Alla inlägg under augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 88:1-19.

 

KLAGAN I DJUPASTE NÖD.

 

Psalm. 88:1.

 

1.  #En sång, en psalm av Kochars ättlingar.

För körledaren.

     En dikt av Heman, esrachiten#.

 

Psalm. 88:2.

 

2.  #Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp,

om natten stiger mitt klagoskri till dig#.

 

Jag, Herman esrachiten:

    Min Gud Om dagen ropar mitt hjärta på din hjälp.

Under nattens timma:

      Stiger mina klagande ord inför dig.  

 

Psalm. 88:3.'

 

3.  #Låt min bön nå fram, lyssna till min klagan#.

 

Låt mina böneord komma inför ditt ansikte.

       Lyssna till mina oroliga klagan.

 

Psalm. 88:4.

 

4.  #Mitt liv är fyllt av elände, jag står vid

dödsrikets rand#.

 

Mitt liv fyllt av elände och olycka.

        Står vid dödsrikets stup.

 

Psalm. 88:5.

 

5.  #Jag räknas till dem som lagts i graven

jag är en man som har mist sin kraft#.

 

Räknas av människor till dem som lagts

     i gravens djup.

En man som är kraftlös.

 

Psalm. 88:6.

 

6.  #Jag multnar bland de döda, likt de fallna

som vilar i graven, dessa som du inte längre

       minns och som avskurna från dig#.

 

Tillsammans med de dödas kroppar förmultnar

     jag bort.

Likt de trolösa som vilar i graven.

     De bortglömda inför dig.

Vilkas syndiga liv avskyvärda inför dig.

 

Psalm. 88:7.

 

7.  #Du har störtat mig ner i graven,

det mörkaste djupet#.

 

I min djupaste nöd du störtat ner mig i graven.

      Gravens mörkaste djup. 

 

Psalm. 88:8.

 

8.  #Tung vilar din vrede på mig, du låter

dina bränningar slå över mig#.

 

Din vrede vilar tungt över mig.

    Du tillåter dina vredes bränningar drabba mig.

 

Psalm. 88:9.

 

9.  #Du har drivit bort mina förtrogna, du har

fyllt dem med med avsky för mig.

      Jag är inspärrad, jag kan inte komma ut#.

 

Driver bort mina trogna vänner.

         Låter mig få bli avskyvärd inför dem.

 

Psalm. 88:10

 

10.  #Mitt lidande gör blicken skum.

Varje dag ropar jag till dig, Herre,

      jag sträcker mina händer mot dig#.

 

Mitt lidande  förmörkar mitt blick.

      Dagligen hörs mitt klagorop till dig, Herre.

I ödmjukhet sträcker jag mina händer mot dig.

 

Psalm. 88:11.

 

11.  #Gör du under med de döda?

Kan skuggorna resa sig och prisa dig?#.

 

Låter du utföra dina under bland de döda?

     Kan dödens skuggor få liv igen

och prisa dig?

 

Psalm. 88:12.

 

12.  #Talar man i graven om din godhet,

i avgrunden om din trofasthet?#.

 

Låter man ära din godhet i graven?

        I avgrunden din trofasthet?

 

Psalm. 88:13.

 

13.  #Blir dina under kända i mörkret,

din rättfärdighet i glömskans land?#.

 

Där mörkret råder blir dina under kända?

        Visar sig din rättfärdighet i glömskans land?

 

Psalm. 88:14.

 

14.  #Jag ropar till dig, Herre, om morgonen

stiger min bön till dig#.

 

Om morgonen stiger mitt bönrerop till dig.

       

Psalm. 88:15.

 

15.  #Varför stöter du bort mig, Herre,

och döljer ditt ansikte för mig?#.

 

Varför undviker du mig, Herre?

      Visar inte ditt nåderika ansikte för mig?

 

Psalm. 88:16.

 

16.  #Från min ungdom var jag plågad intill döden,

    du fyller mig med skräck, min kraft

är slut#.


 

Allt från från min ungdoms-tid: plågad intill döds.

       Skräckslagen: kraftlös. 

 

Psalm. 88:17.

 

17.  #Din vrede går fram över mig,

fasorna gör mig  till intet#.

 

Din heliga vrede drabbar mig.

      Rädsla och skräck tillintetgör mig.

 

Psalm. 88:18.

 

18.  #De sluter sig om mig som vatten,

de omger mig ständigt#.

 

Vilka dagligen omsluter mitt liv: likt vattnets

       kraftfulla styrka.

       

Psalm. 88:19.

 

19.  #Du har drivit bort mina vänner och fränder,

mina förtrogna tar du ifrån mig#. 

 

Din o-barmhärtighet drivet bort mina vänner.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM.  89:1-53.

 

HERRENS LÖFTE TILL DAVID.

 

Psalm. 89:1.

 

1.  #En dikt av Etan, esrachiten#.

 

Psalm. 89:2.

 

2.  #Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga,

för din trofasthet känd#.

 

I tacksamhet villig lovsjunga om Herrens nåd.

      Göra din trofasthet känd  för alla folk.

 

Psalm. 89:3.


3.  #Jag säger:

Din nåd är befäst för evigt i himlen

     består din trofasthet#.

 

Din nåd för evigt stadfäst i himlen.

           Din trofasthet för evigt består i himlen.

 

Psalm. 89:4.

 

4.  #Jag slöt ett förbund med min utvalde,

min tjänare David gav mig min ed:#.

 

Slöt mitt eds-förbund med min utvalde 

        tjänare David.

 

Psalm. 89:5.

 

5.  #Din ätt skall bestå för evigt, för alla

tider befäster jag din tron#.

 

Din ätt för evigt består.

       Din tron för alla tider skall bestå.

 

Psalm. 89:6.

 

6.  #Herre, himlen prisa dina under, de heligas

församling din trofasthet#.

 

Herre, himlen prisar din underverk.

      Heligas församling: prisar din trofasthet.

 

Psalm. 89:7.

 

7.  #Ty vem i skyn kan mätta sig med Herren,

vem av gudasönerna är Herrens like?#.

 

Inget skapat i skyn kan jämföras med den

     mättnad Herren ger.

