Alla inlägg den 4 maj 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 36:1-33.  

 

ELIHUS TAL.  DEL.  5.

 

Jobs bok. 36:1.

 

1.  #Elihu fortsätter#.

 

Jobs bok. 36:2.

 

2.  #Vänta lite, jag skall ge dig besked,

det finns mer att säga till Guds försvar#.

 

Vänta med besvara mig, Job.

          Min kunskap ska ge dig besked.

Har mer tala för dig om Den väldiges försvar.

 

Jobs bok. 36:3.

 

3.  #Med min vittfamnande kunskap skall jag

visa att min skapare har rätt#.

 

Med min insiktfulla kunskap skall jag visa dig.

      Vilket gör min skapare rättfärdig.

 

Jobs bok. 36:4.

 

4.  #Det är alls inga lögner jag kommer med,

du står inför en som vet allt#.

 

Jag är ingen lögnens tjänare, talar saning.

       Du, står inför den Väldige i ord och sanning,

den allvetande.

 

Jobs bok. 36:5.

 

5.  #Stor och mäktig är Gud, han förkastar

inte den som har rent hjärta.

 

Gud allsmäktig, visar sin storhet i allt vad han gör.

  Förkastar orenheten, orena hjärtan och sinnen.     

 

Jobs bok. 36:6.

 

6.  #Han låter inte de onda leva, men de svaga

ger han deras rätt#.

 

Låter de ondskefulla drabbas av döden.

      De svaga ödmjuka, låter deras rättigheter

    belönas. 

 

Jobs bok. 36:7.

 

7.  #Han släpper inte de rättfärdiga med blicken

han låter dem trona bland kungar i evig ära#.

 

Beskyddar de o-straffliga renhjärtliga,

      med sin rättfärdiga blick.

Låter dem bli upphöjda bland kungar till evig ära.

 

Jobs bok. 36:8.

 

8.  #Men de som blir slagna i bojor och fångas

i eländets snara#.

 

De ondsinta slagna i syndens bojor.

     Blir livs-fångar i fördärvets snara.

 

Jobs bok. 36:9.

 

9.  #Dem vill han visa vad de har gjort hur de 

syndat i sin förhävelse#.

 

I sitt hårdhjärtliga övermod, visa deras onda

      gärningar i syndens tjänst.

 

Jobs bok. 36:10.

 

10.  #Han gör dem mottagliga för tuktan och manar

dem att vända om från det onda#.

 

I sin barmhärtighet gör dem ödmjuka för livets

    tuktan till sann botgöring från livets ondska.

 

Jobs bok. 36:11.

 

11.  #Om de lyssnar och lyder honom får de framleva under sina dagar i lycka, sina år

     i behaglig ro#.

 

Visar de villig lyssnad, lyder honom i allt.

        Belönas de med, livet i välstånd.

Leva sina levnadsår, i harmoni och ro.

 

Jobs bok. 36:12.

 

12.  #Men lyssnar de inte hamnar de i dödsriket

och förgås i sitt oförnuft#.

 

Är de o-hörsamma olydiga, hamnar de i dödsriket.

        Förgås i sin dårskap.

 

Jobs bok. 36:13.

 

13.  #De gudlösa svarar med vrede och ropar 

inte till Gud när han fjättrar dem#.

 

Gudlösa hjärta, svarar i gensträvighet med 

    ondkans vrede.

Åkallar i sin Gud, när han för dem i syndens

     fångenskapen.

 

Jobs bok. 36:14.

 

14.  #De dör i unga år, de slutar sitt liv bland 

förtappade#.

 

De gudlösa förkortar sina liv.

       Slutar sina liv i bland de för evigt förtappade.

 

Jobs bok. 36:15.

 

15.  #Genom lidandet vill han rädda dem som lider,

genom plågan varnar han dem#.

 

Genom lidandets tuktan, rädda de dem som

     lider, varnar dem från ondskan plågosamma liv.

     

Jobs bok. 36:16.

 

16.  #Du förleddes av ditt övermod.

Du hade all frihet och såg inga hinder, ditt bord

      dignade av feta rätter#.

 

Du tillät ditt övermodiga hjärta styra dig.

          Ägde all frihet, fanns inga syndiga hinder

på dina livets vägar.

    På ditt matbord, fanns feta fylliga mat-rätter.      

 

Jobs bok. 36:17.

 

17.  #Men du drev inte den fattiges sak 

och hävdade inte den faderlöses rätt#.

 

Du försvarade inte den fattiges rättigheter.

          Höll inte fast vid den faderlöses  rättigheter.

 

Jobs bok. 36:18.

 

18.  #Då tuktade han dig, för att överflödet inte

skulle förleda dig och stora mutor inte föra

      dig vilse#.

 

I din o-lydnad mot dem tuktade han dig.

        Du förtröstade på ditt överflödiga liv.

Vilket vilseledde dig från din rättfärdiga tro.

       

Jobs bok. 36:21.

 

21.  #Ta dig i akt, vänd dig inte till ondskan,

om du föredrar lycka framför olycka#.

 

Var vaksam mot synden, låt inte ondskan bli

    din herre.

Vilket du gör om du väljer, vara ondskan slav.

 

Jobs bok. 36:22.

 

22.  #Gud är upphöjd i sin makt, vem är en 

läromästare som han?#.

 

Gud upphöjd i sin allmakt.

      Läromästaren i allt.

 

Jobs bok. 36:23.

 

23.  #Vem kan bestämma vad han skall göra,

vem kan säga: "Du handlar orätt?.

 

Vem är mer beslut än  han.

         Vem kan personliga säga till honom:

Inför hans fullkomliga liv säga: du handlar o-rättvist!

 

Jobs bok. 36:24.

 

24.  #Kom ihåg att prisa hans verk, som människor

alltid besjungit#.

 

Glöm inte prisa hans skapelse.

          Vilket människor i alla tider gjort.

 

Jobs bok. 36:25.

 

25.  #De kan beskådas av alla, människan ser

dem i fjärran#.

 

De ses av människors ögon.

       

Jobs bok. 36:26.

 

26.  #Ja, Gud är större än vi kan förstå, hans år

kan ingen räkna#.

 

Guds storhet, större än mänskliga visdomen.

       Hans års-dagar som sandkornens antal i havet.  

 

Jobs bok. 36:27.

 

27.  #Han samlar vattendropparna, de silar 

ner som regn och när hans flöde#.

 

Samlar alla oräkneliga vattendroppar.

        Vilka silar ner likt regnets flöde.

 

Jobs bok. 36:28.

 

28.  #De strömmar ur skyarna och faller på

människor överallt#.

 

Vattendroppars flöde strömmar ner ut skyarna.

     Fallar på människor överallt på jorden.

 

Jobs bok. 36:29.

 

29.  #Kan någon fatta molnens flykt eller dånet

från hans boning?#.

