Alla inlägg den 31 augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 108:1-14.

 

BÖN MOT OBARMHÄRTIGA MOTSTÅNDARE.

 

Psalm. 108:1.

 

1.  #En sång, en psalm av David#.

 

Psalm. 108:2.

 

2.  #Mitt hjärta är redo, Gud, jag vill

sjunga och spela.

     Vakna min själ#.

 

Mitt hjärtat öppenhet redo söka dig, min Gud.

       Villig lovsjunga spela på harpa.

Min själ låt dig vakna upp ur din andliga likgilitighet.

 

Psalm. 108:3.'

 

3.  #Vakna, harpa och lyra, jag vill väcka

    morgonrodnaden#.

 

Gör dig redo du harpo-spel och lyras klangljud.

      Villig väcka dig morgonrodnad.

 

Psalm. 108:4.

 

4.  #Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,

jag vill sjunga ditt lov bland alla folk#.

 

Villig visa dig min tacksamhet, min Herre,

       Bland alla folken.

Vill lovsjung ditt lov bland alla folk.

 

Psalm. 108:5.

 

5.  #Ty högre än himlen når din godhet,

till skyarna din trofasthet#.

 

Din godhet outgrundlig sträcker högre än himlen.

     Din trofasthet sträcker sig till skyarna.

 

Psalm. 108:6.

 

6.  #Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!#.

 

Låt din höghet i himlen visa sig, o Gud inför folken.

       Din härlighet över hela jordens invånare.

 

Psalm. 108:7.

 

7.  #Hjälp oss med din starka hand, bönhör

mig så att de som du älskar blir räddade!#.

 

Låt din allmakts starka hand vara oss till hjälp.

      Svara mig, de som älskar dig blir räddade.

 

Psalm. 108:8.

 

8.  #Gud har talat i sin helgedom:

"I triumf skall jag utskifta Shekem

     och mäta upp Suckotdalen#.

 

Guds röst har talat i sin helgedom.

      I segerns triumf skall jag utskifta Shekem.

Låta mig mäta upp Suckodalen.

 

Psalm. 108:9.


9.  #Mitt är Gilead, mitt är Manasse.

Efraim är min hjälm och Juda min härskarstav#.

 

Mitt är Gilead: mitt är Manasse.

      Efraim min  hjälm.  Juda min härskar-stav. 

 

Psalm. 108:10.

 

10.  #Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar

jag min sko, mot filisteerna

     höjer jag stridsrop"#.

 

Moab mitt tvättfat.

      På Edom kastar jag min sko.

Mot de anfallande filisteerna höjer högt

     mitt stridsrop.  

 

Psalm. 108:11.

 

11.  #Vem för mig till den befästa staden, vem

leder mig till Edom?#.

 

Psalm. 108:12.

 

12.  #Gud, du har ju förkastat oss, du drog

inte i fält med våra härar#.

 

Gud du har övergivit oss, var inte vårt stöd

      och hjälp i fält med vårar stridande härar.

 

Psalm. 108:13.

 

13.  #Bistå oss nu mot fienden,

människors hjälp är ingenting värd#.

 

Var vår  räddare nu mot  fienden.

        Människors hjälp värdelös mot fiende. 

 

Psalm. 108:14.

 

14.  #Med Gud skall vi utföra stora dåd.

   Han trampar ner våra fiender#. 

 

Med Gud ska vi utföra stora illgärningar.

          Trampar ner våra fiender.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN.  PSALM.  98:1-9.

 

JUBEL ÖVER HERRENS FRÄLSNING.

 

Psalm. 98:1.

 

1.  #En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

    ty han har gjort underbara ting.

Han vann seger med sin starka hand, med sin

       heliga arm#.

 

Sjung en psalm till Herrens ära  en ny sång.

      Han gjort underbara ting.

Med sin allmakts starka hand vann seger.

       Vann seger med sin heliga arm.

 

Psalm. 98:2.

 

2.  #Herren har visat att han räddar,

folken fick skåda hans seger#.

 

Herren visar sig vara räddaren.

       Folken får se hans seger.

 

Psalm. 98:3.

 

3.  #Med god och trofasthet har han tänkt på

Israels folk.

      Hela jorden har sett att vår Gud räddar#.

