Alla inlägg under april 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS SVAR PÅ BILDADS ANDRA TAL.

 

JOBS BOK. 19:1-29.

 

Jobs bok. 19:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 19:2.

 

2.  #Hur länge skall ni plåga mig och försöka krossa 

mig med era ord?#.

 

Era o-visa dåraktiga plågar mig, tröstlösa ord

   mig till ingen nytta.

Er o-barmhärtighet gör mig djupt o-lycklig.

 

Jobs bok. 19:3.

 

3.  #Tio gånger om har ni skymfat mig, utan att blygas kränker ni mig#. 

 

Tio gånger i era samtal med mig; har ni skymfat

    och frimodigt kränt mig.

 

Jobs bok. 19:4.

 

4.  #Hade jag verkligen felat skulle det vara min

egen sak#.

 

Skulle varit min ensak mellan och min skapare,

      om jag levt syndigt liv.

 

Jobs bok. 19:5.

 

5.  #Ni som nu mästrar mig och vänder min

förnedring mot mig#.

 

Ni kritiserar mitt liv, vänder mitt sjuklig tillstånd

      mot mig.

 

Jobs bok. 19:6.

 

6.  #Ni skall veta: Gud har gjort mig orätt, 

han har kastat sitt nät över mig#.

 

Jag låter er få veta, Gud behandlar mig illa,

      han har kastat förbannelsens nät över mig.

 

Jobs bok. 19:7.

 

7.  #Jag klagar över våldet men får inget svar,

jag ropar högt, men det finns ingen rättvisa#.

 

Klagar över allt o-rättvisa våld, med saknar svaret;

      varför det sker.

 

Jobs bok. 19:8.

 

8.  #Min väg har han spärrat, jag kommer inte fram, min stig har han lagt i mörker#.

 

Min vandringsväg, förhindrad av lidanden.

     Min stig för mig gå på, förmörkad.

 

Jobs bok. 19:9.

 

9.  #Han har klätt av mig min värdighet, berövat mig

min ärekrona#.  

 

Min herre Gud, avklätt mig livets värdighet.

     Berövat mig min ärakrona att bära.

 

Jobs bok. 19:10.

 

10.  #Han bryter ner mig tills inget är kvar, han drar

upp mitt hopp med rötterna#.

 

Bryter sakta ner min livs-kraft, låter mitt framtidshopp tillintetgöras. 

 

Jobs bok. 19:11.

 

11.  #Han låter sin vrede flamma mot mig och räknar

mig som en fiende#.

 

Tillåter sin vredes lågor brinna mot mig.

       Gjort mig till hans fiende.

 

Jobs bok. 19:12.

 

12.  #Hans horder går till samlat angrepp, de banar

väg mot mig och belägrar min hydda#.

 

Hans eniga skaror, angriper mig.

       Intar mig kroppshydda med sina ord. 

 

Jobs bok. 19:13.

 

13.  #Mina fränder har han skilt från mig, alla jag

kände vänder mig ryggen#.

 

Mina släktingar blir mina o-vänner.

       Mina vänner mina fiender.

 

Jobs bok. 19:14.

 

14.  #Vänner och förtrogna har jag inga mer,

mitt husfolk har glömt mig#.

 

Saknar vänner dem som var mina förtrogna.

       Mitt eget husfolk glömt mig.

 

Jobs bok. 19:15.

 

15.  #Pigorna känns inte vid mig, jag har blivit

en främling för dem#.

 

Mina pigor, vill inte veta av mig.

         Känner främlingsskap i deras gemenskap.

 

Jobs bok. 19:16.

 

16.  #Kallar jag på min tjänare svarar han inte,

jag måste tigga och be#.

 

Behöver jag hjälp av min tjänare o-villig hjälpa

     mig.

Måste vara tiggande och bedjande.

 

Jobs bok. 19:17.

 

17.  #Min andedräkt kväljer min hustru, jag äcklar

mina närmaste#.

 

Mitt livs-andedräkt, plågar min hustru.

      Jag själv, avskyr mina närmaste anhöriga. 

 

Jobs bok. 19:18.

 

18.  #Till och med barnen är vanvördiga, tar jag

till orda blir jag motsagd#.

 

Barnen för mig är, respektlösa.

       Talar jag till dem blir jag förkastad. 

 

Jobs bok. 19:19.

 

19.  #Alla jag umgicks med visar sin avsky,

de jag har älskat vänder sig mot mig#.

 

Mina vänner jag älskat vänder mig ryggen.

    De jag umgått med innan mina olyckor,

visar nu avsky för mig. 

 

Jobs bok. 19:20.

 

20.  #Huden stramar över mina knotor#.

 

Min ansträngda hud, visar mitt skeletts-knotor.  

 

Jobs bok. 19:21.

 

21.  #Skona mig, skona mig, ni som är mina vänner,

ty Guds hand har slagit mig#.

 

Jobs vänner skoningslösa o-barmhärtiga.

     Gud glömt sin barmhärtiga hand mot mig.

 

Jobs bok. 19:22. 

 

22.  #Varför följer ni mig, ni liksom Gud?

Tröttnar aldrig på att slita mig i stycken?#.

 

Varför förföljer ni mig med era själviska ord.

 

Jobs bok. 19:23.

 

23.  #Om ändå mina ord skrevs ner, om de ändå sättes på pränt#. 

 

Skulle mina talade ord skrivas ned, blir de ändå

       det i textad skrift.

 

Jobs bok. 19:24.

 

24.  #Höggs in i klippan för alltid med järnstift 

och bly!#.

 

Kan mina ord vara till andras nytta, om orden

     höggs in i klippan, med järn-stift bly till hjälp.  

   

Jobs bok. 19:25.

 

25.  #Jag vet att min befriare lever och till sist

skall träda fram på jorden#.

 

Min befriare lever, till sist ska visa sin allmakt

      på  jorden.

 

Jobs bok. 19:26.

 

26.  #Här, med min kropp, vill jag skåda Gud#.

 

Här, mitt i min kropps-lidande, vill jag frimodigt

       skåda min Gud.

 

Jobs bok. 19:27.

 

27.  #Ja, honom vill jag skåda, jag vill se honom

med mina egna ögon, inte som en främling.

      Jag förtärs av längtan#. 

 

Honom jag längtar efter, se honom inte med

     främlingens ögon, utan som Herre och Gud.

 

Jobs bok. 19:28.

 

28.  #Ni som säger: "Vi skall ansätta honom,

hos honom finns roten till det onda#.

 

Ni säger i era hjärtan, vi skall angripa honom.

      I mitt o-skyldiga liv, finns ingen ondska.

 

Jobs bok. 19:29.

 

29.  #Frukta svärdet, ty vrede är en synd som straffas med svärd.

     Ni skall veta: det finns en dom#.

 

Visa er rädsla för rättvisans svärd.

        Er personliga vrede, syndig, straffas med

domens svärd.

       Glöm inte den stundade domen.


 

 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 20.1-29

 

SOFARS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 20:1.

