Alla inlägg under augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 99:1-9.

 

DEN TREFALT HELIGE KUNGEN.

 

Helig är vår Herre Gud.

 

Psalm. 99:1.

 

1.  #Herren är konung!

Folken bävar, han tronar på keruberna,

    jorden skälver#.

 

Herren tronar som konung på keruberna.

    Folken och  jorden känner sig skräckslagna.

 

 Psalm. 99:2.

 

2.  #Herren är stor i Sion, och upphöjd

över alla folk#.

 

Herren visar sin storhet i Sion.

        Upphöjd över alla folk.

 

Psalm. 99:3.

 

3.  #De prisar ditt namn, det stora och fruktade.

Helig är han#.

 

Folken prisar ditt ärefyllda namn.

     Ditt namns storhet vilket ger gudsfruktan.

Du, helighetens ursprung. 

 

Psalm. 99:4.

 

4.  #Mäktig är konungen som älskar det rätta:

du håller rättvisan vid makt, du fäller

      rättfärdiga domar i Jakob#.

 

Konungens mäktighet visar sig i hans

     kärlek till rättvisan.

Han som trofast håller fast vid rättvisan.

      Fäller rättfärdiga domar i Jakob.

 

Psalm. 99:5.

 

5.  #Ära Herren, vår Gud, fall ner inför

hans fotapall.

     Helig är han#.

 

Ge äran till, vår Gud.

       Ödmjuka er inför hans eviga fotapall.

Helighetens Herre han är.

 

Psalm. 99:6.

 

6.  #Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom.

      De ropade till Herren, och han svarade#.

 

Mose Aron hans utvalda präster.

     Profeten Samuel: 

Vilken åkallade hans helga namn.

 

Psalm. 99:7.

 

7.  #Ur molnpelaren talade han till dem,

och de höll hans bud, den lag som han gav

          dem#.

 

Utifrån moln-pelaren:

      Talade hörbart ut sina ord till dem.

Var hans bud lydiga.

       Vilket gavs till dem att följa.

 

Psalm. 99:8.

 

8.  #Herre, vår Gud, du svarade dem, du var

en Gud som förlät dem men också

      hämnades deras gärningar#.

 

Du, vår Herre, svarade dem.

      Du bestraffade också deras onda gärningar.

 

Psalm. 99:9.

 

9.  #Ära Herren, vår Gud, fall ner över hans

heliga berg.

       Helig är Herren, vår Gud#. 

 

Ge honom all ära, du vår Gud.

        Fall ödmjukt ner över hans heliga berg.

Helighetens Fader: vår ende Gud.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 100:1-5.

 

JUBEL INFÖR HERREN.

 

Psalm. 100:1.

 

1.  #En tacksägelsepsalm.

Hylla Herren, hela världen#.

 

Uppmaning hylla Herren i tacksamhet.

     Gör det hela världen i ödmjukhet.

 

Psalm. 100:2.

 

2.  #Tjäna Herren med glädje, träd fram

inför honom med jubelrop!#.

 

Visa er tjänstvillighet mot Herren med glädje.

      Träd fram i frimodighet inför honom

med jubel-rop.

 

Psalm. 100:3.

 

3.  #Besinna att Herren är Gud, han har

gjort oss och vi är hans, hans folk;

      fåren i hans hjord#.

 

Respektera Herren är Gud.

       Han skapat oss.

Vi är hans utvalda folk för att tjäna honom.

      Likt fåren i hans fårhjord.

 

Psalm. 100:4.

 

4.  #Gå in genom hans portar med tacksägelse,

kom till hans förgårdar med lovsång.

      Tacka honom, prisa hans namn#.

 

I tacksamhet gå in i hans öppna portar.   

       Kom in i hans förgårdar.

Lovprisa hans namn med tacksamma läppar.

 

Pslam. 100:5.

 

5.  #Ty Herren är god, evigt varar hans nåd,

från släkte till släkte hans trofasthet#. 

 

Herren godhetens ursprung.'

        Hans nåd består i evighet.

Hans orubbliga trofasthet varar från släkte

     till släkte.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 101:1-8.

 

EN GUDFRUKTIG KUNG.

 

Psalm. 101:1.

 

1.  #Av David, en psalm.

Om godhet och rätt vill jag sjunga, Herre,

      jag vill sjunga till din ära#.

 

Davids-psalmen: gudfruktig konung.

      Herren godhetens och rättvisans konung.

Villigt sjunger till din ära.

 

Psalm. 101:2.

 

2.  #Jag vill lära mig att leva oförvitligt -----

när kommer du till min hjälp?

      Med oförvitligt sinne, skall jag leva

i mitt hus#.

 

Vill lära känna o-strafflighetens liv.

       Väntar på din hjälp.

Äger syndfritt sinne vilket formar mitt liv

     i mitt vardagliga liv.

 

Psalm. 101:3.

 

3.  #Det som vållar fördärv skall inte vara

mitt mål.

      Jag avskyr dem som gör orätt,

med dem har jag inget att skaffa#.

 

Underviker allt som  fördärvar livet.

      Avskyr människor vilka lever i o-rättvisan.

Vill inte ha gemenskap med dem.

 

Psalm. 101:4.

 

4.  #Den falske visar jag bort, de onda vill

jag inte kännas vid#.

 

Falskes falskhet visar jag bort.

      Ondsinta människor har inget inflytande

över mig. 

 

Psalm. 101:5.

 

5.  #Den som baktalar sin nästa, honom skall

jag krossa.

      Den som är övermodig och uppblåst,

honom kan jag inte tåla#.

 

Förtalaren skall bestraffas.

         Övermodige vilken ärar upphöjer sig själv,

som jag inte står ut med.

 

Psalm. 101:6.

 

6.  #Mina ögon vilar på de trofasta i landet,

de skall vara nära mig.

       Den som lever oförvitligt, han skall

få tjäna mig#.

 

Mina ögons vila vilar på trofasta landet.

       Den som lever o-straffligt  skall få

vara hans tjänare. 

 

Psalm. 101:7.

 

7.  #Den som är svekfull får inte vistas i mitt hus,

den som far med lögn består inte provet

      inför mig#.

 

Svekfulle med sina ord skall inte få vara gäst

     i mitt hus.

