Alla inlägg den 8 augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 58:1-12.

 

DOM ÖVER DE GUDLÖSA.

 

Psalm. 58:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David ett kväde#.

 

Av David högtidlig dikt.

 

Psalm. 58:2.

 

2.  #Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?#.

Dömer människorna rättvist?#.

 

Ni jordens mäktiga lever ni för rättvisan?

     Dömer ni människor med rättvisan? 

 

Psalm. 58:3.

 

3.  #Nej, ni handlar med ont i sinnet, ni sprider

våld över jorden#.

 

Nej, ni handlar o-rättvist med ondsint sinne.

      Sprider våldet över jorden.

 

Psalm. 58:4.

 

4.  #De gudlösa är avfälliga sedan födseln,

från sin första stund går lögnarna vilse#.

 

Gudlösa lever i sin avfällighet sedan födseln.

        Lögnarna vilseledda avv sina lögner.

 

Psalm. 58:5.

 

5.  #Deras gift är som ormars gift, de liknar

en kobra som gör sig döv#.

 

Deras giftiga ord linnar ormens dödliga gift.

       Likt kobran gör själva döva i ondskan.

  

Psalm. 58:6.

 

6.  #Och inte hör ormtjusaren, inte den förfarne

besvärjaren#.

 

Lyssnar inte orm-tjusaren:

      Inte den erfarne besvärjaren.

 

Psalm. 58:7.

 

7.  #Gud, krossa tänderna i deras mun, bryt lejonens käkar, Herre!#.

 

Gud krossar de gudlösas tänder i deras mun.

      Låt deras talande käkar brytas sönder:

 likt lejonens.

 

Psalm. 58:8.

 

8.  #Låt dem försvinna likt vatten som rinner

bort, likt gräset som trampas ner och vissnar#.

 

Låt deras liv försvinna bort likt rinnande vatten.

        Likt gräset som trampas och försvinner.

 

Psalm. 58:9.

 

9.  #Likt ett ofullgånget foster som löses upp,

en dödfödd som aldrig får se solen#.

 

Deras liknas vid o-fullgånget fosters liv.

      Vilkens liv upplöses.

Döfödde får aldrig uppleva dagens ljusstrålar.

 

Psalm. 58:10.

 

10.  #Må han rycka bort dem i vrede, innan de 

brett ut sig som törnsnår!#.

 

Låt din rättfärdiga vrede rycka bort dem.

      Innan de lagt ut törnsnåren för mina fötter.

 

Psalm. 58:11.

 

11.  #Den rättfärdige gläds när han skådar 

hämnden, han skall vada i de gudlösas blod#.

 

Rättfärdiges gläds när han ser hämnden på

    de gudlösa.

Han röra sig i de gudlösa blod.

 

Psalm. 58:12.

 

12.  #Då skall människorna säga:

Den rättfärdige får sin lön, ja, det finns

      en Gud som dömer på jorden#.

 

Människorna skall då säga:

      Rättfärdige får sin belöning.

Gud rättvis domare.


 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 57:1-11.

 

BÖN OCH LOVSÅNG I NÖDEN.

 

Psalm. 57:1.

 

1.  #För köredaren.

Ett kväde av David när han var i grottan,

på flykt undan Saul#.

 

Psalm. 57:2.

 

2.  #Förbarma dig, Gud, förbarma dig!

Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar

     jag min tillflykt tills faran har dragit förbi#.

 

Förbarma dig: Gud förbarma dig.

     Jag flyr för mitt liv till dig.

Dina trygga Faders vingar mitt beskydd.

        Låter min tillflykt vara hos tills faran är över. 

 

Psalm. 57:3.

 

3.  #Jag ropar till Gud den Högste, till Gud som

gör gott mot mig#.

 

I mitt bönerop till Gud, den Högste.

     Gud du, godhetens Gud mot mig.

 

Psalm. 57:4.

 

4.  #Han sänder mig hjälp från himlen

när mina förföljare smädar mig.

     Gud visar sin  godhet och trofasthet#.

 

Han villigt sänder mig hjälp från himlen.

      Mina förföljare smädar mitt liv.