 

Kan mänsklig visdom förstå molnens flyktiga vägar.

     De ljudliga dånet från hans boning?

Jobs bok. 36:30.

 

30.  #Han sveper sig i blixtars sken, han fyller

haven med vatten#.

 

Rörs sig själv i blixtars sken.

        Han fyller haven med vattnets rikedomar. 

 

Jobs bok. 36:31.

 

31.  #Så ger han folken föda, skänker dem

mat i överflöd#.

 

I sin barmhärtighet ger folken livs-föda.

 

Jobs bok. 36:32.

 

32.  #Han täcker himlavarvet med blixtar och

bestämmer målet för dem#.

 

Täcker himlavarvet med blixtar.

     Bestämmer målmedvetet målet för dem.

 

Jobs bok. 36:33.

 

33.  #Hans rytande vittnar om honom, om hans

vrede över det onda#. 

 

Hans rytande vrede likt lejonets vittnar om  honom.

       Över all ondskan

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK.  34:1-37

 

ELIHUS TAL.  DEL. 3.

 

Jobs bok. 34:1.

 

1.  #Elihu sade:#.

 

Jobs bok. 34:2.

 

2.  #Ni visa, hör mina ord, lyssna på mig,

ni som har kunskap!#.

 

Ni visa människor, lyssna på mina ord,

      ni som äger all kunskap. 

 

Jobs bok. 34:3.

 

3.  #Örat prövar orden som tungan smakar

på maten#.

 

Örat äger urskiljningsförmågan, sortera vad

   mellan onda och goda orden.

Likt tungans smaksinne, för matens smak. 

 

Jobs bok. 34:4.

 

4.  #Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på vad som är gott#.

 

Låt oss vara visa välja ut det sanna.

         Tillsammans välja utifrån kunskapen 

vad som är gott.

 

Jobs bok. 34:5.

 

5.  #Här säger Job:

"Jag är oskyldig, men Gud ger mig inte min rätt#.

 

Job säger själv:

     Jag är helt o-skyldig: lever syndfritt liv.

Gud är inte på min rättvisa sida.

 

Jobs bok. 34:6.

 

6.  #Han ljuger om min rättvisa sak, skuldlös fick

jag ett oläkligt sår#.

 

Han är en lögnare, dömer utifrån min rättvisa sak.

     Fick o-läkligt sår på min kropp i mitt syndfria liv.              

Jobs bok. 34:7.

 

7.  #Finns någon som Job, som släcker

törsten med hädelser#.

 

I sitt tal om sitt skuldlösa liv: hädar han.

 

Jobs bok. 34:8.

 

8.  #Som slår följe med ogärningsmän och ger

sig i lag med syndare?#.

 

Genom sin hädelse, finner sin gemenskap med

    o-gärningsmännen.

Lever ett ondskefyllt liv.

 

Jobs bok. 34:9.

 

9.  #Han säger:

"Inte hjälper det en människa att hålla sig väl

      med Gud"#.

 

Han säger i sitt hjärta:

      Ifrågasätter Guds barmhärtighet: är han

den han säger sig vara?

 

Jobs bok. 34:10.

 

10.  #Därför, förståndiga män, hör på mig:

Gud gör sannerligen inte något ont den Väldige

      handlar aldrig orätt!#.

 

Ni, egensinniga själviska män, hör på mig.

       Gud är inte ondskans Gud.

Den Väldige, rättvisans herre.

 

Jobs bok. 34:11.

 

11.  #Han vedergäller en människa för vad hon

gör, behandlar henne efter hur hon lever#.

 

Belönar människan efter sina gärningar antingen'

  de är onda eller goda.

Allvetande i vad hon gör.

 

Jobs bok. 34:12.

 

12.  #Sanna mina ord, Gud gör ingenting ont,

den Väldige vränger inte rätten#.

 

Tro på mina sanna ord.

       Gud inte ondskans görare.

Den väldige, förvränger inte rättvisan.

 

Jobs bok. 34:13.

 

13.  #Vem satte honom att råda över jorden,

vem anförtrodde honom hela världen?#.

 

Vem Gud vår skapare satte honom råda

     över jordens yta?

Vem gav honom fulla  förtroendet råda över

      hela världen? 

 

Jobs bok. 34:14.

 

14.  #Om han återtar sin ande, tar tillbaks

sin livsfläkt#.

 

Om Gud själv återtår  sin livs-ande, tar tillbaks

     sin egen livsfläkt.

 

Jobs bok. 34:15.

 

15.  #Då förgås allt levande på en gång,

och människan blir åter till jord#.

 

Vilket gör att alla levande varelser förgås.

         Människan till åter jordens stoft.

 

Jobs bok. 34:16.

 

16.  #Hör här, om du har förstånd, lyssna på

vad jag säger#.

 

Hör på mina visa ord, ni förståndiga.

       

Jobs bok. 34:17.

 

17.  #Kan en som hatar det rätta härska?

Han som är mäktig och rättfärdig, dömer du

      honom skyldig#.

 

Kan den renhjärtlige o-strafflige Guden,

   hata rättvisan härska?

 

Jobs bok. 34:18.

 

18.  #Han som kan kalla en kung för skurk

och stormän för uslingar#.

 

Rättfärdige Guden låter en kung vara bedragare.

      Stormännen vara värdelösa uslingar.

 

Jobs bok. 34:19.

 

19.  #Som inte är partisk för furstar och inte

sätter den förnäme högre än den ringe?

     Alla är de skapade av honom#.

 

Låter sig inte vara o-rättvis för världens furstar.

       Placerar inte den förnäme högre än den ringe.

 

Jobs bok. 34:20.

 

20.  #De kan dö när som helst , mitt i naturen.

Han slår de förnäma, och de försvinner, den starke

       rycks bort som av en osynlig hand#.

 

Döden kan drabba vem som helst.

       Antingen de i människors ögon är förnäma

eller ringa.

 

Jobs bok. 34:21.

 

21.  #Han vakar över allt som människan gör

och ser varje steg hon tar#.

 

Den Väldige allvetande, vakar över människans

      fotsteg. 

 

Jobs bok. 34:22.

 

22.  #Det finns inget mörker så djupt att ogärningsmännen kan gömma sig där#.

 

O-gärningmännens försök dölja sina gärningar

     i mörkret misslyckas.

 

Jobs bok. 34:23.

 

23.  #Gud behöver inte sätta ut en tid då människan

skall stå till svars inför honom#.

 

Guds domslut över människan, över hennes

        livs-gärningar har ingen utsatt tid. 

 

Jobs bok. 34:24.

 

24.  #Utan rannsakning krossar han märktiga män

och sätter andra i deras ställe#.

 

Efter sitt eviga rådslut, krossar stolta mäktiga män.

      Placerar in andra i deras ställe.