Lögnaktige består inte inför mitt syndfria liv.

 

Psalm. 101:8.

 

8.  #Varje ny dag skall jag krossa de brottsliga

i landet och utrota alla ogärningsmän

     i Herrens stad#.  

 

Dagligen skall jag förgöra de brottliga i landet.

        Tillintetgöra alla o-gärningsmän

i Herrens stad.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 102:1-29.

 

TRÖST I SVÅR NÖD.

 

Psalm. 102:1.

 

1.  #En bön av en betryckt, som är modlös

och utgjuter sin sorg inför Herren#.

 

Betrycktes bön: 

    Lever i svår nöd och modlöshet.

Utgjuter sitt hjärtats sorg inför Herren.

 

Psalm. 102:2.

 

2.  #Herre, hör min bön, låt mitt rop nå

fram till dig#.

 

Herre, lyssna på min bön.

       Låt mitt böne-rop höras av dig.

 

Psalm. 102:3.

 

3.  #Dölj inte ditt ansikte för mig när

jag är i nöd.

      Lyssna till mig skynda att svara när jag ropar#.

 

Göm inte ditt barmhärtiga ansikte för mig.

        Rädda mig ur all min nöd.

Lyssna till mig besvara mig.

 

Psalm. 102:4.

 

4.  #Mina dagar svinner bort som rök,

och mitt inre glöder som en ugn#.

 

Mina livsdagar försvinner bort likt röken för vinden.

      Mitt inre liv glöder likt ugnens hetta i min

djupa nöd.

 

Psalm. 102:5.

 

5.  #Mitt livsmod är brutet, vissnat som gräs.

Jag är för matt för att äta#.

 

Mitt livsmod nedbrutet: lever i missmod likt

     förvissnat gräs för vinden.

 

Psalm. 102:6.

 

6.  #Jag har magrat av min suckan, är bara

skinn och ben#.

 

Mitt kropp utmärglad av nödens suckan.

       Finns inget kött på min kropp.

 

Psalm. 102:7.

 

7.  #Jag liknar en uggla i öknen, är som en

uv bland ruiner#.

 

Liknar en vilsegången uggla öknens hetta.

       Uven väg bland obebodda ruiner.

 

Psalm. 102:8.

 

8.  #Jag måste vaka, är som en fågel

på taket#.

 

Lever i vaksamhet, likt fågeln spejande på taket. 

 

Psalm. 102:9.

 

9.  #Mina fiender hånar mig dagen lång,

de gör narr av mig, brukar mitt namn i

      förbannelser#.

 

Mina fiender talar hånfulla ord mot mig

     under dagen.

Förbannar mitt namn.

     Gör mig till åtlöje.

 

Psalm. 102:10.

 

10.  #Jag äter aska som bröd och blandar

min dryck med tårar#.

 

I min nöd äter förbränd aska istället mat

     nyttigt bröd.

Min dagliga dryck blandad med mina tårar.

         

Psalm. 102:11.

 

11.  #För din häftiga vredes skull, du som

tog mig och kastade bort mig#.

 

Din häftiga vrede förkastade mig.

 

Psalm. 102:12.

 

12.  #Min levnad är som aftonskuggan,

jag vissnar som gräset#.

 

Min liv liknar livets afton-skugga.

       Förvissnat liv likt gräset.

 

Psalm. 102:13.

 

13.  #Men du, Herre, härskar för evigt,

och släkte efter släkte åkallar dig#.

 

Du Herre, allhärskaren för evigt.

     Släkte  efter släkte åkallar ditt namn.

 

Psalm. 102:14.

 

14.  #Du skall gripa in och förbarma dig över

Sion det är är tid att visa det nåd.

       Ja, stunden är inne#.

 

Tid för dig gripa in  förbarma dig över Sions

   svåra nöd visa din nåd.

 

Psalm. 102:15.

 

15.  #Ty dina tjänare älskar Sions stenar,

lider av att se det ligga i grus#.

 

Dina tjänare visar  sin kärlek till Sions stenar

    känner medlidande över se den i grusruiner.

 

Psalm. 102:16.

 

16.  #Folken skall frukta Herrens namn och jordens

alla kungar hans härlighet#.

 

Folken fruktar för Herrens namn  jordens alla

     kungar fruktar hans härlighet.

 

Psalm. 102:17.

 

17.  #När Herren byggt upp Sion och visat sig

i sin härlighet#.

 

Herren bygger upp Sions trygga murar 

      i vilket den visar  sin härlighet.

 

Psalm. 102:18.

 

18.  #Han har hört de utblottades bön, deras bön

har han inte föraktat#.

 

Hört de nödlidandes bön  deras bön förkastar

    han  inte.

 

Psalm. 102:19.

 

19.  #Detta skall skrivas ner för kommande

tider, och nya släkten skall prisa Herren#.

 

Uppbyggandet av Sion  skall skrivas ned för

  kommande tids-släkten.

Nya släkten skall prisa Herren.

 

Pslam. 102:20.

 

20.  #När han ser ner från sin heliga höjd,

när Herren från himlen blickar mot jorden#.

 

Herrens seende blickar  ser ner från sin heliga

     höjd mot jorden.

 

Psalm. 102:21.

 

21.  #Lyssnar till fångarnas jämmer

och friger dem som är dömda att dö#.

 

Lyssna till fångarnas jämmer-rop.

         Frige de dödsdömda.

 

Psalm. 102:22.

 

22.  #Herrens namn blir ärat i Sion,

man sjunger hans lov i Jerusalem#.

 

Herrens namn  blir ärat i Sion.

          Sjunger hans lov i Jerusalem. 

 

Psalm. 102:23.

 

23.  #När folk och riken samlas för att tjäna

     Herren#.

 

Folken och riken samlas  för betjäna Herren. 

 

Psalm. 102:24.

 

24.  #Han bröt i förtid min kraft, han förkortade

mina dagar#.

 

Han förkortade min livs-kraft i förtid.

 

Psalm. 102:25.

 

25.  #Jag säger:

Min Gud, ryck inte bort mig i livets mitt,

     du vars år varar från släkte till släkte#.

 

Jag säger:

     Min Gud, låt inte mitt liv slockna i mina

bästa levnadsår.

       Ditt liv varar från släkte till släkte.

