Alla inlägg den 5 mars 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS SVAR PÅ SOFARS FÖRSTA TAL.

 

DEL. 3.  JOBS BOK. 14:1-22.

 

Jobs bok. 14:1.

 

1.  #Människa, av kvinna född, lever en kort tid

och mättas av oro#.

 

Människan, formad av kvinnans moder-liv,

     tills tiden inne är att födas.

Kort tid efter födelsen, mättas av livets oro.  

 

Jobs bok. 14:2.

 

2.  #Hon växer som blomman och vissnar,

en skugga som snart är borta#.

 

Männskans liv växer upp som en vacker blomma.

      Efter kort tid, förvissnar livet av ålderdom.

Likt en livs-skugga, snart försvinner livet bort.

 

Jobs bok. 14:3.

 

3.  #Och en sådan skärskådar du och drar inför rätta!#.

 

Sådan förgänglig människa av jordens stoft skapad,

      vilket återvänder till jordens stoft.

Drar du inför rättvisan.

 

Jobs bok. 14:4.

 

4.  #Som om en oren kunde bli ren!#.

 

Likt en oren varelse, vilken kunde bli renhjärtlig.

 

Jobs bok. 14:5.

 

5.  #Om nu människas dagar är utmätt av dig,

om du satt den gräns hon inte överskrider#.

 

Redan i moderlivet, våra livs-dagar upptecknade

     i ditt allvetande. 

 

Jobs bok. 14:6.

 

6.  #Vänd då blicken ifrån henne, låt henne vara,

tills daglönarens dag är slut#.

 

Vänd blick från hennes syndfylla liv.

      Lämna henne åt hennes synds-öde.

Intill daglönarens arbets-dags slut. 

 

Jobs bok. 14:7.

 

7.  #För ett träd finns det hopp; om det fälls kan

det växa upp igen och sjuta nya skott#.

 

Jämför människolivet med trädets framtidshopp.

       Fälls trädet, återväxer det igen, livet finns

forfarande i trädets djupa rötter.

 

Jobs bok. 14:8.

 

8.  #Även om rötterna åldras i jorden och stubben

multnar i mullen#.

 

Trädets föråldras under jordens yta, träd-stubben

      förmulnat bort i jord-myllan.

 

Jobs bok. 14:9.

 

9.  #Spirar det på nytt när det anar vatten och grenar sig som en ung planta#.

 

Spriras livet på nytt, genom vattnet lockande

     näring.

Vilket ges till nya livsdugliga grenar utifrån

      unga plantan. 

 

Jobs bok. 14:10.

 

10.  #Men när en man dör är allt förbi.

När en människa gått bort, var finns hon då?#.

 

När människans liv-låga dör ut, allt förbi av liv.

       Människan förgås på livet.

 

Jobs bok. 14:11.

 

11.  #Om än vattnet tar slut i havet, floderna sinar

och torkar ut#.

 

Försvinner vattnet ur havets djup, havets

      vatten-flöde sinar och torkar ut.

 

Jobs bok. 14:12.

 

12.  #Reser sig aldrig en död igen.

Förr skall himlen rämna än han vaknar, aldrig väcks

       han ur sin sömn#.

 

Likt vattnet utorkande försvinnande, reser sig

  aldrig den döde ur graven.

 

Jobs bok. 14:13.

 

13.  #Om du ändå ville gömma mig i dödsriket,

hålla mig dold tills din vrede lagt sig, och glömma

       mig, men blott för en tid#.

 

I rädsla för din vreden, hålla mig gömd i dödsriket,

     för undfly den.

 

Jobs bok. 14:14.

 

14.  #Kan en som har dött få liv igen?

----- då skulle jag hålla ut på min post tills min

       avlösning kom#.

 

Kan en död människa uppstå från de döda?

       Då skulle jag tåligt hålla ut vid min

vakande vaktpost tills någon avlöser min post.

 

Jobs bok. 14:15.

 

15.  #Du skulle ropa på mig, och jag skulle svara,

du skulle längta efter den du skapat#.

 

Skulle du ropa på mig, skull ge dig mitt svar.

         Skulle du vilja umgås med den du skapat.

 

Jobs bok. 14:16.

 

16.  #Nu räknar du alla mina steg och vaktar på

om jag syndar#.

 

Ditt allvetande, skulle räkna alla mina fotsteg.

         Bevaka mitt liv, om jag syndar.

 

Jobs bok. 14:17.

 

17.  #Mina brott förvarar du under sigill, varje skuld

finns bokförd#.

 

Mina brott min skuldfyllda synd, bokför du

          och signerar.

 

Jobs bok. 14:18.

 

18.  #Liksom berget vittrar och rasar och klippan

rubbas från sin plats#.

 

Ditt allvetande syndmedvetande över människans 

      liv: liknar bergets söndervittring vilket till

rasar samman likt döden tar människans liv.

      Likt klippans skapade plats rubbas. 

 

Jobs bok. 14:19.

 

19.  #Liksom stenarna mals sönder av vattnet

och skyfall sköljer bort gruset#.

 

Likt de skapade stenarna mals sönder till grus.

       Vattnets & skyfallets styrka sköljer 

bort gruset var ursprung kom från stenarna.

 

Jobs bok. 14:20.

 

20.  #Du besegrar henne i grund, och hon är borta,

vanställd, förvisad ur din åsyn#.

 

Du besegrade människan, genom hennes

       grundliga syndfulla liv.

Borta vanställd förvisad ur din heliga närvaro.

 

Jobs bok. 14:21.

 

21.  #Hennes barn vinner ära, men hon vet det inte,

de ringaktas, men hon märker det ej#.

 

Hennes o-kunnighet, vet inte hennes barn ära.

      De ringaktas vilket inte känner till.

 

Jobs bok. 14:22.

 

22.  #Hon känner bara smärta i sin egen kropp

och sorgen i sin egen själ#. 

 

Hennes lidandets smärta upptar hennes liv.

        I sin egen kropp, känner sin egen själs-sorg.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ELIFAS ANDRA TAL. JOBS BOK. 15:1-35.

 

Jobs bok. 15:1.

 

1.  #Elifas från Teman sade:#.

 

Jobs bok. 15:2.

 

2.  #Hur kan en vis tala så i vädret och fylla lungorna med vind#.