 

Jobs bok. 34:25.

 

25.  #Ja, han känner deras gärningar, en natt

störtar han dem, och de blir till intet#.

 

Känner deras gärningar antingen de är onda

   eller goda.

Under nattens vila, frimodigt störtat dem från

      deras troner.

 

Jobs bok. 34:26.

 

26.  #Han straffar dem för deras ondska,

öppet, där alla kan se det#.

 

Bestraffar dem genom deras ondska.

       Inför människors ögon.

 

Jobs bok. 34:27.

 

27.  #Därför att de vänt sig bort från honom

och inte förstått att följa hans vägar#.

 

Eftersom de i sin o-rättfärdiga liv, varit honom

    o-lydiga, i o-kunnighet inte följt hans viljas vägar.

 

Jobs bok. 34:28.

 

28.  #Så har de ringas rop nått fram till Gud,

han hör när de fattiga ropar#.

 

De ringas böne-rop, blivit hört inför Gud.

        Troget hörsammat de fattigas rop.

 

Jobs bok. 34:29.

 

29.  #Men om han tiger, vem kan döma honom?

Om han döljer sitt ansikte, vem kan blidka honom?#.

 

Skulle han inte besvara deras böne-rop,

       vem har makt döma honom.

Döljer han sitt ansikte, vem kan försona honom?

 

Jobs bok. 34:30-32.

 

"Jag har misstagit mig, jag vill inte göra mer ont.

     Lär du, så ser jag på, och har jag handlat

orätt, vill jag sluta med det".

 

Jag misstagit mig, vill inte lyda ondskan.

          Låt lärdomen visheten lära dig,

har jag uppträtt o-rättvist mot dig, vill jag ödmjuka

      mig inför dig.

 

Jobs bok. 34:33.

 

33.  #Du skall välja inte jag.

Dela med dig av din kunskap!#.

 

Låt dig inte påverkas av min kunskap.

          Delge gärna din kunskap.

 

Jobs bok. 34:34.

 

34.  #Män med förstånd säger till mig, kloka människor som hör mig#. 

 

Finns kloka människor som lyssna på

      mina ord.

 

Jobs bok. 34:35.

 

35.  #Job vet inte vad han talat om, hans ord

röjer ingen insikt#.

 

Vad du Job talar om, likt talet agnar för vinden.

      Dina ord, saknar insikten.

 

Jobs bok. 34:36.

 

36.  #Job prövas till det yttersta för att han svarat

som syndare gör#.

 

Jobs lyssnande på sina tre vänners tal, vilkas tal

     varit till prövning  för honom.

Besvarat dem, lik syndare i sin dårskap.

Jobs bok. 34:37.

 

37.  #Han lägger brott till brott och hopar synder

bland ibland oss.

      Han upphör aldrig att tala mot Gud#. 

 

Talar i sitt tal mot Gud själv.

         

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 37:1-24. 

 

DEL. 6.

 

Jobs bok. 37:1.

 

1.  #Inför detta darrar jag i mitt innersta,

hjärtat hamrar i mitt bröst#.

 

Mitt innersta liv känner rädsla inför den Väldiges

       vredes helighet.

Mitt hjärta berörs av den.

 

Jobs bok. 37:2.

 

2.  #Hör hans vreda stämma, hör mullret från

hans mun#.

 

Hör hans allmakt vredes tal, från hans ords 

    respekfulla muller.

 

Jobs bok. 37:3.

 

3.  #Han låter det rulla över hela himlen,

och hans blixtar når ända upp till jordens hörn#.

 

Han låter sina dånade ord, rulla fram över

     hela himlen.

Hans blixtande ljud, når fram till jordens alla hörn. 

 

Jobs bok. 37:4.

 

4.  #Sedan hörs ett rytande, hans mäktiga stämma dånar.

 

Hans rytande ord, likt lejonets högljudda rytande

      med mäktig ljudstämma.  

 

Jobs bok. 37:5.

 

5.  #Med sin dånande stämma gör Gud under,

större ting än vi kan förstå#.

 

Gud utför sina underverk, genom hörbara stämma.

       Större ting än vad mänskligt vetande förstår.

 

Jobs bok. 37:6.

 

6.  #Han säger till snön att falla på jorden,

till regnet att vräka ner#.

 

Hans ord befaller, snön falla på jordens yta.

       Regnets fruktbara näring, med kraft

falla ned.

 

Jobs bok. 37:7.

 

7.  #Människorna stänger han inne, de skall

veta att det är han som verkar#.

 

Människor ska veta att den Väldige är verksam.

 

Jobs bok. 37:8.

 

8.  #Djuren gömmer sig i sina bon och stannar'

i sina hålor#.

 

Djuren känner rädsla för hans heliga närvaro.

 

Jobs bok. 37:9.

 

9.  #Stormen släpps ut ur sitt förvaringsrum

kölden ur sitt förråd#.

 

Stomens kraftkällor släpps lösa ut sin kammare.

      Kölden ut ur sitt förråds-rum.

 

Jobs bok. 37:10.

 

10.  #När Gud andas bildas is och vida vatten

stelnar#.

 

Vid Guds andedäkt, bildas is.

       Vida vatten-samlingar stelnar till fruset vatten.

 

Jobs bok. 37:11.

 

11.  #Han fyller molnen med väta, från skyarna

sprids hans blixtar#.

 

Den väldige, fyller himlens moln med vattnets

     fuktigheter.

Från himlens skyar, sprids hans verksamma blixtar.

 

Jobs bok. 37:12.

 

12.  #Ljungande, åt alla håll, far de dit han vill,

de utför allt vad han befaller kring hela

    jordens krets#.'

 

Ljungande blixtar, rörs sig åt alla vädersträck.

       Lyder hans befallningar.

Utför vad han befaller dem att göra.

         Gör det kring hela jordens vidsträckta krets.

 

Jobs bok. 37:13.

 

13.  #Han låter dem få sitt mål, till straff eller

gagn för jorden#.

 

Han tillåter de ljungande blixtarna nå sitt syfte.

         Antingen till bestraffning eller till nytta.

 

Jobs bok. 37:14.

 

14.  #Lyssna på detta, Job, hejda dig och besinna

Guds under!#.

 

Job, lyssna på vad jag säger i ord till dig.

     Guds utför sina under, ingen annan gör det.

 

Jobs bok. 37:15.

 

15.  #Förstår du hur Gud styr, hur han får blixten

att ljunga ur skyn?#.

 

Förstår du Guds allmakt, låter blixten låga flamma

           flamma upp på på himlens sky.

 

Jobs bok. 37:16.

 

16.  #Förstår du molnens flykt, den allvetandets

underbara verk?#.

 

Job, förstår du den allvetandets verk:

      Molnens flyktiga vägar.

Allvetande Gudens underbara verk.

 

Jobs bok. 37:17.