 

Psalm. 102:26.

 

26.  #En gång lade du jordens grund,

och himlen är ett verk av din hand#.

 

I skapelse skeende lade du jordens grund.

       Himlen ett skapelse-verk av din skapar-hand.

 

Psalm. 102:27.

 

27.  #De skall förgås, men du består,

de är plagg som slits ut, du byter ut dem

      som kläder och de är borta#.

 

Dina skapelse-verk förgås  du är av evighet.

       Ditt verk likt utnötta klädesplagg.

 

Psalm. 102:28.

 

28.  #Men du är densamme, dina år har inget slut#.

 

Men du är densamme  dina år har ingen ände.

 

Psalm. 102:29.

 

29.  #Dina tjänares barn skall bo här

och deras barn leva trygga hos dig#.

 

Dina heliga tjänares barn skall bo här.

        Deras barn leva i trygghet hos dig.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN.  PSALM.  103:1-22.

 

LOVA HERREN FÖR HANS GODHET.

 

Psalm. 103:1.

 

1.  #Av David:

Lovad Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa

     hans heliga namn!#.

 

För Herrens godhets skull lovar vi Herren.

       Hela min vilja villig prisa hans heliga namn.

 

Psalm. 103:2.

 

2.  #Lova Herren, min själ, minns allt det goda

han gör#.

 

Min själ, lova Herren.

      Glöm inte all den godhet han gör. 

 

Psalm. 103:3.

 

3.  #Han förlåter alla mina synder och botar

alla mina sjukdomar#.

 

Förlåter alla mina synder.

      Botar alla mina sjukdomar.

 

Psalm. 103:4.

 

4.  #Han räddar mig från graven och kröner

mig med nåd och barmhärtighet#.

 

Räddar mitt liv från graven.

      Kröner mitt huvud med  sin nåd och barmhärtighet.

 

Psalm. 103:5.

 

5.  #Han fyller mitt liv med allt gott,

och jag blir ung på nytt som en örn#.

 

Fyller mitt liv med sin godhet.

       Låter mig bli ung på nytt likt örnen.

 

Psalm. 103:6.

 

6.  #Herren handlar rättfärdigt och ger

de förtryckta deras rätt#.

 

Herren handlar rättfärdigt i vad han gör.

     Ger rättvisan till de förtryckta.

 

Psalm. 103:7.

 

7.  #Mose fick lära känna hans gärningar,

Israels folk hans verk#.

 

Mose fick lära känna hans gärningar.

      Israels folk han under-verk.

 

Psalm. 103:8.

 

8.  #Barmhärtig och nådig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek#.

 

Herren nådig barmhärtig.

      Sen till vreden.

Visar sin rikedom på kärlek.

 

Psalm. 103:9.

 

9.  #Han  går inte ständigt till rätta med oss,

hans vrede varar inte för evigt#.

 

Visar inte dagligen sin rättvisa med oss.

       Hans vrede  vara en kort  tid.

 

Psalm. 103:10.

 

10.  #Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,

han ger oss inte våra synders lön#.

 

Behandlar inte oss efter vad vi förtjänat.

      Bestraffar oss inte våra synders lön. 

 

Psalm. 103:11.

 

11.  #Ty så hög som himlen välver sig

över jorden, så väldig är hans nåd över dem

      som fruktar honom#.

 

Hans nåd likt så hög som himlen rullar sig

    över jordens yta. 

Hans nåd råder sig över dem som fruktar

      honom.

 

Psalm. 103:12.

 

12.  #Så långt som öster är från väster,

så långt från oss förvisar han vår synd#.

 

Hans godheten förlåter vår synd likt avståndet

    mellan öster och väster.

 

Psalm. 103:13.

 

13.  #Som en far visar ömhet mot barnen,

så visar Herren ömhet mot dem

      som fruktar honom#.

 

Jordiska faders-kärleken  visar sin ömhet

    mot sina barn.

Jämförs med Herren vår Guds ömhet för dem som

     älskar honom.

 

Psalm. 103:14.

 

14.  #Ty han vet hur vi är skapade han minns

att vi är mull#.

 

Vi är skapade av skaparen själv till Hans sons

   avbild, skapade utifrån jordens mull.

 

Psalm. 103:15.

 

15.  #Människans dagar är som gräset:

hon spirar som blomman på marken#.

 

Människans livs-dagar likt gräsets varaktighet.

     Blomstrar likt blommans blomstringstid

på marken.

 

Psalm. 103:16.

 

16.  #Så sveper vinden fram, och den är

borta, platsen där den stod är tom#.

 

När vindens styrka vidrör den försvinner bort

     tomt där den innan fanns.

 

Psalm. 103:17.

 

17.  #Men evigt varar Herrens nåd mot dem

som fruktar honom.

       Hans trofasthet når till kommande släkte#.

 

För evigt varar Herrens nåd mot den som

     har sin hjärtats kärlek till honom.

 

Psalm. 103:18.

 

18.  #När man  håller hans förbund och minns vad

han befallt och lyder#.

 

Lyder man hans förbund  glömmer inte hans

   befallningar vilket låter sin nåd vila över

den lydige.

 

Psalm. 103:19.

 

19.  #Herren har rest sin  tron i himlen,

allt är underlagt hans välde#.

 

Herren har sin tron i himlen.

     Allt skapat ödmjukar sig under hans välde.

 

Psalm. 103:20.

 

20.  #Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar,

som gör vad han befallt!#.

 

Ni. hans änglar, starka hjältar, lova Herren alltid.

        Lyd hans befallningar. 

 

Psalm. 103:21.

 

21.  #Lova Herren, hela hans härskara,

ni som tjänar honom och gör hans vilja!#.

 

Hela hans härskara lova Herren.

     Den som gör hans vilja tjänar honom.

 

Psalm. 103:22.

 

22.  #Lova Herren, alla hans verk, överallt

i  hans välde!#.

     Lova Herren, min själ!#. 

 

Hela hans skapelse lova Herren.

      

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN.  PSALM. 104:1-34.

 

SKAPARENS LOV.

 

Psalm. 104:1.

 

1.  #Lova Herren, min själ!

Mäktig är du, Herre, min Gud,

     i höghet och härlighet är du klädd#.

 

Tillåt själen lova Herren.'

