Alla inlägg under augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 54:1-9.

 

RÄDDNING FRÅN FIENDER.

 

BÖN OM BESKYDD MOT FIENDER.

 

Psalm. 54:1.

 

1.  #För körledaren, till strängarinstrument.

En dikt av David#.

 

Psalm. 54:2.

 

2.  #När männen från Sif hade talat om för Saul

att David höll sig gömd hos dem#.

 

Psalm. 54:3.

 

3.  #Rädda mig, Gud, genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din kraft#.

 

Var min räddare, Gud.

      Genom ditt namn rädda mig från fiender.

Genom din kraft ge mig rättvisan bland

    mina fiender.

 

Psalm. 54:4.

 

4.  #Gud, hör min bön, lyssna till mina ord#.

 

Lyssna på min bön, Gud.

      Hör mina ord.

 

Psalm. 54:5.

 

5.  #De övermodiga angriper mig, våldsmän

står efter mitt liv.

       De räknar inte med Gud#.

 

Övermodiga angriper mig.

       Våldmän utövar våld mot mitt liv.

De fruktar inte dig, du min Gud.

 

Psalm. 54:6.

 

6.  #Men Gud är min hjälpare, Herren är mitt stöd#.

 

Gud min hjälpare i nöden.

      Herren mitt livs stöd.

 

Psalm. 54:7.

 

7.  #Vänd det onda mot mina motståndare,

förinta dem, du som är trofast#.

 

Låt mina motståndares ondska förgöra dem.

       Förinta  utplåna dem i din trofasthet.

 

Psalm. 54:8.

 

8.  #Gärna vill jag offra åt dig,

och prisa ditt namn, Herre, ty det är gott#.

 

Vill gärna offra åt dig.

    Prisa ditt goda namn, Herre.

 

Psalm. 54:9.

 

9.  #Du befriar mig ur all nöd,

och jag skall se mina fienders fall#.

 

Befriar mitt liv ur all nöd.

       Får se mina fiende besegrade.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 58:1-12.

 

DOM ÖVER DE GUDLÖSA.

 

EN BÖN TILL GUD ATT BESTRAFFA DE ONDA.

 

Psalm. 58:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David ett kväde#.

 

Av David högtidlig dikt.

 

Psalm. 58:2.

 

2.  #Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?#.

Dömer människorna rättvist?#.

 

Ni jordens mäktiga lever ni för rättvisan?

     Dömer ni människor med rättvisan? 

 

Psalm. 58:3.

 

3.  #Nej, ni handlar med ont i sinnet, ni sprider

våld över jorden#.

 

Nej, ni handlar o-rättvist med ondsint sinne.

      Sprider våldet över jorden.

 

Psalm. 58:4.

 

4.  #De gudlösa är avfälliga sedan födseln,

från sin första stund går lögnarna vilse#.

 

Gudlösa lever i sin avfällighet sedan födseln.

        Lögnarna vilseledda avv sina lögner.

 

Psalm. 58:5.

 

5.  #Deras gift är som ormars gift, de liknar

en kobra som gör sig döv#.

 

Deras giftiga ord linnar ormens dödliga gift.

       Likt kobran gör själva döva i ondskan.

  

Psalm. 58:6.

 

6.  #Och inte hör ormtjusaren, inte den förfarne

besvärjaren#.

 

Lyssnar inte orm-tjusaren:

      Inte den erfarne besvärjaren.

 

Psalm. 58:7.

 

7.  #Gud, krossa tänderna i deras mun, bryt lejonens käkar, Herre!#.

 

Gud krossar de gudlösas tänder i deras mun.

      Låt deras talande käkar brytas sönder:

 likt lejonens.

 

Psalm. 58:8.

 

8.  #Låt dem försvinna likt vatten som rinner

bort, likt gräset som trampas ner och vissnar#.

 

Låt deras liv försvinna bort likt rinnande vatten.

        Likt gräset som trampas och försvinner.

