Direktlänk till inlägg 31 augusti 2019

PSALTAREN. PSALM. 105:1-45. HERRENS GÄRNINGAR MOT SITT FOLK.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 31 aug 05:45

PSALTAREN. PSALM. 105:1-45.

 

HERRENS GÄRNINGAR MOT SITT FOLK.

 

Psalm. 105:1.'

 

1.  #Tacka Herren, åkalla honom, berätta

för folken om hans verk!#.

 

Visa er honom tacksamhet.

     Åkalla hans heliga namn.

Berätta frimodigt för alla folk hans verk.

 

Psalm. 105:2.

 

2.  #Sjung och spela till hans ära, tala om

alla hans under!#.

 

Spela på harpa lovsjung hans ära.

       Tala frimodigt om alla hans underverk.

 

Psalm. 105:3.

 

3.  #Prisa stolt hans heliga namn, de som'söker

Herren må glädja sig#.

 

Prisa i stolthet: hans heliga namns ära.

    Sökande människor ska få glädja sig.

 

Psalm. 105:4.

 

4.  #Sök er till Herren och hans makt, träd

ständigt fram inför honom#.

 

Sök hans ansikte hans allmakt.

       Träd med frimodighet inför honom.

 

Psalm. 105:5.

 

5.  #Tänk på de under han har gjort, hans tecken

och hans domslut#.'

 

Tänk på vilka under han gjort, glöm inte

    hans tecken hans eviga dom-slut. 

 

Psalm. 105:6.

 

6.  #Ni, barn till Abraham, hans tjänare,

söner till Jakob, hans utvalde.

 

Ni, Abrahams barn hans utvalda tjänare.

       Vilka är Jakobs söner, hans utvalde.

 

Psalm. 105:7.

 

7.  #Han är Herren, vår Gud, över hela jorden

når hans domar#.

 

Vår Gud, vår Herre.

     Hans eviga domar verksamma över hela jorden.

 

Psalm. 105:8.

 

8.  #För evigt minns han sitt förbund, i tusen

släktled det bud han gav#.

 

Evigt glömmer inte sitt eviga förbund.

       I tusen släktled budet han gav.

 

Psalm. 105:9.

 

9.  #Förbundet han slöt med Abraham och sin

ed till Isak#.

 

Slöt förbundet med fader Abraham.

       Svor sin ed till Isak.

 

Psalm. 105:10.

 

10.  #Han gav dem till Jakob som en stadga,

till Israel som ett evigt förbund#.


Psalm. 105:11.

 

11.  #Åt dig skall jag ge Kanaans land

till arv och egendom#.

 

I Hans förbund gavs Kanaans land till

        arv och egendom.

 

Psalm. 105:12.

 

12.  #Fastän de var så få, en liten

skara främlingar#.

 

Eden och eviga förbundet gavs trots deras ringa 

      antal: de var likt liten skara främlingar.

 

Psalm. 105:13.

 

13.  #Som vandrade från folk till folk, från det

ena riket till det andra#.

 

Ett folk av folkvandrare, mellan olika riken.

 

Psalm. 105:14.

 

14.  #Lät han inte någon förtrycka dem.

   Han tuktade kungar för deras skull#.

 

Beskyddade dem från förtryck.

      Tuktade kungar för sitt utvalda folks skull.

 

Psalm. 105:15.

 

15.  #Rör inte mina smorda, skada inte mina profeter!#.

 

Ni, kungar vidrör inte mina smorda.

       Skada inte mina profeter.

 

Psalm. 105:16.

 

16.  #Han sände hungersnöd över landet,

tog deras bröd ifrån dem#.

 

Han sände hungersnöd över deras land.

     Deras bröd försvann ur deras händer.

 

Psalm. 105:17.

 

17.  #Före dem hade han sänt en man, Josef,

som blev såld till slav#.

 

Hans bröder Isaks söner sålde sin broder

     som slav till Egypten.

 

Psalm. 105:18.

 

18.  #Man satte hans fötter i bojor,

och fjättrade honom med halsjärn#.

 

Josef sattes i fötters bojor blev fjättrad

    med halsjärn.

 

Psalm. 105:19.

 

19.  #Tills det han hade sagt slog in och Herrens

ord  gav honom rätt#.

 

Psalm. 105:20.

 

20.  #Kungen lät frige honom, folkens härskare

släppte honom fri#.

 

Kungen frigav honom i hans o-skuld.

       Folkens härskare släppte fången Josef fri.

 

Psalm. 105:21.

 

21.  #Han gjorde honom till herre över sitt

hus, till härskare över allt han ägde#.

 

Egyptens konung gjorde Josef till herre över

    sitt eget hus.

Häskare över all vad han ägde.

 

Psalm. 105:22.

 

22.  #För att stormännen skulle fostras efter

hans vilja och de äldste skolas i vishet#.

 

Egyptens stormän skulle fostras efter Guds vilja.

       De äldste i landet låta visheten råda 

i deras hjärtan.

 

Psalm. 105:23.

 

23.  #Israel kom till Egypten, i Hama land

fick Jakob bo#.

 

Israel utvandrade till Egyptens land.

        Jakob fick sin bo-plats i Hama land. 

 

Psalm. 105:24.

