Alla inlägg den 4 maj 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ANDLIGA TANKAR.

 

HJÄLTE-MODIGA TROS-HANDLINGAR VAD 

      MÄNSKLIGHETEN BEHÖVER BESLUTA SIG FÖR.

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 16900.

 

16900.  Den vise  gör livets mörker till livets

skönhet och ljuvlighet.

 

16901.  Ärligheten var finns den där o-ärligheten 

härskar?

 

16902.  Där o-ärligheten härskar var finns ärligheten?

 

16903.  Man kan inte tjäna två herrar antingen

tjänar man ärligheten eller o-ärlighten.

 

16904.  Ärligheten och o-ärligheten kan inte vara

varandras tjänare.

 

16905.  Ärligheten  o-ärligheten visar sina olikheter

för varandra.

 

16906a.  Intressanta människor  trivs tillsammans.

 

16906b.  Intressanta personer visa och kloka.

 

16906c.  Trygga människor  visa och kloka.

 

16907.  Trygga personer  nyttiga för vänskapen.

 

16908.  Stoltheten lyssnar på sig själv.

 

16909.  Vilan vad alla Behöver.

 

16910.  Daglig vila ger livet harmoni och sinnesro.

 

16911.  Lämna livets o-nyttiga tankar  vilket

befriar tanke-värden.

 

16912.  Befriad tankevärld fri från oro förvirring.

 

16913.  Tiden avgör människans ålder.

 

16914a.  Litenheten större i livets dygd än

stortaligheten.

 

16914b.  Litenheten väger tyngre på vågen

än livets stotalighet.

 

16914c.  Livets stortalighet tillhör livets o-nyttigheter.

 

16915.  Tänk få vara  fullkomlig  leva med den

livet ut.

 

16916.  Fullkomlige umgås med  fullkomligheten.

 

16917.  Tänkvärda ord  älskvärda ord

ger vad mänskligheten Behöver.

 

16918a.  Uppskattade ord  önskvärda ord 

vad mänskligheten Behöver.

 

16918b.  Uppmuntrande  tröstande ord

ger vad Livet Behöver.

 

16919a.  Tid av tystnad  vilans tid.

 

16919b.  Tid av o-tystnad 

orons och förvirringens tid. 

 

16919c.  Finns inte livet  finns inte tiden.

 

16920a.  Solens värmer jordens yta.

 

16920b.  Solen vattnet  ger jorden fruktbar näring.

 

16921a.  Tron tvivlet  varandras ärke-fiender.

 

16921b.  Tvivlet och tron varandrar sida vid sida

genom livet.

 

16921c.  Antingen tror man eller tvivlar.

 

16922.  Tvivlet ifrågasätter sanningen.

 

16923.  Tron tror på sanningen.

 

16924a.  Tvivlet förnekar förkastar sanningen.

 

16924b.  Tvivlet tro på lögnen.

 

16924c.  Tvivlet likt agnar för vinden.

 

16925.  Tvivlet oroligt  förvirrat.

 

16926a.  Tvivlet väger lätt på lives våg.

 

16926b.  Sanningen väger tungt på vågen.

 

16927.  Tvivlet dödar människo-själen.

 

16928.  Tron sanningen ger liv till själen.

 

16929a.  Tvivlet o-tåligt.

 

16929b.  Tron ståndaktig.

 

16929c.  Sanningen ståndaktig.

 

16930.  Tvivlet lögnens vän.

 

16931.  Lögnen tvivlet bundsförvanter.

 

16932a.  Tvivlet likt fladdrande tungor.

 

16932b.  Tvivlet skapar o-säkerhet  o-trygghet.

 

16932c.  Tron skapar säkerhet ordning.

 

16933.  Tvivlets tankar förvirrande oroande o-trygga.

 

16934.  Ärligheten värdesätts av ärliga personer.

 

16935.  Ärligheten uppskattas av ärliga människor.

 

16936.  Tvivelaktiga livet  o-intressant liv.

 

16937.  Trons liv  intressant liv.

 

16938.   Vandra trons liv leva harmoniskt

vilosamt liv.

 

16939.  Ordningens liv  vilans harmoniska livet.

 

16940.  Lögnen förnekar förljuger sanningen.

 

16941.  Lugnets  vilans samhälle  låter sig inte

styras av ha-begäret  penningbegäret.

 

16942.  Förnöjsamheten tacksamheten bättre än

äga Ha-begäret.

 

16943a.  Tvivlet sår sitt tvivel på sanningen.

 

16943b.  Tvivlet rider på rädslan.

 

16943c.  Tron rider på sanningen.

 

16944.  Tron och sanningen  bundsförvanter.

 

16945.  Tron kärleken sanningen bundsförvanter.

 

16946.  Tvivlet hatet lögnen bundsförvanter.

 

16947.  Ödmjukheten  ödmjukes  ledstjärna.

 

16948a.  Skönheten kärleken jagar mig i sin

kärlek varje dag.

 

16948b.  Kärleken ljuvlighetens sötma jagar mig

i sin kärlek varje dag.

 

16948c.  Snällheten vänlighetens sötma jagar mg

i sin kärlek varje dag.

 

16950.  Vad ger det till Livet, avskyvärde de är,

ord-tvisterna, trätgirigheten grälsjukans ord.

 

16951.  Idel tomhetens knotande gnällandets ord

vad ger de till Livet.

 

16952.  Klagandet  ordstridigheterna vad ger

de till Livets värde.

 

16953.  Tänk få vara tacksam för Livet vad 

    det ger.

 

16954a.  Låt oss vara milda mot varandra.

 

16954b.  Låt oss vara tacksamma mot varandra.

 

16954c.  Låt oss vara barmhärtiga mot varandra.

 

16955.  Undvik människors splittring och oro.

 

16956.  Undvik personers förvirring mot varandra.

 

16957.  Fridens människa pålitlig  ärlig.

 

16958.  Låt oss undvika frids-hycklare istället

vara fridsstiftare.

 

16959.  Kärleken  glädjen  livets bundsförvanter.

 

16960.  Livets fåfänga  högmod avskyvärda.

 

16961.  Livets avskyvärdighet  vad ger det till Livet.

 

16962.  Tänk få äga glädjens o-uttömliga källa

vad döende mänskligheten Behöver.

 

16963.  Tänka ilskna dödliga tankar, värdelösa tomma tankar.

 

16964.  Tänk få äga sanna hjärte-friden inget

    som världens tomhet kan ge.