 

1.  #Sofar från Naama sade#.

 

Jobs bok. 20:2.

 

2.  #Jag blir så upprörd att jag måste svara,

min bestörtning tvingar mig#.

 

Blir upprörd över dina ord, Job.

         Måste besvara dem.

 

Jobs bok. 20:3.

 

3.  #Jag får lyssna på kränkande klander,

du har svarat mig prat i vädret#.

 

Får lyssna på dina djupt sårande o-nyttiga ord.

          Besvarat mitt tal, med idel tomhet.

 

Jobs bok. 20:4.

 

4.  #Vet du inte detta: Sedan urminnes tid,

medan människan blev satt på jorden#.

 

Är du helt o-kunnig, sedan urminnes tiden,

   innan människa var skapad, placerad som 

levande varelse på jorden.

 

Jobs bok. 20:5.

 

5.  #Varar de ondas jubel en liten stund,

den gudlöses glädje ett ögonblick#.

 

Ondskefullas falska jubel-rop korsiktigt jubel.

        Jämför Guds tjänare Job likt gudlöses liv. 

Blivit straffad, förlorat livets glädje.

 

Jobs bok. 20:6.

 

6.  #Om han också växer upp till himlen,

om hans huvud når till molnen#.

 

Om du Job, förökar din själviskhet likt upp

      himlens nivå.

Huvud-håret sträcker sig till molnen.

 

Jobs bok. 20:7.

 

7.  #Skall han ändå försvinna för alltid, som träck.

De som såg honom undrar: "Vart tog han vägen?#.

 

Skall han för alltid försvinna från människors ögon,

        likt livets avföring.

 

Jobs bok. 20:8.

 

8.  #Som en dröm flyr han spårlöst bort, drivs undan

som en syn om natten#.

 

Likt drömmen, spårlöst försvunnen, bortdriven

     likt nattlig syn.

 

Jobs bok. 20:9.

 

9.  #De ögon som sett honom ser honom inte

mer, platsen där han fanns återser honom aldrig#.

 

Människoögon sett honom, inte mer gör det.

      Där han var, återses han aldrig.

 

Jobs bok. 20:10.

 

10.  #Hans söner måste gottgöra de fattiga,

hans barn återlämna hans rikedomar#.

 

Hans söners rikedom, ges till de fattigas behov. 

       Barnen återlämnar hans rikedomar.  

 

Jobs bok. 20:11.

 

11.  #Även om hans kropp är full av ungdomskraft

måste den läggas i mullen#.

 

Jorden mylla väntar på honom, i hans fulla

     ungdomskraftiga dagar.

 

Jobs bok. 20:12.


12.  #Om än ondskan är söt för hans gom och han

gömmer den under tungan#.

 

Ondskan kan för vara som sötma för hans

     muns gom.

Låter ondskan tryggt få sitt gömställe under tungan.

 

Jobs bok. 20:13.

 

13.  #Är rädd om de, sparar den, håller den

kvar i munnen#.

 

Vara rädd om de lever i ondskan.

        Låter den stanna kvar i munnen.

 

Jobs bok. 20:14.

 

14.  # Förvandlas den när han svalt den och blir 

som huggormsetter i hans mage#.

 

Ondskan den blir till herre i hans liv.

      Blir likt huggormsgiftet i hans mage.

 

Jobs bok. 20:15.

 

15.  #Det rika byte han slukat får han spy upp,

Gud tvingar det ut ur hans buk#.

 

Ondskans rika giftiga byta blivit uppätit.

        Får den ondsinte spy upp.

Guds verk är det.

 

Jobs bok. 20:16.

 

16.  #Det är ormgift han suger i sig, och han dödas

av huggormens tunga#.

 

Låter sig fyllas av dödliga syndens gift.

        Vilket gör han dödas av huggormens aktiva tunga.

 

Jobs bok. 20:17.

 

17.  #Aldrig får han skåda strömmar av olja,

floder av honung och grädde#.

 

Ondsinte förlorar livet i välsignelsen:

      skåda inströmmade olja i livet.

Floder av honungens sötma välsmakad grädde. 

 

Jobs bok. 20:18.

 

18.  #Lönen för sin möda får han inte behålla,

sin stora förtjänst får han ingen glädje av#.

 

Arbetsmödans belöning, försvinnande.

        Stora förtjänster, för honom vara utan glädje.

 

Jobs bok. 20:19.

 

19.  #Ty han har knäckt de svaga och övergett dem

och roffar åt sig hus som andra byggt#.

 

Visat de svaga sin o-barmhärtighet.

      Varit självisk, bestulet det som andra byggt

och ägt. 

 

Jobs bok. 20:20.

 

20.  #Eftersom han inte får nog i sin lystnad

kan han aldrig rädda det han har kärt#.

 

I sin girighets-lystnad, det var för honom kärt.

       Kom hans olyckor berövade hans bestulna

rikedomar.

 

Jobs bok. 20:21.

 

21.  #Hans glupskhet skonar ingen, därför skall hans

välstånd inte bestå#.

 

Hans o-mättliga lystenhet o-förlåten.

      Vilket gör han förlorat sitt välstånd.

 

Jobs bok. 20:22.

 

22.  #Mitt i sitt överflöd råkar han i nöd, med full

kraft drabbar ofärden honom#.

 

I sitt överflödande välstånd drabbas av olyckor

      och fattigdom.

 

Jobs bok. 20:23.

 

23.  #I lystnad får han mer än nog; Gud släpper

lös sin glödande vrede och låter slagen hagla

      över honom#.

 

Blir bestraffad av Guds glödande vrede,

     genom sitt ego-lystnade liv.

 

Jobs bok. 20:24.

 

24.  #Lyckas han fly från vapen av järn genomborras

han av kopparbågen#.

 

Lyckas han undfly Guds vredes vapen, drabbas

    hans kropp av varböldnader.

 

Jobs bok. 20:25.

 

25.  #Han drar ut pilen ur ryggen, udden kommer 

ut ur hans lever.

       Han grips av ångest#.

 

Beskrivning på hans kroppliga lidande.

       Blir ångestfylld i lidandet.

 

Jobs bok. 20:26.

 

26.  #Djupaste mörker väntar honom.

Han förtärs av den eld som tänts för honom,

      och ingen i hans hus slipper undan#.

 

Vredens djupaste mörker inväntar honom.

        Förtärs av Guds vredes vassa eld-pilar.

Vilket drabbar hans husfolk.

 

Jobs bok. 20:27.

 

27.  #Himlen röjer hans brott, jorden träder upp

mot honom#.

 

Himlen avslöjar hans brottliga liv.

        Jorden föraktar honom.

 

Jobs bok. 20:28.

 

28.  #Hans hus spolas bort av floden,

av vattenmassor på vredens dag#.

 

Hans trygga bo-plats sköljs bort av flodens styrka.

      Kraftfyllda vatten-massor visa sig på vredens dag.

 

Jobs bok. 20:29.