 

Med tomma vind-fyllda ord. 

     Dårens tal:  ärar inte visheten.

 

Jobs bok. 15:3.

 

3.  #Försvara sig med gagnlöst prat, med ord

som är till ingen nytta?#.

 

Låter sitt högmodiga försvarstal: vara likt

    innehållslöst tal.

Tomhetens och fåfängliga ord; talar dödliga ord.

 

Jobs bok. 15:4.

 

4.  #Du undergräver gudsfruktan, du fördärvar

fromheten#.

 

Du, Job, skadar gudfruktan:  

    Gudsfruktan kunskapen begynnelse,

dåren föraktar vishet och fostran.  Ord. 1:7.

        Ditt tal: o-kunnigt tal.  

Ditt tal: föraktar vishetens rikedomar. 

       Ditt liv fördärvar fromheten.

 

Jobs bok. 15:5.

 

5.  #Din synd lägger orden i din mun, så att du

väljer detta försåtliga språk#.

 

Ditt syndfulla liv, lägger syndiga orden i din mun.

        Vilket gör du väljer själv ditt lömska,

bedrägliga språk. 

 

Jobs bok. 15:6.

 

6.  #Din egen mun dömer dig, inte jag, dina läppar

vittnar mot dig#. 

 

Din dåraktiga muns ord dömer dig själv.

       Jag dömer inte dig, med mitt rättfärdiga tal.

Din läppars budskap vittnar mot dig. 

      

Jobs bok. 15:7.

 

7.  #Var du den första människa som föddes, 

blev du till innan bergen fanns?#.

 

Ifrågasätter om du var den första människan 

     som föddes, inte Adam mänsklighetens fader.

Blev du skapad likt visheten innan bergen

       skapades av Skaparens allmakts ord? 

 

Jobs bok. 15:8.

 

8.  #Lyssnade du vid Guds rådslag och tog all

vishet för egen del?#.

 

Var du hörsam lydig vid Guds rådslag?

         I ditt högmod gjorde anspråk på all

vishet: vilket ärar din själviskhet. 

 

Jobs bok. 15:9.

 

9.  #Vad vet du som inte vi vet, har du någon

insikt som vi inte har?#.

 

Ifrågasätter vännen Jobs insikt.

       

Jobs bok. 15:10.

 

10.  #Här finns gamla och grånande män, 

ännu äldre än din far#.

 

Elifas kände till Jobs far vid liv.

   Ibland oss fortfarande lever finns gamla 

och till  håret grånande män, vilka av

      liv-serfarenheter äger insiktfulla liv.

 

Jobs bok. 15:11.

 

11.  #Är Guds tröst inte nog för dig, ord som talas

med mildhet?#.

 

Uppskattar du inte, tröstens Gud.

        Visa din o-tacksamhet mot den Väldiges

milda ord.

 

Jobs bok. 15:12.

 

12.  #Varför tappar du besinningen och stirrar

vilt omkring dig?#.

 

Varför tänker du efter på vad du säger.

      I rädsla låter du din blick oroligt: se dig omkring.

 

Jobs bok. 15:13.

 

13.  #Du vänder din vrede mot Gud och låter

orden strömma#.

 

Du vänder din själviska vrede mot Gud.

            Låter dina dåraktiga ord få strömma fram

mot den Helige Guden.   

 

Jobs bok. 15:14.

 

14.  #Hur skulle en människa kunna vara ren,

en av kvinna född ha rätt mot Gud?#.

 

Hur skulle själviska människan vara renhjärtlig

    utifrån kvinnans moder-liv vara född,

tillåter sig själv vara själv-rättfärdig inför Gud.

 

Jobs bok. 15:15.

 

15.  #Inte ens sina heliga litar han på,

inte ens himlen är ren inför honom#.

 

Han renlighet kan inte jämföras med, sina heliga

      tjänare och tjänarinnor.

Inte ens de himmelska varelserna, lever i renhet

       inför honom.

 

Jobs bok. 15:16.

 

16.  #Långt mindre då något uselt och fördärvat,

människan, som dricker synd som vatten#.

 

Människan dricker synden som sin törst

     efter vatten.

Vilket ger fördärvligt och eländigt liv.

 

Jobs bok. 15:17.

 

17.  #Jag vill säga dig något, lyssna på mig,

vad jag har sett vill jag yppa, det som avslöjats

      av deras fäder#.

 

Var hörsam mot mig, när jag talar till dig.

         Vad jag sett vill jag berätta i ord.

Vilket avslöjats i ord av deras fäder

 

Jobs bok. 15:19.

 

19.  #Av dem som ensamma ägde landet, då inga

främlingar bodde bland dem#.

 

De ensam-ägda i landet, i vilket land inga främlingar

     hade sin bo-plats.

 

Jobs bok. 15:20.

 

20.  #Den gudlöse ängslas alla sina dagar,

våldsmannen alla de år han förunnas#.

 

Gudlöse känner hjärtats oroliga ängslan

    under livets alla dagar.

Våldsmannen,  ingen fridens man, under sin

     levnad  varit orolig i själen.  

 

Jobs bok. 15:21.

 

21.  #Överallt hör han skrämmande ljud,

när han tror sig trygg är rövarna där#.

 

Gudlöse, våldsmannen, lever i rädsla från 

     rövares banditers liv:  farofyllda o-ljuden.

Vilket gör livet o-tryggt.

     

Jobs bok. 15:22.

 

22.  #Han har inget hopp om att undkomma mörkret,

han är dömd att falla för svärdet#.

 

Saknar livets framtids-hopp, livets mörker blir

   hans framtid.

Ut-dömd till svärdets offer.

 

Jobs bok. 15:23.

 

23.  #Han irrar omkring efter föda men finner ingen.

Han vet att mörkrets dag väntar honom#.

 

Lever irrande liv, sökande efter mat-nyttig livsföda.

     Sökandet misslyckas, eviga mörkrets dag

in-väntar hans liv.

 

Jobs bok. 15:24.

 

24.  #Nöd och trångmål skrämmer honom,

ansätter honom som en kamplysten kung#.

 

Livets nöd, livets betryck hans rädsla:

     angriper hans liv, likt stridslysten kung. 

 

Jobs bok. 15:25.

 

25.  #Ty han lyfte sin hand mot Gud och förhävde sig

mot den Väldige#.