 

16965.  Äga fullkomlig glömska av de jordiska tingen.

 

16966.  Fridfulle äger fullkomlig glömska 

för Livets oro och förvirring.

 

16967.  Livets gästfrihet och fromhet värda leva för.

 

16968.  Livets förskräckelse och hjärtats ängslan

idel tomhet och fåfängligt.

 

16969a.  Livets ängslan oro o-önskade för livet.

 

16969b.  Livets ängslan  bekymmer  rädsla

underskattar livets värde.

 

16969c.  Livets ängslan bekymmer oro rider

på stoltheten.

 

16970.  Livets ängslan tänker på sig själv.

 

16971.  Förlåta ger förståelse tillbaks.

 

16972a.  Vara ödmjuk fiende till stortaligheten.

 

16972b.  Vara ödmjuk fiende till vreden  elakheten.

 

16972c.  Vreden elakheten rider på högmodet.

 

16973.  Vara saktmodig stillsam  lugn   bättre än

vara ilsken häftig.

 

16974.  Bättre vara kärlekens fånge än hatets.

 

16975.  Stillheten tålamodet  livets bundsförvanter.

 

16976.  O-tystnaden o-tåligheten livets bundsförvanter.

 

16977.  Tystnaden  tåligheten livets bundsförvanter.

 

16978a.  Den som gör bruk av saktmodet

undgår vredens elaka liv.  

 

16978b.  De som gör bruk av förtalet undgår inte

förtalets elaka tunga.

 

16978c.  Den som undviker ordstrider blir

inte stridslysten.

 

16979.   O-barmhärtighetens källa  o-tröstlig

o-hjälpsam  självisk egen-nyttig.

 

16980a.  Vara o-tröstlig vara krävande.

 

16980b.  Vara krävande  vara dominantisk.

 

16980c.  Vara dominantisk  vara stolt.

 

16981.  Dåraktig kärlek  självisk.

 

16982.  Dåraktig kärlek  egoistisk.

 

16983.  Hatet avundet  förstör tillintetgör

människors liv.

 

16984.  Tänk få lämna o-nyttiga tomma tankar.

 

16985.  Leva i fullkomlig glömska från 

livets o-nyttigheter.

 

16986.  Saktmodet hjälper uppmuntrar tröstar.

 

16987a.  Ilskne o-värdig saktmodets rikedomar.

 

16987b.  Ilskne låter sig ödmjukas bli saktmodets 

slav istället för ilskenhetens.

 

16987c.  Häftige låter sig ödmjukas bli saktmodets

slav istället för häftighetens.

 

16988.  O-tålige låter sig ödmjukas bli tålighetens

slav i-stället föf o-tålighetens.

 

16989.  Elake utför onda gärningar, 

snälle utför goda gärningar.

 

16990.  Förtalaren uttalar onda ord,

kärleksfulle uttalar kärleksfulla ord.

 

16991.  Söka barmhärtighet  godheten leder

till livets mening.

 

16992a.  Barnen väljer inte sina föräldrar.

 

16992b.  Barnen väljer inte sina personligheter.

 

16992c.  Barnen ärver sina genetiska personligheter

från sina föräldar.

 

16993.  Girigheten funnit sin trygga boplats

i människors giriga hjärtan.

 

16994.  Ha-begäret funnit sin trygga bo-plats

i människors begärliga hjärtan.

 

16995a.  Tålamodet bekymmer-fritt.

 

16995b.  Barmhärtigheten främmande för

oroliga bekymmer.

 

16995c.  Vänligheten lever i frihet från bekymmer.

 

16996.  Livets bekymmer lever på  livets o-ordning.

 

16997.  Vara bekymrad  vara orolig livets

o-nyttigheter.

 

16998.  Bekymrade människor rider på o-ordningen.

 

16999.  Ordningsamt liv beskyddar livet 

från livets oro och bekymmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 168.

 

16800.  O-tystnaden tar dö på tystnaden.

 

16801.  O-tystaden tar dö på stillheten.

 

16802.  O-tystnaden tar dö på lugnet.

 

16803.  Hatets verkliga värde värdelöst likt

förbrunnen aska: lätt för vinden.

 

16804.  Föraktets värde värdelöst likt

förbrunnen aska fåfänglig för vinden. 

 

16805.  Förbrunnen aska livlös dödens vän.

 

16806.  I döden finns ingen livs-ande.

 

16807.  Tala till döva öron  tala till liv-lösa öron.

 

16808.   Ögat som  inte vill se  förblindad av egot.

 

16809.  O-hörsamma öron  förblindade av egoismens

farliga gifter.

 

16810.  Farliga gifter  bundsförvanter med döden.

 

16811.  Tålamodet fri från tvivel ångests-känslor.

 

16812a.  Uthålligheten från oro förvirring tvivel.

 

16812b.  Ståndaktigheten fri från tvivel o-trohet.

 

16813a.  Girigheten stoltheten bundsförvanter.

 

16813b.  Girige säljer sin vänskap för girigheten. 

 

16813c.  Snåle säljer sin vänskap till kärlek för

penningvärdet.

 

16814.  Vara ödmjuk  o-skrytsam  nyttigt i Livet.

 

16815.  Låt tvistemål  agget vara avskyvärda.

 

16816a.  Tvistemål skapar förvirring.

 

16816b.  Tvistemål där oenighet finns.

 

16816c.  Tvistemål o-intressant liv.

 

16817.  Tviste-mål  enighertens fiende.

 

16818.  Tänk få vara kärleksfull  barmhärtig.

 

16819.  Tänk få vara gästfri frikostig  o-självisk.

 

16820.  Gästfriheten tänk få äga den.

 

16821.  Tänk få dö bort från hatets egots hjärtat

istället bli kärlekens efterföljare.

 

16822.  Vara ödmjuk  o-skrytsam nyttig i Livet.

 

16823.  Låt tvistemål  agget  vara avskyvärda.

 

16824.  Tvistemålet skapar splittring.

 

16825.  Tvistemålet o-intressant för livet.

 

16826.  Tänk få var kärleksfull  barmhärtig.

 

16827.  Gästfriheten  frikostigheten o-själviskheten

tillhör livet nyttigheter.

 

16828.  Måttfullheten  anspråkslösheten livets

nyttigheter.