 

Psalm. 58:9.

 

9.  #Likt ett ofullgånget foster som löses upp,

en dödfödd som aldrig får se solen#.

 

Deras liknas vid o-fullgånget fosters liv.

      Vilkens liv upplöses.

Döfödde får aldrig uppleva dagens ljusstrålar.

 

Psalm. 58:10.

 

10.  #Må han rycka bort dem i vrede, innan de 

brett ut sig som törnsnår!#.

 

Låt din rättfärdiga vrede rycka bort dem.

      Innan de lagt ut törnsnåren för mina fötter.

 

Psalm. 58:11.

 

11.  #Den rättfärdige gläds när han skådar 

hämnden, han skall vada i de gudlösas blod#.

 

Rättfärdiges gläds när han ser hämnden på

    de gudlösa.

Han röra sig i de gudlösa blod.

 

Psalm. 58:12.

 

12.  #Då skall människorna säga:

Den rättfärdige får sin lön, ja, det finns

      en Gud som dömer på jorden#.

 

Människorna skall då säga:

      Rättfärdige får sin belöning.

Gud rättvis domare.


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 57:1-11.

 

BÖN OCH LOVSÅNG I NÖDEN.

 

Psalm. 57:1.

 

1.  #För köredaren.

Ett kväde av David när han var i grottan,

på flykt undan Saul#.

 

Psalm. 57:2.

 

2.  #Förbarma dig, Gud, förbarma dig!

Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar

     jag min tillflykt tills faran har dragit förbi#.

 

Förbarma dig: Gud förbarma dig.

     Jag flyr för mitt liv till dig.

Dina trygga Faders vingar mitt beskydd.

        Låter min tillflykt vara hos tills faran är över. 

 

Psalm. 57:3.

 

3.  #Jag ropar till Gud den Högste, till Gud som

gör gott mot mig#.

 

I mitt bönerop till Gud, den Högste.

     Gud du, godhetens Gud mot mig.

 

Psalm. 57:4.

 

4.  #Han sänder mig hjälp från himlen

när mina förföljare smädar mig.

     Gud visar sin  godhet och trofasthet#.

 

Han villigt sänder mig hjälp från himlen.

      Mina förföljare smädar mitt liv.

I min förföljelse av smädare:

     visar Gud sin godhet och trofasthet. 

 

Psalm. 57:5.

 

5.  #Jag ligger mitt ibland lejon, glupska

på människokött.

     Deras tänder är spjut och pilar,

deras tungor är skarpa svärd#.

 

Jag bor ibland mina fiender likt lejon; 

   lystna på människo-liv.

Deras tänder liknar vassa spjut-pilar.

        Deras tungors ord: tveegat svärd.

 

Psalm. 57:6.

 

6.  #Visa höghet i himlen, o Gud, och din

härlighet över hela jorden!#.i

   Visa din härlighet över hela jorden. 

 

Psalm. 57:7.

 

7.  #De lade ut ett nät för mina fötter och en

snara för min hals, grävde en grop åt mig

      men föll själva däri#.

 

Mina förföljare lade ett nät för mina fötter.

       En snara för min hals.

Grävde en djup grop för mig, men föll själva i den.

 

Psalm. 57:8.

 

8.  #Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta 

är redo, jag vill sjunga och spela#.

 

Mitt hjärta öppet för dig.

         Jag vill sjunga spel till din ära. 

 

Psalm. 57:9.


9.  #Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka morgonrodnaden#.

 

Min själ, var vaksam spela på harpa och lyra.

      Villig väcka upp morgonrodnaden.

 

Psalm. 57:10.

 

10.  #Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,

jag vill sjunga ditt lov bland alla folk#. 

 

Visa dig min tacksamhet, Herre.

       Bland folken.

Villig sjunga ditt lov bland alla folk.

 

Psalm. 57:11.

 

11.  #Ty till himlen når din godhet, till skyarna

   din trofasthet#.

 

Din godhet sträcker sig till himlen.