 

29.  #Detta är den lott som beskärs en gudlös,

den del som våldsmannen får av Gud#. 

 

Detta som drabbar den gudlöse Jobs liv.

       Liknar våldsmannen viken han får av

Guds vrede.


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS SVAR PÅ SOFARS ANDRA TAL.

 

JOBS BOK. 21:1-34.

 

Jobs bok. 21:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 21:2.

 

2.  #Lyssna nu på vad jag säger, unna mig 

den trösten#.

 

Var ödmjuka, lyssna på vad mina ord säger er.

       Var mig till tröst,  iställe för sorg.

 

Jobs bok. 21:3.

 

3.  #Ha tålamod medan jag talar, när jag slutat

kan ni håna mig igen#.

 

Visa tålamod mot mig när jag talar.

      Vill ni efter mina ord, kan ni vara hånfulla.

 

Jobs bok. 21:4.

 

4.  #Men jag riktar inte min klagan mot människor,

nog har jag skäl att vara otålig#.

 

Riktar inte mitt klagande mot människor

     Mitt lidande påverkar min o-tålighet.

 

Jobs bok. 21:5.

 

5.  #Se på mig, ni kommer att förfäras och lägga handen för munnen#.

 

Se, på min kroppliga hud visar sin ryggrads-knotor.

     Ni blir skräckslagna, var tysta.

 

Jobs bok. 21:6.

 

6.  #Jag blir rädd när jag tänker på detta, jag skakar i hela kroppen#.

 

Känner rädslan i min tanke  på det.

       Hela min kropp lever i fasa och skräck.

 

Jobs bok. 21:7.

 

7.  #Varför får de onda leva?

Med åldern blir de bara mäktigare#.

 

Ifrågasätter de ondsintas liv.

        Deras ålder ger dem makt.

 

Jobs bok. 21:8.

 

8.  #Deras barn lever trygga hos dem, de får se

sina efterkommande växa upp#.

 

Deras barn lever trygga livet i deras mäktighet.

    Få följa deras avkomma under uppväxt-tiden.  

 

Jobs bok. 21:9.

 

9.  #I deras hus har man ingenting att frukta,

Guds gissel träffar inte dem#.

 

Deras husfolk, lever utan rädsla.

     Guds gissel-straff undkommer de.

 

Jobs bok. 21:10.

 

10.  #Deras tjurar betäcker lyckosamt, och korna

kalvar i rättan tid#.

 

Deras rikliga boskap, kor och kalvar förökar 

    i rätt tid.

Aveltjurarna fuktsamma i avelsen.

 

Jobs bok. 21:11.

 

11.  #Deras barn släpps lösa som lamm på ängen,

ungarna skuttar av glädje#.

 

Barnen lever i frihet, lika lammungar utsläppta på

      blomsterängen.

Njuter av gläjde-fyllda livet.

 

Jobs bok. 21:12.

 

12.  #De sjunger till lyra och tamburin och festar

till flöjters ljud#.

 

Sjunger sig glad till spelande lyra och tamburin.

         Festar till flöjters njutningsbara ljud.

 

Jobs bok. 21:13.

 

13.  #De slutar sina dagar i lycka och stiger

smärtfritt ner i dödsriket#.

 

Få sluta sins livsdagar lyckosamt.

        Fria från smärtsamt lidande ner i döds-riket.

 

Jobs bok. 21:14.

 

14.  #Det är de som säger till Gud:

"Låt oss vara!

     Vi vill inte veta av dina vägar#.

 

Säger till sin skapare, lämna oss ifred.

     Vill inte lära känna vägar.

 

Jobs bok. 21:15.

 

15.  #Vem är den Väldige, varför skulle vi dyrka

     honom?

Vad tjänar vi på att bönfalla honom?#.

 

Ifrågasätter den Väldiges vem  han är.

       Vi väljer dyrka våra egna liv.

Ödmjuka sig inför honom, vad tjänar det till.

 

Jobs bok. 21:16.

 

16.  #De tar ju lyckan i egna händer, de gör upp

planer utan att bry sig om Gud#.

 

Själviskhetens lycka deras herre, planerar sina

       egna liv.

Gud, den allvetande, hans råd behöver inte vi.

       

Jobs bok. 21:17.

 

17.  #Hur ofta slocknar de ondas ljud?

Får de någonsin sitt straff?

      Ofta får de sin del av Guds vredes lag?#.

 

Ondsintas ord, hur ofta dödar de sig själva?

        Bli de straff befriade?

 

Jobs bok. 21:18.

 

18.  #Om de ändå blev som halmstrån för vinden,

agnar som stormen för bort!#.

 

Jobs bön: om deras liv liknade spridda halm-strå

      för vinden.

Agnar som storm-vinden driver bort. 

 

Jobs bok. 21:19.

 

19.  #Kanske sparar Gud olyckan åt hans barn?

Han borde själv få ett straff som känns#.

 

Ifrågasätter Guds handlande, besparas Guds barn

      på barnens olycka.

 

Jobs bok. 21:20.

 

20.  #Uppleva sin egen undergång och dricka

den Väldiges vrede#.

 

I livet få uppleva, livets undergång dricka sig

     druckna av den Väldiges vredes-vin.

 

Jobs bok. 21:21.

 

21.  #Vad rör hans efterlevande honom,

när hans utmätta tid är till ända?#.

 

Hur påverkas Ondsintes efterlevande, när hans

     ut-mätta livstid är till ända? 

 

Jobs bok. 21:22.

 

22.  #Kan någon undervisa Gud, han som är

domare över de höga#.

 

Gud domaren, över de mäktiga.

      Vem kan undervisa honom? 

 

Jobs bok. 21:23.

 

23.  #Den ene dör med sin kraft i behåll,

obekymrad och trygg#.'

 

Den ene dör med full livs-kraft.

      O-bekymrad i livet  i trygga livet. 

 

Jobs bok. 21:24.

 

24.  #Hans pung är stinn av sin mjölk,

hans kropp har saven kvar#.

 

Hans pennigflöde, äger sitt fulla värde.

        Hans kropp fortfarande äger livets energi.

 

Jobs bok. 21:25.

 

25.  #Den andre dör förgrämd, utan att ha smakat

någon lycka#. 

 

Den andre i livet, dör i bitterhet.

       Fick inte smaka livets lycka.

 

Jobs bok. 21:26.

 

26.  #Båda två läggs i mullen och täcks av maskar#.

 

Båda liv, läggs i jordens mylla.

     Övertäckta av levande maskar.

 

Jobs bok. 21:27.

 

27.  #Jag vet vad ni tänker, hur ni tror ni skall 

snärja mig#.

 

Känner till era fördömande tankar.

       Med era lögnaktiga ord vill snärja mitt liv.

 

Jobs bok. 21:28.

 

28.  #Ni säger:

"Var är nu stormännens hus, var är de ondas

boningar?#.

 

Ni säger med era tal:

     Var finns nu stormännens hus?

De ondskefullas boningar?

 

Jobs bok. 21:29.

