Alla inlägg under mars 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28


 

 

 

 

 

 

STYRELSEN  SÖKER:

 

 

 

 

 

    1   SUPPLEANT.

 

 

   

 

 

    1   LEDAMOT. 

 

 

 

   

 

 

  INFÖR  ÅRSMÖTET.

 

 

 

 

 

Mobilnummer:  0734162679.

 

 

 

                Med  vänlig  hälsning.

 

 

 

Valberedningen.  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

VISA OCH KLOKA ORD TILL NUTIDENS MÄNNISKOR.

 

NUMMER.  93-191.

 

93a.  #Penning-begäret tänker på sig själv:

tillfredsställa sina självvalda behov#.

 

93b.  #Ångesten, depressionen, passiviteten

bekvämligheten äger sina egna personligheter

       viljor.

De söker upp mänskliga kroppar genom utveckla

   sin vilja och personlighet.

Planterar ned små frön i människors tankevärldar.

        Utnyttjar människors olika ords tal negativa

tankar om andras och våra liv. 

     Finns hjärtats mottaglighet sås frön#.

 

94.  #Vara förnöjsam med sig själv.

Först mot sig själv och sin nästas liv#.

 

95.  #Rannsaka värdesätta sitt liv i sin utveckling

i karaktäriska livet, inför omgivningen och sig själv,

     vilket ger god självbild#.

 

96.  #I tankevärlden avgörs vad som sägs,

utifrån talet påverka det oss själva och omgivningen#.

 

97.  #Genom insikten förstå vara sig själv till

övevinnare i egna tankevärlden.

    Öppen dörr till sundare tankevanor.

Vilket påverkar talet och tankesättet#.

 

98a.  #Lyssna på deppighetens budskap vilket

gör sig till lydnad under den.

     Gör vad den vill i ord och gärningar.

Olyckligtvis sprids den vidare till andra människor#.

 

98b.  #Lyssna på passiviteten trälbinder tankevärlden av passivitet.

      Underordna sig sitt liv i lydnad följa hennes

vilja tankar.

     Förändra sitt beteende äga passivietens beteende#.

 

98c.  #Lyssna på bekvämlighetens självvalda

lagar och paragrafer.

     Leva i den vad ger det till livet.

Latheten bekvämligheten varandras vänner. 

      Nationens undergång.

Ingen problem-lösare.

      Skapar nationella problem.

Bekvämliga livet livets tids och energitjuv på 

   livsglädjen och människo-värdet#.

 

99.  #O-behärskad fladdrande tunga  pratsam

pratsjuk tunga.

     Vänskaps-förstörare#.

 

100.  #Frispråkig människa, frimodig i sitt tal.

Handla hon efter vad hon säger kan talet

     vara till nytta eller o-nytta#.

 

101.  #Rapphönan ruvar på ägg som hon aldrig 

får kläcka liknar o-hederligt samlande rikedomar.

       Mitt i sitt liv måste han lämna vad han äger.

Idel fåfängt#.

 

102.  #Ödmjukhetens enhet, beskyddar sig mot

högmodets fåfängliga lögner#.

 

103.  #Vara själviskt fullkomlig, görs i utövande

av egoistiska tankesättet#.

 

104a.  #Försumligheten passiviserar människans

vilja och hjärtats tankar.

      Vilket hon lovat sig själv  utföra olika handlingar

gjort självvalt val välja lyssna på försumligheten#.

 

104b.  Försumlighetens förslag:

Vänta med att göra det senare.

    

c.  Göra något annat istället.

 

d.  Har mycket annat att göra.

 

105.  #Livsstilen livsföringen, talar sitt språk

vad vi i livet gör.

      Hur vi tänker om oss själva.

Planerar våra liv.

      Idag och inför framtiden#.

 

106.  #Nyttigt själv söka kunskapen bra botemedel

mot latheten och bekvämligheten#.

 

107.  #Människors fladdrande tungor:

problem med i stillhet lyssna på hjärtats tankar#.

      Tålamodet uthålligheten till hjälp tröst 

lära sig lyssna#.

 

108.  #Människors ord antingen vara uppmuntrande

eller o-intressanta#.

 

109.  #Äga tvetydig tunga  säga nyttiga ord

ordeni hjärtat  tänker ut o-nyttiga ord#.

 

110.  #Problemfyllt samhälle karaktärslöst samhälle#.

 

111.  #Behärskad tunga vilande tunga#.

 

112.  #Anklagande människor vad ger de till livet#.

 

113.  #Förtalets människor vad ger de till Livet#.

 

114a.  #Förtalets anklagande människor 

problem-människor. 

 

114b.  Anklagande förtalets prersoner

problem-lösare.

 

114c.  Förtalets anklagande människor

nationens problem-barn#.

 

115.  Ges ödmjukheten tillåtelse betjäna livet

stolthetens inflytande förminskas.

 

116.  Ges troheten tillåtelse betjäna livet 

o-trohetens inflytande förminskas.

 

117.  Ges snällheten tillåtelse betjäna livet

elakhetens inflytande förminskas.

 

118a.  Penning-begäret självtände i sitt begär.

 

118b.  H-begäret självtänkande i sitt begär.

 

118c.  Begäret älskar sig själv.

 

119.  Begäret och stoltheten  varandras vänner.

 

120.   Penningbegäret o-social förslavar sina

tjänare och tjänarinnor.

 

121a.  Dominantiska beteendet  kontrollerat beteende.

 

121b.  Dominantiska beteende får inspirationen

från egoismen.

 

121c.  Högmodet  stoltheten övermodet 

vänner med egoismen.

 

122.  Olika ordspråk säger:

Högmodet går före fall.

       Stoltheten går före undergång.

 

123.  Bemöt konfliktbenägen person med raka svar.

 

124a.  Konflikt-benägen person beskyddar sig själv.

 

124b.  Konfliktbenägen person försvar sig själv:

ser på andras misstag och fel.

 

124c.  Konflikt-benägen person själv-god person.

 

125.  Konfliktbenägen person  självsäker

ego-centrisk person.

 

126.  Ego-centrisk  vet så mycket behöver inte

veta mer.

 

127.  Människans karaktäriska utveckling:

i behov manliga och kvinnliga vänner,

     vilket ger sunt normalt liv.

 

128a.  Penning-begäret roten till all ondska.

 

128b.  Penningbegäret erbjuder sitt begär genom

synsättet hörseln vilket utnyttjas som begärets

     redskap.

 

128c.  Utifrån redskapen påverkas människors

tankevärld hjärta och tungans ord.

 

129.  Utifrån dem blir det till handlingar:

aktiveras begäret.

 

130.  Dagens samhälle uppbyggt på penningbegärets tankesystem.

      Vilket på lång sikt ger falsk trygghet.

 

131.  Penningsystemet saknades  istället 

fanns byteshandeln mellan olika dagliga varor.

 

132.  Penning-begäret: orsaken till lidandet

i samhället: roten till allt ont.

 

133.  Arbetslösheten nationens undergång.

 

134.  Vinningslysten produktion rider på

penning-begäret.

 

135.  Rastlösheten arbetslösheten varandras vänner.

 

136.  Sysslolösheten  arbertslösheten varandras

vänner.

 

137.  Nya lagar och paragrafer förändrar

människors livsstil  och livsföring.

 

138.  Skrivet öppet brev ger djupare språk-innehåll

än personligt samtal.

 

139.  Människans tålamod och uthållighet:


fördjupar tillväxten i hennes karaktärs-liv.

         

140a.  Människans uthållighet och tålamod:

hennes hjälpare uppmuntrare.