      Din trofasthet sträcker sig till skyarna. 

 

Psalm. 57:12.

 

12.  #Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!#.

 

Visa din himmelska höghet, o Gud.

     Din himmelska härlighet över hela jorden. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 56:1-14.

 

FÖRTRÖSTAN UNDER FÖRFÖLJELSE.

 

FÖRTRÖSTANSFULL BÖN TILL GUD.

 

Psalm. 56:1.

 

1.  #För körledaren.

Ett kväde av David när filisteerna hade gripit

   honom i Gat#.

 

Psalm. 56:2.

 

2.  #Förbarma dig, Gud, jag är förföljd,

ständigt utsatt för angrepp#.

 

Förbarma dig över mig, Gud.

     Förföljd av filisteerna.

Ständigt utsatt för deras angrepp.

 

Psalm. 56:3.

 

3.  #Fienderna förföljer mig ständigt, många

angriper mig och ser ner på mig#.

 

Dagligen förföljer mig.

      Många är mina förföljare.

Föraktar hånar mig.

 

Psalm. 56:4.

 

4.  #När jag är rädd förtöstar jag på dig#.

 

Förtröstar på dig i min rädsla för mina fiender.

 

Psalm. 56:5.

 

5.  #På Gud ---- jag prisar hans ord ---- på Gud

förtröstar jag och är inte rädd.

       Vad kan dödliga göra mig då?#.

 

Förtröstar på Gud.

        Jag lovprisar ditt trofasta ord.

Är frimodig inför rädslan i förtröstan på dig.

     Dödliga fiender vad kan de göra mig då?

 

Psalm. 56:6.

 

6.  #Ständigt sårar de mig med sina ord,

de har ont i sinnet mot mig#.

 

Dagligen mina fienders ord sårar mig.

      De har ondsint sinne mot mig.

 

Psalm. 56:7.

 

7.  #De gaddar sig samman och ligger på lur

de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv#.

 

De sammansvärjer sig mot mig.

     De bevakar mina fotsteg  vill skada mitt liv.

 

Psalm. 56:8.

 

8.  #Löna dem för deras ondska, Gud,

slå ned folken i din vrede!#.

 

Vedergäll dem efter ondskas skull, Gud.

      Besegra dem i rättfärdiga vrede.

 

Psalm. 56:9.

 

9.  #Du har mätt upp min oro.

   Samla mina tårar i din lägel, de är uppskrivna

i din bok#.

 

Du har mätt upp mitt oros fulla mått.

      Samlat mina lidandets tårar i din lägel.

Vilka är uppskrivna i din bok. 

 

Psalm. 56:10.

 

10.  #Mina fiender skall vika när jag ropar

till dig.

       Det vet jag: Gud är med mig#.

 

Mina fiender besegras i mitt bönerop till dig.

       Jag känner din trofasthet.

Du, Gud överger aldrig som fruktar dig.

 

Psalm. 56:11.

 

11.  #På Gud  ---- jag prisar hans ord ---- på Herren

---- jag prisar hans ord#.

 

Gud, jag lovprisar ditt ord.

         På Herren, jag prisar hans ord.

 

Psalm. 56:12.

 

12.  #På Gud förtröstar jag och är inte rädd.

   Vad kan människor göra mig då?#.

 

Har min förtröstan på Gud.

         Jag är frimodig i honom.

Kan dödliga människor skada mig?

 

Psalm. 56:13.

 

13.  #Jag har gett mina löften till dig o Gud,

jag skall infria dem med tackoffer#.

 

Har givit mina löften till dig min Gud.

    Skall troget infria dem med tackoffer.

 

Psalm. 56:14.

 

14.  #Ty du har räddat mig från döden,

räddat mig från alla falla.

      Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus#.

 

Du, var min räddare från döden.

     Rädda mig från från mina fiender.

Villig vandra inför Gud livets ljus.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN.  PSALM. 53:1-7.

 

MÄNNISKORS ONDSKA.

