Alla inlägg under mars 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 8:1-22.

 

BILDADS FÖRSTA TAL.

 

Jobs bok. 8:1.

 

1.  #Bildad från Shuach sade: #.

 

Jobs bok. 8:2.

 

2.  #Hur länge skall du tala så där?

Dina ord är en vinande vind#.

 

Du, min vän Job, talar inte sanning.

       Dina ord, betydelse-lösa. 

 

Jobs bok. 8:3.

 

3.  #Vränger Gud rättvisan?

Vränger den Väldige rätten?#.

 

Förvränger du Guds allmakts rättvisas vilja.

         Förvränger dina lögnaktiga ord den Väldiges

rättfärdighet.  

 

Jobs bok. 8:4.

 

4.  #Dina barn syndade mot honom och fick plikta

för sina synder#.

 

Dina tio barn, levde i synd mot honom.

      Deras synd, vilket gjorde dig skyldig till

syndigt liv.

 

Jobs bok. 8:5.

 

5.  #Men om du själv vänder dig till Gud, om du ber den Väldige om nåd#.

 

Om du själv i ditt syndfulla liv, omvänder dig

   till Gud.

I ditt hjärta ber om hans nåd.

 

Jobs bok. 8:6.

 

6.  #Och är en och redbar, då griper han in för dig,

och du återfår din rättmätiga egendom#.

 

Lever syndfritt liv, då välsignar han dig.

      Din syndabekännelse, vilket du återfår

din välförtjänta egendom. 

 

Jobs bok. 8:7.  

 

7.  #Din början var ringa, men du slutar i storhet#.

 

Din livs början i ringhet, tills ditt svekfria liv

     slutar i storhet.

 

Jobs bok. 8:8.

 

8.  #Fråga tidigare släkten, håll fast vid vad

fäderna funnit#.

 

Lyssna till din tidigare släkts kunnighet.

         Håll fast vid deras kunskap.

Jobs bok. 8:9.

 

9.  #Själva är vi födda i går och vet ingenting,

som en skugga är våra dagar på jorden#.

 

Själva födda i gårdagens tid.

        Saknar kunskapen om vår historia innan vi föddes.

        Våra jordiska dagar liknas vid livets skugga.

 

Jobs bok. 8:10.

 

10.  #Men de kan undervisa dig, de kan tala till dig

och förmedla sin insikt#.

 

Gårdagen livs-historia kan undervisa dig.

       Vara lärorik ge livet erfarenheten.

Dina förfäders kunskap, kan ge dig den insikt 

      du behöver.

 

Jobs bok. 8:11.

 

11.  #Växer papyrus hög där det inte är sankt,

skjuter säven i höjden utan vatten?#.

 

Får papyrus-trädet den livs-näring den behöver,

     växer den.

Säven i behov av vatten.   

 

Jobs bok. 8:12.

 

12.  #Nej, den vissnar före allt annat gräs, så snart

den skjutit upp, innan den kan skäras#.

 

Säven förvissnar utan vatten, före allt gräset.

       Gräset växer i sin tillväxt, innan den skärs av.  

 

Jobs bok. 8:13.

 

13.  #Så går det för alla som glömmer Gud,

den ogudaktiges hopp blir till intet#.

 

Vilket jämförs med om alla glömmer Gud.

        O-gudaktiges hopp försvinner.

 

Jobs bok. 8:14.

 

14.  #Hans tillförsikt är en sommarträd, hans förtröstan som spindelväv#.

 

Gudlöse har sin tilltro till det skapade sommarträdet

      vilket har sin tillfälliga blomstring-tid:

efter kort tid förvissnar trädet sin blommning.

     Hans Förtröstan på spindelvävens-tid.

Vilkens tid kortvarig, äger sårbarhet mot vindens

      stormiga faror olyckor. 

 

Jobs bok. 8:15.

 

15.  #Stöder han sig mot den faller han, håller han

sig i den störtar han omkull#.

 

O-gudaktige faller i sin tillförsikt sommarträdet.

      Äger sin egensinniga förtröstan på de skapade

 tingen: vilket leder till hans fördärv.

 

Jobs bok. 8:16.

 

16.  #Han är ett lummigt träd i solen, grenarna

sträcker sig ut över trädgården#.

 

O-gudaktiges livsstil: likt lummiga trädet i solen.

         Hans grenar sträcker ut sig i trädgården. 

 

Jobs bok. 8:17.

 

17.  #Rötterna flätar sig in i röset, söker fäste

bland stenarna#.

 

Trädets djupa rötter söker sitt trygga rotfäste,

        bland rösets stenar.

 

Jobs bok. 8:18.

 

18.  #Men när trädet tas bort förnekas det

av platsen där det stått:

     "Jag har aldrig sett dig"#.


 

Trädet huggs ned, där det varit, efter en tid

    glöms det bort likt den o-gudaktiges minnen. 

 

Jobs bok. 8:19.

 

19.  #Det är dömt att ruttna bort, ett annat träd

skjuter upp ur jorden#.

 

Trädet torkar bort.

        Vilket ger sin plats för den rättfärdige.

 

Jobs bok. 8:20.

 

20.  #Gud förkastar inte en oförvitlig, han skänker

inte de onda sitt stöd#.

 

Gud förkastar inte den o-strafflige.

       Ge inte sitt hjärtats stöd till de ondskefulla.

 

Jobs bok. 8:21.