 

17.  #När dina kläder bränner mot huden och sunnanvinden får landet att domna#.

 

Dina kläder bränns när de vidrörs mot huden.

    Sunnanvindens styrka får landet att domna.    

 

Jobs bok. 37:18.

 

18.  #Är det då du som har hjälpt honom att hamra

ut himlavalvet, den hårda, blanka spegeln?#.

 

Har du Job varit hans utvalda hjälp.

     Hamra ut himlavalvet.

Hårda himlavarvets hårdhet.

         Himlavalvets hårdhet, likt spegelns blanka yta.

 

Jobs bok. 37:19.

 

19.  #Lär oss vad vi skall säga till honom, 

vi har inget att anföra i vår förmörkelse#.

 

I vår andliga förmörkelse av köttslig dårskap,

       saknar visheten.

 

Jobs bok. 37:20.

 

20.  #Skull jag be att få tala med honom ----

vem begär väl sin egen undergång?#.

 

Bedja om få samtala med honom,

     likt få erfara sin livs undergång.

 

Jobs bok. 37:21.

 

21.  #Ingen kan se på solen där den lyser klar 

sedan vinden gjort himlen ren#.

 

Inga människors ögon kan solljusets starka

     klarhet, sedan vinden rengjort himlen.

 

Jobs bok. 37:22.

 

22.  #Från gudaboningen kommer ett gyllene sken,

glansen kring Gud väcker bävan#.

 

Från gudaboningen, kommer gyllenes ljusskenet,

     Ljusskenets klara ljusglans kring Guds

närvaro ger folket bävan.

 

Jobs bok. 37:23.

 

23.  #Den väldige når vi inte.

    Han som är stor i makt och rätt och upphöjd

i rättfärdighet, han svarar inte#.

 

Den väldige, når vi människor inte.

       Äger storhet i sin allmakt.

Stor i allmakt och i rättvisan.

       Upphöjd i ostraffligheten och syndfriheten.

 

Jobs bok. 37:24.

 

24.  #Därför bävar människorna inför honom,

medan han inte ens ser åt de visa#. 

 

Människor känner bävan i hans närhet.

        

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

        INVALDA I FÖRENINGEN.

 

 

 

NY LEDAMOT:   KATARINA  BODEN  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 38:1-38.

 

HERRENS FÖRSTA TAL.

 

   SKAPELSEN OCH NATUREN.

 

Jobs bok. 38:1.

 

1.  #HERREN svarade Job ur stormen:#.

 

Herrens allvetande besvarade tal ur stormens vind.

 

Jobs bok. 38:2.

 

2.  #Vem är du som höljer mina visa plan

i mörker med ord utan förnuft?#.

 

Job, du höljer in mina vishets plan i mörkret.

       Med dina dåraktiga ord.

 

Jobs bok. 38:3.

 

3.  #Gör dig redo, var en man, ge mig besked

när jag frågar!#.

 

Uppför dig som en mogen man.

       Besvara mina frågor i frimodighet.

 

Jobs bok. 38:4.

 

4.  #Var var du när jag lade jordens grund?

Låt höra, om du vet och kan!#.

 

Var var du när med min makts ord lade

      jordens grund?

Låt mig få höra ditt svar!

 

Jobs bok. 38:5.

 

5.  #Vem bestämde dess mått?

De vet du nog!  Vem spände mätsnöret över den?#.

 

Vem bestämde måttet på jordens grund.

       Vet du måttets grund.

Känner du till, vem spände ut mät-snörets över

      jordens tillåtna jordyta. 

 

Jobs bok. 38:6.

 

6.  #Vem  fick dess grundvalar fäste,

vem lade dess hörnsten#.

 

Vem lade ut fäste för jordens grundvalar.

       Vem lade jordens hörnsten.

 

Jobs bok. 38:7.

 

7.  #Medan alla morgonens stjärnor sjöng

och gudasönerna jublade?#.

 

Under den tiden då jordens grundvalar skapades,

      sjöng alla morgonens stjärnor.

Gudasönerna var jublande.

 

Jobs bok. 38:8.

 

8.  #Vem satte portar som spärr för havet?

När det bröt fram ur moderlivet#.

 

Vem placerade ut portar vilka spärrar för

     havets vatten-flöde.

 

Jobs bok. 38:9.

 

9.  #Och jag gav den molnen till kläder

och dimman till lindor#.

 

Lät dimman vara till lindor på jordens yta.

      

Jobs bok. 38:10.

 

10.  #Satte jag för det en gräns och stängde

med portar och bommar#.

 

Satte en gränslinje för vattnet.

        Stängde vattens-styrka med portar 

och bommar.

 

Jobs bok. 38:11.

 

11.  #Jag sade: "Hit men inte längre, här skall

dina stolta vågor hejdas" #.

 

Jag sade:

    Befallde havets kraftfullda vågor kom inte längre 

än till de utlagda portarna och bommarna.

     Ni stolta vatten-vågor ödmjuka er.

           

Jobs bok. 38:12.

 

12.  #Har du någonsin kallat fram morgonen,

har du visat gryningen dess plats#.

 

Har du Job, kallat fram dygnets morgon.

       Har du visat morgongryningen sin rätta plats.

 

Jobs bok. 38:13.

 

13.  #När den skall gripa om jordens hörn

och skaka bort de onda?#.

 

Vet du när morgonljuset, skakar bort ondskan.

 

Jobs bok. 38:15.

 

15.  #De berövas sitt ljus, de trotsiga krossas#.

 

Ondskans barn blir stulna på livets ljus.

        De upproriska blir tillintetgjorda.

 

Jobs bok. 38:16.

 

16.  #Har du varit framme vid havets källor

eller vandrat genom de dolda djupen?#.

 

Jo, har du varit vid havets outsinliga vattenkällor?

       Vandrat dagligen vid dolda havsdjupen

 

Jobs bok. 38:17.

 

17.  #Har du skådat dödens portar, portarna till

det yttersta mörkret?#.

 

Har du sett dödens portar?

    Dödens portar, portarna till yttersta mörkret.

 

Jobs bok. 38:18.

 

18.  #Kan din tanke fatta jordens vidd?

Låt höra, om du vet allt detta!#.

 

Kan din mänskliga tanke, förstå jordens 

      vidsträckta ytor.

Låt min få höra vad du vet.

 

Jobs bok. 38:19.

 

19.  #Var går vägen till ljusets hem, var är den

plats där mörkret bor?#.

 

Vart går vägen till ljusets boning?

         Var finns den bo-plats där mörkret bor?

 

Jobs bok. 38:20.

 

20.  #Du brukar väl föra dem till deras ort,

du känner väl vägen hem till dem?#.

 

Jobs bok. 38:21.

 

21.  #Du vet säkert, du var nog född redan då,

du som levat så länge!#.