 

Hans godhet och trofasthet tänkt på sitt folk Israel.

     Hela jorden sett vår räddare Gud.   

 

Psalm. 98:4.

 

4.  #Hylla Herren, hela världen, brist ut i

jubel och sång!#.

 

Hylla för vem han är.

       Låt lovsången och era jubelrop få 

råda bland er.

 

Psalm. 98:5.

 

5.  #Sjung till lyra för Herren, 

låt lyrans strängar klinga!#.

 

Låt lyrans klang-spel få ljuda inför Herren.

 

Psalm. 98:6.

 

6.  #Blås i trumpeter och horn, 

hylla konungen, Herren!#.

 

Blås ljud i era trumpeter och horn.

       Hylla konungen, vår Herre.  

 

Psalm. 98:7.

 

7.  #Havet skall brusa och allt vad det rymmer,

världen och alla som i den#.

 

Havet låter sig höras av sitt egna brus.

      I vad alla levande varelser där i finns.

 

Psalm. 98:8.

 

8.  #Floderna skall klappa händer,

bergen skall jubla tillsammans#.

 

Floderna låter sig i jubel klappa sina händer.

       Alla jordens berg jublar tillsammans.

 

Psalm. 98:9.

 

9.  #Inför Herren: se, han kommer

för att råda rättvist över världen, råda med

      oväld över folken#. 

   

Inför Herrens ansikte:

      I sin rättvisa ses hanråda över världen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

ORD  FÖR DAGEN  DECEMBER MÅNAD 2019.

 

Första dagen.

 

Äga o-skyldiga händer  äger rent hjärta.

 

Andra dagen.

 

Vara renhjärtlig  tala uppmuntrande ord.

 

Tredje dagen.

 

Vänligt hjärta  återspeglar ärligt hjärta.

 

Fjärde dagen.

 

Inte bedra sin nästa  vara fri från falskheten.

 

Femte dagen.

 

Mildheten talar  vältaliga ord  om sina

      med-människor. 

 

Sjätte dagen.

 

Snällheten talar snälla ord  om sina med-människor.

 

Sjunde dagen.

 

Hataren talar hatiska ord  om sina med-människor.

 

Åttonde dagen.

 

Uthålligheten  kraftfull  utövar det goda i våra liv.

 

Nionde dagen.

 

Tåligheten ger aldrig upp  faller inte in i

      modlösheten och uppgivenheten.

 

Tionde dagen.

 

Tåligheten kraftfull  i frimodigheten  goda

     modets styrka.    

 

Elfte dagen.

 

Självupptagenheten  fördärvar  ödelägger

     människans liv.

 

Tolfte dagen.

 

Sanna ord  vittnar  om  sanningen.

 

Trettionde  dagen.

 

Lögnaktiga ord vilseleder människor bort från sanningen.


 

Fjortonde dagen.

 

Lögnaktiga ord främmande för sanna ord.

 

Femtonde dagen.

 

Ärelystenheten ärar sig själv.

 

Sextonde dagen.

 

Saktmodige visar förståelse  för människors

      olika beteende förlåter människors olika beteende.  

 

Sjuttonde dagen.

 

Förlåtelsen kraftfull  i att förlåta.

 

Artonde dagen.

 

Förlåtelsen ser framåt  då  skuld-känslorna 

    är förlåtna.

 

Nittionde dagen.

 

Livet i sann kärlek till ödmjukheten  älska den

    uppskatta den.

 

Tjugonde dagen.

 

Ödmjuke följer  lyder ödmjukhetens vilja

     på jorden.'

 

Tjugoförsta dagen.

 

Vara tacksam  få vara en uppmuntrare.

 

Vara tacksam  få vara ödjukhetens vän.

 

Tjugoandra dagen.

 

Vara tacksam  få vara kärlekens trogne vän.

 

Tjugotredje dagen.

 

Högmodige bjuder inte in ödmjukheten

i sitt hjärta.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Ödmjukheten botemedlet mot stolthetens

    tomhet och fåfänga.

 

Tjugofemte dagen.

 

Lögnaktiga ord: hotar anklagar människor

    lägger det på sanningens ord.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Lögnen utkämpar daglig kamp mot sanningen.