I min förföljelse av smädare:

     visar Gud sin godhet och trofasthet. 

 

Psalm. 57:5.

 

5.  #Jag ligger mitt ibland lejon, glupska

på människokött.

     Deras tänder är spjut och pilar,

deras tungor är skarpa svärd#.

 

Jag bor ibland mina fiender likt lejon; 

   lystna på människo-liv.

Deras tänder liknar vassa spjut-pilar.

        Deras tungors ord: tveegat svärd.

 

Psalm. 57:6.

 

6.  #Visa höghet i himlen, o Gud, och din

härlighet över hela jorden!#.i

   Visa din härlighet över hela jorden. 

 

Psalm. 57:7.

 

7.  #De lade ut ett nät för mina fötter och en

snara för min hals, grävde en grop åt mig

      men föll själva däri#.

 

Mina förföljare lade ett nät för mina fötter.

       En snara för min hals.

Grävde en djup grop för mig, men föll själva i den.

 

Psalm. 57:8.

 

8.  #Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta 

är redo, jag vill sjunga och spela#.

 

Mitt hjärta öppet för dig.

         Jag vill sjunga spel till din ära. 

 

Psalm. 57:9.


9.  #Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka morgonrodnaden#.

 

Min själ, var vaksam spela på harpa och lyra.

      Villig väcka upp morgonrodnaden.

 

Psalm. 57:10.

 

10.  #Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,

jag vill sjunga ditt lov bland alla folk#. 

 

Visa dig min tacksamhet, Herre.

       Bland folken.

Villig sjunga ditt lov bland alla folk.

 

Psalm. 57:11.

 

11.  #Ty till himlen når din godhet, till skyarna

   din trofasthet#.

 

Din godhet sträcker sig till himlen.

      Din trofasthet sträcker sig till skyarna. 

 

Psalm. 57:12.

 

12.  #Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!#.

 

Visa din himmelska höghet, o Gud.

     Din himmelska härlighet över hela jorden. 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 56:1-14.

 

FÖRTRÖSTAN UNDER FÖRFÖLJELSE.

 

Psalm. 56:1.

 

1.  #För körledaren.

Ett kväde av David när filisteerna hade gripit

   honom i Gat#.

 

Psalm. 56:2.

 

2.  #Förbarma dig, Gud, jag är förföljd,

ständigt utsatt för angrepp#.

 

Förbarma dig över mig, Gud.

     Förföljd av filisteerna.

Ständigt utsatt för deras angrepp.

 

Psalm. 56:3.

 

3.  #Fienderna förföljer mig ständigt, många

angriper mig och ser ner på mig#.

 

Dagligen förföljer mig.

      Många är mina förföljare.

Föraktar hånar mig.

 

Psalm. 56:4.

 

4.  #När jag är rädd förtöstar jag på dig#.

 

Förtröstar på dig i min rädsla för mina fiender.

 

Psalm. 56:5.

 

5.  #På Gud ---- jag prisar hans ord ---- på Gud

förtröstar jag och är inte rädd.

       Vad kan dödliga göra mig då?#.

 

Förtröstar på Gud.

        Jag lovprisar ditt trofasta ord.

Är frimodig inför rädslan i förtröstan på dig.

     Dödliga fiender vad kan de göra mig då?

 

Psalm. 56:6.

 

6.  #Ständigt sårar de mig med sina ord,

de har ont i sinnet mot mig#.

 

Dagligen mina fienders ord sårar mig.

      De har ondsint sinne mot mig.

 

Psalm. 56:7.

 

7.  #De gaddar sig samman och ligger på lur

de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv#.

 

De sammansvärjer sig mot mig.

     De bevakar mina fotsteg  vill skada mitt liv.

 

Psalm. 56:8.

 

8.  #Löna dem för deras ondska, Gud,

slå ned folken i din vrede!#.

 

Vedergäll dem efter ondskas skull, Gud.

      Besegra dem i rättfärdiga vrede.

 

Psalm. 56:9.

 

9.  #Du har mätt upp min oro.

   Samla mina tårar i din lägel, de är uppskrivna

i din bok#.

 

Du har mätt upp mitt oros fulla mått.