 

Gudlöse i sin gudlöshet, förkastade sin Gud.

     Levde i högmod, mot den Väldige.  

 

Jobs bok. 15:26.

 

26.  Trotsigt stormade han fram mot honom i skydd

av sin välvda sköld#.

 

I sin upproriskhet, var stridslysten mot honom

      i  skydd av sitt själviska beskydd. 

 

Jobs bok. 15:27.

 

27.  #Hans ansikte sken av välmåga, kroppen

svällde av fetma#.

 

Hans gudlösa ansikte, utstrålade högmodets

     falska välbefinnande.

Kroppens frosseri. 

 

Jobs bok. 15:28.

 

28.  #Nu håller han till i ödelagda städer, i hus som

ingen bor i, som är dömda att bli ruiner#.

 

Lever sitt liv nu i, öknens ödelagda städer.

     I tom bebodda hus.

Vilka ut-dömda till ruiner. 

 

Jobs bok. 15:29.

 

29.  #Ingen rikedom får han, det han äger skall

inte bestå.  

      Hans ax skall inte böja sig mot jorden#.

 

Gudlöse: Gudsförnekaren, lever i fattigdom.

      Det han äger, saknar bestående värde.

 

Jobs bok. 15:30.

 

30.  #Han undslipper inte mörkret.

Han är en ranka som förbränns i hettan, blommorna

      virvlar bort med vinden#.

 

Lever i förgängelsens mörker.

      Likt klinger-växten vilket förbränns av

förbannelsens hetta.

      Blommorna försvinner bort med vindens-styrka.  

 

Jobs bok. 15:31.

 

31.  #Han borde inte lita på det som är tomhet,

då blir han bedragen och tomhet blir hans lön#.

 

Blir själv-bedragen i sin själviskhet, av tomhetens

      fåfänglighet.

Tomhetens fåfänga blir hans livs-lön.

 

Jobs bok. 15:32.

 

32.  #Han vissnar i förtid, hans krona blir

aldrig grön#.  

 

Hans livs-kraft förvissnar i för-tid.

      Hans livs-krona, bemöts av förbannelsen.

 

Jobs bok. 15:33.

 

33.  #Han är en vinstock som tappar karten,

ett olivträd som fäller sina blommor#.

 

Likt vinstocken, förlorat sin livs-näring.

     Oliv-trädet, fäller förvissnade blommor.

 

Jobs bok. 15:34.

 

34.  #Ja, ofruktsam är de gudlösas hop,

elden förtär mutkolvars hus#.

 

Gudlösas skara, o-fruktsam.

      förbannelsens elds-lågor förbränner 

mut-kolvars hus.

 

Jobs hus. 15:35.

 

35.  #De går havande med ofärd och föder olycka,

bedräglighet växer i deras buk#. 

 

Lever havande med fördärvets fåfänga.

          Med sina gudlösa liv, föder olycka.

Ego-begäret deras livsstil , växer i bedrägligheten.  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

VALBEREDNINGEN.   INFÖR ÅRSMÖTET.

 

 

KATARINA BODEN  LAGER.

 

 

MOBILNUMMER:  0703482001.

 

 

KVALIFIKATIONER.

 

 

 

EKONOMIKUNNIG.

 

 

ÄGER EGNA FASTIGHETER.

 

 

KÄNNER TILL HUR FASTIGHETER SKÖTS.

 

 

INSATT I  EN  DEL  JURISTFRÅGOR.

 

 

HAR ERFARENHETER HUR  STYRELSEN 

 

 

FUNGERAR.

 

 

 

TYCKER DET ÄR EN BRA FUNGERANDE:

 

       BOSTADSFÖRENING. 

 

 

PS.  ÄGER 10% AV SONENS INSATSLÄGENHET.

 

KOMMER VARA NÄRVARANDE:

 

 I MINA ARBETSUPPGIFTER I FÖRENINGEN.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 16:1-22.

 

JOBS SVAR PÅ ELIFAS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 16:1-22.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 16:2.

 

2.  #Sådant har jag hört så det räcker, eländiga

tröstare är vad ni är#.

 

Ni, anklagar mig för vara o-rättfärdig.

    Vilka usla tröstare ni är.

 

Jobs bok. 16:3.

 

3.  #Har du slutat prata i vädret, eller har du

mer på hjärtat?#.

 

Du, Elifas talar tomma ord fåfänglig i ditt tal.

       Vill du fortsätta tala ur ditt dåraktiga hjärta?

 

Jobs bok. 16:4.

 

4.  #Jag skulle också kunna tal som ni,

om ni vore i mitt ställe, hålla långa utläggningar

       också skaka på huvudet#.

 

Skulle ni vara i mitt ställe lida, på dåraktigt sätt tala

       till ert lidande.

Skulle i min köttsliga vishet, med egen-viljans

     självvalda kommentarer, skaka på huvudet:

Ni dårar.

 

Jobs bok. 16:5.

 

5.  #Jag skulle komma med stärkande fraser,

ge lindring med läpparnas tröst#.

 

Skulle fortsätta tala med stärkande fraser.

      Ge kropplig lindring med läpparnas  

trösterika ord.  

 

Jobs bok. 16:6.

 

8.  #Talar jag, lindras inte min smärta, tiger jag,

slipper jag den inte#.

 

Genom mitt tal, vilket lindrar min smärta.

      Genom tystnaden, lindras inte smärtan.

 

Jobs bok. 16:7.

 

7.  #Han har tömt mig på all min kraft,

så att alla omkring mig förfäras#.

 

Uttömd på all min kroppsliga kraft.

       Vilket se av människors-ögon, i förfäran.   

 

Jobs bok. 16:8.

 

8.  #Min skrumpnad hud har blivit ett vittne,

min tärda gestalt anklagar mig#.

 

Min kroppliga hud förändrats: blivit förtorkad

    saknar den livs-näring den behöver.

Min förtorkade hud blivit vittne  vilket anklagar mitt

     kroppsliga  lidande.    

 

Jobs bok. 16:9.

 

9.  #Jag har blivit ett byte för hans rasande vrede,

han har visat tänderna mot mig och genomborrat

      mig med hätska blickar#.

Blivit offerbyte, för hans rasande vrede mot mig.

      I sin vrede, visat sina argsinta vassa tänder 

mot mig.

