Alla inlägg den 9 augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN.  PSALM. 68:1-36.

 

HERRENS INTÅG I TRIUMF.

 

Han steg upp i  höjden och tog fångar, han gav

     människorna gåvor  ( Ef. 4:8 ).

 

Psalm. 68:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David, en psalm, en sång#.

 

Psalm. 68:2.

 

2.  #Gud reser sig, hans fiender skingras,

hans motståndare flyr undan#.

 

Herren triumferar i segertåg  fiendens krigsstyrka 

     splittras motståndare flyr i skräck.

 

Psalm. 68:3.

 

3.  #Som röken virvlar bort, som vaxet

smälter för elden förgås de onda inför Gud#.

 

De ondsinta förgås likt förbrända vedträs rök

    virvlar bort med vindens styrka.

Vaxet smälter i eldens hetta.

 

Psalm. 68:4.

 

4.  #Men de rättfärdiga gläds inför Gud,

de fröjdar sig och jublar av glädje#.

 

Vilket ger de rättfärdiga glädje inför Gud.

     Fröjdar sig  jublar av glädje.

 

Psalm. 68:5.

 

5.  #Sjung till Herrens ära, lova hans namn,

hylla honom som rider på molnen#.

 

Ära Herren med lovsång.

     Lova dagligen hans namn.

Ge honom hyllningen som på molnen.

 

Psalm. 68:6.

 

6.  #De faderslösas fader, änkornas försvarare,

Gud i sin heliga boning#.

 

Gud, vår Gud, faders-lösas fader

       änkornas försvarare bor i sin heliga boning.

 

Psalm. 68:7.

 

7.  #Gud ger de ensamma ett hem och de

fångna frihet och lycka, men upprormännen

      får bo i öknen#.

 

Guds trofasta omsorg ger de ensamna ett hem.

    De fångna får uppleva frihet.

Upprörsmännen övermordets  tjänare får bo

    i ödslig öken.

 

Psalm. 68:8.

 

8.  #Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,

när du gick fram i ödemarken#.

 

När Gud du drog ut i strid vars i spetsen 

   för ditt folk.

När du gick fram i öde-marken.

 

Psalm. 68:9.

 

9.  #Då bävade jorden, då strömmade det från himlen, inför Gud, Sinais herre, inför Gud,

      Israels Gud#.

 

Då fruktade jorden.

       Från himlen strömmade det inför Gud.

Gud, Israels Gud.

 

Psalm. 68:10. 

 

10.  #Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud, 

ditt kraftlösa land gav du styrka#.

 

Rikligt regn låt fall över kraftlöst torrt land

      gav du styrka.

 

Psalm. 68:11.

 

11.  #Där fick din skara bo, du sörjde för de arma

i din godhet, o Gud#.

 

Ditt folk, fick bo där.

       Du visade omsorg för de svaga i din godhet,

 o Gud.

 

Psalm. 68:12.

 

12.  #Herren har sagt sitt ord, en här av kvinnor

sprider segerbudet#.

 

Herren sagt sitt trofasta ord.

     Härskara av kvinnor sprider seger-budet. 

 

Psalm. 68:13.

 

13.  #Kungar och härar flyr, de flyr, husfrun

fördelar bytet#.

 

Kungar härskaror fly skräckslagna.

          Husfrun fördelar krigs-bytet.   

 

Psalm. 68:14.

 

14.  #Skall ni då ligga stilla i fållorna?

Duvans vingar är täckta av silver och fjädrarna

      av rödaste guld#.

 

Duvans vingar täckta av silvret.

     Hennes fjädrar av rödaste guld.

 

Psalm. 68:15.

 

15.  #När den väldige skingrade kungarna

föll det snö på Salmo#.

 

När den Väldige Guden, förjagades kungarna

   ilket gjorde snön föll på Salmo. 

 

Psalm. 68:16.

 

16.  #Mäktigt är Bashans berg, höga toppar

har Bachans berg#.

 

Bashans berg visar sin upphöjda storhet.

       Bachans bergs höga toppar visar

sin ståtlighet.

 

Psalm. 68:17.

 

17.  #Ni höga toppar, varför ser ni med avund,

på berget där Gud har valt att bo,

        där Herren vill bo för evigt?#.

 

Ni, höga berg-toppar, varför ser ni med 

     avundsjuka ögon?

På berget där Gud utvalt att bo.

       Där för evigt vi ha sin bo-plats.

 

Psalm. 68:18.

 

18.  #Guds vagnar var tusen och åter tusen,

är Herren kom i helighet från Sinai#.

 

Guds vagnar till antalet tusen åter tusen.

       Herren kom i sin helighet från Sinai. 

 

Psalm. 68:19.

 

19.  #Du drog upp mot höjderna, du tog fångar,

du fick gåvor från människor, också från

     upprorsmännen ---- du, Herre Gud, skulle bo där#.

 

Drog upp till de högsta höjderna, tog fångar.

      Fick givna gåvor från människor.

Fick gåvor från upprors-männen.

     

Psalm. 68:20.

 

20.  #Lovad vare Herren dag efter dag!

Han bär vår börda, Gud är vår räddning#.

 

Lova Herren dagligen.

       Bär våra bördor  Gud vår räddare.

 

Psalm. 68:21.

 

21.  #Vår Gud är en räddande Gud, Herren,

  vår härskare, för oss bort från döden#.

 

Vår Gud räddande Guden.

      Vår härskare.

Räddar oss från döden.

 

Psalm. 68:22.

 

22.  #Ja, krossar huvudet på sina fiender,

skallen på den som framhärdar i synd#.

 

Krossar sina fienders huvuden.