 

140b.  Hennes lidande, uppmuntrare stöd och röst:

i livets motgångar lidande.

 

141.  Undvika bearbeta sina genetiska svagheter

brister, styrda av o-kunnigheten latheten

     bekvämligheten.

 

142.  Förtrösta sig på sig själv: sin o-fullkomlighet

gör henne till sårbara människa.

 

143.  Det som tycks vara viktigast i livet:

vill jag priotera i första hand: vilket styrs av

      viljan, tiden och intresset.

 

144.  Sanningen äger framtiden.

 

145.  Lögnens starkaste kraftkällor:

tankevärlden, talet, människohjärtat.

 

146.  Hjärtats sökande längtan efter sanningen,

nyttig söka i Livet.

 

147a.  Sanningen äger framtiden.

 

147b.  Sanningen frigör människan från lögnen.

 

147c.  Sanningen mänsklighetens framtid.

 

148a.  Lögnens redskap, tankevärlden där lögnen

förvarar sina listiga lögner.

 

148b.  Tillåts lögnen invaderar i tankevärlden  

och hjärtat: kontrollerar lögnen människan.

 

148c.  Striden mellan lögnen och sanningen finns

i tankevärlden och människans hjärta.

 

149a.  Lögnen rider på rädslan, vilket skapar nya

lagar under bevaknings och kontrollsystemet.

 

149b.  Kontrollstyrda människor rider på rädslan.

 

149c.  Rädslan säger: rädd för göra misstag.

 

150.  Nationella Gudlösheten fruktbar jordmån

för nationella Laglösheten.

 

151.  Penning-begäret förblindar mänsklighetens

sinnen, vilket invaderar tankevärlden & hjärtat.

 

152.  Råder förvirringen, saknas människans

kontroll urskiljningsförmåga i hennes tankars

       tanke-värld.

 

153.  Intar tröttheten tankevärlden, svårt kontrollera

     olika tankars nflytande antingen de goda

eller onda tankarna.

 

154.  O-måttlig stress, glömskan, förvirringen,

olika sinnes-tillstånd, påverkar beteendet.

 

155.  Genetiska svagheter, öppnar sig föregående

     livs-beteende.

 

156.  Ordning  disciplin bra vapen mot genetiska

vardagliga problem.

 

157.  Tyglade tungor återhållsam mot o-fruktbart tal.

 

158.  Människors egoistiska problem, livets högmod, stoltheten botemedlet mot dem:

      tiden tystnaden  tålamodet tåligheten ödmjukheten.

 

159.  I lydnaden finns tålamodets personliga frukter,

vilket liknas vid saftig närings-rik karaktär.

 

160.  Lyssna på lydnadens röst, ödmjukar hjärtan.

 

161.  Högmodiga stolta hjärtan, o-formbara,

styrs av ego-viljan, gör sina egensinniga beslut.

 

162.  Lyssna följa hjärtats inre röst, ödmjukhetens

inre röst.

 

163.  Tungans tal talar ur hjärtats förråd.

 

164.  Ordspråket säger, "Det hjärtat är fullt utav

det talar munnen#.

 

165.  Beror på oss själva, vilket vi vill priotera.

 

166.  Människans laglöshet, formas utifrån 

hårt  kyligt hjärta  avsaknat från med-mänsklig

      värme ömhet omsorg.

 

167.  Politiska systemet  system av brister

svagheter  o-enigheter  vilka föde fram splittring.

 

168a.  Behörighets-kraven nom olika yrken blivit

högre, försvinner arbetsplatsernas arbets-glädjen.

 

168b.  Till sist saknas motivation att arbeta.

 

168c.  Arbets-kraven höjs på den indivduelle    

arbetsansvarige.

 

168d.  Kraven ställs på så hög nivå, under längre

tid  vilket innebär alltför stora påfrestningar

    på anställdes hälso-tillstånd.

 

168e. Vilket i vissa fall  fara för individens liv.

 

169.  Slutsatsen blir, har alltför höga behörighetskraven: större värde än människans

     bestående värde.

 

170.  Kontroll-systemet; lagförs utifrån rädslan

misstänksamheten.

       Ifrågasätter varandras ärlighet.

Utifrån misstänksamheten säger:

     Alla lika o-pålitliga.

Alla räknas till vara skurkar banditer.

      O-hederliga o-ärliga i sitt beteende.

 

171.  O-fullkomliga människor stiftar likadana

lagar  paragrafer som sig själva.

     Till vilka de givit sitt befall till. 

 

172.  O-fullkomliga lagar, lyckas aldrig bekämpa

laglöshetens ego.

 

173.  Finns ödmjuka ärliga pålitliga människor

i samhället  staden nationen  saknas behovet 

    av ständigt nya lagar & paragrafer.

 

174.  Saknar  samhälls-medborgaren intresset 

ansvaret för samhällets framtid: 

      hur ska det då fungera.

 

175.  Sökande längtande människor  blir aldrig

passiva uppgivna bekväma.

     Finner alltid nya möjligheter i livet.

 

176.  Tålamodet tåligheten långmodigheten

ge bestående resultat.

 

177.  Tålige tålmodige  långmodige ger aldrig upp

med-motgångar svårigheter  lidande.

 

178a.  "Krav och kontroll-systemet odlas upp

utifrån o-säkerheten rädsla  misstänksamheten.

 

178b.  Vilket kan liknas vid tillfälligt kortsiktigt

trygghetssystem: eftersom systemet liknas vid

      o-fullkomligt system.

 

179.  Livets skrivna blad kan inte förändras.

 

180a.  Livets o-skrivna blad blir skrivna blad

utifrån gårdagens misstag av livets lärdom

     erfarenhet.

 

180b.  Ordspråket säger,  "Man gör inte samma misstag 2 ggr.

 

181.  Tanke-världen  livets sorterings-verk

skiljer mellan goda och ondsinta tankar.

 

182.  Människor söker längtar efter fullkomliga

människan  ändå äger hon sitt mänskliga

       ursprungliga tillstånd: o-fullkomligheten.

 

183.  Dagens samhälls-utveckling visar brister

svagheter i samhälls-systemet vilket skapar

     svårigheter i bekämpandet av tillväxande

o-moraliska förfallet.

 

184.  Långmodigheten tåligheten tålamodet

verksam i tystadens tid.

 

185.  Tålamodets karaktär utvecklar 

mognadsprocessen till god personlig karaktärsdygd.

 

186.  Långmodigheten tåligheten utvecklar

mognads-processen vilket de fostras fram

     i gemenskapen med olika personligheter.

 

187.  Ståndaktigheten verksam där människor i trohet förtröstar på sanningen.

 

188.  En tid av väntan tystnad  formsas hjärtan

de goda karaktärs-dragen.

 

189.  Hörbar talande röst av oro  rädsla  o-säkerhet

in i tankevärlden, vilket visar sitt syfte

       passivera oss.

 

190.  O-måttliga stressen  styrs av tiden,  vara

urverkets slav.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 158.

 

15800.  Skrytsamma egoismen rider på stoltheten.

 

15801.  Skrytsamma egoismen vad kan den göra

för Livet?

 

15802.  Skrytsamma egoismen tillgänglig för 

mänskligheten.

 

15803.  Skrytsamma egoismen ärar övermodet.

 

15804.  Skrytsamma Ord  skrytsamma hjärtan.

 

15805.  Skrytsamt lyssnande  skrytsamma öron.

 

15806.  Skrytsamma ögon  skrytsamma tankar.

 

15807a.  O-förvitliga människa  äger rent samvete.

 

15807b.  O-förvitlig människa lever hederligt

och o-straffligt liv.