      Samlat mina lidandets tårar i din lägel.

Vilka är uppskrivna i din bok. 

 

Psalm. 56:10.

 

10.  #Mina fiender skall vika när jag ropar

till dig.

       Det vet jag: Gud är med mig#.

 

Mina fiender besegras i mitt bönerop till dig.

       Jag känner din trofasthet.

Du, Gud överger aldrig som fruktar dig.

 

Psalm. 56:11.

 

11.  #På Gud  ---- jag prisar hans ord ---- på Herren

---- jag prisar hans ord#.

 

Gud, jag lovprisar ditt ord.

         På Herren, jag prisar hans ord.

 

Psalm. 56:12.

 

12.  #På Gud förtröstar jag och är inte rädd.

   Vad kan människor göra mig då?#.

 

Har min förtröstan på Gud.

         Jag är frimodig i honom.

Kan dödliga människor skada mig?

 

Psalm. 56:13.

 

13.  #Jag har gett mina löften till dig o Gud,

jag skall infria dem med tackoffer#.

 

Har givit mina löften till dig min Gud.

    Skall troget infria dem med tackoffer.

 

Psalm. 56:14.

 

14.  #Ty du har räddat mig från döden,

räddat mig från alla falla.

      Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus#.

 

Du, var min räddare från döden.

     Rädda mig från från mina fiender.

Villig vandra inför Gud livets ljus.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN.  PSALM. 53:1-7.

 

Psalm. 53:1.

 

1.  #För körledaren.

En dikt av David#.

 

Psalm. 53:2.

 

2.  #Dårarna tänke:

"Det finns ingen Gud".

     De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda#.

 

Dåraktiga hjärtan säger:

  Det finns ingen Gud.

Vilka förnekar hans allmakt den Väldige

       ende Guden.

Dårar lever fördärvligt liv.

       Ärar samvetslösa livet.

Van-ärar godheten.

 

Psalm. 53:3.

 

3.  #Gud blickar ner från himlen, han ser på

människosläkten.

     Finns det någon som är klok, någon som

söker sig till Gud?#.

 

Guds blicker ser människo-släktets liv

    antingen de gör goda eller onda gärningar.

Kloke söker sig till Gud  var finns de?

 

Psalm. 53:4.

 

4.  #Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda#.

 

De fördärvade alla avfallit.

     Göra det goda i livet finns inte en enda.

 

Psalm. 53:5.

 

5.  #Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

     och aldrig åkallar?#.

 

Dessa o-gärningsmän vad har de lärt sig: ingenting.

     Aldrig åkallar mitt heliga namn.

Lever på mitt folks bröd.

 

Psalm. 53:6.

 

6.  #Så drabbas de av skräck ---- en oväntad

skräck ---- ty Gud strör omkring de gudlösas ben.

       De står där med skam, ty Gud förkastar dem#.

 

De gudlösa blir skräckslagna.

       Vad inte väntat sig.

De gudlösas bön förgängelsens ben blir

        utströdda. 

Blir förödmjukade inför Gud blir förkastade

     av honom. 

 

Psalm. 53:7.

 

7.  #O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud vänder sitt folks öde, då skall Jakob

      glädja sig, Israel jubla!#.

 

Önskar det kommer från Sion räddning 

    för Israels folk.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 62:1-13.

 

Psalm. 62:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David.

 

Psalm. 62:2.

 

2.  #Bara hos Gud finner jag ro, från honom

kommer min räddning#.

 

Endast hos Gud finner min själ ro.

     Han min räddare.

 

Psalm. 62:3.

 

3.  #Han är klippan som räddar mig, min borg

där ska jag stå trygg#.

 

Han klippan  min räddare.

      Min skyddande borg: min tröst.

I den kan jag vara trygg.

 

Psalm. 62:4.

 

#Hur länge skall ni ansätta mig, samfällt storma

an som mot en lutande vägg, en fallfärdig?#.

 

Ni, mina fiender hur länge ska ni angripa mig.

       Tillsammans anfalla mig likt utande väggen

Lik fallfärdiga väggens tyngd.

 

Psalm. 62:5.