       Krossar deras skalle vilka lever ondsint liv.

 

Psalm. 68:23.

 

23.  #Herren har sagt: Från Bashan skall jag

hämta dem, jag skall hämta dem från

      havets djup#.

 

Herren har sagt: skall  hämta dem från Bashans

     höga bergs-toppar.

Hämta dem från havets djupa vatten.

 

Psalm. 68:24.

 

24.  #Så att du vada i fiendens blod och hundarna

får slicka i sig#.

 

Du för röra dig fiendens blod.

       Hundarna får slicka i sig deras blod.

 

Psalm. 68:25.

 

25.  #Nu kommer ditt festtåg, o Gud,

min Guds och konungs festtåg i helgedomen#.

 

Ditt segrande festtåg kommer nu, o Gud.

     Min Guds konungs festtåg i helgedomen.

 

Psalm. 68:26.

 

26.  #Främst går sångare, sedan musikanter,

bland flickor som slår på tamburin#.


I första led går sångare i festtåget.

        Efter dem musikanterna.

Bland dem slår flickor på tamburiner.

 

Psalm. 68:27.

 

27.  #Lova Gud i tempelskaran, lova Herren,

Israels källa#.

 

Psalm. 68:28.

 

28.  #Där är Benjamin, den yngste, som anför dem,

följet av Judas furstar, Sebulons furstar

      Naftalis furstar#.

 

Psalm. 68:29.

 

29.  #Visa din makt, o Gud, håll vid makt,

o Gud, det du gjort för oss#.

 

Visa upp din allmakt, o Gud.

      Vad du gjort för oss.

 

Pslam. 68:30.

 

30.  #Från ditt tempel i Jerusalem!

   Till dig kommer kungar med gåvor#.

 

Från ditt tempel i Jerusalem.

       Kungar besöker dig med med gåvor.

 

Psalm. 68:31.

 

31.  #Kväs odjuret i vassen, tjurhopen och

folkens slavar ----.

      Skingra de folk som vill krig!#.

 

Förtrampa o-djuret i vassen.

       Tjurarna  folkens slavar.

Förjaga de som vill kriga.

 

Psalm. 68:32.

 

32.  #Man kommer med brons från Egyptien,

man skyndar från Kush med gåvor till Gud#.

 

Brons från Egyptien ges som gåvor till Gud.

        Skyndsamt kommer från Kush med

gåvor till Gud.

 

Psalm. 68:33.

 

33.  #Jordens riken, sjung Guds lov,

spela till Herrens ära!#.

 

Jordens alla riken sjung Guds lov.

      Spela till Herrens ära.

 

Psalm. 68:34.

 

34.  #Han som rider på himlen,

urtidens himmel ---- hör, han höjer sin röst,

      sin väldiga röst!#.

 

Den väldige rider på himlen.

        Urtidens himmel.

Lyssna, höjer sin väldiga hörbara röst. 

 

Psalm. 68:35.

 

35.  #Ära Gud i hans makt, han råder över Israel

och härskar över skyarna#.

 

Ge Gud äran i hans allmakt.

       Råder över Israel.

Härskar över skyarna.

 

Psalm. 68:36.

 

36.  #Fruktansvärd är Gud i sin helgedom,

Israels Gud ger folket makt och styrka.

     Lovad vare Gud!# 

               

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

 PSALTAREN.  PSALM. 63:1-12.

 

LÄNGTAN EFTER GUD.

 

Psalm. 63:1.

 

1.  #En psalm av David när han var i Juda öken#.

 

Davids längtan efter Gud i Juda öken.

 

Psalm. 63:2.

 

2.  #Gud, min Gud, dig söker jag, min själ

törstar efter dig, min kropp längtar efter dig,

     som ett kargt och uttorkat land#.

 

Gud den ende Guden, jag söker dig.

     Min själ törstar dagligen efter dig.

Min kropp längtar efter din heliga närvaro. 

      Likt ett ödsligt uttorkat land efter vatten.

 

Psalm. 63:3.

 

3.  #Då skådar jag dig i helgedomen, jag ser din

makt och härlighet#.

 

När jag får uppleva vad jag längtar och

   törstar efter kan jag:

Kan jag se dig i helgedomen.

         Se din allmakt och härlighet.

 

Psalm. 63:4.

 

4.  #Din nåd är mer värd än livet.

Min tunga skall prisa dig#.

 

Din värdefullare än mitt liv.

      Min tunga villig lovprisa dig.

 

Psalm. 63:5.

 

5.  #Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla

dig med lyfta händer#.

 

Vill lova dig under hela mitt liv.

       Åkalla dig med upplyfta händer. 

 

Psalm. 63:6.

 

6.  #Min hunger stillas som av feta rätter,

jag lovsjunger dig med jublande tunga#.

 

Min andliga hunger efter dig stillas av dina

     feta rätter.

Lovsjunger dig med jublande tunga. 

 

Psalm. 63:7.

 

7.  #Jag minns dig när jag gått till vila,

jag tänker på dig i nattens timmar#.

 

Minns dig innan nattens vila.

     Tänker på dig under nattens timmar. 

 

Psalm. 63:8.

 

8.  #Ty du kom till min hjälp, i dina vingars skugga'

jublar jag#.

 

Herre, du min hjälpare.

    Jublar i dina vingars skugga.

 

Psalm. 63:9.

 

9.  #Jag håller mig tätt intill dig, din hand

ger mig stöd#.

 

Håller mig i din närhet, din allmakts hand

     mitt stöd.

 

Psalm. 63:10.

 

10.  #De som står efter mitt liv går under,

de skall fara ner i jordens djup#.

 

Mina fiender vilka vill förgöra mig.