 

16829a.  Tänk få vara svag för de svaga.

 

16829b.  Tänk få vara fattig för de svaga.

 

16829c.  Tänk få vara o-självisk för de o-själviska.

 

16830.  Lögnen skrattar hånler mot sanningen.

 

16831.  Tvivlet hånler föraktar tron.

 

16832.  Avundsjukan  splittringen  o-intressant.

 

16833.  Lögnen våldför sig på sanningen.

 

16834.  Barmhärtighetens källa tröstande hjälpande.

 

16835.  O-barmhärtighetens källa  o-tröstar 

o-hjälpsam.

 

16836.  Ilskes liv förgiftad av 

 ilskenhetens giftiga taggars sårande i själen.

 

16837.  Ilsknes tankar hennes ord  flödar 

av ilskna ords tal.

 

16838.  Glatt hjärta älskar sanningen.

 

16839.  Lydnadens ödmjukhet ödmjukes livsstil.

 

16840.  Vreden avskyvärd  o-värdig  o-önskad

för den saktmodige. 

 

16841.  Fridsamme bevarar  friden  sinnesron

i sitt hjärta  i sinn tanke-värd.

 

16842.  Fridfull ödmjukhet tänk få äga den.

 

16843.  O-fridens högmod  o-intressant leva i.

 

16844.  Tänk få vara fridsam där oro och förvirring

råder.

 

16845.  Tålmodigheten inte stridslysten

ordstridig.


 

16846.  Ödmjukheten vanärar äre-lystenheten.

 

16847.  O-förändliga sanningen  ljuger inte

bedrar ingen.

 

16848.  O-själviskheten  tänk få  leva i den.

 

16849.  Kvinnligheten  visar sin moderlighet.

 

16850.  Vara vid gott mod värdesätter livet.

 

16851.  Vara vid gott mod uppskattar livet.

 

16852a.  Tänk få dricka ur vishetens o-uttömliga

friska livskälla nyttig källa inför dåraktigheten.

 

16852b.  Tänk få dricka ur kärlekens o-uttömliga

friska livs-källa nyttig källa inför hatet

     föraktet.

 

16852c.  Tänk få dricka ur glädjens o-uttömliga

friska livs-källa  nyttig källa inför modlösheten.

 

16853. Krävande själviskheten  saknar livets

med-känsla medömkan.

 

16854.  Bära mildhetens ok tillhör de fullkomliga.

 

16855.  Bära saktmodets ok tillhör de fullkomliga.

 

16856.  Fullkomlig kärlek fördriver hatiska

föraktfulla beteendet.

 

16857.  Tänk få leva i frihet från föraktet och hatet.

 

16858.  Bättre vara fridens människa än vredens. 

 

16859a.  Vreden dårskap  inför saktmodet.

 

16859b.  Ilskenheten dumdristig inför saktmodet.

 

16859c.  Häftigheten dåraktig inför saktmodet.

 

16860.  Elakheten dåraktig inför snällheten.

 

16861.  Elakheten dumdristig inför vänligheten.

 

16862.  Elakheten dårskap inför godheten.

 

16863. O-barmhärtighetens beteende dåraktigt

inför barmhärtigheten.

 

16864.  Tänk få vara sanningens tjänare eller

tjänarinna istället för bedragaren.

 

16865a.  Själviskheten egen-nyttig.

 

16865b.  O-själviskheten nyttig.

 

16866a.  Tiden lever sitt egna varje dag.

 

16866b.  Vädret lever sitt egna liv varje dag.

 

16867a.  Moraliska förfallet  o-moralens framtid.

 

16867b.  O-moraliska framtiden  styrs av 

o-moraliska värderingar vilket motsätter sig

     moraliska dygderna.

 

16868.  Högmodige kan  inte leda den högmodige

en blind kan inte leda en blind  de två faller

     tillsammans ner i högmodets fallgrop.

 

16869.  Ödmjuke kan frimodigt leda en högmodig när han tillåts till det vilket undviker de båda

     falla ned i högmodets  fallgrop.

 

16870a.  Glatt hjärta visar sin barmhärtighet. 

 

16870b.  Ondsint hjärta visar sin o-barmhärtighet.

 

16871.  Sorgset hjärta visar sorgset beteende.

 

16872.  Bittert hjärta visar bittert beteende.

 

16873.  Vara ödmjuk tillhör o-dödligheten.

 

16874.  Egoismen farligheter  skadar människans

själs-liv.

 

16875.  Ödmjuke delger sin ödmjukhet till

sin nästa.

 

16876a.  Hårdhetens hjärta  sämre än saktmodets

milda hjärta.

 

16876b.  Saktmodets milda hjärta vad mänskligheten Behöver.

 

16877.  Vreden förvirrad orolig  o-intressant leva i.

 

16878.  Kärleken ödmjukheten bundsförvanter

vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16879.  Hatet högmodet bundsförvanter

skadar mänskligheten.

 

16880.  Föraktet  stoltheten  bundsförvanter

skadar mänskligheten.

 

16881.  Överge själviskheten älska o-själviskheten.

 

16882.  Girige sålt sitt hjärta och sinne 

åt girigheten.

 

16883a.  Snåle snålhetens egendom.

 

16883b.  Frikostige frikostighetens egendom.

 

16884a.  Moderkärleken   tröstar uppmuntrar

hjälper sina älskade barn.

 

16884b.  Björninnans moderskärlek gör det.

 

16884c.  Lejoninnans moders-kärlek gör det.

 

16885.  Ödmjuke övergett sin stolthet.

 

16886.  Saktmodige övergett sin ilskenhet.

 

16887.  Snälle övergett sin elakhet.

 

16888.  Information och kunskap nyttigheter.

 

16889.  Seendet  hörandet  livets nyttiga

informationskällor.

 

16890.  Ilskne övergett förkastat saktmodets

rikedomar.

 

16891a.  Övermodig stolthet  ilskenhetens tjänare.

 

16891b.  Övermodig stolthet  elakhetens tjänare.

 

16891c.  Övermodiga stoltheten  o-barmhärtighetens tjänare.

 

16892.  Elake ondskrefull i sitt beteende.

 

16893.  Stolt beteende vanärar ödmjukhetens beteende.

 

16894.  Mjukt hjärta  milt hjärta  tänk få äga det.

 

16895.  Nyttigt umgås med  visa och kloka

personer.

