Alla inlägg den 12 augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2019 10:35

PSALTAREN. PSALM. 72:1-19.

 

FREDSKUNGEN OCH HANS RIKE.

 

Psalm. 72:1.

 

1.  #Av Salomo.

Gud, ge kungen dina lagar, kungasonen din

      rättvisa ordning#.

 

Gud, min Gud.

     Överlämna dina lagar till kungen.

Överlämna din rättvisa ordning till kunga-sonen.

     Freds-kungen.

 

Psalm. 72:2.

 

2.  #Så att han rättrådigt dömer ditt folk

och låter dina betryckta få sin rätt#.

 

Freds-kungen kan rättvist döma ditt folk.

       Dina betryckta bli rättvist behandlade.

 

Psalm. 72:3.

 

3.  #Låt berg och höjder bära fredens frukter

åt folket genom rättfärdighet#.

 

Låt bergens höjder bära fredens frukter 

    genom rättfärdigheten åt folket.

 

Psalm. 71:4.

 

4.  #Må han värna de armas rätt, rädda de

fattiga, krossa förtryckaren#.

 

Skall han försvara de svagas rättigheter.

       Vara räddaren för de fattigas liv.

Krossa de svagas och fattigas förtryckare.

 

Psalm. 71:5.

 

5.  #Låt honom leva så länge som solen

finns och månen lyser, släkte efter släkte#.

 

Tillåt honom leva efter solens ljus.

       Månen ger sitt mån-ljus släkte efter släkte.

 

Psalm. 71:6.

 

6.  #Han skall komma som regn över grödan,

ett stilla regn som vattnar jorden#.

 

Han kommer likt regnet över jordens gröda.

       Regnets stillhet som bevattnar jorden.

 

Psalm. 71:7.

 

7.  #Låt rättvisa grönska i alla hans dagar

och fred och välgång råda, tills ingen

       måne lyser mer#.

 

Låt rättvisan vara likt grönskan på marken.

      Låt freden väl-gången få råda.

Intill månens ljus slocknar.

 

Psalm. 71:8.

 

8.  #Må han härska från hav till hav, från floden

till världens ände#.

 

Låt fredskungen härskar från hav tiil hav.

       Från flodens vattenflöde intill världens ände. 

 

Psalm. 71:9.

 

9.  #Hans motståndare skall böja sig för honom,

hans fiender krälar i stoftet#.

 

Hans motståndare skall förödmjuka sig inför honom.

       Hans fiender krypa i jordens stoft.

 

Psalm. 71:10.

 

10.  #Kungar frånTarshish och fjärran kuster

skall komma med gåvor, kungar från Saba

       och Seba skall bära fram sin tribut#.

 

Kungar från Tarshish fjärran kuster besöka 

      med rikliga gåvor.

Kungar från Seba Saba ska bära fram sin skatt.

 

Psalm. 71:11.

 

11.  #Honom skall alla kungar hylla, alla folk

skall tjäna honom#.

 

Alla kungar skall hylla honom.

       Alla folk betäna honom.

 

Psalm. 71:12.

 

12.  #Han räddar den fattige som ropar,

den arme som ingen hjälper#.

 

Räddar den fattige från hans fattigdom.

        Den svages räddare som saknat hjälp.

 

Psalm. 71:13.

 

13.  #Han förbarmar sig över de svaga

och fattiga räddar de fattigas liv#.

 

Förbarmar sig över de svagas dagliga behov.

       Räddar de fattiga från fattigdomens liv.

 

Psalm. 71:14.

 

14.  #Han befriar dem från våld och förtryck,

deras liv är dyrbart i hans ögon#.dyrbart 

 

Befriar de fattiga svaga från våld och fötryck.

       Deras liv värdefullt inför fredskungen.

 

Psalm. 71:15.

 

15.  #Må han leva och hyllas med guld från

Saba.

      Må man ständigt be för honom och välsigna

honom dagen lång#.

 

Låt honom leva hyllas med guldet från Saba.

       Dagligen ber för honom.

Välsigna hans liv under dagen.

 

Psalm. 71:16.