         Bli själva fördärvade hamnar nere 

i jordens djup.

 

Psalm. 63:11.

 

11.  #De utlämnas åt svärdet och bli

schakalernas byte#.

 

De blir utlämnade åt svärdets dödliga slag.

 

Psalm. 63:12.

 

12.  #Men kungen skall glädja sig över Gud

och  hans eldsvurna prisa sig lyckliga

    ty lögnarnas mun täpps till#.

 

Kungen gläds över Gud.

      Hans trogna tjänare prisar sig lyckliga.

Lögnarna lögnaktiga munnar tystas.

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN.  PSALM. 64:1-11.

 

BÖN OM SKYDD MOT FIENDER.

 

Herrens lidande ställs fram för våra ögon

     i denna psalm  ( Augustinus ).

 

Psalm. 64:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David#.

 

Psalm. 64:2.

 

2.  #Hör mig, Gud, när jag klagar, rädda mig,

fienden fyller mig med skräck!#.

 

Lyssna på mig, Gud.

      Klagar över mina fiender.

Var min räddare mot dem.

       Fienden gör mig skräckslagen.

 

Psalm. 64:3.

 

3.  #Göm mig för de ondas hop, för skocken av 

ogärningsmän#.

 

Beskydda mig mot de ondas skara.

      För mängden av o-gärningsmän.

 

Psalm. 64:4.

 

4.  #De vässar sina tungor som svärd,

de siktar med skarpa ord som pilar#.

 

Deras tungors ord lik tveeggat svärd.

 

Deras ord likt brinnande giftiga pilar mot min 

   tanke-värld.

 

Psalm.64:5

 

5.  #För att skjuta den oskyldige ur bakhåll -----

plötsligt skjuter de, utan att tveka#.

 

Planera beskjuta den o-skyldige bakifrån.

       Plötsligt beskjuter de honom.

 

Psalm. 63:6.

 

6.  #De eggar varandra, de drabbar förbannelser,

de gillrar snaror och säger:

      "Ingen ser det" #.

 

De hetsar upp till strid.'

      Gillrar fällor  du uttalar förbannelser.

I sitt högmod säger de: Ingen ser det.

 

Psalm. 63:7.

 

7.  #De tänker ut ogärningar men döljer vad

de tänkt ----- en avgrund är människors hjärta#.

 

I sina hjärtan tänker de ut sina onda gärningar.

         Vill dölja vad de sagt.

Människors ontsinta hjärtan likt avgrunden.

 

Psalm. 63:8.

 

8.  #Med Gud skjuter sin pil, den träffar dem

plötsligt#.

 

Deras egna giftiga träffar dem själva.

 

Psalm. 63:9.

 

9.  #Deras tunga får dem på fall, alla som

ser det förfäras#.

 

Deras onda tunga deras olycka och fördärv.

         De som ser det blir förskräckta. 

 

Psalm. 63:10.

 

10.  #Alla människor grips av fruktan,

de förkunnar Guds verk, de besinnar vad han

     har gjort#.

 

Alla människor visar sin fruktan respekt för honom.

        Vilket gör de förkunnar Guds verk.

De tänker på vad han gjort.

 

Psalm. 63:11.

 

11.  #Den rättfärdige gläde sig över Herren

och tar sin tillflykt till honom.

      De redbara prisar sig lycklig#. 

 

Rättfärdige gläder sig över Herren.

      Tar sin tillflykt till honom.

Svekfria människor prisar sig lyckliga. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN. PSALM. 69:1-37.

 

MESSIAS LIDANDE.

 

LIDELSER FÖR DITT HUS HAR FÖRTÄRT MIG.

 

Psalm. 69:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David#.

 

Psalm. 69:2.

 

2.  #Rädda mig, Gud!

Vattnet når mig till halsen#.

 

Var min räddare, Gud.

     Vattnet vill fördränka mig.

 

Pslam. 69:3.

 

3.  #Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har

inget fotfäste,

    Jag har kommit ut på djupt vatten, strömmen

vill dra ner mig#.

 

Sjunkit ner i bottenlös dy.

        Saknar fast fotfäste.

Kommit ut på djupt vatten.

      Kraftiga vattenströmmen vill dra ner mig.

 

Psalm. 69:4.

'

4.  #Jag har ropat mig trött, min strupe är hes.

Mina ögon värker, jag har väntat länge på

    min Gud#. 


      

Ropar ut om hjälp, vilket gör mitt trött.

        Min muns strupe blir förtorkad.

Mina ögon värker av smärta.

        Väntat länge på Guds hjälp.

 

Psalm. 69:5.

 

5.  #Flera än håren på mitt huvud är de som

hatar mig utan grund.

      Många är de som vill förgöra mig som

är mina fiender utan skäl.

      Jag tvingas lämna tillbaka det som jag 

aldrig stulit#.

 

De som hatar mitt liv fler till antalet än mina 

  hårs på mitt huvud.

Mina fiender vill förgöra mig  vill göra det utan skäl.

       Bli tvingad lämnar tillbaks det jag äger.  

 

Psalm. 69:6.

 

6.  #Du känner min dårskap, Gud, min skuld

är inte dold för dig#.

 

Gud du känner mitt dåraktiga liv.

        Min syndabörda inte fördold för dig.

 

Psalm. 69:7.

 

7.  #Låt mig inte dra skam över dem som hoppas

på dig, Herre Gud Sebaot.

      Låt mig inte dra vanära över dem som söker

sig till dig, du Israels Gud#.

 

Låt inte vara till skam för dem som har sin

      förtröstan på dig, Herre min Gud, Sebaot.

Låt mig inte vanära dem söker sig till dig,

      du Israels Gud.