 

16896.  Lärorikt umgås med  erfarna visa människor.

 

16897.  Vaksam tunga vis tunga.

 

16898.  Tala i o-tid  äger o-tyglad tunga.

 

16899.  Där rättvisa råder  finns ingen o-rättvisa. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK. 36:1-33.  

 

ELIHUS TAL.  DEL.  5.

 

Jobs bok. 36:1.

 

1.  #Elihu fortsätter#.

 

Jobs bok. 36:2.

 

2.  #Vänta lite, jag skall ge dig besked,

det finns mer att säga till Guds försvar#.

 

Vänta med besvara mig, Job.

          Min kunskap ska ge dig besked.

Har mer tala för dig om Den väldiges försvar.

 

Jobs bok. 36:3.

 

3.  #Med min vittfamnande kunskap skall jag

visa att min skapare har rätt#.

 

Med min insiktfulla kunskap skall jag visa dig.

      Vilket gör min skapare rättfärdig.

 

Jobs bok. 36:4.

 

4.  #Det är alls inga lögner jag kommer med,

du står inför en som vet allt#.

 

Jag är ingen lögnens tjänare, talar saning.

       Du, står inför den Väldige i ord och sanning,

den allvetande.

 

Jobs bok. 36:5.

 

5.  #Stor och mäktig är Gud, han förkastar

inte den som har rent hjärta.

 

Gud allsmäktig, visar sin storhet i allt vad han gör.

  Förkastar orenheten, orena hjärtan och sinnen.     

 

Jobs bok. 36:6.

 

6.  #Han låter inte de onda leva, men de svaga

ger han deras rätt#.

 

Låter de ondskefulla drabbas av döden.

      De svaga ödmjuka, låter deras rättigheter

    belönas. 

 

Jobs bok. 36:7.

 

7.  #Han släpper inte de rättfärdiga med blicken

han låter dem trona bland kungar i evig ära#.

 

Beskyddar de o-straffliga renhjärtliga,

      med sin rättfärdiga blick.

Låter dem bli upphöjda bland kungar till evig ära.

 

Jobs bok. 36:8.

 

8.  #Men de som blir slagna i bojor och fångas

i eländets snara#.

 

De ondsinta slagna i syndens bojor.

     Blir livs-fångar i fördärvets snara.

 

Jobs bok. 36:9.

 

9.  #Dem vill han visa vad de har gjort hur de 

syndat i sin förhävelse#.

 

I sitt hårdhjärtliga övermod, visa deras onda

      gärningar i syndens tjänst.

 

Jobs bok. 36:10.

 

10.  #Han gör dem mottagliga för tuktan och manar

dem att vända om från det onda#.

 

I sin barmhärtighet gör dem ödmjuka för livets

    tuktan till sann botgöring från livets ondska.

 

Jobs bok. 36:11.

 

11.  #Om de lyssnar och lyder honom får de framleva under sina dagar i lycka, sina år

     i behaglig ro#.

 

Visar de villig lyssnad, lyder honom i allt.

        Belönas de med, livet i välstånd.

Leva sina levnadsår, i harmoni och ro.

 

Jobs bok. 36:12.

 

12.  #Men lyssnar de inte hamnar de i dödsriket

och förgås i sitt oförnuft#.

 

Är de o-hörsamma olydiga, hamnar de i dödsriket.

        Förgås i sin dårskap.

 

Jobs bok. 36:13.

 

13.  #De gudlösa svarar med vrede och ropar 

inte till Gud när han fjättrar dem#.

 

Gudlösa hjärta, svarar i gensträvighet med 

    ondkans vrede.

Åkallar i sin Gud, när han för dem i syndens

     fångenskapen.

 

Jobs bok. 36:14.

 

14.  #De dör i unga år, de slutar sitt liv bland 

förtappade#.

 

De gudlösa förkortar sina liv.

       Slutar sina liv i bland de för evigt förtappade.

 

Jobs bok. 36:15.

 

15.  #Genom lidandet vill han rädda dem som lider,

genom plågan varnar han dem#.

 

Genom lidandets tuktan, rädda de dem som

     lider, varnar dem från ondskan plågosamma liv.

     

Jobs bok. 36:16.

 

16.  #Du förleddes av ditt övermod.

Du hade all frihet och såg inga hinder, ditt bord

      dignade av feta rätter#.

 

Du tillät ditt övermodiga hjärta styra dig.

          Ägde all frihet, fanns inga syndiga hinder

på dina livets vägar.

    På ditt matbord, fanns feta fylliga mat-rätter.      

 

Jobs bok. 36:17.

 

17.  #Men du drev inte den fattiges sak 

och hävdade inte den faderlöses rätt#.

 

Du försvarade inte den fattiges rättigheter.

          Höll inte fast vid den faderlöses  rättigheter.

 

Jobs bok. 36:18.

 

18.  #Då tuktade han dig, för att överflödet inte

skulle förleda dig och stora mutor inte föra

      dig vilse#.

 

I din o-lydnad mot dem tuktade han dig.

        Du förtröstade på ditt överflödiga liv.

Vilket vilseledde dig från din rättfärdiga tro.

       

Jobs bok. 36:21.

 

21.  #Ta dig i akt, vänd dig inte till ondskan,

om du föredrar lycka framför olycka#.

 

Var vaksam mot synden, låt inte ondskan bli

    din herre.

Vilket du gör om du väljer, vara ondskan slav.

 

Jobs bok. 36:22.

 

22.  #Gud är upphöjd i sin makt, vem är en 

läromästare som han?#.

 

Gud upphöjd i sin allmakt.

      Läromästaren i allt.

 

Jobs bok. 36:23.

 

23.  #Vem kan bestämma vad han skall göra,

vem kan säga: "Du handlar orätt?.

 

Vem är mer beslut än  han.

         Vem kan personliga säga till honom:

Inför hans fullkomliga liv säga: du handlar o-rättvist!

 

Jobs bok. 36:24.

 

24.  #Kom ihåg att prisa hans verk, som människor

alltid besjungit#.

 

Glöm inte prisa hans skapelse.

          Vilket människor i alla tider gjort.

 

Jobs bok. 36:25.

 

25.  #De kan beskådas av alla, människan ser

dem i fjärran#.

 

De ses av människors ögon.

       

Jobs bok. 36:26.

 

26.  #Ja, Gud är större än vi kan förstå, hans år

kan ingen räkna#.

