Alla inlägg den 5 augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

           KVINNANS VÄRDIGHET.

 

Ordspråksboken. 18:22.

 

22.  #Den som finner en hustru finner lycka,

han har vunnit Herrens behag#.

 

Mannens hustru ger honom välsignelse för Livet.

       Han vunnit Herrens hjärta honom till väl-behag.

 

Ordspråksboken. 12:4A.

 

4A.  #En driftig hustru är sin mans krona#.

 

Kvinnans flitiga händer  till sin mans ärekrona.

    Företagsam energisk kvinna mannens 

glädje och tacksamhet.

 

Ordspråksboken. 19:14B.

 

14B.  #Duglig hustru är en skänk från Herren#.

 

Duktig god-hjärtlig hustru en gåva från Herren. 

 

     Livets bästa glädje-ämne:

 

Syraks bok. 25:1B.

 

1B.  #Man och hustru lever väl tillsammans#.

 

Syraks bok. 25:8A.

 

8A.  #Lycklig den som lever samman med

en klok kvinna#.

 

Välsignad den man som lever sitt liv  tillsammans

         med en kvinnas klokhet. 

 

        Goda kvinnor:

 

Syraks bok. 26:1-3.

 

Syraks bok. 26:1.

 

1.  #Lycklig den som har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång#.

 

Välsigad den man lever tillsans med en godmodig

     godhjärtlig hustru.

Hans livstid förökas blir dubbelt så lång.

 

Syraks bok. 26:2.

 

2.  #En duglig hustru ger sin man glädje,

och han njuter frid i alla sina dagar#.

 

Duktig godhjärtlig hustru ger sin man glädje-rikt

    hjärta.

Äger fridsamt hjärta och sinne.

 

Syraks bok. 26:3.

 

3.  #En god hustru är en dyrbar gåva;

den gåvan ges åt den gudfruktige#.

       

Hur uttrycker sig gåvogivare till mannen:

     #Du får henne#.

 

Syraks bok. 26:13-16.

 

Syraks bok. 26:13.

 

13.  #En älsklig hustru är sin mans glädje,

hon förstår att hålla honom frisk och stark.

 

Kär hustru hennes mans livs-glädje.

    Hennes kloka hjärta håller honom 

frisk stark i sin hälsa.

 

Syraks bok. 26:14.

 

14.  #En tystlåten hustru kvinna en gåva från Herren, ingenting är värdefullare än ett

    tuktat sinne#. 

 

Gåvan från Herren:

 

    Kvinna med behärskad tyglad tunga:

Inte skvalleraktig.

     Inte sprider förtal.

Ingenting är värdefullare än ett tuktigt sinnelag.

 

     Tuktigt sinnelag:

Lever i klokheten  rättvisan uthålligheten

     återhållsamheten. 

 

Syraks bok. 26:15.

 

15.  #Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,

ingenting vägas upp ett kyskt sinne#.

 

Ärbar kvinna vad mannen behöver.

    Ärbarligheten hederligheten vara dygdig

o-rörd jungfrulig värdefullt för mannen.

 

Syraks bok. 26:16.

 

16.  #Som den uppgående solens på Herrens

höga himmel är en god kvinnas skönhet

      i välordnat hem#.

 

Likt solens solstrålars näring till skapelsens

    överlevnad:

Kan jämföras med kvinnans kvinnliga skönhet

     i ett ordningsamt hem. 

 

Det kloka giftemålet.

 

Syraks bok. 36:24-26.

 

Syraks bok. 36:24.

 

24.  #En vacker hustru gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära#.

 

Vacker hustru ger mannen glatt beteende.

        Vilket fyller hans dagliga behov över vad

han önskar för dagen.

 

Syraks bok. 26:25.

 

25.  #Om hon är mild och vänlig i sitt tal

går mannens lycka över mänskliga mått#.

 

Är kvinnans tal i ord vänligt och milt,

       vilket mannen utöver alla mänskliga

värderingar.

 

Syraks bok. 26:26.

 

26.  #Den som tar sig en hustru får det första 

han behöver:

     den rätta hjälpen, en pelare till stöd#.

 

Hustrun fyller mannens livs-behov:

      Likt en livets stödje-pelare.

Ge honom rätt hjälp i rätt tid.

    Hon livets goda hjälpare och tröstare.

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 180.

 

18000.  Erfara djup vilande sinnesro  sinnesfrid

i tanle-världen  beskyddad från förvirrande

     oroliga tankar.