 

Psalm. 69:8.

 

8.  #Det är ju för din skull man hånar mig och mitt

ansikte rodnar av skam#.

 

Blir hånad för din skull.

         Mitt ansikte rodnar av skam-känslor.

 

Psalm. 69:9.

 

9.  #Jag blivit en utstött bland mina bröder,

en främling för min moders barn#.

 

Blivit utstött o-välkommen bland mina bröder.

      Likt en främling för min moders barn.

 

Psalm. 69:10.

 

10.  #Lidelsen för ditt hus har förtärt mig,

jag smädas av dem som smädar dig#.

 

För lida förföljelse för ditt hus vilka har

         förstört mig.

Bli smädad av dem vilka smädar dig.

 

Psalm. 69:11.

 

11.  #Jag grät och fastade, då blev jag hånad#.

 

Jag grät och fastade  blev hånad av det.

 

Psalm. 69:12.

 

12.  #Jag klädde mig i säckväv, då blev jag

en visa för dem#.

 

Klädde mig i sorgens säckvävnad inför min synd.

      I vilket jag blev ett skådespel för dem.

 

Psalm. 69:13.

 

13.  #De sladdrar om mig stadsporten,

drinkare sjunger om mig#.

 

De förtalade om mig vid starts-porten.

      Drinkare sjuger med åtlöje om mig.

 

Psalm. 69:14.

 

14.  #Jag kommer till dig med min bön,

må stunden vara den rätta#.

      Svara mig, Gud, i din stora godhet,

ge mig din trofasta hjälp#. 

 

Kommer inför med mitt bönerop.

       Låt tiden för det vara den rätta för dig.

Besvara mig, Gud.

      I stora godhet.

Visa din trofasta hjälp för mig.

 

Psalm. 69:15.

 

15.  #Rädda från sjunka ned i dyn, låt mig 

bli räddad från dem som hatar och från det

     djupa vattnet#.

 

Var min räddare från sjunka ner i dyn.

        Rädda mig, från hatiska människor.

Från det djupa vattnet.

 

Psalm. 69:16.

 

16.  #Låt inte srömmen dra ner mig och djupet

uppsluka mig, låt inte graven sluta sitt grep

      om mig#. 

 

Tillåt inte vatten-strömmen dra ner mig i sitt djup.

       Ta mitt liv.

Tillåt inte gravens grepp stjäla mitt liv.

 

Psalm. 69:17.

 

17.  #Svara mig Herre, i din trofasta godhet,

vänd till mig i din stora barmhärtighet#.

 

Besvara mig, Herre.

        Din trofasthet  gör det.

Vänd ditt barmhärtga ansikte mot mig. 

 

Psalm. 69:18.

 

18.  #Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,

jag är i nöd, så skynda dig att svara#.

vara 

Visa ditt kärleksfulla ansikte för din tjänare.

      Jag lever i nöd.

Skynda till min hjälp besvara mig.

 

Psalm. 69:19.

 

19.  #Kom till mig och gör mig fri, befria mig

från mina synder#.

 

Kom till mig  var min befriare.

      Låt mig bli syndfri.

 

Psalm. 69:19.

 

19.  #Kom till mig och gör mig fri, befria mig

från mina fiender#.

 

Nalkas mig befria mitt liv från mina fiender.

 

Psalm. 69:20.

 

20.  #Du vet hur jag blir smädad, hur jag lider

hån och skam, du ser alla mina ovänner#.

 

Du känner min smädelse mot mig.

       Mitt lidande  blir hånad skamfläckat mig

du kan räkna alla mina fiender.

 

Psalm. 69:21.

 

21.  #Deras hån har krossat mig, mitt hjärta

finner ingen bot.

      Jag hoppades på medkänsla,

men förgäves, på någon som ville trösta mig,

      men ingen finns#.

 

Deras hånfulla leende krossat mig.

      Mitt hjärta finner ingen botgörelse.

Hoppades på med-känslan för mitt liv.

      Men den kom aldrig.

Någon som var villig vara mig till tröst,

      men förgäves.

 

Psalm. 69:22.

 

22.  #De förgiftade min mat, i min tröst

fick jag ättika att dricka#.

 

Mina fender förgiftade min mat.

    Villiga döda mig.

Till min tröst fick jag dricka ättika.

 

Psalm. 69:23.

 

23.  #Må deras bord bli en fälla för dem

och deras offermåltid en snara#.

 

Låt deras bord få till en fälla för dem.

        Deras offer-måltid  deras snara.

 

Psalm. 69:24.

 

24.  #Må det mörkna för deras ögon så att de

inte kan se.

       Låt deras lemmar mista sin stadga#.

 

Låt deras deras ögon förmörkas av deras

     ondsinthet.

Deras kroppsliga lemmar bli kraftlösa.

 

Psalm. 69:25.

 

25.  #Ös ur din vrede över dem, låt din glödande

harm hinna upp dem#.

 

Låt din vred bli utgjuten över deras liv.

       Din glödande ilska förgöra dem.

 

Psalm. 69:26.

 

26.  #Må deras läger bli öde och ingen mer bo

i deras tält#.

 

Deras bo-plats bli ödelagt.

      Ingen vill mer bo i deras tält.

 

Psalm. 69:27.

 

27.  #De förföljer ju den du har slagit, ökar plågan

för den du har sargat#.

 

Förföljer den du har misshandlat.

       Förökar plågan för den du torterat.

 

Psalm. 69:28.

 

28.  #Lägg fram brott efter brott, låt dem

aldrig bli friade#.

 

Ärligt lägga fram brotten som gjorts.

      Låt den alldrig uppleva befrielsen.