 

21.  #Än en gång skall han låta dig skratta,

låta dig jubla av glädje#.

 

Herren, din Gud, ska låta dig du renhjärtlige,

       få jubla av glädje.

 

Jobs bok. 8:22.

 

22.  #Dina fiender skall kläs i skam, de gudlösas

hem förintas#.

 

Dina fiender som hatade dig, få leva i skam-känslor.

     Gudlösas hem förintas.         

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 mars 2019 10:40

UPPENBARELSEBOKEN. 3:1-6.

 

TILL FÖRSAMLINGEN I SARDES.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:1.

 

1.  #Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes:

Så säger han som har Guds sju andar och de sju

      stjärnorna.

Jag känner dina gärningar, det heter om dig att du

       lever, men du är död#.

 

Brevet till Sardes församlings-ängel:

    Han som har Guds sju andar och sju stjärnor:

Säger, känner dina gärningar:

    Du lever i dig själv: men andligt död.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:2.

 

2.  #Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö.

       Ty jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud#.

 

Vakna upp ur din själviskhet, styrk det lilla

      o-själviska livet i dig.

Dina gärningar, ärar inte Gud.  

 

¤Uppenbarelseboken. 3:3.

 

3.  #Kom ihåg vad du har hört och tagit emot,

och bevara det och vänd om.

       Ty om du inte vaknar, skall jag skall komma

som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund 

      jag kommer över dig#.

 

Vad du hört, ödmjuka dig, bevara ordet i dig,

      omvänd dig från det onda till det goda.

Vakna du inte upp från din andliga sömn,

       skall besöka dig som en tjuv om natten.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:4.

 

4.  #Men du har några få i Sardes som inte fläckat

sina kläder, och de skall vandra med mig i vita

       kläder eftersom de har förtjänat det#.

 

Några få i Sardes, inte fläckat sina vita kläder.

     Deras renhjärtliga liv, förtjänar vandra med mig

i vita kläder.

       

¤Uppenbarelseboken. 3:5. 

 

5.  #Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder,

och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok,

         och jag skall kännas vid hans namn inför

min fader och inför hans änglar#.

 

Segraren, kläs i vita rättfärdiga kläder.

       Hans namn skall bevaras i livets bok.

Skall bekänna hans namn inför min fader,

      och inför hans heliga änglar.

        

¤Uppenbarelseboken. 3:6.

 

6.  #Du som har öron, hör vad Anden säger till

församlingarna!

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 mars 2019 10:40

UPPENBARELSEBOKEN. 3:7-13.

 

TILL FÖRSAMLINGEN NI FILADELFIA.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:7.

 

7.  #Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia.

              Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen

     kan stänga och stänger så att ingen kan öppna#.

 

Skrivna brevet till Filadelfias församlings-ängel:

      Den helige, sannfärdige, som äger Davids nyckel.

     Öppnar med Davids nyckel, låser med den.     

 

¤Uppenbarelseboken. 3:8.

 

8.  #Jag känner dina gärningar.

Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen

      kan stänga.

Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord

       och inte förnekat mitt namn#.

 

Känner dina gärningar i Filadelfia församlingen.

      Ställts en öppen dörr för dig.

Ingen människohand kan stänga.

       Din andliga kraft är svag.

Du bevarat mitt sanna ord.

       Inte förnekat mitt namn inför människor. 

 

¤Uppenbarelseboken. 3:9.

 

9.  #Se, jag skall låta några komma från Satans

synagoga, några som kallar sig judar men inte

      är det utan ljuger.

Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för 

      dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig#.

 

Skall låta några från Satans synagoga, vilka

      förljuger sig säga vara judar.

Dessa förljugna judar, ödmjuka sig inför era

      heliga sanna fötter.

Vilket vittnar om min kärlek till er. 

 

¤Uppenbarelseoken. 3:10.

 

10.  #Du har bevarat ordet om min uthållighet,

och därför skall jag bevara dig från prövningens 

     stund, som skall komma över hela världen

för att pröva jordens invånare#.

 

Bevarat mitt ord om min uthållighet.

       Belönar den, låta dig bevaras från prövningens

stund#.

   Vilket kommer över hela världen.

Prövar jordens inevånare.   

 

¤Uppenbarelseboken. 3:11.

 

11.  #Jag kommer snart.

Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig

      segerkransen#.

 

Kommer snart, var ståndaktig i vad har.

       Vilket beskyddar din segerkrans från stöld.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:12.

 

12.  #Den som segrar skall jag göra till en pelare

i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna

      det.

På honom skall jag skriva min Guds namn

    och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem

som kommer ner ur himlen, från min Gud,

      och mitt nya namn#.

 

Segervinnare, skall göras till en pelare i min

      Guds heliga tempel.

Skall skriva Guds namn på honom, min egendom.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:13.

 

13.  #Den som har öron, hör vad Anden säger till

församlingarna!

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 mars 2019 10:40

UPPENBAELSEBOKEN. 3:14-22.

 

TILL FÖRSAMLINGEN I LAODIKEIA.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:14.

 

14.  #Och skriv till ängeln församlingen i Laodikeia:

Så säger han som är Amen, det trovärdiga

     och sanna vittnet, början till Guds skapelse#.

 

Laodikeias församlings-ängelns brev,

   Han som är Anden, trovärdiga sanna vittnet säger:

Är till från Guds skapelse-verk.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:15.

 

15.  #Jag känner dina gärningar, du är varken kall

eller varm.

      Om du ändå vore kall eller varm#!

