Alla inlägg den 15 augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN. PSALM. 78:49-72.

 

DOM OCH FRÄLSNING I ISRAELS HISTORIA.

 

Psalm.  78:49.

 

49.  #Han sände sin glödande vrede mot dem,

harm och förbittring och nöd, ett följe av

      olycksänglar#.

 

Sände sin glödande vrede mot dem:

    Följe  av olika olycks-fåglar.

Förbittringens gissel.

       Nödens gissel lidande.

Blev  Missnöjets slavar och trälar.

 

Psalm. 78:50.

 

50.  #Han gav sin vrede fritt lopp.

Han skonade dem  inte från döden, utan prisgav

      dem åt pesten#.

 

Gav sin vrede: fritt utlopp.

       Var inte deras räddare från döden.

Prisgav deras liv åt pesten.

 

Psalm. 78:51.

 

51.  #Han dräpte allt förstfött i Egypten,

de först avlade i Hams hyddor#.

 

Dräpte allt förstfött i Egypten.

      Först avlade i Hama hyddor.

 

Psalm. 78:52.

 

52.  #Han förde ut sitt folk som en fårflock

och ledde dem som en hjord genom öknen#.

 

I sin barmhärtighet: befriade sitt folk från

     Egyptens träldoms-land.

Ledde dem likt en får-hjord genom öknen. 

 

Psalm. 78:53.

 

53.  #Han ledde dem tryggt, de var utan fruktan.

   Havet höljde deras fiender#.

 

Ledde dem in i trygghet.

      De vara fria från rädslan.

Havet övertäckte deras fiender.

 

Psalm. 78:54.

 

54.  #Han förde dem till sitt heliga land,

till det berg som han själv gjort till sist#.

 

Förde dem in sitt heliga land.

      Till det land han själv äger.

 

Psalm. 78:55.

 

55.  #Han drev bort folken framför dem,

han skiftade ut deras land och lät Israels

      stammar bo i deras hus#.

 

Drev bort folken framför dem.

         Skiftade ut deras land.

Tillät Israels stammar bo i deras hus. 

 

Psalm. 78:56.

 

56.  #Men de trotsade Gud den Högste

och satte honom på prov, de höll inte hans bud#.

 

Besvarade inte Gud den Högstes godhet

       Prövade honom i o-tro.

Var o-lydiga mot hans bud.

       

Psalm. 78:57.

 

57.  #De avföll trolöst som  sina fäder,

svek om en slak båge#.

 

Avföll i trolöshet likt sin fäder.

      Var svekfulla.

 

Psalm. 78:58.

 

58.  #De kränkte honom med sina offerplatser,

gjorde honom svartsjuk med sina gudsbilder#.

 

Förödmjukade honom med sina offer-platser.

       Gjorde honom svartsjuk med sina

avguda-bilder.

 

Psalm. 78:59.

 

59.  #Gud hörde dem och vredgades, han

förkastade Israel#.

 

Hörde deras gensträvighet vredgades mot dem.

      Förkastade Israeliterna.

 

Psalm. 78:60.

 

60.  #Han övergav sin boning i Shilo, det tält

som han rest bland människor#.

 

Övergav sin boning i Shilo.

      Tältet som var rest bland människor.

 

Psalm. 78:61.

 

61.  #Han lät sin kraft föras bort i fångenskap

och sin härlighet komma i fiendeland#.

 

Han lät sin allmakts kraft bli bortförd i fångenskap.

      Sin makts härligt komma i fiendelands våld.

 

Psalm. 78:62.

 

62.  #Han prisgav sitt folk åt svärdet, 

han vredgades på sin egendom#.

 

Prisgavs sitt folks liv åt dödens svärd.

       Visade sin vrede mot sitt egendomsfolk.

 

Psalm. 78:63.

 

63.  #De unga männen förtärdes av eld, 

flickorna blev utan bröllopssång#.

 

Unga mäns kraftsfulla liv förtäras av elden.

     Flickorna fick inte erfara bröllopssången 

utan istället sorgesång.

 

Psalm. 78:64.

 

64.  #Prästerna föll för svärdet, änkorna fick

inte hålla dödsklagan#.

 

Prästerna föll för dödens svärd.

      Änkorna fick inte sörja för sina dödas liv.

 

Psalm. 78:65.

 

65.  #Då vaknade Herren som om han sovit,

som när krigaren vaknar ur ruset#.

 

När detta inträffade vaknade Herren ur sin sömn.

       Likt krigsmannen vaknar ur vinets rus-tillstånd.

 

Psalm. 78:66.

 

66.  #Han slog tillbaka sina fiender

och utlämnade dem åt evig vanära#.'

 

Besegrade sina fiender.

     Utlämnade deras liv åt evig vanära.

 

Psalm. 78:67.

 

67.  #Han förkastade Josefs ätt,

han utvalde inte Efraims stam #.

 

Förkastade Josefs ätt.

    Utvalde inte Efraims stam.

 

Psalm. 78:68.

 

68.  #Men han utvalde Juda stam och Sions berg

som han älskade#.

 

Utvalde Juda stam.

    Utvalde Sions berg  han så kärt älskade.

 

Psalm. 78:69.