 

Jobs bok. 38:22.

 

22.  #Har du varit vid förråden med snö, har du sett'

förråden med hagel#.

 

Har du besökt snöns rika förråd, har du sett

     haglets förråd.

 

Jobs bok. 38:23.

 

23.  #Som jag har sparat till nödens tid, till krigets

och drabbningens dag?#.


 

Snöns och haglets förråd, vilket blivit besparat

     till nödens tid.

Inför krigets drabbningarnas dag.

 

Jobs bok. 38:24.

 

24.  #På vilken väg strålar ljuset ut, hur sprider

sig östanvinden över jorden#.

 

Känner du till vilken väg, ljusetsstrålar,

       strålar ut.

Hur östan-vinden sprider, sig över jordens yta.

 

Jobs bok. 38:25.

 

25.  #Vem öppnar rännor för störtregnet 

och bestämmer åskvädrets bana#.

 

Vem var det som öppnade hilmlens fönster

       för stört-regnets  vattenflöde.

Bestämde åsk-vädrets väg-bana.

 

Jobs bok. 38:26.

 

26.  #Och låter det regna över folktomt land,

över öknen där ingen människa bor#.

 

Tillåter regnets vattenflöde flyta över folktom

      land-yta.

Över öknens vidsträckta yta där inga 

     levande människor har sin bo-plats.

 

Jobs bok. 38:27.

 

27.  #Så att de öde trakter mättas med vatten

och gräset spirar ur den torra marken?#.

 

Vilka gör ödemarkens trakter, bli mättande 

    av näringsrikt vatten.

Fruktsamt gräs, visar sitt livs-spirande liv,

       ur den torra markytan.

 

Jobs bok. 38:28.

 

28.  #Har regnet någon far?

Vem avlar daggens droppar?#.

 

Äger regnet någon fasders-gestalt?

      Vem avlar fram daggens livs-droppar?

 

Jobs bok. 38:29.

 

29.  #Ur vilket sköte kommer isen?

Vem föder himlens rimfrost?#.

 

Ur vilken livs-kraft kommer isen?

      Vem föder fram himlens välskapade rimfrost? 

 

Jobs bok. 38:30.

 

30.  #Vattnets döljs av stenhårt täcke, 

djupets yta stelnar#.

 

Vattnets vattenflöde döljs under isens stenhårda

    frusna utsträckta täcke.

Havets djupa vatten-yta stelnar i isens fasthet.

 

Jobs bok. 34:31.

 

31.  #Kan du knyta samman Sjutjärnorna

 eller lossa Orions bälte?#.

 

Kan knyta tillssammans de sju-stjärnorna.

      Lossa Orions fasta bälte runt jordens yta.

 

Jobs bok. 38:32.

 

32.  #Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt tid,

leder du Stora Björn och hennes ungar?#.

 

Du, Job, tillåter du afton-stjärnan, sprida sina

    ljusstrålar vid rätt tidpunkt.

 

Jobs bok. 38:33.

 

33.  #Förstår du himlens lagar, får du dess ordning

att gälla på jorden?#.

 


Förstår du himlens alla lagar, lagarnas ordning

     gälla på jorden.

 

Jobs bok. 38:34.

 

34.  #Kan du ropa till molnen där uppe,

så att de svarar med floder av vatten?#.

 

Kan du själv, ropa till molnen i himlarymden.

    Till vilket molnen besvarar, med flodens

strömmande vattenflöde? 

 

Jobs bok. 38:35.

 

35.  #Kan du kalla ut blixtarna, så att de svarar:

"Till din tjänst"?#.

 

Kan din egen kraft kalla ut blixtarna, de besvarar

   dina ord, dig  till tjänst?     

 

Jobs bok. 38:36.

 

36.  #Vem lade ner vishet i det fördolda, vem gav

himlakropparna insikt?#.

 

Vem lade ned vishet i det fördolda?

      Vem i sin insikt gav himlakropparna insikt?

Jobs bok. 38:37.

 

37.  #Vad håller i sin vishet räknar på molnen,

vem tömmer ut himlens läglar#.

 

Vem tömmer ut himlens vattenflödiga förråd?

       Vilkens vishet räknar molnens antal?

 

Jobs bok. 38:38.

 

38.  #När marken är hård som malm och klumpad

i kokor?#. 

 

När marken hårda jordskorpa likt malmens hårdhet.

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

ORD AV UPPMUNTAN OCH VEDERKVICKELSE.  DEL.  172.

 

17200.   Umgås inte med ilskne  blir likadan.

 

17201.   Häftigheten  häftiges gissel.  O-intressant lv.

 

17202.  O-barmhärtiga livet  saknar tålamodet.

 

17203.  Barmhärtigheten granne med tålamodet.

 

17204.  O-barmhärtigheten granne med tålamodet.

 

17205.  Sanningen frigöraren från lögnens 

frestelser och lockelser.

 

17206.   Saktmodet frigöraren från ilskenheten.

 

17207.  Saktmodet frigöraren mot häftigheten.

 

17208.  Livet värt leva i överflödet av godhet

och kärlek.

 

17209.  Vilket innehållsrikt liv livet i kärlekens

glödande eld.

 

17210.  Tåliges liv  fyllt av  medlidande medömkan

livets medkänsla.

 

17211.  Tåliga kärlekens liv  rikt liv för alla som

söker det.

 

17212.  Människor som lyssnar på den snälle

lyssnar på snällhetens trösterika ord.

 

17213.  Hetlevrad  vresig människa 

o-hjälpsam o-tröstlig.

 

17214.  Vara het-levrad vresig person

vad ger det Live.

 

17215.  O-ändliga fullkomligheten lever 

i fullkoliges hjärta.

 

17216. O-ändliga godheten lev i godhjärtliges

hjärta och sinne.

 

17217a.  Godheten vad värdefull den är

i livet.

 

17217b.  Fullkomligheten vad värdefull den är.

 

17217c.  Eviga sanningen värt leva för.

 

17218.  Eviga sanningen tagit avstånd från lögnen.

 

17219a.  Vänligen nyttig levnads-regel.

 

17219b.  Barmhärtigheten nyttig levnads-regel.'

 

17219c.  Tåligheten nyttig levnads-regel. 

 

17220a.   Ilskne får luft från ilskenheten.

 

17220b.  Elake får luft från elakheten.

 

17220c.  Förtalaren får luft från förtalet.

 

17221.   Skvalleraktige får luft från skvalleriet.

 

17222a.  Dåren får sin styrka från dåraktigheten.'

 

17222b.  O-kunnige får sin styrka från 

o-kunnigheten.

 

17222c.  O-ärlige får sin styrka från o-ärligheten.


 

17223.  Gririge jagas av girighetens gissel.

 

17224.  O-tacksamme jagas av sin o-tacksamhet.

 

17225.  Ha-begärets människa jagas av

be-begärets gissel.

