Alla inlägg under april 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

KARLSTORPS PASTORAT.

KYRKOHERDAR I KARLSTORP.

HINCEKIN 1364.

TYRGGILZ 1411.

PETRUS SVENONIS.

SUNO PETRI.

BIRGER PEDERSSON 1547-1567.

MATHIAS OLAI 1567-1569.

JONAS ANDRE 1569-1584.

PAULUS GUDMUNDI 1584-1590.

CHRISTOPHER GUDMUNDI SPEGEL 1593-1597.

JOHANNES PETRI 1597-1624.

ERICUS HOLGERDI 1624-1648?

SVENO MAGNI LANGIUS 1649-1672.

CHRISTOPHORUS GUDMUNDI ARELIUS 1673-1707.

JONAS ( SVENONIS ) ANGVILIN 1708-1720.

ISAC ÅRELIUS 1722-1739.

SAMUEL BJÖRKMAN 1740-1747.

JONAS LAGERGREN 1749-1773.

SVEN NYMANSSON 1774-1793.

JONAS CHRYSANDER 1793-1829.

PEHR MAGNUS PALMBERG 1829-1852.

NILS GUSTAF HOLMER 1853-1859.

DANIEL PERSSON ALLVIN 1860-1876.

JOHAN SANDSTRÖM 1876-1883.

ISRAEL JOHANNES CARLSTEDT 1884-1920.

JOHANNES LUNDQUIST 1919-1922.

SVEN ROBERT JOHANSSON RUBIN 1922-

KOMMINSTRAR KRÅKSHULT.

ERICUS BRODDONIUS 1627-1629.

PETRUS GUDMUNDI HELGSTADIUS 1629-1652.

PETRUS OLAI CHORAEUS 1653-1672.

JOHANNES ANDREA KRONALTZIUS 1673-1674.

HEMMINGIUS GUDMUNDI BRUSELIUS 1675-1684.

HENRICUS STIGELIUS 1685-1713.

KOMMINISTRAR I KRÅKSHULT.

OLAUS FOGENDAHL 1697-1723.

LAURENTIUS KOMSTEDT 1724-1741.

ISRAEL LÖNVALL 1741-1750.

NILS WIKHOLM 1752-1759.

ANDREAS JACOB LOHM 1760-1792.

MAGNUS COLLIANDER 1792-1827.

DANIEL ENEWALD LÖNEGREN 1827-1835.

CARL GERHARD FRIMAN 1836-1877.

JOHAN PETER ALBREKT LINDELL 1877-1883.

HENNING THEOFIL PLEIJEL 1883-1891.

OSCAR FREDRIK HAGSTRAND 1892-1893.

ALFRED HVIDFELD CARSTENSEN 1894-1916.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 29:1-25.

JOBS SVAR PÅ BILDADS TREDJE TAL.

DEL. 4.

Jobs bok. 29:1.

1. #Job fortsatte sitt tal och sade:#.

Jobs bok. 29:2.

2. #Om det ändå vore som förr, på den tiden Gud

vakade över mig#.

Herrens tjänare Job, berättar om sitt liv av Gud

välsignade innan hans lidande.

Jobs bok. 29:3.

3. #När han lät sitt ljus skina över mitt huvud

och lyste mig väg genom mörkret#.

Han tillät rättfärdighetens ljusstrålar skinar

över mitt huvud.

Vilket belyste mitt livsvandring genom världens

mörker.

Jobs bok. 29:4.

4. #När jag var i min krafts dagar och Gud

beskyddade mitt hem#.

I mina livs kraftsdagar, Guds omsorg barmhärtighet

beskyddade mitt hem.

Jobs bok. 29:5.

5. #När den Väldige ännu var med mig och jag var

omgiven av söner!#.

Den väldige Guden, var ständigt vid min sida.

Var omgiven av söner.

Jobs bok. 29:6.

6. #Då vadade jag i grädde, ur min press rann

floden av olja#.

Jag, med mitt liv, levde överfödets liv.

Utifrån mitt renhjärtliga liv, gavs likt välsignelsens flöde livet i oljans välstånd.

Jobs bok. 29:7.

7. #Jag gick ut till stadsporten och intog min

plats på torget#.

I frimodighet, visade mig vid stadsporten.

Hade min givna plats på torget.

Jobs bok. 29:8.

8. #De steg tillbaka när de såg mig, de gamla

reste sig upp#.

Inför min närvaro, visade de mig respekt

och vördnad.

Även de gamla, med sin livs-långa lärdom.

Jobs bok. 29:9.

9. #Stormän höll inne sina ord och satte handen

för munnen#.

Stormännen behärskade sin tunga.

Satte en vakt för sin muns tal.

Jobs bok. 29:10.

10. #Hövdingar tystnade med tungan häftande

vid gommen#.

Hövdingarnas stortalighet, var tysta.

Deras tunga var o-rörlig vid deras gom.

Jobs bok. 29:11.

11. #Den som hörde mig tala prisade mig, den som

såg mig gav mig sitt befall#.

Prisade mig för mitt visa tal.

De som såg mig gav sitt befall till mitt tal.