      Vår Herre, är mäktig.

Iklädd i din höghet och härlighet.

 

Psalm. 104:2.

 

2.  #Du sveper dig i ljus som i en mantel.

   Himlen har du spänt ut som ett tält#.

 

Du lever i ljuset.

       Likt omgiven av ljusets härlighet 

som vara beskyddad av manteln.

    Himlen du själv spänt i sin fulla storlek

likt utspända tältet.

 

Psalm. 104:3.

 

3.  #Ovan skyn har du timrat din sal.

Du gör molnen till din vagn och far på

    vindens vingar#.

 

Ovanför skyn: har du byggt din himmelska sal.

      Molnen du  gör till din vagn förflyttas på

vindens vingars styrka.

 

Psalm. 104:4.'

 

4.  #Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor

till dina  tjänare#.

 

Vindarna gör du till dina heliga sändebud.

      Dina eldslågor till utvalda tjänare.

 

Psalm. 104:5.

 

5.  #Jorden har du ställt på stadig grund,

den kan aldrig i evighet rubbas#.

 

Jordens yta placerad på stadiga grunden.

      Vilken aldrig kan i evighet rubbas.

 

Psalm. 104:6.

 

6.  #Urhavet täckte den som en klädnad,

vattnet stod högt över bergen#.

 

Havets urvatten övertäckte jorden som klädnad.

        Vattnets nivå var högt över bergens toppar.

 

Psalm. 104:7.

 

7.  #Det flydde för ditt rytande, när du

dundrade tog det till flykten#. 

 

Jorden flydde för din allmakt rytande.

      

Psalm. 104:8.

 

8.  #Uppför bergen, ner i dalarna,

och stannade där du bestämt#.

 

Flydde uppför bergen.

      Ner i de djupa dalarna.

 

Psalm. 104:9.

 

9.  #Du satte en gräns för vattnet:

aldrig mer skall det täcka jorden#.

 

Satte en begränsad gräns för vattnet.

       Tillåter inte vattnet täcka jorden.

 

Psalm. 104:10.

 

10.  #Du låter källor rinna upp och bli

till strömmar som forsar fram mellan bergen#.

 

Du låter vattenkällor rinna fram.

       Bli forsande vattenströmmar vilka

flyter fram mellan bergen.

 

Psalm. 104:11.

 

11.  #De ger vatten åt alla markens djur,

vildåsnor släcker där sin törst#.

 

Vattenkällorna ger näringsrikt vatten åt

    alla markens djur.

Vildåsnor får sin törst släckt i dem. 

 

Psalm. 104:12.

 

12.  #Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger

bland  täta löv#.

 

Vid källorna häckar himlens fåglar.

   Vilka sjunger bland  täta löv.

 

Psalm. 104:13.

 

13.  #Du vattnar bergen från din sal,

jorden mättas av allt, vad du ger#.

 

Du bevattnar bergen din himmelska sal.

       Jorden finner sin mättnad av allt,

vad du ger.

 

Psalm. 104:14.

 

14.  #Du låter gräs växa för boskapen

och örter till människans tjänst.

      Så frambringas föda ur jorden#.

 

Låter gräset växa till föda för boskapen.

      Olika örter till människans tjänst.

Utifrån jordens yta ges all föda.

 

Psalm. 104:15.

 

15.  #Och vin, som  gör människan glad,

olja, som ger hennes ansikte glans,

       och bröd, som ger henne styrka#.

 

Vinet: vilket gör människan glad.

       Oljan: vilket ger hennes ansikte glans.

Brödet:  vilket ger henne kroppslig styrka. 

 

Psalm. 104:16.

 

16.  #Libanons cedrar släcker sin törst,

Herrens träd, som han planterat#.

 

Libanons cedrar släcker sin dagliga törst

    vid vattenkällorna.

Herrens träd som han själv planterat.

 

Psalm. 104:17.

 

17.  #Där har fåglar sina reden, i deras kronor

har hägern sitt bo#.

 

I Herrens träd har himmelens fåglar sina

     bo-platser.

I trädens kronor har hägern sin boplats.

 

Psalm. 104:18.

 

18.  #De höga bergen är stengetens hem,

klyftorna ger klippgrävlingen skydd#.

 

Höga bergen stengetens hem.

      Bergs-klyfterna ger klipp-grävlingen 

sitt trygga beskydd.

 

Psalm. 104:19.

 

19.  #Du gjorde månen, som visar årets tider,

och solen, som vet när den skall gå ner#.    

 

Du, vår skapare gjorde månen, vilken visar

     årets alla tider.

Solen vet vilket tidpunkt den skall gå ner. 

 

Psalm. 104:20.

 

20.  #Du sänder mörker, och de blir natt.

    Då myllrar alla djur i skogen fram#.

 

Sände mörkret, vilket ger natt.

     I mörkret kommer nattens djur fram.  

 

Psalm. 104:21.

 

21.  #De unga lejonen ryter efter rov

och begär sin föda av Gud#.

 

Unga lejonen längtar efter daglig föda.

     Begär den av sin Gud.

 

Psalm. 104:22.

 

22.  #Solen går upp, och de drar sig undan

och lägger sig ner i sina hålor#.

 

Solen går upp vid sin givna tidpunkt.

       Nattens djur går till vila.

 

Psalm. 104:23.

 

23.  #Människan  går ut till sina sysslor

och arbetar tills kvällen kommer#.

 

När solen visar sig går människor ut till

    sina dagliga sysslor.

Tills kvällen kommer.

 

Psalm. 104:24.

 

24.  #Otaliga är dina verk, o Herre!

Med vishet har du gjort dem alla,

     jorden är full av vad du har skapat#.

 

Dina händers verk oräkneliga, o Herre!

       Din vishet har skapat dem alla.

Jorden fylld av allt ditt skaparverk.

  

Psalm. 104:25.

 

25.  #Där är havet, det väldiga, vida,

med en myllrande skara utan tal av djur

      både stora och små#.

 

Havets djup väldigt i sin storhet.

      Fyllt av levande varelser av rikt djurliv.

 

Psalm. 104:26.

 

26.  #Där strävar skeppen fram, där är Leviatan,

som du skapat till att tumla om i djupet#.

 

Skeppen rörs sig på havets djup.

