Direktlänk till inlägg 4 maj 2019

ORD AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELS. DEL. 172.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTAN OCH VEDERKVICKELSE.  DEL.  172.

 

17200.   Umgås inte med ilskne  blir likadan.

 

17201.   Häftigheten  häftiges gissel.  O-intressant lv.

 

17202.  O-barmhärtiga livet  saknar tålamodet.

 

17203.  Barmhärtigheten granne med tålamodet.

 

17204.  O-barmhärtigheten granne med tålamodet.

 

17205.  Sanningen frigöraren från lögnens 

frestelser och lockelser.

 

17206.   Saktmodet frigöraren från ilskenheten.

 

17207.  Saktmodet frigöraren mot häftigheten.

 

17208.  Livet värt leva i överflödet av godhet

och kärlek.

 

17209.  Vilket innehållsrikt liv livet i kärlekens

glödande eld.

 

17210.  Tåliges liv  fyllt av  medlidande medömkan

livets medkänsla.

 

17211.  Tåliga kärlekens liv  rikt liv för alla som

söker det.

 

17212.  Människor som lyssnar på den snälle

lyssnar på snällhetens trösterika ord.

 

17213.  Hetlevrad  vresig människa 

o-hjälpsam o-tröstlig.

 

17214.  Vara het-levrad vresig person

vad ger det Live.

 

17215.  O-ändliga fullkomligheten lever 

i fullkoliges hjärta.

 

17216. O-ändliga godheten lev i godhjärtliges

hjärta och sinne.

 

17217a.  Godheten vad värdefull den är

i livet.

 

17217b.  Fullkomligheten vad värdefull den är.

 

17217c.  Eviga sanningen värt leva för.

 

17218.  Eviga sanningen tagit avstånd från lögnen.

 

17219a.  Vänligen nyttig levnads-regel.

 

17219b.  Barmhärtigheten nyttig levnads-regel.'

 

17219c.  Tåligheten nyttig levnads-regel. 

 

17220a.   Ilskne får luft från ilskenheten.

 

17220b.  Elake får luft från elakheten.

 

17220c.  Förtalaren får luft från förtalet.

 

17221.   Skvalleraktige får luft från skvalleriet.

 

17222a.  Dåren får sin styrka från dåraktigheten.'

 

17222b.  O-kunnige får sin styrka från 

o-kunnigheten.

 

17222c.  O-ärlige får sin styrka från o-ärligheten.


 

17223.  Gririge jagas av girighetens gissel.

 

17224.  O-tacksamme jagas av sin o-tacksamhet.

 

17225.  Ha-begärets människa jagas av

be-begärets gissel.

 

17226a.  Saktmodige ger inte vreden något

tillfälle utöva den.

 

17226b.  Tänk få undvika vredens dödliga giftspruta.

 

17226c.  Vreden utövas genom levande varelser.

 

17227.  Vreden utövar sitt syfte, genom människans

tankar  tal  gärningar.

  

17228a.  Tålmodigt hjärta bättre än o-tåligt hjärta.

 

17228b.  Ärligt hjärta bättre än o-ärligt hjärta.

 

17228c.  Ståndaktigt hjärta bättre än o-trohetens.

 

17229.  Du svek, lyssna på sanningen o-villig

lyssna på den. 

 

17230.  Du falskhet, lyssna på sanningen 

ovillig lyssna på den.

 

17231.  Falskhetens lögnare, du gör livet

o-intressant.

 

17232.  Falskheten skrytsamheten bundsförvanter.

 

17233a.  Vara vänlig  vara anspråks-lös vilket

gör livet intressant.

 

17233b.  Vara anspråkslös snäll i hjärtat vilket

gör livet intressant.

 

17233c.  Vara godhjärtlig  i hjärta & sinne vilket

gör livet intressant.

 

17234.  Lögnaktigt liv vilket ger idel tomhetens liv.

 

17235.  Förtalets liv vilket gör livet tomt

och innehållslöst.

 

17236. Förtalets liv  fåfängans liv.

 

17237.  Svalleriets liv  förgängliga livet.

 

17238.  Lydnadens liv  i föräldrars gemenskap

     föräldrarnas tacksamhet  glädje.

 

17239. Moders-kärleken djupare kärlek än 

faderskärleken, eftersom den tillhör  

     kvinnans havande-skap.

 

17240.  Kärleken bättre än avundsjukan begäret.

 

17241.  Kärleken befriar oss från avundets bitterhet.

 

17242.  Avundsjukans bitterhet  o-intressant liv.

 

17243a.  Kärlekens rättvisa  värdesätter Livet.

 

17243b.  Bitterhetens o-rättvisa  föds ur

stolthetens hjärta.

 

17244.  Tomheten saknar livets harmoni och vila.

 

17245.  Tomheten likt agnars flyktiga vägar

    för vindens styrka.

 

17246.  Fridsamt ro-fyllt hjärta ger dagens människa

vad Behöver.

 

17247.  Lögnens ill-vilja  skadar smärtsamt sanningen.

 

17248.  Sanningen villig skada tillintetgöra lögnens

skadliga smärtsamma påverkan.

 

17249a.  Visheten alltför tung lyftesten för dåren.

 

17249b.  Visheten tillgänglig  för Alla.