      Med sina fientlig hatiska blickar vilka trängt

igenom mitt liv.

 

Jobs bok. 16:10.

 

10.  #Han hångrinar mot mig skymfar mot mig och slår mig i ansiktet, alla går emot mig i flock#.

 

Visar sig hånfull, mot mig.

       Förolämpar kränker mig.

I sin hatiska vrede slår mig blodig i mitt ansikte.

        Alla som möter migsamlas i enad flock

mot mig.

 

Jobs bok. 16:11.

 

11.  #Gud  har utlämnat mig åt brottslingar,

kastat mig i syndares händer#.

 

   Gud som säger sig vara barmhärtig, har utlämnat

mig i brottsliga människors händer.

     Kastat mitt liv i syndfulla händer.

 

Jobs bok. 16:12.

 

12.  #Mitt i min trygghet skakade han om mig,

grep mig i nacken och krossade mig.

       Han gjorde mig till mål för sina pilar#.

 

I min gudfruktiga trygghet, skakade han om mig.

      Grep våldsamt tag i min nack.

Krossade mitt liv in olyckor.

        Blev mål-tavla för hans smärtsamma pilar. 

 

Jobs bok. 16:13.

 

13.  #Hans skyttar omringade mig.

Skoningslöst genomborrade han mina njurar

      och lät min galla rinna ut på marken#.

 

Hans utvalda prickskyttar, omringade mitt liv.

      Hänsynslöst våldsamt  trängt igenom mina

njurar gav sin tillåtelse låta min kroppligt inre

       gallas vätska rinna ur minn kropp ut på

jordens yta.

       

Jobs bok. 16:14.

 

14.  #Han har slagit bräsch efter bräsch stormat fram mot mig som en kämpe#.

 

Han slagit, mig gång på gång visas sig vara likt

      kämpaktig våldsman mot mig.

  

Jobs bok. 16:15.

 

15.  #Säck har jag sytt till min skorviga kropp,

jag ligger maktlös i gruset#.

 

I säck och aska, vidrört min skorviga fjälliga hud,

       ligger kraftlöst slagen i grusets smutsiga

närhet.

 

Jobs bok. 16:16.

 

16.  #Ansiktet bränner av gråt, det mörknar för

min blick#.

 

Ansiktet gråtfyllda tårar bränt sig fast på 

     min fjälliga hud.

Mina ögon-blickar:  blivit sorgsligt förmörkade.

 

Jobs bok. 16:17.

 

17.  #Ändå har mina händer aldrig fläckats av våld,

och min bön har varit utan synd#.

 

Mina händer har aldrig vidrörts av våldet.

      Min bön: varit syndfri.

 

Jobs bok. 16:18.

 

18.  #Täck inte över mitt blod, o jord!

Låt dess rop aldrig tystna!#.

 

Min bön:  Du jord, övertäck inte mitt o-skyldiga blod.

      Låt inte mitt o-skyldiga blod, aldrig tystas

i sitt nödrop.

 

Jobs bok. 16:19.

 

19.  #Ja, i himlen har jag mitt vittne, i höjden

min förespråkare#.

 

I himlen, finns Herren mitt vittne på

      min o-skyldighet.

I den himmelska höjden, på sin tron av evighet.

       Han är min förebedjare.

 

Jobs bok. 16:20.

 

20.  #Mina vänner hånar mig bara, jag vänder

mig till Gud med min gråt#.

 

Mina vänner visar hånfullt beteende mot mig.

       I min förtvivlan vänder jag mitt gråt-fyllda 

hjärta till Gud.

 

Jobs bok. 16:21.

 

21.  #Må han försvara en dödlig inför Gud, så som

en människa försvarar en annan#.

 

Må han i sin barmhärtighet försvara mig;

    likt en dödlig människa.

Som en människan försvarar sin nästa.

 

Jobs bok. 16:22.

 

22.  #Mitt korta liv är snart förbi, jag vandrar

den väg som ingen går tillbaka#. 

 

Mitt korta jorde-liv som försvunnit.

        Vandrar med livets blick framåt.

Ser inte till vad som varit.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD FÖR DAGEN  JULI MÅNAD.  2019.

 

Första dagen.

 

Vishetens ord tas emot i tystnadens närhet.

 

Andra dagen.

 

Klokhetens ord tas emot i tystnadens närhet.

 

Tredje dagen.

 

Insiktens läro-rika ord tas emot i tystnadens närhet.

 

Fjärde dagen.

 

Fromhetens liv livets stödje-pelare. 

 

Femte dagen.

 

Fromheten: livets mildhet saktmod varandras

    vänner.

 

Sjätte dagen.

 

Fromheten ger vad livet längtar efter.

 

Sjunde dagen.

 

Frimodigheten uppmuntran varandras 

   trogna livs-vänner.

 

Åttonde dagen.

 

Rasande vrede: vara ursinning förargad uppretad

      dödliga vredens vänner.

 

Nionde dagen.

 

Bättre välja lugnets liv än ilskenhetens liv.

 

Tionde dagen.

 

Klokheten  omdömet  varandras vänner.

 

Elfte dagen.

 

Bespottare föraktaren hatar sanningen.

 

Tolfte dagen.

 

Föraktaren Bespottaren dödens vänner.

 

Tretionde dagen.

 

Ödmjuke ärar inte egen-sinniga tankar.

 

Fjortonde dagen.

 

Ödmjuke lever i ödmjukheten  lär känna henne

     fördjupar sin vänskap med ödmjukheten.

 

Femtonde dagen.

 

Ödmjuke ärar ödmjukheten i sitt hjärtats tankar

     tal och livsstil.

 

Sextonde dagen.

 

Barmhärtige fylld av medkänslan medlidandet

     livets medömkan.

 

Sjuttionde dagen.

 

Tystne lyssnaren.

 

Årtonde dagen.

 

O-tystne o-hörsam lyssnare.

 

Nittionde dagen.

 

Fridfulla tystnaden:  lugnet  stillheten harmonin

     sinnes-vilan  sinnesron  sinnesfriden.

 

Tjugonde dagen. 

 

Äre-lystenheten  ego-jagande efter vinden.

 

Tjugoandra dagen.

 

Maktlystenheten  ego-jagande efter vinden.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ödmjuke förökar sin kärlek till ödmjukheten.