     Till sist besegrar sanningen lögnen.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Kärlekens livs-mod  äger kärlekens värdefulla liv.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Kärlekens livs-mod  vad mänskligheten Behöver.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tids-fördrivet  meningslösheten

   livets tomhet och fåfänga.

 

Trettionde dagen.

 

Vara egoismens tjänare ärar själviskheten.

 

Trettioförsta dagen.

 

Själviskheten egoismens tjänare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN.  PSALM. 97:1-12.

 

GLÄDJE ÖVER HERRENS ALLMAKT.

'

HERRENS HÄRLIGHET NÄR HAN TRÄDER FRAM

  

    TILL DOM.

 

Psalm. 97:1.

 

1.  #Herren är konung! Må jorden jubla,

de fjärran kusterna glädja sig#.

 

Herren konungen!

       Låt hela jorden höra sitt jubel-rop.

Fjärrans alla kuster glädja sig.

 

Psalm. 97:2.

 

2.  #Moln och töcken omger honom,

på rätt och rättfärdighet vilar hans tron#.

 

Molnen och töcknen omsluter honom.

       Rättvisan  rättfärdigheten vilar

på hans tron.

 

Psalm. 97:3.

 

3.  #Eld går framför honom och förbränner

alla hans fiender#.

 

Hans allmakts eld går framför honom.

       Förgör alla hans fiender.

 

Psalm. 97:4.

 

4.  #Hans blixtar lyser upp hela världen,

jorden ser dem och skälver#.

 

Hans blixtar lyser upp världens mörker.

       Jorden ser skräckslagna på dem. 

 

Psalm. 97:5.

 

5.  #Bergen smälter som vax inför Herren,

inför hela jordens härskare#.

 

Bergens fasta klippa smälter till rinnande

      vax inför Herrens närhet.

 

Psalm. 97:6.

 

6.  #Himlen förkunnar hans rättfärdighet,

hans härlighet skådas av alla folk#.

 

Himlen härskaror förkunnar hans rättfärdighet.

      Hans härlighet ses av alla folk. 

 

Psalm. 97:7.

 

7.  #Avgudarna står med skam, de som skryter

med sina maktlösa gudar.

      Alla gudar faller ner inför honom#.

 

Av-gudarna skamfyllda inför honom.

      De skrytsamma över sina makt-lösa gudar

faller ner i skam inför hans härlighet. 

 

Psalm. 97:8.

 

8.  #Sion hör och gläder sig Juda städer jublar

över dina domslut, Herre#.

 

Sions invånare gläder sig.

        Juda städer jublar över dina rättvisa domar,

Herre.

 

Psalm. 97:9.

 

9.  #Ty du, Herre, är den Högste,

upphöjd över jorden, högt över jorden,

      högt över alla gudar#.

 

Du Herre, den Högste.

     Upphöjd över jorden.

Högt över jorden.

        Högt över alla avgudar.

 

Psalm. 97:10.

 

10.  #Herren älskar dem som hatar det onda,

han bevarar sina trognas liv och räddar

       dem ur gudlösas våld#.

 

Herren visar sin kärlek till dem som

     hatar ondskan.

Bevarar sina trognas liv.

       Räddar deras liv ur gudlösas våld. 

 

Psalm. 97:11.

 

11.  #Ljus bryter fram för de rättfärdiga

och glädje för de redbara#.

 

Ljusets ljusstrålar låter brytas fram för

   de rättfärdiga.

Vilket ger glädje över de svekfria.

 

Psalm. 97:12.

 

12.  #Ni, rättfärdiga, gläd er över Herren

och prisa hans heliga namn#. 

 

Ni, rättfärdiga, gläd er över Herren.

      Prisa hans heliga namn.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN.  PSALM. 96:1-13.

 

HERREN, HELA VÄRLDENS KONUNG OCH DOMARE.

 

Psalm. 96:1.

 

1.  #Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung till Herrens ära, hela världen!#.

 

Ge Herren ära i lovsången jordens kung.

       Sjung dagligen en ny sång.'

Hela världen sjung till Herrens ära. 

 

Psalm. 96:2.

 

2.  #Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,

ropa hans seger dag efter dag!#.

 

Sjung till Herrens ära.

      Prisa hans namn.

