Alla inlägg den 5 mars 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 163.

 

16300.  Barmhärtig ungdom:  vid sin ålderdom

     kommer barmhärtighetens gärningar tillbaks,

till livets hjälp tröst  uppmuntran.

 

16301a.  Ego-vreden  dödlig.

 

16301b.  Ego-centriska ilskenheten dödlig.

 

16301c.  Egen-kära häftigheten dödlig.

 

16302.  Ego-viljans högmodiga tal  styrs av

dödligheten.

 

16303.  Ego-viljans stolta tal  ärar dödligheten.

 

16304.  Egenkära övermodiga ord ärar dödligheten.

 

16305.  Leva i bekymmerlösheten  vilan

tänk få leva i deras närhet.

 

16306.  Vara falsk  vara skamlös  vad ger det

tll livet.

 

16307.   Falskheten: livets bekymmer oro

förtvivlan. 

 

16308a.  Fullkomliga godheten utmanar

o-fullkomliga: elakheten värdelös fördärvar livet.

 

16308b.  Elakheten: livets förgörare.

 

16308c.  Elakheten livet sorge-barn.

 

16309.  Fullkomliga snällheten: utmanar 

förgöraren elakheten: dödens vän.

 

16310.  Fullkomliga vänligheten: utmanar

livets tjuv-aktiga elakhet: dödens bundsförvant.

 

16311.  Elakheten inbjuder människor in

i fåfänglighetens idel tomma liv.

 

16312a.  Kärlekens  renhetens liv: bättre än

livet i hatets orena liv.

 

16312b.  Kärlekens  renhetens liv: segerikt liv

livet i föraktets liv: fylld av livets förtvivlan oro.

 


16313.  Tålamodet  ödmjukheten mildheten

mot-arbetar själviska livet.

 

16314.  Själviska livet fiende till: livets tålamod

mildhet  ödmjukhet.

 

16315a.  Tänk få äga, milda medlidsamma ögon.

 

16315b.  Tänk få äga milda med-lidsamma öron.

 

16315c.  Tänk få bemötas av medömkande ögon.

 

16316.  Tänk få bemötas av medömkande öron.

 

16317a.  Förlorad glädje trösterika ord

livet i ilskenheten.

 

16317b.  Förlorade trösterika ord glädje

livet i elakheten.

 

16317c.  Förlorad glädje trösterika Ord

livet i o-barmhärtigheten.

 

16318.  Förlorade uppmuntrande ord

livet i trätgirigheten.

 

16319.  Vara vänskapsfull nyttigt botemedel

mot elakhetens tårfyllda liv.

 

16320a.  Ilsknes ilskenhet löser sina egna problem.

 

16320b.  Problem-göraren ilskenheten:

sämre än problem-lösaren saktmodet.

 

16320c.  Problem-göraren häftigheten:

sämre än problem-lösaren saktmodet.

 

16321.  Hjärtats glädje, livets vägledare,

ibland sorgsenhetens livs-mörker.

 

16322.  Tankars förströddhet  tankspriddhet,

livets energi  tidstjuvar.

 

16323.  Kärleks-löshetens våldsamma beteende 

inför kärlekens godhet.

 

16324.  O-kunnighetens mörka liv, dårens vän.

 

16325.  Tänk få Vara ståndaktig i livets

med och motgångar.

 

16326a.  Äga saktmodets liv, livs-hindret för

vredens liv.    

 

16326b.  Äga saktmodets liv, förlust för häftigheten.

 

16326c.  Äga sakmodiga livet, livets-förlust

för ilskenheten.

 

16327.  Antingen ärar människan själviskheten

eller o-själviskheten.

 

16328.  Livet i ihärdigheten beslutsamheten

värdefullt för Livet.

 

16329.  Livet i beslutsamheten i-härdigheten

uppmuntrar livet.

 

16330a.  Motsträvigheten  o-enigheten

livets gissel.

 

16330b.  O-enigheten motsträvigheten rider

på högmodet.

 

16330c.  Mot-strävigheten  o-enigheten

 

16331.  O-förstörbar vänskap  två ödmjuka

viljors samarbete.

 

16332.  Svekfulle närmar sig inte hjärtats kärlek.

 

16333a.  Tidsspillan gör o-nyttigheter belönings-löst.

 

16333b.  Tidsspillan, bestjäler livets tid.

 

16333c.  Tidsspillan, livets tids-tjuv.

 

16334.  Vara självisk tänkande  vara o-självisk

tänkande: vad väljer människan.

 

16335.  Ödmjuke låter sina tanke-vanor,

ledas av ödmjukheten.

 

16336.  Ödmjuke tillåter ödmjukheten vara

hennes herre.

 

16337.  Minnet aktiveras: vad man sett, hört, 

vidrört  smakat.

 

16338.  Fåfänglig glädje kortsiktig glädje.

 

16339.  Antingen väljer människan

Själviska kärleken ellero-själviska kärleken.

 

16340a.  Vara kärlekens o-vän vara kärlekens förgörare.

 

16340b.  Vara kärlekens fiende:  föraktfull.

 

16340c.  Vara kärlekens fiende: äga hatiskt beteende. 

 

16341.  Hatets hjärta Behöver kärlek.

 

16342.  Hatets hjärta blivit besviket.

 

16343.  Tänk få vara saktmodig i Livet.

 

16344.  Tänk få vara vänlig i Livet.

 

16345.  Tänk få vara mild i Livet.

 

16346.  Tänk få vara anspråkslös i sitt beteende.

 

16347.  Krävande ilskenhet  o-barmhärtig.

 

16348.  Elakt beteende  var hård-hjärtlig.

 

16349.  Vara rik på barmhärtighet, tänk få vara det.

 

16350.  Trofastheten segraren  o-troheten förloraren.

 

16351a. Vara sen till vrede, låt saktmodet

vara herre.

 

16351b. Vara sen till förtala, låt kärleken vara herre.

 

16351c.  Vara sen till träta, låt kärleken vara herre.

 

16352.  Vara kärleks-lös, vara hatisk föraktfull.

 

16353a.  Ilskne lider lönlöst i ilskenheten.

 

16353b.  Häftige lider lönlöst i häftigheten.

 

16353c.  Elake lider lönlöst i elakheten.

 

16354.  Tålamodets fridens skatter livets vänner.

 

16355.  Tålamodets fridens skatter få de sin   

 lön i dem, vilka låter sig vara tålmodiga.

 

16356a.  Saktmodige ringaktar vreden:

ser den som värdelös.  

 

16356b.  Saktmodige ringaktar ilskenheten:

ser den som värde-lös.

 

16356c.  Saktmodige ringaktar häftigheten:

ser den som o-önskad.

 

16357.  Renhetens hjärta, äger bestående hjärtat.

 

16358.  Renhjärtligheten: äger allt vad människan

Behöver.

 

16359a.  Ren-hjärtligheten tar vara på tiden.

 

16359b.  Renhjärtligheten undviker listige

tidstjuven  energitjuven.

 

16360a.   Ondskan erfaren lögnare.

 

16360b.  Ondskan erfaren bedragare.

 

16360c.  Ondskan förloraren  godheten segraren:

tänk få leva i denna verkligheten.

 

16360c.  Ondskan fördärvaren  tillintet-göraren.

 

16361.  Livet i Vishetens ljuvlighet:  bättre än

livet i o-kunnighetens eviga mörker. 

 

16362.  Evigt mörker saknar eviga ljusets verklighet.

 

16363.  Vara förtalets vän vilket förmörkar vännens

hjärta och sinne.