Jobs bok. 29:12.

12. #Ty jag räddade den fattige som ropade,

den faderlöse som ingen hjälpte#.

Mitt livsstil var; rädda den fattige från fattigdomen.

Rädda den faderlöse, vilken saknade hjälp.

Jobs bok. 29:13.

13. #Den nödställde välsignade mig, jag beredde

änkan glädje#.

Nödställde välsignade mitt liv.

Gav änkan glädje istället för sorg.

Jobs bok. 29:14.

14. #Rättfärdighet var den klädnad jag klädde

mig i, rättrådighet min mantel och huvudbonad#.

Livet i Renhjärtligheten o-straffligheten;

min huvudklädnad.

Min livs-mantel huvudbonad återspeglade mitt

hjärtats pålitliga ärlighet.

Jobs bok. 29:15.

15. #Jag var den blindes ögon, jag var den lames fötter#.

Var den blindes ledstjärna för Livet.

Var den lames ben, hans rörliga fötter.

Jobs bok. 29:16.

16. #För de fattiga var jag en far, jag tog mig

an den okändes rättssak#.

Var en faders-gestalt för de fattiga.

Försvrade den o-kändes rättvisa.

Jobs bok. 29:17.

17. #Jag krossade nidingens tänder och ryckte

bytet ur hans käftar#.

Krossade i min o-strafflighet bedragarens

listigheter.

Ryckte Hans bedragnas offer ut ur hans våld.

Jobs bok. 29:18.

18. #Jag tänkte: Jag skall dö i mitt eget bo,

mina dagar bli många som sandkornen#.

Tänkte: skall få dö i mitt egna hem.

Mina livs-dagar till antalet likt sandkornen

på havets botten.

Jobs bok. 29:19.

19. #Mina rötter nådde till vattnet, daggen vilade

på mina grenar#.

Mina livs-rötter, fann det näringsrika vattnet.

Fuktiga daggen, vilade på mina livs-grenar.

Jobs bok. 29:20.

20. #Mitt anseende var alltid gott, bågen i min

hand behöll sin spänst#.

Mitt anseende ibland människors ögon,

gav gott vittnesbörd.

Min hands livskraft fanns kvar.

Jobs bok. 29:21.

21. #Man lyssnade förväntansfullt på mig och avaktade under tystnad mina råd#.

Människor lyssnade på mitt tal, förväntansfullt.

Visade sin behärskande tystnad under

min visa rådgivning.

Jobs bok. 29:22.

22. #När jag hade talat sade ingen något mer,

varje ord sjönk in i dem#.

Inga kommenterande ordstrider, fanns efter

mitt tal.

Varje ord från mina läppar, tilläts bära frukt

i deras hjärtan.

Jobs bok. 29:23.

23. #De väntade på mig som på regnet,

som man törstar efter ett vårregn#.

De inväntade min rådgivning, likt väntan på

regnet.

Likt törstig jord efter vårregnet.

Jobs bok. 29:24.

24. #Log jag mot dem fattade de mod, när mitt

ansikte lyste sken de upp#.

Mitt vänliga leende gav dem nytt mod.

Såg på mitt lysta ansikte, fattade de mod.

Jobs bok. 29:25.

25. #Jag valde väg åt dem som deras hövding,

jag var som en kung i spetsen för sin här,

dit jag ledde dem gick de#.

Blev deras vägledande hövding.

Likt stridbar kung i spetsen för stridande

här mot ondskan.

Var deras ledare, följde mina fotspår.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

SVARTTORPS PASTORAT.

KYRKOHERDAR.

JOHANNES 1345.

LAFRENZ 1394-1402.

BOTOLF 1419.

MARTIN 1442.

BENGT 1535.

MÅNS STAPHANSSON 1540-1554.

PEDER 1558-1563.

LARS 1564-1571.

HAQIUNUS LAURENTII 1571-1612.

ANDERS PETRI 1615-1624?

JOHAN ( BENEDICT ) BAAZIUS 1625-1647.

SVENO BERNHARDI JUNEPOLINUS 1647-1663.

PETRUS ESBERNI ULMSTADIUS 1663-1686.

JOHANNES ULMSTEDT 1686-1719.

LAURENTIUS WIETIUS 1720-1723.

ISRAEL EMPORAGRIUS 1723-1734.

ARVIDUS LALLERUS 1735-1740.

ERLAND COLLANDER 1741-1768.

JOHAN LÖNWALL 1769-1786.

HARALD SANDBERG 1787-1793.

SVEN FOLIN 1794-1815.

SAMUEL GUMELIUS 1816-1849.

CARL HENRIK STÅHL 1849-1882.

CARL GUSTAF THEODOR LINNELL 1883-1894.

SVENING HENRIKS 1894-1922.

JOHAN ALFRED SIGISMUND PETERSSON

1922-

KOMMINISTRAR.

PETER 1359.

OLOF 1574.

JOHANNES 1593.

PETRUS NICOLAI ( DUBB ) 1615-1619.

JOHAN ( BENEDICTI ) BAAZIUS 16?-1625.