Ge honom dagligen seger-rop. 

 

Psalm. 96:3.

 

3.  #Förkunna hans ära bland folken,

bland alla människor hans under!#.

 

Förkunna hans ära ibland folken.

      Förkunna hans underverk bland alla människor.

 

Psalm. 96:4.

 

4.  #Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar#.

 

Prisa hans höga storhet.

      Hans storhet värdefullare än andra gudar.

 

Psalm. 96:5.

 

5.  #Folkens alla gudar är avgudar, men Herren

har gjort himlen#.

 

Folkens alla gudar falska av-gudar.

        Herren, vår Gud, den ende Guden vilken

skapat himlen.

 

Psalm. 96:6.

 

6.  #Han omges av prakt och glans, av makt

och härlighet i sitt tempel#.

 

Han lever i prakt och  glans.

       I sin allmakt härlighet i sitt tempel.

 

Psalm. 96:7.

 

7.  #Ära Herren, alla folkslag,

ära Herrens majestät#.

 

Ära Herren alla tungor alla folkslag.

      Ära hans majestät.

 

Psalm. 96:8.

 

8.  #Ära Herrens höga namn!

Kom till hans förgårdar, kom med offer#.

 

Ära Herrens höga namn!

      Besök hans förgårdar.

Frambär offer inför honom.

 

Psalm. 96:9.

 

9.  #Fall ner inför Herren i helig skrud!

Darra inför honom, hela jorden!#.

 

Ödmjuka er inför hans ansikte i helig klädnad.

     Visa er gudsfruktan inför honom,

alla folk på jorden.

 

Psalm. 96:10.

 

10.  #Förkunna bland folken:

Herren är konung!

      Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med oväld#.

 

Förkunna bland alla folk: 

      Herren är kunung på sin tron!

Dömer folken rättvist.

      Världen o-rubblig där den skapats att vara.

 

Psalm. 96:11.

 

11.  #Må himlen fröjdas och jorden jubla,

havet brusa och allt det rymmer#.

 

Låt himlens härskaror fröjda sig.

      Jorden visa sitt jubel-rop.

Havet visa sitt porlande vattenbrus.

       

Psalm. 96:12.

 

12.  #Marken och allt den bär må glädja sig.

Då skall alla träd i skogen jubla#.

 

Marken och all dess gröda låta sig glädja sig.

       Vilket gör alla träd i skogen visar sitt jubel-rop.

 

Psalm. 96:13.

 

13.  #Inför Herren ----- se, han kommer,

se,  han kommer för att råda över världen,

      råda trofast över folken#. 

 

Inför Herren  se han  kommer.

      Kommer för att  råda över världen.

Visa sin trofasthet över folken.

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN.  PSALM. 95:1-11.

 

TILLBEDJAN OCH LYDNAD.

 

Psalm. 95:1.

 

1.   #Kom, låt oss jubla till Herrens ära 

och hylla vår klippa vår räddning#.

 

Vara i tillbedjan och i jubelrop till

     Herrens ära.

Ge honom vår hyllning klippan vår räddare

      Herren vår Gud. 

 

Psalm. 95:2.

 

2.  #Låt oss träda fram inför honom

och tacka, hylla honom med sång och spel!#.

 

Låt oss frimodigt träda fram inför honom.

       I tacksamhet hylla honom med lovsång

och harpo-spel.

 

Psalm. 95:3.

 

3.  #Ty en stor Gud är Herren, en stor

konung över alla gudar#.

 

Vår Herre, en stor Gud i sin allmakt.

       Stor konung den ende Guden över alla gudar.

 

Psalm. 95:4.

 

4.  #I hans hand är jordens djup, och bergens

toppar är hans#.

 

I hans hand vilar jordens djup.

       Bergens höga  toppar tillhör honom.

 

Psalm. 95:5.

 

5.  #Hans är havet, som han har gjort,

fasta landet, som hans händer format#.

 

Havet hans egendom.

       Havet hans skaparverk.

Fasta landet  format av hans allmakts händer.

 

Psalm. 95:6.

 

6.  #Kom, låt oss falla ner och tillbe,

knäböja inför Herren, vår skapare#.

 

Låt oss vara ödmjuka i vår tillbedjan.