 

GUDLÖSAS DÅRSKAP.

 

Psalm. 53:1.

 

1.  #För körledaren.

En dikt av David#.

 

Psalm. 53:2.

 

2.  #Dårarna tänke:

"Det finns ingen Gud".

     De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda#.

 

Dåraktiga hjärtan säger:

  Det finns ingen Gud.

Vilka förnekar hans allmakt den Väldige

       ende Guden.

Dårar lever fördärvligt liv.

       Ärar samvetslösa livet.

Van-ärar godheten.

 

Psalm. 53:3.

 

3.  #Gud blickar ner från himlen, han ser på

människosläkten.

     Finns det någon som är klok, någon som

söker sig till Gud?#.

 

Guds blicker ser människo-släktets liv

    antingen de gör goda eller onda gärningar.

Kloke söker sig till Gud  var finns de?

 

Psalm. 53:4.

 

4.  #Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda#.

 

De fördärvade alla avfallit.

     Göra det goda i livet finns inte en enda.

 

Psalm. 53:5.

 

5.  #Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

     och aldrig åkallar?#.

 

Dessa o-gärningsmän vad har de lärt sig: ingenting.

     Aldrig åkallar mitt heliga namn.

Lever på mitt folks bröd.

 

Psalm. 53:6.

 

6.  #Så drabbas de av skräck ---- en oväntad

skräck ---- ty Gud strör omkring de gudlösas ben.

       De står där med skam, ty Gud förkastar dem#.

 

De gudlösa blir skräckslagna.

       Vad inte väntat sig.

De gudlösas bön förgängelsens ben blir

        utströdda. 

Blir förödmjukade inför Gud blir förkastade

     av honom. 

 

Psalm. 53:7.

 

7.  #O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud vänder sitt folks öde, då skall Jakob

      glädja sig, Israel jubla!#.

 

Önskar det kommer från Sion räddning 

    för Israels folk.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

           KVINNANS VÄRDIGHET.

 

Ordspråksboken. 18:22.

 

22.  #Den som finner en hustru finner lycka,

han har vunnit Herrens behag#.

 

Mannens hustru ger honom välsignelse för Livet.

       Han vunnit Herrens hjärta honom till väl-behag.

 

Ordspråksboken. 12:4A.

 

4A.  #En driftig hustru är sin mans krona#.

 

Kvinnans flitiga händer  till sin mans ärekrona.

    Företagsam energisk kvinna mannens 

glädje och tacksamhet.

 

Ordspråksboken. 19:14B.

 

14B.  #Duglig hustru är en skänk från Herren#.

 

Duktig god-hjärtlig hustru en gåva från Herren. 

 

     Livets bästa glädje-ämne:

 

Syraks bok. 25:1B.

 

1B.  #Man och hustru lever väl tillsammans#.

 

Syraks bok. 25:8A.

 

8A.  #Lycklig den som lever samman med

en klok kvinna#.

 

Välsignad den man som lever sitt liv  tillsammans

         med en kvinnas klokhet. 

 

        Goda kvinnor:

 

Syraks bok. 26:1-3.

 

Syraks bok. 26:1.

 

1.  #Lycklig den som har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång#.

 

Välsigad den man lever tillsans med en godmodig

     godhjärtlig hustru.

Hans livstid förökas blir dubbelt så lång.

 

Syraks bok. 26:2.

 

2.  #En duglig hustru ger sin man glädje,

och han njuter frid i alla sina dagar#.

 

Duktig godhjärtlig hustru ger sin man glädje-rikt

    hjärta.

Äger fridsamt hjärta och sinne.

 

Syraks bok. 26:3.

 

3.  #En god hustru är en dyrbar gåva;

den gåvan ges åt den gudfruktige#.

       

Hur uttrycker sig gåvogivare till mannen:

     #Du får henne#.

 

Syraks bok. 26:13-16.

 

Syraks bok. 26:13.

