Alla inlägg den 9 april 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 18:1-21.

 

BILDADS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 18:1.

 

1.  #Bildad från Schach sade:#.

 

Jobs bok. 18:2.

 

2.  #När skall denna ordström hejdas?

Sansa dig, sedan kan vi talas vid#.

 

Lugna dig, i ditt ord-flöde, vilket gör vi kan

     fortsätta vårt tal.

 

Jobs bok. 18:3.

 

3.  #Varför betraktar du oss som nöt,

tror att vi är dumma?#.

 

Varför betraktar du oss som dårar.

        Tror du vi är dum-dristiga. 

 

Jobs bok. 18:4.

 

4.  #Du slits sönder av ditt eget raseri.

Skulle jorden läggas öde för din skull och klippan

       rubbas från sin planta?#.

 

Utifrån ditt våldsamma beteende, vilket blir dig

    till eget fördärv.

För ditt lidandets skull, Job; jorden allt på vad är

      ödeläggas.

Bergfasta klippan rubbas från sin planta. 

 

Jobs bok. 18:5.

 

5.  #Dock den gudlöses ljus slocknar, elden brinner

inte på hans härd#.

 

Gudlöses lycktas ljus slocknar för evigt.

      Eldens hetta brinner inte på hans 

 öppna eld.

 

Jobs bok. 18:6.

 

6.  #Det blir mörkt i hans boning, lampan slocknar

för honom#.

 

I hans bostad finns mörkret, hans livs-lågas lampa

       slocknar för honom.

 

Jobs bok. 18:7.

 

7.  #Hans raska framfart hejdast, hans egna planer

sätter krokben för honom#.

 

Hans själviska framtids-planer, blir till honom

      fördärv och olycka.

 

Jobs bok. 18:8.

 

8.  #Hans fötter fastnar i nätet, fångstgropar lurar

på hans väg#.

 

Hans egna fötter fastnar i ego-centriska snaran.

       Olyckans fall-gropar, bedrar honom till 

livets fördärv och undergång.

 

Jobs bok. 18:9.

 

9.  #Fällan slår igen om vristen, och han sitter fast

i saxen#.

 

Syndens snara, håller hans vrist fången i 

     gudlöshetens fälla.

 

Jobs bok. 18:10.

 

10.  #Snaran ligger dold på marken på stigen

väntar honom gillret#.

 

Ondsinthetens snara, ligger gömd för ögat,

      på hans vandringsstig.

 

Jobs bok. 18:11.

 

11.  #Fasor ansätter honom från alla håll,

de är honom hack i häl#.

 

Olyckor och fördärv förföljer honom.

 

Jobs bok. 18:12.

 

12.  #Det onda vill sluka honom, olyckan väntar

på att fälla honom#.

 

Ondskans listighet, villig tillintetgöra hans liv.

       Olyckan in-väntar honom, likt en fälla.

 

Jobs bok. 18:13.

 

13.  #Hans hud förtärs av sjukdom, hans lemmar

av Dödens förstfödde#.

 

Hans hud: Jobs hud: äts upp av sjukdom.

      Hans kropps lemmar förtärs av Döden. 

 

Jobs bok. 18:14.

 

14.  #Han rycks bort från sitt trygga hem och förs

till Fasornas konung#.

 

Du, Job; ryckts bort från ditt trygga hem.

       Nu förs till Olyckans fördärvets konung.

 

Jobs bok. 18:15.

 

15.  #Lilit intar hans hem, svavel sprids över

platsen där han bott#.

 


Brinnande eldsvavel sprids över din bo-plats

       förtärde allt som fanns där du bott.

 

Jobs bok. 18:16.

 

16.  #Nertill torkar hans rötter, upptill vissnar

hans krona#.

 

Hans livs-rötter, förtorkas.

     Hans huvuds livskrona förvissnar. 

 

Jobs bok. 18:17.

 

17.  #Hans minne försvinner från jorden, på gator

och torg nämns aldrig hans namn#.

 

Gudlöses minne, utplånas på jordens yta.

        Hans namn uttalas aldrig på gator och tal 

inför människor.

 

Jobs bok. 18:18.

 

18.  #Han störtar från ljuset till mörkret och drivs 

ut från världen#.

 

Han faller häftigt från ljuset in i mörkret.

      Blir utdriven från världen.

    

Jobs bok. 18:19.

 

19.  #Han får varken ättling eller arvinge i sitt folk,

ingen i hans hus överlever#.

 

Hans egna ättling arvinge, får möta döden i 

    sitt egna folk.

 

Jobs bok. 18:20.

 

20.  #I väster väcker hans öde förfäran, i öster 

grips man av skräck#.

 

I väster, väcker hans livs ödeläggelse rädsla.

    I öster, grips folket av fasa och skräck.  

 

Jobs bok. 18:21.

 

21.  #Detta drabbar syndarens hem, så går det

där man inte vill veta av Gud#. 

 

Vilket drabbar syndarens hem.

        Så går det med den gudlöses liv.

 

 

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 27:1-23.  

 

JOBS SVAR PÅ BILDADS TREDJE TAL.

 

DEL. 2.

 

Jobs bok. 27:1.

 

1.  #Job fortsatte sitt tal och sade:#.

 

Jobs bok. 27:2.

 

2.  #Så sant Gud lever, han som vägrar mig min rätt,

den Väldige, som fyllt mig med bitterhet:#.