 

Känner dina livs-gärningar, de är varken kalla

    eller varma.

Önskar de vore antingen kalla eller varma.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:16.


 16.  #Men nu är du ljum och varken varm eller kall,

och därför skall jag spy ut dig ur min mun#.

 

Du lever i andlig ljumhet, vilket vanärar mig.

       Din ljumhet, avskyr jag, spyr ut din närvaro

ur min mun.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:17.

 

17.  #Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom

och saknar ingenting.

        Och du förstår inte att just du är eländig

och ömkansvärd och fattig och blind och naken#. 

 

Du ljuger om din andliga rikedom, saknar inget.

     Din blindhet, gör dig eländig ömskansvärd.

Lever i andlig fattigdom förblindelse och nakenhet.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:18.

 

18.  #Jag råder dig att hos mig köpa guld som renats i eld så att du blir rik, och vita kläder så att

    du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet,

och salva att smörja dina ögon med så att du

       kan se#.


 

Vill ge dig råd, köpt dig hos mig renat guld luttrat 

     i elden från allt köttsligt slagg.

Vilket gör dig rik, klä dig i vita kläder dölja din

      nakenhet.

Smörj dina ögon med andliga salva, vilket öppnar

      din inre människas ögon. 

 

¤Uppenbarelseboken. 3:19.

 

19.  #Jag tillrättavisar och tuktar alla dem som

jag älskar.

       Visa iver och vänd om!".

 

Tillrättavisar, tuktar alla dem jag älskar.

        Visa hjärtats iver för sann omvändelse.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:20.

 

20.  #Se, jag står för dörren och bultar.

Om någon hör min röst och öppnar dörren skall

       jag gå in till honom och äta med honom

och  han med mig#.

 

Står inför hjärtats dörr, bultar med mina kärleksfulla

       händer.

Vill någon hör min milda röst, öppnar han dörren,

       vill jag ha gemenskap med honom.

I gemenskapen dela måltiden med honom.

 

¤Uppenbarelseboken. 3:21.

 

21.  #Den som segrar skall jag låta sitta på min tron, liksom jag besegrat och sitter hos min

     fader på hans tron#.

 

Segrar man, tillåts man, sitta på min tron.

      Liksom jag själv segrare över ondskan.

Nu sitter på min fader högra sida i det himmelska. 

 

¤Uppenbarelseboken. 3:22.

 

22.  #Den som har öron, hör vad Anden säger

till församlingarna!#. 

 

 

 

       

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 mars 2019 10:40

JOBS BOK. 1:1-22.

 

DEN RÄTTFÄRDIGE JOB SÄTTS PÅ PROV.

 

¤Jobs bok. 1:1.

 

1.  #I landet Us fanns en man som hette Job.

Det var en oförvitlig man och rättrådig man som 

        fruktade Gud och skydde allt ont#.

 

Mannen Job, o-förvitlig och rättrådig.

     Levde i gudsfruktan, avskydde ondskan.

 

¤Jobs bok. 1:2.

 

2.  #Sju söner och tre döttrar hade fötts åt honom#.

 

Var välsignad med, sju söner och tre döttrar.

 

¤Jobs bok. 1:3.

 

3.  #Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 oxar

och 500 åsneston och hade många tjänare.

       Han var den mäktigaste mannen i hela Östlandet#.

 

Ägde, 7000 får  3000 kameler, 500 oxar 

500 åsneston.

         Var den mäktigaste mannen i hela Östlandet.

 

¤Jobs bok. 1:4.

 

4.  #Hans söner brukade turas som att bjuda hem 

varandra till fest, de inbjöd då också sina systrar

       att komma och äta och dricka tillsammans

med dem#.

 

Hans sju söner, brukade turas om bjuda varandra

     på festmåltider tillsammans med sina inbjudna

systrar.

       Äta och dricka tillsammnas.

 

¤Jobs bok. 1:5.

 

5.  #När alla hade hållit sin fest såg Job till att hans barn blev renade.

       Tidigt på morgonen offrade han brännoffer för

var och en av dem.

      Han tänkte: "De kan ju ha syndat och i sina

tankar förbannat Gud".

     Så brukade Job alltid göra#.

 

När deras festmåltid var över brukade fader Job,

         Tidigt på morgonen efter deras festmåltid

offrade han välbehagligt brännoffer för vara och en

      av dem.

I sitt offrande tänkte han, i sina tankar kunde

        ha syndat och förbannat sin Gud.

Vilket han alltid gjorde.

 

Jobs bok. 1:6.

 

6.  #En dag när gudasönerna trädde  fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem#.

 

Gudasönerna trädde en dag fram inför Herren

     i sällskap med Anklagaren.

 

Jobs bok. 1:7.

 

7.  #Herren frågade honom: "Var har du varit?"

Anklagaren svarade: "Jag har vandrat kors

     och tvärs över jorden".

 

Herren frågade Anklagaren: Var ur du varit?

    Han svarade sin herre, under min vandring

på jorden vandrat kors och tvärs på den.

 

Jobs bok. 1:8.

 

8.  #Herren frågade: "Lade du märke till min tjänare Job?

      På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som fruktar Gud och skyr

     allt ont".

 

Herren frågade honom, har du iakttagit min tjänare

    Job.

Ingen på jorden kan jämföras med hans o-förvitliga

        och rättrådiga liv.

Finns som fruktar Gud och avskyr det onda.

 

Jobs bok. 1:9.