 

29.  #Fråga bara dem som går vägen förbi och lägg

märke till deras vittnesbörd#.

 

Fråga de som ser det, lyssna på deras vittnesbörd.

 

Jobs bok. 21:30.

 

30.  #På olyckans dag blir den onde skonad,

han räddas på vredens dag#.

 

På olyckans dag blir den ondsinte befriad

   från vredes-domen.

 

Jobs bok. 21:31.

 

31.  #Vem ställer honom till svars för hur han levat,

vem straffar honom för vad han gjort?#.

 

Vem försvarar honom inför straffdomen?

   

Jobs bok. 21:32.

 

32.  #Han blir buren till graven, man håller vakt vid

hans grift#.

 

Blir omsorgsfullt buren till sin grav-plats.

          Bevakar hans grav. 

Jobs bok. 21:33.

 

33.  # Han vilar mjukt i dalens mull.

Alla vill följa i hans spår, otaliga har gått

    före honom#.

 

Har sin viloplats i dalens mjuka mylla.

      Alla villigt vara hans följeslagare.

O-räkneliga skaror gått före honom i vila.

 

Jobs bok. 21:34.

 

34.  #Hur kan ni komma med er tomma tröst?

Era svar skorrar bara falskt#.

 

Hur ni visa sådan falsk frimodighet med era

     tröst tomma ord.

Era stolta svar ärar falskheten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE 

 

DEL. 165.

 

16500.  Inte endast Vara lydnadens hörare

utan även vara lydnadens görare.

 

16501.  Farligt vara lydnadens hörare med inte

dess görare.

 

16502.  Kärleksfulle kärlekens egendom.

 

16503.  Kärlekens vän  kärlekens görare.

 

16504.  Godhetens vän  godhetens görare.

 

16505.  Ärlighetens vän  ärlighetens görare.

 

16506.  Behärskad tungas beslutsamhet

äga vaksam tunga.

 

16506.  Dårars tankar likt bortflygande agnar

för vinden.

 

16507a.  Upproriskt  gensträvigt folk lyssnar

inte på visheten klokheten.

 

16507b.  Gensträvigt upproriskt folk 

dåraktigt folk.

 

16508.  Falskt fromhets-tänkande lögnens tjänare.

 

16509a.  Lögnen falskheten varandras vänner.

 

16509b.  Varandras vänner: lika barn leka bäst.

 

16510a.  Hyckleri  falskhet  varandras vänner.

 

16510b.  Falskheten  sken-heligheten

lögnens bundsförvanter.

 

16511.  Ordningssamt liv  planerat liv.

 

16512.  Vara vankelmodig  vara o-beslutsam

vad ger det till Livet.

 

16513.  Vara arrogant visa sig vara överlägsen

högmodets bunds-förvanter.

 

16514.  Saktmodet förminskar vredens lidande 

smärta i själs-livet.

 

16515a.  Sök förvärva visheten vägen in i vishetens

rikedomar.

 

16515b.  Sök förvärva ärligheten vägen in i

ärligheten rikedomar.

 

16515c.  Sök förvärva vänligheten vägen in 

i vänlighetens rikedomar.

 

16516.  Söka förvärva elakheten o-intressant sökande.

 

16517.  Söka förvärva dårskapen o-intressant sökande.

 

16518.  Söka förvärva o-ärligheten 

o-intressant sökande.

 

16519.  Själens sorger och bedrövelser

vad ger det till Livet.

 

16520.  Stoltheten  girigheten avundet  vreden

ondskans efterföljare.

 

16521a.  Ondskan förleder människan in i

fåfängliga kärleken.

 

16521b.  Fåfängliga kärlek  kortvarig kärlek.

 

16521c.  Ondskan visar sig vara hatisk  föraktfull

skrytsam  övermodig  självisk.

 

16522.  Ondskan själviskheten själv.

 

16523.  Vem kan vara mer självisk än ondskan.

 

16524.  Vem kan vara mer girig än ondskan.

 

16525.  Vem kan vara mer avundsjuk än ondskan.

 

16526.  Vem kan vara mer skrytsam än ondskan.

 

16527.  Livets o-fullkomligheter: 

vilket har sitt ursprung i ondskan.

 

16528a.  Tänk få vara älskad av kärleken.

 

16528b.  Tänk få var uppskattad av kärleken.

 

16528c.  Tänk få vara uppmuntrad av kärleken.

 

16529a.  Vara barmhärtig:  sörja med de sorgsna.

 

16529b.  Vara barmhärtig:  gråta med dem gråtande.

 

16529c.  Vara barmhärtig:  lida med de lidande.

 

16530.  Saktmodigheten fullkomligt saktmodet.

 

16531.  Ärligheten  fullkomligt ärlig. 


16532.  Barmhärtigheten fullkomligt barmhärtig.

 

16533.  Visa kärleksfullt uppträdande:

vara kärlekens vän.

 

16534.  Visa saktmodigt uppträdande:

vara saktmodets vän.

 

16535.  Visa vänligt uppträdande:

vara vänlighetens vän. 

 

16536.  Innerlig ömhet  kärlek  vad mänskligheten

Behöver.

 

16537a.  Visa kärleksfullt omdöme föraktas

av hatets vänner.

 

16537b.  Visa vänligt omdöme föraktas

av elakheten.

 

16537c.  Visa snällt uppträdande föraktas 

av elakhetens vänner.

 

16538.  Visa saktmodigt omdöme föraktas

av ilskenhetens vänner.

 

16539.  Visa ärligt uppträdande föraktas av o-ärligheten.

 

16540.  Själv-kännedomens ödmjukhet

visar sig ödmjukhet.

 

16541.  Självkänslan lära känna sitt människovärde. 

 

16542.  Ömsinthetens kärlek nyttig för livet.

 

16543.  Vara vaksam ödmjuk  nyttigt för Livet.

 

16544a.  Kärleken släcker hatets eldslåga.

 

16544b.  Kärleken släcker föraktets eldslåga.

 

16544c.  Kärleken  kärleks-löshetens fiende.

 

16545.  O-barmhärtigheten förtycker de svaga

de små.

 

16546.  Barmhärtigheten befriar människor

från fördömelsen.

 

16547.  Vara fördömd o-nyttigt  för Livet.

 

16548.  Barmhärtigheten godheten  bundsförvanter.

 

16549.  Godheten barmhärtigheten

varandra till hjälp och uppmuntran.

 

16550.  Hjärtats sinnesro  sinnesfrid beskyddet

mot livets oro  förvirring.

 

16551.  Rent samvete rent själsliv.

 

16552.  Vise undviker dåraktiga tankar & beslut.

 

16553.  Människans övergivenhet: vara ensam

vara o-önskad o-värdig.

 

16554.  Vara hjärtlös  o-barmhärtig  kärleks-lös

högmodets beteende mot mänskligheten.

 

16555.  Dårens dårskap  högmodets vän.

 

16556.  O-klokes dårskap  rider på stoltheten.

 

16557.  Vises vishet  rider på ödmjukheten.

 

16558.  Visheten förändrar människans livs-stil.

 

16559a.  Släppa o-nyttiga tankar.