 

15807c.  O-förvitlig mänsklighet äras av överheten.

 

15808.  Rättrådig person lever svekfritt liv.

 

15809.  Svekfulle sviker överger sina vänner.

 

15810.  Svekfulle lever i o-trohet.

 

15811.  Svekfulle ärar o-troheten.

 

15812.  Svekfulle lever o-hederligt liv.

 

15813a.  O-moralen gör människan ansvarslös.

 

15813b.  O-moralen gör mänskligheten  kärlekslös.

 

15813c.  O-moralen bekväm lat egoistisk.

 

15814.  Milda ljuva o-utsläckande kärlek:

visar evig varaktighet.

 

15815.  O-utsläckande kärleken nyttig för mänskligheten.

 

15816.  O-utsläckande kärleken nationens

framtidshopp.

 

15817a.  O-utsläckande kärleken segraren över

hatet och föraktet.

 

15817b.  O-utsläckande kärleken vinnaren

hatet förloraren.

 

15817c.  Föraktet förloraren o-utsläckande

kärleken vinnaren.

 

15818.  Bära vredens tunga ok sämre bära saktmodets milda ok.

 

15819.  Bära elakhetens tunga ok sämre än

bära snällhetens milda ok.

 

15820.  Bära förtalets tunga ok sämre än bära

sanningens milda ok.

 

15821a.  Bättre vara fångad av saktmodets

milda ok än vara fångad av ilskenhetens ok.

 

15821b.  Bättre vara fångad av ärlighetens milda 

ok än vara fångad av o-ärlighertens ok.

 

15821c.  Bära ilskenhetens träldomsok vad kan

det ge till Livet.

 

15822.  Bära förtalets träldomsok vad kan det 

ge till Livet.

 

15823.  Tålamodet hjäparen  uppmuntraren.

 

15824.  Tålamodet talar  trösterika ord.

 

15825.  Tålamodet tålmodiges styrka och trygghet.

 

15826.  Tålamodet tålmodiges vila och harmoni.

 

15827.  Tålamodet och tiden tålmodiges 

trygghet och säkerhet.

 

15828.  Visad outtröttligt tålamod beprövad

tålamod låter inte o-tåligheten vara herre.

 

15829.  Visad outtröttligt tålamod vän med 

tiden och tystnaden.

 

15830.  Visad outtröttligt tålamod tänk få

göra det.

 

15831.  Hjälparen  uppmuntraren  ödmjukheten.

 

15832a.  Livet i lydnaden fri från o-tryggheten.

 

15832b.  Livet i o-lydnaden saknar tryggheten

harmonin och vilan.

 

15832c.  O-lydnaden finns inte visheten

 

15833.  O-lydnaden finns i dårskapen.

 

15834a.  Ödmjuke lovar ärar ödmjukhetens

godhet vänlighet.

 

15834b.  Ödmjuke lovar ärar snällheten

godhjärtligheten.

 

15834c.  Ödmjuke ödmjukhetens tjänare.

 

15835.  Ödmjuke älskar ödmjukheten  delger

den till sin nästa.

 

15836.  Ödmjuke lever i ödmjukheten ärar den

finner sin vila och trygghet i den.

 

15837.  Ödmjuke beskyddad från högmodets gissel

plågsamma beteende.

 

15838.  Ödmjuke njuter av hennes skönhet

och ljuvlighet.

 

15839.  O-moralens låga nivå av moral nationens

undergång.

 

15840.  Man kan inte tjäna två herrar antingen

tjänar man vreden eller saktmodet.

 

15841a.  Ödmjukhetens liv  högmodets död.

 

15841b.  Ödmjukes liv högmodiges liv.

 

15841c.  Högmodets högmodige tjänare

verksam för döden.

 

15842.  Ödmjuke följdsam öppenhjärtlig uppmärksam inför ödmjukheten.

 

15843.  Ödmjuke blir inte ödmjukhetens fiende

utan högmodets fiende.

 

15844.  Snälle blir inte snällhetens fiende utan

elakhetens fiende.

 

15845a.  Tålmodige bevarats i tålamodets närhet:

vilket ger honom harmoni och vila.

 

15845b.  Ärlige bevarats i ärlighetens närhet:

vilket ger honom vila och harmoni.

 

15845c.  Vänlige bevarats i vänlighetens närhet:

vilket ger honom harmoni och vila.

 

15846.  O-tåligheten o-kunnig om tålamodet.

 

15847.  Elake o-kunnig om livet i godheten.

 

15848.  Ilskne o-kunnig om livet i saktmodigheten.

 

15849.  O-tåligheten får aldrig uppleva tålamodets

rikedomar.

 

15850.  Ilskenheten får aldrig uppleva saktmodighetens rikedomar.

 

15851.  O-barmhärtigheten får aldrig uppleva 

barmhärtighetens rikedomar.

 

15852.   Tänk få vara ren och fri från ilskenhetens

fängslande bojors fångenskap.

 

15853.  Vara saktmodets tjännare eller tjänarinna

vara o-skada från ilskenhetens o-tålighet.

 

15854.  O-tåligheten och ilskan varandras vänner.

 

15855.  Häftighetens & o-tåligheten vad kan det

göra för Livet.

 

15856.  O-tåligheten och ordstrider vad kan det  göra för Livet.

 

15857.  Vredesutbrottet & o-tåligheten tillgängliga

för mänskligheten.

 

15858. Tänk få lära känna saktmodiges lärdom

och erfarenhet.

 

15859. Stormännen tänker på sin producerande

vinningslystenhet: vilket visar o-barmhärtighet 

      mot människors livsvärde.

 

15860a.  O-kunnighetens mörker livet i mörker.

 

15860b.  Vishetens ljusa liv  vederkvicker själen.

 

15860c.  O-kunnighetens mörker  vad kan det

ge till livet.

 

15861.  O-kunnighetens mörker o-nyttigt för Livet.

 

15962.  Hjärtats glädje överlämnad till

Livets kärlek.

 

15963.  Vara överlåten till kärlekens tålighet 


"fullkomliga kärleken" ger livet livsvärdet.

 

15964a  Saktmodiga kärleken  saktmodighetens

fullkomlighet.

 

15964b.  Ödmjuka kärleken fullkomliga ödmjukheten.

 

15964c.  Kärlekens trohet  fullkomliga troheten.

 

15965.  Bli bestänkt med o-vänligheten få känna

o-vänlighetens smärta och lidande.

 

15966.  Ödmjukhetens o-själviskhet  besegrar

själviskhetens gissel och fördärv.

 

15967.  Tåligt lida med kärleken  Livet i fullkomliga

kärleken.

 

15968.  Ödmjuke enkel sveklös  i ödmjukheten.

 

15969.  Livet i den fullständiga dårskapen

livet långt från vishetens fullkomlighet.

 

15970a. Vara bedragen lyssnat på lögnen.

 

15970b.  Vara bedragen  vara bedrageriets

tjänare och tjänarinna.

 

15970c.  Vara bedragen  bli vän med lögnen.

 

15971.  Stillheten ödmjukhetens vän.

 

15972.  Tystnaden ödmjukhetens vän.

 

15973.  Ärligheten ödmjukhetens vän.

 

15974a.   Vara ondskefull grym  o-barmhärtig 

i sitt beteende.

 

15974b.  Vara vanvettig och grym  o-barmhärtig

i sitt beteende.

 

15974c.  Vara ondskefull vanettig  o-barmhärtig

i sitt beteende.

 

15975.  Visheten kärleksfull.

 

15976.  Visheten omsorgsfull.

 

15977.  Visheten inbjudande i sitt beteende.

 

15978.  Oron  o-säkerheten tillhör livets o-nyttigheter.

 

15979.  Ångesten bli anklagad  tillhör livets

o-nyttigheter.