 

Vet; Gud lever.

       Vägrar belöna mitt rättfärdiga liv.

Den Väldige Guden.

      Istället fyllt mig med bitterhetens bittra smak. 

 

Jobs bok. 27:3.

 

3.  #Så länge jag har liv i mig och Gud låter mig

andas#.

 

Så länge Gud i sin nåd tillåter livets ande vara kvar

        i mig.

Låter han mig få andas liv, vilket inte döden gör. 

 

Jobs bok. 27:4.

 

4.  #Skall jag aldrig ta en lögn i min mun,

aldrig låta falskhet komma över mina läppar#.

 

Så länge inte döden berövat mig livet,

     frimodigt vägrar låta lögnen vara herre i

min mun.

     Aldrig tillåta falskheten, vidröra mina läppar.

 

Jobs bok. 27:5.

 

5.  #Aldrig att jag ger er rätt!

Till min död vidhåller jag min oskuld#.

 

Aldrig så länge mitt liv inte tas ifrån mig,

        ska låta er ord ger er rätt över mitt liv.

Ända till mina döds-dagar håller jag fast vid

     min o-skuld.

 

Jobs bok. 27:6.

 

6.  #Jag står fast vid min rättfärdighet och vägrar

att ge upp den, jag har ingenting att förebrå mig#.

 

Lever ståndaktigt liv, vid min rättfärdighet.

      Vägrar ge upp, mitt renhjärtliga o-straffliga liv.

Har ingenting, klandra tillrättavisa mig själv för.

 

Jobs bok. 27:7.

 

7.  #Må min fiende stå som den skyldige,

min motståndare röna syndarens öde!#. 

 

Låt min fiendes ord, vara den skyldige.

       Min motståndares ord, erfarenhet bli

ondsintes ödeläggelse och fördärv.

 

Jobs bok. 27:8.

 

8.  #Var är den ogudaktiges hopp när döden kommer, när Gud tar tillbaka hans liv?#.

 

Var  finner vi den gudlöses framtids-hopp,

   när döden bemöter honom.

När hans livslåga tas tillbaks av Gud själv?

 

Jobs bok. 27:9.

 

9.  #Kommer Gud att höra hans rop när nöden

drabbar honom?#.

 

Kommer Gud bönhöra den o-gudaktiges bönerop

     om livets räddning.

 

Jobs bok. 27:10.

 

10.  #Kan han ha sin glädje i den väldige,

anropa Gud var dag och stund?#.

 

Har den gudlöse sin glädjefyllda trygghet i

      den Väldige.

I sin åkallan dagligen inför Gud?

 

Jobs bok. 27:11.

 

11.  #Jag lär er vad Gud är i stånd till och döljer

inte hur den Väldige handlar#.

 

Jag lär, undervisar er vad Gud vill göra.

      Vill inte dölja hans gudomliga verk.

 

Jobs bok. 27:12.

 

12.  #Ni har ju själva sett det, varför då dessa

tomma fraser#.

 

Era mänskliga ögon beskådat det.

      Varför låter er tomma ords tal, få höras. 

 

Jobs bok. 27:13.

 

13.  #Detta är den lott som beskärs en gudlös,

den del som våldsmannen får av den Väldige#.

 

Detta är den gudlöses belönings-löshet.

        Våld-mannens personliga belöning-löshet

vilken han får.

 

Jobs bok. 27:14.

 

14.  #Har han många söner faller de för svärdet,

hans barn får aldrig äta sig mätta#.

 

Gudlöses många söner, får möta dödliga svärdet.

     Dödliga svärdet, dödens bundsförvant.

Hans barn, lever av o-mättnad. 

 

Jobs bok. 27:15.

 

15.  #De som undkommer, dem lägger pesten i graven, och inga änkor håller dödsklagan#.

 

De som lyckas undkomma svärdet, lyckas

    pestens smittsamhet beröva dem på livet.

De dödas änkor, håller ingen döds-klagan.

 

Jobs bok. 27:16.

 

16.  #Om han också hopar silver som sand

och samlar dyrbara kläder på hög#.

 

Om den gudlösa, samlar silvrets värde likt

    sandkornens antal  samlar dyrbara kläders-plagg

lever i daglig kräck för dödens vassa svärd.

 

Jobs bok. 27:17.

 

17.  #Blir det den rättfärdige som bär dem,

den ostrafflige som tar hand om silvret#.

 

Blir det den renhjärtlige, som använder dem.

     O-strafflige få äga silvrets värde.

 

Jobs bok. 27:18.

 

18.  #Huset han bygger är som ett fågelbo,

som den koja en väktare gör#.

 

O-gudaktiges hus, byggt som fågelbo.

      Den rättfärdige gör fågelboet till

böne-koja där böneväktaren beder.

 

Jobs bok. 27:19.

 

19.  #Rik går han till sängs ----- en sista gång,

när han slår upp sina ögon är allt borta#.

 

Med rikedomen går den gudlöse till nattens vila.

      När han vaknar all fåfänglig rikedom försvunnen.

 

Jobs bok. 27:20.

 

20.  #Han jagas av fasor på dagen, om natten

förs han bort av stormen#.

 

Gudlöse blir skräckslagen på ljusa dagen.

       Under nattens vila, bortrövad av vindens styrka.

 

Jobs bok. 27:21.

