Direktlänk till inlägg 31 augusti 2019

PSALTAREN. PSALM. 107:1-43. FEMTE BOKEN. DE FRIKÖPTAS TACKSAMHET.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 31 aug 05:45

PSALTAREN. PSALM. 107:1-43.

 

FEMTE BOKEN.

 

DE FRIKÖPTAS TACKSAMHET.

 

Psalm. 107:1.

 

1.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.

 

Visa tacksamhet för Herrens godhet.

       För evigt varar hans nåd. 

 

Psalm. 107:2.

 

2.  #Så skall de befriade säga, de som

Herren befriat ur nöden#.

 

De befriade säger: vilka befriats ur livets nöd.

 

Psalm. 107:3.

 

3.  #Och som han har hämtat hem från

alla länder, från öster och väster,

      norr och söder#.

 

Samlat oss från främmande länder:

   från alla fyra väderstreck.

 

Psalm. 107:4.

 

4.  #Några gick vilse i de öde öknar,

de fann ingen väg till bebodda städer#.

 

Några gick vilse i öde öknar.

       Fann ingen trygg väg till bebodda städer.

 

Psalm. 107:5.

 

5.  #De var hungriga och törstiga,

och deras krafter sinade#.

 

I sin under ökenvandring blev de hungriga

     och törstiga.

Deras kroppsliga styrka försvann.   

 

Psalm. 107:6.

 

6.  #Då ropade de till Herren för hans godhet,'

hans underbara gärningar mot människor#.

 

Ropade till om hjälp: för hans godhets skull.

      I sin godhet visade sina underbara gärningar

mot människor.

 

Pslam. 107:7.

 

7.  #Han lät dem finna den rätta vägen 

till en stad där mäniskor bodde#.

 

Han sitt folk den rätta vägen: livets väg.

      Staden som var befolkad.

 

Psalm. 107:8.

 

8.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

I sin tacksamhet: tacka för hans godhet.

     Visat sina underbara gärningar mot

människor. 

 

Psalm. 107:9.

 

9.  #Han ger de törstande att dricka

oh mättar de hungriga med allt gott#. 

 

De törstande få dricka hos honom.

     Du hungrade Få känna livets mättnad

med hans goda. 

 

Psalm. 107:10.'

 

10.  #Andra satt i djupaste mörker,

fångna i fjättrar av järn#.

 

Andra var fångade i djupaste andligt mörker.

      Fångade i bojor av järn.

 

Psalm. 107:11.

 

11.  #De hade trotsat Guds befallningar

och förkastat den Högstes råd#.

 

Hade varit upproriska mot Guds befallningar.

      Föraktat den Högstes rådgivning.    

 

Psalm. 107:12.

 

12.  #De var modlösa av vedermödor,

de stapplade utan att få hjälp#.

 

Av lekamliga vedermödor var de modlöshetens

trälar och trälinnor.

       

Psalm. 107:13.


13.  #Då ropade de till Herren i sin nöd,

och han hjälpte dem ur deras trångmål#.

 

I sin nöds stund ropade de till Herren.

     Hjälpte dem i sin trofasthet ut ur deras

svåra trångmål.

 

Psalm. 107:14.

 

14.  #Han förde dem ut ur det djupa mörkret

och bröt sönder deras bojor#.

 

I sin godhet förde dem ut i frihet ur livets

    djupa mörker.

Bröt sönder deras ondsinta bojor.

 

Psalm. 107:15.

 

15.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

I tacksamhet vill visa Herrens godhet.

      hans underbara befriade gärningar 

mot människors fångenskap under syndens 

       mörka liv.

 

Psalm. 107:16.

 

16.  #Han krossar kopparportarna, järnbommarna

slår han sönder#.

 

Syndens kopparportar krossas.

       Järnbommars ok slår han sönder.

 

Psalm. 107:17.

 

17.  #Andra var sjuka för sina synders skull

och fick lida för sina brott#.

 

För sina synders skull fick andra lida av sjukdom.

      För sin syndiga brottslighet fick uppleva lidande

och livets smärta.

 

Psalm. 107:18.

 

18.  #De ville inte se åt någon föda

och närmade sig dödens portar#.

 

I sitt lidande inte se födans mättnad.

        När de gick mot dödens portar. 

 

Psalm. 107:19.

 

19.  #Då ropade till Herren ni sin nöd,

och hjälpte dem ur deras trångmål#.

 

I sin själs-nöd ropade till Herren sin hjälpare.

       Vilken i sin godhet hjälpte dem ur

deras syndiga trångmål.

 

Psalm. 107:20.

 

20.  #Han gav en befallning och botade dem

och räddade dem från graven#.

 

Gav dem en befallning:

      Botade dem från sjukdomar.

Räddade dem från graven.

 

Psalm. 107:21.

 

21.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

Tackar Herren för hans godhet.

      Hans underbara gärningar mot människor.

 

Psalm. 107:22.

 

22.  #De skall frambära tackoffer och berätta

om hans verk med jubel#.

 

Frambär tackoffer.

     Berättar frimodigt hans underbara verk

med jubelrop. 

 

Psalm. 107:23.

 

23.  #Andra for på skepp över havet och drev

handel på de stora vattnen#.