 

15980.  Kärleksfulle lever i kärlekens medelpunkt

kärlekens inre liv.

 

15981.  Vara tålig  vara lydig i livet med ödmjukheten vara hennes sanna efterföljare.

 

15982a.  Sanningen vishetens vittnesbörd.

 

15982b.  Sanningen ärlighetens vittnesbörd.

 

15982c.  Sanningen  trohetens vittnesbörd.

 

15983.  Sanningen viktig för nationens sytresmän.

 

15984.  Ärligheten viktig för nationens styresmän.

 

15985.  Visheten viktig för nationens styresmän.

 

15986a.  Fullkomliga glädjen bättre än sorgsna

o-fullkomliga sinnen och hjärtan.

 

15986b.  Fullkomliga glädjen vad mänskligheten

Behöver.

 

15987.  Nyttigt ha god balansgång mellan 

produktionens vinningslystnad

       och barmhärtigheten.

 

15988a.  Stolthetens förskjunkna liv i ondskan.

 

15989.  Finns inga genvägar undvika saktmodets

tränings-läger: fostras formas in i saktmodigheten.

 

15990a.  Rädslans gissel påverka tungans tal.

 

15990b.  Rädslans gissel besegras av frimodigheten.

  

15990c.  Frimodigheten nyttig i Livet.

 

15991.  Frimodige älskar frimodigheten.

 

15992.  Frimodigt hjärta  hjärtats glädje.

 

15993a.  Ondskan känner rädslan inför godheten.

 

15993b.  Ondskan känner rädslan inför godhjärtligheten.

 

15993c.  Ondskan känner rädslan inför

öppen-hjärtligheten.

 

15994.  Ondskan känner rädslan inför ärligheten.

 

15995.  Kärleken friden bundsförvanter.

 

15996.  Hatet föraktet  bundsförvanter.

 

15997.  Kärleken och tålamodet  bundsförvanter.

 

15998.  Barmhärtigheten tålamodet bundsförvanter.

 

15999.  Sanningen utför goda gärningar.

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 4:1-21.  ELIFAS FÖRSTA TAL. DEL. 1.

 

Jobs bok. 4:1.

 

1.  #Elifas från Teman sade:#.

 

Jobs bok. 4:2.

 

2.  #Orkar du höra vad vi har att säga?

Vem kan hålla tillbaka sina ord!#.

 

I ditt kroppliga lidande, orkar du, lyssna på

     mitt tal.

Svårt vara återhållsam i sina ord; se ditt lidande.

 

Jobs bok. 4:3.

 

3.  #Själv du visat många till rätta, du gav styrka

åt kraftlösa armar#.

 

Du, Job varit många till uppmuntran, givit livs-mod

     till de modlösa.

 

Jobs bok. 4:4.

 

4.  #Dina ord höll den vacklande uppe, du gav

stadga åt skälvande knän#.

 

Dina talade ord, givit vacklande nytt mod.

       Gav människors svaga knän styrka.      

 

Jobs bok. 4:5.

 

5.  #Men nu när du själv drabbas orkar du inte,

när det träffar dig själv blir du rädd#.

 

Nu du själv blivit drabbas av lidande.

      Din kroppliga styrka vacklande.

Det du fruktade för, drabbat dig själv.

 

Jobs bok. 4:6.

 

6.  #Ger din gudsfruktan ingen tillförsikt,

din oförvitlighet inget hopp?#.

 

Ifrågasätter din gudsfruktan din o-strafflighet,

        vilket inte vara dig till tröst och hopp.

När Elifas ser hans varböldars smärtsamma lidande.

 

Jobs bok. 4:7.

 

7.  #Tänk efter! När gick en oskyldig under,

var gick en rättrådig förlorad?

 

Rannsaka dig Job!

        När upplevde den o-skyldige lidande.

Rättrådiges liv gå förlorat.

 

Jobs bok. 4:8. 

 

8.  #Detta har jag sett: de som plöjer ondska  

och sår ofärd, de får skörda det#.

 

Har sett detta i ditt lidande.

       De som lider plöjer likt i ondskan,

sår i livet fördärv: de får skörda det de sått.

 

Jobs bok. 4:9.'

 

9.  #De går under när Gud andas på dem, förintas

av hans vredes fnysning#.

 

Går till sin undergång då Guds rättfärdighet 

      andas på dem.


Utplånas helt av hans vredes avsky.

 

Jobs bok. 4:10.

 

10.  #Lejonet vrålar, vilddjuret ryter, men bestarnas tänder krossas#.

 

Inför Herrens vredes avsky:lejonet vrålar.

      Vilddjuret ryter, besarnas tänder krossas. 

 

Jobs bok. 4:11.

 

11.  #Utan byte går lejonet under och lejonungarna

skingras#.

 

Lejonet mister sitt mat-byte.

         Lejonungarna saknar lejoninnans moderskärlek.

 

Jobs bok. 4:12.

 

12.  #Ett ord smög sig till mig, nådde mitt öra

i en viskning#.

 

Viskande ordet, smög sig på mig, vilket mitt

         öra hörde. 

 

Jobs bok. 4:13.

 

13.  #Det var under ängslande syner om natten,

när människorna sov sin djupaste sömn#.

 

Jag, Elifas, under nattens vila, upplevde ängslande

     syner om natten.

I nattens vila, människorna sover sin

       djupaste sömn.  

 

Jobs bok. 4:14.

 

14.  #Jag fylldes av skräck och bävan, hela kroppen

skälvde av skräck#.

 

Synen fyllde mig med skräck och bävan,

       hela min kropp upplevde skräckens faror.

 

Jobs bok. 4:15.

 

15.  #En vind drog förbi, en storm som fick mig

att rysa#.

 

Likt storm-vinden, vilket gav mig rysande känsla. 

 

Jobs bok. 4:16.

 

16.  #Då stod där något jag aldrig sett, en gestalt

trädde fram för min syn.

      I tystnaden hörde jag en röst:

 

Inför stod det för mig o-känd, gestalt i min syn.

      I gestaltet närvarande tystnad hörde

jag en röst tala.

 

Jobs bok. 4:17.

 

17.  #Kan en människa ha rätt mot Gud, kan en man

vara ren inför sin skapare?#:

 

Rösten sade: "Ifrågasatte människans själviska

    vilja mot Gud.

Kan en ego-människa leva i renhet inför

         sin Skapare?

 

Jobs bok. 4:18.

 

18.  #Nej, inte ens sina tjänare litar han på,

även hos änglarna ser han brister#.

 

Sina tjänare, litar han inte på.

     Ser sina änglars brister.

 

Jobs bok. 4:19.

 

19.  #Än mer då hos dem som har i hyddor av lera,

dem som  har sitt ursprung i jord.

       De krossas som mal#.

 

De som lever i ler-hyddor, har sina brister,

     vilka har sitt livs-ursprung i jorden.

Deras liv krossas som malens liv.

 

Jobs bok. 4:20.

 

20.  #Innan dagen blir kväll förgås de, oförmärkt

går de under för alltid#.

 

Innan dagens slut utsläcks livets låga för dem. 

       Går till sin undergång utan andras kännedom.

 

Jobs bok. 4:21. 

 

21.  #Deras tältpluggar rycks upp, de dör utan 

att ha vunnit vishet#.

 

Deras självtrygga tältpluggar rycks upp.

       De möter döden, utan vunnit vishetens rikedomar. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 5:1-27.  ELIFAS FÖRSTA TAL. DEL 2.

