Alla inlägg den 6 juli 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 176.

 

17600.  Saktmodet viker inte för ilskans ondska.

 

17601a.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv. 

 

17601b.  Kärleken berikar kärleksfulles liv.

 

17601c.   Glädjen berikar glädjefulles liv.

 

17602.  Livet självhävdelse  fåfänglighetens liv.

 

17603.  Fullkomlig glädje  sorgnes framtidshopp.

 

17604.  Löpande galopperande tunga 

pratsjuk tunga.

 

17605a.  Kärleksfulle träffats av kärlekens

varma ljusstrålar.

 

17605b.  Omsorgsfulle träffats av omsorgens

varma ljusstrålar.

 

17605c.  Givmilde träffats av givmildhetens

varma ljusstrålar.

 

17606a.  Tvivlet oroande  förvirrande

vad kan de ge till livet?

 

17606b.  Tvivlet o-trygg o-säker i sig själv.

 

17607.  Sanningen verklig i sanningsenliges liv.

 

17608.  Eniga tankar  sinnelag nyttiga för Livet.

 

17609.  Egoismens fattiga lycka  själviskhetens

saknad från  glädjen: vilka o-intressanta liv.

 

17610.  Saktmodige säger:  avskyr vreden ilskenheten.

 

17611.  Ilskenheten  vreden utför ondsinta gärningar vänner med dödilgheten.

 

17612.  Vreden ilskenheten inga goda rådgivare

vilseleder människor.

 

17613.  Barmhärtighetens kärlek vad

mänskligheten dagligen Behöver.

 

17614a.  O-tacksamheten och latheten varandras vänner.  Du, late se på myrans flitighet. 

 

17614b.  Bekvämligheten och o-tacksamheten

bunsförvanter.   

 

17615.  Ondskan matar det onda vara verksam

utför onda gärningar.

 

17616a.  Vara i sällskap med skamlösenheten

får ondskan större makt över skamlöse.

 

17616b.  Vara i sällskap med tvivlet får ondskan

större makt inflytande över tvivlaren.

 

17616c.  Vara i sällskap med mördarens hat

får ondskan större makt över mördaren.

 

17617.  Livets undergång  livets glömska.

Livets förlorare.

 

17618.  Livets lathet  livets bekvämlighet.

   Du late, se på myrans flitighet. 

 

17619.  Livets förlorare livets lathet.

 

17620.  Likgiltig människa  lathetens träl  slav.

 

17621.  Likgiltig person  bekvämlighetens fånge.

 

17622.  Likgiltig människa  belöningslös

i lathetens och bekvämlighetens liv.

 

17623.  Sann  kärlek prövas i motgångar.

 

17624.  Uthållig skörd renas från o-tålighetens gissel.

 

17625.  Samvetets röst  människan till nytta.

 

17626.  Tillåta ödmjukheten vara en förebild

för Livet.

 

17627.  Samvetets medvetenhet  skapar livets

inriktning.

 

17628.  Vänskapliga kärlekens nycklar:

   Får jag, Tack, Förlåt.

 

17629.  Växande kärleken  ges i orden:

    Får jag, Tack,  Förlåt.

 

17630a.  O-vis tunga  själslig mördare.

 

17630b.  Vis tunga  talar ljuvliga sköna ord.

 

17630c.  O-vis tunga  själsligt gift.

 

17631a.   Stoltheten älskar sig själv.

 

17631b.  Övermodet älskar sig själv.

 

17631c.  Elakheten älskar sig själv.

 

17632.  Högmodet älskar sig själv.

 

17633.  Penning-begäret sina penningar.

 

17634.  Penning-begäret aktiviserar sig genom

giriga människor.

 

17635.  Stoltheten äras av nationell stolthet.

 

17636.  Penning-begäret äras av nationella

penningbegäret.

 

17637a.  Penningbegäret rider på stoltheten.

 

17637b.  Penningbegärets  lockelser  själens bedragare.

 

17638a.  Nationell egoism  självisk nation.

 

17638b.  Självisk nation  vanärar o-själviskheten.

 

17639.  Vara förbarmande  vad världen idag Behöver.

 

17640.  Vara barmhärtig  vad världen idag Behöver.

 

17641.  Världens oro  bekymrad i sig jälv.

 

17642.  Världen saknar  sinnesron  sinnesfriden.

 

17643.  Världen  lider av o-lydnadens gissel.

 

17644a.  Världen ingen fridens boning.

 

17644b.  Världens intressen inget lägga tid på.

 

17644c.  Världens bekymmer problem

värdesätter inte människans värde.

 

17645.  Älska det goda  hata förakta det onda.

 

17646.  Ondskan Herre i världen  istället låta

ondskan vara sin egen träl och slav.

 

17647a.  Ondskans slav träl-tjänare inför de barmhärtiga.

 

17647b.  Ondskan skådespelet inför godhetens tjänare.

 

17647c.  Världens ondska  eviga bundsförvanter.

 

17648.  Ondskan världen  betjänar varandra.

 

17649.  Världen  ondskan  lever sida vid sida.

 

17650.  Ondskan  Världen varandras vänner.

 

17651.  Övermodiga människor  utnyttjar 

barmhärtigas hjälpsamhet.

 

17652.  Snurriga o-beslutsamma personer

utnyttjar barmhärtigas öppenhjärtliga godhet.

 

17653a.  Människans övermod  livets straff.

