Direktlänk till inlägg 9 augusti 2019

PSALTAREN. PSALM. 69:1-37. MESSIAS LIDANDE.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 9 aug 15:32

PSALTAREN. PSALM. 69:1-37.

 

MESSIAS LIDANDE.

 

LIDELSER FÖR DITT HUS HAR FÖRTÄRT MIG.

 

Psalm. 69:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David#.

 

Psalm. 69:2.

 

2.  #Rädda mig, Gud!

Vattnet når mig till halsen#.

 

Var min räddare, Gud.

     Vattnet vill fördränka mig.

 

Pslam. 69:3.

 

3.  #Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har

inget fotfäste,

    Jag har kommit ut på djupt vatten, strömmen

vill dra ner mig#.

 

Sjunkit ner i bottenlös dy.

        Saknar fast fotfäste.

Kommit ut på djupt vatten.

      Kraftiga vattenströmmen vill dra ner mig.

 

Psalm. 69:4.

'

4.  #Jag har ropat mig trött, min strupe är hes.

Mina ögon värker, jag har väntat länge på

    min Gud#. 


      

Ropar ut om hjälp, vilket gör mitt trött.

        Min muns strupe blir förtorkad.

Mina ögon värker av smärta.

        Väntat länge på Guds hjälp.

 

Psalm. 69:5.

 

5.  #Flera än håren på mitt huvud är de som

hatar mig utan grund.

      Många är de som vill förgöra mig som

är mina fiender utan skäl.

      Jag tvingas lämna tillbaka det som jag 

aldrig stulit#.

 

De som hatar mitt liv fler till antalet än mina 

  hårs på mitt huvud.

Mina fiender vill förgöra mig  vill göra det utan skäl.

       Bli tvingad lämnar tillbaks det jag äger.  

 

Psalm. 69:6.

 

6.  #Du känner min dårskap, Gud, min skuld

är inte dold för dig#.

 

Gud du känner mitt dåraktiga liv.

        Min syndabörda inte fördold för dig.

 

Psalm. 69:7.

 

7.  #Låt mig inte dra skam över dem som hoppas

på dig, Herre Gud Sebaot.

      Låt mig inte dra vanära över dem som söker

sig till dig, du Israels Gud#.

 

Låt inte vara till skam för dem som har sin

      förtröstan på dig, Herre min Gud, Sebaot.

Låt mig inte vanära dem söker sig till dig,

      du Israels Gud.

 

Psalm. 69:8.

 

8.  #Det är ju för din skull man hånar mig och mitt

ansikte rodnar av skam#.

 

Blir hånad för din skull.

         Mitt ansikte rodnar av skam-känslor.

 

Psalm. 69:9.

 

9.  #Jag blivit en utstött bland mina bröder,

en främling för min moders barn#.

 

Blivit utstött o-välkommen bland mina bröder.

      Likt en främling för min moders barn.

 

Psalm. 69:10.

 

10.  #Lidelsen för ditt hus har förtärt mig,

jag smädas av dem som smädar dig#.

 

För lida förföljelse för ditt hus vilka har

         förstört mig.

Bli smädad av dem vilka smädar dig.

 

Psalm. 69:11.

 

11.  #Jag grät och fastade, då blev jag hånad#.

 

Jag grät och fastade  blev hånad av det.

 

Psalm. 69:12.

 

12.  #Jag klädde mig i säckväv, då blev jag

en visa för dem#.

 

Klädde mig i sorgens säckvävnad inför min synd.

      I vilket jag blev ett skådespel för dem.

 

Psalm. 69:13.

 

13.  #De sladdrar om mig stadsporten,

drinkare sjunger om mig#.

 

De förtalade om mig vid starts-porten.

      Drinkare sjuger med åtlöje om mig.

 

Psalm. 69:14.

 

14.  #Jag kommer till dig med min bön,

må stunden vara den rätta#.

      Svara mig, Gud, i din stora godhet,

ge mig din trofasta hjälp#. 

 

Kommer inför med mitt bönerop.

       Låt tiden för det vara den rätta för dig.

Besvara mig, Gud.

      I stora godhet.

Visa din trofasta hjälp för mig.

 

Psalm. 69:15.

 

15.  #Rädda från sjunka ned i dyn, låt mig 

bli räddad från dem som hatar och från det

     djupa vattnet#.

 

Var min räddare från sjunka ner i dyn.

        Rädda mig, från hatiska människor.

Från det djupa vattnet.

 

Psalm. 69:16.

 

16.  #Låt inte srömmen dra ner mig och djupet

uppsluka mig, låt inte graven sluta sitt grep

      om mig#. 

 

Tillåt inte vatten-strömmen dra ner mig i sitt djup.

       Ta mitt liv.

Tillåt inte gravens grepp stjäla mitt liv.

 

Psalm. 69:17.

 

17.  #Svara mig Herre, i din trofasta godhet,

vänd till mig i din stora barmhärtighet#.

 

Besvara mig, Herre.

        Din trofasthet  gör det.

Vänd ditt barmhärtga ansikte mot mig. 

 

Psalm. 69:18.

 

18.  #Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,

jag är i nöd, så skynda dig att svara#.

vara 

Visa ditt kärleksfulla ansikte för din tjänare.

      Jag lever i nöd.

Skynda till min hjälp besvara mig.

 

Psalm. 69:19.

 

19.  #Kom till mig och gör mig fri, befria mig

från mina synder#.

 

Kom till mig  var min befriare.

      Låt mig bli syndfri.