 

16559b.  Vara o-nyttiga tankars o-vän.

 

16559c.  Vara respekt-lös mot o-nyttiga tankar.

 

16560.  O-tacksamheten  o-troheten  livets

o-nyttigheter vara deras o-vänner. 

 

16561.  Troheten  tacksamheten  livets nyttigheter

vara deras vänner.

 

16562.  Fullkomlige törstar efter fullkomligheten.

 

16563.  Produktions-maskiner äger inget

människo-värde, vilket gör produktions-företagen

     inte längre behöver ta hänsyn till.

 

16564.  Produktionsmaskiner  människovärdet

inga bundsförvanter.

 

16565a.  Egoismen bedrar människans liv.

 

16565b.  Egoismen bedrar hennes dyrbara liv.

 

16565c.  Egoismen värdesätter inte livet.

 

16566.  Vara barmhärtig sörja med de sörjande.

 

16567.  Vara barmhärtig gråta med de gråtande.

 

16568.  Barmhärtige vän med  med gråtande

sörjande.

 

16569.  Vara barmhärtig  lida med de lidande.

 

16570.  Vara ledsen  modfälld  tänk bli uppmuntrad.

 

16571.  Vara missmodig sorgsen tänk få bli

uppskattad.

 

16572.  Dominanta viljan styr sin nästas liv.

 

16573a.  Stolta ögon  högmodigt hjärta.

 

16573b.  Falska tunga  övermodigt hjärta.

 

16573c.  Hjärtats onda planer  högmodigt hjärta.

 

16574.  Ondsinta fötter  ondskefulla handlingar.

 

16575.  Falska vittnen  o-rättvisa vittnen.

 

16576.  Svikaren  bedragaren  äger övermodigt

hjärta.

 

16577.  Bedragaren lögnens tjänare.

 

16578.  Bedragaren rider på lögnen.

 

16579.  Bedragaren  äger o-ärligt hjärta.

 

16580.  Bedragaren  ärligheten går skilda vägar.

 

16581a.   Ilskenheten illaluktande fåfänglig.

 

16581b.  Ilskenheten sprider illaluktande

doft  vem vill umgås med de.

 

16581c.  Häftighetens illaluktande doft

vem vill umgås med den.

 

16582.  Själv-hävdelse  livets o-ordning.

 

16583.  Självhävdelsen älskar sig själv.

 

16584.  Själv-hävdelsen tänker på sig själv.

 

16585.  Vara vördnadsfull  respektera

sina medmänniskors intressen.

 

16586.  Högmodets o-lydnad nationell undergång.

 

16587.  Penningbegärets ondska ingen 

problem-lösare.

 

16588.  Penning-begärets ondska fiende

till kärlekens godhet.

 

16589.  Penningbegäret vad ger det till Livet.

 

16590.  Peningbegäret förnedrar livets värde.

 

16591.  Peningbegäret  främmande för

människo-värdet ärar istället stoltheten.

 

16592a.  Ondsinta vreden  knäcks som trädet

av stormens styrka inför saktmodet.

 

16592b.  Ondskefulla ilskenheten  knäcks som 

trädet av vindens styrka inför saktmodets närhet.

 

16592c.  Ondsinta häftigheten blir kraftlös inför saktmodets styrka. 

 

16593.  Livet i insikten  vara tröstad ger vad

mänskligheten Behöver.

 

16594.  Själv-försvaret  rider på rädslan.

 

16595.  Självförsvaret  högmodet bundsförvanter.

 

16596.  Egoismen  själv-försvaret  bundsförvanter.

 

16597.  Ilskenheten rider på egoismen.

 

16598.  Häftigheten rider på egoismen.

 

16599.  Vara o-önskad  häftigheten visar

sin o-tålighet.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

VISA OCH KLOKA ORD TILL NUTIDENS MÄNNISKOR.

 

DEL. 191-250.

 

191.  Krav kontroll-systemet, till hjälp för

  utvecklandet av problem-systemet.

 

192.  Vilket gör enskilda människan bli  

gjorda till krav kontroll människa.

 

193.  Penning-begäret, utvecklar slavets krav

kontrollsystemet på människan.

 

194.  Penning-begäret roten till all ondska, 

förstör undervärderar intressanta yrken

     i näringslivet.

 

195.  Dagens samhälle värderar människan utifrån 

hennes kompetens och behörighet.

 

196.  Undervärderar hennes personlighet.

 

197.  Alltid intressant  lära känna andras tale-språk

och kropps-språk.

 

198.  Högmodet saknar förmågan betjäna

sina medmänniskor.

 

199.  Ödmjukheten tjänstvillig betjänande.

 

200.  Olika bemyndighets personer

befattnings-personer  blir  förslavade under

           högmodets lockande tanke-tale-sätt.

 

201.  Människans genetiska talanger kunskap

värdesätts inte i dagens samhälle.

 

202.  Dagens närings-liv kräver speciella utbildningar  vilket gör hennes till vinst-drivande

     individ.

 

203.  Vinstdrivande individer, ärar penningbegäret.

 

204.  Närings-livstänkandet, vilket gör sig

    till penningbegärets bundsförvant.

 

205.  Närings-livstänkandet  fördjupar

    nationella krav kontrollsystemet.

 

206.  O-måttliga stressen, ger sig inte till vara

tidens vän.

 

207.  O-måttliga stressen, ser tiden som

     vara slav under urverkets tid.

 

208.  Tiden lever sitt egna liv.

 

209.  O-måttliga stressen lever sitt egna liv.

 

210.  Tiden  omåttliga stressen går skilda vägar. 

 

211.  O-måttliga stressen  tiden utmanar varandra.

 

212.  Människans själviskhet fösöker fullkomliga

     sig själv.

 

213.  Människans o-själviskhet  fullkomlig i vad

den gör.

 

214.  Själviskheten  o-fullkomlig.

 

215.  O-själviskheten fullkomlig.

 

216.  Själviska människor  söker höga samhälls-

positioner vid maktens boningar.

 

217.  Laglösheten skapar fram nationellt

kontroll-tänkande.

 

218.  Penning-begäret  omåttliga stressen 

inflytande blivit större, dominantiskt över

      nationer.

 

219a  Krav  kontrollsystemiskt tal, tänke-sätt

återspeglar dagens sanhälle  stad  nation.

 

219b.  Frågan är, finns uppenbar risk för systmet

blir o-övervinnerligt hög.

       Uppfylla det, kan det göras av normal-begåvad

individ.

 

220.  Leva livet i och med kompetens-bevisen

behörighets bevisen, värdesätts inte av sanningen

     kärleken  ödmjukheten.

 

221.  Sekulariserat samhälle, går skilda vägar i vad

sanningen och ödmjukheten ser sig värdera livet.

 

222.  Penningbegäret förhindrar människors

sociala utveckling i samället.