'

9.  #Anklagaren svarade: "Det är väl inte utan orsak

som Job är gudfruktig#.

 

Anklagaren besvarade honom, inte utan någon

      orsak till vad Job lever sitt gudfruktiga liv.

 

Jobs bok. 1:10.

 

10.  #Du har ju själv på allt sätt skyddat honom

och hans familj och allt som tillhör honom,

       du välsignar allt han gör, och hans hjordar

brer ut sig över landet#.

 

Du själv beskyddat honom och hans familj på alla

      sätt och allt vad han äger.

Välsignat hans händers verk.

         Hans hjordar förökar över östlandet.

 

Jobs bok. 1:11.

 

11.  #Men streck ut din hand och rör det som tillhör

honom, då kommer han att förbanna dig rakt

       i ansiktet#.

 

Herre, vidrör med din hand, det som tillhör honom

        kommer han avsiktligt förbanna dig inför

ditt heliga ansikte.

 

Jobs bok. 1:12.

 

12.  #Herren sade till Anklagaren:

"Gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du

inte rör vid honom själv".

      Så lämnade Anklagaren Herren#.

 

Herren besvarade Anklagarens tal, gör vad du vill

       med hans ägodelar och rikedomar.

Jag tillåter dig inte vidröra hans kropp.

          Anklagaren lämnade Herren.

 

Jobs bok. 1:13.

 

13.  #En dag när Jobs söner och döttrar var på

fest hemma hos den äldre brodern#.

 

Dagen kom då, Jobs söner döttrar festade hemma 

     hos den äldre brodern.

 

Jobs bok. 1:14.

 

14.  #Kom en budbärare till Job och sade:

"Oxarna gick för plogen och åsnorna betade

       bredvid#.

 

Andra budbäraren kom till Job och sade:

     Oxarna var dragare för plogen, åsnorna 

betade bredvid dem.

 

Jobs bok. 1:15.

 

15.  #Då kom sabeerna och rövade bort dem och högg ner folket.

       Jag ensam kom undan och kan berätta det

för dig#.

 

Sebeerna kom rövade bort oxarna högg ihjäl folket.

       Själv undkom bli dödad, vilket gör mig

till bevittna vad jag säger.

 

Jobs bok. 1:16.

 

16.  #Medan han ännu talade kom en till och sade:

"Guds eld slog ner från  himlen och brände ihjäl

       fåren och folket.

Jag ensam kom undan och kan berätta och kan

                  berätta för dig#.

 

Andra vittnet kom under mitt första samtal med 

      förste som kom.

Vittnet sade: 

"Guds eld slog ner från himlen, brände ihjäl fåren

        och folket.

Varför jag undkom för berätta andra om olyckan.

 

Jobs bok. 1:17.

 

17.  #Medan han ännu talade kom en till och berättade: 

       "Kaldeerna anföll med tre horder,

de tog kamelerna och högg ner folket.

       Jag ensam kom undan och kan berätta det

för dig#.

 

Tredje vittnet kom under mitt andra samtal

      och berättade vad som hänt.

 

 Kaldeerna anföll, med tre anfallsskaror, i sitt anfall

        tog de kamelerna  högg brutalt ner folket.

Jobs bok. 1:18.

 

18.  #Medan han ännu talade kom en till och sade:

"Dina söner och döttrar var på fest hemma hos den

        äldste brodern#.

 

Fjärde vittnet kom under vårt tredje samtal,

       Vittnet sade: 

Dina söner och döttrar festade  hemma hos

        den äldste brodern.

 

Jobs bok.  1:19.

 

19.  #Då kom en väldig stormvind farande från öknen.

        Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll

samman över folket och alla dog.

        Jag kom undan och kan berätta det för dig#.

 

Väldig stormvind kom farande från öken.

       Vinden tog tag i husets fyra hörn, huset föll

samman över folket och alla dog.

 

Jobs bok. 1:20.

 

20.  #Då reste sig Job och rev sönder sin mantel

och skar av sitt hår.

        Han föll på knä#.

 

När Job hörde vittnets tal; reste han sig i förtvivlan.

     Rev sönder sin mantel.

Skar av sitt huvudhår.

         Föll på sina knän.

       

Jobs bok. 1:21.

 

21.  #Och sade: 

"Naken kom jag ur min moders liv, Herren gav 

och Herren tog, lovat vare Herrens namn#.

 

I min nakenhet föddes jag ur min moders liv.

         Herren gav livet.

Herren tog tillbaks livet.

       Herren herre över livet.

Lovat vare Herrens namn.

 

Jobs bok. 1:22.

 

22.  #Under allt detta syndade inte Job och klandrade inte Gud#.

 

Under alla dessa prövningar, syndade inte Job

        med sin tunga inför Gud.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 mars 2019 10:40

JOBS BOK. 2:1-13.

 

DEN RÄTTFÄRDIGE JOB SÄTTS PÅ PROV.  DEL.2

 

Jobs bok. 2:1.

 

1.  #En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem#.

 

Dagen när gudasönerna trädde fram inför tillsammnas med anklagaren.

 

Jobs bok. 2:2.

 

2.  #Herren frågade honom:

"Var har du varit?  Anklagaren svarade:

      "Jag har vandrat kors och tvärs över jorden".

 

Herren frågade Anklagaren inte gudasönderna.

          Frågade honom personligt: var har du varit?

Anklagaren svarade: 

      Jag har flitigt vandrat kors och tvärs över jorden. 

