Alla inlägg den 25 juni 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN.  PSALM. 23:1-6.

 

DEN GODE HERDEN.

 

Lammet skall vara deras herde och leda dem fram 

    till livets vatten källor ( Upp 7:17 ).

 

Det slaktade offerlammet vara deras herde.

       Leda fårhjorden till livets rena vattenkällor. 

 

Psalm. 23:1.

 

1.  #En psalm av David.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig#.

 

Herren, min herde i livet.

      Fyller mina vardagliga behov.

 

Psalm. 23:2.

 

2.  #Han för mig i vall på gröna ängar, han låter

mig vila vid lugna vatten#.

 

Han leder mina fotsteg på gröna betesmarker.

       Han låter mig själs-livets kroppens vila

få finnas vid lugna vatten.

 

Psalm. 23:3.


3.  #Han ger mig ny kraft och leder mig på

rätta vägar, sitt namn till ära#.

 

Ger mig ny livskraft.

        Leder mina steg på rättfärdighetens vägar.

I vilket han ärar sitt namn.

 

Psalm. 23:4.

 

4.  #Inte ens i mörkaste dal fruktar jag

något ont, ty du är min käpp och din

      stav gör mig trygg#.

 

Inte genom världens ondskas mörkaste dalgång,

     får bemötas av den.

Du, Herre, min vandringsstav leder mig tryggt.

 

Psalm.  23:5.

 

5.  #Du dukar ett bord för mig i mina fienders

åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller

      min bägare till brädden#.

 

I mina fienders närvaro, välsignar du mitt liv.

        Smörjer mig du mig med vishetens insiktens

livsolja.

    Vars olja flödar över. 

 

Psalm.  23:6.

 

6.  #Din godhet och nåd skall följa mig varje dag

i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt

      hem så länge jag lever#.

 

Din godhet nåd mina följeslagare i livet.

    Troget ständigt följer mig.

Herrens hus  mitt hem.

       Livet ut.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN.  PSALM. 22:1-32.

 

MESSIAS LIDANDE OCH SEGER.

 

Jesu Kristi lidande.  Vårt lidande.

 

Ångest-rop och en lovsång.

 

Messias seger.  Vår seger.

 

Psalm. 22:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David.

 

Psalm. 22:2.

 

2.  #Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta#.

 

Messias lidande rop: min Gud, min Gud,

      varför du övergett mig?

Ropar med förvivlat hjärta, du känns långt borta.

 

Psalm. 22:3.

 

3.  #Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, jag ropar om natten men finner ingen ro#.

 

Du svarar inte på rop om dagen, min Gud.

        Jag ropar under nattens timmar i min förtvivlan.

 

Psalm. 22:4.

 

4.  #Dock är du Helige, till din tron stiger

Israels lovsång#.

 

Du min Gud, helig är du.

      Till Din tron:  uppstiger Israels folks lovsånger.

 

Psalm. 22:5.

 

5.  #På dig förtröstade våra fäder, de litade på

dig, och du kom dem till hjälp#.

 

Våra fäder förtöstade på dig.

        Såg din trofasthet, var dem till hjälp.

 

Psalm. 22:6.

 

6.  #De ropade till dig och blev räddade, de litade på dig, och du svek dem aldrig#.

 

Ropade till dig blev räddade.

         Förtröstade på dig.

Var dem trogna.

 

Psalm. 22:7.

 

7.  #Men jag är en mask, inte en människa,

hånad och föraktad av envar#.

 

Mitt liv liknas vid en levande mask.

         Inte en människas liv.

Är hånad och föraktad av mina fiender.

 

Psalm. 22:8.

 

8.  #Alla som ser mig gör narr av mig, de hånler

och skakar på huvudet#.

 

De som ser mig ser mig som en dåre.

 

Psalm. 22:9.

 

9.  #Han har överlämnat sig åt Herren, nu får

Herren gripa in och rädda honom ---- han är ju

      älskad av Herren#.

 

Han har överlämnat sitt liv åt Herren.

       Nu får vi se om Herren räddar hans liv.

Visar sin kärlek mot honom.

 

Psalm. 22:10.

 

10.  #Du hjälpte mig ut ur min moders liv,

du lät mig vila trygg vid min moders bröst#.

 

Vid min födsel: var mig till hjälp ut ur min

       trygga moders liv.

Du gav mig tid vid min moders trygga bröst.

 

Psalm. 22:11.

 

11.  #Från min födelsestad är mitt liv i din hand

alltsedan jag blev till har du varit min Gud#.

 

Du varit min Gud alltifrån min födelsestad:

    vilar mitt liv i din hand.

 

Psalm. 22:12.

 

12.  #Dröj inte långt borta, jag är i nöd,

och ingen finns som hjälper mig#.   

 

Var min nära med din trygga Faders famn.

       Jag är i livets nöd.

Ingen tröstar och hjälper mig.

 

Psalm. 22:13.

 

13.  #Tjurar skockar sig runt mig,

jag är kringärd av bestar från Basham#.

 

Mina argsinta fiender likt tjurars kraftfulla  

     beteende angrper mig.

Omringar mitt liv likt bestar från Basham.

 

Psalm. 22:14.