 

24.  #Sitt folk gjorde Herren fruktsamt,

han lät dem bli flera än deras fiender#.

 

Israels folk blev fruktsamma.

       Blev till antalet fler än sina fiender.

 

Psalm. 105:25.

 

25.  #Han fick egyptierna att hata hans folk

och handla listigt mot hans tjänare#.

 

Han förhärligade sig på egyptiernas hat mot

    sitt utvalda folk.

Vilka var listiga i sitt beteende mot hans folk.

 

Psalm. 105:26.

 

26.  #Han sände sin tjänare Mose

och Aron som han hade utvalt#.

 

Han sände sina tjänare Mose och Aron

     som befriare för sitt folk från Egyptiens

träldomsland. 

 

Psalm. 105:27.

 

27.  #I Egypten gjorde han sina tecken,

I Hams land sina under#.

 

I Egypten visade han sin allmakt genom utförda 

      tecken.

I Hams land sina underverk.

 

Psalm. 105:28.

 

28.  #Han sände mörker och allt blev mörkt,

men de trotsade hans ord#.

 

Han sände mörker över landet.

      De var o-lydiga mot hans ord: Släpp mitt folk!

 

Psalm. 105:29.

 

29.  #Han förvandlade vattnet till blod 

och dödade all deras fisk#.

 

Förvandlande drickbart vatten till blods-vatten

     vilket dödade de levande fiskarna.

 

Psalm. 105:30.

 

30.  #Deras land vimlade av groder, ända

in i kungagemaken#.

 

Under fortsatte med: i deras land med vimlade

     av vandrande groder.

In i konungens palats.

 

Psalm. 105:31.

 

31.  #Han befallde, och flugsvärmar kom,

myggor över hela deras rike#.

 

Han befallde flugsvärmar komma.

       Flygande myggor över hela deras rike.

 

Psalm. 105:32.

 

32.  #Han gjorde regnet till hagel och sände

eldslågor över landet#.

 

Förvandlade regnet till dödligt hagel.

      Sände förtärande eldslågor över landet.

 

Psalm. 105:33.

 

33.  #Han slog ner deras vinstockar och fikonträd

knäckte träden i deras rike#.

 

Förstörde deras skörderika vinstockar.

     Fikonträden knäckte sönder träden i deras rike.

 

Psalm. 105:34.

 

34.  #Han befallde, och gräshoppor kom,

gräshoppsyngel utan tal#.

 

På hans befallning kom gräshoppor.

        Gräshoppsyngel föddes fram utan

hans befallning.

 

Psalm. 105:35.

 

35.  #De slukade allt grönt i landet,

förstörde markens gröda#.

 

Gräshopporna förstörde allt grönt som föda i landet.

      Fördärvade markens gröda.

 

Psalm. 105:36.

 

36.  #Han dräpte allt förstfött i deras land,

det först avlade bland dem#.

 

Dräpte allt förstfött i deras land.

     

Psalm. 105:37.

 

37.  #Han lät Israel dra ut med silver och guld,

i dess stammar sviktade ingen#.

 

Han lät Israel lämna Egyptiens träldomsland

    med sliver och guld.

I dess stammar vara fyllda av livs-kraft.

 

Psalm. 105:38.

 

38.  #Egyptierna gladde sig när de drog bort,

ty de hade gripits av skräck för dem#.

 

Alla de plågor som drabbades egyptierna

     vilket gjorde dem skräckslagna för Israel.

Fick glädje i sina hjärtan när de lämnade

      deras land. 

 

Psalm. 105:39.

 

39.  #Han bredde ut ett moln till skydd och sände

en eld att lysa om natten#.

 

Under Israels uttåg ur egypten vilade skyddsmoln

       över dem.

Sände en brinnande eld vilket lyste upp 

     nattens vandring.

 

Psalm. 105:40.

 

40.  #De bad, och han skickade vaktlar

och mättade dem med bröd från himlen#.

 

Deras böner blev bönhörda.

       Gav dem vaktlar mättade dem med 

bröd från himlen.

 

Psalm. 105:41.

 

41.  #Han öppnade klippan, och vatten flödade

det rann som en ström, i det torra landet#.

 

Öppnade klippans hårdhet: vilket gav 

     rikt vattenflöde.

Likt rinnande ström i det torra landet.

      

Psalm. 105:42.

 

42.  #Ty han tänkte på sitt heliga löfte

till sin tjänare Abraham#.

 

Glömde inte sitt heliga eviga löfte

    till sin tjänare Abraham.

 

Psalm. 105:43.

 

43.  #Och låt sitt folk dra ut med fröjd,

sina utvalda dra ut med jubel#.

 

Låta sitt folk dra ut ur träldomslandet med

     hjärtats fröjd.

Sina utvalda få dra ut med jubelrop.

 

Psalm. 105:44.

 

44.  #Han gav dem andra folks länder,

de övertog frukten av deras möda#.

 

De fick andras folks länder.

       Övertog frukten av deras möda.

 

Psalm. 105:45.

 

45.  #För de skulle hålla hans bud

och lyda hans lagar#.

     Halleluja!

 

I tålamod hålla hans bud.

        Lyda hans lagar.

 

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.   DEL. 190.   19000.  O-tåligheten samhälls-problem.   19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'   19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens beteende.   19003.  O-tåligheten rider ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se