       Knäböja oss inför, vår ende skapare.

 

Psalm. 95:7.

 

7.  #Ty han är vår Gud och vi hans folk,

fåren i hans hjord.

       Om ni ändå ville lyssna till honom i dag#.

 

Han vår Gud, för  evigt.

       Vi hans folk.

Fåren vilka tillhör hans hjord.

      Om ni ändå ville vara villiga lyssna 

till honom idag.

 

Psalm. 95:8.

 

8.  #Förhärda er inte som vid Meriva, som den

gången vid Massa i öknen#.

 

Låt inte era hjärtan bli förhärdade likt de blev

      vid Meriva.

 

Psalm. 95:9.

 

9.  #Där era fäder satte mig på prov,

prövade mig fast de sett vad jag gjort#.

 

Era fäder prövade mig fast de sett mina

      gärningar.

       

Psalm. 95:10.

 

10.  #I fyrtio år var jag led på det släktet

och sade:

     Detta folk far vilse, de känner inte

mina vägar#.

 

Under fyrtio år var det gensträviga släktet

       mig till mot-vilja.

Folket far vilse i tron  känner inte mina vägar.

 

Psalm. 95:11.

 

11.  #Och jag svor i min vrede.

   Aldrig skall de nå fram till min viloplats#. 

 

Svor vid mig själv i min vrede.

       Aldrig skall de komma in i tronsvila.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 94:1-23.

 

BÖN OM HERRENS HJÄLP MOT FIENDEN.

 

Psalm. 94:1.

 

1.  #Herre, du hämndens Gud, du hämndens Gud,

träd fram!#.

 

Bön:  Få Herrens hjälp mot fienders angrepp

     från du hämndens Gud.

I hans bestraffning mot fiendens anslag.

 

Psalm. 94:2.

 

2.  #Res dig, du jordens domare, straffa de högmodiga som de förtjänar!#.

 

Var frimodig: visa att du är jordens domare.

     Bestraffa de högmodiga efter vad de genom

sina gärningar förtjänar.   

 

Psalm. 94:3.

 

3.  #Herre, hur länge, hur länge skall de 

gudlösa få jubla#.

 

Herre, hur länge skall de gudlösa få jubla

      över sina onda gärningars verk.

 

Psalm. 94:4.

 

4.  #Deras tal flöda av fräckhet, alla ogärningsmän

förhäva sig?#.

 

De äger fräcka tungor i vilket de sprider fräcka

     ord  alla o-gärningsmännen visar sin stolthet. 

 

Psalm. 94:5.

 

5.  #Herre, de krossar ditt folk, de förtrycker

din egendom#.

 

Herre, fiende krossar och förtrycker ditt folk.

 

Psalm. 94:6.

 

6.  #De dödar änkor och främlingar

och mördar de faderlösa#. 

 

I vilket de dödar änkor främlngar.

       Mördar de faderlösa.

 

Psalm. 94:7.

 

7.  #Herren ser det inte", säger de,

"Jakobs Gud märker det inte#.

 

I sin fräckhet säger de Herren Jakobs Gud

     ser inte vad vi gör.

 

Psalm. 94:8.

 

8.  #Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter,

ni dårar, när skall ni få förstånd!#.

 

Ni, o-kloka i vårt folk tänk er för vad ni säger.

       Ni, dårar, när skall det bli ett slut på

er dåraktighet. 

 

Psalm. 94:9.

 

9.  #Skulle han som gett er öron inte höra,

han som skapat ögon inte se?#.

 

Han vår skapare till våra hörbara öron

     skulle han inte höra oss?

Han som skapat våra två ögon inte se oss?

 

Psalm. 94:10.

 

10.  #Skulle han som fostrar folken inte straffa,

han som undervisar människorna inte veta?#.

 

Han som är allvetande skulle han inte undervisa

     oss?

Ifrån honom kommer all andlig fostran

       skulle han inte aga bestraffa dem?

 

Psalm. 94:11.

 

11.  #Herren känner människornas planer,

han vet att de är idel tomhet#.

 

Han känner till alla människors själviska planer.

       Han har en kännedom om deras planers

idela tomhet.

 

Psalm. 94:12.