       Leviatan rörs sig där.

 

Psalm. 104:27.

 

27.  #Alla sätter sitt hopp till dig,

du skall ge dem föda i rätt tid#.

 

Alla levande varelser sätter sitt framtidshopp

     till dig.

Ge dem daglig föda i rätt tid.

 

Psalm. 104:28.

 

28.  #Du ger dem, och de tar emot,

du öppnar din hand, och de äter sig mätta#.

 

Ger dem villigt tar tacksamt emot.

      Öppnar din givmilda hand: äter sig till mättnad.

 

Psalm. 104:29.

 

29.  #Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta,

du tar ifrån dem deras ande, och de dör 

      och blir åter till mull#.

 

När du döljer ditt ansikte  blir de förskräckta.

      Du har allmakt låta sin livsande tas ifrån dem.

Vilket gör de dör  återkommer till mullen.

 

Psalm. 104:30.

 

30.  #Du sände din ande, då skapas liv.

    Du gör jorden ny#.

 

Sänder din livsande då liv skapas.

      Du förnyar jorden.

 

Psalm. 104:31.

 

31.  #Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren

glädja sig över sina verk#.

 

Herrens allmakt ära består för evigt.

       Herren gläder sig över sina händers verk.

 

Psalm. 104:32.

 

32.  #När han ser på jorden skälver den,

rör han vid bergen börjar de ryka#.

 

Ser själv på jorden vilket gör skräckslagen.

       När han vidrör bergen  de börjar ryka.

 

Psalm. 104:33.

 

33.  #Jag vill sjunga till Herrens ära

så länge jag lever, lovsjunga min Gud 

     så länge jag är till#.

 

Jag villig lovsjunga till Herrens ära.

      Under hela mitt liv.

I mina livsdagar lovsjunga min Gud.

 

Psalm. 104:34.

 

34.  #Må min bön behaga Herren,

må jag få glädja över honom#.

 

Må min hjärtats bön vara välbehaglig inför Herren.

        Vilket gör få glädjas över honom.

 

Psalm. 104:35.

 

35.  #Må syndarna försvinna från jorden,

de onda inte längre finns till.

     Lova Herren, min själ!

Halleluja#. 

 

Låt de ondsinta utplånas från jorden.

       

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 105:1-45.

 

HERRENS GÄRNINGAR MOT SITT FOLK.

 

Psalm. 105:1.'

 

1.  #Tacka Herren, åkalla honom, berätta

för folken om hans verk!#.

 

Visa er honom tacksamhet.

     Åkalla hans heliga namn.

Berätta frimodigt för alla folk hans verk.

 

Psalm. 105:2.

 

2.  #Sjung och spela till hans ära, tala om

alla hans under!#.

 

Spela på harpa lovsjung hans ära.

       Tala frimodigt om alla hans underverk.

 

Psalm. 105:3.

 

3.  #Prisa stolt hans heliga namn, de som'söker

Herren må glädja sig#.

 

Prisa i stolthet: hans heliga namns ära.

    Sökande människor ska få glädja sig.

 

Psalm. 105:4.

 

4.  #Sök er till Herren och hans makt, träd

ständigt fram inför honom#.

 

Sök hans ansikte hans allmakt.

       Träd med frimodighet inför honom.

 

Psalm. 105:5.

 

5.  #Tänk på de under han har gjort, hans tecken

och hans domslut#.'

 

Tänk på vilka under han gjort, glöm inte

    hans tecken hans eviga dom-slut. 

 

Psalm. 105:6.

 

6.  #Ni, barn till Abraham, hans tjänare,

söner till Jakob, hans utvalde.

 

Ni, Abrahams barn hans utvalda tjänare.

       Vilka är Jakobs söner, hans utvalde.

 

Psalm. 105:7.

 

7.  #Han är Herren, vår Gud, över hela jorden

når hans domar#.

 

Vår Gud, vår Herre.

     Hans eviga domar verksamma över hela jorden.

 

Psalm. 105:8.

 

8.  #För evigt minns han sitt förbund, i tusen

släktled det bud han gav#.

 

Evigt glömmer inte sitt eviga förbund.

       I tusen släktled budet han gav.

 

Psalm. 105:9.

 

9.  #Förbundet han slöt med Abraham och sin

ed till Isak#.

 

Slöt förbundet med fader Abraham.

       Svor sin ed till Isak.

 

Psalm. 105:10.

 

10.  #Han gav dem till Jakob som en stadga,

till Israel som ett evigt förbund#.


Psalm. 105:11.

 

11.  #Åt dig skall jag ge Kanaans land

till arv och egendom#.

 

I Hans förbund gavs Kanaans land till

        arv och egendom.

 

Psalm. 105:12.

 

12.  #Fastän de var så få, en liten

skara främlingar#.

 

Eden och eviga förbundet gavs trots deras ringa 

      antal: de var likt liten skara främlingar.

 

Psalm. 105:13.

 

13.  #Som vandrade från folk till folk, från det

ena riket till det andra#.

 

Ett folk av folkvandrare, mellan olika riken.

 

Psalm. 105:14.

 

14.  #Lät han inte någon förtrycka dem.

   Han tuktade kungar för deras skull#.

 

Beskyddade dem från förtryck.

      Tuktade kungar för sitt utvalda folks skull.

 

Psalm. 105:15.

 

15.  #Rör inte mina smorda, skada inte mina profeter!#.

 

Ni, kungar vidrör inte mina smorda.

       Skada inte mina profeter.

 

Psalm. 105:16.

 

16.  #Han sände hungersnöd över landet,

tog deras bröd ifrån dem#.

 

Han sände hungersnöd över deras land.

     Deras bröd försvann ur deras händer.

 

Psalm. 105:17.

 

17.  #Före dem hade han sänt en man, Josef,

som blev såld till slav#.

 

Hans bröder Isaks söner sålde sin broder

     som slav till Egypten.

 

Psalm. 105:18.

 

18.  #Man satte hans fötter i bojor,

och fjättrade honom med halsjärn#.

 

Josef sattes i fötters bojor blev fjättrad

    med halsjärn.

 

Psalm. 105:19.

 

19.  #Tills det han hade sagt slog in och Herrens

ord  gav honom rätt#.

 

Psalm. 105:20.