 

16364.  O-tåliga o-själviskheten:  kortvarig tillfällig

kärlek.

 

16365a.  Bli bemött av kärlekens godhet,

i tacksamhet besvara den.

 

16365b.  Bli bemött av barmhärtigheten,

i tacksamhet besvara den.

 

16365c.  Bli bemött av vänligheten, i tacksamhet

besvara den.

 

16366.  Tänk få leva i mildhetens överflödande liv.

 

16367.  Ödmjuke glömt sin ego-kärlek,

lever för glädja sin nästa liv.

 

16368.  Livet i livets beslutsamhet, belönas.

 

16369.  Livet i livets ordning omsorg, belönas.

 

16370a.  Tystnaden tystar ned vredesutbrottet.

 

16370b.  Tystnaden tystar ned ur-sinnigheten.  

 

16370c.  Tystnaden tystar ned van-sinnigheten.

 

16371.  Tystnaden tystar ned upproriskhetens

högmodiga beteende.

 

16372.  Uppproriskheten rider på högmodet.

 

16373.  Tystnaden och saktmodet anfalls-vapen 

mot upproriskheten.

 

16374.  Den vrede förblindad i sin egna vrede

i tjänandet i vredens träl-tjänst.

 

16375a.  Egen-kärlekens själviska vilja: o-intressant.

 

16375b.  Egen-kärlekens själviska vilja:

vilket vanärar o-själviska viljan.

 

16376.  Saktmodet vredes-löst i sitt beteende.

 

16377.  Saktmodet ilsknes-löst i sitt

saktmodiga beteende.

 

16378.  Saktmodet häftighets-löst i sitt

saktmodiga uppträdande.

 

16379a.  Tänk få äga livets fridfulla, tystnad.

 

16379b.  Tänk få leva i tystnadens fridfulla

stillhet  lugna livet.

 

16380.  Hjärtats ljumhet  rider på högmodet.

 

16381.  Hjärtats likgiltighet rider på stoltheten.

 

16382.  Vara eftertänksam leva i tålamodet.

 

16383.  Äga rättsinnigt hjärta  värdefullare än

guldets  silvrets värde.

 

16384.  Glädjefyllda hjärtan  värdefulla hjärtan.

 

16385.  Uppmuntrade hjärtan  givande hjärtan.

 

16386.  Uppskattade hjärtan  önskade hjärtan.

 

16387.  Älskvärda hjärtan  uppmuntrande hjärtan.

 

16388a.  Människans vrede  blir henne till förfall

olycka  undergång.

 

16388b.  Människans elakhet  blir henne till

olycka förfall  undergång.

 

16388c.  Människans ilskenhet  blir henne till

Undergång förfall  olycka.

 

16389.  Äga hängivet vredes-hjärta  vara vredens

redskap i ord och handling.

 

16390.  Äga hängivet o-ärligt hjärta vara o-ärlighetens redskap i ord  handling.

 

16391.  Äga hängivet elakt hjärta vara elakhetens

redskapets tunga  handling.

 

16392.  Trätgiriga ord våldtar sig på trätgiriges

tankar  hjärtats tankar.

 

16393.  Ilskne förosakar  ilskenheten hos sin nästa.

 

16394.  Ilskne förgiftar sin nästa med ilskenhetens

giftiga ondska.

 

16395.  Trätgirigheten kyler ner kärlekens

varma eld.

 

16396.  Ordstridigheten kyler ner kärlekens

varma eld.

 

16397.  Upproriskheten kyler ner lydnadens

uppvärmda eld.

 

16398.  Tänk få leva i kärlekens närhet.

 

16399.  Tänk få vara kärlekens barn.

   

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD FÖR DAGEN JUNI MÅNAD 2019.

 

 

Första dagen.

 

Högmodige älskar sitt högmod.

 

Andra dagen.

 

Stolte älskar sin stolthet.

 

Övermodige älskar sitt övermod.

 

Tredje dagen.

 

Egenkäre älskar sin egen-vilja.

 

Fjärde dagen.

 

Egenkäre vän med fåfängligheten.

 

Egenkäre vän med egoismen.

 

Femte dagen.

 

Egenkäre fortsätter leva i egoismen.

 

Sjätte dagen.

 

Nästan-kärleken värdesätter nästans liv.

 

Sjunde dagen.

 

Nästankärleken uppskattar nästans liv.

 

Nästan-kärleken uppmuntrar nästans liv.

 

Åttonde dagen.

 

Nästankärleken saknas i egoismen.

 

Nionde dagen.

 

Ödmjuke visar sig vara död inför högmodet.

 

Saktmodige visar sig vara död inför ilskenheten.

 

Tionde dagen. 

 

Stridslystenheten  skrytsamheten högmodets tjänare.

 

Elfte dagen.

 

Styrkan och kraften i troheten övervinner o-troheten.

 

Kraften och styrkan i tåligheten övervinner

o-tålighetens svagheter.

 

Tolfte dagen.

 

O-tålighetens svagheter förlorare.

     Tålighetens kraftkälla vinnaren mot

mot o-tåligheten.

 

Trettonde dagen.

 

Sanningen äger framtidshoppet.

 

Lögnen framtidslös.

 

Sanningen långsiktig i sin varaktighet.

 

Fjortonde dagen.

 

Lögnen kortsiktigt i sitt tänkande.

 

Lögnen äger ingen varaktighet.

 

Femtonde dagen.

 

Nationella gudlösheten: laglöshetens fruktsamma

          jordmån. 

 

Sextonde dagen.

 

Nationell förvirring förhindrar viktiga nationella

     beslut. 

 

Sjuttonde dagen.

 

Nationell laglöshet  skapar o-ordnat samhälle.

 

Åttonde dagen.

 

Egoismens problem skapar nationell laglöshet.

 

Nittionde dagen.

 

Tungans tal talar ut det som bevarats i hjärtat.

 

Tjugonde dagen.

 

Ego-centriskt politiskt system vilseleder folket.

 

Tjugoförsta dagen.

 

 O-fullkomliga personer skapar o-fullkomliga lagar.

 

Tjugoandra dagen.

 

Det hjärtat fyllt utav det talar munnen.

 

Förtalets tunga talar ut hjärtats förtal.

 

Tjugotredje dagen.

 

Skvalleriets tunga talar ut hjärtats skvallerier.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Ödmjukheten nationens trygghet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tåligheten  uthålligheten  nationens trygghet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Sökande längtande människor finner nya

           möjligheter i livet. 

 

Tjugosjunde dagen.

 

Tänk så fint få visa vänlighet mot sin nästa.

 

Tänk så fint få vara godhjärtlig mot sin nästa.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ärelystenheten rider på högmodet.

 

Stridslystenheten rider på stoltheten.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tänk få: Vara kärlekens glädje spridare.

 

Tänk få: Vara barmhärtighetens uppmuntrare.

 

Trettionde dagen.

 

Tänk få: uppmuntra de sorgsna och övergivna.

 

Tänk få: uppmuntra de bedrövade & glädjefattiga.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 159.

 

15900.  Stidslystenheten  ärelystenheten

rider på högmodet.

 

15901.  Vreden avskyr saktmodet.

 

15902.  Vreden vantrivs i gemenskap med saktmodet.

 

15903.  Vreden lever i daglig rädsla för saktmodet.

 

15904a.  Ego-käre döende i sin själviskhet.

 

15904b.  Ego-käre ger sin tid och livsenergi

till själviskheten.

 

15904c.  Själviskheten mänskligt avguderi.

 

15905.  Kärleken och glädjen funnit varandras

vänskap.