 

17226a.  Saktmodige ger inte vreden något

tillfälle utöva den.

 

17226b.  Tänk få undvika vredens dödliga giftspruta.

 

17226c.  Vreden utövas genom levande varelser.

 

17227.  Vreden utövar sitt syfte, genom människans

tankar  tal  gärningar.

  

17228a.  Tålmodigt hjärta bättre än o-tåligt hjärta.

 

17228b.  Ärligt hjärta bättre än o-ärligt hjärta.

 

17228c.  Ståndaktigt hjärta bättre än o-trohetens.

 

17229.  Du svek, lyssna på sanningen o-villig

lyssna på den. 

 

17230.  Du falskhet, lyssna på sanningen 

ovillig lyssna på den.

 

17231.  Falskhetens lögnare, du gör livet

o-intressant.

 

17232.  Falskheten skrytsamheten bundsförvanter.

 

17233a.  Vara vänlig  vara anspråks-lös vilket

gör livet intressant.

 

17233b.  Vara anspråkslös snäll i hjärtat vilket

gör livet intressant.

 

17233c.  Vara godhjärtlig  i hjärta & sinne vilket

gör livet intressant.

 

17234.  Lögnaktigt liv vilket ger idel tomhetens liv.

 

17235.  Förtalets liv vilket gör livet tomt

och innehållslöst.

 

17236. Förtalets liv  fåfängans liv.

 

17237.  Svalleriets liv  förgängliga livet.

 

17238.  Lydnadens liv  i föräldrars gemenskap

     föräldrarnas tacksamhet  glädje.

 

17239. Moders-kärleken djupare kärlek än 

faderskärleken, eftersom den tillhör  

     kvinnans havande-skap.

 

17240.  Kärleken bättre än avundsjukan begäret.

 

17241.  Kärleken befriar oss från avundets bitterhet.

 

17242.  Avundsjukans bitterhet  o-intressant liv.

 

17243a.  Kärlekens rättvisa  värdesätter Livet.

 

17243b.  Bitterhetens o-rättvisa  föds ur

stolthetens hjärta.

 

17244.  Tomheten saknar livets harmoni och vila.

 

17245.  Tomheten likt agnars flyktiga vägar

    för vindens styrka.

 

17246.  Fridsamt ro-fyllt hjärta ger dagens människa

vad Behöver.

 

17247.  Lögnens ill-vilja  skadar smärtsamt sanningen.

 

17248.  Sanningen villig skada tillintetgöra lögnens

skadliga smärtsamma påverkan.

 

17249a.  Visheten alltför tung lyftesten för dåren.

 

17249b.  Visheten tillgänglig  för Alla.

 

17249c.  Visheten tillgänglig för dårens dumdristighet.

 

17250a.  Saktmodige tillåter sig växa in i fullkomlig

mognad i saktmodigheten.

 

17250b.  Tänk få leva i fullkomliga saktmodet.

 

17251.  Kärleken söker och tar emot.

 

17252.  Snällheten söker människo-hjärtan 

belönar dem  i deras trohet mot vara snäll.

 

17253.  Tänk få välkomna  sanningen i hjärtlighet,

    leva i den  älska den behaga den.

 

17254a.  Vara fångad av rädslan paniken tillhör

livets o-nyttigheter.

 

17254b.  Vara fångad av klagandet knotande 

tillhör dödligheten.

 

17254c.Vara fångad av gnällandet vad ger det Livet.

 

17255.  Bättre vara fångad av tacksamheten.

 

17256.  Bättre vara fångad av trons vila

livets förnöjsamhet  vilket ger glädje till Livet.

 

17257.  Ödmjuke äger ödmjukt själs-liv.

 

17258.  Glädjens tankar  och  hjärta  o-fruktsamt

för sorgsna livet.

 

17259.  O-fruktbara sorgsna Livet,  o-intressant liv.

 

17260a.  O-tålighetens farligheter  smärtsamma

skadliga vilket gör livet sorgset och bedrövligt.

 

17260b.  Tåligheten förnedrar  tillintetgör

förkastar   o-tålighetens giftiga farligheter.

 

17260c.  O-tålighetens giftiga farligheter

förgiftar människo-själen.

 

17261.  Vreden frestar den vrede  utöva dess syfte

vredgas på sina med-människor.

 

17262.   Vreden utnyttjar känslo-livet   tankar

seendet  hörseln  på  felaktigt  sätt.

 

17263a.  Ondskans vilja  villig helt kontrollera

mänskligheten. 

 

17263b.  Ondskans vilja  vara förgörare 

tillintetgöra skapelsen.

 

17263c.  Ondskan förgöraren  förblindaren till

allt gott verk.

 

17264.  Ondskan vilseledaren från all sanning.

 

17265.  Vara kärlekens godhetens tjänare

undviker förnekar  vara ondskans tjänare.

 

17266.  Ondskefulle tillhör ondskan.

 

17267.  Ondskefulle  ondskans egendom.

 

17268.  Ondskans gärningar utförs av 

ondskefulles gärningar.

 

17269.  Ondskans lever sitt liv.

 

17270.  Förströdda tankar  verkliga tankar.

 

17271.  Galopperande tankar  verkliga tankar.

 

17272.  Vilande tankar  O-roliga tankar

      verkliga tankar. 

 

17273a.  Modlösheten  tvivlet  inget leva för.

 

17273b.  Tvivlet  modlösheten  o-intressant liv.

 

17274.  Behöver inte bjuda människor på samtal.

 

17275.  Vist besvara deras frågor.

 

17276a.  Övermodet saknas i ödmjukheten.

 

17276b.  Elakheten saknas i snällheten.

 

17276c.  O-barmhärtighetens saknas i barmhärtigheten.

 

17277.  Kärleken fullkomlig i sitt varande.

 

17278.  Hatet o-fullkomlig i sitt varande.

 

17279.  Kärleken tjänst-villig i sitt görande

för sin nästa.

 

17280a.  Tänk få byta ut högmodet mot

ödmjukhetens livsstil.

 

17280b.  Tänk få byta ut ilskenheten mot

saktmodets livsföring.

 

17281.  Själviske bytt ut egot mot ödmjukhetens

o-själviskhet.

 

17282.  Stolthetens själviskhet  vad ger det

till Livet.

 

17283.  Ego-samhället  ego-nationen 

o-ordningens nation.

  

17284.  Onda tankar  stridslystna tankar

o-nyttiga skadliga tankar.

 

17285a.  Ödmjuke sörjer inte över  

ödmjukhetens fostran.

 

17285b.  Ödmjuke tacksam  bli fostrad

tuktad i ödmjukheten.

