Direktlänk till inlägg 5 mars 2019

ORD AV UPPMUNTRAN NOCH VEDERKVICKELSE. DEL. 161.Rädslan

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 161.

 

16100.  Skvallerierts tunga föraktar sin nästas liv.

 

16101.  Skvalleriets tunga hatar sin nästas liv.

 

16102.  Förtalets tunga främmande för kärlekens

tungars ord.

 

16103.  Förtalet övergett kärlekens liv.

 

16104.  Skvalleriet övergett kärlekens liv.

 

16105.  Förtalet övergett sanningen.

 

16106.  Skvalleriet övergett sanningen.

 

16107.  Lögnens språk övergett sanningen.

 

16108a.  Tiden tillgänglig  för mänskligheten.

 

16108b.  Tiden tillgänglig för viljan.

 

16108c.  Tiden tillgänglig för intresset.

 

16109.  Lögnen ifrågasätter sanningen.

 

16110.  Sanningen oumbärlig för människans frihet.

 

16111.  Sanningen unik för människans frihet. 

 

16112a.  Lögnen snärjer människan från 

hennes frihet.

 

16112b.  Lögnen livet i träldomen.

 

16112c.  Lögnen livet under träldoms-oket.

 

16113.  Sanningen önskad älskad av människan.

 

16114a.  Tygellösheten  laglösheten

nationellt fördärv och undergång.

 

16114b.  Tygellösheten dårskapens vän.

 

16114c. Tygellösheten laglösheten varandras vänner. 

     

16115.  Tygellösheten  laglösheten moralens 

fientliga o-vänner.

 

16116a.  Tygellösheten  gör det den vill göra.

 

16116b.  Tygellösheten  o-kunnighetens gissel.

 

16116c.  O-kunnighetens gissel nationellt

fördärv och undergång.

 

16117.  Tygellöshetens samhällets kaos;

nationellt fördärv och undergång.

 

16118a.  Tungans språk  hjärtats språk.

 

16118b.  Tankars språk  hjärtats språk.

 

16119a.  Hjärtats språk  talar ut ur hjärtats

ord-förråd.  

 

16119b.  Ur hjärtats ordförråd bärs ut antingen 

det är av ondska eller goda gärningar.

 

16120.  Ondskans liv tygellöst liv i ondskan.

 

16121.  Ondskans herre:   fördärvaren:  

förgängelsens dödens vän.

 

16122a.  Ögonens lockelser  bedragande.

 

16122b.  Ögonens bedragande lockelser:

bedrar hjärtat.

 

16122c.  Ögonens bedragande frestelser:

bedrar tungans pråk.

 

16123.  Lögnen bedrar sanningen.

 

16124.  Lögnen bedrar  hjärtats tankar.

 

16125.  Ondskans utövande o-intressant.

 

16126.  Ondskans liv o-intressant vad den vill ge.

 

16127. Vara vän med ondskan: vara ondskans barn. 

 

16128.  Vara hatets vän vad ger det till Livet.

 

16129.  Vara föraktets vän vad ger det till Livet.

 

16130a.  Dödliga hatet  dåraktigt fåfängligt.

 

16130b.  Dödliga föraktet dåraktigt fåfängligt.

 

16130c.  Dödliga o-barmhärtigheten 

dåraktigt förgänglig.

 

16131a.  Människohjärtat vad fint det är.

 

16131b.  Människo-hjärtat vad vackert det är.

 

16131c.  Människohjärtats liv i godheten:

påverkar människans liv. 

 

16132.  Människohjärtat vad o-rent det är,

förstört det är när elakheten är herre i Livet.

 

16133a.  Frimodigt människohjärta  fördriver

all rädslan ur rädslans hjärta.

 

16133b.  Tillåta Rädslan vara förloraren:

frimodigheten vinnaren.

 

16133c.  Rädslans människohjärta:

snärjer människans hjärta i rädslans lögner.

 

16134.  Pratsjukt hjärta  fyllt av fåfängliga

dåraktiga ord.

 

16135. Pratsjukheten för sinnet tröttsamt beteende.

 

16136.  Fladdrande tunga  pratsjuk pratsam tunga.

 

16137.  Återhållsam  o-självisk tunga:

fullkomlig tunga.

 

16138a.  Djupsinnigt tal: insiktens vän.

 

16138b.  Djupsinnigt tänkande; nationell problemlösare.   

 

16138c.  Insiktfullt tänkande: nationell problemlösare.

 

16139.  Tomhetens tal: fyllda ord av agnars lätthet.

 

16140.  Agnars lätthet: väger lätt på vågen.

 

16141.  Tomhetens ord:  o-önskade ord.

 

16142.  Tomhetens ord: ej älskvärda ord.

 

16143.  Tomhetens ord:  ej uppmuntrande ord.

 

16144.  Tomma ord tröst-lösa ord.

 

16145.  Tomhetens ord: hjälplösa ord.

 

16146a.  Vänligheten nyttig i vardagliga livet.

 

16146b.  Godheten nyttig i vardagliga Livet.

 

16146c.  Snällheten nyttig i vardagliga Livet.  

 

16147.  Sanningen ger inte lögnen något tillfälle

utöva sina lögnaktiga ord och tankar.

 

16148.  Livet & tiden  beroende av varandra.

 

16149.  Många många ord: tomhetens språk.

 

16150.  Många ordstal tal i tid och o-tid.

 

16151.  Vara ursinnig  vara vansinnig

vara vredens älskade barn. 