 

Jobs bok. 2:3.

 

3.  #Herren frågade:

"Lade du märke till min tjänare Job?

      På hela jorden finns ingen så oförvitlig

och rättrådig som han, ingen som fruktar Gud

       och skyr allt ont.

Och han håller fortfarande fast vid sin oförvitlighet.

       Du uppeggade mig mot honom, och störtades

i fördärvet utan orsak".

 

Herren frågade honom:

       Lade du märke till min tjänare Job?

Herrens beskrivning om Jobs livsföring:

       Ingen så o-förvitlig och rättrådig på jorden

som han.' 

       Han förlorat sin ägodelar och rikedomar:

fortfarande ståndaktig i sin o-förvitlighet.

      Störtades ner i fördärvet i sin gudsfruktan:

Du, hans anklagade uppeggade mig mot honom.

 

Jobs bok. 2:4.

 

4.  #Anklagaren svarade:

"Hud för hud.    Man kan ge allt man äger för

       att skydda sig själv#.

 

Anklagaren svarade Herren:

       Skada hans  hud för hud; vilket var hans förslag.

Villig skydda sig själv: i det han förlorat sina

    ägodelar och rikedomar. 

 

Jobs bok. 2:5.

 

5.  #Men sträck ut din hand och rör hans egen kropp, då kommer han förbanna dig rakt i ansiktet#.

 

Herre sträck ut din skapar-hand rör vid hans egna

      kropp, vilket gör att han förbannar dig

rakt i ditt ansikte.

 

Jobs bok. 2:6.

 

6.  #Herren sade till Anklagaren:

"Gör vad du vill med honom, bara du skonar

    hans liv#.

 

Herren besvarar hans tal:

      Tillåter dig tför det du vill göra med honom:

skonar bara  hans liv.

 

Jobs bok. 2:7.

 

7.  #Så lämnade Anklagaren Herren.

     Han lät Job drabbas av varbölder från huvud 

till fot#.

 

Anklagaren lämnade Herrens ansikte: utförde

     vad som sagts: 

Hud för hud: blev till varbölder på hans kropp.

      Spreds sig från huvud till fot. 

 

Jobs bok. 2:8.

 

8.  Job tog en krukskärva att skrapa sig med, 

där han satt på askhögen#.

 

Tog en vass krukskärva för beröra sina varbölder

     på sin kropp.

I vilket han satt övergiven på askhögen.

 

Jobs bok. 2:9.

 

9.  #Hans hustru sade till honom:

"Håller du fortfarande fast vid din oförvitlighet?

       Förbanna Gud och dö!#.

 

Hans hustrus ord mot honom:

       Hustruns o-mogna svar: du fortfarande visar dig ståndaktig o-förvitlig i ditt kroppsliga lidande.  

      Hustruns kortsiktiga svar: förbanna Gud

och dö.  Bättre önska sig dödens makt: än

       lidandet: i avsaknad av ägodelar

och matriella rikedomar  kroppsligt lidande. 

 

Jobs bok. 2:10.

 

10.  #Han svarade henne:

"Du talar som en dåre.

        Vi tar emot det goda från Gud, skall vi inte

också ta emot det onda?  ------ Under allt detta 

       kom inte ett syndigt ord över Jobs läppar#.

 

Svarade sin hustru: ditt svar gör dig till dåre.

       Vi har tagit emot det goda från Gud.

Kan vi då inte också ta emot onda.

      Job förmanar sin hustru.

Efter samtalet: tillät inte något syndigt ord

       vidröra sina läppar.

Jobs sju söner och tre  döttrar var döda, men inte

       Jobs hustru. 

 

Jobs bok. 2:11.


11.  #Tre vänner till Job fick höra om alla olyckor

som hade drabbat honom.

       Då kom de samman, var och en från sitt eget håll, för att gå och visa honom sin medkänsla

      och trösta honom.

Det var Elifas från Taman, Bilad från Schah 

     och Sofar från Naama#.

 

Jobs tre vänner besökte honom: hade hört hans

     alla olyckor som drabbat honom.

De samlades tillsammans hos honom:

      var och en från sin hemort.

Ville visa honom sin medkänsla.

      Trösta honom sitt lidande.

De tre vännerna:

     Elifas från Taman.

Bildad från Schah.

     Sofar från Naama.  

 

Jobs bok. 2:12.

 

12.  #De såg honom redan på avstånd men kände 

inte igen honom.

      Då grät de och klagade , de rev sönder sina mantlar och kastade upp jord över sina huvuden#.

 

Såg honom på avstånd.

      Kände inte igen honom.

Visade sin medkänsla: gråtande klagande,

      rev sönder sina mantlar.

Kastade jord över sina huvuden.

 

Jobs bok. 2:13.

 

13.  #Så satt de hos honom på marken i sju dagar

och sju nätter.

       Ingen sade något till honom, ty de såg hur

han led#.

 

I tystnad satt hos honom under sju dagar och sju

       nätter.

De såg hans lidande.

 

 

 

 

 

 

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 mars 2019 10:40

JOBS BOK. 3:1-26.

 

JOBS FÖRBANNAR SIN FÖDELSE.

 

Jobs bok. 3:1.

 

1.  #Då tog Job till orda och förbannade den dag

han blev född#.

 

Job visade sin frimodighet inför sina vänner.

       Förbannade öppet i sitt första tal:

sin födelsedag. 

 

Jobs bok. 3:2.