 

17653b.  Människans stolthet går före livets förfall.

 

17653c.  Människans högmod livets undergång.

 

17654.  Stillhetens ödmjukhet värd att leva i.

 

17655.  Stillhetens saktmod  värdigt livet.

 

17656.  Orons ilskenhet o-värdigt livet.

 

17657.  Förvirrande häftigheten  o-önskant i livet.

 

17658.  Ilskenheten föraktar ödmjukheten.

 

17659.  Häftigheten hatar mildheten.

 

17660.  Vreden hatar ödmjukheten lever i fiendeskap mot varandra.

 

17661a.  Ondskans fåfängan dödens vän.

 

17661b.  Ondskans förgängelse  lever i sällskap

med dödligheten.

 

17661c.  Ondskans förbannelser fåfängans förbannelser.

 

17662.  Fåfängan rider på Högmodets tankar.

 

17663.  Ilskenheten rider på Övermodets tankar.

 

17664.  Häftigheten rider på Stolthetens tankar.

 

17665.  Tänk få vara fri från meningslösa

ordens tunga.

 

17666.  Tänk få leva i frihet från modlösa

orddens tunga.

 

17667.  Tänk få äga friheten från o-ärliga

ordens tunga. 

 

17668.  Livet i o-friheten vara förslavad av elakhetens ondskans ords tunga.

 

17669.  Girigheten förvirrande  orolig i sitt beteende.

 

17670.  Hopplöse tillåter hopplösheten vara Herre

i sitt liv.

 

17671a.  Var inte rädd  för sanningen.  

 

17671b.  Var inte rädd för ödmjukheten.

 

17671c.  Var inte rädd för tystheten.

 

17672.  Var rädd för o-tystnaden.

 

17673.  Var rädd för övermodets själviskhet.

 

17674.  Var inte rädd för o-själviskheten.

 

17675a.  Lev i o-själviskheten.

 

17675b.  Lev i ödmjukheten.

 

17675c.  Lev i tystnaden.

 

17676.  Var rädd för egoismen.

 

17677.  Lev i frimodigheten.

 

17678a.  Pratsamme äger ordensrikedom.

 

17678b.  Pratsjuke talar o-nyttigheter.

 

17678c.  Äga ordrikedomen antingen kan vara

till nytta eller onyttigheter.

 

17679.  O-nyttiga ords-rikedomar  elaka ord

ilskna häftiga ord.

 

17680.  Nyttiga ordsrikedomar  vänliga ord

uppmuntrande ord.

 

17681.  Ilsken snarstucken person  

talar ilskna ord.

 

17682.  Tänk få vara ståndaktig göra det goda.

 

17683.  Förtalet  skvalleriet  gör kärleken kall.

 

17684.  O-tåligt människsläkte Behöver lära känna tåligheten.

 

17685.  Hatiska förtalet  ärar högmodet 

dödens vänner.

 

17686.  Föraktets skvalleri ärar stoltheten

dödens vänner.

 

17687.  Tröstaren tröstar med tröste-rika

vänliga ord. 

 

17688.  Tröste-rika ord uppmuntrande ord

goda visa rådgivare.

 

17689.  Ödmjuka ödmjukhetens barn.

 

17690.  Saktmodiga  saktmodighetens barn.

 

17691.  Ärliga ärighetens barn.

 

17692.  Bättre vara ärlighetens barn än o-ärlighetens.

 

17693.  Sämre vara förtalets barn än

kärlekens barn.

 

17694.  Tänk få leva i förväntansfull längtan

efter kärleken.

 

17695.  Tänk få leva i förväntansfull längtan

efter vara godhetens tjänare.

 

17696.  Tänk få leva i förväntansfull längtan

efter vara  barmhärtighetens tjänare.

 

17697.  Ödmjukheten tillhör ödmjuka hjärtan.

 

17698.  Ståndaktigheten tillhör ståndaktiga hjärtan.

 

17699.  Stillsamheten tillhör stillsamma hjärtan.

 

 

 

 

  

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 36:1-13.

 

SYNDARENS ONDSKA OCH GUDS GODHET.

 

Psalm. 36:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Herrens tjänare David#.

 

Psalm. 36:2.

 

2.  #Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta,

hos honom finns ingen fruktan för Gud#.

 

Syndens högmod viskar sitt lögnaktiga ord

      i den gudlöses hjärta. 

Gudlöst hjärta förnekar sanningen.

      I Gudlöses liv: saknas gudsfruktan.

Avsaknad av gudsfruktan vilket leder till Livets

    o-kunnighet  dårskap.

 

Psalm. 36:3.

 

3.  #Synden smickrar honom till att tro att hans

ogärning aldrig röjs  och blir avskydd#.

 

Synden förkläder sig til förfalska sanningen

        förvränga gudlöses tankar vara sanna.

 

Psalm. 36:4.

 

4.  #Hans ord är ondska och svek, åt insikt

och godhet vänder han ryggen#.

 

Lever sitt upproriska liv som o-vän till insikten

     och godheten. 

Hans ord älskar tala ondsinta ord vara svekets

     vän i ord.

 

Psalm. 36:5. 

 

5. #Han ligger på sin bädd och smider onda planer,

han har slagit in på orätt väg, han skyr inte

        något ont#.

 

Ondsinte vilar på sin bädd.

      I vilan tänker ut listiga planer.

Låter sig förvillas in på o-rätta vägar.