SVENO ( SVENONIS ) NORCK 1638-1643.

PETRUS OLAI JUNECOPENSIS 1642-1689.

GUDMUNDUS KEXERUS 1689-1708.

LARS SELLBERG 1709-1727

ANDREAS ALANDER 1728-1740.

ZACHARIAS WETTER 1741-1753.

JOHAN MELCHIOR ASCHAN 1753-1789.

JONAS JOHAN LAGERGREN 1790-1803.

ANDERS GABRIEL RYLANDER 1803-1828.

CARL GUSTAF BÄCKMAN 1830-1841.

JOHAN EDVARD LAGERGREN 1841-1864.

CARL JOHAN SAMUELSSON 1864-1881.

GUSTAF SÖDERLUND 1881-1891.

JOHAN MAGNUS HULTCRANTZER 1892-1901.

JOHAN OLOF DAVID STÅHL 1901-1914.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 26:1-14.

JOBS SVAR PÅ BILDADS TREDJE TAL.

Jobs bok. 26:1.

1. #Job sade#.

Jobs bok. 26:2.

2. #Vilket stöd du är för den svage, vilken hjälp

för den kraftlöse#.

Du; Bildad vilket livs-stöd är du för den svage.

Behjälplig för den kraftlöse.

Jobs bok. 26:3.

3. #Vilka råd du ger den som saknar förstånd,

så frikostig du är med din visdom!#.

Äger du visheten i din rådgivning, för de som

saknar förstånd.

Din visdom, vilket du frikostigt ger.

Jobs bok. 26:4.

4. #Vem har ingett dig dessa ord, vems ande

talar genom dig?#.

Vem har gett dig dessa visa ord.

Vems vishets-ande, talar genom dig?

Jobs bok. 26:5.

5. #Underjordens skuggor bävar, vattnet och de

som bor där#.

Under-jordens verksamma mörker skräckslagna,

vattnet och de som lever i den,

för visheten.

Jobs bok. 26:6.

6. #Dödsriket ligger naket inför honom, avgrunden

är blottad#.

Dödsriket känner sig avklädd inför honom.

Argunden utblottad.

Jobs bok. 26:7.

7. #Gudaboningen har han rest över öde rymder,

jorden har han hängt över tomma intet#.

Guda-boningen reser sig högt upp de

ödelagda rymderna.

I sin gudom hängt jordens yta över tomma intet.

Jobs bok. 26:8.

8. #Han knyter in vattnet i molnen utan att skyarna

rämnar av tyngden#.

Han förvara vattnet i molnen.

Utan himla-skyarna, spricker öppnar sig för vatnnets tyngd.

Jobs bok. 26:9.

9. #Han döljer sin tron, sveper den i skyar#.

Han avslöjar inte sin tron för mänskliga ögat.

Omsveper omsorgsfullt sin tron

i himlens skyar.

Jobs bok. 26:10.

10. #Runt havet har han dragit en gräns där ljus

och mörker möts#.

Beslutat i sitt eviga rådslut, dragit en bestämd

gräns för havets utbredande.

Fast gräns där ljuset och mörkret får mötas.

Jobs bok. 26:11.

11. #Himlens pelare darrar, skrämda av hans rytande#.

Himlens skapade pelare lever i skräck.

Uppskrämda av hans allmakt rytande ljud.

Jobs bok. 26:12.

12. #Havet rörde han upp med sin kraft, med sin

klokhet krossade han Rahav#.

Vidrör havets vatten med sin allmakts kraft.

Med sin personliga klokhet,

krossar förintar han Rahavs liv.

Jobs bok. 26:13.

13. #Med sin vind blåste han himlen ren,

hans hand genomborrade den snabba ormen#.

Med genom sin allmakt vindstyrka rengör han

i renhet himlen.

Hans allsmäktiga hand, genomborrade snabba

ormens liv från liv till död.

Jobs bok. 26:14.

14. #Detta är bara en glimt av hans verk, det vi

hört är blott en viskning .

Vem kan fatta hans allmakts dån?#.

Allt vad han beskrivits gjort, endast ett tecken

på hans stor-verk.

Det hört berättas, blott en viskning ur hans gudom.

Vilken mänsklig visdom kan förstå

hans allmakts stormande vindar?

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

ROGBERGA PASTORAT.

KYRKOHERDAR.

HARALD 1350

HÅKAN 1380-86.

OLOF 1409-10.

LARS 1442.

BIRGER 1462.

HAQUINUS 1524.

LARS ANDREAS 1545-79.

ERIC B. 1580-83.

HANS HERMANNI 1584-1593.

OLAUS PETRI 1598-1602.

MAGNUS EDMUNDI 1605-07.

UDDO LAURENTII ( ROBERGIUS ) 1609-38.

ERICUS SUNONIS TILLLANDER 1639-51.

BRODDO SVENONIS 1651-56.

ANDREAS AMBERNI HORNAEUS 1657-1700.

ZACHARIAS HORNAEUS 1700-25.

ANDREAS DRYSELIUS 1725-28.

JOHAN ÅLANDER 1729-1740.