 

Andra reste med skeppen över vida havet.

      Bedrev handel på de stora vattnen.

 

Psalm. 107:24.

 

24.  #De såg Herren verk, hans under

i havets djup#.

 

Såg Herrens underbara händers verk.

      Hans skapade under i havets djup.

 

Psalm. 107:25.

 

25.  #Han befallde, och en storm blåste

upp, som fick vågorna att gå höga#.

 

Han befallde i sitt allmakts ord:

    stormen hörde orden blåstes upp.

Havets vågor fick stormens vindar gå höga.

 

Psalm. 107:26.

 

26.  #De kastades mot himlen och mot djupen,

modet svek dem i faran#.

 

Stormens höga vågor kastades mot himlen.

      Mot havets djup.

Människorna blev modlösa i stormens dödliga fara.

 

Psalm. 107:27.

 

27.  #De vinglade och raglade som druckna,

deras färdighet var till ingen nytta#.

 

I sin modlöshet blev vinglade radlade i sina

    fotsteg likt druckna.

Deras egna färdighet o-nyttig.

 

Psalm. 107:28.

 

28.  #Då ropade de Herren i sin nöd, och han

förde dem ut ur deras trångmål#.

 

I sin nöds stund ropade i sin hjärtan till Herren.

       Bönhörde dem: förde ut på fast mark

ut ur deras livs trångmål. 

 

Psalm. 107:29.

 

29.  #De stillade stormen, och vågorna tystnade#.

 

Stormen kraftfulla stryrka stillades.

      Storm-vågorna tystnade.

 

Psalm. 107:30.

 

30.  #De gladdes när det blev lugnt, han lät

dem nå hamnen de ville till#.

 

Gladdes i sina hjärtan och tankar över lugnet.

        Han förde dem i säkerhet till

livets lugna hamn.

 

Psalm. 107:31.

 

31.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

Tackade honom för vad han gjorde i sin godhet.

 

Psalm. 107:32.

 

32.  #De lovsjunga honom i tempelskaran

och prisa honom i de äldstes krets#.

 

I himmelska  tempel-skaran lovsjunger de

    honom.

Prisar högt hans heliga namn i de äldstes krets. 

 

Psalm. 107:33.

 

33.  #Han förvandlar floder till öken

och vattenkällor till torr mark#.

 

Förvandlar i sin allmakt floders flöden 

    till torra ökenmarker.

Vatten-källors flöden till uttorkad mark.

 

Psalm. 107:34.

 

34.  #Fruktbart land till saltjord för

invånarnas ondskas skull#.

 

Förvandlar fruktbart land till saltjord 

     utan fruktbar näring.

Vedergäller invånarnas ondsinthet.

 

Psalm. 107:35.

 

35.  #Han förvandlar öknen till sjö 

och det torra till vattenkällor#.

 

Beskrivning på hans allmakts underverk:

     förvandlar öknens torrhet till vattenrik sjö.

Uttorkade marker till rika rinnande vattenkällor.

 

Psalm. 107:36.

 

36.  #Han låter de hungrande slå sig ner där 

och bygga sig en stad att bo i#.

 

Låter de hungrande bosätta sig där livs-födan finns.

      Bygga en trygg fast stad att bo i.

 

Psalm. 107:37.

 

37.  #De de sår sina åkrar och planterar vingårdar

och de får riklig skörd#.

 

Sår sina åkrar invid vattenkällorna.

      Planterar sina vingårdar i vattenrika 

jordens mylla.

    Vilka i rätt tid ger riklig skörd.

 

Psalm. 107:38.

 

38.  #Han välsignar dem, och de förökar sig,

och deras boskap blir talrik#.

 

Lever i Herrens välsignelser.

      Förökar sig i hans rikliga välsignelser

deras boskap blir talrika i antal.

 

Psalm. 107:39.

 

39.  #Om de blir få och tyngs ner av förtryck,

av olycka och bekymmer#.

 

Blir de få till antalet: lever under förtryck.

     Förtryckta av olyckor och bekymmer. 

 

Psalm. 107:40.

 

40.  #Öser han förakt över furstarna och leder

dem vilse i väglös ödemark#.

 

Öser sitt förakt över världens furstas övermod.

         Leder de andligt förblindade i sitt

syndiga liv in i väglösa förvirrande ödemarken.

 

Psalm. 107:41.

 

41.  #Men de fattiga lyfter han ur deras betryck

och gör familjerna stora som hjordar#.

 

Hör de fattigas rop om hjälp:

      lyfter dem ur deras livs betryck.

Förökar deras familjers antal likt hjordars antal.

 

Psalm. 107:42.

 

42.  #De rättrådiga ser det och gläder sig,

all ondska tvingas till tystnad#.

 

De rättfärdiga ser det gläder sig.

         Ondskan förloraren.

 

Psalm. 107:43.

 

43.  #Den som är vis skall ge akt på detta

och besinna Herrens godhet#.

 

Den vise visar sin tacksamhet när han ser 

     Herrens godhet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.   DEL. 190.   19000.  O-tåligheten samhälls-problem.   19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'   19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens beteende.   19003.  O-tåligheten rider ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se