 

14.  #De spärrar upp sina gap som rovlystna,

rytande lejon#.

 

Spärrar upp sina vidlyfta rovgiriga gap,

      likt rytande lejon.

 

Psalm. 22:15.

 

15.  #Jag rinner bort likt vatten som slås ut,

benen lossnar i min kropp, mitt hjärta är som vax,

     det smälter i mitt bröst#.

 

Mitt liv liknas stömmande vattenmassor som flödar

     fram i sin fulla kraft.

Benen i min sargade kropp, lossnar vid sina fästen.

      Mitt hjärta hjärt smälter som vaxet likt

sommarens hetta.

 

Psalm. 22:16.

 

16.  #Min tunga är torr som en lerkärva,

tungan klibbar vid gommen.

     Du lägger mig i gravens mull#.

 

Min tungas torrhet likt lerkärvans strävighet.

       Tungan klibbar sig fast vid gommen,

vilket gör den o-rörlig till att tala.

     Blir till offer i gravens mylla. 

 

Psalm. 22:17.

 

17.  #Hundar samlas runt mig, jag omringas av

en hord av våldsmän.

     Händer och fötter är skrumpnade#.

 

Argsinta hundar samlar sig runt mig.

        Omringas av en skara av våldsmän.

Händer fötter kraftlösa.

 

Psalm. 22:18.

 

18.  #Jag kan räkna varje ben i min kropp.

   De står där och stirrar på mig#.

 

Räknar antalet ben i min kropp.

       Människor ser mig som en dåre.

 

Psalm. 22:19.

 

19.  #De delar mina plagg emellan sig,

de kastar lott om mina kläder#.

 

Psalm. 22:20.

 

20.  #Men du, Herre, dröj inte långt borta,

du min styrka, skynda till min hjälp#.

 

Herre, lyssnar på mina böners lidande.

       Du min styrka.

Kom till min hjälp.

 

Psalm. 22:21.

 

21.  #Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur

hundarnas våld#.

 

Var min räddning från svärdets vasshet.

       Rädda mitt liv  från hundarnas våldsamma illdåd.

 

Psalm. 22:22.

 

22.  #Rädda mig ur lejonens gap, mitt arma liv

undan vildoxens horn!#.

 

Var min räddning från lejonens rytande gap.

         Rädda mitt lidande liv, undan vildoxens

kraftfulla sårande styrka.

 

Psalm. 22:23.

 

23.  # Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder,

i tempelskaran skall jag prisa dig#.

 

Lovar ditt namns lov efter din räddning av mitt liv,

    inför mina bröder hörs i tempelskaran.

      

Psalm. 22:24.

 

24.  #Ni som fruktar Herren, prisar honom,

ära honom, Jakobs ätt, bäva för honom,

Israels ätt#.

 

Ert Liv i gudsfruktan, prisar honom ärar honom.

      Jakobs ättlingar  fruktar honom

Israels ättlingar likaså.

 

Psalm. 22:25.

 

25.  #Ty han föraktade inte den svage och vände

inte ryggen åt hans nöd, han dolde inte sitt

     ansikte utan hörde hans rop om hjälp#.

 

Föraktar inte den svage älskar honom.

      Ser hans nöd fyller hans dagliga behov.

Visar sin barmhärtighet, lyssnar på hans

      rops lidande om hjälp.

 

Psalm. 22:26.

 

26.  #Du är källan till min lovsång i den stora

tempelskaran.

      Inför dem som fruktar Herren får jag frambära

det offer jag lovat#.

 

Du min Herre, källan till min lovsång.

        Min lovsång i den stora tempel-skaran.

Får frimodigt frambära mitt utlovade offer inför

       Herrens heliga.

 

Psalm. 22:27.

 

27.  #De betryckta får äta och bli mätta, de som

sökt sig till Herren får prisa honom.

      ------ Må ni alltid vara fyllda av livsmod#.

 

Betryckta människor får äta bli mättade.

        Sökande människor efter din närvaro

får prisa honom.

       För alltid vara fyllda av livsmod.

 

Psalm. 22:28.

 

28.  #Hela jorden skall minnas vad som skett

och vända om till Herren, alla folk och stammar

      skall tillbe inför honom#.

 

Hela jorden minnas vad som Skaparen gjort.

    Göra bot och bättring, alla folkslag

folkstammar tillbe inför den ende Guden.    

 

Psalm. 22:29.

 

29.  #Ty kungamakten är Herrens, han härskar

över folken#. 

 

Herren tillhör kunga-makten.

     Härskar över alla folk. 

 

Psalm. 22:30.

 

30.  #De som sover i mullen kan  inte hylla honom,

de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.

      Men jag lever för honom#.

 

De som sover i jordens mull, hyller honom inte.

        De som vilar i jorden böjer inte ödmjukt knä

inför honom.

      Med mitt liv lever för honom.

 

Psalm. 22:31.

 

31.  #Och mina barn skall tjäna honom.

    De skall vittna  för nya släktled om Herren#.

 

Mina barn skall tjäna honom.

       Skall vittna för nya släktled om Herren.

 

Psalm. 22:32.

 

32.  #Förkunna hans rättfärdighet för ofödda 

släkten, ty han grep in#.

 

Förkunna hans renhjärtlighet  o-strafflighet.