PETER BERGWALD 1742-78.

ERLAND DRYSELIUS 1779-1795.

HANS CHRISTIAN KUGELBERG 1796-1823. ATHANASIUS WETTER 1824-32.

DAVID ISRAEL SJÖSTRÖM 1832-73.

CARL JOHAN SVALANDER 1874-83.

NILS JOHAN SANDELL 1883-1892.

JOHAN GUSTAF YMAN 1892-1905.

SVEN EMIL HAGBERG 1906-27.

JOSUA KILIAN 1928-

KOMMINISTRAR.

JOHANNES LUDOVICI ( BARCK ) 1625.

ISRAEL ( JOHANNES ) KROKIUS 1633-42.

DANIEL PETRI ( PÅFVE ) 1642-77.

JONAS LEONARDI HAGLINUS 1677-1705.

NICOLAUS ( ANDRE ) ELMEGREN 1707-11.

BRODERUS DRYSELIUS 1712-1736.

PETER ÅHMAN 1738-75.

JONAS SELLMAN 1776-85.

HANS CHRISTIAN KUGELBERG 1786-96.

ULRIC LÖNBLAD 1796-1812.

CARL MAGNUS HUSBERG 1813-26.

THEODOR PAGANDER 1827-51.

PEHR NICLAS NORDSTRÖM 1852-55.

ANDERS JOHANSSON 1856-1896.

JOHAN ALFRED BREDIN 1896-1910.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 25:1-6.

BILDADS TREDJE TAL.

Jobs bok. 25:1.

1. #Bildad från Shuach sade#.

Jobs bok. 25:2.

2. #Makten är hans, han inger fruktan,

hans som skapar sin ordning i himlarna#.

Vår Skapare äger all makt.

Han inger respekt, för vem han är.

Skapat utifrån sitt ordnings-tänkande,

sin ordning i himlarna.

Jobs bok. 25:3.

3. #Hans skaror är utan tal, alla nås av

hans ljus#.

Hans himla-skaror, finns i o-räkneligt antal.

Alla skapade varelser, bemöts av hans

eviga ljus.

Jobs bok. 25:4.

4. #Hur kan då en människa ha rätt mot Gud,

ett av kvinna född vara ren?#.

Hur kan då människan visa sig vara allvetande

mot Guds?

Hur kan varje människan utifrån moderlivet

vara född i renhet?

Jobs bok. 25:5.

5. #Inte ens månen är vit i hans ögon, inte ens

stjärnorna är rena#.

Månen inte vit i hans renhets ögon.

Inte ens stjärna i himlen lever i renhet.

Jobs bok. 25:6.

6. #Än mindre människan, det krypet, människobarnet, den masken!#.

Ser Guds avbild som, människobarnet, vilket

äger ett mask-liv.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

ORD AV UPPMUNRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL. 164.

16400. O-ändliga kärleken barmhärtig kärlek.

16401. Självisk kärlek sämre än o-självisk kärlek.

16402. O-själviska kärleken ödmjuk kärlek

givande kärlek.

16403. Självisk kärlek säger: kan inte ge kärlek

utan först fått kärlek.

16404. O-självisk kärlek säger: kan ge kärlek

o-beroende om få gensvara eller inte.

16405. O-ändlig godhet: ger ut godheten utan

får gensvar tillbaks.

16406. Glömskan o-ordningen bundsförvanter.

16407. I Ordningen finns ingen glömska.

16408. O-ordningen rider på glömskan.

16409. Ordningen rider på god planeringen.

16410a. Ordningssamt liv bättre än livets

tröttsamma liv.

16410b. Ordningssamt liv vad människan Behöver.

16410c. Där splittring råder finns o-ordnat liv.

16411. Psykiskt sårade människo-själar,

viljesvaga personer.

16412a. Trätgirige saknar livet i ge uppmuntran.

16412b. Trätgirige o-kunnig ge uppmuntran.

16412c. Trätgirige skadar sig själv.

16413. Ondskan fördömer anklagar människor.

16414a. Ondskan sårar ger skuldkänslor

ångest-känslor.

16414b. Ondskan förnedrar människan.

16415c. Ondskan undervärderar hennes

människo-värde.

16416. Saktmodet har inte sin bo-plats i vilket

hjärta sålt sig själv till ilskenheten.

16417. Ärligheten har inte sin boplats i vilket

hjärtat sålt sig till o-ärligheten.

16418a. Tänk få vara barmhärtighetens livs-bärare.

16418b. Tänk få vara glädjens livs-bärare.

16418c. Tänk få vara tacksamhetens livs-bärare.

16419. Låta godheten vara livets lag-stiftare.

16420. Tillåta godheten vara livets vägvisare.

16421. Visheten ger förökad lärdom.

16422. Tänk få vara omdömes-rik i Livet.

16423. Förkastad saktmod görs av ilskna personer.

16424. Förkastad saktmod görs av häftiga

personers liv.

16425. Förakta saktmodighetens rikedomar

görs av strids-lystna människor.

16426. Vis människa förstår godhetens uppmuntrande ord.

16427. Vis människa föraktar inte

uppmuntrande ord.