 

Tjugofjärde dagen.

'

Tålige förökar sin kärlek till tåligheten.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tröste-rike förökar sin kärlek till tröstens rikedomar.

 

Tjugosjätte dagen. 

 

Ondskan förstör fördärvar dödliggör mänskligheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

 Ondskan vän med dödligheten.

 

O-intressant vara vän med ondskan.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Godheten ger liv till  mänskligheten.

 

Vänligheten ger liv till mänskligheten.

 

Tjugonionde dagen.

 

Girige förenar sitt hjärta med girigheten.

 

Trettionde dagen.

 

Ärelystne förenar sitt hjärta med ego-äran.

 

Trettioförsta dagen.

 

O-tålighetens egoism, förödmjukar förnedrar

 o-tåliges  beteende.

 

Bli förödmjukade vilket undervärderar

       människovärdet. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 162.

 

16200.  Penning-begärets förvirrade människor

saknar sinnesfriden  sinnesron.

 

16201a.  Likgiltigheten o-tacksamheten livets bundsförvanter.

 

16201b.  Tacksamhetens kärlek tänk få äga den.

 

16201c.  O-tacksamheten hatet  bundsförvanter.

 

16202.  Föraktet  o-tacksamheten bundsförvanter.'

 

16203.  Vara hånfull  förakta den kärleksfulle.

 

16204.  Eländige saknar skönheten  ljuvligheten.

 

16205.  Ljuset starkare än mörkret.

 

16206.  Mörkrets gärningar avslöjas ljuset.

 

16207.  Sämre vara mörkrets slav än ljusets.

 

16208a.  O-fullkomligheten elakheten livets bundsförvanter.

 

16208b.  O-barmhärtigheten  o-fullkomligheten

livets bundsförvanter.

 

16208c.  Förtalaren o-fullkomligheten livets bundsförvanter.

 

16209.  Skvalleriaktige dödligheten bundsförvanter.

 

16210.  Förtalaren dödligheten bundsförvanter.

 

16211.  Tankspriddheten  påverkas av egocentriska

vilje-önskningar.

 

16212.  Tankspriddheten  övermodet  bundsförvanter.

 

16213.  Visheten ljus  bättre än o-kunnighetens

mörka liv.

 

16214.  Renhetens insiktsfulla liv, vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16215.  O-renhetens mörka liv, sämre liv än

livet i renhetens ljusa liv.

 

16216a. Orenhetens liv o-kunnigheten bundsförvanter.

 

16216b.  O-kunnighetens liv  förvirringens liv.

 

16216c.  O-kunnigheten dårskapen bundsförvanter.

 

16217a.  Vaksamt hjärta bättre äga än o-vaksamt.

 

16217b.  Vaksamt hjärta  vist hjärta.

 

16217c.  O-vaksamt hjärta  o-vist hjärta.

 

16218.  Äre-girigheten  stoltheten  bundsförvanter.

 

16219.   Ärelystenheten fåfänga  ointressant.

 

16220.   Ärelystenheten ärar sig själv.

 

16221.  Ärelystenheten visar stormodigt beteende.

 

16222.  Ärelystenheten  maktlystenheten

varandras vänner.

 

16223.  Maktlystenheten o-intressant liv.

 

16224a.  Själv-berömmelsen rider på högmodet.

 

16224b.  Maktlystenheten rider på högmodet.

 

16224c.  Ärelystenheten rider på stoltheten.

   

16225.  Självisk-berömmelse rider på högmodet.

 

16226.  O-självisk-berömelse rider på 

ödmjukheten.

 

16227.  O-rubblig ödmjukhet  ståndaktig.

 

16228.  O-rubbligt högmod  självisk.

 

16229.Sanningsläran ståndaktig mot lögnens illäror.

 

16230.  Lögnens illäror o-trohetens läror.

 

16231.  Lögnens illäror  förvirrande.

 

16232.  Lögnens illäror  kortsiktiga läror.

 

16233.  Lögnens läror  ego-centriska läror.

 

16234.  Egen-äran vanärar egen-käre.

 

16235.  Lögnens läror har sitt ursprung i egoismen.

 

16236.  Saktmodighetens rikedomar ges till den saktmodige.

 

16237a.  Fromhetens liv sanningens liv.

 

16237b.  Mildheten  saktmodet ärar sanningens liv.

 

16238.  Litenheten  enkelheten  vanärar själviskheten.

 

16239.  Enkelheten litenheten ärar o-själviskheten.

 

16240.  Elake lever i elakhetens mörkret.

 

16241.  Förtalaren lever i förtalets mörka liv.

 

16242.  Skvalleraktige lever i skvalleriets

mörka liv.

 

16243a.  Vänlige lever i ljuset  i ljuset gärningar.

 

16243b.  Snälle lever i ljuset  glädjens liv.

 

16243c.  Godhjärtlige lever i ljuset

      tacksamhetens liv. 

 

16244.  Ängsligheten rider på rädslan.

 

16245.  Ängsle lever bekymrat liv.

 

16246.  Vara ängslig  vara o-trygg i sig själv.

 

16247a.  Vara ängslig leva i oro.

 

16247b.  Vara ängslig vara o-rolig.

 

16247c.  Vara ängslig  vara deprimerad.

 

16248.  Tålige känner ingen rädsla för o-tåligheten.

 

16249.  Kärleksfulle känner ingenn rädsla 

för hatet  föraktet.

 

16250a.  Kärleksfulle ser dödligheten i hatets

lidande.

 

16250b.  Kärleksfulle ser dödligheten

föraktets smärtsamma lidande.

 

16251.  Hatets fåfängliga liv  dödligt.

 

16252.  Föraktets förgängliga liv  dödligt.

 

16253.  Hatets liv fördärvligt.

 

16254.  Föraktets liv fördärvligt.

 

16255.  Kärleken verksam djupt i kärleksfulles liv.

 

16256a.  Ödmjukes livs-väg  ödmdmjukhetens väg.

 

16256b.  Ödmjukheten ödmjukes förebild.

 

16256c.  Vandringen tillsammans fördjupar enheten.

 

16257.  Ödmjukes vilja  ödmjukhetens vilja.

 

16258.  Ödmjukhetens vilja  ödmjukes vilja

överlåtna till varandra.