 

18001.  Ego-tankar lätt byt för lögnen.

 

18002.  O-tåligheten förvärrar nationens

     skadliga o-moral.

 

18002.  O-tåliges liv förvärrar de nationella 

     skadliga o-moraliska tillståndet.

 

18003.   Ego-kärleken o-nyttigt för nationens

     framtid av välståndet.

 

18004.  Lögnen flitig duktig på att ljuga.

 

18005.  Där o-ordning råder  råder o-moralen

vilket leder  till nationell undergång 

     landets fördärv och olycka.

 

18006.  Vad har en sådan nation för framtid.

 

18007.  O-moralen o-klok dumdristig i vad den gör.

 

18008.  Bättre sätta sin tilltro till sanningens liv än

till lögnens dödlighet.

 

18009.  Lögnens dödens vän.

 

18010.  Lögnen leder människor in i dödligheten.

 

18011.  Döden gör Livet livöst.

 

18012a.  Lögnaren pratsam  pratsjuk lever

under rädslans betryck.

 

18012b.  Lögnaren lever i sina egna lögner.

 

18012c.  Lögnen lögnarens dagliga föda.

 

18013.  O-intressant leva av lögnens föda.

 

18014.  Lögnens föda bedrar människo-släktet.

 

18015.  Sanningen upprättar människo-värdet.

 

18016.  Lögnen förringar förstör människo-värdet.

 

18017.  Sanningen uppskattar människovärdet:

låter det vara värdefullt.

 

18018.  Ödmjuke saknar ägkänslan om sig själv.

 

18019.  Högmodige äger bevakar sin själviska

känsla för sig själv.

 

18020.  Känslo-spel  visar o-behärskade känslor.

 

18021.  O-behärskade känslor skapar o-ordning.

 

18022.  Behärskade känslor skapar ordning.

 

18023.  Känslo-spelet  ingen äkta sann vänskap.

 

18024.  Känslo-spelet rider på fladdarande tungor.

 

18025.  Känslo-spelet saknas urskiljningen

mellan sanning lögn.

 

18026.  Tystnaden botemedlet mot känslo-spelet.

 

18027.  Känslo-spelet rider på O-tystnaden.

 

18028.  Inte klandra  anklaga  sin nästa 

o-nyttigt för mig och min nästa.

 

18029.  Friden börjar i fridsamt hjärta 

i människans hjärta vidare till nästans liv

     sprider sig ut  till mänskligheten.

 

18030a.  O-barmhärtige klagar gnäller knotar

inför sin nästa istället för trösta hjälpa stödja.

 

18030b.  Barmhärtige låter inte gnället knotet

klagande vara Herre väljer istället vara hjälpsam

     tröstande.

 

18031.  Egot äger inte o-själviske

    det gör den själviske. 

 

18032a.  Finns inget ljus i mörkret.

 

18032b.  Mörkret är mörkt.

 

18032c.  Ljuset är ljust.

 

18033.  Disciplinerad tanke-värld tillåter inte

vilka tankar som helst vara Herre i tankevärlden.

 

18034.  Människan Väljer själv vilka tankar som

ska vara Herre i tanke-världen.

 

18035.  Sanningen rättvisan varandras vänner.

 

18036.  Lögnen o-rättvisan varandras vänner. 

 

18037.  Falskheten lögnen vilka ingått förbund

med varandra deras vilja bedra mänskligheten.

 

18038.  Kärleken rättvisan varandras vänner.

 

18039.  Rättvisan kärleken ingått förbund med

varandra verkar i enhet mt orättvisan hatet

    och föraktet vilka bedrar mänskligheten.

 

18040.  Känslo-spelet  själens bedragare'

bedra människans känsloliv tillfälligt fly bort

  ifrån livets oro förtvivlan bekymmer.

 

18041.  Livets känslo-spel dåligt bote-medel

mot lives bekymmer oro förvirring.

 

18042a.  Snurriga kaos-samhället ingen

problem-lösare.

 

18042b.  Snurriga kaos-samhället vad livs-mening

ger det till Livet.

 

18043a.  Död egoism hälsosam för nationen.

 

18043b.  Aktiv egoism landets undergång.

 

18043c.  Aktiv själviskhet folkets fördärv.

 

18044.  Aktiv o-själviskhet landets framtid.

 

18045.  I uppmuntrans gemenskap 

uppmuntra varandra.