16428a. Vis människa lever i visheten.

16428b. Vis människa söker inte dårskapen.

16428c. Dumdristig person lever i dårskapen

16429. O-själviska personer vandrar på

renhjärtliga stigar.

16430. Välsignad den som funnit livets godhet.

16431. Välsignad den som funnit vänligheten.

16432. Välsignad den som funnit snällheten.

16433a. Låt inte godheten vika bort från ögon

och hjärta.

16433b. Låt inte snällheten vika bort från öron

och hjärta.

16433c. Låt inte vänligheten vika bort från

ögon och hjärta.

16434. Ödmjuke har sin bo-plats i ödmjukheten.

16435. Milde har sin boplats i mildheten.

16436. Vänlige har sin bo-plats i vänligheten.

16437a. Elake sprider elaka ord.

16437b. Elaka ord livets gissel.

16437c. Elaka ord livets fattigdom.

16438. I våg-skålen väger vreden lätt.

16439. Med läppars ord tala vänliga ord,

men hjärtats tankar besmittade av elakhetens

giftiga farligheter.

16440. I vågskålen väger föraktet lätt

kärleken tynger ned vågens livs-vikter.

16441. Kärlekens eldslågor förtär hatets ondska.

16442. Kärlekes elds-lågor förtär föraktets ondska.

16443. Kärlekens eld rengör föraktets smutsamma blödande själ-sår.

16444. Kärlekens läkande sötma rengör läker

hatets sårande själs-sår.

16445. Ödmjukheten talar sitt ödmjuka tal

genom ödmjukes frimodiga tunga.

16446. Ödmjukheten tröstar vägleder förmanar

uppmuntrar den ödmjukes lydnad.

16447. Vara lydnadens tjänare tjänarinna

lyssna på lydnadens ord vara hennes trogne

efterföljare i allt vad hon säger.

16448. HANDFULLA ORD LIVETS NYTTIGHETER:

a. LIVETS ÄRLIGHET.

b. LIVETS FINHET.

c. LIVETS MJUKHET.

d. LIVETS SNÄLLHET.

e. LIVETS ÖDMJUKHET.

16449. Stolthetens o-moraliska liv: nationens undergång.

16450. Öronens behärskande lyhördhet:

för sanningen, lögnens fiende.

16451. Ödmjukhetens moral: nationens framtid.

16452. Ögonens behärskande seende:

beskyddet mot livets frestelser och lockelser.

16453. Tacksamhetens och godhetens omsorg.

16454. Moraliska och etiska läran nyttig

för nationens levnadsregler.

16455. Anklagande fördömande tankar

tillhör livets o-nyttigheter.

16456. Fördömande anklagande tankar

smärtsamma sårande.

16457. Stolte: stolthetens tjänare eller tjänarinna

säger: jag kan allt, jag vet så mycket jag

behöver veta.

16458. Tänk få leva i gemenskap med ödmjukhetens lärdom och erfarenhet.

16459. Visa och uppmuntrande Ord:

Bra ha dig du sköter om det på troget sätt

nu får vi ta vara på den lärdom dagen givit oss.

16460. Gemenskapen med ringheten, litenheten

ödmjukheten: fördjupar livets lärdom & erfarenhet.

16461. Allteftersom åren går: blir människan

visare och klokare i livets lärdom och erfarenhet.

16462a. Nationell behov av behärskade tungor:

vara uppmuntrande, kärleksfulla.

16462b. Vara vaksamma antingen väljer man

godheten eller ondskan.

16463. Mänsklighetens stoltheten har inget bestående värde inför människors ögon.

16464. Ytlig reslg manlig trygghet, saknar inte

manliga tryggheten.

16465. Villig bekämpa penning-begärets

o-säkerhet otrygghet.

16466a. Ordet ödmjukhet främmande för

högmodiga personer.

16466b. Ordet vara saktmodig främmande för

ilskna häftiga personer.

16466c. Ordet vara barmhärtig främmande för

o-barmhärtigheten.

16467. Viljans tillåtelse till tålighetens frön få

sås växa till mognad: vara till stöd

uppmuntan hjälp.

16468. Viljans tillåtelse till ståndaktighetens frön

få sås växa till mognad: stödja uppmuntra hjälpa.

16469. Övermodet äger skrytsamt beteende.

16470. Uppmuntrande ord likt väl-doftande

blommor.

16471. Älskvärda nyttiga ord likt väldoftande

blommor.

16472. Sannings-enliga ord likt väl-doftande

blommor.

16473. Kunskapen och upplysningen gör

livet innehållsrikt.

16474. Kunskap & upplysning besparar människor

på från misslyckande göra olika misstag.

16475. O-tåligheten visar sig elak i sin o-tålighet.

16476. O-tåligheten tillhör livets o-nyttigheter.

16477a. Häftigheten visar sig elak i sin häftighet.

16477b. Saktmodigheten visar sig mild

i sitt sakmod.

16477c. Ilskna ord visar sig elak i ilskenheten.

16478. Ödmjukhetens med-känsla.

16479. Ödmjukhetens med-ömkan.