         

Psalm. 69:29.

 

29.  #Må de strykas ur de levandes bok

och inte stå skrivna bland de rättfärdiga#.

 

Låt deras namn blir utstrykna ur de levandes bok.

        Inte vara skrivna bland de renhjärtliga.

 

Psalm. 69:30.

 

30.  #Men jag är betryckt och plågad, rädda mig,

Gud, och för mig i säkerhet#.

 

Jag är betryckt plågad  var min räddare.

     Min Gud, var min säkra tillflykt.

 

Psalm. 69:31.

 

31.  #Jag vill prisa Guds namn med sång 

och tacka och lova honom#.

 

Villig lovprisa Guds namn med sång.

      Visa tacksamhet och lova honom.  

 

Psalm. 69:32.

 

32.  #Det behagar Herren mer än tjurar,

offerdjur med horn och klövar#.

 

Vilket behagar Herren mer än offer-tjurar.

    Offerdjur med horn  och klövar.    

 

Psalm. 69:33.

 

33.  #De betryckta ska se det och glädjas

ni som söker er till Gud skall få nytt mod#.

 

Betryckta människor ska se det gläds.

     Ni modlösa som söker er till Gud får nytt mod. 

 

Psalm. 69:34.

 

34.  #Ty Herren lyssnar till de fattiga och föraktar

inte de fångna#.

 

Herren lyssnar på de fattigas rop.

      Föraktar inte de fångna.

 

Psalm. 69:35.

 

35.  #Himlen och jorden skall prisa honom,

haven och allt som rör sig i dem#.

 

Himlen jorden prisar honom.

     Haven vad som lever i havet  prisar honom.

 

Psalm. 69:36.

 

36.  #Gud skall rädda Sion och bygga upp 

Juda städer.

       Där skall de bo, de skall äga landet#.

 

Gud Sions räddare.

      Bygger upp Juda städer.

De ska ha sin bo-plats där.

       De äga landet.

 

Psalm. 69:37.

 

37.  #Det skall gå i arv till hans tjänares barn, 

de som älskar hans namn skall bo där#.

 

Skall gå vidare i arv till hans tjänares barn.

     De som älskar honom skall få sin bo-plats där.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 181.

 

18100.  Kärleksfulle  kärlekens krigs-byte.

 

18101.  Ödmjuke  ödmjukhetens krigsbyte.

 

18102.  Kärleksfulle  kärlekens byte.


18103.  Ödmjuke  ödmjukhetens byte.

 

18104.  Tvivlet o-nyttig för sanningen.

 

18105.  Tvivlet lägger sitt tvivel på sanningen.

 

18106.  Tvivlet samarbetar med lögnen.

 

18107.  Tvivel och otron bundsförvanter.

 

18108.  Otron tvivlet rider på lögnen.

 

18109.  Tvivlet o-tron skapar splittring oro.

 

18110.  O-tron tvivlet själens dödade.

 

18111.  Tvivlet  o-tron  dödar själen.

 

18112.  Trons vila  själens läkedom.

 

18113.  Trons vila hjärtats vila tankars vila.'

 

18114.  Trons vila  själens läkedom.

 

18115.  Självisk ödmjukhet visar sitt motstånd

mot o-själviska ödmjukhet.

 

18116a.  Självisk ödmjukhet  visar min nästa mig

ödmjukt beteende gör det tillbaks.

 

18116b.  O-självisk ödmjukhet visar den

   obereonde av min nästas beteende.

 

18117.  Orden kan tala antingen endast genom

  tankarna eller både genom tankar

       och tungans ord.

 

18118.  Fridsamt hjärta  fridsamt  för den fidsamme.

 

18119.  Fridsamme vilar  vilan  i vilken ger honom

fridsamt hjärta  sinne.

 

18120.  Själens fasthet och trygghet människans

vila och harmoni.

 

18121.  Själens ordstrider  kiv  avund 

verksam utifrån själens förblödande

     smärtsamma sår.

 

18122.  Godheten livets-gåva till mänskligheten.

 

18123.  Elakheten dödens-gåva  till  mänskligheten.

 

18124.  Godheten vad mänskligheten Behöver idag.

 

18125.  Elakheten kan mänskligheten genom kunskap visheten undvika.

 

18126.  Godheten ondskan fiende.

 

18127.  Ondskan respekterar inte godheten

som sin vän.

 

18128.  Ondskan högmodig  godheten ödmjuk.

 

18129.  Inte låta sig fångas av o-nyttiga tankar

vilkes kan liknas vid äta o-dugliga fiskar.

 

18130a.  Ödmjuke får sin vila i ödmjukheten.

 

18130b.  Saktmodige lever i harmoni stillhet

i saktmodet.

 

18130c.  Saktmodige lever i gemenskap med

vilan tysta tryggheten i saktmodet.

 

18131.  Ödmjukheten vittnar om sanningen.

 

18182.  Högmodet vittnar om lögnen.

 

18133a.  Vreden mänsklighetens fördärv undergång.

 

18133b.  Häftigheten mänsklighetens

olycka och fasa.

 

18134.  Ilskenheten mänsklighetens undergång

dödlighet.

 

18135.  Kunskapen  visheten förändrar nationer.

 

18136.  O-kunnigheten  dårskapen

nationers undergång fördärv.

 

18137a.   Där kunskapen finns  finns visheten.

 

18137b.  Där o-kunnigheten finns  finns dårskapet.

 

18138.  Människans   ego-styrka  självisk.

 

18139.  Männniskans stolthet  i ödmjukheten

    o-självisk.

 

18140a.  Ingen lögn  uppstår ur sanningen.

