Direktlänk till inlägg 25 juni 2019

PSALTAREN. PSALM. 18:1-51. KUNGENS TACK FÖR RÄDDNING OCH SEGER.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 18:1-51.

 

KUNGENS TACK FÖR RÄDDNING OCH SEGER.

 

Psalm. 18:1.

 

1.  #För, körledaren.

Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång

     denna sång till Herren när Herren räddat

honom från alla hans fiender och från Saul#.

 

Sång av Herrens David:

     Tacksamhetens hjärta sjunger lovets-offer.

Räddad till livet: från alla sina fiender 

     och sin ärke-fiende Saul.

 

Psalm. 18:2.

 

2.  #Jag har dig kär, Herre, min styrka#.

 

Herre, du min Herre av kärlek, min eviga styrka.

 

Psalm. 18:3.

 

3.  #Herre, min klippa, min borg och min räddare,

min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld

       och mitt värn, min fristad#.

 

Herre, din min eviga klippa, min hjärtats beskydd

    och livets räddare.

Min Gud av evighet.

      Min Gud: likt bergets fasta tillflykt.

Mitt andliga vapen mina fiender.

      Min försvarare mot ondskan.

Min fristad: från fienden: vilket ger hjärtat

      inre frid och glädje.

 

Psalm. 18:4.

 

4.  #Till Herren, den högtlovade, ropade jag,

och jag blev räddad från mina fiender#.

 

Herren, min högtlovade konung.

     I mitt bönerop, ropade jag till dig.

Blev räddad från mina fienders ondska.

 

Psalm. 18:5.

 

5.  #Dödens bränningar brusade kring mig,

förödelsens stormflod skrämde mig#.

 

Dödens verkligheter omslöt mitt liv.

      Förödelsens strömflod gjorde mig skräckslagen.

 

Psalm. 18:6.

 

6.  #Dödsrikets snaror omgav mig, framför mig

väntade dödens fällor#.

 

Dödens listiga snaror snärjde mig.

       Framför mig väntade dödens fallgropar.

      

Psalm. 18:7.

 

7.  #I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade

jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt

   tempel, mitt rop nådde fram till hans öra#.

 

I min förtvivlan och klagorop inför Herren,

      ropade till min barmhärtige Gud.

Hörde mitt bönerop om hjälp i sitt tempel.

        Mitt förtvivlade bönerop nådde fram till

hans nådefulla öra.

 

Psalm. 18:8.

 

8.  #Då skadade jorden och skälvde, bergens grundvalar darrade, vacklade under hans vrede.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

När han min förtvivlan  hördes då skakades

      jordens grundvalar.

Bergens alla grundvalar darrade av Herrens fruktan.

         Vacklade under hans heliga vrede.

I sin vredesutbrott: visade sig eldens verkningar.

        

Psalm. 18:9.

 

9.  #Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,

från hans moln förtärande eld.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

Utifrån hans näsborrar visade sig ett rökmoln

    från hans moln förtärande eld.

 

Psalm. 18:10.

 

10.  #Himlen vek han undan och steg ner med

töcknet under sina fötter#.

 

Himlen var skräckslagen.

    Han steg ner likt himlens stoft-moln

   under sina fötter.

 

Pslam. 18:11.  

 

11.  #Han red på keruben, han flög, han svävade

fram på vindens vingar#.

 

Hans Majestät red på keruben.

    Flög  svävade fram på vindens rörliga vingar.

 

Psalm. 18:12.

 

12.  #Han dolde sig inne i mörkrets tält, i molnens

fuktiga massor#.

 

Döljde sig inne i mörkrets utsträckta tält.

       Döljde sig i molnens fuktiga vatten-massor.

 

Psalm. 18:13.

 

13.  #I glansen kring honom for molnen fram,

hagel och gnistrande bränder#.

 

I hans härlighets-glans kring honom rörde

      sig molnen. 

Både hagel  gnistrande elds-bränder.

 

Psalm. 18:14.

 

14.  #Herren dundrade i himlen, den Högste lät

höra sin röst#.

 

Herren visade sitt härskande inflytande i himlen.

      Den Högste, lät höra sin röst.

 

Psalm. 18:15.

 

15.  #Han sköt sina pilar vida omkring, han sände 

ljungandeblixtar#.