 

15906.  Föraktet hånfullheten hjärtats

glädje-förlorare. 

 

15907.  Hatet föraktet hjärtats glädjeförlorare.

 

15908.  Kärleken omsorgen hjärtats glädjevinnare.

 

15909a.  O-tacksamheten  högmodet funnit

varandras vänskap.

 

15909b.  Tacksamheten och ödmjukheten funnit

vsarandras vänskap.

 

15909c.  Ärligheten & ödmjukheten funnit

varandras vänskap.

 

15910a.  Tystnadens fridfulla liv.

 

15910b.  Lugnets fridfulla liv.

 

15910c.  Stillhetens fridfulla liv.

 

15911.  Harmonins fridfulla liv.

 

15912a.  Vara Herre över vreden  lever livet

i saktmodigheten.

 

15912b.  Vara Herre över ilskenheten lever

livet i saktmodet.

 

15912c.  Vara Herre över häftigheten lever 

livet i häftigheten.

 

15913.  Saktmodiges intresse vilja  visar sig

bli fri från vreden.

 

15914.  Saktmodiges intresse vilja visar sig

leva i frihet från ilskenheten.

 

15915.  Saktmodiges intresse vilja visar sin

verkligheten i friheten frånn häftigheten.

 

15916.  Saktmodiges liv vinner striden över 

vreden.

 

15917.  Saktmodiges liv vinner striden 

över ilskenheten.

 

15918.  Saktmodiges liv vinner striden 

över häftigheten.

 

15919a.  Hämndlystenheten: vara hämnd-girig

söka vara hämnd-törstig.

 

15919b.  Hätiskt: vara hatfull vara hatfylld.

 

15919c.  Hätiskt: vara fientlig vara ondskefull.

 

15920.  Hätiskt: vara illvillig vara vrångsintig.

 

15921.  Hätiskt: vara o-försonlig vara fientlig.

 

15922. Hämndlystenheten: består av avundet

stoltheten.

 

15923.  Stillheten  mildheten  tålamodet:

värdesätter livet

 

15924.  Mildheten stillheten tålamodet:

Uppskattar livet.

 

15925.  Tålamodet  stillheten  mildheten:

uppmuntran livet.

 

15926.  Stillheten vägen in i vilan.

 

15927.  Lugnet vägen in i vilan.

 

15928.  Tystnaden vägen in i vilan.

 

15929a.  Behärska sin vrede ge inte vreden

något tillfälle: vilket återspeglar saktmodiges liv.

 

15929b.  Behärska sin ilskenhet ge inte ilskenheten något tillfälle:

       vilket återspreglar saktmodiges liv. 

 

15929c.  Behärska sin häftighet ge inte häftigheten

något tillfälle:

      återspeglar saktmodiges liv.

 

15930.  Stillheten upprörs inte av ilskenheten.

 

15931.  Tystnaden upprörs inte av häftigheten.

 

15932.  Vilan upprörs inte av vreden.

 

15933a.  Kärleksfulle njuter av kärlekens sötma:

vilket ger hjärtats glädje och harmoni.

 

15933b.  Vara harmonisk vara kärlekens barn.

 

15933c.  Vara glädjefylld vara glädjens barn.

 

15934.  Ödmjukheten Herre över ödmjukes hjärta.

 

15935.  Vänligheten Herre över vänliges hjärta.

 

15936.  Troheten Herre över trognes hjärta.

 

15937a.  Förvirrad modfälld människa,

lever livet i modlöshet och meningslöshet.

 

15937b.  Orolig uppgiven människa, lever livet

i hopplöshet och rastlöshet.

 

15938.  Vara ståndaktig lever livet i  trohet.

 

15939.  Ståndaktigt hjärta  troget hjärta.

 

15940.  Troget hjärta håller fast vid sanningren.

 

15941.  Troget hjärta gör vad han säger.

 

15942a.  Glädje och tröst livets harmoni.

 

15942b.  Tröstaren tröstar den sorgsnes hjärta.

 

15942c.  Tröstaren tröstar den bedrövades hjärta.

 

15943.  Tröstaren uppmuntrar den modlöses hjärta.

 

15944.  Glädjaren äger glädjefyllt hjärta.

 

15945.  Glädjaren älskar gädjeyllda människor.

 

15946.  Glädjaren lever inte glädjefattigt liv.

 

15947.  Glädjaren uppmuntrar den modlöses hjärta.

 

15948a.  Planering  ordning botemedlet mot

kaos-samhället.

 

15948b.  Kaos-samhället äger inget framtidshopp. 

 

15948c.  Kaos-samhället förvirrat och oroligt.

 

15949.  Kaossamhället rider på rädslan.

 

15950.  Kaos-samhället o-kunnigt dåraktigt.

 

15951.  Ordnings-samhället bättre än

kaossamhället.

 

15952.  Ordningssamhället där visheten få råda.

 

15953.  Kaos-samhället där dumdristigheten

     får råda.

 

15954.  Visheten liv  bättre än dåraktigt liv.

 

15955.  Kontroll-styrd nation  rider på rädslan.

 

15956.  Kontrollstyrd mänsklighet rider

på rädslan.

 

15957.  Kontrollstyrandet  visar sin o-barmhärtighet.

 

15958a.  Mild mjuk ljuvlig röst  prersonlig röst

talar uppmuntrande ord.

 

15958b.  Ljuvlig skön röst talar älskvärda ord .

 

15958c.  Omsorgs full  barmhärtig röst talar 

önskade ord.

 

15959a.  Uppmuntraren uppmuntrar sin omgivning.

  

15959b.  Vreden föraktar uppmuntran.

 

15959c.  Vredesmodet hatar kärleken.

 

15960.  Vredensutbrottet föraktar älskvärdigheten.

 

15961.  Vara uppmuntrarens tjänare:

älskar uppmuntran.

 

15962a.  Kärleksfull uppmuntran värdefull.

 

15962b.  Kärleksfull uppmuntran älskvärd.

 

15962c.  Kärleksfull uppmuntran önskvärd.

 

15963.  Kärleksfull uppmuntran uppskattad.

 

15964.  Vara uppmuntrans vägvisare:

vägleder omgivningen.

 

15965a.  Snällheten vinnaren:  elakheten förloraren:

vad väljer under vårt liv.

 

15965b.  Elakheten förloraren:  vänligheten vinnaren: vilken väljer vi under vårt liv.

 

15965c.  Godhjärtligheten vinnaren: elakheten

vår förlorare; vilket val gör vi under livet.

 

15966.  Vänligheten bjuder på sig själv.

 

15967.  Ömheten  ömsintheten vänlighetens vänner.

 

15968.  Visheten glädjen  vilket nyttigt för

mänskliga själs-livet.

 

15969.  Kärleken glädjen  vilket nyttigt för Livet.

 

15970.  Föraktet  smädande ord  mot kärleken

gör dårens beteende: dåraktigt liv.

 

15971.  Uthålligheten  mål-medvetenhetens draghjälp.

 

15972.  Vara trofast  vid sitt tal.

 

15973.  Ödmjukheten o-villkorlig  mot ödmjukes liv.

 

15974.  Sorg-modet ger sorgmodigt  hjärta.

 

15975a.  Ödmjukheten står utanför högmodet.

 

15975b.  Lögnen står utanför sanningen.

 

15975c.  Ärligheten står utanför o-ärligherten.

 

15976.  O-barmhärtigheten står utanför

barmhärtigheten.

 

15977a.  Använda tålamodets vapen mot

o-ärlighetens gissel.