 

17286.  Varandras förmaningar  goda och nyttiga.

 

17287.  Tyglad tunga beskyddar mot tungans gissel.


17288.  Självskheten bevarar sitt ego-liv.

 

17289.  O-själviskheten saknar inte sitt ego.

 

17290.  Vara fullkomlig efterföljare  till  vänligheten

gör människan till vänlighetens trogna lärjunge.

 

17291.  O-fullkomliga elakheten  sämre än

fullkomliga snällheten.

 

17292a.  O-fullkomliga förtalet  sämre än

verklig kärlek.

 

17292b.  O-fullkomliga skvalleriet  sämre än

verklig kärlek.

 

17293.  Ondskan jagar människor i tanke-världen.

 

17294.  Ondskan verksam genom människans

känslo-liv  vilket påverkar hennes vilje-beslut.

 

17295.  Tygla ilskenheten  ilskenhetens rädsla.

 

17296.  Tygla häftigheten  häftighetens rädsla.

 

17297.  Tygla din elakhet du elake.

 

17298.  Tygla din o-barmhärtighet 

du o-barmhärtige.

 

17299a.  Ilskne har inte fötterna på jorden.

 

17299b.  Ilskne saknar tryggheten i livet.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 39:1-35.

 

HERRENS FÖRSTA TAL.

 

      SKAPELSEN OCH NATUREN.  DEL. 2.

 

Jobs bok. 39:1.

 

1.  #Fångar du bytet åt lejonen, mättar du 

de unga lejonen#.

 

Fångar du Job, lejonens jagande byte.

     Ger de unga lejonen mättnad.

 

Jobs bok. 39:2.

 

2.  #Där de kryper ihop i sin kula eller ligger

på lur i snåren?#.

 

När Lejonen gömmer sig i sin jordkula.

     Eller ligger lungt på lur i gömda snåren?

 

Jobs bok. 39:3.

 

3.  #Vem skaffar mat åt korpen när dess ungar

ropar till Gud och skriker av hunger?#.

 

Vem föder korpen med näringsrik föda?

      Korpens ungar ropar längtande efter Gud

sin Skapare.

        Skriker utifrån sin hunger?  

 

Jobs bok. 39:4.

 

4.  #Förstår du hur stengeten föder, övervakar

du hindens kalvning?#.

 

Känner du till när stengeten föder sina ungar.

        Övervakar med seende ögon hindens kalvning?

 

Jobs bok. 39:5.

 

5.  #Räknar du månaderna för deras dräktighet,

vet du när det är dags för dem att föda?#.

 

Har du räknat stengetens hindens dräktighet?

       Vet du när tiden inne för deras födande.

 

Jobs bok. 39:6.

 

6.  #De kröker ihop sig och föder fram sina unga

och är genast kvitt sina plågor#.

 

I födslevåndor, föder de fram sina ungar.

      Efteråt kommer deras tacksamhet till 

de nya liven.

 

Jobs bok. 39:7.

 

7.  #Deras ungar blir starka och växer upp i det

fria, de ger sig i väg och kommer intet tillbaka#.

 

Deras ungar växer  till i styrka i livets frihet.

     Ger sig iväg från moderns kärlekfulla omvårdnad.   

Jobs bok. 39:8.

 

8.  #Vem gav vildåsnan hennes frihet, vem löste

henne från repen?#.

 

Du Job, gav du vildåsnan sin frihet.

        Vem löste henne från o-frihetens rep.

 

Jobs bok. 39:9.

 

9.  #Öknen gav jag henne till hem, sin boplats

fick hon på saltjord#.

 

Jobs bok. 39:10.

 

10.  #Hon ler åt stadens larm och hör ingen

åsnedrivare hojta#.

 

Jobs bok. 39:11.

 

11.  #Hon söker efter bete i bergen och letar upp

varje grön fläck#.

 

Jobs bok. 39:12.

 

12.  #Är vildoxen villig att tjäna dig och stanna

om natten vid  din krubba#.

 

Jobs bok. 39:13.

 

13.  #Kan du spänna honom för plågen, får du

honom att harva på slätten?#.  

 

Jobs bok. 39:14.

 

14.  #Vågar du lita på hans väldiga styrka och överlåta ditt slit på honom?#.

 

Jobs bok. 39:15.

 

15.  #Är du säker på att han för hem din säd 

och lämnat den på din tröskplats?#.

 

Jobs bok. 39:16.

 

16.  #Höjer sig skrikfågeln på sina vingar, är hennes

vingar som hägerns och hökens?#.

 

Jobs bok. 39:17.

 

17.  #Hon lämnar sina ägg på marken,

låter dem värmas i sanden#.

 

Jobs bok. 39:18.

 

18.  #Glömsk av att någon kan trampa på dem

och att vilda djur kan krossa dem#.

 

Jobs bok. 39:19.

 

19.  #Hon är hård mot sina ungar, som om de inte

var hennes egna.

       Det rör henne inte om hennes möda är förgäves#.

 

Jobs bok. 39:20.

 

20.  #Gud har förmenat henne klokhet, inte gett

henne något förstånd#.

 

Jobs bok. 39:21.

 

21.  #Men plötsligt far hon upp och kan skratta

åt häst och ryttare#.

 

Jobs bok. 39:22.

 

22.  #Är dte du som ger hästen hans styrka,

har du klätt hans hals med fladdrande man?#.

 

Jobs bok. 39:23.

 

23.  #Får du honom att dåna  fram som en gräshoppssvärm?

         Hans stolta frustande väcker förfäran#.

 

Jobs bok. 39:24.

 

24.  #På slagfältet skrapar han ivrigt med hoven

och spränger fram mot väpnade skaror#. 

 

Jobs bok. 39:25.

 

25.  #Han skrattar åt faran och darrar inte,

ryggar inte tillbaka för svärdet#.

 

Jobs bok. 39:26.

 

26.  #Runt omkring honom viner pilar, det blixtrar

av spjut och sablar#.

 

Jobs bok. 39:27.

 

27.  #Med  dån och dunder  stormar han fram,

han tredskas inte vid hornets ljud#.

 

Jobs bok. 39:28.

 

28.  #Nr hornet ljuder gnäggar han högt på långt håll vädrar han strid, kommandorop och härskrin#.

 

Jobs bok. 39:29.

 

29.  #Är det din vishet som får höken att  flyga

och med utbredda vingar styra mot söder?#.  

 

Jobs bok. 39:30.

 

30.  #Befaller du örnen att stiga mot höjden

och bygga sitt näste högt upp?#.

 

Jobs bok. 39:31.

 

31.  #På klippan har han sitt bo där han vilar,

högst upp på branta klippan#.

 

Jobs bok. 39:32.

 

32.  #Därifrån spanar han efter föda, hans blick

når vida omkring#.

 

Jobs bok. 39:33.

 

33.  #Hans ungar skall mättas med blodigt byte,

där de stupade ligger där är han#.

 

Jobs bok. 39:34.