 

21.  #Östanvinden slungar i väg honom, sveper bort

honom från hans plats#.

 

Östan-vindens styrka, kastar iväg honom.

        sveper bort honom från hans trygga bo-plats. 

 

Jobs bok. 27:22.

 

22.  #Han angrips utan förskoning och tvingas

ta till flykten#.

 

Blev angripen utan förskoning, tvingande fly 

      för livet.

 

Jobs bok. 27:23.

 

23.  #Alla klappar hånfullt i händerna, där han

bodde visslar man åt honom#. 

 

Alla i hans omgivning, visar sitt hånfulla beteende,

       när de ser hans olyckor.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 166.

 

16600.  Ondskan glädje-dödaren.

 

16601.  Föraktet  glädjedödaren.

 

16602.  Hån-leendet  glädjedödaren.

 

16603.  O-barmhärtigheten glädjedödaren.

 

16604.  Skrytsamhetens tunga övat sig i

vara skrytsam.

 

16605.  Tänk få vara o-intresserad av

ego-tänkandet.

 

16606.  Friden ordningen bundsförvanter.

 

16607.  Ron ordningen livets bundsförvanter.

 

16608.  Tålige tålighetens föredöme  förebild.

 

16609a.  Vreden fyller den vrede med livets pina

    inre smärta lidande.

 

16609b.  Fyller människan med ångest-känslor.

 

16609c.  Vreden o-hälsosam.

 

16610.  Kvinnans njutning av graviditeten.

 

16611a.   Ilsknes förändrade synsätt uppförande

      på ilskenheten, gör honom saktmodig.

 

16611b.  Häftiges förändrade upp-förande synsätt

   på häftigheten, gör människan saktmodig.

 

16612.  Gemenskap vänskap  bättre än o-vänskapen.

 

16613.  Saktmodet skapar gemenskap  vänskap.

 

16614a.  Vreden skapar o-vänskap  splittring oro

förvirring.

 

16614b.  Vad väljer människans fria vilja?

 

16615.  Ondskan livets skadegörare.

 

16616.  Döden livets  skade-görare.

 

16617.  Vad väljer människans fria vilja: livet

eller vara ondskans vän?

 

16618.  Vredens ondska, lever egots

njutningsbara liv.

 

16619.  Ondskan säger, tänk få vara vän med döden.

 

16620a.  Ilskenhetens ondska kontrollerar

ilsknes liv.

 

16620b.  Häftighetens ondska kontrollerar

häftiges liv.

 

16621.  Saktmodiges liv lever i renhet,

från vredens o-rena gärningar.

 

16622a.  Saktmodig mun renad från vredens ord.

 

16622b.  Saktmodiga tungor renade från

    vredens farliga ord.

 

16622c.  Saktmodiga tankar renade från 

ilskenhetens giftiga ord.

 

16623.  Vreden ilskenheten häftigheten lever

i daglig släktskap med varandra.

 

16624.  Godheten vänligheten snällheten lever

i daglig släktskap med varandra.

 

16625.  Ilskne behöver umgås med saktmodiga

människor, vilket blir nyttigt formbad dö bort

     från egots ilskenhet.

 

16626.  Elake behöver umgås med vänliga människor, vilket blir nyttigt formbad dö bort

      från egots elakhet.

 

16627.  Alla människor inte fått livets nyttiga

    förmån få tjäna saktmodet vara hennes

trogne tjänare i allt.

 

16628.  Alla människor inte fått livets nyttiga förmån

     få dagligen tjäna tåligheten  vara hennes tjänare 

eller tjänarinna i allt.

 

16629.  Vilken livsinriktning vill mänskligheten

     välja, leva för  leva i gemenskap med.

 

16630.  Saktmodets liv, driver oss längre bort

från ilskenheten.

 

16631.  Ilskenheten ser sin egen värdelöshet.

 

16632.  Saktmodets liv, driver oss längre bort

från häftighetens inflytande.

 

16633.  Häftigheten ser sitt ego värdelöst.

 

16634.  Tröste-rika tåligheten livets uppmuntrare.

 

16635.  Trösterika uthålligheten livets

värdesättare.

 

16636.  O-tröstliga o-tåligheten livets förödmjukare.

 

16637.  O-tröstliga elakheten livets förödmjukare.

 

16638.  I tvivelaktiga tankar, finns ingen ro och vila.

 

16639.  I trons vandring, finns livets nyttigheter.

 

16640.  Ståndaktigheten  livets tröstare

      bärare och uppmuntrare.

 

16641a.  Tålige ifrågasätter inte tåligheten.

 

16641b.  O-tålige sålt sitt dyrbara liv,

till o-tåligheten.

 

16641c.  Tålige sålt sitt dyrbara liv till tåligheten.

 

16642.  Bättre sälja sitt liv till tåligheten

än till o-tåligheten.

 

16643.   Den vrede lever i vredens lastbara liv.

 

16644.  Ilskne lever i ilskenhetens lastbara liv.

 

16645.  Elake lever i elakhetens lastbara liv.

 

16646.  Spridda lögner  spridda agnar för vinden.

 

16647a.  Spridda lögner väger lätt på livets våg.

 

16647b.  Spridda lögnaktiga ord väger lätt

på sanningens våg.

 

16647c.  Sanningen väger tyngre än spridda lögner.