 

2.  #Han sade: 

 

Jobs bok. 3:3.

 

3.  #Må den dag jag föddes förintas, den natt då

man sade:  "Ett gossebarn!".#

 

Låt min utvalda födelsedag helt utplånas från jordens yta.

      I den natt orden uttalades:  "Ett gossebarn

är fött#. 

 

Jobs bok. 3:4.

 

4.  #Den dagen må bli till mörker, må Gud i höjden

inte fråga efter den och inget ljus skina över den#.

 

Min födelsedag låt den bli mörkrets dag.

       Gud den allsmäktige fader till allt liv i höjden:

inte fråga efter den.

    Inte värdesätta uppskatta min födelsedag.

Inget ljus belysa den dagen.

 

Jobs bok. 3:5.

 

5.  #Må töcken och mörker kräva den åter,

molnen sänka sig över den, förmörkelse slå den

      med skräck#.

 

Låt mörker och stoft-moln övertäcka den dagen.

    Mörkrets eviga moln sänka sig över den.

Förmörkelsen slå den dagen med skräck. 

 

Jobs bok. 3:6.

 

6.  #Må den natten slukas av dunklet.

Låt den inte räknas bland årets dagar,

      låt månaderna vägra dem plats#.

 

Den dagens natt bli uppslukad av mörkret.

       Inte räknas bland årets övriga dagar.

Årets månader vägra den existera.

 

Jobs bok. 3:7.

 

7.  #Den natten må bli ofruktsam och inte fyllas

av glädjerop#.

 

Låt den dagens natt bli o-fruktsam.

      Inte bli fylld med glädjerop.

 

Jobs bok. 3:8.

 

8.  #Må den förbannas av Havets besvärjare#.

 

Låt den förbannas av Havets besvärjare:

 

Jobs bok. 3:9.

 

9.  #Må dess morgonstjärnor aldrig tändas.

Förgäves må den vänta på ljuset, aldrig se

     gryningen slå upp sina ögon#.

 

Den dagens morgonstjärnor: aldrig tända sitt ljus.

        Den förgäves vänta morgonstjärnornas ljus.

Aldrig få uppleva morgongryningen:

         Slå upp utvilade morgon-ögon.

 

Jobs bok. 3:10.

 

10.  #För att den inte stängde moderlivets port,

inte dolde plågan för min syn#. 

 

Eftersom inte min födelsedag stängde min moders:

       moderlivs födelseport.

Vilket inte dolde plågan för min syn.

 

Jobs bok. 3:11.

 

11.  #Varför dog jag inte när jag föddes, genast då 

jag kom till världen?#.

 

Varför fick jag livet vid min födelse?

         Varför kunde jag inte dö vid min födelse?

 

Jobs bok. 3:12.

 

12.  #Varför fanns en famn som tog emot mig

och bröst som jag fick dia?#.

 

Varför fanns min moders  trygga famn hennes

     moderskärlek som tog emot mig.

Varför fick jag dia näringsrik föda vid min 

      moders varma bröst?

 

Jobs bok. 3:13.

 

13.  #Varför blev jag inte som ett nergrävt foster,

som barnen som aldrig fick se ljuset?#.

 

Varför var jag inte döfött foster vilket blir

     nergrävt lkt jordens stoft.

Döfött foster aldrig fick se dagens ljus.

 

Jobs bok. 3:14.


14.  #Då skulle jag nu ligga i ro, sova en ostörd sömn#.

 

Mitt liv blivit som ett nergrävt foster, 

    skulle nu ligga i rons vila.

Sova o-störda sömnen.

 

Jobs bok. 3:15.

 

15.  #Sällskap med kungar och rådsherrar, med dem som byggde upp förödda städer#.

 

I sällskap med avsomnade kungar och rådsherrar.

        Vilket under sin livstid byggde upp,

ödelagda städer.

 

Jobs bok. 3:16.

 

16.  #Med furstar som ägde guld och fyllde sina

hus med silver#.

 

Under sitt jordeliv var furstar, ägde guld.

        Fyllde sina ägda hus med silver. 

 

Jobs bok. 3:17.

 

17.  #Där rasar inte de onda mer, där får de

trötta vila#.

 

I ödelagda städena, hus fyllda med silver;

     lever inte längre de ondskefulla,

där få de trötta vila. 

 

Jobs bok. 3:18.

 

18.  #Fångarna har fått ro och hör inte längre

fogden ryta#.

 

Livets fångar fått  sin ro och vila.

       Fogde mannens tal tystnat.

 

Jobs bok. 3:19.

 

19.  #Där är både hög och låg, slaven är fri

från sin herre#.

 

Där lever både högt och lågt anseende personen.

        Slaven lever  fria livet från sin herre.

 

Jobs bok. 3:20.

 

20.  #Varför ges dagens ljus åt den plågade,

varför skall de olyckliga leva#.

 

Varför tillåts den plågades liv se dagens ljus?

       Varför de o-lyckliga få leva?

 

Jobs bok. 3:21.

 

21.  #De som längtar förgäves efter döden 

och söker den ivrigare än nergrävda skatter#.

 

Varför skall den få leva o-lycktigt, som förgäves

     längtar efter döden?

Söker döden ivrigare än nergrävda skatter.

 

Jobs bok. 3:22.

 

22.  #De som skulle jubla av glädje och prisa sig

lyckliga om de fann sin grav?#.