 

15977b.  Använda ståndaktighetens vapen mot

o-trohetens gissel.

 

15977c.  Använda sanningens ords-vapen mot

lögnaktiga ordens gissel. 

 

15978.  Vreden belönings-lös.

 

15979.  Ilskenheten belönings-lös.

 

15980.  Häftigheten belöningslös.

 

15981a.  Vara lögnens bedragande människor

vara förtvivlad och övergiven.

 

15981b.  Äga förtalets bedragande tunga;

o-intressant liv.

 

15981c.  Äga skrytsamhetens tunga:

o-intressant liv. 

 

15982.  Uppriktig kärlek  ärlig kärlek lidande kärlek;

allas behov leva i.

 

15983.  Barmhärtig kärlek  o-villkorlig kärlek;

allas behov: vara deras vänner.

 

15984a.  Tänk få sprida sanningens ord

där lögnen råder.

 

15984b.  Tänk få sprida glädje där sorgen råder.

 

15984c.  Tänk få sprida uthållighetens väldoft

där o-tåligheten råder.

 

15985.  Ödmjuke betjänar ut ödmjukhetens rika liv,

i sin omgivning.

 

15986.  Tacksamme betjänar ut tacksamhetens

rika liv, i sin omgivning.

 

15987.  Ståndaktige vunnit trohetens hjärta.

 

15988.  Ödmjuke vunnit ödmjukhetens hjärta.

 

15989.  Vredens ursinnighet  vredens argsinthet.

 

15990.  Ursinnigheten  argsintheten

vad ger det till Livet.

 

15991.  Modlöses livs-behov av uppskattning;

värdesätter hans liv.

 

15992.  Uppgivnes livsbehov av uppmuntran;

värdesätter hans liv.

 

15993.  Frimodige äger o-begränsad möjlighet

utöva sin frimodighet.

 

15994.  Visad aktning  respekt  vördnad;

vara kärleksfull.

 

15995.  Sviker kärleken sviker allt annat.

 

15996.  Kärleken värdefull för Livet.

 

15997.  Ödmjuke lever rent liv från högmodet.

 

15998.  Vreden människo-dödare.

 

15999.  Saktmodet människors liv-givare. 

 

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. JOBS SVAR PÅ BILDADS FÖRSTA TAL.

 

Jobs bok. 10:1-22.

 

1.  #Jag äcklas av livet.

Jag kan inte hålla tillbaka min klagan, jag vill ge

       ord åt min bitterhet#-

 

Istället för se livet som livets gåva. 

     Föraktar jag livet.  

Min klagan vill styra mig, vill ge mina ord till

        bitterheten.

 

Jobs bok. 10:2.

 

2.  #Jag säger till Gud:

Döm mig inte skyldig, låt mig veta varför du söker

       sak med mig#.

 

Säger till Gud:

     Döm mig inte utan orsak.

Låt mig få veta vad jag gjort.

 

Jobs bok. 10:3.

 

3.  #Vad har du för glädje av att förtrycka,

att förkasta den du själv har skapat medan ditt

       ljus lyser över de gudlösa?#.

 

Vad har du för nytta glädje förtrycka den du skapat.

      Den du förkastat från ditt ansikte.

Under tiden låter du ditt gudoms ljus lysa över

'     de gudlösas liv. 

 

 Jobs bok. 10:4.

 

4.  #Har du en människas ögon ser du som

dödliga ser?#.

 

Ifrågasätter mänskliga synsättet.

       Människors ögon  dödliga ögon.

 

Jobs bok. 10:5.

 

5.  #Är din livstid en människas, dina år en mans#.

 

Ifrågasätter den allsmäktiges tid.

       Jämför den med människans livs-tid.

Allsmäktiges tid med en mans år.  

 

Jobs bok. 10:6.

 

6. #Eftersom du sökte fel hos mig, letar efter

mina synder#.

 

Du sökte mina livs felsteg.

       Letar fram min syndighet.

 

Jobs bok. 10:7.

 

7.  #Fastän du vet att jag är oskyldig?

Det finns ingen räddning undan dig#.

 

Jobs bok. 10:8.

 

8.  #Du som skapat mig med din egna händer,

du störtar mig nu i fördärvet#.

 

Du min skapare, formade mig av jordens soft med

     dina allskapande händer.

Genom mitt kroppsliga lidande, störtar mitt liv

       ni i fördärvet. 

 

Jobs bok. 10:9.

 

9.  #Tänk på hur du formade mig som lera,

nu låter du mig bli till jord igen#.

 

Tänk på skapelses kraft, formade mig av jordens

   lera, nu låter du mig åter få bli jordens stoft. 

 

Jobs bok. 10:10.

 

10.  #Du hällde ut mig som mjölk och lät mig

stelna som ost#.

 

Min fysiska kropp, hälldes ut som rinnande mjölk

    på jordens yta.

Lät mig bli som stelnad ost.

 

Jobs bok. 10:11.

 

11.  #Du klädde mig hud och kött, vävde mig samman med ben och senor#.

 

Du formade mig i min modersliv: klädd i hud 

     och kött.

Sammanvävde min kropp med ben och senor.

 

Jobs bok. 10:12.

 

12.  #Du gav mig livet, du visade mig godhet,

din omsorg bevarade mig vid liv#.

 

Du; min skapare gav mig livet, visade mig

      dingodhet.

Din omsorgsfulla kärlek, bevarade mitt liv.

 

Jobs bok. 10:13.

 

13.  #Men vad du hade i sinnet var detta, jag vet vilka planer du hyste#.

 

Jag vet vilka planer du har i sinnet, mina livsdagar

      upptecknade i dina livsböcker över varje människas liv.

     Vilka då låter gå i uppfylles när människan lever 

i lydnad.

 

Jobs bok. 10:14.

 

14.  #Att vakta på om jag syndade och aldrig fria

mig från min skuld#.

 

Bevaka min viljas beslut antingen göra din vilja

     eller vara olydig.

 

Jobs bok. 10:15.

 

15.  #Om jag är skyldig ---- ve mig!

Och är jag oskyldig går jag ändå inte fri utan

       mättas av skam och elände#.

 

Är jag skyldig ---- olyckan drabbar mig.

        Räknas jag som skuldfri, mitt kroppsliga

lidande nu; mättas av skamkänsla och livets elände.

 

Jobs bok. 10:16.

 

16.  #Om jag står på mig jagar du mig lik ett lejon,

jag får åter känna på hur underbart du handlar#.

 

I mitt lidande, liknar springade lejon.

    I mina frimodiga svars-tal, får jag åter uppleva

hur underbar du är.            

 

Jobs bok. 10:17.

 

17.  #Du skaffar ständigt nya vittnen mot mig

och eggar upp dig mot mig mer och mer.

      Plåga och åter plåga blir min lott#.

 

Du låter mig ständigt bemötas av vittnen:

     vilka i sina tal talar mot mig.

Tal får höra genom vittnena mig till plåga.

 

Jobs  bok. 10:18.

 

18.  #Varför lät du mig lämna moderlivet?

Jag borde ha fått dö innan någon sett mig#.

 

Varför tillät  du mig födas ur min moderslivet;

     senare i livet plågas smädas av olika vittnen.

 

Jobs bok. 10:19.

 

19.  #Då hade det varit som om jag aldrig funnits,

jag hade burits från modersskötet till graven#.

 

Hade jag aldrig föds levande ur min modersliv;

     varit döfödd, fått min grav utanför min

moders liv.

 

Jobs bok. 10:20.

 

20.  #Flyktiga är mina vägar, låt mig vara,

unna mig en flyktig glädje#.