       Avskyr inte ondskans dödlighet.

 

Psalm. 36:6.

 

6.  #Herre, till himlen sträcker sig din nåd, 

din trofasthet ända till skyarna#.

 

Herre, hur stor är inte din nåd sträcker sig

     till himlen.

Din trofasthet intill himlens skyar.

      

Psalm. 36:7.

 

7.  #Din rättfärdighet är som väldiga berg,

din rättvisa som det djupaste hav.

     Herre, du hjälper både människor och djur#.

 

Herre, din o-strafflighet  renhet likt väldiga

      bergens orubbliga fasthet.

 

Psalm. 36:8.

 

8.  #Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars

skugga finner människor tillflykt#.

 

Din nåd dyrbar i människors ögon.

        Dina märktiga vingars skugga: skuggan 

mot ondskans farligheter.

     

Psalm. 36:9.

 

9.  #De får njuta överflödet i ditt hus, i din

glädjes strömmar stillas deras törst#.

 

O-strafflige får njuta Guds godhet och nåd i Livet.

         Överflödet av godheten nåden.

Utifrån Faderns glädje strömmar dagligen den

    in renhjärtliges liv.

Deras inre törst stillas.

 

Psalm. 36:10.

 

10.  #Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser

vi ljus#.

 

Hos dig livets skapare finns allt för livets behov.

        Du livets källa: o-utsinliga källan.

Ditt ljus av evighet. 

 

Psalm. 36:11.

 

11.  #Låt din nåd aldrig vika från de dina,

din rättfärdighet aldrig från de redbara#.

 

Låt din nåd förbliva för evigt över dina rättfärdiga.

       Din rättfärdighet: vilar för evigt över de 

svekfria  öppenhjärtliga.

       

Psalm. 36:12.

 

12.  #Låt inte de stolta trampa ner mig, låt inte

de onda driva bort mig#.

 

Tillåt inte de stolta vara ditt livs fiender.

        Älska dina fiender hata förakta ondskan.

 

Psalm. 36:13.

 

13.  #Där ligger de, ogärningsmännen, slagna,

reser sig aldrig#. 

 

O-gärningsmännens listigheter livets farligheter.

      Ligger själva i sina dödliga listigheter.

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 37:1-40.

 

DE GUDLÖSA SKENBARA LYCKA.

 

Psalm. 37:1.

 

1.  #Av David. 

 

Psalm. 37:2.

 

2.  #De torkar snabbt som gräset och vissnar

bort som grönskan#.

 

De gudlösas falska lycka: försvinner torkar bort

      likt gräset i sommarens hetta.

Förvissnar bort likt grönskan.

 

Psalm. 37:3.

 

3.  #Förtrösta på Herren och gör det goda, så får

du bo i ditt land och leva trygg#.

 

Göra det goda: gör den som förtröstar på Herren.

         I ditt land får du leva i tryggheten.

  

Psalm. 37:4.

 

4.  #Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad

ditt hjärta begär#

 

Få äga Herrens glädje i sitt hjärta.

       Han dig villigt ger vad ditt hjärta önskar begär. 

 

Psalm. 37:5.'

 

5.  #Lägg ditt liv i Herrens hand.

   Lita på honom, han kommer att handla#.

 

Ödmjukt överlämna sitt liv i Herrens

      beskyddande hand.

Äga förtröstansfullt hjärta på honom.

        Hans trohet fyller dina dagliga behov.

 

Psalm. 37:6.

 

6.  #Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset,

din rättvisa sak som middagssolen#.

 

Låter dina rätta tankar belysa ditt själsliv likt

       morgon gryningens varma ljusstrålar

belysa dina hjärtats önskningar.

     Din rättvisas sak få vars som middagssolens

nyttiga strålar.    

 

Psalm. 37:7.

 

7.  #Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Reta dig inte på den som har framgång, den som

      når sina egna syften#.

 

Lev i stillhet inför Herrens ansikte.

     Invänta hans ljuva milda stämmas tal.

Undvik avundets farligheter.

      Avundsjukans farligheter dödliga.

Avundets dödlighet högmodets vän.

 

Psalm. 37:8.

 

8.  #Stilla din harm, låt din vrede slockna, '

reta inte upp dig, det leder bara till ont#.

 

Låt stillheten vara Herre över ilskan livets

    missnöje. 

Tillåt inte vreden vara Iivets Herre.

            Låt inte aggressiviteten reta dig.

Leder livet in i ondskan.

 

Psalm. 37:9.

 

9.  #De som gör det onda skall drivas bort,

men de som hoppas på Herren få äga landet#.

 

Du, ondskans görare: låt den bli livets förlorare.

       Hoppas på Herren få äga landets välsignelser.

  

Psalm. 37:10.

 

10.  #En kort tid, och den gudlöse är inte mer,

du letar där han fanns, och han är borta#.

 

Gudlöse lever för-kortat liv.

             Hans liv förgängelsens liv.

 

Psalm. 37:11.

 

11.  # Men de ödmjuka få äga landet och njuta 

en ostörd frid#.

 

Ödmjuka få äga landets fruktbara välsignelser.

       Lever i livets fridsamma liv.

 

Psalm. 37:12.

 

12.  #De gudlösa vill den rättfärdige ont, och de

visar tänderna mot honom#.

 

Gudlösa skadar liv gör den rättfärdiges liv

      bedrövligt smärtsam.

De visar sina förakfulla hatiska tänder mot honom.

