Alla inlägg under augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN. PSALM. 67:1-8.

 

ÖNSKAN OM GUDS VÄLSIGNELSE.

 

Psalm. 67:1.

 

1.  #För körledaren till stränginstrument.

En psalm, av David#.

 

Psalm. 67:2.

 

2.  #Gud, visa oss nåd och välsigna oss,

låt ditt ansikte lysa mot oss#.

 

Gud visar oss sin nåd.

        Välsignar våra liv.

Låt ansikts härlighet belysa oss.

 

Psalm. 67:3.

 

3.  #Så att hela jorden lär känna vad du gör

och alla folk får veta att du hjälper#.

 

Villket gör hela jordens folk lär känna vad du gör.

        Alla folk får veta din hjälpsamhet.

 

Psalm. 67:4.

 

4.  #Folken skall tacka dig, o Gud,

ja, alla folk skall tacka dig#.

 

Psalm. 67:5.

 

5.  #Alla länder skall jubla av glädje,

ty du råder rättvist över folken, och leder 

     länderna på jorden#.

 

Alla länders folk jublar av glädje över dina

      välsignelser.

Du bestämmer rättvist över folken.

       Genom din vishet leder länderna på j orden.

 

Psalm. 67:6.

 

6.  #Folken skall tacka dig, o Gud, ja, alla

folk skall tacka dig#.

 

Folken skall vara tacksam för vad du gör.

        Ja, alla folk skall tacka dig.

 

Psalm. 67:7.

 

7.  #Jorden har gett sin gröda.

   Gud, vår Gud, välsigar oss#.

 

Jorden givit sin näringsrika föda.

         Gud, vår Gud, välsignar våra liv.

 

Psalm. 67:8.

 

8.  #Gud välsignar oss, och hela jorden

skall frukta honom#. 

 

Gud välsignar oss hela jorden skall leva

    i gudsfruktan.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN. PSALM. 66.1-20

 

TACKSAMHET OCH LOVSÅNG.

 

Psalm. 66:1.

 

1.  #För körledaren. 

En sång, en psalm.

     Hylla Gud, hela världen#.

 

Tacksägelse-sång.

 

Psalmen uppmanar hela världen:

 

Du, värld hylla er Gud. 

 

Psalm. 66:2.

 

2.  #Spela och ära hans namn, är honom

med lovsång!#.

 

I tacksamhet spela harpo-spel till hans namns ära.

      Honom till lovsång.

 

Psalm. 66:3.

 

3.  #Säg till Gud:

Väldiga är dina verk!

     För din makt kryper dina fiender#.

 

Säg till Gud!

   Dina verk  väldiga verk.

För din allmakt ödmjukar sig dina fiender.

 

Psalm. 66:4.

 

4.  #Hela världen tillber dig, spelar till din ära,

lovsjunger ditt namn#.

 

Hela världen den ende Guden.

      Spelar till din ära.

Lovsjunger ditt namn.

 

Psalm. 66:5.

 

5.  #Kom och se Guds gärningar, hans väldiga

verk bland människor#.

 

Se, Guds mäktiga gärningar.

      Hans väldiga verk ses bland människor.     

 

Psalm. 66:6.

 

6.  #Han förvandlade havet till torr mark,

de gick till fots genom floden.

       Låt oss glädjas över honom#.

 

Förvandlade havets till torr mark.'

    Gick till fots genom torrlagda floden.

Låt oss vara tacksamma i glädje över honom.

 

Psalm. 66:7.

 

7.  #Han härskar för evigt i sin makt.

Hans ögon vakar över folken ---- inga upprorsmän

       skall resa sig#.

 

Gud vår, härskaren för evigt i sin allmakt.

       Hans allvetande ögon övervakar folken.

Upprorsmännen mister sin stridslystenhet. 

 

Psalm. 66:8.

 

8.  #Prisa vår Gud, alla folk, låt lovsången ljuda!#.

 

Alla jordens folk, lovprisa vår Gud.

      Låt lovsången höra sitt ljud.

 

Psalm. 66:9.

 

9.  #Han bevarar oss vid liv, han låter inte våra

fötter slinta#.

 

Bevara vårt liv.

      Gör våra fotsteg fasta.

 

Psalm. 66:10.

 

10.  #Du prövade oss, o Gud, du renade

oss som man renar silver#.

 

Prövade oss fostrade oss, o Gud.

     Eftersom du älskar oss.