 

18046.  O-själviskheten funnit sin bo-plats

o-själviskes hjärta och tankar.

 

18047.  Själviskheten funnit sin boplats i själviskes

hjärta och sinne vilket leder  till smärtsamt

     skadligt liv.

 

18048.  Dålig planerare lever i o-ordning.

 

18049.  Livet i glädjens harmoni och vila

något leva för.

 

18050.  Glädjen harmonin tänk få leva det Livet.

 

18051a.  Glädjen värdesätter livet.

 

18051b.  Glädjen uppskattar livet.

 

18051c.  Glädjen uppmuntrar Livet.

 

18052.  Glädjen uppskattas eftersom den kan

leva i allas liv.

 

18053.  Glädjen nyttig för livet.

 

18054.  Glädjen uppmuntrar de modlösa.

 

18055.  Glädjen ger nytt livsmod till de sorgsna.

 

18056a.  Saktmodiges fiender:

 

        VREDEN   ILSKENHETEN  HÄFTIGHETEN.

 

18056b.  Elakhetens fiender:

 

       SNÄLLHETEN  VÄNLIGHETEN  GODHETEN.

 

18056c.  Ödmjukhetens fiender:

 

      STOLTHETEN  ÖVERMODET  HÖGMODET.

 

18057.   Högmodets fiender:

 

      LITENHETEN  ÖDMJUKHETEN  ENKELHETEN.

 

18058.  Lögnens ideer tankar  dårskap för sanningen.

 

18059.  Sanningens tankar  dårskap för lögnen.

 

18060.  Svartsjuke fånged i svartsjukans fängelsehåla. 

 

18061.  Avundsjuke fångad i avundsjukans fängelsehåla.

 

18062.  Svartsjukan dödligt gift tar död på livet.

 

18063.  Avundsjukan dödligt gift tar död

på Livet.

 

18064.  Svartsjukes svartsjuka tar dö på sin nästa.

 

18065.  Avundsjukes avund tar dö på sin nästa.

 

18066a.   Avundsjukan rider på högmodet.

 

18066b.  Svartsjukan rider på högmodet.

 

18067.  Världen högmod  uppskattar inte ödmjukheten.

 

18068. Världens elakhet uppmuntrar inte snällheten.

 

18069a.  Världens vrede inte  saktmodet önskvärt.

 

18069b.  Världens elakhet inte snällheten uppskattad.

 

18069c.  Världens o-barmhärtighet  uppmuntrar

inte barmhärtigheten.

 

18070.   Trons fiender:

 

           TVIVLET  O-TRON  I INVÄNTAD TRONS-TID.

 

18071.  Tvivlet in-väntar inte trons givna-tid.

 

18072.  O-trons-hjärta inväntar inte trons givna-tid.

 

18073.  Trons givna tid rider på uthålligheten tåligheten.

 

18074.  Tvivlet rider på o-tåligheten ilskenheten.

 

18075.  O-trons-hjärta rider på o-tåligheten 

högmodet.

 

18076a.  Snälla Ordets fiende  elakhetens

tungans ord.

 

18076b.  Vänliga ordets fiende  elakhetens

vassa tungors ord.

 

18076c.  Godhetens ordets fiende  elakhetens

tveeggade svärdets tungors ord.

 

18077.  Kärlekens fiende  hatet föraktet.

 

18078.  Hatets föraktets  fiender: kärleken ödmjukheten.

 

18079.  Äga hatets förakt  uppskattar inte kärleken.

 

18080.  Älska kärleklös-heten: uppmuntrar

inte kärleken.

 

18081.  Kärleken inte önskvärd älskvärd

av hatet och föraktet.

 

18082.  O-troheten smärtsam för troheten.

 

18083.  Troheten ståndaktigheten smärtsam

för o-troheten.

 

18084.  Förtalet skvalleriet  smärtsam för

kärleken ödmjukheten.

 

18085.  O-barmhärtigheten smärtsamt lidande 

för barmhärtigheten.

 

18086.  Tron verksam genom kärleken ödmjukheten.

 

18087.  O-tron tvivlet verksam genom ilskenheten

o-tåligheten.

 

18088.  Tron verksam genom tystnaden inväntad

tid stillheten lugnet.

 

18089a.  Övervinna segra över lögnens tankar:

inte i tanken följa med dem.

 

18089b.  Vilka gör att själv-dör.

 

18089c.  Följer jag lögnens tankar får de rotfäste

i tanke-världen.