 

13.  #En älsklig hustru är sin mans glädje,

hon förstår att hålla honom frisk och stark.

 

Kär hustru hennes mans livs-glädje.

    Hennes kloka hjärta håller honom 

frisk stark i sin hälsa.

 

Syraks bok. 26:14.

 

14.  #En tystlåten hustru kvinna en gåva från Herren, ingenting är värdefullare än ett

    tuktat sinne#. 

 

Gåvan från Herren:

 

    Kvinna med behärskad tyglad tunga:

Inte skvalleraktig.

     Inte sprider förtal.

Ingenting är värdefullare än ett tuktigt sinnelag.

 

     Tuktigt sinnelag:

Lever i klokheten  rättvisan uthålligheten

     återhållsamheten. 

 

Syraks bok. 26:15.

 

15.  #Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,

ingenting vägas upp ett kyskt sinne#.

 

Ärbar kvinna vad mannen behöver.

    Ärbarligheten hederligheten vara dygdig

o-rörd jungfrulig värdefullt för mannen.

 

Syraks bok. 26:16.

 

16.  #Som den uppgående solens på Herrens

höga himmel är en god kvinnas skönhet

      i välordnat hem#.

 

Likt solens solstrålars näring till skapelsens

    överlevnad:

Kan jämföras med kvinnans kvinnliga skönhet

     i ett ordningsamt hem. 

 

Det kloka giftemålet.

 

Syraks bok. 36:24-26.

 

Syraks bok. 36:24.

 

24.  #En vacker hustru gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära#.

 

Vacker hustru ger mannen glatt beteende.

        Vilket fyller hans dagliga behov över vad

han önskar för dagen.

 

Syraks bok. 26:25.

 

25.  #Om hon är mild och vänlig i sitt tal

går mannens lycka över mänskliga mått#.

 

Är kvinnans tal i ord vänligt och milt,

       vilket mannen utöver alla mänskliga

värderingar.

 

Syraks bok. 26:26.

 

26.  #Den som tar sig en hustru får det första 

han behöver:

     den rätta hjälpen, en pelare till stöd#.

 

Hustrun fyller mannens livs-behov:

      Likt en livets stödje-pelare.

Ge honom rätt hjälp i rätt tid.

    Hon livets goda hjälpare och tröstare.

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 180.

 

18000.  Erfara djup vilande sinnesro  sinnesfrid

i tanle-världen  beskyddad från förvirrande

     oroliga tankar.

 

18001.  Ego-tankar lätt byt för lögnen.

 

18002.  O-tåligheten förvärrar nationens

     skadliga o-moral.

 

18002.  O-tåliges liv förvärrar de nationella 

     skadliga o-moraliska tillståndet.

 

18003.   Ego-kärleken o-nyttigt för nationens

     framtid av välståndet.

 

18004.  Lögnen flitig duktig på att ljuga.

 

18005.  Där o-ordning råder  råder o-moralen

vilket leder  till nationell undergång 

     landets fördärv och olycka.

 

18006.  Vad har en sådan nation för framtid.

 

18007.  O-moralen o-klok dumdristig i vad den gör.

 

18008.  Bättre sätta sin tilltro till sanningens liv än

till lögnens dödlighet.

 

18009.  Lögnens dödens vän.

 

18010.  Lögnen leder människor in i dödligheten.

 

18011.  Döden gör Livet livöst.

 

18012a.  Lögnaren pratsam  pratsjuk lever

under rädslans betryck.

 

18012b.  Lögnaren lever i sina egna lögner.

 

18012c.  Lögnen lögnarens dagliga föda.

 

18013.  O-intressant leva av lögnens föda.

 

18014.  Lögnens föda bedrar människo-släktet.

 

18015.  Sanningen upprättar människo-värdet.

 

18016.  Lögnen förringar förstör människo-värdet.

 

18017.  Sanningen uppskattar människovärdet:

låter det vara värdefullt.

 

18018.  Ödmjuke saknar ägkänslan om sig själv.