Den Herren agar den älskar han.

      Renade våra orena avguda hjärtan.

Likt silvret renas från slagget. 

 

Psalm. 66:11.

 

11.  #Du lät oss fastna i nätet, du slog oss i bojor#.o

 

I vår fostran tillät du oss fastna i fiendens nät

     slogs i bojor, vilket våra sökte din tröst

och hjälp.

 

Psalm. 66:12.

 

12.  #Du lät människor rida fram över oss.

Vi gick genom eld och genom vatten, men du

      förde oss ut i frihet#.

 

Tillät ondsinta människor utnyttja oss.

       Gick genom lidande smärta.

Din trofasthet förde oss ut i frihet. 

 

Psalm. 66:13.

 

13.  #Jag kommer till ditt hus med brännoffer,

jag infriar mina löften till dig#.

 

Kommer till ditt hus med bränn-offer.

     Infriar mina löften  till dig.  

 

Psalm. 66:14.

 

14.  #De som kom från mina läppar, ur min mun

när jag var i nöd#.

 

Mina infriade löften kom från mina läppas tal.

       Ur ur min mun när jag var i djup nöd.

 

Psalm. 66:15. 

 

15.  #Feta brännoffer bär jag fram till dig

och röken stiger från baggarna.

    Jag offrar tjurar och bockar#.

 

Frambär feta bränn-offer till dig.

        Röken stiger upp till dig från baggarna

som ett välbehagligt offer.

      Offrar både tjurar och bockar.

 

Psalm. 66:16.

 

16.  #Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,

jag skall berätta vad han har gjort för mig#.

 

Alla som lever i gudsfruktan kom lyssna

    skall berätta om vad han gjort för mig.

 

Psalm. 66:17.

 

17.  #Till honom ropade jag, och lovsång

låg redo på min tunga#.

 

Med jubelrop ropade  till honom.

        Lovsången var tillgänglig på min tunga.

 

Psalm. 66:18.

 

18.  #Om jag burit ont i sinnet skulle Herren

inte har hört mig#.

 

Hade jag varit ondsint i sinnet 

     skull han inte lyssnat på mig.

 

Psalm. 66:19.

 

19.  #Men Gud hörde mig, han lyssnade till

min bön#.

 

Gud bön-hörde mig.

        Lyssnade villigt till min bön.

 

Psalm. 66:20.

 

20.  #Lovad vare Gud, som inte avvisade min

bön, inte vägrade mig sin nåd#.  

 

Lovad vare Gud  tog emot mig.

      Vägrade mig inte sin nåd.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN. 65:1-14.

 

GUDS GODHETS RIKEDOM.

 

HÖGTIDLIG TACKSÄGELSE.

 

Psalm. 65:1-14.

 

Psalm. 65:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David, en sång#.

 

Psalm. 65:2.

 

2.  #Lovsång tillkommer dig, o Gud på Sion.

Vi infriar våra löften till dig#.

 

O, Gud på Sion: värdig all lovsång.

         Vi villigt infriar våra löften till dig.

 

Psalm. 65:3.

 

3.  #Du som hör bön.

Till dig kommer alla människor#.

 

Du, vår bön-hörande Gud.

      Villigt kommer alla människor till dig. 

 

Psalm. 65:4.

 

4.  #För att bekänna sina synder.

När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss#.

 

Med ödmjukt hjärta bekänna sina synder.

       När vår skuld för blir tung:

ger du oss förlåtelse.

 

Psalm. 65:5.

 

5.  #Lycklig den utvalde som får komma dig

nära och vara på dina förgårdar.

     Vi mättas av det goda i ditt hus,

av det heliga tempel#.

 

Välsignad den utvalde vilken får komma 

      in i din närhet.

Få vara på dina för-gårdar.

       Får känna mättnad av din godhet i ditt hus:

det heliga templet.

 

Psalm. 65:6.

 

6.  #Förunderligt svarar du oss och ger seger,

Gud, du som räddar oss, du tillflykt för hela

     jorden och de fjärran haven#.

 

Förunderligt ger du oss böne-svar.

     Gud, du vår räddare.

Du, hela jordens trygga tillflykt.

        För de fjärran haven.

 

Psalm. 65:7.

 

7.  #Du som reste bergen med din styrka 

rustad med kraft#.

 

Reste upp bergen med din allmakts styrka.

      Utrustad med kraft.

 

Psalm. 65:8.