16480. Ödmjukhetens medlidande.

16481a. Högmodets själviska medlidande.

16481b. Högmodets själviska medömkan.

16481c. Högmodets själviska medkänsla.

16482. Högmodets själviskhet, tänker bara

på sig själv: bli själv-tillfredsställd.

16483. Lögnen visar o-moget beteende.

16484. Skrytsamheten o-moget beteende.

16485. Sanningen nationens framtid.

16486. Laglöst samhälle ingen litar på någon.

16487. Tålamodet mildheten utövas inte av

o-tåliga vredesfulla själar.

16488. Långmodigheten tåligheten bundsförvanter.

16489. Egoismen äger o-barmhärtigt beteende.

16490. Egoismen kärleks-lös hjärt-lös: i sitt beteende.

16491. Fegheten rädslan frimodighetens fiender.

16492. Storsintheten ondsintheten bundsförvanter.

16493. Tänk få bevara lugnet i stillheten

i världens o-tystnad.

16494. Tystnadens ödmjukhet varandras följeslagare.

16495. Högmodet o-lydnaden varandras följeslagare.

16496. Vreden bitterheten glädjefattiga.

16497. Vreden besvikelsen glädje-fattiga.

16498. Kärlekens: glädjens inspirations-källa.

16499a. Barmhärtigheten utesluter all vrede

och ilskenhet.

16499b. Vise svalka sin vrede: i självbehärskningens luttrande eld.

16499c. I vilket vreden förvandlas till idel tomhet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

UNDVIKA KÖTTLIGA VÄNNER.

JORDELIVET EN ÖKENVANDRING.

HELIGA BIRGITTA.

MÅNGA GÅNGER ÄR DET HERRENS VILJA ATT

ONDATANKAR FÖRFÖLJER OCH PLÅGAR OSS UTAN

ATT VI KAN DRIVA BORT DEM.

OM NÅGON FALLER SÅ SKALL NI INTE BLI

MODSTULNA FÖR DET OCH SLUTA UPP MED

ATT VANDRA FRAMÅT. CITAT INDRE VANDRING

SID. 40.

VANDRA INFÖR MIG OCH VAR FULLLKOMLIG.

FÖRSTA MOSEBOKEN. 17:1.

Vår himmelske Faders rådslut till människolivets

värde.

Hennes jordevandrings liv.

Förberedelse-tiden kärlekens tid.

Mänskligt tänkandet kortsiktigt tänkande.

Gudomligt tänkande långsiktigt tänkande.

I GETSEMANE FÅR DELA MÅLTID MED HONOM.

Hans jordeliv hans uppståndelseliv.

Gud besvarar o-självisa böner.

Hebreerna kunde erövrat kanaan på några veckor

Deras knotande kostade dem 40 år.

Sid. 73 Emerittaget.

Heliga brödet Eukarstin o-dödlighetens läkemedel.

Motgiftet mot döden. Ignatius brev till Efesierna sid. 87.

Saligprisningarna fullkomlighetens evangelium.

Evangeliets saligprisningar får sin

näring från korsets nav.

Utan Kristi sinna kommer du inte någon insikt

i saligprisningarna. Emeritaget. sid. 80.

Leva fromt dygdigt liv sid. 38 andlig teologi.

Ju mer och intim och djup kärleken är desto

mer kräver den respekt för den andres frihet

och en förmåga att vänta tills den andre

öppnar dörren till sitt hjärta. Påve Fransiskus.

Saligprisningarna blomstrar i egoismens ruiner:

eremittaget. sid. 83.

Varje saligprisning belönas av egoismens livlöshet.

Varje saligprisning: delger personlig belöning.

Fariseerna sadducerna: var försvars-lösa

mot Jesu vishet.

Beder om andliga förböner:

1. Serafimers förböner.

2. Kerubimers förböner.

3. Tronens förböner.

4. Herradömens förböner.

5. Dygders förböner.

6. Makters förböner.

7. Furstendömens förböner.

8. Ärkeänglars förböner.

9. Änglars förböner.

Trons väg. Trons liv. Tvivlets väg tvivlets liv.

Världens splittring fiendeskap växande polarisering.

Otuktens ande. Hosea. 4:12.

Det som är fött av Gud lämnar inte vårt.

Rådgivande ledarskapet: Ord. 11:24.

Efesierbrevet. 4:26: Bemöta vreden.

Getsename lidandet återupprrättar olydnadens

fall i synden.

I Edens lustgård.

Kontemplativa livet lydnadens liv:

från o-lydnaden in i lydnaden.

Människans över och straff Syraks bok. 10:12-13.

Syraks bok. 10:18.

Världshärskare Syraksbok. 10:13-

Moses saktmod. 4 Mos. 12:3.

Davids saktmod. Psalm. 132.1

Få lärljungens tunga. Jes. 50:4.

Ivrigt studerande av skrifterna fysiskt arbete

lydnad avsägelsen från allt jordiskt.

I Getsename-bönen Jesu bön inför sin Fader.

Riktade sin kärleksfulla blick till Fadern.

Jesu medlidsamma Kärlek.