 

De som jubla av glädje, prisa sig lycklig,

       när de funnit sin grav.

 

Jobs bok. 3.23

 

23.  #Varför lever den som famlar i mörker,

den vars vägar Gud har spärrat?#.

 

Den människa vars livsväg spärrats av Gud,

          vilket gör sitt till mörkrets livsväg.

 

Jobs bok. 3:24.

 

24.  #Suckar har blivit mitt dagliga bröd,

min klagan som forsande vatten#.

 

Livets-suckar blivit mitt dagliga matbröd.

      Mitt hjärtats klagan likt, forsande hörbart

vattenflöde. 

 

Jobs bok. 3:25.

 

25.  #Det jag fruktade har drabbat mig, det jag

bävade för har nått mig#.

 

Min egen fruktan drabbar mitt liv.

      Mitt bävande rädsla intaget mitt liv.

 

Jobs bok. 3:26.

 

26.  #Jag finner ingen frid, ingen ro, ingen vila,  

bara vånda och kval#.

 

I mitt liv saknas friden, ron, vilan, endast möter

      själens vånda och kval. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 mars 2019 10:40

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 157.

 

15700.  Vara förälskad i sig själv.

 

15701.  Människan själv-god i sig själv.

 

15702.  Människan äger själviskt beteende.

Högmodets slav eller slavinna.

 

15703.  Själv-upptagen människan älskar sig själv.

 

15704.  Självisk människa älskar sig själv.

 

15705.  O-självisk människa ärar inte sig själv.

 

15706.  Saktmodige fördrivet vreden ur sitt hjärta

och sinnes-tankar.

 

15708.  Snälle fördrivet elakheten ur sitt hjärta

och sinnes-tankar.

 

15709.  Ärlige fördrivet o-ärligheten ur sitt hjärta

och sinnes-tankar.

 

15710.  Hörsamheten  vara lydig inför vad man hör.

 

15711.  O-hörsamheten o-lydig inför vad man hör.

 

15712.  Bättre lära sig  var lyhörd än o-hörsam.

 

15713a.  Upproriskheten  o-lydnaden varandras vänner.

 

15713b.  O-lydnaden upproriskheten vad ger de

till Livet.

 

15713c.  Upp-roriskheten  o-lydnaden o-nyttiga

för folket.

 

15714.  O-lydnaden upproriskheten inte vad

mänskligheten Behöver.

 

15715a.   Ödmjukhetens starka ljus avslöjar 

högmodets mörker.

 

15715b.  Högmodets mörker leder till döden.

 

15715c.  Högmodets mörker dödligt mörker.

 

15716a.  Tiden påverkar känslo-livet.

 

15716b.  Vädret påverkar känslo-livet.

   

15717.  O-måttliga stressen saknar belöningens

uppskattning.

 

15718.  O-måttliga stressen saknar uppmuntrans

belöning.

 

15719.  Grymheten o-barmhärtigheten 

livets o-nyttigheter.

 

15720.  Vara skoningslös vara hänsynslös

högmodets drängar.

 

15721a  Vara tyrannisk grym  tillhör dominantiska 

personligheter.

 

15721b.  Känslokall känslolös tillhör

hårdhjärtligt hjärta.

 

15721c.  Mildheten vinnaren över känslokallheten.

 

15722.  Mildheten vinnaren över hårdhjärtligheten.

 

15723.  Bättre vara mild än hårdhjärtlig.

 

15724.  Hjärtlöse sårande person.

 

15725.  Hjärtlöse hårdhjärtlig person.

 

15726.  Vara o-mild sämre än vara mild.

 

15727.  Leva utan förbarmande vara grym.

 

15728. Vara o-känslig  vara hårdhjärtlig.

 

15729.  Elakheten  grymheten varandras vänner.

 

15730a.  Grymheten elakheten onyttiga för folket.

 

15730b.  Elakheten  grymheten smärtsam

leva med.

 

15730c.  Grymheten  elakheten förloraren 

mot godheten  mildheten.

 

15731.  Elake  grymme inget hjälp och tröst för 

de behövande.

 

15732a.  Antingen vara välsignad eller förbannad:

vilket tungan hjärtat avgör.

 

15732b.  Förtalets tunga förbannar människan.

 

15732c.  Skvallerierts tunga förbannar människan

 

15733.  Trätgirig tunga förbannar människan.

 

15734.  Skrytsam tunga förbannar människan.

 

15735a.  Ilskne lever utanför saktmodets rikedomar.

 

15735b. Häftige lever utanför saktmodets'

rikedomer.

 

15736.  Ilskne inte iklädd saktmodighetens 

skönhet och ljuvligherte.

 

15737.  Häftige inte iklädd sakmodets ljuvlighet

och skönhet.

 

15738. Ilskne saknar saktmodets välluktande doft.

 

15739.  Häftige saknar saktmodets

välluktande doft.

 

15740.  Ilskenheten hatar saktmodets

välluktande doft.

 

15741.  Häftigheten föraktar saktmodets välluktande doft.

 

15742.  Mildheten  skönheten: tänk att få äga dem.

 

15743.  Ljuvligheten skönheten: tack att få

äga dem.  

 

15744a.   Tänk få vara deras vänner.

 

15744b.  Tack få vara deras vänner.

 

15744c.  Nyttigt få vara deras trogna vänner.

 

15745.  Tänk få vara älskvärd ömsint mot sin

nästas liv.