 

8.  #Du som stillade havens brus, vågornas brus

och folkens larm!#.

 

Stillade havens alla dånande ljud.

       Havs-vågornas 

Folkens larmande ljud.

 

Psalm.65:9

 

9.  #De som bor vid jordens ända står häpna

inför dina mäktiga gärningar, öster och väster

      fyller du med jubel#.

 

De som har sin bo-plats invid jordens ädna

   blir förvånade av dina mäktiga gärningar.

Från öster till väster fyller du med jubel-rop.

 

Psalm. 65:10.

 

10.  #Du tar dig an jorden och ger den regn,

du gör den bördig och rik. 

        Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa, du sörjer för jorden#.

 

Du, Gud du visar din omsorg om jorden.

      Ger den rikligt med regn.

Vilket gör den bördig och rik på skörd.

      Låter säden växa till.

Visar din godhet för jorden.

 

Psalm. 65:11.

 

11.  #Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut

dess tiltor#.

        Med regnskurar gör du jorden mjuk,

du välsignar det som växer#.

 

Bevattnar åkerns fåror.

        Jämnar ut deras tilltor.

   

Psalm. 65:12.

 

12.  #Du kröner året med goda gåvor, där du

går fram gror feta skördar#.

 

Årets skörd kröner du med goda gåvor.

       Där du visar din kärlek omsorg 

ger rikliga skördar.

 

Psalm. 65:13.

 

13.  #Ödemarkens beten frodas, höjderna

klär sig i jubel#.

 

Ödemarkens betesmarker blomstrar.

     Höjderna klär sig i jubelrop.

 

Psalm. 65:14.

 

14.  #Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna

höljer sig i säd.

      Allt är jubel och sång#.

 

Ängarna smyckas av levande får-hjordar.

    Dalarna blir till fuktsamma skördefält.

Vilket ger tacksamt jubel och lovsång.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 62:1-13.

 

TRÖSTERIK PSALM.

 

FÖRTRÖSTAN PÅ GUDS BESKYDD. 

 

Psalm. 62:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David.

 

Psalm. 62:2.

 

2.  #Bara hos Gud finner jag ro, från honom

kommer min räddning#.

 

Endast hos Gud finner min själ ro.

     Han min räddare.

 

Psalm. 62:3.

 

3.  #Han är klippan som räddar mig, min borg

där ska jag stå trygg#.

 

Han klippan  min räddare.

      Min skyddande borg: min tröst.

I den kan jag vara trygg.

 

Psalm. 62:4.

 

#Hur länge skall ni ansätta mig, samfällt storma

an som mot en lutande vägg, en fallfärdig?#.

 

Ni, mina fiender hur länge ska ni angripa mig.

       Tillsammans anfalla mig likt utande väggen

Lik fallfärdiga väggens tyngd.

 

Psalm. 62:5.

 

5.  #De har enats om att störta ner mig

De älskar svek, med munnen välsignar de,

       men i sitt hjärta förbannar de#.

 

Eniga förgöra mig.

      Visar sin kärlek till sveket.

De välsignar med sin muns tal.

      I sitt hjärta förbannar de.

 

Psalm. 62:6.

 

6.  #Bara hos Gud finner jag ro, från honom

mitt hopp#.

 

Bara hos Gud finner min själ själisk ro.

     Från honom kommer mitt hopp.

 

Psalm. 62:7.

 

7.  #Han är klippan som räddar mig, min borg

där jag står trygg#.

    

Han klippan  min räddare i nöden.

     Min trygghets borg där jag kan finna ro och vila.

 

Psalm. 62:8.

 

8.  #Från Gud kommer min hjälp och min ära.

Gud är min tillflykt, min starka klippa#.

 

Gud min hjälpare.

    Gud min ära.

Gud min tillflykt.

       Gun min starka fasta klippa.

 

Psalm. 62:9.

 

9.  #Sätt alltid din lit till honom, du folk ,

öppna ditt hjärta inför honom.

      Gud är vår tillflykt#.

 

Förtrösta alltid på honom, du folk.

      Öppna ditt hjärta inför honom.

Gud vår tillflykt.

 

Psalm. 62:10.

 

10.  #Bara en vindfläkt är människorna,

de dödliga endast ett bländverk#.

       Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja,

de är lättare än luft#.

 

Människorna likt vinande vindfläkt.

      Dödliga varelser.

Människors liv likt bländande bländverket.

       Läggs deras liv ned i vågskålen rör den sig.