 

18019.  Högmodige äger bevakar sin själviska

känsla för sig själv.

 

18020.  Känslo-spel  visar o-behärskade känslor.

 

18021.  O-behärskade känslor skapar o-ordning.

 

18022.  Behärskade känslor skapar ordning.

 

18023.  Känslo-spelet  ingen äkta sann vänskap.

 

18024.  Känslo-spelet rider på fladdarande tungor.

 

18025.  Känslo-spelet saknas urskiljningen

mellan sanning lögn.

 

18026.  Tystnaden botemedlet mot känslo-spelet.

 

18027.  Känslo-spelet rider på O-tystnaden.

 

18028.  Inte klandra  anklaga  sin nästa 

o-nyttigt för mig och min nästa.

 

18029.  Friden börjar i fridsamt hjärta 

i människans hjärta vidare till nästans liv

     sprider sig ut  till mänskligheten.

 

18030a.  O-barmhärtige klagar gnäller knotar

inför sin nästa istället för trösta hjälpa stödja.

 

18030b.  Barmhärtige låter inte gnället knotet

klagande vara Herre väljer istället vara hjälpsam

     tröstande.

 

18031.  Egot äger inte o-själviske

    det gör den själviske. 

 

18032a.  Finns inget ljus i mörkret.

 

18032b.  Mörkret är mörkt.

 

18032c.  Ljuset är ljust.

 

18033.  Disciplinerad tanke-värld tillåter inte

vilka tankar som helst vara Herre i tankevärlden.

 

18034.  Människan Väljer själv vilka tankar som

ska vara Herre i tanke-världen.

 

18035.  Sanningen rättvisan varandras vänner.

 

18036.  Lögnen o-rättvisan varandras vänner. 

 

18037.  Falskheten lögnen vilka ingått förbund

med varandra deras vilja bedra mänskligheten.

 

18038.  Kärleken rättvisan varandras vänner.

 

18039.  Rättvisan kärleken ingått förbund med

varandra verkar i enhet mt orättvisan hatet

    och föraktet vilka bedrar mänskligheten.

 

18040.  Känslo-spelet  själens bedragare'

bedra människans känsloliv tillfälligt fly bort

  ifrån livets oro förtvivlan bekymmer.

 

18041.  Livets känslo-spel dåligt bote-medel

mot lives bekymmer oro förvirring.

 

18042a.  Snurriga kaos-samhället ingen

problem-lösare.

 

18042b.  Snurriga kaos-samhället vad livs-mening

ger det till Livet.

 

18043a.  Död egoism hälsosam för nationen.

 

18043b.  Aktiv egoism landets undergång.

 

18043c.  Aktiv själviskhet folkets fördärv.

 

18044.  Aktiv o-själviskhet landets framtid.

 

18045.  I uppmuntrans gemenskap 

uppmuntra varandra.

 

18046.  O-själviskheten funnit sin bo-plats

o-själviskes hjärta och tankar.

 

18047.  Själviskheten funnit sin boplats i själviskes

hjärta och sinne vilket leder  till smärtsamt

     skadligt liv.

 

18048.  Dålig planerare lever i o-ordning.

 

18049.  Livet i glädjens harmoni och vila

något leva för.

 

18050.  Glädjen harmonin tänk få leva det Livet.

 

18051a.  Glädjen värdesätter livet.

 

18051b.  Glädjen uppskattar livet.

 

18051c.  Glädjen uppmuntrar Livet.

 

18052.  Glädjen uppskattas eftersom den kan

leva i allas liv.

 

18053.  Glädjen nyttig för livet.

 

18054.  Glädjen uppmuntrar de modlösa.

 

18055.  Glädjen ger nytt livsmod till de sorgsna.

 

18056a.  Saktmodiges fiender:

 

        VREDEN   ILSKENHETEN  HÄFTIGHETEN.

 

18056b.  Elakhetens fiender:

 

       SNÄLLHETEN  VÄNLIGHETEN  GODHETEN.