 

69.  #Han byggde sin helgedom hög som

himlen och fast som grunden,

       som han grundlagt för evigt#.

 

Byggde sin helgedom hög som himlens höjder.

       I fasthet likt grundens fasthet.

Grundlagd för evig tid.

 

Psalm. 78:70.

 

70.  #Han utvalde David, sin tjänare,

och tog honom från fårfållorna#.

 

Utvalde David i bland sina genetiska bröder 

     till sin tjänare.

Tog honom från fårhjorden. 

 

Psalm. 78:71.

 

71.  #Han hämtade honom från tackorna

att valla Jakob, hans folk, Israels, hans egendom#.

 

Hämtade honom från får-tackorna.

     Istället vara en  herde för Jakobs, hans folk,

Israeliterna, hans utvalda egendom. 

 

Psalm. 78:72.

 

72.  #Och han vallade dem med hängivet hjärta

och ledde dem med förfaren hand#.

 

Var en utvald herde för dem med hängivet hjärta.

        Ledde dem med visheten erfarna hand. 

 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN. PSALM. 74:1-23.  

 

TEMPLETS FÖRSTÖRING.

 

Psalm. 74:1.'

 

1.  #En dikt av Asaf.

Varför, o Gud, har du stött bort oss för alltid?

      Varför flammar din vrede mot fåren

i din hjord?#.

 

Varför har du, o Gud, övergett oss för alltid?

        Varför visar du din förtärande vrede 

mot får-hjorden?

 

Psalm. 74:2.

 

2.  #Tänk på din menighet, den som du en gång

förvärvade, det folk som du friköpt, din egendom

       tänk på Sions berg, där du tog din boning#.

 

Glöm inte din församling, som du en gång

        förvärvade.

Folket som du friköpte från synden.

        Ditt egendomsfolk glömt inte Sions berget.

Där du har din boning  bo-plats.

 

Psalm. 74:3.

 

3.  #Styr dina steg mot det som lagts i ruiner.

Allt har fienden förött i helgedomen#.

 

Styr dina allmakts fotsteg mot det som

     lagts förstörda ruiner.

Vad fiendens i sitt våld förstört i din helgedom.

 

Psalm. 74:4.

 

4.  #Dina ovänner skränade i ditt hus,

de ställde upp sina tecken där#.

 

Dina o-vänner väsnades i din heliga boning.

      De markerade sin närvaro där.

 

Psalm. 74:5.

 

5.  #De högg som när man låter yxan gå

i täta skogen#.

 

De högg våldsamt ned helgedomen likt

     yxan vassa egg avverkar täta skogen.

 

Psalm. 74:6.

 

6.  #Ornamenten slog de sönder med bila

och bräckjärn#.

 

Din helgedoms Ornamenten slog de sönder:

     med yxa  bräckjärn.

 

Psalm. 74:7.

 

7.  #De satte eld på din helgedom, skändade

och rev ner ditt namns boning#.

 

Tände eld på din helgedom.

      Vän-ärade den rev ner ditt namn boning.

 

Psalm. 74:8.

 

8.  #De tänkte:

Vi skall kuva dem alla!

      De brände ned alla gudshus i landet#.

 

De tänkte:

   Vi skall besegra dem alla.

De brände ned alla guds-hus  ( kloster-byggnader )

      i landet. 

 

Psalm. 74:9.

 

9.  #Vi ser inte våra egna tecken, här finns

inga profeter mer ----- ingen av oss

       vet hur länge det varar#.

 

Ibland oss finns inga  profeter längre.

 

Psalm. 74:10.

 

10.  #Hur länge, o Gud, skall fienden få smäda?

Får han förakta ditt namn för alltid?#.

 

Hur länge, o Gud skall fienden tillåtas få smäda?

      Får fiende förakta ditt heliga namn för alltid?

 

Psalm. 74:11.


11.  #Varför håller du tillbaka din högra hand,

varför gömmer du den i manteln?#.

 

Varför låter du inte din högra hand strida mot dem:

      Gömmer den i manteln?

 

Psalm. 74:12.

 

12.  #Gud, min konung från urtiden, du som

vinner segrar på jorden!#.

 

Gud, min ende Gud, min konung från urtiden.

     Du vinner segrar på jorden.

 

Psalm. 74:13.

 

13.  #Du delade havet med din makt, 

du klöv drakarnas huvuden på vattnet#.

 

Delade havet med din allmakt.

       Klöv drakarnas huvuden på vattnet. 

 

Psalm. 74:14.

 

14.  #Du krossade Leviatans huvuden och gav

honom som föda åt öknens djur#.

 

Krossade Leviatans huvuden.

    Gav honom som daglig föda åt öknens djur.

 

Psalm. 74:15.

 

15.  #Du lät källor och bäckar springa fram,

du fick vattenrika floder att sina#.

 

Lät Källors bäckars vattenflöde komma fram.

     Vattenrika floder torkade ut. 

 

Psalm. 74:16.

 

16.  #Din är dagen och din är natten, du satte

månen och solen i dess banor#.

 

Du äger dagen  du är äger natten.

       Du placerade månen och solen vara verksam

i dess rörliga banor.

 

Psalm. 74:17.

 

17.  #Du stakade ut alla gränser på jorden,

sommar och vinter är ditt verk#.

