynden lever i fiendeskap

mot Livet.

 

18684.  Barn är till välsignelse: får bli hindret

för göra Guds vilja.

 

18685.  Hörsamhet  Lydnad  tillhör

Livets nyttigheter.

 

18686.  Ondskan ondskefull i sitt beteende.

 

18687.  Ondskan gör människans hjärtan

sinnen förmörkade frånn sanningens ljus  

    känner sig avskyvärd för Livets ljus:

leder  själen i ett dödligt mörker fyllt av ego-begär.

 

18688.  Ondskan leder människan in 

i ett liv av o-ordnade begär.

 

18689.  Bevaka ditt seende.

 

18690.  Bevaka ditt lyssnande.

 

18691.  Felaktigt seende  skadliga smärtsamma.

 

18692.  Felaktigt lyssnande  smärtsamma

skadliga.

 

18693.  Tålamodet en ärekrona på mannens huvud.

 

18694.  Avundsjuka människor kan inte förlåta

    visa gott förtroende förståelse.'

 

18695.  Uthålligheten trösterik uppmuntrare.

 

18696.  Saktmodet trösterik älskvärd uppmuntare.

 

18697.  Snällheten önskvärd uppmuntrare.

 

18698.  Snälla leendet  trösterik uppmuntrare.

 

18699.  Vänligt leende  älskvärd uppmuntrare.

 

 

 


 

 

 

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se