Vem av guda-sönerna liknar Herrens allmakt?

 

Psalm. 89:8.

 

8.  #Fruktansvärd är Gud i de heligas råd,

stor och fruktad mer än alla omkring honom#.

 

Gud sin fruktansvärda råd-klokhet i de

     heligas råd.

Visar sin storhet vilket skapar gudsfruktan

      för de som bemöts av  honom. 

 

Psalm. 89:9.

 

9.  #Herre, härskarornas Gud, vem är som du.

    Nåd och  trofasthet omger dig#.

 

Vem kan liknas som du härskornas Gud.

      Nåden  trofastheten dig trogen.

 

Psalm. 89:10.

 

10.  #Du råder över det trotsiga havet,

du tvingar dess mäktiga vågor till ro#.

 

Du i din allmakt råder över upproriska havet.

       Tvingar havets mäktiga vågor i styrka 

komma till ro.

 

Psalm. 89:11.

 

11.  #Du krossade Rahav, slog honom till döds,

du skingrade dina fiender med din starka arm#.

 

Du krossade Rahavs maktlystenhet.

      Tillintetgjorde honom.

Med din starka makts arm: skingrade fiendens

     stridsduglighet.

 

Psalm. 89:12.

 

12.  #Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen och allt den rymmer#.

 

Du äger himlen.

      Du äger jorden och på vad den är.

Grundligt världen genom din skaparkraft.  

 

Psalm. 89:13.

 

13.  #Du skapade norr och söder.

   Tabor och Hermon jublar över dig#.

 

Skapade allt från norr och söder.

       Tabor  Hermon visar sitt tacksamhet i jubel

över dig.

 

Psalm. 89:14.

 

14.  #Din arm är full av kraft, din hand

är segerrik och stark#.

 

Din allmakt arm kraftfull.

      Din hand segerrik stark i vad  den gör.

 

Psalm. 89:15.

 

15.  #På rätt och rättfärdighet vilar din tron,

nåd och trofasthet finns hos dig#.

 

Rättvisan och rättfärdigheten vilar på din tron.

       Hos dig har nåden och trofastheten sin

bo-plats. 

 

Psalm. 89:16.

 

16.  #Lyckligt det folk som vet att hylla dig,

Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus#.

 

Välsignat det folk som villigt hyllar dig.

          De, får dagligen vandra i ditt ansiktes ljus.

 

Psalm. 89:17.

 

17.  #De gläder sig ständigt över ditt namn

och jublar över din rättfärdighet#.

 

De gläder sig dagligen över ditt namn ärar det.

      Visar hjärtats jubelrop över din rättfärdighet.

 

Psalm. 89:18.

 

18.  #Ty du är deras styrka och glans.

Genom din ynnest vinner vi seger#.

 

Du, de rättfärdigas styrka och härlighet.

      Genom din välvilja har vi seger över fienden.

 

Psalm. 89:19.

 

19.  #Ty vår sköld tillhör Herren, vår kung

tillhör Israels helige#.

 

Vårt skydd tillhör Herren.

     Vår kung tillhör Israeliternas helige.

 

Psalm. 89:20.

 

20.  #Du talade en gång i en syn,

du sade till dina trogna:

     "Jag kröner en hjälte, jag upphöjer

en yngling ur folket#.

 

Talade till dina trogna i en syn:

        Kröner en hjälte.

Upphöjer en ynglig ur folket.

 

Psalm. 89:21.

 

21.  #Jag har funnit David, min tjänare,

och smort honom med min heliga olja#.

 

Funnit David efter mitt hjärta, min tjänare.

       Smort honom med min heliga olja.

 

Psalm. 89:22.

 

22.  #Min hand skall vara hans fasta stöd,

min arm skall ge honom styrka#.

 

Min allmakts hand ska för honom vara 

      livets stöd.

Min starka hand göra honom kraftfull.

 

Psalm. 89:23.

 

23.  #Ingen fiende skall överrumpla honom,

ingen våldsman skall kuva honom#.

 

Ingen fiende skall besegra honom.

      Ingen våldsman skall fördärva honom. 

 

Psalm. 89:24.

 

24.  #Jag skall krossa alla fiender i hans väg

och slå ner dem som hatar honom#.

 

Skall krossa alla sina fiender under sina fötter

     i hans väg.

Besegra de som hatar honom.

      

Psalm. 89:25.

 

25.  #Min trofasthet och nåd skall följa honom,

i mitt namn vinner han seger#.

 

Min trogna trofasthet och nåd skall följa min

        tjänare David.

 

Psalm. 89:26.

 

26.  #Jag skall lägga havet under hans hand,

floderna under hans välde#.

 

Skall lägga havet under hans hand.

      Floderna under hans välde.

 

Psalm. 89:27.

 

27.  #Han skall säga:

Du är min fader, min Gud och räddande klippa#.

 

Han skall i sina ord säga:

      Du är min fader, min Gud.

Min räddande klippa. 

 

Psalm. 89:28.

 

28.  #Han ska vara min förstfödde, den högste

bland jordens kungar#.

 

Han min utvalde till vara min förstfödde.

             Den högste, bland jordens kungar.

 

Psalm. 89:29.

 

29.  #För evigt skall jag visa honom nåd,

mitt förbund med honom skall stå fast#.

 

För evigt visa honom min tillgängliga nåd.

        Mitt slutna förbund med honom skall

evigt bestå.     

 

Psalm. 89:30.

 

30.  #Hans ätt skall jag låta bestå för alltid,

hans tron så länge himlen är till#.

     Hans ätt skall för alltid bestå.

Hans eviga tron  så länge himlen finns till.

'

Psalm. 89:31.

 

31.  #Om hans söner överger min lag

och inte följer mina bud#.

 

Om hans söner sviker min lag  lever i o-lydnad

       mot mina bud.

 

Psalm. 89:32.

 

32.  #Om de kränker mina stadgar och inte'

gör vad jag befallt#.

 

Om de överträder mina ordningsregler.

     O-lydiga mot följa mina befallningar. 

 

Psalm. 89:33.

 

33. #Då skall straffa deras synd med ris,

deras brott med hård slag#.