 

20.  #Kungen lät frige honom, folkens härskare

släppte honom fri#.

 

Kungen frigav honom i hans o-skuld.

       Folkens härskare släppte fången Josef fri.

 

Psalm. 105:21.

 

21.  #Han gjorde honom till herre över sitt

hus, till härskare över allt han ägde#.

 

Egyptens konung gjorde Josef till herre över

    sitt eget hus.

Häskare över all vad han ägde.

 

Psalm. 105:22.

 

22.  #För att stormännen skulle fostras efter

hans vilja och de äldste skolas i vishet#.

 

Egyptens stormän skulle fostras efter Guds vilja.

       De äldste i landet låta visheten råda 

i deras hjärtan.

 

Psalm. 105:23.

 

23.  #Israel kom till Egypten, i Hama land

fick Jakob bo#.

 

Israel utvandrade till Egyptens land.

        Jakob fick sin bo-plats i Hama land. 

 

Psalm. 105:24.

 

24.  #Sitt folk gjorde Herren fruktsamt,

han lät dem bli flera än deras fiender#.

 

Israels folk blev fruktsamma.

       Blev till antalet fler än sina fiender.

 

Psalm. 105:25.

 

25.  #Han fick egyptierna att hata hans folk

och handla listigt mot hans tjänare#.

 

Han förhärligade sig på egyptiernas hat mot

    sitt utvalda folk.

Vilka var listiga i sitt beteende mot hans folk.

 

Psalm. 105:26.

 

26.  #Han sände sin tjänare Mose

och Aron som han hade utvalt#.

 

Han sände sina tjänare Mose och Aron

     som befriare för sitt folk från Egyptiens

träldomsland. 

 

Psalm. 105:27.

 

27.  #I Egypten gjorde han sina tecken,

I Hams land sina under#.

 

I Egypten visade han sin allmakt genom utförda 

      tecken.

I Hams land sina underverk.

 

Psalm. 105:28.

 

28.  #Han sände mörker och allt blev mörkt,

men de trotsade hans ord#.

 

Han sände mörker över landet.

      De var o-lydiga mot hans ord: Släpp mitt folk!

 

Psalm. 105:29.

 

29.  #Han förvandlade vattnet till blod 

och dödade all deras fisk#.

 

Förvandlande drickbart vatten till blods-vatten

     vilket dödade de levande fiskarna.

 

Psalm. 105:30.

 

30.  #Deras land vimlade av groder, ända

in i kungagemaken#.

 

Under fortsatte med: i deras land med vimlade

     av vandrande groder.

In i konungens palats.

 

Psalm. 105:31.

 

31.  #Han befallde, och flugsvärmar kom,

myggor över hela deras rike#.

 

Han befallde flugsvärmar komma.

       Flygande myggor över hela deras rike.

 

Psalm. 105:32.

 

32.  #Han gjorde regnet till hagel och sände

eldslågor över landet#.

 

Förvandlade regnet till dödligt hagel.

      Sände förtärande eldslågor över landet.

 

Psalm. 105:33.

 

33.  #Han slog ner deras vinstockar och fikonträd

knäckte träden i deras rike#.

 

Förstörde deras skörderika vinstockar.

     Fikonträden knäckte sönder träden i deras rike.

 

Psalm. 105:34.

 

34.  #Han befallde, och gräshoppor kom,

gräshoppsyngel utan tal#.

 

På hans befallning kom gräshoppor.

        Gräshoppsyngel föddes fram utan

hans befallning.

 

Psalm. 105:35.

 

35.  #De slukade allt grönt i landet,

förstörde markens gröda#.

 

Gräshopporna förstörde allt grönt som föda i landet.

      Fördärvade markens gröda.

 

Psalm. 105:36.

 

36.  #Han dräpte allt förstfött i deras land,

det först avlade bland dem#.

 

Dräpte allt förstfött i deras land.

     

Psalm. 105:37.

 

37.  #Han lät Israel dra ut med silver och guld,

i dess stammar sviktade ingen#.

 

Han lät Israel lämna Egyptiens träldomsland

    med sliver och guld.

I dess stammar vara fyllda av livs-kraft.

 

Psalm. 105:38.

 

38.  #Egyptierna gladde sig när de drog bort,

ty de hade gripits av skräck för dem#.

 

Alla de plågor som drabbades egyptierna

     vilket gjorde dem skräckslagna för Israel.

Fick glädje i sina hjärtan när de lämnade

      deras land. 

 

Psalm. 105:39.

 

39.  #Han bredde ut ett moln till skydd och sände

en eld att lysa om natten#.

 

Under Israels uttåg ur egypten vilade skyddsmoln

       över dem.

Sände en brinnande eld vilket lyste upp 

     nattens vandring.

 

Psalm. 105:40.

 

40.  #De bad, och han skickade vaktlar

och mättade dem med bröd från himlen#.

 

Deras böner blev bönhörda.

       Gav dem vaktlar mättade dem med 

bröd från himlen.

 

Psalm. 105:41.

 

41.  #Han öppnade klippan, och vatten flödade

det rann som en ström, i det torra landet#.

 

Öppnade klippans hårdhet: vilket gav 

     rikt vattenflöde.

Likt rinnande ström i det torra landet.

      

Psalm. 105:42.

 

42.  #Ty han tänkte på sitt heliga löfte

till sin tjänare Abraham#.

 

Glömde inte sitt heliga eviga löfte

    till sin tjänare Abraham.

 

Psalm. 105:43.

 

43.  #Och låt sitt folk dra ut med fröjd,

sina utvalda dra ut med jubel#.

 

Låta sitt folk dra ut ur träldomslandet med

     hjärtats fröjd.

Sina utvalda få dra ut med jubelrop.

 

Psalm. 105:44.

 

44.  #Han gav dem andra folks länder,

de övertog frukten av deras möda#.

 

De fick andras folks länder.

       Övertog frukten av deras möda.

 

Psalm. 105:45.

 

45.  #För de skulle hålla hans bud

och lyda hans lagar#.

     Halleluja!

 

I tålamod hålla hans bud.

        Lyda hans lagar.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 106:1-48.

 

GUDS NÅDEGÄRNINGAR OCH ISRAEL OTRO.

 

Psalm. 106:1.