      För o-födda släkten.

Hans trofasthet grep in.   

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN. PSALM. 25:1-22.

 

BÖN OM LEDNING OCH RÅD.

 

Psalm. 25:1.

 

1.  #Av David,

Herre, jag sätter mitt hopp till dig#.

 

Jag, David, sätter mitt hjärtats hopp på dig.

 

Psalm. 25:2.

 

2.  #Du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte,

låt inte mina fiender triumfera#.

 

Du, min Gud.

     Förtröstar på dig.

Beder om ditt beskydd mot mina fiender.'

        Överge mig inte.

Låt inte fienderna triumfera över mitt liv. 

 

Psalm. 25:3.

 

3.  #Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,

men den trolöse skall stå där tomhänt#.

 

Du sviker inte den som förtröstar på dig.

       Trolöse saknar din hjälp och tröst. 

 

Psalm. 25:4.

 

4.  #Herre, lär mig dina vägar, visa mig

dina stigar#.

 

Min bön: Herre, undervisa mig om dina rättfärdiga vägar.

     Visa mig dina stigar, jag vill vandra på dem.

 

Psalm. 25:5.

 

5.  #Led mig i sanning, lär mig, du som är min

Gud, min räddare, ständigt hoppas på dig#.

 

Låt mig lydigt leva i sanningen.

    Du är min Gud, mitt livs räddare.

Dagligen hoppas på dig.

 

Psalm. 25:6.

 

6.  #Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet

du alltid har visat#.

 

Herre, låt din barmhärtighet vara min hjälp

        och tröst.

Glöm inte din godhet du visat mig.

 

Psalm. 25:7.

 

7.  #Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god#.

 

Förlåt mina ungdomssynder.

     Tänk på mig i din trofasthet.

Herre, du godhetens ursprung.

 

Psalm. 25:8.

 

8.  #Herren är pålitlig och god, därför visar han

syndarna vägen#.

 

Herre, du pålitlig god i vad du gör.

       Vilket gör du visar syndarna sanningens väg.

 

Psalm. 25:9.

 

9.  #Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka

lär han sin väg#.

 

Leder de ödmjuka på rätta vägar.

       Ödmjuka undervisar han sin väg.

 

Psalm. 25:10.

 

10.  #Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud#.

 

Allt vad Herrens gör  görs genom nåd

     och trofasthet.

Görs mot dem som lydigt följer hans förbund

      hans bud.

 

Psalm. 25:11.

 

11.  #Herre, min synd är stor, förlåt den,

ditt namn till ära#.

 

Herre, bekänner min stora synd.

        Förlåt den.

Förlåtelsen vilket ärar ditt namn.

 

Psalm. 25:12.

 

12.  #Var och en som fruktar Herren får veta

vilken väg han skall välja#.

 

   Alla som fruktar Herren, lär känna vilken

livsväg han villigt skall välja.

 

Psalm. 25:13.

 

13.  #Själv får han leva i ro, och hans barn skall

ta landet i arv#.

 

Får själv leva i sinnesro.

      Hans barn få ta landet i arv.

 

Psalm. 25:14.

 

14.  #De som fruktar Herren blir hans förtrogna,

hans förbund skall ge dem insikt#.

 

Hans trogna tjänare fruktar Herren.

       Hans eviga förbund  ge dem insiktsfulla hjärtan.

 

Psalm. 25:15.

 

15.  #Min blick är ständigt fäst på Herren, det är

han som löser min fot ur snaran#.

 

Min blick, dagligen fäst på Herren trons hövding.

      Han allena befriar min fot ur syndens snara.

 

Psalm. 25:16.

 

16.  #Vänd dig till mig, var barmhärtig, 

ty jag är ensam och betryckt#.

 

Vänd ditt ansikte till mig i din barmhärtighet.

      Jaglever i min ensamhet  förtryckt av mina fiender.

 

Psalm. 25:17.

 

17.  #Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut 

ur mitt trångmål#.

 

Lindra mitt hjärtats plåga.

     Gör mig fri från fiendernas trångmål.

 

Psalm. 25:18.

 

18.  #Tänk på mitt lidande och mitt betryck 

och förlåt mig alla mina synder#.

 

Glöm inte mitt lidande mitt betryck.

       Förlåt mig för alla mina synder.

 

Psalm. 25:19.

 

19.  #Se på mina fiender ----- så många de är,

så hätska i sitt hat!#.

 

Se mina fiender deras antal.

       Hatiska mot mitt liv.

 

Psalm. 25:20.

 

20.  #Rädda mitt liv, befria mig,

svik mig inte, jag flyr till dig#.

 

Var min räddning.

      Befria mig från deras betryck.

Var mig trofast jag villigt flyr till dig.

 

Psalm. 25:21.

 

21.  #Låt oskuld och redlighet bevara mig, 

ty jag hoppas på dig#.

 

Låt min syndfrihet  ärlighet bevara mig.

      Jag förtröstar på dig.

 

Psalm. 25:22.

 

22.  #O Gud, befria Israel från all dess nöd!#.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN. 24:1-10.

 

ÄRANS KUNG OCH HANS RIKE.

 

HERRENS ANKOMST TILL SITT TEMPEL.