 

223.  Penningbegäret driver upp samhällspriserna.

 

224.  O-moralen rider på penningbegäret.

 

225.  Penningbegärets  gissel, gör människan 

självisk.

 

226.  Betmöts högmodet mot högmodet,

bildligt  talat  lägga brännbar vedträd på vedbrasan.

 

227.  Ordstrider skapar ordstrider.

 

228.  Konflikter skapar konflikter.

 

229.  Högmodigt egoistiskt stolt hjärta 

skadar ödmjuka  milda hjärtat.

 

230.  Två ödmjuka hjärtan  goda vänner.

 

231.  Två milda hjärtan goda vänner.

 

232a  Atmosfär av skvaller  förtal  i den kan

fladdrande stressande tungor akvivisera sig.

 

232b.  Vilket kan liknas vid lägga torra brännbara

vedträn på glödande vedbrasa.

 

233.  Avundsjukan  svartsjukan tacksamhetens

   glädjens o-vänner.

 

234.  Svartsjukan avundsjukan  högmodets

penningbegärets vänner.

 

235.  Avundet svartsjukan rider på penningbegäret.

 

236a.  Svartsjukan penningbegäret främmande 

för omtänksamheten omsorgen.

 

236b.  Penningbegäret besvikelsen främmande 

återhållsamheten tåligheten.

 

236c.  Bitterheten penningbegäret främmande för

godheten och glädjen.

 

237.  Bitterheten besvikelsen rider på högmodet.

 

238.  Offra inte sin dyrbara livs-tid för

o-tacksamheten.

 

239.  O-tacksamheten blir aldrig tacksam.

 

240a.  O-ärligheten blir aldrig ärlig.

 

240b.  O-tåligheten blir aldrig tålig.

 

240c.  O-barmhärtigheten blir aldrig barmhärtig.

 

241.  Tålamodet  uthålligheten bundsförvanter.

 

242a.  Uthålligheten  tålamodet behöver tiden

  tysnaden  för sin tillväxt i människors liv.

 

243.  Dagens människor i sekulariserade samhället;

    kontrolleras av högmodets stolthetens

inflytande genom talet  tanke-värlfden.

 

244a.  Egoismens stolthet, krävande på människans

   energi och tid. 

 

244b.  Vara vaksam för tids och energi-tjuvars

    listigheter.

 

245.  Ödmjukheten erbjuder sin ödmjukhet,

   vilket blir människan till både glädje inre fröjd.

 

246.  God vänskap, på sikt öppnar upp för

djupare vöänskap.

 

247.  Laglösheten visar upproriskt beteende,

o-villig o-lydig mot nationers lagar och parsagrafer.

 

248.  Stoltheten egoismen högmodet

sam-arbetspartner  till laglösheten.

 

249.

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK.  

 

ELIFAS TREDJE TAL.

 

Jobs bok. 22:1-30.

 

Jobs bok. 22:1.

 

1.  #Elifas från Taman sade:#.

 

Jobs bok. 22:2.

 

2.  #Kan en människa vara till gagn för Gud kan

ens den klokaste vara honom till gagn?#.

 

Kan människans nyttiga hjälp  uppmuntra Gud?

      Hennes givna klokhet vara Gud till nytt?

 

Jobs bok. 22:3.

 

3.  #Vad har den Väldige för glädje av din rättfärdighet, vad nytta det honom att du

    är oförvitlig#.

 

Elifas ifrågasätter Jobs rättfärdighet.

       Finner Gud någon glädje i den.

Vad för nytta har han av ditt syndfria liv.

 

Jobs bok. 22:4.

 

4.  #Är det för din gudsfruktan han straffar dig

och går till rätta med dig?

 

Ifrågasätter Jobs gudsfruktan.

         Bestraffar Gud din gudsfruktan?

I sin rättvisa tillrättavisar dig. 

 

Jobs bok. 22:5.

 

5.  #Nej, det är för att din ondska är så stor ,

dina synder utan ände#.

 

Dina olyckors problem, beror på din ondska.

       Ditt gudlösa syndfulla liv.

 

Jobs bok. 22:6.

 

6.  #Orättmätigt tog du pant av dina bröder,

berövade dem deras sista plagg#. 

 

Fördömmer hans o-barmhärtighet sina bröder.

 

Jobs bok. 22:7.

 

7.  #Aldrig gav du den törstande vatten,

den hungrige nekade du bröd#.


 

Den törstige fick vara törstig.

       Den hungrige fick vara hungrig.

 

Jobs bok. 22:8.

 

8.  #Det var den mäktige som ägde landet,

den förnäme fick bo där#.

 

Du uppmuntrade, den mäktige.

     Den förnäme, uppskattade du.

 

Jobs bok. 22:9.

 

9.  #Änkor visade du tomhänta bort,

och du var hård mot de faderlösa#.

 

Visade dig vara o-mild mot de faderlösa.

     Var girig mot tomhänta änkor.

 

Jobs bok. 22:10.

 

10.  #Därför omges du av fällor, drabbas av 

plötslig skräck#.

 

Ditt o-barmhärtiga liv, gett dig olyckor och faror.

      

Jobs bok. 22:11.

 

11.  #Ljuset förmörkas, du kan inte se,

vattenmassor dränker dig#.

 

Ditt liv blivit förmörkat av dina onda gärningar.

 

Jobs bok. 22:12.

 

12.  #Gud är där ovan i himlen.

Se stjärnorna, så högt där uppe!#.

 

Gud har sin tron i himlen.

      Alla skapade stjärnor sin boplats där uppe.

 

Jobs bok. 22:13.

 

13.  #Men du säger:

"Vad vet väl Gud?

  Kan han se att döma genom töcknet?#.

 

Du säger i din dårskap, vad vet Gud?

         Är han allsmäktig i sitt dömande?

 

Jobs bok. 22:14.

 

14.  #Han är gömd bakom moln och ser ingenting,

där han vandrar på himlarunden#.

 

Låter sig vara gömd bakom molnen.

     Sluter sina seende ögon.

 

Jobs bok. 22:15.

 

15.  #Du håller dig visst till syndarnas väg,

den som onda människor går#.

 

Du vandrar på syndarnas väg.

      Vilket de ondsinta valt att gå.

 

Jobs bok. 22:16.

 

16.  #De som rycks bort i förtid, när allt de byggt på

dränks av en flod#.

 

Ondsinta människor, rycks bort alltför tidigt.

        Deras händers verk fåfängligt.

 

Jobs bok. 22:17.

 

17.  #De som sade till Gud: "låt oss vara!

Vad kan den Väldige göra oss?#.

 

Sade i sitt högmod till Gud: lämna oss i fred.

          Förnekar den Väldiges allmakt.

 

Jobs bok. 22:18.

 

18.  #Och han fyllt deras hus med välstånd!

Men de gjorde upp sina planer utan att bry sig

      om honom#.

 

I sin barmhärtighet välsignade deras välstånd.

      Deras ego-planer, vill inte veta av honom.

 

Jobs bok. 22:19.