 

18140b.  Ingen falskhet uppstår ur sanningen.

 

18140c.  Inget förakt uppstår ur kärleken.

 

18141.  Inget hat uppstår ur kärleken.

 

18142.  Saktmodige talar saktmodiga ord

vilket nyttigt lyssna på.

 

18143.  Saktmodiga ord till uppmuntran.

 

18144.  Saktmodiga ord  önskvärda älskvärda ord.

 

18145.  Saktmodiga ord till tröst och hjälp.

 

18146a.  Klokheten nyttig tillgänglig hjälp tröst

för mänskligheten.

 

18146b.  Visheten tillgänglig nyttig tröst hjälp

för Alla människors behov.

 

18146c.  Insikten nyttig tillgänglig hjälpsam 

trösterik för mänskligheten.

 

18147.  Sanningen gör människan fri från lögnen.

 

18148.  Sanningens tankar  gör människan

fri från lögnens tankar.

 

18149.  Vandra i ödmjukhet  fostras i ödmjukhet

lära känna den.

 

18150.  Lydnaden  hörsamheten  ger vad livet Behöver.

 

18151.  Hörsamheten  lydnaden  livets

bunds-förvanter.

 

18152a.  Lögnen utkämpar  en strid mot sanningen.

 

18152b.  Saktmodet utkämpar en strid mot 

vreden vem som ska vara Herre i 

      människans liv.

 

18152c.  Elakheten utkämpar en strid mot 

snällheten vem ska vara Herre i människans liv.

 

18153.  Tystnaden utkämpar en strid mot

o-tystnaden: vem ska vara Herre i människans liv.

 

18154.  Lögnen bekräftar med sina lögner

att sannigen är sann.

 

18155a.  Lögnen gör sig till åtlöje inför

sanningen och de som tror på sanningen.

 

18155b.  Tyvärr, alltför många lyssnar på lögnen

idag, orsaken: o-kunnigheten vilket går ut

    i dårskap.

 

18155c.  Lögnaren tror inte på sanningen.

 

18156.  Lögnen försöker alltid drar människor

ut på sin sida lögnens sida:

      där lögnen råder.

 

18157.  Lögnen ljuger säger:

   Sanningen existerar inte ifrågasätter den

villig utplåna den.

 

18158.  Själviskt hjärta orent hjärta hjärta fyllt

    av egen-kära uttänkta gärningar

själv.skapande händers verk.

 

18159.  O-själviskt hjärta ren-hjärtligt hjärta

o-besmittat av egen-viljans äre-lystenhet.

 

18160a.  Lögnen utplånar sanningen.

 

18160b.  Sanningen villig utplåna lögnen.

 

18160c.  De två ligger i strid med varandra.

 

18161.  Lögnen träl-binder människors liv.

 

18162.  Sanningen hjälper tröstar beskyddar

människor från lögnen.

 

18163.  Tystheten läker många själiska sår.

 

18164.  O-tystnaden dålig läkedom för

själiska såren.

 

18165.  Få ord lyssnadet kan vara vist i samtal.

 

18166.  Lyssnade personer  låter den mötande

personen börja samtalet.

 

18167.  Lyssnande personen  besvarar med vishet

den mötande personen  i samtalet med tystnad

     eller få visa ord av tyngdhet vilket kan

ge samtalet rätta värdet.

 

18168.  Tålamodet  är som en ärekrona på

mannens huvud.

 

18169.  Bitter människa  kan inte förlåta

visa förtroende  förståelse.

 

18170.  Uthålligheten tröste-rik uppmuntrare

livets stöd  hjälpsam i nödens stund.

     Ger vad livet Behöver.

 

18171.  Var tillgiven och gomodighet i sitt 

beteende visar hjärtats tankar#.

 

18172.  Ordningen ro vila  harmoni  vad människor

idag Behöver leva i.

 

18173a.  Tvivlet en tjuv  ger inte vad jag Behöver.

 

18173b.  O-tron  tvivlet  bundsförvanter

   inga uppmuntrare.

 

18173c. Tron vår uppmuntrare.

 

18174.  Tron vårt hjärtats glädje  vila harmoni.

 

18175.  Tron vilan i våra ögon leva med leva i.

 

18176.  Tron fyller våra inre och yttre behov.

 

18177.  Tvivlet och o-tron  egenkära  egoistiska

inga uppmuntrare.

 

18178.  O-tron tvivlet  tjuvaktiga vill vi lyda

    vara deras efterföljare.

 

18179.  Bränn bort all ondska  i vårt sinne.

 

18180.  Sveket bränner kärlekens eld bort.

 

18181a.  Trons väg  vägen in i Guds hjärta.

 

18181b.  Tvivlet och otron  vägen in i

     själviskheten.

 

18181c.  Själviskhetens o-tro  tvivel missar

  vägen in i  Guds hjärta.

 

18182.  O-tron och tvivlet  ifrågasätter

   Guds handlinssätt.

 

18183.  Tron ärar Guds handlingssätt

    förökar trons liv.

 

18184.  Se, lär av trons hjältars liv.

 

18185.  Tiden påverkar vårt liv.

 

18186.  Kärleken och omsorg omfamnar varandra.

 

18187.  Snällheten vänligheten omfamnar varandra.

 

18188.  Godheten snällheten omfamnar varandra.

 

18189.  Tro uthållighet samarbetar varandras

   stöd hjälp styrka till människans

karaktäriska mognad.

 

18190.  Vilket liv väljer människor leva antingen

vara förrädisk eller leva i förlåtelsen:

    mot sin nästa.

 

18191.  Väljer antingen leva som dödens vän

eller vara livets vän.