 

16259.  Livet på litenhetens ödmjuka vägar bättre

än livets vandring på högmodiga stolthetens vägar.

 

16250.  Ödmjukheten berikar upplyser förskönar

ödmjukes liv, i hennes  o-uttömliga rikedomar.

 

16251a.  Livet i o-ändliga kärleken vad mänskligheten Behöver i nutidens samhälle.

 

16251b.  Livet i o-ändliga godheten livets lärdom

till mänskligheten.

 

16251c.  Livet i o-ändliga barmhärtigheten

nyttigt för mänskliga livet.

 

16252a.  Avskyvärda vreden skadlig smärtsam

i vad den utövar genom mänskligheten.

 

16252b.  Avskyvärda ilskenheten smärtsam

farlig för livet.

 

16252c.  Avskyvärda häftigheten bedragande

enegitjuv  belönings-lös.

 

16253.  Kärleken  botemedlet mot avundsjukans gissel.

 

16254.  Lögnen förvirrande frolig i sig själv.

 

16255.  Sanningen vilande harmonisk i sig själv.

 

16256.  Sanningen ro-fylld givande.

 

16257.  Lögnen listig avskyvärd.

 

16258a.  Saktmodige avskild från egots-vrede:

vredens ego-centriska liv.

 

16258b.  Saktmodige avskild från egots-häftighet:

häftighetens ego-centriska liv.

 

16258c.  Vänlige avskild från egoismens-elakhet:

elakhetens ego-centriska liv.

 

16259.  Saktmodige iklätt sig saktmodets klädnad.

 

16260.  Vänligen iklätt sig vänlighetens klädnad.

 

16261a.  Ärlige lever avlägset liv från o-ärlighetens

giftiga liv.

 

16261b.  Lögnaren lever avlägset liv från

sanningens kärleksfulla liv.

 

16261c.  Förtalaren lever avlägset liv från

kärleksfulla livet.

 

16262.  Mänsklighetens problem-lösare på

egoismens giftighet:  ödmjukheten.

 

16263a.  Egoismens giftighet:  fördärvar tillintetgör

mänskligheten.

 

16263b.  Egoismens giftighet:  nationens  överhetens förfall och undergång.

 

16263c.   Egoismens giftighet: idel tomhet

idel fåfänglighet.

 

16264.  Giftigheten dödar alla levande varelser.

 

16265.  Giftigheten hatar livet.

 

16266.  Giftigheten dödens vän.

 

16267.  Döden giftigheten bundsförvanter.

 

16268.  Finns lögnen  finns lögnaren.

 

16269.  Finns vredens-egoism finns vreden.

 

16270.  Känslo-livet  tankarna bundsförvanter.

 

16271.  Känslo-livet hjärtats tankar sinnets tankar

livets  bundsförvanter.

 

16272a.  Bli smädad  hånad  vad ger det till Livet.

 

16272b.  Bli skymfad i ord och tal  sårar hjärtat.

 

16272c.  Bli smädad hånad  sårar hjärtats tankar. 

 

16273.  Bemötas av o-tröstliga blickar  känna sig

o-önskad värdelös.

 

16274a.  Bemötas av ursinniga blickar

ej uppmuntrande.

 

16274b.  Vansinniga ursinniga blickar  vad ger de

till livet.

 

16274c.  Ursinniga vansinniga blickar  idel tomhet

fåfänglighet.

 

16275.  Vansinniga  ursinniga blickar:

dödliga blickar.

 

16276.  Tåligt  saktmodigt hjärta  vad mänskligheten Behöver.

 

16277.  Livets sötma bättre än livets bitterhet.

 

16278.  Hjärtats tankars rädsla, rädslans lögner

tillhör livets farligheter.

 

16279.  Hjärtats glädje  livets  belåtenhet

tacksamt hjärta.  Förnöjsamt hjärtat.

        Tänk få leva livet i sådans hjätan.

 

16280.  Sanna ödmjukheten inbjuder till gemenskap

med stödja  hjälpa  trösta  människors bristfälliga

     ödmjukhet.

 

16281.  Feghetens  olydiga liv: idel tomhet.

 

16282.  Rädslan  fegheten  frimodighetens fiender.

 

16283.  Falsk  sann ödmjuhet  vad väljer människan.

 

16284a.  Falsk ödmjukhet  hjärtats högmod.

 

16284b.  Sann ödmjukhet  hjärtats ödmjukhet.

 

16284c.  Sann ödmjukhet långsiktig ödmjukhet.

 

16285.  Falsk ödmjukhet kortsiktig ödmjukhet.

 

16286.  Falsk ödmjukhet farligare än högmodet.

 

16287.  Hjärtats o-rubbliga ödmjukhet bättre än

falsk ödmjukhet.

 

16288a.  Ödmjukheten funnit sin bo-plats i

ödmjukes hjärta.

 

16288b.  Ödmjukheten nfinner sin glädje i

ödmjukes hjärta.

 

16288c.  Ödmjuke  ödmjukhetens med-arbetare

efterföljare.

 

16289.  Ödmjuke får vara ödmjukhetens förebild

i sin omgivning.

 

16290.  Var respekt-lös i sitt tal: talet likt

spridda ord  lätta agnar för vinden.

 

16291.  Ut-talade milda ro-givande ord:

uppmuntrande  värdefulla ord.

 

16292.  Alla levande varelser följer med tidens

liv  antingen man vill eller inte.

 

16293a.  Tänk få vara fri från förtalets tunga. 

 

16293b.  Tänk få var  fri från skvalleriets tunga.

 

16293c.  Tänk få vara fri från hatiska tungor.

 

16294.  Tänk få vara fri från föraktfulla tungor.

 

16295a.  Människans ego-centriska maktlöshet

inför Godhetens rikedomar.

 

16295b.  Godhetens rikedomar ges åt ödmjuka hjärtan.

 

16295c.  Godhetens rikedomar främmande

för högmodiga hjärtan.

 

16296.  Godheten herre över elakhetens

maktlösa ego-vilja.

 

16297.  Godheten segraren  elakheten förloraren.

 

16298.  Tänk få vara godhetens segrare.

 

16299.  Tänk få göra elakheten till livets förlorare.

  

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK.  17:1-16.

 

JOBS SVAR PÅ ELIFAS ANDRAS TAL.