 

19.  #De rättfärdiga ser hur det går dem och gläds,

de oskyldiga hånler åt deras öde:#.

 

Syndfria renhjärtliga människor, ser deras olyckor

      gläds över de övermodigas självvalda planer.

O-skyldiga föraktar deras ödsliga liv.

 

Jobs bok. 22:20.

 

20.  #Se hur våra motståndare förintas, de som

är kvar förtärs av elden#.

 

Våra motståndare, förintas av faror olyckor.

       Förtärs av eldens straffdomar.

 

Jobs bok. 22:21.

 

21.  #Försona dig med honom, så går allt väl

och lyckan skall stå dig bi#.

 

Låt dig bli försonad med hans fullkomlighet.

          Vilket ger dig vålstånd och livets lycka.

 

Jobs bok. 22:22.

 

22.  #Ta emot hans undervisning och lägg 

hans ord på hjärtat#.

 

Acceptera hans undervisande ord.

     Lägg han o-förgängliga ord på ditt hjärta.

 

Jobs bok. 22:23.

 

23.  #Om du ödmjukt vänder åter till den Väldige,

om du avlägsnar ondskan ur ditt hus#.

 

Var ödmjuk, vänd ditt hjärta åter till den Väldige.

      Vilket avlägsnar all din ondska ur ditt hus.

 

Jobs bok. 22:25.

 

25.  #Då skall den Väldige bli ditt guld, silver i

överflöd för dig#.

 

Gör du det, den Väldige för ditt liv likt guldet.

        Silvrets värde överflödet för dig.

 

Jobs bok. 22:26.

 

26.  #Du skall ha din glädje i den Väldige och kan

frimodigt vända dig till Gud#.

 

Din livs-glädje i den Väldige.

     Äga frimodigt hjärta inför Gud.

 

Jobs bok. 22:27.

 

27.  #När du ber till honom hör han din bön,

och du får infria dina löften#.

 

Din böner blir besvarade,

        Du får infria dina löften.

 

Jobs bok. 22:28.

 

28.  #Vad du föresatt dig lyckas du med, 

och solen lyser på din väg#.

 

Du blir framgångsrik i vad du gör.

       Rättfärdighetens sol lyser upp din väg.  

 

Jobs bok. 22:29.

 

29.  #Gud kväser dem som förhäver sig men

de ödmjuka upprättar han#.

 

Gud bestraffar de högmodiga.

       De ödmjuka belönar han.

 

Jobs bok. 22:30.

 

30.  #Han räddar den som är utan skuld,

ja, om du lever i renhet blir du räddad#.   

 

Rädda de skuldfria.

      Din renhjärtlighet din räddning.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 23:1-17.

 

JOBS SVAR PÅ ELIFAS TREDJE TAL.

 

Jobs bok. 23:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 23:2.

 

2.  #Än en gång blir min klagan bitter, hans hand

är tung, och jag suckar#.

 

Den allsmäktiges hand betynger mitt hjärtats

    suckande klagande.

Bitterheten klagoropet tillhör mitt dagliga liv.

 

Jobs bok. 23:3.

 

3.  #Om jag visste var jag kunde finna honom!

Då skulle jag gå till hans domstol#.

 

Kan inte finna honom, ty han genomskådar

     hela världen med sina blickar.

 

Jobs bok. 23:4.

 

4.  #Jag skulle lägga fram min sak för honom

och rada upp mina argument#.

 

Skulle jag finna honom, klargöra för honom mina

      livs-argument.

 

Jobs bok. 23:5.

 

5.  #Jag skulle få höra vad han svarar, få veta vad

han svarar, få veta vad han har att säga mig#-

 

Skulle få höra hans besvarande svar.

     Få kännedom om, hans svar.

 

Jobs bok. 23:6.

 

6.  #Skulle han visa sig maktfullkomlig?

Nej, han om någon skulle lyssna på mig#.

 

I sina svar visa sin fullkomlighet.

     Ifrågasätter om någon skulle på lyssna.

 

Jobs bok. 23:7.

 

7.  #Då skulle hans motpart står där rentvådd,

jag skulle bli frikänd för alltid av min domare#.

 

Vara rentvådd, hans motpart.

 

Jobs bok. 23:8.

 

8.  #Men söker jag i öster är han inte där,

går jag åt väster ser jag honom inte#.

 

Hans allestädes närvaro, i mitt lidande söker jag

     honom i öster finns där, känner mig övergiven.

Söker även honom åt vänster där jag också 

     inte finner honom.

 

Jobs bok. 23:9.

 

9.  #Letar jag i norr syns han inte till, vänder jag 

mig mot söder finner jag honom inte#.

 

Med mina sinnerliga ögon, letar jag efter i norr,

        syns han inte.

Även åt öster finns ej där.

 

Jobs bok. 23:10.

 

10.  #Han känner den väg jag vandrar, prövar han

mig är jag ren som guld#.

 

Hans allvetande kännedom, känner min

      vandringsväg.

Prövar rannsakar han mitt hjärtats renhet,

     likt guldets renhet.

 

Jobs bok. 23:11.

 

11.  #Troget har jag gått i hans spår, följt hans

väg utan att vika av#.

 

Visat min trohet, följt hans fotspår.

      Lydigt följt hans väg.

Undviket villovägar från sanningen.

 

Jobs bok. 23:12.

 

12.  #Buden han gett har jag aldrig brutit utan

gömt hans ord i mitt bröst#.

 

Ej, brutit lagbuden i ord och handling.

      Bevarat hans bud i mitt hjärta.

 

Jobs bok. 23:13.

 

13.  #När han bestämt sig, vem kan hindra honom?

Han gör vad han behagar#.

 

Ingen mänsklig vilje-kraft, kan förhindra hans

       bestämda vilja.

 

Jobs bok. 23:14.

 

14.  #Han genomför vad han beslutat om mig

mycket av samma slag är att vänta#.

 

Hans beslutsamma rådslut, genomförs.

 

Jobs bok. 23:15.

 

15.  #Därför bävar jag inför honom, när jag tänker

på honom känner jag skräck#.

 

   Visar respekt för hans rådslut.

Känner helig bävan inför hans allmakt.

      

Jobs bok. 23:16.

 

16.  #Gud gör mig rädd, den Väldige får mig

att bäva#.

 

Guds väldiga allmakt, ger mig hjärtlig respekt.

 

Jobs bok. 23:17.

 

17.  #Men jag tiger inte inför mörkret, inför honom

som är höljd i töcken#.

 

Låter mig vara frimodig inför mörkret.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 24:1-25.

 

JOBS SVAR PÅ ELIFAS ANDRA TAL.

 

DEL. 2.

 

Jobs bok. 24:1.

 

1.  #Den rätta tiden är inte dold för den Väldige,

men varför får hans trogna aldrig se honom handla?#.

 

Jobs ifrågasättande av den Väldiges rådsluts

       givna tid. 

Varför inte hans trogna få uppleva hans handlande?

 

Jobs bok. 24:2.