 

18192.  Tänk: hjärtats tvivel förvandlas till

    hjärtats fasta tro: än till tvivlets o-tros tänkandet.

 

18193.  O-tros tänkandet: uttrycks i orden

tänkande och i gärningar.

 

18194.  Barmhärtigheten  troheten lever 

i släktskap med varandras liv.

 

18195.  Vreden likt utspridd  förbränd aska 

för vinden.

 

18196.  Göra det goda  vara uthållig  i  godheten.

 

18197.  Göra det fullkomliga  vara i-härdig

leva i troheten.

 

18198.  Ondskan livets törn-taggar.

 

18199.  Sanningen  rättvisan lever i släktskap

med varandra.

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN. PSALM. 67:1-8.

 

ÖNSKAN OM GUDS VÄLSIGNELSE.

 

Psalm. 67:1.

 

1.  #För körledaren till stränginstrument.

En psalm, av David#.

 

Psalm. 67:2.

 

2.  #Gud, visa oss nåd och välsigna oss,

låt ditt ansikte lysa mot oss#.

 

Gud visar oss sin nåd.

        Välsignar våra liv.

Låt ansikts härlighet belysa oss.

 

Psalm. 67:3.

 

3.  #Så att hela jorden lär känna vad du gör

och alla folk får veta att du hjälper#.

 

Villket gör hela jordens folk lär känna vad du gör.

        Alla folk får veta din hjälpsamhet.

 

Psalm. 67:4.

 

4.  #Folken skall tacka dig, o Gud,

ja, alla folk skall tacka dig#.

 

Psalm. 67:5.

 

5.  #Alla länder skall jubla av glädje,

ty du råder rättvist över folken, och leder 

     länderna på jorden#.

 

Alla länders folk jublar av glädje över dina

      välsignelser.

Du bestämmer rättvist över folken.

       Genom din vishet leder länderna på j orden.

 

Psalm. 67:6.

 

6.  #Folken skall tacka dig, o Gud, ja, alla

folk skall tacka dig#.

 

Folken skall vara tacksam för vad du gör.

        Ja, alla folk skall tacka dig.

 

Psalm. 67:7.

 

7.  #Jorden har gett sin gröda.

   Gud, vår Gud, välsigar oss#.

 

Jorden givit sin näringsrika föda.

         Gud, vår Gud, välsignar våra liv.

 

Psalm. 67:8.

 

8.  #Gud välsignar oss, och hela jorden

skall frukta honom#. 

 

Gud välsignar oss hela jorden skall leva

    i gudsfruktan.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN. PSALM. 66.1-20

 

TACKSAMHET OCH LOVSÅNG.

 

Psalm. 66:1.

 

1.  #För körledaren. 

En sång, en psalm.

     Hylla Gud, hela världen#.

 

Tacksägelse-sång.

 

Psalmen uppmanar hela världen:

 

Du, värld hylla er Gud. 

 

Psalm. 66:2.

 

2.  #Spela och ära hans namn, är honom

med lovsång!#.

 

I tacksamhet spela harpo-spel till hans namns ära.

      Honom till lovsång.

 

Psalm. 66:3.

 

3.  #Säg till Gud:

Väldiga är dina verk!

     För din makt kryper dina fiender#.

 

Säg till Gud!

   Dina verk  väldiga verk.

För din allmakt ödmjukar sig dina fiender.

 

Psalm. 66:4.

 

4.  #Hela världen tillber dig, spelar till din ära,

lovsjunger ditt namn#.

 

Hela världen den ende Guden.

      Spelar till din ära.

Lovsjunger ditt namn.

 

Psalm. 66:5.

 

5.  #Kom och se Guds gärningar, hans väldiga

verk bland människor#.

 

Se, Guds mäktiga gärningar.

      Hans väldiga verk ses bland människor.     

 

Psalm. 66:6.

 

6.  #Han förvandlade havet till torr mark,

de gick till fots genom floden.

       Låt oss glädjas över honom#.

 

Förvandlade havets till torr mark.'

    Gick till fots genom torrlagda floden.

Låt oss vara tacksamma i glädje över honom.

 

Psalm. 66:7.

 

7.  #Han härskar för evigt i sin makt.

Hans ögon vakar över folken ---- inga upprorsmän

       skall resa sig#.

 

Gud vår, härskaren för evigt i sin allmakt.

       Hans allvetande ögon övervakar folken.

Upprorsmännen mister sin stridslystenhet. 

 

Psalm. 66:8.

 

8.  #Prisa vår Gud, alla folk, låt lovsången ljuda!#.

 

Alla jordens folk, lovprisa vår Gud.

      Låt lovsången höra sitt ljud.

 

Psalm. 66:9.

 

9.  #Han bevarar oss vid liv, han låter inte våra

fötter slinta#.

 

Bevara vårt liv.

      Gör våra fotsteg fasta.

 

Psalm. 66:10.

 

10.  #Du prövade oss, o Gud, du renade

oss som man renar silver#.

 

Prövade oss fostrade oss, o Gud.

     Eftersom du älskar oss.

Den Herren agar den älskar han.

      Renade våra orena avguda hjärtan.

Likt silvret renas från slagget. 

 

Psalm. 66:11.

 

11.  #Du lät oss fastna i nätet, du slog oss i bojor#.o

 

I vår fostran tillät du oss fastna i fiendens nät

     slogs i bojor, vilket våra sökte din tröst

och hjälp.

 

Psalm. 66:12.

 

12.  #Du lät människor rida fram över oss.

Vi gick genom eld och genom vatten, men du

      förde oss ut i frihet#.

 

Tillät ondsinta människor utnyttja oss.

       Gick genom lidande smärta.