 

Jobs bok. 17:1.

 

1.  #Min livskraft är bruten, mina dagar är till ända,

graven väntar mig#.

 

Min livskraft, förbytts i livlöshet.

     Mina livs-dagar förbrukade.

Gravens tomhet, väntar på mitt liv.

 

Jobs bok. 17:2.

 

2. #Belackare omger mig, deras fientlighet är allt

jag ser#.

 

Omgiven av smädares ord, visar fientlighet

    i allt vad mina ögon ser.

 

Jobs bok. 17:3.

 

3.  #Lägg min pant i förvar hos dig, någon annan

säkerhet har jag inte#.

 

Lägg min egendom i säkert förvar hos dig.

      Litar inte på mina vänner som säger vara det.

 

Jobs bok. 17:4.

 

4.  #Du har stängt dem ute från vett och förnuft,

därför skall du inte låta dem triumfera#.

 

Du uteslutet dem från visheten klokheten.

     Deras dårskap ger dem ingen egen ära.

 

Jobs bok. 17:5.

 

5.  #Om någon förråder vänner för pengar får

barnen lida för vad han gjort#.

 

Bli förråd av vänner, för penning-begärets skull,

      vilket barnen får lida för.

 

Jobs bok. 17:6.

 

6.  #Gud har gjort mig till en visa för hela världen,

jag har blivit en som man spottar i ansiktet#.

 

Gud gjort mig till ett skådespel inför världens ögon.

        Jag själv personligen, bemöts av bespottelse.

 

Jobs bok. 17:7.

 

7.  #Sorgen har gjort mig skumögd min kropp

är bara en skugga#.

 

Sorgsenheten gjort mina ögon synsvaga.

    Min kropp likt vandrande skuggbild.

 

Jobs bok. 17:8.

 

8.  #Detta får de rättrådiga att rysa, den dygdige

upprörs över den gudlöse#.

 

När de ärligt sinnande, ser mitt liv, blir de  förskräckta.

        Dygdiges liv god förebild i goda moralen

blir upprörd över den gudlöses liv.

 

Jobs bok. 17:9.

 

9.  #Den rättfärdige håller sig till sin väg den som

har rena händer får ny styrka#.

 

Renhjärtlige  syndfrie  vandrar på o-strafflighetens väg.

      Vägen som äger rena fläckfria händer,

vilket ger ny vilje-styrka.

 

Jobs bok. 17:10.

 

10.  #Men fortsätt ni bara, allesammans!

Jag finner ändå ingen klok bland er#.

 

Fortsätt med ert gudlösa tal.

         Era tungors ord saknas klokheten: kloka ord.

 

Jobs bok. 17:11.

 

11.  #Min tid är till ända, mina planer omintetgjorda,

alla mina önskningar#.

 

Min livs-låga snart slocknat, min framtids planer

       tillintetgjorda.

Mina livs-önskningar försvunna.

 

Jobs bok. 17:12.

 

12.  #Man vill kalla natten för dag, man säger

att mörkret viker för ljuset#.

 

I sitt tal säger, kallar nattens mörker för dagen.

       Säger med sina ord, mörkret viker för ljuset.

 

Jobs bok. 17:13.

 

13.  #Finns det något hopp?

Dödsriket blir mitt hem, jag bäddar åt mig

       i mörkret#.

 

Finns något framtidshopp  framtidstro?

      Döds-riket blir mitt hem  min vän.

Dödsriket säger, ditt liv blir mörkret.

 

Jobs bok. 17:14.

 

14.  #Jag kallar graven min "far" och maskarna

"mor" och "syster"#.

 

Får kalla graven min #fader#.

       De levande maskarnas liv: min moder

och min syster.

 

Jobs bok. 17:15.

 

15.  #Vad har jag då för hopp, vem kan skönja

någon lycka för mig?#.

 

Ifrågasätter sitt framtidshopp.

          Vem äger förmågan visa mig livets lycka?

 

Jobs bok. 17:16.

 

16.  #Går hopp och lycka med mig till dödsriket,

skall de följa mig ner i mullen?#.

 

Följer hoppet och livets lycka varandra med mig

      till dödsrikets mörker?

Bli de mina följeslagare, ner i jordens mylla?

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 9:1-35.

 

JOBS SVAR PÅ BILDADS FÖRSTA TAL.

 

Jobs bok. 9:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 9:2.

 

2.  #Jag vet fövisso hur det är:

En människa kan inte få rätt mot Gud#.

 

Jag vet, människan kan inte göra sig själv-rättfärdig

      inför Gud.

 

Jobs bok. 9:3.

 

3.  #Om man behagar föra talan mot henne kan hon

inte  svara ens en gång på tusen#.

 

Hennes själv-försvar, mot Gud belönings-lös.

 

Jobs bok. 9:4.

 

4.  #Ingen, hur klok och stark han än var,

har oskadd kunnat trotsa honom#.

 

Ingen människa, i sin egen-klokhet  själv-styrka

      lyckas med sin o-lydnad mot honom.

 

Jobs bok. 9:5.

 

5.  #Han som flyttar berg innan de vet vad som sker

och vräker dem över ända i sin vrede#.

 

Hans allmakt kan förflytta berg.

       Han visar sin eviga vrede mot de gudlösa.

 

Jobs bok. 9:6.  

 

6.  #Han som skakar jorden så att den rubbas och dess pelare svajar#.

 

Hans allmakts kraft får jorden till skakas förflyttas

      jordens pelare svaja. 

 

Jobs bok. 9:7.

 

7.  #Han som kan förbjuda solen att gå upp och kan

låsa inne stjärnorna#.

 

Allsmäktige Guden, vilken kan solens uppgång.

      Förbjuda stjärnorna visa sin sköna ljuvliga

utstrålning. 

 

Jobs bok. 9:8.

 

8.  #Han som ensam spänt upp himlen och betvingat

     Havet#.

 

Han som i skapelsens skeende utspände himlen.

     Gav havet sin rätta ytor vara på.

 

Jobs bok.  9:9.

 

9.  #Han som gjort Stora Björn och Orion,

Sjustjärnorna och söderns stjärnbilder#. 

 

Skapade Stora Björnen.

      Orion, sjustjärnorna  Söderns stjärn-bilder.

 

Jobs bok. 9:10.