 

12.  #Lycklig den som du, Herre, fostrar

och undervisar genom din lag#.

 

Välsignad den som blir fostrad av Herren.

        Vilkas fostras undervisas genom din lag.

 

Psalm. 94:13.

 

13.  #Du ger honom ro i onda dagar, medan

graven grävs åt de gudlösa#.

 

Du belönar honom med sinnesro i ondskans dagar.

        Under den tid som de gudlösas gravar grävs.

 

Psalm. 94:14.

 

14.  #Ty Herren förskjuter inte sitt folk,

han överger inte sin egendom#.

 

Herrens godhet förskjuter inte sitt folk.

       Överger inte sin trofasthet mot sitt egendomsfolk.

 

Psalm. 94:15.

 

15.  #Den rättfärdige skall få sin rätt

och alla redbara ha en framtid#.

 

O-strafflige får leva av sin rättvisa.

       Alla svekfria ha en framtid på jorden.

 

Psalm. 94:16.

 

16.  #Vem försvarar mig mot de onda,

vem tar mitt parti mot ogärningsmännen?#.

 

Vem vill försvara sig mot de ondskefulla?

         Vem frimodigt ställer sig mot

o-gärningsmännen.

 

Psalm. 94:17.

 

17.  #Om inte Herren kom till min hjälp

skulle jag snart få bo i tystnad#.

 

Är inte Herren min hjälpare skull jag snart

      få min bo-plats i tystnaden.

 

Psalm. 94:18.

 

18.  #När jag är tappa fotfästet håller

din godhet mig uppe, Herre#.

 

Tappar jag mitt fotfäste blir din godhet

    min tröst och hjälp.

 

Psalm. 94:19.

 

19.  #När mitt hjärta fullt av bekymmer gör

din tröst mig glad#.

 

När mitt hjärta fylls med vardaglga bekymmer

       blir din tröste-rika omsorg till mitt hjärtats

glädje.

 

Psalm. 94:20.

 

20.  #Partiska domare har inte ditt stöd,

dessa som gör orätt i lagens namn#.

 

O-rättvisa  domare saknar ditt stöd i livet.

       Vilka dömer o-rättvisa domar 

i lagens namn.

 

Psalm. 94:21.

 

21.  #De gaddar sig samman mot den rättfärdige

och dömer den oskyldige till döden#.

 

De sammansvärjer sig mot den renhjärtlige

    dömer o-rättvist den o-skyldige till dödsstraff.

 

Psalm. 94:22.

 

22.  #Men Herren är min trygga borg min Gud är min

klippa och min tillflykt#.

 

Herren är mitt trygga skydd.

        Gud min klippa.

Gud min säkra tillflykt. 

 

Psalm. 94:23.

 

23.  #Han skall straffa dem från deras brott 

och krossa dem för deras ondska.

     Herren, vår Gud, skall krossa dem#.

 

Han bestraffar dem efter deras brott.

         Krossar dem efter deras onda gärningar.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN.  PSALM.  93:1-5.

 

DEN EVIGE KUNGEN.

 

Psalm. 93:1.

 

1.  #Herren är konung!

Han har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte.

     Världen står fast, den kan inte rubbas#.

 

Herren konung på sin tron!

         Iklädd sig i sin allmakt.

Spänt om sig sitt segerbälte.

       Världens grundvalar bestående.

 

Psalm. 93:2.

 

2.  #Din tron står fast sedan  urminnes tid,

du är till från evighet#.

 

Din tron i himlen står fast sedan urminnes tid.

      Du är till från evig  tid.

 

Psalm. 93:3.

 

3.  #Floderna höljde, o Herre, floderna höljde

sin röst, höljde sin dånande röst#.

 

Floderna visar sig, o Herre.

     Flodernas strömmar ljud hörs.

 

Psalm. 93:4.

 

4.  #Väldigare än de stora vattnens brus,

väldigare än havets bränningar, ja,

      väldig är Herren i höjden#.

 

Herrens värdighet väldigare än stora havsvattnens

       brusande ljud.

 

Psalm. 93:5.

 

5. Dina bud skall bestå, ditt hus skall vara

heligt, Herre, för alltid#.

 

Dina bud för evigt består.

        Ditt hus kallas heligt, Herre, för alltid. 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se