Deras liv: lättare än luftens vikt.

 

Psalm. 62:11.

 

11.  #Lita inte till våld, sätt inte ert hopp 

till rövat gods#.

     Om än er rikedom växer, förtröstar inte på den#.

 

Förtröstan inte våldsamheter vilka rider på

     stoltheten.

Låt inte ert framtidshopp vara till stulit gods.

        Växer er rikedom: låt den i den bli Herre

i ert liv.

 

Psalm. 62:12.

 

12.  #Ett har Gud talat, två ting har jag hört:

att Gud har makten#.

 

Gud talat.

       Två gånger har jag hört:

All makt tillhör Gud. 

 

Psalm. 62:13.

 

13.  #Att du, Herre, är trofast.

    Du lönar var och en efter vad han har gjort#.

 

Du, Herre är trofast.

     Belönar var och en efter hans gärningar. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 61:1-9.

 

KUNGENS BÖN OM VÄLSIGNELSE OCH BESKYDD.

 


Psalm. 61:1.

 

1.  #För körledaren, till stränginstrument.

  Av David.

 

Psalm. 61:2.

 

2.  "Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön!#.

 

Gud hör mitt bönerop.

      Lyssnar till min bön.

 

'Psalm. 61:3.

 

3.  #Från jordens ände ropar jag till dig

i min förtvivlan.

     Rädda mig upp på en klippa och ger mig trygghet!#.

 

I min förtvivlan ropar till dig söker dig.

       Var min räddare ställ på fast klippa.

Låt mig få leva i trygghet.

 

Psalm. 61:4.

 

4.  #Du är min tillflykt mitt befästa torn

mot fienden#.

 

Du, mitt livs tillflykt.

       Mitt enda försvars-torn mot fiendens anfall.

 

Psalm. 61:5.

 

5.  #Jag vill bo i ditt tält för alltid, söka skydd

under dina vingar#.

 

Vill har min boplats i ditt tabernakel för alltid.

     Söka mitt livs beskydd under dina trygga vingar.

 

Psalm. 61:6.

 

6.  #Du, Gud, har hört min löften och uppfyllt

dina trognas önskningar#.

 

Du, Gud hört mina löften.

      Låt dina önskningar gå i uppfyllelse.

 

Psalm. 61:7.

 

7.  #Du lägger år till kungens livslängd,

han skall leva när släktena skiftar#.

 

Du, förlänger kungens livs-längd.

      Skall få leva när nya släkte kommer de

gamla försvinner. 

 

Psalm. 61:8.

 

8.  #Må han evigt sitta på sin tron inför Gud,

må godhet och trohet bevara honom#.

 

Låt konungen får evigt sitta på sin tron inför Gud.

       Låt din trohet godhet bevara hans liv.  

 

Psalm. 61:9.

 

9.  #Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn

och infria mina löften dag efter dag#. 

 

Gör du det jag ska alltid lovsjunga ditt namn.

      Infria mina löften dagligen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 60:1-14. 

 

BÖN OM RÄDDNING.

 

En bön av den rättfärdige som hoppas på det

    som hör evigheten till  ( Hilarius ). 

 

Psalm. 60:1.

 

1.  #För körledaren.

Att lära ut. Ett kväde av David#.

 

Undervisning: bönen om räddning från fiender. 

    En  högtidlig dikt av David.

 

Psalm. 60:2.

 

2.  #När han låg i strid med arameerna i Naharajim

och i Sova och Joa vände tillbaka och slog

     edomeerna i Saltdalen, tolv tusen man#.  

 

Psalm. 60:3.

 

3.  #Gud, du har förkastat oss och krossat oss.

Du var vred, upprätta oss igen#.

 

Du, Gud förkastat våra liv.

     Krossat vårt högmod under våra fiender.

Du visade din heliga vrede mot vår o-lydnad.

      Vi ber dig: 

Upprätta våra liv.

 

Psalm. 60:4.

 

4.  #Du lät landet bäva och rämna.

   Det du störtar samman gör det helt igen#.

 

Du tillät landet leva i fruktan splittras.

     Det du störtar samman: det helar du.

 

Psalm. 60:5.'

 

5. #Du lät ditt folk möta hårda öden, du gav

oss att ragla, du gav oss ett vin fick oss att ragla#.

 

Tillät ditt folk få möta hårda svåra öden.

      Du gav ett vin vilket gjorde 

 våra fotsteg vacklande.