 

Guds storhet, större än mänskliga visdomen.

       Hans års-dagar som sandkornens antal i havet.  

 

Jobs bok. 36:27.

 

27.  #Han samlar vattendropparna, de silar 

ner som regn och när hans flöde#.

 

Samlar alla oräkneliga vattendroppar.

        Vilka silar ner likt regnets flöde.

 

Jobs bok. 36:28.

 

28.  #De strömmar ur skyarna och faller på

människor överallt#.

 

Vattendroppars flöde strömmar ner ut skyarna.

     Fallar på människor överallt på jorden.

 

Jobs bok. 36:29.

 

29.  #Kan någon fatta molnens flykt eller dånet

från hans boning?#.

 

Kan mänsklig visdom förstå molnens flyktiga vägar.

     De ljudliga dånet från hans boning?

Jobs bok. 36:30.

 

30.  #Han sveper sig i blixtars sken, han fyller

haven med vatten#.

 

Rörs sig själv i blixtars sken.

        Han fyller haven med vattnets rikedomar. 

 

Jobs bok. 36:31.

 

31.  #Så ger han folken föda, skänker dem

mat i överflöd#.

 

I sin barmhärtighet ger folken livs-föda.

 

Jobs bok. 36:32.

 

32.  #Han täcker himlavarvet med blixtar och

bestämmer målet för dem#.

 

Täcker himlavarvet med blixtar.

     Bestämmer målmedvetet målet för dem.

 

Jobs bok. 36:33.

 

33.  #Hans rytande vittnar om honom, om hans

vrede över det onda#. 

 

Hans rytande vrede likt lejonets vittnar om  honom.

       Över all ondskan

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK.  34:1-37

 

ELIHUS TAL.  DEL. 3.

 

Jobs bok. 34:1.

 

1.  #Elihu sade:#.

 

Jobs bok. 34:2.

 

2.  #Ni visa, hör mina ord, lyssna på mig,

ni som har kunskap!#.

 

Ni visa människor, lyssna på mina ord,

      ni som äger all kunskap. 

 

Jobs bok. 34:3.

 

3.  #Örat prövar orden som tungan smakar

på maten#.

 

Örat äger urskiljningsförmågan, sortera vad

   mellan onda och goda orden.

Likt tungans smaksinne, för matens smak. 

 

Jobs bok. 34:4.

 

4.  #Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på vad som är gott#.

 

Låt oss vara visa välja ut det sanna.

         Tillsammans välja utifrån kunskapen 

vad som är gott.

 

Jobs bok. 34:5.

 

5.  #Här säger Job:

"Jag är oskyldig, men Gud ger mig inte min rätt#.

 

Job säger själv:

     Jag är helt o-skyldig: lever syndfritt liv.

Gud är inte på min rättvisa sida.

 

Jobs bok. 34:6.

 

6.  #Han ljuger om min rättvisa sak, skuldlös fick

jag ett oläkligt sår#.

 

Han är en lögnare, dömer utifrån min rättvisa sak.

     Fick o-läkligt sår på min kropp i mitt syndfria liv.              

Jobs bok. 34:7.

 

7.  #Finns någon som Job, som släcker

törsten med hädelser#.

 

I sitt tal om sitt skuldlösa liv: hädar han.

 

Jobs bok. 34:8.

 

8.  #Som slår följe med ogärningsmän och ger

sig i lag med syndare?#.

 

Genom sin hädelse, finner sin gemenskap med

    o-gärningsmännen.

Lever ett ondskefyllt liv.

 

Jobs bok. 34:9.

 

9.  #Han säger:

"Inte hjälper det en människa att hålla sig väl

      med Gud"#.

 

Han säger i sitt hjärta:

      Ifrågasätter Guds barmhärtighet: är han

den han säger sig vara?

 

Jobs bok. 34:10.

 

10.  #Därför, förståndiga män, hör på mig:

Gud gör sannerligen inte något ont den Väldige

      handlar aldrig orätt!#.

 

Ni, egensinniga själviska män, hör på mig.

       Gud är inte ondskans Gud.

Den Väldige, rättvisans herre.

 

Jobs bok. 34:11.

 

11.  #Han vedergäller en människa för vad hon

gör, behandlar henne efter hur hon lever#.

 

Belönar människan efter sina gärningar antingen'

  de är onda eller goda.

Allvetande i vad hon gör.

 

Jobs bok. 34:12.

 

12.  #Sanna mina ord, Gud gör ingenting ont,

den Väldige vränger inte rätten#.

 

Tro på mina sanna ord.

       Gud inte ondskans görare.

Den väldige, förvränger inte rättvisan.

 

Jobs bok. 34:13.

 

13.  #Vem satte honom att råda över jorden,

vem anförtrodde honom hela världen?#.

 

Vem Gud vår skapare satte honom råda

     över jordens yta?

Vem gav honom fulla  förtroendet råda över

      hela världen? 

 

Jobs bok. 34:14.

 

14.  #Om han återtar sin ande, tar tillbaks

sin livsfläkt#.

 

Om Gud själv återtår  sin livs-ande, tar tillbaks

     sin egen livsfläkt.

 

Jobs bok. 34:15.

 

15.  #Då förgås allt levande på en gång,

och människan blir åter till jord#.

 

Vilket gör att alla levande varelser förgås.

         Människan till åter jordens stoft.

 

Jobs bok. 34:16.

 

16.  #Hör här, om du har förstånd, lyssna på

vad jag säger#.

 

Hör på mina visa ord, ni förståndiga.

       

Jobs bok. 34:17.

 

17.  #Kan en som hatar det rätta härska?

Han som är mäktig och rättfärdig, dömer du

      honom skyldig#.

 

Kan den renhjärtlige o-strafflige Guden,

   hata rättvisan härska?

 

Jobs bok. 34:18.

 

18.  #Han som kan kalla en kung för skurk

och stormän för uslingar#.

 

Rättfärdige Guden låter en kung vara bedragare.

      Stormännen vara värdelösa uslingar.

 

Jobs bok. 34:19.

 

19.  #Som inte är partisk för furstar och inte

sätter den förnäme högre än den ringe?

     Alla är de skapade av honom#.

 

Låter sig inte vara o-rättvis för världens furstar.

       Placerar inte den förnäme högre än den ringe.

 

Jobs bok. 34:20.

 

20.  #De kan dö när som helst , mitt i naturen.