 

16648.  Artighet vänlighet  fint uppförande

vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16649.  Låta saktmodet blir till kär medlem

i familje-livet.

  

16650a.  Konsumtionssamhället  påverkar 

miljö-förstöringen.

 

16650b.  Själviska komsumtions-samhället

hänsynslös mot miljön.

 

16650c.  Miljöförstöringen rider på 

konsumtionssamhället.

 

16651.  Konsumtionssamhället rider på stoltheten.

 

16652.  Ödmjukheten förminskar konsumtionssamhällets begär.

 

16653.  Konsumtionssamhällets begär skadligt

för människan och miljön.

 

16654a.  Fridsamme vilar i nattens vila,

sinns-ron  sinnesfriden.

 

16654b.  Harmoniske vilar i nattens vila,

i Ron och livets harmoni.

 

16655.  Den vrede äter vredens bröd.

 

16656.  Ilskne äter ilskenhetens skadliga bröd.

 

16657.  Häftige äter häftighetens smärtsamma bröd.

 

16658.  Saktmodige finner livets-bröd

i sakmodigheten. 

 

16659.  Godhjärtlige finner livetsbröd i godheten.

 

16660.  Late  bekväme ärar latheten,

o-kunnig om myrans flitighet.

 

16661a.  Saktmodige kyler ner vredens hetta.  

 

16661b.  Godhjärtlige kyler ner elakhetens hetta.

 

16661c.  Saktmodige kylar ner ilskenhetens hetta.

 

16662.  Snälle kyler ner elakhetens hetta.

 

16663a.  Dåren förtalets slav.

 

16663b.  Dumdristige skvalleriets träl.

 

16663c.  Dåren avundets slav.

 

16664.  Visheten bygger sitt hus vishetens

fasta grund.

 

16665.  Dåren bygger sitt hus på dumdristighetens

o-säkra grund.

 

16666a.  Pratsjukan  livets förlorare,

tystnaden livets vinnare.

 

16666b.  Vara livets vinnare bättre än vara

livets förlorare.

 

16667.  Sinnesfriden eller livets lidelse,

vad väljer mänskligheten.

 

16668.  Ondsinte slås  till marken,

av sin egen ondska.

 

16669.  Hårda uttalade ord, skadliga ord.

 

16670.  Mjuka milda ord  läkande ord.

 

16671a.  Vänlige visar vänlig uppsyn mot

elakhetens beteende.

 

16671b.  Godhjärtlige visar godhetens leende

mot elakhetens beteende.

 

16671c.  Snäll människa visar sitt snälla leende

mot elakhetens skadliga beteende.

 

16672.  Saktmodige lärt sig leva utan ilskenheten.

 

16673.  O-tålige lärt sig leva i tåligheten.

 

16674.  Dominantiska människor  visar o-tåligt

livs beteende.

 

16675a.  Ödmjukes livsstil äras av tåliga personer.

 

16675b.  Ödmjukes livsföring äras av saktmodig

människor.

 

16675c.  Ödmjukes liv bättre än dominanta


personers viljor.

 

16676.  Makt-lystna personer svåra umgås med.

 

16677.  Maktlystna personer  ensamma vargar.

 

16678.  Maktlystna människor tänker på sig själva.

 

16679.  Maktlystna personer  o-sociala människor.

 

16680.  Stolta upp-blåsta människor  självgoda

personer.

 

16681.  Självgoda människor ärar sina händers verk.

 

16682a.  Lögnaren talar ljugar-språket.

 

16682b.  Lögnaren främmande för sanningens språk.

 

16682c.  O-tålige o-tröstlig o-hjälpsam.

 

16683.  Otåliga människor kan inte visa varandra

   tålmodighet, en blind kan inte leda en blind

båda två faller de o-tålighetens fallgrop.

 

16684.  Tålmodige kan hjälpa uppmuntra trösta

de två o-tåliga som tillsammans fallit

     i o-tålighetens grop.

 

16685.  Bättre bli fångad av tåligheten än

bli fångad i o-tålighetens snara.

 

16686a.  Mildheten: mildes herre, medkänslans vän.

 

16686b.  Saktmodigheten: saktmodiges herre,

     med-lidandets vän.

 

16686c.  Saktmodet stillar vredens hatiskhet.

 

16687.  Saktmodet stillar  iskenhetens förakt.

 

16688.  Saktmodet stillar  häftighetens 

försktfulla beteende.

 

16689.  Vreden kärlekslös i sitt beteende.

 

16690.  Argsintheten respektlös i sitt beteende.

 

16691.  Kärleken stillar hatets ilskenhet.

 

16692.  Kärleken stillar föraktets häftighet.

 

16693.  Saktmodet önskvärd i saktmodiges ögon.

 

16694.  Kärleken älskvärd i kärleksfulles ögon.

 

16695.  Kärleken uppskattad i kärleksfulles tankar.

 

16696.  Bestående beslut  långsiktigt.

 

16697.  Snabb vinningslystenhet kortsiktig.

 

16698. Två o-tåliga personer kan inte trösta

uppmuntra varandra.

 

16699.  Stolte upphöjer sig själv, ser sig själv

som o-felbar. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

JOBS BOK. 28:1-28.

 

JOBS SVAR PÅ BILDADS TREDJE TAL.

 

DEL. 3.

 

Jobs bok. 28:1.

 

1.  #Det finns gruvor med silver, platser där man 

utvinner guld#.