 

I er o-lydnad bestraffa er synd med tuktans ris.

      Deras lagbrott med hård bestraffning. 

 

Psalm. 89:34.

 

34.  #Men jag skall inte ta tillbaka min nåd

och inte svika min trofasthet#.

 

I er o-lydnad fortfarande visa min nåd 

      och sviker inte min trofasthet mot er. 

 

Psalm. 89:35.

 

35.  #Jag skall inte kränka mitt förbund'

och inte ändra det jag har sagt#.

 

Mitt eviga eds-förbund med er  skall jag inte

       o-helga.

Det jag sagt har jag sagt.

 

Psalm. 89:36.

 

36.  #Detta har jag svurit vid min helighet:

  David skall jag aldrig svika#.

 

Har vid min helighet svurit en ed vid mig själv:

       min tjänare David skall jag aldrig svika.

 

Psalm. 89:37.

 

37.  #Hans ätt skall råda för evigt.

Hans tron skall bestå som solen#.

 

Hans ätt skall för evigt råda.

       Hans tron bestå likt solen.

 

Psalm. 89:38.

 

38.  #Finnas för evigt som månen,

det trovärdiga vittnet i skyn#.

 

Hans ätt fannas till för evigt likt månen.

      Trovärdiga vittnet i skyn.

 

Psalm. 89:39.

 

39.  #Men nu har du stött bort din smorde

och förkastat honom i vrede#.

 

 Du har förkastat din gemenskap med din smorde.

    I din vrede gjort det.

 

Psalm. 89:40.

 

40.  #Du har brutit förbundet med din tjänare,

du har trampat hans krona i stoftet#.

 

Brutit ditt förbund med honom din tjänare.

       Sett hans kronas värde värdelöst trampat

ner den i jordens stoft.

 

Psalm. 89:41.

 

41.  #Du har rivit alla hans murar och lagt

hans borgar i grus#.

 

Lagt hans murar i ruiner.

      Låtit hans borgar blir till grus.

 

Psalm. 89:42.

 

42.  #Han plundras av alla som kommer

förbi, han blir hånad av sina grannar#.

 

Blir illdådigt plundrad av alla som träffar honom.

       Hånad av sina grannar.

 

Psalm. 89:43.

 

43.  #Du låter hans motståndare triumfera,

alla hans fiender glädja sig#.

 

Tillåter hans motståndare triumfera över honom.

        Hans fiender gläder sig över hans olyckor.

 

Psalm. 89:44.

 

44.  #Du hejdar hans skarpa svärd och ger

honom inte styrka i striden#.

 

Tillåter inte hans skrapa svärd ge framgång

     i striden.

 

Psalm. 89:45.

 

45.  #Du har släckt hans glans, störtat hans

tron till marken#.

 

Uppsläckt hans berömmelse.

        Störtat ner hans tron till marken.

 

Psalm. 89:46.

 

46.  #Du har förkortat hans ungdoms dagar

och höljt honom i skam#.

 

Förkortat hans livs ungdoms-dagar.

        Låter honom vara skamfylld. 

 

Psalm. 89:47.

 

47.  #Hur länge, Herre, skall du hålla dig dold

och låta din vrede brinna som eld?#.

 

För hur länge ska du för mig vara bortglömd?

          Låta din vrede vara verksam i eld?

 

Psalm. 89:48.

 

48.  #Tänk på hur kort min livstid är,

hur förgängliga du skapat alla människor#.

 

Tänk på mina dagars korta liv.

      Skapat alla människor förgängliga.

 

Psalm. 89:49.

 

49.  #Vem bland de levande skall inte se döden?

    Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt?#.

 

Psalm. 89:50.

 

50.  #Herre, var är nu din nåd från förr,

som du i trofasthet lovade David?#.

 

Vart har din nåd tagit vägen du förr visade oss?

         Din utlovade trofasthet till David?

 

Psalm. 89:51.

 

51.  #Herre, tänk på din tjänares vanära,

på de smädelser jag får utstå från folken#.

 

Herre, glöm inte din tjänaeres vanära.

       Jag får utstå smäderliga ord från folket.

 

Psalm. 89:52.

 

52.  #Dina fiender hånar mig, Herre,

de hånar din smorde var han går fram#.

 

Blir hånad av dina fiender, Herre.<

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 90:1-17.

 

FJÄRDE BOKEN.

 

GUDS EVIGHET OCH VÅR FÖRGÄNGELSE.

 

Psalm. 90:1.

 

1.  #En bön av gudsmannen Mose.

Herre, du har varit vår tillflykt från släkte

    till släkte#.

 

Guds-mannens Moses bön.

      Herre, du vår Gud:

från släkte till släkte haft vår tillflykt till dig.

 

Psalm. 90:2.

 

2.  #Du fanns innan bergen föddes

innan jorden och världen blev till.

     Du är Gud från evighet till evighet#.

 

Innan bergen föddes fram till liv  innan jorden

     innan världen blev till fanns du där.

Gud, vår skapare: är till från evighet

       till evig tid.

 

Psalm. 90:3.

 

3.  #Du låter människan bli mull igen,

du säger:

      Bli vad en gång var!#.

 

Låter människans liv igen blir till jordens mull.

       Du säger:

Du var skapar ur jordens stoft: till dess stoft

     vänder du åter.

 

Psalm. 90:4.

 

4.  #Tusen år är i dina ögon som

den dag som förgick i går, som men av

      nattens timmar#.

 

Tusen år i dina ögon likt för människan 

     den  dag som förgicks igår.

 

Psalm. 90:5.

 

5.  #Människorna sveper du bort, de är som

      morgonsömnen.

De förgås som gräset#.

 

      Människans livsande likt morgon-sömnen.

Förgås likt gräsets korta tid.

 

Psalm. 90:6.

 

6.  #Fast det frodas om morgonen är det

förgängligt: mot kvällen vissnar det

      och torkar bort#.

 

Gräset växer till om morgonen.

       Gräsets förgänglighet  mot kvällen förvissnar

det torkar ut.

 

Psalm. 90:7.

 

7.  #Din harm förtär oss, vi slås av skräck när

du vredgas#.

 

Din ilska tillintetgör oss.