Han slår de förnäma, och de försvinner, den starke

       rycks bort som av en osynlig hand#.

 

Döden kan drabba vem som helst.

       Antingen de i människors ögon är förnäma

eller ringa.

 

Jobs bok. 34:21.

 

21.  #Han vakar över allt som människan gör

och ser varje steg hon tar#.

 

Den Väldige allvetande, vakar över människans

      fotsteg. 

 

Jobs bok. 34:22.

 

22.  #Det finns inget mörker så djupt att ogärningsmännen kan gömma sig där#.

 

O-gärningmännens försök dölja sina gärningar

     i mörkret misslyckas.

 

Jobs bok. 34:23.

 

23.  #Gud behöver inte sätta ut en tid då människan

skall stå till svars inför honom#.

 

Guds domslut över människan, över hennes

        livs-gärningar har ingen utsatt tid. 

 

Jobs bok. 34:24.

 

24.  #Utan rannsakning krossar han märktiga män

och sätter andra i deras ställe#.

 

Efter sitt eviga rådslut, krossar stolta mäktiga män.

      Placerar in andra i deras ställe.

 

Jobs bok. 34:25.

 

25.  #Ja, han känner deras gärningar, en natt

störtar han dem, och de blir till intet#.

 

Känner deras gärningar antingen de är onda

   eller goda.

Under nattens vila, frimodigt störtat dem från

      deras troner.

 

Jobs bok. 34:26.

 

26.  #Han straffar dem för deras ondska,

öppet, där alla kan se det#.

 

Bestraffar dem genom deras ondska.

       Inför människors ögon.

 

Jobs bok. 34:27.

 

27.  #Därför att de vänt sig bort från honom

och inte förstått att följa hans vägar#.

 

Eftersom de i sin o-rättfärdiga liv, varit honom

    o-lydiga, i o-kunnighet inte följt hans viljas vägar.

 

Jobs bok. 34:28.

 

28.  #Så har de ringas rop nått fram till Gud,

han hör när de fattiga ropar#.

 

De ringas böne-rop, blivit hört inför Gud.

        Troget hörsammat de fattigas rop.

 

Jobs bok. 34:29.

 

29.  #Men om han tiger, vem kan döma honom?

Om han döljer sitt ansikte, vem kan blidka honom?#.

 

Skulle han inte besvara deras böne-rop,

       vem har makt döma honom.

Döljer han sitt ansikte, vem kan försona honom?

 

Jobs bok. 34:30-32.

 

"Jag har misstagit mig, jag vill inte göra mer ont.

     Lär du, så ser jag på, och har jag handlat

orätt, vill jag sluta med det".

 

Jag misstagit mig, vill inte lyda ondskan.

          Låt lärdomen visheten lära dig,

har jag uppträtt o-rättvist mot dig, vill jag ödmjuka

      mig inför dig.

 

Jobs bok. 34:33.

 

33.  #Du skall välja inte jag.

Dela med dig av din kunskap!#.

 

Låt dig inte påverkas av min kunskap.

          Delge gärna din kunskap.

 

Jobs bok. 34:34.

 

34.  #Män med förstånd säger till mig, kloka människor som hör mig#. 

 

Finns kloka människor som lyssna på

      mina ord.

 

Jobs bok. 34:35.

 

35.  #Job vet inte vad han talat om, hans ord

röjer ingen insikt#.

 

Vad du Job talar om, likt talet agnar för vinden.

      Dina ord, saknar insikten.

 

Jobs bok. 34:36.

 

36.  #Job prövas till det yttersta för att han svarat

som syndare gör#.

 

Jobs lyssnande på sina tre vänners tal, vilkas tal

     varit till prövning  för honom.

Besvarat dem, lik syndare i sin dårskap.

Jobs bok. 34:37.

 

37.  #Han lägger brott till brott och hopar synder

bland ibland oss.

      Han upphör aldrig att tala mot Gud#. 

 

Talar i sitt tal mot Gud själv.

         

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK. 37:1-24. 

 

DEL. 6.

 

Jobs bok. 37:1.

 

1.  #Inför detta darrar jag i mitt innersta,

hjärtat hamrar i mitt bröst#.

 

Mitt innersta liv känner rädsla inför den Väldiges

       vredes helighet.

Mitt hjärta berörs av den.

 

Jobs bok. 37:2.

 

2.  #Hör hans vreda stämma, hör mullret från

hans mun#.

 

Hör hans allmakt vredes tal, från hans ords 

    respekfulla muller.

 

Jobs bok. 37:3.

 

3.  #Han låter det rulla över hela himlen,

och hans blixtar når ända upp till jordens hörn#.

 

Han låter sina dånade ord, rulla fram över

     hela himlen.

Hans blixtande ljud, når fram till jordens alla hörn. 

 

Jobs bok. 37:4.

 

4.  #Sedan hörs ett rytande, hans mäktiga stämma dånar.

 

Hans rytande ord, likt lejonets högljudda rytande

      med mäktig ljudstämma.  

 

Jobs bok. 37:5.

 

5.  #Med sin dånande stämma gör Gud under,

större ting än vi kan förstå#.

 

Gud utför sina underverk, genom hörbara stämma.

       Större ting än vad mänskligt vetande förstår.

 

Jobs bok. 37:6.

 

6.  #Han säger till snön att falla på jorden,

till regnet att vräka ner#.

 

Hans ord befaller, snön falla på jordens yta.

       Regnets fruktbara näring, med kraft

falla ned.

 

Jobs bok. 37:7.

 

7.  #Människorna stänger han inne, de skall

veta att det är han som verkar#.

 

Människor ska veta att den Väldige är verksam.

 

Jobs bok. 37:8.

 

8.  #Djuren gömmer sig i sina bon och stannar'

i sina hålor#.

 

Djuren känner rädsla för hans heliga närvaro.

 

Jobs bok. 37:9.

 

9.  #Stormen släpps ut ur sitt förvaringsrum

kölden ur sitt förråd#.

 

Stomens kraftkällor släpps lösa ut sin kammare.

      Kölden ut ur sitt förråds-rum.

 

Jobs bok. 37:10.

 

10.  #När Gud andas bildas is och vida vatten

stelnar#.

 

Vid Guds andedäkt, bildas is.

       Vida vatten-samlingar stelnar till fruset vatten.

 

Jobs bok. 37:11.