 

Psalm. 60:6.

 

6.  #Res ett baner för dina trogna, dit de kan

fly undan pilbågen#.

 

Upphöj dina trogna.

      Dit de ta sin tillflykt undan fienders pilbåge.

 

7.  #Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!#.

 

Låt din starka allmakts hand vara vår hjälp.

    Svara mig.

De som är älskvärd i dina ögon blir räddade.   

 

Psalm. 60:8.

 

8.  #Gud har talat i sin helgedom:

"I triumf skall jag utskifta Skekem och mäta

        upp Suckotdalen#.

 

Psalm. 60:9.

 

9.  #Mitt är Gilead, mitt i Manasse.

Efraim är min hjälm och Juda min härskarstav#.

 

Psalm. 60:10.

 

10.  #Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag

min sko, mot filisteerna höjer jag stridsrop".

 

Psalm. 60:11.

 

11.  #Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?#.

 

Psalm. 60:12.

 

12.  #Du, Gud, har ju förkastat oss, du drog inte

i fält med våra härar#.

 

Du, vår Gud, förkastat oss.

      Du övergav oss i fälttåget med våra härar.

 

Psalm. 60:13.

 

13.  Bistå oss nu mot fienden, människors hjälp

är ingenting värd#.

 

Var vår hjälp mot fiende.

        Männniskors hjälp inte värd din hjälp.

 

Psalm. 60:14.

 

14.  #Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender#.

 

Tillsammans med Gud  utför stora ill-gärningar. 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 59:1-18.

 

 

EN BÖN OM RÄDDNING FRÅN FEINDENS

      

    ONDA PLANER.

 

Psalm. 59:1.

 

1.  #För körledaren.

Ett kväde av David när Saul hade skickat män

för att bevaka huset och döda honom#.

 

Högtidlig dikt diktad av David.

     Skickade sina i uppdrag bevaka Davids hus. 

Kung Sauls vilja: döda David.

   

Psalm. 59:2.

 

2.  #Rädda mig, min Gud, från mina motståndare,

för mig i säkerhet undan mina fiender!#.

 

Min Gud, rädda mitt liv.

      Från mina motståndare.

För mig in i ditt säkra beskydd.

      

Psalm. 59:3.

 

3.  #Rädda mig från ogärningmän, hjälp undan

mördarna#.

 

Var min räddare från o-gärningsmännen.

        Min hjälpare undan mördarna.

 

Psalm. 59.4

 

4.  #De ligger i försåt för mig, grymma män

angriper mig, utan att jag syndat eller felat, Herre#.

 

Grymma män, ligger i gömställen för angripa mig.

        Jag har inte syndat felat, Herre.

 

 Psalm. 59:5.

 

5.  #Fast jag är oskyldiggör de sig redo.

Vakna, kom till mig och se!#.

 

Är o-skyldig ändå är de redo anfalla mig.

    Vakna upp, Herre, se hur jag har det.

 

Psalm. 59:6.

 

6.  #Du, Herre Gud Sebaot, Israels Gud,

res dig och straffa folken!#.

 

Du, Herre, Gud Sebaot, Israels Gud.

      Res dig upp, straffa folket.

 

Psalm. 59:7.

 

7.  #De kommer varje kväll, de ylar omkring

i staden#.

 

Angriper mig varje kväll.

        Ylar stridslystna omkring i staden.

 

Psalm. 59:8.

 

8.  #Orden strömmar ur deras mun och tungorna

är som svärd, de tror att ingen hör dem#.

 

Mina fienders ord strömmar ur deras hatiska mun.

       Tungorna liknar tveeggat svärd.

Tror inte någon hör deras föraktfulla ord.

 

Psalm. 59:9.

 

9.  #Men du, Herre, ler åt dem, du ser med löje

på folken#.

 

Du, Herre ler åt deras dårskap.

      Du ser med ringaktat leende på folken.

 

Psalm. 59:10.

 

10.  #Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg#.

 

Finner min styrka i dig.

       Jag lovsjunger dig.

Du, min Gud min säkra skydds borg mot fienden.

 

Psalm. 59:11.

 

11.  #Min Gud är trofast och kommer till min hjälp,

Gud låter mig se mina fienders fall#.

 

Min Gud trofast.

       Min hjälpare mot fienden.

Gud låter mig se dem besegrade.

 

Psalm. 59:12.

 

12.  #Döda dem inte ---- då kan mitt folk glömma.