 

1.  #Halleluja!

  Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.

 

Visa tacksamhet mot Guds nåde-gärningar.

        Ärar hans nåd och godheten.

Vår Herre, nådens fader  godhetens ursprung.

 

Psalm. 106:2.

 

2.  #Vem kan beskriva Herrens storverk,

vem kan prisa allt han har gjort?#.

 

Ingen mänskliga visdom kan beskriva

    Herrens storverk.

Ingen människotunga kan ge uttryck i sin

     lovsång allt vad han gjort.

 

Psalm. 106:3.

 

3.  #Lyckliga de som ger akt på det rätta

och alltid handlar rättfärdigt#.

 

Välsignad de som lever i rättvisan.

     I sina gärningar lever rättfärdigt.

 

Psalm. 106:4.

 

4.  #Tänk på mig, Herre, när du visar nåd mot

ditt folk, ta dig an mig när du räddar dem#.

 

Glöm inte mig, din Sons avbild: när villigt visar

   nåd mot ditt folk.

När du blir deras räddare: låt dig vara min räddare.

 

Psalm. 106:5.

 

5.  #Låt mig känna dina utvaldas lycka

och dela ditt folks glädje, vara stolt att höra

     till dina egna#.

 

Låt mig få lärdom om dina utvaldas välsignelser.

       Få del av ditt folks glädje.

Känna stolthet i tillhöra dina egna barn.

 

Psalm. 106:6.

 

6.  #Vi har syndat som våra fäder,

vi har handlat orätt och brottsligt#.

 

Förlåt våra synda liv som våra fäder levde i.

     Genom våra gärningar: levt som syndig

brottslighet och o-rättvisa.

 

Psalm. 106:7.

 

7.  #Våra fäder i Egypten förstod inte dina under

de tänkte inte på allt gott du gjort utan trotsade

      den Högste vid Sävhavet#.

 

Våra fäder vilka levde i Egypten:

       visade inte sin tacksamhet för din under.

Istället var upproriska mot dig.

    Du, den Högste vid Sävhavet.   

 

Psalm. 106:8.

 

8.  #Han räddade dem, sitt namn till ära,

för att uppenbara sin makt#.

 

Herren var vår räddare.

       Vilket ärar hans heliga namn.

Uppenbarade sin allmakt i sin barmhärtighet.

 

Psalm. 106:9.

 

9.  #Han röt åt Sävhavet, och det blev torr mark,

han förde dem genom djupen som genom

      en öken#.

 

Han befallde Sävhavet bli till torr mark.

      Förde dem på torr mark genom Röda havet.

Förde dem troget genom deras ökenvandring.

 

Psalm. 106:10.

 

10.  #Han räddade dem från deras motståndare,

befriade dem från deras fiender#.

 

Räddade dem från deras motståndare.

     Befriade dem från deras fienders angrepp.

    

Psalm. 106:11.

 

11.  #Vattnet dränkte deras förföljare, inte en

enda blev kvar#.

 

Vatten-massorna dränkte deras ondsinta förföljare.

       Vilket drabbade alla.

 

Psalm. 106:12.

 

12.  #Då trodde på hans ord och sjöng hans lov#.

 

Deras fiender dränktes: vad de såg gjorde de

      tvivlade inte på hans ord.

I tacksamhet sjöng hans lov.

 

Psalm. 106:13.

 

13.  #Men de glömde snart vad han gjort

och litade inte på hans plan#.

 

Glömde snart hans under.

      Förlorade sin förtröstan på hans plan 

för deras ökenvanding.

 

Psalm. 106:14.

 

14. #De greps av lystnad i öknen och satte

Gud på prov i ödemarken#.

 

I öknen greps de av sina köttsliga begär.

     Satte sin Gud på prov.

 

Psalm. 106:15.

 

15.  #Han gav dem vad de begärde, han sände

dem föda som stillade hungern#.

 

Fick vad de i sitt begär begärde.

         Gav dem födan de begärde: stillade

deras hunger.

 

Psalm. 106:16.

 

16.  #De fylldes av avund mot Mose i lägret

och mot Aron som var helgad åt Herren#.

 

Folket fylldes av dödlig avundsjuka mot Mose

     och Aron vilka var helgade åt Herren.

 

Psalm. 106:17.

 

17.  #Jorden öppnade sig och slukade Datan,

slöt sig över Avirams män#. 

 

Jordens dödliga gap öppnade sig slukade upp

    Datan  slöt sig över Avirams liv.

 

Psalm. 106:18.

 

18.  #Eld slog upp mot deras anhang,

lågorna förbrände de skyldiga#.

 


Herrens brinnande vredes eldslågor drabbade

     deras sällskap.

Eldens lågor förbrände de skyldiga.

 

Psalm. 106:19.

 

19.  #De gjorde kalv vid Horeb och tillbad

en  gjuten bild#.

 

I sin gensträvighet gjorde sig en gjuten guldkalv.

       I sin o-tålighet  tillbad gjuten bild.

 

Psalm. 106:20.

 

20.  #De bytte bort den som var deras ära

mot bilden av en gräsätande tjur#.

 

Bytte bort i sin upproriskhet sin Guds ära

    mot sina egna händers skapade bild

av en gräs-ätande tjur.

 

Psalm. 106:21.

 

21.  #De glömde Gud, sin räddare,

som hade gjort stora ting i Egypten#.

 

Glömde sin trofaste Gud, sin räddare ur

      träldomslandet.

Vilka utförde stora underverk i Egypten.

 

Psalm. 106:22.

 

22.  #Underbara verk i Hams land, märkliga

dåd vid Sävhavet#. 

 

Underbara verk utfördes i Hams land.

      Märkliga dåd vid Sävhavet.

 

Psalm. 106:23.

 

23.  #Han tänkte förinta dem, men Mose

hans utvalde, ställde sig i vägen för att hindra

      hans vrede att förgöra dem#.

 

Tänkte förinta dem i deras motsträvighet.

     Mose hans utvalda redskap trädde i gapet

mellan Guds vrede och folket gensträvighet.

 

Psalm. 106:24.

 

24.  #De förmådde det ljuvliga landet

och litade inte på hans ord#.

 

De förkastade det ljuvliga landet Gud ville ge dem.

      Förtröstade inte på hans ord.