 

Mina livs-vägar blivit för mig, rotlösa.

      Lämna mig ifred!

Ge mig tillfällig glädje. 

 

Jobs bok. 10:21.

 

21.  #Innan jag går för att aldrig komma åter,

bort till ett land av djupaste mörker#.

 

Innan jag försvinner bort, aldrig återkommer.

       Till landet fyllt av djupaste mörker; livlöst.

 

Jobs bok. 10:22.

 

22.  #Landet där natt och kaos härskar, där ljuset

är ogenomträngligt mörker#. 

 

Dit där landet härskas av nattligt mörker 

     kaos-liv.

Ljusets strålstyrka ej nog för genomtränga

       mörkrets fasta grepp av livet.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 11:1-20.

 

SOFARS FÖRSTA TAL.

 

Jobs bok. 11:1.

 

1.  #Sofar från Naama sade:#.

 

Jobs bok. 11:2.

 

2.  #Skall detta ordsvall inte bevaras, skall en 

pratmakare få sista ordet?#.

 

Sofar kallas sin vän Job:  för pratmakare.

       Pratmakaren,  spider överflöd av ord.     

 

Jobs bok. 11:3.

 

3.  #Ditt svammel förstummar alla, du smädar

och ingen sätter dig på plats#.

 

Ditt tomma prat o-nyttigt för alla.

      Du, smädar med ditt tal.

Ingen finns som motsäger ditt tal.

 

Jobs bok. 11:4.

 

4.  #Du tror att du kommer med sanningen och att

du är fläckfri inför Gud#.

 

Du; tror dig dagligen lever i sanningen.

    Ditt liv är fläckfritt inför Guds renhet.    

 

Jobs bok. 11:5.

 

5.  #Om ändå Gud ville tala, ta till orda och svara dig#.

 

Behagar det Gud, vilja besvara ditt lidande.

       

Jobs bok. 11:6.

 

6.  #Han skulle kunna avslöja vishetens dolda

djup  ----  där finns klokhet i dubbelt mått.

      Då förstod du att Gud inte utkräver hela

din skuld#.

 

Vill han, äger han full förmåga avslöja vishetens

      fullkomliga dolda djupsinnig.

Klokheten, finns i rikligt mått i visheten.

     Ägde du den, skulle du förstå Guds avsikt

med ditt lidande.

 

Jobs bok. 11:7.

 

7.  #Kan du tränga in i Guds hemligheter, in i

den Väldiges fullkomlighet?#.

 

Du, Job kan du med hjärtats längtan söka in

    i Guds o-uttömliga hemligheter.

I likhet med den Väldiges fullkomlighet.

 

Jobs bok. 11:8.

 

8.  #Högre än himlen är den ----- vad kan du göra?

----- djupare än dödsriket ---- vad förstår du?#.

 

Guds o-uttömliga hemligheter:

     Den Väldiges fullkomligheter:  högre än

Himlens höjder.

     Hur kan du förändra den här verkligheten.

Utan väldiges fullkomlighet, i jämförelse med

       mänskliga o-fullkomligheten.

Dåren o-kunnig.  Sofars vittnesbörd om Job.

    Ser sig själv självgod: självisk.

 

Jobs bok. 11:9.

 

9.  #Längre än jorden sträcker den sig, vidare än

havet#.

 

Väldiges fullkomlighet, sträcker sig längre än

 jordens yta.

 

Jobs bok. 11:10.

 

10.  #Om han vill gripa och spärra in och kalla till

rättegång, vem kan då hindra honom?#.

 

Vem kan motsäga sig, hans viljas beslut.

 

Jobs bok. 11:11.

 

11.  #Han känner de lögnaktiga, han känner ingen

synden när han ser den#.

 

Synden lögnaktig. 

      Syndfriheten lever i sanningens ljus.

 

Jobs bok. 11:12.

 

12.  #Om fånen kan få förstånd, då kan vildåsnan

födas som människa!#.

 

Låter sig dåren få, förstånd.

     Jämförs med lika omöjligt, vildåsnan bli född

som mänsklig varelse.

 

Jobs bok. 11:13.

 

13.  #Men om du tar ditt förnuft till fånga och lyfter

dina händer i bön till honom#.

 

Tillåter du ditt naturliga förstånd styra det.

      Låter du dina bedjande händer, i bön

sträckas till honom i bönen.

 

Jobs bok. 11:14.

 

14.  #Om du lägger bort allt som är syndigt och inte

låter någon ondska bo hos dig#.

 

Låter din villighet, avsäga dig all syndighet.

        Leva livet syndfritt, vara främmande för

all ondska.

 

Jobs bok. 11:15.

 

15.  #Då kan du fläckfri, med högburet huvud,

stå stark och utan fruktan#.

 

Din beslutsamhet, leva fläckfritt liv; vara beslutsam

      ära Guds renhet.

Vara andligt mogen i Guds närhet.

      

Jobs bok. 11:16.

 

16.  #Du kan glömma ditt lidande, minnas det som

bortrunnit vatten#.

 

I fläckfria livet, kan du glömma lidandets smärta.

       Likt rinnande som funnits, förbytts i livets

välstånd. 

 

Jobs bok. 11:17.

 

17.  #Din tillvaro blir ljus som den klaraste dag,

själva mörkret blir till morgon#.

 

Ditt tillstånd i syndfria livet; gör livet ljust.

          Ljuset likt klaraste ljuset på dagen.

Dagens mörker blir till morgon.

         

Jobs bok. 11:18.

 

18.  #Du kan vara full av tillförsikt och hopp,

du är beskyddad och kan sova tryggt#.

 

Friheten från varit syndens slav, ger full förtröstan

    och framtidshopp.

Beskyddad och upplever tryggheten i nattens vila.

 

Jobs bok. 11:19.

 

19.  #Ingen skall hota din vila, många skall söka

din gunst#.

 

Innan hotar din vila.

      Många söker din gemenskap.

 

Jobs bok. 11:20.  

 

20.  #Men de gudlösa stirrar med tom blick,

berövade varje utgång.

       Deras hopp är en vanmäktig suck#.

 

Gudlösa människors liv, äger tomhetens blickar.

      Saknar hopp om framtiden.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS BOK. 12:1-25.

 

JOBS SVAR PÅ SOFARS FÖRSTA TAL.

 

Jobs bok. 12:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 12:2.

 

2.  #Ja visst, ni är ju så kloka, visheten dör nog ut

med er#.

 

Ni, mina vänner; visar i er själviskhet vara kloka.

     När ni avlider lämnar ert jorde-liv; dör all

vishet.

 

Jobs bok. 12:3.

 

3.  #Men jag har förstånd lika väl som ni, jag är

inte dummare än ni.

      Vad har ni som inte andra har?#. 

 

Ni förklara mig vara en dåre; äga dåraktig livsstil.

       Jag är inte mer dumdristigare än vad ni är.

Ni säger er vara visare än mig.

 

Jobs bok. 12:4.

 

4.  #Jag har blivit till allmänt åtlöje, en som

ropade till Gud och fick svar, en rättfärdig

     och oförvitlig ------ till åtlöje!#.

 

Inför er blivit till ett levande skådespel.

    Hånad och föraktad av er.

Ropade till Gud, fick bönesvar.

       O-strafflig renhjärtlig syndfri; men ändå

varit till allmänt åtlöje. 

 

Jobs bok. 12:5.'

 

5.  #En olycksdrabbad är värd förakt, så tycker

den trygge, de som snavar får skylla sig själva#.

 

Trygge i sin självgodhet, föraktar den

      olycksdrabbade.


