Direktlänk till inlägg 5 mars 2019

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 163.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 163.

 

16300.  Barmhärtig ungdom:  vid sin ålderdom

     kommer barmhärtighetens gärningar tillbaks,

till livets hjälp tröst  uppmuntran.

 

16301a.  Ego-vreden  dödlig.

 

16301b.  Ego-centriska ilskenheten dödlig.

 

16301c.  Egen-kära häftigheten dödlig.

 

16302.  Ego-viljans högmodiga tal  styrs av

dödligheten.

 

16303.  Ego-viljans stolta tal  ärar dödligheten.

 

16304.  Egenkära övermodiga ord ärar dödligheten.

 

16305.  Leva i bekymmerlösheten  vilan

tänk få leva i deras närhet.

 

16306.  Vara falsk  vara skamlös  vad ger det

tll livet.

 

16307.   Falskheten: livets bekymmer oro

förtvivlan. 

 

16308a.  Fullkomliga godheten utmanar

o-fullkomliga: elakheten värdelös fördärvar livet.

 

16308b.  Elakheten: livets förgörare.

 

16308c.  Elakheten livet sorge-barn.

 

16309.  Fullkomliga snällheten: utmanar 

förgöraren elakheten: dödens vän.

 

16310.  Fullkomliga vänligheten: utmanar

livets tjuv-aktiga elakhet: dödens bundsförvant.

 

16311.  Elakheten inbjuder människor in

i fåfänglighetens idel tomma liv.

 

16312a.  Kärlekens  renhetens liv: bättre än

livet i hatets orena liv.

 

16312b.  Kärlekens  renhetens liv: segerikt liv

livet i föraktets liv: fylld av livets förtvivlan oro.

 


16313.  Tålamodet  ödmjukheten mildheten

mot-arbetar själviska livet.

 

16314.  Själviska livet fiende till: livets tålamod

mildhet  ödmjukhet.

 

16315a.  Tänk få äga, milda medlidsamma ögon.

 

16315b.  Tänk få äga milda med-lidsamma öron.

 

16315c.  Tänk få bemötas av medömkande ögon.

 

16316.  Tänk få bemötas av medömkande öron.

 

16317a.  Förlorad glädje trösterika ord

livet i ilskenheten.

 

16317b.  Förlorade trösterika ord glädje

livet i elakheten.

 

16317c.  Förlorad glädje trösterika Ord

livet i o-barmhärtigheten.

 

16318.  Förlorade uppmuntrande ord

livet i trätgirigheten.

 

16319.  Vara vänskapsfull nyttigt botemedel

mot elakhetens tårfyllda liv.

 

16320a.  Ilsknes ilskenhet löser sina egna problem.

 

16320b.  Problem-göraren ilskenheten:

sämre än problem-lösaren saktmodet.

 

16320c.  Problem-göraren häftigheten:

sämre än problem-lösaren saktmodet.

 

16321.  Hjärtats glädje, livets vägledare,

ibland sorgsenhetens livs-mörker.

 

16322.  Tankars förströddhet  tankspriddhet,

livets energi  tidstjuvar.

 

16323.  Kärleks-löshetens våldsamma beteende 

inför kärlekens godhet.

 

16324.  O-kunnighetens mörka liv, dårens vän.

 

16325.  Tänk få Vara ståndaktig i livets

med och motgångar.

 

16326a.  Äga saktmodets liv, livs-hindret för

vredens liv.    

 

16326b.  Äga saktmodets liv, förlust för häftigheten.

 

16326c.  Äga sakmodiga livet, livets-förlust

för ilskenheten.

 

16327.  Antingen ärar människan själviskheten

eller o-själviskheten.

 

16328.  Livet i ihärdigheten beslutsamheten

värdefullt för Livet.

 

16329.  Livet i beslutsamheten i-härdigheten

uppmuntrar livet.

 

16330a.  Motsträvigheten  o-enigheten

livets gissel.

 

16330b.  O-enigheten motsträvigheten rider

på högmodet.

 

16330c.  Mot-strävigheten  o-enigheten

 

16331.  O-förstörbar vänskap  två ödmjuka

viljors samarbete.

 

16332.  Svekfulle närmar sig inte hjärtats kärlek.

 

16333a.  Tidsspillan gör o-nyttigheter belönings-löst.

 

16333b.  Tidsspillan, bestjäler livets tid.

 

16333c.  Tidsspillan, livets tids-tjuv.

 

16334.  Vara självisk tänkande  vara o-självisk

tänkande: vad väljer människan.

 

16335.  Ödmjuke låter sina tanke-vanor,

ledas av ödmjukheten.

 

16336.  Ödmjuke tillåter ödmjukheten vara

hennes herre.

 

16337.  Minnet aktiveras: vad man sett, hört, 

vidrört  smakat.

 

16338.  Fåfänglig glädje kortsiktig glädje.

 

16339.  Antingen väljer människan

Själviska kärleken ellero-själviska kärleken.

 

16340a.  Vara kärlekens o-vän vara kärlekens förgörare.

 

16340b.  Vara kärlekens fiende:  föraktfull.

 

16340c.  Vara kärlekens fiende: äga hatiskt beteende. 

 

16341.  Hatets hjärta Behöver kärlek.

 

16342.  Hatets hjärta blivit besviket.

 

16343.  Tänk få vara saktmodig i Livet.

 

16344.  Tänk få vara vänlig i Livet.

 

16345.  Tänk få vara mild i Livet.

 

16346.  Tänk få vara anspråkslös i sitt beteende.

 

16347.  Krävande ilskenhet  o-barmhärtig.

 

16348.  Elakt beteende  var hård-hjärtlig.

 

16349.  Vara rik på barmhärtighet, tänk få vara det.

 

16350.  Trofastheten segraren  o-troheten förloraren.

 

16351a. Vara sen till vrede, låt saktmodet

vara herre.