Gör dem hemlösa med din makt, störta ned

     de, Herre, vår sköld!#.

 

Döda dem inte då kan mitt glömma dem.

     Låt dem bli hemlösa med din allmakt.

Besegra dem.

     Herre, du vår försvarare beskyddare.

 

Psalm. 59:13.

 

13.  #Varje ord av deras mun är synd.

Låt dem fångas i sitt högmod med sina

       förbannelser och lögner#.

 

Mina fienders ord är syndfulla.

       Låt bli snärjda i sitt högmod.

Bli förslavade under sina uttalade förbannelser 

     och lögnaktiga tal.

 

Psalm. 59:14.

 

14.  #Förgör dem i din vrede, förgör dem i grund!

Då skall alla inse att Gud härskar i Jakob,

     ja, till jordens yttersta gräns#.

 

Förgör dem i din heliga vrede.

      De skall förstå respektera Gud härskar i Jakob.

Ja, härskar till jordens yttersta gräns.

 

Psalm. 59:15.

 

15.  #De kommer varje kväll, de ylar som hundar

och stryker omkring i staden#.

 

Varje kväll kommer de med sitt tjutande ylande

     beteende.

Likt ylande hundar stryker de omkring i staden.

 

Psalm. 59:16.

 

16.  #De driver omkring och letar föda, blir de 

inte mätta så gnyr de#.

 

Driver omkring letar efter livets föda.

        Finner de ingen mättad gnäller klagar de.

 

Psalm. 59:17.

 

17.  #Men jag skall sjunga om din styrka och

jubla var morgon över din trofasthet,

    ty du blev en borg för mig, dit jag flydde

när jag var i nöd#.

 

Jag skall sjunga om din allmakts styrka.

     Jubla varje morgon över din trofasthet.

Blev för mig enn trygg borg.

       Till vilken jag kan ta min tillflykt i nöden.  

 

Psalm. 59:18.

 

18.  #Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg, min Gud är trofast#. 

 

Du, min styrka.

       Jag lovsjunger dig.

Gud, min säkra borg.

       Min Gud visar sin trofasthet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2019 16:36

PSALTAREN. PSALM. 55:1-24.

 

FÖRRÅD AV FALSK VÄN.

 

HJÄRTATS KLAGAN ÖVER FALSKA VÄNNER.

 

Psalm. 55:1.

 

1.  #För körledaren, till strängainstrument.

En dikt av David.

 

Psalm. 55:2.

 

2.  #Gud, lyssna till min bön, dölj dig

inte när jag ber#.

 

Gud lyssna villigt till min bön.

        Göm inte ditt ansikte för mig:

när beder om hjälp stöd och tröst. 

 

Psalm. 55:3.


3.  #Hör mig och ger mig svar.

 Jag våndas i min oro, jag får ingen ro#.

 

Lyssna på mig  besvara mina böner.

     Min oro gör mig: vilket ger mig ångest sorg.

Finner ingen ro i min själ.

 

Psalm. 55:4.

 

4.  #För fiendens rop, för de ondas skrän.

De öser sin ondska över mig, de ansätter

      mig i sin vrede#.

 

Mina fienders rop de ondsintas skrikande

     ger mig oro.

Deras ondskan för makt över mig.

        Anfaller mig med sin vrede.

 

Psalm. 55:5.

 

5.  #Mitt hjärta grips av ångest, dödsskräck

faller över mig#.

 

Mitt hjärta grips av ångest och oro.

        Ångestens dödsskräck vilar tungt

över mitt liv.

 

Psalm. 55:6.

 

6.  #Jag darrar av fruktan, jag överväldigas

av fasa#. 

 

Mitt skräckslagna rädsla, vill besegra mig.

       Livets fasa och olycka blir mig övermäktig. 

 

Psalm. 55:7.

 

7.  #Om jag ändå hade duvans vingar!

Då flög jag bort för att finna ett bo#.

 

Äger jag duvans flyktiga vingar.

     Vilket kunde ge mig flykt från mina

falska vänners ondsinthet.

 

Psalm. 55:8.

 

8.  #Långt bort skulle jag fly och slå mig

ner i ödemarken#.

 

Med vingars flykt fly bort från deras närhet.

       Finna boplats ner i ödemarken där de inte finns.

 

Psalm. 55:9.

 

9.  #Snabbt skulle jag söka ett skydd mot

vinande vind och storm#.