 

16152.  Försvara vreden  beskydda sitt ego.

 

16153a.  Ödmjuke accepterar verkligheten.

 

16153b.  Ödmjukes liv respekterar verkligheten.

 

16153c.  Ödmjukes livsstil lever i verkligheten.'

 

16154.  Vara tacksam för Livet  uppskatta det.

 

16155.  Vara tacksam i Livet uppmuntra

livets värde.

 

16156a.  Uppmuntra livets värde.

 

16156b.  Uppskatta livets värde.

 

16156c.  Värdesätta livets värde.

 

16157. Inte tillåta livet vara värdelöst.

 

16158.  Goda medarbetare gör livet värdefullt.

 

16159.  God med-arbetare uppskattar Livet.

 

16160a.  Dåliga medarbetare utnyttjar Livet.

 

16160b.  Dåliga med-arbetare  vanärar Livet.

 

16160c.  Dåliga medarbetare  energi & tidstjuvar.

 

16161.  Levande varelser har livet för sig.

 

16162.  Alla levande varelser har tiden för sig.

 

16163.  Tiden fin  gåva tillgänglig för mänskligheten.

 

16164.  Tiden lever sitt själv-valda liv.

 

16165.  Tiden lever sitt liv: oberoende hur den

förvaltas.

 

16166.  Vädret lever sitt liv: o-beroende av vad

människan vill sysselsätta sig med.

 

16167.  Människan intresse gör sig nytta av tiden.

 

16168a.  Ansvarslöse visar ingen respekt inför

sin nästas behov.

 

16168b.  Ansvars-löse o-barmhärtig.

 

16168c.  Ansvarslöse  ego-centrisk.

 

16169a.  Ansvarslöse tänker bara på sig själv.

 

16169b.  Ansvars-löse  visar själviskt beteende.

 

16169c.  Ansvarlöse stolt och övermodig.

 

16170.  Egoisten träl slav under sin egoism.

 

16171.  Kärleks-löse egoisten tänker bara på 

sig själv: själv-upptagen.

 

16172.   Egoisten ser sitt fulla egna människovärde

i sig själv: glömmer sin nästas värde.

 

16173a.   Liv-lösa ord  tomma ord  tomhetens ord:

Ord utan gärningar.

 

16173b.  Tyst behärskad tunga bättre än

      o-tystnadens tomma ord.

 

16173c.  Tystnadens ord väger tyngre på vågen

än o-tystnadens ord.

 

16174.   I uthållighet göra det goda ärar godheten.

 

16175.  I ut-hållighet uppmuntra ärar frimodigheten.

 

16176.  I uthållighet vara kärleksfull ärar 

kärleken.

 

16177a.  Mänsklighetens högmod lever livet i 

högmodets gissel av smärta och lidande.

 

16177b.  Mänsklighetens o-barmhärtighet

blivit förslavad av o-barmhärtighetens gissel.

 

16177c.  Mänsklighetens  själviska ego  

blivit fånge i egoismens snara.

 

16178.  Hjärtats glädje  harmonisk glädje.

 

16179.  Ro-fylldglädje  hjärtars glädje.

 

16180a.  Ödmjuke överlåtet sitt hjärta till ödmjukheten.

 

16180b.  Ärlige överlåtet sitt hjärta till ärligheten.

 

16180c.  Saktmodige överlåtet sitt hjärta

till saktmodigheten.

 

16181.  Ödmjuke längtar få tjäna ödmjukheten med sin tid  intresse ödmjuka vilja.

 

16182.  Saktmodige längtar få tjäna saktmodigheten med sin tid  intresse  saktmodiga vilja.

 

16183.  Ärlige längtar få tjäna ärligheten med sin

intresse ärliga vilja.

 

16184a.  Ödmjuka viljan vad mänskligheten Behöver.

 

16184b.  Ärliga viljan  vad mänskligheten Behöver.

 

16184c.  Saktmodiga viljan vad mänskligheten

Behöver.

 

16185.  Vishetens ord tas emot i tystnadens närhet.

 

16186.  Klokhetens ord tas emot i tystnadens

närhet.

 

16187.  Insiktens lärorika ord tas emot i tystnadens

närhet.

 

16188a.  Fromhetens människa: mild  saktmodig.

 

16188b.  Fromhetens livsstil vad mänskligheten

Behöver leva i.

 

16188c.  Fromhetens närhet: mildhetens 

saktmodets närhet. 

 

16189.  Fromheten livets stödje-pelare.

 

16190.  Frimodigheten  uppmuntran vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16191.  Uppmuntran frimodigheten bundsförvanter.

 

16192.  Bespottare föraktaren hatar sanningen.

 

16193.  Föraktaren bespottaren bundsförvanter.

 

16194.  Fridfulla tystnaden: lugnet stillheten

harmonin  sinnes-vilan  sinnesron  sinnesfriden.

 

16195.  Tystne lyssnande människan.

 

16196.  O-tystne o-hörsam lyssnare.

 

16197.  Ödmjuke lever i ödmjukheten:

lär känna den  fördjupar vänskapen med henne.

 

16198.  Barmhärtige fylld av medkänsla

med-lidande  medömkan.

 

16199.  Ut-lånad tunga  talar lögnens listiga ord. 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se