Jesu ömma kärlek.

Jesu kärleksfulla hjärta.

Jesu barmhärtiga hjärta.

Jesu fridsamma hjärta. bed för oss.

Jesu smärtfyllda hjärta

Jesu sår-märkta händer.

Jesu sårmärkta hjärta.

Jesu törne-krona vår törne-krona.

2019.07.30.

KONTEMPLATIVA LIVET SKADAR MÖRKRETS

VÄLDE DJÄVULENS VÄRLD.

KÖTTSLIGA VILJA VÄRLDEN.

Gud är fadern men Han är ännu mer moder.

Salige Johannes Paulus II.

Kontemplativa Bönen bilden på Rom. 12:1-2.

Inre bönen: uttala Jesu hjärta

Vår moder Maria be för oss: i vilket hon besvarar

böner som bes.

Din nåd är det att det inte ute med oss.

Klagv. 3:22.

#Jungfru Maria visade sig för en bedjande nunna:

År 1830.

Sade till henne: #Jungfru Maria ville hjälpa

i hennes bedjande#.

Vilket gäller alla söker i kontemplativ bön:

Genom Jesu kärleksfulla hjärta tacksam för hennes ömma moders kärleksfulla hjärta.

Jungfru Maria älskar de människor som beder

för själarna och själarna i skärselden vilket hon

själv ständigt beder.

Belönar dem på olika sätt vill uppmuntra dem.

När fiende är på krigsstigen känner han sig hotad.

Tala ut sina aktiva lögner mot tankevärlden.

Kontemplativa livet:

människans andliga ryggrad.

Kontemplativa livet:

Getsemane livet vilket drar oss närmare

Jesu Maria moderliga ömma kärlek.

Tålmodige förlåter otåliges förhastade vilje-beslut.

Lärljunges säger ska jag förlåta min nästa

7 ggr Nej, säger du ska förlåta 7 ggr 70 ggr

din broder eller syster.

Övervinna besegra lögnens tankar inte i tankar

följa upp tankarna då dör de ut.

Följer jag upp dem fångar upp med får de ett

fotfäste i min tankevärld.

Vilket föda fram tvivel och o-tro.

Vi kan få hjälp av Jesu Marias förböner:

Bönen: #Jesus Maria moderliga kärlek be för oss#.

Trons fiender:

TVIVLET O-TRON INVÄNTA TRONS-TID.

Tvivlet in-väntar inte trons givna tid.

Tvivelaktigt-hjärta inväntar inte trons givna tid.

Trons givna tid rider på Uthålligheten tålamodet.

Tvivlet rider på o-tåligheten ilskenheten.

O-trons-hjärta rider på o-tålighetens högmodet.

#Järn kan slipas mot järn, och på samma

sätt den ena människans karaktär mot

den andres#.

#Likt järnets hårdhet slipas ett andra järns hårdhet.

Likt fostrars människans dagliga karaktär

mot varandra olika personliga karaktärer#.

Lydnaden inväntar alltid Guds rätta tid.

O-lydnaden o-tålighetens vän finner ingen

för invändet av Guds rätta tid.

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Syndens o-lydnad orenar själen.

Syndens olydnad dödar själen.

Synden olydnaden varandras vänner.

O-lydnaden synden bundsförvanter.

Syndens olydnad låter sanningen vara sin fiende.

Antingen är man syndens träl eller

sanningens tjänare.

Synden och sanningen lever som

fiender mot varandra.

Sanningen och synden lever i fiende-skap

med varandra.

Tvivlets Herre: säger skulle väl Gud har sagt.

Själarna i skärselden väntade på de levanders

förböner.

Efter lidandets luttringseld likt guldets värde

guldets renas från slaggets värde-löshet.

Ärkeängeln Gabriel besökte Sakarias till höger

om rökelsealtaret i templet.

Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit bönhörd.

Din hustru ska föda en son ge honom

namnet Johannes.

När du inte trodde på mitt ord du bli stum

intill barnets födelse.

Tvivlet behagade inte Ärkeängeln Gabriel.

Visad ståndaktighet trohet mot Kristus som

är eviga livets ord belönas med Livets krona.

Sången Magnifica frmhäver också grundskillnaden

mellan Elisabeth och Marias lovprisning.

I Lukas 1:

Elisabet vänder sig till Maria.

Maria direkt mof Gud: nästan glömsk

av sig själv. Citat: #Den lyssnande Maria# sid. 46.

Författare: Michele Mazzeo.


#Det räcker att vi ödmjukar oss och bär

o-fullkomligheter med tålamod.

Sann helighet ligger detta# 20/8 2019.

Denna lilla vägen Tankar av Therese av Lisieux.

#Mången är det Herrens vilja att onda andar

förföljer och plågas oss utan att vi kan driva

bort dem.

Om ni någon gång faller skall ni inte bli

modfällda för det och slut upp med att vandra

framåt#. Wilfred Stinnesen.

Dina sårmärkta händer fötter rör vid mitt hjärta.

Din törnekronas: vassa knivskarpa taggar

vidrör tankarna i tanke-världen.