 

11.  #Han fyller molnen med väta, från skyarna

sprids hans blixtar#.

 

Den väldige, fyller himlens moln med vattnets

     fuktigheter.

Från himlens skyar, sprids hans verksamma blixtar.

 

Jobs bok. 37:12.

 

12.  #Ljungande, åt alla håll, far de dit han vill,

de utför allt vad han befaller kring hela

    jordens krets#.'

 

Ljungande blixtar, rörs sig åt alla vädersträck.

       Lyder hans befallningar.

Utför vad han befaller dem att göra.

         Gör det kring hela jordens vidsträckta krets.

 

Jobs bok. 37:13.

 

13.  #Han låter dem få sitt mål, till straff eller

gagn för jorden#.

 

Han tillåter de ljungande blixtarna nå sitt syfte.

         Antingen till bestraffning eller till nytta.

 

Jobs bok. 37:14.

 

14.  #Lyssna på detta, Job, hejda dig och besinna

Guds under!#.

 

Job, lyssna på vad jag säger i ord till dig.

     Guds utför sina under, ingen annan gör det.

 

Jobs bok. 37:15.

 

15.  #Förstår du hur Gud styr, hur han får blixten

att ljunga ur skyn?#.

 

Förstår du Guds allmakt, låter blixten låga flamma

           flamma upp på på himlens sky.

 

Jobs bok. 37:16.

 

16.  #Förstår du molnens flykt, den allvetandets

underbara verk?#.

 

Job, förstår du den allvetandets verk:

      Molnens flyktiga vägar.

Allvetande Gudens underbara verk.

 

Jobs bok. 37:17.

 

17.  #När dina kläder bränner mot huden och sunnanvinden får landet att domna#.

 

Dina kläder bränns när de vidrörs mot huden.

    Sunnanvindens styrka får landet att domna.    

 

Jobs bok. 37:18.

 

18.  #Är det då du som har hjälpt honom att hamra

ut himlavalvet, den hårda, blanka spegeln?#.

 

Har du Job varit hans utvalda hjälp.

     Hamra ut himlavalvet.

Hårda himlavarvets hårdhet.

         Himlavalvets hårdhet, likt spegelns blanka yta.

 

Jobs bok. 37:19.

 

19.  #Lär oss vad vi skall säga till honom, 

vi har inget att anföra i vår förmörkelse#.

 

I vår andliga förmörkelse av köttslig dårskap,

       saknar visheten.

 

Jobs bok. 37:20.

 

20.  #Skull jag be att få tala med honom ----

vem begär väl sin egen undergång?#.

 

Bedja om få samtala med honom,

     likt få erfara sin livs undergång.

 

Jobs bok. 37:21.

 

21.  #Ingen kan se på solen där den lyser klar 

sedan vinden gjort himlen ren#.

 

Inga människors ögon kan solljusets starka

     klarhet, sedan vinden rengjort himlen.

 

Jobs bok. 37:22.

 

22.  #Från gudaboningen kommer ett gyllene sken,

glansen kring Gud väcker bävan#.

 

Från gudaboningen, kommer gyllenes ljusskenet,

     Ljusskenets klara ljusglans kring Guds

närvaro ger folket bävan.

 

Jobs bok. 37:23.

 

23.  #Den väldige når vi inte.

    Han som är stor i makt och rätt och upphöjd

i rättfärdighet, han svarar inte#.

 

Den väldige, når vi människor inte.

       Äger storhet i sin allmakt.

Stor i allmakt och i rättvisan.

       Upphöjd i ostraffligheten och syndfriheten.

 

Jobs bok. 37:24.

 

24.  #Därför bävar människorna inför honom,

medan han inte ens ser åt de visa#. 

 

Människor känner bävan i hans närhet.

        

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

        INVALDA I FÖRENINGEN.

 

 

 

NY LEDAMOT:   KATARINA  BODEN  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK. 38:1-38.

 

HERRENS FÖRSTA TAL.

 

   SKAPELSEN OCH NATUREN.

 

Jobs bok. 38:1.

 

1.  #HERREN svarade Job ur stormen:#.

 

Herrens allvetande besvarade tal ur stormens vind.

 

Jobs bok. 38:2.

 

2.  #Vem är du som höljer mina visa plan

i mörker med ord utan förnuft?#.

 

Job, du höljer in mina vishets plan i mörkret.

       Med dina dåraktiga ord.

 

Jobs bok. 38:3.

 

3.  #Gör dig redo, var en man, ge mig besked

när jag frågar!#.

 

Uppför dig som en mogen man.

       Besvara mina frågor i frimodighet.

 

Jobs bok. 38:4.

 

4.  #Var var du när jag lade jordens grund?

Låt höra, om du vet och kan!#.

 

Var var du när med min makts ord lade

      jordens grund?

Låt mig få höra ditt svar!

 

Jobs bok. 38:5.

 

5.  #Vem bestämde dess mått?

De vet du nog!  Vem spände mätsnöret över den?#.

 

Vem bestämde måttet på jordens grund.

       Vet du måttets grund.

Känner du till, vem spände ut mät-snörets över

      jordens tillåtna jordyta. 

 

Jobs bok. 38:6.

 

6.  #Vem  fick dess grundvalar fäste,

vem lade dess hörnsten#.

 

Vem lade ut fäste för jordens grundvalar.

       Vem lade jordens hörnsten.

 

Jobs bok. 38:7.

 

7.  #Medan alla morgonens stjärnor sjöng

och gudasönerna jublade?#.

 

Under den tiden då jordens grundvalar skapades,

      sjöng alla morgonens stjärnor.

Gudasönerna var jublande.

 

Jobs bok. 38:8.

 

8.  #Vem satte portar som spärr för havet?

När det bröt fram ur moderlivet#.

 

Vem placerade ut portar vilka spärrar för

     havets vatten-flöde.

 

Jobs bok. 38:9.

 

9.  #Och jag gav den molnen till kläder

och dimman till lindor#.

 

Lät dimman vara till lindor på jordens yta.

      

Jobs bok. 38:10.

 

10.  #Satte jag för det en gräns och stängde

med portar och bommar#.

 

Satte en gränslinje för vattnet.

        Stängde vattens-styrka med portar 

och bommar.

 

Jobs bok. 38:11.

 

11.  #Jag sade: "Hit men inte längre, här skall

dina stolta vågor hejdas" #.