 

Psalm. 37:13.

 

13.  #Herren ler åt dem, han ser att deras

stund kommer#.

 

Herren ler åt dem i sin rättfärdighet.

           Ser deras vedergällnings-dag kommer.

 

Psalm. 37:14.

 

14.  #De gudlösa drar sina svärd och spänner

sina bågar för att fälla den fattige och förtryckte,

       för att slakta den som handlat rätt#.

 

Gudlösas svärd slipad i vasshet.

         Spänner sina hårda spända bågar:

villiga vilja skada den fattige förtyckte.

     Döda slakta rättvisans tjänare.

Ärar laglösheten.

 

Psalm. 37:15.

 

15.  Men svärdet tränger in i deras eget hjärta,

och deras bågar bryts sönder#.

 

Deras svärds styrka tränger djupt in i deras

      ill-dådiga hjärtan.

Deras väl-tränade skjutande bågar bryts sönder.

 

Psalm. 37:16.

 

16.  #Bättre det lilla den rättfärdige har än de

gudlösas stora rikedom#.

 

Bättre äga litet av den rättfärdiges liv.

        Istället för äga gudlöses stora bestulna 

rikedom.

 

Pslam. 37:17.

 

17.  #Ty de gudlösas makt skall brytas, men Herren

stöder de rättfärdiga#.

     

    Gudlösa makt dödlig makt.

Herrens trofasthet stöder hjälper de o-straffligas

      rättfärdighet.

 

Pslam. 37:18.

 

18.  # Herren tar sin an de frommas liv, de behåller

  sin arvslott för alltid#.

 

Herren vsar sin omsorg över den godhjärtliges liv.

      Lever i sin arvslott för evigt.

 

Psalm. 37:19.

 

19.  #De drabbas inte när olyckan kommer,

när svälten råder äter de sig mätta#.

 

Syndfrie drabbas inte av olyckans fördärv.

      Mättas av föda i hungerns tid.

 

Psalm. 37:20.

 

20.  #Men de gudlösa går under, och som en

glödande ugn försvinner Herrens fiender, försvinner

       som rök#.

 

Gudlösa går till sin  undergång.

      Herrens fiender liknas vid dödens brinnande ugn.

         Försvinner till intet likt brinnande rök. 

 

Psalm 37:21.

 

21.  #Den gudlöse lånar men betalar inte igen,

den rättfärdige är frkostig och givmild#.

 

Gudlöse lånar penningar o-ärligt betalar

     inte tillbaks. 

Rättfärdige frikostig givare.

        Givmild i sitt givande.

 

Psalm. 37:22.

 

22.  #Ty de som Gud välsignat få äga landet,

men de han förbannat skall drivas bort#.

 

De välsignade av Gud få äga landet.

       De förbannade Gudsförnekarna blir bortdrivna.

 

Psalm. 37:23.

 

23.  #Människans steg styrs av Herren, han vill

trygga hennes väg#.

 

Människors steg styrs av Herrens vilja.

      Hans nåd  barmhärtighet vill göra hennes

vägar trygga från de gudlösa.

 

Psalm. 37:24.

 

24.  #.Snubblar hon faller hon inte omkull,

ty Herren håller hennes hand#.

 

Snubblar hon inför de gudlösas utlagda fällor:

     Herrens trygga hand finns där.

 

Psalm. 37:25.

 

25.  #Ung har jag varit gammal är jag,

men aldrig såg jag den rättfärdige övrrgiven

      eller hans barn tigga om bröd#.

 

Jag, har upplevt min ungdoms-tid.

      Nu har jag blivit gammal.

Under mitt liv såg aldrig den syndfrie övergiven

     i näntan på brödet.

Hans barn vara tiggare i avsaknad av bröd.

 

Psalm. 37:26.

 

26.  #Alltid lånar han frikostigt ut, och hans

barn blir välsignade#.

 

Frikostig i sitt givande: lånar ut vad han har.

         Hans lever i välsignelsen.

 

Psalm. 37:27.


27.  #Sky det onda och gör det goda, så får du

bo kvar för alltid#.

 

Låt ondskan vara avskyvärd.

      Utför istället goda  gärningar.

Vilket genom lydnaden gör du får stanna kvar

       i landet.

 

Psalm. 37:28.

 

28.  #Ty Herren älskar det rätta och överger inte

sina trogna.

    Men syndarna skall förgöras för alltid och de

gudlösas barn drivas bort#.

 

Herren älskar rättvisan.

        Överger inte de trogna.

Skall förgöra syndarna.

        Gudlösas barn blir bortdrivna från landet.

 

Psalm. 37:29.

 

29.  #De rättfärdiga skall äga landet och bor

där för alltid#.

 

De o-straffliga skall äga landet.

       Ha sin bo-plats där för alltid.  

 

Psalm. 37:30.

 

30.  #Den rättfäriges mun talar vist och hans

tunga säger det rätta#.

 

Syndfries mun talar vishet.

        Hans visa tunga talar rättvisa ord.

 

Psalm. 37:31.

 

31.  #Han bär sin Guds lag i hjärtat, har går utan

att vackla#.

 

Bär sin Guds lag: i sitt hjärta.

      Går med fasta trygga steg tillsammans

med Guds lag.

 

 Psalm. 37:32.

 

32.  #Den gudlöse spejar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom#.

 

Gudlöse spenar efter den renhjärtliges liv.