 

10.  #Han gör större ting än någon kan fatta,

fler under än någon kan räkna#.

 

Vilkens under är o-räkneliga till antalet. 

 

Jobs bok. 9:11.

 

11.  #Han kan korsa min väg utan att jag ser honom,

gå förbi mig utan att jag märker det#.

 

Min skapare korsar min vandringsväg, utan jag

     lagt märke till honom.

 

Jobs bok. 9:12.

 

12.  #När han griper sitt byte, vem kan hindra honom, vem kan säga:

     "Vad gör du"#.

 

Hans allmakt griper sitt utvalda byte.

       Ingen förhindra hans allsmäktiga vilja. 

 

Jobs bok. 9:13.

 

13.  #Gud lägger inte band på sin vrede, för honom

hukar Rahavs anhäng#.

 

Gud håller inte tillbaks på sin vrede.

Jobs bok. 9:14.

 

14.  #Hur skulle då jag våga svara honom, finna ord

bemöta honom med?#.

 

Hur skulle jag kunna besvara allmakts vilja.

        Mina ords lätthet: mot hans eviga ord.

 

Jobs bok. 9:15.

 

15.  #Även om jag har rätt kan jag inte svara,

jag måste tigga min motpart om nåd#.

 

Behöver nåd; vilket ger mig vishet.

 

Jobs bok. 9:16.

 

16.  #Även om han skulle svara när jag ropar tror

jag inte att han skulle lyssna på mig#.

 

Även om han skulle besvara min nåde-bön,

          i mitt bönerop.

Visar sin vacklande tro i sitt svåra lidande.

 

Jobs bok. 9:17.

 

17.  #Han krossar mig med min sin storm och ger

mig utan orsak slag på slag#.

 

Han ger mig slag på slag i mitt kroppsliga lidande.

 

Jobs bok. 9:18.

 

18.  #Han låter mig inte dra efter andan men mättar

mig med bitter plåga#.

 

Mättar mig med bittert lidande.

 

Jobs bok. 9:19.

 

19.  #Gäller det makt är han starkast, gäller det rätt

----- vem ställer honom till svars?#.

 

När det gäller hans eviga allmakt, för evigt

       starkast.

Vem kan anklaga honom?

 

Jobs bok. 9:20.

 

20.  #Även om jag har rätt dömer mig min egen

mun, är jag skyldig fäller den mig#.

 

Har jag i mig själv rätt, mitt egna tal dömer mig.

       Är jag skyldig, fäller mina ords kraft mig.

 

Jobs bok. 9:21.

 

21.  #Jag är skyldig!

Men mitt liv är meningslöst, jag vill inte leva mer#.

 

Jag är skyldig i mina uttalade ord!

       Mitt givna liv menningslöst.

Inte villig leva.       

 

Jobs bok. 9:22.

 

22.  #Allt gör detsamma, därför säger jag:

Oskyldig och skyldig, han förgör dem båda#.

 

Ingenting förändrar sig i livet.

       I vilket jag frimodigt kan säga:

Vara o-skyldig och skyldig, har ingen betydelse.  

 

Jobs bok. 9:23. 

 

23.  #När olyckan plötsligt dödar hånler han åt 

de oskyldigas undergång#.

 

O-skyldigas undergång: i olyckan dödas de.

      Han hånler. 

 

Jobs bok. 9:24.

 

24.  #Världen är utlämnad åt en brottsling, han gör

dess domare blinda.

       Vem om inte han?#.

 

Världen ligger i brottslingens händer.

        Han förblindar världens domare, hur domen

utförs mellan den o-skyldige och skyldige.

 

Jobs bok. 9:25.

 

25.  #Snabbare än löparen har mina dagar ilat, 

de har flytt och såg ingen glädje#.

 

Mina livs-dagar, försvinner som snabb

        löparens fotsteg.

De flydde bort som vinden, var glädje-fattiga.

 

Jobs bok.  9:26.

 

26.  #De for bort likt vassbåtar, snabbt som örnen

när den störtar mot bytet#.

 

De flydde bort likt flytande vass-båtar.

        I samma höga hastighet som örnens flyktiga

kraftfulla vingar störtar sig mot sitt byte.

 

Jobs bok. 9:27.

 

27.  #Om jag tänkte:

"Nu glömmer jag min sorg, jag ändrar uppsyn och ser glad ut#.

 

Skulle vilja tänka:

        I mitt lidande glömmer min hjärtesorg.

Förändrar min livssyn, ser glad ut.

 

Jobs bok. 9:28.

 

28.  #Skulle jag ändå frukta allt jag måste lida.

Jag vet att du aldrig frikänner mig#.

 

Vet att du aldrig frikänner mig från lidandet.

 

Jobs bok. 9:29.

 

29.  #När jag ändå förklaras skyldig, vad tjänar

det till att jag anstränger mig?#.

 

Förklaras jag inte o-skyldig utan istället skyldig.

     Vad tjänar det till.

 

Jobs bok. 9:30.

 

30.  #Om jag också tvättar mig med snö,

skrubbar mina händer i lut#.

 

Tvättar jag mig med ren snö, skrubbar mina

    händer med tvättbar lut. 

 

Jobs bok. 9:31.

 

31.  #Doppar du mig i dyn, så att mina kläder vämjes

vid mig#.

 

Doppar min såriga vårbuldnande kropp,

     gyttliga dyn.

 

Jobs bok. 9:32.

 

32.  #Inte kan en människa som jag svara honom,

så att vi båda kunde mötas i rätten#.

 

Med mina ord, kan inte svara honom, likt vi

      båda möts i rätten.

 

Jobs bok. 9:33.

 

33.  #Om ändå en medlare fanns mellan oss,

som vi båda måste böja oss för!#.

 

Om det fanns en rättvis medlare mellan mig

    om min vän Bildad.

 

Jobs bok. 9:34.

 

34.  #Om han ändå slutade slå mig, så att skräcken

för honom släppte#.

 

Slutade han upp och slå mig, skulle min livs rädslan

     mot honom försvinna. 


Jobs bok. 9:35.

 

35.  #Då skulle jag tala utan att frukta honom.

Nu kan jag det inte#.

 

 

Skulle jag känna mig fri  från rädslan för honom,

     vilket ger mig frimodighet tala med honom.

  

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se