     Vi blir skräckslagna när du visar din vrede.

 

Psalm. 90:8.

 

8.  #Du granskar våra synder, allt vi dolt ligger

öppet för din blick#.

 

Utrannsakar våra syndiga hjärtan.

        Intet kan döljas allt uppenbart för din

allvetande blick.

 

Psalm. 90:9.

 

9.  #Våra dagar rinner bort under din vrede,

våra år försvinner som en suck#.

 

Våra livsdagar rinner bort likt vattenflöde.

         Våra levnadssår försvinner likt ett

tungt andtag.

 

Psalm. 90:10.

 

10.  #Sjuttio år varar vårt liv, åttio,

om  krafterna står bi.

     De flyende åren är möda och slit,

snart är allt förbi, och vi är borta#.

 

Vårt varar i sjuttio år  tillåter livs-krafterna

       blir det åttio.

Livets flyende år bjuder på livsmöda 

     arbetsdagar av svett och slit.

 

Psalm. 90:11.

 

11.  #Vem känner styrka i din vrede,

vem inser hur tungt den drabbar?#.

 

Psalm. 90:12.

 

12.  #Lär oss hur få våra dagar är,

då vinner vårt hjärta vishet#.

 

Bönen:  Undervisa oss  hur våra livsdagar är.

       Blir det till lärdom: 

Vilket göra våra hjärtan visa.

 

Psalm. 90:13.

 

13.  #Kom tillbaka, Herre!

    Hur länge skall du vredgas?

Förbarma dig över dina tjänare!#.

 

Låt din tjänare få uppleva ditt förbarmande.

 

Psalm. 90:14.

 

14.  #Mätta oss var morgon med din nåd,

så får vi jubla av glädje i alla våra dagar#.

 

Låt morgon vi få del av din nåds mättnad.

         Vilket gör vi kan i alla våra livs-dagar

få jubla av glädje.

 

Psalm. 90:15.

 

15.  #Gläd oss lika länge som du plågar oss,

lika många år som vi har lidit#.

 

Låt den tid vi plågats får gottgörelse leva i glädje.

         I jämförelse med lidandets år.

 

Psalm. 90:16.

 

16.  #Visa din makt för oss som tjänar dig,

visa din härlighet för våra barn#.

 

Visa oss din allmakt vi som villigt tjänar dig.

       Låt din härlighet bli visad för våra barn.

 

Psalm. 90:17.

 

17.  #Herre, vår Gud, låt oss känna din'

ljuvlighet.

     Låt allt vad vi gör krönas med framgång!#.

 

Vi längtar efter få känna din ljuvlighet.

      Allt vad vi gör ska krönas med framgång.

        

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 91:1-16.

 

UNDER DEN HÖGSTES BESKYDD.

 

Psalm. 91:1.

 

1.  #Den som bor i den Högstes beskydd och vilar

i den Väldiges skugga#.

 

Tänk få han sin bo-plats i den Högstes beskydd.

        Äga trons vila i den Väldiges skugga.

 

Psalm. 91:2.

 

2.  #Han säger:

"Herren är min tillflykt och min borg, min Gud

      som jag förtröstar på#.

 

Han säger det gör det:

       Herren min tillflykt.

Herren min fasta borg.

      Min ende Gud: vilken mitt hjärta förtrösta på.

 

Psalm. 91:3.

 

3.  #Han räddar dig från jägarens nät och från

den förhärjande pesten#.

 

Herren min räddare: från jägaren en bild

     på vår fiendens utlagda nät.

Räddad från pestens ödeläggelse.

 

Psalm. 91:4.

 

4.  #Han täcker dig med sina vingar, under dem

finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld

       och ett bålverk#.

 

Övertäcker dig omsorgsfullt med sina beskyddande 

    vingar.

Under hans utsträckta vingar  finner du din tillflykt.

       Hans trofasthet  livets skydd och försvar.

 

Psalm. 91:5.

 

5.  #Du behöver inte frukta nattens fasor

eller pilen som flyger om dagen#.

 

Livet i hans trofasthet gör dig  inte skräckslagen

     för nattens faror.

Fiendens pil: bild på o-behärskad tungors ord.

 

Psalm. 91:6.

 

6.  #Inte pesten som smyger i dunkelt

eller farsoten som härjar i middagshettan#.

 

Vara fri från pestens faror  verksam i mörkret.

       Räddad från ondskan som visar sig vid

middags-hettan.

 

Psalm. 91:7.

 

7.  #Tusen kan falla bredvid dig, ja, tiotusen

vid din sida, men du skall inte drabbas#.

 

Livet under den Högstes beskydd:

         Låter dig inte skadas i närheten av andras

  dödlighet.

 

Psalm. 91:8.

 

8.  #Du skall få bevittna hur de gudlösa

får sitt straff#.

 

Du som förtröstar på Herren:

       Får bevittna de gudlösas straffdom.

 

Psalm. 91:9.

 

9.  #Din tillflykt är Herren, du har gjort den

Högste till ditt värn#.

 

Herren din tillflykt.

        Gjort den Högste till ditt försvar.

 

Psalm. 91:10.

 

10.  #Inget ont skall drabba dig, ingen olycka

komma nära ditt hus#.

 

Inget fördärv olycka ska drabba dig och ditt hus.

 

Psalm. 91:11.

 

11.  #Han skall befalla sina änglar att skydda

dig var du än går#.

 

Han ger sina skyddsänglar befallning vara ditt

      beskydd. 

 

Psalm. 91:12.

 

12.  #De bär dig på sina händer, så att du

inte stöter foten mot någon sten#.

 

Skyddsänglarna bär  dig på sina händer.

        Vilket beskyddar dig från skadliga stenar.

 

Psalm. 91:13.

 

13.  #Över lejon och ormar går du fram,

du trampar på vilddjur och drakar#.

 

Rytande lejon  giftiga ormar skadar dig inte.

     Trampar du på vilddjur  drakar vilka inte 

skadar dig.

 

Psalm. 91:14.

 

14.  #Han håller fast vid mig, och jag

räddar honom, jag skyddar honom, ty han

      känner mitt namn#.