 

5.  #De har enats om att störta ner mig

De älskar svek, med munnen välsignar de,

       men i sitt hjärta förbannar de#.

 

Eniga förgöra mig.

      Visar sin kärlek till sveket.

De välsignar med sin muns tal.

      I sitt hjärta förbannar de.

 

Psalm. 62:6.

 

6.  #Bara hos Gud finner jag ro, från honom

mitt hopp#.

 

Bara hos Gud finner min själ själisk ro.

     Från honom kommer mitt hopp.

 

Psalm. 62:7.

 

7.  #Han är klippan som räddar mig, min borg

där jag står trygg#.

    

Han klippan  min räddare i nöden.

     Min trygghets borg där jag kan finna ro och vila.

 

Psalm. 62:8.

 

8.  #Från Gud kommer min hjälp och min ära.

Gud är min tillflykt, min starka klippa#.

 

Gud min hjälpare.

    Gud min ära.

Gud min tillflykt.

       Gun min starka fasta klippa.

 

Psalm. 62:9.

 

9.  #Sätt alltid din lit till honom, du folk ,

öppna ditt hjärta inför honom.

      Gud är vår tillflykt#.

 

Förtrösta alltid på honom, du folk.

      Öppna ditt hjärta inför honom.

Gud vår tillflykt.

 

Psalm. 62:10.

 

10.  #Bara en vindfläkt är människorna,

de dödliga endast ett bländverk#.

       Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja,

de är lättare än luft#.

 

Människorna likt vinande vindfläkt.

      Dödliga varelser.

Människors liv likt bländande bländverket.

       Läggs deras liv ned i vågskålen rör den sig.

Deras liv: lättare än luftens vikt.

 

Psalm. 62:11.

 

11.  #Lita inte till våld, sätt inte ert hopp 

till rövat gods#.

     Om än er rikedom växer, förtröstar inte på den#.

 

Förtröstan inte våldsamheter vilka rider på

     stoltheten.

Låt inte ert framtidshopp vara till stulit gods.

        Växer er rikedom: låt den i den bli Herre

i ert liv.

 

Psalm. 62:12.

 

12.  #Ett har Gud talat, två ting har jag hört:

att Gud har makten#.

 

Gud talat.

       Två gånger har jag hört:

All makt tillhör Gud. 

 

Psalm. 62:13.

 

13.  #Att du, Herre, är trofast.

    Du lönar var och en efter vad han har gjort#.

 

Du, Herre är trofast.

     Belönar var och en efter hans gärningar. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 61:1-9.

 

KUNGENS BÖN OM VÄLSIGELSE.

 

Psalm. 61:1.

 

1.  #För körledaren, till stränginstrument.

  Av David.

 

Psalm. 61:2.

 

2.  "Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön!#.

 

Gud hör mitt bönerop.

      Lyssnar till min bön.

 

'Psalm. 61:3.

 

3.  #Från jordens ände ropar jag till dig

i min förtvivlan.

     Rädda mig upp på en klippa och ger mig trygghet!#.

 

I min förtvivlan ropar till dig söker dig.

       Var min räddare ställ på fast klippa.

Låt mig få leva i trygghet.

 

Psalm. 61:4.

 

4.  #Du är min tillflykt mitt befästa torn

mot fienden#.

 

Du, mitt livs tillflykt.

       Mitt enda försvars-torn mot fiendens anfall.

 

Psalm. 61:5.

 

5.  #Jag vill bo i ditt tält för alltid, söka skydd

under dina vingar#.

 

Vill har min boplats i ditt tabernakel för alltid.

     Söka mitt livs beskydd under dina trygga vingar.

 

Psalm. 61:6.

 

6.  #Du, Gud, har hört min löften och uppfyllt

dina trognas önskningar#.

 

Du, Gud hört mina löften.

      Låt dina önskningar gå i uppfyllelse.

 

Psalm. 61:7.

 

7.  #Du lägger år till kungens livslängd,

han skall leva när släktena skiftar#.

 

Du, förlänger kungens livs-längd.

      Skall få leva när nya släkte kommer de

gamla försvinner. 

 

Psalm. 61:8.

 

8.  #Må han evigt sitta på sin tron inför Gud,

må godhet och trohet bevara honom#.