 

I snabbhet söka dagligt beskydd mot

     vindens farofyllda stormiga vindar.

 

Psalm. 55:10.

 

10.  #Herre skapa förvirring i deras tal!

Våld och split ser jag i staden#.

 

Skapa förvirring i falska människors tal.

       Våldet splittringen finns i staden där

falskheten råder. 

 

Psalm. 55:11.

 

11.  #Dag och natt vandrar de runt den

uppe på murarna.

      Därinne bor ondska och elände#.

 

Under dagen och natten vandrar de omkring uppe

      på stadens murar.

Innanför stadens murar härskar ondskan

      livets elände.

     

Psalm. 55:12.

 

12.  #Fördärv råder i stad, våld och svek lämnar

aldrig dess torg#.

 

Fördärvet råder innanför stadens murar.

         Våldet sveket härskar på stadens torg.

 

Psalm. 55:13.

 

13.  #Om jag smädades av en fiende,

då kunde jag bära det, om jag förnedrades

     av en ovän, då kunde jag dra mig undan#.

 

Blir jag smädad av en fiende.

       Kan inte utan Gud min beskyddare hjälpare

 bära detta lidande.

Blir jag förnedrad av ovännen.

        Kunde jag dra mig undan under hans beskydd.

 

Psalm. 55:14.

 

14.  #Men du är ju min like min vän och min

förtrogne#.

 

Du, Herre, min Gud min förtogne vän.

 

Psalm. 55:15.

 

15.  #Vi gladdes åt att gå sida vid sida

i skaran i Guds hus#.

 

Vi gläds över tillsammans gå till Guds hus.

 

Psalm. 55:16.

 

16.  #Må de överrumplas av döden, de levande

fara ner i dödsriket, ty ondskan bor mitt

     ibland dem!#. 

 

Låt de falska plötsligt möta döden.'

       Levande människor fara ner dödsriket.

Eftersom ondskan har sin boplats bland dem.

 

Psalm. 55:17.

 

17.  #Men jag ropade till Gud, och Herren skall rädda mig#.

 

I mitt bönerop till Gud om hjälp i nöden.

       Herre, rädda mitt liv.

 

Psalm. 55:18.

 

18.  #Morgon och kväll och mitt på dagen

suckar jag och klagar, och han skall höra mig#.

 

Morgon  kväll  på dagen klagar våndas jag.

        Vilket gör han hör mig.

 

Psalm. 55:19.

 

19.  #Han gör mig fri och trygg när fienderna

rycker an och söker strid med mig#.

 

Han befriar mig ger trygghet: vid mina

   fienders anfall mot mig.

Vilka söker strid mot mig.  

 

Psalm. 55:20.

 

20.  #Gud skall höra mig och förödmjuka dem,

han som sedan urtiden sitter på tron.

     Ty de ändrar sig aldrig och fruktar inte Gud#.

 

Gud lyssna på mina böner  förödmjuka dem.

         Sedan urtiden sitter på sin tron.

O-villiga göra bot och bättring från sin ondska. 

       Visar ingen gudsfruktan.

 

Psalm. 55:21.

 

21.  #Han kränkte freden och svek givna löften#.

 

Falske vännen: han smädade freden:

      var svekfull mot sina givna löften.

 

Psalm. 55:22.

 

22.  #Hans ord är halare än smör men hans hjärta

vill strid.

     Hans tal är lenare än olja och ändå ett

   blottat svärd#.

 

Falskes ord halare än smörets.

          Hans falska hjärta stridslysten.

Hans ordstal lenare än rinnande olja.

       Orden likt ett o-slipat svärd.

 

Psalm. 55:23.

 

23.  #Kasta din börda på Herren, han skall

sörja för dig.

      Aldrig låter han den rättfärdige svikta#.

 

Överlämna livets alla bördor på Herren.

     Förtrösta helt på honom.

Han sörjer för dina vardagliga.

     Din skapare.

Tillåter aldrig den renhjärtlige vackla.

 

Psalm. 55:24.

 

24.  #Du, o Gud, skall störta dem ner i

avgrundens djup.

       Mördare och bedragare når inte ens

livets mitt.

      Men jag förtröstar på dig#.

 

Du, min Gud.

       Skall förgöra dem alla ni i avgrundens 

mörka djup.

     Mördare  bedragare uppnår inte sitt fulla liv.

Jag förtröstar på dig, min Herre, o Gud.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se