 

Han är mig trogen  hans trohet mot mig räddar

       honom beskyddar honom.

Eftersom han räddar mig.

 

Psalm. 91:15.

 

15.  #Han åkallar mig och jag svarar honom,

jag är med honom i nöden, jag befriar honom

      och ger honom ära#.

 

Han åkallar mitt namn.

       Jag besvarar hans böner.

I nödens stund befriar honom.

       Ger honom min ära.

 

Psalm. 91:16.

 

16.  #Jag skall mätta honom med ett långt liv

och låta honom erfara min hjälp#.

 

Lovar honom mättnad med ett långt liv.

        Låter honom få erfara min hjälpsamhet.

 

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 182.

 

18200.  Sanningen  rättvisan  lever i

släktskap med varandra.

 

18201.  Lögnen  o-rättvisan lever i släktskap

     med varandra.

 

18202.  Bli sårad av ondskans vassa törne-taggar

vad ger det till Livet.

 

18203.  O-barmhärtigheten  orättvisan 

lever i släktskap med varandra.

 

18204.  Ondskan visar sin o-barmhärtighet.

 

18205.  Ondskan  godheten  går skilda vägar.

 

18206.  Godheten ondskan varandras fiender.

 

18207a.  Godhetens barmhärtighet  själens 

fridsamma liv.

 

18207b.  Godhetens barmhärtighet  fridfull

ej äre-lysten.

 

18207c.  Godhetens barmhärtighet  

    tacksam för livet.

 

18208.  Godhetens hjärta  givandets hjärta.

 

18209.  Givandets hjärta  trofasta hjärtat.

 

18210.  Ondskans barmhärtighet

äre-lysten hjärtats o-frid  o-fridens törnetagg.

 

18211.  O-fridens  törn-tagg dödens vän

dödlig vän.

 

18212.  O-friden  dödlig i vad den är.

 

18213.  Fullkomlige älskar  brehärskad tunga.

 

18214.  Tystnaden kraftfull för den tyste.

 

18215.  O-tystnaden kraftfull  för den o-tystne.

 

18216.  O-lydnaden skapar själens splittring.

 

18217a.  Själens splittring  vad ger det till Livet.

 

18217b.  Själens splittring  Skapar själsliga sår. 

 

18217c.  Själsliga sår  vad splittringen skördar

  i människans själ.

 

18218a.  Splittringen splittrar tankarna.

 

18218b.  Splittringen  splittrar  tungans tal.

 

18218c.  Splittringen  splittrar  seendet.

 

18219.   Splittringen rider på o-säkerheten.

 

18220.  Splittringen  rider på o-tryggheten.

 

18221.  O-fullkomligheten ärar  jag-behovet

vän med själviskheten.

 

18222.  Fullkomligheten  ärar o-själviskheten

ödmjukheten tjänare.

 

18223.  Vara tillgänglig för sin nästa 

ödmjukes längtan.

 

18224.  Vara o-tillgänglig för sin nästa

själviskhetens tillstånd.

 

18225.  Sanningen talar först sanna ord

och i bilder.

     Sedan förvränger lögnaren i sitt lögnaktiga tal

ifrågasätter vad sanningen sagt.

 

18226.  Sanningen ro-givande  själens lugn.

 

18227.  Ilskenheten slår tillbaks på ilsknes

     beteende.

 

18228.  Ilskenheten slår tillbaks med hjärtats

    ångest övergivenhet vilket ilskenheten

föder fram.

 

18229.  Modlösheten fattig på uppmuntra.

 

18230a.  Trons vila bättre än tvivlet förvirrande. 

 

18230b.  Trons vila bättre än o-trons

splittring ifrågsättande i tankarna.

 

18230c.  Tvivlet  o-tron  energi  tidstjuvar.

 

18231.  O-tron  tvivlet  fördärvar ödelägger

människans själs-liv.

 

18232.  Människans liv styrs utifrån 

vad tiden bjuder på.

 

18233.  Beror vad människan vill priotera i tiden

vilket är tillgänglig för Alla.

 

18234.  Viljan avgör alla människors beslut.

 

18235.  Vilje-stark människan  aktiverar sig

antingen i själviskheten eller o-själviskheten.

 

18236.  Visad djärvhet aktiverar kärleken.

 

18237.  Själviskheten tänker bara på sig själv.

 

18238.  O-själviskheten glömmer sig själv.

 

18239.  Tro och kärlek  livets bundsförvanter.

 

18240.  Tvivel och o-tro  lever i främlingskap

    från trons verklighet.

 

18241.  Tron lever i främlingskap från tvivlets

och o-trons verklighet.

 

18242.  Jag-kärleken självisk.

 

18243.  O-självisk kärlek utgivande kärlek

ödmjuk kärlek.

 

18244.  O-själviska kärleken  bestående kärlek.

 

18245.  Kärleken sprider sitt ljus där hatet

föraktet råder.

 

18246.  Förtalaet mörkrets med-hjälpare

sprider själsligt mörker i människors själar.

 

18247a.  Saktmodet visar sitt saktmod 

för saktmodigt hjärta.

 

18247b.  Saktmodet visar inte sitt saktmod

för ilsket hjärta.

 

18247c.  Saktmodet visar inte sitt saktmod

för häftigt hjärta.

 

18248.  Godheten bränner bort  hjärtats ondska.

 

18249.  Där hjärtats ondskan bränts bort

får istället godheten råda.

 

18250.  Kärleken sanningen försvarare mot

falskhetens lögnens  listiga planer.

 

18251.   Vältalares vishet  talar tomma ord.

 

18252.  Vältalares visa ord  ord för vinden.

 

18253.  Vältalares visa ord väger lätt på vågen.

 

18254.  Vältalares vishet  lätta ord på vågen.

 

18255.  Insiktsfulla ord  tyngre än vältalares vishet.

 

18256.  Syn-seendet kraftkälla både  det onda

   och goda vilket dagligen tillför kunskap

till tankarna.

 

18257.  Hörseln kraft-källa både för det onda

    och goda vilket dagligen tillför kunskap

till tankarna.

 

18258a.  Saktmodige visar förståelse  för människors olika beteende.