 

Han sköt ut sina pilar, likt ljungande blixtar.

 

Psalm. 18:16.

 

16.  #Havets bädd kom i dagen och jordens grundvalar blottades för ditt rytande, Herre,

     för din vredes stormvind#.

 

Havets bädd visade sig.

     Jordens grundvalar visade ditt allmakt rytande.

Inför din vredes stormande vind.

 

Psalm. 18:17.

 

17.  #Från höjden fattade han min hand och drog mig upp ur djupa vatten#.

 

Från sin himlen fattade min hjälplösa hand.

       I min hjälplöshet räddade mig ur havets

farofyllda vatten.

 

Psalm. 18:18.

 

18.  #Han räddade mig från mäktiga fiender,

från motståndare som var starkare än jag#.

 

Räddade mitt liv från mäktiga fiender.

       Från ondsinta motståndare, vilka fann

sin styrka i själviskheten.

 

Psalm. 18:19.

 

19.  #De anföll mig på min olyckas dag, men Herren

kom till min hjälp#.

 

Anföll mig på min olyckas dag.

        Herrens barmhärtighet räddade mig ur

deras våld.

 

Psalm. 18:20.

 

20.  #Han förde mig ut i frihet, han räddade mig,

ty han älskar mig#.

 

I sin kärlek förde min ut ur mina motståndares

        fångenskap in i sin frihet.

 

Psalm. 18:21.

 

21.  #Herren lönade min rättfärdighet, mitt rena

och skuldlösa liv#.

 

Herren belönade min o-strafflighet.

       Min renhjärtlighet  skuldfria liv var min räddning.

 

Psalm. 18:22.

 

22.  #Ty jag har hållit mig till Herrens vägar

och inte avfallit från min Gud#.

 

Har varit Herrens vägar lydig.

        Inte avfallit från min tro på Gud.

 

Psalm. 18:23.

 

23.  #Alla hans bud har jag haft för ögonen

och aldrig övergett hans lagar#.

 

Dagligen haft mina ögonen inför hans bud.

       Aldrig i o-lydnad övergett hans lagar.

 

Psalm. 18:24.

 

24.  #Fläckfri var jag inför honom, jag vaktade

mig för att synda#.

 

Levt fläckfritt liv inför honom.

      Var vaksam inför syndens lockelser.

 

Psalm. 18:25.

 

25.  #Därför lönade Herren min rättfärdighet,

mitt rena liv inför honom#.

 

Herren belönade mitt syndfria liv.

        Mitt renhjärtliga inför honom.

 

Psalm. 18:26.

 

26.  #Mot den trogne är du trofast, du är redlig

mot den redlige#.

 

Bemöter den trognes med din trofasthet.

     Visar din ärlighet mot den ärlige.

 

Psalm. 18:27.

 

27.  #Den rene möter du med renhet, den svekfulle

med list#.

 

Den renhjärtlige bemöter du med din renhet.

      Svekfulles liv med listighet.

 

Psalm. 18:28.

 

28.  #Det upprättar det förnedrade folket,

men de högmodiga kuvar du#.

 

Upprättar folkets betryck under de gudlösa.

       De högmodiga förödmjukar du.

 

Psalm. 18:29.

 

29.  #Du låter min lampa lysa, Herre, min Gud,

gör mitt mörker till ljus#.

 

Du låter min rättfärdiga lampa lysa, Herre.

     Min Gud, gör mitt lidande till livets glädje.

Herre, du är mitt eviga ljus. 

 

Psalm. 18:30.

 

30.  #Med Guds hjälp störtar jag fram mot muren,

med dig stormar jag över vallen#.

 

Med Guds hjälp, vilket ger mig frimodighet.

      Mot de gudlösas planer mot mitt liv. 

 

Psalm. 18:31.

 

31.  #Guds väg är utan brist,

    Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr  till honom#.

 

Guds väg fullkomlig.

     Herrens ord renhetens ord.

Han livets andliga vapen för alla som har sin tillflykt

     i honom.

 

Psalm. 18:32.

 

32.  #Vem är Gud utom Herren, vem är en klippa

utom vår Gud?#.

 

Gud den ende levande Guden.

        Finns ingen annan klippa än Gud.