      Söker efter lämpligt  tillfälle 

med list döda honom.

 

Psalm. 37:33.

 

33.  #Herren ger honom inte i den gudlöses våld

och låter honom inte bli fälld i rätten#.

 

Herren tillåter inte syndfrie falla i gudlöses våld.

       Tillåter honom inte fällas o-rättvist i rätten.

 

Psalm. 37:34.

 

34.  #Hoppas på Herren och följ hans väg!

    Han skall upphöja dig, du skall äga landet,

när de gudlösa drivs bort får du se på#. 


Förtrösta på Herren  följ lydigt hans väg!

       Han upphöjer dig låter sitt namn bli ärat

genom lydnaden.

       Gudlösas liv blir bortdriven från landet.

 

Psalm. 37:35.

 

35.  #Jag såg en gudlös i hans kraft, han stod 

hög som en ceder på Libanon#.

 

Såg gudlös människa: i hans kraftsdagar.

         Han stod hög likt cedern på Libanon.

 

Psalm. 37:36.

 

36.  #Jag gick förbi och har var borta, jag sökte

honom och han fanns inte mer#.

 

Jag förbi där jag förut varit: han var då försvunnen.

         Sökte honom: fanns inte mer.

 

Psalm. 37:37.

 

37.  #Ge akt på den fromme, se på den redbare,

fridens man har en framtid#.

 

Se på den godhjärtliges liv.

         Se på den ärliges livsföring.

Fridsamhetens man:  äger en framtid på jorden.

 

Psalm. 37:38.

 

38.  #Men syndarna går alla under, de gudlösa

berövas sin framtid#.

 

Syndarna går till undergång.

      Gudlösa människor blir berövade på sin framtid.

 

Psalm. 37:39.

 

39.  #De rättfärdigas räddning kommer från

Herren, han är deras värn i nödens tid#.

 

Rättfärdigas räddning kommer från Herren

     vilka i lydnad följer Herrens, Guds lag.

Är deras försvarare beskyddare i nödens tid. 

 

Psalm. 37:40.

 

40.  #Herren hjälper och befriar dem, befria dem

befria dem från de gudlösa, rädda dem

        när de flyr till honom#.    

 

Herren hjälparen  befriaren från de gudlösa.

      Räddar deras liv i sin tillflykt till sin Herre.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 38:1-23.

 

DEN ÅNGERSTFULLES BÖN.

 

Psalm. 38:1.

 

1.  #En psalm av David, till påminnelse#.

 

Psalm. 38:2.

 

2.  #Herre, tukta mig inte i din vrede, straffa mig 

inte i din harm!#.

 

I mitt ångestfyllda hjärta i vad varit olydig.

      Förlåt mig syndfulla hjärta.

Låt inte din vredes drabba mig för min synd.

 

Psalm. 38:3.

 

3.  #Dina pilar har trängt in i mig och din hand

vilar tungt på mig#.

 

Dina rättfärdiga pilar utrannsakat mitt innersta.

      Din allmakts rena hand: vilar tungt på mitt

syndfulla liv. 

 

Psalm. 38:4.


4.  #Ingenting är helt på min kropp och din vredes

skull, ingenting är friskt i mig för mina

       synders skull#.

 

Ingenting helt på min sargade kropp.

         För din vredes skull.

För mina synders skull: min kropp får lida.

 

Psalm. 38:5.

 

5.  #Min skuld har växt mig över huvudet,

den är en börda, för tung för mig#.

 

Mina syndiga skuld-känslor växer tungt över

       mitt huvud.

Blivit likt en syndabörda viket tynger mitt liv.

 

Psalm. 38:6.

 

6.  #Mina sår stinker och varas för min

    dårskaps skull#. 

 

Mina syndiga själssår illaluktande av syndens

       o-renhet.

 

Psalm. 38:7.

 

7.  #Jag är krokig och böjd, dagen lång går 

jag sörjande#.

 

Är krokig nedböjd av syndens tunga börda.

       Dagen lång: lever söjande ångerstfylld

av vad synden förstört mitt liv.

 

Psalm. 38:8.

 

8.  #Höfterna brinner av smärta, ingenting är helt

i min kropp#.

 

Mina kroppliga höften brinner av ångerstfylld

   smärta och lidande.

 

Psalm.  38:9.


9.  #Jag är kraftlös och krossad, jag skriker

ut mitt hjärtats jämmer#.

 

Kraftlös och förkrossad för min ångest skull.

       Skriker ut min ångest smärta ut ur mitt

hjärtats jämmer-rop.

 

Psalm. 38:10.

 

10.  #Herre, du känner min längtan, mina suckar

når fram till dig#.

 

Herre, du allvetande känner till innersta längtan

  efter din renhet.

Mina bönesuckar når fram till dig.

 

Psalm. 38:11.

 

11.  #Mitt hjärta bultar, mina krafter sviker,

mina ögons ljus har slocknat#.

 

Känner mitt hjärtats hjärteslag.

       Mina kroppsliga krafter sviker mg.

 

Psalm. 38:12.

 

12.  #Mina vänner och grannar skyr min plåga,

mina närmaste håller sig borta#.

 

Mina vänner  grannar ser i avsky mitt kroppsliga

       plågande.

 

Psalm. 38:13.

 

13.  #De som står efter mitt liv gillrar fällor,

de som vill mig ont förtalar mig och tänker ständigt

       på svek#.