Andligt förblindade, får själva lida för det.

 

Jobs bok. 12:6.

 

6.  #Men rövare bor i ostörd ro, de som utmanar

Gud går säkra fastän Gud har dem i sitt våld#.

 

Gudlösa rövare, lever o-stört tryggt liv.

       I ert tal utmanar Gud själv; förtrösta på

er egna klokhet.

       Gud den Väldige allvetande utrannsakar era

hjärtans tankar.

 

Jobs bok. 12:7.

 

7.  #Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar

kan ge dig svar#.

 

Rådfråga djuren, deras livs-beteende varar er

     lärdom.

Himlens fåglar, deras liv kan dig svar. 

 

Jobs bok. 12:8.

 

8.  #Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets

fiskar kan upplysa dig#.

 

Fråga markens alla levande varelser,

     vilka kan undervisa dig om livets behov.

Havets fiskar, kan upplysa din egen klokhet.

 

Jobs bok. 12:9.

 

9.  #Finns det någon av dem som inte vet att detta

är Herrens verk?#.

 

Alla levande varelser, känner till de är skapade av

       skapelsens herre.

 

Jobs bok. 12:10.

 

10.  #Han har alla varelsers liv i sin Hand,

varje människans ande#.

 

Hans allmakts händer, har alla levande varelse

      i sin närhet.

Varje människans levande livsande har han i

      sin Hand.

 

Jobs bok. 12:11.

 

11.  #Örat prövar orden som tungan prövar

matens smak#.

 

Skapade örat, prövar de uttalade orden.

      Tungans smak-förmåga, prövar olika maträtters

smaker.

 

Jobs bok. 12:12.

 

12.  #Men hög ålder följer vishet, långt liv

skänker insikt#.

 

Människans ålder, år och dager givit henne

      vishetens lärdom och erfarenhet.

Långt liv, skänker henne livets insikt.

 

Jobs bok. 12:13.

 

13.  #Hos Gud finns vishet och styrka, han har

beslutsamhet och insikt#.

 

Visheten och all styrka finns Gud.

       Han äger beslutsamheten insiktens fullhet.

 

Jobs bok. 12:14.

 

14.  #När han river ner bygger ingen upp,

när han spärrar in släpps ingen ut#. 

 

Vad han beslutat riva ned, bygger ingen upp.

      Vad han spärrar in, lyckas ingen frisläppa.

 

Jobs bok. 12:15.

 

15.  #När han håller vattnet inne blir det torka,

när han låter det forsa förhärjas jorden#.

 

Beslutar regnet inte fall över jorden, kommer

    torkan.

Tillåter han vattnet forsar fram med styrka

        översvämmas jorden av vattnet.

      

Jobs bok. 12:16.

 

16.  #Hos honom finns kraft och klokhet,

han härskar över förledare och förledd#.

 

Allmakten och klokhetens fullhet finns hos honom.

       Allhärskare över, förföraren vilken själv

blir förförd.

 

Jobs bok. 12:17.

 

17.  #Rådsherrar för han barfota bort, domare gör

han till dårar#.

 

Låter stolta rådgivare, förlora sitt makt-inflytande.

       Domare vid sitt makt-begär; blir till

sjäviska dårar.

 

Jobs bok. 12:18.

 

18.  #Han klär av kungar deras skrud och binder

ett skynke kring deras höfter#.

 

Han förödmjukar kungars makt avklär deras 

     yttre prydnad.

Över deras kroppsliga höften iklär dem ett 

      klädes-skynke.

 

Jobs bok. 12:19.

 

19.  #Präster för han barfota bort, maktens män

får han på fall#.

 

Förödmjukar Prästers stolthet.

       Männen vid maktens boningar, kommer på fall. 

 

Jobs bok. 12:20.

 

20.  #Han tar talets gåva från de betrodda och berövar de gamla deras vett#.

 

De högt anseende bland människors ögon,

         blir fråntagna talets gåva.

Berövar de gamla på deras egna klokhet. 

 

Jobs bok. 12:21.

 

21.  #Han öser skam över stormän och lossar

de starkas bälte#.

 

Gör stormännens höga anseende, skam-fläckat.

         De ego-starkas trygghet förringas. 

 

Job sbok. 12:22.

 

22.  #Mörkrets hemligheter blottar han och för fram

det dunkla i ljuset#.

 

Mörkrets ondskefulla gärningar avslöjas.

       Låter sanningens ljus belysa dem.

 

Jobs bok. 12:23.

 

23.  #Han gör folken stora, och han förgör dem,

han skingrar dem, och han leder dem rätt#.

 

Jobs bok. 12:24.

 

24.  #Från folkets ledare tar han förståndet, han

för dem vilse i väglös ödemark#.

 

Folkets själv-utvalda ledare, gör han till dårar.

      Vilseleder dem, i ödemarkens avsaknad

från vishetens läro-rika källor. 

 

Jobs bok. 12:25.

 

25.  #De famlar i ett mörker utan ljus,

han låter dem ragla som druckna#.  

 

I öknens mörker, bli de förvirrade, likt druckna.

     

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 161.

 

16100.  Skvallerierts tunga föraktar sin nästas liv.

 

16101.  Skvalleriets tunga hatar sin nästas liv.

 

16102.  Förtalets tunga främmande för kärlekens

tungars ord.

 

16103.  Förtalet övergett kärlekens liv.

 

16104.  Skvalleriet övergett kärlekens liv.

 

16105.  Förtalet övergett sanningen.

 

16106.  Skvalleriet övergett sanningen.

 

16107.  Lögnens språk övergett sanningen.

 

16108a.  Tiden tillgänglig  för mänskligheten.

 

16108b.  Tiden tillgänglig för viljan.

 

16108c.  Tiden tillgänglig för intresset.

 

16109.  Lögnen ifrågasätter sanningen.

 

16110.  Sanningen oumbärlig för människans frihet.

 

16111.  Sanningen unik för människans frihet. 

 

16112a.  Lögnen snärjer människan från 

hennes frihet.

 

16112b.  Lögnen livet i träldomen.

 

16112c.  Lögnen livet under träldoms-oket.

 

16113.  Sanningen önskad älskad av människan.

 

16114a.  Tygellösheten  laglösheten

nationellt fördärv och undergång.

 

16114b.  Tygellösheten dårskapens vän.

 

16114c. Tygellösheten laglösheten varandras vänner. 

     

16115.  Tygellösheten  laglösheten moralens 

fientliga o-vänner.

 

16116a.  Tygellösheten  gör det den vill göra.

 

16116b.  Tygellösheten  o-kunnighetens gissel.

 

16116c.  O-kunnighetens gissel nationellt

fördärv och undergång.

 

16117.  Tygellöshetens samhällets kaos;

nationellt fördärv och undergång.

 

16118a.  Tungans språk  hjärtats språk.

 

16118b.  Tankars språk  hjärtats språk.

 

16119a.  Hjärtats språk  talar ut ur hjärtats

ord-förråd.  

 

16119b.  Ur hjärtats ordförråd bärs ut antingen 

det är av ondska eller goda gärningar.

 

16120.  Ondskans liv tygellöst liv i ondskan.

 

16121.  Ondskans herre:   fördärvaren:  

förgängelsens dödens vän.

 

16122a.  Ögonens lockelser  bedragande.

 

16122b.  Ögonens bedragande lockelser:

bedrar hjärtat.

 

16122c.  Ögonens bedragande frestelser:

bedrar tungans pråk.