 

Du märkte ut alla gränser på jorden.

      Sommar  vinter ditt skapar-verk.

 

Psalm. 74:18.

 

18.  #Herre, tänk på hur fienden smädar och hur

ett folk av dårar föraktar ditt namn#.

 

Herre, glöm inte hur fienden smädar.

      Hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

 

Psalm. 74:19.

 

19.  #Lämna inte åt vilddjuren den som prisar dig,

glöm inte dina hjälplösa för alltid#.

 

Utlämna inte den som prisa dig, åt våldsamma

      vilddjuren.

Glöm  inte dina hjälplösas dagliga behov.

 

Psalm. 74:20.

 

20.  #Kom ihåg ditt förbund!

Landets mörka hörn är våldets boningar#.

 

Glöm inte ditt förbund med dem!

      Landets ondskefulla mörker våldets boningar.

 

Psalm. 74:21.

 

21.  #Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,

låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!#.

 

Tillåt inte de hjälplösa bli missnöjda.

       Låt de förtrycka fattiga få prisa ditt namn.

 

Psalm. 74:22.

 

22.  #Grip in, o Gud, hävda din rätt, tänk på hur

du ständigt smädas av dårar!#.

 

Grip in, o Gud, visa din rättfärdighet.

       Glöm inte dårarnas dagliga smädande.

 

Psalm. 74:23.

 

23.  #Glöm inte ropen från dina fiender,

dina ovänners larm som ständigt hörs!#. 

 

Glöm  inte dina fienders strids-rop.'

     Dina o-vänners dagliga larm. 

 

 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 75:1-11.

 

GUDS DOM ÖVER DE TROTSIGA.

 

Psalm. 75:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av Asaf, en sång#.

 

Psalm. 75:2.

 

2.  #Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig och åkallar

     ditt namn, vi berättar om dina under#.

 

Åkallar ditt namn i tacksamhet, Gud.

       Berättar om dina under-verk.

 

Psalm. 75:3.

 

3.  #Jag väljer min tid, jag fäller en rättvis dom#.

 

Inväntar min tid.

        Fäller rättvis dom.

 

Psalm. 75:4.

 

4.  #Om jorden bävar med alla som bor där,

är det jag som ger dess pelare stadga#.

 

   Om jorden är skräckslagen med alla deras

invånare.

         Ger jag deras pelare stadga.

 

Psalm. 75:5.

 

5.  #Jag säger till de övermodiga:

Hejda ert övermod!  och till de gudlösa:

      Lyft inte hornen!#.

 

Säger till övermodiga:

      Förödmjuka er i ert övermod.

Säger till gudlösa.

       Förödjuka er!

 

Psalm. 75:6.

 

6.  #Lyft inte era horn så högt, tala inte

styvnackat och fräckt#.

 

Ödmjuka er i ert högmod.

       Låt inte ert tal vara fräckt och stolt.

 

Psalm. 75:7.

 

7.  #Ty inte från öster och inte från väster

och inte från öknen kommer upphöjelsen#.

 

Er Upphöjelse kommer inte från varken öster

    eller från väster.

Eller från ökens ödemarker.

 

Psalm. 75:8.

 

8.  #Nej, Gud är den som dömer, han förnedrar 

den ene, upphöjer den andre#.

 

Gud rättvis domare.

       Vanärar den ene.

Upphöjer den ene.

 

Psalm. 75:9.

 

9.  #Herren har i sin hand en bägare med 

jäsande kryddat vin.

        Han räcker den åt var och en ----- alla

gudlösa i landet måste dricka, också dräggen

     måste de svälja#.

 

Herren har i sin allmakts hand bägaren ur vilken

    alla gudlösa i landet  får dricka ur

med jäsande kryddat vin.

 

Psalm. 75:10.

 

10.  #Detta skall jag ständigt förkunna, 

jag vill lovsjunga Jakobs Gud#.

 

Dagligen ska jag förkunna detta.

         Jag vill lovsjunga Jakobs Gud.

 

Psalm. 75:11.

 

11.  #Alla gudlösas horn skall huggas av,

den rättfärdiges horn skall höjas#.

 

Alla gudlösas övermod förödmjukas.

      Rättfärdiges ära skall upphöjas.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN. PSALM. 76:1-13.

 

GUDS DOM ÖVER FIENDERNA.

 

GUD MED OSS.

 

Psalm. 76:1.

 

1.  #För körledaren, till stränginstrument.

En psalm av Asaf, en sång#.

 

Psalm. 76:2.

 

2.  #Gud är känd i Juda, hans namn är stort 

    i Israel#.

 

Gud känd i Juda.

          Hans namn stort i Israel.

 

Psalm. 76:3.

 

3.  #I Salem står hans hydda, på Sion hans boning#.

 

I Salem sår hans hydda.

      På Sions berget hans boning.

 

Psalm. 76:4.

 

4.  #Där bröt han sönder de blixtrande pilarna,

sköldar och svärd, alla krigets redskap#.

 

På Sions berg bröt han sönder fiendens 

       blixtrande pilar.

Alla krigets redskap:  sköldar svärd.

 

Psalm. 76:5.

 

5.  #Fruktansvärd är du, väldigare än de

uråldriga bergen#.

 

Fruktanvärd i vad du gör.