 

De planerar ut gillrar fällor för mina fötter.

      Deras förtalande ord vill i sin ondska skada mig.

Deras tankar styrs dagligen av sveket.

 

Psalm. 38:14.

 

14.  #Jag är lik en döv som ingenting hör, en stum

som inte öppnar sin mun#.

 

Liknar en dövstum som ingenting hör.

    Likt dövstumme som inte öppnar sin mun

för talet.   

 

Psalm. 38:15.

 

15.  #Jag är lik en man som inte hör,

en som inte kan svara#.

 

Jag likt dövstumme mannen intet hör.

        Kan inte svara.

 

Psalm. 38:16.

 

16.  #Men, Herre, jag hoppas på dig, du skall

svara mig, Herre, min Gud#.

 

Herre, min Gud, förtröstar på dig.

      Vet du besvarar mig böners rop.

 

Psalm. 38:17.

 

17.  #Jag är rädd att de skall skratta åt mig,

de som hånar mig när jag snavar#.

 

Lever i rädsla, folket skrattar hånler åt mig.

       När jag misslyckas gäckar mig med sitt 

hånfulla beeende. 

 

Psalm. 38:18.

 

18.  #Ty jag är nära att stupa, jag är ständigt

plågad#.

 

Nära min livs undergång: vilket dagligen 

         plågar mig.

 

Psalm. 38:19.

 

19.  #Jag bekänner min skuld jag sörjer

min synd#.

 

Bekänner öppenhjärtligt min skuld.

      Sörjer hjärtats sörjande över mitt syndiga liv.

 

Psalm. 38:20.

 

20.  #Fiender utan orsak har jag många,

talrika är de som hatar mig utan skäl#.

 

O-rättvist har många fiender hatar mitt

    mitt liv utan giltigt skäl.

 

Psalm. 35:21.

 

21.  #De lönar gott med ont, de är emot mig

för att jag sökt det goda#.

 

De belönar ont med ondskan.

      Mina motståndare eftersom jag är godhetens

 sökare.

 

Psalm. 35:22.

 

22.  #Överge mig inte, Herre, min Gud, 

dröj inte långt borta!#.

 

Låt inte mitt liv överges av dig, Herre, min Gud.

       Var mig nära.

 

Psalm. 35:23.

 

23.  #Skynda till min hjälp.

Herre, du min räddning!#.

 

Beder skyndsamt om din hjälp.

      Herre, du min räddare.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN. PSALM. 39:1-14.

 

MÄNNISKANS FÖRGÄNGLIGHET.

 

Psalm. 39:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David.

      

Psalm. 39:2.

 

2.  #Jag tänkte: Jag skall ta mig i akt och inte

synda med min tunga, jag skall sätta lås för

      min mun, så länge gudlösa är inom hörhåll#.

 

Jag, David tänkte: 

       Ska vara aktsam med min tungas tal.

Äga behärskande tungan i vad jag säger.

       Tyglad tunga beskyddet mot livets ondska.

I de gudlösas närhet: 

       Inte tillåta min mun för o-fruktsamt tal.

 

Psalm. 39:3.

 

3.  #Så höll jag mig tyst och blev stum, jag teg,

men till ingen nytta.

     Min plåga blev bitter#.

 

Levde livet i tystnad fick stum tunga.

      Till ingen nytta i de gudlösas närhet.

Vilket blev mitt liv till plåga.

 

Psalm. 39:4.

 

4.  #Hjärtat brände i mitt bröst, jag stönade,

det brann som eld.

     Jag kunde inte tiga#.

 

Mitt hjärta brändes i mitt bröst.

      Brann som eldiga elds-flammor.

Kunde inte tiga i min förtvivlan.

 

Psalm. 39:5.

 

5.  #Herre, lär mig inse att jag skall dö och hur

få mina tillmätta dagar är, inse att jag är

       förgänglig#.

 

Människans fåfänglighet:

    Undervisa mig om min framtida död.

Hur få mina livsdagar är.

        Förstå min förgänglighet.

 

Psalm. 39:6.

 

6.  #En handfull dagar är allt du ger mig,

för dig är min livstid ett intet.

     Bara en vindfläkt är människan#.

 

Handfulla dagar allt det du ger mitt liv.

         Min livs-tid ett intet för dig.

Männskans liv likt vindfläkten: det kommer och

       går lika snabbt förbi som vinden 

 

Psalm. 39:7.

 

7.  #Som en skuggbild vandrar hon kring.

Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar,

     hon vet inte vems de en gång skall bli#.

 

Människans liv likt: skuggbilden vandrar

      hon omkring.

Livet skattliga ägodelar: liknar livets vindfläkt.

      

Psalm. 39:8.

 

8.  #Herre, vad har jag då att hoppas på?

Mitt hopp står till dig#.

 

I min fåfänglighet: till vad förröstar jag då på?

      Mitt framtids-hopp står till, till min

Herre, o Gud. 

 

Psalm. 39:9.

 

9.  #Befria mig från alla mina synder, låt mig

slippa bli smädad för dårskap#.

 

Gör mig fri från alla mina syndiga gärningar.

       För min dåraktiga liv, beskydda mot 

mot min fienders smädelse.

 

Psalm. 39:10.

 

10.  #Jag tiger och öppnar inte min mun

------ det är ju du som låtit detta ske#.

 

I deras närhet villig vara tyst.

        Bevaka min muns tunga.