 

Jobs bok. 5:1.

 

1.  #Ropa bara!

Finns det någon som svarar?

     Vem av de heliga vänder du dig till?#.

 

Ropa i ditt lidande Job.

       Finns det någon som besvarar dig.

Ifrågasätter bönens betydelse.

       Vilka väljer du som heliga: söka din hjälp hos? 

 

Jobs bok. 5:2.

 

2.  #Grämelse tar livet av dåren, förbittring dräper

den o-förnuftige#.

 

Grämelsen  inget leva för.

      Grämelsen bestjäler dåren på livet.

Förbittrat hjärta farligt för livet.

      Grämelsen livets dårskap.

 

Jobs bok. 5:3.

 

3.  #Jag såg en dåre som levde trygg, men plötsligt

drabbade förbannelse hans hem#.

 

Jag såg dåren Job: vilkens liv var tryggt.

       Plötsligt som en blixt från himlen drabbades

hans välsignade hem av förbannelse.     

 

Jobs bok. 5:4.

 

4.  #Hans barn var bortom räddning, värnlösa krossades de i rätten#.

 

Hans söner och döttrar: fann ingen trygghet

    i förbannelsen som drabbade dem.

 

Jobs bok. 5:5.

 

5.  #Vad de skördat slukade de hungrande,

de törstande ville åt deras egendom#.

 

Deras rika skördar gick förlorade.

       Törstande själar ville äga deras egendom.

 

Jobs bok. 5:6.

 

6.  #Olycka växer inte ur jorden, ofärd spirar inte

ur marken#.

 

Jordens yta orsakar inte Olyckan.

        Fördärvet kommer inte ur marken.

 

Jobs bok. 5:7.

 

7.  #Nej, människan själv föder ofärd, så visst som

lågorna stiger mot höjden#.

 

Människans syndfulla liv: orsakar själv fördärvet.

      Likt syndens lågor stiger mot höjden.

 

Jobs bok. 5:8.

 

8.  #Själv skulle jag vända mig till Gud, för Gud

skulle jag lägga fram min sak#.

 

Jag själv, villigt vänder mitt hjärta till Gud.

        Inför Guds ansikte lägga fram mina önskningar.

 

Jobs bok. 5:9.

 

9.  #Han gör större ting än någon kan fatta, fler under än någon kan fatta, fler under än någon

       kan räkna#.

 

Hans allmakt gör större ting än vårt förstånd

    förstår.

Undrens Gud gör fler underverk än vi förstår.

         Antal vilka vi inte kan beräkna.

 

Jobs bok. 5:10.

 

10.  #Han skänker regn åt jorden och vattnar

markerna#.

 

Ger näringsrlkt vatten till jordens torrhet.

        Bevattnar markerna med vattnets rikedomar.

 

Jobs bok. 5:11.

 

11.  #Han upphöjer de ringa och de förtryckta

i säkerhet#.

 

Värdesätter uppmuntar de små enkla människorna.

       Ger de förtryckta säker frihet.

 

Jobs bok. 5:12.

 

12.  #Han korsar de slugas planer, så att ingenting

lyckas för dem#.

 

Han förgör de listigas planerade ondska.

        Misslyckas i vad de gör.

 

Jobs bok. 5:13.

 

13.  #Han snärjer de kloka i deras slughet,

de listigas ränker för ett brått slut#.

 

Han fångar de själviskt kloka i sin egna slughet.

       deras listighet blir dem till eget fall.

 

Jobs bok. 5:14.

 

14.  #De omvärvs av mörker på ljusan dag,

famlar mitt på dagen som om det var natt#.

 

De listiga lever i dagligt mörker, i dagsljuset.

      Vilseledda förvirrade i sitt andliga mörker.

 

Jobs bok. 5:15.

 

15.  #Så räddar han från deras tungors svärd,

räddar den svage från den som har makt#.

 

Räddar  beskyddar den svage, från svekfullas

   tungas sårande ord.

Beskyddar den svage, från den maktfulle. 

 

Jobs bok. 5:16.

 

16.  #Det tänds ett hopp för den fattige,

och ondskan tvingas till tystnad#.

 

Likt brinnade ljuslåga, fattiges hopp.

       I fattiges hopp tvingas Ondskan till tystnad.

Tyst ondska o-verksam ondska.  

 

Jobs bok. 5:17.

 

17.  #Lycklig den människa som tuktas av Gud. 

Förkasta inte den Väldiges fostran!#.

 

Tänk få tuktas av Gud in i de andliga dygderna.

     Bli uppmuntrad i den väldiges fostran.

 

Jobs bok. 5:18.

 

18.  #Han som sargar förbinder också, de händer

som sårar ger läkedom#.

 

Blödande sårande människors lemmar

      förbinder han.

Sårande händer skapar läkedom.

 

Jobs bok. 5:19.

 

19.  #Ur sex olyckor räddar han dig, ja, ur sju 

kommer du undan#.

 

Hans barmhärtighet, räddade ur sex olyckor.

    Ja, sju olyckor. 

 

Jobs bok. 5:20.

 

20.  #I hungersnöd skonar han dig från döden,

i krig från svärdet#.

 

Han  försonade dig från döden, vilket hungersnöden

    leder till.

Förskonad i krigets o-försonlighet från det

      mördande svärdet. 

 

Jobs bok. 5:21.

 

21.  #Mot förtalets gissel är du skyddad och fruktar

inte våldet som kommer#.

 

Du blev beskyddad från förtalets gissel.

     Förtalets gissel  dödens gissel.

Fri från våldets fruktan. 

 

Jobs bok. 5:22.

 

22.  #Mot våld och nöd kan du le, och vilddjuren

fruktar du inte#.

 

Vara fri från våldets rädsla och nöd-lidande,

     i vilket du kan visa leendet.

Vilddjuren aggresiva liv, för vilket du inte fruktar för.

 

Jobs bok. 5:23.

 

23.  #Ty du står i förbund med markens stenar 

och lever i fred med de vilda djuren#.

 

Du slutet förbund med markens stenar.

      Lever livet i fred med de vilda djuren.

 

Jobs bok. 5:24.

 

24.  #Du skall finna att allt går väl i ditt hus, när du

går runt på dina ägor saknar du inget#.

 

I ditt fridsförbud, vilket låter friden råda i ditt hus.

       Dina ägda marker saknar inget.

 

Jobs bok. 5:25.

 

25.  #Du skall se din släkt bli talrik, din avkomma

bli som gräset på marken#.

 

Din släkt förökas talrikt.

       Din avkomma, till antalet likt gräset på

markens yta.

 

Jobs bok. 5:26.

 

26.  #När du kommit, till mognad läggs du i graven,

liksom kärven bärgas när tiden är inne#.

 

När ditt livs mognad visar sig, läggs du vilande

     i graven.

Likt kärvens bärgande tid, skördtiden är inne. 

 

Jobs bok. 5:27.

 

27.  #Detta har vi funnit, och så är det.

lyssna och inse det även du. 

 

Vilket tillhör livet.

       Lyssna till det, försök förstå det även du. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 160.

 

16000.  Ödmjukt liv  ödmjuka gärningar.

 

16001.  Stolta livet  stolta gärningar.

 

16002.  Barmhärtiga livet utför barmhärtiga gärningar.

 

16003.  Falskheten  fåfängligheten  vad de ge

till Livet.

 

16004a.  Stoltheten värdelös dödlig.

 

16004b.  Övermodet värdelöst  dödlig för mänskligheten.

 

16004c.  Högmodet mänsklighetens förfall.

 

16005.  O-nyttiga ords tal  och tankar

mänsklighetens fördärv och olycka.