        Din allmakt väldigare än de ur-åldriga bergen.

 

Psalm. 76:6.

 

6.  #Modiga män blev plundrade, de hade fallit

i sömn, ingen krigare kunde lyfta sin hand#.

 

Modiga män blev besegrade.

      Blev slagna i sömnen.

Krigare var kraftlösa lyfta sin hand mot dig.   

 

Psalm. 76:7.

 

7.  #Vid ditt rytande, Jakobs Gud, föll häst

och ryttare i dvala#. 

 

Vid Jakobs Guds rytande föll häst ryttare

    i sin maktlöshet.

 

Psalm. 76:8.

 

8.  #Fruktansvärd är du, vem kan hålla

stånd mot din vrede?#. 

 

Din kraftfulla styrka fruktansvärd.

       Vem kan försvara sig mot din vrede?

 

Psalm. 76:9.

 

9.  #Ditt domslut förkunnar du från himlen,

jorden förfäras och tystnar#.

 

Ditt rättvisa domslut förkunnar du från himlen.

      Jorden skräckslagen  tyst.

 

Psalm. 76:10.

 

10.  #När Gud reser sig till dom för att rädda

alla betryckta på jorden#.

 

Gud visar sin rättvisa dom som räddare för

      alla betryckta på jorden.

 

Psalm. 76:11.

 

11.  #Du stävjar människors vrede, kuvar

den vrede som återstår#.

 

Du omintetgör människors vrede.

       Krossar vreden som finns kvar.

 

Psalm. 76:12.

 

12.  #Ge löften åt Herren, er Gud, och infria

dem, må alla grannfolk ge gåvor i fruktan#.

 

Ge löften åt Herren, er Gud.

     Infria givna löften.

Alla grann-folk ger gåvor i gudsfruktan.

       

Psalm. 76:13.

 

13.  #Han slår ner furstarnas mod,

fruktansvärd är han för jordens kungar#.  

 

Han gör furstarna modlösa.

       Frunktansvärd i striden mot jordens kungar. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN. PSALM. 77:1-21.

 

TRÖST I TIDER AV ORO.

 

HERRENS VERK.

 

Psalm. 77:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Asaf, en psalm#.

 

Psalm. 77:2.

 

2.  #Jag ropar till Gud med hög röst,

jag ropar till Gud, må han höra mig#.

 

Ropar till min Gud i mitt böne-rop.

   I förtröstan på han att hör mig.   

 

Psalm. 77:3.

 

3.  #I nödens stund söker jag Herren, 

hela natten sträcker jag ut mina händer

      utan att tröttna.

Ingenting ger mig tröst#.

 

Söker Herrens hjälp i nödens stund.

     Under natten sträcker ut mina händer

i min trött-löshet.

      Ingenting släcker min trängtan efter bli tröstad.

 

Psalm. 77:4.

 

4.  #Jag tänker på Gud och suckar.

  Jag grubblar och krafterna sviker#.

 

Tänker dagligen på Gud. 

       Visa mina böne-suckar för honom.

Grubblar mina krafter blir kraftlösa.

 

Psalm. 77:5.

 

5.  #Du låter mig inte sluta ögonen,

jag är utan ro, finner inga ord#.

 

Jag är orolig ängslig kan inte somna.

       Saknar ord för tala om hur jag har det.

 

Psalm. 77:6.

 

6.  #Jag tänker på forna dagar, minns länge sedan

gångna år#.

 

Jag tänker tillbaks på forna dagar  åren som varit. 

 

Psalm. 77:7.

 

7.  #Tankarna mal om natten, jag grubblar

och söker förstå#.

 

Tankarna: oroliga ängsliga under nattens vila.

        Tänker om och om igen  försöker förstå.

 

Psalm. 77:8.

 

8.  #Förkastar Herren för alltid, 

skall han aldrig mer visa råd?#.

 

Har Herren förkastat oss för alltid?

    Skall han aldrig mer vara vår rådgivare?

 

Psalm. 77:9.

 

9.  #Är hans trofasthet slut för all framtid,

är hans löfte upphävt för evigt?#.

 

Är det slut på hans trofasthet för all framtid?

       Hans löfte för evigt o-giltiga?

 

Psalm. 77:10.

 

10.  #Är Gud inte längre god mot oss,

står vreden i vägen för hans barmhärtighet?#.

 

Visar inte Gud längre sin godhet mt oss?

       Är hans vrede hindret för hans barmhättighet?

 

Psalm. 77:11.

 

11.  #Jag tänker:

Det är detta som plågar mig, att den Högste

       inte handlar som förr#.

 

Jag tänker:

    Vilket plågar mig  den Högste inte handlar

i vad han förr gjorde.

 

Psalm. 77:12.

 

12.  #Men jag minns Herrens gärningar, jag minns

dina forna under#.

 

Jag minns Herrens gärningar.

     Kommer ihåg dina forna under.

 

Psalm. 77:13.

 

13.  #Jag tänkte på allt vad du gjort och begrundar

dina stora verk#.

 

Tänker på vad gjort.

        Begrundar dina stora verk.

 

Psalm. 77:14.

 

14.  #I helighet, Gud, går du fram.

Vilken gud är så stor som du, o Gud?#.