 

Låt konungen får evigt sitta på sin tron inför Gud.

       Låt din trohet godhet bevara hans liv.  

 

Psalm. 61:9.

 

9.  #Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn

och infria mina löften dag efter dag#. 

 

Gör du det jag ska alltid lovsjunga ditt namn.

      Infria mina löften dagligen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 60:1-14. 

 

BÖN OM RÄDDNING.

 

En bön av den rättfärdige som hoppas på det

    som hör evigheten till  ( Hilarius ). 

 

Psalm. 60:1.

 

1.  #För körledaren.

Att lära ut. Ett kväde av David#.

 

Undervisning: bönen om räddning från fiender. 

    En  högtidlig dikt av David.

 

Psalm. 60:2.

 

2.  #När han låg i strid med arameerna i Naharajim

och i Sova och Joa vände tillbaka och slog

     edomeerna i Saltdalen, tolv tusen man#.  

 

Psalm. 60:3.

 

3.  #Gud, du har förkastat oss och krossat oss.

Du var vred, upprätta oss igen#.

 

Du, Gud förkastat våra liv.

     Krossat vårt högmod under våra fiender.

Du visade din heliga vrede mot vår o-lydnad.

      Vi ber dig: 

Upprätta våra liv.

 

Psalm. 60:4.

 

4.  #Du lät landet bäva och rämna.

   Det du störtar samman gör det helt igen#.

 

Du tillät landet leva i fruktan splittras.

     Det du störtar samman: det helar du.

 

Psalm. 60:5.'

 

5. #Du lät ditt folk möta hårda öden, du gav

oss att ragla, du gav oss ett vin fick oss att ragla#.

 

Tillät ditt folk få möta hårda svåra öden.

      Du gav ett vin vilket gjorde 

 våra fotsteg vacklande.

 

Psalm. 60:6.

 

6.  #Res ett baner för dina trogna, dit de kan

fly undan pilbågen#.

 

Upphöj dina trogna.

      Dit de ta sin tillflykt undan fienders pilbåge.

 

7.  #Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!#.

 

Låt din starka allmakts hand vara vår hjälp.

    Svara mig.

De som är älskvärd i dina ögon blir räddade.   

 

Psalm. 60:8.

 

8.  #Gud har talat i sin helgedom:

"I triumf skall jag utskifta Skekem och mäta

        upp Suckotdalen#.

 

Psalm. 60:9.

 

9.  #Mitt är Gilead, mitt i Manasse.

Efraim är min hjälm och Juda min härskarstav#.

 

Psalm. 60:10.

 

10.  #Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag

min sko, mot filisteerna höjer jag stridsrop".

 

Psalm. 60:11.

 

11.  #Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?#.

 

Psalm. 60:12.

 

12.  #Du, Gud, har ju förkastat oss, du drog inte

i fält med våra härar#.

 

Du, vår Gud, förkastat oss.

      Du övergav oss i fälttåget med våra härar.

 

Psalm. 60:13.

 

13.  Bistå oss nu mot fienden, människors hjälp

är ingenting värd#.

 

Var vår hjälp mot fiende.

        Männniskors hjälp inte värd din hjälp.

 

Psalm. 60:14.

 

14.  #Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender#.

 

Tillsammans med Gud  utför stora ill-gärningar. 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 59:1-18.

 

BÖN MOT FIENDERS FÖRSÅT.

 

Psalm. 59:1.

 

1.  #För körledaren.

Ett kväde av David när Saul hade skickat män

för att bevaka huset och döda honom#.

 

Högtidlig dikt diktad av David.

     Skickade sina i uppdrag bevaka Davids hus. 

Kung Sauls vilja: döda David.

   

Psalm. 59:2.

 

2.  #Rädda mig, min Gud, från mina motståndare,

för mig i säkerhet undan mina fiender!#.

 

Min Gud, rädda mitt liv.

      Från mina motståndare.

För mig in i ditt säkra beskydd.

      

Psalm. 59:3.

 

3.  #Rädda mig från ogärningmän, hjälp undan

mördarna#.

 

Var min räddare från o-gärningsmännen.