 

18056c.  Ödmjukhetens fiender:

 

      STOLTHETEN  ÖVERMODET  HÖGMODET.

 

18057.   Högmodets fiender:

 

      LITENHETEN  ÖDMJUKHETEN  ENKELHETEN.

 

18058.  Lögnens ideer tankar  dårskap för sanningen.

 

18059.  Sanningens tankar  dårskap för lögnen.

 

18060.  Svartsjuke fånged i svartsjukans fängelsehåla. 

 

18061.  Avundsjuke fångad i avundsjukans fängelsehåla.

 

18062.  Svartsjukan dödligt gift tar död på livet.

 

18063.  Avundsjukan dödligt gift tar död

på Livet.

 

18064.  Svartsjukes svartsjuka tar dö på sin nästa.

 

18065.  Avundsjukes avund tar dö på sin nästa.

 

18066a.   Avundsjukan rider på högmodet.

 

18066b.  Svartsjukan rider på högmodet.

 

18067.  Världen högmod  uppskattar inte ödmjukheten.

 

18068. Världens elakhet uppmuntrar inte snällheten.

 

18069a.  Världens vrede inte  saktmodet önskvärt.

 

18069b.  Världens elakhet inte snällheten uppskattad.

 

18069c.  Världens o-barmhärtighet  uppmuntrar

inte barmhärtigheten.

 

18070.   Trons fiender:

 

           TVIVLET  O-TRON  I INVÄNTAD TRONS-TID.

 

18071.  Tvivlet in-väntar inte trons givna-tid.

 

18072.  O-trons-hjärta inväntar inte trons givna-tid.

 

18073.  Trons givna tid rider på uthålligheten tåligheten.

 

18074.  Tvivlet rider på o-tåligheten ilskenheten.

 

18075.  O-trons-hjärta rider på o-tåligheten 

högmodet.

 

18076a.  Snälla Ordets fiende  elakhetens

tungans ord.

 

18076b.  Vänliga ordets fiende  elakhetens

vassa tungors ord.

 

18076c.  Godhetens ordets fiende  elakhetens

tveeggade svärdets tungors ord.

 

18077.  Kärlekens fiende  hatet föraktet.

 

18078.  Hatets föraktets  fiender: kärleken ödmjukheten.

 

18079.  Äga hatets förakt  uppskattar inte kärleken.

 

18080.  Älska kärleklös-heten: uppmuntrar

inte kärleken.

 

18081.  Kärleken inte önskvärd älskvärd

av hatet och föraktet.

 

18082.  O-troheten smärtsam för troheten.

 

18083.  Troheten ståndaktigheten smärtsam

för o-troheten.

 

18084.  Förtalet skvalleriet  smärtsam för

kärleken ödmjukheten.

 

18085.  O-barmhärtigheten smärtsamt lidande 

för barmhärtigheten.

 

18086.  Tron verksam genom kärleken ödmjukheten.

 

18087.  O-tron tvivlet verksam genom ilskenheten

o-tåligheten.

 

18088.  Tron verksam genom tystnaden inväntad

tid stillheten lugnet.

 

18089a.  Övervinna segra över lögnens tankar:

inte i tanken följa med dem.

 

18089b.  Vilka gör att själv-dör.

 

18089c.  Följer jag lögnens tankar får de rotfäste

i tanke-världen.

 

18090.  Vilan glädjen  hjärtats fröjd.

 

18091.  Oron ängslan hjärtats sorg.

 

18092.  Lögnen saknar all uppmuntran.

 

18093.  Lögnen älskar inte människan.

 

18094.  Lögnen hatar föraktar människan.

 

18095.  Lögnen dödar människans människo-värde.

 

18096.  Lögnen bedrövar människan.

 

18097.  Lögnen skadar människovärdet.

 

18098.  Lögnen förtalar människan.

 

18099.  Lögnen ger människan ångest skuld-känlor.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se