 

18090.  Vilan glädjen  hjärtats fröjd.

 

18091.  Oron ängslan hjärtats sorg.

 

18092.  Lögnen saknar all uppmuntran.

 

18093.  Lögnen älskar inte människan.

 

18094.  Lögnen hatar föraktar människan.

 

18095.  Lögnen dödar människans människo-värde.

 

18096.  Lögnen bedrövar människan.

 

18097.  Lögnen skadar människovärdet.

 

18098.  Lögnen förtalar människan.

 

18099.  Lögnen ger människan ångest skuld-känlor.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

SALIGPRISNINGARNA.  MATTEUS. 5:1-1o.

 

¤MATTEUS. 5:1.

 

1.  #När han såg folkskarorna gick han upp på

berget.

   Såg de stora folkskarorna gick upp på

för vara väl synlig för folket

     Alla tydligt och klart kunde höra hans 

av Faders insiktsfulla Ord.

 

¤Matteus 5:2.

 

2.  #Han började undervisa dem och sade:".

 

¤Matteus. 5:3.

 

3.  #Saliga de som är fattiga i anden, dem

tillhör himmelriket#.

 

All himmelsk välsignelse vilar över de:

    som äger ett förkrossat ödmjukt hjärta.

Blottställda uttömda på själviskheten.

     Själviskheten denna avgud: säger helige Paulus.

De ägs av himmelriket.

 

Tröstande till de modfällda. 

 

Jes 57:15.

 

15.  #Så säger han som är hög och upphöjd,

han som tronar i evighet vars namn är heligt:

      Jag tronar upphöjd och helig men finns

hos den modlöse och försagde.

      Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft#.

 

De modfälldas trösterika ord från:

     Han som är Väldig och upphöjd.

Tronar för  evigt.

     Han äger namnet det heliga namnet.

Jag den Högste tronar upphöjd lever i helighet.

      Är den modlöses försagdes barmhärtiges Fader.

Ger de försagda min frimodighet.

     Fyller de modlösa med min allmakt.

 

    Nådens år.

Barmhärtighetens år.

     

Jesaja. 61:1.

 

1.  #Herrens Guds ande fyller mig,

ty Herren har smort mig.

     Han har sänt mig att frambära glädjebud till

de betryckta och ge de förkrossade bot,

     att förkunna frihet för de fångna, befrielse

för de fjättrade#.

 

Tänk vilken nåd få vara fylld av Guds ande.

       Få leva livet, vara smord av Herrens ande.

Vara utsänd till förkunna glädjens nåde-rika

      budskap till de betrycka själarna.

De förkrossade hjärtan   Hjärtats och sinnets

    sanna botgöring.

 

¤Matteus. 5:4.

 

4.  #Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade#.

 

Välsignade de som sörjer över sitt syndiga liv.

    För sina med-människor vilka lever

själviskt liv.

   Lever i förtryck från sina fiender.

        De skall finna trösten de tröste-rika orden. 

 

Förkunna ett nådens år för syndiga själar.

 

Jesaja Bok. 61:2.

 

2.  #Förkunna ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud att trösta

     alla sörjande#.

 

Frimodigt förkunna ett nådens år från Herren.

       Vedergällningens dag från vår ende Gud.

Ge tröste-rika ord till de förtrycka betrycka

     själarna.

 

¤Matteus. 5:5.

 

5.  #Saliga är de ödmjuka, de skall ärva landet#.

 

Välsignade deras liv: vilka lever i ödmjukhet

     tjänar ödmjukheten med sina liv.

Får som livets belöning:

        Ärva landet.

 

Psalm. 37:11.

 

11.  #Men de ödmjuka få äga landet, och njuta

en ostörd frid#. 

 

Äga den o-störda friden, vilka de gudlösa saknar.

      Ödmjuka får i livet leva i hjärtats glädje

i sinnesron och sinnesfriden.

 

¤Matteus. 5:6.

 

6.  #Saliga de som hungrar och törstar efter 

rättfärdigheten, de skall bli mättade#.

 

Välsignade de som likt hjorten hungrar törstar

     efter o-straffligheten renheten.

De ska leva i det livet.

 

Psalm. 107:4-9.

 

De av Herren friköptas tacksamhet.

 

Psalm. 107:4.

 

4.  #Några gick vilse i öde ökar, de fann ingen

väg till bebodda städer#.

 

Några gick på vilseledda vägar borta för sanningen.

     levde tröstlöst liv under andlig öken-vandring.