 

Psalm. 39:11.

 

11.  #Ta bort den plåga du lagt på mig!

Jag förgås under slagen av din hand#.

 

Beder om befrielse från min plåga.

       Förgås under din allmakt hand.

Hör mitt böne-rop!

 

Psalm. 39:12.

 

12.  #Du tuktar och straffar en man för hans synd,

likt malen förtär du allt han  har kärt.

      Bara en vindfläkt är människan#.

 

Tuktar och bestraffar, mannen för hans 

     syndiga liv.

Likt malen förtär allt han äger.

        Människan vindfläkt inför dig.

 

Psalm. 39:13.

 

13.  #Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop,

tig inte när jag gråter!

      Ty en tid är jag gäst hos dig, en främling

som alla mina fäder#.

 

Herre, hör mitt böne-rop om din  hjälp i nöden.

        Lyssna till mitt rop.

Tala till mig.

      Jag gråter i min förtvivlan.

Under en tid var jag gäst hos dig.

        Levde främlings-liv, som alla mina förfäder. 

 

Psalm. 39:14.

 

14.  #Vänd bort din blick, så kan jag glädjas

innan jag går bort och inte mer finnas till#. 

 

Jag är en syndare: vänd bort din heliga blick

    från mig.

Vilket ger glädje över min bortgång.

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 41:1-14.

 

BÖN VID SJUKDOM OCH FIENDERS HÅN.

 

Psalm. 41:1.

 

1.  #För körledaren.

   En psalm av David#.

 

Psalm. 41:2.'


2.  #Lycklig den som tar sig an den svage,

honom skall Herren rädda på olyckans dag#.

 

Välsignad den som ger sitt stöd tröstar den svage.

       Vilken Herren belönar: räddar på

olyckans dag. 

 

Psalm. 41:3.

 

3.  #Herren bevarar honom och ger honom liv,

han prisas lycklig i landet.

      Du låter inte fiender sluka honom#.

 

Herren bevara denn godhjärtlige ger honom

     livsglädje och tacksamhet.

Prisas av folket i landet.

      Beskyddar hans liv mot fienden.

 

Psalm. 41:4.

 

4.  #Herren stöder honom när han ligger sjuk.

   På sjukbädden gör du honom frisk#.

 

Herren tröstar stöder i sin sjukdoms-tid.

     På sjukbädden, gör honom frisk.

 

Psalm. 41:5.

 

5.  #Jag sade: "Herre, visa mig nåd, gör mig frisk,

jag har syndat mot dig#.

 

Jag, David sade:

     I min bön: Herre, visa för mig din nåd.

Hela mig.

      Förlåt min synd.

 

Psalm. 41:6.

 

6.  #Mina fiender säger elakt om mig:

"När skall han dö och hans namn plånas ut?#.

 

Mina fiender vilka älska elakheten.

     Elakhetens vänner: säger de önskar mig döden.

Mitt namn ska bli utplånat från jordens yta. 

 

Psalm. 41:7.

 

7.  #De som besöker mig talar tomma ord,

de lägger allt ont på minnet, går sedan

      ut och sprider det#.

 

De som besöker mig: talar tomhetens ord.

       All ondska älskar de.

Flitiga i ord sprida ut ondskan.

 

Psalm. 41:8.

 

8.  #Alla mina ovänner viskar om mig och smider

onda planer mot mig#.

 

Mina o-vänner tala tysta ord om mig.

       Smider ihop ondskefulla planer mot mig.

 

Psalm. 41:9.

 

9.  #Något fruktansvärt har drabbat honom,

där ligger han och reser sig aldrig#.

 

Med löganaktiga ord säger: fruktansvärda

      olyckor drabbat honom.'

 

Psalm. 41:10.

 

10.  #Också min vän som jag nu litar på och som

delar mitt bröd, han trampar på mig#.

 

Min trogne svek mig: viken delar mitt bröd

     förnekar förråder mig.

 

Psalm. 41:11.

 

11.  #Men du, Herre, visa mig nåd, hjälp mig

upp, så får jag ge dem vad de förtjänat!#.

 

Herre, ber om din nåd visa den.

       Var min hjälpare.

När du är min hjälpare får jag styrka vedergälla

      mina fiender.

 

Psalm. 41:12.

 

12.  #Om min fiende inte får triumfera vet jag

att jag är älskad av dig#.

 

När jag lever i kärlek älskad av dig.

      Mina fiender är besegrade.

 

Psalm. 41:13.

 

13.  #Jag är utan skuld, därför stöder du mig,

du låter mig alltid vara dig nära#.

 

Är skuldfri, i min syndfrihet stöder du mig.

     Låter din närhet vila över mig. 

 

Psalm. 41:14.

 

14.  #Lovad vare Herren, Israels Gud, från 

evighet till evighet!

    Amen, amen#.

 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  ANDRA BOKEN. 

 

PSALM. 42:1-12.

 

BÖN VID SJUKDOM OCH FIENDER.  DEL. 1.

 

Psalm. 42:1.

 

1.  #För körledaren.

  En dikt av Korachas ättlingar#.

 

Psalm. 42:2.

 

2.  #Som hjorten längtar till bäckens vatten,

så längtar jag till dig, o Gud#.

 

Hjorten törstande längtan efter vattnets

     släckande törst till den porlande vatten-bäcken.

Bilden på själens längtan efter Guds närvaro.