 

16123.  Lögnen bedrar sanningen.

 

16124.  Lögnen bedrar  hjärtats tankar.

 

16125.  Ondskans utövande o-intressant.

 

16126.  Ondskans liv o-intressant vad den vill ge.

 

16127. Vara vän med ondskan: vara ondskans barn. 

 

16128.  Vara hatets vän vad ger det till Livet.

 

16129.  Vara föraktets vän vad ger det till Livet.

 

16130a.  Dödliga hatet  dåraktigt fåfängligt.

 

16130b.  Dödliga föraktet dåraktigt fåfängligt.

 

16130c.  Dödliga o-barmhärtigheten 

dåraktigt förgänglig.

 

16131a.  Människohjärtat vad fint det är.

 

16131b.  Människo-hjärtat vad vackert det är.

 

16131c.  Människohjärtats liv i godheten:

påverkar människans liv. 

 

16132.  Människohjärtat vad o-rent det är,

förstört det är när elakheten är herre i Livet.

 

16133a.  Frimodigt människohjärta  fördriver

all rädslan ur rädslans hjärta.

 

16133b.  Tillåta Rädslan vara förloraren:

frimodigheten vinnaren.

 

16133c.  Rädslans människohjärta:

snärjer människans hjärta i rädslans lögner.

 

16134.  Pratsjukt hjärta  fyllt av fåfängliga

dåraktiga ord.

 

16135. Pratsjukheten för sinnet tröttsamt beteende.

 

16136.  Fladdrande tunga  pratsjuk pratsam tunga.

 

16137.  Återhållsam  o-självisk tunga:

fullkomlig tunga.

 

16138a.  Djupsinnigt tal: insiktens vän.

 

16138b.  Djupsinnigt tänkande; nationell problemlösare.   

 

16138c.  Insiktfullt tänkande: nationell problemlösare.

 

16139.  Tomhetens tal: fyllda ord av agnars lätthet.

 

16140.  Agnars lätthet: väger lätt på vågen.

 

16141.  Tomhetens ord:  o-önskade ord.

 

16142.  Tomhetens ord: ej älskvärda ord.

 

16143.  Tomhetens ord:  ej uppmuntrande ord.

 

16144.  Tomma ord tröst-lösa ord.

 

16145.  Tomhetens ord: hjälplösa ord.

 

16146a.  Vänligheten nyttig i vardagliga livet.

 

16146b.  Godheten nyttig i vardagliga Livet.

 

16146c.  Snällheten nyttig i vardagliga Livet.  

 

16147.  Sanningen ger inte lögnen något tillfälle

utöva sina lögnaktiga ord och tankar.

 

16148.  Livet & tiden  beroende av varandra.

 

16149.  Många många ord: tomhetens språk.

 

16150.  Många ordstal tal i tid och o-tid.

 

16151.  Vara ursinnig  vara vansinnig

vara vredens älskade barn. 

 

16152.  Försvara vreden  beskydda sitt ego.

 

16153a.  Ödmjuke accepterar verkligheten.

 

16153b.  Ödmjukes liv respekterar verkligheten.

 

16153c.  Ödmjukes livsstil lever i verkligheten.'

 

16154.  Vara tacksam för Livet  uppskatta det.

 

16155.  Vara tacksam i Livet uppmuntra

livets värde.

 

16156a.  Uppmuntra livets värde.

 

16156b.  Uppskatta livets värde.

 

16156c.  Värdesätta livets värde.

 

16157. Inte tillåta livet vara värdelöst.

 

16158.  Goda medarbetare gör livet värdefullt.

 

16159.  God med-arbetare uppskattar Livet.

 

16160a.  Dåliga medarbetare utnyttjar Livet.

 

16160b.  Dåliga med-arbetare  vanärar Livet.

 

16160c.  Dåliga medarbetare  energi & tidstjuvar.

 

16161.  Levande varelser har livet för sig.

 

16162.  Alla levande varelser har tiden för sig.

 

16163.  Tiden fin  gåva tillgänglig för mänskligheten.

 

16164.  Tiden lever sitt själv-valda liv.

 

16165.  Tiden lever sitt liv: oberoende hur den

förvaltas.

 

16166.  Vädret lever sitt liv: o-beroende av vad

människan vill sysselsätta sig med.

 

16167.  Människan intresse gör sig nytta av tiden.

 

16168a.  Ansvarslöse visar ingen respekt inför

sin nästas behov.

 

16168b.  Ansvars-löse o-barmhärtig.

 

16168c.  Ansvarslöse  ego-centrisk.

 

16169a.  Ansvarslöse tänker bara på sig själv.

 

16169b.  Ansvars-löse  visar själviskt beteende.

 

16169c.  Ansvarlöse stolt och övermodig.

 

16170.  Egoisten träl slav under sin egoism.

 

16171.  Kärleks-löse egoisten tänker bara på 

sig själv: själv-upptagen.

 

16172.   Egoisten ser sitt fulla egna människovärde

i sig själv: glömmer sin nästas värde.

 

16173a.   Liv-lösa ord  tomma ord  tomhetens ord:

Ord utan gärningar.

 

16173b.  Tyst behärskad tunga bättre än

      o-tystnadens tomma ord.

 

16173c.  Tystnadens ord väger tyngre på vågen

än o-tystnadens ord.

 

16174.   I uthållighet göra det goda ärar godheten.

 

16175.  I ut-hållighet uppmuntra ärar frimodigheten.

 

16176.  I uthållighet vara kärleksfull ärar 

kärleken.

 

16177a.  Mänsklighetens högmod lever livet i 

högmodets gissel av smärta och lidande.

 

16177b.  Mänsklighetens o-barmhärtighet

blivit förslavad av o-barmhärtighetens gissel.

 

16177c.  Mänsklighetens  själviska ego  

blivit fånge i egoismens snara.

 

16178.  Hjärtats glädje  harmonisk glädje.

 

16179.  Ro-fylldglädje  hjärtars glädje.

 

16180a.  Ödmjuke överlåtet sitt hjärta till ödmjukheten.

 

16180b.  Ärlige överlåtet sitt hjärta till ärligheten.

 

16180c.  Saktmodige överlåtet sitt hjärta

till saktmodigheten.

 

16181.  Ödmjuke längtar få tjäna ödmjukheten med sin tid  intresse ödmjuka vilja.

 

16182.  Saktmodige längtar få tjäna saktmodigheten med sin tid  intresse  saktmodiga vilja.

 

16183.  Ärlige längtar få tjäna ärligheten med sin

intresse ärliga vilja.

 

16184a.  Ödmjuka viljan vad mänskligheten Behöver.

 

16184b.  Ärliga viljan  vad mänskligheten Behöver.

 

16184c.  Saktmodiga viljan vad mänskligheten

Behöver.

 

16185.  Vishetens ord tas emot i tystnadens närhet.

 

16186.  Klokhetens ord tas emot i tystnadens

närhet.

 

16187.  Insiktens lärorika ord tas emot i tystnadens

närhet.

 

16188a.  Fromhetens människa: mild  saktmodig.

 

16188b.  Fromhetens livsstil vad mänskligheten

Behöver leva i.

 

16188c.  Fromhetens närhet: mildhetens 

saktmodets närhet. 

 

16189.  Fromheten livets stödje-pelare.

 

16190.  Frimodigheten  uppmuntran vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16191.  Uppmuntran frimodigheten bundsförvanter.

 

16192.  Bespottare föraktaren hatar sanningen.

 

16193.  Föraktaren bespottaren bundsförvanter.

 

16194.  Fridfulla tystnaden: lugnet stillheten

harmonin  sinnes-vilan  sinnesron  sinnesfriden.