Fann ingen vila till bebodda trygga städer. 

 

Psalm. 107:5.

 

5.  #De var hungriga och törstiga, deras krafter

sinade#.

 

Deras liv var präglat av brist på föda och vatten

     både lekamligt och andligt.

Deras livs-kraft var kraftlöst.

 

Psalm. 107:6.

 

6.  #Då ropade de till Herren i sin nöd, och räddade

dem ur deras trångmål#.

 

Deras bönerop om hjälp till Herrens i sin nöd.

     Blev deras räddare ur deras betryck.

 

Psalm. 107:7.

 

7.  #Han lät dem finna den rätta vägen till

en stad där människor bodde#.

 

Han ledde dem tryggt fram till de bebodda 

      städerna.

 

Psalm. 107:8.

 

8.  #De skall tacka Herren för hans godheten

hans underbara gärningar mot människor#.

 

I tacksamhet visa den för Herren: vilken

   är godhetens ursprung och Herre.

I sin godhet visade den i sina underbara gärningar.

 

Psalm. 107:9.

 

9.  #Han ger de tröstande att dricka och mättar

de hungriga med allt gott#.

 

Fyller de törstande med näringsrikt vatten.

        Mättar de andligt lekamligt hungriga

med allt gott.

 

Jes: 55:1.

 

1.  #Kom, hit alla ni som törstar, kom hit

och få vatten, kom även om ni inte har pengar!

     Förse er med säd, så att ni får äta!

Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk

      utan att betala!#.

 

Herrens trogna förbund till folket består:

       Släck er törst kom hit till mig:

jag ger er villigt vatten.

      Saknar ni penningar får ni det.

Hämta er säd till ert dagliga bröd.

     Ni får säd utan betalning.

Vin och mjölk finns gratis hos mig: er Gud. 

     

Johannes evangelium. 6:35.

 

35.  #Jesus svarade: "Jag är livets bröd.

Den som kommer till mig skall aldrig hungra,

    och den som tror på mig skall aldrig

någonsin törsta#.

 

Jag, mitt liv livets bröd vilket ger er evigt liv.

     Den som söker mig skall aldrig känna andlig

hunger.

    Den som tror på mig: behöver aldrig känna

andliga törsten. 

 

¤Matteus. 5:7.

 

7.  #Saliga är de barmhärtiga, de skall

möta barmhärtighet#.

 

Tänk få vara barmhärtighetens tjänare  tjänarinna.

    Bättre vara det än o-barmhärtighetens

tjänare tjänarinna.

       Tänk få vara vara slav slavinna i tjänandet.

Lever sådant liv får vi fördjupat liv i den.

 

Lukas evangelium. 6:36.

 

36.  #Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig#.

 

Lära känna barmhärtigheten.

       Bli fullkomlig lik vår fader i barmhärtigheten. 

 

Jak. 2:13.

 

13.  #Domen blir obarmhärtig över den som inte

har varit barmhärtig, men barmhärtigheten

     triumferar över domen#.

 

O-barmhärtige blir dömd efter sin o-barmhärtighet.

      Barmhärtiges barmhärhärtighet triumferar

över domen.

 

¤Matteus. 5:8.

 

8.  #Saliga de renhjärtade, de skall se Gud#.

 

Renhjärtligt hjärta sinne får bemötas av

      Guds härlighet.

 

Psalm. 24:4.

 

4.  #Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,

som inte håller sig till falska gudar och aldrig

     har  svurit falskt#.

 

Den som har syndfria händer använder dem 

    rättfärdighetens tjänande.

Är renhjärtlig.

     Låter inte själviskheten vara en avgud.

Med sin tunga avhåller sig från falskheten.

 

Bön om syndernas förlåtelse.

 

Psalm. 51:12.

 

12.  #Skapa i mig, Gud ett rent hjärta,

ge mig ett nytt och stadigt sinne#.

 

Bönen: Tukta mitt syndiga hjärta till sann botgöring,

    förvandla det till renhjärtligheten.

Förnya mitt ondsinta sinne rena det.   

 

Psalm. 73:1.

 

1.  #Ja, Gud är god mot den rättrådige,

mot den vars hjärta är rent#.

 

Gud visar sin godhet mot den rättsinnige

   sveklöse svekfrie.

Rättsinnige tänker på gör rättfärdiga gärningar.

       Sveklöse äger det rena hjärtat.

       

¤Matteus. 5:9.