 

Jag sade:

    Befallde havets kraftfullda vågor kom inte längre 

än till de utlagda portarna och bommarna.

     Ni stolta vatten-vågor ödmjuka er.

           

Jobs bok. 38:12.

 

12.  #Har du någonsin kallat fram morgonen,

har du visat gryningen dess plats#.

 

Har du Job, kallat fram dygnets morgon.

       Har du visat morgongryningen sin rätta plats.

 

Jobs bok. 38:13.

 

13.  #När den skall gripa om jordens hörn

och skaka bort de onda?#.

 

Vet du när morgonljuset, skakar bort ondskan.

 

Jobs bok. 38:15.

 

15.  #De berövas sitt ljus, de trotsiga krossas#.

 

Ondskans barn blir stulna på livets ljus.

        De upproriska blir tillintetgjorda.

 

Jobs bok. 38:16.

 

16.  #Har du varit framme vid havets källor

eller vandrat genom de dolda djupen?#.

 

Jo, har du varit vid havets outsinliga vattenkällor?

       Vandrat dagligen vid dolda havsdjupen

 

Jobs bok. 38:17.

 

17.  #Har du skådat dödens portar, portarna till

det yttersta mörkret?#.

 

Har du sett dödens portar?

    Dödens portar, portarna till yttersta mörkret.

 

Jobs bok. 38:18.

 

18.  #Kan din tanke fatta jordens vidd?

Låt höra, om du vet allt detta!#.

 

Kan din mänskliga tanke, förstå jordens 

      vidsträckta ytor.

Låt min få höra vad du vet.

 

Jobs bok. 38:19.

 

19.  #Var går vägen till ljusets hem, var är den

plats där mörkret bor?#.

 

Vart går vägen till ljusets boning?

         Var finns den bo-plats där mörkret bor?

 

Jobs bok. 38:20.

 

20.  #Du brukar väl föra dem till deras ort,

du känner väl vägen hem till dem?#.

 

Jobs bok. 38:21.

 

21.  #Du vet säkert, du var nog född redan då,

du som levat så länge!#.

 

Jobs bok. 38:22.

 

22.  #Har du varit vid förråden med snö, har du sett'

förråden med hagel#.

 

Har du besökt snöns rika förråd, har du sett

     haglets förråd.

 

Jobs bok. 38:23.

 

23.  #Som jag har sparat till nödens tid, till krigets

och drabbningens dag?#.


 

Snöns och haglets förråd, vilket blivit besparat

     till nödens tid.

Inför krigets drabbningarnas dag.

 

Jobs bok. 38:24.

 

24.  #På vilken väg strålar ljuset ut, hur sprider

sig östanvinden över jorden#.

 

Känner du till vilken väg, ljusetsstrålar,

       strålar ut.

Hur östan-vinden sprider, sig över jordens yta.

 

Jobs bok. 38:25.

 

25.  #Vem öppnar rännor för störtregnet 

och bestämmer åskvädrets bana#.

 

Vem var det som öppnade hilmlens fönster

       för stört-regnets  vattenflöde.

Bestämde åsk-vädrets väg-bana.

 

Jobs bok. 38:26.

 

26.  #Och låter det regna över folktomt land,

över öknen där ingen människa bor#.

 

Tillåter regnets vattenflöde flyta över folktom

      land-yta.

Över öknens vidsträckta yta där inga 

     levande människor har sin bo-plats.

 

Jobs bok. 38:27.

 

27.  #Så att de öde trakter mättas med vatten

och gräset spirar ur den torra marken?#.

 

Vilka gör ödemarkens trakter, bli mättande 

    av näringsrikt vatten.

Fruktsamt gräs, visar sitt livs-spirande liv,

       ur den torra markytan.

 

Jobs bok. 38:28.

 

28.  #Har regnet någon far?

Vem avlar daggens droppar?#.

 

Äger regnet någon fasders-gestalt?

      Vem avlar fram daggens livs-droppar?

 

Jobs bok. 38:29.

 

29.  #Ur vilket sköte kommer isen?

Vem föder himlens rimfrost?#.

 

Ur vilken livs-kraft kommer isen?

      Vem föder fram himlens välskapade rimfrost? 

 

Jobs bok. 38:30.

 

30.  #Vattnets döljs av stenhårt täcke, 

djupets yta stelnar#.

 

Vattnets vattenflöde döljs under isens stenhårda

    frusna utsträckta täcke.

Havets djupa vatten-yta stelnar i isens fasthet.

 

Jobs bok. 34:31.

 

31.  #Kan du knyta samman Sjutjärnorna

 eller lossa Orions bälte?#.

 

Kan knyta tillssammans de sju-stjärnorna.

      Lossa Orions fasta bälte runt jordens yta.

 

Jobs bok. 38:32.

 

32.  #Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt tid,

leder du Stora Björn och hennes ungar?#.

 

Du, Job, tillåter du afton-stjärnan, sprida sina

    ljusstrålar vid rätt tidpunkt.

 

Jobs bok. 38:33.

 

33.  #Förstår du himlens lagar, får du dess ordning

att gälla på jorden?#.

 


Förstår du himlens alla lagar, lagarnas ordning

     gälla på jorden.

 

Jobs bok. 38:34.

 

34.  #Kan du ropa till molnen där uppe,

så att de svarar med floder av vatten?#.

 

Kan du själv, ropa till molnen i himlarymden.

    Till vilket molnen besvarar, med flodens

strömmande vattenflöde? 

 

Jobs bok. 38:35.

 

35.  #Kan du kalla ut blixtarna, så att de svarar:

"Till din tjänst"?#.

 

Kan din egen kraft kalla ut blixtarna, de besvarar

   dina ord, dig  till tjänst?     

 

Jobs bok. 38:36.

 

36.  #Vem lade ner vishet i det fördolda, vem gav

himlakropparna insikt?#.

 

Vem lade ned vishet i det fördolda?

      Vem i sin insikt gav himlakropparna insikt?

Jobs bok. 38:37.

 

37.  #Vad håller i sin vishet räknar på molnen,

vem tömmer ut himlens läglar#.

 

Vem tömmer ut himlens vattenflödiga förråd?

       Vilkens vishet räknar molnens antal?

 

Jobs bok. 38:38.

 

38.  #När marken är hård som malm och klumpad

i kokor?#. 

 

När marken hårda jordskorpa likt malmens hårdhet.

    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se