 

Psalm. 106:25.

 

25.  #De knotade i sina tält och ville

inte lyssna på Herren#.

 

Knotade i o-tro i sina tält.

       Ville inte lyssna på Herren i tålamod.

 

Psalm. 106:26.

 

26.  #Då lyfte han handen och svor att han skulle

låta dem falla i öknen#.

 

Lyfte sin allmakts hand mot dem.

     Svor i sin vrede aldrig tillåta dem komma

in i löftes-landet. 

 

Psalm. 106:27.

 

27.  #Skingra deras efterkommande bland folken,

sprida ut dem över alla länder#.

 

Förskingrade deras efterkommande bland folken.

      Lät dem bli kringspridda över alla länder.

 

Psalm. 106:28.

 

28.  #De slöt sig till Baal-Pegor och åt

av offren till gudar utan liv.

 

Valde offra till liv-lösa gudar.

       Slöt sig  till  Baal-Pegor.

 

Psalm. 106:29.

 

29.  #De väckte Herrens vrede med sina gärningar,

och en hemsökelse bröt ut#.

 

Uppväckte Herrens vrede med sina

      ondsinta gärningar.

 

Psalm. 106:30.

 

30.  #Pinechas trädde fram och skipade rätt,

och hemsökelsen upphörde#.

 

Pinechas trädde frimodigt fram visade sin

   rättvisa mot folkets gensträvighet.

 

Psalm. 106:31.

 

31.  #Därför har han räknats som rättfärdig

i alla tider, från släkte till släkte#.

 

Pinechas tros-handling mot folkets olydnad

     räknades honom som rättfärdig.

Hans rättfärdighet räknas i alla tiders släkten.

 

Psalm. 106:32.

 

32.  #De väckte Guds harm vid Merivas vatten,

och Mose fick lida för deras skull#. 

 

Folkets otro o-tålighet väckte Guds vrede vid

    Merivas vatten.

Mose fick lida mycket för deras skull.

 

Psalm. 106:33.

 

33.  #Ty de gjorde honom så förbittrad 

att han talade tanklösa ord#.

 

Gjorde Mose Herrens utvalde tjänare:

      Förbittrad i sitt beteende vilket påverkade

hans ord.

     Tanklösa ord  förvirrande ord.

 

Psalm. 106:34.

 

34.  #De utplånade inte folken, som Herren 

hade befallt dem#.

 

De lyssnade på Herrens befallning låta helt

    utplåna fienden som dyrkade andra gudar.

 

Psalm. 106:35.

 

35.  #De beblandade sig med främmande folk

och lärde sig deras seder#.

 

Vilket gjorde lät sig beblandas med främmande

    folket.

Blev inlärda i deras skadliga levnadssätt. 

 

Psalm. 106:36.

 

36.  #De tjänade deras avgudar och lät sig

snärjas av dem#.

 

De tjänade deras livlösa avgudar istället för

      sin Gud den levande Guden.

Blev i sina hjärtan insnärjda av de falska gudarna.

 

Psalm. 106:37.

 

37.  #Sina söner och döttrar offrade de åt

    demonerna#.

 

I sitt tjänande tillbedjan av livlösa gudar

     offrade de sina egna söner och döttrar

åt demonrna  vilka krävde människo-offer.

 

Psalm. 106:38.

 

38.  #De utgjöt oskyldigt blod ----- blodet av

sina söner och döttrar, som de offrade åt

      Kanaans avgudar ----- och landet blev

vanhelgat av blodet#.

 

O-skyldigt människo-blod utgjöts från deras

     söner och döttrar på avguda altaret.

Offrade dem åt Kanaans avgudar.

       Landet blev vanhelgat av blodet.

 

Psalm. 106:39.

 

39.  #De blev orena genom sina gärningar

och var otogna i allt de gjorde#.

 

i sitt offrande till gudar blev de o-rena genom

      sina ondsinta gärningar.

I vad de gjorde blev de o-trogna mot sin

      Herre.

 

Psalm. 106:40.

 

40.  #Då blev Herren vred på sitt folk och kände avsky mot sin egendom#.

 

I sitt felaktiga offrande blev Herren vred på 

    sitt folk.

Visad sitt avsky mot mot sin utvalda egendom

      vilket bedrev styggelig tillbedjan av offergudar.

 

Pslam. 106:41.

 

41.  #Han utlämnade dem åt andra folk,

deras fiender härskade över dem#.


 

I sin vrede utlämnade han sitt folk åt

     andra folk.

Vilket gjorde deras fiender förtryckte dem.

 

Psalm. 106:42.

 

42.  #Motståndarna förtryckte dem, och de fick

böja sig för deras makt#.

 

Livet under motståndarnas förtryck:

     fick dem till ödmjuka sig under fiendes makt.  

 

Psalm. 106:43.

 

43.  #Gång på gång räddade dem, men de

trotsade hans planer och gick under genom

       sin synd#.

 

I sin barmhärtiga långmodighet räddar han

     dem från fiendens förtryck gång på gång.

 

Psalm. 106:44.

 

44.  #Han såg till dem i sin nöd, när han hörde

dem ropa#.

 

Under deras nöds-betryck såg deras smärtsamma

     lidande.

I deras hjälplösa bönerop. 

 

Psalm. 106:45.

 

45.  #Han tänkte på sitt förbund med dem

och ändrade sig i sin stora godhet#.

 

Han tänkte på sitt eviga förbund med  dem.

       Förändrar sitt beteende mot dem för sin

stora godhets skull.

 

Psalm. 106:46.

 

46.  #Han lät dem möta barmhärtighet hos alla

som fört dem i fångenskap#.

 

De fick möta hans barmhärtighet.

       I sina fienders fångenskap.

 

Psalm. 106:47.

 

47.  #Rädda oss, Herre, vår Gud, hämta hem

oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga

    namn och tacka och lova dig#.

 

I sin nöd bad: Rädda oss Herre, vår Gud.

       Hämta hem oss gör fria från fångenskapen.

I vår frihet från fångenskapets våld:

       får vi prisa ditt heliga namn.

Visa vår tacksamhet  lovsjunga dig. 

 

Psalm. 106:48.

 

48.  #Lovad vare Herren, Israels Gud, 

Allmänt

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se