 

Under jordens yta finns olika mineraler.

     Silvrets värde, penningbegäret lockelser till

livets matriella rikedomar.

    Penninbegäret rider på silvrets värde.

Platser där guldets värde utvinns.

      Guldets värde,  penningbegärets frestelser.

Vilket ger kortsiktig trygghet.

     Skapar själslig oro och bekymmer. 

 

Jobs bok. 28:2.

 

2.  #Järn hämtas ur marken, och stenar smälts

till koppar#.

 

Järnmalmens fyndigheter, hämtas ur markens yta.

       Jordens stenar smälts till koppars-vinning. 

 

Jobs bok. 28:3.

 

3.  #Människan får mörkret att vika och tränger 

längst ner i djupen till stenen som göms i 

     svartaste natt#.

 

Längs ned i jordens djup finns stenens bo-plats.

 

Jobs bok. 28:5.

 

5.  #Djupt under jorden som frambringar föda

förvandlas allt som av eld#.

 

Djupt under jordens inre yta, finns näringsrika

      växtkraften, till liv. 

 

Jobs bok. 28:6.

 

6.  #Där nere är stenen safir och gruset är guld#.

 

Stenen blir safir,  gruset blir guld.

 

Jobs bok. 28:7.

 

7.  #Stigen dit är okänd för örnen,

falkens öga har inte sett den#.

 

Stigen under jordens yta, o-känd för örnens

      flygande ögon.

Falkens flyktiga ögon, har inte sett jordens inre stig.


Jobs bok. 28:8.

 

8.  #Den trampas inte av stolta rovdjur, lejonet

går inte där#.

 

Jordens inre stig, inte förtrampad av stolta

     rytande rovdjur.

Lejonet går inte på den.

 

Jobs bok. 28:9.

 

9.  #Människan ger sig på den hårda stenen

och vänder bergen ut och in#.

 

Människan lockas frestas, till utvinna hårda

     stenens värde.

 

Jobs bok. 28:10.

 

10.  #Hon hugger gångar in i klippan, och alla

slags dyrbarheter blottas för ögat#.

 

Människors händer, hugger gångbara tunnlar

   in i klippans fasta berggrund.

Utvinner i sin begärs lystnad dyrbarheter,

      vilket ses i människors ögon.

 

Jobs bok. 28:11.

 

11.  #Vattenådror täppor hon till, och det som

var dolt förs upp i ljuset#.

 

Av skaparens skapade vattenådror blir igenfyllda.

     Vad för ögat varit fördolt, förs upp i ljuset 

för ögats seende.

 

Jobs bok. 28:12.

 

12.  #Men visheten var finns den?

Var är den plats där insikten bor?#.

 

Var finns visheten för människors sökande.

       Platsen där insikten har sin boplats?

 

Jobs bok. 28:13.

 

13.  #Människan vet inte vägen till den, man finner

den inte i de levandes land#.

 

Människans o-kunnighet, känner inte till vägen

      till vishetens rikedomar.

Vilket gör hennes sökande till skapelsen

     dyrbarheter.

 

Jobs bok. 28:14.

 

14.  #Den är inte hos mig", säger Djupet,

och Havet säger: "Här finns den inte"#.

 

Djupet säger: visheten finns inte hos mig.

     Havets säger: visheten finns inte i havet.

 

Jobs bok. 28:15.

 

15.  #Den kan inte köpas för guld, inte betalas

med silver#.

 

Visheten kan inte köpas av guldets dyrbara värde.

      Visheten ges inte genom silvets värdes betalning.

 

Jobs bok. 28:16.

 

16.  #Den förvärvas inte med guld från Ofir,

med dyrbar onyx och safir#. 

 

Vishetens rikedomar förvärvas inte av guldets

     värde från Ofir.

Inte med onyxet och safirers dyrbarheter. 

 

Jobs bok. 28:17.

 

17.  #Varken guld eller glas kan mäta sig med den,

den byter man inte mot gyllne klenoder#.

 

Guldets och glasets värde, kan ej jämföras med

       vishetens värde.

 

Jobs bok. 28:18.

 

18.  #Än mindre då mot kristell och koraller.

Att äga visheten är mer än att äga pärlor#.

 

Jämförs ej med kristallers och korallers

    skönhet och ljuvlighet.

Vara ägare till visheten värdefullare än äga 

     pärlor dyrbarhet.

 

Jobs bok. 28:19.

 

19.  #Nobis topas kan inte mäta sig med den, 

den kan inte köpas med renaste guld#.

 

Vishetens värde kan inte köpas med renaste 

      guldets värde.

 

Jobs bok. 28:20.

 

20.  #Visheten, varifrån kommer den?

Var är den plats där insikten bor?#.

 

Visheten varifrån kommer den till de som

    söker den?

Var finns bo-platsen för insikten?

       

Jobs bok. 28:21.

 

21.  #Den är dold för alla levande varelser, inte ens

himlens fåglar kan se den#.

 

Visheten fördold  för alla levande varelser.

     Fördold  för Alla himlens fåglars ögon.

 

Jobs bok. 28:22.

 

22.  #Avgrunden och Döden säger:

"Vi har bara hört talas om den"#.

 

Döden  avgrunden säger:

      Vi har hört talas om visheten.

 

Jobs bok. 28:23.