 

15746.  När egoismens vrede dött ut saktmodets närhet: istället besitta männniskans inre liv.

 

15747.  Där det förut vreden härskade finns nu

saktmodet som herre.

 

15748a.  Tanken och visheten  låt dem vara eniga

mot varandra.

 

15748b.  Insikten & tanken  låt dem vara eniga

mot varandra.


15748c.  Tanken och klokheten  låt dem vara

eniga mot varandra.

 

15749. Saktmodige o-intresserad av vredens

ursinnighet.

 

15750.  Saktmodige o-intresserad av vredens

vredesutbrott.

 

15751.  Saktmodige undviker ilskenhetens:

smärtsamma beteende.

         Ilskenhetens beteende vad ger det till Livet.

 

15752.  Saktmodige undviker häftighetens:

smärtsamma beteende.

      Häftighetens beteende vad ger det till Livet.

 

15753a.  Ärlige gjort o-ärligheten till förloraren. 

 

15753b.  Trofaste gjort o-troheten till förloraren.

 

15753c.  Förtalaren gjort sanningen till förloraren. 

 

15754.  Skvalleriaktige gjort sanningen

till förloraren. 

 

15755.  Tystnaden lever i ljuset och sanningen.

 

15756.  O-tystnaden lever i mörkret 

och lögnen.

 

15757.  O-tystnaden kraftlös vän med döden.

 

15758.  Tystnaden kraftfull  vän med Livet.

 

15759a.  Saktmodige luttrad renad från vredens

inflytande.

 

15759b.  Ärlige luttrad renad från o-ärlighetens

listiga lögner.

 

15759c.  Trofaste luttrad renad från o-trohetens

olyckor och faror.

 

15760.  Barmhärtige  luttrad renad från o-barmhärtighetens mörka gärningar.

 

15761a.  Ilskna ord  undviks av saktmodets tunga.

 

15761b.  Häftiga ord  undviks av saktmodets tunga.

 

15761c.  Ordstrider undviks av saktmodets tunga.

 

15762.  Grälsjuka ord undviks av saktmodets tunga.

 

15763.  Lösaktigt tal talas av fladdrande tungor.

 

15764.  Trätgiriga ord talas av fladrande tungor.

 

15765.  Ödmjukt tjänstvilligt hjärta värdesätts.

 

15766a.  Snällheten  omsorgsfull.

 

15766b.  Godhjärtlige  omsorgsfull.

 

15766c.  Vänlige omsorgsfull.

 

15767.  Tänk få leva i outgrundliga kärleken.

 

15768a.  Egoismnes elakhet  vad ger det till Livet.

 

15768b.  Egoismens o-barmhärtighet vad ger

det till Livet.

 

15768c.  Egoismens skvalleriaktiga tunga

vad ger det till Livet.

 

15769.  Bitterheten vän med  döden.

 

15770.  Besvikelsen vän med döden.

 

15771.  O-barmhärtigheten vän med döden.

 

15772a.  O-ärligheten saknar livet.

 

15772b.  Elakheten saknar Livet.

 

15772c.  O-troheten saknar Livet.

 

15773.  Kärlekens ödmjukhet bättre än hatets 

högmod.

 

15774.  Kärleken förstålig  skapar  förtroende.

 

15775.  Kärleken skapar frihet från hatet.

 

15776.  Kärleken skapar frihet från föraktet.

 

15777a.  Hatet äger föraktfullt beteende.

 

15777b.  Föraktet o-förlåtande.

 

15777c.  Hatet o-förlåtande.

 

15778.  Föraktet o-förstålig lösa problem.

 

15779.  Föraktet ingen problemlösare.

 

15780.   Hatet o-förstålig lösa problem.

 

15781.  Hatet ingen problemlösare.

 

15782a.  Föraktet skapar o-frid o-sämja.

 

15782b.  Föraktet skapar o-frihet träldom  fågenskap.

 

15782c.  Vara fångad i föraktet snara vad ger

det till Livet.

 

15783.  Kärlekens fiender: hatet och föraktet.

   

15784.  Högmodet vandrar i sällskap med föraktet.


15785.  Hatet vandrar i sällskap med stolheten.

 

15786.  Fräckheten lögnen varandras vänner.

 

15787.  Lögnen fräckheten vad ger det till Livet.

 

15788.  Vara fräckhetens fånge o-nyttigt.

 

15789.  Vara fräckhetens träl glädjefattigt liv.

 

15790a.  Förtalets tungas angrepp mot sin nästa:

o-nyttigt angrepp mot hennes själsliv.

 

15790b.  Förtalets tunga sårande tunga.

 

15790c.  Förtalets tunga vad nyttigt ger det

till Livet. 

 

15791.  Hatiska tungor  sårande tungor.

 

15792.  Föraktfulla tungor  sårande tungor.

 

15793a.  Frimodige tillåter inte sig påverkas 

av rädslan ser sig själv som segrare över

    rädslan gör den till förlorare.

 

15793b.  Förloraren rädslan vad har den att vinna.

 

15793c.  Förloraren rädslan rider på stoltheten.

 

15794.  Frimodige låter stoltheten och rädslan

vara förlorare.

 

15795.  Tänk få vara frimodighetens slav eller

slavinna bättre än rädslans. 

 

15796.  Barmhärtiga händer behövandes händer.

 

15797.  Barmhärtiga händer tillgängliga händer.

 

15798.  Barmhärtiga händer öppna händer.

 

15799.  Barmhärtiga händer  givande  händer. 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se