 

16.  #Må säden växa rikligt i landet, vaja på

bergens toppar#.

      Må landet bli fruktbart som Libanon,

åkerns kärvar stå tätt som gräs#.

 

Låt säden växa till riklig skörd i landet.

       Vilka visar sig rörliga på bergens toppar.

 Låt landet bli fruktbart likt Libanon.

       Åkrerns fruktbara kärvar växer närma

 varandra likt gräset.

 

Psalm. 71:17.

 

17.  #Må hans namn leva för alltid, föras vidare

så länge solen lyser.

      Den som välsignar skall nämna hans namn

alla folk skall prisa honom lycklig#.

 

Låt hans för evigt leva.

      Föras vidare så länge ljusstrålarna lyser.

Den som välsignar nämner hans namn inför

      alla folkslag vilka ska prisa honom välsignad. 

 

Psalm. 71:18.

 

18.  #Lovad vare Herren, Israels Gud, han som

ensam gör under#.

 

Lovad vare Herrens Guds namn, Israels Gud.

       Denn ende Guden, gör under.

 

Psalm. 71:19.

 

19.  #Evigt lovat vare hans härliga namn,

må hans ära uppfylla världen.

      Amen, amen#.

 

I all evighet lovar hans härliga namn.

      Låt hans ära uppfylla världen.

 

Psalm. 71:20.

 

20.  #Här slutar bönerna av David, Jishajs son#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2019 10:35

PSALTAREN. PSALM. 73:1-28.

 

TREDJE BOKEN.  

 

UNDRAN ÖVER DE GUDLÖSAS FRAMGÅNG.

 

Psalm. 73:1.

 

1.  #En psalm av Asaf.

Ja, Gud är god mot den rättrådige, mot den 

       vars hjärta är rent#.

 

Gud visar sig godhet mot den svekfrie.

    Vilkens hjärta är ren-hjärtligt.

 

Psalm. 73:2.

 

2.  #Ändå var jag nära att snava, jag höll

på att tappa fotfästet#.

 

Mina fotsteg var vacklande höll på att

      förlorar fotfästet.

 

Psalm. 73:3.

 

3.  #Jag fylldes av avund mot de högmodiga,

jag såg att det gick de gudlösa väl#.

 

Fylldes av avundsjuka mot de högmodigas livsstil.

      Såg de gudlösas välstånd.

 

Psalm. 73:4.

 

4.  #De vet inte av några några hinder, deras hull

är fett och frodigt#.

 

De bemöts inte av livets bekymmer och lidanden.

        Deras köttsliga beteende visar sig.

 

Psalm. 73:5.

 

5.  #De råkar inte i nöd som andra,

de lider inte som människor gör#.

 

De undkommer livets nöd.

      Lever fria från livets nöd och lidande.

 

Psalm. 73:6.

 

6.  #Därför är högfärden deras halskedja och

våldet den dräkt de bär#.

 

Vilket påverkar deras högmod vars deras

        hals-kedja är.

Våldet och den klädesdräkt de bär.

 

Psalm. 73:7.

 

7.  #Deras ögon tittar fram ur fetman, deras

inbilskhet är utan gräns#.

 

Deras ögon belyser deras högmodiga upproriska liv.

           Själviskheten deras Herre. 

 

Psalm. 73:8.

 

8.  #De hånar och talar ondsint, överlägset

och hotfullt#.

 

Äger hånfyllt och ondsint tal.

       Övermodiga och hotfulla.

 

Psalm. 73:9.

 

9.  #De öppnar sitt gap mot himlen,

deras tunga far fram över jorden#.

 

Öppnar sina stortaliga munnar mot himlen.

       Deras tungor  pratsamma över jorden.

 

Psalm. 73:10.

 

10.  #Därför kommer folket till dem och suger

i sig deras ord#.

 

Alla folk besöker dem  gör sig nytta av deras ord.

 

Psalm. 73:11.

 

11.  #De säger: Gud, vad vet han?

Inte vet den Högste vad vi gör!#.

 

De säger i sitt högmod.

      Vad vet han den Väldige?

Är inte allvetande över vad vi gör!

 

Psalm. 73:12.