 

9.  #Saliga de som håller fred, de skall

kallas Guds söner#.

 

Välsignade de som äger fridsamt hjärta sinne.

      Fridsamt hjärta äger Guds söner.

 

Älska era fiender.

 

Matt. 5:43-45.

 

Matteus. 5:43

 

43. #Ni hört att det blev sagt:

DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA och hata din fiende#.

 

Lagen säger: Du skall älska din nästas liv.

       Hata din fiende.

 

Matteus. 5:44.

 

44.  #Men jag säger er: älska era fiender och be

för dem som förföljer er#.

 

Jag säger er: Älska bed för era fiender.

    Be för dem förföljer er på sanningen skull.

 

Matteus. 5:45.

 

45.  #Då blir ni er himmelske faders söner.

    Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda

och låter det regna över rättfärdiga och

     orättfärdiga#. 

 

Gör ni det:

      Är ni er himmelske faders äkta söner.

Han låter rättfärdighetens nådesol: lysa över

      de rättfärdigas och o-rättfärdigas liv.

 

Matteus. 5:39

  

39.  #Men jag säger er:

Värj er inte mot det onda.

        Nej, om någon slår dig på din

högra kinden, så vänd också den andra mot

    honom#.

 

Undvik inte de ondsinta.

       Slår någon dig på din högra kinden:

Vänd den också mot hans slag.

     Fridsamt hjärta gör det.

Fridsamme vedergäller inte ont mot ont. 

 

Rom 12:18.

 

18.  #Håll fred med alla människor så långt

det är möjligt och kommer an på er#.

 

Var fridsamma mot alla människor.

     Älska dem som hatar föraktar er i ord.

Vilket beror på er fasthet i tron.

 

Rom. 12:21.

 

21.  #Låt dig inte besegras av det onda, 

utan segra det onda med det goda#.

 

Fridsamme besegrar ondskan.

       Segraren över det onda gör det med godheten. 

 

Förmaningar.

 

Heb. 12:14.

 

14.  #Sträva efter fred med alla och efter den

helgelse utan vilken ingen får se Herren#.

 

Eftersträva friden med alla människor.

      Låt o-sämjan kivet ordstriderna våra fjärran

från er.

      Sinnesfriden sinnesron vilket tillhör helgelsen.

Fridsamt hjärta sinne får se Herrens härlighet.


Sök vishet från ovan.

 

Jak. 3:18.

 

18.  #Rättfärdigheten utsås i frid och 

 bär frukt för dem som håller frid#.

 

Renligheten sår frid i människors-hjärtan.

   Bär rättfärdighetens frukt vilka äger

fridsamt hjärta.

 

¤Matteus. 5:10.

 

10.  #Saliga de som förföljs för rättfärdighetens

skull, dem tillhör himmelriket#.

 

Välsignade de som blir förföljda för sitt rättfärdiga

     livs skull.

De rättfärdiga tillhör himmelriket.

 

Vishetens bok. 5:1-5.

 

Visheten. 5:1.

 

1.  #Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt 

inför dem som plågade honom och föraktar honom#.

 

Renhjärtlige lever frimodigt liv inför de gudlösa.

        Vilka plågade föraktade honom.

 

Visheten. 5.2

 

2.  #När de ser honom skall de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans

     ofattbara räddning#.

 

De gudlösa ser den rättfärdige vilka blir

     skräckslagna.

Blir förvånade över hans räddares hjälp.

 

Visheten. 5:3.

 

3.  #Ångerfulla skall de säga till sig själva,

suckande i sin själs betryck:#.

 

Gudlösa ångestfyllda hjärtan säger till sin själviskhet, uppgivna i sin själs betryck:

 

Vishetens bok. 5:4.

 

4.  #Den mannen var det som vi brukade håna

smäda och göra narr av, vi dårar!

      Vi tyckte hans liv var en galenskap

och hans slut en nesa#.

 

Den mannen som blev räddad: brukade vi håna

     sända med våra ord.

Förlöjligade hans liv: vi uppträdde som dårar!

      Tyckte hans liv dåraktigt.

 

Lidandet leder till liv.

 

1 Petrusbrevet. 3:14.

 

14.  #Om ni också får lida för rättfärdighetens

skull är ni saliga.

       Var inte rädda, låt dem inte skrämma er#.

 

Välsignade är ni när ni får lida vilket leder er 

    till Livet.   Var frimodiga när ni Få lida för rättfärdighetens skull.</st

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se