 

23.  #Men Gud känner vägen till den, han vet var

visheten bor#.

 

Endast Gud i sitt allvetande, vet vägen till visheten.

        Känner till hennes bo-plats.

Jobs bok. 28:24.

 

24.  #Hans blick når till jordens ände, allt under 

himlen ser han#.

 

Hans allvetande blick, överblickar intill

      jordens ände.

Han seende blickar ser allt under himlen.


Jobs bok. 28:25.

 

25.  #När han bestämde vindens vikt och vattnets

mängd och mått#.

 

I skapelsens olika skeende, bestämde vindens vikt.

         Bestämde mängden av vattnet.

Bestämde vattnet yta i skapelsen. 

 

Jobs bok. 28:26.

 

26.  #När han stadgade en lag för regnet

och fastställde åskvädrens bana#.

 

Bestämde stadgad lag för regnets inflytande.

     Fastställde åsk-vädrets livs-bana.    

 

Jobs bok. 28:27.

 

27.  #Då såg han visheten och granskade den,

lärde känna den och utforskade den#.

 

Såg på vishetens skönhet, granskade den.

      I sin betraktelse av den, lärde känna den.

Utforskade hennes djupheter.  

 

Jobs bok. 28:28.

 

28.  #Till människan sade han:

"Att frukta Herren, det är vishet, att sky det

     onda är insikt#. 

Sa till människan,

        Frukta Herren din Gud, vilket ger vishet.

Avsky ondskan, vilket ger insikt.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

HULTSJÖ PASTORAT:

 

 

HULTSJÖ FÖRSAMLING.

 

SKEPPERSTAD  FÖRSAMLING.

 

HJÄRTLANDA   FÖRSAMLING.

 

 

KYRKOHERDAR.

 

 

ALGOT  1326-37.

      MAGNUS HOLMGERSSON  1353.

NICOLAUS  1366-1409.

       PETHER  1454-1464.

ANDERS  1554-1563.

        PETRUS PETRI UNGIUS  1567-1610.

SAMUEL PETRI UNGIUS  1612-1623.

      GEORGIUS PETRI ULBECKIUS  1625-1628.

DANIEL  ( PETRI )  VIRGANDER  1631-1653.

       SVENO GISLONIS SPINERUS  1653-1670.

ANDREAS AUSENIUS  1670-1702.

     ANDREAS  ( BENEDICTI ) LIUNGMAN 1702-1726.

NIKOLAUS KROK   1728-1729.

        HAQUINUS STICKMAN  1730-1744.

ANDERS RUDA    1746-1781.

      JOHAN GABRIEL HOLMSTEDT  1782-1793.

PETRUS PONTEN  1794-1824.

       JOHAN PONTEN  1825-1836.

ERIK GUSTAF THEORIN   1836-1842.

      SUNE GUSTAF BOLIN  1842-1877.

KARL JOHAM MOBERGER  1877-1893.

      FRANS OSCAR CARLBERG   1894-1909.

JOHN GUSTAF EMANUEL PONTEN 1910-

 

KYRKOHERDAR I SKEPPERSTAD.

 

NIKOLAUS   1331.

      KARL  1355-1369.

 

KOMMINISTRAR GEMENSAMMA FÖR SKEPPERSTAD

     OCH HJÄRTLANDA.

 

MICHAEL  LAURENTII  1593.

      MAGNUS NICOLAI BRINGENSIS   1603.

SAMUEL PETRI UNGIUS 1610

       LARS  1614-1617.

OLOF  1623-1633.

       MAGNUS LAURENTII    1629-1642.

JONAS SUNONIS  1642-1654.

        HOLMSTEN JONSSON  1655-1675.

JONAS  LIUNGH  1675-1695.

      JOHAN MONTELIUS   1696-1709.

LAURENTIUS MONTELIUS   1708-1736.

      SVEN LUNDGREHN   1737-1768.

JOHAN GABRIEL HOLMSTEDT   1770-1782.

      ERIC RUDA  1782-1788.

NILS STENBERG  1789-1803.

      BENGT WIDEGREN  1804-1811.

JOHAN PONTEN  1812-1825.

     ANDERS DANIEL PONTEN  1826-1832.

ANDERS ANDERSSON  1833-1834.

      JOHAN ANTON PONTEN  1835-1849.

CARL FREDRIC SJÖSTRAND  1850-1867.

      CARL FREDRIK LJUNGQVIST  1867-1876.

FRANS NIKOLAUS HAGSTRÖM  1876-1878.

      KARL AUGUST ANDERSSON 1879-1880.

PETER GUSTAF OHLSSON  1881-1886.

      EMIL HERMAN APPELBLAD  1887-1891.

FINGAL BERGQVIST  1891-1897.

      JOHAN GUSTAF EMANUEL PONTEN 1898-1910.

RAGNAR PAULUS JOHAN MATHIAS LINDSTAM

       1911-1918.

RUPERT ANTON MANFRED SANDBLOM 1919-

 

  

 

 

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

MALMBÄCKS PASTORAT.

 

KYRKOHERDAR.

 

 

HAQUINUS  1295.

      ORMOLFUS  1292-1295.

ULPHO   1312-1328.

      SVENO  1338.

JON   1388.

     HAQUINUS  1524.

NILS  1550-1560.

      BERGERUS  PETRI  1563-1600.

PETRUS LAURENTII  1601-1626.