 

Psalm. 42.3

 

3.  #Jag törstar efter Gud, efter den levande

Guden.

     När får jag komma, när får jag träda fram för

inför Gud?#.

 

Själens törstiga längtan efter Gud.

       Efter eviga livets Gud.

När får jag min själs törst utsläckt av dig.

 

Psalm. 42:4.

 

4.  #Tårar har blivit min föda dag och natt.

Ständigt frågar man mig:

    "Var är din Gud?#.

 

Dagligen varje natt mina längtans tårar min föda.

       Varje dag frågar man mig:

Var är din Gud, David?

 

Psalm. 42:5.

 

5.  #Jag överväldigas av sorg när jag minns

det som var, hur gick jag i den mäktiges hägn

      upp till Guds hus, med tacksägelse

och glädjerop i skara  som drog upp till

      högtid#.

 

Sorgen blir mig övermäktig.

      När jag minns dig godhet barmhärtighet.

Hur jag besökte ditt hus o Gud.

       Med hjärtats tacksamhet.

I glädjerop i skaran av de som drog upp till högtid.

 

Psalm. 42:6.

 

6.  #Varför är du tyngd av sorg, min själ,

och full av oro?

      Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, min räddare

       och min Gud#.

 

Varför din själ så fylld av sorg full av hjärtats oro?

        Låt din förtröstan vara på Gud.

Återigen låter tacksamheten fylla mitt hjärta,

      till räddare och min Gud.

 

Psalm. 42:7.

 

7.  #Min själ är tyngd av sorg, därför går

min tanke till dig från Jordans och Hermons

      land, från Misars berg#.

 

Min själ nedtyngd av sorgen.

      Vilket gör min tanke leds till Jordans 

och Hermons land, från Misars berg.

 

 Psalm. 42:8.

 

8.  #Djup ropar till djup dånet av dina forsar.

Alla dina brottsjöar slår samman över mitt huvud#.

 

Utifrån mitt hjärtas innersta djup böneropet visar

    sig likt ljudet av dina forsande vatten-sjöar.

Vilka slår sig samman mot mina tankar.  

 

Psalm. 42:9.

 

9.  #Om dagen skall Herren skänka sin nåd,

om natten skall jag sjunga till hans ära och be

      till Gud som ger mig liv#. 

 

Dagligen skall Herren, skänka sin nåd.

      Under nattens vila, lovsjunga till din ära.

Var bedjande till Gud, vilket ger mig nytt liv.

 

Psalm. 42:10.

 

10.  #Jag säger till Gud, min klippa:

   Varför har du glömt mig?

Varför måste jag gå sörjande, plågad av

      fiender?#.

 

Säger i ord till Gud, min klippa:

      Varför du glömt mig?

Varför vara sörjande  plågad av fienders illdåd?

 

Psalm. 42:11.

 

11.  #Det skär mig in i märgen när mina fiender

hånar mig, när de ständigt frågar:

     "Var är din Gud?#.

 

Min fiender plågas av mina fienders hånfulla leende.

       Dagligen ifrågasätter:

Varför visar sig inte Gud för dig?

 

Psalm. 42:12.

 

12.  #Varför är du tyngd av sorg, min själ,

och full av oro?

       Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, min räddar

     och min Gud#.

 

Varför så tyngdfulld av sorgen?

    Min själ fylld av oro från mina hånleende fiender?

Har din förtröstan på Gud!

      Återigen visa tacksamhet mot honom.

Du min räddare o min Gud. 

       

 

BÖN VID SJUKDOM OCH FIENDER.  DEL. 2.

 

Psalm. 43:1-5.

 

Psalm. 43:1.

 

1.  #Skaffa mig rätt, o Gud, ta dig an min sak!

Rädda mig från ett trolöst folk, från falska,

       fördärvade människor!#.

 

Var rättvis mot mig visa den o Gud.

      Var min försvarare.

Var min räddare mot ett egensinnigt själviskt folk.

      Från falskhetens människor i själen

fördärvade människor.

 

Psalm. 43:2.

 

2.  #Du är mig Gud, min tillflykt.

Varför har du stött bort mig?

       Varför måste jag gå sörjande plågad av

fiender?#.

 

Du, min Gud, min själs tillflykt.

      Varför har du förkastat mig?

Varför låter du mig gå själsligt sörjande

     plågad av mina fienders illdåd?

 

Psalm. 43:3.

 

3.  #Sänd ditt ljus och din sanning!

Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt

      heliga berg och till din boning#.

 

Herre, hör min bön:

     Sänd ut ditt levande ljus.

Låt din sanning få komma fram bland mina fiender.

       Låt ljuset sanningen får vara mina ledstjärnor.  

Leda mig framåt till heliga berg.

      Din boning.

 

Psalm. 43:4.

 

4.  #Så jag får komma till Guds altare, till Gud,

min glädje och fröjd, och tacka dig till lyrans klang,

      Gud, min Gud#.

 

Leder dig mig: får komma till Guds heliga altare.

      Får vara närvarande vid Gud: min själs glädje

och fröjd.

      Tacka dig till harpospel, Gud,min Gud.

 

Psalm. 43:5.


5.  #Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full

av oro?

    Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, min räddare

        och min Gud#.

 

Varför min själ så nedtyngd av själslig sorg.

      Fylld av oron förslavad under den?

Förtrösta på Gud!

     Återigen få visa tacksamhet mot honom.

Min livs räddare och min Gud för evigt. 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se