 

16006.  Stoltheten van-mäktig inför ödmjukheten.

 

16007.  Elakheten vanmäktig inför snällheten.

 

16008.  O-ärligheten van-mäktig inför ärligheten.

 

16009.  Vara överlämnad till mildheten bättre än

vara hårdhjärtligheten slavv eller slavinna.

 

16010a.  Tystnaden leder in i tankarnas tankevärld

från o-tystnadens tankars stormiga vindar. 

 

16010b.  Tankarnas stormiga vindar av förtalets

giftiga ord: behöver stillhetens tankar.

 

16010c. Tankarnas stormiga hårda vindar

av skvallerierts giftiga ord: behöver lugnets tankar.

 

16011.  Tankars hårda stormiga vinden 

ger trötta slitna tankar.

 

16012a.  Fullkomlig  tystnad:  vilande tankar

från hårda o-barmhärtiga vilda galopperande

       tankar.

 

16012b.  Fullkomlig tystnad  vad världen Behöver.

 

16012c.  Fullkomlig  tystnad  själens vila.

 

16013.   Kärlekens omsorg och värme-strålar

vad världens kylighet Behöver.

 

16014.  Kärlekens god-hjärtlighet och värmesstrålar

vad världens hårdhet Behöver.

 

16015.  Tänk få bli vidrörd av ödmjukhetens

kärleks-sår: vilket förändrar ödmjukes livsstil

       och livsföring.

 

16016a.  Givandets hjärta fattiges glädje.

 

16016b.  Givandets hjärta  uppmuntrar givandet.

 

16016c.  Givandets hjärta  uppskattar givandet.

 

16017.  Givandets hjärta vad världen Behöver.

 

16018a.  Visheten kunskapen tillgängliga för nationer.

 

160118b.  Kunskapen Visheten  vad mänskligheten

Behöver.

 

16018c.  Visheten kunskapen värdesätter Livet.

 

16018c.  Kunskapen  visheten  uppmuntrar Livet.

 

16019.  Visheten  kunskapen  älskar Livet.

 

16020.  Hålla sig borta frånn vreden ingen förlust.

 

16021.  Hålla sig borta från ilskenheten 

ingen förlust.

 

16022.  Hålla sig borta från häftigheten

ingen förlust.

 

16023a.  Hjärtats frid och stillhet  värdefullare 

än silvrets och guldets värde.

 

16023b.  Hjärtats ro och vila värdefullare än 

silvrets och guldets värde.

 

16023c.  Hjärtats harmoni och tystnad värdefullare

än silvrets och guldets värde.

 

16024.  Vara hånad föraktad av hånaren.

 

16025.  Hånaren rider på högmodet.

 

16026.  Vreden och raseriet  vad ger det till Livet.

 

16027a.  Ödmjuka ångerfulla ord  värdesätter livet.

 

16027b.  Ångerfulla ödmjuka ord  uppskattar Livet.

 

16027c.  Ödmjuka ångerfulla ord  uppmuntrar Livet.

 

16028.  Kärleken troheten ståndaktigheten

nationens moraliska ryggrad.

 

16029.  O-tålig kärlek förhastad kärlek

kortsiktig kärlek.

 

16030.  Tålig kärlek lidande kärlek inte tids-bunden

kärlek  inväntade kärlek.

 

16031.  Inväntande kärlek  tålig kärlek.

 

16032a.  Kalla hårda ord inga problem-lösande ord.

 

16032b.  Kyliga hårdhjärtliga ord  inga

problem-lösande ord.

 

16032c.  Föraktfulla  hatiska ord  inga

problemlösande ord.

 

16033.  Vreden människo-dödaren, undervärderar

människo-värdet.

 

16034.  O-barmhärtige lever lastbart liv i olika

lidelser.

 

16035.  Tröste-rik glädje vad världen Behöver.

 

16036.  Visat o-ansvarligt liv, liknas vid

lekstuge liv.

 

16037.  Samhället fungerar inte utan ansvarsfullt

samhälle.


 

16038.  Moraliskt goda livet  värdesätter livets

värderingar.

 

16039.  Livets värderingar värdesätter livet.

 

16040.  O-moralisk livsföring, undervärderar livet.

 

16041.  Ödmjuke besvarar ödmjukheten 

i att utöva den.

 

16042a.  Vara älskad  så värdefullt.

 

16042b.  Vara uppmuntrad kunna uppmuntra andra.

 

16042c.  Vara önskad vara tillgänglig.

 

16043.  Friden stillheten livets vänner.

 

16044.  Friden lugnet livets trogna efterföljare.

 

16045.  Äga förvirrat  o-balanserat sinne

o-intressant.

 

16046.  Tjänande kärleken   offrande kärleken

värdefulla i livet.

 

16047.  Tjänande ödmjukheten  utgivande ödmjukheten upplevs av den ödmjuke.

 

16048a.  Saktmodets sorg över ilskenheten. 

 

16048b.  Saktmodets smärta över häftigheten.

 

16048c.  Saktmodets bedrövelse över vreden.

 

16049.  Kärlekens allmakt vidrör

människors-hjärtan.

 

16050.  Saktmodiges trohet  ståndaktighet fördjupas i vandringen tillsammans med

      sakmodigheten: vilket ges honom belöningen

bli lik saktmodet.

 

16051.Godhetens allmakt vidrör människorshjärtan.

 

16052.  Fridens allmakt vidrör människorshjärtan.

 

16053.  Kärlekens renhet och fasthet  förvandlar

männniskors hjärtan.

 

16054a.   Kärlekens o-själviskhet  dyrbar att äga.

 

16054b.  Ärlighetens o-själviskhet  dyrbar att äga.

 

16054c.  Uppmuntrans o-själviskhet

dyrbar att äga.

 

16055.  Kärlekens o-själviskhet  vad kärleksfull

den är.

 

16056.  Kärlekens o-själviskhet  hjärtats

harmoni dagliga sinnesro.

 

16057.  Vara kärlekens tjänare eller tjänarinna

i hennes skönhet ochh ljuvlighet:

      vandra ostört omkring i kärlekens trädgård

få njuta av kärlekens frukter.

 

16058.  Tänk få känna välförtjänad vila och trygghet

i kärlekens vidöppna famn.

 

16059.  Sitta i kärlekens ömsinta knä: känna

väldoften av kärlekens närhet.

 

16060a.   Kärleken livs-tröstaren hjälparen stödet

vilka värdesätter livet.

 

16060b.  Kärlekens hjälpande händer öppna

tillgängliga.

 

16060c.  Kärlekens fötter tillgängliga för Alla.

 

16061.  Utplåna jag-behovet  själens dödliga gift

istället låta själen ikläda sig ödmjukhetens

     o-dödlighet.

 

16062.  Avskyvärt vara ilskenhetens barn:

ilskenhetens tjänare eller tjänarinna.

 

16063.  Avskyvärt vara häftighetens barn:

häftighetens tjänare eller tjänarinna.

 

16064.  Vara ödmjuk i äran  bättre än vara

äre-lysten.

 

16065.  Vara frimodig säga sanningen:

ära ödmjukheten.

 

16066a.  Förgänglig berömmelse sämre än

o-förgänglig berömmelse. 

 

16066b.  O-förgänglig berömmelse ges åt

sanningens budbärare.

 

16066c.  Förgänglig berömmelse ges av vara

ärad i människorsögon.

 

16067.  Ödmjukt hjärta uttömt på sig själv:

ego-viljan.

 

16068.  Klagandet  hjärtats o-tacksamhet.

 

16069.  Knotandet  hjärtats o-tacksamhet.

 

16070.  Gnällandet hjärtats o-tacksamhet.

 

16071a.  Tålamodet  livets stöd och hjälpare.