       ZACHARIAS JOHANNIS  1626-1657.

SVENO PETRI LANGELIUS  1656-1675.

       PETRUS E. WIRESTADIUS  1677-1696.

       

SVEN  J:SON  HAGBERG  1854-1866.

        JOHAN AUGUST NORLEN   1866-1877.

JOHAN FREDRIK WIGSTRAND  1877-1891.

        PEHR AXEL LEONARD BERGH  1892-1902.

CARL EMANUEL BERGH  1903-1923.

       ERIC RICKARD NATANAEL SJÖBERG

1924-

 

PRÄSTER I ÖDESTUGI.

 

ANDREAS MICHAELIS   1524.

 

PETRUS LAURENTII   1593-1601.

        LAURENTIUS UDDONIS ROBERGIUS  1641-1680

NICOLAUS LIMNAELIUS    1681-1698.

      

KOMMINISTRAR I ÖDESTUGI.

 

ERLAND WETTERHALL  1699-1707.

       ARON TERSELIUS  1709.

NICOLAUS WETTER  1710-1753.

       LAURENTIUS WETTER  1753-1786.

CARL FREDRIK LINDEBERG  1787-1799.

       JOHAN SAMUEL SVALANDER  1800-1817.

ANDERS ANDERSSON  1818-1833.

        JOHAN ERIC KYHLBÄCK  1833-1835.

JOHAN EDVARD LAGERGREN  1835-1841.

      EMANUEL BERGH  1842-1862.

ABRAHAM LAGERMARK  1862-1872.

       CARL GUSTAF WIKTOR PRINTZELL 1872-87.

JOHAN EMIL WERNESTRÖM  1888-1898.

      ARVID ALBIN ANDERSSON  1899-1909.

CARL HELGE BÄCKMAN  1910-1916.

       PER OLOF SJÖBERG  1916-1920.

DAVID ALBIN ANDERSSON  1920-

 

 

KOMMINISTRAR I ALMESÅKRA.

 

 

JONAS     1593-1632.

       TORSTEN LARSSON  ( LOHM ) 1614-1619.

NIKOLAUS GUDMUNDI  1636-1665.

        GIURDO GISLONIS  1666-1673.

ZACHARIAS COLLIANDER  1674-1678.

      JOHANNES ( PETRI  )  COLLINUS  1679-1726.

NICOLAUS HAGMAN   1728-1745.

     JOHAN MATHIAS COLLIN  1745-1766.

HANS PALM 1767-1800.

      NILS WIRSTRAND   1800-1819.

SVEN ANDERS RUBIN  1819-1829.

        ZACHARIAS CARLSSON  1830-1850.

JONAS GUSTAF EKEDAHL 1851-1859.

       JOHAN DAVID SCHERMANSON 1860-1863.

CARL FRANS RYDEMAN 1864-1898.

SVEN AMOS NORDGREN 1899-

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

VRIGSTADS PASTORAT.

 

 

KYRKOHERDAR.

 

 

GUIRDO   1288.

      GERMUND  1309.

KARL PETERSSON  1344-1350.

      JOHANNES   

NICOLAUS  1351.

     SVEN  1370.

GIURD SVENSSON  1408.

      HANS  1559-1565.

GISLE KARLSSON  1568-1618.

       JONAS NICOLAI  1623-1636.

BENEDICTUS  ( PETRI )   KOMSTADIUS 1637-1670.

     LAURENTIUS TERNERUS  1672-1708.

PETRUS  TERNERUS  1708-1734. 

       PETRUS KEXERUS  1737-1745.

JONAS LIUNGH 1746-1771.

       JOHAN SANDAHL  1773-1809.

NILS ANDERS ALIN   1810-1827.

      HANS PETER SANDAHL  1827-1839.

GUSTAF ISAC WETTERLING  1839-1850.

        NILS ULRIC BERGQUIST  1851-1856.

LARS CONRAD WETTER  1857-1885.

        FRANS JOHAN PETERSSON  1886-1888.

ALFRED GEORG BERGHOLTZ  1889-1907.

     IVAN BRUTUS LUNDGREN  1907-1921.

JONAS EMIL DANER  1921.

 

 

KYRKOHERDAR I SVENARUM.

 

BENEDICTUS PETERSSON   128-20

      ANDREAS UDDONIS   1349-1350.

 

 

KOMMINISTRAR I SVENARUM.

 

MÅNS  1638.

      NICOLAUS JONAE  166?1663.

DAVID HAQUINI HUBBESTADIS  1663-1677.

       HAQUINUS  LAURENTII  1679-1700.

JOHANNES TANGELIN  1701-1711.

       JOHAN SELLIN 1713-1747.

LARS SELLIN  1747-1770.

       ERIC WIDBECK  1771.

GUDMUND MAGNUS KEXERUS   1771-1784.

      ANDERS SJÖSTRAND  1785-1810.

HANS PETER SANDAHL  1811-1827.

      PETER JONAS LINDGREN  1828-1837.

ANDERS ANDERSSON  1838-1846.

      JACOB DAHLSTRÖM  1847-1875.

JOHAN GUSTAF YMAN 1875-1892.

       MÅRTEN LUDVIG FERDINAND  BERGDAHL

1893-1908.

 

ALBERT GOTTFRIED FRANZEN  1909-

 

 

KOMMINISTRARNA  I NYDALA.