 

12.  #Sådana är de gudlösa, lugn och ro ökar

de sin rikedom#.

 

Sådant liv lever de gudlösa.

        I lugnet och ron förökar de sin rikedom. 

 

Psalm. 73:13.

 

13.  #Förgäves höll jag mitt hjärta rent

och skjölde i oskuld mina händer#.

 

Förgäves bevarade jag mitt hjärta i renhet.

       Renande mina händer i o-skuld.

 

Psalm. 73:14.

 

14.  #Jag fick lida dagen i ändå,

var morgon blev jag tuktad på nytt#.

 

Efter min renhjärtlighet fick jag ändå 

      leva dagligen.

Varje morgon tuktades på nytt.

 

Psalm. 73:15.

 

15.  #Hade jag sagt:

Jag vill tala som de, då hade jag svikit

       dina trogna#.

 

Hade jag  sagt:

      Hade svikit mina trognas förtroende

om jag talat likt dem.

 

Psalm. 73:16.

 

16.  #Jag grubblade och sökte förstå, 

men det blev mig för svårt#.

 

Grubblade försökte förstå den den gudlöses

     välstånd vilket blev mig för svårt.

 

Psalm. 73:17.

 

17.  #Men så kom jag till Guds helgedom 

och insåg hur det går med dem#.

 

Kom till Guds helgedom fick vishet om vad skulle

      gå med dem.

 

Psalm. 73:18.

 

18.  #Du för dem ut på hala vägar, du störtar

dem i fördärvet#.

 

Du leder dem ut på farliga olyckliga vägar.

       Störtar ner dem i fördärvet.

 

Psalm. 73:19.

 

19.  #Plötsligt blir de till intet, de går under

och förgås i skräck#.

 

Plötsligt blir de tillintetgjorda.

           Går till sin undergång.

Förgås i skräck.

 

Psalm. 73:20.

 

20.  #Liksom drömmen är borta när man vaknar,

en bild som är glömd då man stiger upp#.

 

Likt drömbilder under nattliga sömnen försvinner,

     när man vaknar.

Likt en bortglömd drömbild då man stiger upp.

       

Psalm. 73:21.

 

21.  #När mitt sinne var bittert och det sved

i mitt hjärta#.

 

När bitterheten var mitt sinnes Herre.

       vilket smärtade mitt hjärta.

 

Psalm. 73:22.

 

22.  #Då var jag utan förstånd som ett oskäligt

djur inför dig#.

 

Jag saknade förstånd likt ett förnuftslöst djur

     inför dig.

 

Psalm. 73:23.

 

23.  #Men nu är jag alltid hos dig

du håller mig vid handen#.

 

Jag har min bo-plats dagligen hos dig.

   Håller mig i din trygga hand.    

 

Psalm. 73:24.

 

24.  #Du leder mig efter din vilja, du för mig

på härlighetens väg#.

 

Leder min vilja efter din fullkomliga vilja.

       Du vägleder mig in på härlighetens väg.

 

Psalm. 73:25.

 

25.  #Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting

      på jorden#.

 

Äger jag endast dig i himlen.

       Vilket inte ger någon kärlek till det skapade.

 

Psalm. 73:26.

 

26.  #Min kropp och mitt mod må svika,

men jag har Gud, han är min klippa för evigt#.

 

Min kropp mitt mod kan svika mig, gör det

     har jag min förtröstan på Gud.

Gud min eviga klippa för evigt.

 

Psalm. 73:27.

 

27.  #De som är fjärran från dig går under,

du förintar alla som är otrogna mot dig#.

 

De vandrar sitt liv fjärran från dig fögås.

      Du tillintetgör alla o-trogna mot dig.

 

Psalm. 73:28.

 

28.  #Men jag har min lycka i att nalkas Gud,

jag tar min tillflykt till Herren, min Gud,

      och skall vittna om allt du har gjort#.

 

Jag äger min lycka i Guds närhet.

      Tar min tillflykt till Herren, min Gud.

Skall frimodigt vittna om hans gärningar.

 

 

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2019 10:35

PSALTAREN.  PSALM.  71:1-24.