 

Psalm. 69:19.

 

19.  #Kom till mig och gör mig fri, befria mig

från mina fiender#.

 

Nalkas mig befria mitt liv från mina fiender.

 

Psalm. 69:20.

 

20.  #Du vet hur jag blir smädad, hur jag lider

hån och skam, du ser alla mina ovänner#.

 

Du känner min smädelse mot mig.

       Mitt lidande  blir hånad skamfläckat mig

du kan räkna alla mina fiender.

 

Psalm. 69:21.

 

21.  #Deras hån har krossat mig, mitt hjärta

finner ingen bot.

      Jag hoppades på medkänsla,

men förgäves, på någon som ville trösta mig,

      men ingen finns#.

 

Deras hånfulla leende krossat mig.

      Mitt hjärta finner ingen botgörelse.

Hoppades på med-känslan för mitt liv.

      Men den kom aldrig.

Någon som var villig vara mig till tröst,

      men förgäves.

 

Psalm. 69:22.

 

22.  #De förgiftade min mat, i min tröst

fick jag ättika att dricka#.

 

Mina fender förgiftade min mat.

    Villiga döda mig.

Till min tröst fick jag dricka ättika.

 

Psalm. 69:23.

 

23.  #Må deras bord bli en fälla för dem

och deras offermåltid en snara#.

 

Låt deras bord få till en fälla för dem.

        Deras offer-måltid  deras snara.

 

Psalm. 69:24.

 

24.  #Må det mörkna för deras ögon så att de

inte kan se.

       Låt deras lemmar mista sin stadga#.

 

Låt deras deras ögon förmörkas av deras

     ondsinthet.

Deras kroppsliga lemmar bli kraftlösa.

 

Psalm. 69:25.

 

25.  #Ös ur din vrede över dem, låt din glödande

harm hinna upp dem#.

 

Låt din vred bli utgjuten över deras liv.

       Din glödande ilska förgöra dem.

 

Psalm. 69:26.

 

26.  #Må deras läger bli öde och ingen mer bo

i deras tält#.

 

Deras bo-plats bli ödelagt.

      Ingen vill mer bo i deras tält.

 

Psalm. 69:27.

 

27.  #De förföljer ju den du har slagit, ökar plågan

för den du har sargat#.

 

Förföljer den du har misshandlat.

       Förökar plågan för den du torterat.

 

Psalm. 69:28.

 

28.  #Lägg fram brott efter brott, låt dem

aldrig bli friade#.

 

Ärligt lägga fram brotten som gjorts.

      Låt den alldrig uppleva befrielsen.

         

Psalm. 69:29.

 

29.  #Må de strykas ur de levandes bok

och inte stå skrivna bland de rättfärdiga#.

 

Låt deras namn blir utstrykna ur de levandes bok.

        Inte vara skrivna bland de renhjärtliga.

 

Psalm. 69:30.

 

30.  #Men jag är betryckt och plågad, rädda mig,

Gud, och för mig i säkerhet#.

 

Jag är betryckt plågad  var min räddare.

     Min Gud, var min säkra tillflykt.

 

Psalm. 69:31.

 

31.  #Jag vill prisa Guds namn med sång 

och tacka och lova honom#.

 

Villig lovprisa Guds namn med sång.

      Visa tacksamhet och lova honom.  

 

Psalm. 69:32.

 

32.  #Det behagar Herren mer än tjurar,

offerdjur med horn och klövar#.

 

Vilket behagar Herren mer än offer-tjurar.

    Offerdjur med horn  och klövar.    

 

Psalm. 69:33.

 

33.  #De betryckta ska se det och glädjas

ni som söker er till Gud skall få nytt mod#.

 

Betryckta människor ska se det gläds.

     Ni modlösa som söker er till Gud får nytt mod. 

 

Psalm. 69:34.

 

34.  #Ty Herren lyssnar till de fattiga och föraktar

inte de fångna#.

 

Herren lyssnar på de fattigas rop.

      Föraktar inte de fångna.

 

Psalm. 69:35.

 

35.  #Himlen och jorden skall prisa honom,

haven och allt som rör sig i dem#.

 

Himlen jorden prisar honom.

     Haven vad som lever i havet  prisar honom.

 

Psalm. 69:36.

 

36.  #Gud skall rädda Sion och bygga upp 

Juda städer.

       Där skall de bo, de skall äga landet#.

 

Gud Sions räddare.

      Bygger upp Juda städer.

De ska ha sin bo-plats där.

       De äga landet.

 

Psalm. 69:37.

 

37.  #Det skall gå i arv till hans tjänares barn, 

de som älskar hans namn skall bo där#.

 

Skall gå vidare i arv till hans tjänares barn.

     De som älskar honom skall få sin bo-plats där.

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.

ccc

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 17 aug 06:40

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 17 aug 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 83:1-19.   HJÄLP MOT GUDS FOLKS FIENDER.   Psalm. 83:1.   1.  #En sång, en psalm av Asaf#.   Psalm. 83:2.   2.  #Gud, var inte tyst, tig inte, Gud, var inte stum#.   Hjälp oss mot våra fiender.       Visa ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 17 aug 06:40

PSALTAREN. PSALM. 84:1-13.   LÄNGTAN TILL GUDS HUS.   Psalm. 84:1.   1.  #För körledaren. Av Koracks ättlingar, en psalm#.   Psalm. 84:2.   2.  #Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!#.   Psalm. 84:3.   3.  #Jag förtärdes ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se