 

Himlens port öppnades för Kristi förhärligande kropp

    ( Irenaeus )

 

Psalm. 24:1.

 

1.  #Av David en psalm.

Jordens är Herrens med allt vad den rymmer,'

       världen och alla som bor  i den#.

 

Herren vår skapare jordens yta och all vad den

     rymmer i skapelsen tillhör honom.

  

Psalm. 24:2.

 

2.  #Det är han som har lagt dess grund i havet

och fäst den över de strömmande vattnen#.

 

Skaparen själv lagt dess grund i havet.

      Fäst havets grund över de strömmande vattnen.

 

Psalm. 24:3.

 

3.  #Vem få gå upp till Herrens berg, vem får

gå in i hans tempel?#.

 

Vem får gå upp till Herrens berg?

       Vem får gå in i Hans tempel?

  

Psalm. 24:4.

 

4.  #Den som har skuldlösa händer och rent  hjärta, som inte håller sig till falska gudar

       och aldrig har svurit falskt#.

 

Den som har fläckfria händer renhjärtlig.

         Inte tillber falska avgudar.

Inte äger falskhetens tunga.

 

Psalm. 24:5.

 

5.  #Han får välsignelse av Herren och riklig lön

av Gud, sin räddare#.

 

Lever sådant heligt liv får välsignelser från Herren.

      Blir rikligt belönad av Gud.

Gud sin räddare. 

 

Psalm. 24:6.

 

6.  #Här är det släkte som sökt sig till Herren,

som träder fram inför ditt ansikte,

      du Jakobs Gud#.

 

Detta släkte sökt sig till herren.

       Träder frimodigt inför Hans ansikte.

Jakobs Guds ansikte.

 

Psalm. 24:7. 

 

7.  #Portar, öppnar er vida!

    Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!#.

 

Ni portar, på Herrens berg och tempel öppna er

       era dörrar  för ärans konung.

Höj er, dörrar uråldriga för ärans konung.

    Höj er ni portars huvud visa era synliga inför

stormännen och världshärskares ögon.

 

Psalm. 24:8.

 

8.  #Vem är då ärans konung?

Det är Herren, den väldige hjälten,

     Herren, väldig i strid#.

 

Vem är ärans konung?

      Herren, den väldige hjälten.

 

Psalm. 24:9.

 

9.  #Portar, öppna er vida!

Hör er uråldriga dörrar!

      Låt ärans konung in!#.

 

Ni, portars eviga dörrar: höj er synligt inför

     folkets åsyn.

För ärans konung må draga in i de eviga portarna.

         Med ständig jubel och glädjerop.

 

Psalm. 24:10.

 

10.  #Vem är han, ärans konung?

    Det är Herren Sebaot,

han är ärans konung#. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 16:1-11.

 

DEN TROGNES UNDERBARA ARV.

 

FÖRTRÖSTANSFULL BÖN.

 

Psalm. 16:1.

 

1.  #En kväde av David.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig#.

 

En sång av Herrens tjänare David.

         Trognes underbara arv.

Davids bön: Beskydda mig mot ondskan.

       I förtröstan på dig: flyr  till dig min själs

   trygghet.

 

Psalm. 16:2.

 

2.  #Jag säger till Herren: Min härskare, mitt högsta

goda är du#.

 

Du, min Herre, Min livs härskare, godhetens

     högste tjänare. 

 

Psalm. 16:3.

 

3.  #Usla är de som hålls heliga i landet, dessa

väldiga vill jag inte inte veta av#.

 

Syndens förrädare; vilka lever skenheligt i landet.

      Deras syndiga liv: föraktar jag.

 

Psalm. 16:4.

 

4.  #Låt dem ha så många beläten de vill,

de som åtrår andra gudar ----- jag tar inte del

      i blodsoffren åt dem, jag tar inte deras namn

i mun mun#.

 

Låt dem tillbe sina handgjorda beläten.

      Vill inte vara delaktig av deras blods-offer

åt dessa främmande gudar.

      Deras namn: låter inte min tungars ord ge

dem min ära.

 

Psalm. 16:5.

 

5.  #Herren är min del, min bägare.

    Du bestämmer mitt öde#.

 

Tillhör Herren den levande Guden, min bägare.

        Du, efter ditt rådslut bestämmer mitt livs öde.

 

Psalm. 16:6.

 

6.  #En ljuvlig lott har  tillfallit mig, ja, min arvedel

finner jag skön#.

 

Ljuvlig arvslott tillfallit mitt liv: hur skön den är.

 

Psalm. 16:7.

 

7.  #Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,

mitt inre förmanar mig om natten#. 

 

Prisar Herren med min tungars läppar.

    Min rådgivare.

Mitt inre liv: inre människan: 

      Min förmanare: under nattens vila.

 

Psalm. 16:8.

 

8.  #Jag har alltid Herren  inför mig, när han står

vid min sida vacklar jag inte#.

 

Låter alltid Herren vara min Herre.

        Står trofast vid min sida.

Tvivlar inte på hans trofasthet.

 

Psalm. 16:9.

 

9.  #Därför gläds mitt hjärta och jublar, min kropp

är i trygghet#.

 

Livet i hans trofasthet gläder mitt hjärta.

         Med jubel-rop.

Min kropp, lever i trygghet.

 

Psalm. 16:10.

 

10.  #Ty lämnar mig inte åt dödsriket, du låter

inte din trogne se graven#.

 

Du, överger mig inte åt dödsriket.

       Du låter din trogne tjänare inte se graven.


Graven det förgängliga livet.

 

Psalm. 16:11.

 

11.  #Du visar mig vägen till liv, hos dig finns

glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din

      högra hand#. 

 

Visar mig livets väg.

     Hos dig finns livets längtan: glädjens fullhet.

Daglig ljuvlighet i din högra hand.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN. PSALM. 17:1-15.

 

OSKYLDIGT FÖRFÖLJD.

 

Psalm. 17:1.

 

1.  #En bön av David.

Hör min rättvisa sak, Herre, ge akt på mitt rop!

      Lyssna till min bön, jag talar utan svek!#.

 

Ge akt på mitt böne-rop!

       Förakta inte min rättvisa sak.

Hatar föraktfullt tal: lyssna till min kärleksfulla bön.

 

Psalm. 17:2.

 

2.  #Av dig väntar jag min rätt, dina ögon ser vad 

som är sant#.

 

Ifrån dig får min rättvisa.

        Dina rättvisa ögon ser sanningen.

 

Psalm. 17:3.

 

3.  #Du prövar mitt hjärta, rannsakar mig om

natten, du granskar mig men finner inget brott.

      Inget ont kom över mina läppar#.

 

Prövar mitt hjärtats tankar.

       Utrannsakar mitt liv under nattens vila.

Granskar mina tankar mitt hjärta.

      Finner mig fri från brottsligt liv.

Ära ingen ondska över mina läppars tal.

 

Psalm. 17:4.

 

4.  #Trots allt vad människor gjorde.

Vid de ord du talat höll jag fast från budens stigar#.

 

Trots ondsinta människors o-gärningar.

     Visar min ståndaktighet i dina ord du talat

från budens fullkomliga stigar.

 

Psalm. 17:5.

 

5.  #Vek jag aldrig, jag gick dig väg utan att snubbla#.

 

Var lydig följa dina fullkomliga buds stigar.

        Vilket jag undvek ondskan.

 

Psalm. 17:6.

 

6.  #Jag ropar du svarar mig, Gud.

Lyssna på mig, hör mina ord#.

 

I mitt bönerop: svarade du Mig, Gud.

      Lyssna på mina ord.

Hör mina bedjande ord om hjälp.

 

Psalm. 17:7.

 

7.  #Visa din underbara trofasthet, du som med

din starka hand räddar dem som söker skydd

      hos dig undan sina fiender#.

 

Visa för mig din underbara trofasthet.

        Med din starka allmakts hand, räddar dem

som söker ditt beskydd.

     Skyddet mot ondsinta fiender.

 

Psalm. 17:8.

 

8.  #Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina

vingars skugga#.

 

Hör min bön: Bevara mitt liv som din älskade

     ögonsten.

Göm mig under dina trygga vingars skugga.        

 

Psalm. 17:9.

 

9.  #För de gudlösa som ansätter mig,

mina dödsfiender som omringar mig#

 

De gudlösa villigt anfaller mig.

    De gudlösa mina döds-fiender.  

Vilka listigt omringar mig.

 

Psalm. 17:10.

 

10.  #De är förstockade, de tar stora ord i sin mun#.

 

De lever i förstockande hjärtan.

     Stortaliga i sin muns tal.

 

Psalm. 17:11.

 

11.  #Jag hör deras steg omkring mig, de är ute

efter att slå mig till marken#.

 

Hör deras hotade steg omkring mig.

     De är ute efter mitt liv: villiga förgöra det.

 

Psalm. 17:12.

 

12.  #De liknar lejonet, redo att riva, en best

som ligger på lur#.

 

Liknar rytande rovgiriga lejonets gap.

       Förgöra människors liv.

Listiga i sina anfall mot människo-barn.

 

Psalm. 17:13.

 

13.  #Herre, grip in!

Ryck fram mot de onda!

      Fäll dem, rädda mitt liv med ditt svärd!#.

 

Herre, i din nåd grip in!

       Anfall de ondsintas liv!.

Dräp dem.

       Rädda mitt liv: låt svärdet fälla de gudlösa.

 

Psalm. 17:14.

 

14.  #Herre, döda dem med din hand, gör slut

på dem, på deras andel i livet!

      Men mina skyddslingar mättar du, deras

barn får vad de behöver och lämnar kvar

      åt sina barn#.

 

Herre, låt svärdet i din hand döda dem.

       Gör slut på deras livs-ande.

Mina skyddlinga i striden mättar du med livets

       goda.   

Deras barn får vad de Behöver.

               

Psalm. 17:15.

 

15.  #Frikänd skall jag se ditt ansikte och mättas

av din åsyn när jag vaknar#.

 

Frikänd från syndens liv.

       Skall få sitt heliga ansikte.

Mättas av din helighets närvaro.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 18:1-51.

 

KUNGENS TACK FÖR RÄDDNING OCH SEGER.

 

Psalm. 18:1.

 

1.  #För, körledaren.

Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång

     denna sång till Herren när Herren räddat

honom från alla hans fiender och från Saul#.

 

Sång av Herrens David:

     Tacksamhetens hjärta sjunger lovets-offer.

Räddad till livet: från alla sina fiender 

     och sin ärke-fiende Saul.

 

Psalm. 18:2.

 

2.  #Jag har dig kär, Herre, min styrka#.

 

Herre, du min Herre av kärlek, min eviga styrka.

 

Psalm. 18:3.

 

3.  #Herre, min klippa, min borg och min räddare,

min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld

       och mitt värn, min fristad#.

 

Herre, din min eviga klippa, min hjärtats beskydd

    och livets räddare.

Min Gud av evighet.

      Min Gud: likt bergets fasta tillflykt.

Mitt andliga vapen mina fiender.

      Min försvarare mot ondskan.

Min fristad: från fienden: vilket ger hjärtat

      inre frid och glädje.

 

Psalm. 18:4.

 

4.  #Till Herren, den högtlovade, ropade jag,

och jag blev räddad från mina fiender#.

 

Herren, min högtlovade konung.

     I mitt bönerop, ropade jag till dig.

Blev räddad från mina fienders ondska.

 

Psalm. 18:5.

 

5.  #Dödens bränningar brusade kring mig,

förödelsens stormflod skrämde mig#.

 

Dödens verkligheter omslöt mitt liv.

      Förödelsens strömflod gjorde mig skräckslagen.

 

Psalm. 18:6.

 

6.  #Dödsrikets snaror omgav mig, framför mig

väntade dödens fällor#.

 

Dödens listiga snaror snärjde mig.

       Framför mig väntade dödens fallgropar.

      

Psalm. 18:7.

 

7.  #I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade

jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt

   tempel, mitt rop nådde fram till hans öra#.

 

I min förtvivlan och klagorop inför Herren,

      ropade till min barmhärtige Gud.

Hörde mitt bönerop om hjälp i sitt tempel.

        Mitt förtvivlade bönerop nådde fram till

hans nådefulla öra.

 

Psalm. 18:8.

 

8.  #Då skadade jorden och skälvde, bergens grundvalar darrade, vacklade under hans vrede.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

När han min förtvivlan  hördes då skakades

      jordens grundvalar.

Bergens alla grundvalar darrade av Herrens fruktan.

         Vacklade under hans heliga vrede.

I sin vredesutbrott: visade sig eldens verkningar.

        

Psalm. 18:9.

 

9.  #Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,

från hans moln förtärande eld.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

Utifrån hans näsborrar visade sig ett rökmoln

    från hans moln förtärande eld.

 

Psalm. 18:10.

 

10.  #Himlen vek han undan och steg ner med

töcknet under sina fötter#.

 

Himlen var skräckslagen.

    Han steg ner likt himlens stoft-moln

   under sina fötter.

 

Pslam. 18:11.  

 

11.  #Han red på keruben, han flög, han svävade

fram på vindens vingar#.

 

Hans Majestät red på keruben.

    Flög  svävade fram på vindens rörliga vingar.

 

Psalm. 18:12.

 

12.  #Han dolde sig inne i mörkrets tält, i molnens

fuktiga massor#.

 

Döljde sig inne i mörkrets utsträckta tält.

       Döljde sig i molnens fuktiga vatten-massor.

 

Psalm. 18:13.

 

13.  #I glansen kring honom for molnen fram,

hagel och gnistrande bränder#.

 

I hans härlighets-glans kring honom rörde

      sig molnen. 

Både hagel  gnistrande elds-bränder.

 

Psalm. 18:14.

 

14.  #Herren dundrade i himlen, den Högste lät

höra sin röst#.

 

Herren visade sitt härskande inflytande i himlen.

      Den Högste, lät höra sin röst.

 

Psalm. 18:15.

 

15.  #Han sköt sina pilar vida omkring, han sände 

ljungandeblixtar#.

 

Han sköt ut sina pilar, likt ljungande blixtar.

 

Psalm. 18:16.

 

16.  #Havets bädd kom i dagen och jordens grundvalar blottades för ditt rytande, Herre,

     för din vredes stormvind#.

 

Havets bädd visade sig.

     Jordens grundvalar visade ditt allmakt rytande.

Inför din vredes stormande vind.

 

Psalm. 18:17.

 

17.  #Från höjden fattade han min hand och drog mig upp ur djupa vatten#.

 

Från sin himlen fattade min hjälplösa hand.

       I min hjälplöshet räddade mig ur havets

farofyllda vatten.

 

Psalm. 18:18.

 

18.  #Han räddade mig från mäktiga fiender,

från motståndare som var starkare än jag#.

 

Räddade mitt liv från mäktiga fiender.

       Från ondsinta motståndare, vilka fann

sin styrka i själviskheten.

 

Psalm. 18:19.

 

19.  #De anföll mig på min olyckas dag, men Herren

kom till min hjälp#.

 

Anföll mig på min olyckas dag.

        Herrens barmhärtighet räddade mig ur

deras våld.

 

Psalm. 18:20.

 

20.  #Han förde mig ut i frihet, han räddade mig,

ty han älskar mig#.

 

I sin kärlek förde min ut ur mina motståndares

        fångenskap in i sin frihet.

 

Psalm. 18:21.

 

21.  #Herren lönade min rättfärdighet, mitt rena

och skuldlösa liv#.

 

Herren belönade min o-strafflighet.

       Min renhjärtlighet  skuldfria liv var min räddning.

 

Psalm. 18:22.

 

22.  #Ty jag har hållit mig till Herrens vägar

och inte avfallit från min Gud#.

 

Har varit Herrens vägar lydig.

        Inte avfallit från min tro på Gud.

 

Psalm. 18:23.

 

23.  #Alla hans bud har jag haft för ögonen

och aldrig övergett hans lagar#.

 

Dagligen haft mina ögonen inför hans bud.

       Aldrig i o-lydnad övergett hans lagar.

 

Psalm. 18:24.

 

24.  #Fläckfri var jag inför honom, jag vaktade

mig för att synda#.

 

Levt fläckfritt liv inför honom.

      Var vaksam inför syndens lockelser.

 

Psalm. 18:25.

 

25.  #Därför lönade Herren min rättfärdighet,

mitt rena liv inför honom#.

 

Herren belönade mitt syndfria liv.

        Mitt renhjärtliga inför honom.

 

Psalm. 18:26.

 

26.  #Mot den trogne är du trofast, du är redlig

mot den redlige#.

 

Bemöter den trognes med din trofasthet.

     Visar din ärlighet mot den ärlige.

 

Psalm. 18:27.

 

27.  #Den rene möter du med renhet, den svekfulle

med list#.

 

Den renhjärtlige bemöter du med din renhet.

      Svekfulles liv med listighet.

 

Psalm. 18:28.

 

28.  #Det upprättar det förnedrade folket,

men de högmodiga kuvar du#.

 

Upprättar folkets betryck under de gudlösa.

       De högmodiga förödmjukar du.

 

Psalm. 18:29.

 

29.  #Du låter min lampa lysa, Herre, min Gud,

gör mitt mörker till ljus#.

 

Du låter min rättfärdiga lampa lysa, Herre.

     Min Gud, gör mitt lidande till livets glädje.

Herre, du är mitt eviga ljus. 

 

Psalm. 18:30.

 

30.  #Med Guds hjälp störtar jag fram mot muren,

med dig stormar jag över vallen#.

 

Med Guds hjälp, vilket ger mig frimodighet.

      Mot de gudlösas planer mot mitt liv. 

 

Psalm. 18:31.

 

31.  #Guds väg är utan brist,

    Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr  till honom#.

 

Guds väg fullkomlig.

     Herrens ord renhetens ord.

Han livets andliga vapen för alla som har sin tillflykt

     i honom.

 

Psalm. 18:32.

 

32.  #Vem är Gud utom Herren, vem är en klippa

utom vår Gud?#.

 

Gud den ende levande Guden.

        Finns ingen annan klippa än Gud.

 

Psalm. 18:33.

 

33.  #Gud rustar mig med styrka, så att jag vandrar

den rätta vägen#.

 

Gud utrustar mig med styrka.

         Jag vandrar tryggt på rättfärdighetens väg.

 

Psalm. 18:34.

 

34.  #Han gör mig snabbfotad som gasellen

och ger mig fotsteg på bergen#.

 

Han gör mina fotsteg frimodiga likt gasellens.

       Ger mig fasta steg på bergets höjder.

 

Psalm. 18:35.

 

35.  #Han lär mig krigets hantverk, lär mig

spänna koppar bågen#.

 

Undervisar mig om krigets hantverk.

        Hur man skall använda koppar bågen.

 

Psalm. 18:36.

 

36.  #Du gav mig din räddande sköld, du stödde mig

med din starka hand.

     Du hörde min bön och min makt blev stor#.

 

Du gav mig dina räddande andliga vapen.

     Var mitt stöd med din allmakts högra hand.

Hörde min bön.

      Min makt blev för fienden övermäktig.   

 

Psalm. 18:37.

 

37.  #Du gjorde vägen fri framför mig och gav

stadga åt mina steg#.

 

Gjorde min livsvandring fri från motståndare.

        Gav mina fotsteg styrka. 

 

Psalm. 18:38.

 

38.  #Jag förföljde mina fiender han upp dem,

jag vände inte förrän jag  förintat dem#.

 

I min frimodiga styrka, förföljde mina fiender.

      Blev inte modlös, utan frimodigt 

förintat dem.

 

Psalm. 18:39.

 

39.  #Jag krossade dem.

De förmådde inte resa sig, de låg där under

       mina fötter.

Krossade dem.

        Var kraftlösa, låg under mina fötters styrka.

 

Psalm. 18:40.

 

40.  #Du rustade mig med styrka för striden och

tvang angriparna på knä inför mig#.

 

Du utrustade mig med din styrka för striden.

      Angriparna fick se sig besegrade.

 

Psalm. 18:41.

 

41.  #Mina fiender drev du på flykten, deras motstånd kunde jag krossa#.

 

Mina fiender blev fördrivna i striden.

        Deras motstånd krossade jag.

 

Pslam. 18:42.

 

42.  #De ropade, men ingen räddare fanns,

de ropade till Herren, men han svarade inte#.

 

De ropade, i sin gudlöshet, ingen var deras räddare.