 

2.  #Gränsstenar flyttas, rövade hjordar drivs i bet#.

 

Vad som görs med gränsstenar, 

     bortrövade hjordar.

 

Jobs bok. 24:3.

 

3.  #Den faderslöses åsna leder man bort och änkans ko tas i pant#.

 

Faderslöses åsna, leds bort på villovägar.

        Änkans enda ko, pantsätts.

 

Jobs bok. 24:4.

 

4.  #De fattiga tvingas ur vägen, de svaga i landet måste gömma sig#.

 

Fattiga människor o-barmhätigt tvingas in på

      o-trygga vägar.

De Svaga i landet, lever i skräck för sitt liv. 

 

Jobs bok. 24:5.

 

5.  #De är som vildåsnor i öknen, dit går de,

där får de slita, de söker föda i ödemarken,

      mat åt sina barn#.

 

Svaga fattiga människor, liknar fördrivna vildåsnor

      i ödslig ökenvandring.

Får slita ont likt vilsegångna får.

     Söker vältjänt föda i ödemarkens torrhet.

Åt sin hungrande barn.    

 

Jobs bok. 24:6.

 

6.  #På skurkars åkrar samlar de ax, plockar det

sista i den gudlöses vingård#.

 

Har sin dagliga föda på bedragares åkrars ax.

      Överblivna samlas i den gudlöses vingård.   

 

Jobs bok. 23:7.

 

7.  #De ligger nakna om natten, de saknar kläder

och har inget att skyla sig med i kölden#.

 

I sin fattigdom ligger nakna under nattens kyla.

 

Jobs bok. 23:8.

 

8.  #Regnet i bergen gör dem genomvåta, de trycker

sig mot klippan för att få skydd#.

 

Bergens regn gör deras kroppar genomvåta.

       Söker regnskydd mot klippan.  


Jobs bok. 23:9.

 

9.  #Den faderlöse rycker man från bröstet,

de fattigas spädbarn tas i pant#.

 

Faderlöse bortrycks från diande moderskötet. 

          Fattigas barns-liv pantsätts.

 

Jobs bok. 23:10.

 

10.  #De måste gå nakna, utan kläder, hungriga

tvingas de bära kärvar#.

 

Faderlöse  fattigas spädbarn,  lever i nakenhet.

       Uthungriga tvingas bära sina tunga kärvar.

 

Jobs bok. 24:11.

 

11.  #Törstande trampar de vinet i karen#.

 

Törstande efter livets behov, trampar de

       vinets druvor i karen.

 

Jobs bok. 24:12.

 

12.  #Från staden hörs döendes jämmer,

sårade ropar i ångest, Gud hör inte deras bön#.

 

Från stadens invånare hörs dagligen döendes

      klagande och lidande.

Sårade människo-själar ångests-fyllda hjärtan

      ropar ut sitt sorgliga lidande.

Gud slår döv-örat till.

 

Jobs bok. 24:13.

 

13.  #Några gör uppror mot ljuset, de känner inte

dess vägar, håller sig inte till dess stigar#.

 

Några i sin livsföring gensträviga mot ljuset,

     vad sanningen säger.

Låter lögnens vägar, villovägarna vara deras herre.

         Föraktar sanningens stigar. 

 

Jobs bok. 24:14.

 

14.  #När ljuset är borta går mördaren till verket

och dödar fattiga och värnlösa#.

 

Mördaren utför sitt mördande på fattiga 

      hjälplösa människor.

Verksam där mörkret råder.

     Blir avslöjad där ljuset råder.

 

Jobs bok. 24:15.

 

15.  #Horkarlen inväntar skymningen, han tänker:

"Ingen får se mig!"  och döljer sitt ansikte.

       På natten stryker tjuvar omkring#.

 

Prostituerade mannen in-väntar mörkrets skymning.

      Tänker; då jag inte blir avslöjad.

Döljer mitt ansikte.

       Under nattliga sömnen, tjuven känner sig trygg.

 

Jobs bok. 24:16.

 

16.  #I mörkret bryter de sig in i husen, om dagen

stänger de sig inne.

      De vill inte veta av ljuset#. 

 

Tjuven  prostituerade mannen verksam i mörkret.

     Bryter sig hänsynslöst in i de o-skyldigas hus.

Under ljusa dagen sover de.

      Föraktar  hatar ljuset.

 

Jobs bok. 24:17.

 

17.  #För alla dessa är mörkret som morgon,

med mörkrets fasor är förtrogna#. 

 

Mörkrets dessa människor, likt morgonen

     tiden finns utföra mörkrets gärningar.

Mörkrets fasor, deras bundsförvanter.

 

Jobs bok. 24:18.

 

18.  #Förbannade är deras ägor i landet, till deras

vingård går ingen för att skörda#.

 

Deras ägor i landet är förbannade av dåraktiga

     handlingar.

Deras planterade vingård, saknar skörden.

 

Jobs bok. 24:19.

 

19.  #Smältvattnet slukas av torka och hetta,

syndaren av dödsriket#.

 

Smältvattnet till ingen nytta.

       Uppslukas torkan och  hettan.

Ondsinte uppslukad dödad av döds-riket.

 

Jobs bok. 24:20.

 

20.  #Hans moders liv glömmer honom, han äts av

maskar.

     Ingen minns honom mer, ondskan  knäcks som

som ett träd#.

 

Den ondsintes liv, bortglömd sörjd av hans

     modersliv, vilket födde honom.

Han blir uppäten av jordens maskar i jordens mylla.

        Helt bortglömd, ondskans farligheter

knäckte hans livs-kraft likt trädet. 

 

Jobs bok. 24:21.

 

21.  #Han handlade illa mot den barnlösa,

änkan gav han ingen hjälp#.

 

Ondskefulle visar o-barmhärtighet mot de barn-lösa.

      Änkan hjälplös finner ingen hjälp.

 

Jobs bok. 24:22.

 

22.  #Men Gud som har makten släpar bort de starka, när han reser sig fruktar alla för sitt liv#.

 

Hos Gud finns allmakten,  tillintetgör de själviskt

    starka.

När han visar den, fruktar människor för sina liv. 

 

Jobs bok. 24:23.

 

23.  #Han kan låta dem känna sig trygga och säkra

men vakar ändå över allt de gör#.

 

Han tillåter demm få leva trygghet säkerhet.

       Hans allvetande bevakar deras gärningar. 

 

Jobs bok. 24:24.

 

24.  #En stund står de stolta, så är de borta.

De böjs och lägger sig som grässtrån, vissnar som

     de höga axen#.

 

För stunden, lever i stolthet.

         Plötsligt är de stolta försvunna.

Liknas som nedböjda liggande grässtrån 

     på marken.

Förvissnar likt de höga växande axen.

 

Jobs bok. 24:25.

 

25.  #Så är det.

Vem vågar säga att jag ljuger?

     Vederlägg mig, de som kan!#. 

 

Så liknar verkligheten.

     Låter någon frimodigt säga mig vara lögnare!

Bestraffa mig, de som kan.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se