 

Psalm. 18:33.

 

33.  #Gud rustar mig med styrka, så att jag vandrar

den rätta vägen#.

 

Gud utrustar mig med styrka.

         Jag vandrar tryggt på rättfärdighetens väg.

 

Psalm. 18:34.

 

34.  #Han gör mig snabbfotad som gasellen

och ger mig fotsteg på bergen#.

 

Han gör mina fotsteg frimodiga likt gasellens.

       Ger mig fasta steg på bergets höjder.

 

Psalm. 18:35.

 

35.  #Han lär mig krigets hantverk, lär mig

spänna koppar bågen#.

 

Undervisar mig om krigets hantverk.

        Hur man skall använda koppar bågen.

 

Psalm. 18:36.

 

36.  #Du gav mig din räddande sköld, du stödde mig

med din starka hand.

     Du hörde min bön och min makt blev stor#.

 

Du gav mig dina räddande andliga vapen.

     Var mitt stöd med din allmakts högra hand.

Hörde min bön.

      Min makt blev för fienden övermäktig.   

 

Psalm. 18:37.

 

37.  #Du gjorde vägen fri framför mig och gav

stadga åt mina steg#.

 

Gjorde min livsvandring fri från motståndare.

        Gav mina fotsteg styrka. 

 

Psalm. 18:38.

 

38.  #Jag förföljde mina fiender han upp dem,

jag vände inte förrän jag  förintat dem#.

 

I min frimodiga styrka, förföljde mina fiender.

      Blev inte modlös, utan frimodigt 

förintat dem.

 

Psalm. 18:39.

 

39.  #Jag krossade dem.

De förmådde inte resa sig, de låg där under

       mina fötter.

Krossade dem.

        Var kraftlösa, låg under mina fötters styrka.

 

Psalm. 18:40.

 

40.  #Du rustade mig med styrka för striden och

tvang angriparna på knä inför mig#.

 

Du utrustade mig med din styrka för striden.

      Angriparna fick se sig besegrade.

 

Psalm. 18:41.

 

41.  #Mina fiender drev du på flykten, deras motstånd kunde jag krossa#.

 

Mina fiender blev fördrivna i striden.

        Deras motstånd krossade jag.

 

Pslam. 18:42.

 

42.  #De ropade, men ingen räddare fanns,

de ropade till Herren, men han svarade inte#.

 

De ropade, i sin gudlöshet, ingen var deras räddare.

     Herren, rättvisans domare, svarade dem inte.

 

Pslam. 18:43.

 

43.  #Jag malde dem till stoft i vinden,

jag trampade ner dem som smuts på gatan#.

 

I striden malde dem till jordens stoft för vinden.

       Trampade dem under fötterna likt smuts

på gatan.

 

Psalm. 18:44.

 

44.  #Du räddade mig från folkens angrepp.

Du satte mig till hövding över folken, okända

      folkslag blev min tjänare#.

 

Du var min räddning, från folkens angrepp.

        Satte mig till hövding över folken.

För mig o-kända folk blev min tjänare.

 

Psalm. 18:45.

 

45.  #De lydde min minsta vink, främlingar

kröp för mig#.

 

De ödmjukade sig för mina ord.

        Främmande folken var mig till lydnad.

 

Psalm. 18:46.

 

46.  #Främlingen bleknade och kom darrande

ut ur sina fästen#.

 

Främlingen kapitulerade inför mig.

 

Psalm. 18:47.

 

47.  #Herren lever!

Lovad vare han, min klippa, och upphöjd min Gud,

       min räddare#.

 

Herren lever!

       Lovar honom, min dagliga klippa.

Min Gud upphöjd.

       Mitt livs räddare.

 

Psalm. 18:48.

 

48.  #Han ger mig hämnd på mina fiender

och lägger folken under mina fötter!#.

 

Han ger mig vedergällning på mina fiender.

         Lägger folken under mina fötter.

 

Psalm. 18:49.

 

49.  #Du låter mig undslippa fienden, du rycker

mig undan angriparen och räddar mig från

Allmänt

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL. 176.   17600.  Saktmodet viker inte för ilskans ondska.   17601a.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv.    17601b.  Kärleken berikar kärleksfulles liv.   17601c.   Glädjen berikar glädjefu...

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se