 

18258b.  Saktmodige förlåter människors 

olika beteende.

 

18258c.  Saktmodige ger sitt förtroende 

för människors beteende.

 

18259.  Förlåtelsen  kraftfull  i att förstå.

 

18260.  Förlåtelsen  ser framåt  då skuld-känslorna

är förlåtna.

 

18261.  Livet i sann kärlek till ödmjukheten 

älska den uppskatta den.

 

18262.  Ödmjuke följer lyder  ödmjukhetens

vilja på jorden.

 

18263a.  Vara tacksam  få vara en  uppmuntrare.

 

18263b.  Vara tacksam  få vara ödmjukhetens vän.

 

18263c.  Vara tacksam  få vara kärlekens

    trogne vän. 

 

18264.  Högmodige bjuder inte in ödmjukheten

    i sitt hjärta.

 

18265a.  Tacksamhetens tårar. 

 

18265b.  Tacksamhetens hjärta.

 

18265c.  Tacksamhetens glädje.

 

18266.  Förtvivlad människa  har ingen framtid

på jorden.

 

18267.  Förvirrad människa har inget framtids-hopp.

 

18268.  Lögnen utkämpar daglig kamp mot 

sanningen  till sist besegras den av sanningen.

 

18269.  Tänk få ösa ur kärlekens livsmod 

    sätta sin tilltro till kärlekens djupa liv.

 

18270.  Kärlekens djupa liv vad mänsklighetens Behöver.

 

18271.  Kärlekens djupa liv mänsklighetens

framtid.

 

18272.  Saktmodige lever under saktmodigeten

beskyddande vingar.

 

18273.  Vreden  lyckas inte vidröra skada

saktmodige.

 

18274.  Mänsklig moral och godhet hälsosamt

för människan välbefinnande.

 

18275.  Fullkomligheten segraren i fullkomliges

liv återspeglar den i hans livsstil och livsföring.

 

18276.  Renhjärtligheten bränner bort 

all hjärtats ondska.

 

18277.  All ondskan förlorat sitt fotfäste

i den renhjärtliges hjärta.

 

18278.  Ödmjukhetens väg  vägen där ödmjuke

vandra med fasta fotsteg.

 

18279.  Ödmjuke vandrar tryggt på ödmjukhetens

stigar i sitt vardagliga liv.

 

18280.  Ödmjuke tillåter ödmjukhetens tankar

råda över hans liv.

   

18281.  Ödmjuke  finner sin  glädje och tröst

i ödmjukheten.

 

18282.  Tänk få bli uppmuntrad och  tröstad

under livets alla bekymmer oroligheter.

 

18283.  Tänk få känna sig trygg i livets

oroliga liv.

 

18284.  Fullkomlige vandrar säkert och lugnt

på fullkomlighetens väg.

 

18285.  Sorger och bekymmer tillhör

o-fullkomliga livet vilket levs av den fullkomlige.

 

18286.  O-själviske utblottad på all sin själviskhet.

 

18287.  Själviske upptagen med all sin själviskhet.

 

18288.  Livet är en enda dag fortsätter för

varje dag. 

 

18289.  Varje dag bjuder på livet.

 

18290.  Sorgsne söker tröst hjälp hos

den tröste-rike hjälp.

 

18291.  O-tålige förspiller sin tid på o-tåligheten.

 

18292.  O-barmhärtige förspiller sin tid på

vara o-barmhärtig.

 

18293.  O-tålige förspiller sin tid på vara o-tålig.

 

18294.  Hämnd-girige förspiller sin tid

på hämnas.

 

18295.  O-tålige ingen god förvaltare av livet.

 

18296.  Tålige god förvaltare av livet.

 

18297.  Vara god förvaltare gör livet meningsfyllt.

 

18298.  Tidsfördrivet meningslösheten

livets sanna tomhet och fåfänga.

 

18299.  Egen-nyttigheten  egoismens tjänare.  

 

 

 

 

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN. PSALM. 78:49-72.

 

DOM OCH FRÄLSNING I ISRAELS HISTORIA.

 

Psalm.  78:49.

 

49.  #Han sände sin glödande vrede mot dem,

harm och förbittring och nöd, ett följe av

      olycksänglar#.

 

Sände sin glödande vrede mot dem:

    Följe  av olika olycks-fåglar.

Förbittringens gissel.

       Nödens gissel lidande.

Blev  Missnöjets slavar och trälar.

 

Psalm. 78:50.

 

50.  #Han gav sin vrede fritt lopp.

Han skonade dem  inte från döden, utan prisgav

      dem åt pesten#.

 

Gav sin vrede: fritt utlopp.

       Var inte deras räddare från döden.

Prisgav deras liv åt pesten.

 

Psalm. 78:51.

 

51.  #Han dräpte allt förstfött i Egypten,

de först avlade i Hams hyddor#.

 

Dräpte allt förstfött i Egypten.

      Först avlade i Hama hyddor.

 

Psalm. 78:52.

 

52.  #Han förde ut sitt folk som en fårflock

och ledde dem som en hjord genom öknen#.

 

I sin barmhärtighet: befriade sitt folk från

     Egyptens träldoms-land.

Ledde dem likt en får-hjord genom öknen. 

 

Psalm. 78:53.

 

53.  #Han ledde dem tryggt, de var utan fruktan.

   Havet höljde deras fiender#.

 

Ledde dem in i trygghet.

      De vara fria från rädslan.

Havet övertäckte deras fiender.

 

Psalm. 78:54.

 

54.  #Han förde dem till sitt heliga land,

till det berg som han själv gjort till sist#.

 

Förde dem in sitt heliga land.

      Till det land han själv äger.

 

Psalm. 78:55.

 

55.  #Han drev bort folken framför dem,

han skiftade ut deras land och lät Israels

      stammar bo i deras hus#.

 

Drev bort folken framför dem.

         Skiftade ut deras land.

Tillät Israels stammar bo i deras hus. 

 

Psalm. 78:56.

 

56.  #Men de trotsade Gud den Högste

och satte honom på prov, de höll inte hans bud#.

 

Besvarade inte Gud den Högstes godhet

       Prövade honom i o-tro.

Var o-lydiga mot hans bud.