 

I din helighet, Gud, är du verksam.

      Ingen Gud så stor som du, o Gud.

 

Psalm. 77:15.

 

15.  #Du är den Gud som gör under,

du visade folken din kraft#.

 

Du är undrens Gud.

       Visade din kraft.

 

Psalm. 77:16.

 

16.  #Med stark arm befriade du ditt folk,

Jakobs och Josefs ättlingar#.

 

Dina starka allmakt arm befriade ditt folk.

       Jakobs Josefs ättlingar.

 

Psalm. 77:17.

 

17.  #Vattnen såg dig, o Gud,

vattnen såg dig och skälvde, djupen bävade#.

 

Vattnen såg dig, o Gud.

      Vattnen  vattnets djup såg det var skräckslagna.

 

Psalm. 77:18.

 

18.  #Från skyarna strömmade vatten,

åskmolnen mullrade och dina pilar flög#.


 

Ifrån de vattenfyllda skyarna strömmade vattnet.

        Åskmolnen gav sitt mullrande ljud.

Dina spända kraftfulla pilar flög omkring.

 

Psalm. 77:19.

 

19.  #Din åskas vagnshjul dånade,

blixtrarna lyste upp världen, jorden darrade

       och skälvde#.

 

Ifrån din åskas vagnshjul hördes dånande ljud.

      Blixtarna lyste med sitt blixtande ljus världen.

Jorden darrade  var skräckslagen.

 

Psalm. 77:20.

 

20.  #Genom havet gick din väg, din stig

genom stora vatten ----- du lämnade inga spår#.

 

Gick väg gick genom havet.

        Din torra stig genom stora vatten.

Fanns inga fotspår där du gått.

 

Psalm. 77:21.

 

21.  #Du ledde ditt folk som en hjord, dess herdar

var Mose och Aron#.

 

Din allmakt ledde ditt folk likt en får-hjord.

     Hjordens herdar var Mose och Aron.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 78:1-71.

 

DOM OCH FRÄLSNING I ISRAELS HISTORIA.

 

Psalm. 78:1.

 

1.  #En dikt av Asaf.

Lyssna, mitt folk, till min undervisning,

hör vad jag har att säga!#.

 

Dikten av Asaf.

      Var hörsamma, mitt folk!

Till min undervisning: ta er lärdom av den.

 

Psalm. 78:2.

 

2.  #Jag vill yppa visdomsord och tyda det förgångna#.

 

Jag vill tala ord av visdom till er

     uttyda det som varit.

 

Psalm. 78:3.

 

3.  #Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder

berättade för oss#.

 

Vi hört  lärt känna våra fäders visa ord berättas

     för oss.

 

Psalm. 78:4.

 

4.  #Vill vi inte dölja för våra barn.

Vi skall berätta för kommande släkten

     om Herrens ära och hans makt och om de

under han gjort#.

 

Vilket vi inte dölja för våra barn.

          Våra fäder visa ord som ska berättas för

kommande släkten.

    Om Herrens ära has allmakt de under han utförde.

 

Psalm. 78:5.

 

5.  #Han gav sina bud åt Jakob, stiftade en lag

åt Israel, där han befallde våra fäder att

       undervisa våra barn#.

 

Gav sin lagbud åt sin tjänare Jakob.

      Stiftade en lag åt Israel.

I vilket han befallde våra fäder undervisa 

      våra barn.

 

Psalm. 78:6.

 

6.  #Så att det blev känt för kommande släkten.

Och barnen som föddes skulle berätta

       det för sina barn#.

 

Vilket för de kommande släkten blivit hörda.

         Varje generations barn som föddes skulle

berätta det för sina barn.

 

Psalm. 78:7.

 

7.  #De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig

glömma hans gärningar utan hålla hans bud#.

 

Vilka skulle göra ha sin tilltro till Gud.

    Aldrig glömma hans underbara gärningar.

Vara lydiga hans bud.

      Inte lyda egoismen istället vara o-själviska.      

 

Psalm. 78:8.

 

8.  #Och inte bli som sina fäder, ett trotsigt

och upproriskt släkte, ett opålitligt släkte

        utan trohet mot Gud#.

 

Inte gå i sina fäders o-lyda fotspår

   vilket var ett hårdnackat  upproriskt släkte.

Ett släkte levde i o-trohet mot Gud.

 

Psalm. 78:9.

 

9.  #Efraimiterna var beväpnade med båge

men flydde när striden kom#.

 

Efraimiterna beväpnade med stridsbåge.

      När striden kom flydde i sin själviskhet.

 

Psalm. 78:10.

 

10.  #De höll inte förbundet med Gud och vägrade

följa hans lag#.

 

Bröt i o-lydnad förbundet med Gud.

      Vägrade lyda blev o-lydnadens barn.

efterföljde inte hans lag.

 

Psalm. 78:11.

 

11.  #De glömde hans gärningar och de 

underverk han låtit dem se#.

 

Glömde förkastade hans gärningar.

       De underverk han utfört inför deras

mänskliga ögon.

 

Psalm. 78:12.

 

12.  #Han gjorde under inför deras fäder

i Egyptien, på Soanslätten#.

 

Utförde under inför deras förfäder i Egyptens land.

       På Soanslätten.

 

Psalm. 78:13.