 

34.  #Herren svarade Job:

 

Jobs bok. 39:35.

 

35.  #Du som tvistar med den Väldige, rätta mig nu,

och svara på detta, du som klandar Gud!#.

 

JOBS SVAR

 

Jobs bok. 39:36.

 

36.  #Job svarade Herren:#:

 

Jobs bok. 39:37.

 

37.  #Jag är så liten, vad kan jag svara dig?

Jag sätter handen för munnen#.

 

Jobs bok. 39:38.

 

38.  #Gång på gång har jag  talat, nu säger

jag inte mer#. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 40:1-28.

 

HERRENS ANDRA TAL: BEHEMOT OCH LEVIATAN.  

 

DEL.  1.

 

Jobs bok. 40:1.

 

1.  #Herren svarade Job ur stormen:#.

 

Herren talar ur stormvinden personligt  till

        sin tjänare Job.

 

Jobs bok. 40:2.

 

2.  #Gör dig redo, var en man, ge mig, besked

när jag frågar#.

 

Gör dig redo lyssna på mitt tal var en man

   vilket jag skapat dig till att vara.

Besvara mitt tal till dig. 

 

Jobs bok. 40:3.

 

3.  #Vill du sätta min rättvisa i fråga, förklara mig

skyldig för att bli frikänd?#.

 

Vill du fortsätta ifrågasätta min rättvisa.

      Antingen förklara mig skyldig eller o-skyldig

med dina ord.

 

Jobs bok. 40:4.

 

4.  #Är din arm lika mäktig som Guds, kan din

röst dundra som hans?#.

 

Kan du jämföra din egen arms styrka med Guds?

       Kan din tals röst var dundrande likt hans?

 

Jobs bok. 40:5.

 

5.  #Skruda dig då i makt och i ära, klä dig

i höghet och härlighet!#.

 

Kläd dig i samma makts ära som han!

       Klä dig själv i samma höghet och härlighet.

 

Jobs bok. 40:6.

 

6.  #Släpp loss din brinnande vrede, se de övermodiga och kväs dem!#.

 

Släppa loss din brinnande vrede  likt de 

    övermodigas och förödmjuka deras övermod.

 

Jobs bok. 40:7.

 

7.  #Se de övermodiga och kuva dem, trampa ner

de onda på en enda gång!#.

 

Se de övermodigas livsföring tillintetgöra den.

       Låta de ondskefulla förgöras.

 

Jobs bok. 40:8.

 

8.  #Göm dem i jorden allesammans, låt dem

försvinna i mörkret!#.

 

Låt få dem tillsammans få sin boplats i 

      jordens mylla.

Låt deras liv bli till ett evigt mörker.

 

Jobs bok. 40:9.

 

9.  #Också jag skall prisa dig när din styrka

ger dig seger#.

 

Jag ska prisa dig Job  när din styrka ger dig seger.

 

Jobs bok. 40:10.

 

10.  #Se på Behemot ----- honom har jag skapat 

liksom dig.

     Han äter gräs som oxen#.

 

Behemot min skapelse levande varelse

    skapat  som du.

Livnär sig på gräset som oxen.

 

Jobs bok. 40:11.

 

11.  #Se vilken styrka i länden, vilken kraft i

bukens muskler!#.


Har sin styrka i länd.

         Visar sin kraft i bukens muskler.

 

Jobs bok. 40:12.

 

12.  #Hans lem är mäktig som cedern, lårens senor

är som tvinnande rep#.

 

Lårens senor likt flätande rep.

       Hans lem likt märktig som cedern.

 

Jobs bok. 40:13.

 

13.  #Benen i hans kropp är som rör av  brons,

benstommen som stänger av järn#.

 

Hans kroppsliga ben likt rör av brons.

       Hans benstom likt stänger av järn.

 

Jobs bok. 40:14.

 

14.  #Han är den främsta bland Guds skapelser#.

 

Han den främste bland Guds skapelseverk.

 

Jobs bok. 40:16.

 

16.  #Under lotusträden ligger han, dold i vass 

och dy#.

 

Under lotus-trädets skugga ligger han.

       Döljer sig i vassen och dyn.

 

Jobs bok. 40:17.

 

17.  #Lotusträden ger honom skugga, strandens

pilar glömmer honom#.

 

Lotusträdens skugga finner sitt skydd för solens

      varma solstrålar.

 

Jobs bok. 40:18.

 

18.  #Hur än floden svallar låter han sig inte bekomma, han bevarar sitt lugn om så en hel

      Jordan forsar mot hans gap#.

 

Låter sig inte påverkas av flodens svallande vågor.

        Lever lugnt liv invid Jordans forsande

vattenströmmar.

 

Jobs bok. 40:19.

 

19.  #Vem kan fånga honom med ett grepp i ögonen

eller sticka hål i hans nos?#.

 

Vem lyckas fånga honom med grepptag i ögonen?

       Sticka hål i hans nos?

 

Jobs bok. 40:20.

 

20.  #Kan du dra upp Leviatan med krok, kan du

lägga betsel i hans mun?#.

 

Lyckas du fånga Leviaten med krok?

        Kan du frimodigt lägga betsel i hans mun?

 

Jobs bok. 40:21.

 

21.  #Trär du en vidja genom hans nos, sticker du

en hake genom hans käft#?

 

Kan du trä ett vidje-band genom hans nos?

      Lyckas du sticka en hake genom hans käft?

 

Jobs bok. 40:22.

 

22.  #Tigger han dig om nåd, vädja han till dig med 

mjuka ord?#.

 

Låter sig leviaten be dig om nåd?

     Gör han det med milda ord?

 

Jobs ord. 40:23.

 

23.  #Ingår han avtal med dig, tar du honom som

slav för alltid?#.

 

Sluter han ett avtal med dig?

         Gör du honom till din slav för alltid?

 

Jobs bok. 40:24.

 

24.  #Leker du honom som med en fågel,

får dina flickor ha honom i band?#.

 

Leker du med honom som du leker med en fågel?

      Får dina flickor få leva i gemenskap med honom?

 

Jobs bo. 40:25.

 

25.  #Köpslår handlare om honom, delas han upp

mellan krämare#.

 

Tillåts affärsmännen köpslå om hans liv?

        

Jobs bok. 40:26.

 

26.  #Kan du sätta en svärm av pilar i hans hud

och en harpun i hans huvud#.

 

Kan du använda honom som en måltavla?

        

Jobs bok. 40:27.

 

27.  #Anfall honom du ---- den kampen glömmer du aldrig, och du gör inte om det#.

 

Anfall honom med din egna styrka.

       Vilken brottskamp du aldrig glömmer.

 

Jobs bok. 40:28.

 

28.  #Där kan ingen hoppas på framgång, vid blotta

anblicken fälls man till marken#. 

 

Den brottnings-kamp  blir du förloraren.

            

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se