 

HERRE, MIN FÖRTRÖSTAN ALLTIFRÅN

 

MIN UNGDOM.

 

Bön om hjälp i ålderdomen.

 

Psalm. 71:1.

 

1.  #Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik

mig aldrig!#.

 

Endast till dig, min Herre, tar min säkra tillflykt.

       Överge mig aldrig. 

 

Psalm. 71:2.

 

2.  #Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,

lyssna på mig och rädda mig#.

 

Du i din trofasthet, ge mig hjälpen jag behöver.

     Befria mitt mig i min ålderdom.

Lyssna på mitt bönerop var min räddare. 

 

Psalm. 71:3.

 

3.  #Var min klippa dit jag kan fly,

borgen där jag finner räddning.

      Ja, du är min klippa och min borg#.

 

Herre, var min trygga klippa, till vilket jag 

    ta min tillflykt.

Borgen mitt försvar mot fienden i den finns 

      min räddning.

 

Psalm. 71:4.

 

4.  #Befria mig, Gud, ur de ondas grepp,

rädda mig undan gudlösa våldmän#.

 

Var min befriare, Gud.

     Ut ur de ondsintas våldsamma grepp.

Rädda mig undan gudlösas våldsamma händer.

 

Psalm. 71:5.

 

5.  #Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,

min trygghet ändå från min ungdom#.

 

Du mitt förtröstan Herre, min Gud.

     Från ungdoms-tid min trygghet.

 

Psalm. 71:6.

 

6.  #Från min första stund har du varit

mitt stöd, från moderlivet min styrka, jag sjunger

       ständigt ditt lov#.

 

Från mitt livs första levnads-sår varit mitt livs-stöd.

       Alltifrån moderslivet min styrka.

Jag sjunger dagligen ditt lov.

 

Psalm. 71:7.

 

7.  #Jag har blivit ett tecken för många

i min fasta förtröstan på dig#.

 

Själv blivit tecknet för många i din trofasta

        hjälp och tillflykt.

 

Psalm. 71:8.

 

8.  #Min strupe fylls av lovsång till dig, dagen

lång vill jag sjunga till din ära#.

 

Lovsången fyller min strupe till dig.

      Hela dagen lovsjunger min tunga din ära.

 

Psalm. 71:9.

 

9.  #Stöt inte bort mig på min ålderdom,

överge mig inte när krafterna sviker#.

 

Överger mig inte på min ålderdom.

     När mina livs-krafter blir kraft-lösa.

 

Psalm. 71:10.

 

10.  #De som står mig efter livet smider planer,

mina fiender säger om mig#.

 

Mina fiender vill ta mitt liv smider ondsinta

     planer mot mig.

 

Psalm. 71:11.

 

11.  #Gud har övergett honom.

Sätt efter honom, grip honom, han är

      räddningslöst förlorad!#.

 

Mina ondsinta fiender säger om mig:

       Gud har övergett honom.

Förfölj honom, anfall honom.

      I sin hjälplöshet förlorad.

 

Psalm. 71:12.

 

12.  #Gud, dröj inte långt borta!

Min Gud, skynda till min hjälp!#.

 

Gud, var mig nära!

       Min Gud, var min hjälpare.

 

Psalm. 71:13.

 

13.  #Skam, och vanära må drabba dem

som hotar mig, hölj dem som vill ont med

      smälek och skymf#.

 

Förödmjukelse vanära ska drabba dem

     vilka hotar mig.

Låt smäleken och hädelse kommer över dem. 

 

Psalm. 71:14.

 

14.  #Själv vill jag alltid hoppas på dig,

åter och åter sjunga ditt lov#.

 

Vill alltid själv förtrösta på dig.

        Alltid sjunga ditt lov. 

 

Psalm. 71:15.

 

15.  #Jag vill vittna om din trofasthet,

ständigt vittna om den hjälp du ger, fast jag aldrig

       förstår det till fullo#.

 

Vill vittna om din trofasthet inför mina fiender.

      Dagligen vittna om din hjälpsamhet.

Vilket jag aldrig fullt förstår.

 

Psalm. 71:16.