 

13.  #Han klöv havet och förde dem igenom,

han lät vattnet stå som en mur#.

 

Utfördde undret med vattnet:

     Klöv i två delar: vilket gav dem en gångväg

genom havet.

      Lät vattne-massorna samlas tillsammans

som till en beskyddande mur.

 

Psalm. 78:14.

 

14.  #Om dagen ledde dem med ett moln och

natten igenom med lysande eld#.

 

Under dagliga vandringen:

    Blev ledda med ett moln.

Under natten: igenom med lysande eld.

 

Psalm. 78:15.

 

15.  #Han klöv klippan i öknen och gav dem

vatten ur djupen att dricka#.

 

Utförde undret med klippan i öknen:

      Lät vatten ur djupen dem att dricka.

 

Psalm. 78:16.

 

16.  #Han lät källor byta fram ur stenen, lät floder

av vatten strömma ned#.

 

Lät vatten-källor bryta fram ur hårda stenen.

       Lät floders vatten strömma ned.

 

Psalm. 78:17.

 

17.  #Men de fortsatte att synda mot honom,

att trotsa den Högste i öknen#.

 

Var o-tacksamma i sin o-lydnad syndade

      mot honom.

Gensträviga mot den Högste i öknen.

 

Psalm. 78:18.

 

18.  #Med vett och vilja satte de Gud på prov

när de krävde att få mat#.

 

Med sin själviska vila prövade de Gud i vilket 

     de krävde fylla sitt köttliga ego-begär 

efter lekamliga föda.

 

Psalm 78:19.

 

19.  #De klandrade Gud och sade:

"Kan Gud duka ett bord i öknen?#.

 

De anklagade Gud sade:

     Han i sin allmakt förmågan duka ett i

öknen för oss?

 

Psalm. 78:20.

 

20.  #Han slog på klippan så att vatten strömmade

fram och bäckar flödade, men kan han också

      ge oss bröd och skaffa kött åt sitt folk?#.

 

Slog på klippan vattnet strömmande klart fram.

    Bäckar flödade fram.

Ifrågasatte honom kan utföra dessa under

      kan han väl:

Ge oss bröd och skaffa fram kött åt sitt folk?

 

Psalm. 78:21.

 

21.  #Herren hörde det och vredgades.

Elden slog upp mot Jakob, vreden bröt

      fram mot Israel#.

 

Herren hörde deras otro  vredgades eftersom

     de vara o-tacksamma för vad han gjort.

Eldsflammor slog upp mot Jakobs upproriskhet

     otrohet mot Guds barmhärtighet.

Guds vredeseld bröt fram mot Israel.

 

Psalm. 78:22.

 

22.  #Eftersom de inte litade på Gud och inte

trodde på hans hjälp#.

 

I sin o-tro inte litade på Gud.

     Förtröstade inte på hans hjälp.

 

Psalm. 78:23.

 

23.  #Han gav sin befallning åt molnen därovan

och öppnade himlens dörrar#.

 

Gav molnen genom sitt makts-ord befallning

    öppna sig vilket öppnade himlens dörrar.

'

Psalm. 78:24.

 

24.  #Han lät manna regna över dem,

säd från himlen gav han dem#.

 

Lät himlens mannar regna över dem.

     Nyttig säd från himlen gav han dem.

 

Psalm. 78:25.

 

25.  #Människor fick äta änglars bröd.

Han sände dem föda och de blev mätta#.

 

Människor fick äta änglars bröd.

       Sände dem föda till mätta hungern.

 

Psalm. 78:26.

 

26.  #Från himlen lät han östanvinden blåsa,

han drev fram sunnanvinden med sin kraft#.

 

Lät östan-vinden blåsa från himlen.

       Drev fram sunnanvinden med sin allmakt.

 

Psalm. 78:27.

 

27.  #Han lät kött falla ner likt ett stoftregn,

fåglar talrika som havets sand#.

 

Lät köttlig föda falla ner likt ett stoft-regn.

        Fågelfödan talrika som havets sandkorn.

  

Psalm. 78:28.

 

28.  #Han lät dem falla mitt i lägret,

runt omkring deras tält#.

 

Lät deras föda falla ned mitt i deras läger.

      Runt omkring deras tält.

 

Psalm. 78:29.

 

29.  #De åt och blev mätta, han lät dem

få sett lystmäte#.

 

Deras ätande gav dem mättnad.

      Tillät dem få se sitt själviska mat-begär.

 

Psalm. 78:30.

 

30.  #Men innan de stillat sin lystnad, när de ännu

hade maten i munnen#.

 

Innan de stillat sin mat-lystnad, när maten

      fanns kvar i deras munnar.

 

Psalm. 78:31.

 

31.  #Bröt Guds vrede fram över dem.

Han dräpte många av de starkaste och fällde

       Israels unga män#.

 

Visade sig Guds vrede över dem.

        Dräpte många i deras lystnad, vilka

var i sin ålders kraftdagar.

     Dödade i sin vrede Israels unga män.

      

Psalm. 78:32.

 

32.  #Ändå fortsatte de att synda, de trodde inte,

trots hans under#.

 

Visade ingen ödmjukhet inför Guds vrede.

      Fortsatte sitt ondsinta liv.