 

16351b. Vara sen till förtala, låt kärleken vara herre.

 

16351c.  Vara sen till träta, låt kärleken vara herre.

 

16352.  Vara kärleks-lös, vara hatisk föraktfull.

 

16353a.  Ilskne lider lönlöst i ilskenheten.

 

16353b.  Häftige lider lönlöst i häftigheten.

 

16353c.  Elake lider lönlöst i elakheten.

 

16354.  Tålamodets fridens skatter livets vänner.

 

16355.  Tålamodets fridens skatter få de sin   

 lön i dem, vilka låter sig vara tålmodiga.

 

16356a.  Saktmodige ringaktar vreden:

ser den som värdelös.  

 

16356b.  Saktmodige ringaktar ilskenheten:

ser den som värde-lös.

 

16356c.  Saktmodige ringaktar häftigheten:

ser den som o-önskad.

 

16357.  Renhetens hjärta, äger bestående hjärtat.

 

16358.  Renhjärtligheten: äger allt vad människan

Behöver.

 

16359a.  Ren-hjärtligheten tar vara på tiden.

 

16359b.  Renhjärtligheten undviker listige

tidstjuven  energitjuven.

 

16360a.   Ondskan erfaren lögnare.

 

16360b.  Ondskan erfaren bedragare.

 

16360c.  Ondskan förloraren  godheten segraren:

tänk få leva i denna verkligheten.

 

16360c.  Ondskan fördärvaren  tillintet-göraren.

 

16361.  Livet i Vishetens ljuvlighet:  bättre än

livet i o-kunnighetens eviga mörker. 

 

16362.  Evigt mörker saknar eviga ljusets verklighet.

 

16363.  Vara förtalets vän vilket förmörkar vännens

hjärta och sinne.

 

16364.  O-tåliga o-själviskheten:  kortvarig tillfällig

kärlek.

 

16365a.  Bli bemött av kärlekens godhet,

i tacksamhet besvara den.

 

16365b.  Bli bemött av barmhärtigheten,

i tacksamhet besvara den.

 

16365c.  Bli bemött av vänligheten, i tacksamhet

besvara den.

 

16366.  Tänk få leva i mildhetens överflödande liv.

 

16367.  Ödmjuke glömt sin ego-kärlek,

lever för glädja sin nästa liv.

 

16368.  Livet i livets beslutsamhet, belönas.

 

16369.  Livet i livets ordning omsorg, belönas.

 

16370a.  Tystnaden tystar ned vredesutbrottet.

 

16370b.  Tystnaden tystar ned ur-sinnigheten.  

 

16370c.  Tystnaden tystar ned van-sinnigheten.

 

16371.  Tystnaden tystar ned upproriskhetens

högmodiga beteende.

 

16372.  Uppproriskheten rider på högmodet.

 

16373.  Tystnaden och saktmodet anfalls-vapen 

mot upproriskheten.

 

16374.  Den vrede förblindad i sin egna vrede

i tjänandet i vredens träl-tjänst.

 

16375a.  Egen-kärlekens själviska vilja: o-intressant.

 

16375b.  Egen-kärlekens själviska vilja:

vilket vanärar o-själviska viljan.

 

16376.  Saktmodet vredes-löst i sitt beteende.

 

16377.  Saktmodet ilsknes-löst i sitt

saktmodiga beteende.

 

16378.  Saktmodet häftighets-löst i sitt

saktmodiga uppträdande.

 

16379a.  Tänk få äga livets fridfulla, tystnad.

 

16379b.  Tänk få leva i tystnadens fridfulla

stillhet  lugna livet.

 

16380.  Hjärtats ljumhet  rider på högmodet.

 

16381.  Hjärtats likgiltighet rider på stoltheten.

 

16382.  Vara eftertänksam leva i tålamodet.

 

16383.  Äga rättsinnigt hjärta  värdefullare än

guldets  silvrets värde.

 

16384.  Glädjefyllda hjärtan  värdefulla hjärtan.

 

16385.  Uppmuntrade hjärtan  givande hjärtan.

 

16386.  Uppskattade hjärtan  önskade hjärtan.

 

16387.  Älskvärda hjärtan  uppmuntrande hjärtan.

 

16388a.  Människans vrede  blir henne till förfall

olycka  undergång.

 

16388b.  Människans elakhet  blir henne till

olycka förfall  undergång.

 

16388c.  Människans ilskenhet  blir henne till

Undergång förfall  olycka.

 

16389.  Äga hängivet vredes-hjärta  vara vredens

redskap i ord och handling.

 

16390.  Äga hängivet o-ärligt hjärta vara o-ärlighetens redskap i ord  handling.

 

16391.  Äga hängivet elakt hjärta vara elakhetens

redskapets tunga  handling.

 

16392.  Trätgiriga ord våldtar sig på trätgiriges

tankar  hjärtats tankar.

 

16393.  Ilskne förosakar  ilskenheten hos sin nästa.

 

16394.  Ilskne förgiftar sin nästa med ilskenhetens

giftiga ondska.

 

16395.  Trätgirigheten kyler ner kärlekens

varma eld.

 

16396.  Ordstridigheten kyler ner kärlekens

varma eld.

 

16397.  Upproriskheten kyler ner lydnadens

uppvärmda eld.

 

16398.  Tänk få leva i kärlekens närhet.

 

16399.  Tänk få vara kärlekens barn.

   

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se