 

16195.  Tystne lyssnande människan.

 

16196.  O-tystne o-hörsam lyssnare.

 

16197.  Ödmjuke lever i ödmjukheten:

lär känna den  fördjupar vänskapen med henne.

 

16198.  Barmhärtige fylld av medkänsla

med-lidande  medömkan.

 

16199.  Ut-lånad tunga  talar lögnens listiga ord. 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

JOBS SVAR PÅ SOFARS FÖRSTA TAL.  DEL.2

 

Jobs bok. 13:1-28.

 

1.  #Jag har sett alltsammans, jag har hört det

och förstått#.

 

Allt det du delgett till mig, känner jag till. 

 

Jobs bok. 13:2.

 

2.  #Det ni vet också jag, jag är inte dummare

än ni#.

 

Det ni sagt, har jag kunskap om.

      Jag är inte o-kunnigare än vad ni är.

 

Jobs bok. 13:3.

 

3.  #Nu vill jag vända mig till den Väldige,

jag tänker försvara mig inför Gud#.

 

Jag vänder min fulla tilltro nu till, den Väldige

     allvetande, i vilken jag inför vill försvara mig.

 

Jobs bok. 13:4.

 

4.  #Ni ljuger och skönmålar, kvacksalvare

är vad ni är#.

 

Ni som talat till mig, ser jag som lögnare.

    Ni förfalskar verkligheten om mitt liv.    

Ni likna er själva som bedragare.

 

Jobs bok. 13:5.

 

5.  #Å, om ni ville tiga!

Det vore det klokaste ni kunde göra#.

 

Ni talar tomma ord, bättre ni låter tystnaden 

     styra era tungor.

Gör ni det, låter ni klokheten råda över er liv.

 

Jobs bok. 13:6.

 

6.  #Lyssna nu till mitt försvar, hör på nu när jag

för min talan#.

 

Lyssna ödmjukt på mitt försvarstal.

       Lyssna hörsamt på mina ord.

 

Jobs bok. 13:7.

 

7.  #Är det för Guds skull ni far med lögn,

är det för hans skull ni ljuger?#.

 

Ni, lögnens tjänare, ljuger ni för ära Gud:

      sanningens Gud.

 

Jobs bok. 13:8.

 

8.  #Skall ni vara partiska för honom, uppträda

som Guds advokater?#.

 

Ert dåraktiga tal gör er till Guds dömande

     akvokater.

      

Jobs bok. 13:9.

 

9.  #Hur skall det då gå om han prövar er?

Lurar ni honom som man lurar en människa?#.

 

     Visar ni ingen respekt  vörnad inför den Väldige.

Tänk om Gud skulle pröva ert tal genom sanningen.

          

Jobs bok. 13:10.

 

10.  #Nej , han kommer att straffa er om ni är  

partiska i det fördolda#.

 

Är ni o-rättvisa i ert dömande tal, kommer han

     be-straffa er.

 

Jobs bok. 13:11.

 

11.  #Hans upphöjdhet slå er med skräck,

ni grips av fruktan för honom#.

 

Hans upphöjda storhet, gör er heligt skräckslagna.

      Ser ni hans personlighet, grips av respekt

för honom.

 

Jobs bok. 13:12.

 

12.  #Era visdomsord blir aska, era gensagor

skärvor#.

 

Inför hans visdom, blir era själviska visdoms-ord,

     likt aska inför vinden. 

 

 Jobs bok. 13:13.

 

13.  #Tig, nu är det jag som tala!

Sedan må det gå mig hur det vill#.

 

Låt er själviska ord tystas ned, nu talar jag.

      Efter mitt försvarstal, må det gå med mig

hur det själv vill.

 

Jobs bok. 13:14.

 

14.  #Jag tar en dödlig risk, jag sätter mitt liv

på spel#.

 

Genom mitt frimodiga tal, riskerar jag livet.

 

Jobs bok. 13:15.

 

15.  #Må han döda mig, jag väntar inget annat,

jag vill ändå försvara mig inför honom#.

 

Efter mitt försvars-tal, må den Väldige döda mig.

    Ske hans vilja.

Förväntar mig ingenting annat, känner till

     hans visdoms-ord.

 

Jobs bok. 13:16.

 

16.  #Redan det borde bli min räddning, ty en gudlös

skulle inte träda fram inför honom#.

 

Mitt tal, borde bli räddning ur mitt lidande.

        Gudlös människa, träder inte frimodigt

inför honom. 

 

Jobs bok. 13:17.

 

17.  #Hör på vad jag säger, lyssna noga på

mina ord!#.

 

Lyssna på mitt tal, mina talade ord.

 

Jobs bok. 13:18.

 

18.  #Jag lägger nu fram min sak, och jag vet

att jag har rätt#.

 

Lägger fram mitt hjärtats tankar, jag vet efter

       talet, jag har rätt.

 

Jobs bok. 13:19.

 

19.  #Kan någon överbevisa mig, då skall jag tiga

och dö#.

 

Ska vara tyst, och dö, om någon överbevisar

       mitt försvars-tal. 

 

Jobs bok. 13:20.

 

20.  #Blott två ting måste du skona mig för, 

så att jag slipper gömma mig för dig#.

 

Två ting, min väldige bli förskonad från,

       vilket jag i vörnad slipper gömma för 

din o-strafflighets skull.

 

Jobs bok. 13:21.

 

21.  #Ta din tunga hand ifrån mig och låt skräcken

för dig släppa!#.

 

Min längtans bön; låt min faro-fyllda tunga,

       tas ifrån mig.

Låt din barmhärtighet, rädda mig från

       mitt livs-skräck.

 

Jobs bok. 13:22.

 

22.  #För din talan, så skall jag svara, eller ge mig

ordet och bemöt mig sedan#.

 

Svara mig, så skall jag ödmjukt besvara dig.

        

Jobs bok. 13:23.

 

23.  #Hur många är mina brott och synder?

Vad ont har jag gjort?

       Låt mig veta mitt brott!#.

 

Du, min allvetande, min herre och Gud,

      Hur många brott och synder har jag gjort,

varit ondskefull.

      Låt din nåd, visa mig! 

 

Jobs bok. 13:24.

 

24.  #Varför döljer du ditt ansikte och räknar mig

som din fiende?#.

 

Låt inte din nåds ansikte dölja sig för mig.

      Låt oss vara vänner, inte fiender.

 

Jobs bok. 13.25

 

25.  #Vill du skrämma ett virvlande löv, jaga ett

visset strå#.

 

Låter du istället skrämma ett virvlande löv

      för vinden.

Eller vara jagande efter ett vissets  strå värde.

      I  Vilket han vill jämföra sitt livs värde. 

 

Jobs bok. 13:26.

 

26.  #Eftersom du dömt mig till detta bittra öde

och låter mig plikta för ungdomssynder?#.

 

Känner mig toltalt ut-dömd,  i detta lidandets

    bittra öde.

Du, barmhärtige Gud, låter mig plikta,

     vara skuldfylld för mina ungdomssynder. 

 

Jobs bok. 13:27.

 

27.  #Du sätter mig i stocken, du bevakar alla

mina vägar och ger akt på varje steg jag tar#.

 

Placerar mig i syndens-stock, i ditt allvetande 

     bevakar alla livs-vägar.

Följer varje fotsteg jag tar.

 

Jobs bok. 13:28.

 

28.  #Jag, en murknande träbit, en maläten klädnad#. 

 

Liknar mitt liv som murknande träbit, livlös.

       Min jordiska boning angripen av varbölder.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se