 

17249c.  Visheten tillgänglig för dårens dumdristighet.

 

17250a.  Saktmodige tillåter sig växa in i fullkomlig

mognad i saktmodigheten.

 

17250b.  Tänk få leva i fullkomliga saktmodet.

 

17251.  Kärleken söker och tar emot.

 

17252.  Snällheten söker människo-hjärtan 

belönar dem  i deras trohet mot vara snäll.

 

17253.  Tänk få välkomna  sanningen i hjärtlighet,

    leva i den  älska den behaga den.

 

17254a.  Vara fångad av rädslan paniken tillhör

livets o-nyttigheter.

 

17254b.  Vara fångad av klagandet knotande 

tillhör dödligheten.

 

17254c.Vara fångad av gnällandet vad ger det Livet.

 

17255.  Bättre vara fångad av tacksamheten.

 

17256.  Bättre vara fångad av trons vila

livets förnöjsamhet  vilket ger glädje till Livet.

 

17257.  Ödmjuke äger ödmjukt själs-liv.

 

17258.  Glädjens tankar  och  hjärta  o-fruktsamt

för sorgsna livet.

 

17259.  O-fruktbara sorgsna Livet,  o-intressant liv.

 

17260a.  O-tålighetens farligheter  smärtsamma

skadliga vilket gör livet sorgset och bedrövligt.

 

17260b.  Tåligheten förnedrar  tillintetgör

förkastar   o-tålighetens giftiga farligheter.

 

17260c.  O-tålighetens giftiga farligheter

förgiftar människo-själen.

 

17261.  Vreden frestar den vrede  utöva dess syfte

vredgas på sina med-människor.

 

17262.   Vreden utnyttjar känslo-livet   tankar

seendet  hörseln  på  felaktigt  sätt.

 

17263a.  Ondskans vilja  villig helt kontrollera

mänskligheten. 

 

17263b.  Ondskans vilja  vara förgörare 

tillintetgöra skapelsen.

 

17263c.  Ondskan förgöraren  förblindaren till

allt gott verk.

 

17264.  Ondskan vilseledaren från all sanning.

 

17265.  Vara kärlekens godhetens tjänare

undviker förnekar  vara ondskans tjänare.

 

17266.  Ondskefulle tillhör ondskan.

 

17267.  Ondskefulle  ondskans egendom.

 

17268.  Ondskans gärningar utförs av 

ondskefulles gärningar.

 

17269.  Ondskans lever sitt liv.

 

17270.  Förströdda tankar  verkliga tankar.

 

17271.  Galopperande tankar  verkliga tankar.

 

17272.  Vilande tankar  O-roliga tankar

      verkliga tankar. 

 

17273a.  Modlösheten  tvivlet  inget leva för.

 

17273b.  Tvivlet  modlösheten  o-intressant liv.

 

17274.  Behöver inte bjuda människor på samtal.

 

17275.  Vist besvara deras frågor.

 

17276a.  Övermodet saknas i ödmjukheten.

 

17276b.  Elakheten saknas i snällheten.

 

17276c.  O-barmhärtighetens saknas i barmhärtigheten.

 

17277.  Kärleken fullkomlig i sitt varande.

 

17278.  Hatet o-fullkomlig i sitt varande.

 

17279.  Kärleken tjänst-villig i sitt görande

för sin nästa.

 

17280a.  Tänk få byta ut högmodet mot

ödmjukhetens livsstil.

 

17280b.  Tänk få byta ut ilskenheten mot

saktmodets livsföring.

 

17281.  Själviske bytt ut egot mot ödmjukhetens

o-själviskhet.

 

17282.  Stolthetens själviskhet  vad ger det

till Livet.

 

17283.  Ego-samhället  ego-nationen 

o-ordningens nation.

  

17284.  Onda tankar  stridslystna tankar

o-nyttiga skadliga tankar.

 

17285a.  Ödmjuke sörjer inte över  

ödmjukhetens fostran.

 

17285b.  Ödmjuke tacksam  bli fostrad

tuktad i ödmjukheten.

 

17286.  Varandras förmaningar  goda och nyttiga.

 

17287.  Tyglad tunga beskyddar mot tungans gissel.


17288.  Självskheten bevarar sitt ego-liv.

 

17289.  O-själviskheten saknar inte sitt ego.

 

17290.  Vara fullkomlig efterföljare  till  vänligheten

gör människan till vänlighetens trogna lärjunge.

 

17291.  O-fullkomliga elakheten  sämre än

fullkomliga snällheten.

 

17292a.  O-fullkomliga förtalet  sämre än

verklig kärlek.

 

17292b.  O-fullkomliga skvalleriet  sämre än

verklig kärlek.

 

17293.  Ondskan jagar människor i tanke-världen.

 

17294.  Ondskan verksam genom människans

känslo-liv  vilket påverkar hennes vilje-beslut.

 

17295.  Tygla ilskenheten  ilskenhetens rädsla.

 

17296.  Tygla häftigheten  häftighetens rädsla.

 

17297.  Tygla din elakhet du elake.

 

17298.  Tygla din o-barmhärtighet 

du o-barmhärtige.

 

17299a.  Ilskne har inte fötterna på jorden.

 

17299b.  Ilskne saknar tryggheten i livet.  

 

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se