Trots hans utförda under levde i o-tro.

     

Psalm. 78:33.

 

33.  #Han lät deras liv sluta i intet och deras

år i skräck#.

 

Genom deras o-trohet blev livet för dem

        tillintetgjort.

Deras levnadsår fyllda av skräck.

 

Psalm. 78:34.

 

34.  #När han dräpte sökte de sig till honom,

de vände sig åter till Gud#.

 

När hans vrede dödade Israeliterna.

        Ödmjukade de sig gjorde bot och bättring

sökte i sina hjärtan sig till Gud.

 

Psalm. 78:35.

 

35.  #De mindes att Gud var deras klippa,

att Gud den Högste var deras befriare#.

 

Kom ihåg: Gud var deras fasta klippa.

       Gud den Högste deras befriare.

 

Psalm. 78:36.

 

36.  #Men deras ord var hyckleri, vad de sade

till honom var lögn#.

 

Deras tal var fyllda av sken-helighet.

       Deras till honom var lögnaktigt.

 

Psalm. 78:37.

 

37.  #De höll inte fast vid honom, de var inte

trogna mot hans förbund#.

 

Visade sin o-trohet  mot hans förbund.

           Förtröstade inte på honom.

 

Psalm. 78:38.

 

38.  #Men han är barmhärtig, han förlåter

synder och vill ingen fördärv.

       Han håller ofta sin vrede tillbaka,

låter inte all sin harm bryta fram#.

 

Han är barmhärtig.

        Förlåtande: förlåter synder.

Vill inte inga olyckor livets fördärv.

      Är återhållsam med sin vrede.

Tillåter inte all sin ilska bryta fram.  

 

Psalm. 78:39.

 

39.  #Han tänkte på att de bara var människor,

en vind som far förbi och är borta#.

 

I sin barmhärtighet tänkte på deras korta liv,

      likt en vindfläkt vilken drar bort. 

 

Psalm. 78:40.

 

40.  #Hur ofta trotsade de honom inte i öknen

och bedrövade honom i ödemarken!#.

 

Ofta var motsträviga mot honom.

       Var honom till bedrövelse i öde-marken.

 

Psalm. 78:41.

 

41.  #Gång på gång satte de Gud på prov

och kränkte Israels Helige#.

 

Kränkte Israels Helige.

       Satte Gud på prov.

 

Psalm. 78:42.

 

42.  #De mindes inte den makt han visade

då han befriade dem från fienden#.

 

Glömde hans allmakt när befriade dem från fienden.

 

Psalm. 78:43.

 

43.  #Då gjorde han tecken i Egyptien

och under på Soanslätten#.

 

Utförde tecken för dem Egyptiens land.

        Och under på Soanslätten. 

 

Psalm. 78:44.

 

44.  #Han förvandlade deras floder till blod,

de kunde inte dricka ur bäckarna#.

 

Förvandlade Egyptiernas floder till flytande blod.

      Varvid de blev odugliga dricka ur.

 

Psalm. 78:45.

 

45.  #Han sände flugsvärmar som åt dem

och groder som plågade dem#.

 

Sände flugsvärmar som åt dem.

      Groder vilka plågade dem.

 

Psalm. 78:46.

 

46.  #Han deras grödor åt gräshoppor,

deras skördar till skadedjur#.

 

Deras gröder blev  till föda åt gräshopporna.

     Deras skördar åts upp av skadedjur.

 

Psalm. 78:47.

 

47.  #Han förstörde deras vinstockar med hagel

och deras sykomorer med skyfall#.

 

Förstörde deras vinstockar med hagel-skurar.

       Deras sykomorer förstördes av häftiga skyfall.

 

Psalm. 78:48.

 

48.  #Han prisgav boskapen åt sjukdomar

och husdjuren åt pest#.

 

Prisgav deras boskap åt sjukdomar.

        Husdjuren åt pesten.

 

<span style="font-family: arial black,avan

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 82:1-8.

 

DOM ÖVER O-RÄTTFÄRDIGA LEDARE.

 

Psalm. 82:1.

 

1.  #En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen, i gudarnas

     krets håller han dom#.

 

Gud visar sig i guda-församlingen.

       Dömer rättvist i gudarnas närvaro. 

 

Psalm. 82:2.

 

2.  #Hur länge skall ni döma orättfärdigt

och ta parti för de oskyldiga#?.

 

Hur länge skall ni fortsätta döma ni sannings-lösa

    ledare.

 

Psalm. 82:3.

 

3.  #Ge de svaga och faderlösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa#.

 

Ni, gudlösa ledare  döm de svaga faderlösa

     rättvist.

Låt de hjälplösa fattiga bli rättvist dömda. 

 

Psalm. 82:4.

 

4.  #Rädda de arma och svaga, befria dem

ur de ondas våld!#.

 

Var de armas svagas räddare.

       Befria dem ur de  ondsinta våld.

 

Psalm. 82:5.

 

5.  #De vet ingenting, förstår ingenting,

de vandrar i mörker.

      Jordens grundvalar vacklar#.

 

Blinda ledare dåraktiga i att döma rättvist.

       

Psalm. 82:6.

 

6.  #Jag säger:

Ni är gudar, alla är ni den Högstes söner#.