       

Psalm. 78:57.

 

57.  #De avföll trolöst som  sina fäder,

svek om en slak båge#.

 

Avföll i trolöshet likt sin fäder.

      Var svekfulla.

 

Psalm. 78:58.

 

58.  #De kränkte honom med sina offerplatser,

gjorde honom svartsjuk med sina gudsbilder#.

 

Förödmjukade honom med sina offer-platser.

       Gjorde honom svartsjuk med sina

avguda-bilder.

 

Psalm. 78:59.

 

59.  #Gud hörde dem och vredgades, han

förkastade Israel#.

 

Hörde deras gensträvighet vredgades mot dem.

      Förkastade Israeliterna.

 

Psalm. 78:60.

 

60.  #Han övergav sin boning i Shilo, det tält

som han rest bland människor#.

 

Övergav sin boning i Shilo.

      Tältet som var rest bland människor.

 

Psalm. 78:61.

 

61.  #Han lät sin kraft föras bort i fångenskap

och sin härlighet komma i fiendeland#.

 

Han lät sin allmakts kraft bli bortförd i fångenskap.

      Sin makts härligt komma i fiendelands våld.

 

Psalm. 78:62.

 

62.  #Han prisgav sitt folk åt svärdet, 

han vredgades på sin egendom#.

 

Prisgavs sitt folks liv åt dödens svärd.

       Visade sin vrede mot sitt egendomsfolk.

 

Psalm. 78:63.

 

63.  #De unga männen förtärdes av eld, 

flickorna blev utan bröllopssång#.

 

Unga mäns kraftsfulla liv förtäras av elden.

     Flickorna fick inte erfara bröllopssången 

utan istället sorgesång.

 

Psalm. 78:64.

 

64.  #Prästerna föll för svärdet, änkorna fick

inte hålla dödsklagan#.

 

Prästerna föll för dödens svärd.

      Änkorna fick inte sörja för sina dödas liv.

 

Psalm. 78:65.

 

65.  #Då vaknade Herren som om han sovit,

som när krigaren vaknar ur ruset#.

 

När detta inträffade vaknade Herren ur sin sömn.

       Likt krigsmannen vaknar ur vinets rus-tillstånd.

 

Psalm. 78:66.

 

66.  #Han slog tillbaka sina fiender

och utlämnade dem åt evig vanära#.'

 

Besegrade sina fiender.

     Utlämnade deras liv åt evig vanära.

 

Psalm. 78:67.

 

67.  #Han förkastade Josefs ätt,

han utvalde inte Efraims stam #.

 

Förkastade Josefs ätt.

    Utvalde inte Efraims stam.

 

Psalm. 78:68.

 

68.  #Men han utvalde Juda stam och Sions berg

som han älskade#.

 

Utvalde Juda stam.

    Utvalde Sions berg  han så kärt älskade.

 

Psalm. 78:69.

 

69.  #Han byggde sin helgedom hög som

himlen och fast som grunden,

       som han grundlagt för evigt#.

 

Byggde sin helgedom hög som himlens höjder.

       I fasthet likt grundens fasthet.

Grundlagd för evig tid.

 

Psalm. 78:70.

 

70.  #Han utvalde David, sin tjänare,

och tog honom från fårfållorna#.

 

Utvalde David i bland sina genetiska bröder 

     till sin tjänare.

Tog honom från fårhjorden. 

 

Psalm. 78:71.

 

71.  #Han hämtade honom från tackorna

att valla Jakob, hans folk, Israels, hans egendom#.

 

Hämtade honom från får-tackorna.

     Istället vara en  herde för Jakobs, hans folk,

Israeliterna, hans utvalda egendom. 

 

Psalm. 78:72.

 

72.  #Och han vallade dem med hängivet hjärta

och ledde dem med förfaren hand#.

 

Var en utvald herde för dem med hängivet hjärta.

        Ledde dem med visheten erfarna hand. 

 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN. PSALM. 74:1-23.  

 

TEMPLETS FÖRSTÖRING.

 

Psalm. 74:1.'

 

1.  #En dikt av Asaf.

Varför, o Gud, har du stött bort oss för alltid?

      Varför flammar din vrede mot fåren

i din hjord?#.

 

Varför har du, o Gud, övergett oss för alltid?

        Varför visar du din förtärande vrede 

mot får-hjorden?

 

Psalm. 74:2.

 

2.  #Tänk på din menighet, den som du en gång

förvärvade, det folk som du friköpt, din egendom

       tänk på Sions berg, där du tog din boning#.

 

Glöm inte din församling, som du en gång

        förvärvade.

Folket som du friköpte från synden.

        Ditt egendomsfolk glömt inte Sions berget.

Där du har din boning  bo-plats.

 

Psalm. 74:3.

 

3.  #Styr dina steg mot det som lagts i ruiner.

Allt har fienden förött i helgedomen#.

 

Styr dina allmakts fotsteg mot det som

     lagts förstörda ruiner.

Vad fiendens i sitt våld förstört i din helgedom.

 

Psalm. 74:4.

 

4.  #Dina ovänner skränade i ditt hus,

de ställde upp sina tecken där#.

 

Dina o-vänner väsnades i din heliga boning.

      De markerade sin närvaro där.

 

Psalm. 74:5.

 

5.  #De högg som när man låter yxan gå

i täta skogen#.

 

De högg våldsamt ned helgedomen likt

     yxan vassa egg avverkar täta skogen.

 

Psalm. 74:6.

 

6.  #Ornamenten slog de sönder med bila

och bräckjärn#.

 

Din helgedoms Ornamenten slog de sönder:

     med yxa  bräckjärn.

 

Psalm. 74:7.

 

7.  #De satte eld på din helgedom, skändade

och rev ner ditt namns boning#.

 

Tände eld på din helgedom.

      Vän-ärade den rev ner ditt namn boning.

 

Psalm. 74:8.

 

8.  #De tänkte:

Vi skall kuva dem alla!

      De brände ned alla gudshus i landet#.

 

De tänkte:

   Vi skall besegra dem alla.

De brände ned alla guds-hus  ( kloster-byggnader )

      i landet. 

 

Psalm. 74:9.