 

 

DANIEL PETRI  1633-1673.

     ERICUS N. KLINT   1673-1677.

JOHANNES PETRI VRETIN  1677-1678.

      JOHANNES E. LIMAEUS   1678-1723.

PETRUS  BRODERZONIUS  1723-1768.

     PER LINDERQUIST  1768-1788.

CARL GABRIEL SVAHN  1789-1818.

       CARL FREDRIK NILSSON 1818-1829.

CARL GUSTAF THEORIN 1829-1850.

       PEHR AUGUST PETERSSON  1851-1875.

CARL GRANSTRAND  1876-1883.

       CARL EMANUEL BERGH  1884-1889.

CARL LEONARD JOHNSON ETZEL 1899-1905.

      CARL AUGUST HÅKAN SJÖGREN 1905-1911.

JONAS EMIL DANER  1911-1921.

       KARL HERBERT JOHANSSON 1921-1922.

JONAS REINHOLD JOHANSSON  1923-

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 april 2019 14:46

NORRA SANDSJÖS PASTORAT.

 

 

KYRKOHERDAR.

 

 

SIGMUNDUS  1304-1307.

        BOETIUS  1319.

HAQUINUS TORSTANI  1342-1369.

        SUNE  189-1398.

MATTIS  HALSTENSSON  1399-1407.

       PETER  1407.

SUNE  1408.

      NICLAS   1444.

MAGNUS  1483.

       MATS MSAGNUSSON  1485.

JOHANNES ESBERNI  1524.

       HEMMINGIUS  1507.

HENRIK  M.  1554-1564.

      CHRISTOPHERUS BENEDICTI  1567-1591.

ANDERS 1590.

       PEDER MÅNSSON  1593-1625.

CHRISTOPHERUS PETRI  ( SANDMAN ) 1626-1668 ).

      MAGNUS ( BENEDICTI ) KEXELIUS 1670-1685.

ABRAHAMUS KROOK  1685-1722.

      BERO LIMNORIN    1722-1740.

ZACHARIIAS BLACKSTADIUS  1740-1764.

      JOHAN UNGE  1766-1797.

 

JONAS ÖMAN 1798-1814.

      SAMUEL ÅSTRAND  1815-1827.

MATHIAS STENHOLM  1827-1840.

       THEODOR CHRYSANDER 1841-1860.

JOHAN ANTON PONTEN  1861-1882.

     JOHAN OLF CHRYSANDER  1883-1910.

FINGAL BERGQUIST  19110-1919.

      DAVID WALDEMAR BÄCKMAN 1922-

 

KOMMINISTRAR I VALLSJÖ.

 

 

MAGNUS PETRI  1626-1658?

      JONAS GUDMUNDI NUCANDER  1656-1686.

CHRISTOPHORUS LAMMERUS  1686-1727.

       JOHAN SVANBECK  1728-1757.

JOHAN KALLSTRÖM 1759-1795.

      AXEL JAKOB LINDEBERG 1796-1801.

SVEN NICLAS HJELMGREN  1802-1811.

       MATHIAS STENHOLM  1812-1827.

ANDERS JOHAN BERG  1828-1848.

      KARL JOHAN MOBERGER  1849-1858.

JOHAN NILSSON LINNELL 1858-1870.

      JOHAN PETER NILSSON 1871-1876.

NILS PETER LÖFVANDER  1877-1878.

       GÖRAN MELCHER ELG  1878-1893.

OSCAR FREDRIK HAGSTRAND  1893-1915.

      KARL HERBERT JHANSSON 1922-1924.

HELGE GUSTAF ESAIAS PONTEN  1925-1928.

       JOHAN HARALD BLOMSTRAND 1929-

 

 

KYRKOHERDAR I HYLLETOFTA 

 

ANDREAS  1351-1353.

      SIGMUND  1361.

GIORD  INGWWARI   1475.

 

KOMMISTRAR I HYLLETOFTA.

 

HÅKAN  1599.

     MICHAEL  JON  .

SVENO ( SVENONIS )  NORCK  1651-1659.

     OLAUS THALN  1751-1773.

JONAS CEDERGREN  1773-1790.

      PETER LUND 1790-1797.

JONAS ALMARK   1797-1800.

      PETRUS EKELIN  1800-1809.

SVEN JONAS ROOTH  1809-1814.

      JOHAN PEHR LÖNEGREN  1816-1825.

CARL GUSTAF WIJKMARK  1826-1831.

       CARL GERHARD  FRIMAN  1831-1836.

CARL  JOHAN SVALANDER  1836-1839.

     ANDERS TÖRNBERG  1840-1855.

JOHAN MAGNUS KORENIUS  1856-1862.

     GUSTAF LINNER  1862-1870.

LARS JOHAN LANGE  1870-1872.

      JOHAN AUGUST PETERSSON  1873-1875.

AUGUST JOHAN SJÖGREN  1875-1886.

      CARL LINDSTEN 1886-1889.

JONAS ALGOT NORBECK  1890-1893.

     KARL GUSTAF WILHELM ANDERSSON

1894-1898.

      FRITZ GEREON WETTERHOLM 1899-1905.

FILIP BENJAMIN TEOFILUS LINDSTAM 1907-1909.

      OSKAR VALFRID BERGKRANS  1909-1922.

OSCAR EINAR  HOLMKVIST  1923-

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se