 

Jag säger om er:

       Ni ledare  ser er i själviskheten vara gudar.

 

Psalm. 82:7.

 

7.  #Men ni skall dö som människor dör 

och falla som furstar faller#.

 

Ni som kallar er själva som i gudar i er gudlöshet.

       Ni skall dö likt andra människor.

Er livsande skall slockna ut likt furstars. 

 

Psalm. 82:8.

 

8.  #Gud, grip in, håll dom över jorden,

ty alla folk är din egendom#.

 

Grip in Gud, döm rättvist låt domen gå över jorden.

       Allt folket din egendom.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 81:1-17.

 

FESTGLÄDJE OCH LYDNAD.

 

FESTJUBEL OCH GUDS LAG.

 

Psalm. 81:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Asaf#.

 

Psalm. 81:2.

 

2.  #Jubla inför Gud, vår styrka, höj hyllningsrop

till Jakobs Gud#.

 

Festglädje över vilken Gud är.

       Han är vår styrka.

Höjer hyllingsrop visar hjärtats jubel inför Gud.

 

Psalm. 81:3.

 

3.  #Stäm upp musik, slå på tamburin,

spela ljuvligt på lyra och harpa!!#

 

Låt musiken höras.

     Så på tamburins ljudet höras.

Spela ljuvliga toner på lyrans sprel.

      Spela flitigt på harpo-spelet.

 

Psalm. 81:4.

 

4.  #Stöt i horn vid nymåne och vid fullmåne på

vår högtidsdag#.


 

Stöt i hornen ny månens ljus.

    Stöt i hornen vid fullmåne vid högtidsdagens

firande.

 

Psalm. 81:5.

 

5.  #Ty det är en stadga för Israel,

en rättighet för Jakobs Gud#. 

 

Göra det tillhör Israels stadga.

      Tillräknas vara en rättighet för Jakobs Gud.

 

Psalm. 81:6.

 

6.  #En lag som han gav åt Josef när han drog

ut ur Egypten.

     Jag hör en okänd stämma#.

 

Lagen som gavs åt tjänaren Josef.

      Vid sitt uttåg ut ur Egyptens träldomsland.

 

Psalm. 81:7.

 

7.  #Jag lyfte bördan från hans axlar,

hans händer slapp bära korgen#.

 

Lyfte upp tunga bördan från deras nedtyngda axlar.

     Hans händer behövde inte bära korgen.

 

Psalm. 81:8.

 

8.  #När du ropade i nöden räddade jag dig,

jag svarade, dold i åskan, jag prövade

       dig vid Merivas vatten#.

 

Hörde ditt nödsrop Räddade dig.

      Svarade dig gömd i åskans moln.

Prövade ditt hjärtats tro på mig vid Merivas vatten. 

 

Psalm. 81:9.

 

9.  #Hör, mitt folk, jag vill varna dig!

Om du ändå ville höra mig, Israel!#.

 

Lyssna, mitt folk, vill varna dig!

      Om du lever i o-lydnad mot mig.  

 

Psalm. 81:10.

 

10.  #Ingen främmande Gud får finnas hos dig,

en utländsk gud får du inte tillbe#.

 

Ingen främmande Gud avgud får ha sin

   bo-plats hos mig.

 Utländsk främmande gud får inte bli tillbedjas

        hos dig.

 

Psalm. 81:11.

 

11.  #Jag är Herren, din Gud, som förde dig

ut ur Egypten.

       Öppna din mun så skall fylla den!#.

 

Jag är Herren, din Gud, den Gud som förde

    dig ut ur frihet från Egypten.

Öppna din mun fyll den med tacksamhetens lov.

 

Psalm. 81:12.

 

12.  #Men mitt folk hörde inte på mig,

Israel ville inte veta av mig#.

 

Mitt folk var o-villigt lyda mig.

      Israel ville inte i sin gensträvighet

umgås med mig. 

 

Psalm. 81:13.

 

13.  #Då lät jag dessa förstockade hållas,

de fick följa sina egna planer#.

 

Eftersom de var mig o-lydiga vilket i sin

    o-hörsamhet förstockade deras hjärtan inför mig.

De vara o-villiga vara mina sanna efterföljare.

     Ville leva efter sina upproriska själviska planer.

 

Psalm. 81:14.

 

14.  #Om ändå mitt folk ville höra mig,

om Israel ville följa min väg!#.

 

O, mitt folk ville höra på mig.

     Israeliterna följa min väg.

 

Psalm. 81:15.

 

15.  #Då skulle jag genast kväsa deras fiender,

gripa in mot deras motståndare#. 

 

Skulle de villigt göra det, lovar jag förtrampa

    krossa deras fiender.

Göra om intet era motståndare.

 

Psalm. 81:16

 

16.  #Så att de som hatar Herren måste krypa

för honom, fyllda av skräck för evigt#.

 

Vilka gör de som hatar Herren få förödmjuka sig

     för honom.

Var skräckslagna för evigt.

 

Psalm. 81:17.

 

17.  #Då skulle jag dem finaste vete,

mätta dem med honung ur klippan#. 

 

Lever ni i lydnad inför mig.

      Skulle vedergälla deras lydnad med

finaste vereskörd.

      Ge dem mättnad med honung ur klippan.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik