Alla inlägg den 28 maj 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.  PSALM. 14:1-7.

 

DE GUDLÖSAS DÅRSKAP.

 

MÄNNISKORS ONDSKA.

 

Psalm. 14:1.

 

1.  #För körledaren.  Av David.

Dårarna tänker:

    "Det finns ingen Gud".

De handlar fördärvligt och skändligt, ingen gör

       det goda#.

 

Gudlösas dårskap säger:

         Ingen Gud finns.

Vilket de tänker i sina övermodiga hjärtan.

     Deras liv fördärvligt och gudlöst.

Ingen lever för godheten. 

 

Psalm. 14:2.

 

2.  #Herren blickar ner från himlen, han ser på

människosläktet:

     Finns det någon som är klok, någon som

söker sig  till Gud?#.

 

Herrens eviga allvetande blickar ner från 

     hans himlen.

Ser på människosläktet.

       Finns det någon klok i människo-släktet.

I sin klokhet med sitt hjärta söker sig till Gud?

 

Psalm. 14:3.

 

3.  #Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda#.

 

Hela människo-släktet avfallit från Gud.

         Alla fördärvade av  fördärvlig gudlöshet.

Ingen älska göra det goda.

         

Psalm. 14:4.

 

4.  #Har de ingenting lärt dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det bröd och aldrig

       åkallar Herren#.

 

Dessa gudlösa o-gärningmän vad du de lärt sig

      Guds godhet.

Vilka dagligen äter sammma bröd som mitt folk.

        När de gör det, aldrig åkallar mitt heliga namn.

 

Psalm. 14:5.

 

5.  #Så drabbas de av skräck, ty Gud är hos

de rättfärdiga#.

 

I sin gudlöshet, drabbas de av syndens skräck.

      Ty Gud bor bland de o-straffligas liv.

 

Psalm. 14:6.

 

6.  #Era onda anslag mot den svage skall göras

om intet, ty Herren är hans tillflykt#.

 

Era onda uttänkta planer, mot den svages liv.

    Skall tillintetgöras.

Herren svages trygga tillflykt.

 

Psalm. 14:7.

 

7.  #O att det från Sion kom räddning gör Israel!

När Herren vänder sitt folks öde, då skall

      Jakob glädja sig, Israel jubla!#.  

 

Davids bönelängta:

     Om Israels räddning från Sion.

När i sin nåd vänder folkets öde, då skall

       Jakob glädja sig, Israel visa sitt jubel.  

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 174.

 

17400.  Ömhetens människor  äger ömsint hjärta.

 

17401.  Ömsinta människor  äger ömsinta tankar.

 

17402.  Ömsinta människor  äger ömsint tunga.

 

17403.  Ömsinta människor  ödmjukhetens vän.

 

17404.  Ömheten värdefull  betyder vad Livet vill ge.

 

17405.  Ömheten sprider  glatt  varmt leende.

 

17406a.  Ilskna människor  tar långsamt livet av sig själv:  slösar bort sina liv genom avsky saktmodet.

 

17406b.  Argsinta trätgiriga människor: slösar bort

sina liv genom förakta sakmodet.

 

17406c.  Upproriska  ursinniga människor:
slösar bort sina liv genom vara hatiskt mot 

           saktmodet.

 

17407.  Högmodet finner ingen boplats i

ödmjukes hjärta sinne.

 

17408.  Högmodet o-välkommen  i  ödmjukes hjärta.

 

17409.  Ömjuke lever ett avvant liv från högmodets

farliga dödliga lockelser.

 

17410.  Stor och o-fattbar barmhärtighetens 

    ödmjukhetens kärlekens liv.

 

17411.  Inre tystnadens sötma  livgivande för livet.

 

17412.  Ondskan  livets misslyckande.

 

17413.  Livet i pratsamheten  livets misslyckande.

 

17414.  Livet i argsinten trätgirigheten

livets misslyckade.

 

17415.  Tänk få vara ömsint älskvärd.

 

17416.  Tänk få vara ömsinthetens med-vandrare

    älska den leva i den, med den. 

 

17417.  Intressant leva i ömsinthetens närhet.

 

17418.  Tänk få smaka ömhetens sötma.

 

17419a.  Mildheten förintar stormännen världs-häskarna.

 

17419b.  Mildheten ödmjukhetens vän.

 

17419c.  Mildhetens hjärta tankar  älskvärt

önskvärt för vandringen i mildhetens rikedomar. 

 

17420.  Livets barmhärtighet  trofasthet

tålighet vilket innehållsrikt liv.

 

17421.  Mildheten mildes styrka kraft och stöd.

 

17422.  Milde tar på sig mildhetens vapenutrustning

mot hårdhjärtlighetens tomhet. 

 

17423.  O-ömheten ömhetens o-vän.

 

17424.  O-ömheten o-intressant för Livet.

 

17425.  Vara hårdnackad för sanningen älska

lögnen.

 

17426.  Vara medlidsam bättre än vara hårdnackad.

 

17427.  Vara hårdnackad  vara verksam för

o-känsligheten o-öm i sitt beteende.

 

17428.  Skönheten  lyckan  kärleken

fyller livets dagliga behov.

 

17429a.  Ödmjuke längtar söker efter ödmjukheten

tills han funnit den.

 

17429b.  Snälle längtar söker efter snällhetens

tills han funnit den.

 

17429c.  Ömsinte söker längtar efter ömsintheten

till han funnit den.

 

17430.  Ondskan främmande  för godhetens rikedomar.

 

17431.  Ondskan livets tjuv på tiden: likt tids

och energi-tjuv.

 

17432.  Ondskan dödens vän: vara vän för Livet.

 

17433.  Ödmjukhetens värde: bättre än silvret

och guldet.

 

17434.  Silvrets och guldets värde likt sandkornets

tomma värde i jämförelse med ödmjukheten.

 

17435.  Yt-ligheten  fylld av tomheten:

livlös och likgiltig.

 

17436.  Egoismens fattigdom: i lycka glädje

inre harmoni sinnesfrid sinnesro.

 

17437.  Egoismens fattigdom: o-intressant liv.

 

17438a.  Ärelystne vän med äran: ovän med

ödmjukheten  litenheten.

 

17438b.  Ärelystne vän med girighetens rikedomar.

 

17438c.  Ärelystne vän med stortaligheten.

 

17439.  Fattigdom rikedomar går skilda vägar.

 

17440.  Rikedomen fattigdomen vandrar sida

vid sida genom Livet.

 

17441.  Varar fattig  vara rik: olika liv att leva.

 

17442a.  Hopplöse vägrar: överge sin hopplöshet.

 

17442b.  Hopplöse styrs av sin ego-vilja.

 

17443.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv.

 

17444.  Ärligheten berikar ärliges liv.

 

17445.  Vänligheten visar sitt saktmod medkänsla.

   

17446.  Ödmjuke skördar ödmjukhetens nyttigheter.

 

17447.  Tänk få vara respektfull och ärlig.

 

17448.  Tystnaden ljuvlig  fridsam få leva med.

 

17449.  O-lydnaden  o-fridsam  förvirrande

o-intressant leva med.

 

17450.  I tungan finns både dödligheten och o-dödligheten.

 

17451.  Tystnaden både kraftfull och lugn.

 

17452.  Inre frid  ger klarsynthet.

 

17453.  Ödmjukheten beskyddet mot övermodet.

 

17454.  Ödmjuke låter sina tankar  påverkas

av ödmjukheten.

 

17455.  Ödmjuke finner sin inre styrka glädje

i ödmjkuhetens närhet.

 

17456.  Ödmjuke har sitt liv i ödmjukhetens

glädje och trösterika liv.

 

17457.  Ödmjukheten äger kännedom om

människors svagheter vilka lever som stolthetens

     trälar  slavar.

 

17458.  Tänk dagligen få ikläda sig ödmjukhetens

        tjänaredräkt. 

 

17459.  Tänk få lämna stolthetens vägar:

istället i trohet vandra på ödmjukhetens fullkomliga

    stigar.

 

17460.  Tänk få äga sitt hjärta i sann innerlig ödmjukhet.

 

17461.  Ödmjuke styr sitt tänkande i ödmjuka sinnet

låter sig inte kontrolleras av övermodets

      kontroll-tänkande.

 

17462.  Kärleksfulle lever i djup kärlek 

intill kärlekens värdighet.

 

17463.  Kärlekens värdighet  värd bli älskad.

 

17464.  Kärlekfulle ödmjukt tjänar kärlek.

 

17465.  Kärleken läker hatets  själsliga sår.

 

17466.  Kärleken läker föraktets  själsliga sår.

 

17467.  Hatet skapar o-läkliga sår i själslivet

där kärleken saknas i sin läkedom.

 

17468.  Kärleksfulle älskar tjänar  lär känna 

kärlekens liv.

 

17469.  Modlöshetens beteende  smärtsam skadlig.

 

17470a.  Förtalaren uppmuntrarens fiende.

 

17470b.  Skvalleriet  uppmuntrarens fiende.

 

17471a.  Rädslan uppmuntrarens fiende.

 

17471b.  Rädslan livets modlöshet:  o-fridsam

orolig  förvirrande.

 

17471c.  Ta tid med rädslan  ta tid med vissna löv.

 

17472.  Ta tid med rädslan  ta tid med agnar

för vinden.  

 

17473.  Rädslan Älskar inte ödmjukheten litenheten.

 

17474.  Lägg inte dina ord  likt torra vedträd

på ilskenhetens brinnande brasa.

 

17475.  Lägg inte dina ord  likt torra vedträd

på häftighetens brinnade glödande brasa.

 

17476a.  Låt godheten vara ödmjuka stolthet

din hjälp trösterika stöd.

 

17476b.  Låt vänligheten vara ödmjuka stolthet

din hjälp trösterika stöd.

 

17477.  Inte övermodet  skapat för mänsligheten.

 

17478.  Inte elakheten  skapat för nationens folk.

 

17479a. Saktmodet bundit vreden gjort den kraftlös.

 

17479b.  Saktmodet bundit ilskenheten

gjort den kraftlös.

 

17479c.  Ärligheten bundit o-ärligheten gjort

den kraftlös.

 

17480.  Hatiske ger hatet sin näring.

 

17481.  Föraktaren ger föraktet sin livsnäring.

 

17482.  Kraftfulle svälter ut hatet vilket gör

den dödlig.

 

17483.  Låta sig styras av behärskad tyglad tunga:

tålmodigt invänta  tiden  för sitt tal.

 

17484.  Vilket gör den behärskade tacksamt prisad

av omgivning för hans klokhet.

 

17485.  Ilskne tillåter ilskenheten vara Herre. 

 

17486.  Tjänandets kärlek tänk få äga den.

 

17487.  Saktmodige kämpar intill döden för saktmodet.

 

17488.  Säg inte mot den saktmodige:

du ilskne i din ilskenhet.

 

17489.  Vilket gör ilskne  brister i vett, du dåre.

 

17490.  Förbittring  förlåtelse vad vill mänskligheten

leva i.

 

17491.  I tvivlet finns ingen tro.

 

17492.  Vänliga blickar visar 

vänligt hjärta.


17493.  Kärleken inte hatisk  kärleken älskvärd.

 

17494.  Kärleken inte föraktfull  

kärleken värdefull.

 

17495.  Kärleken trovärdig uppmuntrande.

 

17496.  O-tåligheten förvirrande  orolig i sitt beteende.

 

17497.  O-tystnaden orolig förvirrande i sitt beteende.

 

17498.  Tåligheten fridsam vilande i sitt beteende.

 

17499.  Tystnaden vilade fridsam i sitt beteende.
 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.  PSALM.  2:1-12.

 

GUDS SON OCH HANS MOTSTÅNDARE.

 

GUDS UTVALDE KONUNG.

 

Psalm. 2:1.

 

1.  #Varför är folken i uppror, varför detta

gagnlösa mummel?#.

 

Varför lever folket i hårdnackad upproriskhet?

        Varför låter sig styras av meninglösa ord?

 

Psalm. 2:2.

 

2.  #Jordens kungar reser sig och furstarna

gaddar sig samman mot Herren och hans smorde#. 

 

Jordens härskande kungar i sitt högmod reser

   sig upp mot Herren.

Världens furstar sammansvärjer sig mot Herren

    och hans smorde. 

 

Psalm. 2:3.

 

3.  #Vi sliter sönder deras band och kastar av oss

deras bojor!#.

 

I sin allmakt, sliter sönder sina motståndares band.

         Kastar av dessa världsliga härskares bojor

från oss.

 

Psalm. 2:4.

 

4.  #Hans tronar i himlen ler, Herren ser på dem

med löje#.

 

Han sitter på sin majestätiska tron i himlen ler.

      Ler åt sina motståndares dårskap

med ett leende.

 

Psalm. 2:5.

 

5.  #Nu talar han till dem i vrede, han skrämmer

dem i sin harm#.

 

Talar till furstarna jordens kungar:

          I sina heliga vrede, gör dem skräckslagna.

 

Psalm. 2:6.

 

6.  #Jag har invigt min konung på Sion, mitt

heliga berg#.

 

Jag själv har insatt min utvalde konung på Sion.

      Sion: mitt heliga berg helgat till min ära.

 

Psalm. 2:7.

 

7.  #Jag vill berätta vad Herren bestämt.

Han sade till mig: "Du är min son,

     jag har fött dig i dag#.

 

Jag vill berätta Herrens  eviga rådslut.

      Sade till mig: Du är min enfödde Son.

Idag har jag fött dig.   

 

Psalm. 2:8.

 

8.  #Be mig, så ger jag dig folken som arv och hela

jorden som egendom#.

 

Bed till mig; jag ger dig folken som arv.

 Låter hela jorden dig  till egendom.       

 

Psalm. 2:9.

 

9.  #Du skall krossa dem med en spira av järn,

slå sönder dem som lerkärl#.

 

Be till mig: du får min allmakt kraft krossa dem

   likt en spira av järnets fasthet.

 

Psalm. 2:10.

 

10.  #Konungar, besinna er, ta varning, ni

jordens härskare#.

'

Ni jordens konungar; rannsaka era hjärtan,

      lyssna på mina varnings-ord.

Ni jordens alla härskare.

 

Psalm. 2:11.

 

11.  #Tjäna Herren i fruktan, hylla honom i bävan!#.

 

Ni jordens konungar  jordens härskare:

     Låt era hjärtan tjäna Herren i gudsfruktan.

Tillbe hylla honom som evig konung.

 

Psalm. 2:12.

 

12.  #Annars vredgas han och ni går under,

ty hans vrede kan lätt blossa upp.

    Lyckliga de som flyr till honom#.

 

Lever ni i o-lydnad, visar han sig i sin heliga 

     vrede mot er gensträvighet.

I vilket ni går till livets fördärv och undergång.

        Hans vrede liknar vid brinnande eld.

Välsgnade de som i trohet flyr  till hans eviga

     trygghet.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

       DE TVÅ OLIKA LIVS-VÄGARNA.

 


PSALM. 1:1-6.

 

Psalm. 1:1.

 

1.  #Lycklig den som inte följer de gudlösa,

inte går syndares väg eller sitter bland hädare#.

 

Välsignad den människa som inte följer efter

      de gudlösa råd.

Inte följer efter i syndfulles väg.

     Sitter inte i vänskap med Gudsf-örnekare.

 

Psalm. 1:2.

 

2.  #Utan har lust till i Herrens lag och läser den 

dag och natt#.

 

Istället väljer: följa Herrens lag i sann eferföljelse.

      Mediterar likt idisslaren dagligen under dygnet

 låter lagen belysa hjärtats innandömen.

 

Psalm 1:3.

 

3.  #Han är som ett träd planterat nära vatten ------

det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen.

      Allt vad han gör går väl#.

 

Vilkens liv liknar trädet planterat invid vattenkällan.

       Bär sin frukt vid rätt tid, låter sitt liv liknas

vid grönskande blad.

     Trädets fruktbarhet grönskande blad vittnar 

om trädets inre livskraft.

 

Psalm. 1:4.

 

4.  #Inte så med de gudlösa ----- de liknar agnar

som vinden för bort#.

 

Gudlösas liv, saknar fruktbarheten, livets dygder.

       Vilkas liv liknas agnar för vinden.

 

Psalm. 1:5.

 

5.  #Därför döms de gudlösa där rätten råder

och syndarna i de rättfärdigas väg#.

 

Gudlösa människor, bli utifrån sina onda gärningar,

      dömda inför rättvisan.

 

Psalm. 1:6.

 

6.  #Herren är med på de rättfärdigas väg,

med de gudlösas väg leder till intet#. 

 

Herren finner behag i o-straffligas renhjärtligas 

    livsföring.

Gudlösas livsväg, leder till livets tomhet.  

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

JOBS BOK. 42:7-17.

 

JOB ÅTERUPPRÄTTAS.

 

Jobs bok. 42:7.

 

7.  #När Herren hade talat så till Job sade han till

Elifas från Teman: "Jag är vred på dig och dina 

   båda vänner.

Ni har inte talat sanning om mig som min tjänare

    Job#.

 

Herrens visar sin personliga vrede mot Elifas

     från Teman och hans vänner.

Ni alla har ljugit om mig och min tjänare Job.

 

Jobs bok. 42:8.

 

8.  #Hämta därför sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer

       för er själva.

Min tjänare Job skall be för er, honom skall jag

      bönhöra, så att det inte händer er något 

ohyggligt för att ni inte har talat sanning om

      mig som min tjänare Job#.

 

Offra sju tjurar sju baggar  gå till min tjänare Job.

      Låt dem bli brännoffer för era egna liv.

Min tjänare Job ska be för er.

         Ska bönhöra honom.

Annars kommer något o-hyggligt hända er.

        Ni talat lögnaktigt om mig och min tjänare Job.

 

Jobs bok. 42:9.

 

9.  #Då gick Elifas från Teman, bildad från Shuach

och Sofir från Naama och gjorde som Herren

        hade befallt dem, och Herren bönhörde Job#.

 

De tre vännerna gjorde vad Herren befallt dem göra.

         Herren bönhörde Job.

 

Jobs bok. 42:10.

 

10.  #När Job bad för sina vänner återupprättade

Herren honom och gav honom dubbelt så mycket

     som han hade ägt förut#.

 

Herren bönhörde Job  återupprättade honom.

       Gav honom dubbelt som mycket som 

han hade ägt förut.

 

Jobs bok. 42:11.

 

11.  #Jobs alla bröder och systrar och vänner

från förr kom hem till honom och åt tillsammans

        med honom, de visade sin medkänsla

och tröstade honom för alla de olyckor som

     Herren hade låtit drabba honom.

Var och en gav honom en kesita och en guldring#.

 

Jobs alla bröder systrar  vänner från förr besökte

       hans hem.

Visade honom tillsammans medkänsla.

          Tröstade honom för alla de olyckor

vilka drabbat honom.

         Vara och en ngav honom men kesita 

och en guldring.

 

Jobs bok. 42:12.

 

12.  #Herren välsignade slutet av Jobs levnad

mer än dess början: han fick 14 000 får,

     6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsneston#.

 

Slutet av hans liv blev välsignad med:

        Fick 14 000 får.

   Fick 6 000 kameler.

             Fick  1 000 par oxar.

Fick 1 000 åsneston.

 

Jobs bok. 42:13.

 

13.  #Och han fick sju söner och tre döttrar#.

 

Fick sju söner   tre döttrar.

 

Jobs bok. 42:14.

 

14.  #Den första gav han namnet Lillduvan,

den andra Kanelblomman och den tredje

       Sminkdosan#.

 

Första dottern fick namnet   "Lill-duvan".

       Andra dottern fick namnet   "Kanelblomman".

Tredje dottern fick namnet   "Sminkdosan".

 

Jobs bok. 42:15.

 

15.  #I hela landet fanns inte skönare kvinnor

än Jobs döttrar.

      Deras far åt dem få ärva tilsammans med 

bröderna#.

 

Inga döttrar i landet kunde jämföras med Jobs

     döttrar i skönhet.

Deras far lät dem få ärva tillsammans med

      sina bröder.

 

Jobs bok. 42:16.

 

16.  #Job levde sedan 140 år till och fick se barn

och barnbarn i fyra led#.

 

Jobs liv blev 140 år.

       Fick se barn och barnbarn i fyra livsled.

 

Jobs bok. 42:17.

 

17.  #Så dog Job, gammal och mätt av år#.

 

Job dog, gammal av ålder mättad av livets-år.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

JOBS BOK. 42:1-6.

 

JOBS SLUTORD.

 

Jobs bok. 42:1.

 

1.  #Job svarade Herren:#.

 

Jobs bok. 42:2.

 

2.  #Jag vet att du förmår allt, inget du föresatt 

dig är omöjligt för dig#.

 

Job bekänner sin o-förmåga inför den Väldige.

 

Jobs bok. 42:3.

 

3.  #Vem är du som döljer min visa plan 

med ord utan förnuft?

     Ja, jag har talat om det jag inte begriper,

det som är för högt för mig, det som jag inte

      vet något om#.

 

Jag har talat dåraktigt inför dig.

      Det som för mig är gudomlig visdom,

inte likt mitt förstånd.

 

Jobs bok. 42:4.

 

4.  #Lyssna nu, så skall jag tala, ge mig besked

när jag frågar!#.

 

Jobs bok. 42:5.

 

5.  #Förr hade jag bara hört om dig, nu har jag

sett dig med egna ögon#.

 

Hade hört om dig  nu sett dig med egna ögon.

 

Jobs bok. 42:6.

 

6.  #Jag är tillintetgjord och ångrar mig, i stoft

och aska#.

 

Jag bekänner mitt övermod.

      I stoft och aska.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

JOBS BOK.  41.1-22

 

BEHEMOT OCH LEVIATAN. DEL. 2.

 

HERRENS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 41:1.

 

1.  #Han är alltför grym, ingen törs reta honom?#.

 

Leviaten grym i sitt beteende.

     Reta honom ger rädsla.

 

Jobs bok. 41:2.

 

2.  #Vem kan oskodd utmana honom, vem under

hela himlen#?

 

Vem kan vapenlös utmana honom?

           

Jobs bok. 41:4.

 

4.  #Vem klär av honom hans hölje, vem tränger

genom hans dubbla pansar?#.

 

Vem  klär av honom hans styrkas skydd?

       Vem lyckas tränga genom hans dubbla 

sköld-pansar?

 

Jobs bok. 41:5.

 

5.  #Vem öppnar gapets dörrar --- de blottade tänderna väcker fasa#.

 

Vem lyckas hans kraftfulla gaps vidöppna dörrar?

        De kraftfulla tänderna väcker rädsla.

 

Jobs bok. 41:6.

 

6.  #Hans rygg bär rader av sköldar, sammanfogade

som med sigill#.

 

Hans rygg övertäckt med rader av beskyddande

      sköldar.

 

Jobs bok. 41:7.

 

7.  #De sluter så tätt intill varandra att ingen luft

kommer emellan#.

 

De beskyddar varandra för faror och olyckor.

        

Jobs bok. 41:8.

 

8.  # Den ena är fästad vid den andra, de sitter ihop

och kan inte skiljas åt#.

 

De beskyddande sköldarna  fästade vid varandra.

 

Jobs bok. 41:9.

 

9.  #Ljuset gnistrar när han fnyser, hans blickar

lågar likt gryningens öga#. 

 

Vid sitt fnysande gnistrar ljusstrålarna.

        Hans livs-blixtrande blickar likt gryningens öga. 

 

Jobs bok. 41:10.

 

10.  #Kvastar av eld far ut ur hans gap, gnistor 

sprutar fram#.

 

Eldslågor far ut ur hans gap.

       Eld-gnister sprutar ut med styrka ur hans gap.

 

Jobs bok. 41:11.

 

11.  #Ur hans näsborrar stiger rök som från

en kokande gryta på elden#.

 

Ur hans levande näsborrar stiger rök.

     Likt ångan från kokande grytans eld.

 

Jobs bok. 41:12.

 

12.  #Hans andedräkt tänder glöd, lågor slår

ut från  hans gap#.

 

Hans andedräkt  tänder glödhettan.

    Eldslågor från glödhettan  slår med kraft

ut från hans kraftfulla gap.

 

Jobs bok. 41:13.

 

13.  #Styrka bor i hans manke, skräck löper

framför honom#.

 

Han sin styrka i manken.

      Rädsla och fasa rörs sig framför honom.

 

Jobs bok. 41:14.

 

14.  #Hans köttiga buk är inte slapp, den är fast,

som vore den gjuten#.

 

Hans köttsliga buk visar sin fasthet.

      Genom gjuten som klippans fasthet.

 

Jobs bok. 41:15.

 

15.  #Hans bringa är hård som en sten, hård som

undestenen i kvarnen#.

 

Hans kroppsliga bringa visar sin hårdhet

      som stenens.

 Likt kvarnens understa fasta kvarn-sten.

 

Jobs bok. 41:16.

 

16.  #När han reser sig darrar de mäktiga,

och havets bränningar ryggar tillbaka#.

 

De mäktiga världshärskarna känner rädsla inför

    hans närvaro.

Havets vatten bränningar visar sin försvarslösa

     rädsla och fasa.

 

Jobs bok. 41:17.

 

17.  #Angriparens svärd griper inte på honom,

ej heller spjut och lans och pil#.

 

Angriparens tveeggade svärd försvarslöst

            mot hans hårda försvars sköldar.

 

Jobs bok. 41:18.

 

18.  #Järn är som halm för honom, brons är som

murket trä#.

 

För honom järn likt halmens mjukhet.

         Brons likt murket trä.

 

Jobs bok. 41:19.

 

19.  #Pilar skrämmer honom inte på flykten,

mot honom är slungans stenar som boss#.

 

Fri från rädslan av skjutande pilar.

       Slungande stenar mot honom  försvarslösa.

 

Jobs bok. 41:20.

 

20.  #Som ett halmstrå är klubban  han skrattar

åt skramlet av sablar#.

 

Klubbans slag-kraft för honom likt halmstrået.

        

Jobs bok. 41:21.

 

21.  #Undertill har han vassa skärvor, som en

trösksläde glider han fram över dyn#.

 

Undertill sin kropp övertäckt av vassa skärvor.

       Vassa skärvor likt trösksläden glidande

fram över gjyttlig dy.

 

Jobs bok. 41:22.

 

22.  #Djupet får han att koka som en kittel,

havet gör han till en sjudande brygd#.

      Havsdjupet får han till vara kokande som

en kittel.

 

Jobs bok. 41:23.

 

23.  #Bakom honom ett stråk av ljus, 

havsdjupet tycks få silverhår#.

 

Bakom Leviaten finns ett stråk av ljusstrålar.

 

Jobs bok. 41:24.

 

24.  #Ingen på jorden råder över honom,

han är skapt utan fruktan#.

 

Ingen levande varelser härskar över honom.

 

Jobs bok. 41:25.

 

25.  #De övermodiga bävar för honom, alla stolta

rovdjurs konung#.

 

Övermodiga visar sin rädsla och fasa för honom.

     Är stolta rovdjurs konung.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

OLIKA HELGONDAGAR UNDER ÅRET.

 

JANUARI.

 

Dag. 20.  Sebastianus. 

 

Dag. 25.  Paulus  Apostel. 

 

FEBRUARI.

 

Dag 23.  Polykarpus av Smyrna.

 

MARS.

 

Dag. 7.  Perpita och Febirtus.

 

Dag. 19.  Josef av Nasaret.

 

Dag.  22.  Petrus  Biskopsstol.

 

APRIL.

 

Dag. 25.  Markus.  evangelist.

 

MAJ.

 

Dag. 1.  ( Josef Arbetarens dag ).

 

Dag. 3.  Jakob den yngre. apostel.

 

JUNI.

 

Dag.  11.  Barnabas  Apostel.

 

Dag. 24.  Johannes Döparen.

 

Dag. 29.  Petrus och Paulus tillsammans.

 

JULI.

 

Dag.  3 Juli. Tomas  lärjunge  apostel.

 

Dag. 22.  Maria Magdalena. 

 

Dag. 25.  Jakob den äldre.

 

AUGUSTI.

 

Dag. 1.  Petrus fängslade.

 

Dag. 10.  Laurentius.

 

Dag. 24.  Bartolomaios Lärjunge apostel.

 

SEPTEMBER.

 

Dag 21.  Matteus lärljunge apostel och evangelist.

 

OKTOBER.

 

Dag. 17.  Ignatius av Antiokia.

 

Dag. 18.  Lukas  evangelist.

 

NOVEMBER.

 

Dag. 22.  Cecilia av Rom.

 

DECEMBER.

 

Dag. 26.  Stefanos  protomatyr.

 

Dag. 27.  Johannes lärljunge apostel evangelist.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se