Din trofasthet förde oss ut i frihet. 

 

Psalm. 66:13.

 

13.  #Jag kommer till ditt hus med brännoffer,

jag infriar mina löften till dig#.

 

Kommer till ditt hus med bränn-offer.

     Infriar mina löften  till dig.  

 

Psalm. 66:14.

 

14.  #De som kom från mina läppar, ur min mun

när jag var i nöd#.

 

Mina infriade löften kom från mina läppas tal.

       Ur ur min mun när jag var i djup nöd.

 

Psalm. 66:15. 

 

15.  #Feta brännoffer bär jag fram till dig

och röken stiger från baggarna.

    Jag offrar tjurar och bockar#.

 

Frambär feta bränn-offer till dig.

        Röken stiger upp till dig från baggarna

som ett välbehagligt offer.

      Offrar både tjurar och bockar.

 

Psalm. 66:16.

 

16.  #Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,

jag skall berätta vad han har gjort för mig#.

 

Alla som lever i gudsfruktan kom lyssna

    skall berätta om vad han gjort för mig.

 

Psalm. 66:17.

 

17.  #Till honom ropade jag, och lovsång

låg redo på min tunga#.

 

Med jubelrop ropade  till honom.

        Lovsången var tillgänglig på min tunga.

 

Psalm. 66:18.

 

18.  #Om jag burit ont i sinnet skulle Herren

inte har hört mig#.

 

Hade jag varit ondsint i sinnet 

     skull han inte lyssnat på mig.

 

Psalm. 66:19.

 

19.  #Men Gud hörde mig, han lyssnade till

min bön#.

 

Gud bön-hörde mig.

        Lyssnade villigt till min bön.

 

Psalm. 66:20.

 

20.  #Lovad vare Gud, som inte avvisade min

bön, inte vägrade mig sin nåd#.  

 

Lovad vare Gud  tog emot mig.

      Vägrade mig inte sin nåd.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2019 15:32

PSALTAREN. 65:1-14.

 

GUDS GODHETS RIKEDOM.

 

HÖGTIDLIG TACKSÄGELSE.

 

Psalm. 65:1-14.

 

Psalm. 65:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David, en sång#.

 

Psalm. 65:2.

 

2.  #Lovsång tillkommer dig, o Gud på Sion.

Vi infriar våra löften till dig#.

 

O, Gud på Sion: värdig all lovsång.

         Vi villigt infriar våra löften till dig.

 

Psalm. 65:3.

 

3.  #Du som hör bön.

Till dig kommer alla människor#.

 

Du, vår bön-hörande Gud.

      Villigt kommer alla människor till dig. 

 

Psalm. 65:4.

 

4.  #För att bekänna sina synder.

När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss#.

 

Med ödmjukt hjärta bekänna sina synder.

       När vår skuld för blir tung:

ger du oss förlåtelse.

 

Psalm. 65:5.

 

5.  #Lycklig den utvalde som får komma dig

nära och vara på dina förgårdar.

     Vi mättas av det goda i ditt hus,

av det heliga tempel#.

 

Välsignad den utvalde vilken får komma 

      in i din närhet.

Få vara på dina för-gårdar.

       Får känna mättnad av din godhet i ditt hus:

det heliga templet.

 

Psalm. 65:6.

 

6.  #Förunderligt svarar du oss och ger seger,

Gud, du som räddar oss, du tillflykt för hela

     jorden och de fjärran haven#.

 

Förunderligt ger du oss böne-svar.

     Gud, du vår räddare.

Du, hela jordens trygga tillflykt.

        För de fjärran haven.

 

Psalm. 65:7.

 

7.  #Du som reste bergen med din styrka 

rustad med kraft#.

 

Reste upp bergen med din allmakts styrka.

      Utrustad med kraft.

 

Psalm. 65:8.

 

8.  #Du som stillade havens brus, vågornas brus

och folkens larm!#.

 

Stillade havens alla dånande ljud.

       Havs-vågornas 

Folkens larmande ljud.

 

Psalm.65:9

 

9.  #De som bor vid jordens ända står häpna

inför dina mäktiga gärningar, öster och väster

      fyller du med jubel#.

 

De som har sin bo-plats invid jordens ädna

   blir förvånade av dina mäktiga gärningar.

Från öster till väster fyller du med jubel-rop.

 

Psalm. 65:10.

 

10.  #Du tar dig an jorden och ger den regn,

du gör den bördig och rik. 

        Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa, du sörjer för jorden#.

 

Du, Gud du visar din omsorg om jorden.

      Ger den rikligt med regn.

Vilket gör den bördig och rik på skörd.

      Låter säden växa till.

Visar din godhet för jorden.

 

Psalm. 65:11.

 

11.  #Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut

dess tiltor#.

        Med regnskurar gör du jorden mjuk,

du välsignar det som växer#.

 

Bevattnar åkerns fåror.

        Jämnar ut deras tilltor.

   

Psalm. 65:12.

 

12.  #Du kröner året med goda gåvor, där du

går fram gror feta skördar#.

 

Årets skörd kröner du med goda gåvor.

       Där du visar din kärlek omsorg 

ger rikliga skördar.

 

Psalm. 65:13.

 

13.  #Ödemarkens beten frodas, höjderna

klär sig i jubel#.

 

Ödemarkens betesmarker blomstrar.

     Höjderna klär sig i jubelrop.

 

Psalm. 65:14.

 

14.  #Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna

höljer sig i säd.

      Allt är jubel och sång#.

 

Ängarna smyckas av levande får-hjordar.

    Dalarna blir till fuktsamma skördefält.

Vilket ger tacksamt jubel och lovsång.

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se