 

9.  #Vi ser inte våra egna tecken, här finns

inga profeter mer ----- ingen av oss

       vet hur länge det varar#.

 

Ibland oss finns inga  profeter längre.

 

Psalm. 74:10.

 

10.  #Hur länge, o Gud, skall fienden få smäda?

Får han förakta ditt namn för alltid?#.

 

Hur länge, o Gud skall fienden tillåtas få smäda?

      Får fiende förakta ditt heliga namn för alltid?

 

Psalm. 74:11.


11.  #Varför håller du tillbaka din högra hand,

varför gömmer du den i manteln?#.

 

Varför låter du inte din högra hand strida mot dem:

      Gömmer den i manteln?

 

Psalm. 74:12.

 

12.  #Gud, min konung från urtiden, du som

vinner segrar på jorden!#.

 

Gud, min ende Gud, min konung från urtiden.

     Du vinner segrar på jorden.

 

Psalm. 74:13.

 

13.  #Du delade havet med din makt, 

du klöv drakarnas huvuden på vattnet#.

 

Delade havet med din allmakt.

       Klöv drakarnas huvuden på vattnet. 

 

Psalm. 74:14.

 

14.  #Du krossade Leviatans huvuden och gav

honom som föda åt öknens djur#.

 

Krossade Leviatans huvuden.

    Gav honom som daglig föda åt öknens djur.

 

Psalm. 74:15.

 

15.  #Du lät källor och bäckar springa fram,

du fick vattenrika floder att sina#.

 

Lät Källors bäckars vattenflöde komma fram.

     Vattenrika floder torkade ut. 

 

Psalm. 74:16.

 

16.  #Din är dagen och din är natten, du satte

månen och solen i dess banor#.

 

Du äger dagen  du är äger natten.

       Du placerade månen och solen vara verksam

i dess rörliga banor.

 

Psalm. 74:17.

 

17.  #Du stakade ut alla gränser på jorden,

sommar och vinter är ditt verk#.

 

Du märkte ut alla gränser på jorden.

      Sommar  vinter ditt skapar-verk.

 

Psalm. 74:18.

 

18.  #Herre, tänk på hur fienden smädar och hur

ett folk av dårar föraktar ditt namn#.

 

Herre, glöm inte hur fienden smädar.

      Hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

 

Psalm. 74:19.

 

19.  #Lämna inte åt vilddjuren den som prisar dig,

glöm inte dina hjälplösa för alltid#.

 

Utlämna inte den som prisa dig, åt våldsamma

      vilddjuren.

Glöm  inte dina hjälplösas dagliga behov.

 

Psalm. 74:20.

 

20.  #Kom ihåg ditt förbund!

Landets mörka hörn är våldets boningar#.

 

Glöm inte ditt förbund med dem!

      Landets ondskefulla mörker våldets boningar.

 

Psalm. 74:21.

 

21.  #Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,

låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!#.

 

Tillåt inte de hjälplösa bli missnöjda.

       Låt de förtrycka fattiga få prisa ditt namn.

 

Psalm. 74:22.

 

22.  #Grip in, o Gud, hävda din rätt, tänk på hur

du ständigt smädas av dårar!#.

 

Grip in, o Gud, visa din rättfärdighet.

       Glöm inte dårarnas dagliga smädande.

 

Psalm. 74:23.

 

23.  #Glöm inte ropen från dina fiender,

dina ovänners larm som ständigt hörs!#. 

 

Glöm  inte dina fienders strids-rop.'

     Dina o-vänners dagliga larm. 

 

 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 75:1-11.

 

GUDS DOM ÖVER DE TROTSIGA.

 

Psalm. 75:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av Asaf, en sång#.

 

Psalm. 75:2.

 

2.  #Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig och åkallar

     ditt namn, vi berättar om dina under#.

 

Åkallar ditt namn i tacksamhet, Gud.

       Berättar om dina under-verk.

 

Psalm. 75:3.

 

3.  #Jag väljer min tid, jag fäller en rättvis dom#.

 

Inväntar min tid.

        Fäller rättvis dom.

 

Psalm. 75:4.

 

4.  #Om jorden bävar med alla som bor där,

är det jag som ger dess pelare stadga#.

 

   Om jorden är skräckslagen med alla deras

invånare.

         Ger jag deras pelare stadga.

 

Psalm. 75:5.

 

5.  #Jag säger till de övermodiga:

Hejda ert övermod!  och till de gudlösa:

      Lyft inte hornen!#.

 

Säger till övermodiga:

      Förödmjuka er i ert övermod.

Säger till gudlösa.

       Förödjuka er!

 

Psalm. 75:6.

 

6.  #Lyft inte era horn så högt, tala inte

styvnackat och fräckt#.

 

Ödmjuka er i ert högmod.

       Låt inte ert tal vara fräckt och stolt.

 

Psalm. 75:7.

 

7.  #Ty inte från öster och inte från väster

och inte från öknen kommer upphöjelsen#.

 

Er Upphöjelse kommer inte från varken öster

    eller från väster.

Eller från ökens ödemarker.

 

Psalm. 75:8.

 

8.  #Nej, Gud är den som dömer, han förnedrar 

den ene, upphöjer den andre#.

 

Gud rättvis domare.

       Vanärar den ene.

Upphöjer den ene.

 

Psalm. 75:9.

 

9.  #Herren har i sin hand en bägare med 

jäsande kryddat vin.

        Han räcker den åt var och en ----- alla

gudlösa i landet måste dricka, också dräggen

     måste de svälja#.

 

Herren har i sin allmakts hand bägaren ur vilken

    alla gudlösa i landet  får dricka ur

med jäsande kryddat vin.

 

Psalm. 75:10.

 

10.  #Detta skall jag ständigt förkunna, 

jag vill lovsjunga Jakobs Gud#.

 

Dagligen ska jag förkunna detta.

         Jag vill lovsjunga Jakobs Gud.

 

Psalm. 75:11.

 

11.  #Alla gudlösas horn skall huggas av,

den rättfärdiges horn skall höjas#.

 

Alla gudlösas övermod förödmjukas.

      Rättfärdiges ära skall upphöjas.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se