 

16071b.  Tålamodet livets-uppmuntrare.

 

16071c.  Beprövad tro  tillväxande tro.

 

16072.  Ödmjuke upphöjer inte sig själv.

 

16073.  Litenheten upphöjer inte sig själv.

 

16074.  Enkelheten bättre än stortaligheten.

 

16075.  Stortaligheten  upphöjer sig själv.

 

16076a.  Kärleksfulle visar medlidande.

 

16076b.  Kärleksfulle visar medömkan.

 

16076c.  Kärleksfulle visar medkänsla.

 

16077.  Kärleken söker någon att älska.

 

16078a.  Ödmjukheten söker någon delge sin

ödmjukhet till. 

  

16078b.  Saktmodigheten söker någon delge

sitt saktmod till.

         

16078c.  Ärligheten söker någon delge sin

ärlighet till.

 

16079.  Fullkomlighetens önskan få delge 

sin fullkomlighet till de som söker den.

 

16080.  Vänlighetens vänner  älska den.

 

16081.  Vänlighetens vänner  umgås med den.

 

16082.  Vänlighetens vänner äga vänlighetens

hjärtan.

 

16083a.  Kärleken omsorgsfull omtänksam.

 

16083b.  Kärleken intresserar sig för människo-värdet.

 

16083c.  Kärleken vårdar sig om människovärdet.

 

16084.  Kärleken beskyddar människans-hjärta

från hatet och föraktet. 

 

16085.  Vara kärleksfull  vara omsorgsfull

vara varandras vänner.

 

16086.  Vara samvetsgrann lyssna på sanningen.

 

16087.  Vara ordningsfull  leva livet i ordningen.

 

16088.  Vara ordningsfull  vara förvirrad 

varandras o-vänner.

 

16089.  Vredens liv  något o-nyttigt för livets livsstil.

 

16090.  Vreden äger o-nyttigt beteende.

 

16091.  Vänlighetens lärdom  livets nyttiga erfarenhet i vänlighetens rikedomar.

 

16092a.  Förtalets tunga talar om sin nästas liv.

 

16092b.  Skvalleriets tunga talar om sin

nästas liv.

 

16092c.  Förtalaren ser sig själv som fullkomlighetens tjänare eller tjänarinna.

 

16093.  Förtalet fördömer sin nästas fel och brister.

 

16094.  Skvalleriets språk  talar om sin nästas liv. 

 

16095.  Lögnen kan aldrig förneka sanningens ord.

 

16096.  Förtalet vanärar sin nästas liv.

 

16097.  Skvalleriet vanärar sin nästas liv. 

 

16098.  Skvalleriaktiga ord uppmuntrar inte 

sin nästas liv.

 

16099a.  Skvalleriaktiga ord uppskattar inte

sin nästas liv.

 

16099b.  Skvallerierts ord undervärderar

sin nästas liv. 

 

 

 

 

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 6:1-30. 

 

JOBS SVAR PÅ ELIFAS FÖRSTA TAL.

 

Jobs bok. 6:1.

 

1.  #Job sade: #.

 

Jobs bok. 6:2.

 

2.  #Om blott mina kval kunde vägas, mina olyckor

läggas på vågen!#.

 

Tänk om mina kroppsliga plågor av lidande kunde vägas, skulle de väga tungt.

        Tillsammans med alla mina olyckor.

 

Jobs bok. 6:3.

 

3.  #De skulle väga tyngre än havets sand,

därför är mina ord bittra#.

 

Allt lidande alla olyckor vilket drabbat mitt liv,

       jämfört med havets sands tyngd tillsammans

skulle vara tyngre.

        Vilket fyller mina ord med bitterhet.

 

Jobs bok. 6:4.

 

4.  #Den vädiges pilar sitter i mig, deras gift tränger

in i min själ.

      Gud låter fasor rycka fram mot mig#.

 

Väldige Gudens skarpa brinnande pilar sitter

    fasta i min dödliga kropp.

Deras dödliga gift, tränger sitt gift ner i mitt själsliv.

       Gud tillåter mig bemötas av förskräcklig rädsla.         

Jobs bok. 6:5.

 

5.  #Inte skriar vildåsnan när det finns gräs,

inte bölar oxen när han har foder#.

 

Jämförs sig med vildåsnan som inte skriker

   efter föda när gräset finns.

Undkommer samma lidande som jag har. 

      Arbetsoxen inte behöver ropa efter foder.

Vilket jag saknar.

 

Jobs bok. 6:6.

 

6.  #Men vem kan äta det fadda utan salt?

Vad finns det för smak i slemörtens saft?#.

 

Vilken levande varelse kan äta utan saltad föda?

     Ifrågasätter slemörtens smakliga saft.     

 

Jobs bok. 6:7.

 

7.  #Det som jag kände avsmak för har blivit min

vämjeliga föda#.

 

Det jag innan mitt kroppliga lidande och bemötade

    olyckor och fördärv, kände avsmak för har

nu blivit min dagliga avskyvärda föda. 

 

Jobs bok. 6:8.

 

8.  #O att min bön blev hörd, att Gud uppfyllde

min önskan#.

 

Längtar efter bönhörelse från sin barmhärtige Gud.

       Jobs hjärtats önskan, bli uppfylld.

 

Jobs bok. 6:9.

 

9.  #Att Gud gick med på att krossa mig,

lyfte handen och gjorde slut på mig#.

 

Min längtan om befrielse från mitt lidande,

      krossa mitt liv, lyfta sin allmakt hand mot mig.

Göra slut på mitt liv. 

 

Jobs bok. 6:10.

 

10.  #Det skall ändå vara min tröst, när jag vrider

mig i olidlig plåga, att jag aldrig har dolt

den Heliges ord#. 

 

Vilket skulle vara mig till tröst i lidandet.

        Jag lider i en outhärdlig plåga.

Har aldrig förnekat hans heliga ord.

 

Jobs bok. 6:11.

 

11.  #Har jag styrka som kan ge mig hopp, finns ett

slut som ger mig tålamod?#.

 

I behov av tålamodets hjälp och stöd,

     vilket ger mig hopp om livet.

 

Jobs bok. 6:12.

 

12.  #Är min styrka stenens, är min kropp

av brons?#. 

 

Kan min styrka likna stenens fasta slagkraft.

       Likna min  kropp bronsets fasthet.

 

Jobs bok. 6:13.

 

13.  #Nej, för mig finns ingen hjälp, alla vägar

är stängda#.

 

Finna styrkan i mitt lidande tycks inte


      vara tillgänglig. 

 

Jobs bok. 6:14.

 

14.  #Den som sviker sin nästa i nöd har upphört

att frukta den Väldige#.

 

Svika sin nästa i tid av nöd-lidande, visar ingen

    gudsfruktan för den Väldige.

 

Jobs bok. 6:15.

 

15.  #Bröder, ni är opålitliga som bäckar, 

som sinade bäckfåror#.

 

Bröder, mina vänner, era råd av ord likt 

       sinade bäckar av vishet.

 

Jobs bok. 6:16.

 

16.  #Först mörknar de av smältande is och snö

som blandar sig med vattnet#.

 

Ni liknar i ert beteende, smältande is snö som

        blandar sig med vattnet.

 

Jobs bok. 6:17. 

 

17.  #Men torrtiden kommer och tystar dem,

i hettan försvinner de helt#.

 

Era o-pålitliga råd, kommer som torr-tidens torka.

     Vilket tystar dem.

Bli prövade i sanningens hetta, vilket förgör dem.  