     Herren, rättvisans domare, svarade dem inte.

 

Pslam. 18:43.

 

43.  #Jag malde dem till stoft i vinden,

jag trampade ner dem som smuts på gatan#.

 

I striden malde dem till jordens stoft för vinden.

       Trampade dem under fötterna likt smuts

på gatan.

 

Psalm. 18:44.

 

44.  #Du räddade mig från folkens angrepp.

Du satte mig till hövding över folken, okända

      folkslag blev min tjänare#.

 

Du var min räddning, från folkens angrepp.

        Satte mig till hövding över folken.

För mig o-kända folk blev min tjänare.

 

Psalm. 18:45.

 

45.  #De lydde min minsta vink, främlingar

kröp för mig#.

 

De ödmjukade sig för mina ord.

        Främmande folken var mig till lydnad.

 

Psalm. 18:46.

 

46.  #Främlingen bleknade och kom darrande

ut ur sina fästen#.

 

Främlingen kapitulerade inför mig.

 

Psalm. 18:47.

 

47.  #Herren lever!

Lovad vare han, min klippa, och upphöjd min Gud,

       min räddare#.

 

Herren lever!

       Lovar honom, min dagliga klippa.

Min Gud upphöjd.

       Mitt livs räddare.

 

Psalm. 18:48.

 

48.  #Han ger mig hämnd på mina fiender

och lägger folken under mina fötter!#.

 

Han ger mig vedergällning på mina fiender.

         Lägger folken under mina fötter.

 

Psalm. 18:49.

 

49.  #Du låter mig undslippa fienden, du rycker

mig undan angriparen och räddar mig från

<span style="font-family: arial black,

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 19:1-15.

 

SKAPELSENS OCH ORDETS UPPENBARELSE.

 

GUDS HÄRLIGHET I SKAPELSEN.

 

Psalm. 19:1.

'

1.  #För körledaren.

     En psalm av David.

 

Psalm. 19:2.

 

2.  #Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet

vittnar om hans verk#.

 

Himlens härskaror förkunnar Guds härlighet.

      Himlavalvet vittnar i ord om hans verk.

 

Psalm. 19:3.

 

3.  #Dag talar till dag därom och natt

undervisar natt#. 

 

Dag till dag talar till varandra därom.

          Natt undervisar natt för varandra.

 

Psalm. 19:4.

 

4.  #Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster

kan inte höras#.

 

Deras tal  ljudlöst deras röster kan inte höras.

 

Psalm. 19:5.

 

5.  #Men över hela jorden når de ut , till världens

ände deras ord#.

      Där har han rest ett tält åt solen#.

 

Deras röster når ut över hela jorden.

         Till världens ände talas deras ord.

 

Psalm 19:6.

 

6.  #Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana#.

 

Jämförs med brudgummen som lämnar sin

       kammare.

Löpar-hjälten gläds åt löpningen.

       

Psalm. 19:7.

 

7.  #Den stiger vid himlens ena ände och når

i sitt kretslopp den andra.

       Ingenting är gömt för dess glöd#.

 

Den stiger upp, vid himlens ena ände.

        Når i sitt kretslopp den andra.

 

Psalm. 19:8.

 

8.  #Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt.

Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis#.

 

Herrens lag fullkomlig.

      Livgivande på nytt.

Herrens undervisning sanningens ord.

        Vilket ger den oerfarne vishet. 

 

Psalm. 19:9.

 

8.  #Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje.

Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus#.

 

Herrens förordningar är rättvisa.

       Ger hjärtat glädje.

Herrens beallningar ger andlig klarsynthet.

       Upplyser livets tankar.

 

Psalm. 19:10.

 

10.  #Herrens ord är rena, de skall alltid bestå.

Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga#.

 

Herrens ord ger renhet.

     Herrens ord för består för alltid.

Herrens bestämmelse sanna.

       O-straffliga renhjärtliga i vad de säger.

 

Pslam. 19:11.

 

11.  #Mer åtråvärd än guld, än rent guld i mängd,

och sötare än honung, än självrunnen honung#.

 

Herrens ord mer begärliga än guldets värd.

           Mer begärliga än renat guld i mängd.

Orden sötare än honungens sötma.

         Sötman mer än självrunnen  honung.

 

Pslam. 19:12.

 

12.  #Genom dem blir din tjänare varnad, att följa

dem ger riklig lön#.

 

Genom orden blir din tjänare varnad för sanningens

       förföljare.

Vara ordets görare, ger riklig belöning.

 

Pslam. 19:13.

 

13.  #Vem känner dina fel?

Fria mig från synder jag inte vet om#.

 

Gör mig fri från o-medvetna synder.

 

Psalm. 19:14.

 

14.  #Men hindra mig också från öppet trots, låt det

inte få makt över mig!

      Då är jag utan brist och fri från svåra synder#.

 

Låt inte dessa synder vara ett makt-hinder 

          för mig.

Din förlåtelse, gör mig fri från syndens makt.

 

Psalm. 19:15.

 

15.  #Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till

dig, Herre, min klippa, min hjälpare#. 

 

Mitt hjärtats bön:  I din nåd ta emot mina böneord.

      Herre, du min klippa, min hjälpare.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se