        Min hjälpare undan mördarna.

 

Psalm. 59.4

 

4.  #De ligger i försåt för mig, grymma män

angriper mig, utan att jag syndat eller felat, Herre#.

 

Grymma män, ligger i gömställen för angripa mig.

        Jag har inte syndat felat, Herre.

 

 Psalm. 59:5.

 

5.  #Fast jag är oskyldiggör de sig redo.

Vakna, kom till mig och se!#.

 

Är o-skyldig ändå är de redo anfalla mig.

    Vakna upp, Herre, se hur jag har det.

 

Psalm. 59:6.

 

6.  #Du, Herre Gud Sebaot, Israels Gud,

res dig och straffa folken!#.

 

Du, Herre, Gud Sebaot, Israels Gud.

      Res dig upp, straffa folket.

 

Psalm. 59:7.

 

7.  #De kommer varje kväll, de ylar omkring

i staden#.

 

Angriper mig varje kväll.

        Ylar stridslystna omkring i staden.

 

Psalm. 59:8.

 

8.  #Orden strömmar ur deras mun och tungorna

är som svärd, de tror att ingen hör dem#.

 

Mina fienders ord strömmar ur deras hatiska mun.

       Tungorna liknar tveeggat svärd.

Tror inte någon hör deras föraktfulla ord.

 

Psalm. 59:9.

 

9.  #Men du, Herre, ler åt dem, du ser med löje

på folken#.

 

Du, Herre ler åt deras dårskap.

      Du ser med ringaktat leende på folken.

 

Psalm. 59:10.

 

10.  #Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg#.

 

Finner min styrka i dig.

       Jag lovsjunger dig.

Du, min Gud min säkra skydds borg mot fienden.

 

Psalm. 59:11.

 

11.  #Min Gud är trofast och kommer till min hjälp,

Gud låter mig se mina fienders fall#.

 

Min Gud trofast.

       Min hjälpare mot fienden.

Gud låter mig se dem besegrade.

 

Psalm. 59:12.

 

12.  #Döda dem inte ---- då kan mitt folk glömma.

Gör dem hemlösa med din makt, störta ned

     de, Herre, vår sköld!#.

 

Döda dem inte då kan mitt glömma dem.

     Låt dem bli hemlösa med din allmakt.

Besegra dem.

     Herre, du vår försvarare beskyddare.

 

Psalm. 59:13.

 

13.  #Varje ord av deras mun är synd.

Låt dem fångas i sitt högmod med sina

       förbannelser och lögner#.

 

Mina fienders ord är syndfulla.

       Låt bli snärjda i sitt högmod.

Bli förslavade under sina uttalade förbannelser 

     och lögnaktiga tal.

 

Psalm. 59:14.

 

14.  #Förgör dem i din vrede, förgör dem i grund!

Då skall alla inse att Gud härskar i Jakob,

     ja, till jordens yttersta gräns#.

 

Förgör dem i din heliga vrede.

      De skall förstå respektera Gud härskar i Jakob.

Ja, härskar till jordens yttersta gräns.

 

Psalm. 59:15.

 

15.  #De kommer varje kväll, de ylar som hundar

och stryker omkring i staden#.

 

Varje kväll kommer de med sitt tjutande ylande

     beteende.

Likt ylande hundar stryker de omkring i staden.

 

Psalm. 59:16.

 

16.  #De driver omkring och letar föda, blir de 

inte mätta så gnyr de#.

 

Driver omkring letar efter livets föda.

        Finner de ingen mättad gnäller klagar de.

 

Psalm. 59:17.

 

17.  #Men jag skall sjunga om din styrka och

jubla var morgon över din trofasthet,

    ty du blev en borg för mig, dit jag flydde

när jag var i nöd#.

 

Jag skall sjunga om din allmakts styrka.

     Jubla varje morgon över din trofasthet.

Blev för mig enn trygg borg.

       Till vilken jag kan ta min tillflykt i nöden.  

 

Psalm. 59:18.

 

18.  #Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg, min Gud är trofast#. 

 

Du, min styrka.

       Jag lovsjunger dig.

Gud, min säkra borg.

       Min Gud visar sin trofasthet.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se