 

Jobs bok. 6:18.

 

18.  # Karavaner söker följa deras lopp, drar ut

i ödemarken och går under#.

 

 

 

Jobs bok. 6:19.

 

19.  #Karavaner från Tema letar efter dem, 

köpmän från Saba sätter sitt hopp till dem#.

 

Jobs bok. 6:20.

 

20.  #Men förhoppningarna grusas, de når fram

och blir besvikna#.

 

Jobs bok. 6:21.

 

21.  #Så har ni blivit för mig, ni såg det fasansfulla

och blev skrämda#.

 

Jobs bok. 6:22.

 

22.  #Har jag begärt att få något av er, bett er att köpa mig  fri?#.

 

Jobs bok. 6:23.

 

23.  #Har jag ropat:

"Hjälp mig mot fienden, rädda mig från våldsmännen#?.

 

Jobs bok. 6:24.

 

24.  #Undervisa mig, så skall jag tiga, förklara på vad sätt jag har felat#.

 

Jobs bok. 6:25.

 

25.  #Visst är sanningen hård att höra, men vad

är det ni vill klandra mig för?#.

 

Jobs bok. 6:26.

 

26.  #Tänker ni klandra vad jag har sagt, göra den

förtvivlades ord till intet?#.

 

Jobs bok. 6:27.

 

27.  #Ni kastar lott om faderlösa, ni köpslår om

era egna vänner#.

 

Jobs bok. 6:28.

 

28.  #Se mig i ansiktet nu!

Jag ljuger inte för er#.

 

Jobs bok. 6:29.

'

29. #Tänk om och låt all orätt fara!

Tänk om!  Än har ingen bevisat min skuld#.

 

Jobs bok. 6:30.

 

30.  #Skulle jag ta fördärvliga ord i min mun?

Nog skulle jag känna smaken av orätt#. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS SVAR PÅ ELIFAS FÖRSTA TAL. DEL. 2.

 

JOBS BOK. 7:1-21.

 

Jobs bok. 7:1.

 

1.  # En trältjänst är människans tid på jorden,

hennes dagar är som daglönarens#.

 

Människans liv på jorden blivit livets-träldoms-tjänst:

     genom mänsklighetens föräldrars högmodiga

o-lydnad i Edens lustgård.

 

Jobs bok. 7:2.

 

2.  #Hon är en slav som längtar efter skuggan,

en daglönare som väntar på sin lön#.

 

Människans förslavade träldom: ger henne längtan

      till frihetens skugga.

Varje daglönare väntar på sin belöning.

 

Jobs bok. 7:3.

 

3.  #Månad efter månad av elände, nätter av plåga

har blivit min lott#.

 

Eländiga träldoms-oket: varar månad efter månad.

       Nattens vila blivit livets plåga.

 

Jobs bok. 7:4.

 

4.  #När jag har lagt mig tänkte jag:

"Är det inte snart dags att gå upp?

       Kvällen kommer,

och jag är full av oro till gryningen#.

 

Beskriver sina livsdagar: inför nattens vila tänker

     jag: inte snart dags gå upp.

Varje dag: kommer kvällen.

     Fylld av inre oro tills gryningen kommer. 

 

Jobs bok. 7:5.

 

5.  #Min kropp är täckt av mask och skorv,

hud spricker och flyter av var#.

 

Min kroppsliga hud fylld av levande maskar.

    Huden spricker av skrovligheter.

Varaktig över hela kroppen. 

 

Jobs bok. 7:6.

 

6.  #Mina dagar flög snabbare än vävarens skyttel,

i hopplöshet har de slutat#.

 

Mina livsdagar blivit för mig, hopplöshetens dagar.

        

Jobs bok. 7:7.

 

7.  #Minns att mitt liv är en vindfläkt, aldrig mer

får jag uppleva glädje#.

 

Livet liknas vid vindfläktens dagar.

       Lever i avsaknad av glädjen.

 

Jobs bok. 7:8.

 

8.  #Den som ser mig nu skall aldrig se mig mer,

när din blick söker mig är jag borta#.

 

Den som nu besöker mig: ser mig i mitt tillstånd.

       Vid nästa besök: aldrig ser mig mer.

 

Jobs bok. 7:9.

 

9.  #Molnet löses upp och försvinner, den som går

ner i dödsriket kommer inte åter#.

 

Synliga molnet, upplöses försvinner.

         Den som befinner sig i dödsriket,

återvänder aldrig till livet.

 

Jobs bok. 7:10.

 

10.  #Aldrig kommer han hem igen, hans plats

känner inte till honom mer#.

 

Återvänder aldrig till sin bostad.

         Hans bo-plats, o-känd för honom. 

 

Jobs bok. 7:11.

 

11.  #Därför lägger jag inte band på mig, jag vill ge

ord åt min smärta, klaga i min bittra förtvivlan#.

 

Jag vill uttrycka min smärta, i ord.

        Vara klagande i min bitterhet förtvivlan.

 

Jobs bok. 7:12.

 

12.  #Är jag kanske Havet eller Draken, eftersom

du låter bevaka mig?#.

 

Är mitt liv likt Havets eller Drakens liv.

      Din blick bevakar mitt hälso-tillstånd.

 

Jobs bok. 7:13.

 

13.  #Om jag tänker:

"Det lättar när jag lagt mig, sömnen skall lindra

min sorg"#.

 

Tänk få tänka:

     Inför nattens vila få tänka, sömnen vara min

sorgs tröstare.

 

Jobs bok. 7:14.

 

14.  #Du skrämmer du mig med drömmar, förfärar

mig med syner#.

 

Dina falska drömmar och syner inger mig rädsla.

         

Jobs bok. 7:15.

 

15.  #Så vill att jag hellre kvävas.

Hellre döden än denna plåga!#.

 

Istället få uppleva dem, bättre få kvävas till döds.

      Väljer döden före denna livsplåga.

 

Jobs bok. 7:16.

 

16.  #Jag tynar bort, jag lever inte för evigt.

Lämna mig i fred, mitt är bara en vindil#.

 

Min livskraft tynar bort.

       Lever inte för evigt.

Låt dig själv och ditt tal, lämna mig i fred.

 

Jobs bok. 7:17.

 

17.  #Vad är en människa att du gör så stor sak

av henne och bryr dig så mycket om henne#.

 

Vad är människans värde, dina ord gör samtalet

      till stor sak av henne.

 

Jobs bok. 7:18.

 

18.  #Granskar henne varje morgon, prövar henne

var dag och stund#.

 

Undersök hennes hälso-tillstånd för varje morgon.

      Pröva hennes hjärta dagligen. 

 

Jobs bok. 7:19.

 

19.  #När skall du vända blicken från mig, låta mig

vara medan jag hämtar andan?#.

 

När skall du, Elifas vända din blick från mig.

        Lämna mig i fred.

Efter dina anklagande ord, återfå ny livskraft. 

 

Jobs bok. 7:20.

 

20.  #Om jag har syndat, vad gör det dig,

du människornas bevakare?

        Varför gör du mig till mål för dina angrepp,

tröttar ut dig med att slå mig?#.

 

Lever jag i synd, vad berör det dig.

       Ditt beteende dina ord gör dig till,

människornas bevakare.

 

Jobs bok. 7:21.

 

21.  #Varför förlåter du inte min synd, utplånar

min skuld?

       Snart vilar jag ändå i mullen, söker du mig 

är jag borta#.

 

I stället för vara min livs bevakare, var ödmjuk

     förlåt mina synder.

Vilar snart i dödens förgängliga mull-jord.

          Söker du mig, finner du inte mig.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se