Låt ditt blod flytande blodet runt taggarna

rena mina tankar#.

Köttsliga människr gör i gärningar inget nyttigt

för Guds rike.

Köttsliga människor genom sina gärningar vanärar

Guds vilja.

Andliga människor genom sina gärningar

ärar Guds vilja.

Människa kan inte leva i köttsliga viljan

samtidigt i andliga viljan inte tjäna två Herrar.

Antingen väljer man tjäna andliga eller

köttsliga viljan.

Kort läsning.

#Våra lidande i denna tid betyder ingenting

mot den härlighet som skall uppenbaras

och bli vår#. Rom. 8:18.

TVIVLET O-TRON UTMANAR TRON.

TRON UTMANAR TVIVLET OCH O-TRON.

Tänk få vara rätt-skaffens människa.

Heliga Jungfru Marias moders-kärlek:

bed för dina älskade barn.

Livet i den inre människan äger större

värde än yttre människans dödlighet.

Mänskligheten behöver bemötas av

förlåtelse förtroende förståelse

vilken belyser människors rätta värde.

Ta vara på förvalta:

Getsemane stunden.

Gisslingen med alla Jesu blödande sår.

Jesu törnekrona med att vassa taggars

blödande sår.

Äga en Guds-relation.

#Tänk få äga en Gudsrelation#.

Där ödmjukheten råder råder o-självisheten.

Gud är Ordningens Gud inte o-ordningens.

Fienden o-ordningens Herre.

O-befläckade Jungfru Maria: bed för oss.

Saliga de renhjärtade de ska se Guds härlighet.

Bättre vara kyskhetens slav träl än o-kyskhetens.

Maria vår förespråkerska beskyddarinna

hjäparinna förmedlerska.

Trons ande förtröstar på Herrens möjligheter.

Arvssynden rider på högmodet och o-lydnaden:

själviskheten vilket är en avgud.

Ödmjukheten litenheten arssynden farliga fiender.

Ödmjukheten beroende av treenigheten.

Intressant leva med Jesus Jesu Moder Maria

vär ömma Moder.

Tänk ut själv när det ska inträffa:

visar egostiskt tänkande: vilket saknar

stillhetens vilans inväntade tid.

Arvssynden målmedveten beslutsam

i vad den gör: kontrollerar människan.

Sjukdomen fullbordar sitt uppdrag: vilket fått

tilåtelse av arvssynden att utföra.

Förvandlar kroppens liv till död.

Trons vandring livets vila. utföra

Tvivlet smärtsam och skadlig.

Arvssynden beroende av tiden utföra sin

förströrelses verk i människors kroppar genom

arvsssyndens följder av högmodet och o-lydnaden

mot sanningen.

Mänsklighetens fader Adam och moder Eva

o-lydnad högmod mot sannngen fick fienden

ormen med sitt högmods-gift rätt utföra skadligt

smärtsamt lidande genom människans arvssynd.

Köttets gärningar aktiverar arvssynden.

Andens frukt köttets gärningars fiende.

2019.11.25

SJÄLARNA I SÄRSELDEN TROGNA FÖREBEDJARE.

VÄNTAR PÅ VÅRA FÖRBÖNER.

TILLÅTA TRONS ANDE PÅVERKA VÅRT

SINNERLIGA FÖRSTÅND.

Isak sörjde sin moder Sarars bortgång:

men fann sin tröst uppmuntran Rebecka.

Sara och Rebecka var ofruktsamma.

Isak bad om Rebeckas fruktsamhet:

fick tvillingsöner vid 40 års ålder.

Den förstfödde var Esau: andre födde Jakob.

Adam: mänsklighetens faders liv blev långt.

Abrahams liv 175 år:

Saras liv 127 år. Isak var 37 år vid hennes död.

Sara var 90 år vid Isaks födelse.

Abraham 100 år vid Isak födelse.

Abraham 86 år vid Ismaels födelse.

Ismael var 14 år vid Isaks födelse.

När syndafloden upphört att täcka jordens yta:

Gud gör ett evigt förbund med mänskligheten

med regnbågens flerfaldiga färger på himlen.

Vilket var ett tydligt tecken.

Guds utvalda tid för som ska ske inte människans

uttänkta tid.

Arvssynden villig ta död på alla levande varelser:

allt mänskligt liv!

Arvssynden utövar sitt uppdrag genom

köttets gärningar.

Människor som inte accepterar Jungfru Marias

o-befläckade avelse: lever i sin stolthet:

likt Ewas landsflyktiga barn.

MÄNSKLIGA TIDEN INTE BEROENDE PÅVERKAD

AV GUDS TID.

MÄNSKLIGA TIDEN LEVER SITT EGNA LIV.

MÄNSKLIGA TIDEN PÅVERKAR STYR

MÄNSKLIGA TIDEN.

GUDS TID LÅTER SIG INTE PÅVERKAS ANTINGEN

AV MÄNSKLIGA TIDEN ELLER MÄNNISKANS

ÅLDER.


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frgor

Kalender

M Ti On To Fr L S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis blogg p www.bloggplatsen.se