 

16.  #Jag vill besjunga dina storverk, Herre,

min Gud, den trofasthet som endast du kan visa#.

 

Vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud.

       Du trofasthetens ursprung vilket du

kan visa.

     

Psalm. 71:17.

 

17.  #Gud, från min ungdom har du fostrat mig,

och ännu förkunnar jag dina under#.

 

Gud, från min ungdoms-tid du fostrat mig.

    Ännu förkunnar jag dina underverk.   

 

Psalm. 71:18.

 

18.  #Överge mig inte, o Gud, när jag är gammal

och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft

        för nya släkten.

Din makt#.

 

Överge mig, inte, o Gud.

       Jag är gammal, mitt hår grånat.

Låt mig frimodigt förkunna din kraft för nya släkten.

       Din allmakt.

 

Psalm. 71:19.

 

19.  #Och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.

Du som gör stora ting, Gud, vem är som du?#.

 

Din trofasthet o-begränsad till skyarnas höjder.

      Du utför stora ting, Gud.

Vem liknar du?

 

Psalm. 71:20.

 

20.  #Svåra öden har du låtit drabba mig,

men du skall ge mig liv på nytt och åter

      dra mig upp ur djupen#.

 

Du har tilllåtit svåra livs-öden drabba mig.

   Du ger mig det värdefulla livet tillbaks.

Dra mig återigen tillbaks från livets lidande.   

 

Psalm. 71:21.

 

21.  #Ge mig min storhet tillbaka,

låt mig bli trygg igen#.

 

Låt din storhet åter få råda i mitt liv.

         Gör mig trygg igen.

 

Psalm. 71:22.

 

22.  #Då skall jag prisa dig till harpa för din

trofasthet, min Gud.

       Jag skall lovsjunga dig till lyra,

du Israels Helige#.

 

När jag lever i dinn trygghet åter prisa dig

     till harpo-spel för din trofasthet, min Gud.

 

Psalm. 71:23.

 

23.  #När jag spelar till din ära stiger jublet

från mina läppar, ty du har befriat mig#.

 

Spelet till ära låter mina läppars jubel

      stiga upp till dig.

Du har ju befriat mig.

 

Psalm. 71:24.

 

24.  #Dagen lång skall jag vittna om din

trofasthet.

      Men de som vill mig ont skall

drabbas av skam och smälek#.

 

Hela dagen skall jag frimodigt vittna om din

     trofasthet.

De som vill skada mig blir själva drabbade

     av förödmjukelse och smälek.

 

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2019 10:35

PSALTAREN. PSALM. 70:1-6.

 

BÖN OM SNAR HJÄLP.

 

Psalm. 70:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David, till påminnelse#.

 

Psalm. 70:2.

 

2.  #Gud, befria mig!

Herre, skynda till min hjälp!#.

 

Bönen: Var min befriare.

      Kom till min hjälp.

 

Psalm. 70:3.

 

3.  #Skam och smälek må drabba dem som

står efter mitt liv.

     Låt dem vika tillbaka med vanära,

de som vill mig ont#.

 

Låt skam-känslor och smälek drabba mina

       förföljare vilka vill ta mitt liv.

Låt dem bli vanärade de som vill vara mig ondsinta.

 

Psalm. 70:4.

 

4.  #Må de ta tillflykten i skam, de som

nu skrattar hånfullt#.

 

Låt de bli skamfyllda de som hånfullt skrattar 

     åt mig.

 

Psalm. 70:5.

 

5.  #Men alla som kommer till dig

skall jubla av glädje över dig, och de

     längtar efter din hjälp skall alltid säga:

"Gud är stor".#

 

Men som kommer till dig skall jubla av glädje.

       Längtande efter din hjälp  alltid säga:

  "Gud är stor#.

 

Psalm. 70:6.

 

6.  #Jag är betryckt och fattig, Gud,

skynda till mig.

       Min hjälp och min räddare är du.

Herre, dröj inte#. 

 

Jag lever under betryck och fattigdom, o Gud.

    Skynda till min hjälp.

Du, min hjälpare  min räddare är du.

      Herre, dröj inte med din hjälp och räddning. 

    

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se